Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Revista Culturism si Fitness nr. 224 (3/2013)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Revista Culturism si Fitness nr. 224 (3/2013)

 • 2,432 views
Published

- Cel mai bun exercitiu pentru piept …

- Cel mai bun exercitiu pentru piept
- Ai grija de lucrurile importante!
- Ramat cu bara T. Variatii si inovatii
- Flotari intr-o mana
- Tiger Classic 2013
- Interviu cu Nicolae Grad
- Stiati ca...
- Sculptura si corpul uman (6)
- Nu te grabi
- Abdominali fara secrete
- Campionatul National de seniori 2013
- Antrenati si grupele mici
- Skandenberg

Pentru mai multe informatii despre culturism si fitness, acceseaza http://www.topculturism.ro si http//www.topfitness.ro.

Published in Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
87
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CCrroossssFFiitt CCuumm ccrree[[ttii mmaassiivv CCNN jjuunniioorrii [[ii mmaasstteerrss ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 33 ((222244)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O
 • 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 222, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Cum cre[ti masiv . . . .8 çntinderea sau contrac]ia? . . . . . . .10 CrossFit Este bun pentru tine? . . . . . .12 C~t de mult trebuie s` antrenezi abdomenul . . . . . . . .14 5 motive pentru care un spate bun este rar .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Andrei Ivan . . . .20 Sculptura [i corpul uman (5) . . . . . . . . .22 Accident`rile umerilor (2) . . . . . .24 Campionatul Na]ional de copii, juniori [i masters 2013 . . .26 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: {tefania Bia [i Andrei Ivan Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 3/2013 32 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O
 • 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 3/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O
 • 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 3/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O
 • 5. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |ncep`torii, n special, dar une- ori [i cei cu 2-3 ani vechime de sal` nu au habar ce trebuie s` fac` pentru a cre[te masa mus- cular` [i se perind` pe la aparate f`cånd tot felul de exerci]ii foarte pu]in utile scopului propus. Am v`zut cåteodat` [i instructori pu- nånd ncep`torii s` fac` exerci]ii pentru umeri sau bicep[i la scri- pe]i dup` care i ntrebau: Ai v`- zut, cum se simte? Intr` bine, nu? P`i s-o sim]i, nu zic nu, pentru c` exerci]iile de izolare se simt mult mai bine n special dac` sunt f`cute la scripe]i, unde este, de obicei, asigurat` o tensiune conti- nu` pe mu[chi, dar nu cre[ti mare cu asemenea exerci]ii. Desigur, o s` cre[ti pu]in, dar nici pe departe cåt ai putea. Motivul este pur [i simplu greu- tatea folosit`. Oricåt de mult ai n- cerca nu o s` reu[e[ti s` folose[ti greut`]i mari [i asta e valabil n special dac` le faci la scripe]i. Nu ai cum s` cre[ti impresio- nant de mare [i puternic cu greut`]i ridicol de mici. Secretul cre[terii musculare rapide st` n 3 lucruri: odihn`, pe m`sura efortu- lui depus, alimenta]ie bogat` n proteine [i excedentar` caloric [i greut`]i din ce n ce mai mari. Odihn` nseamn` atåt repaus zilnic de relaxare n afara antrena- mentului, iar aceasta nu poate fi niciodat` prea mult, cåt [i pauza dintre dou` antrenamente pentru aceea[i grup` muscular` care, n cazul unor antrenamente u[oare, poate fi de minimum 72 de ore, iar n cazul antrenamentelor grele este bine s` fie de minimum 7 zile. La nceput, spre exemplu, cånd nu puteam s` lucrez cu greut`]i mari pentru c` nu aveam for]a ne- cesar` [i nici nu puteam s` fac multe serii pentru c` nu aveam condi]ie fizic`, lucram fiecare gru- p` de dou` ori pe s`pt`mån`, apoi, dup` vreo 2-3 ani, am nce- put s` m` antrenez pentru fiecare grup` de 3 ori n 2 s`pt`måni iar, dup` nc` 2 ani, doar o dat` pe s`pt`mån`. |n ceea ce prive[te alimenta]ia, eu am prins o perioad` de nce- put diferit` de posibilit`]ile tinerilor de azi, n sensul c` n Romånia de dinainte de Revolu]ie nu exis- tau suplimente nutritive, abia cånd au ap`rut pe pia]`, dup` cå]iva ani, am nceput s` folosesc Ideal Protein, creatin`, Omega Complex. Vitamine [i minerale luam [i nainte, dar cele de acum sunt mai bune. Potrivit speciali[tilor de peste Ocean, pentru a cre[te masa muscular`, e nevoie s` consumi zilnic 2 g de protein` pe kilocorp (dac` ai 70 kg, ai nevoie de 140 g de protein` pe zi; la 80 kg, 160 g etc.). Aten]ie, corpul poate asimi- la la o mas` cam 30-35 g de pro- tein`, deci trebuie s` iei mai multe mese. Eu luam 3 mese [i luam 3 shake-uri de Ideal Protein, la dis- tan]` de 2 ore. Pe de alt` parte, [i balan]a caloric` trebuie s` fie excedentar`, adic` s` consumi suficiente calorii zilnic pentru a fa- voriza cre[terea n greutate. Dac` asigura]i cantitatea nece- sar` de proteine, dar nu sesiza]i cre[teri de mas` muscular` n ciuda cre[terii greut`]ilor, e cazul s` m`ri]i pu]in cantitatea zilnic` de carbohidra]i: orz, cartofi, pas- te, legume, fructe. |n esen]`, cre[terea va avea loc doar dac` va exista un stimul suficient de puternic pentru a declan[a aceast` adaptare a cor- pului, pentru c` pån` la urm` cre[terea este o adaptare la un stres extern. Stimulul trebuie s` fie perma- nent n cre[tere, de la antrena- ment la antrenament, altfel apare adaptarea, adic` cre[terea se va opri la nivelul atins pån` atunci. Stimulul cre[te dac` efectu`m acela[i exerci]iu, dar cu greut`]i mai mari, dac` facem mai multe repet`ri cu aceea[i greutate, dac` p`str`m greutatea [i num`- rul de repet`ri, dar sc`dem timpul dintre serii sau dac` p`str`m greut`]ile [i num`rul de repet`ri [i facem mai multe serii. Ultimele dou` variante au evi- dent limit`ri inerente pentru c` nu po]i mic[ora prea mult pauzele dintre serii f`r` s` fii obligat s` reduci dramatic greut`]ile sau num`rul de repet`ri pe serie datorit` fap- tului c` mu[chiul nu mai are timp de refacere ntre serii iar num`rul total de serii prea mare va duce rapid la supraantrenament (foarte pu]ini campioni au trecut de 20 de serii pe grup` mus- cular`). Pentru cre[terea greut`]i- lor sau a num`rului de repe- t`ri cu aceea[i greutate, e permis` [i chiar recomanda- t` orice metod`: repet`ri for- ]ate (cu ajutorul unui parte- ner), repet`ri tri[ate, repet`ri par]iale etc. |ntr-un studiu [tiin]ific, de prin anii 2000, se sugera c` o adaptare pozitiv`, adic` o cre[tere, are loc dac` sunt efectuate minimum 50 de repet`ri ntr-un antrenament cu un stimul superior celui folosit pån` atunci. }ine min- te [i faptul c` for]a cre[te cel mai repede dac` lucrezi cu o greutate care s` ]i permit` s` faci minimum 4 [i maxi- mum 6 repet`ri pe serie (la care po]i ad`uga repet`ri for]ate, tri[ate etc.). Alege exerci- ]ii de baz` n general, cu bara sau cu gantere, n detrimentul apara- telor [i al scripe]ilor. Toate acestea fiind spuse, nu mai r`måne decåt s` le aplica]i [i s` cre[te]i. Cum cre[ti masiv 8 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege- tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu- c`]i. 1,90 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 