Your SlideShare is downloading. ×
Code geass 20191 7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Code geass 20191 7

289
views

Published on

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
289
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. วันที่ 20 มิถุนายน atb.2019 แนวรบ ริมชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน 11.20น กองทัพอินเดียยังคงปั กหลักต่อสู้กบพวกยูโร-สเฟี ยร์ ตรงบริ เวณชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน หลังจากที่พวกนัน ั ้สามารถยึดปากีสถานได้ เกือบครึ่งประเทศแล้ ว ในขณะนี ้ กองทหารอินเดีย บวกกับหน่วยทหารส่วนนึงจากบังคลาเทศและพม่า กาลังทาการต่อสู้ยนหน่วยยาน ัเกราะทีกาลังรุกเข้ ามา โดยตอนนี ้ กาลังอยูหางจากพวกเขาไปอย่างมากๆ ่ ่ ่ “รถถัง 5คัน กับ Reich Sutherland 3 ตัว”นายทหารอินเดียส่องกล้ องมองดูหน่วยทหารของข้ าศึก ที่กาลังมุงตรง ่เข้ ามาทางเบื ้องหน้ า “ยิงได้ !”เขาหันกลับไปตะโกนสังให้ ปืนใหญ่เปิ ดฉากยิง ่ เปรี ยง!!!!! เปรี ยง!!!! ้ ้ ตูม!! กระสุนปื นใหญ่ตกลงข้ างๆ รถถังคันนึง ฝุ่ นควันคลุ้งไปทัว ก่อนที่รถถังและ Knightmare ทังกองจะหยุดเคลือน ่ ้ ่พล และเปิ ดฉากยิงสวนกลับ กระสุนพุงตกลงใส่ในแนวปองกันอินเดีย โดยที่ไม่มีอะไรเสียหายมากนัก ่ ้
 • 2. แต่ปัญหาหนักจริ งๆ ก็คือต่อจากนี ้ไป เมื่อ Akatsuki ตัวนึง เงยหน้ าเห็นเครื่ องบินรบ Messerschmitt และ Stukaหลายสิบลา กาลังโฉบลงมาจากท้ องฟ้ า และกราดยิงปื นกลใส่อย่างบ้ าคลัง ราวกับว่ามันไม่กลัวเปลืองกระสุนเลย ก่อนที่ ่มันจะหย่อนลูกระเบิดลงมาแถม ตูม!!!!!! รถถังและ Knightmare อินเดียที่หนีไม่ทน ต่างโดนแรงระเบิดและสะเก็ด พัดจนกระจุยกระจาย หรือกระเด็นไป ัคนละทิศ ละทาง แต่วาหุนบางตัวที่ยงไม่เป็ นอะไร ก็ยกปื นขึ ้นยิงต่อต้ านพวกเครื่ องบินที่โฉบไปมา ่ ่ ั แล้ วมันก็ถงคราวที่ยโร-สเฟี ยร์ จะส่ง Knightmare บินเข้ ามาบ้ าง โดยคนที่นาทัพมานัน ก็คือเออร์ วน ึ ู ้ ิ “จัดการพวกมันให้ หมด อย่ายังมือ อย่ายังกระสุน!” ้ ้ “Ja sir!” กองเรือลาดตระเวนของบริทานเนีย, แอตแลนติกเหนือ 12.50น เรื อพิฆาตแห่ง Imperial Navy ของบริ ทานเนีย กาลังแล่นอยูในมหาสมุทธแอตแลนติก เพื่อลาดตระเวนน่านน ้า ่และมองหาเรื อรบของยูโร-สเฟี ยร์ ที่อาจจะเข้ ามา “ยังไม่เห็นอะไรเลยครับ”นายทหารเรื อส่องกล้ องไปตามผืนทะเลอันแสนกว้ างไกลเพื่อหาข้ าศึก แต่ก็ยงคงไม่เห็น ัอะไร เขาจึงหันไปบอกกับนายทหารที่ยศสูงกว่า “มองหาต่อไป”นายทหารเรื อสัง และก็สองกล้ องมองในบริ เวณทีเ่ ขาต้ องมองหาเรื อข้ าศึกด้ วยเช่นกัน ่ ่ แล้ วเขาก็เห็นกองเรื อรบยูโร-สเฟี ยร์ กาลังทาการคุ้มกันกองเรื อเสบียง ที่กาลังแล่นไปที่แอฟริ กาเหนือ “นันไงล่ะ”นายทหารยิ ้ม ่ หลังจากทีเ่ ขาละจากกล้ องส่องทางไกล ทันใดนันเอง เรื อพิฆาตลานึงก็ระเบิดขึ ้น ้ ตูม!!! “เกิดอะไรขึ ้น!?”กัปตันเรื อตะโกนถามด้ วยความตกใจ “เรื อ U Boat มังครับ!” ้ แล้ วตอร์ ปิโดก็ถกยิงจากเรื อดาน ้าของยูโร-สเฟี ยร์ ตรงไปที่เรื อพิฆาตอีกลา ซึงคราวนี ้ เรื อลานันกลับเป็ นเรื อธงเสีย ู ่ ้ด้ วย
