Revista Culturism nr.97 (6/1999)

1,632 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Culturism nr.97 (6/1999)

  1. 1. di r ec to r Cr is ti a n Dul g he ru nu m` ru l 6 (9 7 ) i uni e 19 9 9 O .R V IR G IL B UR U IA N å a l im e n t a ] i e M A nt e b r a] e d e c am pi on IS Cu lt ur is mu l - R a l te r n a ti v ` p e n t ru o ri ce v ~ rs t ` U ßt i a] i c `… LT U C P OA n t re n a m e n tT M a s i v it a t e ap e n t ru m a s ` m u s cu l a r `D o za re a v i t a m in e l o r Gr e u t at e a i d e al `P ro b l e m e m e d i c a l e D i al og[ i me di c a m e n t e c u c it i t o r ii
  2. 2. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele2 5 CULTURISM “Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Irina Muntean, Alexandru Costache, Costel Torcea,Suplimentele Redis Nutri]ie Mass-R 2 Felicia [i Petri[or Popa, Cristian Zlatanovici, Drago[Doi ani de produc]ie Este un concentrat Popescu, Florina Vi[an, C-tin proteic bogat n Laz`r, Cristea Nicolae, Codrin carbohidra]i [i pro- Prot-R 85 P`str`veanu, Laura Vi[an, teine, recomandat n campioana na]ional` n luna iunie a anului 1997 pioni sau medalia]i la campio- Cercetarea [i procesul teh- special ectomorfilor (tip Are acelea[i recomand`ri caç de atletism Mihaela Oan`. O ap`rea primul produs din natele na]ionale, cel mai bun nologic sunt realizate de Prof. slab, longilin, ce ia greu [i Prot-R 65, doar c` are un gama Redis Nutri]ie. Nimeni, rezultat fiind titlul de campioa- Dr. Ing. Paul ßtef`nescu, spe- n greutate), care trebuie con]inut mai mare denici chiar noi, nu [i-a închipuit n` mondial` ob]inut de Irina cialist nutri]ionist, autorul a nu- s` ia de dou`-trei ori pe proteine (85%), iar o por]ie Complex R .Rc` dezvoltarea activit`]ii firmei Muntean [i titlul de campion meroase lucr`ri de specialitate zi c~te o por]ie de 70 reprezint` 40 g de produs. Este un supliment alimentarva fi at~t de rapid`, iar na]ional absolut ob]inut de [i brevete de inven]ie în do- g. Este recomandat [i celorlalte tipuri O m`sur` con]ine 25g. vitamino-mineral indicat n cazul so-suplimentele produse vor avea Costel Torcea. meniul alimentar. genetice, ns` numai imediat dup` Se prezint` la cutii de: licit`rilor fizice mari, n avitaminoze,un succes a[a de mare. - sponsorizarea unor sportivi V` anun]`m c`, încep~nd antrenament. Avantajul acestui produs 900 g - 89.000 lei n profilaxia [i tratarea unor boli [i M Iat`, pe scurt, c~teva din din alte sporturi: atletism, halte- chiar din luna urm`toare, vor este con]inutul de fibre vegetale care 2,2 kg - 179.000 lei viroze; stimuleaz` sistemul imunitar,realiz`rile noastre în cei 2 ani: - realizarea a 9 tipuri de supli- re, kaiac - canoe. - majoritatea loturilor na]io- ap`rea noi suplimente nutritive în gama Redis, suplimente per- ajut` la formarea bolului alimentar [i care absorb toxinele din intestinul Energocarb-R regenereaz` ]esuturile, favorizeaz` metabolizarea calciului, fierului, ame- ISmente nutritive nale [i olimpice se preg`tesc [i formante [i accesibile ca pre], gros. Este un supliment energetic din lioreaz` hipocalcemia, scade coles- - sponsorizarea a 11 culturi[ti - cu suplimentele din gama lucru care cred c` bucur` pe O m`sur` con]ine 40g. carbohidra]i [i se recomand` pentru terolul sanguin, reduce LDL-coles-oficial - [i a mai multora care nu Redis Nutri]ie. to]I sportivii. Se prezint` la cutii de: refacerea rezervelor energetice ale terolul, m`re[te permeabilitateaau ap`rut niciodat` în reclame - n numai 2 ani firma noastr` 1,2 kg - 39.000 lei organismului. Se administreaz` 30 g ]esuturilor [i elasticitatea vaselor de Rla capitolul “sponsoriz`ri”. a devenit cel mai important Cristian Dulgheru 3 kg - 85.000 lei nainte de antrenament (pentru a avea s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Se - sportivii care au fost spon-soriza]i de noi au devenit cam- produc`tor na]ional de supli- mente nutritive. Super Mass-R energie) [i 40-60 g dup` antre- nament, pentru refacere. prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` U Este un supliment ce datorit` com- O m`sur` con]ine 35g. dou` p~n` la patru capsule/zi. pozi]iei (50% proteine [i 35% car- Se prezint` la cutii de: Se prezint` la cutii de: Aparate 1 kg - 35.000 lei 50 capsule - 25.000 lei LT bohidra]i) poate nlocui mesele obi[- 2,5 kg - 69.000 lei nuite din timpul zilei [i este reco- NOU de culturism [i fitness mandat at~t tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor care nu fac sport, Nutrifort-R batoane proteice [i energetice dar doresc s` aib` o alimenta]ie Este un concentrat de carbohidra]i, PROTEIN-R U s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi proteine, vitamine [i minerale reco- [i colesterol. Se recomand` c~te o mandat pentru cre[terea rapid` n Un baton proteic este echivalentul Magazin de prezentare Bucure[ti, Str. Mo[ilor nr. 292; por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = mas` muscular`. O por]ie reprezint` nutritiv a 100g carne vit`. C telefon: 210.22.80 65 g de produs). 