ภาค3 turn9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ภาค3 turn9

on

 • 409 views

 

Statistics

Views

Total Views
409
Views on SlideShare
409
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ภาค3 turn9 ภาค3 turn9 Document Transcript

 • Code Geass R3–มหาสงคราม ภาค 3 The Reich Strike Back ตอนที่ 9 A Bridge Too Far ตอนที่ 2 น่ านฟาเหนือ Arnhem ฮอลแลนด์ 10.00น ้ กองบินพลร่ มได้ปรากฏเหนื อน่านฟ้ าของ Arnhem พลร่ มสัมพันธมิตรพร้อมกระโดดร่ มลงสู่ สนามรบ แต่พวกเยอรมันก็เตรี ยมอะไรไว้ตอนรับพวกเขาแล้ว..... ้ หน่ วยปื นต่ อสู้ อากาศยานที่ 12ของ Holy Roman Empire “ทหารทุกนายเตรี ยมพร้อม!!! กองบินข้าศึกอยูเ่ หนื อArnhem แล้ว!!!” “เอาตะข่ายพรางออก!!!” “กองบินสัมพันธมิตร!!! ทุกคนเข้าประจาที!!!” ่
 • พวกเยอรมันเอาตะข่ายพรางที่คลุ มรถถังติ ด ปตอ.Nibellung ออก รถถังปตอ Nibellung ทุกคันก็ เล็งปตอไปที่เครื่ องบินที่กาลังบินมา “ทุกคน!!! นี่ เป็ นกับดัก!!!” ทหารพลร่ มโปแลนด์พด ู “ไฟเขี ยว!!!” นักบินพูด
 • “ยิงได้!!!!”ทหารเยอรมันตะโกน ปั งๆๆๆๆๆ ปตอ เยอรมันได้ระดมยิงขึ้นฟ้ า ระดมยิงกองบินสัมพันธมิตรจนกระทังท้องฟ้ าถู กปกคลุ มด้วยสี ่ ดาจากการแตกอากาศของกระสุนปื น “กระโดดลงไปเร็ ว!!!!” ทหารบริ ทิชนายนึ งตะโกนแล้วกระโดดลงไปก่ อนใครเพื่อน “ทหาร!! ใจเย็นๆ!!” ตูมมมมมม
 • “ทหารทุกนาย!!! พยายามกลับเข้ากลุ่มหลังจากลงสู่พ้ืน!!!”นายทหารบริ ทานเนี ยตะโกน “หาที่กาบังก่ อน!!!” ฟิ้ ววววว ตูมมมมมมม
 • “ทหาร!! รี บไปที่กล่องเสบียง!!!” “ครับ!!” พอพวกทหารบริ ทานเนี ยบางส่วนมาถึ งกล่ องเสบียง พวกเขาก็เจอพวกเยอรมันเอาปื นกลมาดัก ยิง ปั งๆๆๆๆๆ อ้าก.....โอย ปื นกลของเยอรมันทาให้ทหารบริ ทานเนี ยสองนายตาย พวกทหารที่เหลื อก็ทิ้งอาวุธและยกมือ ขึ้นเพื่อขอยอมจานน “หนอยยย พวกเยอรมันเล่ นแผนแบบนี้เลยหรื อ....”เจเรเมียห์ที่กาลังบังคับ Sutherland ของเขา เฝ้ าสะพานArnhem พูดหลังจากที่เห็นกองบินสัมพันธมิตรกาลังโดนยิงตกโดย ปตอ เยอรมัน ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ กอง Vanguard สายกลาง, Grave ่ Lancelot ของสุซาคุ กาลังยืนอยูบนสะพาน Bailey ที่กาลังสร้างเกื อบเสร็ จ เขากาลังใช้Varis ยิง ่ ทาลายปื นของพวกเยอรมันและ Knightmare เยอรมันที่อยูอีกฟากของแม่น้ า Waal พอยิงไป เรื่ อยๆ เขาก็บินข้ามไปหาพวกเยอรมันและใช้ดาบ MVS ฟันพวกKnightmare เยอรมันที่เหลื อ “อีกฝังของแม่น้ าเป็ นของเราแล้ว....ที่เหลื อก็รอแต่สะพาน Bailey”สุซาคุ พด ่ ู “สุซาคุ ชั้นขอนาหน่วย Strike Wing ไปถล่ มพวกเยอรมันที่เหลื อก่ อนนะ”จิ โน่พด ู ฟิ้ ว ฟิ้ ว Tristan ของจิ โน่และ Tristan Prognatus 1ลา ได้บินข้ามหัวสุซาคุ ไป ตูม ตูม ตูม
