logistics labour survey 2011

497 views
402 views

Published on

Het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek binnen de logistieke sector, versie 2011

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

logistics labour survey 2011

 1. 1. Logistics Labour Survey 2011Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden | professionals | inhouse services | employability | payrolling | outsourcing
 2. 2. VoorwoordHierbij presenteren wij u het Logistics focus op een onderwerp dat ons na aan een oppepper gebruiken, ondanksLabour Survey 2011. Dit rapport hart ligt: passie voor het vak. Zowel bij waardevolle initiatieven van ‘Nederlandmaakt deel uit van de activiteiten die werknemers als werkgevers in de is Logistiek’ en Transport en LogistiekTempo-Team ontplooit om trends en logistiek. Het viel ons op dat de klanten Nederland. Het Logistics Labour Surveyontwikkelingen in de logistieke sector van succesvolle logistieke bedrijven 2011 is een prima hulpmiddel om uwte signaleren en te doorgronden. die we de afgelopen jaren spraken, organisatie te benchmarken, waarbij uDie informatie delen wij graag met overwegend aangeven dat hun dienstver- uw voordeel doet met de conclusies.onze relaties en we gebruiken deze lener vaak een paar stappen harder voor Hiermee leveren wij graag een bijdragetegelijk om onze logistieke dienstverlening hen loopt. Logistiek is en blijft nu eenmaal aan de professionaliteit van arbeid binnente optimaliseren, passend bij de behoefte mensenwerk. Het draait allemaal om een deze voor Nederland zo belangrijkeop de arbeidsmarkt. stipte en complete dienstverlening, een bedrijfstak. Want logistiek is en blijft betrouwbare bezorging en een correcte mensenwerk.In het eerste kwartaal van 2011 bleven de afhandeling.financiële resultaten van enkele grote Ton Peterslogistieke ondernemingen gemiddeld De houding en motivatie van de mede- Commercieel Branchemanager Logistiekachter bij de verwachting. Waren de werkers is uiteindelijk bepalend voor deverwachtingen na het dynamische herstel kwaliteit van de dienstverlening en uwin 2010 wellicht te hooggespannen? Het klant rekent u daarop af. Kwaliteit vraagtherstel dat in het Logistics Labour Survey om mensen met passie. Betrokkenheid(LLS) 2010 was geprognosticeerd, leidde van de medewerker zorgt ervoor dat uwel tot een fors aantal nieuwe vacatures slaagt in uw logistieke strategie enbinnen de sector. In deze editie leest u dat marktbenadering. Daarom besteden wede verwachte groei er op dit vlak nog lang in het LLS 2011 extra aandacht aan hetniet uit is. motiveren van mensen. Hoe maak je hen enthousiast voor het vak en hoe zorg jeStond vorig jaar nog de invloed van de ervoor dat ze dat ook blijven? In eeneconomische recessie op de logistieke alsmaar krapper wordende arbeidsmarktarbeidsmarkt centraal, in 2011 ligt de kan het imago van de logistiek nog best 1
 3. 3. Inhoud 1. Op zoek naar passie in de logistiek 3 2. Functies geënquêteerde werknemers en werkgevers 4 3. Vergrijzing noopt tot creatieve werving & selectie 6 4. Toename van vaste, tijdelijke en flexibele contracten in 2011 8 5. Uitzendbureau scoort het best als extern wervingskanaal 11 6. Passie van de werknemer: uitdaging voor het management 12 7. Passie werkgever vaak gelijk aan die van werknemer 15 8. Waardering arbeidsvoorwaarden blijft achter bij het belang ervan 18 9. Werkgever ziet belang salaris vooral voor nieuwe medewerker 21 10. Passie voor logistiek leeft en vormt stevig fundament 232
 4. 4. Inleiding: 1. Op zoek naar de passie in logistiek Passie voor het vak van logistiek, hoe staat het daarmee? In deze zevende editie van het Logistics Labour Survey gaan we ernaar op zoek. Hoe ervaren werknemers hun baan in de logistiek, zeker in een sterk veranderende markt? En hoe kunnen logistiek managers passie voor de logistiek stimuleren en faciliteren? In het tweede deel van dit onderzoek proberen wij een antwoord te geven op deze vragen. Trends in contracten en werving In het eerste deel brengen we trends in arbeidscontracten en wervingskanalen in kaart. Hierbij komen vragen aan bod als: is het werknemersbestand in de logistiek aan het verouderen en zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Willen logistieke