 • 3. วันต่ อมา วังหลวงบริทานเนีย 7.50น “กองเรื อย่อย Flotilla 107 ถูกจมเกือบหมด หลังจากที่แล่นเรื อออกมาจากแอนทิลลิส”ลูลชอ่านในหนังสือพิมพ์ ุทางทหารทีเ่ ขียนถึงเหตุการณ์เมือวานนี ้ ่ “รู้สกว่า แผนการของนายที่จะใช้ ทพเรื อสู้กบมันอย่างเดียว คงจะไม่ได้ ผลเสมอไปนะ ลูลช ”ซีทพดแหย่เบาๆ ึ ั ั ุ ู ู “นันไม่ใช่แผนการที่ชนคิดไว้ แต่แรกอยูแล้ วนะ เธอก็ร้ ูหนิ”ลูลชพับและวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ ะ ่ ั้ ่ ุ “แล้ วนายก็ยงทาแผนการนี ้อีกนะ”ซีทพดต่อ ั ู ู “หยุดพูดสักทีนา”ลูลชหันไปพูดกับซีทู ด้ วยน ้าเสียงเบื่อหน่าย ่ ุ จู่ๆ สุซาคุก็เดินเข้ ามา พร้ อมกับยูฟี่ ในมือของเขาก็ถือหนังสือพิมพ์เอาไว้ “ลูลช!”เขาพูดเสียงดัง ุ “สุซาคุ”ลูลชหันมองมาทางสุซาคุด้วยสีหน้ าสงสัย ซึงพอเขาสังเกตุเห็นหนังสือพิมพ์ ลูลชก็ถามก่อนเป็ นอันดับ ุ ่ ุแรก “นายคงไม่ได้ นาข่าวร้ ายมาบอกชันใช่ไหม?” ้ สุซาคุทาหน้ างงเล็กน้ อย ก่อนที่นานาลีจะเดินไปหาทังสองคนนันและกระซิบข้ างหูสซาคุ ่ ้ ้ ุ “ท่านพี่กาลังเครี ยดเรื่ องสงครามอยูนะค่ะ” ่ ่ “ว่าและ....”สุซาคุผงกหัวเล็กน้ อย และก็พดกับลูลชต่อ ู ุ “ถึงแม้ นี่เป็ นข่าวร้ าย แต่วานายต้ องฟั ง!” ่ แล้ วสุซาคุก็เปิ ดหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวในส่วนของแนวรบในยุโรปตะวันออก “กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ กาลังจะถึงกรุงมอสโควในไม่ช้าอีก1กิโล” พออ่านเสร็ จ สุซาคุก็วางหนังสือพิมพ์ลง “ชันว่าแม้ แต่มหาสหพันธ์เอง ก็คงจะเอาไม่อยูแล้ วล่ะนะ” ้ ่ “กรุงมอสโควน่ะหรื อ?”ลูลชเอามือเท้ าคาง และก็ครุ่นคิดสักพัก ก่อนที่เขาจะพูดต่อ ุ
 • 4. “ที่นน เคยโดนตีแตก ล่าสุดก็แค่ปี 1996 atb. เมื่อพวกสัมพันธมิตรยุโรปเริ่ มแผน Operation Barbarossa เพื่อรุก ั่เข้ าไปยังสหภาพโซเวียต โดยทีกองทัพแดงแตกแสลกขาด และสามารถเข้ ายึดกรุงมอสโควได้ ในช่วงเริ่มต้ นฤดูหนาว .... ่ผ่านมาแค่ 23ปี ที่นนจะโดนถล่มแหลกอีกครังนึง โดยพวกยุโรปอีกหรื อไงกัน?” ั่ ้ “ตอนนัน พวกโซเวียต มันคงล้ าจากการทาสงครามนานๆ ด้ วยน่ะสิ”สุซาคุลองสันนิษฐานดู ้ “เอาเถอะๆ”ลูลช ไม่คิดจะพูดเรื่ องอดีต และเขาก็เริ่ มคิดว่าจะทาอย่างไร ที่จะให้ ตนมีแนวโน้ มชนะสงคราม ุ “พวกเราคงต้ องเริ่ มขยายกองทัพ.... ถึงแม้ มนจะขัดต่อหลักที่ชนตราขึ ้นก็เถอะ .... กองทัพของเราในตอนนี ้ เทียบ ั ั้กับพวกนันไม่ได้ เลย ... ยิ่งมหาสหพันธ์ ที่มีทหารเยอะกว่าเรา ยังพ่ายเลย ว่าไหม?” ้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”สุซาคุพยักหน้ า “แล้ วเราจะทาอย่างไรล่ะ ลูลช?”ยูฟี่เอ่ยถาม ุ “หมายความว่า?”ลูลชไม่เข้ าใจ ทีน้องสาวอายุออนกว่าเขาปี เดียวถามมา ุ ่ ่ “จะทาอย่างไร ถึฝจะให้ มคนมาสมัครเพิ่มล่ะ?”เธอถามต่อ ี “แม่นล่ะ”สุซาคุพยักหน้ าเห็นด้ วยกับคาถาม พร้ อมกับอธิบายต่อ ด้ วยความเป็ นจริงของบริ ทานเนียในยุคนี ้ “ปี 2ปี มานี ้ คนบริ ทานเนียเริ่ มไม่อยากจะเข้ ากองทัพ เนื่องจาก พวกเราไปพ่ายแพ้ ในการรบต่างๆ ตังแต่กบฎ ้อัศวินดาทังสองครัง จนล่าสุด ในสงครามกับมหาสหพันธ์และสงครามกับชไนเซลเมือปี ก่อน .... คนของเราเองก็เริ่ มจะไม่ ้ ้ ่เชื่อมันในกองทัพ กลัวว่าจะไม่ได้ รับชัยชนะอีก” ่ ภาพ – กองทหารบริ ทานเนียที่แอเรี ยของบริ ทานเนียในอินโดจีน สงครามมหาสหพันธ์ เมื่อปี 2018 “นันสินะ....”ลูลชพยักหน้ า และก็โทษตัวเองเล็กน้ อย ่ ุ “ชันก็มีสวนกับเรื่ องพวกนันด้ วย” ้ ่ ้
