Ascension of the rising sun
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
846
On Slideshare
846
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Code Geass R3 มหาสงคราม ภาคย่อยของภาคแรก War Erupts ยุคใหม่ แห่ งแดนสุ ริยา
 • 2. บทนา หลังจากที่สงครามลูลุช-ชไนเซลที่ฟูจิจบลงเมื่อวันที่ 6 กันยายน atb.2018 ญี่ปุ่นนั้น ยังมีทิศทาง ทางการเมืองที่ยงไม่แน่นอน ในฐานะที่เป็ นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราช ก็ยงขาดความมี ั ั เสถียรภาพอย่างมาก โดยเฉพาะในตอนนี้ทางกองทัพญี่ปุ่นนั้น ขาดความเป็ นเอกภาพอย่างยิ่ง ถึงแม้จะมีการก่อตั้งสภาการปกครองแห่งชาติข้ ึนมาก็ตามที แต่สภาการปกครองแห่งชาติก็ใช่ว่า จะเป็ นรัฐบาลชัวคราวที่ปกครองประเทศแบบเป็ นธรรม ่ สภาปกครองแห่งชาติ ภายใต้การนําของทหารนั้น ได้ปกครองประเทศโดยเน้นไปที่ประโยชน์ และผลพลอยได้สาหรับพวกเขาเอง ซึ่ งไม่ทาให้ญี่ปุ่นฟื้ นฟูจากสงครามแต่อย่างใด สภาปกครอง ํ ํ นั้นยังทําหลายสิ่ งหลายอย่างเพื่อพวกพ้องของตน ตั้งแต่การจํากัดการชุมนุมทางการเมือง จนไป ถึงการกําจัดพรรคการเมืองที่คิดเป็ นปฏิปักษ์ ดังนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ ทางพลตรี โทโด เคียวชิโร่ และพวกพ้องของเขา ต้องทําการใหญ่อะไรสักอย่าง เพื่อให้ญี่ปุ่น ไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
 • 3. ตอนที่ 1 สายลมหลังไฟมอด วันที่ 20 สิ งหาคม atb.2018 เรือรบ JPS Suwo, ลอยลาใกล้ ๆกับเกาะ Corregidor, ฟิ ลิปปิ นส์ 9.35น เปรี้ ยงงงงงง เปรี้ ยงงงงงง ตูมมมมมมม ตูมมมมมมม เสี ยงปื นใหญ่และเสี ยงระเบิดนั้นดังไปทัวทะเลฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อกองเรื อ UFN แปซิ ฟิค ได้ทาการ ่ ํ เข้ารุ กรานแอเรี ย 12 หรื ออาณานิคมฟิ ลิปปิ นส์ของบริ ทานเนียนันเอง กองเรื อผสมของจีน, ่ เกาหลีและญี่ปน (ซึ่ งได้รับเรื อรบจากจีน) ได้ทาการล้อมหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์เอาไว้ดวยกองเรื อที่มี ุ่ ํ ้ ํ เรื อรบราว 350ลํา กองเรื อที่กาลังล้อมเกาะ Corregidor ซึ่ งเป็ นเหมือนป้ อมปราการลอยนํ้าแห่ง ฟิ ลิปปิ นส์ โดยตอนนี้ กองเรื อและกองบิน UFN กําลังทําการระดมยิงถล่มเกาะนี้ ด้วยกระสุน และระเบิดราวกับกับสายฝน “นี่คือ JPS Suwo….พวกเราจะส่งหน่วยนาวิกโยธินเข้าไปแล้วนะ”กัปตันของเรื อ JPS Suwo วอ แจ้งให้กองเรื อทราบ “นี่ CFS Bei Long กําลังจะส่งนาวิกขึ้นฝั่งเช่นกัน”
 • 4. ่ “ระวังด้วยนะ ทุกลํา พวกบริ ทานเนียบนเกาะยังคงยิงโต้พวกเราได้อยู” หน่ วยนาวิกโยธินที่ 12 แห่ งกองทัพญี่ปุ่นโพ้นทะเลที่2 ั เรื อยกพลขึ้นบกหลายๆลํา กําลังแล่นไปที่เกาะ Corregidor ด้วยความเร็ วเต็มพิกด นายทหารอายุ 23 ปี คนนึง ที่มีนามว่า ร้อยเอก ฮาซามะ มิตสึ โอะ กําลังดื่มนํ้าจากกระติกของเขาแล้วก็เตรี ยมตัว ที่จะขึ้นฝั่ง โดยการเช็คซองกระสุนปื นยาวและดาบปลายปื นของเขา พอเขาทําทุกอย่างเสร็ จแล้ว เขาก็หนกลับไปพูดกับลูกน้องของเขา ั “ทหารแห่งแดนอาทิตย์อุทย.....ทหารแห่งญี่ปุ่น.... วันนี้เป็ นวันที่ดี ที่พวกเราจะได้ลางแค้น พวก ั ้ ที่ทาให้เราสิ้ นชาติ วันนี้ พวกเราจะบุกดินแดนของมัน พวกเราจะเปิ ดศึกละเลงเลือดกับพวกมัน ํ ั โดยที่เราจะให้พวกมันต้องหลังเลือด ชดใช้กบสิ่ งที่พวกมันเคยทํากับพวกเรา พวกเราจะทวงคืน ่ สิ่ งที่พวกมันเอาไป!!พวกนายพร้อมหรื อยัง!?” “พร้อมแล้วครับท่าน!!” “ท่านครับ.....ทําไมพวกเราไม่ไปรบที่ญี่ปุ่นล่ะครับ? ทําไมเราต้องมาตีหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์?”ทหาร คนนึงถาม “ใช่สิ....ตอนนี้ ท่านโทโดหรื อท่านฉิ งเคอะคงขึ้นบกและยิงกับพวกมันจนมันส์สะเด็ดไปแล้ว แน่”ทหารอีกคนพูด “ชั้นก็ไม่รู้.....นี่เป็ นมติจากที่ประชุม UFN”มิตสึ โอะพูด โดยหลังจากที่เขาพูดเสร็ จไม่นาน พวก เขาก็ได้ยินเสี ยงเครื่ องบิน และก็เห็นเครื่ องบินทิ้งระเบิดแนวดิ่งของจีน หลาย 10ลําบินข้ามหัว พวกเขาไปทิ้งระเบิดใส่เกาะนั้น พอพวกทหารญี่ปุ่นเห็นการทิ้งระเบิดแล้ว พวกเขาก็รู้สึกฮึกเหิ มและก็ตะโกนโห่ร้องด้วยความดี ใจและความสะใจ “โอ้เย้!!!!”
 • 5. “วูฮู!้ !!!!!” ้ “ทําได้ดีมาก!!! กองบินจีน!!!!” พอเรื อยกพลขึ้นบกมาถึงฝั่งแล้ว พวกทหารญี่ปุ่นต่างก็กรู ข้ ึนชายฝั่ง ที่พวก UFN ยึดไว้ก่อนหน้า แล้ว พวกเขาไปรวมกับหน่วยจู่โจมที่กาลังเตรี ยมบุกอยู่ ระหว่างทางที่ไปรวมนั้น พวกเขาก็เห็น ํ พวกทหารกําลังลําเลียงคนเจ็บ กําลังยกลังกระสุนและวอเรี ยกการสนับสนุนจากกองเรื อ ่ พอทุกคนอยูประจําตะแหน่งแล้ว พวกเขาก็รอการยิงจรวดจากเรื อรบของจีน “ร้อยโท เจียง! เมื่อไรเรื อรบ CFS Guangxi กับ CFS Hubei จะยิงจรวดถล่มแนวป้ องกันล่ะ?” ํ มิตสึ โอะถามนายทหารจีนที่กาลังเตรี ยมเข้าโจมตีแนวป้ องกันข้าศึก ่ “ผมเพิ่งวอไปเองนะครับ...พวกนั้ นบอกว่ากําลังเตรี ยมยิงอยู”นายทหารจีนพูด ํ “นันไงครับ!! กําลังจะยิงแล้วครับ!”ทหารจีนคนนึงตะโกนแล้วชี้ไปที่เรื อรบจีนที่กาลังจะเปิ ด ่ ป้ อมจรวดเพื่อทําการยิง ฟิ้ วๆๆๆๆๆๆๆ จรวดหลายๆลูกถูกยิงออกมาจากเรื อรบจีนทั้งสองลํา พุ่งตรงไปที่แนวป้ องกันบริ ทานเนีย ตูมมมมม ตูมมมม บรึ้ มมมมมมม พอแนวป้ องกันของบริ ทานเนียกลายเป็ นผุยผงด้วยการระเบิดขั้นรุ นแรงไปแล้ว พวกทหารUFN ก็ทาการดาหน้าเข้าบุกถล่มฐานทัพปื นใหญ่ของฝ่ ายบริ ทานเนียทุนที โดยไม่รอช้า ํ “โจมตีได้!!!!” “บันไซ!!!!!”
 • 6. 20นาที ต่อมา ่ ั ในขณะที่พวก UFN กําลังทําการยึดเกาะอยูน้ น มิตสึ โอะก็ทาการดวลกับนายทหารบริ ทานเนีย ํ ั ่ ั ด้วยดาบปลายปื นและกระบี่ของบริ ทานเนีย ในระหว่างที่สู้กนอยูน้ น มิตสึ โอะก็สะดุดล้มจน ํ หงายท้อง และนายทหารบริ ทานเนียคนนั้นก็กาลังจะฟันกระบี่ใส่เขา มิตสึ โอะจึงเล็งปื นแล้วก็ยิง ใส่ขอมือขวาของนายทหารบริ ทานเนียจนกระบี่หลุดจากมือเขา ้ เปรี้ ยงงงงงง “โอ๊ยยยยยยย!!! มือข้า!!!!” พอได้โอกาส เขาก็ใช้ดาบปลายปื น แทงเข้าไปที่อก จนทะลุ ชวบบบบบบบบบ เลือดของนายทหารบริ ทานเนียผูโชคร้ายคนนั้น หลดลงใส่หน้าของมิตสึ โอะ พอเขาดึงดาบ ้ ปลายปื นออก ร่ างของนายทหารที่ไร้ชีวิตก็ลมลง ้ ตุบบบบบบ 10นาทีต่อมา
 • 7. หลังจากที่การรบจบลง พวกทหาร UFN ก็ทาการยึดเกาะเอาไว้ ทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจ ํ หลังจากที่ตนชนะฝ่ ายบริ ทานเนีย พอมิตสึ โอะเห็นพวกทหารญี่ปุ่นกําลังชักธงญี่ปุ่นขึ้นสู่เสา และพอเห็นธงโบกไสวแล้ว เขาก็คิดในใจ “ถ้าญี่ปุ่น กลับไปรุ่ งโรจน์แบบเมื่อก่อนได้.....ก็คงจะดีสินะ” และหลังจากวันนั้น เหตุการณ์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย วันที่ 20 สิ งหาคม atb.2018 “นี่คือเรื อรบ HMS Returner ที่กาลังจอดที่ท่าเรื อโยโกสุกะ.....เห็นการระเบิดได้ชดเจนมาก!!! นี่ ํ ั มันเกิดเรื่ องห่าอะไรบนโลกใบนี้วะเนี่ย!?” วันที่ 21 สิ งหาคม atb.2018 “เรา จักรวรรดิบริ ทานเนียขอประกาศว่า ญี่ปุ่นได้รับเอกราชแล้ว” “ส่วนกลางมหาสหพันธ UFN ขอประกาศ จัดตั้งญี่ปุ่นให้เป็ นรัฐในอารักขาของ UFN เนื่องจาก สถานการณ์หลังสงครามกับบริ ทานเนียที่ยงคงร้อนระอุอยู่ ทางเราเองก็ขอประทานโทษต่อชาว ั
 • 8. ญี่ปุ่นด้วย ที่รัฐบาลกลางของประเทศท่านจะยังจัดตั้งไม่ได้ นี่เป็ นนโยบายของเราสําหรับอดีต ประเทศอาณานิคมของบริ ทานเนีย ที่เพิ่งถูกปลดปล่อย เพื่อความปลอดภัยและเตรี ยมพร้อม สําหรับภาวะตึงเครี ยดกับบริ ทานเนียอีกครั้ง” วันที่ 1 กันยายน atb.2018 “ข้าคือจักรพรรดิแห่งบริ ทานเนีย! ข้าคือบริ ทานเนีย! ดังนั้นพวกเจ้าต้องทําตามข้าบัญชา!” “Yes your majesty!” วันที่ 5 กันยายน atb.2018 หลังจากที่ลูลุชได้ปราบกบฏ Knight of Round ลงได้แล้ว..... “พวกเรา บริ ทานเนีย ต้องการจะเข้าร่ วมกับ UFN….. พอจะมีทางเจรจาได้ไหม?”
 • 9. วันที่ 6 กันยายน atb.2018 หลังจากที่การเจรจาที่โรงเรี ยนแอชฟอร์ ดล้มเหลว.... “นี่คือ Kaigun 1 พวกมันกําลังยกพลขึ้นบก!!! พวกมันมาเต็มหาดแล้ว!! ใครก็ได้ มาช่วยเราต้าน พวกมันที!!!” “ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย! เมืองหลวง Pendragon ของเรา บัดนี้ ราบพณาสูญไป แล้ว! ตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่!?”
 • 10. “สงครามลูลุช-ชไนเซล ได้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน atb.2018 และจบลงภายในวันนั้น ด้วย ความตายของชไนเซล ป้ อมดาโมเครสถูกทําลาย และการยอมจํานนขององค์จกรพรรดิลูลุช วี ั บริ ทานเนีย หลังจากการเจรจาหลังสงคราม.....สนธิสญญาฟูจิ ก็ถูกเซ็นยอมรับ” ั วันที่ 7 กันยายน atb.2018 ที่ทาการรัฐบาลชั่วคราว, นอกโตเกียว หลังจากที่ศึกฟูจิจบลง ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเหมือนได้รับเอกราชที่แท้จริ งมานั้น มีท่าที ที่จะแตก สลายหลังจากเจอการรุ กราน ดังนั้นจึงมีการก่อตั้งสภาการปกครองแห่งชาติข้ ึน ซึ่ งทําหน้าที่ เหมือนรัฐบาลชัวคราว นายซาวาซากิ อัตสึ ชิ ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากบริ ทานเนีย ก็เข้ารับ ่ ตําแหน่งผูนาของสภาการปกครองแห่งชาติ โดยมีกองทัพญี่ปุ่นพื้นที่ฮอนชูสนับสนุนเขา ้ ํ
 • 11. “ข้าพเจ้า.....ซาวาซากิ อัตสึ ชิ ขอสาบานไว้ ณ ที่น้ ีว่า...ผมจะนําสภาการปกครองแห่งชาติในการ ฟื้ นฟูความมันคง ความเสถียรภาพและประชาธิปไตยของญี่ปุ่น ให้กลับไปดีข้ ึนเหมือนในอดีต ่ ....จนกว่ารัฐบาลใหม่ จะมารับช่วงต่อ ผมขอสาบาน” สถานกงสุ ลจีน ทูตจีนประจําญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับท่าทีของจีนที่จะมีต่อญี่ปุ่น โดยคําแถลงการณ์ นั้น เป็ นคําบัญชาของเทียนจื่อเองส่วนนึง “ทางเราจะรับรองญี่ปุ่นว่าเป็ นมหามิตรของเราสหพันธ์จีน แต่ว่าทางเราจะไม่รับรองว่าสภาการ ปกครองแห่งชาติน้ นเป็ นรัฐบาลที่ปกครองประเทศ นอกจากว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ั จะเข้ารับตําแหน่ง เมื่อตอนนั้นเอง ทางเราจะรับรองรัฐบาลดังกล่าว ขอให้ญี่ปุ่นจงฟื้ นฟูท้งความ ั รุ่ งโรจน์ของประเทศและความมีเสถียรภาพในการเมือง” วันที่ 16 กันยายน atb.2018 “หวังว่าสนธิสญญานี้ จะนํามาซึ่ งสันติ ระหว่างสองมหาอํานาจนี้ ”คางูยะพูดหลังจากที่เซ็น ั ยอมรับสนธิสญญา ก่อนที่เธอจะจับมือกับ C.C พอเธอจับมือกับ C.C แล้ว เสี ยงปรบมือยินดีก็ดง ั ั ขึ้น แล้วเธอทั้งสองก็หนไปหาตากล้องเพื่อให้พวกเขาทําการถ่ายรู ป เป็ นภาพแห่งประวัติศาสตร์ ั วันที่ 19 กันยายน atb.2018 หลังจากวันที่คางูยะได้ทาการร่ างแผนโครงสร้างและนโยบายใหม่ของ UFNเสร็ จแล้ว หลังจาก ํ หลายวันแห่งความตึงเครี ยด มันก็เป็ นวันที่หลายๆคนจะได้พกผ่อน แถมวันนี้ ก็เป็ นวันกําหนด ั ั แต่งงานของโอกิกบวิเล็ตต้าเสี ยด้วย
 • 12. ถนนกลางป่ า, ไม่ ห่างจากเกียวโตมากนัก, ญี่ปุ่น 8.50น ่ ั ่ ฮาซามะ มิตสึ โอะ ที่ปัจจุบนมียศเป็ นพันโทกําลังยืนอยูกบนายทหารของเขาอยูกลางป่ า มิตสึ โอะ ั กําปื นยาวในมือของตนไว้แน่น พอเขายกปื นขึ้นเล็ง นายทหารของเขาก็ส่องกล้องไปข้างหน้า ก่อนที่มิตสึ โอะจะยิง เปรี้ ยงงงงงงง “ทักษะปื นยาวของชั้น ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแฮะ”มิตสึ โอะพูดแล้วก็ชกปื นและใส่กระสุน ั อีกนัดเข้าลังเพลิง “แต่ท่านก็ฆ่าทหารบริ ทานเนียตายไปบ้างนี่ครับ....”นายทหารของมิตสึ โอะพูด “ตั้งแต่อายุ 15 ตอนที่ช้นเข้าแนวร่ วมปลดปล่อยญี่ปุ่นใหม่ๆ การที่ช้นยิงโดนใคร มันคงเป็ นโชค ั ั ดีล่ะมั้ง”มิตสึ โอะพูดก่อนที่เขาจะยิงอีกนัด เปรี้ ยงงงงง “เข้าเป้ าแล้วครับ”นายทหารของมิตสึ โอะพูดหลังจากที่เขาส่องกล้องเห็นกระสุนโดนเป้ าอย่างจัง “งั้นหรื อ.....ท่าทางวันนี้คงเป็ นวันดีแหง”มิตสึ โอะพูดก่อนที่เขาจะเก็บปื น
 • 13. โรงเรียนแอชฟอร์ ด, เขตชานเมืองโตเกียว 9.10น วันนี้น้ น ก็เป็ นเหมือนกับวันเดิมๆ แต่มนไม่ได้เป็ นวันเดิมๆ เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว ั ั หลังจากที่ลูลุชยอมจํานนต่อUFN ในวันที่ 5 กันยายน และหลังจากการถอนกําลังของกองทัพบริ ่ ทานเนียในพื้นที่โตเกียว ก็มีพวกทหารญี่ปุ่นสัก 6-7นายมาตั้งป้ อมอยูหน้าโรงเรี ยนพร้อมกับ รถถังอีกคันนึงเพื่อรักษาความสงบไว้ในพื้นที่ เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุกระทบกระทังระหว่าง ่ ่ ํ คนบริ ทานเนียที่อยูในเขตโรงเรี ยนกับชาวญี่ปุ่นที่กาลังหมันไส้พวกเขาเต็มที ่ ในขณะที่บรรยากาศในรั้วโรงเรี ยนนั้นยังคงปกติดี อยูดีๆ ก็มีกลุ่มชายฉกรรจ์ในชุดดําสัก ่ ประมาณ 20คน ทุกคนนั้นถือคมแฝกไว้ในมือ วิ่งฝาด่านทหารเข้ามาแล้วก็ใช้ไม้ฟาดพวก นักเรี ยนในโรงเรี ยน แม้แต่ผหญิงมันก็ไม่เว้น ทหารที่เฝ้ าด่านและพวกนักเรี ยนชายที่นาโดยรี วาล ู้ ํ ก็ตานมันไม่อยูเ่ ช่นกัน จากนั้นก็มีรถจี๊ปและรถบรรทุกทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาในโรงเรี ยน และคนที่ ้ ออกมาจากรถจี๊ปคันนั้นก็คือคาเรน พอเธอลงมาจากรถ เธอก็ยิงปื นยาวของเธอขึ้นฟ้ า เปรี้ ยงงงงงงง พวกอันธพาลก็เลยหนีไปหมด พวกที่หนีไม่ทนก็โดนพวกทหารญี่ปุ่นและนักเรี ยนชายจับรุ ม ั กระทืบ พอสถานการณ์กลับมาเป็ นปกติ คาเรนก็เดินไปถามนายทหารที่คุมด่านทางเข้าโรงเรี ยน ทันที
 • 14. “ทุกคน ทําความเคารพ!!!”นายทหารตะโกนหลังจากที่เห็นคาเรนเดินมา “ร้อยเอกอาซาว่า....นายปล่อยให้พวกนั้นเข้ามาได้ไง!? จงอธิบายมา!”คาเรนพูดแล้วก็จบคอเสื้ อ ั นายทหารคนนั้นเหมือนเธอจะไปชกหน้าเขา “ขออภัยด้วยครับพันตรี โคสึ ก!ิ พวกผมพยายามจะห้ามพวกเขาแล้ว! แต่พวกนั้นมีมากกว่าครับ!” “พวกนายก็มีปืนยาว นี่หว่า! ทําไมไม่ใช้มนยิงไล่เล่า!?”คาเรนพูดด้วยนําเสี ยงที่เสี ยอารมณ์สุดๆ ั พอเธอหันไปเห็นรี วาลที่กาลังบาดเจ็บอยู่ เธอก็รีบสังทหารส่วนนึงที่เป็ นเสนารักษ์เข้าไปช่วย ํ ่ พยุงคนที่รับบาดเจ็บ “รี วาล นายเป็ นไรไหม....”คาเรนวิ่งเข้าไปพยุงรี วาล “ไม่เป็ นไรครับ”รี วาลพูดแล้วก็มองหน้าคาเรน เขาก็รู้ว่าคนที่พยุงเขาอยูคือเพื่อนเก่าของเขา ที่ ่ เคยมีชื่อว่า คาเรน สตาดท์เฟลด์ แต่บดนี้ เธอเป็ นพันตรี แห่งกองทัพ UFN ญี่ปุ่น คาเรน โคสึ กิ ั “คาเรน.....เธอเองหรื อ”รี วาลพูด “อย่าเพิ่งพูดเลย...ชั้นต้องให้หมอรักษานายก่อน”คาเรนพูด “เอ่อ....คุณคาเรนครับ!!! ผมขอถามได้ไหมครับ!!!!”นายทหารรักษาประตูตะโกนมาหาคาเรน “เชิญถามเลย!!! เวลาชั้นไม่ค่อยจะมี!!!”คาเรนตะโกนกลับไปหา “จะมีทหารมาเพิ่มที่นี่ไหมครับ!!!!!?” “ชั้นเพิ่งทําเรื่ องไปที่กอง บ.ก ที่คิวชู.....พวกนั้ นจะส่งทหารมาเพิ่มที่นี่อีก 40นาย!!!” “ขอบคุณครับ!!!!”