 • Tristan ทั้งสองได้ทาการทิ้งระเบิดใส่พวกเยอรมันที่กาลังถอนกาลัง ฐานทัพเคลือนที่ของหน่ วยแพทย์ ่ หลังจากที่หน่วยทหารสก็อตเคลี ยร์ พ้ืนที่ใน Grave แล้ว หน่วยนี้ก็ว่างทาให้มาร์ คสใช้เวลาว่างนี้ ั มาเยียมอาเนี ย แต่เขาก็หาอาเนี ยไม่เจอ เพราะเธอได้ยายเตี ยงไปนอนอีกเตี ยงแล้ว ่ ้ “ขอประทานโทษครับหมอ....คุ ณเห็นเพื่อนผมไหม” มาร์ คสถามเสนารักษ์บริ ทานเนี ย ั “แล้วชั้นจะไปรู ้ไหมว่าใครเป็ นเพื่อนเธอ...ที่นี่มีท้ งทหารบริ ทานเนี ย บริ ทิชและไอริ ช และไหน ั จะพลร่ มอีก หากเธอจะหาใครโปรดระบุชื่อด้วย” “ครับ เพื่อนผมเป็ นหัวหน้าหน่วยปื นใหญ่ ชื่ อ อาเนี ย อัลสไตรม์ ครับ” “เอ่อ ชื่ อนี้คุนๆจัง แต่เดี๋ ยว เมื่อกี้เธอบอกว่า ท่านเลดี้อาเนี ย เป็ นเพื่อนเธอหรื อ” ้ “ครับ....” “เธอน่าจะระวังคาพูดหน่อยนะ...เธอเป็ นแค่พลทหารมาเรี ยกผูบญชาการแบบนั้น ถึ งแม้ท่าน ้ ั อาเนี ยจะอายุพอๆกับเธอ แต่เธอก็น่าจะมีความเคารพกันบ้าง” ่ ู “ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ คุ ณหมอเฮ็นรี่ ”อาเนี ยที่กาลังนอนอยูพด “ครับท่านอาเนี ย...นันไง..ท่านอยูนู่น ไปหาซะสิ ...”เสนารักษ์พด ่ ่ ู “ครับ....”มาร์ คสพูดและเดิ นเข้าไปหาอาเนี ยที่เตี ยงของเธอ ั “อาการค่อยยังชัวหรื อยังครับ”มาร์ คสถามแล้วถอดหมวกเหล็กของเขาเอามาวางบนตักของเขา ่ ั “ค่อยยังชัวแล้วค่ะ”อาเนี ยพูดแล้วก็เอามือจับหัวตัวเอง เพราะเธอเริ่ มปวดหัวอีก ่ “นอนพักเถอะครับคุ ณอาเนี ย....”มาร์ คสพูด ั “ขอบใจสาหรับดอกไม้นะ มาร์ คส...”อาเนี ยพูด ั
 • จากนั้นโคลิ นก็เดิ นเข้ามาหามาร์ คสแล้วพูดว่า ั “ไอหนู นายรี บไปเตรี ยมตัวเถอะ” “อ้าว หัวหน้าแม็คเกรเกอร์....ผมเพิ่งได้พกเองนะครับ”มาร์ คสพูดแล้วหยิบหมวกเหล็กของเขา ั ั ขึ้นมาสวม “ไม่มีเวลาพักแล้ว เมื่อกี้เราได้รับรายงานว่าการส่งพลร่ มระลอกสามนั้นไม่สาเร็ จเพราะพวก เยอรมันทาการนาหน่วยปื นต่อสูอากาศยานมาดักยิง ทาให้หน่วยพลร่ มของระลอกนั้น 75% ถู ก ้ ทาลายไปแล้ว องค์ลูลุชเลยสังให้พวกเรารี บเคลื่ อนกาลังหลังจากที่สร้างสะพานBailey เสร็ จเมื่อ ่ กี้ ตอนนี้หน่วยทหารยานเกราะเพิ่งข้ามไปต่อจากนั้นพวกเราทหารรราบจะข้ามต่อ” “ครับหัวหน้า...คุ ณอาเนี ย เดี๋ ยวผมจะมาเยียมคุ ณทีหลัง”มาร์ คสพูด ่ ั “ค่ะ....”อาเนี ยพูดแล้วก็นอนต่อ พอหลังจากที่มาร์ คสกับโคลิ นเดิ นออกไป หัวหน้าแพทย์ทหารก็ตะโกน ั “เตรี ยมตัวเคลื่ อนหน่วย!!” “ครับผม!!