Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Code geass 20191 8
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Code geass 20191 8

 • 231 views
Published

 

Published in Education , Technology , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. วันที่ 30 มิถุนายน atb.2019 IJN Matsushima, ฐานทัพเรือมุมไบ, สหภาพอินเดีย 5.23น คาเรนกาลังนอนพักผ่อนอยูในห้ องนอนของเธอบนเรื อธง ่ เธอกาลังหลับปุยอย่างสบายใจ และก็ดิ ้นไปมาบนเตียงเหมือนกับกาลังละเมอถึงอะไรบางอย่างอยู่ จนกระทัง..... ๋ ่ ครื น...... เสียงอะไรบางอย่างดังขึ ้นจากภายนอกเรื อ เธอตื่นขึ ้นทันที และก็พดกับตัวเองเบาๆ ู “นันมันเสียงอะไรน่ะ?” ่ เธอรี บเดินไปเปิ ดหน้ าต่างมองดูบรรยากาศข้ างนอก ซึงก็พบว่าบริ เวณท่าเรื อยังคงดูปกติอยู่ ่ “ก็ไม่มีอะไรหนิ....” แล้ วจู่ๆ เธอก็เห็นเครื่ องบินรบลานึงได้ บินผ่านไป .... เครื่ องบินลานันมีตราของ Luftwaffe ติดอยูด้วย ... แล้ วเรื อ ้ ่พิฆาตญี่ปนลานึงที่จอดอยูตดๆกับเรื อ Matsushima ก็ระเบิดขึ ้นทันที ุ่ ่ ิ ตูม!!!!!
 • 2. เธอรี บวิ่งไปที่ต้ เู สื ้อผ้ า และรี บแต่งเครื่ องแบบทหารอย่างเร่งรี บ ในขณะทีเสียงไซเรนกับเสียงปื นต่อสู้อากาศยานก็ ่เริ่ มดังขึ ้น “นี่คือพลเรื อเอกอาราอิ.... ขอให้ ทหารทุกนายประจาสถานีรบ.... นี่ไม่ใช่การฝึ ก”ทางพลเรื อเอกอาราอิก็ออกมาประกาศผ่านลาโพงตัวต่างๆ “รู้แล้ วน่า!!!”คาเรนพูดก่อนที่จะวิงไปเปิ ดประตูห้อง โดยที่เธอยังไม่ได้ ติดกระดุมเสื ้อ 3เม็ดบน ่ ตูม!!!!! เสียงระเบิดดังขึ ้นอีกครัง โดยคราวนี ้ มันมาพร้ อมกับแรงสันสะเทือนด้ วย ้ ่ “เรื อ IJN Matsushima กาลังเดินเครื่ องออกจากท่า... ทุกคนเตรี ยมรับแรงกระแทก!!”ประกาศดังขึ ้นอีกครัง ้ บนฝั่ ง นากิสะกาลังวิงไปที่ลานเก็บ Knightmare โดยเธอวิ่งผ่านพวก Akatsuki หลายตัวทีกาลังพยายามใช้ ปืนกลติด ่ ่ข้ อมือยิงขึ ้นฟา เพื่อจะสอยเครื่ องบินข้ าศึกทีกาลังโฉบไปมา ก่อนทีจะมีกระสุนปื นใหญ่ตกใส่ ลูก 2ลูก ้ ่ ่ ตูม!!!! ตูม!!!! หุนบางตัวล้ มลง หรื อไม่ก็ชิ ้นส่วนกระจายทันทีที่โดนระเบิด ่ แต่นากิสะก็ยงไม่ล้มลงไปก่อน ... เธอยังคงวิ่งตรงไปเรื่ อยๆ จนไปถึงที่ลานเก็บ ก่อนที่จะวิงไปขึ ้นขับ Akatsuki รุ่น ั ่จ่าฝูงติด Float Engineของเธอ “เตรี ยมเครื่ องพร้ อมแล้ วใช่ไหม?”นากิสะหันมาถามทหารช่าง
 • 3. “พร้ อมแล้ วครับ!”ทหารช่างตอบ “ขอบใจมากจ้ ะ”นากิสะพูด ก่อนที่จะปิ ด Cockpit และพุงออกไปสูสนามรบ ่ ่ พอออกมาข้ างนอกแล้ ว เธอก็พบว่าฝูงบินยูโร-สเฟี ยร์ เพิ่งถอนตัวออกไปเมื่อกี ้ เธอจึงสังรวมพล ่ “Knightmare ติด Float Engine ทุกตัว... มารวมตรงนี ้!” Akatsuki ที่ติด Float Engine ทุกตัวก็รีบวิ่งมารวมกับ Akatsuki ของนากิสะ “ถึงกองกาลังพันธมิตรใกล้ เคียง....แนวปองกันที่ 1 ต้ องการกาลังเสริ ม! ใครก็ได้ ช่วยที!”นายทหารอินเดียตะโกน ้ผ่านวิทยุเข้ ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ “ได้ ยินแล้ วใช่ไหม?”นากิสะพูดกับนักบินทุกคน “ครับ”พวกเขาตอบ “งันตามชันมา”ว่าแล้ วนากิสะก็ขบ Akatsuki บินพุงขึ ้นไปบนฟ้ า ตามด้ วยหุนอีก 4-5ตัวทีตามหลังมา ้ ้ ั ่ ่ ่ พอหลังจากที่ทะยานขึ ้นมาบนฟ้ าไปแล้ ว สิงที่เธอเห็นอยูเ่ บื ้องหน้ า ที่เหมือนกับทีนกบินคนอื่นๆกาลังเห็นอยูนนก็ ่ ่ ั ่ ั้คือแนวปองกัน แนวหน้ าที่มีกลุมควันสีดาลอยขึ ้นมาบนอากาศบวกกับแสงปื นและระเบิดสว่างขึ ้นเป็ นระยะๆจนสามารถ ้ ่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน พอบินมาเรื่ อยๆ ก็มี Akatsuki อีกหลายตัว บินตามมาสมทบ และหนึงในนัน ก็มี Guren ของคาเรนตามมาด้ วย ่ ้ “คุณนากิสะ!”คาเรนร้ องพอได้ เห็น Akatsukiของนากิสะ “ฮึ?”นากิสะหันหน้ าไปมองหุนตัวสีแดง ที่กาลังบินมาอยูข้างๆ ่ ่ “มีการสนับสนุนจากทางฝั่ งเราบ้ างไหมคะ?”คาเรนถาม แล้ วก็มองไปรอบๆ หล่อนไม่เห็นว่า จะมีปืนใหญ่เคลือนที่ออกมาตังตามจุดเลย เนื่องจากคงโดนระเบิดจนพังแหลกไปจนเกือบ ่ ้หมดแล้ ว ส่วนเรื อรบนัน ส่วนมาก ก็โดนระเบิดเสียหาย ไม่นาจะออกมารบต่อไปด้ วยซ ้า ้ ่ “ไม่ร้ ูเหมือนกันนะ.... หากมีเรื อรบสักลาก็คงจะดีนะ”นากิสะพูดถอนใจเล็กน้ อย “นันไง”คาเรนมองลงไปที่เรื อรบจีน 3ลาที่กาลังแล่นออกมาจากท่า ่