 • 15. 20 นาที ต่อมา ห้ องพยาบาล, โรงเรียนแอชฟอร์ ด หลังจากที่รีวาลได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บได้ไม่นาน มิลลี่ก็วิ่งพล่านเข้ามาในห้องเพื่อมาดู อาการของรี วาล “รี วาล! นายเป็ นไรไหม?”มิลลี่พูดแล้วก็รีบวิ่งไปหารี วาล “ไม่เป็ นไรหรอกครับ คุณแอชฟอร์ ด แค่คิ้วแตก ผมทําแผลให้แล้ว”เสนารักษ์ของคาเรนพูด “แล้วนายเป็ นใครกัน?”มิลลี่หนไปถามเสนารักษ์คนนั้น ั ่ “เอ่อ....ผม...ร้อยโทอิซาคาว่า เคนอิจิ ประจําอยูหน่วยแพทย์สนามที่4ครับ....คุณแอชฟอร์ ด”เสนา รักษ์คนนั้นแนะนําตัว แล้วคาเรนก็เดินเข้ามาในห้อง พอมิลลี่เห็นเธอ ก็รู้สึกดีใจอย่างมาก จนอยากจะกระโดดเข้าไป กอดเธอเพราะความคิดถึง “คาเรน!! เธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ น่ะ?”มิลลี่พูด “ก็ ตั้งแต่ตอนเกิดเรื่ องน่ะ....แต่ไม่ตองห่วงชั้น....”คาเรนพูด ้ “ติดต่อไปที่กองบ.ก คิวชูให้ส่งนาวิกโยธินมาช่วยดูแลรักษาการที่นี่อีก 40นาย ใช่ไหมครับ” เสนารักษ์คนนั้นพูด “ร้อยโท อิซาคาว่า นี่ชอบพูดแซงตลอดเลยนะ”คาเรนพูด “ขอประทานโทษครับ ท่านพันตรี ” “จริ งสิ ....พวกเธอรู้ข่าวของคุณโอกิไหม?”คาเรนถาม
 • 16. ถนนไปเกียวโต 10.20น ในขณะที่มิตสึ โอะกับนายทหารของเขากําลังขับรถจี๊ปไปตามถนนด้วยความสบายใจแบบพวก ทหารที่เพิ่งสงครามสงบและตนชนะสงคราม ในขณะที่ขบรถไประหว่างทางนั้น พวกเขาก็เปิ ด ั วิทยุฟังไปด้วย “วันนี้ วันที่ 19 กันยายน 13วันหลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ พวกเราก็ฟื้นฟูประเทศได้ มากขึน ้ และจะทาให้ มันดีมากขึนไปกว่าเดิมอีก....นี่คอสั จจะจากผม ซาวาซากิ อัตสึ ชิ ผู้นาสภาการ ้ ื ปกครองแห่ งชาติ” หลังจากที่ได้ยินคําแถลงการในวิทยุ มิตสึ โอะก็พูดด้วยความไม่พอใจ ั “ฟื้ นฟูยงไงวะ? เมื่อวานพวกชนชั้นกรรมาชีพเพิ่งไปตีกบพวกนายทุนจนบาดเจ็บหลายรายใน ั ขณะที่มนกําลังไปรับประทานอาหารคํ่าที่โรงแรมโอเรี ยนเตลในเกียวโต.....นี่หรื อฟื้ นฟู?” ั “ผมก็ไม่แน่ใจว่า เขาทํางานดีพอไหม แต่ทหารอย่างผมก็ง้ นๆ น่ะครับ”นายทหารของเขาพูด ั “ร้อยโท ยามาโมโตะ....หากมีคนแบบนายที่คิดแบบนี้ในกองทัพสัก80% ล่ะก็ มีหวังเราได้ไป เป็ นอาณานิคมของใครอีกครั้งนึงแน่”มิตสึ โอะพูด “ถ้างั้น ผมขอเปลี่ยนช่องวิทยุแล้วกัน.....ไปฟังรายการ วงการคนดัง แล้วกันนะครับ” “ขอวงการที่มนใกล้ตวพวกเราสุดแล้วกัน” ั ั “วันนี้ ที่โตเกียวจะมีการจัดการแต่งงานระหว่าง คานาเมะ โอกิและวิเล็ตต้า นู คุณคานาเมะ โอกิ นั้นเป็ นทหารคนนึงที่ร่วมในภาคีอัศวินดา ที่เข้ าทาสงครามต่อต้านบริทานเนีย เขารบมาตั้งแต่ ก่ อนที่ซีโร่ จะปรากฏตัวและก่ อตั้งภาคีอัศวินดา ปัจจุบัน เขาทาการเกษียญตัวเอง หลังจากที่รบ มานาน เขาก็บอกเราว่า เขาทามามากพอแล้ ว แต่หากมีเหตุอะไร ยามเมื่อชาติต้องการ เขาจะ กลับมาอีกครั้ง เวลาบ่ ายโมง ขอเชิญทุกคนไปร่ วมงานสมรสกันได้ หากทุกคนว่างนะคะ” “งานแต่งของคุณโอกิหรื อ? งานนี้คิดว่า พวกเราไปผสมโรงด้วยดีไหม?”มิตสึ โอะถาม
 • 17. “ก็ดีนะครับ....คนดังเยอะดี” “แล้วเราดังเหมือนพวกเขาไหมล่ะ ร้อยโท”มิตสึ โอะพูด “ไม่รู้สิครับ....ลองเนียนไปกับเขาแล้วกัน” “ว่าแต่ งานกว่ามันจะเริ่ ม ก็อีก 3ช.ม พวกเราไปทําไรดี?”มิตสึ โอะถาม “ผมขอท้าแข่ง CQB กับคุณฮาซามะก็แล้วกันนะครับ” 15นาทีต่อมา ฐานทัพนิชิเคียว, เกียวโต ํ ่ หลังจากที่มิตสึ โอะขับรถมาถึงที่ฐานทัพแห่งนี้ เขาก็รีบไปรายงานตัวกับโทโด ที่กาลังนังทํางาน ่ ที่หน้าโน๊ตบุ๊ค อยูในตึกบัญชาการทันที “พลตรี โทโด ผมพันโทฮาซามะ ขอรายงานตัวครับ!” “พันโทฮาซามะ มิตสึ โอะ....คุณมาสายไป 5นาที”โทโดพูดแล้วก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ “แค่5นาทีเองนี่ครับ”นายทหารที่ยืนข้างๆมิตสึ โอะพูด “ถ้าเป็ นตอนที่เรารบกับบริ ทานเนีย ป่ านนี้พวกนายคงแพ้การรบแล้ว โชคดีนะที่สงครามจบลง แล้ว” โทโดพูดแล้วก็ถามต่อ “ว่าแต่ไปยิงเป้ าเล่นในป่ าสนุกดีไหม?” ้ “ฝี มือเหมือนเดิมครับ”มิตสึ โอะพูดแล้วก็กมหน้าเล็กน้อย “ผมบอกเขาแล้ว.....แนวยิงในฐานกับในป่ า ก็พอกัน เดี๋ยวผมกับเขาก็จะมาแข่ง CQB กันแล้ว” นายทหารคนเดิมพูด “เกรงว่าชั้นมีงานให้น่ะ พันโทฮาซามะ”โทโดพูด “เรี ยกสั้นๆว่า มิตสึ โอะก็ได้ครับ”มิตสึ โอะพูดพยายามตีสนิท
 • 18. “นายไม่ได้สนิทกับชั้น ดังนั้นนายไม่ตองเสนอชื่อตัวเองให้ช้นเรี ยกเลย! เข้าใจไหม พันโทฮาซา ้ ั มะ!?”โทโดพูด “ครับท่าน!” “ท่าทางวันนี้ท่านโทโดกวนส้นเอาเรื่ อง”นายทหารที่ยืนข้างมิตสึ โอะแอบบ่นพึมพํา “วันนี้ ชั้นอยากให้นายนํารถหุ้มเกราะไปรับท่านคอร์ นีเลียกับท่านกิลฟอร์ ดที่โรงเรี ยนแอชฟอร์ ด ั ไปส่งที่ลานที่จะจัดงานแต่งของโอกิกบวิเล็ตต้าหน่อย จะมีทหาร4นายติดรถไปด้วย นายจะทํา ได้ไหมล่ะ”โทโดพูด “ได้ครับท่าน จะทําทันที”มิตสึ โอะพูด “แล้วยังอยูเ่ สนอหน้าที่นี่ทาไม? ไป ไป ไป!”โทโดตะหวาดใส่มิตสึ โอะ เพื่อให้เขารี บไปทํางาน ํ พอมิตสึ โอะวิ่งไปแล้ว นายทหารของเขาก็ถามโทโด “ท่านครับ....วันนี้ท่านคงท่าทางจะหัวเสี ยหรื อกวนส้นเอาเรื่ องเลยนะครับ” “ชั้นไม่ได้หวเสี ยจากใครหรอก....แค่เขาดูซื่อไป ก็เลยลองแหย่เขาดูน่ะ”โทโดพูด ั “อ่อหรอครับ...” โรงเรียนแอชฟอร์ ด 11.10น คอร์ นีเลียกําลังเดินคุยอยูกบกิลฟอร์ ดตรงบริ เวณทางเดิน ทั้งคู่กาลังคุยเกี่ยวกับเรื่ องของบริ ่ ั ํ ทานเนียในตอนนี้ “กิลฟอร์ ด....นายได้ข่าวจากบริ ทานเนียบ้างไหม?”คอร์ นีเลียถามกิลฟอร์ ด “เรี ยนองค์หญิง...ตอนนี้ ข่าวจากบริ ทานเนียนั้นไม่ค่อยจะได้เข้าหูหม่อมชั้นเลย พะยะค่ะ...ขอ อภัยด้วย”กิลฟอร์ ดพูดด้วยนํ้าเสี ยงที่แสนนอบน้อม
 • 19. “ไม่เป็ นไรหรอก....สถานการณ์ช่วงนี้ ข่าวจากฝั่งนูนคงไม่มาถึงนี้หรอก....นายทําหน้าที่ดีที่สุด ้ แล้ว”คอร์ นีเลียพูดแล้วก็ตบบ่ากิลฟอร์ ด “ขอบพระทัยครับ องค์หญิง”กิลฟอร์ ดพูด “เลิกเรี ยกแบบนั้นได้แล้ว...กิลฟอร์ ด ตอนนี้ช้นคงไม่ได้มีบรรดาศักดิ์แล้ว”คอร์ นีเลียพูด ั ั จากนั้นก็มีมิลลี่กบรี วาล เดินมาหา “องค์หญิงคอร์ นีเลียคะ”มิลลี่พูด “มีอะไรหรื อ หนูมิลลี่?”คอร์ นีเลียถาม “รถที่ทางการญี่ปุ่น จัดมาให้ มาถึงแล้วค่ะ”มิลลี่พูด ที่จอดรถ ทั้งสี่ คน เมื่อเดินไปถึงที่จอดรถ ก็เห็นรถหุ้มเกราะของกองทัพญี่ปุ่นจอดอยู่ คอร์ นีเลียก็ถามด้วย ความแปลกใจ “นี่เป็ นรถที่...จะใช้ไปส่งเราหรื อ?” “ใช่แล้วครับ องค์หญิงคอร์ นีเลีย”มิตสึ โอะที่เพิ่งเดินลงมาจากรถพูด
 • 20. “มันจะไม่ดูแปลกตาไปหน่อยหรื อ......คุณ....”กิลฟอร์ ดถามแล้วก็มองไปที่ชื่อภาษาอังกฤษที่ เขียนอยูบนบัตรแขวนคอที่มิตสึ โอะกําลังแขวนอยู่ “พันโทฮาซามะ มิตสึ โอะ นาวิกโยธิน” ่ ั “มันเป็ นนโยบายโดยกองทัพญี่ปุ่น เป็ นการบริ การยานพาหนะให้กบชาวบริ ทานเนีย โดยเราจะ ใช้รถหุ้มเกราะไปรับและส่ง ตามจุดปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น”มิตสึ โอะ อธิบายเกี่ยวกับงานที่เขากําลังทํา “ทําไม คุณซาวาซากิ ไม่ยอมรณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นอโหสิ ให้พวกเรานะ”รี วาลพูด “เธออย่าหวังเลย....เราทํากับเขาไว้มาก....นี่เป็ นการชดใช้ของพวกเรา ชาวบริ ทานเนีย”คอร์ นีเลีย พูดก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นรถหุ้มเกราะคันนั้น 10 นาทีต่อมา “นี่พวกเรากําลังรอใครอยูน่ะครับ....พันโทฮาซามะ?”ทหารญี่ปุ่นที่นงรถมาด้วย ถามมิตสึ โอะที่ ่ ั่ ่ กําลังยืนรออยูหน้าประตู “ชั้นกําลังรอ พันตรี คาเรน โคสึ กิละเด็กผูหญิงคนนึง ที่ชื่อว่า เมียร์ หรื ออะไรสักอย่างเนี่ยแหล่ะ” ้ มิตสึ โอะพูดแล้วก็กมลงมองที่นาฬิกาข้อมือของเขา ซึ่ งตอนนี้กเ็ วลา 11.23น แล้ว ้ “ไหนบอกว่า มีแค่องค์หญิง พี่แว่นดําคนนี้ ผูสื่อข่าวกับนักเรี ยน และท่านคาเรนน่ะครับ? และ ้ เด็กผูหญิง อีกคนที่ชื่อเมียร์ มาได้ไง!?”ทหารอีกคนถาม ้ “เธออยากมาด้วยน่ะ พันตรี โคสึ กิก็อนุญาติแล้ว เขาเพิ่งโทรมาบอกชั้นตอน 10 กว่านาทีที่แล้ว เอง....”มิตสึ โอะพูดแล้วก็หนไปมองหน้าทหารคนนั้น ที่เริ่ มทําสี หน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไร ก่อนที่ ั ตนจะพูดว่า “หากนายมีปัญหามาก....ไปเคลียร์ กบพันตรี โคสึ กิเองก็แล้วกัน” ั “ผมไม่กล้าครับ พันโทฮาซามะ” จากนั้นก็มีผหญิงสองคนวิ่งมา โดยคนแรกที่วิ่งมานั้น คือคาเรน ส่วนข้างหลังเธอก็คือ เมียร์ ู้ นันเอง ่
 • 21. (เมียร์ ฮิลล์ มิสค์ ) “อย่าเพิ่งออกนะเว๊ย!!! มิตสึ โอะ!!”คาเรนตะโกน “รอพวกเราด้วยค่ะ”เมียร์ พูดในขณะที่วิ่งมา “เห้อ.....มาได้เสี ยที”มิตสึ โอะถอนหายใจแล้วก็พูด ก่อนที่เขาจะเดินขึ้นรถหุ้มเกราะ สถานกงสุ ลจีน, โตเกียว ณ สถานกงสุลจีน ที่ ที่มีลานคอนกรี ตกว้างขวางและว่างเปล่าในอดีต ที่ที่ซ่ ึ งเคยเป็ นสถานที่ ที่ดู เงียบเชียบ บัดนี้ หลังจากการยอมแพ้ของบริ ทานเนีย กองกําลังจีนก็ใช้ที่นี่ เป็ นกองบัญชาการ ของตนบนญี่ปุ่น หลังจากที่ตนตัดสิ นใจ ส่งกองทหารมาช่วยสภาปกครองแห่งชาติญี่ปุ่น ตามคํา ขอร้องของท่านผูนารัฐบาลชัวคราวซาวาซากิ ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยในประเทศหลัง ้ ํ ่ สงครามนี้ กองทัพจีนในญี่ปุ่นได้ใช้นาม “กองทัพอาสารักษาเสถียรภาพ” หลังจากที่ทหารจีน นังเรื อลําเลียงพลมาลงที่ท่าเรื อโยโกสุกะแล้ว พวกเขาก็ตองนังรถบรรทุก มาลงที่สถานกงสุล ่ ้ ่
 • 22. ก่อนที่จะต้องไปรายงานตัวที่ลานกว้างหน้าสถานกงสุล ซึ่ งตอนนี้ กองทัพจีนหรื อกองทัพอาสา รักษาเสถียรภาพ กําลังใช้มนเป็ นที่ต้งแคมป์ และลานจอดรถของกองทัพ ั ั จํานวนกองทหารจีนในญี่ปุ่นนั้น ตั้งแต่เริ่ มรบกับบริ ทานเนีย ตามมติที่1ของ UFN ว่าด้วยการ ปลดปล่อยญี่ปุ่น ในวันที่ 20 นั้น ก็มีแค่หน่วยทหารราบ 15 กอง พร้อมหน่วยยานเกราะและ Knightmare อีก 8กอง จนมาบัดนี้ หลังจากการก่อตั้งสภาปกครองแห่งชาติญี่ปุ่น ก็มีการลด จํานวนทหารลง แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น ซาวาซากิจึงขอความช่วยเหลือจากจีน ํ ้ ํ ั ่ ให้นาทหารมาเพิ่ม ซึ่ งทางจีนก็ยินยอม เพราะว่าผูนาของพวกเขา เทียนจื่อ ก็ยงคงพักร้อนอยูที่ ่ ั่ ญี่ปุ่น และกองทหารก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่ อยๆ จนตอนนี้ มีทหารรวมแล้ว 5000นาย กระจายอยูทว ประเทศญี่ปุ่น เหตุผลที่พวกเขาอยูที่นี่ก็มีไม่มากคือ ่ 1. ช่วยรัฐบาลชัวคราวญี่ปุ่นในการสร้างเสถียรภาพ ่ 2. ปกป้ องชาวจีนในญี่ปน ุ่ 3. ปกป้ องท่านเทียนจื่อ ในขณะที่พานักในญี่ปุ่น ํ ่ ั ํ โจ่ว เซี่ ยงหลิน ได้เดินผ่านประตูกงสุลเข้ามา ทหารจีนที่ยืนรักษาการอยูน้ นก็ทาความเคารพทันที ที่เธอเดินผ่าน ในขณะที่เธอเดินไปที่อาคารกงสุลนั้น เธอก็เห็นหลายๆ อย่างมากมายเช่น นายทหารจีนกําลังพูดกับพวกทหารที่เพิ่งมาใหม่
 • 23. “ยินดีตอนรับสู่ญี่ปุ่น....และยินดีตอนรับสู่กองทัพอาสารักษาเสถียรภาพ ตอนนี้หน้าที่ของคุณ ้ ้ ไม่ใช่การปราบพวกขุนนางกังฉิ นแถบเสฉวน แบบที่ท่านแม่ทพลีกาลังทําอยู่ งานของพวกเรา ั ํ ั ที่นี่ คือการรักษาความสงบ และช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กบประเทศนี้ งานของเราจะต้องใช้ความ อดทนอย่างยิ่ง เพราะชาวบ้านที่นี่ อาจจะกลายมาเป็ นศัตรู ต่อตัวเจ้าได้ สักวัน และบางวัน พวก เขาจะเป็ นมิตรที่ดี ขึ้นอยูกบว่าเจาจะใช้วาทะศิลป์ อย่างไรในการผูกมิตร จงจําไว้ว่า งานเราคือ ่ ั ั การเพิ่มเสถียรภาพให้กบประเทศการเมืองอ่อนแอแบบนี้ ไม่ใช่มาหาเรื่ องทําสงคราม เข้าใจนะ!” “เข้าใจแล้วครับ!! ร้อยเอกจาง!!!” นอกจากนี้แล้ว เธอก็เห็นการฝึ กซ้อมของทหารในกองทัพอาสารักษาเสถียรภาพ เช่นการแนะนํา กระสุนช็อตไฟฟ้ า ซึ่ งเคยถูกเอาไว้ใช้ในการฝึ กซ้อมรบสมจริ ง “ทหาร.....นี่คือกระสุนช็อตไฟฟ้ า....ก่อนหน้าเคยเอาไว้ใช้ในการซ้อมรบ หากนายจําใจต้องยิงใส่ ใครก็ตาม นายได้ยิงแบบไม่ตองลังเลแน่กระสุนนี้จะช็อตไฟฟ้ า แค่ให้ศตรู สลบเท่านั้น แต่ขอ ้ ั ้ สําคัญคือ อย่าเล็งหัวหรื อจุดสําคัญเด็ดขาด”ครู ฝึกพูดในขณะที่สอนพวกทหารใหม่ในการใช้ กระสุนที่ว่านี้ หรื อการฝึ กการรบ ในสถานการณ์ต่างๆ “เอาล่ะ! ไป ไป ไป!”นายทหารจีนตะโกนสังให้ชุดฝึ กเริ่ มลุยตามแผนการฝึ ก ่ ปัง ปัง ปัง ทหารจีนที่ฝึกอยูก็เคลื่อนตัวไปเรื่ อยๆ ในฉากตามที่วางแผนเอาไว้ ในขณะที่พลยิง คอยยิง ่ สนับสนุนตามที่เตี๊ยมกันไว้ พอเธอเดินเข้าไปในตัวอาคารสถานกงสุลแล้ว เธอก็เห็นพวกนายทหารหน่วยข่าวกรอง เดินกัน ให้ควัก เธอจึงรี บเดินขึ้นไปข้างบน เพื่อที่จะไปพบเทียนจื่อ ่
 • 24. ห้ องรับรอง ่ ่ ั เทียนจื่อกําลังนังเล่นหมากรุ กอยูกบคางูยะ โดยตอนนี้ ดูเหมือนว่าคางูยะกําลังจะมีชยเหนือกว่า ั หนูเทียนจื่อมาก และมีแววจะได้รุกฆาต “กินอัศวินแล้วค่ะ”เทียนจื่อพูดก่อนที่เธอจะเอาเบี้ยไปกินอัศวิน “รุ กฆาต”คางูยะพูด เทียนจื่อเลยมองดู ก็ปรากฏว่า......คางูยะรุ กฆาตจริ งๆ “หวา....แพ้อีกแล้ว.....ขอโทษคุณคางูยะด้วยนะคะ ที่ทาให้คุณคางูยะหมดสนุก”เทียนจื่อพูด ํ “ไม่เป็ นไรค่ะ...แค่น้ ี เราเองก็สนุกพอแล้ว”คางูยะพูดแล้วก็ยมให้ ้ิ “แล้วตอนนี้ ท่านฉิ งเคอะมีส่งข่าวอะไรมาบ้างยังคะ?”เทียนจื่อหันไปถามหงกู่ ที่ยนอยูขางๆเธอ ื ่ ้ “ท่านแม่ทพลี ตอนนี้อยูที่เสฉวน กําลังทํางานยุงมากครับ”หงกู่พูดก่อนที่เขาจะถาม “ผมมิอยาก ั ่ ่ บังอาจต่อท่าน แต่ขอถามท่าน คําถามข้อนึง....ทําไมท่านยังไม่อยากกลับไปจีน ประชาชนกําลัง ่ รอต้อนรับท่านกลับอยู” “ก็ เรารู้สึกไม่ปลอดภัยและอุ่นใจเหมือนที่นี่น่ะ....รอให้ท่านแม่ทพจัดการเรื่ องเสร็ จก่อน แล้ว ั ค่อยกลับไปจะดีกว่า”เทียนจื่อพูด หลังจากพูดคุยกันเสร็ จ ทันใดนั้น โจ่ว เซี่ ยงหลิน ก็เดินเข้ามาในห้องเพื่อรายงาน “รายงานค่ะ....ท่านเทียนจื่อ” “มีอะไรหรื อ...เซี่ ยงหลิน?”เทียนจื่อถาม “ตอนนี้ มีทหารจีนมาเพิ่มกําลังอีก 200 นาย แต่ที่ใหญ่กว่านั้นคือ ทางเขตทหารเหลียวตง ได้ส่ง ป้ อม Long Dan เข้ามาลาดตระเวนในเขตน่านนํ้าฮอกไกโด และส่งเรื อรบ CFS Tianlong และ Hubei เข้ามาจอดในท่าเรื อโยโกสุกะแล้ว”โจ่ว เซี่ ยงหลินรายงาน “แต่ว่า...มันรู้สึกเยอะกว่า แผนการช่วยเหลือที่วางไว้นะคะ”คางูยะพูด
 • 25. “หนูกไม่รู้ว่า ทางฝั่งเขตทหารเหลียวตงของแม่ทพเฉาคิดอะไรอยู่ ไม่ตองห่วงค่ะ เดี๋ยวหนูจะ ็ ั ้ บอกให้เขา เรี ยกกําลังทหารกลับไปบางส่วน บอกว่า ให้ไปดูสถานการณ์แถบตงเป่ ยสักหน่อย” เทียนจื่อหันไปพูดกับคางูยะ ั ่ “แม่ทพเฉา มันคิดอะไรอยูแน่....ญี่ปนเป็ นประเทศเอกราชแล้ว...ไม่ใช่รัฐในอาญัติหรื อรัฐใน ุ่ อารักขาแบบก่อนหน้าสักหน่อย”หงกู่พูด “ทําแบบนี้ ชาวญี่ปุ่นคงลดความไว้ใจเราลงไปแน่ๆ”เทียนจื่อพูด งานแต่งงาน โอกิ-วิเล็ตต้า, ชานเมืองโตเกียว 13.12น “เอ้าทุกคน....ยิ้มหน่อย”ตากล้องพูด แช๊ะ..... หลังจากที่ถ่ายรู ปแล้ว ทุกๆคนก็กินเลี้ยงกัน และก็มีการสนทนาแบบเป็ นกันเอง ั “เอ้า ท่านลอร์ ดพุดดิ้งกับคุณเซซิ ลมาได้ไง?”รัคชาตะถามลอยด์กบเซซิ ล “เพิ่งบินมาจากหลุยเซี ยน่า เมื่อวันก่อนเอง องค์ลูลชก็อนุญาติแล้ว”ลอยด์พูด ุ “ท่าทาง ทุกคนดูมีความสุขจริ งๆนะ”เซซิ ลพูด
 • 26. “ส่วนนีน่าจังเขาจะไปทําไรต่อดีล่ะ”รัคชาตะหันไปถามนีน่า ่ “หนูคิดว่า หนูจะเลิกยุงกับสงคราม และขอใช้ชีวิตสงบๆ ที่แคริ บเบียนดีกว่าค่ะ นี่คงเป็ นสิ่ งที่ ท่านยูฟีเมียหวัง”นีน่าพูด ่ “ชั้นขอแนะนําเธอนะ...ว่าให้ไปอยูทรี นิแดด เพราะมันสงบสุดแล้ว เพราะตอนนี้แถวๆ คิวบา กําลังจะเกิดเรื่ อง”ลอยด์แนะนํา ส่วนอาเนียกับจิโน่ก็คุยกับคาเรนว่า “มาที่นี่ได้ไง โดยไม่ใช้บริ การกองทัพญี่ปุ่น” “พวกเธอมานี่ได้ไง? ชาวญี่ปุ่นส่วนมาก มักจะหาเรื่ องตีหวคนบริ ทานเนียที่ตนเห็นนะ”คาเรนพูด ั “แหม...พวกเราก็แค่เดินลัดเลาะผ่านพื้นที่ไม่มีคน”จิโน่พูด “แล้วเธอล่ะ อาเนีย”คาเรนหันไปถามอาเนีย “ก็ตามจิโน่มา.....ขอบอกว่าเปลี่ยวมาก ที่ที่เขาพาเดิน”อาเนียพูด “แล้วพวกเธอจะกลับไปบริ ทานเนียไหม แล้วทําไงต่อหากกลับไป?”คาเรนถามทั้งสองคน “ชั้นไปกบดานแถวๆ แคลิฟอร์ เนียสักพักก็แล้วกัน”จิโน่พูด “หนูไปกบดานแถวๆ ชายฝั่งตะวันออกแล้วกัน”อาเนียพูด “แต่ลูลชก็พระราชทานอภัยโทษแล้วนี่ ....ไม่กลับไปเป็ นอัศวินแล้วหรื อ?”คาเรนถามด้วยความ ุ แปลกใจอย่างยิ่ง “พวกเรา ไม่มีหน้ากลับไปรับใช้ในฐานะอัศวินแล้วล่ะ....ในสายตาชาวบริ ทานเนียส่วนมาก คง อาจจะเห็นว่าพวกเรา เป็ นคนทรยศไปแล้วแหง”จิโน่พูด “รอหมายเรี ยกตัวดีกว่า....นันจะได้ดูดีสาหรับเรา”อาเนียพูด ่ ํ ส่วนมิตสึ โอะก็กาลังคุยกับนายทหารที่มาร่ วมงาน เกี่ยวกับโทโด ํ