bedrijven meer flexibele contracten afsluiten en wat wil de werknemer zelf? Is internet het wervingskanaal van de toekomst of blijven de meer traditionele kanalen leidend? Het LLS 2011 geeft u een goed beeld van wat er in de markt speelt. Verantwoording Het Logistics Labour Survey 2011 kwam tot stand door een samenwerkingsverband van Tempo-Team, NDL en mediapartner Reed Business met EVO,VLM, JLN en ‘Nederland is Logistiek’. In totaal vulden 899 mensen uit de logistiek de enquête in, 451 werknemers en 448 werkgevers. De enquête werd online uitgevoerd tot eind maart 2011. TNO team Logistiek heeft de enquêteresultaten geanalyseerd en verwoord in de tabellen die u in deze uitgave aantreft. 3
 5. 5. 2. Functies geënquêteerde werknemers en werkgeversHoe is de werkbeleving in de logistieke Grafiek 1: waar werken de geënquêteerde werknemers?sector? Omdat die voor iedereen persoon-lijk is, hielden we voor werkgevers en Vervoerderwerknemers aparte enquêtes, met daarin 22% 19% Logistieke dienstverlenerruimte voor motivatie. De resultaten vanbeide enquêtes werden vervolgens Producent/verladermet elkaar in verband gebracht. Ander bedrijfDe werknemersenquête werd vooral 24% 34%ingevuld door uitzendkrachten. N=451Meerderheid werknemers isoperationeel werkzaam Werkgevers: directeur, logistiek manager of HR-managerVan de 451 werknemers die de enquête Van de 448 geënquêteerde werkgevers is bijna de helft (48%) werkzaam als manager inhebben ingevuld, is de meerderheid (53%) de logistieke dienstverlening.werkzaam in de logistieke dienstverlening.De overige 47% werkt bij productie- Grafiek 2: waar werken de geënquêteerde werkgevers?bedrijven of andere bedrijven waarook logistieke activiteiten plaatsvinden. Vervoerder 12% 8% Logistieke dienstverlenerVan deze werknemers heeft ruim driekwarteen functie binnen de logistieke operatie Producent/verlader 27%van het bedrijf. De meest voorkomende 40% Handelfuncties zijn warehousemedewerker,heftruckchauffeur en truck- of 13% Ander bedrijfbestelwagenchauffeur. Andere genoemde N=448functies zijn die van supervisor enadministratief medewerker. De werkgevers hebben voor het merendeel een functie als logistiek manager (28%), directeur/bedrijfsleider (24%) of hoofd personeelzaken/HR-manager (22%).4
 6. 6. Bijna twee derde van de werkgevers is actief binnen het MKBBijna twee derde van de geënquêteerde werkgevers is actief binnen het MKB. 17% van henwerkt in een organisatie van 250 tot 1.000 werknemers en 18% bij een bedrijf met meerdan 1.000 werknemers.Grafiek 3: wat is de bedrijfsgrootte (arbeidsplaatsen) bij werkgevers? 6% Meer dan 1.000 werknemers 18% Tussen 250-999 werknemers 20% 17% Tussen 50-249 werknemers Tussen 10-49 werknemers 39% Minder dan 10 werknemers N=448 5
 7. 7. 3. Vergrijzing noopt tot creatieve werving & selectie Nederland vergrijst in rap tempo. Ook de sector Logistiek ontkomt niet aan de gevolgen hiervan. Het rapport Visie 2015 van de brancheorganisaties TLN en EVO spreekt duidelijke taal: binnen vier jaar is er een tekort van maar liefst 55.000 chauffeurs. Een ramp voor de economie? Uitzendkracht is relatief jong Onder de geënquêteerde werknemers blijkt nog weinig te merken van de vergrijzing. Bijna een kwart is jonger dan 25 jaar, drie op de vijf is tussen de 25 en 50 en bijna een vijfde deel is ouder. Deze uitkomst is deels te verklaren omdat relatief veel respondenten uitzendkracht zijn.Van hen ligt de gemiddelde leeftijd doorgaans lager dan die van vaste medewerkers in de logistiek. Werkgevers schetsen een iets ander beeld.Volgens hen is 16% jonger dan 25 en een op de vijf vijftigplusser. De grote middengroep van 25 tot 50 jaar schalen zij in op 64%. Grijs achter het stuur Interessanter zijn de verschillen per bedrijfstak.Volgens werkgevers in de transportsector is 40% van de werknemers boven de 50, waarschijnlijk vooral chauffeurs. De vergrijzing zal zich dus naar verwachting als eerste ‘achter het stuur’ doen gelden. Dit probleem speelt veel minder bij producenten, verladers, (groot)handel en logistieke dienstverleners. In deze sectoren is slechts een vijfde van de werknemers ouder dan 50. Opvallend veel jonge werknemers zijn werkzaam in een warehouse. Militaire missie Een krappere arbeidsmarkt vraagt om creatieve werving & selectie en het aanboren van nieuwe instroommogelijkheden. Door de overheidsbezuinigingen van het kabinet Rutte verdwijnen er veel banen bij Defensie. Dit biedt dus nieuwe kansen. TLN werkt bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Defensie om ex-militairen te werven voor een baan in de logistiek.6