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nijmegen พวกทหารเยอรมันกาลังเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกัน Nijmegen จากการโจมตี ของกองกาลัง สัมพันธมิตรที่กาลังจะมาถึ งในไม่ช้า โดยทาง Holy Roman Empire ก็ส่งภาคี the Order of Iron Eagles โดยได้ส่ง Knightmare ของภาคี มา 100 ตัว และผูนาภาคี Hochmeister แวน แลชทรอน ้ มาเสริ มการป้ องกันของ Nijmegen
 • ในการป้ องกันนั้น พวกเยอรมันได้ทาการตัดต้นไม้บางส่วนจากในป่ าเพื่อมาทาการพรางปื น ใหญ่ของตนให้ห่างจากสายตากองบินของบริ ทานเนี ย มีการเตรี ยมนาHadron Artillery ลงสู่ สนามรบด้วย
 • “ท่าน Hochmeister แลชทรอน....กองทหารของท่านพร้อมรบยัง”นายทหารเยอรมันถาม ่ “พวกเราไปอยูตามจุ ดต่างๆแล้ว พวกเราพร้อมรบเต็มที”่ Hochmeister แวน พูด “ขอบคุญนะครับที่มาช่ วยเรา” “ไปขอบคุ ญองค์ไกเซอร์ นู่น... ไม่ตองมาขอบคุ ญผมหรอก” ้ 12.30น แนวหน้ า Nijmegen หลังจากที่ลูลุชรอให้กอง Vanguard ทุกสายมารวมกัน ทุกกองก็มารวมกันจนได้ ตอนนี้พวกเขา ก็กาลังเตรี ยมพร้อมเพื่อที่จะตะลุ ยเข้าสู่ Nijmegen “ร้อยเอกมอร์ แกน รายงานสถานะมาสิ ”ลู ลุชพูด “ครับฝ่ าบาท.... กองVanguard ทุกสายก่ อนเริ่ มแผนการบุกสามสาย ทุกกองมีทหารทั้งสิน 10000 ้ นาย พอมาถึ งที่นี่ จานวนทหารก็มีการลดลงเนื่ องด้วยการจู่โจมของพวกเยอรมันและการรบ ่ ต่างๆ ทาให้ทหารบาดเจ็บล้มตาย ผมขอรายงานจานวนทหารที่อยูนี่ในตอนนี้ 1. กองVanguard สายกลาง ผูบญชาการคื อ Lord Marshal สุซาคุ คู รุรูกิ เหลื อทหาร 9000 ้ ั นาย 2. กองVanguard สายปี กซ้าย ผูบญชาการคื อพลอากาศเอก คาเรน โคสึกิ เหลื อทหาร 7600 ้ ั นาย 3. กอง Vanguard สายปี กขวา ผูบญชาการคื อกัปตัน เอ็ดมอนด์ โดแรน เหลื อทหาร 7100 ้ ั นาย รายงานมีแค่น้ ีพะยะค่ะ” “การจู่โจมของพวกเยอรมัน ทาให้กอง Vanguard ทั้งสองกองที่ไม่ใช่ ของท่านพี่ มีกาลังลด น้อยลงขนาดนี้เลยหรื อคะ”นานาลี่ ถาม
 • “ที่จริ ง กองทั้งสองกองเหลื อทหารสัก 8000 ไม่ก็9000 นะพะยะค่ะ แต่พวกนั้นต้องกระจายกาลัง ออกไปป้ องกันด้านข้างด้วย” “ก็ใช่ นนแหล่ ะ...แต่พวกเยอรมันก็กวนใช่ เล่ น....”คาเรนพูดแล้วก็เดิ นเข้ามา ั่ “เธอพร้อมลุ ยไหม คาเรน”ลู ลุชถาม ่ “พร้อมอยูแล้ว ....พวกเยอรมันยิงทากับชั้นไว้แสบเยอะกว่าพวกออสเตรเลี ยด้วย...”คาเรนพูดแล้ว ่ ก็กาหมัด “ถ้างั้น....ทุกคนไปเตรี ยมตัว อีก 20นาทีเราจะบุก”ลู ลุชพูด 20 นาทีต่อมา “บุกได้!!!” เปรี้ ยงงงง เปรี้ ยงงง ตูมมมม การต่อสูเ้ ริ่ มต้นอย่างรวดเร็ วและเป็ นไปด้วยความรุ นแรง พวกเยอรมันได้ทาการยิงปื นใหญ่เข้า ใส่กองทหารบริ ทานเนี ยและญี่ ปุ่นที่บุกเข้ามาเรื่ อยๆ แต่พวกทหารบริ ทานเนี ยและญี่ ปุ่นก็รุกเข้า มาโดยไม่กลัวห่ากระสุนปื นกลและปื นใหญ่ของพวกเยอรมันโดยแต่อย่างใด จนกระทังพวกเขา ่ ได้ประชิ ดพวกเยอรมันจนสาเร็ จ
