• Like
ภาค1 turn10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
204
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Code Geass- สงครามครั้งใหญ่ ปี 2019 ตอนที่ 10-จิงจอกทะเลทราย ้ ชายฝั่งมหาสมุทธอินเดีย แผนการ Operation Repello ่ กองเรื อของญี่ ปุ่น ลอยลาอยูนอกชายฝังในมหาสมุทธ ทาการยิงสนับสนุนให้กองทัพอินเดี ย ที่ ่ โดนล้อมที่Dwarka
 • 2. กองเรื อญี่ ปุ่น ได้ทาการซัลโว กระสุนปื นใหญ่ ถล่ มพวก เยอรมันที่บุกเข้ามาถล่ มพวกอินเดี ย จากนั้นก็ส่งหน่วยนาวิ กโยธิ น บุกขึ้นฝังเพื่อสนับสนุนพวกอินเดี ยในการขับไล่ พวกเยอรมัน ่ แต่ก็เจอการต่อต้านจากพวกReich Sutherland และ Rittenbruder “รายงานมาสิ”คาเรนถาม “ตอนนี้นาวิ กโยธิ น เราขึ้นฝังแล้ว...แต่เจอการต่อต้านอย่างหนักครับ” ่ “ท่าทางคงปล่ อยไว้ ไม่ได้แล้ว ชั้นจะขับGuren ออกไป!!!”
 • 3. คาเรนจึ งขับ Guren บินออกมา ถล่ มพวกเยอรมัน ทาลาย Reich Sutherland ได้10เครื่ อง Rittenbruderอีก 8เครื่ อง “Ein…..Zwei….” (“หนึ่ ง....สอง”) ในขณะที่ คาเรน กาลังขับGuren ไล่ บ้ ีขาศึก...... ้ “Drei.....Fueur!!!!” (สาม...ยิง !!!!) เปรี้ ยงงงงงง หุ่นKnightmare รุ่ นReich Sutherland แบบ Wegputzende (ติ ดปื นยาว เจาะเกราะ มีพิสยการยิงสูง ั แบบ Sniper) ยิงใส่ Gurenของคาเรน จากระยะไกล เฉี ยดโดนCockpit แต่โดนปี กแทน ทาให้ ร่ วงลงมา “เสร็ จมัน...” คาเรนพูด แต่โชคดี ที่ร่วงในเขตของพวกเดี ยวกันเอง พวกทหารอินเดี ยก็มาช่ วย คาเรนออกมาจากตัวหุ่น แล้วเรี ยกทหารช่ าง ให้มาเก็บกู้ Guren
 • 4. โมร็อคโค ลูลุช ที่หายเมาจากเมื่อคื น ก็ไปหารื อกับเหล่ านายพล เกี่ ยวกับ นายพลของข้าศึก “คนนี้ คื อ เออร์ วิน เดสทราดท์ แห่งกองกาลัง Afrika Korps” “ตอนที่สงครามเริ่ มต้น ตอนนั้นเขาถู กส่งไปทีโปแลนด์ มีผลงานการทาลายล้างKnightmare ของ ่ UFN ทั้งกองทัพ โดยใช้ Rittenbruder ของเขา เขาคุมกัน กองทหารเยอรมันที่ร่นถอย ตอนที่บุก ้ แนวหน้าล้มเหลว ที่อินเดี ย เขาก็ทาลายKnightmareที่บุกมาได้เยอะมาก ต่อมาก็ถูกส่งมาที่ แอฟริ กาเพื่อ ต้านการบุกของ UFN จากทางใต้ เขาวางแผนได้ดี โดยเฉพาะการสูรบใน ้ ทะเลทราย เขาได้ทาลาย กองทัพรถถังUFN ที่แอฟริ กามามาก มีชยชนะมากกว่าการพ่ายแพ้ จน ั ได้รับฉายา จิ้งจอกทะเลทราย” “เขามีรูปแบบการรบอย่างไร...”ลู ลุชถาม “กระหม่อมไม่ทราบครับ ท่าทางเป็ นแบบว่า บุกให้ไว ปะทะให้แรงสุดครับ” “ท่าทาง ชั้นคงมาเจอกับข้าศึกที่ คาดการณ์ได้ยากคนนึ งแล้วล่ ะสิ ลุชพูด ”ลู “เขาวางแผนเก่ ง แบบท่าน และสูรบเก่ ง แบบLord Marshal คู รุรูกิ ท่าทางคงเป็ นศัตรู ตัวฉกาจ ้ ของเรา ในสงคราม แอฟริ กา นี้แน่ๆ” “ข้าไม่กลัวมันหรอก จิ้งจอกทะเลทราย หรอ... มันจะโดนเราต้อนจนมุมแน่ๆ”