 8. 8. Grafiek 4: leeftijdsopbouw bij bedrijven geënquêteerde werkgevers 1% 0% 0% 1% 100% 39% 19% 17% 18% 90% 80% 33% 36% 33% 70% 60% 32%N=448 50% 36% 30% 29% Ouder dan 65 jaar 40% Tussen de 50-65 jaar 30% Tussen de 35-49 jaar 20% 20% 19% Tussen de 25-34 jaar 17% 10% 12% Jonger dan 25 jaar 8% 0% Vervoerder Producent/ Handel Logistieke verlader dienstverlening Voor de logistieke sector is het dus zaak om de komende jaren vooral in te spelen op de vergrijzing onder chauffeurs. Voor activiteiten in het warehouse is de vergrijzing veel minder een thema. Wibo Feijen, directeur Steel Logistics Europe ‘Medewerkers in de vervoerssector zijn gemiddeld ouder dan medewerkers bij andere bedrijven in de logistiek. Velen van hen zijn chauffeurs. Zij zijn zo ongeveer ‘getrouwd’ met hun vrachtwagen, dus die gaan echt niet weg.’ 7
 9. 9. 4. Toename van vaste, tijdelijke en flexibele contracten in 2011 Als de economische crisis van 2009-2010 werkgevers één ding heeft geleerd, is het de waarde van tijdelijke en flexibele contracten. Daar staat tegenover dat je met vaste contracten werknemers voor de lange termijn aan je organisatie bindt zodat hun kennis en kunde behouden blijven. De vraag is dus gerechtvaardigd wat werknemers en werkgevers zelf het liefst willen en hoe de organisatie hier het best op kan inspelen. Meerderheid heeft vast contract Ruim driekwart van de geënquêteerde werknemers heeft een tijdelijk dienstverband via een uitzend- of detacheringsbureau. Omdat dit niet representatief is voor de logistieke sector, vroegen we ook de werkgevers welke contractvormen zij hanteren. De 448 geënquêteerde werkgevers bieden gezamenlijk bijna 120.000 arbeidsplaatsen, waarvan drie op de vijf in vaste loondienst. Daarnaast zijn er tijdelijke contracten (16%), flexwerkers door uitzending of detachering (20%) en een klein aandeel wordt gevormd door de inzet van zzp’ers (3%). Uitzendkrachten vooral bij logistieke dienstverleners De meeste werkgevers zien deze verhouding als passend voor de huidige situatie. Logistieke dienstverleners leunen zwaarder op de inzet van uitzendkrachten dan producenten en handelspartijen. Die geven vaker de voorkeur aan werknemers met een vast contract. Waren er in 2010 grote verschuivingen in contractvormen en wat zijn de verwachtingen voor 2011? Werkgevers reageerden als volgt:8
 10. 10. Grafiek 5: verandering in categorie werknemers met contractsoor t 2010 en verwachting 2011 In vaste loondienst 2010 7% 16% 51% 21% 5% In vaste loondienst 2011 3% 7% 59% 26% 5% Op tijdelijk contract 2010 6% 13% 55% 19% 7% Op tijdelijk contract 2011 3% 9% 59% 26% 3%Via uitzend-/detacheringbureau ‘10 8% 16% 46% 19% 11%Via uitzend-/detacheringbureau ’11 4% 12% 51% 25% 8% Als zzp’er 2010 7% 4% 82% 4% 3% Als zzp’er 2010 3%3% 88% 5% 1% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100N=448 Meer vacatures In 2010 bleef bij de helft van de bedrijven het percentage werknemers met een vast Afname >10% contract (61%) gelijk. Bij bijna een kwart van hen was er in 2010 een afname en bij ruim Afname 2-10% een kwart een toename.Voor 2011 verwachten werkgevers een toename in zowel vaste als tijdelijke contracten. Slechts één op de tien werkgevers verwacht een afname van Gelijk (tot +/- 2%) vaste contracten terwijl bijna een derde een toename voorziet.Voor tijdelijke contracten Toename 2-10% verwacht 12% een daling en 29% een toename. Toename >10% 9