 • 27. “ท่าทางสี หน้าของท่านโทโดรู้สึกดูดีกว่า เมื่อตอนเช้าวันนี้แฮะ”มิตสึ โอะพูดในขณะที่เขากําลัง ตัดเค๊ก “ทําไมพูดแบบนั้นล่ะมิตสึ โอะ?” “ก็เมื่อเช้า ชั้นเพิ่งโดนเขาด่าซะแหลก ชั้นยังไม่ได้ไปกวนอะไรเขาเลย”มิตสึ โอะพูด ั “แหม....เขาชอบทําแบบนี้กบพวกน้องใหม่ยายสังกัดอย่างนายน่ะ.....ยิ่งนายซื่ อเสี ยด้วย ก็ยิ่งโดน ้ ... เขามักทํางี้เพื่อทดสอบจิตใจ ว่าเข้มแข็งพอไหม”นายทหารคนนั้นก็อธิบาย “งั้นเองหรื อ....นึกว่าท่านโทโดจะเป็ นคนใจเหี้ ยมเสี ยอีก”มิตสึ โอะพูดแล้วก็ถอนหายใจด้วย ความโล่งอก แล้วโทโดกับนากิสะก็เดินมาทักทายทั้งสองคน “อ้าวหวัดดี....มิตสึ โอะ....นายแต่งซะเต็มยศเลยนะนัน”โทโดทัก ่ “สวัสดีครับ ท่าน”มิตสึ โอะพูดแล้วก็จะทําความเคารพโทโด “ทําตัวสบายๆ ก็ได้มิตสึ โอะคุง”นากิสะพูด “ขอโทษด้วยนะ เมื่อเช้าชั้นอาจเล่นนายแรงไปหน่อย”โทโดพูด “ไม่เป็ นไรครับ ผมเป็ นนาวิก เคยโดนหนักกว่านี้ ”มิตสึ โอะพูด “แล้วพี่นายไม่มาหรื อ....พลโทฮาซามะ อิโซรุ น่ะ?”โทโดถาม ่ “อ่อ...พี่ผมตอนนี้ คงอยูที่ชิสึโอกะ มั้งครับ”มิตสึ โอะพูด
 • 28. ทางรถไฟชิสึโอกะ พลโทฮาซามะ อิโซรุ ผูบญชาการของกองทัพนาวิกโยธินและกองทัพเขตฮอนชู พี่ชายของ ้ ั มิตสึ โอะ อายุ 35ปี กําลังนังคุยอยูกบนายทหารคนสนิท พันเอก อูชิจิม่า โคอิจิ อยูในรถไฟหุ้ม ่ ่ ั ่ ํ เกราะที่กาลังวิ่งไปที่โตเกียว “เห้อ....ไม่ได้เห็นพื้นที่แถบนี้มานานแล้ว”อิโซรุ พูด “ตั้งแต่ท่านไปบัญชาการการรบที่ฟิลิปปิ นส์ใช่ไหมครับ”พันเอกอูชิจิม่าพูด “ตอนนั้น ชั้นเป็ นแค่พลจัตวาเอง....ตอนนี้ได้เป็ นพลโทแล้ว...อะไรมันจะไวขนาดนี้”อิโซรุ พูด “นันสิ นะครับ” ่ “ชั้นเป็ นทหารมาตั้งแต่อายุ 22 หลังจากเรี ยนจบโรงเรี ยนเหล่าทัพ ชั้นก็ได้ยศร้อยตรี ชั้นรบมา ้ ั ตั้งแต่เราสูกบบริ ทานเนีย ตลอดเวลา8ปี นี้ ชั้นกับน้องชายรบมาไม่หยุดเลย ในที่สุดสงครามก็จบ ลงเสี ยที”อิโซรุ พูดแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่าง ่ “ท่านนี่ สมควรมียศสูงอยูแล้ว...รบมาตลอด 8ปี ไม่ได้พกเลยนี่” ั
 • 29. “ตอนนี้ จบจากภารกิจตรวจการที่ชิสึโอกะแล้ว ชั้นจะไปหาน้องชายชั้น ไปให้มนเห็นหน้าสัก ั หน่อย”อิโซรุ พดแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่าง ู งานแต่งงาน โอกิ-วิเล็ตต้า, ชานเมืองโตเกียว 18.00น ในขณะที่ทุกคนกําลังนังกินเลี้ยงโต๊ะจีนอยูน้ น โอกิก็ลุกขึ้นมา เพื่อกล่าวอะไรสักอย่าง ่ ่ ั “สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทุกท่าน วันนี้ผมขอขอบคุณ ที่ท่านได้สละเวลามางานแต่งงานของ ผมกับวิเล็ตต้า ผมไม่นึกเลยว่า พรหมลิขิตจะบรรดาลให้....นายทหารจากกองกําลังอัศวินดํา คนนึงกับนายทหารหญิงระดับสูงของบริ ทานเนีย มาเจอกัน ในที่ที่ไม่น่าเจอกันได้....ผมเจอวิ ่ เล็ตต้าครั้งแรก ก็เมื่อ 1ปี ที่แล้ว ที่ทาเรื อโยโกสุกะ หลังจากที่เราเพิ่งปิ ดฉากรบกับบริ ทานเนียไป แหม่บๆ แขกที่มาบางคนคงจําได้นะว่า มันดุเดือดขนาดไหนในตอนนั้น” “จําได้ดีเลยครับ! ลูกพี่!”ทามากิตะโกน “ยังจําได้อยูเ่ ลย”คาเรนพูด “ตอนหลังจากการรบจบสิ้ นลง ผมไปเจอเธอนอนหมดสติอยู่ ผมเลยพาเธอกัลบไปที่พก พอเธอ ั ตื่นมา เธอก็จาอะไรไม่ได้ แม้กระทังชื่อ....ผมเลยตั้งชื่อเธอว่า ชิกูสะ....เห้อ....นันเป็ นเรื่ องนาน1ปี ํ ่ ่ มาแล้ว เรามาพูดถึงปัจจุบนดีกว่า.... ผมหวังว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบริ ทานเนียอาจจะดี ั ขึ้น ดูจากพวกแขกชาวบริ ทานเนียที่มาร่ วม ก็รู้แล้ว.....พวกเรารบกันมานานเกือบ 8ปี บัดนี้การ รบก็สิ้นสุดลง พวกเราไม่มีเหตุผลอะไรที่ตองมาเกลียดกัน ส่วนความแค้นในอดีต ผมก็ไม่อยาก ้ ่ ให้พวกเราจดจํากับมันมากนัก แต่ผมอยากให้ทานจดจําวีรกรรมที่เราท่านได้ทามาร่ วมกัน ํ ตลอดเวลา8ปี นั้น พวกเรามีวีรกรรมมากมาย ทั้งในเก็ทโต้ ทั้งที่นาริ ตะ และในอีกหลายๆที่ มัน เป็ นสิ่ งที่เราควรจดจํา มากกว่าที่เราจะไปจําความแค้นให้หนักหัวใจเปล่าๆ ทหารเลวบริ ทานเนีย ที่ไล่ฆ่าพวกเราอย่างเลือดเย็นนั้น ก็เป็ นแค่ส่วนเล็กๆ ในบริ ทานเนียเท่านั้น ชาวบริ ทานเนียไม่ได้ เลวหมดเสมอไป พวกเราน่าจะหันมากล่าวขอโทษซึ่ งกันและกัน จะเป็ นการดีกว่า เคยมีคนเคย ั พูดว่า ในยามสงคราม พวกเราจะสู้กนให้มนตายไปข้างนึง แต่หากยามใดสงครามจบลง....พวก ั
 • 30. เราก็จะกลับมาเป็ นเพื่อนกันอีกครั้ง....ผมว่าคําพูดนี้ น่าจะเป็ นจริ งมากสุด แค่น้ ีล่ะครับ....เชิญคน ต่อไป ขึ้นมาพูดได้” ทุกคนก็ปรบมือหลังจากที่โอกิพูดเสร็ จ และคางูยะก็ขอขึ้นพูดต่อ “ก็....ขอแสดงความยินดีให้กบคู่บ่าวสาว คุณคานาเมะ โอกิกบวิเล็ตต้า นู คู่รักที่เกิดขึ้นท่ามกลาง ั ั ไฟสงคราม.... หนูเองก็หวังว่า พวกเรากับบริ ทานเนียจะได้เป็ นพันธมิตรที่ดีในอนาคตอย่าง แน่นอน ซึ่ งดูจากเจตจํานงขององค์จกรพรรดิลลุชแล้ว ก็อาจจะใช่ ในช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ั ู นั้น หนูเสี ยดายมากที่ท่านซี โร่ ไม่ได้มาอยูดู หนูเสี ยดายมาก ที่เราต้องเสี ยคนดีๆ อย่างเขาไปใน ่ สงคราม แต่หนูก็อยากให้ทุกคนลืมเรื่ องบาดหมางซึ่ งกันและกัน และขอให้พวกเราทั้งหมดหัน มาขอขมาลาโทษซึ่ งกันและกัน สําหรับบริ ทานเนียนั้น พวกเราชาวญี่ปุ่นยินดีที่จะอโหสิ กรรมให้ ในสิ่ งที่พวกท่านเคยทํา แต่กว่าจะลืมได้ ก็อาจจะยากหน่อย แค่ในช่วงนี้ แต่หากเวลาผ่านไป ั พวกเราจะกลับไปดีกนเหมือนเดิม และพวกเราก็จะร่ วมกันสร้างอนาคตที่สดใส ให้แก่ลูกหลาน เราสื บไปค่ะ” ทุกคนก็ปรบมือด้วยความประทับใจสุดๆ พอหลังจากนั้น คอร์ นีเลียก็ข้ ึนไปพูด “ดิฉนเป็ นตัวแทนของชาวบริ ทานเนียทั้งหมด ที่จะมาขอการให้อภัย....ถึงแม้นี่จะเป็ นงาน ั แต่งงาน แต่เราขอใช้โอกาสนี้ ในการขอโทษเลยแล้วกัน....โทษของพวกเรานั้ นดูมากมาย แต่ดู จากสิ่ งที่ ไอ้นองชาย ลูลุชของชั้นทําไปแล้ว....ทําให้เรารู้ว่า พวกเรากับพวกท่านก็มีทางที่จะ หัน ้ กลับมาจับมือกันได้ แบบไม่ระแวงกันและกัน ในนามของชาวบริ ทานเนีย เราขอโทษต่อพวก ท่านในสิ่ งที่พวกเราเคยทํา และพวกเราขอรับประกันด้วยชีวิตว่า พวกเราจะไม่ให้เหตุการณ์ พรรค์น้ ี เกิดขึ้นอีกรอบแน่ พวกเราขอสัญญา” พอคอร์ นีเลียพูดเสร็ จ โทโดก็ยืนขึ้นพูด “เอาล่ะ....ชั้นขออวยพร....ให้คู่รักคู่น้ ี รักกันหวานชื่นไปอีกนาน...และขอให้สนติ อยูไปอีกนาน” ั ่ แล้วโทโดก็ยกแก้วเหล้าของเขายึ้นมา ก่อนที่เขาจะชูมนขึ้นฟ้ าและตะโกนว่า ั
 • 31. “คัมไป!!!!!” “คัมไป!!!!!” และจากนั้น หน่วยพลปื นใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่นก็ทาการยิงพลุข้ ึนฟ้ า แสงของดอกไม้ไฟ สว่าง ํ ไสวไปทัวฟ้ า ทุกๆคนโห่ร้องด้วยความยินดี ราวกับว่าวันนั้นเป็ นเหมือนกับวันฉลองชัยชนะ ่ วันนี้เป็ นเหมือนกับวันที่น่ายินดีมาก แต่ตอจากนี้ไป เรื่ องราวต่างๆ ที่จะกําลังถูกจารึ กไว้ใน ่ ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น กําลังจะเริ่ มขึ้น
 • 32. ตอนที่ 2 มาตรการเดือด รายงานสดจากเอเชีย [วันที่ 19 กันยายน 2018] “วันนี้ กองทัพพิทกษ์ประมุขแห่งจีนนําโดยท่านแม่ทพลี ฉิ งเคอะ ได้ทาการยึดพื้นที่ส่วนมากใน ั ั ํ เสฉวนคืนได้แล้ว กองทัพพิทกษ์ประมุขได้รับความสนับสนุนจากทุกๆคน ตั้งแต่ชาวนา, พล ั เรื อน, พ่อค้า, นายทุนแม้กระทังขุนนางผูภกดี ตอนนี้พวกมหาขันทีเก่า กําลังจะไปสู่กาลอวสาร” ่ ้ ั
 • 33. วันที่ 19 กันยายน atb. 2018 เมืองท่ ามุโรรัน, ฮอกไกโด 19.20น ั ่ นายทหารนาวิกโยธินญี่ปุ่นที่พกร้อนอยูได้เดินไปตามถนนหนทางที่ปราศจากผูคน หิ มะก็ตกลง ้ ่ ้ มาเป็ นระยะ ระหว่างทางนั้นเขาก็หยุดอยูที่บานหลังนึง เพราะเขาได้ยินการสนทนาจากด้านใน “นี่ โอโตริ .....นายจะทําจริ งเรอะ....การปฏิวติน่ะ?” ั “อาซามิ....นายไม่พร้อมหรื อ ?” “เปล่าๆ กองทัพพิทกษ์ปฏิวติของผมพร้อมทําการแยกฮอกไกโดออกจากญี่ปุ่น” ั ั “ถ้างั้น ก็ดีแล้ว...สภาปกครองของญี่ปุ่น มันอ่อนแอเกินไป มันเป็ นโอกาสเหมาะ ในการแยกตัว เป็ นอิสระ...ซาวาซากิ มันหัวอ่อนกับจีนมากไป หน้าอย่างมันน่ะหรื อ ที่จะฟื้ นฟูญี่ปุ่น” “ผมรู้...เอาล่ะ....ขอให้การปฏิวติเป็ นไปด้วยดี เพื่อสหพันธ์เอโซะของพวกเรา” ั “เอโซะ บันไซ!” “บันไซ”
 • 34. หลังจากที่แอบฟังแล้ว....นายทหารคนนั้ นก็สะดุงแล้วก็รีบเดินถอยหลัง ก่อนที่เขาจะวิ่งจากไป ้ “งานเข้าแล้ว” วันต่อมา ฮาโกดาเตะ 7.00น หลังจากที่การสื่ อสารของกองทัพบนฮอกไกโดโดนตัดสายไปจนหมดแล้ว กองทัพพิทกษ์ปฏิวติ ั ั เอโซะก็ทาการยึดยานพาหนะและอุปกรณ์ของกองทัพไว้ และก็ทาการยึดเกาะฮอกไกโดเอาไว้ ํ ํ นายทหารผูล่วงรู้แผนการก่อนหน้า รี บบึ่งรถเต็มสปี ดในขณะที่พวกทหารกองกําลังปฏิวติกาลัง ้ ั ํ ทําการรุ กด้วยความเร็ วสูงเพื่อยึดถนนเอาไว้ “เร็ วหน่อยสิ ลูกพ่อ!” “หยุดนะ! ในนามของกองทัพพิทกษ์ปฏิวติ จงหยุดรถเดี๋ยวนี้!!!”ทหารกองกําลังปฏิวติตะโกน ั ั ั ก่อนที่เขาจะยกเอาปื นขึ้นประทับบ่าแล้วยิงใส่ ปัง ปัง ปัง
 • 35. แต่เขาก็เบี่ยงรถหลบทัน และก็รีบขับรถเข้าไปในเขตท่าเรื อ พอเขาจอดรถ เขาก็รีบวิ่งไปที่เรื อ สปี ดโบ๊ทของเขา จากนั้นเขาก็รีบขับสปี ดโบ๊ทออกไป จนไปเจอกับเรื อรบของจีน ที่มีชื่อว่า CFS Hubei พอจอดเรื อสปี ดโบ๊ตแล้ว พวกทหารเรื อจีนก็ออกมาดู “นันอะไรน่ะ?” ่ “เจ้าเป็ นใคร....มาจอดเทียบเรื อกัน มันไงกันแน่?” “ชั้นเป็ นนายทหารญี่ปุ่นจากฮอกไกโด!! ที่นนเกิดเรื่ องแล้ว!!!!” ั่ ฐานทัพฟูคุโอกะ, เขตทหารคิวชู 9.00น โทโดรี บเดินไปที่ห้องวิเคราะห์สถานการณ์ดวยความเร่ งรี บ หลังจากที่เขาได้รับรายงานจาก ้ กองบัญชาการสถานกงสุลจีน พอเขาผ่านประตูเข้ามาในห้องแล้ว พวกทหารก็ทาการเคารพ ํ “ทําความเคารพท่านโทโด!!! ทั้งหมดตรง!!!!” “ตามสบาย!”โทโดพูด “ท่านครับ....เกิดการปฏิวติข้ ึนที่ฮอกไกโดนะครับ!”นายทหารพูด ั “ไอเรื่ องนั้น ชั้นรู้แล้วน่า พวกเราต้องรี บเริ่ มงานทันที”โทโดพูด “แต่ท่านครับ....การที่จะเริ่ มแผนการรบนั้น ท่านต้องได้รับการยอมรับจากท่านผูนาสภาปกครอง ้ ํ นะครับ”นายทหารพูด “คงเป็ นแบบนั้นไม่ได้”มิตสึ โอะที่เพิ่งเดินเข้ามาพูด “นันมันหมายความว่าไง? มิตสึ โอะ?”โทโดหันมาถาม ่ ่ “รถของท่านซาวาซากิ เพิ่งโดนระเบิดอยูหน้าสถานกงสุล ตายคาที่ครับ ท่านโทโด”มิตสึ โอะพูด “เอ้า!!!..... เวลาหน้าสิ่ วหน้าขวานแบบนี้ ดันมาตายซะงั้น....”พวกนายทหารพูด
 • 36. “แล้วใครจะมาเป็ นแทนล่ะ ในขณะนี้ ?”โทโดถาม “ก็ช้นไง”ภาพของพลโทฮาซามะ อิโซรุ ก็ข้ ึนบนหน้าจอ ั “พี่เองหรอครับ”มิตซึ โอะพูด “ชั้นจะขึ้นดํารงตําแหน่งผูนาสภาปกครอง.....ไม่ตองห่วงหรอก พวกสมาชิกสภาลงเสี ยงให้ช้น ้ ํ ้ ั หมดแล้ว”อิโซรุ พดก่อนที่เขาจะออกคําสัง “การกระทําอย่างนี้ มันเป็ นการแบ่งแยกดินแดน พวก ู ่ เราสามารถตอบโต้ได้ดวยการทําสงคราม ในนามของสภาปกครอง....ชั้นขอสังให้พวกนาย ไป ้ ่ เตรี ยมพร้อม พรุ่ งนี้ พวกเราจะเอาฮอกไกโดกลับมาอยูในอ้อมอกของญี่ปุ่น อีกครั้ง!”อิโซรุ ออก ่ คําสังในฐานะที่เขาเพิ่งขึ้นเป็ นผูนา ่ ้ ํ “รับทราบครับท่าน!” “แล้ว กองกําลังอาสารักษาเสถียรภาพจะเข้าร่ วมแผนการนี้ไหมครับ? ท่านผูนาสภา”โทโดถาม ้ ํ “ก็นะ....ชั้นก็ไม่แน่ใจว่า พวกนั้นจะร่ วมมือกับชั้น เหมือนร่ วมมือกับท่านซาวาซากิไหม”อิโซรุ พูดก่อนที่เขาจะสังผูนาการเจรจา “ลองติดต่อกับทางฝ่ ายปฏิวติ....หาทางเจรจาเกลี้ ยกล่อม ให้มน ่ ้ ํ ั ั ยอมวางอาวุธทีสิ”
 • 37. สถานกงสุ ลจีน, โตเกียว 10.00น ํ กองทหารจีนได้เตรี ยมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่กาลังจะเริ่ มขึ้น ส่วนพวกผูบญชาการ ้ ั ํ ก็กาลังหารื อกัน “สถานการณ์แบบนี้มนตัดสิ นใจยากจังแฮะ”คางูยะพูดในขณะที่เธอเรี ยกประชุมพวกผูนา ั ้ ํ ประเทศสมาชิกผ่านทาง Network “ท่านครับ สถานการณ์แบบนี้มนวังเวงมากนะครับ พวกเราขอให้ท่านเปลี่ยนมาตราเกี่ยวกับ ั กองทัพด้วยครับ”ท่านผูนาของปากีสถานพูด ้ ํ “สถานการณ์หลังสงครามกับบริ ทานเนียมันดุเดือดกว่าตอนสงครามอีก....ตอนนี้ ที่มองโกเลียก็ เกิดการกบฏชาตินิยมขึ้น คือพูดง่ายๆ สถานการณ์โดยรอบมันโหดหิ นกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วอีก อันตรายรอบด้านแบบนี้ ขอให้พวกเรา ประเทศสมาชิก กลับมามีสิทธิทางทหารด้วยเถอะครับ” ตัวแทนจากอินเดียพูด
 • 38. “รู้แล้วค่ะ”คางูยะพูดแล้วก็ยืนขึ้น ก่อนที่เธอจะพูดต่อ “ใครเห็นด้วยกับการคืนสิ ทธิทางทหารให้ ประเทศสมาชิก โดยมีขอแม้ว่ากองทัพต่างๆ จะขึ้นตรงกับศูนย์บญชาการ Penglai ใครเห็นด้วย ้ ั จงยกมือขึ้น” แล้วทุกๆคนก็ยกมือขึ้น คางูยะจึงพยักหน้าแล้วก็พูดว่า “ถ้างั้น มติน้ ีเป็ นเอกฉัน การประชุมยุติ” หลังจากที่การประชุมสายจบลงแล้วเทียนจื่อกับเซี่ ยงหลินก็หนมาหาคางูยะ ั “แล้ว สถานการณ์ที่ฮอกไกโด ท่านต้องการให้จีนเข้าร่ วมการรบนี้ไหมคะ?”เซี่ ยงหลินถาม “อนุญาติให้เข้าร่ วม.....” คางูยะพูดก่อนที่เธอจะกล่าวเหตุผล “ก็นะ....ญี่ปุ่นเป็ นเอกรัฐ ไม่มีใคร สามารถแบ่งแยกได้ การกระทําแบบนี้ ก็ไม่ต่างกับการประกาศสงครามกับญี่ปุ่น ซึ่ งการประกาศ สงครามกับญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นสมาชิกUFN ก็ไม่ต่างกับการประกาศสงครามกับ UFN ดังนั้น กองทัพ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศไหน ถ้ามีชื่อว่า เป็ นกองทัพของ UFN ก็มีสิทธิเข้าร่ วมได้ ตามที่ตน เห็นควร” “รับทราบแล้วค่ะ....ท่านประธาน พวกเราจะช่วยเหลือพันธมิตรอย่างท่าน ให้สุดความสามารถ” เซี่ ยงหลินพูด “แต่ว่า.....เราไม่อนุญาติอย่างนึง พวกท่านจะทําได้ไหมคะ?”คางูยะพูด “คะ?”เซี่ ยงหลินหันกลับมาหาคางูยะ “อย่าเล่นศึกแบบละเลงเลือดนะคะ”คางูยะพูด “ไม่ตองห่วงหรอกค่ะ คุณคางูยะ พวกเราจะใช้กระสุนช็อตไฟฟ้ าและแก๊สนํ้าตา เท่านั้นค่ะ”เทียน ้ จื่อพูดแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่าง ซึ่ งหากมองออกไปในตอนนี้ ก็จะเห็นพวกทหารจีนกําลัง เตรี ยมการแบบวุ่นอย่างมาก
 • 39. “ทหารทุกนาย! รี บวิ่งไปเร็ ว! เร็ วสิ โว๊ย!”นายทหารจีนตะโกนในขณะที่สงพวกทหารจีนวิ่งยาน ่ั Dropship ทหารทุกนายมีปืนยาวและปื นกลไว้ในมือ และแม็กกระสุนของพวกเขาก็บรรจุกระสุน ช็อตไฟฟ้ าไว้เต็มแม็ก โรงเรียนแอชฟอร์ ด ทุกๆคน ต่างจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้ า ซึ่ งตอนนี้ เต็มไปด้วยยาน Dropship ทั้งของจีนและญี่ปุ่น รี วาลก็รีบเปิ ดดูข่าวในเน็ตกับมิลลี่ทนที ั “มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่?”รี วาลบ่นพึมพําในขณะที่เขากําลังหาข่าว “ฉันขอเดาว่า การปฏิวติหรื อสงครามขนาดย่อมแน่”มิลลี่พูด ั “เจอแล้วครับ ที่ฮอกไกโดเกิดเรื่ องครับ!”รี วาลพูดแล้วก็รีบชี้ให้มิลลี่ดูก่อนที่เธอจะรี บเดินตีจาก อ่ าวนอกฮอกไกโด 18.21น เฮลิคอปเตอร์ ผสื่อข่าวของมิลลี่ได้บินอยูเ่ หนือน่านฟ้ าอ่าวนอกฮอกไกโด นัยตาที่รู้สึกอึ้งของเธอ ู้ กําลังมองไปที่กองเรื อผสมของ UFN ซึ่ งมีเรื อรบจีน 5ลํา เป็ นเรื อประจันบาน 2ลํา เรื อพิฆาต 2ลํา