 • 5. ส่วนตัวของยูฟี่เอง เธอก็อยากจะช่วยลูลชบ้ าง ดังนันเธอจึงตัดสินใจได้ ุ ้ “ลูลช!” ุ “มีอะไร?”ลูลชค่อยๆหันมามองหน้ าเธอ ุ “เดี๋ยวเราจะช่วยเรื่ องการประชาสัมพันธ์เอง”ยูฟี่จบมือข้ างนึงของลูลช พร้ อมกับยิ ้มให้ กาลังใจ ั ุ นานาลีเ่ องก็คดที่จะช่วยบ้ าง เธอจึงเอ่ยปากขึ ้น ิ “หนูขอช่วยท่านพี่อีกแรงบ้ าง... มีปัญหาอะไร หนูจะช่วยเต็มที่คะ” ่ “ขอบใจมากนะ”ลูลชพยักหน้ ายิ ้มอย่างมีกาลังใจให้ กบน้ องสาวทังสองคน ุ ั ้ แล้ วสุซาคุก็ตบบ่าลูลชเบาๆ ในฐานะเพื่อน ุ “ถึงแม้ จะมีปัญหาใหญ่ขนาดไหน.... ในฐานะที่ชนเป็ นทหาร ชันจะไม่มีวนท้ อเด็ดขาด” ั้ ้ ั “ขอบใจมากนะ”ลูลชหันมากล่าวขอบคุณ ุ ต่อจากนันเอง โครงการรณรงค์ให้ เข้ าร่วมกับกองทัพบริ ทานเนียก็เริ่ มขึ ้น ้ ประชาชนชาวบริ ทานเนียต่างถูกเชิญชวนให้ เข้ าร่วมกับเหล่าทัพต่างๆ เพื่อทีจะปองกันประเทศและช่วยรบให้ ่ ้สงครามยุติลงในชัยชนะของตนกับพันธมิตร แทนที่จะเป็ นไปในทางการล่าอาณานิคม
 • 6. ด้ วยนโยบายนี ้นัน ทาให้ ผ้ คนต่างก็เริ่ มที่จะหันมาสมัครเป็ นทหารอีกครัง โดยตอนนี ้กลับเป็ นว่าทหารใหม่มาเยอะ ้ ู ้ขึ ้นกว่าเดิม นอกจากจะมีพวกน้ องใหม่แล้ ว ก็ยงมีพวกนายทหารรุ่นวัยกลางคนที่เคยมีประสบการณ์จากการรบในสมัย ัสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อปี 1996 – 2000 atb. (ประมาณปี ค.ศ 1937 - 1945) ถูกเรียกตัวกลับมาเข้ ากองทัพด้ วย ซึง ่แต่ละคนก็อายุราวๆ 40 ต้ นๆแล้ ว 7 วันต่ อมา ค่ ายทหารนอกเมืองหลวง 9.20น พอสุซาคุกบจิโน่ได้ เห็นพวกทหารใหม่ลงมาจากรถบรรทุกแล้ ว พวกเขาก็ไม่แปลกใจเลยว่า ทาไมชุดทหารสีกากี ัของพวกเขายังดูใหม่เอี่ยมอยูเ่ ลย ซึงพอดูจากที่พวกเขาค่อยๆ เข้ าแถวแล้ ว จิโน่ก็สายหน้ า ่ ่ “ดูแล้ ว คงต้ องฝึ กกันอีกยาวเลยล่ะ” “เห็นด้ วย”สุซาคุพยักหน้ า แล้ วสุซาคุก็เดินเข้ าไปหากลุมทหารใหม่ โดยระหว่างที่กาลังเดินเข้ ามา พวกทหารใหม่ก็มองเขาและพูดคุยกันเอง ่ “นันใช่ทานสุซาคุ คูรุรูกิใช่ไหม?” ่ ่ “วีรบุรุษในสงครามอัศวินดามาเองเลยแฮะ” “จงเงียบในแถว!”นายทหารเดินผ่านมาตักเตือน ก่อนที่เขาจะหยุดอยูตรงหน้ ากองทหาร พร้ อมกับสัง ่ ่ “ทังหมดแถว...ตรง!!!!” ้ พรึบ..... ทหารใหม่ทกนายยืนตัวตรง เหมือนกับหุนขี ้ผึ ้ง สุซาคุยิ ้มก่อนทีจะเริ่ มกล่าว ุ ่ ่ “เหล่าทหารใหม่แห่งกองทัพบริ ทานเนีย.... การที่พวกคุณ มาอยูในกองทัพนัน ถือว่าเป็ นสิงทีดี.... ผมดีใจที่ พวก ่ ้ ่ ่คุณมาเข้ าร่วมกับกองทัพนี ้ โดยมิได้ มีใครบังคับ พวกคุณต่างมากันด้ วยความสมัครใจ ... ด้ วยความต้ องการที่จะรับใช้จักรวรรดิและองค์จกรพรรดิของพวกเราทังหมด.... นับแต่นี ้ไป พวกเราจะเข้ าสูเ่ ส้ นทางที่แสนลาบาก ... พวกคุณจะต้ องอยู่ ั ้กับผมไป จนกว่าสงครามจะจบลง .... หากคุณไม่ไหว ผมก็จะไม่รงคุณไว้ ... ผมจะยอมให้ คณหยิบกระเป๋ ากลับบ้ านได้ ั้ ุหากคุณต้ องการ .... แต่จงจาไว้ ... พอหลังจากสงครามจบลง เหล่าทหารที่ได้ ร่วมรบในสงครามนี ้ ก็จะได้ รับเกียรติไปด้ วยกัน... รวมถึงผม.... ผมขอให้ ทกๆ คน จงมีความมุงมัน ในการฝ่ าฟั นสิงต่างๆ และพวกเราก็จะชนะสงคราม ร่วมกัน! .... ุ ่ ่ ่ขอยินดีต้อนรับทุกคน สูกองทัพบริ ทานเนีย!” ่