 11. 11. Grafiek 6: flexibiliteit logistieke functies Extern ingeleende logistieke 100% zelfstandigen/zzp’ers Extern ingeleende logistieke 80% medewerkers (FTE) Logistieke medewerkers 60% (FTE) met tijdelijk contract Logistieke medewerkers 40% 56% 65% 66% 77% (FTE) OT 20% 0% Logistiek Producent/ Vervoerder Handels- dienstvlnr(n=179) verlader(n=60) (n=34) organisatie (n=122)De flexibiliteit in de sector is structureel hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit vraagt extra regie op de risico’s die met dein- en uitstroom gepaard gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het behoud van kennis.Ook meer flexwerkersDeze stijgende lijn voor 2011 geldt ook voor medewerkers via een uitzend- of detacheringbureau. Bij bijna een derde van de logistiekebedrijven werden in 2010 meer flexwerkers ingezet, bij een kwart van de bedrijven nam hun aantal af. Voor 2011 verwacht één op driebedrijven meer flexwerkers in te zetten tegenover 16% die een afname voorziet.Voor zzp’ers zijn er minder duidelijke trendswaarneembaar en hun aandeel is met een aandeel van 3% gering.Krapte op de arbeidsmarkt?Met het aantrekken van de economie in combinatie met vergrijzing, verwachten velen een krapte op de arbeidsmarkt. Delen werkgeversin de logistiek die mening? Het antwoord hierop is niet eensluidend. Ruim een kwart van de geënquêteerde werkgevers ervaart nu alknelpunten of verwacht deze de komende jaren. Meer dan de helft voorziet alleen op langere termijn (over drie jaar en verder) krapte,terwijl 17%, vooral kleinere bedrijven, helemaal geen knelpunten ervaart of verwacht. Klaarblijkelijk zijn er in de logistiek grote verschillentussen bedrijven in hoe zij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ervaren.10
 12. 12. 5. Uitzendbureau scoort het best als extern wervingskanaalWerkgevers: Waar moeten bedrijven hun werknemers vandaan halen? Doen zij dit zelf of besteden zij dit uit? Van de geënquêteerde werknemers is twee derde via een uitzendbureau in‘Uitzendbureaus en contact gebracht met het logistieke bedrijf. Een logisch resultaat omdat ruim driekwartpersoonlijk netwerk zijn van hen als uitzendkracht werkt. Tegelijk geeft het aan dat het uitzendbureau een aantrekkelijk intermediair blijkt voor een baan in de logistiek.het meest effectief voor eenbaan in de logistiek’ Werving via internet rukt op 9% van de werknemers kreeg de huidige baan via persoonlijke netwerken en 6% solliciteerde op een vacature via internet.Via dit laatste kanaal wordt tweemaal zo vaak gesolliciteerd als op vacatures in kranten en tijdschriften. Ook werkgevers zien in uitzendbureaus en persoonlijke netwerken de meest effectieve manier om in contact te komen met potentiële medewerkers. Zij zien ook meer effect van adverteren op internet dan via gedrukte media. Het gebruik van sociale media als wervingskanaal komt steeds meer op en logistieke werkgevers zullen hier in de toekomst meer aandacht aan moeten besteden. UWV werkbedrijf en re-integratiebureaus scoren veruit het laagst in effectiviteit. Waardering uitzendbureaus Voor de waardering van uitzendbureaus als wervingskanaal maakten we onderscheid tussen de diverse categorieën bedrijven in de logistiek. Werkgevers in de logistieke dienstverlening, handel en productie geven het uitzendbureau op een schaal van 1 tot 5 een score tussen de 3,8 en 4,0. In de vervoerssector ligt die score lager (3,2). Dit duidt erop dat deze bedrijven vaker gebruik maken van andere wervingskanalen, zoals persoonlijke netwerken. 11
 13. 13. 6. Passie van de werknemer: uitdaging voor het management Waar zit bij uw medewerkers de passie voor het logistieke vak? Hoe kunt u die stimuleren en verder uitbouwen? Gemotiveerde werknemers maken uw bedrijf en in de enquête geven zij zelf aan hoe zij dit in de praktijk ervaren. Dat vooral uitzendkrachten de enquête hebben beantwoord, maakt de resultaten extra interessant. Immers, uw uitzendkracht van vandaag is wellicht uw vaste medewerker van morgen. Het Logistics Labour Survey reikt u handvatten aan hoe u passie voor het logistieke vak verder kunt stimuleren. Passie voor logistiek leeft Dat de logistiek echt leeft voor de geënquêteerde medewerkers mag blijken uit grafiek 7. De stelling: ‘De logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf’ wordt als hoogste gewaardeerd. Ook staan logistiek medewerkers open voor nieuwe uitdagingen en zien zij chauffeurs met klantcontact als het visitekaartje van het bedrijf. Tegelijk vindt men het personeelsverloop niet laag en lang niet iedereen vindt dat er voldoende instroom is van nieuwe collega’s met passie voor het vak. Hier ligt dus een uitdaging voor het logistiek management: hoe bouw ik de aanwezige individuele passie uit naar een positief team- en bedrijfsgevoel?12
