กคศ.+5

2,431 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กคศ.+5

  1. 1. ก.ค.ศ. 5<br />สำหรับกรรมการชุดที่ 1<br />แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ<br />สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ<br />ประเมิน ครั้งที่ 1<br />ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)<br /> ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)<br />1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน<br />ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ นามสกุล อิทธิประเวศน์ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 วิทยฐานะ -<br />ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอ เวียงสา<br />หน่วยงานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37<br />วิทยฐานะที่ขอรับการประเมินชำนาญการ<br />2. ผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ<br />รายการประเมินคะแนนเต็มคะแนนที่ได้หมายเหตุคนที่ 1คนที่ 2คนที่ 3ตอนที่ 1 การมีวินัย20เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 3 คน เฉลี่ย ดังนี้ชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70เชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี20ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม20ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ20ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ20คะแนนรวม 100คะแนนรวมจากกรรม 3 คน เฉลี่ย (คนที่ 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3) =………………..คะแนน 3<br />โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิด(ดังแนบ)<br />ความเห็น ผ่านการประเมิน<br />ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ)............................................<br /> ไม่ผ่านการประเมิน<br />(ลงชื่อ).........................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................กรรมการ (ลงชื่อ).........................กรรมการ<br /> ( นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว) (นางวรรณพร รวมเงิน) (นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์)<br /> ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ตำแหน่ง ครู คศ. 2<br />วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554<br />สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิดเห็น<br />ราย นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์<br />1. จุดเด่น<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />2. จุดที่ควรพัฒนา<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />3. ข้อคิดเห็น<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />..............................................................................................................................................................................................<br />(ลงชื่อ).........................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................กรรมการ (ลงชื่อ).........................กรรมการ<br /> ( นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว) (นางวรรณพร รวมเงิน) (นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์)<br /> ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ตำแหน่ง ครู คศ. 2<br />วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554<br />

×