 • 4. นันคือเรื อรบจีน 3 ลา แห่งกองเรือน้ อย “ยิ ้นตู้ เจี ้ยนตุ้ย” หรื อกองเรื อน้ อยอินเดีย ซึงเป็ นส่วนนึงของกองทัพเรื อ ่ ่สหพันธ์จีน ที่ถกส่งมาช่วยกองเรืออินเดียลาดตระเวนน่านน ้า ทังในยามสงบและยามสงคราม ู ้ กองเรื อน้ อยนี ้ ประกอบไปด้ วยเรือพิฆาต 2 ลา คือ CFS Pima และ CFS Weiyasa และเรื อประจัณบาญติดเครื่ องยิงจรวด CFS Bishenma ซึงเรื อลานันก็กาลังจะเริ่ มทาการระดมยิงจรวดขึ ้นฟ้ า ่ ้ “กองเรื อของเราคงจะสนับสนุนได้ บ้างนะ”นากิสะเริ่ มนึกถึงกองเรือของตัวเองบ้ าง “พวกเรารี บไปเสริ มแนวหน้ ากันเถอะ!”ว่าแล้ วคาเรนก็รีบบินรุดหน้ าไปก่อน พร้ อมกับกองบิน Knightmare ในการบังคับบัญชาของเธอ ที่แนวหน้ านัน กองทหารอินเดียต่างก็กาลังเตรี ยมพร้ อมสาหรับการโจมตี ้ เปลวไฟนันยังคงโพยพุงจากบ้ านแต่ละหลังที่โดนระเบิดตกใส่ พวกทหารวิงลงไปในแนวสนามเพลาะของตน ้ ่ ่พร้ อมกับหยิบอาวุธปื นยาวของตัวเองไปด้ วย ซึงพอพวกคาเรนกับนากิสะมาถึงแล้ ว ก็เห็นว่าเริ่ มมีกองทหารและ ่Knightmare ปรากฏตัวขึ ้นตรงปลายขอบฟ้ า ก่อนที่ปืนต่อสู้ยานเกราะหลายกระบอกจะเริ่ มทาการระดมยิงใส่
 • 5. พระราชวังฤดูร้อน, เป่ ยผิง, สหพันธ์ จน 8.14น ี ฉวนฟางกับจื่อหลินถูกสังให้ มาประจาการกับกองทัพทางเหนือ เหมือนกับเหล่านักเรี ยนเตรี ยมทหารคนอื่นๆ ใน ่ยามสงคราม ที่จะต้ องถูกส่งไปประจาการตามตาแหน่งต่างๆ โดยตอนนี ้ จื่อหลินกับฉวนฟางกาลังทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สือสาร ในกองพันของพันเอกจาง ไป่ หลง ที่ตอนนี ้กาลังรับใช้ เทียนจื่ออยูในวังแห่งนี ้ ่ ่ ในระหว่างที่จื่อหลินกาลังนังจ้ องเครื่ องรับ-ส่งสัญญาณรหัสมอร์ ส ฉวนฟางก็เดินมาหาเธอพร้ อมกับหยิบน ้ามาให้ ่2 แก้ ว เพื่อดื่มแก้ คอแห้ งในระหว่างรอข้ อความ “น ้าไหม? จื่อหลิน”เขาถามพร้ อมกับยื่นน ้าให้ แก้ วนึง “ขอบคุณมากนะ ฉวนฟาง”จื่อหลินยิ ้มก่อนที่จะรับแก้ วน ้าใบนันมาจิบเพื่อแก้ กระหาย ้
 • 6. แล้ วเมื่อข้ อความก็ถกส่งมาถึงเครื่ อง ... กระดาษแผ่นนึงก็คอยๆเลือนออกมาจากเครื่ องพร้ อมกับมีรหัสมอร์ ส ู ่ ่พิมพ์อยูบนกระดาษใบนัน ่ ้.-- . .- .-. . ... - .. .-.. .-.. .. -. -- --- ... -.-. --- .-- --..- - ..-. .. --. .... - .. -. --. - .... . . -. . -- -.-- .-.-.- .-- . .- .-. . ... - .. .-.. .-.. ..-. .. -. . .-.-.- (พวกเรายังคงอยูในมอสโคว สู้กบพวกข้ าศึก พวกเรายังคงสบายดี) ่ ั จื่อหลินรี บหยิบกระดาษแผ่นนี ้ ลุกขึ ้นเดินตรงไปที่ศาลาริ มน ้า เพื่อจะรายงานให้ เทียนจื่อฟั งในทันที โดยตัวเทียนจื่อเองก็กาลังยืนชมริ มน ้าอยูกบพันเอกจาง ่ ั “นีคงเป็ นเพียงแค่ 2-3 ก้ าว จาก 100ก้ าว .... ยังคงเหลือ 90 กว่าก้ าว.... ขอเพียงแค่ ฝ่ าบาทจะไม่ก้าวเท้ าไปข้ าง ่หลังก็พอพะยะค่ะ”พันเอกจางพูดให้ กาลังใจเทียนจื่อ ที่ยงคงวิตกอยูกบสถานการณ์โดยรวมของสงคราม ั ่ ั “แต่หากเราต้ องก้ าวไปข้ างหลังล่ะ?”เทียนจื่อลองถามดู “มันไม่มีเรื่ องแบบนันแน่พะยะค่ะ”พันเอกจางส่ายหน้ า พร้ อมกับอธิบายให้ เทียนจื่อฟั งต่อ ้ “กองทัพที่ฝ่าบาทส่งไปรัสเซีย ก็ยงสามารถยันข้ าศึกอยูได้ รวมถึงตอนนี ้ การรุกรานชมพูทวีปของพวกมัน ยังไม่ ั ่ค่อยราบรื่ นมากนัก ท่านจงอย่าได้ วิตก.... พวกเราได้ ก้าวไปข้ างหน้ าต่อแน่” พอเขาเห็นน้ องสาวตัวเอง กาลังเดินเข้ ามา เขาก็ยิ ้มและพูดต่อ “คงมีขาวดีแน่ๆ” ่ เทียนจื่อก็หนไปหาจื่อหลิน พร้ อมกับรี บถามทันที ั “มีข้อความมาบ้ างไหม?” “มีคะ”จื่อหลินตอบพร้ อมกับนาใบรหัสขึ ้นมาอ่านถอดความ ่ “พวกเรายังคงอยูในมอสโคว....... สู้กบพวกข้ าศึก.... พวกเรายังคงสบายดี.... แค่นี ้เองค่ะ” ่ ั เทียนจื่อ จากหน้ าหมองก็เริ่ มค่อยๆจะยิ ้มขึ ้นมาทีละนิด ก่อนจะเดินเข้ าไปจับมือจื่อหลินและบอกขอบใจเธอ “ขอบใจเจ้ ามากนะ จื่อหลิน.... ที่คอยคลายกังวลให้ เราอยูตลอด” ่
