Nieuwsbrief mei 2009.pdf

745 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief mei 2009.pdf

  1. 1. Terugkeer & Reïntegratie NUMMER 06-mei 2009 Inhoud Statistische analyse Caritas 2008 Statistische analyse Caritas 2008 In vergelijking met 2007 Georgische avond rond terugkeer blijven de sterke landen q u a a a n t a l Complexe terugkeer naar Libanon terugkeerders dezelfde. We merken weliswaar Oekraïne, een verrassend land een stijgend aantal terugkeer naar Georgië Vraag en antwoord: Armenië en Kosovo op. Oekraïne blijft een belangrijk land, maar de toegankelijkheid van het programma moet Er zijn 358 personen teruggekeerd naar eventueel herzien worden in 2009 na een 43 verschillende landen tussen januari en evaluatie. De mogelijkheid bestaat ook om december 2008. Het programma enkele cases via het ERSO project te vrijwillige terugkeer en reïntegratie, financieren en op die manier de Belgische beheerd door de cel reïntegratie van uitgaven te verminderen. Caritas International, heeft in 2008 een groeiend succes gekend, De beslissing om van Mongolië een structurele geconcretiseerd door een regelmatige partner te maken werd zeker gerechtvaardigd door de praktijk : 30 dossiers in 2008, 45 verhoging van vertrekken tot in juli. personen. De projecten zijn divers (gezondheid, schoolkosten, kleine De ‘terugval’, genoteerd vanaf augustus, ondernemingen), en een evaluatiemissie in het wordt verklaard door de te snelle uitputting begin van de lente 2009 zal nodig zijn om zich van het reïntegratiefonds, de dienst rekenschap te geven van het verrichte werk verplichtende om haar activiteiten te door Caritas Mongolië. vertragen. Met de druppelsgewijze vertrekken vanaf september dan, was het Armenië blijft een belangrijk land voor Caritas fonds uiteindelijk pas uitgeput omstreeks België, die reeds lange tijd een partenariaat midden november. De aanvragen onderhoudt met Caritas Armenië en een goede varieerden in functie van de seizoenen, met reputatie geniet onder de Armeense een logische afname vanaf begin november communiteit in België. en een heropleving vanaf april. Vaak passen Caritas werkt in verschillende landen volgens de terugkeerders hun vertrek aan volgens een precies systeem. Het komt frequent voor de klimatologische omstandigheden, vooral dat een vertrek naar een nieuw land niet wordt in Nepal, Oekraïne en Mongolië. gevolgd door andere vertrekken. Maar eenmaal De meerderheid van de terugkeer wordt het contact met de lokale partner wordt gelegd, ondernomen door alleenstaanden, meestal is het gemakkelijk om die te heractiveren mannen. Dossiers van families zijn vaak wanneer een volgend dossier zich aanbiedt. complexer, omdat de vraag naar huisvesting Op die manier heeft Caritas zijn netwerk erg belangrijk is en vaak onmogelijk te uitgebreid in 2008 met een zeker aantal regelen met de actuele budgetten. “nieuwe landen” zoals Nigeria, Panama, Peru, Caritas International Senegal of Ivoorkust. Cel Vrijwillige Terugkeer Geografische verdeling Het Caritas netwerk is over het algemeen ontvankelijk voor het thema van vrijwillige Land Dossiers terugkeer. In de zeldzame landen waar Caritas Liefdadigheidstraat 43 Oekraïne 35 1210 Brussel niet welwillend is of niet in staat is om te Mongolië 31 werken in deze optiek, doen wij beroep op Anne Dussart: +32 2 2293604 Brazilië 24 andere organisaties/NGO’s. Dat is bijvoorbeeld Annelieke Carlier: +32 2 2293586 Armenië 23 het geval in Togo en Kirghizistan. Thomas Jézéquel: +32 2 2111052 Nepal 20 104 dossiers werden opgesteld in 2008 door de Sofie De Mot: +32 2 2111059 Kosovo 16 sociale dienst van Caritas. Deze dienst werkt Stéphane Ferdinande: +32 2 2293602 Georgië 11 nu voluit samen met de Cel Reïntegratie en heeft meerdere informatieve sessies Bosnië 7 ondergaan over verschillende aspecten van het reintegration@caritasint.be Kirghizistan 8 terugkeerprogramma (operationeel, informatief, www.caritas-int.be/reintegratie/ Macedonië 5 ERSOproject, partners etc.).