 • 7. “แถวหน้ ากระดานปิ ดระยะ 2แถว ที่ช้าพเจ้ า! ปฏิบติ!”ครูฝึกตะโกนสัง พร้ อมกับชูแขนเรี ยก ั ่ แล้ วพวกทหารใหม่ก็ตะโกนร้ อง “เฮ้ !” ดังๆ ก่อนทีจะรี บกรูเข้ าไปตังแถวตรงหน้ าครูฝึกคนนัน โดยต้ องใช้ เวลา ่ ้ ้นิดนึง ในขณะที่บางหมูที่เรื่ องการฝึ กจัดแถวผ่านไปแล้ ว ครูฝึกอีกพวกก็เข้ ามารับหน้ าที่ฝึกอีกเรื่ องนึงต่อ ่ และเรื่ องนันก็คือการเดินเท้ าให้ พร้ อม ในรูปขบวนแถวหน้ ากระดาน ตามแบบพวกทหารสมัยสงครามนโปเลียน ้ซึงหลายชาติ รวมถึงยูโร-สฟี ยร์ ยังคงใช้ หลักนี ้ กับกองทหารราบแบบสามัญอยู่ ่ “ซ้ าย.....ซ้ าย....ซ้ าย”ครูฝึกนับไปทีละก้ าว พวกทหารที่กาลังเดินอยู่ ก็เดินแบบไม่คอยจะพร้ อมเพรี ยงนัก โดยยังย่าไม่ตรงตามที่เขาสัง จนกระทัง …. ่ ่ ่ “แถวหยุด!”ครูฝึกตะโกนสัง ่ “หนึง...สอง!!”พวกทหารตะโกนพร้ อมกัน ่ พอหยุดแล้ ว บางคนที่หยุดไม่ทนก็ชนกับเพื่อนคนข้ างหน้ า จนบางคนเสียหลักล้ มลงไปจูบกับผืนหญ้ านุมๆเลย ั ่ด้ วยซ ้า ส่วนอีกกลุมนึง ทีเ่ ดินแถวพร้ อมเพรี ยงแล้ ว ก็ได้ รับการฝึ กในอีกเรื่องทันที โดยเรื่ องนันก็คือรูปขบวนก่อนจะเข้ าสู่ ่ ้การปะทะ พวกทหารเดินขบวนในรูปแถวหน้ ากระดาน 3 แถวอย่างพร้ อมเพรี ยง โดยมีครูฝึกคอยเดินตามสังอยูข้างๆ ่ ่ พอเข้ าถึงจุด ที่จะเป็ นจุดออกลุยแล้ ว ครูฝึกก็ตะโกนสัง ่ “แถวหยุด!” ทุกคนก็หยุด โดยที่เท้ าพร้ อมเพรียงกัน ก่อนที่ครูฝึกจะสังต่อ ่ “ทังหมด ออกลุยได้ !” ้ พวกทหารก็มองหน้ ากันเองก่อนเป็ นอันดับแรก ซึงครูฝึกก็เริ่มเซ้ งเล็กน้ อย ก่อนที่จะสังทวนอีกรอบ ่ ่ “ก็บอกว่าให้ ออกลุยไง! ลุยสิ!!” “ครับ!!” ทหารทุกนายรี บวิ่งตรงไปข้ างหน้ า ทายังกับว่ากาลังวิ่งดุมๆ ตรงไปหาข้ าศึกที่กาลังรอยิงพวกเขาอยู่ตรงเบื ้องหน้ า ่ ในจังหวะนัน กิลฟอร์ ดกับคอร์ นีเลียก็กาลังส่องกล้ องตรวจดูอยู่ ้
 • 8. “วิ่งดุมๆ ออกไปตรงๆเนี่ยนะ?.... ของจริ งมีหวังโดนยิงตายแน่ๆ”คอร์ นีเลียเอ่ยขึ ้น ่ “สาหรับพวกเด็กใหม่ ก็ถือว่ากล้ าหาญดีนะครับ”กิลฟอร์ ดเอ่ยชมเล็กน้ อย “กล้ าหาญแบบโง่ๆ น่ะสิ”คอร์ นีเลียถึงกับส่ายหน้ ายอมรับไม่ได้ กรุ งมอสโคว, รัสเซีย 17.37น. (เวลาท้ องถิ่น) “ระเบิดลง!!!!”เสียงทหารรัสเซียตะโกนขึ ้น ตูม!!!! ระเบิดลูกนึง ตกลงกลางป่ านอกเมืองก่อนทีจะตามมาด้ วยเสียงปื นกลและปื นยาวที่ดงไปทัวผืนป่ า ่ ั ่ กองทหารรัสเซียกาลังทาการปองกันบริ เวณผืนป่ าทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโควที่กาลังถูกโจมตีโดย ้กองทหารยูโร-สเฟี ยร์ พร้ อมกับยานเกราะจานวนนึง ซึงพวกรัสเซียก็หวังว่า แนวสนามเพลาะและปื นต่อสู้ยานเกราะอาจจะ ่ยันพวกเขาได้ ไม่นานก็เร็ว เนื่องจากระบบสือสารถูกตัดขาด ทหารรัสเซียจึงต้ องใช้ รถจี๊ปวิ่งไปรายงานกองบัญชาการทีเ่ ครมลินในตัวเมือง ่มอสโคว เพื่อรายงานขอกาลังเสริม ทหารคนนึงรี บวิงไปขึ ้นรถ ในขณะที่หากระสุนกาลังปลิวว่อนไปมา ซึงกระสุนบางนัดที่ ่ ่ ่ใช้ ยง Knightmare ก็ชนกับต้ นไม้ จนมันถึงกับหักโค่นลงมาเลย ิ “เร็ วเข้ าสหาย!!!”พลขับตะโกนเรียกทหารที่กาลังวิ่งมา “รู้แล้ ว! มูซารอฟ!!”ทหารคนนันรีบเร่งฝี เท้ าวิ่งฝ่ ามาเรื่ อยๆ ก่อนทีเ่ ขาจะกระโดดข้ ามต้ นไม้ ที่หกขวางทาง ้ ั แล้ วก็มี Reich Sutherland ตัวนึงวิ่งมาและจ่อปื นกลมาทางรถจี๊ป พลขับเองก็เตรี ยมกระโดดลง... เปรี ยง.....ตูม!!!! ้ หุนตัวนันโดนยิงด้ วยปื นต่อสู้ยานเกราะจนทะลุ Cockpit ก่อนทีมนจะระเบิดเป็ นจุณ ่ ้ ่ ั