3/2013 9 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 • 6. ]iunii cvadricepsului n 4 luni, prin antrenament normal, dar cånd au folosit antrenamentul cu blocare au ob]inut acela[i progres n doar... 2 s`pt`måni! A[adar, de 8 ori mai rapid! De ce blocarea sångelui n mu[chiul lucrat produce a[a cre[teri spectaculoase n for]` [i m`rime muscular`? Un motiv ar putea fi datorit` vitezei mari cu care sångele reintr` n mu[chi, imediat dup` ce blocarea nce- teaz`. Cercet`torii au sugerat c` blocarea sångelui n mu[chi pro- duce efecte multiple anabolice. De asemenea, produce mai mult acid lactic care s-a demonstrat c` m`re[te hormonii anabolici, pre- cum testosteronul [i hormonul de cre[tere. Iat` al`turat un program care mbin` exerci]iile cu ntindere [i pe cele cu contrac]ie. Alexandru Bolborici dup` Ironman Mu[chiul trece, n mi[carea sa, de la ntindere la contrac]ie. Toa- te exerci]iile fac ca mu[chii s` se ntind` [i s` se contracte. Se pu- ne ntrebarea logic`: pe care por- ]iune din mi[care se ob]ine cre[- terea mai mare n mas` mus- cular`? Conform studiilor, prin plasarea unei rezisten]e pe un mu[chi aflat n elonga]ie maxim` [i apoi pus s` se contracte, se ob]ine cea mai mare for]` a acestuia, lucru direct legat cu divizarea fibrelor muscu- lare, ce se traduce n cre[terea muscular`. De asemenea, se elibereaz` hormoni anabolici [i se intensific` recep]ia anabolic` n mu[chi. Exerci]iile cu tensiune la startul mi[c`rii sunt cele mai bune exemple pentru acest caz: exten- siile deasupra capului pentru tri- ceps, flexiile nclinate sau la apa- ratul Scott pentru biceps, flutur`- rile pentru piept, flutur`rile la cablu pentru umeri etc. Cåt de important` este aceas- t` tensiune cånd mu[chiul este ntins? |ntr-un studiu pe animale, dup` 28 de [edin]e de astfel de antrenament, s-a ajuns la o cre[- tere cu 334% de mas` muscular` [i o cre[tere de 90% a num`rului de fibre musculare din mu[chi. {ocant, nu? Sunt exerci]iile cu tensiune ini- ]ial` importante pentru oameni cånd vine vorba de cre[terea ma- sei musculare? Poate mai mult decåt mul]i dintre noi cred. Am fost condi]iona]i [i f`cu]i s` gån- dim c`, n timpul repet`rilor unei serii, e bine s` sim]im contrac]ia de vårf, chiar s` men]inem po- zi]ia de contrac]ie maxim` pentru 1-2 secunde. Prea pu]in, ca s` nu zic c` aproape deloc, am fost sf`tui]i s` men]inem [i pozi]ia de elonga]ie maxim`. Pozi]iile, exerci]iile de stretch- ing reprezint` completarea per- fect` pentru exerci]iile de baz` [i duc la noi cre[teri n mas` mus- cular`. De exemplu, este ideal s` facem genuflexiuni sissy dup` genuflexiuni normale, flutur`ri cu gantere dup` mpins pentru piept sau pullover dup` trac]iuni. Tensiunea continu` [i bloca- rea. Cre`m tensiune continu` prin men]inerea tensiunii n mu[- chi, preferabil la un exerci]iu de izolare care permite o contrac]ie puternic` n ultima parte pozitiv` a mi[c`rii, precum la extensia pi- cioarelor, flutur`ri la cabluri pen- tru piept, flexii concentrate pentru bicep[i, flot`ri pentru tricep[i. Tensiunea continu` mpiedic` sångele s` intre n mu[chi, un efect de cre[tere muscular` nu- mit blocare (en. occlusion). Cercet`torii japonezi care au experimentat cu stiluri de antre- nament cu blocare au g`sit c` acestea ofer` un avantaj extraor- dinar. |ntr-un experiment ei au ob]inut o cre[tere cu 7% a sec- |ntinderea sau contrac]ia? Care este mai eficient` pentru masa muscular`? 10 Culturism&Fitness nr. 3/2013 Luni – piept, spate, abdomen Superset flutur`ri orizontale 3x10 [i mpins declinat cu gantere/flot`ri la paralele 3x10 Superset flutur`ri la nclinat 3 x 10 [i mpins u[or nclinat cu gantere 3x 0 * Flot`ri (rapid) 1 x max. Superset pullover cu gantera 3x10 [i ramat cu priz` supina]ie 3x10 * Trac]iuni la b`rbie (doar partea negativ`) 1x7 Superset flutur`ri din aplecat cu gantere 3x12 [i ramat cu bara 3x10 * Ramat cu gantera n vitez` cu accentuare pe partea nega- tiv` 1x7,9 Superset ridic`ri de umeri pen- tru trapez 3x12 [i ridic`ri de gantere prin fa]` 3x10 Ridic`ri de genunchi la nclinat 4x10 Crunch 4x10 Mar]i – picioare Extensii coapse 3 x30,20,15 Genuflexiuni 4x10 Genuflexiuni sissy 4x10 * Genuflexiuni cu bara la piept (cu accentuare pe partea negativ`) 1x7 Flexii femurali la aparat 3 x 30,20,15 |ndrept`ri cu picioarele drepte (cu accentuare pe partea negativ`) 3x10 * |ndrept`ri cu picioarele drepte 3 x 10 Ridic`ri pe vårfuri, alternativ 5x30,20,15,10,8 Ridic`ri pe vårfuri (doar partea de mijloc a mi[c`rii) 2xmax. * Ridic`ri pe vårfuri (n vitez`) 1xmax. Joi – umeri, biceps, triceps, antebra]e Superset flutur`ri laterale din [ezånd 3x10 [i mpins cu gantere pentru umeri 3x10 Flutur`ri laterale alternativ din stånd nclinat 4x10 Flutur`ri laterale din [ezånd 4x12 * Ramat vertical n vitez` cu accentuare pe partea nega- tiv` 1 x7,9 Superset extensii napoi din aplecat cu gantera 3x10 [i mpins orizontal cu priz` ngust` 3x10 Extensii cu gantera deasupra capului 4x10 * Extensii ntre b`nci n viteza cu accentuare pe partea ne- gativ` 1 x 7,9 Superset flexii scott 3x10 [i flexiii din stånd cu bara sau gantere 3x10 Flexii la nclinat 4x10 * Trac]iuni priz` ngust` (doar partea negativ`) 1x7 Superset flexii cu priz` prona]ie 3x10 [i flexia pumnului 3x12 Vineri – piept, spate, gambe |mpins u[or declinat cu gantere (M) 4x10 Flutur`ri cu gantere din nclinat (S) 3x10 |mpins orizontal cu gantere (M) 4x10 Flutur`ri declinat cu gantere (S) 3x10 Trac]iuni n fa]` (M) 3x10 Pullover cu gantera (S) 3x10 Ramat alternativ cu gantera (S, C) 3x10 Flutur`ri laterale din aplecat cu gantere (C) 3x10 Ridic`ri de umeri cu bara sau gantere (S, C) 3 10 Ridic`ri pe vårfuri, alternativ (C) 4x15 Exerci]iile cu 3 sau mai multe serii trebuie efectuate astfel: alege o greutate cu care po]i s` faci 15 repet`ri, dar efectueaz` num`rul de repet`ri listat, pauz` 30-40 de secunde [i apoi cea de-a doua serie. Continu` pån` efectuezi toate seriile. Dac` reu[e[ti s` faci num`rul de repet`ri listat [i la ultima serie, atunci cre[te pu]in greutatea la urm`torul antre- nament. * Sunt serii finale pe grup` mus- cular` pe care trebuie s` le faci n maniera indicat`: doar negative, cu accentuare pe partea negativ` sau n vitez`. M – se face doar partea de mijloc S – stretching, se face partea de nceput, cånd mu[chiul este ntins C – contrac]ie, se face jum`tatea superioar` a mi[c`rii, aproape de contrac]ie Culturism&Fitness nr. 3/2013 11 O P C U LT U R IS M .R O