 • ระหว่างนั้นสุซาคุ ก็ขบ Lancelot นา Vincent Ward อีกสองตัว จนกระทังพวกเขาเห็น ั ่ Knightmare แบบใหม่ เป็ นKnightmare ที่ติดกรงเล็บไว้ที่มือทั้งสองข้างที่เป็ นปื นกลและสามารถ แปลงร่ างเป็ นเครื่ องบินที่มีรูปร่ างเหมือนเหยียวได้ ่ Knightmare รุ่ นใหม่น้ นได้บินมาสามตัว เป็ นรู ปตัว V โดยพุงตรงมาที่พวกของสุซาคุ ั ่ “ไหนเจอ DPG-177 Adler ของพวกเราหน่อยเป็ นไง Weiss Ritter!!”นักบินเยอรมันพูดแล้วก็ แปลงร่ างKnightmareตัวนั้นเป็ นเหยียว ่ “เพื่อองค์ไกเซอร์!!!” “เอะ...อะไรน่ะ ...” นักบิน Vincent Ward คนนึ งพูด ปั งๆๆๆๆ ตูมมมมม
 • Vincent Ward ตัวนึ งโดนปื นกลยิงทีCockpit จนระเบิดไป ่ จากนั้นก็มีหุ่นแบบนั้นตัวนึ งพุงเข้ามาแล้วแปลงร่ างกลับเป็ นKnightmare ตรงหน้าของสุซาคุ ่ “อย่ามาเข้าใกล้ช้ นนะ!!!”สุซาคุ พดแล้วยิง Varis ไปที่หุ่นตัวนั้นจนระเบิด ั ู ตูมมมมม จากนั้นก็มีหุ่นแบบนั้นอีกตัว พุงเข้าไปที่ Vincent Ward ใกล้ๆกับสุซาคุ แล้วก็ทาการแปลงร่ าง ่ กลับมาเป็ น Knightmare แล้วก็ใช่กรงเล็บจับ Vincent Ward ตัวนั้นก่อนที่จะหอบมันขึ้นไปบน ฟ้ าแล้วก็ยงปื นกลที่ติดที่องกรงเล็บของมัน ิ ุ้ ปั งๆๆๆๆๆ พอ Vincent Ward ที่แสนโชคร้ายตัวนั้นไม่สามารถเคลื่ อนที่ได้ หุ่นเยอรมันตัวนั้นก็เหวี่ยงซาก Vincent Ward ตัวนั้นไปที่หน่วย Sutherland ที่กาลังลุ ยเข้ามา ทาให้ Sutherland 2 ตัวระเบิด เพราะโดนกระแทกจนพัง “วี สลี่ย!์ !!”สุซาคุ ตะโกนแล้วก็ยง Varis ไปที่หุ่นตัวนั้นจนระเบิดกลางอากาศ ิ ตูมมมมมมมม “สุซาคุ ท่าทางพวกเยอรมันมีของเล่ นใหม่นะ!!”จิ โน่พด ู “ก็น่าจะใช่ ....ระวังบนฟ้ าด้วย....”สุซาคุพด ู “ไม่ตองห่วง เราโดนมันสอยไปแล้ว 2ลา”จิ โน่พด ้ ู “อย่าให้ตวเองโดนสอยไปอีกคนก็แล้วกัน” ั ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Arnhem 13.00น ที่สะพานหน่วยKnightmare ของบริ ทานเนี ยรวมถึ งพวกของเจเรเมียห์น้ นกาลังป้ องกันสะพาน ั อย่างสุดความสามารถโดยตอนนี้พวกเยอรมันเริ่ มจะมาบุกอีกระลอกแล้ว โดยตอนนี้จะยิงปื น ครกถล่ มพวกบริ ทานเนี ยก่ อน “โธ่เอ๊ย!!! พวกเยอรมันไร้เกี ยรติ!!! แน่จริ งออกมาสูแบบลู กผูชายสิโว้ย”นักบินหน่วย SAS ้ ้ คนนึ งตะโกน “ท่านเจเรเมียห์ครับ!! กองทัพใหญ่เราจะมาถึ งนี่ ตอนไหนครับ!!?”นักบินอีกคนถาม “ชั้นจะไปรู ้ไหม!!? ยิงมันต่อไป!!”