 • 7. “ไม่เป็ นไรหรอกเพคะ ฝ่ าบาท”จื่อหลินพูดแล้ วก็ยิ ้มให้ พอเทียนจื่อเดินออกจากศาลาไปแล้ ว พันเอกจางก็เดินมาข้ างๆจื่อหลิน และก็จบไหล่เธอเบาๆ ั “ทาได้ ดีมากๆ น้ องสาวพี่.... น้ องทาได้ ดีมากกว่าที่พคาดไว้ เสียอีก” ี่ “นี่เป็ นหน้ าที่ของหนู ตามที่พเี่ คยบอกไม่ใช่หรื อคะ?”จื่อหลินหันมาคุยกับพี่ชายคนเดียวของเธอ “นอกจากท่านคางูยะแล้ ว ....ก็มีเจ้ าเท่านัน ที่ฝ่าบาทอยากคุยด้ วย.... เจ้ าต้ องดูแลฝ่ าบาทให้ ดีนะ”พันเอกจาง ้คอยเตือนน้ องสาวโดยตัวเขาก็ได้ คกเข่าลงบนพื ้น เพื่อที่จะคุยกันในระดับความสูงเดียวกัน ุ “ค่ะ.... ท่านพี่ไป่ หลง”จื่อหลินพยักหน้ ารับด้ วยความเต็มใจ ฐานทัพบริทานเนีย, ชายฝั่ งตะวันออก 11.21น พวกนายทหารกาลังนังพักอยูในทีพกผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ งของตน... จิโน่กบอาเนียก็กาลังนังทานอาหารว่างอยู่ ่ ่ ่ ั ั ่กับสุซาคุ ในขณะที่พวกมิลลีก็กาลังส่องกล้ องถ่ายหน้ านายทหารต่างๆ ่ “พวกเรากาลังอยูในส่วนของที่พกนายทหารอยูนะคะ”เชอร์ ลย์กาลังบรรยายในขณะที่กาลังถ่ายหน้ าจิโน่ที่ ่ ั ่ ี่กาลังโซ้ ยมาม่าอยู่ “ถ่ายทาไมตอนนี ้เนี่ย….?”จิโน่รีบสูดเส้ นมาม่าเข้ าไปอย่างรวดเร็ว “สุซาคุ.... วันนี ้เป็ นไงบ้ าง?”รี วาลเดินเข้ าไปถามสุซาคุที่กาลังนังทานข้ าวปั น ที่เซซิลทาให้ ่ ้ “ก็สบายเหมือนเดิมดีหนิ”สุซาคุตอบ “งันหรอ”รี วาลพูดก่อนทีเ่ ขาจะเดินไปที่โรงอาหารของพวกพลทหารบ้ าง ้ พอเดินไปถึงหน้ าทางเข้ าโรงอาหารแล้ ว เขาก็เห็นนายทหารยศร้ อยเอกคนนึง กาลังเดินเข้ าไปพร้ อมกับสวมหมวกของตัวเอง ซึงพอเข้ าไปในตัวโรงอาหารแล้ ว นายทหารคนนันก็ตะโกนสัง ่ ้ ่ “กองร้ อยเอเบิล แถวตรง!!!” พลทหารทุกนายที่กาลังนังทานสปาเก็ตตี ้อยู่ ต่างก็รีบลุกขึ ้นจากเก้ าอี ้ ยืนตัวตรงก่อนที่นายทหารจะสังต่อ ่ ่ “วันนี ้ เวลาพักของพวกนายถูกยกเลิก... กองร้ อยเอเบิลทุกนาย จงรี บไปรวมพล วิ่งขึ ้นเนินแครสซัส! ไป ไป ไป!!”
 • 8. ทหารทุกนายรู้สกคอเกือบตก เพราะว่าตนที่กาลังรับประทานอาหารอยูเ่ มื่อตะกี ้ จะต้ องไปวิ่งอีกหรื อ? งานนี ้คงมี ึอาเจียนระหว่างทางแน่ แต่อย่างไร ทหารจะต้ องทาตามคาสังอยูดี หากยังรอดมาระหว่างทางได้ โดยไม่มีการอาเจียน ... ่ ่หากไม่แปลกก็ไม่ร้ ูวาจะเรี ยกอะไรแล้ ว ่ “เอางี ้เลยหรื อ?”ทหารบางคนบ่นพึมพา “ซวยจริ งจริ๊ ง” “ทาไมไม่มเี สียงเลย?”นายทหารตะโกนถามเพื่อกระตุ้นความพร้ อม “อูร่า!!!”ส่วนพวกทหาร เมื่อโดนสัง พวกเขาก็ตะโกนเสียงดัง ถึงแม้ จะไม่เต็มใจก็เถอะ ่ พอพวกทหารกรูออกไป จนโรงอาหารโล่งโจ้ งแล้ ว รี วาลก็คอยๆเดินออกไป เจอกับมิลลีที่เพิงเห็นพวกทหารวิง ่ ่ ่ ่ออกไปแล้ ว “ร้ อยเอกโซเบล แกจะโหดไปไหนนะ?”เธอเอ่ยชื่อของนายทหารคนนัน ้ “ใครอยูหน่วยแกนี่คงจะซวยสุดๆเลย ว่าไหม?”