 • 7. 10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 3/2013 13 CrossFit este s` devii bine pro- por]ionat. Nu vei deveni prea musculos, prea definit sau prea puternic, ci mai degrab` o combi- na]ie a acestora. Motoul Cross- Fit-ului este: Specialitatea noas- tr` este s` nu devii specializat. Luptele, supravie]uirea, multe sporturi [i via]a, n general, cer unele aptitudini fizice [i, n me- die, sanc]ioneaz` specialistul. Pentru acest motiv, mul]i care lu- creaz` n poli]ie sau n cadrul ar- matei aleg programe de antrena- ment de tip CrossFit. CCoonnttrraa Pericolul greut`]ilor mari. Mul]i exper]i n fitness [i medici sportivi au venit cu argumente valide asupra pericolului asociat cu unele rutine. De exemplu, o ruti- n` cere, printre altele, s` efec- tuezi smuls cu haltera de 60 kg pentru 30 de repet`ri. Smulsul, prima prob` a halterofililor, este o mi[care exploziv` [i nu se reco- mand` mai mult de 5-6 repet`ri la o serie, datorit` complexit`]ii teh- nicii pe care o cere. Alt exemplu este o rutin` care cere s` faci ndrept`ri cu 110 kg, o greutate cu care foarte pu]ini pot face un num`r decent de repet`ri. Lipsa progresului. Faptul c` rutinele nu ajung s` fie efectuate de mai mult de dou` ori este un dezavantaj important. Nu ]i po]i urm`ri corect progresul la anu- mite exerci]ii. Majoritatea antre- norilor sunt de acord c` este ne- voie de o form` de m`sur` pen- tru progres. Absen]a unui program person- alizat. Chiar dac` creatorii CrossFit-ului spun c` rutinele pot fi personalizate foarte u[or, re- sursele puse la dispozi]ie pentru a[a ceva nu prea se g`sesc. De fapt, siteul lor oficial spune clar c` antrenamentul zilei poate fi ur- mat doar de cei cu experien]` din haltere, powerlifting sau gimnas- tic`. Acum, cå]i dintre noi au avut asemenea experien]e? Eficien]`. |n timp ce CrossFit- ul este foarte bun pentru cei care au deja o anumit` condi]ie fizic` [i doresc mbun`t`]irea ei, el nu este eficient pentru majoritatea celor care au ca scop s` mai sl`- beasc` pu]in sau s` mai cå[tige ceva mu[chi [i for]`. Ace[tia din urm` e bine s` se orienteze dup` programe [i rutine specifice nde- plinirii dorin]ei lor. |n final, CrossFit-ul este un stil de antrenament excelent, dar, din p`cate, nu este pentru to]i. Alexandru Bolborici dup` Ironman Unii dintre voi poate au auzit de CrossFit. Conceptul a ap`rut pentru prima oar` acum cå]iva ani [i s-a bucurat de un succes imediat. Pe siteul oficial, apare acum zilnic cåte o nou` rutin` de fitness, denumit` antrenamentul zilei. Rutinele poart` nume, de obicei de femei, [i constau n di- ferite exerci]ii [i probe combi- nate, iar practican]ii sunt invita]i s` posteze timpii sco[i. Concep- tul s-a dezvoltat mult, ap`rånd multe concursuri locale [i regio- nale pentru desemnarea poseso- rului/posesoarei de cea mai bun` condi]ie fizic`. Iat` cåteva exem- ple de rutine: Helen Sprint 400 m 21 de ridic`ri de kettlebell (24 kg) 12 trac]iuni Completa]i 3 runde, nregistra- ]i-v` timpul. Fran 21 de ridic`ri de halter` (o ge- nuflexiune urmat` de ridicarea halterei deasupra capului) 21 de trac]iuni 15 ridic`ri de halter` 15 trac]iuni 9 ridic`ri de halter` 9 trac]iuni Completa]i 3 runde, nregistra- ]i-v` timpul. Rankel Completa]i cåt mai multe run- de n timp de 20 minute: |ndrept`ri cu bara de 100 kg, 6 repet`ri 7 burpee + trac]iuni 10 ridic`ri de kettlebell alergare 200 m De[i a r`mas foarte popular, CrossFit-ul se afl` sub un tir con- stant de critici. Care sunt argu- mentele pro [i cele contra pentru acest tip de antrenament? Le vom prezenta n continuare. PPrroo Varietate. Multitudinea de ruti- ne, combina]ii de exerci]ii fac s` nu te po]i plictisi. Multe exerci]ii e posibil s` nu le fi f`cut niciodat`, iar ncercarea lor va avea efect psihologic pozitiv. Efort. CrossFit-ul este constru- it pe o structur` competitiv` n care ]eluri se nasc [i recorduri sunt realizate pentru a fi b`tute. Asta face ca practican]ii s` dea cåt de mult pot, ceea ce face ca activitatea fizic` s` fie foarte pro- ductiv`. Pl`cere. Acest aspect este poate cel mai pozitiv dintre toate. Practican]ii chiar fac cu pl`cere CrossFit-ul. Continuitate. Niciun program nu este eficient dac` nu te ]ii de el, iar de CrosFit nu te prea po]i dezlipi odat` ce l-ai nceput. |mbun`t`]ire fizic` general`. Scopul antrenamentelor de 12 Culturism&Fitness nr. 3/2013 CrossFit Este bun pentru tine? O P C U LT U R IS M .R O
 • 8. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |n timp ce unii dintre tinerii foarte slabi, cu genetic bun n zona abdomenului, pot avea p`- tr`]ele pe abdomen doar cu aju- torul dietei, cei mai mul]i dintre noi au nevoie de antrenament specific, pe lång` regim, pentru a construi ceva mu[chi n aceast` zon`. Mu[chii abdominali se ntind ntre cutia toracic` [i pelvis, iar denivel`rile ce apar ntre p`tr`]e- le, atåt orizontale cåt [i verticale, sunt tendoane ce leag` mu[chii abdominali. Cu cåt mu[chii sunt mai dezvolta]i, cu atåt tendoane- le vor fi mai n interior, accen- tuånd [an]urile ce delimiteaz` p`tr`]elele. Dac` te antrenezi tare, cu gre- ut`]i mari la exerci]ii precum gen- uflexiunile cu bara, extensii la scripete pentru tricep[i, pullover cu gantera sau la aparat etc., mu[chii abdominali sunt solicita]i indi- rect destul de tare. Totu[i, aceast` so- licitare indirect` nu se compar` cu an- trenarea direct` a abdomenului. Cele mai bune exerci]ii pentru ab- domen sunt crunch, aplec`ri de trunchi la scripete, crunch inversat. Pe vremea cånd concura, Arnold f`- cea zilnic, n anu- mite perioade, 100 de ridic`ri de trunchi naintea fiec`rui antrenament. La fel [i posesorul celui mai bun abdo- men din acea vreme: Frank Zane. Dup` anii 80, moda era s` antrenezi abdomenul de trei ori pe s`pt`mån` pentru ca, dup` anul 2000, rar s` mai ci- te[ti despre vreun campion c` l antreneaz` mai des de dou` ori pe s`pt`mån`. Ca orice lucru, [i metodele de antrenament evolueaz` astfel c`, treptat, culturi[tii au observat c` nu e nevoie s` faci mii de repet`ri pentru abdo- men pe s`pt`mån`. Pe vremuri se credea c` arzi gr`simea de pe abdomen dac` faci multe repet`ri pentru acea zon` [i de aceea, cum se apropia un concurs, se trecea la un volum mare de antrena- ment. Azi [tim c` nu se poate arde gr`simea local, n zona lucrat`, [i c` trebuie s` trat`m mu[chii abdominali la fel ca pe orice grup` muscular` pentru a ob]ine cre[terea ei, restul depin- de de mic[orarea stratului de gr`sime prin regim [i eventual exerci]ii aerobice. A[adar, maximum 12 serii, a 10-20 repet`ri, n total la un antrenament, o dat` pe s`pt`må- n` ar fi standardul n zilele noas- tre pentru abdomen. |n rest, cur`- ]a]i-v` regimul de fast-food [i ali- mente bogate n calorii [i ad`u- ga]i pu]in` alergare, not sau ci- clism. |n scurt timp ve]i sesiza diferen]a. |nc` un lucru. Cånd e soare afar`, ie[i]i s` v` vad`, studiile arat` c` ridicarea nivelului de vi- tamina D optimizeaz` hormonii care ajut` la arderea gr`similor. 14 Culturism&Fitness nr. 3/2013 IIrriiiinnaa LLLLeeoonnttee Cåt de mult trebuie s` antrenezi abdomenul? FFrraannkk ZZaannee O P C U LT U R IS M .R O