90 g de produs [i pentru o cre[tere Batoane cu un gust excelent de O m`sur` con]ine 30g. accelerat` a masei musculare se ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea Sediu Se prezint` la cutii de: recomand` dou`-trei por]ii pe zi. compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, P Str. Lizeanu, nr. 35, telefon: 900 g - 65.000 lei O m`sur` con]ine 35g. carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` 211.90.76 2,2 kg - 129.000 lei Se prezint` la cutii de: - 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` - Prot-R 65 O 1 kg - 55.000 lei 17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina 2,5 kg - 109.000 lei B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu Este un supliment bogat n proteine Super Protein-R 90 14 mg. Valoare energetic`: 350 calo- T (65%) [i este recomandat celor care rii. Se recomand` culturi[tilor pentru vor s`-[i asigure o cantitate mare de Este un concentrat proteic de cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i altor proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te calitate superioar`, ob]inut din lapte. categorii de sportivi ca suport proteic, stratul adipos. Se recomand` tuturor Se administreaz` c~te o por]ie de vitaminic, energetic [i mineral. Nu culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei 40 g de mai multe ori pe zi, n limita are contraindica]ii, fiind un excelent ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames- supliment alimentar. O m`sur` con]ine 25g. tec` cu lapte, sucuri sau ap`. Se fac comenzi de minim 5 buc. Se prezint` la cutii de: O m`sur` con]ine 30g. 25% reducere pentru minimum 900 g - 75.000 lei Se prezint` la cutii de: 100 buc`]i. 2,2 kg - 149.000 lei 900 g - 115.000 lei 6 000 lei/buc
  3. 3. 4 5 CULTURISMVIRGILBURUIANå O Ca mp io n M on dia l .RAlimenta]ia concentrate proteice cu ada- os de carbohidra]i. Nu [tiu cât la sut` ocup` Proteina o extrag din carne, Malimenta]ia din forma unui ou`, concentrate proteice,culturist, dar [tiu c` are un rol dar [i din alte alimente care nufoarte important mai ales în con]in proteine în cantit`]i ISpreg`tirea pentru competi]ii. mari, cum ar fi orezul [i Un sportiv de performan]` bananele.are dou` sezoane de preg`- Num`rul meselor în sezonultire: sezonul off (în care acu- off cât [i în sezonul competi- Rmuleaz` mas` muscular`) [i ]ional trebuie s` fie mare. Maisezonul precompeti]ional. çn multe mese pe zi vor fi asimi-ambele cazuri nutri]ia de]ine late mai bine de c`tre corpul face lent, anumite produse se Uun important loc în preg`tire. uman [i vor împiedica [i nedo- scot din alimenta]ie treptat. çn sezonul off m`nânc o ritul catabolism. çn sezonul off m`nânc dimi- LTcantitate mare de protein`, çn sezonul precompeti]ional nea]a 5 ou` din care doar 3dar [i o cantitate mare de alimenta]ia se schimb`. Scot g`lbenu[uri, o b`utur` protei-carbohidra]i. Ace[tia din urm` din dieta mea produsele care c` Milk&Egg amestecat` cu opot proveni din fructe cum ar fi con]in zah`r [I pâinea. Canti- b`utur` bogat` în carbo-bananele, ananasul, merele tatea de protein` cre[te cu 2- hidra]i - Nutrifort-R. Usau pot proveni din alte ali- 3 s`pt`mâni înainte de un çnaintea antrenamentului înmente ca: pâinea, ciocolata, concurs important pentru a în- jurul orei 11 m`nânc 3 banane locui anumite alimente bogate [i dou` batoane proteice C în zah`r [i a opri catabolismul. Protein-R. Carbohidra]ii nu sunt Dup` antrenament m`nânc exclu[i din diet`. Ei au un piept de pui, orez sau cartofi P rol foarte important în fier]I, dar în sezonul off nu preg`tire. De data exclud pizza din alimenta]ie. O aceasta îi extrag doar De asemenea prefer s`-mi din fructe [i legume, în acop`r „g`urile de glicogen“, special bananele [i ob]inute în timpul efortului, cu T orezul a c`ror cantitate o b`uturi bogate în carbohidra]i m`resc în perioada pre- calitativi care nu permit acu- competi]ional`. Deci nici un mularea gr`similor. Aceste regim nu se face prin înfo- b`uturi sunt: Nutrifortul, Meg- metare ci prin excluderea gr`- ga-Mass-ul, Energocarbul. Pot similor [i a zaharurilor complexe fi folosite în locul desertului. [i înlocuirea lor cu proteine [i çn perioada precompeti]io- fructoz`. nal` regimul alimentar devine Trecerea de la sezonul off la foarte strict. Despre acesta voi sezonul precompeti]ional se vorbi într-un num`r viitor.