เจเรเมียห์พด ู ปั งๆๆๆๆ จากนั้นก็มี Sutherland 2 ตัวจากหน่วยพลร่ มมาหาเจเรเมียห์แล้วถามว่า ่ “ท่านครับ!! หน่วยเสบียงอยูไหนครับ พวกเราหมดกระสุนแล้ว” ่ “อยูที่กอง บ.ก ไปทางนั้นน่ะ....”เจเรเมียห์พด ู “ครับท่าน!!!” Sutherland 2 ตัวนั้นรี บไปที่กอง บ.ก แต่พอไปเรื่ อยๆ ตัวนึ งก็โดนระเบิดกระจุ ย และอีกตัวก็โดน Knightmare รุ่ นใหม่ของเยอรมันใช้กรงเล็บจับแล้วหอบเอาขึ้นไปบนฟ้ าก่ อนที่ จะใช้ปืนกลที่ติดที่องกรงเล็บเป่ ากลางอากาศ ุ้ “หนอย แก!!!”เจเรเมียห์พดแล้วใช้ปืนกลยิงไปที่หุ่นตัวนั้น แต่หุ่นตัวนั้นก็หลบได้หมด ก่ อนที่จะ ู บินหนี ไป “อย่าหนี สิโว้ย!!!” “ท่านครับ...ท่าทางพวกเยอรมันมีอินทรี ยเ์ หล็กด้วย”แกลลอปพูด “ก็ว่างั้น”เจเรเมียห์พด ู
 • จากนั้นก็มีคลื่ นวิ ทยุเข้ามาติ ดต่อกับเจเรเมียห์ “ท่านลอร์ ดครับผมขออนุญาติ ถอยครับครับ!!” “ทาไมหรื อ!!?”เจเรเมียห์ถาม “พวกเรากระสุนจะหมดตลับแล้วครับ” “พวกนายจะยอมแพ้ไม่ได้นะ พวกนายต้องรักษาเขตตะวันออกไว้ ถึ งแม้จะตายต้องยอม นี่ เป็ น คาสัง !!” ่ ่ “ไม่ได้แล้วครับ!!! พวกเราต้านมันไม่อยูแล้วครับ!!! โอพระเจ้าช่ วยลู กด้วย!!!” “อาเธอร์ !!! ตอบด้วย!!!”เจเรเมียห์พด ู “ท่าทางเขตตะวันออกคงเสร็ จมันแล้วแหล่ ะครับ”แกลลอปพูด “แต่ยงไงเราต้องรักษาสะพานนี้ไว้ให้จงได้!!!”เจเรเมียห์พด ั ู “Rittenbruder!!! พวกเยอรมันเริ่ มบุกแล้ว!!!”ทหารตะโกน เจเรเมียห์ก็มองไปที่สะพานเขาพวกเยอรมันได้ส่ง Rittenbruder มา 12ตัว “แกลลอป เอลเลส ตามชั้นมา เราจะประจันหน้ากับมัน”เจเรเมียห์พด ู “เราพร้อมครับ”แกลลอปพูด “ดี แล้ว ไม่มีการถอย!!! ไม่มียอมแพ้!!”เจเรเมียห์ตะโกน “For the Emperor!!!” “ใครกล้าก็ชนะ!!!” “ลุยได้!!!”เจเรเมียห์ตะโกนแล้วนา Sutherland อีกสองตัวประจันบานกับ Rittenbruder ที่กาลัง ตะลุ ยข้ามสะพานมา
 • พอพวกเจเรเมียห์มาเรื่ อยๆ แกลลอปกับเอลเลสก็หยุดตามเจเรเมียห์แล้วก็ใช้ปืนกลยิงไปที่หว ั Rittenbruder ที่กาลังเข้ามา พอหัวพวกนั้นกระจุ ย เจเรเมียห์ก็กระชากหอกจากมือแล้วก็ใช้หอก แทงหุ่นเยอรมันทุกตัวที่เข้ามา จากนั้นเจเรเมียห์ก็ขว้างหอกไปที่หุ่นตัวสุดท้าย โดยขว้างไปแทง โดน Cockpit ทาให้หุ่นตัวนั้นล้มลงไป จากนั้นพวกเจเรเมียห์ก็รีบกลับไปที่เดิ มเพราะว่าพวก Knightmareเยอรมันเริ่ มยิงปื นกลมาไล่ แล้ว “เจเรเมียห์!! หนอย!! บังอาจมาทาลายหน่วยทลวงฟันขององค์ไกเซอร์ ได้!!”