 • 9. พอทหารกระโจนขึ ้นมาบนรถจี๊ป รถก็ออกตัวด้ วยความเร็วสูง เมื่อคนขับเหยียบซะมิด พอวิ่งออกมาจากป่ าได้ แล้ ว พวกเขาก็เห็นการปะทะบนทุงราบทางตะวันตกนอกมอสโคว ทาให้ ร้ ูวาเขตของตนใน ่ ่ป่ า ไม่ใช่แค่เขตการรบเดียว .... ตอนนี ้ รอบๆกรุงมอสโควได้ กลายมาเป็ นสนามรบขนานใหญ่ไปเสียแล้ ว “ระวัง!!!”ทหารตะโกนและก็ชี ้ไปที่เครื่ องบินรบรัสเซียที่กาลังติดไฟและพุงลงมาตกข้ างๆ ทางวิ่งของรถ ่ ตูม!!! โชคดี ที่คนขับจะสามารถหักหลบได้ ทน ั แล้ วเสียงเครื่ องยนต์ก็ดงกระหึมขึ ้น ทังสองคนก็มองขึ ้นไปบนฟ้ า เห็นเครื่ องบินขนส่งหลายลาที่ตดตรา ั ่ ้ ิกองทัพอากาศ Luftwaffe แห่งยูโร-สเฟี ยร์ กาลังบินตรงไปทางกรุงมอสโคว ก่อนที่มนจะโปรยอะไรบางอย่างลงมา ั ทหารลองส่องกล้ องขึ ้นไปดู ก็พบว่า นันก็คือ Knightmare นันเอง! ่ ่ พอขับรถเข้ ามาในเขตตัวเมือง ก็เห็นว่าถนนอีกสายนึง เริ่ มมีพวกยูโร-สเฟี ยร์ บกเข้ ามาถึงแล้ ว ก่อนทีพวกเขาจะ ุ ่ได้ รับรายงานผ่านวิทยุรถจี๊ป “ตอนนี ้ พวกยูโร-สเฟี ยร์ บกมาถึงจตุรัสแดงแล้ ว.... กองทหารมหาสหพันธ์ในพื ้นที่ จงเตรี ยมพร้ อม....” ุ ในตอนนี ้ กรุงมอสโควได้ ถกแยกออกเป็ นสองฝั่ งสนามรบไปเสียแล้ ว โดยมีจตุรัสแดงที่กลายมาเป็ นแนวหน้ า ูแนวนึง ในสมรภูมินี ้ พอขับรถมาถึงบริ เวณจตุรัสแดงแล้ ว ก็พบว่า กองทหารยูโร-สเฟี ยร์ ที่ได้ รับการสนับสนุนโดยรถถังPanzerประมาณ 8 คันพร้ อมกับ Knightmare อีก หลายตัว กาลังทาการยิงต่อสู้อยูกบพวกรัสเซียทีกาลังรักษาแนวปองกันของตน ่ ั ่ ้รอบๆ เครมลิน ตัวพระราชวังเครมลินนัน ถูกปกปองโดยโล่พลังงาน Druid System ที่ถกวางไว้ รอบๆ ซึงทาให้ ไม่มกระสุนปื น ้ ้ ู ่ ีใหญ่หรื อแม้ แต่กระสุนปื นพกสักนัดที่จะสามารถทาอะไรกับตัววังได้ เลย... แต่ทว่าบนแนวสนามเพลาะ ที่อยูในแนวปองกัน ่ ้ของกองทัพรัสเซียยังคงโดนถล่มอย่างหนัก โดยที่ไม่มีอะไรสามารถจะคุ้มหัวกบาลพวกเขาได้ เลย “เปิ ดฉากยิง!!!”นายทหารรัสเซียตะโกนสังปื นต่อสู้ยานเกราะ ่ ตูม!!!! กระสุนหัวระเบิดทีถกยิงจากรถถังตกใส่ตรงล้ อของปื นต่อสู้ยานเกราะ ทาให้ ทงปื นและทหารบริ เวณนัน ปลิวราว ่ ู ั้ ้กับถุงเท้ าที่ถกโยนทิ ้งไปอย่างไม่ใยดี ู
 • 10. พวกทหารรัสเซียยิงใส่พวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่คอยๆ รุกเข้ ามา และบางคนทีมองข้ ามพวกทหารตรงหน้ า ก็เห็นกอง ่ ่ทหารอีกกองนึง กาลังเดินแถวเข้ ามาอย่างเป็ นระเบียบ เตรียมเข้ าสูสนามรบ ่ พลดุริยางค์ประจากองทหาร บรรเลงเพลงมาร์ ชของกองทัพยูโร-สเฟี ยร์ ในขณะที่พวกทหารกาลังเดินแถวอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ก่อนที่นายทหารสังหยุด ่ “Halt!” (“แถวหยุด!”) พรึบ...... “Fix!” (“ติดดาบปลายปื น!”) ทหารยูโร-สเฟี ยร์ ทกนายก็หยิบดาบปลายปื นออกมาจากกระเป๋ า และก็ติดมันที่ลากล้ องปื นยาวตรงข้ างหน้ า ุก่อนที่จะยืนในท่าเตรี ยมพร้ อมและตะโกนพร้ อมกัน “Bajonett fertig!” (“ดาบปลายปื นพร้ อม!”) ตูม!!! กระสุนหัวระเบิดลูกนึง ตกใส่ตรงทางด้ านซ้ ายของรูปขบวน ทหารที่ยืนตรงนันก็กระเด็นและล้ มลงทังหมด ้ ้ “In den Angriff!!!”นายทหารชักกระบี่สงลุย ั่