  2. 2. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 06-mei 2009 2 Georgische avond rond terugkeer Op 7 november werd er een infoavond georganiseerd voor Middelkerke en zelfs uit het verre Brussel. Zij werden de Georgische gemeenschap over het infoproject voor allemaal rechtstreeks uitgenodigd door mevrouw Gulnara, vrijwillige terugkeer. Dit in het kader van de die zeer bekend is binnen de gemeenschap en bijgevolg samenwerkingsverbanden tussen Caritas International en ook een groot vertrouwen geniet. verschillende migrantenorganisaties. Na de presentatie en de veelvuldige vragen, werd de avond afgesloten met een buffet van typische Georgische hapjes. Sinds 2008, werken we binnen het “Return Information Project Tijdens het eten kon dan ook nog op een meer informele and Vulnerable Groups” ook samen met verschillende manier verder gepraat worden. Mevrouw Gulnara had ons migrantenorganisaties. Binnen dit Europees informatieproject verteld dat deze manier van werken de beste manier is om werkt Caritas samen met lokale partners in Armenië, Servië, iets te presenteren binnen deze gemeenschap. Het nuttige Georgië en Montenegro, met tot doel om specifieke vragen aan het aangename koppelen. Een volgende, gelijkaardige, rond terugkeer te kunnen beantwoorden. We hebben de bijeenkomst wordt gepland in de maand maart. verschillende organisaties, die de gemeenschappen van de Andere initiatieven die werden genomen zijn de vertaling betrokken landen vertegenwoordigen in België, gecontacteerd van de flyer in de Russische taal, publicatie van het project omdat we merkten dat het project nog niet echt bekend is bij op een Armeense website (in de Armeense taal) en een de doelgroep en omdat we meer contact willen hebben met culturele avond voor de Armeense gemeenschap in Luik. deze groep. Hun visie op de migratieproblematiek en vrijwillige terugkeer biedt een belangrijke meerwaarde aan het project. Zij weten natuurlijk beter hoe deze problematiek binnen hun gemeenschap leeft. Vanuit Caritas zijn er reeds samenwerkingsverbanden opgestart met twee Armeense en één Georgische organisatie. Daarnaast hebben we ook contacten met één Servische organisatie en uitzicht op een verdere samenwerking. Het doel is om via verschillende initiatieven het project meer bekendheid en uitstraling te geven. Elke organisatie zal in totaal drie verschillende activiteiten naar eigen keuze organiseren. De verantwoordelijken van de verschillende organisaties hebben een beter aanvoelen welke activiteiten de betrokken gemeenschap het meeste aanspreken. Het is niet altijd even gemakkelijk om over het thema “vrijwillige terugkeer” te communiceren. Daarom benadrukken we steeds dat een eventuele terugkeer naar het land van herkomst een individuele en vrije keuze blijft. Het voordeel dat we met migrantenorganisaties werken is dat de verantwoordelijken ervan ook kunnen optreden als vertrouwens –en/of tussenpersoon. Op deze manier kan de drempel om over dit thema te praten enigszins verlaagd worden. Indien de mensen een vraag hebben kunnen ze deze rechtstreeks aan hen stellen waarna zij deze aan ons doorgeven. Wij onderhouden nog steeds de contacten met onze lokale partners in de betrokken landen. Een voorbeeld van een geslaagde activiteit was de infoavond die door mevrouw Gulnara, voor de Georgische Sofie De Mot gemeenschap, werd georganiseerd. Zij is de verantwoordelijke van de Georgische organisatie waarmee we samenwerken. Deze ontmoeting had plaats op 7 november 2008 in Middelkerke. Op het programma stond de voorstelling van Caritas International (werking, dienst buitenland, sociale dienst, etc.), en het doel en de inhoud van het CRI-project. Er was heel wat volk aanwezig uit Oostende, Kortrijk, Gent,