 14. 14. Grafiek 7: logistieke passie bij werknemers volgens werknemers (score op schaal 1 (mee oneens) t/m 5 (mee eens)) Logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf 4,3 Nieuwe uitdagingen in bedrijf stel ik op prijs 4,1 Chauffeurs met klantcontact zijn visitekaartje bedrijf 4,1 Wij komen regelmatig met suggesties voor optionele verbeteringen 3,6 Teamgeest heeft regelmatig extra aandacht nodig 3,6 Er komen genoeg nieuwe collega’s met logistieke passie 3,1 Verloop onder collega’s is laag 2,8 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3N=448 Score werknemers Werknemers: ‘Er is behoorlijk personeelsverloop en de instroom van nieuwe collega’s met passie voor het vak kan beter’ 13
 15. 15. Bart Lammers, Teamleider Logistiek Oudere werknemer zoekt uitdagingen Goederenvervoer (TNO) Verschillen in scores per categorie bedrijf zijn er ook. Bijna driekwart van de medewerkers‘Als je vraagt naar nieuwe uitdagingen, bij logistieke dienstverleners geeft de stelling ‘De logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf’dan valt mij op dat oudere medewerkers de maximale score 5. Dat doet ook de helft van de medewerkers van productiebedrijven,daar meer prijs op stellen dan de wat terwijl drie op de vijf respondenten in de vervoerssector hetzelfde vinden. Logisch is datjongere mensen op de werkvloer.’ driekwart van de chauffeurs zichzelf als visitekaartje van het bedrijf ziet. Minder dan de helft van de warehousemedewerkers is dat met hen eens. Opvallend is dat drie op de vijf oudere medewerkers tussen 50 en 65 jaar nieuwe uitdagingen waarderen met de maximale score 5. Onder jongeren tot 25 jaar is dit nog niet de helft.Harco Eising, Sitemanager, DSV Solutions Logistiek verdient betere promotie‘Ik denk dat jonge mensen minder de Werknemers voelen in meerderheid een passie voor het logistieke vak en dragen dit ookuitdaging zoeken in de werksfeer, maar uit (gemiddelde score van 3,9). Tegelijk vinden zij dat sommige partijen in Nederland nogveel meer in het leven eromheen. Denk achterblijven bij het uitdragen van het belang van logistiek. Zo kennen sommige respondentenaan verre reizen maken, actief zijn in de imagocampagnes niet en vinden zij dat het logistieke vak meer op zijn juiste waarde kansocial networks. Als ze op zoek zijn naar worden geschat door regionale en nationale overheden. Ook geven zij aan dat bedrijveneen uitdaging, gaan ze daar zelf wel op zelf de belangstelling kunnen aanwakkeren door bijvoorbeeld een open dag te organiseren.af. Zij hoeven geen uitdaging aangereiktte krijgen, oudere medewerkers zitten Ouderen vaker trotsdaar juist wel op te wachten.’ Van de verschillende categorieën werknemers in de logistiek blijken de chauffeurs (truck/ bestelwagen en heftruck) het meest trots te zijn op hun vak en zij dragen dit ook uit (44% met score 5). Onder warehousemedewerkers ligt dit met 37% een fractie lager. Opvallend is dat juist oudere werknemers tussen 50 en 65 jaar trots zijn op hun vak (54% met score 5), terwijl dit onder de jongeren tot 25 jaar maar 26% is. Aan werkgevers in de logistiek dus de uitdaging om onder de laatste groep een inhaalslag te maken, om het imago van de sector te verbeteren.14
 16. 16. 7. Passie werkgever vaak gelijk aan die van werknemer We hebben de stellingen over passie voor het vak logistiek en het uitdragen ervan ook voorgelegd aan werkgevers. Hoe ervaren zij de werkbeleving? Hoe zien zij hun eigen rol en die van de medewerker? De verschillen en overeenkomsten zijn interessant, net als de verklaring hiervoor vanuit het perspectief van beide groepen. Overeenkomsten en verschillen Werkgevers zijn het eens met werknemers over de stellingen: ‘Logistiek is het kloppend hart van het bedrijf’, ‘Nieuwe uitdagingen worden door werknemers op prijs gesteld’ en ‘De teamgeest heeft regelmatig aandacht nodig’. Er zijn echter ook verschillen. Zo vinden werkgevers meer (score 4,6) dan werknemers (4,1) dat chauffeurs met klantcontact het visitekaartje van het bedrijf zijn. Ook vinden zij (met 4,0) meer dan werknemers (3,6) dat laatstgenoemden regelmatig met operationele verbetervoorstellen komen. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘De logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf ’ Werkgevers positiever over verloop dan werknemers Het grootste verschil betreft de perceptie van het al dan niet lage verloop onder werknemers. De werkgevers zijn hier met een score van 4,2 veel positiever over gestemd dan de werknemers (2,8). Waar komt dit door? Dat de meerderheid van de werknemers die de enquête hebben ingevuld uitzendkracht is, heeft hier ongetwijfeld mee te maken. Zij hebben in hun directe werkomgeving vaak te maken met gemiddeld een groter verloop. Werkgevers zien echter dat twee op de drie medewerkers een vast contract hebben, dus hun perceptie kan afwijken van die op de werkvloer. 15