  4. 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7 V itaminele sunt ele- pentru aceste vi- [i producerea de energie. Sunt toxicitatea apare la valori de Vitamina EDOZAREA VITAMINELOR COMPLEX R mente nutri]ionale tamine: vitamina vitamine hidrosolubile. Vitami- peste 50 miligrame/zi. importante, dar A - 5.000 UI/zi; vi- na B1 este denumit` tiamin`, Este un antioxidant - promo- este posibil s` fie luate în tamina D - 400 B2 - riboflavin`, B3 - niacin`. Vitamina B6 veaz` longevitatea [i are roluri exces? Pentru a r`spunde UI/zi. Complexul B include acidul importante în func]iile organe- la aceast` întrebare Dozele toxice Un supliment folic, inositolul, biotina [i acidul Cele mai importante roluri: lor sexuale. Este o vitamin` trebuie luat în considerare pentru o persoa- de vitamine pantotenic. previne cariile dentare, arterio- liposolubil`. c` exist` o diferen]` între n` de greutate [i minerale, Dozele normale sunt urm`- scleroza precoce [i intervine în Doza normal` - 100-400 UI/zi; O ceea ce poate fi conside- medie sunt cele n care toarele: B1 - 1,4-10 miligrame; reglarea proceselor la nivelul doza toxic` apare la dep`[i- rat un nivel sigur de vita- care dep`[esc vitaminele B2 - 1,4-10 miligrame; B3 - 17- sistemului nervos. rea a 1200 UI/zi. La doze de mine în cadrul dozei tera- 25.000 UI/zi. 200 miligrame; acid folic - 0,4-1 Doza normal` este de 25-35 peste 10.000 UI/zi apare toxici- sunt dozate .R peutice [i ceea ce se Un exemplu miligrame; inositol - 125 mili- miligrame pe zi. tate sever` caracterizat` prin poate lua ca supliment concludent pri- n a[a fel grame; biotin` - 150-300 micro- Doze de peste 400 miligra- cre[terea mare a tensiunii ar- vitaminic (nivel maxim vind toxicitatea nc~t s` aib` grame; acid pantotenic - 5-10 me/zi pot determina paralizii teriale, alergii, sl`birea for]ei sigur). Doza terapeutic` acestor vitamine numai ac]iuni miligrame. ale mâinilor sau picioarelor, musculare. Doze mult crescute M este acea cantitate de este dat de cazul benefice Dozele la care devin toxice: care dispar în cazul revenirii la se dau totu[i bolnavilor suferind vitamine prescris` de unui grup de ex- pentru B1 - peste 300 miligrame/zi - doze normale. de cancer sau boli cardiace. medic pentru a preveni ploratori din An- efect diuretic puternic; B2 - Suplimentele con]inând organism IS deficien]ele vitaminice tarctica. Ace[tia nivel toxic la valori peste 1.000 Vitamina K vitamine sunt elemente valo- cauzate de boli sau diver- au murit la câteva miligrame; B3 - nivel toxic la roase în nutri]ia echilibrat`, se traumatisme. zile dup` ce au consumat de în stomac, ceea ce va valori de peste 2.000 miligrame Doza normal` - 50-100 îns` trebuie calculate astfel ficatul unui urs polar - ce cauza ulcerul; - leziuni ale ficatului; acidul micrograme; doza toxic` - încât dozele vitaminice s` nu R Vitaminele A [i D con]ine milioane de UI de - poate reduce meta- folic - peste 400 miligrame - peste 500 micrograme - fie în exces. vitamina A [i D. Aceast` bolismul vitaminei B12, iar anemie; inositol - peste 300 determin` apari]ia de leziuni Acestea sunt vitaminele cantitate imens` de în cazul atingerii unor doze miligrame; acid pantotenic - hepatice. Paul Dumea U liposolubile, ceea ce în- vitamine prezent` se de 3.000 mg/zi va duce la valori toxice la doze de peste Dup` „IRONMAN“ seamn` c`, ingerate în datora faptului c` dieta încetarea metaboliz`rii 10.000 miligrame; biotin` - LT cantit`]i sporite, nu se vor ursului polar con]ine foarte vitaminei B12, ceea ce sc PROCULTURISM srl elimina rapid ci vor fi de- mult pe[te care include determin` apari]ia pozitate în ]esutul gras [i în nivele mari de vitamina A anemiei. ficat, atingând nivele toxi- [i D. ce pentru organism. Vitamina B12 produce multifunc]ionale U Vitamina C fitness [i culturism reglabile Vitamina A Este important` în meta- Aceasta este o vitamin` bolismul celular [i previne pentru acas` [i fixe pentru s`li. C Efecte: solubil` în ap`. Exist` o anemia pernicioas`. Doza Discuri, bare populare, - îmbun`t`]e[te vede- tendin]` de a fi luat` în normal` este cuprins` m~nere gantere. rea pe timp de noapte; exces, deoarece este pre- între 6 [i 30 micrograme/zi. Orice dotare s`li, P - îmbun`t`]e[te structu- zentat` ca fiind foarte Beta-carotenul lucreaz` ra [i metabolismul de la folositoare în prevenirea [i ca antioxidant [i este util în la cele mai mici pre]uri. Comenzi [i informa]ii O nivelul pielii; tratarea infec]iilor respira- prevenirea cancerului [i a - cre[te rezisten]a la torii. De[i avem nevoie de bolilor de inim`. Se core- la tel: 069/236 476 infec]ii. o cantitate suplimentar` leaz` cu nivelele de vita- T în condi]ii de stres, cancer min` A, deoarece este Vitamina D sau la pacien]ii cu proble- convertit de organism în me cardiace, doza efici- vitamina A în func]ie de Efecte: ent` care trebuie atins` nevoi. - intervine în controlul este de 500 mg/zi. Dep`- absorb]iei [i utiliz`rii calciu- [irea acestei doze duce Vitaminele B1, B2, lui [i potasiului; la: B3 [i B complex - regleaz` calcificarea - cre[terea susceptibili- oaselor. t`]ii pentru calculi renali; Sunt vitamine importan- Dozele recomandate - cre[terea secre]iei aci- te în metabolismul celular
