Nieuwsbrief juli 2008.pdf

496 views

Published on

newsletter

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief juli 2008.pdf

  1. 1. Terugkeer & Reïntegratie NUMMER 04-juli 2008 Inhoud Terugkeer in het eerste semester van 2008 Terugkeer in het eerste semester van 2008 De gevoelige toename in het laatste Sinds januari, waarbij we ook de dossiers Ronde Tafel met Minister Arena trimester van 2007 werd, zoals verwacht, meetellen die nog in december 2007 zijn Vrouwen ondervinden specifieke bevestigd vanaf het begin van het jaar ingediend, zijn 185 personen teruggekeerd problemen bij hun terugkeer 2008. Alhoewel de geruchten over naar hun thuisland die van het regularisatie in Nederland een directe halt reïntegratieprogramma konden genieten. Vraag en antwoord: Armenië aan de vrijwillige terugkeer veroorzaakten April (43 personen), mei (36 personen) en in 2007, was dat niet het geval in België. juni (35 personen) voorspellen een aantal De inspanningen naar communicatie en van meer dan 400 geholpen personen tegen popularisatie van het programma van eind 2008. Enkele “sterke” landen vrijwillige terugkeer, evenals de snelle onderscheiden zich sinds begin dit jaar: overdracht van informatie onder de Nepal (16 personen) Oekraïne (37), migrantenorganisaties, lieten Caritas Mongolië (15), Brazilië (26). In mindere International België toe om op 30 juni mate worden Kirghizistan en Kosovo, maar 2008 meer mensen te hebben geholpen ook Guinee en Togo vaker bevraagd. dan over het hele jaar 2007. De feedback van zowel de partners als de cliënten is zeer positief, ondanks het feit dat sommige cases ons doen denken dat een Onze cel werkt momenteel in 43 landen, beter psychologische voorbereiding vóór de waarvan een groeiend aandeel Afrikaanse terugkeer heel wat lijden in de eerste weken landen zijn. Als de vrijwillige terugkeer in na aankomst zou besparen. In enkele deze landen moeilijk is om verschillende landen, zoals in Afrika, wordt een terugkeer redenen, kan Caritas België toch steeds gezien als een schande, een falen voor de rekenen op solide en ervaren partners, vaak families die ter plaatse bleven met de gespecialiseerd in de steun aan personen utopische visie van Europa waar men « geld die een micro-onderneming willen beginnen. raapt »… Dat is het geval in Guinee, Kameroen et vooral in Togo, een land waarheen Caritas onlangs op missie ging. We kregen recentelijk ook aanvragen voor Niger, Thomas Jézéquel Mauritanië, Liberia, Tanzania, Burundi, Marokko, Congo-Brazzaville en Angola. Caritas International Cel Vrijwillige Terugkeer Liefdadigheidstraat 43 1210 Brussel Anne Dussart: +32 2 2293604 Bart Cosyns: +32 2 2293602 Annelieke Carlier: +32 2 2293586 Thomas Jezequel: +32 2 2111052 reintegration@caritasint.be www.caritas-int.be/reintegratie/
  2. 2. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 04-juli 2008 2 Ronde Tafel met Minister Arena Op 26 juni organiseerde Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, een Ronde Tafel gesprek met over vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Caritas International werd gevraagd te interveniëren vanuit haar expertise. In de voormiddag belichtte Caritas International haar aanbevelingen aan de Minister. Uit de ervaringen van 2006-2008 blijkt dat de zorg voor kwaliteit, de goede samenwerking met Fedasil, het sterke internationale netwerk en de aandacht voor kwetsbare groepen hun vruchten hebben afgeworpen. Het is weliswaar van groot belang om ruimere budgetten te kunnen hanteren en een soepelheid te behouden die op maat is van de noden van de terugkeerder. Verder hebben langetermijn-programma’s meer kans op resultaat. De gezegde flexibiliteit nu, is in elk geval budgettair Ook tijdelijke thematische initiatieven (bv. De ‘roma’ of een noodzaak. Er moet een marge zijn om budgetten geografisch afgebakend) moeten worden overwogen. aan te passen en indien nodig te vergroten: de mogelijkheden met €700 zijn de facto niet dezelfde in elk land. Er is nu ook geen enkele mogelijkheid om In de namiddag werden de aanwezigen in twee mensen met beloftevolle businessplannen een werkgroepen onderverdeeld; thema’s in dit debat degelijke ondersteuning te geven, al was het in de waren enerzijds hoe men vrijwillige terugkeer beter vorm van een lening. De flexibiliteit qua sociale kan integreren in de sociale begeleiding. Anderzijds begeleiding is een tweede pijler; hierop heeft Caritas werd in vraag gesteld wat van belang is in de wel invloed en we werken dagelijks aan een voorbereiding en