 17. 17. Grafiek 8: logistieke passie bij werknemers volgens werkgevers (score op schaal 1 (mee oneens) t/m 5 (mee eens)) Logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf 4,4 4,3 Nieuwe uitdagingen in bedrijf worden op prijs gesteld 4,0 4,1 Chauffeurs met klantcontact zijn visitekaartje bedrijf 4,6 4,1 Werknemers komen regelmatig met suggesties 4,0 3,6 Teamgeest heeft regelmatig extra aandacht nodig 3,6 3,6Er komen genoeg nieuwe medewerkers met logistieke passie 3,5 3,1 Verloop onder medewerkers is laag 4,2 2,8 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 N=448 Werkgevers Het is niet verrassend dat de stelling ‘De logistiek is het kloppend hart van ons bedrijf’ vooral wordt onderschreven door managers van logistieke dienstverleners (85% geeft de Werknemers score 5). Onder managers bij handelsorganisaties waardeert 58% deze stelling met een 5 en bij productiebedrijven geeft 35% van hen een 5. Bij de stelling ‘Chauffeurs met klantcontact zijn het visitekaartje van ons bedrijf’ zijn de verschillen tussen deze categorieën bedrijven aanmerkelijk kleiner. Weinig belangstelling voor open dag Werknemers denken vaak hetzelfde over het belang van logistiek als werkgevers. De scores op de meeste stellingen komen behoorlijk overeen, alleen zijn werkgevers meer bekend met de twee imagocampagnes: ‘NL is Logistiek’ en ‘Zonder transport geen ….’. Opmerkelijk is dat werkgevers erkennen dat ze relatief weinig belang hechten aan het organiseren van een open dag van de logistiek voor de omgeving of voor specifieke doelgroepen zoals middelbare scholen. 16
 18. 18. Grafiek 9: uitdragen van belang logistiek volgens werkgevers (score op schaal 1 (mee oneens) t/m 5 (mee eens)) Mijn medewerkers zijn trots op hun logisitieke werk en dragen dat uit 4,0 3,9 De imagocampagne ‘NL = Logistiek’ zegt mij niets 3,1 3,5 De nieuwe imagocampagne ‘Zonder transport geen...’, zegt mij niets 2,7 3,4 Logistiek wordt ondergewaardeerd in regiopolitiek 3,3 3,4 NL Overheid stimuleert logistieke innovaties 3,3 3,3 Logistiek wordt in NL op juiste waarde geschat 3,3 3,3 Mijn bedrijf heeft ooit een Logistieke Open Dag georganiseerd 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7N=448 Werkgevers Werknemers 17
 19. 19. 8. Waardering arbeidsvoorwaarden blijft achter bij het belang ervan Passie voor het logistieke vak is belangrijk, maar hoe zit het met de beloning? Werknemers zien hun bijdrage aan de activiteiten voor hun werkgever graag op passende wijze beloond. We vroegen werknemers naar twee zaken: hoe waarderen zij hun huidige arbeidsvoorwaarden en welke van deze voorwaarden vinden zij het belangrijkst? Wat kan beter? Niet alleen de rangorde van arbeidsvoorwaarden is interessant, maar vooral ook hoe deze zich verhoudt tot de waardering ervan. Dit geeft namelijk aan waar werknemers vinden dat de werkgever verbeteringen in arbeidsvoorwaarden zou kunnen aanbrengen. Naast het belang en de waardering van beloning vroegen we ook naar andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De bereikbaarheid van de locatie scoort het hoogst bij werknemers (3,7). De waardering voor andere zaken waar veel belang aan wordt gehecht, blijft daarbij achter. Op een schaal van 5 scoort het werkklimaat een 3,3, het salaris een 2,8 en de financiële zekerheid een 2,7. De waardering van de manier van leidinggeven blijft steken op 3,2.18