รี วาลเดนไปพูดกับมิลลี่ และเขาเองก็ร้ ูสกเหงื่อตกแทนทหารพวก ่ ึนันแล้ วด้ วยซ ้า หลังจากที่ได้ เห็นภาพความอนาถของกองร้ อยเอเบิล ้ แต่วาทังคูก็กาลังจะรู้สกเหงื่อแตกหนักขึ ้นกว่านัน เมื่อเห็นรถลีมซนได้ วิ่งมาจอดในค่าย ซึงเนื่องจากรถคันนี ้ลูลช ่ ้ ่ ึ ้ ูี ่ ุนังมา พวกนายทหารก็ต้องรี บวิ่งไปเรี ยงแถวต้ อนรับ เนื่องจากการมาเยือนครังนี ้ ไม่ได้ มการนัดหมายล่วงหน้ าด้ วย ่ ้ ี คอร์ นีเลียกับกิลฟอร์ ดและยูฟี่ ยืนอยูตรงแถวหน้ าสุด ในฐานะที่เป็ นผู้บญชาการกองทัพที่อยูในพื ้นที่นี ้ และใน ่ ั ่แถวต่อมาก็คือแนวของสุซาคุ, อาเนียและจิโน่ ตามด้ วยพวกนายทหารคนอื่นๆ ที่กาลังรี บจัดเครื่ องแต่งกายของตนอย่างเร่งรี บและว่องไวที่สด เท่าที่จะทาได้ ุ พอเท้ าของลูลชได้ ก้าวลงสูพื ้น ทุกคนก็หยุดอยูนิ่งๆ โดยที่คอร์ นีเลียไม่ต้องสังอะไรเลย นอกจากเธอจะสังทาความ ุ ่ ่ ่ ่เคารพ “นายทหารทังหมด... จงแสดงความเคารพต่อหน้ าองค์จกรพรรดิลลช วี บริ ทานเนีย และมกุฏราชกุมารี นานาลี่ วี ้ ั ูุบริ ทานเนีย .... วันธยาหัตร!!!” พรึบ!!!!! นายทหารทุกนายทาความเคารพด้ วยท่าวันธยาหัตรอย่างพร้ อมเพรี ยง เว้ นเสียแต่ยฟี่ที่ถอนสายบัวด้ วยความ ูนอบน้ อมและเรี ยบร้ อย เนื่องจากทเธอเป็ นองค์หญิงมิใช่ทหารเหมือนกับพี่สาวของเธอ “ตามสบาย... ทังหมดจงแยกย้ ายได้ ”ลูลชสัง ้ ุ ่
 • 9. “ทังหมด... เลิกแถว!!!”คอร์ นีเลียตะโกนสัง ก่อนที่ทกคนจะแยกย้ ายไป ้ ่ ุ หลังจากที่ทกคนแยกย้ ายกันเสร็ จแล้ ว คอร์ นีเลียก็เดินมาหาลูลช พร้ อมกับกิลฟอร์ ด, สุซาคุและยูฟี่ ุ ุ “เล่นสังทหารแบบนี ้... มันจะดูสบายไปหน่อยไหม?”คอร์ นีเลียถาม ่ “นันสิคะ... ท่านพี่... ท่านพี่นาจะลองตรวจพล แบบที่เคยทาแต่ก่อนนะคะ”นานาลีก็หนไปถามลูลชด้ วยเช่นกัน ่ ่ ่ ั ุ “หากทาเป็ นพิธีละก็.... มีหวังกลายเป็ นพิธีศพแน่ๆ”ลูลชตอบ ซึงหลายๆคน ก็งงๆอยู่ ่ ุ ่ “นี่ทานหมายความว่าอะไรเนี่ย....?”สุซาคุถามเป็ นคนแรก ่ “หากทาเป็ นพิธีละก็.... ศัตรูของพวกเราอาจจะรู้ได้ วา ชันมานี่.... พวกมันคงจะหาทางกาจัดชันได้ ”ลูลชหันมาพูด ่ ่ ้ ้ ุให้ สซาคุและคนอื่นๆฟั ง จนเข้ าใจ ุ “อ้ อ...”ทุกคนพยักหน้ า ลูลชหวังว่า ทุกคนคงจะเข้ าใจ ว่าทาไมเขาจึงแต่งตัว ในชุดนายทหารธรรมดา ในขณะที่นานาลีแต่งตัวเหมือนเด็ก ุ ่สาวสามัญชน ส่วนรถที่เขานังมา หลายคนคงนึกว่า มีขนนางมาเที่ยวค่ายทหารล่ะกระมัง.... ่ ุ “ไหนๆ น้ องก็มาแล้ ว... เดี๋ยวพีจะพาชมฐานทัพเอง”คอร์ นีเลียพูดและก็ยิ ้ม ่ แล้ วคอร์ นีเลียก็เริ่ มพาคณะเข้ าชมฐานทัพ ซึงแยกได้ เป็ นส่วนต่างๆ ่ “นี่คือกองฝึ กทหารราบ .... ส่วนทหารพวกนี ้ ก็มาจากกองร้ อยทหารราบที่ 1 แห่งกรม 2nd Puniccus” พวกทหารนันกาลังฝึ กวิธีการเคลือนที่ในสนามรบ โดยตอนแรกนันจะเป็ นการเดินในรูปแถวหน้ ากระดาน ก่อนที่ ้ ่ ้จะกระจายไปหมอบคลานตามจุดต่างๆ และก็เคลือนทีผานสนามรบ ด้ วยวิธีการคลานสูง-ต่าด้ วยความรวดเร็ ว ่ ่ ่กระฉับกระเฉง
 • 10. แล้ วคอร์ นีเลียก็พาลูลชมาถึงกอง Knightmare ซึงมี Sutherland หลายตัวยืนเรี ยงแถวเพื่อเตรี ยมออกไปฝึ ก ุ ่ “ลูลช... นี่คือกองพล Knightmare …. พวกม้ าเหล็กกลุมนี ้ จะต่อสู้ร่วมกับกองรถถังและหน่วยทหารราบยาน ุ ่เกราะในสนามรบจริ งๆ” “แผนการนี ้... ท่านพี่หญิงไปนามาจากพวกเยอรมันใช่ไหม?”ลูลชถาม เพราะเขาก็เหมือนเคยเห็นวิธีแบบนี ้มา ุก่อน โดยเป็ นแผนการรบโดยกองทัพ Wehrmacht แห่งเยอรมนี “ใช่แล้ ว”คอร์ นเี ลียพูดพร้ อมพยักหน้ า “หม่อมชัน เจอกับแผนการแบบนี ้ที่โปรตุเกสมาแล้ วครับ”กิลฟอร์ ดเสริ มและก็หนไปพยักหน้ ากับสุซาคุ ในเมื่อทังคู่ ้ ั ้โดนแผนการรบแบบนี ้เต็มๆ โดยยูโร-สเฟี ยร์ เป็ นผู้นามาใช้ จนพวกบริ ทานเนียรวมถึงตัวกิลฟอร์ ดกับสุซาคุเองก็แทบน่วมมาแล้ ว “แล้ วพวกเราจะสามารถตอบโต้ กบการรบแบบนี ้ ได้ ไหมคะท่านพี?”ยูฟี่ลองถามคอร์ นเี ลียดู ั ่ “มีแน่...ยูฟี่... เพียงแต่ตอนนี ้เรายังหาไม่ได้ ”คอร์ นีเลียตอบด้ วยความยินดี หลังจากทีชมค่ายเสร็ จแล้ ว ทุกคนก็แยกกลับไปพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ลลชก็มาเดินเล่นและมองหาร้ านอาหาร ่ ูุเนื่องจากเขายังไม่ได้ ทานข้ าวมาจากวังหลวง ระหว่างทีเ่ ขาเดินอยู่เรื่ อยๆ เขาก็ไม่ได้ มองไปทางอื่นจนลืมดูข้างหน้ าทาให้ เขาเดินชนกับใครสักคนนึง จนล้ มลงไปนังกับพื ้นทังคู่ ่ ้ “ขอโทษครับ”ลูลชรี บลุกขึ ้นและเอื ้อมมือไปหาคนทีเ่ ขาชนล้ ม ุ คนที่เขาเดินชนจนล้ มนัน กลับไม่ใช่ใครอื่น .... แต่กลับเป็ นเชอร์ ลย์แทน ้ ี่ “ขอโทษค่ะ”เชอร์ ลย์คอยๆเงยหน้ า ซึงพอเห็นใบหน้ าของลูลชแล้ ว เธอก็ชะงักไปชัวขณะ ี่ ่ ่ ุ ่ “ละ...