  5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9Tactici pentru cât s` contrac]i numai grupele musculare potrivite, f`r` mi[- Programul 1 (luni [i miercuri) c`ri nefolositoare. çn mod sigur Grupa muscular` Exerci]iul Seturi Repet`ri a]i remarcat cât de rapid se Cvadriceps Genuflexiuni 2 10-15ANTRENAMENTUL îmbun`t`]e[te for]a muscular` în primele s`pt`mâni de la in- troducerea unui nou exerci]iu. Extensie coaps` Pectoral Dorsal çndrept`ri cu picioarele în extensie 1 çmpins din culcat Trac]iuni 2 2 10-15 8-12 8-12DE MASå Procesul de înv`]are este unul Ramat 2 8-12 O dintre motivele acestei evolu]ii. M. lombari çndrept`ri cu haltera 1 8-12 Ceea ce poate nu a]i realizat çndrept`ri cu cablu 1 8-12P entru a câ[tiga mas` rat`. ßi iat` explica]ia: atunci este c` în timpul acestor dou` Deltoizi Pres` deasupra capului 2 8-12 .R muscular` cât mai rapid când câ[tigi mas` muscular` s`pt`mâni de înv`]are sau Gambe Ridicare pe vârfuri (alternativ) 2 12-20 posibil, trebuie utilizat într-un ritm alert, nu vrei s` renv`]are a exerci]iului inten- Triceps Extensie din culcat 1 8-12unul dintre „instrumentele“ de scazi intensitatea antrenamen- sitatea este mai sc`zut` chiar Biceps Flexii cu haltera 1 8-12baz` ale culturismului, antre- telor, deoarece pentru un dac` noua mi[care este repe- M. abdominali Crunch 1 15-25 Mnamentul în etape (sau în culturist cea mai frustrant` pe- tat` pân` la epuizare. Obser- çnainte de antrenament executa]i câte un set din fiecarecicluri de intensitate). F`r` rioad` este cea de stagnare. va]i astfel cum, modificând în- exerci]iu cu 70% din greutatea pe care o ve]i folosi în timpulîndoial`, a]i observat c`, Pentru cei care cresc lent sau treaga configura]ie a antrena- antrenamentului, pentru înc`lzirea musculaturii. ISconceptul de antrenament în stau pe loc, singura metod` mentului, ve]i diminua auto-etape sufer` modific`ri perio- de a dep`[i faza de platou mat intensitatea câtorva [e- Programul 2 (luni [i miercuri)dice ale programelor propuse const` într-un efort de mare in- din]e de antrenamente.ce apar frecvent în revistele tensitate. Pentru c` mul]i cult- S` spunem c` vrei s` urmezi Grupa muscular` Exerci]iul Seturi Repet`ri R V a si l e Cvadriceps Genuflexiuni - pe câte un picior 2 10-15de specialitate [i probabil c` uri[ti î[i petrec o bun` parte din protocolul corect al antrena- A rd e l Presa la aparat 2 10-15a]i auzit unii oameni discutând via]a de sportiv într-una din mentului în etape - 4-6 s`pt`- Extensori coaps` Flexii la aparat 1 10-15despre beneficiile acestei aceste situa]ii, ei prefer` s` mâni de mare intensitate ur- U Good mornings 1 10-15metode în dezvoltarea mus- lucreze la maxim` intensitate la simt c` este timpul s` mai sca- mate de 2 s`pt`mâni de joas` Pectorali çmpins din culcat înclinat 2 8-12cular`. A discuta despre acest fiecare antrenament. Din nefe- d` din intensitate, exist` o cale intensitate - îns` nu ai motiva- Dorsal Trac]iuni incomplete 2 8-12 LTgen de antrenament [i chiar a- ricire, a[a cum probabil deja de trecere, f`r` a fi pe deplin ]ia suficient` de a renun]a la Ramat incomplet 2 8-12l pune în aplicare sunt dou` cunoa[te]i, cine se antreneaz` con[tien]i c` o aplic`. Va fi seturile duse pân` la epuizare. M. lombari Ramat cu bara T 1 8-12lucruri complet diferite. exagerat în mod constant î[i va folosit un mic truc psihologic, Ai posibilitatea s` alegi între Deltoizi Pres` cu gantere din [ezând 2 8-12 Atât de mul]i culturi[ti care „târî“ organismul într-o profun- dar care trebuie aplicat mult 2 alternative: Ridic`ri laterale 1 8-12folosesc metoda antrenamen- d` stare de supraantrenare. timp la cei care sufer` de ob- 1 Folose[te programe com- Gambe „M`g`ru[ul“ 2 12-20 Utului în etape, aproape nicio- Pentru to]i acei culturi[ti care sesia masei [i se antreneaz` la plet diferite la fiecare 6 s`pt`- Triceps Extensie la marginea b`ncii 1 8-12dat` nu utilizeaz` antrena- în]eleg [i cred în conceptul de limita epuiz`rii de fiecare dat`. mâni, ducând fiecare set Biceps Flexii cu gantere alternativ 1 8-12mentele de joas` intensitate, antrenamente în etape - [i s` Este destul de u[or de f`cut: pân` la epuizare sau aproape M. abdominali Crunch invers 1 15-25 Cnecesare refacerii organismului sper`m c` reprezint` majori- pur [i simplu relua]i exerci]iile la de acel punct. Aceste progra-dup` un efort intens [i de du- tatea - dar care niciodat` nu fiecare 4-6 s`pt`mâni! me vor fi alc`tuite din dou` çnainte de antrenament executa]i câte un set din fiecare Acesta este conceptul de s`pt`mâni de lucru la joas` in- exerci]iu cu 70% din greutatea pe care o ve]i folosi în timpul P rota]ie pentru recuperare, unul tensitate, în care ve]i renv`]a antrenamentului, pentru înc`lzirea musculaturii. Perioada de dintre cele mai bine cunoscute noile exerci]ii, urmate de 4 odihn` dintre seturi trebuie s` fie de 90 secunde. O în culturism. Când introduci un s`pt`mâni de antrenamente exerci]iu în programul de dure dup` ce a fost câ[tigat` perioada primei s`pt`mâni musculare, deci nu te teme de antrenament, de obicei va capacitatea de coordonare. când revii la noul program. un mic truc psihologic. T dura o s`pt`mân` sau dou` 2 Antreneaz`-te dup` pro- Folose[te tactica rota]iei Cele 2 programe prezentate pentru ca organismul s` se gramul t`u preferat 4-6 s`pt`- pentru