  3. 3. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 06-mei 2009 3 Complexe terugkeer naar Libanon De aanvraag van Mahmoud, een Libanese man van 26 bewijzen. Ze spreken herhaaldelijk met hem over wat hij nu jaar oud, komt via het Klein Kasteeltje bij ons terecht. Hij exact wil doen. Mahmoud heeft moeite om zijn plannen te wil zo snel mogelijk vrijwillig terugkeren naar Libanon, specificeren, en ook de prijzen van het materiaal zijn naar zijn stad Mazraat Mechref, Zuid-Libanon. Nochtans ondertussen verhoogd. Uiteindelijk, 3 maanden later, kan is hij nog midden in de asielprocedure en heeft hij een Mahmoud een precieze factuur voorleggen van zijn uitgaven, kans op een positieve beslissing om in België te mogen en wordt het geld op zijn rekening overgeschreven. blijven. Maar hij heeft informatie gekregen dat zijn politieke probleem van de baan is in Libanon, en zijn Het verhaal van Mahmoud is een vrij recente besluit staat vast. terugkeersituatie en wij hopen dat hij zijn weg vindt. Hij heeft het materiaal en de werkervaring op zak, nu kan hij zelf van start gaan en voor een inkomen zorgen. Caritas kan een Een week later al zit Mahmoud op het vliegtuig. Hij heeft ons budget voorzien en goede begeleiding ter plaatse; verteld dat hij zelfstandig loodgieter of metaalbewerker wil desalniettemin zijn daarnaast de goede wil en inzet van de zijn, een beroep die hij ook vroeger reeds uitoefende. Zijn terugkeerder van minstens even groot belang. gereedschap had hij echter allemaal verkocht voordat hij naar België kwam, dus hij wil het budget van 700€ gebruiken om nieuw materiaal aan te kopen. Hij zal dan ook samen met zijn familie een werkplaats huren waar hij het gereedschap kan stockeren. De terugkeercel van Caritas heeft niet eerder met Libanon samengewerkt. In de week die we hebben voor het vertrek, zetten we alles op alles om een goed contact te krijgen met de plaatselijke Caritas. En gelukkig, zij zijn van goede wil. Bovendien blijkt er een “Caritas Libanon Migrant Center” te bestaan, gespecialiseerd in migratie en integratie. We leggen uit hoe wij werken, wat onze principes zijn en hoe wij duurzame reïntegratie zien. Caritas Libanon staat klaar om Mahmoud op te vangen en zijn budget te begeleiden. Mahmoud is verplicht om van bij het begin bij zijn ouders te wonen, omdat hij geen inkomen of bezittingen heeft om al zelfstandig te leven. Hij huwt, en zijn vrouw woont meteen bij © Caritas Libanon hem en zijn ouders in. Caritas Libanon meldt ons dat Mahmoud echter moest huwen zonder de toestemming van Caritas Libanon begeleidde ondertussen ook in andere de ouders van het meisje. De schoonfamilie heeft het moeilijk dossiers, zoals een jonge vrouw die met haar dochtertje met dit aanvaardingproces, maar dat is een probleem dat terugkeerde. Deze vrouw had geen degelijk onderdak en Caritas Libanon moeilijk kan verhelpen. Ook zijn politieke Caritas Libanon steunde haar in de constructie van het dak problemen zijn niet volledig opgelost. en de vloer. De vrouw is enorm dankbaar voor de geboden hulp en vertelt ons dat Caritas haar het nodige duwtje in de Gelukkig blijkt Caritas rug gaf om haar huis bewoonbaar te maken en zelfstandig te Libanon een degelijke, kunnen wonen. Ondertussen studeert zij als