 • 40. และเรื อบรรทุกเครื่ องบิน CFS Tian Kong เรื อบรรทุกเครื่ องบินลําหนึ่งเดียวของกองทัพอาสา รักษาเสถียรภาพ และกองเรื อญี่ปน ซึ่ งมีเรื อประจันบาน JPS Suwo และเรื อพิฆาตอีก 3ลํา และก็ ุ่ เรื อดํานํ้า JPS Zero “กองเรื อผสมUFN กองเรื อนี้ยิ่งใหญ่มาก เป็ นกองเรื อผสมที่ใหญ่มากหลังจากสงครามจบลง ดู แล้วรู้สึกขนแขนสแตนด์อพ ไงๆ ชอบกลค่ะ”มิลลี่พูดในขณะที่เธอทําข่าว ั CFS Tian Kong CFS Tian Kong เป็ นเรื อบรรทุกเครื่ องบิน ชั้น Engadines Class ที่ได้รับมอบจากบริ ทานเนีย ใน ฐานะที่เป็ นหนึงในค่าปฏิกรรมสงคราม หลังจากที่บริ ทานเนียพ่ายแพ้สงครามที่ฟูจิ มีเครื่ องบิน รุ่ น Supermarine 15 ลํา แถมมาด้วย เรื อลํานี้ได้ถูกมอบให้กองเรื อย่อยชิงเต่าดูแล มีลูกเรื อและ นายทหารเรื อดูแลรวมแล้ว 1000นาย ตอนนี้ เรื อลํานี้ถูกจัดให้เป็ นเรื อธงสําหรับกองเรื อโจมตีใน แผนการปราบฮอกไกโด
 • 41. ห้ องพักนายทหารที่ 15 ทุกคนกําลังพักผ่อนกันอยู่ มิตสึ โอะกําลังเช็ดปื นพก Nambu ของเขาและก็เช็ดดาบซามูไรของ เขาต่อหลังจากที่เช็ดปื นเสร็ จ โทโดก็ฟังรายงานข่าวจากหูฟังของเขา หลังจากที่ฟังเสร็ จ เขาก็ อารมณ์เสี ย และถอดหูฟังของเขาออก ก่อนที่เขาจะบ่น “ไอพวกเอโซะ.....จะคุยมันก็จะเอาฮอกไกโด! ไม่คุยมันก็จะเอาฮอกไกโด! แล้วท่านผูนาสภา ้ ํ ปกครองจะไปคุยกับมันทําซากอะไร!?” “พวกนี้มนเรื่ องมากจัง....สรุ ปว่าพรุ่ งนี้เราจะต้องยิงกับมันอยูดีล่ะครับ”มิตสึ โอะพูดก่อนที่เขาจะ ั ่ เอาปื นพกของเขาขึ้นมาเล็งเล่นๆ ่ “เฮ้อ...ทําไมพวกเรา ทหารญี่ปุ่น ไม่คอยจะได้พกเลยนะ?”โทโดบ่น ั หลังจากนั้น ก็มีประกาศจากสะพานเรื อ “พันโทฮาซามะ มิตสึ โอะ กับพลตรี โทโด เคียวชิโร่ ขอเชิญที่ห้องวางแผนด้วยค่ะ” “คุณโทโดครับ....ได้เวลาใช้สมองแล้วครับ”มิตสึ โอะพูดก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่หน้า ประตู 5 นาที ต่อมา ห้ องวางแผน พอโทโดกับมิตสึ โอะเดินมาที่ห้องวางแผนแล้ว พวกนายทหารจีนและญี่ปุ่นในห้องก็ทาความ ํ เคารพก่อนที่จะเริ่ มวางแผนกัน “หน่วยเคลื่อนที่เร็ วจะทําการยึดและคุมทางด่วนและถนนทั้งหมดที่ใช้เข้า-ออกเมืองฮาโกดาเตะ ั ่ ในขณะที่พวกผูนาคณะปฏิวติอยูในเมือง ถ้าเป็ นแบบนี้ เรารวบตัวพวกมันได้หมดทั้งคณะแน่” ้ ํ โทโดพูด
 • 42. “คาดว่า พวกนั้นจะมี Knightmare โผล่ออกมาไหม?”นายทหารญี่ปนคนนึงถาม ุ่ “ฟังจากรายงานหน่วยสอดแนมทัพอากาศ....พวกเอโซะ ยังไม่มีปัญญาพอที่จะยึด Knightmare มาใช้ได้ ถือว่าโชคดีไป” นายทหารจีนพูดก่อนที่เขาจะปล่อยมุขเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งของกองทัพ เขตฮอกไกโด “แต่ว่า กองทัพเขตฮอกไกโด ก็ไม่มี Knightmare สักตัวให้ใช้เลยนี่หน่า....แล้ว พวกปฏิวติจะยึดได้ไหมล่ะ?” ั “ถ้างั้น หลังจากถนนเป็ นของเรา พวกเราก็จะส่งหน่วยทหารอากาศบุกเข้าเมือง กําจัดพวกปฏิวติ ั และจับกุมหัวโจก แค่น้ ี ฮอกไกโดก็กลับมาเป็ นของญี่ปุ่นแล้ว”โทโดพูด โรงเรียนแอชฟอร์ ด, โตเกียว เมื่อช่วงเวลาราตรี ได้มาเยือน ทุกๆอย่างในโรงเรี ยนและในโตเกียวก็เงียบลง ทุกอย่างนั้นสงบ และเงียบงันจนทําให้รู้สึกว่า ที่นี่เหมือนกับไม่มีคนอาศัยอยู่ ตอนนั้นเองก็เป็ นเวลาที่พวกทหาร ่ ั ญี่ปุ่นและผูบญชาการของพวกเขาในพื้นที่โรงเรี ยน ก็เริ่ มทําการเฝ้ าระวัง นี่เองที่ทาให้ทุกอย่าง ํ ในโรงเรี ยน เหมือนกับเกิดเคอร์ ฟิว ในตอนนั้นเอง คาเรนก็ชวนรี วาลไปเดินคุยเล่นๆ ่ “เดี๋ยวอีก 2 เดือนนี้ ผมก็เรี ยนจบจากที่นี่แล้ว....ผมว่าจะไปเป็ นนักเขียนบทความ อยูแถวๆ แคลิฟอร์ เนียสักหน่อย”รี วาลพูด “นักเขียนบทความ น่ะหรื อ? นันมันงานสื่ อมวลชน.....งานสายเดียวกับคุณมิลลี่นี่หน่า”คาเรนพูด ่ “ผมรู้สึกว่า อยากทํางานนี้น่ะครับ คุณ เอ๊ย ขออภัย....พันตรี โคสึ กิ”รี วาลพูด “ไม่เป็ นไรหรอกน่ารี วาล....เรี ยกชื่อแบบสมัยเราเรี ยนด้วยกันก็ได้”คาเรนพูดโดยที่เธอไม่ถือยศ ในกองกําลังอัศวินดําหรื อกองทัพญี่ปุ่นแต่อย่างใด “แล้วทําไม....คุณคาเรนจึงได้มาเป็ นทหารล่ะครับ?”รี วาลถาม แล้วคาเรนก็เงยหน้ามองฟ้ าเล็กน้อย ก่อนที่เธอจะพูด
 • 43. “ฉันมาเป็ นทหาร ก็เพราะอย่าจะปลดปล่อยประเทศญี่ปุ่นอันเป็ นที่รักน่ะ” ่ “แต่นี่ สงครามก็จบไปแล้วนะ....ทําไมยังอยูในกองทัพล่ะครับ?”รี วาลถาม “ที่จริ ง ฉันเองก็อยากจะเกษียณตัวเอง ตั้งแต่จบศึกโตเกียวเมื่อเดือนก่อนแล้ว แต่ฉนยังอยูต่อได้ ั ่ ไงก็ไม่รู้.....และยิ่งตอนนี้ ประเทศนี้ได้รับเอกราชจริ งๆ เพิ่งจบจากการเป็ นเขตอารักขา ทุกอย่าง ยังไม่เข้าที่ ฉันต้องอยูต่อ เพื่อรักษาประเทศนี้ให้เข้าที่ ถึงแม้จะมีบทบาทแค่เล็กน้อยก็ตามที” ่ คาเรนพูดแล้วหันมามองรี วาล บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต พลโทฮาซามะ อิโซรุ ได้มาเยี่ยมเยือนคางูยะถึงบ้านของเธอ เพื่อมาทานข้าวและหารื อเรื่ องการ รับมือกับการแบ่งแยก “กับข้าวที่ท่านคางูยะทํานี่.....อร่ อยดีนะครับ”อิโซรุ พูด “ขอบคุณมากนะคะ คุณอิโซรุ ”คางูยะพูด “จริ งสิ ครับ....ผมขอถามความเห็นของท่านได้ไหมครับ?”อิโซรุ ถาม “ได้สิคะ เราเองพร้อมให้ความเห็น”คางูยะพูด “คือว่า วันนี้ตอนที่พวกปฏิวติฮอกไกโด ทําการปฏิวติใหม่ๆผมทําการเจรจา ขอไกล่เกลี่ย ให้ ั ั พวกนั้นเลิกถืออาวุธเข้าต่อสู้และวางอาวุธลง เพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือด พวกนั้นก็มีขอ ้ แลกเปลี่ยนมาว่า ขอให้พวกนั้นก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่” อิโซรุ พูดแล้วก็ถามคางูยะ “หากเป็ นท่าน ท่านจะทําอย่างไร?” “เราเองก็จะไม่ยอมให้พวกนั้นก่อตั้งประเทศใหม่ แบบคุณนันแหล่ะค่ะ”คางูยะตอบด้วยนํ้าเสี ยง ่ ที่มนใจสุดๆ ั่ “ทําไมหรื อครับ?”อิโซรุ ถามต่อ
 • 44. “ในอดีต ญี่ปุ่น เคยมีไดเมียวปกครองกันเอง เป็ นรัฐเอกราชหลายๆรัฐ ขับเคี่ยวกันเองจนเกิดเป็ น ยุคเซงโงกุ แต่ในปัจจุบนนี้ ญี่ปุ่นจะไม่มีการกลับไปเป็ นแบบนั้นเด็ดขาด......ใครอยากจะเป็ นคน ั บาป100ปี ล่ะ หากเป็ นเรา เราก็ไม่กล้านะคะ”คางูยะบอกเหตุผลก่อนที่จะถามอิโซรุ “แล้วหาก เป็ นคุณ จะยอมไหมล่ะคะ?” “หากเป็ นผม ผมก็ไม่กล้าเป็ นคนบาปแบบนั้นหรอกครับ”อิโซรุ พูด ่ ้ ํ ่ ่ “คุณอิโซรุ ต้องมีความมันใจนะคะ คุณเป็ นผูนาสภาปกครอง คุณจะต้องมันใจในสิ่ งที่ตนทําอยู” ํ คางูยะพยายามพูดให้กาลังใจ “ครับ.....ขอบคุณนะครับ” วันต่อมา หน่ วยนาวิกโยธินที่ 12, ฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด 7.20น มิตสึ โอะกับนาวิกโยธินญี่ปุ่นอีก 5นายกําลังนังยาน Dropship ติดปื นกลบินเข้ามาในเขตน่านฟ้ า ่ ของฮาโกดาเตะ โดยยานแต่ละลําจะพยายามบินวนไปวนมาแล้วทําการกราดยิงปื นกลใส่พวก ทหารปฏิวติตามพื้นที่ต่างๆ ก่อนที่จะทําการส่งทหารและยานเกราะลงในเมือง ั “เอาล่ะ! ไป ไป ไป!”มิตสึ โอะตะโกนก่อนที่จะชักปื นไรเฟิ ลอัตโนมัติของเขาแล้วกระโดดลงมา จากยาน หลังจากที่ยานลงพื้นแล้ว “ลุยได้! อูร่า!”ทหารญี่ปนอีกคนตะโกน ุ่ พอพวกทหารนาวิกโยธินญี่ปุ่นเข้าสู่เมืองแล้ว การต่อสู้ก็เริ่ มขึ้น หลังจากที่ 10 นาทีผานไป กอง ่ ทหารอาสาจีนก็ลงสู่สนามรบและก็ทาการยึดแนวปื นใหญ่ เพื่อเปิ ดทางให้เรื อรบแล่นเข้ามาจอด ํ ในท่าเรื อฮาโกดาเตะและส่งกําลังเสริ มลงมาเรื่ อยๆ
 • 45. หน่ วยพลปื นยาวที่2 กองกาลังอาสารักษาเสถียรภาพ, ถนนทางด่ วน มุโรรัน-ฮาโกดาเตะ 8.56น ในขณะที่กองกําลังจีนกําลังทําการส่งทหารและยานเกราะไปหนุนการโจมตีที่มุโรรัน หน่วยปื น ยาวที่2 ของร้อยเอกจาง ไป่ หลง ก็ทาการป้ องกันบริ เวณถนนทางด่วน เพื่อไม่ให้กองทหารเอโซะ ํ ํ ทําการโจมตีกองทหารจีนที่กาลังเคลื่อนกําลังจากทางด้านข้าง ในขณะนั้นเอง ร้อยเอกจางก็ทา ํ ั การให้สมภาสน์กบมิลลี่ ั “มุโรรัน....เป็ นฐานทัพเรื อสําหรับพวกปฏิวติเอโซะ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ .....เป็ นฐานทัพเรื อที่ ั ํ ่ กระจอกพอๆกับ กองเรื อและทัพเรื อของพวกมัน และตอนนี้ เมืองนี้กาลังจะหลับไปอยูในมือ ของสภาปกครองและประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับฮอกไกโดทั้งหมด” ั ํ “ร้อยเอกจางคะ....ท่านกําลังหมายความว่า กองทัพปฏิวติกาลังจะพ่ายเร็ วๆ นี้แล้วใช่ไหมคะ?”มิล ลี่ถาม แล้วจากนั้น ทหารจีนก็ตะโกน “ทหารข้าศึก!!!” ปัง ปัง ปัง ั ํ มิลลี่กบร้อยเอกจางก็รีบหาที่กาบัง ในขณะที่ทหารจีนใช้ปืนยาวยิงกระสุนช็อตไฟฟ้ าแลก กระสุนกับพวกเอโซะ “ผมไม่ได้บอกอย่างนั้น.....การที่จะยึดฮอกไกโดได้เบ็ดเสร็ จ และกว่าพวกมันจะยอม มันคงจะ นาน ส่วนตัวแล้ว ผมชอบความคิดที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ของคาเอบะ โอโตริ แต่การต่อสู้ดวยปาก ้ นั้น มันเป็ นไปไม่ได้.....กว่ามันจะยอม ผมขอคาดว่า คงเป็ นสักประมาณ บ่ายโมง ไม่ก็บ่ายสอง หรื อสาม” ร้อยเอกจางพูดก่อนที่เขาจะขอท้าพนันกับมิลลี่ “หากพวกนั้น ยอมแพ้ก่อนเที่ยงวัน ผม ร้อยเอกจาง ไป่ หลง ยินดีเลี้ยงข้าวคุณ” หลังจากที่การปะทะจบลง ทหารจีนก็วิ่งมารายงาน
 • 46. “ร้อยเอกจางครับ! รายงานครับ!” “มีอะไรหรื อ พลทหารโจ่ว?”ร้อยเอกจางหันไปถาม ั “คาเอบะ โอโตริ กบพวกเอโซะประกาศยอมวางอาวุธแล้วครับ!” “งั้นหรื อ....ตอนนี้ เนี่ยหรื อ!?”ร้อยเอกจางพูดด้วยความแปลกใจ “ดูเหมือนว่า คุณจางคงต้องเลี้ยงข้าวดิฉนแล้วนะคะ”มิลลี่พูดก่อนที่จะเดินออกไป ทิ้งให้ร้อยเอก ั จางบ่นพึมพําคนเดียว “ไหนบอกว่า จะไม่ยอมแพ้จนตายหมดเกาะไง” ในช่วงเวลา 9.00น ถึง 10.00น ทางกองทัพพิทกษ์ปฏิวติเอโซะได้ทาการยอมจํานนวางอาวุธลง ั ั ํ การปฏิวติฮอกไกโดจบลง ทางฝ่ ายญี่ปน ตาย 15 นาย บาดเจ็บ 66 นาย ฝ่ ายเอโซะ ตาย 12 ั ุ่ บาดเจ็บ 89 นาย แกนนําปฏิวติถูกรวบตัวทั้งหมด กองกําลังอาสารักษาเสถียรภาพได้ข้ ึนฝั่งมา ั เสริ มกําลังกับกองทัพเขตฮอกไกโดที่มีจานวนทหารลดลง ทางกองทัพญี่ปุ่นได้ทาการส่งกําลัง ํ ํ ทหารเข้าควบคุมเมืองทั้งหมดบนฮอกไกโดและทําการฟื้ นฟูการปกครองของสภาปกครองทันที
 • 47. ้ ํ ็ ที่เกียวโตนั้น ทางผูนาสภา พลโทฮาซามะ อิโซรุ กประกาศสังให้กองทัพออกมาเตรี ยมพร้อมที่ ่ มาตรการระดับสอง บัดนี้ บนผืนแผ่นดินญี่ปุ่น กองกําลังทหารญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็ นสิ่ งที่เห็นกัน จนชินตาของชาวบ้านบนท้องถนนไปแล้ว พิธีศพของ ซาวาซากิ อัตสึ ชิ , เกียวโต 10.30น คางูยะ, เทียนจื่อกับเหล่านายทหารจีนและพลโทฮาซามะ อิโซรุ พร้อมทั้งนายทหารระดับสูง ได้มาทําการไว้อาลัยดวงวิญญาณของซาวาซากิ อัตสชิ ที่ถูกลอบสังหาร หลังจากนั้น พลโทอิโซ รุ ก็ข้ ึนพูดกล่าวคําไว้อาลัย “ท่านซาวาซากิ อัตสึ ชิ.....เป็ นนักการเมืองที่ดี และนักปฏิวติท่านนึง ที่สูกบบริ ทานเนีย ถึงแม้ ั ้ ั ่ ท่านจะไปขอให้ทางสหพันธ์จีนมาช่วยบุกคิวชู ท่านก็มีอยูดูการรบ จนตนต้องถูกจับโดย ทหารบริ ทานเนีย หลังจากถูกปล่อยตัวหลังสงคราม ท่านก็พร้อมมอบกายใจ ให้ญี่ปุ่นใหม่ บัดนี้ ท่านได้สิ้นไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสู่สุขติ กระผม พลโทฮาซามะ อิโซรุ จะ สานต่อภารกิจของท่านต่อเอง” โรงเรียนแอชฟอร์ ด, โตเกียว คอร์ นีเลียได้มองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นกองทหารญี่ปุ่นนอกกําแพงโรงเรี ยนกําลังเข้าประจําที่ ตามคําสังประจําการมาตรการที่สอง เธอเห็นอย่างนี้แล้วก็ถอนหายใจ ก่อนที่กิลฟอร์ ดจะเดินเข้า ่ มาถาม “ท่านกลุมใจอะไรหรื อครับ?” ้ “ญี่ปน....กําลังจะกลายมาเป็ นเผด็จการแล้ว”คอร์ นีเลียพูดก่อนที่เธอจะก้มหัวลง ุ่
 • 48. ตอนที่ 3 ทรราชในสายหมอก วันที่ 21 กันยายน atb.2018 กองพันทหารราบที่ 21, กองทัพพิทักษ์ ประมุข, เสฉวน 22.00น พวกทหารจีนของฉิ งเคอะกําลังยืนเรี ยงแถวตามแบบรู ปขบวนพร้อมลุย แสงระเบิดสว่างไสว ตรงหน้าพวกเขาเป็ นระยะๆ พร้อมกับเสี ยงระเบิด ทหารคนนึงกําลังรี บวิ่งไปหาฉิ งเคอะ ที่เพิ่งลง มาจากรถจี๊ปเพื่อทําการรายงาน ตูมมมมมม ตูมมมมมม “รายงานครับ!! ท่านแม่ทพลี!” ั “มีอะไรหรื อ พลทหาร?”ฉิ งเคอะถาม “หน่วยสอดแนมเพิ่งเจอบ้านคน.....กําแพงสูงมาก ปี นไม่ไหว ปาระเบิดก็ไม่เข้า....สังยิงปื นใหญ่ ่ เถอะครับ”ทหารจีนรายงาน แล้วฉิ งเคอะก็มองไปข้างหน้าด้วยกล้องส่องทางไกล ซึ่ งทุกอย่างมืดมากๆ ไม่เห็นอะไรปรากฏ ในสายตาเขาเลยนอกจากความมืด หลังจากนั้นเองเขาก็สง ั่
 • 49. “ยิงพลุได้!” “ยิงพลุได้!”นายทหารจีนตะโกนทวนคําสัง แล้วทหารจีนก็ยิงพลุแสงขึ้นไปบนฟ้ า ่ ่ พอพลุระเบิดกลางอากาศ สิ่ งที่ฉิงเคอะและทหารของเขาเห็นอยูตรงหน้าก็คือ กําแพงเมืองเฉิ งตู ั ่ ที่ต้งตระหง่านอยูหน้าพวกเขา พอฉิ งเคอะเห็นอย่างนี้แล้ว เขาก็รู้สึกอึ้งก่อนที่เขาจะสัง ่ “ไปเตรี ยมบันไดได้แล้ว....ตอนนี้ พวกเราถึงกําแพงเฉิ งตูแล้ว” “รับทราบครับ!” วันต่อมา, วันที่ 23 กันยายน atb.2018 บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต 7.45น คางูยะกําลังนังดื่มชาและอ่านหนังสื อพิมพ์หลังจากที่เธอทานข้าวเช้าเสร็ จแล้ว เธอนั้นก็ปิดทีวีดู ่ ข่าวการเมืองภายใน ซึ่ งตอนนี้ เธอกําลังดูข่าวของเมื่อวานเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของ หัวหน้าพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่น นายชิเงโนบุ ฮาระ ซึ่ งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การที่ผนาสภาปกครอง พลโทฮาซามะ อิโซรุ สังกําลังทหารเตรี ยมพร้อมในมาตรการระดับสอง ู้ ํ ่ “ผมคิดว่า การที่ท่านพลโท สั่ งกาลังทหารออกมาเตรียมตัว ระดับมาตรการที่สอง เหมือนกับ มาตรการพร้ อมรบแบบนี้ ผมว่ามันผิดปกติ จริงอยู่ที่ว่า การปฏิวตฮอกไกโดเพิงจบลง และผมก็ ั ิ ่ จะไม่ ว่าท่ านพลโทเลย หากท่ านจะสั่ งทหารในเขตฮอกไกโดและโอกินาว่าให้ พร้ อมรบ แต่ว่า ท่ าน ดันสั่ งกองทัพในเขตหลักๆของเราด้ วย หากทาเช่ นนี้ ประชาชนอาจจะหวาดผวาโดยใช่ เหตุ” “คุณชิเงโนบุ คิดว่า การที่กองทัพออกมาเตรียมพร้ อม ท่ านคิดว่า มีเหตุผลอะไรหรือไม่ คะ?” นักข่ าวถาม “ผมว่า ท่ านพลโท คงจะเตรียมการปองกันการปฏิวติ แต่บางที ท่ านพลโทอาจจะคิดแผนอีกแผน ้ ั ไว้ก็เป็ นได้ .....ผมยังไม่ อยากจะพูด ว่าแผนนั้นคือแผนอะไร”
 • 50. แล้วจากนั้นเอง เสี ยงกริ่ งหน้าบ้านก็ดงขึ้น ั “รอซักครู่ นะคะ”คางูยะพูดก่อนที่เธอจะเดินไปดูวาใครมาบ้าน ่ พอเธอเดินไปต้อนรับแขก เธอก็พบว่า แขกที่มาบ้านเธอนั้น ก็คือเทียนจื่อนันเอง ่ “สวัสดีค่ะ คุณคางูยะ”เทียนจื่อกล่าวทักทาย “สวัสดีค่ะ ท่านเทียนจื่อ เชิญท่านเข้ามาในบ้านก่อน”คางูยะพูด หลังจากที่ท้งสองเข้ามาในบ้านแล้ว ทั้งคู่ก็เริ่ มพูดคุยกัน ั “สรุ ปว่า ตอนนี้ ท่านฉิ งเคอะก็บุกถึงเฉิ งตูแล้ว”คางูยะพูด “เมื่อคืนนี้ ก็เพิ่งถึงกําแพงเมืองเองค่ะ หนูเองก็อยากจะให้รบเสร็ จวันนี้จง จะได้เจอหน้ากันอีก ั ครั้ง”เทียนจื่อพูดด้วยนํ้าเสี ยงที่ดูตื่นเต้น ั “เราเองคิดว่า ถึงแม้จะสู้กนเสร็ จ กว่าจะสงบได้ คงจะต้องใช้เวลาหลายวันทีเดียว เราว่าท่านคงยัง ไม่ได้เจอกับท่านแม่ทพลีจริ งๆ หรอกนะคะ”คางูยะพูด ั “แค่ได้ยินเสี ยง หนูก็สบายใจแล้วค่ะ”เทียนจื่อพูดแล้วก็ยิ้ม กองบัญชาการทัพเรือ UFN, เกาะ Penglai พลเรื อเอกอิคุโนสึ เกะ อาราอิ ผูบญชาการทัพเรื อที่ 2แห่งญี่ปุ่นกําลังเดินเล่นไปตามทางเดิน และ ้ ั ก็มองออกไปนอกหน้าต่าง มองไปที่ท่าเรื อก่อนที่เขาจะหันพูดกับแฟนของเขา โยชิกะ คาเอเดะ ที่เพิ่งเดินตามมา “ผมไม่ได้กลับโฮไรนานแล้ว ตั้งแต่พีธีฉลองชัยชนะที่เกียวโต เมื่อวันที่ 10” “ฉันเองก็ยินดี ที่คุณกลับมาเสี ยที ที่นี่เปลี่ยนไปมาก”คาเอเดะพูด
 • 51. “ผมก็ดีใจ ที่ได้เจอคุณอีกครั้ง”อาราอิพูดก่อนที่เขาจะเอามือสัมผัสใบหน้าของคาเอเดะด้วย สัมผัสที่แผ่วเบา ก่อนที่เขาจะพูด “ผมจะมาบอกคุณว่า ท่านผูนาสภาปกครอง ท่านพลโทฮาซามะ ้ ํ ได้สงให้ผมไปดูแลการฝึ กทัพเรื อบรู ไนและติมอร์ ท่ีนิวกีนี ผมจะมาลาคุณ” ั่ “ถ้าหากงั้น ก็ขอให้คุณปลอดภัยด้วยนะคะ”คาเอเดะพูด “ผมสัญญาครับ”อาราอิพูด 2 ช.ม ต่อมา ที่ทาการสภาปกครอง, เกียวโต อิโซรุ กาลังนังทํางานอยูในห้องของเขา จากนั้นเองเสี ยงโทรศัพท์ก็ดงขึ้น เขาก็รีบรับสายทันที ํ ่ ่ ั “ฮัลโหล.....มีอะไร?” “ท่านครับ....พลเรื อเอกอิคุโนสึ เกะ อาราอิ ต้องการพบท่าน....จะบอกเขาอย่างไรดีครับ?” ่ “บอกเขาว่าชั้นไม่อยู”อิโซรุ พูดก่อนที่เขาจะวางสายแล้วเดินออกไปจากห้อง หลังจากนั้นเองอาราอิก็เดินเข้ามาในห้อง โดยที่นายทหารพยายามห้าม “ท่านครับ....เดี๋ยวก่อน!” พออาราอิเข้ามาในห้องแล้วไม่เห็นผูนาสภาปกครอง เขาก็ยืนนิ่ง ก่อนที่นายทหารที่ตามเขามา ้ ํ จะพูดกับเขา ่ “เห็นไหมครับ....ท่านพลโทไม่อยูจริ งๆ” “ท่านผูนาสภาปกครองสังให้ช้นไปช่วยพวกบรู ไนและติมอร์ ฝึกทัพเรื อ ท่านดันไม่อยู่ ชั้นจะ ้ ํ ่ ั มาลาท่านและกะจะมอบของอะไรสักอย่างให้หน่อย”อาราอิพูด “เครื่ องรางโอมาโมริ หรื อครับ?”นายทหารถาม