 • 11. พวกทหารก็รีบกระจายกาลังและวิ่งไปที่แนวหน้ า เพื่อเข้ าไปเสริ มกาลังการโจมตี ในเครมลินนัน เสียงระเบิดจากข้ างนอกยังคงได้ ยินเข้ ามาถึงข้ างในได้ อย่างชัดเจน ้ นายพลแห่งกองทัพแดง พลตรี เซอร์ เจย์ ซามีร์รอฟ กาลังจ้ องแผนที่โฮโลแกรมในห้ อง War Room ที่อยูในชันใต้ ่ ้ดินของพระราชวังเครมลิน ซึงทุกคนยังคงรู้สกถึงแรงสันสะเทือนจากระเบิดภายนอกได้ อย่างดี ทหารทุกนายในห้ องก็ ่ ึ ่ทางานกันอย่างหนักเอามากๆ ในที่สดทหารก็วิ่งเข้ ามารายงานขอกาลังหนุนกับเซอร์ เจย์ได้ หลังจากที่เขาต้ องพยายามฝ่ าแนวรบเข้ ามา ุ “สหายผู้บญชาการซามีร์รอฟ! เขตการรบ AZ-101 ต้ องการกาลังหนุนครับ!” ั “ไว้ ก่อนน่า... สหาย! ที่นี่ก็โดนหนักพอกันนะ!”เซอร์ เจย์หนมาตะหวาดใส่ ั ตูม!!! ทุกอย่างสันสะเทือนไปหมด เซอร์ เจย์จึงหันไปถามพลวิทยุ ่ “เมื่อไหร่กาลังเสริ มจากพลเอกอังเดร ซูคอฟ จะมาถึงล่ะ!!?” “ไม่ทราบเหมือนกันครับ!”พลวิทยุหนมาส่ายหัว ั “ดูนี่สครับ!”นายทหารคนนึงเรี ยกเซอร์ เจย์ พร้ อมกับชี ้ไปในแผนที่ ิ พวกเขาเห็นรูป Knightmare รุ่น Gun Ru และพวกทหารกับรถถัง ซึงทังหมดแสดงตราของกองทัพสหพันธ์จีน ่ ้กาลังตรงเข้ ามาเสริ มในพื ้นที่การรบรอบๆ เครมลินและบริ เวณจตุรัสแดง “นี่คือแม่ทพใหญ่ลี ฉิงเคอะแห่งสหพันธ์จีน ถึงผู้บญชาการในเขตการรบเครมลิน... ได้ ยินไหม?”เสียงฉิงเคอะก็ดง ั ั ัผ่านวิทยุ “แม่ทพใหญ่ลี ฉิงเคอะจากจีนเองหรอกหรื อ?”เซอร์ เจย์เดินไปหาพลวิทยุ พร้ อมกับขอสายมา ก่อนที่จะตอบ ักลับไป “ฮัลโหล! สหายผู้บญชาการลี.... นี่คือพลตรี เซอร์ เจย์ ซามีร์รอฟ กาลังพูดอยูในสาย!” ั ่ ในตอนนี ้เอง ฉิงเคอะก็กาลังขับ Shen Hu เข้ าต่อสู้อยูในสนามรบบริ เวณจตุรัสแดง โดยเขากาลังใช้ Slash ่Harken ติดข้ อมือ งัดกระสุนปื นกลที่เหล่า Reich Sutherland ได้ กราดมาใส่เขา ก่อนทีจะใช้ มนเจาะทลวงหุนแต่ละตัว ่ ั ่และก็บินกลับมาดูเชิง ที่แนวของพวกรัสเซีย
 • 12. “ตอนนี ้หน่วยปื นใหญ่ของผม ได้ มาถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจตุรัสแดงแล้ ว ... ท่านต้ องการเลยหรื อไม่?”ฉิงเคอะถามเซอร์ เจย์ผานวิทยุ ่ หลังจากที่ได้ ยินเช่นนันแล้ ว เซอร์ เจย์ก็หนไปมองตรงบริ เวณดังกล่าว เห็นรูปปื นใหญ่ของกองทัพจีนกาลังเคลือน ้ ัที่เข้ าสูตาแหน่งและเรี ยงแถว เขาก็เลยตอบกลับไป ่ “ต้ องการมากๆ เลยล่ะ.... เดี๋ยวผมจะเป็ นคนชี ้เปาให้ เอง!” ้ “หน่วยปื นใหญ่ที่ 6 พร้ อมยิงแล้ ว”นายทหารปื นใหญ่ของจีน รายงานผ่านวิทยุให้ เซอร์ เจย์ได้ ยิน “นี่คือพิกดการยิง.... 142-877 ....”เซอร์ เจย์มองไปบนแผนที่พร้ อมกับบอกพิกด ซึงจุดที่เขาบอกไปนัน ล้ วนแต่มี ั ั ่ ้หน่วยยานเกราะยูโร-สเฟี ยร์ อยูทงนันเลย ่ ั้ ้ แล้ วกระสุนปื นใหญ่ก็ตกลงใส่ในแนวของพวกยูโร-สเฟี ยร์ รถถังและ Knightmare ต่างพากันเสียหายหนักและก็พังลงทันที ส่วนพวกทหารก็กระจายไปกันคนละทิศละทาง ก่อนทีจะถอนกาลังออกไป ่ “อูร่า!!!”ทหารรัสเซียโห่ร้องพร้ อมกับชูปืนขึ ้นฟ้ า “อูร่า!!!” “ดีมากทุกๆคน” ฉิงเคอะเอ่ยชมเบาๆ ในขณะทีเ่ ขามองดูชยชนะ ั แล้ วกองทหารจีนก็เข้ ามาเคลียร์ พื ้นที่ ก่อนที่จะตังค่ายในบริ เวณจตุรัสแดงทีกว้ างขวาง ้ ่ 30 นาทีต่อมา ฉิงเคอะได้ เดินเข้ ามาใน War Room ใต้ ดินของเครมลิน พบว่าพวกทหารที่เพิงทางานยุงๆ เมื่อตะกี ้ ตอนนี ้กลับ ่ ่ปล่อยตัวตามสบายกันหมดแล้ ว