 • 5. ปอมของกองทัพ Afrika Korps ที่ Marakesh โมร็อคโค ้ “ท่านübergreifend เดสทราดท์ครับ ตอนนี้ทางโมร็ อคโคเหนื อ โดนพวก บริ ทานเนี ยยึดได้ ตอนนี้กาลัง รุ กมาที่น” ทหารรายงาน เออร์ วิน ี่ “พวกบริ ทานเนี ย โชคดี ที่ไม่ได้ รู ้จก สไตล์ การรบของชั้น พวกมันคงมีความเป็ นไปได้ที่จะชนะ ั ชั้น 50:50 ไปเตรี ยม Rittenbruder Truppenführer Setze ให้ช้ นด้วย ชั้นจะไปรบกับพวกมัน” ั “Jawoll Ubergreifend” (“ครับผมท่านนายพล”) “Kaiser ลูลุช ท่านคิ ดผิดจริ งที่มารบกับผมและHellig Romer Kaiserreich”เออร์ วิน พูด รัฐสภาจักรวรรดิ บริทานเนีย “ตอนนี้ การรุ กของกองทัพเรา คื บหน้าไปมาก UFNรุ กจากทางใต้ คิ ดว่า ทัพAfrika Korpsของ พวกเยอรมัน คงไม่รอดแน่” นักการเมืองฝ่ ายบู๊พด ู “ท่าทาง หากเราส่งกาลังเสริ มไปหนุน ก็คงจะดี”นักการเมือง บู๊ อีกคนพูด จากนั้น นานาลี่ ก็เข้ามาในสภา “ทาความเคารพ องค์หญิ ง นานาลี่ วี บริ ทานเนี ย พระกนิ ษฐาของ องค์จกรพรรดิ” ั นักการเมืองทุกคนยืนทาความเคารพ “นังได้”นานาลี่ พด ่ ู “ขอบพระทัย องค์หญิ ง” “วันนี้เราจะหารื อ อะไรดี ....”นานาลี่ ถาม “เรากาลังหารื อ การส่งกาลังเสริ ม ไปช่ วย องค์จกรพรรดิ ที่โมร็ อคโค พะยะค่ะ” ั
 • 6. “เราน่าจะส่งไปสัก 2กรม ไปช่ วยหนุน องค์จกรพรรดิ”นักการเมืองอีกคนพูด ั “ไม่ได้.... เราต้องมีไว้ป้องกันบ้านเมือง นิ ดนึ ง จะให้เอากองทัพที่ แคลิ ฟอร์ เนี ยมา ก็ไม่รู้จะดี หรื อไม่” อีกคนแย้ง “คิดว่า กองกาลังที่เราส่งไปก็เหลื อเฟื อแล้วนะ สมาชิ กสภาทุกท่าน” “ข้าก็เห็นด้วยกับความคิ ดของ ลอร์ ด คิ ตเชนเนอร์ คิ ดว่าหากองค์จกรพรดิ ต้องการกาลังเสริ ม ก็ ั ร ค่อยส่งไป” “ความคิ ดของพวกท่าน ล้วนแต่มีเหตุผล ฉันจะ.....” “กระหม่อมขอกราบทูล การส่งกาลังเสริ มไปตอนนี้ ไม่ควรอย่างยิง เนื่ องด้วย ทัพเรื อ Kaiserlich ่ Marine ของ เยอรมัน ยังคงควบคุ มแถบแอตแลนติ กอยู่ หากส่งไป พระนครจะตกอยูในภาวะ ่ เสี่ยง...” ฟาเบร่ (เจ้าเก่ า) แย้ง “แต่ว่า ในการบุกโมร็ อคโคของเรา ข้าได้ทราบมาว่า ทัพเยอรมันที่นน บัญชาการโดย จิ้งจอก ั่ ทะเลทราย เออร์ วิน เดสทราดท์” นักการเมือง บู๊ แย้ง ทุกคนเลย แตกตื่น “องค์จกรพรรดิ จะยันมันไหวหรื อ...” ั “ข้าได้ข่าวว่า เขาวางแผนดี มาก” “แถม สูรบเก่งด้วย” ้ องค์หญิ งนานาลี่ เลยเริ่ มร้อนใจ เพราะว่า พี่ชายต้องเจอกับศัตรู ตวฉกาจ ั “เดี๋ ยวฉันขอไป ถามพี่ดูก่อนว่า ท่านพี่ตองการกาลังเสริ มไหม”นานาลี่ พด แล้วออกไปจากสภา ้ ู