 • 9. Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 3/2013 17 Cum se face c`, dintre toate grupele musculare, cea care este mai neglijat` este spatele? Dac`, din fa]`, majoritatea celor care merg la sal` arat` cåt de cåt, cånd i ntorci cu spatele, nu prea exist` dezvoltare muscular`. Chiar [i printre cei care concu- reaz`, un spate bine dezvoltat este foarte rar. Sunt cåteva mo- tive care mpreun` contribuie la lipsa unei dezvolt`ri corespunz`- toare a spatelui: 1. Neglijare. Cånd majoritatea dintre noi am nceput antrena- mentele [i hormonii tinere]ii aler- gau n noi, mu[chii pe care voiam s`-i dezvolt`m erau, evident, pieptul [i bra]ele. F`ceam o gr`- mad` de mpins [i flexii [i mai ni- mic altceva la primele noastre antrenamente. Nu am ntålnit pån` acum un tån`r care s` fi avut ca obiectiv dezvoltarea unui spate larg [i gros. Este cazul cla- sic, conform c`ruia ce nu se vede nu ne trebuie. Spatele este pozi- ]ionat pe partea posterioar` [i, f`r` un sistem de dou` oglinzi opuse sau o camer` ata[at` la un monitor, nu l putem vedea. Am f`cut o gr`mad` de trac- ]iuni cånd eram copil, a[a c` par- tea superioar` a spatelui a bene- ficiat de ceva stimulare, forma de V era vizibil`. Spatele a fost mult n urm`, o lung` perioad` de timp, grosimea a venit mult mai tårziu cånd am nceput s` fac ra- maturi. Pariez c` mul]i dintre voi ave]i aceea[i istorioar`. 2. Dificultatea de stabilire a conexiunii minte-mu[chi. Care este grupa cea mai grea de antrenat? Picioarele ar fi r`spun- sul corect, dac` vorbim despre efortul [i despre energia care se consum`. Dar cånd vine vorba de capacitatea de a sim]i mu[- chiul lucrånd, dorsalii sunt de de- parte cea mai problematic` gru- p` la acest capitol. Sunt sigur c` sunt mul]i care nu au sim]it [i nu vor sim]i cu adev`rat dorsalii lu- crånd. Este nevoie de mult timp [i concentrare pentru a stabili [i apoi pentru a controla conexi- unea minte-mu[chi pentru spate. Mi se ntåmpl` de multe ori s` vin` b`ie]i la mine [i s`-mi spun` c` atunci cånd lucreaz` spatele simt totul n bicep[i. Pentru ei ajut` dac` se gåndesc c` bra]ele nu sunt decåt ni[te cårlige iar mi[carea s` fie f`cut` tr`gånd de coate. Chiar [i a[a e nevoie de mult timp [i multe serii cu greut`]i mici pentru a reu[i s` sim]i spatele. Mul]i oameni pur [i sim- plu nu au r`bdarea necesar`, renun]` datorit` frustr`rii [i decid c` pot tr`i [i f`r` s` aib` un spate extraordinar. 3. Greut`]i prea mari. Aceasta este o problem` general`, la toa- te grupele musculare, dar este un factor mult mai decisiv cånd vine vorba de spate. Cånd folose[ti greut`]i prea mari [i o form` sla- b` de execu]ie, spatele nu o s` primeasc` niciodat` stimularea necesar` pentru cre[tere. Dac` nu sim]i dorsalii cum se contract` n timpul exerci]iului, atunci e cazul s` reduci greutatea folo- sit`. Mul]i consider` c` sunt mai adev`ra]i dac` fac ramat cu cea mai mare ganter` din sal`, uti- lizånd o form` de execu]ie de te ia cu dureri lombare numai dac` te ui]i, sau folosesc ramatul la cablu cu maximul de pl`ci ale aparatului ridicånd greutatea cu balansarea exagerat` a trunchiu- lui. Un bun exemplu este Lee Haney, de 8 ori Mr. Olympia, care avea cel mai bun spate dintre cul- turi[ti pe vremea cånd concura. De[i avea aproape 135 de kilo- grame n perioada de mas` mus- cular`, el efectua ramat cu bara de 110 kg [i ramat cu gantera de 40 kg. Dup` cum am mai spus-o [i cu alte ocazii, ridicatul sau mi[- catul unei greut`]i cåt mai mari posibile nu este culturism! 4. Evitarea exerci]iilor produc- tive. Care sunt exerci]iile care ne dau cele mai mari cå[tiguri n mas` muscular` pentru spate? Lista include ramatul cu haltera, ndrept`ri, trac]iuni, ramat cu bara T [i ramat cu gantera. Ce vezi c` fac majoritatea la sal`? Trac]iuni la helcometru [i ramat la aparate. Ronnie Coleman, Dorian Yates, Lee Haney, Johnnie Jackson [i-au construit spatele folosind greut`]i libere. Dorian a folosit n ultimii ani cånd concura [i aparate, dar nu cu- nosc pe nimeni cu spate ex- traordinar care s` fi folosit doar aparate [i cabluri. 5. Tratarea spatelui ca s` fie f`cut. V`d tipi care petrec o or` pentru antrenamentul pieptului sau al bra]elor [i, cånd vine vorba de spate, dac` vine..., fac aceea[i mini-rutin`: 3 serii de trac- ]iuni la helcometru [i 3 serii la ramat la cablu. Depin- zånd de modul cum sociali- zeaz`, pe cine mai ntålnesc la sal`, antrenamentul spa- telui dureaz` cam 20 de minute. Ace[tia nu vor ob- ]ine niciodat` un spate de- cent. Chiar dac` mul]i nu ]in cont sau nu le pas`, cånd v`d un fizic cu piept, bra]e [i umeri buni, dar f`r` spate [i picioare, m` gåndesc automat la tipul fizicului de... plaj`. Dac` a[a vor ei, cine sunt eu s`-i judec? Totu[i, pentru cei care doresc s` aib` un spate mai bun [i nu [tiau ce fac gre[it, acum [tiu. Alexandru Bolborici dup` Ironman 5 motive pentru care un spate bun este rar DDoorriiaann YYaatteess 16 Culturism&Fitness nr. 3/2013 O P C U LT U R IS M .R O
 • 10. acestui sport este acum intens discutat` posibilitatea ca el s` cå[tige [i Mr. Olympia, la toam- n`, dac` vine pu]in mai fibrat. Un asemenea debut fulminant au avut doar Arnold [i Dorian Yates care, la prima lor participare la un concurs profesionist, au cå[tigat [i s-au clasat apoi pe locul se- cund la primul lor Mr. Olympia, dup` care l-au cå[tigat de mai multe ori la rånd. Ruslan B`l`iu[, multiplu campion la skandenberg seniori, categoria 60 kg, este campion [i n Republica Moldova, iar anul acesta a reu[it locul secund n unul dintre cele mai puternice campionate na]ionale din lume, cele ale Rusiei? Sy Perlis a stabilit un nou record mondial la mpins din cul- cat la categoria peste... 90 de ani? |n vårst` de 91 de ani, Sy a reu[it o ncercare valabil` cu hal- tera de 85 kg. Domokos Balogh a reu[it s` fac` 110 repet`ri la genuflexi- uni cu haltera de 100 kg, n timp de 15 minute? De[i concureaz` la categoria de masters, peste 40 de ani, de mul]i ani, pu]ini [tiu c` Domokos are 63 de ani. Pentru curio[i, exist` o nregistrare video cu aceast` ncercare, pe care o g`si]i pe Internet. Paul Barbelian, multiplu campion de skandenberg, mpre- un` cu un prieten fac turul m`rilor Europei pe biciclet`? Ei inten- ]ioneaz` s` ajung` la 6 m`ri europene. Media de kilometri parcur[i pe zi este de 130, a[a c` batoanele proteice [i sucurile energizante oferite de sponsorul Redis Nutri]ie, i ajut` foarte mult. |i pute]i urm`ri pe facebook EuroseasOnTheWheels n sfår[it, va avea loc un concurs de profesioni[ti n China? IFBB a semnat deja cu partea chinez` contractul care stipuleaz` organizarea primului concurs al ligii profesioniste ce va avea loc n China, a doua econo- mie a lumii, pe 25 octombrie 2014, adic` imediat dup` Mr. Olympia. Asian Pro Bodybilding Championships se va numi con- cursul, iar IFBB sper` c`, odat` ce fanii chinezi vor vedea pe viu evolu]ia marilor campioni, cultu- rismul va lua avånt n cea mai populat` ]ar` de pe glob. Totalul premiilor va fi de 60.000 $, adic` destul de mult. de la ultima apari]ie a revistei pån` acum, au avut loc nc` 3 concursuri profesioniste? Iat` primii clasa]i la fiecare dintre acestea: Europa Pro Show, Spania, 4 mai 1. Robert Piotrkowicz - Polonia 2. Baito Abbaspoor - Iran 3. Toney Freeman - SUA 4. Michael Kefalianos - Grecia 5. Daniel Toth - Ungaria New York Pro, SUA, 25 mai 1. Mamdouh Elssbiay - Kuweit 2. Victor Martinez - SUA 3. Juan Morel - SUA 4. Jonathan Delarosa - SUA 5. Clarence DeVis - Belgia Toronto Pro Supershow, Canada, 31 mai 1. Victor Martinez - SUA 2. Fauad Abiad - Canada 3. Jonathan Delarosa - SUA 4. Frank McGrath - Canada 5. Moe Bannout - Liban De remarcat, absen]a numelor sonore care, evident, se preg`- tesc pentru Mr. Olympia, excep]ie face Victor Martinez care are ns` mare nevoie de bani dup` ce, n ultimii doi ani, nu a putut concura din cauza accident`rilor [i celor 9 luni de deten]ie. Dexter Jackson de]ine mai multe recorduri, extrem de greu de egalat? 1. Pån` acum, Dexter a concu- rat la 62 de concursuri profesion- iste. 2. A concurat de 14 ori la Arnold Classic 3. A cå[tigat de 4 ori Arnold Classic, la fel ca Flex Wheeler. 