 20. 20. Grafiek 10: belang en waardering arbeidsvoorwaarden volgens werknemers (score op schaal 1(onbelangrijk) t/m 5 (prima geregeld)) Werkklimaat in team 4,5 3,3 Salaris 4,4 2,8 Veiligheid/arbozaken 4,3 3,5 Manier leidinggeven 4,3 3,2 Financiële zekerheid 4,3 2,8 Inhoud/afwisseling werk 4,2 3,3 Bereikbaarheid locatie 3,2 4,1 3,7 Pensioenregeling 4,1 3,1 Type contact (vast/flexibel) 4,1 2,9 Duurzaamheid in bedrijf 3,9 3,1 Ontwikkeling/scholing 3,8 2,8 Doorgroeikansen 3,8 2,7 Mogelijkheid parttime werken 3,3 3,3 Zelf werktijden bepalen 3,3 3,0 Mogelijkheid thuiswerken 2,5 2,5N=451 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 Belang Waardering 19
 21. 21. Geld blijft belangrijk Uit de antwoorden van werknemers blijkt dat er volgens hen nog flink wat te verbeteren valt, vooral op het financiële vlak. Het grootste verschil zit tussen het belang van salariëring en de waardering ervan: 1,6 punt. Voor de financiële zekerheid is dit verschil 1,5 punt. Kennelijk heeft de recessie werknemers onzekerder gemaakt over hun financiën. Andere punten die nog ruimte voor verbetering bieden, zijn: het werkklimaat in het team, de manier van leidinggeven, het type contract, de pensioen- regeling, de doorgroeimogelijkheden en ontwikkeling en scholing. Werknemers hechten het minste belang aan de mogelijkheid om zelf werktijden te bepalen, parttime of thuis te werken. Al met al is duidelijk dat werknemers vinden dat hun arbeidsomstandigheden voor verbetering vatbaar zijn. Bij het wegen van deze uitslag speelt wel mee dat de meeste respondenten uitzendkracht zijn en dus niet altijd de zekerheid hebben van een vast contract. Harco Eising, Sitemanager DSV Solutions ‘Wat vinden medewerkers belangrijk? Eerst het werkklimaat en de cultuur, gevolgd door het salaris. Over dat laatste zijn ze overigens maar matig tevreden. Ook bij sollicitaties is dat lastig. Je moet even een salarisbruggetje over, dan kun je daarna veel meer inhaken op vragen over cultuur en werksfeer. Ik merk dat die twee aspecten steeds meer op de voorgrond komen.’20
 22. 22. 9. Werkgever ziet belang salaris vooral voor nieuwe medewerker Werknemers geven aan dat zij veel belang hechten aan werkklimaat en salaris en dat beide beter kunnen. Ook de manier van leidinggeven, financiële zekerheid, veiligheid en arbozaken bepalen hoe zij het werk in de logistiek beleven. Hoe denken werkgevers hierover? Wij vroegen aan hen: wat zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden om bestaande werknemers te behouden en wat zijn de belangrijkste om nieuwe werknemers aan te trekken? Salaris en werkklimaat Voor het behoud van bestaande werknemers denken werkgevers dat het werkklimaat in het team het belangrijkst is. Hierna volgen de manier van leidinggeven, de financiële zekerheid en het salaris. Dit komt goed overeen met hoe werknemers zelf over hun arbeidsvoorwaarden denken, al speelt voor hen het salaris een belangrijker rol dan voor werkgevers.Voor het aantrekken van nieuwe werknemers vinden werkgevers het salaris en de financiële zekerheid wél van iets groter belang. Ruimte voor verbetering Er zijn dus slechts kleine verschillen in hoe werkgevers en werknemers over arbeids- voorwaarden denken. Werknemers hechten iets meer belang aan het salaris en de financiële zekerheid voor bestaande werknemers. De beoordeling en waardering van andere belangrijke arbeidsvoorwaarden komt goeddeels overeen. Aan ‘harde’ financiële arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, de pensioenregeling en het type contract, kennen bestaande werknemers 0,3 tot 0,4 punt meer belang toe dan werkgevers. Daarnaast hechten werknemers meer belang aan duurzaamheid in het bedrijf dan werkgevers (0,5 punt verschil). Deze arbeidsvoorwaarden bieden werkgevers dus ruimte om op langere termijn meer tegemoet te komen aan de wensen van bestaande werknemers. 21
 23. 23. Grafiek 11: arbeidsvoorwaarden aantrekken nieuwe en behouden bestaande werknemers volgens werkgevers (score op schaal 1 (onbelangrijk) t/m 5 (zeer belangrijk)) Werkklimaat in team 4,1 4,5 Manier leidinggeven 3,9 4,4 Financiële zekerheid 4,1 4,3 Salaris 4,2 4,1 Inhoud/afwisseling werk 4,0 4,0 Veiligheid/arbozaken 3,9 3,9 Type contact (vast/flexibel) 3,8 3,7 Bereikbaarheid locatie 3,7 3,7 Doorgroeikansen 3,7 3,7 Ontwikkeling/scholing 3,7 3,6 Pensioenregeling 3,7 3,2 Duurzaamheid in bedrijf 3,4 3,3 Mogelijkheid parttime werken 3,3 2,9 Zelf werktijden bepalen 2,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7N=448 Nieuwe werknemers aantrekken Bestaande werknemers behouden22