recuperare în toat` ca- în continuare v` vor ajuta s` obi[nuiasc` cu el. çn primele 3- mâni, apoi pentru o s`pt`mâ- riera ta de culturist ca s` evi]i în]elege]i cu adev`rat acest 4 [edin]e se va ameliora coor- n` aplic` un program complet supraantrenarea [i s` benefi- concept. Ele mai pot fi utilizate donarea, [i, în cele din urm`, nou [i revino la programul ini- ciezi de o cre[tere continu`. cu succes atunci când relua]i vei descoperi metoda potri- ]ial pentru înc` alte 4-6 s`pt`- Metoda func]ioneaz` în com- antrenamentele dup` o vit`. Cu alte cuvinte în timpul mâni. Astfel vei ob]ine o faz` bina]ie cu orice alt` strategie perioad` lung` de pauz`. acestor antrenamente ini]iale de înv`]are de joas` intensita- de antrenament. Antrenamen- vei înv`]a cum s` realizezi mi[- te pe durata acelei s`pt`mâni tul în etape este esen]ial pen- ßerban Damian carea în mod eficient, astfel în- cu noile exerci]ii, ca [i pe tru cre[terea rapid` a masei Dup` „Ironman“
  6. 6. 10 5 CULTURISM CULTURISM 5 11 prefigura un anumit tip consti- plex. S-ar putea ca sfaturile este aceea c`, antebra]ele re- ANTEBRA¥E „...le-am dezvoltat tu]ional, care mi-a folosit mai mele s` par` paradoxale, prezint` o siml` grup` muscu- t~rziu: sub]ire, dar cu mu[chii pentru c` sunt de fapt o lar` de antrenament, c~nd de folosind greutate bine contura]i. combina]ie de principii fapt, sunt necesare trei tipuri DE CAMPION mare [i repet`ri Funda]ia se afla deja pe pla- sament, iar, c~nd am început contradictorii. Aminti]i-v` totodat` c` de contrac]ii: flexii, extensii [I flexii laterale, mi[c`ri pe care multe...“ s` ridic greut`]i, dimensiunile antebra]ele lucreaz` în fiecare eu le acop`r în modelul de au început s` creasc`. La 13 zi, cu fiecare repetare, ba program de antrenament pe OL ee Priest, Mr. Australia acolo era locul meu. r~s în fa]`. Opt luni mai t~rziu ani am c~[tigat primul meu chiar în activit`]ile fizice ce nu care vi-l propun în conti- este posesorul unora Sunt trei genera]ii Priest care ea c~[tiga titlul ora[ului nostru, concurs. La 17 ani am ie[it pe ]in de antrenament, deci da- nuare:Iat` cum arat` în dintre cele mai uluitoare se mai antreneaz` ast`zi. ca Ms. Newcastle [i ob]inea lo- locul doi la categoria mea, la c` dori]i ca ele s` se dezvolte, detaliu fiecare din exerci]iile .Rantebra]e din lumea cultu- Acum trei ani bunicul meu în cul doi la Ms. Australia. Am~n- Mr. Universe [i am ie[it înving`- trebuie s` duce]i antrenamen- amintite:rismului. Provenit dintr-o familie v~rst` de 70 de ani [i-a rupt doi am c~[tigat împreun` titlul tor la categoria de greutate [i tul la extrem.dedicat` acestui sport, el s-a ambele picioare lucr~nd pres` statului New South Wales la open la Mr. Australia. çn modimpus repede pe scena pentru picioare cu 350 kg. La a pentru cupluri, în 1989. Dup` normal, acel titlu na]ional m-ar M EXERCI¥II SETURI REPETåRIculturismului interna]ional. Iat` 20-a repetare a pierdut con- aceasta am f`cut numeroase fi calificat pentru competi]iilece declar` el: trolul greut`]ii [i aceasta a demonstra]ii împreun`. profesioniste, îns` am con- Flexie radial` 5 25-100 „Atunci c~nd provii dintr-o aterizat peste gleznele lui. Ce vreau s` spun cu toate siderat c` sunt prea t~n`r, R`suciri la ma[ina Cybex 5 25-100 ISfamilie australian` a c`rei con- Acum s-a vindecat, îns` face aceste exemple este c` nu deci am participat înc` doi ani Flexia pumnilor cu haltera 5 25-100stitu]ie a fost mereu ancorat` numai antrenament aerobic sunt unic atunci c~nd vine la acel concurs [i de fiecare Flexia invers` a antebra]uluide discurile metalice din sala pentru recuperare. vorba de fizicul meu. Bunicul dat` am învins. cu bara EZ 5 25-100de antrenament, timp de ge- C~nd aveam 15 ani, mama avea 1.57 m, tata 1,60 m, sora Devenisem suficient de Flexia pumnilor cu bara la spate 5 25-100 Rnera]ii, destinul t`u este oare- mi-a spus c` vrea s` participe mea are 1,59 m, mama 1.58 m, matur pentru a trece lacum pecetluit. çnc` din prime- împreun` cu mine la un con- iar eu am 1.62 m. çn copil`rie, profesionism.le momente pe care mi le a- curs pentru cupluri. Ea avea 38 am fost totdeauna implicat în Datorit` v~rstei [i în`l]imii Asta înseamn`: FLEXIA RADIALå Umintesc, fiecare din p`rin]ii, de ani atunci. Nu puteam cre- activit`]i sportive, printre care mele, oamenii m` ridiculizau 1) înc`rcare uria[`, ceea cefra]ii, surorile, într-un cuv~nt to]i de c` o s` ajung` într-o form` fotbal [i karate. çnc` înainte de adesea: „Lee este ca un pitic, va dezvolta o priz` cu mult (abduc]ia m~inii) LTdescenden]ii familiei Priest au a[a de grozav`, a[a c` i-am a intra în adolescen]` se [i singurul motiv pentru care a mai puternic` dec~t este Dac` ai v`zut vreodat` unurmat aceea[i cale ajuns at~t de mare este pentru necesar pentru activit`]ile t~mplar sau un fierar, atunci cub`tut` în afar` [i în sala c` a luat medicamente cu fizice uzuale; siguran]` ai observat antebra-de antrenament, nu pumnul“. çns` ace[ti r`uvoitori 2) at~t de multe repet`ri, ]ele late [i musculoase. Le-aufiindc` s-au sim]it obliga]i f`ceau o mare gre[eal`. Re- înc~t s` nu mai sim]i]i antebra- ob]inut prin aceast` mi[care. ßi Us` o fac`, ci fiindc` o cordurile mele la antrenamen- ]ele dup` antrenament. tu po]i utiliza o serie de