4. A cå[tigat atåt Mr. Olympia cåt [i Masters Mr. Olympia, la fel ca Chris Dikerson. 5. A concurat de 13 ori la Mr. Olympia Nu e deloc r`u pentru un tip de 43 de ani, care [i-a nceput cari- era acum 22 de ani, cånd cån- t`rea doar 65 kg. Mamdouh Elssbiay este noua senza]ie n culturismul pro- fesionist? Dup` ce anul trecut a cå[tigat Mr. Olympia pentru ama- tori, la vårsta de 26 de ani, a tre- cut la profesioni[ti, unde a cå[ti- gat concursul lui de debut, New York Pro, [i-a c`p`tat porecla de Big Ramy [i pe forumurile fanilor RRoobbeerrtt PPiioottrrkkoowwiicczz VViiccttoorr MMaarrttiinneezz DDoommookkooss BBaalloogghh 18 Culturism&Fitness nr. 3/2013 RRuussllaann BB``ll``iiuu[[ ((sstt)) MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy SSyy PPeerrlliiss Pe 26 iunie 2013, a decedat Szekely Laszlo, cel care este considerat p`rintele culturismu- lui romånesc. Datorit` c`r]ilor sale, publicate ncepånd cu anii ‘70, romånii au aflat despre cul- turism [i despre metode de antrenament. A activat foarte mult timp ca arbitru [i oficial n cadrul Fede- ra]iei Romåne de Culturism [i Fitness. A fondat clubul de cul- turism Spiru Haret [i, sub ndru- marea sa, foarte mul]i sportivi au devenit campioni. Transmi- tem condolean]e familiei [i pri- etenilor. Culturism&Fitness nr. 3/2013 19 PPaauull BBaarrbbeelliiaann ((sstt)) O P C U LT U R IS M .R O
 • 11. – Cånd ai intrat prima oar` n contact cu culturismul? – Am intrat prima dat` ntr-o sal` la vårsta de 16 ani. Nu era o sal` modern`… era amplasat` n subsolul unei cl`diri cu aparatur` veche, plin` de ulei [i rugin`. – Cum a fost primul t`u antre- nament? Ce ai f`cut efectiv? – Primul antrenament a durat... 4 ore, deoarece nu [tiam cu ce se m`nånc` acest sport [i am lucrat la toate aparatele din sal`. La nceput eram obsedat de gre- ut`]i mari [i repet`ri pu]ine. Aveam impresia c` numai a[a se poate cre[te n mas` muscular`. Cu timpul, am realizat c` nu con- teaz` atåt de mult cantitatea, ci calitatea. – Ce culturist te-a influen]at? – Am fost impresionat de Arnold… l [tiam doar din filme, ns` n momentul n care am in- trat n sal` [i am v`zut cåteva poze cu el, de la concursuri, am r`- mas total [ocat. Am nceput s` caut reviste de culturism, s` citesc mai mult despre acest sport, antrenamente, odihn`, alimenta]ie. |n timp, realizam c` nu este tocmai u[or [i nici ieftin acest sport. Pån` la 19 ani nu am folosit suplimente. Eram speriat de mitu- rile oamenilor mai n vårst`: „o s`-]i distrugi ficatul!!!”, „o s` ]i se lase pieile”, „o s` te deformezi”. – Cum ai ajuns s` concurezi? – La 20 de ani, am hot`råt s` merg s` m` nscriu la un club spor- tiv ca s` pot concura. {i a[a a nceput via]a mea competi]ional`. L-am cunoscut pe dl Dan Enu]`, un om de nota zece, care mi-a spus c` tot ce f`cusem pån` atunci era „frec]ie la picior de lemn”. |n schimb era mul]umit de structura mea, de simetrie, propor]ionalitate [i mi-a spus c` tot ceea ce trebuie s` fac e s` mai pun mas` muscular`. {i am f`cut primul antrenament, sub n- drumarea dumnealui, pentru piept. Atunci am sim]it cu adev`- rat o febr` zdrav`n`, nu puteam nici s` mai dorm pe burt` [i ]in minte c` m-a ]inut cam 8-9 zile. Am nceput s` iau [i suplimente, dup` o lung` ceart` cu p`rin]ii mei, pentru c` ei le credeau „ana- bolizante” [i nu au fost de acord cu ele. La jum`tate de an dup` ce am nceput s` lucrez la Champions Gym, am participat [i la primul meu concurs, unde am ob]inut medalia de aur (Memorial Popa Anatol). |n 2012, am ie[it campion na- ]ional la juniori mari, la fel [i anul acesta. – Vorbe[te pu]in despre modul n care te antrenezi. – Prefer s` merg pe moda ve- che, gen Dorian Yates. |mi place s` lucrez foarte mult n acest stil. Mu[chiul este mult mai dens [i mai dur. Lucrez la 6-8 repet`ri, exploziv pe faza pozitiv`, iar pe negativ foarte lent, 3-4 secunde. Lucrez fiecare grup` la fel de intens. Nu fac discrimin`ri cånd este vorba de antrenament. Toa- te grupele sunt lucrate pån` la epuizare. – Cum mpar]i corpul, pe zile? – Luni - piept, mar]i - spate, miercuri - um`r, trapez, joi - pauz` (cardio), vineri - bra]e, såmb`t` - picioare, duminic` - pauz` (cardio). – Vorbe[te, te rog, [i despre alimenta]ia ta. – Iau 5-6 mese pe zi, ]inånd cont c` m` trezesc 4-5 zile pe s`pt`mån` la 5:40, pentru a merge la serviciu. M`nånc mult` protein` din carne (vit`, cal, cur- can, pe[te), brånz` de vaci, cam 1 l de lapte pe zi [i 8-10 albu[uri zilnic. Din gama carbohidra]ilor, i prefer pe cei complec[i, fulgi de ov`z, paste integrale, orez bas- mati, fasole ro[ie, cartofi dulci, dar m`nånc [i multe fructe: banane, grepfruturi, pomelo, kiwi, ananas. – Ce obiective urmeaz` pe agenda ta? – M` preg`tesc pentru Cam- pionatul Na]ional de seniori din 2014, unde am de gånd s` iau o nou` medalie de aur. Am mai mult de un an n care mi-am pro- pus s` mai acumulez 2-3 kg de mas` muscular`. Prof. Cristian Neagu Culturism&Fitness nr. 3/2013 2120 Culturism&Fitness nr. 3/2013 AAnnddrreeii IIvvaann Interviu cu Andrei Ivan VVåårrsstt``:: 24 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,60 m GGrreeuuttaattee: 44 kg n concurs, 48 kg n extrasezon RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: c`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: instructor de fitness MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: salat` verde, pe[te, curcan la regim; paste, fructe de mare n extrasezon PPaallmmaarreess:: – vicecampioan` mondial` [i european` la bikini fitness – multipl` campioan` na]ional` la bikini fitness PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: cå[tigarea titlului european [i mondial EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu ffeessiieerrii:: – genuflexiuni, 4 serii a 20 repet`ri – ndrept`ri cu bara, 4 x 15 – mers fandat cu gantere, 4 x 30 – abduc]ii la aparat, 4 x 30 ßßßßTTTT EEEE FFFF AAAA NNNN IIII AAAA BBBB IIII AAAA O P C U LT U R IS M .R O
 • 12. AArrttaa bbiizzaannttiinn``,, aarrttaa rroommaanniicc``,, aarrttaa ggoottiicc`` |n pragul secolului al IV-lea D.H., concep]ia bisericii cre[tine devine dominant` n stat. Aceast` schimbare de con]i- nut, la nceput, n-a adus o modi- ficare a limbajului artistic, ci n multe privin]e un regres, repre- zentarea figurii umane fiind su- pus` cerin]elor ideologiei domi- nante, figuri mohoråte, specifice universului religios. De aici, dispre]ul pentru corpul uman, negarea frumuse]ii con- crete a vie]ii [i insensibilitatea fa]` de farmecul trupului s`n`tos, armonios dezvoltat. |n arta bizantin`, sculptura s-a restråns aproape cu totul la plas- tica mic` (Fig. 1). Arta romanic` este expresia societ`]ii din Europa Occidental` [i Central`. Condi]iile [i mpreju- r`rile deosebit de aspre [i drama- tice ale acestei epoci de mari fr`- månt`ri sociale [i-au imprimat pecetea [i asupra realiz`rilor artistice. |n sculptura romanic`, figura uman` este reprezentat` sche- matic f`r` detalii anatomice [i n atitudini rigide, deoarece biserica condamna reprezentarea corpu- lui uman (Fig. 2). |n stilul gotic, statuile au corpu- ri alungite, se observ` str`duin]a de a se apropia de propor]iile corpului uman (Fig. 3). RReennaa[[tteerreeaa ((II)) |n sculptura Rena[terii, figura uman`, nudul, recå[tig` treptat, n continu` lupt` cu concep]ia teologic`, rolul de principal mijloc de exprimare, tema fundamen- tal` n ntruchiparea concep]iei [i idealul estetic al vremii. Entuzias- mul arti[tilor Rena[terii pentru noile cuceriri ale disec]iei i-a f`- cut s` adånceasc` forma anato- mic`, dar meritul lor deosebit const` n faptul c` ei au dep`[it, cu u[urin]`, perioada de imita]ie a antichit`]ii grece[ti, creånd o nou` sintez`. Nudul devine, a[adar, din nou motivul principal al sculpturii n Rena[tere. |n secolul al XV-lea, n Italia, sculpturile sunt pline de for]`, datorit` mi[c`rilor vii ale corpului, iar fe]ele, foarte individualizate, v`desc adåncirea psihologic` n redarea caracterului modelelor. Sculptorii acestui secol nce- puser` s` dezvolte realismul ntr- un stil al propor]iilor [i formelor expresive. JJaaccooppoo DDeellllaa QQuueerrcciiaa,, LLoorreennzzoo GGhhiibbeerrttii,, DDoonnaatteelllloo |n operele lui Jacopo Della Quercia nudul ocup` un loc im- portant (Fig. 4). Corpul uman este purt`torul unei pasiuni mari. Nudurile lui Ghiberti v`desc o nou` interpretare a frumuse]ii plastice a formelor [i atitudinilor statuarului antic mediteranean. Donatello a imprimat figurilor umane expresii individuale puter- nice, o sensibil` observare a na- turii [i entuziast` admira]ie fa]` de frumuse]ea unui corp tån`r, viguros [i armonios dezvoltat. Sculptura [i corpul uman (5) FFiigg.. 11 HHeerraaccllee [[ii cceerrbbuull 22 Culturism&Fitness nr. 3/2013 FFiigg.. 22 AAddaamm [[ii EEvvaa FFiigg.. 33 DDaammnnaattuull FFiigg.. 44 IIssppiittaa ((AAddaamm [[ii EEvvaa)) O P C U LT U R IS M .R O
 • 13. Daniel Oprea campion balcanic Dac` n num`rul anterior al re- vistei discutam despre anatomia articula]iei um`rului, n acest episod voi prezenta modurile n care se produc accident`rile acestei articula]ii [i cum putem preveni aceste probleme. Discu]ia ar trebui s` porneasc` de la o observa]ie u[or contradic- torie: de[i articula]ia um`rului este una destul de sensibil` [i instabil`, ea este conectat` la unele dintre cele mai puternice grupe musculare. De exemplu, o func]ie principal` a pectoralilor este de a trage centura scapular` nainte, n timp ce mu[chii din spate, cum ar fi romboizii, dorsalii [i trapezii au func]ia de a trage centura scapular` n sus, n jos [i c`tre n spate. Articula]ia um`rului este impli- cat` n aproape toate mi[c`rile p`r]ii superioare a corpului. Stre- sul pe articula]ia um`rului apare nu numai atunci cånd sunt antre- na]i deltoizii, dar [i la antrena- mentul pieptului, spatelui [i bra- ]elor. Prin urmare, una dintre ca- uzele principale ale problemelor articula]iei um`rului este pur [i simplu utilizarea excesiv`. Cånd apare suprasolicitarea unei zone a corpului, pe cale de consecin]` apar [i microtraume. Aceste pro- bleme, de[i mici, pot fi cumula- tive. Dac` ve]i continua s` v` an- trena]i n ciuda oboselii [i a dure- rilor u[oare, n cele din urm` aceast` situa]ie incipient` va du- ce la inflamarea articula]iei sau, mai mult, la probleme cronice sau incapacitate func]ional` a acesteia. O accidentare poate fi de ase- menea produs` de un singur inci- dent, o suprasolicitare de mo- ment, cum ar fi ridicarea unei gre- ut`]i prea mari sau efectuarea unui exerci]iu incorect din punct de vedere al tehnicii folosite. Confruntåndu-se cu un stres brusc, articula]ia um`rului nu este preg`tit` pentru a face fa]` acestuia, ligamentele [i struc- turile musculotendinoase ale um`rului se pot ntinde sau rupe. Cu toate acestea, este posibil ca, ceea ce pare a fi o accidentare rezultånd dintr-un singur incident de suprasolicitare, s` fie de fapt, n mare parte, rezultatul unor microtraume acumulate n zona afectat`, din cauza unei utiliz`ri excesive [i repetate de care nu [tia]i. Anumite exerci]ii sunt suspec- tate c` ar provoca leziuni ale um`rului mai mult decåt altele. De exemplu, o mul]ime de culturi[ti, care au suferit leziuni gleno- humerale, acuz` mpinsul cu bara din culcat pentru pectorali ca fiind motivul principal al accident`rii. Sportivii avansa]i sunt capabili s` ridice greut`]i mari [i foarte mari, iar acest lucru pune un stres enorm pe articula]ia um`rului care, pe de o parte este instabil` din cauza structurii specifice, iar pe de alt` parte nu a fost proiec- tat` pentru a face fa]` unor asemenea solicit`ri. Dac` cultu- ristul ncearc` acest tip de exerci]iu atunci cånd articula]ia um`rului este deja sl`bit` de su- prasolicitare sau atunci cånd este prea obosit` n timpul unui antre- nament, um`rul, [i ]esutul din jurul s`u, nu poate fi capabil s` supor- te cerin]ele impuse de greutatea prea mare [i, cu siguran]`, se poate accidenta serios, afec]iunile devenind acute n acest caz. De asemenea, anumite exer- ci]ii par a fi, din punct de vedere biomecanic, mai periculoase de- cåt altele, ceea ce nseamn` c` acestea trebuie s` fie abordate 24 Culturism&Fitness nr. 3/2013 cu o precau]ie deosebit`. De exemplu, n timp ce mpinsul cu bara de la ceaf` este suspectat ca fiind unul dintre exerci]iile care, n mod frecvent, provoac` accident`ri la um`r, mpinsul cu gantere din [ezånd sau cu bara de la piept (presa militar`) nu scute[te articula]ia um`rului de stres puternic [i presiuni majore. La cele din urm`, combina]ia de mi[care de abduc]ie, mbinat` cu cea de rota]ie extern`, pune capul humeral n pozi]ii extreme, for]åndu-l c`tre n fa]`. La mpin- sul de la ceaf`, ap`sarea n spatele gåtului pune un stres chiar mai mare pe capul humeral din cauza pozi]iilor vulnerabile n care acesta lucreaz`. Dar indiferent de exerci]iile pe care le efectua]i, o tehnic` defec- tuoas` sau o abordare improprie a acestora va cre[te [ansele de accident`ri. E evident c` to]i cei care vor izbi bara cu o greutate prea mare de piept la mpinsul din culcat sau care vor face mi[c`ri necontrolate la mpin- surile cu bara sau gantere pentru deltoizi nu fac altceva decåt s` sporeasc` riscul unor acciden- t`ri. La fel, sunt supu[i riscului de a se accidenta cei care vor folosi nc`rc`turi prea mari atunci cånd sunt obosi]i sau cei care nu se nc`lzesc temeinic nainte de antrenament. Prevenirea leziunilor la um`r, pentru cea mai mare parte dintre acestea, nu implic` nimic mai mult decåt evitarea gre[elilor prezentate mai sus. Pentru evita- rea acestora trebuie s` ave]i n vedere urm`toarele aspecte: 1) efectuarea de exerci]ii de stretching [i mobilitate, men]i- nåndu-se structurile um`rului fle- xibile, astfel ncåt o alungire brus- c` datorit` unei greut`]i mari s` nu produc` accident`ri grave; 2) efectuarea unei nc`lziri te- meinice va permite ca structura humeral` s` lucreze la capaci- tate maxim` [i s` fac` fa]` stre- sului; 3) folosirea unei tehnici bune de control al greut`]ii nu va l`sa ca stresul n articula]ie s` fie am- plificat de for]e necontrolate; 4) evitarea suprasolicit`rii, atåt pe termen scurt cåt [i pe ter- men lung; 5) evitarea durerii: dac` sim]i]i durere, este bine s` evita]i orice mi[care care o cauzeaz`. Pute]i ncerca altceva; spre exemplu, mpins nclinat n loc de orizontal sau halter` n loc de gantere; 6) evita]i acele exerci]ii pericu- loase din punct de vedere biome- canic: dac` o mi[care implic` un stres puternic asupra articula]iilor la unghiuri incomode sau n pozi- ]ii instabile, este bine s` aborda]i cu precau]ie [i modera]ie efectu- area acestora. Accident`rile umerilor (2) O P C U LT U R IS M .R O