ลูลช” ุ “เชอร์ ลย์เองหรอกหรื อ”ลูลชรู้สกแปลกใจเล็กน้ อย ที่เจออดีตคนรักในที่แบบนี ้ ี่ ุ ึ ส่วนเชอร์ ลย์เองก็รีบลุกขึ ้นและก็รีบขอโทษลูลชด้ วยความรวดเร็ว เนื่องจากเธอเพิ่งชนองค์จกรพรรดิจนล้ มไป ี่ ุ ัแหม่บๆ “ขออภัยเพคะ!!!” แต่ลลชก็สายหน้ าและกลับพูดด้ วยความเป็ นกันเอง ู ุ ่
 • 11. “ไม่เป็ นไรหรอก... เชอร์ ลย์.... ไม่เป็ นไร” ี่ เมือง Ryazansky, ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของมอสโคว, รัสเซีย 20.14น (เวลาท้ องถิ่น) กองทัพจีนและรัสเซียกาลังเข้ าปะทะกับกองทัพยูโร-เฟี ยร์ โดยหน่วย Knightmare บัญชาการของฉิงเคอะและหน่วย Knightmare จู่โจมหน่วยนึง กาลังเคลือนพลผ่านไปตามแนวต้ นไม้ ในป่ า ซึงการต่อสู้ข้างในก็รุนแรงพอๆกันกับแนว ่ ่รบหลัก “เคลือนพลไปข้ างหน้ า!... อย่าหยุดเด็ดขาด!!”ฉิงเคอะตะโกนสัง ก่อนที่หากระสุนปื นครกจะตกลงกลางผืนป่ า ่ ่ ่ ตูม!!!! กระสุนปื นครกลูกนึง ตกใส่ต้นสนจนมันหักโค่นและลงมาทับขวางเส้ นทางการวิ่งของฉิงเคอะ แต่เขาก็สามารถบังคับ Shenhu ให้ กระโดดฝ่ าต้ นไม้ ที่หกโค่นมาได้ ั พอลุยมาระหว่างทาง สักพักนึง ทุกคนก็เห็นแนวกระสอบทราย ซึงถัดไปก็เป็ นหน่วยปื นครกของพวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่ ่อยูข้างใน ฉิงเคอะกับพรรคพวกจึงไม่รีรอ พวกเขาก็รีบบุกเข้ าใส่ในทันที ่ “เปิ ดฉากยิง!!”ฉิงเคอะตะโกนสัง ่ Gun Ru ทุกตัวก็เริ่มระดมยิงปื นใส่แนวของข้ าศึก ทาให้ พวกทหารยูโร-สเฟี ยร์ ต้องถอนกาลังออกจากพื ้นที่ โดยมีReich Sutherland 2-3ตัวคอยยิงคุ้มกันจากในป่ า หลังจากทีเ่ ข้ ายึดจุดได้ แล้ ว ฉิงเคอะก็รีบรุดหน้ าขึ ้นไปบนที่สงต่อ มันเป็ นเนินเขาที่สามารถมองเห็นสนามรบหลัก ูได้ ซึงพอขึ ้นไปแล้ ว เขาก็ใช้ Slash Harken ทลวง Reich Sutherland ตัวนึงทีคอยยิงสนับสนุนให้ พรรคพวก ก่อนที่จะ ่ ่เหวี่ยงมันกระเด็นไปฟาดกับต้ นไม้ และหลังจากนัน เขาก็เริ่ มตรวจสอบสนามรบ ้
 • 12. เขาเห็นยานรบลานึงของกองทัพยูโร-สเฟี ยร์ กาลังจอดอยูกลางทุง ในแนวรบของฝั่ งตนและมันก็กาลังระดมยิงปื น ่ ่ใหญ่สนับสนุนให้ กบกองทหารของตนที่แนวหน้ าเป็ นระยะๆ ั ภาพ – ยานรบชัน Moltke Class ้ “ยานรบชัน Moltke…. ก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย”ฉิงเคอะเอ่ยขึ ้น ้ “ตอนที่ทานไปเยือนสหพันธรัฐเยอรมนี... ท่านไม่เคยเห็นยานพวกนี ้เลยหรื อไงครับ?”นักบินคนนึงถามด้ วยความ ่สงสัย “ก็ไม่เลยน่ะสิ”ฉิงเคอะส่ายหน้ าบอกตามตรง ว่าเขาไม่เคยเห็นพวกเยอรมันนายานลานี ้ออกมาโชว์ให้ เห็นเลยแม้ แต่รอบเดียวเลย มีครังนี ้เท่านันที่ได้ เห็นเป็ นบุญตาในครังแรก ้ ้ ้ พอยานรบเริ่ มระดมยิงปื นใหญ่อกชุดนึงแล้ ว ฉิงเคอะก็จาต้ องรี บวอเรี ยกการสนับสนุนทันที มิเช่นนัน กองกาลัง ี ้พันธมิตรของตน โดนทาลายแน่ “ลัวหยาง 11 ถึง สตรัลก้ า 4.... ลัวหยาง 11 ถึง สตรัลก้ า 4 .... ตอบด้ วย” ่ ่ “นี่คือสตรัลก้ า 4.... เปลียน”พลปื นใหญ่รัสเซียตอบกลับเข้ ามา ่ “ลัวหยาง 11 ถึง สตรัลก้ า 4....จรวด Katyusha พร้ อมหรื อยัง?.... เปลียน”ฉิงเคอะถาม ่ ่ “สตรัลก้ า 4 ถึง ลัวหยาง 11 .... จรวดของพวกเราพร้ อมแล้ วเปลียน”พลปื นใหญ่ตอบ ่ ่ “ลัวหยาง 11 ถึง สตรัลก้ า 4 .... พวกเราต้ องการ การยิงทาลายล้ าง ณ พิกด 142-441 .... ตรงนันมียานรบชัน ่ ั ้ ้Moltke จอดอยู.่ ... เปลียน”ฉิงเคอะบอกพิกดให้ ปืนใหญ่แล้ วก็มองไปที่ยานรบลานัน ที่ยงคงจอดอย่างแน่นงอยูเ่ หมือนเดิม ่ ั ้ ั ิ่