 • 7. Dwarka แนวรบอินเดีย “นี่ Guren ซ่ อมเสร็ จหรื อยัง”คาเรนตะโกนถาม ทหารช่ างของอินเดี ย “กาลังจะเสร็จครับ อีก10นาที” “หากเสร็ จแล้วบอกด้วย ฉันอยากไปถล่ มพวกสีเทาจริ งๆ” จากนั้นก็มีการติ ดต่อเข้ามาที่ คาเรน “แม่ทพเรื อ โคสึกิ เป็ นอะไรบ้างไหมครับ” ั “ไม่เป็ นไร แต่ Gurenนี่ สิโดนพวกมันสอยร่ วง” “ท่าทาง พวกนั้นคงมีอาวุธใหม่นะครับ” “ก็อาจใช่ ... ท่าทางคงเป็ นปื นเจาะเกราะ” “ท่านแม่ทพเรื อ ขอให้โชคดี นะครับ” ั
 • 8. โมร็อคโค กองทัพของลูลุช เคลื่ อนพลมา เจอกับ ซากของ รถถังUFN จานวนมากมาย เหมือนว่า ที่นี่เคย เกิ ดการสูรบมาก่ อน ้ จากนั้น รถถังบริ ทานเนี ยก็หยุดผูบญชาการรถถังก็ข้ ึนมาส่องกล้องทางไกลตรวจสอบพื้นที่ ้ ั โดยรอบ พอเออร์ วิน เห็นกลุ่มฝุ่ นที่ฟง ตรงฝัง ลู่ ก็เลยสังยิงปื นครก ุ้ ่ ่
 • 9. วูปปปปปปปป ตูมมมมมมมมมมมม รถถังคันนึ งโดนระเบิด กระจุ ย ่ “เกิ ดอะไรขึ้น รายงานมาสิ ”ลู ลุช ถามพวกกองรถถังที่อยูบนบก “เกิ ดการระเบิดที่รถถัง Challenger II คันนึ งของเราครับ ท่าทาง คงโดนกระสุนปื นครก” จากนั้นก็เกิ ดกลุ่มควันฟุ้ ง จากอีก ฟาก นันคื อ กองทัพ เยอรมัน !!!! ่ กองทัพรถถัง และกองบิน Luftwaffe กาลังตรงมาหากองทัพของลู ลุช “ทุกคนหาที่กาบังก่ อน....หาไรเฟิ ลต้านรถถังมาด้วย!!!” ทหารตะโกน
 • 10. รถถังของเยอรมัน ยิงปื นใหญ่มา พวกรถถังและKnightmare บริ ทานเนี ย ยิงโต้กลับ และ หลังจากที่ละลอกแรก โดนต้านไว้ได้ พวกเยอรมัน ก็ยงNebelwerfer ถล่ มพวก บริ ทานเนี ย ิ เครื่ องบิน Stuka VI 50 ลา และReich Sutherland Luftwaffe Pattern(ติ ด Float System) 40เครื่ อง ตรงมาที่ Avalon และยานชั้น Caerleon 2ลา ยานทั้ง 3 ลาจึ งยิงกระสุนแตกอากาศ เพื่อสกัด อากาศยานของ German แต่ก็สอยได้แค่ Stuka VI 10 ลา และ Reich Sutherland Luftwaffe Pattern 5 เครื่ อง ทางยานทั้ง 3 ก็ส่ง Sutherland บินออกมา ยิงต้าน ลู ลุช ก็ขบKnightmare ชื่ อว่า ั
 • 11. Imperator (Shinkiro เก่ า แต่ถูกเปลี่ ยนชื่ อ ให้เหมาะสมกับการเป็ นจักรพรรดิ บริ ทานเนี ย) ออกมา ช่วยต้าน (ให้เป็ นภาระของพวกเดี ยวกันมากกว่านะ) ลูลุช ยิง Hadron Cannonใส่ Reich Sutherland Luftwaffe Pattern 2ตัว กระจุ ย แต่บางที ก็ขบไป ั ชนพวกเดี ยวกันเอง โชคดี ที่ไม่พากันร่ วงหมด สุซาคุ ขับLancelot บินโฉบไปมา สอย เครื่ องบิน 3ลา ด้วยการยิง Varis แค่2นัด แล้วเอา MVS ฟัน ปี กของ Reich Sutherland Lufwaffe Pattern จนบินต่อไม่ได้ ก็เลยต้องร่ วงไปตามระเบียบ มาดู สถานการณ์ บนพื้นดิ น เออร์ วิน ส่งหน่วย Rittenbruder 10 เครื่ อง ไปตลบด้านข้าง ทาให้ บริ ทานเนี ย เสีย Sutherland ไป 3เครื่ อง แต่ เจเรเมียห์ก็ออกมา กับ Sutherland ที่เขาปรับแต่งใหม่ คือ Sutherland Lancer เป็ น Sutherland ที่แขนข้านนึ งติ ดหอก (ไปเอาของเขามาในตอน 8) ่ อีกข้างติ ดปื นกลตามเดิ ม เขาพุงเขาไปปะทะกับRittenbruder ตัวแรก หัวโดนหอก แทงกระจุ ย ทาให้ไปไหนไม่ถูก