maar ook strenge kinderverzorgster. begeleiding te voorzien. Mahmoud wacht twee We krijgen op regelmatige basis informatie en rapporten over weken om Caritas te de verschillende terugkeerders en hun huidige situatie, wat contacteren, hij moet voor ons een betrouwbare samenwerking waarborgt met eerst zijn familie gaan Caritas Libanon. Het is deze werkwijze van praktische opzoeken. Vanaf dan ervaringen, en in een later stadium evaluaties ter plaatse, die probeert Caritas Libanon ons wijzer maakt en ons voorziet van een groeiend netwerk afspraken te maken met van degelijke organisaties, klaar om onze vaak ‘zoekende’ hem, maar Mahmoud terugkeerders op te vangen en te begeleiden. stelt die geregeld uit. Caritas Libanon luistert al telefonisch naar zijn noden, maar wil de man toch thuis Annelieke Carlier bezoeken om de situatie beter te kunnen inschatten. Wanneer er een bezoek kan plaatsvinden, legt Caritas Libanon ook uit dat het geld niet cash wordt overgemaakt, maar dat er wel documenten nodig zijn die zijn uitgaven
  4. 4. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 06-mei 2009 4 Oekraïne, een verrassend land. In het kader van ERSO (European Reintegration Support betrokken zijn bij vrijwillige Organisations) heeft Sabine Luppens, sociaal terugkeer en reïntegratie, en ook assistente, deelgenomen aan een conferentie in Lvov, in over de manier waarop de sociale diensten en de cel terugkeer van het zuid-westen van Oekraïne. Hieronder geeft ze haar Caritas samenwerken. indrukken weer van dit bezoek. Gedurende de twee dagen van de conferentie waren er zeer “In Kiev, had ik eerst de gelegenheid om diverse activiteiten en interessante en vruchtbare projecten van onze lokale partner, Caritas Kiev, te bezoeken. uitwisselingen. We konden op deze Caritas Kiev heeft ondermeer een project lopende waarbij er, bij manier ook het vele werk dat reeds oudere mensen, dagelijks huis aan huis bezoeken worden in Oekraïne is gebeurd ontdekken. gedaan. Tijdens deze bezoeken worden er maaltijden verdeeld Verscheidene organisaties hebben en medische verzorging gegeven. Binnen een ander project er dan ook hun activiteiten voor staat onze partner in voor de medische opvolging van personen potentiële terugkeerders die besmet zijn met het HIV-virus. Verder voorziet Caritas voorgesteld. Ik was dan ook erg Duitsland de financiering van een programma voor verrast te zien dat er een straatkinderen. Binnen dit project worden maximaal 25 jongeren indrukwekkend aantal organisaties opgevangen voor een periode van maximaal drie jaar. In en sociale diensten werken in lokalen, die ter beschikking worden gesteld door onze partner, dienst van de migranten in de kunnen de kinderen eten, douchen, spelen en voor zij die willen Yana, de psycholoog die bij Oekraïne! En ook niet te vergeten is er ook toegang tot het onderwijs mogelijk. terugkeer de mensen ontvangt op de zeer actieve sociale rol van de de luchthaven van Kiev. diakens en priesters binnen deze Na het bezoek aan de projecten zijn Yana, de psycholoog van thematiek. Oekraïne investeert Caritas Kiev en ik, doorgereisd naar Lvov waar we hebben enorm in hulp aan migranten en dit zowel op het materiële, deelgenomen aan een conferentie. Op deze conferentie waren financiële, sociale als psychologische vlak. ongeveer een 60-tal, voornamelijk Oekraïense organisaties en sociale diensten aanwezig. Daarnaast waren er ook sprekers uit Tijdens stages of conferenties, zoals deze, staan de Oekraïense landen als Oostenrijk