 • 13. “รับทราบ.... กาลังเริ่ มทาการยิง” จรวด Katyusha จากรถทุกคันก็เริ่ มเปิ ดฉากยิงขึ ้นฟ้ าเป็ นชุดๆ ราวกับดอกไม้ ไฟ ซึงจรวดเหล่านี ้ก็พงตรงไปยัง ่ ุ่เปาหมายอย่างรวดเร็ ว และเปาหมายนัน ก็คือยานรบของยูโร-สเฟี ยร์ ้ ้ ้ ตูม!!!! ตูม!!! จรวดลูกแรกๆ นัน ยังไม่สามารถทาอะไรยานรบได้ เนื่องจากโล่พลังงานยังคงทาการคุ้มครองตัวยานอยู่ แต่พอ ้ลูกหลังๆ พุงเข้ ามาชน ยานรบก็เริ่ มเสียหาย มากขึ ้นและมากจนมันระเบิด เหลือเพียงแต่ซากควันโขมงทิ ้งไว้ เท่านัน ่ ้ “โดนเปาจังๆ ขอย ้าว่าโดนจังๆ!!”นักบินคนนึงวอกลับไปบอก ้ “ดีมาก.... ดีมากๆ”ฉิงเคอะพูดเบาๆ และก็ยิ ้มด้ วยความยินดีเล็กน้ อยกับชัยชนะเล็กๆ ของเขา เรือดานา HMS Bonefish IV, น่ านนาแอตแลนติก 13.04น ้ ้ “กัปตัน.... ยังไม่พบข้ าศึกเลยครับ”กะลาสีบริ ทานเนียรายงาน หลังจากที่เขาส่องกล้ อง Periscope ไปมาแล้ วไม่พบอะไรบนผืนน ้าเลย “เฝ้ าดูตอไป”กัปตันสังก่อนที่เขาจะเอนหลังไปกับเก้ าอี ้ ่ ่ แล้ วพอว่างๆ เขาก็หยิบล็อกเก็ตออกมาดูรูปถ่ายของลูกสาวและภรรยาของเขา ซึงเขาเองก็มีความสุข ทุกครังที่ได้ ่ ้เห็นหน้ าครอบครัว ในระหว่างทีเ่ ขาอยูกลางทะเลแบบนี ้ อีกไม่นานเขาก็คงจะกลับไปพบหน้ าพวกเขา ่ แต่ความสุขเล็กๆน้ อยๆ ของกัปตัน ก็ถกขัดจังหวะ ด้ วยเสียงร้ องจากลูกเรื อของเขาเอง ู “กัปตันครับ!!!!” “มีอะไร!?”กัปตันรี บเก็บล็อกเก็ตใส่กระเป๋ าเสื ้อทันที
 • 14. “พบกองเรื อยูโร-สเฟี ยร์ ครับ! เรื อประจัณบาญ 1ลา เรื อบรรทุกเครื่องบิน 1 ลา และเรื อพิฆาตอีก2ลาครับ!!”กะลาสีรายงานอย่างตกใจ เนื ้อตัวสันรัวพร้ อมกับเหงื่อแตกจนเกือบจะชุ่มตัว ่ “รายงานกลับไปยังศูนย์บญชาการชายฝั่ งโดยเร็ ว!!!”กัปตันสังเสียงดัง ั ่ ฐานทัพบริทานเนีย นายทหารรี บวิงไปหาคอร์ นเี ลีย ซึงอยูกลางกลุมนายทหาร อย่างหน้ าตาตื่น เมื่อพอเขาเห็นตัวเธอแล้ ว เขาก็รีบ ่ ่ ่ ่ตะโกนเรี ยก “ท่านคอร์ นีเลียครับ!!! ท่านคอร์ นเี ลีย!!” ทุกคน ทันทีทได้ ยินเสียง ก็หนไปมองและก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ ้นกันแน่ ี่ ั แล้ วคอร์ นีเลียกับกิลฟอร์ ดก็เดินออกมา ก่อนทีคอร์ นีเลียจะเอ่ยถาม ่ “มีอะไรหรื อ?” “เรื อดาน ้า HMS Bonefish IV…. ตรวจพบกองเรื อน้ อยของกองทัพเรื อยูโร-สเฟี ยร์ กาลังเคลือนที่อยูใน ่ ่แอตแลนติก.... มีแนวโน้ มว่า พวกมันกาลังเดินเรื อไปทางนัสซอครับ”นายทหารรายงาน หลังจากได้ ยินอย่างนี ้ ทุกคนก็เริ่มใจไม่ดี สุซาคุ, จิโน่, อาเนียและเหล่าขุนศึกคนอื่นๆ ต่างก็ร้ ูสกเหมือนกับว่า ศึก ึหนักกาลังจะประชิดบ้ านและก็กาลังจะเริ่ มขึ ้นในไม่ช้านี ้ด้ วย แต่คอร์ นีเลียและลูลชที่ยืนอยูห่างๆ ต่างก็ยงคงไม่ร้ ูสกตื่นตระหนก กับสิงที่ได้ ยิน ุ ่ ั ึ ่ “กิลฟอร์ ด..... สังให้ ทกคนเตรี ยมพร้ อมรบ... พวกเราจะไปรับศึกพวกมัน กลางทะเล”คอร์ นีเลียหันไปสังกิลฟอร์ ด ่ ุ ่
 • 15. พอสังเสร็ จเธอ ตามด้ วยยูฟี่และนานาลี่ รวมถึงทุกๆคน ก็หนไปมองลูลชด้ วยสายตาที่เปี่ ยมไปด้ วยความหวัง ลู ่ ั ุลุชเองก็ร้ ูวา พวกเขาจะให้ ตนทาอะไร ่ หน่วยรบที่จะไปปะทะกับข้ าศึกมีดงนี ้ ั - หน่วย Knightmare ที1 ประจากองทัพที่1แห่งจักรพรรดิ ่ - กองบิน Knightmare ที่ 2 ประจากองทัพที่ 1 แห่งจักรพรรดิ - กองพลอัศวินที่ 2 จากภาคี Colour Bearers - หน่วยรบ Portman ที่ 3 จากกองเรื อแอตแลนติกที่ 2 - กองบินที่ 13 จากกรมการบินเขตชายฝั่ งตะวันออกที่2 แห่ง RAF - เรื อพิฆาต HMS St. Albans , HMS Beltegrez และ HMS Torres - ยานรบชัน Caerleon, HMS Flavius ้ จิโน่พอสวมหมวกนักบินเสร็จแล้ ว เขาก็รีบวิงตรงไปขึ ้นขับ Tristan ในขณะที่อาเนียก็ตรงไปที่ Mordred ่ ส่วนสุซาคุนนก็กาลังยืนพูดอยูกบมาร์ ลน ซึงเธอเองก็จะเข้ าร่วมรบ ร่วมกับพวกพ้ องอัศวิน Colour Bearers ของ ั้ ่ ั ี ่เธอด้ วย “จงจาไว้ ... จงใช้ สมาธิ และอย่าทาเกินคาสัง...ทราบนะ”สุซาคุบอกกับเธอด้ วยประโยคสันๆ ่ ้ “ทราบค่ะ ท่านลอร์ ด”มาร์ ลนพยักหน้ า ี ส่วนลูลชกับคอร์ นีเลียนัน .... ทังคูกาลังอยูในห้ องวางแผนการรบโดยมียฟี่และนานาลี่ รวมถึงพวกเสนาธิการคน ุ ้ ้ ่ ่ ูอื่นๆยืนอยูด้วย ่ “ส่ง Portman และกองบิน Sutherlandไปก่อนเป็ นอันดับแรก”ลูลชสังเดินหมากตัวแรก ุ ่