นายทหารเยอรมันที่ ่ อยูที่ริมแม่น้ าพูด ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nijmegen 14.00น ตอนนี้กองทหารสัมพันธมิตรสามารถรุ กเข้าไปในเมืองได้แล้ว ทางกองทัพเยอรมันเริ่ มมีการ ถอนกาลังบางส่วนออกไปแล้ว ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางกองทัพสัมพันธมิตรกาลังจะมีชย ั “ย้ากกกก”คาเรนได้ใช้กรงเล็บของGuren ที่เธอขับอยูเ่ อื้อมไปจับหัวของ Reich Sutherland ของ เยอรมันแล้วทาการย่างสด พอกาลังจะระเบิด เธอก็เหวี่ยงหุ่นที่กาลังระเบิดไปบนฟ้ าโดน Knightmare รุ่ นใหม่ของเยอรมันจนระเบิดทั้งคู่ ตูมมมมมม
 • สุซาคุน้ นก็กาลังฟัดแบบตัวต่อตัวกลางเวหากับแม่ทพเยอรมันHochmeister แวน แลชทรอนที่ ั ั ขับKnightmare รุ่ นใหม่ อย่างดุ เดื อด “ร่ วงไปเสีย!!”แวนตะโกนแล้วจะใช้กรงเล็บตบLancelot เกร้งงงงง ดาบ MVS เล่ มนึ งหลุ ดจากมือของ Lancelot หลังจากที่สุซาคุ พยายามจะใช้มนกันการตบของกรง ั เล็บมหาประลัยนัน ่ “ทาไมมันแรงเยอะขนาดนี้นะ”สุซาคุ พดแล้วเริ่ มดู การเคลื่ อนไหว ู “ตายเสีย!!!” แวนพูดแล้วก็เริ่ มจะใช้กรงเล็บข้างขวาฟาด “มองออกแล้ว !!”สุซาคุ พดแล้วก็บงคับ Lancelot ให้กลบหลี กกรงเล็บของแวนแล้วใช้ดาบMVS ู ั ฟันแขนข้างขวาของหุ่นที่แวนขับจนขาด “แก!! ตายซะ!!!”แวนโมโหแล้วจะใช้ปืนกลที่ติดที่องกรงเล็บด้านซ้ายยิงไปที่สุซาคุ ุ้ เปรี้ ยงงงงง สุซาคุยง Varis ไปที่แขนข้างซ้ายจนระเบิด แวนจึ งเปิ ดระบบดี ดตัวหนี ไป ิ “ท่านครับ.... แม่ทพศัตรู ร่วงไปแล้ว...”สุซาคุ วอหาลู ลุช ั ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 นาทีต่อมา พวกทหารเยอรมันกาลังเตรี ยมการระเบิดสะพานข้ามแม่น้ าของ Nijmegen โดยตอนนี้แวนที่เพิง ่ ออกมาจาก Cockpit ที่ดีดตัวออกมาก็วิ่งมาแล้วสังทหารให้เตรี ยมระเบิดสะพานนี้ทิ้ง ่ “พลทหาร!”
 • “ครับท่าน Hochmeister!” พอทหารจะวิ่งไปกดระเบิด ทหารคนนั้นก็.... ปั งงงงงง ทหารเยอรมันนายนั้นโดนปื นซุ่ มยิง ยิงไปที่หว จากนั้นแอช ฟอน ลู เด็นเบิร์กก็กระโดดออก ั มาแล้วเอาปื นพก Luger ยิงไปที่ทหารอีก2คน ปั งๆๆๆ “Komtur ฟอน ลู เด็นเบิร์ก!!! ชั้นนึกว่านายตายไปแล้วที่ฝรังเศส ทาไมนาย...”แวนตะโกนด้วย ่ ความตกใจ ที่ได้เจอลู กน้องเก่ า “ท่าน Hochmeister ไม่ได้เจอกันนานนะครับ”แอชพูด “อย่ามาพูดด้วยน้ าเสียงสนิ ทสนมกับชั้น!!! ไอคนทรยศ” “ผมไม่ได้ทรยศใคร.....การที่องค์ไกเซอร์ ครองราช นับวันจะทาให้พวกเราชาวเยอรมันเสื่อม โทรมลง”แอชพูด “แกพูดผิดไปแล้ว....องค์ไกเซอร์ ได้สญญาที่จะให้ความมังคังกับพวกเราชาวเยอรมัน ั ่ ่ ” “ท่านโดนมันหลอกแล้ว....” “การที่แกคิ ดจะทรยศองค์ไกเซอร์....ที่จริ งแกต้องการจะเป็ นใหญ่เองใช่ ไหม!!!”แวนตะโกนแล้ว ชักดาบออกมา ปั ง แอชใช้ปืนพกยิงไปที่ดาบจนดาบเล่ มนั้นหลุ ดออกจากมือHochmeister “แอช!! หนอยแก!!”