en de Verenigde Staten. Het doel was om NGO’s open voor de interculturele dialoog en het delen van hun de Europese sociale diensten zoveel mogelijk te informeren over kennis en expertise. Via deze weg willen ze een nieuwe manier de mogelijkheden van hulp aan migranten die na een lang en/of van samenwerking opzetten tussen de Westerse landen en de moeilijk verblijf in een Westers land, terugkeren naar Oekraïne. betrokken Oekraïense diensten en overheid.” Ikzelf vertegenwoordigde Caritas Belgium en heb een presentatie gegeven over de organisaties die in België Sabine Luppens Vraag & antwoord In elke nieuwsbrief publiceren we een vraag, die we het algemeen geen hoge posities bij de regering of in het sociale ontvingen in verband met terugkeer en reïntegratie en verenigingsleven. Hun socio-economische gesteldheid is niet geven we er een antwoord op. anders als die van andere Armeniërs. Eind 2008 wenst een jongeman terug te keren naar zijn vader- 3. Zijn er speciale organisaties die mensen kunnen helpen land, Armenië. Maar hij maakt zich zorgen over zijn toekomst en om een huis of woonplaats te vinden? de mogelijkheden om werk te vinden. Hier een kort overzicht van zijn vragen: The existing specialized organizations /institutions can assist people to purchase or rent houses (to rent a house is very ex- 1. Welke mogelijkheden zijn er hier (in Nederland) of in pensive in Yerevan), but not for free. If he has no house he is Armenie om Armeens te leren schrijven en lezen. En welke advised to find a living with the relatives for the first period until beroepsopleidingsmogelijkheden zijn er in Armenie die in he finds a job or other opportunity. het verlengde liggen van zijn kunnen? De jongen spreekt de taal wel maar schrijft deze niet en kan ook niet Armeens 4. Zijn droom is om een eigen garage te starten. Hij heeft lezen. Hij kent alleen de hoofstad Jerevan bij naam en weinig professionele training, maar is zeer goed in verder is terugkeer naar Armenie een groot vraagteken. schilderen en constructie. Hij heeft wel een training van 9 maanden gedaan in mechanica (voor auto’s) Zijn er Hij kan Armeens leren in de training centers en de prijs voor een mogelijkheden voor training in Yerevan? uur individuele training is ongeveer 3500-4000 AMD, wat ongeveer EUR 10 is (Information is provided by Training Center Er is een grote vraag naar goede bouwarbeiders, vooral in “France-Formation International”, Yerevan) of privélessen Yerevan. Het zal dus niet moeilijk zijn om werk te vinden in deze nemen met schoolleraars wat een stuk goedkoper zal zijn. sector en een goede motivatie en goed geleverd werk zijn meer waard dan een diploma. Er zijn speciale technische colleges 2. Wat is de sociale positie van een Koerd in Armenië? waar hij de mechaniekspecialisaties onder de knie krijgt in 2 tot 3 jaar. Maar in de meeste gevallen kan hij gemakkelijk een stage In Armenia zijn er Koerd-muslims en Koerd-yezidies. Hun doen in verschillende garages en zo het métier leren. sociale positie is gelijk. De meeste Koerden leven in de dorpen in Armenië. Ze zijn vaak betrokken bij landbouw en hebben op Answered by: Varsine Miskaryan(Mission Armenia) and Ti- die manier een inkomen. Hun sociale situatie is proportioneel granuhi Tarakhchyan (Armenian Caritas). gezien vaak beter dan van zij die in steden leven, want daar Interview with Mr. Knyaz Hasanov, Chairman of the Board of hebben ze wel problemen met werk te vinden. Ze bekleden over Armenian Kurdish Community.

×