 • 16. เหล่า Knightmare รบใต้ น ้า Portman II ทุกตัวก็พงออกจากเครื่ องปล่อยและดาน ้าพุงตรงไปยังจุดที่เป็ นกองเรื อ ุ่ ่ข้ าศึก โดยเหมือนว่า ไม่มีอะไรจะออกมาขวางทางพวกเขาเลย “เฮ้ ย ไมค์.... ทาไมมันง่ายอย่างงี ้ฟระ?” “ไม่ร้ ูเหมือนกันว่ะ....” แต่จ่ๆ Portman ตัวนึงก็ระเบิดขึ ้น ู ตูม!!!! “บูลสวิง....ระเบิดแล้ ว!!!” แล้ วตอร์ ปีโดอีกหลาย 10 ลูกก็พงตรงเข้ ามาหาเหล่า Portman ที่กาลังพุงเข้ าไปหาพวกตอร์ ปิโดเหล่านันด้ วย ุ่ ่ ้เช่นกัน “ทาการหลบหลีก!!!”จ่าฝูงตะโกนสัง ่ หุนทุกตัวต่างก็รีบกระจายกาลังออกไปกัน ก่อนที่พวกเขาจะเห็นเรื อ U-Boat ของยูโร-สเฟี ยร์ ประมาณ 8 ลา ่กาลังแล่นมาเป็ นแนวหน้ ากระดาน และปอมยิงตอร์ ปิโดบนเรื อพวกนันก็หนมายิงใส่พวกเขาต่อ ้ ้ ั “พบเรื อดาน ้า! ขอย ้าว่า พบเรื อดาน ้า!!”รายงานนัน กลับมาถึงกองบัญชาการในที่สด ้ ุ “จงล่อกองเรื อดาน ้า เข้ ามาในระยะยิง Hedgehog ของกองเรื อพิฆาต”ลูลชสังแผนที่สอง ุ ่ “Yes your majesty!” Portman ทุกตัวก็รีบกลับมารวมกลุม และดาน ้ากลับไปยังที่ ที่พวกเขามา โดยทีเ่ รื อดาน ้าข้ าศึกก็ยงคงแล่น ่ ัตามมา แล้ วแผนของลูลช ก็เป็ นไปอย่างที่คาด .... กับดักเริ่ มทาการดีดตัว ุ “ยิง Hedgehog ได้ ”ลูลชสังไปที่เรื อพิฆาตลาต่างๆ ุ ่
 • 17. แล้ วจรวดต่อต้ านเรื อดาน ้าบนเรือพิฆาตทัง้ 3 ลาก็เริ่ มทาการระดมยิง ฟิ วๆๆๆๆๆๆๆ ้ จรวด Hedgehog ทุกลูก พุงออกไปราวกับห่าลูกธนู ซึงพอมันตกลงสูผืนน ้า และจมลงไปในระดับความลึกของ ่ ่ ่เรื อดาน ้าแล้ ว มันก็ระเบิดขึ ้น ทีละหลายๆลูก ทาให้ เรื อดาน ้ายูโร-สฟี ยร์ ต่างก็ได้ รับความเสียหาย จนบางลาถึงกีบจมลงไปเลย “เรื อ U-Boat ของข้ าศึก จมไปแล้ ว 5ลาครับ”นักบินพลขับ Portman รายงาน “ได้ ผลค่ะ ท่านพี่”นานาลีหนมาบอกพอเธอได้ ยินรายงาน ่ ั “หน่วย Portman… จัดการต่อได้ .... กองเรื อพิฆาต จงมุงหน้ าเข้ าปะทะกองเรื อข้ าศึก ร่วมกับกอง Knightmare ่และกองบิน .... Portman หากเสร็ จจากการทาลายเรื อดาน ้าแล้ ว จงเข้ าไปสนับสนุนการทาลายกองเรื อด้ วย”ลูลชสังการ ุ ่ออกมาเป็ นชุดๆและเป็ น Step ซึงทุกคาที่เขาพูดออกมานัน ต่างมาจากความมันใจของเขาทังนัน ่ ้ ่ ้ ้ “Yes your majesty” ในตอนนี ้ ทหารบริ ทานเนียต่างเริ่มมีกาลังใจในการรบมากขึ ้น แต่ทางกองเรื อยูโร-สเฟี ยร์ นน รู้เพียงแค่วาการรบนันแค่เพิ่งเริ่ มต้ นขึ ้นเท่านัน พวกเขาก็เริ่มปล่อย Knightmare ั้ ่ ้ ้ต่อสู้ใต้ น ้า คล้ ายๆกับ Portman แต่ติดปื นกลใส่ข้อมือทังสอง ประมาณ 5-6 ตัว ออกมาจากเรื อบรรทุกเครื่ องบิน ้ Knightmare ใต้ น ้าของยูโร-สเฟี ยร์ พวกนี ้มีชื่อเรี ยกว่า Wassergeist เหล่า Wassergeist ต่างพุงลงสูใต้ น ้าเพื่อเตรี ยมรับศึกพวกบริ ทานเนีย ซึงพอฝูงเครื่ องบินรบโผล่ออกมาแล้ วนัน ่ ่ ่ ้กองเรื อก็เริ่ มระดมยิงปื นต่อสู้อากาศยานใส่ แต่เครื่ องบินลาต่างๆ ก็หลบหลีกได้ ทน ก่อนที่จะพุงเข้ าไปยังเรื อลาใดลานึง เพื่อเตรี ยมหย่อนตอร์ ปิโดหรื อไม่ก็ทิ ้ง ั ่ระเบิดใส่
 • 18. ซ่า!!!!!!!Wassergeist โผล่ขึ ้นมาบนผิวน ้า พร้ อมกับระดมยิงปื นกลข้ อมือทังสองข้ างขึ ้นฟ้ า ใส่เครื่ องบินลาต่างๆ ้“ทุกคน! กระจายกันไปก่อน!”นักบินตะโกนตูม!!!!เครื่ องบินลานึงโดนยิงจนระเบิด ... ลาตัวของเครื่ องติดไฟและพุงไปตกข้ างๆ เรื อพิฆาตลานึง ่แต่ Wassergeist ตัวนึงก็โดนยิงปื นกลใส่จนระเบิด โดบ Tristan ในโหมดเครื่ องบิน ที่โฉบไปมาอย่างคล่องแคล่ว“เล่นแบบนี ้เลยหรื อ!”จิโน่อทานอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะหันไปบอกกับอาเนีย ุ“เธอเริ่มทางานได้ เลยนะ”“กาลังเล็งเปา....”อาเนียพูด และก็เล็งเปาไปยังเรื อพิฆาตลานึง ก่อนที่เธอจะเหนี่ยวไก ้ ้“ยิง”เปรี ยง!!!! ตูม!!! ้เรื อพิฆาตลานึง ถูกปื นใหญ่ Hadron ของ Mordred ยิงใส่จนเสียหาย ปอมปื นระเบิดไปปอมนึง ้ ้