 • 14. Alexandru Bolborici Organizarea a fost foarte bu- n`, ca [i la alte edi]ii de na]ionale organizate la Slobozia de domnul Cristian Ursu. Nivelul a fost foarte ridicat, mai ales la culturism juniori mici [i masters. Arbitrajul a fost acum la n`l]ime. |n prima zi au evoluat copiii, juniorii mici [i cei de la masters, iar n cea de-a doua zi, juniorii [i junioarele mari. La categoriile de copii nu am ce comenta referitor la clasa- mente, doar c` nu au ce c`uta astfel de categorii, evaluarea fizi- cului la copii de 8 ani nu este po- sibil` pentru mine. La culturism juniori mici, a ie[it clar n eviden]` cå[tig`torul ab- solut, R`zvan Ioan. Cu cele aproape 60 kg, ar`ta ca un mic profesionist pe lång` ceilal]i par- ticipan]i. La categoria +70 kg, cå[tig`torul de acum 2 ani, Le- vente Costi, de[i n progres evi- dent, a pierdut n fa]a lui Sebas- tian Moldovan, mai bine preg`tit pentru concurs, cu linii armo- nioase. A urmat cel mai puternic con- curs la masters la care am asis- tat. La categoria de 70 kg, 40-49 ani, Vasile Cr`ciun a venit ntr-o form` de zile mari, reu[ind victo- ria n fa]a mult mai titratului Petru Moja. La categoria imediat urm`- toare, 80 kg, a reap`rut, dup` mul]i ani, sportivul Lili Popescu, posesor al unui tren superior de excep]ie, combina]ia de form`, definire, mas` muscular` asig- uråndu-i titlul absolut la masters. La 90 kg s-au ntålnit doi spor- tivi foarte buni, Alin Mateescu, multiplu campion de masters [i Laszlo Kovacs, multiplu medaliat la seniori, pentru prima dat` la aceast` categorie. A cå[tigat Alin, n progres fa]` de anul trecut. La peste 50 de ani, ambii cå[- tig`tori de la 80 [i +80 kg, Du- mitru Ciofu, respectiv Vasile {erban, au prezentat un fizic excep]ional pentru vårsta lor, Vasile fiind trecut de fapt de 60 de ani, mai precis... 63! Cåteva cuvinte acum despre categoriile de juniori [i junioare mari. La culturism junioare, doar o singur` sportiv`, Beatrice {er- ban, campioan` mondial`, a pro- gresat enorm ntr-un an, ns` dezaprob n totalitate calea pe care v`d c` o urmeaz`. La bodyfitness s-au impus sportive care aveau deja titluri de campioane. La bikini, aglomera]ie mare pe scen`, arbitrii avånd de munc` pentru stabilirea clasamentului de la locul 2 n jos. Dup` cum am [i scris imediat pe forum, dup` concurs, la body- building classic, Dan Aldea este un sportiv de culturism: masiv, foarte lat n umeri, talie mic`, cu genetic foarte bun. Din p`cate, ca [i n anii preceden]i, a trebuit 26 Culturism&Fitness nr. 3/2013 s` se mul]umeasc`, iar`[i, cu lo- cul secund. Cå[tig`torul, Lucian Chiril`, cu o structur` bun` pen- tru bodybuilding classic, a venit ntr-o super form`, ocupånd, ne- oficial, locul al doilea, la openul cå[tig`torilor de la culturism. La culturism juniori, categorii decente ca nivel, cu un minus mare la plus, cea mai slab` cate- gorie din concurs. La 80 kg mi-a pl`cut fizicul armonios al lui Paul C`trun`. Openul a fost cå[tigat clar, la fel ca anul trecut, de Radu Ulici. Se vede c` acestui b`iat i-a intrat culturismul n sånge [i face sacri- ficii mari. P`cat de structura nu prea bun` pe care o de]ine [i care o s`-l dea n jos la concur- suri mai puternice, interna]ionale. 1500 de poze [i video g`si]i pe siteul nostru, topculturism.ro copii fete 8-9 ani 1. Denisa Georgescu – CSM Ia[i 2. Ioana Calenici – Farul C-]a 3. Bianca Soreanu – CSM Baia Mare copii fete 10-11 ani 1. Paula Andreea Sofran – CSM Baia Mare 2. Andreea Cote] – Farul C-]a 3. Schupler Beatrix Dobai – CSM Baia Mare 4. Victoria Scupra – Farul C-]a 5. Andrada Dula – CSM Baia Mare copii b`ieti 8-11 ani 1. Alexandru Scnteie – Farul C-]a 2. Leonard Manta – Farul C-]a 3. Eduard Costache – Farul C-]a fitness junioare 12-15 ani 1. Zenaida Babas – CSM Baia CAMPIONATELE NA¥IONALECAMPIONATELE NA¥IONALE de culturism, fitness, bodyfitness, bodybuilding classic [i bikini – copii, juniori [i masters Culturism&Fitness nr. 3/2013 27 RReebbeeccaa GG]] RR``zzvvaann MMaaccoovveeii MMiirreellaa MMiihhaaii JJuuddiitt DDaavviidd EEmmiilliiaa PPaanntteeaa VVaassiillee CCrr``cciiuunn RR``zzvvaann IIooaann PPaauull RRuusszz SSeebbaassttiiaann MMoollddoovvaann O P C U LT U R IS M .R O
 • 15. Culturism&Fitness nr. 3/2013 29 Mare 2. Andreea Zaman – Farul C-]a 3. Maria Jinga – Farul C-]a 4. Ioana Sofica – Farul C-]a 5. Oana T`tar – CSM Baia Mare fitness juniori 12-15 ani 1. Adrian Biciu – Farul C-]a 2. Mihai Carpov – Atlas Br`ila 3. {tefan Lovin – Farul C-]a 4. {tefan Hustea – Farul C-]a fitness junioare 16-19 ani 1. Rebeca G] – CSM Baia Mare 2. {tefania Nistorenco – Farul C-]a 3. Maria Petcu – Farul C-]a fitness juniori 16-19 ani 1. R`zvan Macovei – Ulise Foc[ani 2. Lucian S`vulescu – Farul C-]a 3. R`zvan Stoian – CS{ 5 B culturism junioare mici 1. Mirela Mihai – Atlas Br`ila 2. Claudia Oltean – CSU Cluj Napoca 3. Alisa David – Lulu's GYM Gl 4. Melania Ion – GYM Club M`neciu culturism juniori mici 60 kg 1. R`zvan Dragomir Ioan – Post`varul BB Bra[ov 2. Alexandru Jazberenyi – CSM Baia Mare 3. Bogdan Chiricioiu – CS Avicola 4. Gabriel Radel Alexe – Dumi GYM 5. Alexandru Robeci – CS{ 5 B 6. Radu Ciurar – Dumifitness Cluj culturism juniori mici 70 kg 1. Paul Rusz – CSU 2. Marian Bogdan Du]` – Fortus C`l`ra[i 3. Norbert Zoltan Szasz – Dumifitness Cluj 4. Claudiu Cojocaru – Vulturii Bz 5. C-tin Iordache - AS GYM Club 6. Mirel M`rginean – CSU 7. Mih`i]` P`nescu – Dumi GYM 8. George Gatiu – Dumi GYM culturism juniori mici +70 kg 1. Sebastian Moldovan – Dumifitness Cluj 2. Levente Costi – KSE 3. Alexandru Dumitru – CST 4. Tibor Lancu]a – CSU 5. Narcis Boian – Ulise Foc[ani 6. Adrian Martac – Fortus Cl 7. Ionu] Cr`ciun – Atlas Br 8. Paul Bancos – Gold Star BM open culturism juniori mici R`zvan Dragomir Ioan – Post`varul BB Bra[ov culturism masters feminin 1. Judit David – Lulu's GYM 2. Chira T`nase – Atlas Br 3. Mihaela Pas`re – Gladiator GYM Craiova bodyfitness masters feminin 1. Emilia Pantea – Fortus Cl culturism masters 40-49 ani 70 kg 1. Vasile Cr`ciun – Atlas Br 2. Petru Moja – Gold Star BM 3. Sorin Vlceanu – Avicola Bz 4. Domokos Balogh – Delta Power Cluj 5. Gheorghe Du[a – AS.GYM Club culturism masters 40-49 ani 80 kg 1. Lili Popescu – Fortus Cl 2. Adrian Sestacovschi – Fortus C`l`ra[i 3. Ioan Vasile Laslo – Gold GYM culturism masters 40-49 ani 90 kg 1. Alin Mateescu – Hard Body 2. Laszlo Kovacs – Gold Star BM 3. Bogdan Sava – Titan B 4. Nicu Iordache – Satori Slobozia culturism masters 40-49 ani +90 kg 1. Csaba Hengan – KSE 2. Marius Ilies – Gold GYM 3. George Preda – Hard Body B 4. Radu Berteanu – Dumifitness Cluj open culturism masters 40-49 ani Lili Popescu – Fortus Cl culturism masters 50-59 ani 80 kg 1. Dumitru Ciofu – Olimpia Pro GYM Bv 2. Ioan Ciocan – Post`varul BB 3. Ion Mititelu – CS Florin Teodorescu culturism masters 50-59 ani +80 kg 1. Vasile {erban – Vulturul de Mare C-]a 2. Ion Marin – GYM Mar Strong 3. Stan Dr`g`nescu – Satori Slobozia 4. Liviu Unguru[an – CS Alfa open culturism masters 