 • 52. “ใช่แล้ว....แม่ช้นเคยให้ช้นเมื่อ 8ปี ก่อน มันเคยทําให้ช้นรอดตาย ตอนไปวางทุ่นระเบิดใน ั ั ั น่านนํ้าจีน ดักกองเรื อบริ ทานเนีย มันเป็ นราวกับปฏิหารย์”อาราอิพูด “แหม่....เรื่ องของท่าน เหมือนกับในหนังเลยนะครับ”นายทหารพูดเพื่อให้บรรยากาศที่เริ่ มตึง เครี ยดผ่อนคลายลงมา “ใครจะไปมีอารมณ์แต่งเรื่ องตอนนี้!?”อาราอิเริ่ มขึ้นเสี ยงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพูดต่อ “แนวทางที่ ซี โร่ ได้เคยวางรากฐานไว้ เป็ นหลักสําคัญของพวกเรา ทั้งสภาปกครอง, ทหารญี่ปนและอัศวินดํา ุ่ ชั้นอยากจะบอกว่า หากขืนว่าท่านผูนา ทําตัวเป็ นเผด็จการขึ้นมา......วันอวสารของท่านและคณะ ้ ํ คงอีกไม่ไกล ชั้นมาเพื่อพูดแค่น้ ีล่ะ....ขอให้ท่านถนอมตัวด้วย” พอพูดเสร็ จ อาราอิก็วางโอมาโมริ ไว้บนโต๊ะ แล้วก็เดินออกไป หน่ วยบัญชาการ, ฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด 11.20น ่ โทโดกําลังนังอ่านหนังสื ออ่านเล่นอยูนอกเต๊นท์ของเขาในขณะที่มิตสึ โอะกําลังเล็งปื นยาวขึ้น ่ ไปบนฟ้ า ทําให้โทโดสงสัยและรําคาญการกระทําของมิตสึ โอะเล็กน้อย เขาจึงละจากการอ่าน หนังสื อแล้วก็ถามมิตสึ โอะ “มิตสึ โอะ....นายเอา Arisaka ของนายส่องบนท้องฟ้ าทําไม?” “ครับ?”มิตสึ โอะหันหน้ามาหาโทโดด้วยสี หน้าที่สงสัยเล็กน้อย “นายคงไม่คิดจะสอยนกบนฟ้ าหรอกนะ”โทโดพูด “ผมแค่เล็งปื นเล่นๆ ดูว่าผมดูแม่นขึ้นไหม น่ะครับ”มิตสึ โอะพูด “หากนายไม่ลองยิงดู ก็ไม่รู้หรอกน่า”โทโดพูดก่อนที่จะอ่านหนังสื อของเขาต่อ “ถ้างั้น...”มิตสึ โอะพูดก่อนที่จะใส่กระสุนในลังเพลิงแล้วชักปื นเตรี ยมยิง แกร่ ก
 • 53. “ผมขอทดสอบเลยแล้วกันนะครับ!”มิตสึ โอะพูดแล้วเตรี ยมเหนี่ยวไก “เฮ้ยๆ ชั้นอ่านหนังสื ออยูนะเว๊ย! หากนายจะทดสอบความแม่น นายไปยิงนอกเมืองนู่น!”โทโด ่ รี บห้ามและต่อว่ามิตสึ โอะก่อนที่เขาจะทําการเหนี่ยวไกและสะดุงกันถ้วนหน้า ้ เปรี้ ยงงงงงงงง “ท....โทษทีครับ”มิตสึ โอะพูด “ช้าไปแล้วล่ะมั้ง”โทโดพูดด้วยนํ้าเสี ยงเรี ยบๆ ้ แล้วนากิสะก็ยกกับข้าวมาเสิ ร์ฟ โดยมื้อเที่ยงนี้ เป็ นข้าวปั้น, กุงเท็มปุระและซูชิปลา “คุณโทโด คุณฮาซามะ....กับข้าวมาแล้ว....เชิญรับประทานตามสบายค่ะ”นากิสะพูดด้วยนํ้าเสี ยง หวานๆ ก่อนที่จะวางกับข้าวลงบนโต๊ะ “ขอบใจสําหรับกับข้าวนะ นากิสะ”โทโดพูด “ขอทานเลยนะครับ”มิตสึ โอะพูดก่อนที่เขาจะหยิบข้าวปั้นขึ้นมา1ชิ้น “ดูเหมือนว่า เมื่อเร็ วๆนี้เอง ท่านผูนาสภาจะส่งพลเรื อเอกอิคุโนสึ เกะไปร่ วมแผนการซ้อมรบ ้ ํ ทัพเรื อบรู ไน-ติมอร์ Aceh Silver นะคะ”นากิสะพูด “ดูท่าว่า....ท่านพลโทฮาซามะ จะรู้ว่าอาราอิน่ะ ไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดเตรี ยมทหารของเขา ว่า ไหม มิตสึ โอะ”โทโดพูดแล้วก็หนไปหามิตสึ โอะ ั “คุณอาราอิบอกว่าพี่ผม สังทหารออกมาเตรี ยมการ มันดูคล้ายๆ กับจอมพลสตาดท์ไทรน์ของ ่ เยอรมนีในตอนนี้ไงๆ ชอบกล แต่ผมว่า มันก็ไม่น่าเหมือนกันเท่าไร”มิตสึ โอะพูด “ใช่ๆ ซี จิสมันด์ระดมทหารด้วย แต่ของเราน่ะไม่”นากิสะพูด “พวกเราก็ได้แต่หวังว่า ท่านพลโท จะไม่ทาตัวเป็ นเผด็จการ...ก็แค่น้ ีแหล่ะ”โทโดพูดก่อนที่เขา ํ จะซดนํ้าชาเข้าปาก
 • 54. ที่ทาการสภาปกครอง, เกียวโต 13.00น ผูบญชาการหน่วยราชการลับประจําสภาปกครอง พลจัตวาชิมิสึ ทาเคอิชิ ได้เข้ามารายงานอิโซรุ ้ ั เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เริ่ มมีท่าทีที่จะต่อต้านเขา และก็เสนอวิธีแก้ต่างๆ ที่มีแนวโน้มไป ในทางเผด็จการ “ชิเงโนบุ ฮาระ กับพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่น ตอนนี้เริ่ มจะออกมาต่อต้านพวกเราแบบ เปิ ดเผยแล้ว และผมไปได้ยินมาว่า เร็ วๆนี้ พวกนั้นจะจัดการชุมนุมขึ้น ผมว่า พวกเราควรจะต้อง ทําอะไรสักอย่างนะครับ” “นายก็บอกทางแก้ของนายมากสิ ทาเคอิชิ”อิโซรุ เงยหน้ามองไปหาทาเคอิชิ “ผมว่า....เราควรส่งทหารไปปิ ดพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่น และยัดข้อหาว่า พยายามจะ ก่อความไม่สงบในประเทศ”ทาเคอิชิพูด “ถ้างั้น นายก็จดการเลย”อิโซรุ พูด ั ที่ทาการพรรคสั นนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่น, เกียวโต 14.20น รถบรรทุก2คันที่ขนทหารญี่ปุ่นมาเต็มอัตราพร้อมกับยานเกราะและ Knightmare รุ่ น Akatsuki 3 ตัวได้เข้ามาในลานจอดรถของที่ทาการพรรค พอรถจอดแล้ว นายทหารในรถจี๊ปก็ตะโกน ํ หลังจากที่พวกทหารกระโดดลงจากรถแล้วรี บวิ่งเข้าไปในตึก พร้อมอาวุธปื นของตน ํ “ไล่ทุกคนในตึกออกให้หมด แล้วปิ ดที่นี่ซะ! ใครขัดขืน อนุญาติให้ใช้กาลังได้!” พอพวกทหารเดินเข้าไปในตึกแล้ว สมาชิกพรรคในชุดสูทสี ดาก็เดินเข้ามาห้าม ํ “หยุดก่อน.....พวกนายจะอะไรน่ะ?” “หลีกไป!”ทหารพูดก่อนที่เขาจะใช้พนท้ายปื นฟาดจนสมาชิกพรรคคนนั้นลงไปหมอบบนพื้น ั กระเบื้องเย็นๆ
 • 55. บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต นายทหารคนสนิทของโทโดรี บกระโดดลงจากรถจี๊ปแล้ววิ่งไปที่หน้าบ้านเพื่อจะรายงานคางูยะ เกี่ยวกับการที่พลโทฮาซามะสังปิ ดพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่นด้วยความเร่ งรี บ เขารี บวิ่ง ่ ไปที่หน้าบ้านของคางูยะ แล้วรี บกดกริ่ ง “ท่านคางูยะครับ! เกิดเรื่ องใหญ่แล้วครับ!” “ค่ะมาแล้วค่ะ”คางูยะพูดก่อนที่เธอจะรี บเดินออกมาเปิ ดประตูให้ “ร้อยโทยามาโมโตะเองหรื อคะ”คางูยะพูดหลังจากที่เห็นหน้านายทหารคนนั้น “ครับ....ผมมีเรื่ องใหญ่ จะมารายงานครับ”ร้อยโทยามาโมโตะพูดด้วยนํ้าเสี ยงกระหื ดกระหอบ เล็กน้อย “เชิญในบ้านก่อนก็ได้ค่ะ”คางูยะพูดแล้วร้อยโทยามาโมโตะก็ค่อยๆ เดินเข้าไปในบ้าน หลังจากที่ร้อยโทยามาโมโตะดื่มนํ้าเย็นๆ 2แก้วเพื่อลดอาการเหนื่อยแล้ว เขาก็รีบรายงาน “ท่านคางูยะครับ...ท่านพลโทฮาซามะ ได้สงปิ ดพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อกี้ ั่ นี้เองครับ” “งั้นหรื อค่ะ!?”คางูยะตกใจหลังจากที่ได้ยินรายงาน “ครับท่าน.....ท่านพลโทอ้างว่า พวกนั้นจะก่อความไม่สงบ โดยจะจัดชุมนุมทางการเมืองครับ” ร้อยโทยามาโมโตะพูด “จัดชุมนุมทางการเมือง? เรื่ องอย่างนั้น ทางพลโทฮาซามะก็ไม่มีสิทธิ์ท่ีจะไปห้ามนี่คะ”คางูยะ พูด
 • 56. “ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน.....ผมว่า ทางพลโทฮาซามะคงพยายามจะกําจัดศัตรู ทางการเมืองของเขา และขึ้นมาเป็ นรัฐบาลเองครับ”ร้อยโทยามาโมโตะลองสันนิษฐานโดยใช้เหตุผลที่ฟังดูโหดร้าย แต่เป็ นไปได้ “เราเองก็ไม่แน่ใจว่า ท่านพลโทจะทําลงไปด้วยเหตุน้ นจริ งหรื อเปล่า เราก็รู้แต่เพียงว่า ทางพลโท ั เองกําลังทําผิดอย่างมาก”คางูยะพูด สถานกงศุลจีน, โตเกียว คาเรนรี บบึ่งรถมาจากโรงเรี ยนแอชฟอร์ ด เพื่อมาหารื อกับพวกผูบญชาการกองกําลังอาสารักษา ้ ั เสถียรภาพของจีน เกี่ยวกับการกระทําของสภาปกครองในตอนนี้ พอรถจอดแล้ว เธอก็รีบ กระโดดลงมาจากรถแล้วรี บเดินเข้าไปในสถานกงศุลทันที พอเธอเข้ามาในห้องประชุม เธอก็ทาความเคารพเทียนจื่อและรี บนังลงทันที ก่อนที่หงกู่จะเริ่ ม ํ ่ พูดด้วยนํ้าเสี ยงที่ไม่พอใจเท่าไร “พลโทฮาซามะ อิโซรุ ทําแบบนี้ ....มันผิดกับเงื่อนไขของสภาปกครองนี่หว่า!” “เขาเป็ นผูนาสภาปกครอง แถมยังเป็ นผูบญชาการเขตฮอนชูและกองทัพนาวิกโยธินอีกต่างหาก ้ ํ ้ ั ดังนั้นเขาก็ทาอะไรก็ได้ ตามที่ตองการ”เซี่ ยงหลินพูด ํ ้ ํ “ควบสามตําแหน่งแบบนี้.....มีกาลังพอตั้งพรรคการเมืองได้เลยนะ”เทียนจื่อพูด “อิโซรุ เริ่ มจะฉี กหน้ากากตัวเองแล้ว.....ท่านพลโทคงไม่ตองการให้มีการเลือกตั้ง และหากไม่มี ้ ่ การเลือกตั้ง ก็ไม่มีรัฐบาลพลเรื อน.....อย่างนี้ ถ้าไม่เรี ยกว่าเผด็จการ ก็ไม่รู้วาจะเรี ยกอย่างไร แล้ว”คาเรนพูดด้วยนํ้าเสี ยงที่ไม่พอใจอย่างยิ่ง “พลโทฮาซามะ อิโซรุ เป็ นทั้งผูบญชาการกองทัพเขตฮอนชูและกองทัพนาวิกโยธิน ดังนั้น ท่าน ้ ั ก็มีฐานกําลังมากพอดูแล้ว......พวกพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งใหม่ มีกาลังไรบ้าง?”หงกู่ถาม ํ “ถ้างั้น....พวกเราก็ตองต่อต้านสภาปกครองในตอนนี้ ”เทียนจื่อพูด ้
 • 57. “ฮะ.....เมื่อกี้....องค์ฮ่องเต้ทรงทูลเช่นไร?”หงกู่ “ขอทูลว่า การต่อต้านสภาปกครองญี่ปุ่น มันก็ไม่ต่างประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเลยนะเพค่ะ” เซี่ ยงหลินพูดแล้วก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์ท่ีไม่ดสกอย่างได้ ู ั “แล้วเราบอกหรื อยังว่า....จะต่อต้านแบบไหน?”เทียนจื่อถาม “ใช่แล้ว!”คาเรนพูดก่อนที่ทุกคนจะหันมามองเธอ “ใช่อะไรหรื อครับ พันตรี ?”หงกู่ถาม “พวกเราจะต้องร่ วมกัน ต่อต้านอํานาจของอิโซรุ แบบเงียบๆ”คาเรนพูด “ถ้าเป็ นแบบนั้น เราก็ตองการฐานกําลังในประเทศของคุณเองด้วย.....ท่านจะหาจากไหน?”หงกู่ ้ ถาม “ก็สหายของเราที่ฮอกไกโดไง”คาเรนพูดแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนนึก “พลตรี โทโด....ผมนึกวิธีได้แล้ว”หงกู่พูด ํ “ท่านโทโดเป็ นผูบญชาการกองทัพเขตคิวชูและโอกินาว่า....ก็มีกาลังสนับสนุนพอสมควรนะ ้ ั คะ”เทียนจื่อพูด “แต่ว่า ทั้งคู่เป็ นทหารด้วยกัน หากเกิดการขับเคี่ยวกันขึ้น เกรงว่าจะกลายมาเป็ นสงครามกลาง เมืองนะคะ”เซี่ ยงหลินพูด “ก็บอกแล้วไงว่า พวกเราจะต้องต่อต้านแบบเงียบๆ”คาเรนพูด “เงียบก่อนค่ะทุกคน”เทียนจื่อพูดก่อนที่เธอจะพูดต่อ “ตอนนี้ ท่านพลโทฮาซามะยังไม่ได้กระทํา อะไรไปในแนวเผด็จการมาก หากเราทําอะไรลงไป ท่านจะหาว่าพวกเราต้องการเป็ นปฏิปักษ์ และอาจจะใช้เราเป็ นข้ออ้างในการกระทําต่างๆ ของเขา พวกเราเองนี่แหล่ะจะโดนต่อต้าน พวก เราจะต้องอดทนรอให้ “ทรราชในสายหมอก” นี้ออกมาจากหมอกก่อน.....หากท่านพลโทกระทํา
 • 58. ไปในทางเผด็จการมากๆ จนเป็ นที่เห็นชัดในสายตาของคนทุกคน ตอนนั้นเอง พวกเราจะมีฐาน สนับสนุนมากพอ ในการที่จะให้ท่านโทโดโค่นล้มพลโทฮาซามะ” “ท่านทรงมีเหตุและผลเป็ นเลิศ กระหม่อมนับถือ”หงกู่พูดและก็คานับ ํ “เราก็ตองชวนอีกคนนึงให้ได้ดวย”เทียนจื่อพูด ้ ้ “ใครล่ะคะ องค์ฮ่องเต้?”คาเรนหันไปถาม “ท่านประธานสุเมรากิ คางูยะ ไงคะ”เทียนจื่อพูดแล้วทุกๆคนก็เงียบ “ใช้แล้ว.....ท่านคางูยะ.....”หงกู่พูด “โธ่ ท่านหงกู่.....ทําเป็ นนึกได้ตลอด แต่ไม่เสนอเลยนะคะ”เซี่ ยงหลินพูดด้วยความหนักใจ เล็กน้อย “คุณคางูยะเป็ นทั้งผูนา UFN และเป็ นที่นบถือในกองบัญชาการ SCHUFNA ถ้าหากเราได้ท่าน ้ ํ ั ํ มาร่ วม เราก็จะมีกาลังมากขึ้น”เทียนจื่อพูด “แล้ว....หากโค่นพลโทฮาซามะและสภาปกครองเสร็ จแล้ว....จะไงต่อ?”คาเรนถาม “จริ งสิ .....”หงกู่พูด “เราขอเสนอ....ให้ทานคางูยะขึ้นเป็ นผูนาโดยที่ไม่ตองเลือกตั้ง โดยที่ให้ท่านขึ้นมานํารัฐบาล ่ ้ ํ ้ ทหารที่โทโดตั้งขึ้น ”เทียนจื่อพูด “องค์ฮ่องเต้.....หากเราทําแบบนั้น เราจะไม่โดนตราหน้าว่า เผด็จการหรื อพะยะค่ะ?”หงกู่ถาม “ท่านหงกู่ ฟังเราให้จบก่อนสิ ”เทียนจื่อพูด “ครับ องค์ฮ่องเต้”หงกู่พูดแล้วก็เงียบ ฟังเทียนจื่อพูดต่อ “ท่านคางูยะ เป็ นคนดี สนับสนุนคนทุกชนชั้น เหมือนที่คนทุกชนชั้นสนุบสนุนท่าน ท่านคางูยะ เอง ถึงแม้จะมีอายุแค่ 15 แต่มีปัญญามากมายเป็ นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนและเหล่าผูนา ้ ํ
 • 59. และผูแทนประเทศสมาชิกของ UFN หลายๆคนสนับสนุนท่านคางูยะในการทําสิ่ งต่างๆ และอีก ้ อย่าง ท่านเองก็มีหน้ามีตาในวงการต่างประเทศ ถึงแม้ท่านคางูยะจะขึ้นเป็ นผูนาญี่ปุ่น โดยไม่ได้ ้ ํ มาจากการเลือกตั้ง เราว่า ท่านคางูยะไม่ได้โดนกล่าวโจมตีหรื อประณามแน่ และอีกอย่าง การที่ ให้รัฐบาลทหารปกครอง จะทําให้ญี่ปุ่นสงบและเรี ยบร้อย และยิ่งผูนาเป็ นพลเรื อนอย่างท่านคางู ้ ํ ยะ รัฐบาลทหารที่ท่านโทโดตั้ง คงไม่ข่มเหงประชาชนแน่” “ฉัน....เอ๊ย ขอประทานอภัย....หม่อมชั้นเห็นด้วยกับความคิดท่าน”คาเรนพูด “แล้ว.....ท่านคางูยะ จะยอมหรื อเปล่า?”หงกู่ถาม “ถ้าเพื่อประเทศแล้ว ท่านคงจะยอม แต่ตอนนี้ ก็ยงไม่แน่ ไว้รอหลังจากการใหญ่ของเราลุล่วง ั ก่อน”เทียนจื่อพูดแล้วก็เดินออกไปมองนอกหน้าต่าง ดูกองทหารของเธอฝึ กกันไป ฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด 16.00น หลังจากที่โทโดได้อ่านจดหมายเกี่ยวเหตุการณ์ต่างๆที่เกียวโต และการเชิญโทโดมาร่ วมกัน ต่อต้านสภาปกครอง หลังจากที่โทโดเพ่งสายตาจนอ่านเสร็ จ เขาก็หนไปพูดกับมิตสึ โอะและยื่น ั จดหมายให้เขาดู “ดูท่าว่า พี่ชายของนาย จะอยากเล่นบทเป็ นโชกุนนะ” “ไม่นะ พี่อิโซรุ ”มิตสึ โอะพูดแบบอึ้งสุดๆ “และหากชั้น จะต่อต้านการกระทําของพี่นาย.....นายจะยอมไหม?”โทโดถาม “ผมขอเข้าร่ วมด้วยคน”มิตสึ โอะพูดด้วยเสี ยงแน่วแน่ และมองหน้าโทโด “ดีมาก....พรุ่ งนี้ เราจะกลับไปคิวชู....พวกเราจะเริ่ มต่อต้าน แบบเงียบๆ”โทโดพูดแล้วเผา จดหมายทิ้งเพื่อทําลายหลักฐาน
 • 60. บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต นายทหารของคาเรนได้มาที่บานของคางูยะ เพื่อมาขอให้คางูยะทําการสนับสนุน หลังจากที่คางู ้ ยะได้อ่านจดหมายแล้ว เธอก็ปิดซองและส่งกลับไปให้นายทหารของคาเรน “เราขอไม่ร่วมกับ....ปัญหาทางการเมืองนี้ค่ะ”คางูยะพูด “แต่ว่า ท่านพลโท ตอนนี้กาลังจะทําตัวเองเป็ นเผด็จการนะครับ” ํ “เรารู้ค่ะ แต่ว่า หากเราเข้าร่ วม ก็ไม่ได้หมายความว่า พลโทฮาซามะจะโดนโค่นได้ไวขึ้นนี่คะ” คางูยะพูด “แล้วท่านจะทําอย่างไรครับ?” “ก็คง ต้องอยูเ่ ฉยๆสักพัก แต่ยงไงเราก็จะไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการอยูดี เราเองจะพยายามให้ ั ่ กําลังใจ ขอให้พวกท่านทําเพื่อญี่ปุ่นจนสําเร็ จ เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่พวกท่านต้องการนะ คะ”คางูยะพูดก่อนที่จะมองออกไปนอกหน้าต่าง “ถ้างั้น”นายทหารพูดก่อนที่เขาจะยืนขึ้นและโค้งคํานับ “ขอให้ท่านคางูยะโชคดีนะครับ” พอนายทหารเดินออกไป คางูยะก็พูดคนเดียวตามลําพัง แล้วหลับตาโดยที่น้ าตาไหลออกมา ํ เล็กน้อย “ขอโทษด้วยนะคะ ท่านซี โร่ ที่หนูทาให้ญี่ปุ่นดีข้ ึน ตามที่ท่านต้องการไม่ได้” ํ
 • 61. ตอนที่ 4 เสือออกลาย วันที่ 24 กันยายน atb.2018 นาโกย่ า 10.22น ชาวบ้านได้มารวมกันตรงลานกลางเมือง เพื่อมาฟังคําปราศัยจากสมาชิกคนนึงของพรรคปฏิรูป ประชาชนและประชาธิปไตย เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันก่อน เมื่อสมาชิกพรรคเดียวกับเขา ถูก จับกุมในเมืองนาโกย่าแห่งนี้ “พ่อแม่ พี่นองแห่งเมืองนาโกย่า! เมื่อ17วันก่อน พวกเราได้มารวมตัวกันที่นี่ เพื่อมาร่ วมกันฉลอง ้ ชัยชนะของชาวญี่ปุ่นสงครามต่อต้านบริ ทานเนีย แต่บดนี้ พวกเรามีเรื่ องอีกอย่าง เกี่ยวกับการ ั ปกครอง โดยสภาปกครองแห่งชาติ...... เมื่อวานนี้ คุณอาชิกาว่า โอโตริ สมาชิกของพรรคปฏิรูป ประชาชนและประชาธิปไตย ที่ผมสังกัดอยู่ เพิ่งถูกกองทหารสอบสวน “เค็มเพอิไท” ของสภา ปกครองจับตัวไป! เขาทําอะไรผิด จึงได้โดนจับตัวไป!? เขาก็แค่เขียนบทแสดงความคิดเห็น วิจารย์การดําเนินงานของสภาปกครอง ในหนังสื อพิมพ์ดวยความสุภาพ ตรงไปตรงมาและไม่ผิด ้ มโนธรรมในการเป็ นคนญี่ปน! ผมไม่เข้าใจจริ งๆ ว่า ทางพลโทฮาซามะ อิโซรุ กาลังคิดอะไรอยู่ ุ่ ํ .....แค่เขาวิจารย์ไม่ถูกคอท่าน ถึงกับส่งทหารมาจับตัวเขาเลยหรื อ!!? ผมกับชาวนาโกย่า....ขอ ั เรี ยกร้ง ให้คุณรี บปล่อยตัวเขาทันที! มิเช่นนั้น ได้เห็นดีกน !” พอพูดเสร็ จ ทุกๆคนก็ตะโกนและชูมือขึ้น “ประชาธิปไตย! ต้านเผด็จการทหาร!” “ประชาธิปไตย! ต้านเผด็จการทหาร!” “ประชาธิปไตย! ต้านเผด็จการทหาร!”