 • “หากเราคุ ยกันไม่ได้....ผมจะต้องฆ่าท่านเสีย.... Auf Wiedersehen(ลาก่ อน)”แอชพูดแล้วก็.... ปั ง.... Hochmeister แวนถูกแอชยิงตายก่ อนที่แอชจะเดิ นจากไป... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ช.ม ต่ อมา 16.00น ยาน Avalon ลูลุชกับพวกผูบญชาการกาลังถกเถี ยงถึ งความเสี่ยงที่จะลุ ยไปต่อที่ ้ ั Arnhem และกาลังเลื อกกันว่า จะล้มเลิ กแผนการ Operation Market Garden หรื อจะลุ ยต่อไป “องค์จกรพรรดิ ครับ...พวกเรานั้ นเสียคนไปราวๆ 2000-3000 ในการรบที่นี่ ที่ Nijmegen หากเรา ั จะลุ ยต่อเราต้องเสียคนเพิ่มแน่พะยะค่ะ” นายพลบิงแฮมพูด “แต่ว่านะ...หากเราไม่บุกต่อ แผนการที่วางไว้จะล้มเหลวนะครับ”สุซาคุ พด ู จากนั้นลู ลุชก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพวกทหารต่างอิดโรยและบาดเจ็บกันมาก เขาจึ งคิ ด ได้ว่าหากเขาลุ ยต่อไปทหารต้องตายเพิม และหากเขาไม่ไปต่อ พวกพลร่ มทีArnhem จะโดนบด ่ ่ ขยี้จนหมด เขาจึ งเริ่ มคิ ด
 • จากนั้นทหารก็วิ่งเข้ามารายงาน “ฝ่ าบาทครับ!!! พวกเยอรมันมาเสริ มที่ Arnhem อีกหมื่นนึ งครับ!!” “คิดว่านะ...หากมันมาเยอะขนาดนี้ ขื นเราลุ ยต่อ เราแย่แน่ครับ”นายพลบิงแฮมพูด “เยอะขนาดไหน เราก็ลุย!!”สุซาคุ พด ู จากนั้นลู ลุชก็ยกมือขวาขึ้น ทุกคนก็เงี ยบจากนั้นลู ลุชก็พดว่า ู “หากเราบุกต่อ ทหารก็ตายเพิ่ม หากเราทิ้งพวกพลร่ ม ก็ไม่ได้อีก.....ดังนั้น.....จงถ่ ายทอดคาสัง ่ ออกไป....บอกว่าให้หน่วยพลร่ มสัมพันธมิตรทั้งหมดถอนกาลังออกจาก Arnhem และให้มาที่ Nijmegen นี้แทน....Operation Market Garden จบลงแล้ว” “ครับ...”สุซาคุ พดแล้วเดิ นออกจากห้อง ู “สุซาคุ”ลูลุชเรี ยกก่ อนที่สุซาคุ ออกจากห้อง “ครับฝ่ าบาท” “จงนาหน่วยเคลื่ อนที่เร็ วบุกเข้าไปรับพวกพลร่ มให้ได้มากสุด...”ลู ลุชพูด “ครับ!!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Arnhem 17.00น ฟิ้ วววว ตูมมม ตูมมมม “ท่านครับเราต้องถอนกาลังแล้ว!! พวกเยอรมันยิงถล่ มเราตลอดเลยครับ!!”แกลลอปพูด “เราได้ถอยแล้วแกลลอป....องค์จกรพรรดิ เพิ่งได้สงให้หน่วยพลร่ มทั้งหมดถอนกาลังออกจาก ั ั่ Arnhem และพื้นที่ใกล้เคี ยง...เอาล่ ะทุกคนรี บถอนกาลังไปทีNijmegen เร็ ว”เจเรเมียห์พด ่ ู “ครับท่าน....เอลเลส นายคุมกันข้างหลังชั้นด้วย”แกลลอปพูด ้ “แล้วหน่วยเราล่ ะครับ...”เอลเลสถาม ่ “พวกนั้นรู ้หน้าที่ดี เอาตัวรอดได้อยูแล้ว ....หากเรารี บ ภายใน18.00น เราถึ ง Nijmegen แน่”เจเร เมียห์พด ู พอพวกเจเรเมียห์มาเรื่ อยๆ เขาก็เห็นหน่วย Knightmare ของร้อยเอกฟรอสต์กาลังถอนกาลัง “หน่วย RPI ตามชั้นมา”ร้อยเอกฟรอสต์พด ู “คัตตั้น”เจเรเมียห์ตะโกน “ฮะ...ท่านเจเรเมียห์!!?”