 • 13. “อ่า!... สหายผู้บญชาการ!”น ้าเสียงดีใจของเซอร์ เจย์ดงขึ ้น ั ั ฉิงเคอะหันไปมองทางด้ านซ้ ายของเขา ก็เห็นเซอร์ เจย์ในหน้ าตายิ ้มระรื่ นกาลังเดินเข้ ามาหา ก่อนที่จะสวมกอดเขา เหมือนหมีขาวที่กาลังจะกอดคน คนนึง “ยินดีจริงๆ ที่คณมา!” ุ “เอ่อ...ไม่ต้องถึงขนาดนี ้ก็ได้ พลตรี ....”ฉิงเคอะพยายามขอให้ เซอร์ เจย์ช่วยปล่อยเขาก่อนที่เขาจะดูปายชื่อและ ้ลองอ่านมันดู “ซะ.... เซอร์ ... เซอร์ กี...” “เซอร์ เจย์..... ผมชื่อ เซอร์ เจย์ นิโคเลเยวิช ซามีร์รอฟ .... ผู้บญชาการกองพล Shock Army ที่ 3 แห่งกองทัพแดง” ัเซอร์ เจย์แนะนาตัวและก็จบมือฉิงเคอะ ั “ยินดีที่ได้ ร้ ูจก... ข้ าชื่อ ลี...”ฉิงเคอะแนะนาตัวเองบ้ าง แต่เซอร์ เจย์ก็ยกมือขึ ้นห้ าม ั “ไม่จาเป็ น”เขาบอกและก็พดชมต่อ ู “ชื่อเสียงของคุณน่ะ ดังกระฉ่อนในหมูพวกเราเลยล่ะ” ่ “งันหรื อ?”ฉิงเคอะพยักหน้ าตาม ้ “โดยเฉพาะความสามารถของคุณที่โลลิ.... เอ๊ ย!... โลสิโน่-เปตรอฟสกี ้น่ะ เยี่ยมมากๆ”เซอร์ เจย์เอ่ยชม “แค่การรบกับพวกพลร่มเอง ไม่มอะไรพิเศษหรอก”ฉิงเคอะยังคงถ่อมตนอยู่ ี “ถ้ างัน พวกเรามาคุยเรื่ องงานกันเลยดีไหมครับ?”เซอร์ เจย์ถามและก็มองไปทีแผนที่ ้ ่ “ก็ดีนะ”ฉิงเคอะพยักหน้ า แล้ วทังคูก็เดินมาดูทแผนที่ด้วยกัน ้ ่ ี่
 • 14. “ตังแต่ที่คณมาถึง.... นี่เป็ นชัยชนะครังแรกของคุณกับกองทัพจีนในแนวรบนี ้”เซอร์ เจย์พดขึ ้น ้ ุ ้ ู “อาจจะใช่.... ตังแต่ที่พวกเรา แพ้ การรบที่เขตโอดินซอฟสกี ้ เมืออาทิตย์ก่อน.... ข้ าก็เชื่อแล้ วว่า พวกมันเก่ง ้ ่เหมือนที่เขาลาลือกันจริ งๆ”ฉิงเคอะเห็นด้ วย ่ “ผมว่า... พวกเราคงจะมัวแต่รบกันอยูในกรอบมากกว่านะ สหายผู้บญชาการ”เซอร์ เจย์ลองนึกถึงจุดอ่อนของ ่ ักองทัพดู ซึงมันเป็ นเป็ นจริงอย่างที่เขานึก ่ “ใช่.... ใช่แล้ ว”ฉิงเคอะเอามือลูบคางตัวเอง และนึกแผนการในใจ โดยต้ องนึกให้ หนักหน่อย ค่ ายทหารนอกเมืองหลวง, บริ ทานเนีย 10.30น (เวลาท้ องถิ่น) หลังจากที่พวกทหารใหม่ไปพักกันแล้ ว สุซาคุกบยูฟี่ ก็ไปนังคุยกับจิโน่และอาเนีย ที่หอสังเกตุการณ์ โดยแต่ละคน ั ่ที่เห็นการฝึ กของวันนี ้แล้ วต่างก็บอกว่าน่าพอใจในระดับนึง “กองปื นใหญ่ของเธอเป็ นไงบ้ าง?”สุซาคุหนมาถามอาเนีย ั “คงต้ องสอนตังแต่มาตราการวัดเลยล่ะมัง”อาเนียพูดแบบหน่ายๆกับตัวเองเล็กน้ อย ้ ้ “แล้ วกองบินนายล่ะ จิโน่?”สุซาคุหนไปทางจิโน่บ้าง ั “เพิ่งเอาเครื่ องขึ ้นได้ เอง”จิโน่ก้มหน้ าราวกับคนสิ ้นหวัง
 • 15. “แต่นนก็ดีสาหรับพวกฝึ กหัดไม่ใช่หรื อ สุซาคุคง?”เสียงของมิลลีดงขึ ้น พร้ อมกับเสียงกล้ องถ่ายรูป ั่ ุ ่ ั แชะ!!! ทุกคนก็หนมาเจอกับมิลลีกบรี วาล และเชอร์ ลย์ที่ถือกล้ องถ่ายรูปอยูในมือ ั ่ ั ี่ ่ “สวัสดีคะ นายทหารทุกท่าน.... สวัสดีเพคะองค์หญิง”เชอร์ ลย์กล่าวทักทายกับทุกคน ่ ี่ “สวัสดีครับ คุณเชอร์ ลย คุณมิลลีและคุณรี วาล”จิโน่ทกทายตอบ ี่ ่ ั แล้ วยูฟี่ก็หนไปกระซิบข้ างหูสซาคุเบาๆ ั ุ “ใครติดต่อนักข่าวมาที่นี่ละคะ?” ่ “ไม่ร้ ูสครับ”สุซาคุก็สายหน้ าไม่ร้ ูอกคน ิ ่ ี “พวกเราได้ รับการติดต่อจากช่อง IMTV”เชอร์ ลย์พดขึ ้น ี่ ู “พวกนันขอให้ พวกเรา มาเป็ นนักข่าวติดตามในกองทัพ เพื่อทา Scoop แบบสดๆ เกาะสนาม.... คงไม่วานะ ท่าน ้ ่ผู้บญชาการ?”มิลลีก็บอกสาเหตุที่ต้องมาอยูนี่และก็หนไปทางสุซาคุเพื่อขอการอนุมติ ั ่ ่ ั ั ส่วนสุซาคุก็ลกขึ ้น และเดินไปจับมือมิลลี่ ุ “ยินดีต้อนรับสูกองทัพ Imperial Army …. มิลลี่ แอชฟอร์ ด” ่ เรือธง IJN Matsushima, กองเรือที่ 3 แห่ งกองทัพเรือจักรวรรดิญ่ ปุ่น, ชายฝั่ งมุมไบ, อินเดีย 20.20น ี เรื อรบประมาณ 10 กว่าลา แห่งกองทัพเรื อญี่ปน กาลังลอยลาอยูนอกชายฝั่ งอินเดีย และก็กาลังแล่นเรื อไปอย่าง ุ่ ่ช้ าๆ สูเ่ มืองมุมไบ ที่กาลังจะเป็ นเขตการรบในไม่ช้า