cio-for]` necunoscut` îi con- te [i la competi]ii vorbesc de la C~nd îmi antrenez alte gru- cane din ce în ce mai grele,ducea mereu pe acest sine. pe musculare, folosesc greut`]i dar în lipsa lor ai în sal` o mul- Cdrum. Sigur, am crescut repede foarte mari [i fac în medie 6-8 ]ime de bare care te a[teapt`. Bunicul meu se an- pentru c` aveam un poten]ial repet`ri per set. La exerci]iile C~nd fac acest exerci]iu,trena [i alerga pe plaj` genetic viguros, dar am deve- pentru antebra]e niciodat` nu stau în picioare [i ]in bara, cu Pcu greut`]i ata[ate la nit cu adev`rat mare datorit` fac mai pu]in de 25, iar uneori palma spre corp, iar bra]ul sepicioare; [i cine [tie c~]i nenum`ratelor seturi cu înc`r- ajung la 100, de[i pare o afl` pe l~ng` corp. Apoi, în Odintre ancestorii mei nu c`tur` maxim`. Oricine [tie c` nebunie. timp ce încerc s` ]in bra]ul c~tau f`cut la fel. C~nd în culturism nu exist` „scurt`- Cei mai mul]i culturi[ti î[i an- mai nemi[cat, flexez numaiaveam 13 ani, bunicul m- turi“. Poate unii sportivi reu[esc treneaz` antebra]ele în ace- pumnul [i ridic bara c~t de sus Ta luat cu el în sala de s`-[i men]in` fizicul cu 7-12 se- ea[i zi cu bra]ele, îns` eu simt pot. Totdeauna îmi amintescfor]`, cu inten]ia s` fac turi pentru fiecare parte a cor- c` sunt cel mai bine lucrate s` men]in contrac]ia [igimnastic` la inele sau la pului, dar pentru mine singura împreun` cu spatele. Dup` un extensia.barele paralele, în timp cale pentru a cre[te este volu- antrenament bun pentru RåSUCIRIce el ridica greut`]i, îns` mul mare, ceea ce înseamn` spate, în care ai lucrat ramat,sala de gimnastic` era nu mai pu]in de 20 de seturi ramat la cablu, îndrept`ri [i LA MAßINA CYBEXînchis` [i atunci am p`- pentru o parte a corpului. trac]iuni cu greutate suplimen- Dac` ai o astfel de ma[in`truns pentru prima dat` L ee Revenind la antrenamentul tar`, antebra]ele î]i sunt deja în sal`, po]i face o excelent`în sala de culturism [i mi- Pr i e s t pentru antebra]e, trebuie s` „muncite“ [i par]ial obosite. combina]ie de dou` exerci]iiam spus c` de fapt v` spun c` este relativ com- Cea mai obi[nuit` idee fals` diferite. Aceast` mi[care î]i va
  7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13înconjura antebra]ul cu un antebra]ului pe bra] p~n` la trebuie s` se concentrezeman[on de mu[chi. Apuc` m~nerul ma[inii [ir`suce[te-l în fa]` [i în spate jum`tatea cursei; acesta este punctul în care se exercit` cel mai intens stres asupra p`r]ii asupra întregu lui corp, folosind exerci]ii care implic` mai multe grupe musculare într-o Greutatea ideal`c~t de mult po]i. Este o bun` proximale a antebra]ului. Men- singur` repetare.ocazie în care po]i folosicontrac]ia maxim` at~t la ]ine]i bra]ele nemi[cate pe tot timpul setului. Antebra]ele au nevoie de multe repet`ri pentru a se dez- de tip culturist Bînceputul mi[c`rii, c~t [i la Pentru a concentra efortul volta -între 25 [i 100. Nu v` inecunoscut cititorilor re- Folosind urm`toarea formu- s a u Osf~r[itul ei. asupra p`r]ii posterioare a opri]i c~nd sim]i]i c` arde - vistei Culturism, tabelul l`, în care am notat în`l]imea John antebra]ului, ]ine]i pumnii abia atunci începe setul! cu dimensiuni ale peri- culturistului cu I (m`surat` în M cFLEXIA PUMNULUI bloca]i; pentru a concentra Antrenamentul meu a r`- metrelor diverselor p`r]i ale metri) [i încheietura mâinii cu Cal- .R efortul asupra p`r]ii anterioare, mas la fel de c~nd am început corpului, prezentat de Florin M (în centimetri) vom ob]ine lum)CU HALTERA îndoi]i pumnii în sus (extensia s` m` antrenez acum 10 ani - Uceanu atât în revista Cultu- greutatea ideal` de tip cultu- peri- Acesta este exerci]iul de pumnului), în timpul flexiei în principal cu greut`]i libere. rism (nr.30, pag.6), cât [i în rist G mult diferit` de greuta- metrelebaz` [i cel mai eficient în lupta antebra]ului. Am folosit ma[inile doar atunci cartea „Culturism de perfor- tea ideal` de tip sedentar: ideale (la Mpentru construirea unor ante- c~nd aveam nevoie s` m` man]`“ [i revista Condi]ia Fizi- G = 5X I X (M - 7,5) greutateabra]e de vis. A[az` antebra]e- FLEXIA PUMNILOR refac dup` o accidentare, c`, se bazeaz` pe raportul S` lu`m exemplul unui cultu- ideal` me-le la marginea unei b`nci pla- fiindc` ele sunt mai sigure. greutate/în`l]ime. rist de 1,80 m [i încheietur` de todele dau CU BARA LA SPATE ISne, cu încheieturile m~inilor Folosesc principiul „pirami- çn cele din urm` vom c`uta 19 cm: o r i c u mchiar pe margine, cu palmele ¥ine]i bra]ele blocate atunci dei“: încep cu 1-2 seturi de în- greutatea care, raportat` la G = 5X1,80X(19 - 7,5) = 103,5 cam ace-în sus. Apuc` o halter`, folo- c~nd face]i flexia pumnilor pe c`lzire, apoi fac dou` seturi cu în`l]imea [i structura noastr` kg. lea[i rezul-sind o priz` îngust`, cu dege- antebra], în spatele vostru. Ve]i greutate din ce în ce mai corporal` (ectomorfi, mezo- Valorile ob]inute cu aceast` tate). Rtele mari sub bar` [i flexeaz` fi capabili s` mi[ca]i bara nu- mare, [i în cele din urm` fac morfi, endomorfi), ne ofer` un formul` pentru sportivii seniori, Greutateanumai din pumni. Flexiile [i mai c~]iva centimetri, dar este trei seturi cu greutate maxim`. corp armonios [i puternic în confirm` binecunoscuta re- ideal` trebuieextensiile trebuie s` fie