 • 19. พออาเนียส่องกล้ องไปยังเรื อบรรทุกเครื่ องบิน เธอก็พบว่า เรื อลานันก็เริ่ มที่จะปล่อย Reich Sutherland และ ้เครื่ องบินรบ Messerschmitt ออกมาสมทบอีกพวกนึงแล้ วด้ วย “ทุกหน่วย .... ถอยออกมานอกรัศมีการยิงปตอ... จงสู้นอกรัศมีการระดมยิง”ลูลชพยายามสังการต่อไป ุ ่ แล้ วทุกคนก็ทาตาม... ทังเครื่ องบินและ Knightmare ต่างก็รีบบินออกมานอกรัศมีปืนต่อสู้อากาศยาน ที่เรื อรบ ้ต่างช่วยกันประเคนเข้ าใส่ ซึงพอออกมาข้ างนอกรัศมีแล้ ว การปะทะกลางเวหาก็เริ่มขึ ้น ่ “รออยูพอดีเลย”สุซาคุที่ขบ Lancelotอยู่ พูดขึ ้นพร้ อมกับชักดาบ MVS ออกมา ่ ั “ทุกเครื่ อง! เตรี ยมปะทะ!!”กิลฟอร์ ด ที่ขบ Vincentก็ตะโกนสัง และบินนาหน้ าเข้ าไปเป็ นคนแรก ั ่ ทังสองฝ่ ายระดมยิงปื นกลสวนกันไปมาก่อนเป็ นอันดับแรก ก่อนที่จะใช้ Knightmare เข้ าประชิดกัน ด้ วยอาวุธ ้ระยะประชิดเช่นหอก หรื อไม่ก็ใช้ ปืนฟาดกันเองจนให้ ร้ ูดารู้แดงไปข้ างนึง ส่วนเครื่ องบินรบต่างก็บินไล่ยิงกันไปมา ในขณะที่บนผืนน ้า เรื อพิฆาตบริ ทานเนีย 3ลาก็เริ่มแล่นผ่านมาแล้ ว สุซาคุฟันหัว Reich Sutherland ขาดไปตัวนึง และก็ฟันปี ก Float Engine ของหุนอีกตัว จนร่วงลงไป ก่อนที่จะ ่เห็นเครื่ องบินลานึงได้ บินพุงเข้ ามาระดมยิงปื นกลใส่ ่ “อย่าหาว่าไม่เตือนนะ!”สุซาคุพดขึ ้น ก่อนที่จะบังคับ Lancelot ให้ บินตีลงกาหลบ และก็ใช้ Slash Harken ยิงใส่ ู ัปี กเครื่ องบินจนปี กหักและเครื่ องร่วงลงน ้า แต่สซาคุก็ตอสู้ โดยไม่ได้ มองหน้ ามองหลัง ... เขาเองก็ไม่ร้ ูวามี Reich Sutherland ตัวนึงทีกาลังเล็งปื นกลมา ุ ่ ่ ่จากทางข้ างหลังเขา และก็กาลังจะเหนี่ยวไกอยูพอดี ่
 • 20. “Du gehörst mir.” (“แกเสร็ จชันแล้ ว”) ้ ตูม!!!! โชคยังดี..... ที่หนตัวนัน โดนเฉาะจนร่วงโดยพลองปลายขวาน MVS คู่ ของ Tristan ในร่าง Knightmare ุ่ ้ “ระวังหน้ า ระวังหลังด้ วยสิ!”จิโน่ตะโกนบอกเตือน “อืมๆ”สุซาคุพยักหน้ าเหมือนจะรับฟั ง ในขณะนี ้ Knightmare ในกองบินของข้ าศึกก็ถกทาลายไป 10 ตัว จาก 27ตัวแล้ ว สถานการณ์เริ่ มไม่ส้ ดีสาหรับ ู ูทางฝั่ งยูโร-สเฟี ยร์ พวกเขาก็จงเริ่มยิ่งสัญญาณสังถอย ึ ่ พอพวกข้ าศึกเริ่ มบินถอยกลับไปแล้ ว สุซาคุกบทุกๆคน ก็คิดที่จะไล่ไปจัดการต่อ ั “หยุดก่อน!”ลูลชสังผ่านทางวิทยุ ุ ่ “ท่านครับ.... หากไม่จดการตอนนี ้ ก็ไม่มีโอกาสแล้ วครับ”สุซาคุบอกและก็ชกปื น Varis ขึ ้นมาเตรี ยมยิง ั ั “หากตามไป... พวกเราอาจจะเสียหายกว่านะ”ลูลชพูดต่อ ุ “แต่วา....”สุซาคุยงคงอยากจะไล่ตามไปต่อ แต่ลลชยังคงยืนยัน จนถึงขันขึ ้นเสียงใส่ ่ ั ูุ ้ “นี่เป็ นคาสัง!” ่ “ครับ”สุซาคุกบทุกคนต่างก็จาใจต้ องรับคาสัง และบินกลับฐาน ผ่านยานรบชัน Caerleon ทีเพิ่งบินเข้ ามาตรวจดู ั ่ ้ ่สถานการณ์ พอทุกคนกลับมาที่ฐานแล้ ว ทุกคนก็พกผ่อนโดยแต่ละคน ต่างก็แสดงอาการเหนื่อยล้ าของตนออกมา ั ถึงแม้ วา นี่จะถูกบันทึกว่าเป็ นการต่อสู้แบบประปรายก็ตาม แต่วาในวันนี ้นัน ก็เป็ นการต่อสู้ที่หนักหน่วง ของแต่ ่ ่ ้ละคน ซึงมีมมมองไม่เหมือนกัน ่ ุ ส่วนลูลชก็เดินมาตบบ่าสุซาคุเบาๆ โดยมีนานาลีเ่ ดินมาจับมือของเขาด้ วยสัมผัสที่นมนวล เป็ นการผ่อนคลาย ุ ุ่ให้ กบสุซาคุที่วนนี ้ก็ส้ สดความสามารถเหมือนกับทุกๆคน ั ั ูุ “นายทาได้ ดีมาก... สุซาคุ”ลูลชพูดให้ กาลังใจเพื่อน ุ “ขอบใจนายมากนะ”ส่วนสุซาคุกยิ ้มให้ ถึงแม้ จะยังเหนื่อยอยูก็ตามที ็ ่