opvolging van de terugkeerder in het kwaliteitsvollere begeleiding, zowel in België als na hele proces. aankomst in het land van terugkeer. De sociale dienst ter plaatse moet de terugkeerder kunnen doorverwijzen binnen een netwerk van hulporganisaties qua onderwijs, gezondheid maar ook In deze laatste werkgroep profileerde Caritas zijn visie naar microkredietorganisaties. Het veelbesproken op de behoeften van de doelgroep. Uit haar thema ‘migratie en ontwikkeling’ krijgt zo misschien praktijkkennis blijkt dat de grote vereiste met name een concrete invulling. flexibiliteit is, zowel qua budget als in de vorm van de sociale begeleiding. De doelgroep is immers zeer divers: Caritas helpt Annelieke Carlier zowel asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers als mensen zonder papieren, de kwetsbaarste groep, die nooit een asielprocedure hadden. De scholingsgraad gaat van analfabetisme tot hoog opgeleiden. Een ander voorbeeld is het sociale netwerk: familie en vrienden kunnen een grote steun betekenen voor de vertrekkers, zeker na aankomst in hun land, en ook hierin ondervinden we grote verschillen. Voor meer info, zie de website van Fedasil: http://www.fedasil.be/home/nieuws_detail/i/15861/
  3. 3. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 04-juli 2008 3 Vrouwen ondervinden specifieke problemen bij hun terugkeer Het profieltype van de gemiddelde persoon die vrijwillig De mannen zijn vaak in staat om snel weer hun leven in hun terugkeert naar zijn land van herkomst is een man van 31,2 land van herkomst te hervatten maar vrouwen zijn veel jaar. Dat mag ons echter de specifieke problemen niet kwetsbaarder. Ze worden ander bekeken, vaak vijandig doen vergeten die alleenstaande vrouwen ondervinden als bejegend door de familie als ze alleen en zwanger terugkeren. ze terugkeren naar hun land na jaren in België te hebben Het gebrek aan vorming en opleiding zijn ook obstakels die het gewoond. Ook al gaat het op de 136 vertrekkers om een reïntegratieproces bemoeilijken. Zij hebben daarom nood aan minderheid. een specifieke begeleiding en opvang. Het team van Caritas International waakt er samen met zijn partners in de landen van herkomst over dat dat ook gebeurt. In het jaar 2007 heeft de cel vrijwillige terugkeer en reïntegratie van Caritas International 56 alleenstaande vrouwen of vrouwen Bemiddelaar met kinderen begeleid. 35 onder hen zijn effectief naar hun De hulp van de lokale partner kan niet enkel bestaan uit land teruggekeerd met een reïntegratieproject en sociale professionele hulp. Er moet ook sociale opvolging zijn. En er begeleiding. moet altijd iemand zijn met wie de mensen kunnen praten om Vaak gaat het om zwangere vrouwen zonder een inkomen die de schok van de terugkeer op te vangen. willen terugkeren om te bevallen in het bijzijn van hun familie. Daarbij is ook de functie van bemiddelaar tussen de Maar er zijn ook andere schrijnende redenen voor de vrouwen terugkeerder en het sociale milieu waarin hij of zij terecht komt om terug te keren. Een Roemeense vrouw keerde terug naar erg belangrijk omdat de omgeving de terugkeerder vaak niet Tirgu Mures nadat haar valse beloftes op werk in België zomaar aanvaardt en er zelfs van beschuldigt met lege handen werden gedaan en ze hier in de prostitutie dreigde terecht te terug te keren. Of het tegenovergestelde is ook mogelijk. Dat komen. Met de hulp van Caritas vond ze werk in Roemenië. de terugkeerder net rijker dan de achterblijvers aankomt en Een Togolese vrouw keerde terug nadat ze door haar man in ervan beschuldigd wordt niets te willen delen. de steek was gelaten. De vrouw vertrok weer naar Togo met Verschillende sociale werkers van de lokale Caritas- haar kinderen en vond er een woning. Ze begon een opleiding organisaties zijn vrouwen.Dat helpt om een goede en werd geholpen bij het opstarten van een kleine vertrouwensrelatie op te bouwen en de kans op succes op onderneming. reïntegratie te vergroten. In een ander West-Afrikaans land gaat de lokale Caritas een Het gebeurt regelmatig dat vrouwen zich in België in moeilijke seropositieve vrouw op een erg vertrouwelijke en discrete omstandigheden bevinden maar twijfelen om terug te keren manier begeleiden. Caritas moet voorzichtig zijn omdat er nog onder druk van hun familie druk (vaak zijn dat de broers). Zij een groot taboe heerst tegenover seropositieve mensen. Ze rekenen op de inkomsten van de vrouwen in België en willen worden er nog altijd gestigmatiseerd. dat zij regelmatig geld sturen naar de familie in de