 • ฟิ้ วววววว ตูมมมมมมมม Vincent ของร้อยเอกฟรอสต์โดนระเบิดกระจุ ย “คัตตั้น!!! ไอเยอรมันเวรเอ๊ย ”เจเรเมียห์ตะโกน ฟิ้ วๆ ตูม ตูม “รี บไปกันต่อ ไม่ง้ นพวกนายอาจจะเป็ นเหมือนคัตตั้น”เจเรเมียห์พด ั ู Oosterbeek 17.20น พวกของเจเรเมียห์น้ นได้มาถึ ง Oosterbeek ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่เต็มไปด้วยกระสุนปลิ วว่อนจากทุก ั ด้าน ตอนนี้พวกเจเรเมียห์ก็ได้มาเจอกับพวก SAS ของเขาอีก2คนที่กาลังขับ Sutherland ยิงต่อสู ้ ่ กับพวกเยอรมันอยูที่ซากขบวนรถหุมเกราะ ้ “ท่านครับ มาช่ วยพวกเราได้ไหมครับ!!”นักบิน SAS พูด ปั งๆๆๆๆ “พวกนายยิงกับมันมานานยิง”เจเรเมียห์ถามแล้วช่ วยยิง “นานตั้งแต่องค์ลูลุชสังถอนกาลังแล้วครับ” ่
 • พอพวกเขายิงกับพวกเยอรมันไปๆมาๆ พวกเยอรมันก็ถอยออกไป จากนั้นเอลเลสก็พดว่า ู “ท่านเจเรเมียห์ครับ ปื นKnightmareของผมมีปัญหา” “รอในที่กาบังนั้นก่ อน”เจเรเมียห์พด ู “นี่ ไงครับ...”เอลเลสพูดแล้วก็ขบ Sutherland ของเขาออกมาจากที่กาบัง ั เปรี้ ยงงงงง Sutherland ของเอลเลสโดนปื นยาวเจาะเกราะของWegputzende ซุ่ มยิงจากระยะไกล กระสุน เจาะ Cockpit นักบินตายคาที่ “เอลเลส!!!”เจเรเมียห์ตะโกน จากนั้น ฮ. VTOL Rolo 2ลาก็บินมาระดมยิงจรวดแล้วจากนั้นDropship ก็บินมา พวกของเจเร เมียห์ก็รีบขึ้น Dropship ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nijmegen 18.00น ลูลุชได้ทาการพูดถึ งความล้มเหลวของOperation Market Garden และให้กาลังใจทหารของเขา พร้อมกับจัดพิธีลาลึ กดวงวิ ญญาณทหารที่ตา ไปในแผนการนี้ ย “ทหารแห่งกองทัพจักรวรรดิ บริ ทานเนี ย และกองทัพสัมพันธมิตร ถึ งแม้ว่าOperation Market Garden ของเราจะล้มเหลวไป.....แต่ว่าแผนการนี้ก็สาเร็ จไป 90% แต่ว่ามันอาจจะไม่สาเร็ จถึ ง ขนาดนี้ก็ได้ถ้าหากขาดแรงและกาลังของพวกท่าน ทุกคน ทหารทุกคน ผมขอขอบคุ ณที่พก ว ท่านได้ทาหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จนมาถึ งทุกวันนี้ ใน2-3วันนี้ พวกเราได้ตายไปมากมาย ขอให้พวกเราลาลึ กดวงวิ ญญาณของทหารผูกล้าเหล่ านี้.... ทหารพวกนั้นจะไม่มีวนตายเปล่ า....” ้ ั
 • “พลปื น เตรี ยมยิงสลุ ต!!!”นายทหารตะโกน กรึ ก “ยิง!!” ปั งงงงง ทหารทุกนายรวมถึ งลู ลุชได้วันธยาหัตรทาความเคารพให้แก่ ดวงวิ ญญาณทหารที่ล่วงลับไปใน แผนการนี้ “ยิง!!” ปั งงงง “ยิง!!” ปั งงง ื ่ นานาลี่ ที่ยนอยูไกลๆ ก็ทรุ ดลงไปแล้วร้องไห้เพราะทนไม่ได้ที่ตองเห็นทหารตายเยอะขนาดนี้ ้ “ทาไม....ทหารต้องมาตายเพื่อเราด้วย.....ทาไมกัน...”นานาลี่ พด ู “ท่านครับ....ทหารไม่ได้ตายเพื่อท่านหรอก....พวกเขาต่างตายเพื่ออุดมการณ์ของพวกเขา ต่างหากครับ....”วาเลอร์ พดปลอบใจ ู “วาเลอร์....” “ที่พวกเขาเข้ากองทัพ ก็เพราะเพื่ออุดมการณ์ของพวกเขาเพื่อชาติ ของเขา การที่องค์หญิ งมานั้น เป็ นเหมือนกับการให้กาลังใจพวกเขา ทาให้พวกเขามีแรงสู ้ พวกทหารพวกนั้น ไม่ได้ตายเพราะ ท่าน แต่ตายเพื่อชาติ....และยินดี ตายเพื่อสิ่งนั้นด้วยครับ” “วาเลอร์...วาเลอร์”นานาลี่ ร้องไห้แล้วกอดวาเลอร์
 • Operation Market Garden นั้น.... พวกเยอรมันสูญเสียทหารไปราวๆ1หมื่น ส่วนกองทัพ สัมพันธมิตรเสียทหารไป 17000 นาย แผนการนี้ได้ล้มเหลวเนื่ องด้วยกองกาลังเยอรมันที่วาง กาลังไว้ดี และการทคาดคะเนผิดของกองทัพสัมพันธมิตร ทาให้แผนการล้มเหลวไป และกอง ้ั กาลังสัมพันธมิตรต้องสูกบพวกเยอรมัน บนแนวรบใหม่ที่ Nijmegen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดติดตามตอนต่ อไป