50-59 ani Vasile {erban – Vulturul de Mare C-]a bodybuilding classic masters 1. Claudiu Giurgi – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Dumitru Tataru – Post`varul Bv 3. Mihai Hongu – CS Steelman Piatra Neam] fitness junioare mari 163 cm 1. Ofelia O[an – CSM Baia Mare 2. Iulia Moldovan – CSM Baia Mare 3. Oliviana Lefter – CSU Oradea 4. Roxana Andreea Buruian – CSM Baia Mare fitness juniori mari 1. Mih`i]` Vi[an – Farul C-]a 2. Mihai Moruz – CSM Ia[i 3. George Gavril` Micu – BB Lacta Tg. Mure[ bodyfitness junioare mari 163 cm 1. Corina Gr`dinaru – Fitnesstudio Re[ita 2. Andreea Godri – CSU Cluj N 3. Ionela B`dulescu – Culturistul Rm. Vålcea bodyfitness junioare mari +163 cm 1. Maria Aurora Stanciu – Hikkaritori Tg Mure[ 2. Bianca Ioana Petran – CSM Baia Mare 3. Alina P`una[ – Flex Ia[i 4. Olivia Lupu – CSU Oradea 5. Elena Dinc` – Culturistul Rm Vålcea open bodyfitness junioare Corina Gr`dinaru – Fitnesstudio Re[i]a bikini junioare mari 1. Cristina M`rginean – CSU Cluj Napoca 2. Simona Balcan – CSM Ia[i 3. Cristina Contiu – CSM BM 4. Diana Beatrix Oana – CSU Tg Mure[ 5. Laura Bacria – Fitnesstudio Re[i]a 6. Szintia Kerestely – BB Lacta LLiillii PPooppeessccuu AAlliinn MMaatteeeessccuu CCssaabbaa HHeennggaann OOffeelliiaa OO[[aann MMiihh``ii]]`` VVii[[aann CCoorriinnaa GGrr``ddiinnaarruu DDuummiittrruu CCiiooffuu VVaassiillee {{eerrbbaann CCllaauuddiiuu GGiiuurrggii 28 Culturism&Fitness nr. 3/2013 O P C U LT U R IS M .R O
 • 16. Tg Mure[ culturism junioare mari 1. Mihaela Beatrice {erban - CST Alexandria bodybuilding classic juniori mari 1. Lucian Chiril` – CFR 2002 Is 2. Dan Traian Aldea – CS{ {oimii Sibiu 3. Andrei Mircea Vlasie – Farul C-]a 4. Alexandru Turza – CSU Cluj Napoca 5. Alex Tårn`veanu – CSU Tg Mure[ culturism juniori mari 65 kg 1. Lucian Andrei – Farul C-]a 2. Ovidiu Secasan – CS{ {oimii Sibiu 3. Nicu[or T`t`rici – CS{ 5 B 4. Marian Ioni]` – Champions GYM B 5. Marius Murgu – Traian Dumi GYM Ianca 6. Alexandru {ipo[ – CSU Cluj Napoca 7. Adrian Ionescu – Farul C-]a culturism juniori mari 70 kg 1. Daniel Tiberiu Traist` – Dumifitness Cluj Napoca 2. Valentin Florin Tunaru – Micky Gin Ro[iori de Vede 3. Marius Daniel N`sulea – Post`varul BB Bra[ov 4. Ionu] Capatan – Culturistul Rm. Vålcea 5. Alexandru Gabriel Iancu – Dumifitness Cluj Napoca 6. Marian Morariu – Fortus C`l`ra[i 7. Eduard Don]u – CS{ 5 B culturism juniori mari 75 kg 1. Andrei Ivan – Champions GYM Bucure[ti 2. Jozsef Csaba Barabas – CSU Tg Mure[ 30 Culturism&Fitness nr. 3/2013 3. Mihai Dicea – Fortus C`l`ra[i culturism juniori Mari 80 kg 1. Radu Ulici – CSM Baia Mare 2. Paul C`trun` – Farul C-]a 3. Vivian Toades – Culturistul Rm. Vålcea 4. Casian Ciut` – Satori Slobozia 5. Marko Ivanovic – CS Unirea Alba Iulia culturism juniori mari +80 kg 1. Constantin Ifrim – CSM Ia[i 2. Paul Ritea – CSU Tg Mure[ 3. Marian Dr`gan – Dumifitness Cluj Napoca open culturism juniori mari Radu Ulici – CSM Baia Mare Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 3/2013 31 CCrriissttiinnaa MM``rrggiinneeaann BBeeaattrriiccee {{eerrbbaann LLuucciiaann CChhiirriill`` LLuucciiaann AAnnddrreeii DDaanniieell TTrraaiisstt`` AAnnddrreeii IIvvaann CC--ttiinn IIffrriimm RRaadduu UUlliiccii O P C U LT U R IS M .R O
 • 17. Culturism&Fitness nr. 3/2013 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dextroza, ca aport de carbo- hidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Alexandru Bolborici Romånia a ob]inut la cea de-a 23-a edi]ie a Campionatelor Eu- ropene de Skandenberg, desf`- [urate n Lituania, o medalie de aur, dou` de argint [i una de bronz. Alte patru medalii au fost pierdute pe muchie de cei trei sportivi care au ob]inut „doar” locul 4. Aurul a fost adus acas` de Cristian Piticar, din Frasin (Su- ceava). Evolu]ia acestui sportiv este spectaculoas` iar, dac` ar merge pe acest trend, la Mon- dialele din acest an ar putea deveni al treilea campion mondi- al al Romåniei la skandenberg. Acesta a ob]inut n ordine crono- logic`: bronz la Europene n 2012, argint la Mondiale n 2012 [i acum aur la Europene. Andrei „Glon]ul” Chipreanov a ob]inut argintul la stånga [i bronzul la dreapta, seniori 80 kg, iar juniorul Andrei Jurc`, din Timi[oara, a cå[tigat argintul. Romånia a fost reprezentat` de un lot de 14 sportivi [i doi ofi- ciali: Alina Coc`neanu (senioare 55 kg), Daniel Andronache (se- niori 80 kg), Viorel Dobrin (se- niori 70 kg), Alin Hasiuc (juniori 80 kg), Ioan Pu[ca[u (seniori +110 kg), Claudiu Diaconescu (juniori [i seniori 55 kg), Darius Iakabo[ (juniori [i seniori 55 kg), Alin Sandu (tineret 90 kg), Ion Ghica (seniori 100 kg), Andrei Jurc` (juniori 75 kg), Gheorghe Lucu]a (juniori 65 kg), Marius Jurovschi (tineret 75 kg), Cristian Piticar (tineret 85 kg), Andrei Chipreanov (seniori 85 kg), Mircea Simionescu-Simicel - [ef lot/secretar general Federa]ia European`, Tiberiu Mihalcea - arbitru/ |n clasamentele generale, Ru- sia conduce deta[at, fiind urma- t` de Ucraina [i Turcia. Loturile lor au fost de asemenea impre- sionante, num`rånd peste 150 de concuren]i. Suedia este lider la categoria de veterani, iar n clasamentele de seniori este pe locul 3, propulsat` fiind de re- prezentantele sexului frumos. Cu toate c` participarea a fost minor` fa]` de cea a celorlalte ]`ri, echipa Romåniei a reu[it s` ob]in` rezultate onorabile [i mai bune decåt cele de anul trecut: locul 13 din 26 n clasamentul general, locul 11 la juniori, locul 10 la tineret [i locul 13 la seniori. Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neu- tru. Se prezint` la s`cule]i de 750 g – 27,00 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Izolat proteic din zer (Prodlacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% protein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Produc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. 4 medalii la CE 2013 32 Culturism&Fitness nr. 3/2013 aauurr ppeennrruu CCrriissttiiaann PPiittiiccaarr O P C U LT U R IS M .R O
 • 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro SUPERGYM INC Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile nr. 57 Tel. 021.461.08.67 TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 KOM FITNESS Bucure[ti, Bd. C-tin Bråncoveanu nr. 114. sect 4 www.komfitness.ro SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 3/2013 C`t`lin Seimeanu, fost campion, experimentat, calificat, ofer servicii de antrenor personal, nutri]ie, sl`bire, n Bucure[ti. Tel. 0722.137.680 Vånd afacere sal` fitness [i culturism, ntre]inut` foarte bine, Bucure[ti, zona Vitan – 59.000 euro. Tel. 0720.044.867 Suplimente nutritive n Rm. Vålcea. Consultan]` gratu- it`. Tel. 0723.370.156 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Culturism&Fitness nr. 3/2013 35 Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. PPrree]]:: 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Instant B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucorono- lacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, energyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru co- menzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou O P C U LT U R IS M .R O
 • 19. T O P C U LT U R IS M .R O