 24. 24. 10. Passie voor logistiek leeft en vormt stevig fundament In deze Logistics Labour Survey 2011 staat de passie voor het logistieke vak centraal. Hoe groot is die passie en hoe kunnen werkgevers deze stimuleren zodat het werkklimaat verbetert en je als logistiek team kunt excelleren? Een positieve uitkomst van het onderzoek is dat de passie voor het logistieke vak onder werknemers hoog is, óók onder uitzendkrachten. Werknemers maken zich nog de meeste zorgen over het verloop onder collega’s en of nieuwe collega’s de passie voor logistiek wel met hen delen. De uitdaging voor managers is dus: hoe kan ik de aanwezige individuele passie voor het vak uitbouwen naar een team- en bedrijfsgevoel? Imagocampagnes Werkgevers en werknemers denken in grote lijnen hetzelfde over arbeidsvoorwaarden en het belang ervan. Beiden vinden ook dat de passie voor logistiek niet door iedereen buiten het bedrijf wordt gedeeld. Daarom is het goed dat de Nederlandse logistiek zich gezamenlijk inzet om meer positieve aandacht voor de sector te krijgen, bijvoorbeeld door imago- campagnes. Conclusie De conclusie van dit Logistics Labour Survey is dat passie voor de logistiek ondubbelzinnig aanwezig is, zowel onder werkgevers als werknemers.Voor een gezonde toekomst van de sector kan worden voortgebouwd op dit stevige fundament. U kunt de complete onderzoeksresultaten downloaden via http://www.tempo-team.nl en met bronvermelding naar eigen inzicht gebruiken. 23
 25. 25. Tempo-Team: brede HR-dienstverlener voor de logistiek Tempo-Team is marktleider in het bieden van oplossingen voor vraagstukken op het gebied van flexibele arbeid van logistieke klanten. We bieden efficiënte oplossingen voor complexe arbeidsvraagstukken. Dit doen wij met gemotiveerde, vakbekwame mensen, maar ook met ondersteunende diensten als opleidingen, geavanceerde planningstechnieken en digitaal verlonen. Onze ruime kennis, ervaring en inzicht in logistiek en arbeid helpen u concurrerend te zijn in uw markt. Hoe state of the art uw Warehouse Management Systeem ook is, hoe slim uw routing en hoe doordacht de werkprocessen ook zijn, alles staat of valt bij de instelling van uw medewerkers. Hiervoor bent u bij Tempo-Team aan het juiste adres. Als dé HR-dienstverlener voor de logistiek in Nederland verzorgen wij de in-, door- en eventuele uitstroom van gemotiveerde mensen met passie voor het logistieke vak. Om onze logistieke dienstverlening op maat voor uw organisatie aan te kunnen bieden kent Tempo-Team de volgende specialistische onderdelen: Tempo-Team Professionals Tempo-Team Payrolling EU-Flex Bemiddeling (detachering, werving neemt het juridisch werkgeversschap, Een bijzonder serviceconcept binnen & selectie, zzp) van supply chain contractbeheer, personeelsadministratie onze uitzend- en detacheringsactiviteiten professionals vanaf hbo-niveau. en verloning van door u geworven is EU-Flex. EU-Flex is gespecialiseerd in de medewerkers van u over. lokale werving en selectie, huisvesting en Tempo-Team Outsourcing vervoer van medewerkers uit Midden- en neemt arbeidsintensieve (non-core) Tempo-Team Employability Oost-Europese landen. In Nederland is processen volledig uit handen, zowel op Advies en begeleiding bij outplacement, Eu-Flex de op een na grootste leverancier tijdelijke als structurele basis. Afrekening re-integratie, in- en externe mobiliteit. HR- van buitenlandse werknemers voor op basis van stuksprijs, het productiviteits- advies om het onderscheidend vermogen logistieke en industriële organisaties. risico is dus voor onze rekening. van uw onderneming op de arbeidsmarkt te optimaliseren, bijvoorbeeld met Tempo-Team Inhouse Services diversiteitbeleid en generatiemanagement. Grootschalige en structurele personele flexibilisering van logistieke Tempo-Team Uitzenden en industriële organisaties, veelal vanuit Specialist in uitzenden en detacheren voor een Tempo-Team vestiging bij uw uiteenlopende functies in de logistiek tot organisatie op locatie. mbo-niveau.24
 26. 26. ColofonUitgave: Tempo-TeamRedactie: Linea Recta/TextplicietFotografie: Tempo-TeamVormgeving: Opera Graphic DesignDruk: KDR Marcom
 27. 27. www.tempo-team.nl

×