c~t mai suficient pentru a „frige“ Nu cred c` unele grupe ar acela[i timp. gul` care spune, c` un cultu- privit` ca un Ulargi posibil. Men]ine c~teva mu[chii antebra]ului - mai ales trebui neglijate, dac` pun în Pentru aceas- rist de valoare trebuie s` aib` reper [i nu camomente de contrac]ie la por]iunea distal`. umbr` alte grupe. C~nd am ta rezultatele cu cel pu]in 20 kg mai mult de- un ]el în sine. LT„v~rful“ flexiei. Iat` [i programul meu s`pt`- început culturismul, bra]ele [i din tabelul cât centimetri cu care în`l- Putem avea gre- Al e x a nd r u m~nal, împ`r]it pe zile de deltoizii s-au dezvoltat at~t de despre care ]imea sa dep`[e[te 1 metru. utatea [i dimen- C os t a c heFLEXIA INVERSå antrenament: mult înc~t, prin compara]ie, am vorbit Ce aduce nou aceast` siunile din ta- pieptul meu p`rea foarte mic. mai sus formul` este faptul c` pentru bele, dar f`r`A ANTEBRA¥ULUI ZIUA PARTEA CORPULUI Nu am intrat în panic`. ßtiam au fost tipul ectomorf (longilin, cu separare, definire [i în generalCU BARA EZ U 1 piept c` dac` voi continua s` m` con- oase sub]iri) se ob]in greut`]i muscularitate, oglinda nu v` Acesta este exerci]iul clasic 2 spate, antebra]e antrenez c~t de tare pot, mai frun- relativ mici, un semn încura- va ar`ta corpul la care a]ipentru separarea mu[chilor din 3 umeri, gambe devreme sau mai t~rziu se va tate jator prin faptul c` po]i fi un visat. Cpartea proximal` a antebra]u- 4 biceps, triceps produce echilibrul. cu o culturist bun [i f`r` s` alergi çn plus, încerca]i s` privi]ilui, asem`na]i demult cu ni[te 5 cvadriceps Am înv`]at în primul r~nd alt` dup` kilograme greu de greutatea ideal` ca pe ofr~nghii. 6 odihn` valoarea ajutorului pe care ]i-l meto- ob]inut (acest tip ia greu în greutate „de concurs“ [i nu P Apuca]i partea curbat` a d` familia. çncuraj`rile venite d`, meto- greutate). una în sezonul „off“.barei EZ cu palmele în jos (pri- Am rezumat „formula mea de la bunicul, tat`l, mama, da John Mc Alt` problem` demn` de De[i centimetrul [i cântarul Oz` invers`), apoi face]i flexia magic`“ pentru antebra]e, în sora [i prietenii mei mi-au ]inut Callum pre- semnalat este aceea c` în- nu sunt metodele cele mai cele ce urmeaz`: vie motiva]ia, [i numai cu zentat` [i ea gro[area oaselor la tinerii care bune de a v` analiza corpul, çn aventura dezvolt`rii ajutorul lor am reu[it s` ajung în revista Cul- au terminat cre[terea aduce iar greutatea ideal` [i propor- T celui mai bun fizic, nu acolo unde altfel nu a[ fi putut turism (nr.46, un necesar de 7-10 kg la ]iile perfecte nu v` vor garanta subestima]i nevoia de ajunge niciodat`. Cea mai pag.13), me- greutatea lor ideal` pentru un titlu de campion, acestea antebra]e puternice. Ele minunat` r`splat` este s` [tii tod` care fiecare centimetru în plus la cu siguran]` v` vor fi utile în sunt cel mai important c` ceilal]i sunt mul]umi]i de stabile[te pro- încheietura pumnului, demn elaborarea de diete, pro- factor pentru priz` [i rezultatele tale!“ por]iile pe ba- de re]inut mai ales pentru c` grame [i strategii de antre- pentru m~nuirea za circumferin- acest lucru coincide, în gene- nament. greut`]ilor. de ßERBAN DAMIAN ]ei încheieturii ral, cu trecerea la seniori. çncep`torii nu trebuie Dup` MUSCULAR mâinii (acolo Calcula]i-v` greutatea dum- ßOLOGON MARIUS s` lucreze pri oritar anu- DEVELOPMENT unde osul iese în neavoastr` de culturist [i printr- mite grupe musculare, ci afar`). una din metode (Florin Uceanu C r i s t i a n R a [ c`
  8. 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15 în pe[tele de ap` dulce. Ca datorit` con]inutului în amino- ani au justificat introducerea exercit` un efect protectorAlimente urmare produsele de pe[te oceanic asigur` protec]ia în ac]iuni cardiovasculare, auto- acizi esen]iali, lipide biologic active [i prezen]ei complexului vitaminic. çn felul acesta se unor diete care con]in produse din drojdie prin diverse trata- mente, sau chiar drojdie ca asupra ficatului, contribuind la prevenirea degener`rii celulei hepatice [i la revitalizareade protec]ie imune [i neoplasm. explic` rezultatele bune ob]inute atare în scopul vindec`rii sau func]iilor acesteia, iar con]inu- în observa]iile clinice, în afec]iuni amelior`rii unor afec]iuni di- tul ridicat de aminoacizi inten- Produse din germeni foarte diverse: cardiovasculare, gestive, hepatice, inflamatorii, sific` ac]iunea hepatoprotec- de cereale digestive, diabet etc. nervoase. çn cazul unor maladii toare. Rezultate bune s-au ob- OA limentele de protec]ie lui de pe[te la bolnavii cu de nutri]ie, a arterosclerozei, ]inut [i în bolile digestive unde con]in o serie de princi- hipertrigliceridemie determin` o çn urma fabric`rii f`inii de gr~u Drojdia de bere ca diabetului, obezit`]ii, afec]iuni exercit` un efect trofic impor- pii nutritive active, care diminuare a con]inutului în [i porumb rezult` ca produse produs de protec]ie ale ficatului [i sistemului nervos tant, datorit` aportului de pro- .Rprin caracterul profilactic ca- colesterol, de trigliceride, [i a secundare germenii respectivi, utilizarea unor diete cu drojdie teine [i vitamine. Con]inutulracterizeaz` spiritul nou al me- lipoproteinelor cu densitate care constitue adev`rate con- Drojdiile au un con]inut ridi- a condus la amelior`ri