landen van herkomst. De mythe van het Europese eldorado bestaat nog steeds. De realiteit van de migranten in Europa botst met dat beeld en veroorzaakt menselijke drama’s. Daarom richt Caritas zich met verschillende projecten rechtstreeks tot vrouwen. Het zorgt daarbij voor vorming, professionele hulp, toevluchtsoorden voor slachtoffers van huishoudelijk geweld en hulp bij reïntegratie. Mannen Alleenstaande vrouwen met kinderen of zwangere vrouwen worden als extra kwetsbaar beschouwd. Daarom is er voor hen een reïntegratiefonds om de extra kosten en noden te dekken (huisvesting, gezondheid, school). Toch mogen we ook niet vergeten dat ook mannen soms gediscrimineerd worden. Zo zijn de microkredieten, bestemd In Mongolië werd een zwangere vrouw van nabij gevolgd door om een eigen klein bedrijfje op te starten, vaak niet de lokale Caritas. De vrouw had gezondheidsproblemen en toegankelijk voor mannen. Dat is omdat de vrouwen vaak als was eerder ook al het slachtoffer van agressie. Dankzij de betrouwbaarder en betere terugbetalers beschouwd worden. goede medische opvolging en een operatie werd de baby prematuur geboren. Thomas Jézéquel
  4. 4. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 04-juli 2008 4 Vraag & antwoord In elke nieuwsbrief publiceren we een vraag, die we 4. Zijn er organisaties in Armenië die de aanvrager kunnen ontvingen, in verband met terugkeer en reïntegratie en helpen bij het opstellen van een degelijk “business plan”? geven we er een antwoord op. De specialisten van de betrokken banken en andere kredietinstellingen bieden consultaties aan om de mensen te informeren. Er zijn ook andere organisaties die helpen bij het “Een Armeense man, die samen met zijn familie al sinds 1998 opstellen van een business plan maar hun diensten zijn niet in België verblijft, wil terugkeren naar zijn thuisland. Hij is gratis. Een waardevol plan kan opgesteld worden in ge¨nteresseerd in het reïntegratieproject want hij wil bij zijn samenwerking met het “National Center for Small and Medium eventuele terugkeer een eigen onderneming opstarten. Maar Entrepreneurship Development (SME) en enkele andere de premie die wordt toegekend aan een familie, 1.750 euro, is organisaties zoals “Chamber of Commerce and Industry of the volgens hem te weinig om dit te realiseren. Hij vraagt zich dan Republic of Armenia”. ook af wat de mogelijkheden zijn om een lening aan te gaan in Armenië. Meer informatie is te vinden op www.banks.am/ en in de 1. Een eerste vraag die hij zich stelt, is of er naast banken Country Sheet, die te vinden is op de website van het CRI- nog andere organisaties zijn bij wie hij eventueel een project (Country of Return information—www.cri-project.eu). lening zou kunnen krijgen. De eerste informatie konden we vinden in de “Country Sheet”. Dit document werd samen met de Armeense partners, Mission Armenia en Caritas Armenia, opgesteld. Daarin wordt algemene en praktische informatie over Armenië verzameld. Er wordt onder meer een overzicht gegeven van de stappen die gezet moeten worden om een onderneming op te starten en aan welke voorwaarden er moet voldaan worden. Ook vinden we er een hele lijst banken en andere kredietinstellingen in terug. Samen met de lokale partners hebben we er twee uitgelicht opgezocht welke verschillende voorwaarden er zijn om er een lening aan te gaan. Het gaat om FINCA Armenia, een instelling die microkredieten verleent, en de kredietorganisatie NORVIK. 2. Aan welke financiële en administratieve voorwaarden moet de aanvrager voldoen om een lening te krijgen bij FINCA en bij NORVIK? Om in Armenië een lening te kunnen aangaan, moet men een Armeense staatsburger zijn en daarvoor beschikken over alle nodige documenten. De meeste banken vragen geen startkapitaal maar wel een zakelijk onderpand (bijvoorbeeld een woning). Er moet ook altijd een bepaalde som voorzien worden voor de registratie van de onderneming. 3. Hoeveel kan er maximaal geleend worden, wat is de terugbetalingstermijn en hoeveel bedragen de interesten? Afhankelijk van het onderpand leent FINCA een bedrag van 225.000 Armeense dollar (AMD) tot 10 miljoen AMD (tussen 473 en 210.000 euro). De terugbetalingstermijn bedraagt twee jaar. NORVIK geeft geen leningen aan startende ondernemingen. Ook weer afhankelijk van het zakelijk onderpand leent NORVIK een bedrag vanaf 6.169.291 Armeense dollar (???). De terugbetalingstermijn is vijf jaar. De interesten op de leningen zijn aafhankelijk van de soort van lening en liggen tussen 10 en 30 procent.

×