 • 62. ในคืนนั้นเอง โอโตริ ได้เดินไปตามตรอกซอกซอยมืดๆ เพื่อที่จะกลับบ้านของเขา ระหว่างที่เดินไป เขาก็รู้สึก ว่ามีใครกําลังสะกดรอยเขา เขาจึงเร่ งฝี เท้าให้ไวขึ้น พอเขาเดินมาเกือบออกจากซอย เขาก็เจอ พวกทหารญี่ปุ่น ในชุดหน่วยรบพิเศษใส่แว่นมองกลางคืน ในมือแต่ละคนถือปื นกลเก็บเสี ยง และจากนั้นหน่วยทหารนั้นก็กราดยิงเขาจนกระสุนหมดแม็ก โอโตริ ลมลง จมกองเลือดของเขา แว่นตาของเขาแตก หลังจากที่กระทบพื้น หน่วยทหารหน่วย ้ นั้นก็รีบทําการเก็บกวาด จนทุกอย่างหมดจด 2 วันต่อมา, วันที่ 26 กันยายน atb.2018 โตเกียว 10.30น เทียนจื่อกับเซี่ ยงหลินกําลังนังรถดูสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในเมือง หลังจากที่สภา ่ ั่ ่ ปกครองสังประกาศให้มีเคอร์ ฟิว ระหว่างที่นงอยูในรถนั้นเอง ก็เห็นหลายๆอย่าง เช่นกองทหาร ่ ญี่ปุ่นในชุดเกราะและโล่พร้อมสลายการชุมนุม หรื อไม่ก็ถือปื นลูกซองในมือ ผูชุมนุมต่าง ้ เรี ยกร้องหลายๆอย่างจากสภาปกครอง คือให้ลดมาตรการของกองทัพลง, เปิ ดพรรคการเมืองที่ ถูกปิ ดไปและยกเลิกเคอร์ ฟิว “ดูท่าว่า ประชาชนคงจะหมดความอดทนกับสภาปกครองเต็มทนแล้วนะคะ”เซี่ ยงหลินพูด “แสดงว่า มันคงใกล้เวลาที่เราจะเริ่ มแผนการแล้วสิ ”เทียนจื่อพูด แล้วจากนั้นทางสภาปกครองก็ส่ง Akatsuki สี่ ตวบินออกมา แต่ละตัวคิดเครื่ องยิงลูกระเบิด ั พร้อมโหลดกระสุนแก๊สนํ้าตา พอเข้ามาในระยะยิงแล้ว หุ่นทุกตัวก็ทาการยิงแก๊สนํ้าตาใส่ผู้ ํ ชุมนุม จนทุกคนหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศ คนละทาง “เดินหน้าได้!”นายทหารตะโกนแล้วก็นากองทหารเข้าปราบผูชุมนุม ํ ้
 • 63. “หนอยยยยย ไอพวกสภาปกครอง! นี่น่ะหรื อ สิ่ งที่พวกแกมอบให้เพื่อนร่ วมชาติน่ะ!?”ผูชุมนุม ้ คนนึงตะโกนในขณะที่วิ่งหนี ผูชุมนุมกลุ่มนึง ได้วิ่งหนีมาทางโรงเรี ยนแอชฟอร์ ด พอนายทหารคุมเวรเห็นเข้า เขาก็ถามคาเรน ้ ํ ่ ่ ้ ที่กาลังนังอ่านหนังสื ออยูขางๆในขณะเข้าเวร “ท่านพันตรี ครับ.....มีฝงชนกําลังหนีการปราบชุมนุมมา....เหมือนจะมาทางนี้ ขอคําสังด้วยครับ” ู ่ “ให้พวกเขาเข้ามา”คาเรนพูดก่อนที่เธอจะไปหยิบไม้ตะบองขนาดเหมาะมือมา พอผูชุมนุมวิ่งเข้ามาหลบในโรงเรี ยนแล้ว พวกทหารที่ไล่ตามมาก็พยายามเดินเข้ามาในโรงเรี ยน ้ แต่ก็เจอพวกทหารของคาเรน และตัวคาเรนเองดักไว้ “พันตรี โคสึ กิ....หลีกทางไป”นายทหารของสภาปกครองพูด “แล้วหากฉันจะไม่หลีกล่ะ....นายจะทําอะไรฉัน?”คาเรนพูดแล้วชี้คมแฝกไปที่หน้าของ นายทหารคนนั้น ก่อนที่ทหารของคาเรนจะเตรี ยมปื นยาวของตนพร้อมยิง “นี่เป็ นเขตของชั้น......ทางสภาสูงของ UFNที่โฮไรและทาง SCHUFNA มอบให้ฉนคนดูแล พวก ั นายหมดสิ ทธิ์ในการใช้อานาจในพื้นที่น้ ี นอกจากจะขอฉัน เข้าใจ?”คาเรนพูด ํ
 • 64. “หนอย.....พวกเรากลับ!!”นายหทารสภาปกครองโมโหก่อนที่จะตะโกนสังทหารของเขา ่ พอพวกทหารสภาปกครองเดินจากไปแล้ว คาเรนก็รีบเดินไปดูคนเจ็บ “คนเจ็บทุกคน ไปรักษาตัวได้ที่โรงยิม พวกเรานักเรี ยนบริ ทานเนียยินดีบริ การท่าน”เสี ยง ประกาศจากรี วาลดังขึ้น “ร้อยโทอิซาคาว่า เคนอิจิ! นายนําหน่วยแพทย์ไปช่วยคนเจ็บที!”คาเรนตะโกน “รับทราบครับท่าน!” 15 นาทีต่อมา โรงยิม พวกนักเรี ยนและชาวบริ ทานเนียส่วนนึงได้ช่วยกันรักษาชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ไม่ถือ ตัวแต่อย่างใด ส่วนกิลฟอร์ ดกับคอร์ นีเลียก็เข้ามาช่วยเช่นกัน โดยที่คอร์ นีเลียจะหยิบยาและผ้าให้ กิลฟอร์ ด “นายรักษาได้ดวยหรื อ? กิลฟอร์ ด”คอร์ นีเลียถาม ้ “ผมเคยจบหลักสูตรปฐมพยาบาลมาก่อนครับ องค์หญิง”กิลฟอร์ ดพูดก่อนที่เขาจะเอาผ้าไปชุบยา ในตอนนั้นเอง รี วาลก็ช่วยเสนารักษ์ญี่ปุ่นพันแผลชายสูงอายุคนนึง “ขอบใจมากนะ พ่อหนุ่มบริ ทานเนีย”ชายสูงอายุคนนั้นพูดกับรี วาล “ไม่เป็ นไรครับ”รี วาลพูด “พวกนั้นลืมสิ่ งที่ซีโร่ ช้ ีแนะไว้หรื อไงนะ? ถึงได้ทาแบบนี้”ชายคนนั้นพูด ํ “ผมว่าน่าจะเป็ นแบบนั้นนะครับ”รี วาลพูด
 • 65. ฐานทัพฟูคุโอกะ, คิวชู 11.40น พอโทโดได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่ องในโตเกียว เขาก็ฟิวส์ขาดทันทีหลังจากที่ฟังเสร็ จ แต่เขาก็ยง ั คุมสติตวเอง ไม่ให้อาละวาดต่อหน้านายทหารของเขา ซึ่ งรวมถึงนากิสะและมิตสึ โอะ ั “ทําตัวเป็ นทรราชแบบนี้....สักวันมันต้องโดนโค่น ด้วยมือพวกเราและประชาชน”โทโดพูด “อิโซรุ มนนึกว่ามันเป็ นโชกุนหรื อไง....ชี้นิ้วสังอย่างเดียว”นากิสะพูด ั ่ “หากมันคิดจะเป็ นโชกุนหรื อเป็ นสมเด็จพระจักรพรรดิ ก็เชิญให้มนเป็ นคนเดียวเถอะ....พวกเรา ั จะไม่เอากับมันด้วย”โทโดพูด “แล้วท่านมีแผนการในหัวไหม....ตอนนี้เป็ นเวลาเหมาะแล้วนะครับ”มิตสึ โอะพูดแล้วก็ด่ืมนํ้า “ชั้นก็กาลังนึกอยู.่ ... ชั้นกําลังคิดอยูว่า จะเป็ นอย่างไรหากชั้นส่งทหารไปร่ วมกับทหารจีน ํ ่ ร่ วมกันยึดอํานาจจากสภาปกครอง”โทโดพูด ทําให้มิตสึ โอะถึงกับพ่นไอนํ้าออกมาด้วยความ ตกใจของเขาเอง “มิตสึ โอะ....นายเป็ นปลาวาฬไปแล้วหรื อ?”นากิสะถาม “ท่านจะยึดอํานาจหรื อครับ!?”มิตสึ โอะถามด้วยความตกใจ “ใช่....ยึดอํานาจจากพี่ของนายน่ะ.....นายมีปัญหาไรหรื อเปล่า ?”โทโดถาม “ทําแบบนั้น มันเหมือนกับว่า ทหารอย่างเรา ไปยึดอํานาจจากรัฐบาลทหารอีกที มันฟังดูเผด็จ การอยูดีน่ะครับ”มิตสึ โอะพูดแล้วเอาผ้าเช็ดปากของเขาเอง ่ “ชั้นยังไม่ได้บอกว่า จะขึ้นปกครองประเทศต่อจากเขา ชั้นได้คุยกับทางท่านเทียนจื่อแล้ว ว่า หลังจากที่เรายึดอํานาจและโค่นล้มเขาเสร็ จ เราจะตั้งรัฐบาลทหารขึ้นมา และเราจะแต่งตั้งพล เรื อนให้ข้ ึนมาเป็ นผูนาของรัฐบาลทหาร”โทโดพูด ้ ํ “แล้วใครจะเป็ นผูนาล่ะ? ชิเงโนบุ ฮาระหรื อซาวาดะ เค็นโตะ?”นากิสะถาม ้ ํ
 • 66. “สุเมรากิ คางูยะ”โทโดพูด หลังจากที่โทโดเอ่ยชื่อแล้ว มิตสึ โอะก็ไอค่อกแค่กทันที “ท่านคางูยะน่ะหรื อ?”นากิสะถาม “ท่านเป็ นพลเรื อนที่มีความสามารถที่สุดแล้ว ท่านมีความสามารถพอที่จะคุมรัฐบาลทหารของ ชั้นได้แน่”โทโดพูด “แล้ว พวกเรามีชื่อยัง? จะทําการใหญ่ เราต้องการชื่อคณะผูก่อการนะครับ”มิตสึ โอะพูด ้ “คณะรัฐบาลทหารญี่ปน ฟังดูเป็ นไง?”โทโดพูด ุ่ “ยังดีกว่าเป็ นสภาปกครองแห่งชาติแล้วกัน”นากิสะพูด “แล้วในเมื่อท่านจะตั้งรัฐบาลทหาร สมมุติหากท่านได้รับการสนับสนุน ท่านจะขึ้นปกครอง ประเทศไหมล่ะครับ?”มิตสึ โอะหันไปถามโทโด “ชั้นปกครองไม่ได้หรอก”โทโดพูด “ทําไมล่ะครับ?”มิตสึ โอะถาม “พวกเรา ทหารญี่ปุ่นน่ะ เรื่ องการรบหรื อการสงคราม พวกเราเป็ นหนึ่งและเหนือกว่าใครใน แผ่นดิน แต่เรื่ องอื่นๆ เช่นเศรษฐกิจและการทูตนี่ .... เรายังต้องพึ่งประชาชนคนธรรมดาอีกเยอะ ...ทหารอย่างเราคุมหมดไม่ไหวหรอก”โทโดพูด “ฉันเห็นด้วยกับสิ่ งที่ท่านโทโดพูด”นากิสะพูด ที่ทาการสภาปกครอง, เกียวโต 12.30น “ช่วงนี้ สภาพเศรษฐกิจของเราแย่มาก สิ นค้าถูกขายทอดตลาดมืด...ผูคนระสํ่าระส่ายอย่างมาก ้ ครับท่าน”พันเอกอูชิจิม่ารายงานถึงสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่กาลังลงดิ่งอย่างมากให้อิโซรุ ฟัง ํ โดยที่เขากําลังสับสนมาก
 • 67. “แล้วทางแก้ล่ะ?”อิโซรุ ถามพอเขาเห็นพันเอกอูชิจิมาก้มหน้าเขาก็พูดต่อ “ชั้นไม่อยากฟังนาย ่ ครํ่าครวญ ชั้นอยากฟังทางแก้” “เราควรจัดการประชุมขึ้น เชิญคนเก่งๆมาหารื อกับเราว่า จะทําอย่างไร”พันเอกอูชิจิม่าพูด “ก็ดีนะ...มันคงจะช่วยอะไรได้บาง”อิโซรุ พูด ้ “เดี๋ยวผมจะส่งคนไปเชิญชวนบุคคลสําคัญทางแวดวงเศรษฐกิจมาหารื อร่ วมกันกับเราเองครับ” พันเอกอูชิจิม่าพูดก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้อง พอพันเอกเดินออกไปแล้ว อิโซรุ ก็หยิบโอมา โมริ ที่อาราอิมอบไว้ข้ ึนมาดู ก่อนที่เขาจะเก็บมันลงไปในลิ้นชัก เรือรบ JPS Ishimura, น่ านน้านิวกีนี หลังจากที่อาราอิอ่านหนังสื อพิมพ์แล้ว เขาก็ถอนหายใจเฮือกนึง ก่อนที่นายทหารของเขาจะเอา นํ้าชามาเสิ ร์ฟให้เขา “นํ้าชาครับ ท่านอาราอิ” “ขอบใจนะ นาวาโทคูอิสึมิ”อาราอิพูดก่อนที่เขาจะดื่มนํ้าชาเพื่อให้ชื่นคอ ก่อนที่เขาจะถาม “นายคิดอย่างไรกับสภาปกครองในตอนนี้ ” “ผมว่า พวกเขาเริ่ มเผด็จการมากขึ้น หลังจากที่พลโทฮาซามะเข้าดํารงตําแหน่งนะครับ” “ชั้นว่า ไม่เกินเดือนนี้ สภาปกครองมีอนเป็ นไปแน่ๆ”อาราอิพูด ั “แล้วท่านคิดว่า มีใครจะช่วยได้ไหม?” “ไม่มีใครช่วยได้....แม้แต่ท่านคางูยะเองก็ช่วยไม่ได้”อาราอิพูด
 • 68. บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต ตัวแทนจากสภาปกครองได้มาที่บานของคางูยะ เพื่อที่จะเชิญเธอให้เข้าร่ วมการประชุมแห่งชาติ ้ ํ เพื่อหารื อทางแก้วิกฤติเศรษฐกิจที่กาลังเกิดขึ้น “ท่านคางูยะ.....พลโทฮาวษมะต้องการเชิญท่านเข้าร่ วมการประชุมที่โตเกียวเพื่อหาทางแก้ เศรษฐกิจตกตํ่า หากได้คนเก่งอย่างท่านมาร่ วม พวกเราคงแก้ปัญหาที่เรากําลังเผชิญได้แน่ อยาก ทราบว่าท่านจะมาร่ วมหรื อไม่” พอผูแทนพูดเสร็ จแล้ว คางูยะก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างก่อนที่เธอจะพูด ้ “เราขอปฏิเสธ” “แต่ว่า...ญี่ปุ่น ประเทศของท่านเองกําลังประสบปัญหา...ท่านจะมองมันล่มสลายไปต่อหน้า หรื อ?”ผูแทนยืนขึ้นแล้วก็พูด ้ แล้วคางูยะก็หนหน้ากลับมาก่อนที่เธอจะพูด ั “อย่าลืมสิ ว่า พวกท่านคือสภาปกครอง....พวกท่านสามารถแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้แน่ หาก พวกท่านตั้งใจแก้ ปัญหานี้ มันไม่หนักหนาสาหัสมากหรอกค่ะ” “ถ้างั้น ผมขอลาครับ”ผูแทนพูดก่อนที่เขาจะโค้งคํานับและเดินออกไป ้ หลังจากนั้นเอง นายทหารของโทโด ร้อยโทยามาโมโตะก็เดินเข้ามาในบ้านเพื่อมาเยี่ยม หลังจาก ที่รู้ว่าคางูยะปฏิเสธผูแทน ทางร้อยโทก็พูด ้ “ดูเหมือนว่า การเชิญชวนท่าน ลําบากเหมือนเดิมนะ” “เราเองก็ไม่อยากไปโตเกียว....ท่านซี โร่ ตายที่นน ไปแล้วมันปวดใจ”คางูยะพูด ั่
 • 69. โรงเรียนแอชฟอร์ ด, โตเกียว 13.00น พวกของเทียนจื่อได้นากองทหารส่วนนึงได้มาที่โรงเรี ยนแอชฟอร์ ด เพื่อที่จะให้ทหารได้ ํ พักผ่อนและเทียนจื่อจะได้มาหารื อเล็กน้อยกับคาเรนเกี่ยวกับแผนการ เปรี้ ยงงงงงงงง นักเรี ยนและชาวบ้านส่วนนึงตกใจหลังจากที่ได้ยินเสี ยงปื นยาวดังขึ้น เมื่อหงกู่ทดสอบยิงความ แม่นปื นของเขาโดยใชปื น Lee-Enfield ของบริ ทานเนีย “ตอนนี้บริ ทานเนียเป็ นของลูลุช บนปื นยาวบริ ทานเนียยังมีสลักชื่อของลูลุช....องค์จกรพรรดิน่ะ ั ดีแต่ปืนยาวยังไม่แม่นตามเคย ทหารจีนอย่างชั้น ถือไว้ก็ฆ่าคนไม่ได้”หงกู่พูดแล้วก็ยื่นปื นยาวให้ อดีตร้อยเอกจาง ซึ่ งตอนนี้กลายมาเป็ นพันโทไปแล้ว “ปื นยาวของบริ ทานเนีย ผมจําได้ว่าทหารญี่ปุ่นและอัศวินดํา มีใช้กนเยอะถมไป พอๆกับ ั ่ Arisaka ของพวกเขาเอง.....พวกเขายังสามารถชนะบริ ทานเนียได้....ประเด็นมันไม่ได้อยูที่ชื่อปื น ั ่ หรื อชื่อผูผลิต แต่มนอยูที่คนถือไว้มากกว่านะครับ”พันโทจางพูดก่อนที่เขาจะชักปื นและใส่ ้ กระสุนเข้าลังเพลิงแล้วยิงต่อ ซึ่ งเข้าเป้ าพอดี เปรี้ ยงงงงงง “เงียบหน่อยสิ คะ....เกรงใจชาวบ้านหน่อย!”เซี่ ยงหลินตะโกน “ขอประทานโทษครับ!”ทั้งหงกู่และพันโทจางรี บหันหลังไปขอโทษทันที ในขณะนั้นเอง คาเรนกับเทียนจื่อก็นงคือกันตรงบริ เวณสนามหญ้า ั่ “ตอนนี้ มันคงได้โอกาสเหมาะแล้วล่ะค่ะ”เทียนจื่อพูด “แต่ว่าทางคุณโทโดบอกมาว่า ช่วงนี้กองทัพเขตคิวชูของเขา ยังเข้าด่านไม่ได้ เวลามันยังกระชั้น ไป หากจะเข้าด่านได้ มันน่าจะเป็ นประมาณวันที่ 27 นะเพคะ”คาเรนพูด
 • 70. “งั้นหรื อคะ....แสดงว่าเราคงเริ่ มแผนการได้ประมาณวันที่ 28”เทียนจื่อพูด “ไม่ตองห่วงหรอกเพคะ....สภาปกครองโดนยึดอํานาจก่อนตุลาแน่ค่ะ”คาเรนพูด ้ “ถ้างั้นก็ดีนะคะ....เดี๋ยวทางเราจะสังเตรี ยมพร้อมรอไว้ก่อน”เทียนจื่อพูด ่ “เฮ้อ....ทางท่านเตรี ยมพร้อมไว้แล้ว....แต่ทางเรายังไม่ค่อยจะพร้อมเลย....อุปสรรคเยอะจริ งๆนะ เพคะ”คาเรนพูด 19.40น ในขณะที่กิลฟอร์ ดกําลังเดินตามอารักขาคอร์ นีเลียไปตามทางเดินในบริ เวณโรงเรี ยนที่มืดอยูน้ น ่ ั ทั้งคู่กรู้สึกว่า เหมือนมีใครมีไม่รู้กาลังตามพวกเขาอยู่ แล้วจากนั้นก็มีชายผูนึงปรากฏตรงหน้า ็ ํ ้ ของพวกเขา แล้วก็ชกดาบออกมา ั “เจ้าเป็ นใคร ต้องการอะไรจากเรา!?”กิลฟอร์ ดตะโกนถาม แล้วชายผูน้ นก็ทาการปามีดมาทางกิลฟอร์ ด แต่เขาก็หลบทัน แล้วก็ชกดาบออกมา ้ ั ํ ั ชิ้งงงง “องค์หญิงคอร์ นีเลีย....หลบไปครับ”กิลฟอร์ ดพูดเพื่อให้คอร์ นีเลียรี บหนีไป แล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่ มประดาบกัน โดยฝี มือของทั้งสองคนนั้นสูสี “เป็ นเพราะพวกแก! บริ ทานเนียจึงได้เสื่ อมโทรมลง!”ชายลึกลับพูด “พวกเราไม่ได้ทาอะไร!”กิลฟอร์ ดพูดก่อนที่จะฟันดาบใส่ชายลึกลับผูน้ นจนต้องถอยไปตั้งหลัก ํ ้ ั สัก 3-4ก้าว ก่อนที่เขาจะล้วงกระเป๋ าของเขา “ใครส่งแกมา!? ลูลุชส่งแกมาหรื อ!?”กิลฟอร์ ดตะโกน
 • 71. พอชายลึกลับคนนั้นล้วงกระเป๋ าเสร็ จ กิลฟอร์ ดก็รู้ว่า สิ่ งที่เขาล้วงออกมานั้นคือ ระเบิดมือ ชาย ลึกลับผูน้ นก็ดึงสลักออกแล้วตะโกน ้ ั “โลกนี้เป็ นของบริ ทานเนีย และท่านชไนเซลคือองค์จกรพรรดิ!” ั “อันตราย!”คอร์ นีเลียตะโกนก่อนที่เธอจะกระโจนไปหากิลฟอร์ ด ตูมมมมมมมมม หลังจากการระเบิด ทหารที่ได้ยินก็รีบชักปื นและรี บวิ่งไปที่เกิดเหตุ 5 นาทีต่อมา พอพวกเขามาถึงก็ได้แต่พบเพียงแค่กองเลือดและของสองสิ่ ง คือตราอัศวินของกิลฟอร์ ดและ หมวกผ้าของคอร์ นีเลีย “ไม่นะท่านคอร์ นีเลีย....กับท่านกิลฟอร์ ด”รี วาลที่วิ่งมาดูเหตุการณ์ก็ตกใจอย่างมาก 20 นาทีต่อมา คาเรนได้เรี ยกพบพวกนายทหารเข้าเวรมาสอบถามและด่าทอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึน “ความเก่งของพวกแกหายไปไหนหมด!!? พวกแกปล่อยให้ท่านคอร์ นีเลียกับท่านกิลฟอร์ ดโดน ฆ่าได้ไง!!? นี่หรื อผลงานพวกแก!?” “ท่านคอร์ นีเลียกับท่านกิลฟอร์ ดไปเดินเล่นตรงทางตะวันตกของโรงเรี ยน และโดนโจมตี หลังจากนั้นสันนิษฐานว่าคนร้าย จะทําการพลีชีพด้วยระเบิดมือ”ทหารคนนึงพูด “ไปเดินเล่น!? เดินเล่นในโรงเรี ยน!? แล้วทําไมพวกนายไม่ไปดูแลตรงบริ เวณนั้นล่ะ!?”คาเรน โวยวายต่อ “ทหารของเราไม่พอที่จะดูแลทัวถึงครับ ขอประทานโทษด้วย”ทหารอีกคนพูด ่
 • 72. “ไม่ทวถึงหรื อ!? ถ้างั้นก็ทาให้มนทัวถึงสิ !”คาเรนด่าต่อก่อนที่เธอจะพูด “งานนี้ตองมีการ ั่ ํ ั ่ ้ สอบสวน พวกนายอย่างหวังว่าจะได้รอดไป สักคนเดียว คอยดูเหอะ!” แล้วนายทหารอีกคนก็พูด “องค์หญิงคอร์ นีเลีย.....องค์หญิงยอดนักรบ ฉายาแม่มดแห่งบริ ทานเนีย ท่านรบในแอฟริ กา เหนือและตะวันออกกลาง ทําลายล้างกองทัพ EU และสหพันธ์ตะวันออกกลางไปเป็ นจํานวน มาก สงครามไม่เคยฆ่าท่านได้ แต่ท่านดันมาตายง่ายๆ ที่นี่น่ะหรื อ ?” “ขอให้พวกเราลืมความชิงชังต่อท่านทั้งสอง และมาร่ วมกันไว้อาลัยให้ท่านด้วย”คาเรนพูด บ้ านพักของคางูยะ, เกียวโต หลังจากที่คางูยะได้รับรายงานเกี่ยวกับการตายของคอร์ นีเลียและกิลฟอร์ ด เธอก็นงลงบนเก้าอี้ ั่ ก่อนที่น้ าตาจะไหลจากตาทั้งสองของเธอและร้องไห้ออกมา พอหลังจากที่เธอหยุดร้องไห้แล้ว ํ เธอก็รีบเดินไปที่โทรศัพท์และก็โทรไปหาพลโทฮาซามะ อิโซรุ “ฮัลโหล? ที่ทาการสภาปกครอง....ต้องการอะไรหรื อครับ?” ํ “นี่คือสุเมรากิ คางูยะ....ขอพูดกับพลโทฮาซามะ อิโซรุ ”คางูยะพูด “ได้ครับ รอสักแป๊ ปนึง” พอคางูยะรอไปสักครู่ อิโซรุ ก็มาพูดกับเธอ “ท่านคางูยะ มีอะไรให้ผมรับใช้?” “คุณรู้หรื อยังคะ? ว่าท่านคอร์ นีเลียกับท่านกิลฟอร์ ดตายแล้ว”คางูยะพูดโดยที่เธอยังไม่ได้เช็ด นํ้าตาบนแก้มทั้งสองของเธอเลย “เพิ่งรู้เมื่อกี้เองครับ”อิโซรุ พูด “เราอยากให้คุณอิโซรุ สงตามล่าคนที่อยูเ่ บื้องหลัง มาสําเร็ จโทษทันที”คางูยะพูด ั่
 • 73. “เกรงว่า ผมจะทําไม่ได้ ช่วงนี้ประเทศชาติปั่นป่ วนพอแล้ว ผมจะมาสนใจอดีตองค์หญิงหนึ่ง ท่านกับอดีตอัศวินคนนึงไม่ได้ ในเมื่อผมกําลังพยายามทําให้บานเมืองกลับสู่ภาวะปกติ ขอโทษ ้ ด้วย ผมต้องไปก่อนล่ะ”อิโซรุ พูดก่อนที่เขาจะวางหู ่ “เดี๋ยวก่อนสิ คะ!”คางูยะพูดหลังจากอิโซรุ วางหูพอดี หลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้ตอก่อนที่เธอจะ สงบสติอารมณ์และไปเขียนE-mailเพื่อแสดงความเสี ยใจต่อองค์จกรพรรดิลูลช ั ุ วันต่อมา, วันที่ 27 กันยายน atb.2018 ฐานทัพฟูคุโอกะ, คิวชู 9.50น หลังจากที่โทโดเรี ยกประชุมผูบญชาการเขตคิวชูแล้ว ทุกๆคนก็ตกลงที่จะต่อต้านสภาปกครอง ้ ั แต่อุปสรรคอย่างเดียวของโทโดคือ ผูบญชาการแต่ละคน ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้กองทัพเขตคิวชู ้ ั เข้าด่านไปฮอนชู “ท่านพลตรี โทโดครับ...ผมคิดว่าทหารอาจจะยังไม่พร้อม เกรงว่าเข้าด่านแบบนี้อาจจะเกิด ปัญหานะครับ” “เวลามันกระชั้นไปนะท่านโทโด” “ทางเราก็บอกกับทางนูนไปแล้ว ว่าจะพร้อมในวันนี้นี่....แล้วไหงจะไม่พร้อมล่ะ?”โทโดถาม ้ “นี่เป็ นเพียงแค่ ความคิดเห็นและการคาดการณ์ของพวกเราครับ” “ถ้างั้น ชั้นขอสังให้กองทัพเขตคิวชูเตรี ยมยกพลเข้าด่าน นี่เป็ นคําสัง”โทโดพูด ่ ่ “แต่.....ครับท่าน!”