ridicat de glutation determin`dicinii, acela de apreveni boa- foarte mic`. Acizii gra[i poli- centrate proteice [i polivitamine cat de proteine, sunt o surs` evidente. o cre[tere a rezisten]ei orga-la, nu numai de a o trata. nesatura]i au un rol important în naturale. Proteinele din germeni bogat` de vitamine din grupul çn diabet se constat` o cre[- nismului la intoxica]iile cu MDeparte de a fi un om bolnav, imunitate, ei particip~nd la sunt bine echilibrate în amino- B, ergosterol [i alte substan]e tere a toleran]ei organismului xenobiotice.culturistul este îns` o persoan` secre]ia de anticorpi de c`tre acizi esen]iali, fiind net superioa- biologic active. Cercet`rile fa]` de glucoz`. Con]inutul Dup` “IRONMAN”al c`rui organism este supus la celulele splenice. Totodat` ei au re proteinelor din endosperm. Ele complexe efectuate în ultimii ridicat în proteine [i vitamine De ßerban Damian ISun stres continuu, în consecin- propriet`]i antiinflamatorii inhi- se pot utiliza pentru compensa-]` necesitatea introducerii în b~nd calea 5-lipoxigenazei în rea deficitului acestora în lizin` [idiet` a unor alimente cu pro-priet`]i protectoare apare ca neutrofile [i monocite. De ase- menea inhib` leucotrienele B4, metionin`. Uleiul din germeni este foarte bogat în acid linoleic Cupa MLO Rfiind evident`. care mediaz` func]iile neutro- cu implica]ii biochimice deosebit Prima edi]ie a cupei MLO s-a desf`[urat la Premiile au fost consistente datorit` firmei IDM Prin con]inutul ridicat în vita- filelor. Ca urmare, aderen]a de importante la om, în leg`tur` Sala Polivalent` din Bucure[ti n ziua de 18 iunie. care a dublat premiile c~[tig`torilor categoriilormine, unele alimente de pro- neutrofilelor scade, fiind ate- cu transportul lipidelor [i în Pe l~ng` concursul de culturism [i fitness a avut [i openului. Campionul absolut, Virgil Buruian`, Utec]ie (germeni de gr~u [i po- nuate agregabilitatea plache- special al colesterolului (efect loc o parad` de mod`, un concert de muzic` a plecat acas` cu 5 milioane de lei. [i demonstra]ii de arte mar]iale. Sponsori: MLO, Bronec Security, Damburger,rumb, cereale germinate, droj- tar` sanguin` [i agresivitatea hipolipidemic [i hipocolesterole- La fitness a c~[tigat Mihaela Ionescu - Securit S.A. [i I.D.M. LTdie de bere, produse din c`ti- bolilor autoimune. miant), în fiziologia pielii [i a C.S.N./ANEFS. La senioare, la categoria 57 kgn` [i m`ce[e) pot reprezenta Gr`simile de pe[te exercit` un organelor de reproducere, pre- a c`[tigat Florina Vi[an - Redis Buftea, iar la cato surs` important` în aceste efect de protec]ie a orga- cum [i în sinteza endogen` de +57 kg Gabriela Vl`dean - Farul Constan]a.substan]e nutritive, cunosc~nd nismului fa]` de diferi]i promotori prostaglandine, compu[i care C~[tig`torii concursului la seniori au fost:[i faptul c` vitaminele naturale cancerigeni, mic[oreaz` viteza controleaz` func]iile unui mare cat 70 kg - Costel Rizea, Redis Buftea (o mare Usunt mai eficiente dec~t cele de dezvoltare a transplantului num`r de al]i hormoni, activita- surpriz`); cat. 80 kg - Virgil Buruian`,Redis Buftea;de sintez`. Bog`]ia în substan- de cancer mamar, reduce tea enzimelor din metabolismul cat. 90 kg - Florin Uceanu, Metrorex; cat. +90 kg -]e biologic active determin` num`rul [i m`rimea tumorilor lipidic, a ritmului cardiac, a pre- Marian Brsan, Farul Constan]a. Openul a fost c~[tigat de Virgil Buruian` aflat ntr-o form` Cun efect de protec]ie cu mamare. siunii sanguine, a mobiliz`rii aci- foarte bun`.ac]iune benefic` la nivel ce- Consumul de pe[te este core- zilor gra[i din ]esuturi, a func]io- Au f`cut spectaculoase demonstra]iilular. Ele m`resc imunitatea lat cu o inciden]` mai redus` a n`rii sistemului vascular, cardiac, campioana mondial` Irina Muntean [i multiplul P N. Gi ur g i I . M un t e a n unatural` a organismului [i au cancerului mamar la eschimo[ii muscular, neted [i a cortexului campion na]ional [i interna]ional Nicolae Giurgi.efecte fortifiante. din Groenlanda, cu toate c` cerebral. Germenii de cereale O ace[tia consum` o cantitate sunt foarte boga]i în vitamina E,Pe[tele oceanic mare de lipide (70% din ra]ia care are efecte benefice în caloric`) care sunt îns` consti- numeroase patologii, fiind con- T Numeroase studii epidemiolo- tuite, în cea mai mare parte, din siderat` “o vitamin` în c`utareagice au eviden]iat inciden]a gr`simea de pe[te a unor unei patologii”.mic` a patologiei cardiovascu- animale marine, bogate în acizi Faptul c` vitamina E estelare la popula]iile consumatoare gra[i polinesatura]i. înso]it` de o serie de antioxidan]ide pe[te oceanic. S-a stabilit c` Determin`rile de acizi gra[i [i de complexul de vitamine B îiaceast` ac]iune se datoreaz` polinesatura]i din seria n-3 în m`re[te eficien]a nutri]ional` [iacizilor gra[i polinesatura]i din diferite specii de pe[te au stabilit terapeutic`. F`inurile ob]inuteseria n-8, în special acizilor c` cea mai mare cantitate se din germenii de gr~u [i porumb C os t e l R i z e a , Vi rg i l B ur ui a n ` , F l or i n U c e a n u, M a r i a n B ~ rs a neicosopentaenoic [i dacosa- g`se[te în pe[tele oceanic, sunt considerate ca fiind pro-hexaenoic. Administrarea uleiu- medie în speciile marine [i mic` duse de protec]ie complexe

×