 • 12. ตัวสองและสาม จะเอาหอกมาแทงพร้อมกัน แต่โดนยันเอาไว้ท้ งคู่ พอเกิ ดการดันพลัง 2 ต่อ 1 ั เจเรเมียห์ก็ใช้โอกาส ที่ไปไหนไม่ได้ ใช้ปืนกลที่แขนขวา ยิง หุ่น Rittenbruder 2ตัว กระจุ ย ตัวที่สี่ จะแทง เจเรเมียห์ จากข้างหลัง แต่เขาหันทัน เลยยืนปลายหอกให้ หุ่นตัวนั้นเบรกไม่ทน ่ ั โดนแทง กระจุ ย อีกที่เหลื อ โดน สอยหมด.. ทางด้านหน้า พวกรถถัง บริ ทานเนี ย ทั้งรุ่ นCrusader และ Challenger II ก็พยายาม ต้านพวก รถถัง Panzer ของเยอรมันไว้ พวก เยอรมัน ใช้ Reich Sutherland 5 ตัว รุ กเข้ามาเป็ นรู ปขบวน ตัว V พุงเข้ามา จนทลวงแนวรถถังได้ แต่ก็โดนLancelot ซัดกระจุ ยหมด ทั้ง 5ตัว ่ หลังจากนั้น ก็มี Panzer Hummel ออกมาระดมยิง กองรถถัง บริ ทานเนี ย Lancelot จงบินไป ซัด Varis จนหน่วย Panzer Hummel กลายเป็ นซากทั้งหน่วย พอ ลู ลุช ลงสู่พ้ืน ก็เจอ Rittenbruder Truppenführer Setze ของ เออร์ วิน เออร์ วินรุ กเข้าไป พยายามประชิ ด ลู่ ให้ได้มากสุด แล้วจะเอาหอกแทง ลู่เลยเปิ ด โล่ ทาให้ เออร์ วิน ทลวงไม่ได้ สุซาคุ กลับมาพอดี แล้วเอาMVS ฟันแขน Rittenbruder Truppenführer Setze ข้างที่ถือหอกขาด และเตรี ยมแทงCockpit แต่ลูลุชห้ามไว้แล้ว พูดกับเออร์ วิน“จิ้งจอกทะเลทราย.... กลับรังแกไปสะ!!!”
 • 13. เออร์ วินจึ งรี บสังถอยทัพ ่ “พวกเยอรมันถอยแล้ว พวกเรา บุกได้!!! ไล่ มนไปไกลๆ”ทหารตะโกน ั “ท่านครับ เห็นไหม พวกเยอรมันถอยไปแล้ว ท่านชนะ จิ้งจอกทะเลทราย เป็ นครั้งแรก ท่านเก่ง มากเลยครับ” สุซาคุ พูดกับลู่ “นายบอกสิ ว่านี่ ไม่ใช่ ความฝัน....”ลู่พด ู “นี่ ไม่ใช่ ความฝันครับ ท่านทาได้ครับ” แล้ว ลู่ก็พดกับทหาร บริ ทานเนี ยทั้งหมด ู “สุภาพบุรุษ!! อย่าได้ดีใจไป อีกนานเลย กว่าเราจะชนะสงคราม ชั้นจะดู แลพวกนายเอง จนกว่า สงครามจะจบลง!!!!” เฮ!!!!! “All hail Lelouch!!!!” “All hail Lelouch!!!!” “All hail Lelouch!!!!”
 • 14. 1 ชั่วโมง ต่ อมา นานาลี่ ติดต่อลู ลุช ผ่านทาง Monitor “น้อง พี่เพิ่งชนะการรบกับ จิ้งจอกทะเลทรายมา พี่ไม่นึกว่าพี่จะชนะได้” “ท่านพี่ เก่ งมากเลย การรบกับศัตรู ตวฉกาจ ท่าน ก็ชนะได้ ท่านพี่ ของน้องเก่ งที่สุดเลย (น้อง ั ” นุ่น เป็ นน้องสาวที่ดี ของพี่ลู่ จริ งๆ) “แล้วน้อง มีอะไรจะถามพี่ไหม เห็นติ ดต่อมา” “คือว่า...ท่านพี่ ต้องการกาลังเสริ มไหม คะ” “ไม่ตองส่งมาหรอก นานาลี่ แต่หากห่วงพี่มาก ก็ส่งมาแค่ 1 กรมก็พอ” ้ “ค่ะท่านพี่ ทางเราจะส่งไป 1กรม” “ขอบคุญมากนะนานาลี” ่
 • 15. โปรดติดตามตอนต่ อไป