 • 74. เวลา 11.00น กองทัพเขตคิวชูยกพลเข้าด่าน ข้ามสะพานจากคิวชูไปฮอนชู กองทัพเขตฮอนชูได้ เคลื่อนทัพออกจากเกียวโตและโตเกียวมาทําการสะกัดกั้นไว้ ทําให้ท้งสองกองทัพต่างดูเชิงกัน ั ไปก่อนพลโทฮาซามะประกาศภาวะฉุกเฉิ นโดยเกรงว่าสงครามกลางเมืองอาจจะเกิดขึ้นในเร็ วๆ นี้ โดยตอนนี้ในเมืองเกียวโตและโตเกียว กําลังทหารน้อยลงมาก ที่ทาการสภาปกครอง, เกียวโต 12.18น “ส่งคนไปชวนแล้ว ท่านคางูยะก็ไม่ยอมมาเป็ นพวกเดียวกับเรา....หากเราปล่อยไว้ มีหวังเป็ นภัย ต่อพวกเราแน่”พลจัตวาชิมิสึพูดกับอโซรุ หลังจากฟังที่พลจัตวาพูดเสร็ จ อิโซรุ ก็ถอนหายใจยาวๆหนึ่งเฮือกก่อนที่เขาจะเอามือซ้ายกุมขมับ ของเขาแล้วก็พูดว่า “ถ้างั้นก็ช่วยสงเคราะห์เธอก็แล้วกัน สงเคราะห์พร้อมๆกับคนที่ต่อต้านเราด้วยเลย” “รับทราบ” ในเวลา 13.00น แผนการกวาดล้างก็เริ่ มขึ้น สมาชิกพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยและพรรค ปฏิรูปประชาชนและประชาธิปไตยถูกสังหารโดยเงียบเชียบไปมากมาย โดยที่มีบางคนสามารถ หนีรอดไปคิวชูได้
 • 75. ถนนหน้ าที่ทาการสภาปกครอง 13.20น ่ ่ รองผูตรวจการแห่งเกียวโต ร้อยเอกอิชิกาว่า โคสึ เกะกําลังนังอยูในรถของเขา และจากนั้นพล ้ จัตวาชิมิสึก็เดินมาหาเขา แล้วก็สงเขา ั่ “จัดการเก็บสุเมรากิ คางูยะซะ” พอฟังคําสังแล้ว โคสึ เกะก็ถึงกับเงียบไปพักนึง ก่อนที่เขาจะถามผูบญชาการของเขา ่ ้ ั “ท่านครับ....ท่านสุเมรากิเป็ น ประธาน UFN และเป็ นที่นบถือของประชาชนนะครับ” ั “ก็อย่างงี้ไง ที่เราต้องจัดการเธอ”พลจัตวาชิมิสึพูด “แล้ว...จะเอาแบบไหนครับ? เงียบหรื อโฉ่งฉ่าง?”โคสึ เกะถาม “เฮ้ยยยย! คนมีหน้ามีตาขนาดนี้ ถ้าทําโฉ่งฉ่าง เราก็ฉิบหายกันทัวหน้าล่ะสิ ”พลจัตวาชิมิสึพูด ่ ่ ก่อนที่เขาจะยกคําพูดนึงขึ้นมาเอย “เหมือนที่เขาว่า......อยูไม่เห็นคน” “ตายไม่เห็นศพ”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูด “ดีมาก.....จงกําจัดสาวน้อยนัน ให้หมดจด”พลจัตวาชิมิสึพูดแล้วก็เดินจากไป ก่อนที่ร้อยเอกอิชอ ่ กาว่าจะสตาร์ ตรถแล้วขับมันไปที่บานของคางูยะ ้ 20 นาทีต่อมา บ้ านพักของคางูยะ ร้อยเอกอิชิกาว่ากระโดดลงมาจากรถแล้วก็รีบเดินเข้าไปในบ้านของคางูยะด้วยท่าทีดูคล้ายๆกับ ้ ่ ่ ่ ั คนโฉดและผูร้าย พอเขาเดินมาถึงห้องนังเล่น เขาก็เห็นคางูยะกําลังนังอยูกบร้อยโทยามาโมโตะ “ท่านคางูยะ....”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูด “นายมาทําอะไรที่นี่!?”ร้อยโทยามาโมโตะพูดแล้วก็เตรี ยมชักปื นพกออกมา
 • 76. “หรื อว่า คุณจะมากําจัดเราเหมือนกับคนอื่นๆ”คางูยะพูดแล้วก็เริ่ มรู้สึกหวาดหวันเล็กน้อย ่ “ชั้นจะไม่ให้แกแตะต้องท่านคางูยะแม้แต่ปลายผม!”ร้อยโทยามาโมโตะพูดแล้วชักปื นเตรี ยมยิง “ใจเย็นก่อนครับ.....”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูดก่อนที่เขาจะพูดต่อ “ท่านคางูยะครับ....ท่านไปเก็บของ เถอะ....ผมมาช่วยท่าน.....ได้โปรด จงเชื่อใจผม” “ค่ะ”คางูยะพูดก่อนที่เธอจะลุกขึ้น 30 นาทีต่อมา ด่ านตรวจนอกเกียวโต พอรถของร้อยเอกอิชิกาว่าแล่นถึงด่านตรวจแล้ว ร้อยโทยามาโมโตะที่ทาหน้าที่เป็ นคนขับรถก็ ํ ถามร้อยเอกอิชิกาว่า “นายจะทําอย่างไร?” “ท่านคางูยะ สวมหมวกก่อนครับ”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูดก่อนที่เขาจะเปิ ดประตูเดินลงมาจากรถ แล้วเดินไปหานายทหารเฝ้ าเวร “อ้าววววว สวัสดีพี่โคสึ เกะ”นายทหารคุมเวรทักทายหลังจากที่เห็นร้อยเอกอิชิกาว่าเดินมาหา “อ้าว....วันนี้เวรนายหรอ?”ร้อยเอกอิชิกาว่าถาม “ใช่แล้ว....พักนี้เขาให้คุมเข้มน่ะครับ”นายทหารคุมเวรพูดก่อนที่เขาจะเหลือบไปเห็นสาวน้อยที่ ่ ่ สวมหมวกนังอยูในรถ ซึ่ งนันก็คือคางูยะนันเอง ทําให้เขาต้องถามต่อ ่ ่ “แล้วนันใครหรื อครับ?” ่ “อ่อ....หลานสาวชั้นเองน่ะ พอดีพ่อเธองานยุง ก็เลยฝากแกให้มากับชั้นด้วยน่ะ”ร้อยเอกอิชิกาว่า ่ โกหกก่อนที่เขาจะพูดต่อ “นี่....จะตรวจก็ได้นะ นี่มนหน้าที่นาย” ั
 • 77. “ไม่ตองหรอกครับพี่ เชิญได้ครับ”นายทหารคุมเวรพูด ้ “งั้นหรื อ ขอบคุณมากๆ”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูดก่อนที่เขาจะเดินกลับไปที่รถ พอพวกเขาขับรถออกมานอกเมืองได้แล้ว ร้อยโทยามาโมโตะก็ถาม “แล้วเราจะไปไหนต่อล่ะ?” “ลงใต้....ไปคิวชู”ร้อยเอกอิชิกาว่าพูด ห้ องพักของโทโด, ฐานทัพฟูคุโอกะ, คิวชู 19.20น ตัวแทนเจรจาของอิโซรุ ได้เดินเข้ามาในห้องของโทโด โดยที่ในมือของเขาถือหนังสื อพิมพ์ เล่มนึง โดยมีพาดหัวข่าวว่า “ชัยชนะของเราที่อิตสึ คุชิม่า” “คุณมาหาผม....พกหนังสื อพิมพ์8ปี ก่อนมาด้วย....มีอะไรหรื อเปล่า?” “ท่านโทโด ปฏิหารย์แห่งอิตสึ คุชิม่า เรื่ องนี้พวกเรารู้กนหมด ว่าท่านทําเพื่อญี่ปุ่นมามากขนาด ั ไหน”ตัวแทนเจรจากล่าวก่อนที่จะพูดต่อ “ความขัดแย้งระหว่างท่านกับพลโทฮาซามะ มันเป็ น เรื่ องที่ไม่ควรเกิด....พวกเราน่าจะมาทํางานร่ วมกัน เพื่ออนาคตของญี่ปุ่น” “แล้วอิโซรุ ส่งท่านมาหาผม...เพื่ออะไรแน่?”โทโดถาม “กลับเกียวโตกับผม.....ท่านอยากได้กระทรวงไหน...เชิญเลือกได้ตามสบาย เพียงแค่ไม่เป็ น ปฏิปักษ์กบท่านพลโทก็พอ”ตัวแทนเจรจาเริ่ มเกลี้ยกล่อม โดยที่โทโดไม่ค่อยจะสนใจเท่าไรนัก ั “แล้ว สภาปกครองเคยทําอะไรได้มง? นอกจากทําตัวเผด็จการเอาใจตนเอง”โทโดถาม ั่ “หากท่านกลับไป....พวกเราทําได้หมด แม้แต่คาสังของท่าน.....ท่าจะสังให้พวกเราขับไล่ชาวบริ ํ ่ ่ ทานเนีย ศัตรู คู่แค้นของท่าน พวกเราก็ยอมทําได้”ตัวแทนเจรจาพูด ่ “ขับไล่ชาวบริ ทานเนีย!? ขับไล่ชาวต่างชาติผหมดกําลังและไม่รู้อิโหน่อิเหน่น่ะหรื อ!?”โทโดพูด ู้ ก่อนที่เขาจะขึ้นเสี ยง “กลับไปบอกอิโซรุ ของนาย! ว่าการกระทําอันชัวช้านี้ ชั้นไม่มีวนทําแน่ !” ่ ั
 • 78. เต๊นท์ แม่ ทัพลี, ฐานทัพในเฉิงตู, เสฉวน ตัวแทนเจรจาของอิโซรุ อีกสองคนได้มาหาฉิ งเคอะเพื่อจะขอร้องให้เขาช่วยไปพูดกับโทโด หน่อย ซึ่ งในใจของฉิ งเคอะนั้น ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ่ “เอ่อ...ท่านแม่ทพลี....ท่านเป็ นผูบญชาการเก่งกาจในทั้งกองทัพจีนและUFN ท่านพลโทฮาซามะ ั ้ ั นับถือท่านมาก” “ใช่ๆ และท่านเองก็สนิทกับท่านโทโด พวกเราหวังว่า....” “หวังอะไร!?”ฉิ งเคอะขึ้นเสี ยงถาม ั ่ ํ “พวกเราหวังว่า ท่านคงจะเห็นแก่ไมตรี กบญี่ปุ่น ช่วยไปพูดกับท่านโทโด ให้ชวยลดการใช้กาลัง ลงบ้าง” “ใช่แล้ว....ชาติจะสงบได้ ทุกคนต้องสมานฉันท์” “แล้วการที่พวกแกปิ ดพรรคการเมือง เขาเรี ยกว่าอะไรกัน? เผด็จการใช่ไหม?”ฉิ งเคอะถาม “คือว่า.....”ตัวแทนคนนึงพูดไม่ออก ั ั “ชั้นแม่ทพลี ฉิ งเคอะ....ต่อต้านระบอบเผด็จการ....จะให้ไปพูดแทนให้กบฝ่ ายที่ตวเองต่อต้านได้ ั ไง?”ฉิ งเคอะพูด “คือว่าท่าน....” “ส่งแขก!!!”ฉิ งเคอะตะโกน
 • 79. ตอนที่ 5 บันไซ วันที่ 27 กันยายน atb.2018 ชิโมโนเซกิ 11.10น ขบวนรถถังและKnightmareรุ่ น Akatsukiของกองทัพเขตคิวชูได้วิ่งข้ามสะพานมาจากคิวชู ก่อนที่จะเข้าสู่ทางด่วนมุ่งตรงสู่เกียวโต ในขณะที่กาลังเคลื่อนตัวไปอยูน้ น พวกทหารของโทโด ํ ่ ั ก็เดินประกบซ้าย-ขวาของกระบวนทัพ ทหารแต่ละคนนั้นถือปื นยาว Arisaka และปื นกล Type- ่ ั ั 200 ในมือ ในขณะที่เคลื่อนพลไปอยูน้ น พวกชาวบ้านก็ออกมาโห่ร้องด้วยความยินดีกน เหตุการณ์แบบนี้น้ น แน่นอนว่ามิลลี่ก็ไม่อยากที่จะพลาด เธอจึงสังให้ลูกน้องของเธอเตรี ยมฮ. ั ่ ขึ้นมาบินถ่ายสถานการณ์รอบๆ และพยายามเกาะติดมันไปเรื่ อยๆ วันต่อมา, วันที่ 28 กันยายน atb.2018 โรงเรียนแอชฟอร์ ด, โตเกียว 7.40น หลังจากที่คาเรนอาบนํ้าชําระกายและแต่งเครื่ องแบบเรี ยร้อยแล้ว เธอก็ทาการล้างหน้าโดยใช้ ํ นํ้าอุ่น ก่อนที่เธอจะพูดเพื่อเตือนสติเธอเอง “เอาล่ะ....โคสึ กิ คาเรน....วันนี้จะเป็ นวันที่ยิงใหญ่....เราจะทําแบบเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่มี ่ Knightmare ก็ตามที” พอเธอเตรี ยมตัวเรี ยบร้อยแล้ว เธอก็ไปหยิบหมวกของเธอขึ้นมาสวม และหยิบดาบซามูไรประจํา ตําแหน่งเธอและปื นพก ก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากห้อง พอเธอเดินมาที่ลานหน้าโรงเรี ยนแล้ว ก็เห็นทหารญี่ปุ่นของเธอกําลังยืนเรี ยงแถว อาวุธแนบชิด ลําตัว มีระเบียบทุกกระเดียดนิ้ว พอเธอหยุดเดินแล้ว ก็สง ั่ “ตามสบาย!”