 • 16. คาเรนกาลังนังทางานอยูในห้ องทางาน โดยหล่อนกาลังนังดูรายงานกองพันของเธอที่ได้ ติดตามมาด้ วย ่ ่ ่ “หน่วย Knightmare 5 หน่วย.... อื่ม... ก็เยอะพอสมควรแล้ ว” พออ่านเสร็ จ ก็มคนมาเคาะประตู ี ตึงๆๆๆ “ผู้พนโคสึกิครับ... ผู้พนโคสึกิ” ั ั “มีอะไรหรื อ?”คาเรนเงยหน้ าถามออกไป “พลเรื อเอกอาราอิสงรวมเหล่าผู้บญชาการครับ... พวกเรากาลังจะเทียบท่าแล้ ว” ั่ ั “งันหรื อ... เดี๋ยวชันจะไป”คาเรนลุกขึ ้น และเดินไปหยิบหมวกขึ ้นมาสวม ้ ้ 20 นาทีต่อมา เรื อรบญี่ปนแต่ละลากาลังจะทาการเข้ าเทียบท่าในฐานทัพเรื อมุมไบ โดยที่เหล่ากะลาสีและนายทหารเรื อญี่ปน ุ่ ุ่ต่างก็ออกมาดูบรรยากาศภายนอก ซึงพวกเขาก็เห็นสภาพความเสียหายของเรื อรบอินเดียแต่ละลา ที่ยงจอดอยูในท่า และ ่ ั ่บางลาก็ถึงกับมีควันโพยพุงออกมาด้ วย ่ “นันมันเกิดอะไรขึ ้นเนี่ย.....”คาเรนรู้สกตกใจจนปากเกือบอ้ าค้ าง ่ ึ “ผมก็ได้ รับรายงาน เกี่ยวกับการปฏิบติการของกองเรื อดาน ้ายูโร-สเฟี ยร์ ในเขตมหาสมุทธอินเดียเหมือนกัน ัก่อนที่ผมจะมาที่น.ี่ ... ผมว่านี่เป็ นเรื่ องจริง”พลเรื อเอกอาราอิเอ่ยถึงกองเรื อ U-boat ของยูโร-สเฟี ยร์ ที่ตอนนี ้เข้ ามาในเขตน่านน ้ามหาสมุทธอินเดียเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว “เรื อดาน ้าของทางยุโรป.... มันดีกว่าของเราตรงไหน?”คาเรนถึงกับส่ายหน้ า “มันไม่มีดกว่าหรอก.... พวกเราต่างหาก ที่แผนการยังดูล้าหลัง”พลเรื อเอกอาราอิพด ี ู
 • 17. พอหลังจากที่ได้ เข้ าเทียบท่าแล้ ว พลเรื อเอกก็เดินลงมาจากเรื อ ก่อนจะเดินไปทาความเคารพกับนายทหารชันสูง ้ซึงเป็ นแขกซิกข์ ที่กาลังยืนรอต้ อนรับอยู่ พร้ อมกับเหล่านายทหารที่ยศลดหลันลงมา ่ ่ “พลเรื อเอกอาราอิ อิคโนสุเกะ.... ผมคือพลเอก ฮาร์ บาสข์ สิงห์ ผู้บญชาการเขตทหารรัฐราษฏระ...ยินดีที่ได้ พบ ุ ัคุณ...”ผู้บญชาการแขกซิกข์คนนันทาความเคารพ ั ้ “ยินดีเช่นกันครับ”พลเรื อเอกอาราอิตอบกลับไป ด้ วยความยินดี ในตอนนันเอง คาเรนก็เดินไปทักทายกับรัคชาตะ ที่ออกมาต้ อนรับเธอด้ วยเช่นเดียวกัน ้ “สวัสดีคะ คุณรัคชาตะ” ่ “เช่นกัน... พันเอกโคสึกิ”รัคชาตะพูด “อย่าเรี ยกชื่อแบบนันได้ ไหม... มันฟั งดูไม่เหมือนกับแต่เดิมเลย”คาเรนส่ายหัว ้ “ก็ได้ ๆ คาเรน”รัคชาตะเปลียนมาเรี ยกคาเรนแบบเดิม ่ “แล้ ว... สถานการณ์ตอนนี ้ เป็ นไงบ้ างล่ะคะ?”คาเรนเริ่มถามอย่างไม่รีรอ “สถานการณ์ตอนนี ้ เริ่ มจะแย่ลงทุกขณะ.... พวกยูโร-สเฟี ยร์ กาลังรุกเข้ ามาเรื่ อยๆ เมืองหลายเมืองโดนตีแตกเหลือแต่ทวารกา เท่านัน ที่สามารถยันข้ าศึกได้ และกาลังโดนล้ อมอยู่.... โชคดีที่ กองทัพญี่ปนมาเสริ มกับพวกเราที่นี่ ทาให้ ้ ุ่มีความหวังบ้ าง”รัคชาตะเล่า และก็ร้ ูสกเหนื่อยใจเอง กับสภาพสงคราม ที่ไม่ดเี ลยสาหรับฝ่ ายของเธอ ก่อนที่จะพูดต่อ ึ “หวังว่า กองทัพที่ 1 ที่มหาราชาคุมอยู่ จะสามารถสู้ยิบตา ยันพวกข้ าศึก ได้ ที่กรุงเดลีนะ” “หวังเช่นนันเหมือนกันค่ะ”คาเรนพยักหน้ าเออออตาม เพราะตอนนี ้ นายทหารมหาสหพันธ์ตางก็ปวดขมับเพราะ ้ ่เรื่ องนี ้กันทังนัน ้ ้