 • 80. “ขอบคุณครับ”ทหารพูด “ข่าวดีครับท่าน....กองทหารโยโกฮาม่า ขอเข้าร่ วมกับเราครับ”นายทหารคนนึงรายงาน “นอกจากนี้จะมีใครร่ วมกับเราอีกไหม?”คาเรนถาม “ทางกองทหารโกเบและนาโกย่ากําลังเตรี ยมพร้อมเช่นเดียวกันครับ” “ดีมาก....ดูเหมือนว่างานนี้คงจะง่าย”คาเรนพูด สถานกงสุ ลจีน 10.00น ทางเทียนจื่อได้เรี ยกประชุมแกนนําต่อต้านสภาปกครองผ่านทางเน็ตเวิร์ค เพื่อที่จะทําการ วางแผน การยึดอํานาจสภาปกครอง โดยตอนนี้ท่ีเข้ามาประชุมนั้นมีดงนี้ ั 1. เทียนจื่อ, ฮ่องเต้แห่งสหพันธ์จีน 2. หงกู,่ ผูบญชาการกองกําลังอาสารักษาเสถียรภาพ ้ ั 3. โทโด เคียวชิโร่, ผูบญชาการกองทัพเขตคิวชูและโอกินาว่า ้ ั 4. คาเรน โคสึ กิ, หัวหน้ากองทหาร SCHUFNA เขตชาวบริ ทานเนีย โรงเรี ยนแอชฟอร์ ด 5. ยามาดะ โคอิสึมิ, ผูบญชาการกองทหารโยโกฮาม่า ้ ั 6. โฮคาเดะ เค็นอิจิ, ผูบญชาการกองทหารโกเบ-โอซาก้า ้ ั 7. คาวาอิเตะ คุริบาชิ, ผูบญชาการกองทหารนาโกย่า ้ ั และอาจจะมีมาเพิ่ม หาก3แกนนําคนสุดท้าย สามารถไปชวนมาเพิ่มได้ “เอาล่ะ ไหนๆ เหล่าแกนนําก็มากันครบแล้ว....เราคงเริ่ มได้แล้วนะคะ”เทียนจื่อพูด “เชิญเลยครับ องค์ฮ่องเต้”โคอิสึมิพูด
 • 81. “แผนการของเราจะเป็ นอย่างนี้....ชั้นกับกองทัพเขตคิวชูจะเคลื่อนทัพไปตามทางด่วนมุ่งตรงสู่ เกียวโต ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากกองทัพเขตฮอนชูท่ีเข้ามาขวางทางก็เถอะ....แต่เนื่องจากกอง ทหารสองกอง ที่พวกนั้นเคยใช้สะกัดเรา ตอนนี้ได้มาร่ วมทางกับเราแล้ว ผมว่าพวกที่มาดักเรา จะต้องเปลี่ยนใจมาร่ วมกับเราแน่ๆ”โทโดพูด “ตอนนี้ ประชาชนนาโกย่ากําลังทําการชุมนุมและคิดที่จะร่ วมกันเดินขบวนไปเกียวโต....คิดว่า ผมควรทําไงดีเพื่อช่วยท่าน?”คูริบาชิถาม “นําหน่วยทหารของท่านร่ วมติดตามไปด้วย”โทโดพูด “รับทราบครับ” “วันนี้ พวกเราจะต้องทําให้ญี่ปุ่น พ้นจากมือเผด็จการให้จงได้”โทโดพูด ตอนนี้ ประชาชนชาวนาโกย่าได้เริ่ มเดินขบวนไปเกียวโต โดยที่มีรถหุ้มเกราะของกองทหารนา โกย่าทําการติดตามและคุมกันไปด้วย โดยที่ฝงชนน้น พบกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ้ ู
 • 82. สถานทูตประเทศฟิ ลิปปิ นส์ , เกียวโต ั พลจัตวาชิมิสึมาที่สถานทูตฟิ ลิปปิ นส์เพื่อมาขอความช่วยเหลือให้กบสภาปกครอง พอเขาเข้ามา พบทูตฟิ ลิปปิ นส์แล้ว เขาก็เริ่ มถาม “ท่านพลโทฮาซามะ อิโซรุ เป็ นคนที่ช่วยปลดปล่อยประเทศท่านจากการยึดครองของบริ ทานเนีย ทําไมจนถึงบัดนี้ พวกท่านจึงไม่มาช่วยพวกเราบ้าง?” แล้วท่านทูตก็ถอนหายใจ ก่อนที่เขาจะพูดด้วยสี หน้าที่นิ่งๆ “พระเจ้าจะช่วย คนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นสหาย” ้ หลังจากที่ชิมิสึได้ยินอย่างนี้ เขาก็กมหน้าลงด้วยความท้อใจ เรือรบ JPS Ishimura, น่ านน้านิวกีนี หลังจากที่อาราอิได้ข่าวถึงแผนการยึดอํานาจ ที่ลูกเรื อของเขานํามารายงาน เขาก็มีสีหน้านิ่งๆ โดยที่ไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมา หลังจากที่เวลาผ่านไป นายทหารเรื อของเขาก็ถาม “ท่านจะนําเรื อกลับไปญี่ปุ่นไหม?” “กลับไปทําไม?”อาราอิถาม “กลับไปช่วย ท่านโทโดไงครับ”นายทหารเรื อพูด “ไม่.....ชั้นจะไม่กลับไป”อาราอิพูดด้วยนํ้าเสี ยงที่แน่วแน่ เหมือนว่าคําตอบนี้ เขามันใจที่สุดที่จะ ่ ตอบมันออกมา “ทําไมล่ะครับ ท่านพลเรื อเอก!?” “ท่านก็สนับสนุนการต้านเผด็จการนะครับ!”นายทหารอีกคนพูด
 • 83. “นันก็ใช่....”อาราอิพูดก่อนที่เขาจะอธิบายต่อ “ชั้นต้องอยูที่นี่ต่อ เพื่อสานต่อภารกิจ...เราต้อง ่ ่ ร่ วมการซ้อมรบจนจบ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่น” นารา 11.20น ผูบญชาการกองทหารนารา ได้ออกมากล่าวปราศัยต่อหน้าทหารของเขา เรื่ องที่เขาจะเข้าร่ วมกับ ้ ั โทโดเพื่อต่อต้านสภาปกครอง พวกทหารได้ยินเรี ยงแถวพร้อมที่ฟังผูบญชาการของเขาพูดและ ้ ั เคลื่อนทัพทันทีเมื่อได้รับคําสัง ่ “ทหารแห่งกองพลนารา....พวกเรานั้นต่างก็รู้ว่าสภาปกครองแห่งชาติน้ น ทําอะไรไว้บาง! พวก ั ้ เราจะต้องจํายอมมานาน จนกระทังวันนี้ ท่านโทโด ได้ทาการลุกขึ้นต่อต้าน! พวกเราไม่มีเหตุผล ่ ํ ที่จะต้องเชื่อฟังพวกเผด็จการนี้อีกต่อไป....พวกเราจะสานต่ออุดมการณ์ต่อสู้เผด็จการเพื่อ ประชาชนของซี โร่ .....เพื่อญี่ปน!! บันไซ!” ุ่
 • 84. “บันไซ!! บันไซ!!” หลังจากนั้น พวกทหารรายก็วิ่งไปขึ้นรถหุมเกราะ ปื นของพวกเขานั้นใส่กระสุนเต็มแม็กและ ้ พร้อมยิงทุกเมื่อ โดยตอนนี้บอกได้ว่า หลายๆส่วนของกองทัพญี่ปุ่นนั้น ไม่เอาด้วยกับสภา ปกครอง ซึ่ งเป็ นเผด็จการในคราบรัฐบาลชัวคราว จอมปลอม ่ ั่ ่ “เร็ วๆ เข้าสิ คาวาชิ!!”ทหารคนนึงที่นงอยูในรถหุ้มเกราะตะโกนสังให้เพื่อนของเขา ซึ่ งเป็ นพล ่ ปื นกลหนักรี บวิ่งขึ้นมา “มาแล้วเว๊ย!” “ทุกคนพร้อมแล้ว ปิ ดประตูได้!” ที่ทาการสภาปกครอง, โตเกียว “พวกแกมันก็แค่พวกแปรพรรด!! อย่ามาอ้างชั้นเลยว่า ยันมันไม่ได้!! พวกแกมันไม่อยากเอง ต่างหากล่ะ!!”อิโซรุ โวยวายใส่โทรศัพท์ ก่อนที่เขาจะวางหูลงไป และเอามือทั้งสองกุมขมับของ ตนเอง ก่อนที่เขาจะปัดเอกสารทุกอย่างลงจากโต๊ะเพื่อระบายอารมณ์ ก่อนที่เขาจะนึกถึงตอนสมัยที่เขาอายุ 22 ปี เมื่อเขาเรี ยนจบจากโรงเรี ยนเหล่าทัพและเริ่ มนึกถึงคํา สาบานในการเป็ นทหาร ที่เขาได้ร่วมสาบานกับเพื่อนนักเรี ยนของเขาหลังจากที่เรี ยนจบ “ข้าพเจ้าขอสาบาน ที่จะรับใช้ญี่ปุ่นและรัฐบาลกลางแห่งชาติ! ข้าพเจ้าจะสู้สุดความสามารถและ สุดลมหายใจจนถึงเฮือกสุดท้าย จนกระทังข้าพเจ้าสิ้ นใจ เพื่อที่จะปกป้ องและธํารงไว้ซ่ ึ งชาติของ ่ เรา พวกเราจะไม่มีวนเกรงหรื อกลัวใดๆ ต่อข้าศึกต่างชาติจากภายนอกและคนทรยศจากภายใน ั ข้าพเจ้าจะพร้อมทุกเมื่อ ในการที่จะสู้และตายเพื่อชาติญี่ปุ่นอันรุ่ งเรื องของเรา” ็ หลังจากที่อิโซรุ นึกเสร็ จ พลจัตวาชิมิสึกมาพูดกับเขา ่ “ท่านครับ....ผมขอแนะนําให้ทานลี้ภยด่วน.....” ั “ไปไหนล่ะ ชิมิสึ!?”อิโซรุ เงยหน้าถาม
 • 85. “เยอรมนี .....ท่านจอมพลคงอยากต้อนรับท่าน”พลจัตวาชิมิสึพูด “ถ้างั้น....”อิโซรุ ยืนขึ้นแล้วก็สง “ทุกคนจงหนีไปก่อนเถอะ” ั่ “ท่านครับ....”พลจัตวาชิมิสึพูด “นี่เป็ นคําสัง!”อิโซรุ พูด ่ ทางด่ วนไปเกียวโต มิตสึ โอะได้ใช้โทรศัพท์กลางทางเพื่อที่จะพยายามติดต่อกับพี่ชายของเขา แต่ก็ไม่ได้ผลแต่อย่าง ใด หลังจากที่เขาไม่สามารถโทรหาพี่เขาได้สกประมาณ 6รอบ เขาก็รีบเดินไปหานากิสะเพื่อที่จะ ั ขออะไรสักอย่าง “ท่านนากิสะครับ!” “มีอะไรหรื อมิตสึ โอะ?” “ผมติดต่อพี่ผมไม่ได้....ผมขอยานพาหนะเร็ วไปเกียวโตได้ไหมครับ?”มิตสึ โอะพูด “แล้วนายจะไปพูดอะไรกับพี่ล่ะ?”นากิสะถามก่อนที่จะอนุมติเพื่อความแน่ใจ ั “ผมจะไปขอร้อง ให้พี่ผมวางมือเสี ยทีครับ....ผมขอเถอะนะครับ”มิตสึ โอะพูด “พลทหารอาคิชิรุ!”นากิสะตะโกนไปหาพลทหารหน่วยสื่ อสาร “ครับท่านนากิสะ!” “ขอกุญแจและมอไซค์นาย ให้พนโทฮาซามะหน่อย”นากิสะพูดแล้วแบมือ ั “ได้สิครับ”พลทหารคนนั้นพูดแล้วมอบกุญแจให้นากิสะ ก่อนที่นากิสะจะมอบให้มิตสึ โอะ “ขอบคุณครับ”มิตสึ โอะพูด “ท่านครับ.....เวลาขับน่ะ ถนุถนอมหน่อยนะครับ”พลทหารคนนั้นพูด
 • 86. สถานกงศุลจีน, โตเกียว พวกทหารจีนนําโดยพันโทจางต่างรี บวิ่งขึ้นยาน Dropship ของตนมุ่งหน้าไปที่เกียวโตเพื่อที่จะ ทําแผนขั้นสุดท้าย คือการใช้กองทหารจีนบุกเข้าเกียวโตและยึดที่ทาการสภาปกครอง โดยจะใช้ ํ วิธีการจู่โจมทางอากาศ ทหารทุกนายต่างเตรี ยมกระสุนช็อตไฟฟ้ ามาเต็มแม็กกระสุนเพื่อสําหรับ งานนี้โดยเฉพาะ “ไป ไป! รี บวิ่งขึ้น Dropship เร็ ว!”พันโทจางตะโกนโบกไม้โบกมือสังทหารของเขาก่อนที่เขาจะ ่ วิ่งขึ้นยาน Dropshipของเขา พอเขาขึ้นมาบนยานแล้ว เขาก็ถามทหารที่นงอยูก่อนหน้า ่ั ่ “ครบแล้วยัง!?” “ครบแล้วครับท่าน!” “นํายานขึ้นได้!”พันโทจางสังก่อนที่เขาจะนังลง ่ ่ พอยานขึ้นแล้ว ยานทุกลําก็บินขึ้นตามลําแรก โดยทุกลํามุ่งหน้าไปเกียวโต พยานบินขึ้นแล้วนั้น เทียนจื่อก็เดินออกมาดูก่อนที่จะพูดแล้วทําความเคารพโดยการวันธยาหัตร “ขอฝากอนาคตของประเทศนี้ดวยนะคะ“ ้ ที่ทาการสภาปกครอง, เกียวโต 11.40น ทุกๆคนในสภาปกครองต่างพากันหนีเอาตัวรอดไป ตามคําสังของอิโซรุ เอง โดยตอนนี้ก็เหลือ ่ แต่เขาเพียงคนเดียวและเจ้าหน้าที่บางคน เขาเดินออกไปมองที่หน้าต่าง รอว่าเมื่อไหร่ พวกของ โทโดจะนํากําลังทหารยกพลมาถึงที่นี่ และก็มองไปที่ธงอาทิตย์อุทยของญี่ปุ่นที่ติดตรงผนังห้อง ั พอมิตสึ โอะเดินเข้ามาแล้วเห็นพี่เขายืนอยู่ เขาก็พูด “พี่อิโซรุ ครับ”
 • 87. “มิตสึ โอะ....แกเองรึ ?”อิโซรุ ถามก่อนที่จะหันไปหาน้องชายตัวเอง “ครับพี่....”มิตสึ โอะพูด “พี่นึกว่า ชั้นกับแกจะมีอุดมการณ์สร้างชาติร่วมกันนะ.....ที่ช้นทําแบบนี้ก็เพื่อ อนาคตที่ดีกว่า ั ของญี่ปน....บ้านเมืองปลอดจากคอรัปชัน, วัตถุนิยมต่างชาติและการที่ญี่ปุ่นจะเป็ นชาติเข้มแข็ง ุ่ ่ ....นี่แหล่ะคือสิ่ งที่ช้นได้หวังไว้”อิโซรุ พูด ั “ผมก็อยากให้มนเป็ นเช่นนั้นเหมือนกันครับ”มิตสึ โอะพูด ั “แล้ว....ทําไมแกไม่มาร่ วมกับพี่ล่ะ?”อิโซรุ ถาม “ถึงแม้ส่ิ งที่พี่หวังเพื่อประเทศญี่ปุ่น จะเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ว่าหนทางที่พี่ทามันผิดนะครับ สิ่ งที่พี่ทา ํ ํ มันไม่ต่างจากสมัยบริ ทานเนียปกครองเลย”มิตสึ โอะพูด “งั้นหรื อ.....แล้วแกจะให้ช้นทําอะไรต่อล่ะ”อิโซรุ ถาม ั “ผมขอให้พี่ วางมือ.....ประกาศยอมลาออก.....เพื่อญี่ปนครับ”มิตสึ โอะพูด ุ่ “งั้นรึ ”อิโซรุ พดก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่จะวิ่งเข้ามารายงาน ู “ท่านครับ! รี บหนีเถอะท่าน!” “พวกนาย.....ไปเตรี ยมกล้อง....ชั้นจะทําการแถลงการณ์”อิโซรุ พูด “แต่ว่า” “นี่เป็ นคําสัง!!!”อิโซรุ ข้ ึนเสี ยง ่
 • 88. หลังจากนั้น ใบหน้าของอิโซรุ ก็ปรากฏบนจอทีวี และเขาก็เริ่ มทําการประกาศแถลงการณ์ “สวัสดี....เพือนร่ วมชาติชาวญี่ปุ่น....กระผม พลโทฮาซามะ มิตสึ โอะ ได้ รู้ดีว่าทางพวกเราสภา ่ ปกครองนั้น ได้ ทาตัวเอาแก่ ใจไปมาก....ทาตัวเป็ นเผด็จการจนผิดจากรูปแบบเดิม....รูปแบบที่ ท่ านซีโร่ เคยชี้นาเรา ในการโค่นเผด็จการบริทานเนีย....แต่ว่าสิ่ งที่ผมทาลงไปนั้น ผมหวังแต่เพียง ว่าให้ ญี่ปุ่นนั้น กลับมายิ่งใหญ่ และเข้ มแข็ง มีระบบและระเบียบตามเดิม แต่ผมก็รู้ดีว่าสิ่ งที่พวก เราทาไปนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่ ควรทาและไม่ ควรให้ อภัยแม้ แต่อย่ างใด.....ดังนั้นข้ าพเจ้า จะไม่ ขอให้ พวกท่ านทุกคนให้ อภัยตัวข้ าพเจ้าเอง แต่ข้าพเจ้าจะขอทาสิ่ งนี้ เพือประเทศ.....ข้ าพเจ้าขอยุบ ่ สภาปกครองและขอลาออกจากการเปนผู้บัญชาการทหารและผู้นาสภาปกครอง เพืออนาคตที่ ้ ่ สดใสกว่าของญี่ปุ่น” ่ ั ในขณะที่พวกทหารจีนกําลังนังยาน Dropship ไปอยูน้ น ก็ได้ยินคําประกาศนี้จากวิทยุ ่ “ท่านจาง! อิโซรุ ยอมออกแล้วครับ!” “งั้นหรื อ!?”พันโทจางถาม ส่วนพวกฝูงชนที่โตเกียวกับคาเรน หลังจากที่ได้ยินอย่างนี้แล้ว ก็ยินดีอย่างมาก “อิโซรุ ออกแล้ว! ทุกคนขอเสี ยงดังๆ สามรอบ!”คาเรนตะโกนก่อนที่เธอจะชูมือขึ้นฟ้ าและ ตะโกนพร้อมกับทหารและประชาชน “บันไซ!!!” “บันไซ!!!” “บันไซ!!!” หลังจากที่อิโซรุ ประกาศแถลงการณ์เสร็ จแล้วเขาลุกขึ้น แล้วก็พูดกับมิตสึ โอะ ั “พี่คงต้องไปแล้ว....ขอฝากอนาคตของญี่ปุ่นไว้กบพวกของแกด้วย”
 • 89. “พี่จะเป็ น พี่ที่ดีของผมตลอดไปครับ” ก่อนที่อิโซรุ จะเดินออกไป มิตสึ โอะก็ตะโกนถาม “พี่ครับ!!” “หื มม”อิโซรุ หนมาหามิตสึ โอะ ั “ทําไมพี่ตองไปด้วยล่ะครับ?”มิตสึ โอะถาม ้ แล้วอิโซรุ ก็เดินกลับมาหามิตสึ โอะแล้วก็ถามเขา “ใครจะเป็ นผูนาต่อจากชั้น? โทโด เคียวชิโร่ ใช่ไหม?” ้ ํ “เปล่าครับ....ผูนาต่อจากท่านคือ สุเมรากิ คางูยะครับ”มิตสึ โอะพูด ้ ํ หลังจากที่ได้ยินชื่อแล้ว อิโซรุ ก็เงียบไปชัวขณะ แล้วมิตสึ โอะก็พูดต่อ ่ “พี่ไม่ตองหนีก็ได้....ท่านคางูยะให้นิรโทษกรรมพวกของพี่แน่ๆครับ” ้ ่ “ก็อย่างนั้นนี่แหล่ะ....พี่จึงหน้าด้านอยูไม่ได้.....พี่ขอฝากให้แกไปบอกท่านคางูยะด้วย ว่าจงเป็ น ผูนาที่ชอบธรรม และจงมีความมันใจต่างๆ ในการเป็ นผูนา พี่ขอแค่น้ ีแหล่ะ”อิโซรุ พูด ้ ํ ่ ้ ํ “ขอให้โชคดีนะครับพี่”มิตสึ โอะพูด “แกก็เหมือนกัน....จงถนอมตัวด้วย”อิโซรุ พูดก่อนที่เขาจะเดินออกไป ห้ องพักของคางูยะ, ฐานทัพฟูคุโอกะ, คิวชู 12.20น โทโดได้เดินเข้ามาในห้องของคางูยะ เพื่อที่จะบอกอะไรเธอสักอย่าง ซึ่ งดูจากสี หน้าของโทโด แล้ว คงไม่ใช่เรื่ องเล่นๆอะไร “ท่านทราบเรื่ องที่พลโทฮาซามะลาออกหรื อยังครับ?”โทโดถาม
 • 90. “เราได้ยินจากวิทยุแล้วค่ะ คุณโทโด”คางูยะพูดก่อนที่เธอจะถามต่อ “นอกจากนี้ พวกคุณจะ ก่อตั้งรัฐบาลทหารขึ้นมาปกครองประเทศใช่ไหมคะ?” “ใช่ครับ”โทโดพูดก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปนังใกล้ๆกับคางูยะ ่ แล้วจากนั้นเขาก็พูดกับคางูยะ “ในฐานะของผูนาชัวคราวของคณะรัฐบาลทหารญี่ปุ่น....ผมขอเชิญท่านสุเมรากิ คางูยะ ขึ้นเป็ น ้ ํ ่ ผูนาของรัฐบาลและประเทศญี่ปน” ้ ํ ุ่ “ให้เราเป็ นผูนา....หรื อคะ!?”คางูยะตกใจหลังจากที่ได้ยนอย่างนี้ ้ ํ ิ “ท่านจงรับตําแหน่งนี้ดวย”โทโดพูด ้ ้ “เราไม่แน่ใจ ว่าเราจะทําได้หรื อไม่”คางูยะพูดแล้วก็กมหน้าลงเพราะไม่รู้สึกมันใจ “ท่านครับ....ผมมันใจในฝี มือของท่าน....เรื่ องอย่างอื่นนั้นถึงจะมากมายขนาดไหนมันก็ยงเล็ก ่ ่ ั แต่เรื่ องของชาติ ถึงจะเล็กอย่างไรมันก็เรื่ องใหญ่....ท่านจงเป็ นผูนาของพวกเราเถอะ...ผม ้ ํ ขอร้อง”โทโดพูดแล้วก็ถอดหมวกออก “ถ้างั้น....เราเอง....สุเมรากิ คางูยะ....ยินดีที่จะเป็ นผูนา เราขอทุ่มกายใจ เพื่อประเทศญี่ปุ่นและ ้ ํ ประชาชน”คางูยะพูดแล้วนํ้าตาก็เริ่ มไหลออกมาเล็กน้อย “ขอขอบคุณท่านมากครับ”โทโดพูดแล้วก็สวมหมวกตามเดิม
 • 91. 13.00น คางูยะได้ข้ ึนประกาศแถลงการณ์ในการเข้ารับตําแหน่งผูนาญี่ปุ่น และผูนาคณะรฐบาลทหาร ้ ํ ้ ํ ของโทโด เธอได้เดินขึ้นมาบนโพเดียมด้วยความมันใจ ในขณะที่กล้องหันมาหาหน้าของเธอ ่ “ข้ าพเจ้า.....สุ เมรากิ คางูยะ....หลังจากที่ได้ รับการเสนอจากคณะรัฐบาลทหารญี่ปุ่น ให้ เข้ าดารง ตาแหน่ งผู้นา เราเองยินดีที่จะตอบรับ เพือชาติและประชาชน ในเวลานี้ที่เรามาอยู่ ณ ที่นี้ เราเอง ่ ขอสาบานต่อหน้ าทุกคนในการเป็ นผู้นา ข้ าพเจ้าขอสาบานญี่ปุ่นและประชาชน ดังนี้ ข้ าพเจ้าขอสาบานว่าจะทุ่มเทกายและใจ เลือดเนื้อและวิญญาณเพือผลประโยชน์ ของญี่ปุ่นและ ่ ประชาชน จะปกปองและธารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และจะปกครองประเทศด้ วย ้ ความเป็ นธรรมและชอบธรรม ข้ าพเจ้าขอสาบานว่าจะปกปองประเทศนี้สุดกาลัง จะนาประเทศไปสู่ ชัยชนะและจะชี้ทาง ้ ประเทศในยามยาก ข้ าพเจ้าจะไม่ หลีกหนีหรือเกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ หากอุปสรรคเหล่ านั้น จะเข้ ามาทาให้ ญี่ปุ่นเสื่ อมโทรมและล่ มจม ข้ าพเจ้าขอสาบานต่อประชาชน ข้ าพเจ้าจะรับใช้ ญี่ปุ่นในฐานะที่เป็ นประเทศเกิด และจะรับใช้ ประชาชนเปรียบดังเช่ นพีน้องและสหายร่ วมชาติ โดยการเป็ นผู้นาสู งสุ ดของญี่ปุ่น....ข้ าพเจ้าใช้ ่ อานาจรัฐปกครองโดยเห็นชอบ และจะนาประเทศด้ วยความสามารถที่ตนมี ข้ าพเจ้าจะซื่อสั ตย์ ต่อญี่ปุ่นและประชาชน ข้ าพเจ้าจะไม่ คานึงถึงชีวตของข้ าพเจ้าเอง ถึงครอบครัวและเพือน ถึง ิ ่ ความชิงชังและผลพลอยได้ และจะนึกถึงแต่การฟื้ นฟูและความสาเร็จของญี่ปุ่นเพียงเท่ านั้น ความสามัคคีในชาติจงเจริญ ! ความยิ่งใหญ่ ยืนยงในชาติจงเจริญ !” หลังจากที่เธอกล่าวเสร็ จแล้ว ทุกๆคนก็ตะโกนโห่ร้องพร้อมกัน “บันไซ!!!”
 • 92. หลังจากเวลานั้นเป็ นต้นมา คณะรัฐบาลทหารญี่ปุ่นก็ได้ทาการปกครองประเทศต่อจากสภา ํ ปกครอง ในฐานะรัฐบาลของประเทศ โดยที่มีสุเมรากิ คางูยะดํารงตําแหน่งเป็ นทั้งผูนารัฐบาล ้ ํ และผูนาประเทศ เปลี่ยนตําแหน่งผูนาจากนายกรัฐมนตรี เป็ นสมุหนายก มีพรรคการเมืองทั้งที่ ้ ํ ้ ํ ประกาศจุดยืน ขอยืนหยัดร่ วมรัฐบาลทหาร ได้แก่พรรคปฏิรูปประชาชนและประชาธิปไตย พรรคสันนิบาตประชาธิปไตย พรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคกรรมกรและชาวนา มีการเปลี่ยนธง ญี่ปุ่นธรรมดามาเป็ นธงอาทิตย์อุทย เปลี่ยนชื่อประเทศ เป็ นรัฐชาติแห่งญี่ปุ่น ั รัฐบาลทหารและคางูยะได้ปกครองประเทศไปในทางที่ดี ปัญหาต่างๆในประเทศถูกแก้ไขจน หมดในระยะเวลาอันสั้น ประเทศกลับสู่ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และสามารถกลับไปฟื้ นฟู จนเป็ นชาติมีอานาจได้อีกครั้ง มีการนิรโทษกรรมให้สมาชิกสภาปกครอง พลเรื อนและทหาร ํ ของญี่ปนต่างร่ วมกันสนุบสนุนรัฐบาลทหารและคางูยะ โดยที่รัฐบาลทหารและคางูยะ ได้รับ ุ่ การเห็นชอบจากประเทศต่างๆ ว่าสมควรเป็ นรัฐบาลประจําประเทศญี่ปุ่น “ทางเราจะรับรองญี่ปุ่นว่าเป็ นมหามิตรของเราสหพันธ์ จน และจะรับรองว่าคณะรัฐบาลทหาร ี ญี่ปุ่น เป็ นรัฐบาลของประเทศ ถึงแม้ จะไม่ ได้ มาจากการเลือกตั้งก็ตาม พวกเราจะทาการ สนับสนุนญี่ปุ่นแบบที่เคยในอดีต ขอให้ มิตรภาพนี้จงสื บต่อไป และขอให้ ญี่ปุ่นได้ ฟื้นฟูตวเอง ั จากสงครามโดยไว” – ท่ านทูตซุน เคอ, ทูตสหพันธ์ จนประจาญี่ปุ่น ี
 • 93. “องค์จกรพรรดิทรงยินดีที่จะผูกไมตรีและสนับสนุนรัฐชาติแห่ งญี่ปุ่น และจะปฏิบัตกับประเทศ ั ิ ท่ านในฐานะที่เป็ นพันธมิตร ตามหัวข้ อสนธิสัญญาฟูจและมหามิตรที่จะพร้ อมช่ วยเหลือ ิ ด้ วยกันทุกเมื่อ ขอให้ ญี่ปุ่นได้ กลับมาเจริญ จนสามารถอยู่ด้วยกันในเวทีโลกได้ อีกครั้ง” - ท่ านทูตจอห์ น เลย์ ต้น, ตัวแทนทางการทูตจากบริทานเนีย ั “ทางสั มพันธมิตร UFN ในยุโรป คืออิตาลี, ออสเตรีย, โปแลนด์ และอีกหลายประเทศ ได้ ฝากผม มาบอกว่า พวกเรายินดีท่จะสนับสนุนและเคารพญี่ปุ่น ในฐานะมหามิตรแห่ งอิตาลี และในฐานะ ี ผู้นา UFN ขอให้ ประเทศนี้ ได้ กลับมาร่ วมวงการนานาชาติได้ อีกครั้ง” - ท่ านทูตลุยยี ฟอลโกเร่, ทูตอิตาลีประจาญี่ปน ุ่ น่ านฟาเหนือแมนจูเรีย, สหพันธ์ จน 18.00น ้ ี ํ ่ ่ อิโซรุ กาลังนังอยูในห้องเก็บของ ของเครื่ องบินบรรทุกทํ่าลังบินไปที่เยอรมนี เขากําลังนังดูรูป ่ สมัยหนุ่มที่ถ่ายร่ วมกับมิตสึ โอะ ก่อนที่เขาจะเก็บรู ปลงไปและสูบบุหรี่ มวนนึง พอเขาสูบเสร็ จ เขาก็หยิบมืดขึ้นมา แล้วก็....... ชวบบบบบบบ! อวสาร