Sastanak zajednice Microsoft prodavača - Sales readiness

256 views
186 views

Published on

Sastanak Microsoft prodavača održan 31.10.2013. u prostorijama Microsoft Hrvatska. Jedna od tema bila je i vođenje softverskog inventara, odnosno, kako napraviti prodajnu priliku vezanu za Get2Modern kampanju.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Infrastructure Optimization (IO) is a four-step process that can take your IT infrastructure from a non-managed, reactive state to a proactive, optimized, and dynamic state Based on the IO framework and the SAMprocesses standard, ISO/IEC 19770-1,Microsoft has developed theSAM Optimization Model.This model provides a set of criteria to make consistent SAM assessments and recommendations, and can help your organization become more agile throughbetter use of resources, even in times of changing business conditions.
 • Sastanak zajednice Microsoft prodavača - Sales readiness

  1. 1. Sastanak zajednice Microsoftovih prodavača Upravljanje softverskom imovinom 31.10.2013. dvorana Pharos Software Asset Management – SAM Prilika za Microsoft Partnere – dodana vrijednost licenciranja Tomislav Lulić – 3 PRO tlulic@3pro.hr
  2. 2. Ukratko o predavaču  Tomislav Lulić,  IT konzultant - MCP, MCTS, MS  Više od 10 godina projektnog iskustva u internacionalnim IT okruţenjima  Tvrtka 3 PRO  Microsoft Silver Partner    Veliko iskustvo sa Cloud i hibridnim rješenjima Migracija korisnika na virtualna okruţenja Office 365 rješenja  IBM Advanced Business Partner  xSeries, PureFlex, Storage, TSM
  3. 3. Sadrţaj O čemu ću pričati  Mala školica znanja  Općenito – Piratstvo i ţivotni ciklus softvera  SAM – Software Asset Management  Upravljanje softverskom imovinom  Prilika za partnere  Prestanak podrške za Windows XP  Koje alate koristiti  Case study – primjer iz prakse - Plastform
  4. 4. Mala školica znanja Malo da Vas razbudim Što je intelektualno vlasništvo? Intelektualno vlasništvo je skupni naziv za subjektivna prava na intelektualnim tvorevinama kao nematerijalnim dobrima i u svezi s njima. Obuhvaća autorsko i srodna prava, te prava industrijskog vlasništva Što je licenca? PUR – product use rights dozvola za korištenje softvera ili dijela softvera dokument gdje se opisuje i propisuje način korištenja softvera
  5. 5. Stopa piratstva Izvor: bsa.org - http://globalstudy.bsa.org
  6. 6. Ţivotni ciklus softvera
  7. 7. SAM – software asset management Što je upravljanje softverskom imovinom?  Najbolje prakse koje uključuju grupe aktivnosti i postupaka za upravljanje i optimizaciju softverske imovine unutar tvrtke sa financijske i licenčne strane  U čemu pomaže upravljanje softverskom imovinom:  Kontrola – troškovi i rizici  Optimizacija – bolje korištenje nabavljenih resursa – licenci  Nadogradnja – prati rast tvrtke, optimizira nabavu i korištenje softvera  Smanjenje rizika – Upravljanje regulatornom usklađenošću i sigurnošću http://www.microsoft.com/sam
  8. 8. SAM optimizacijski model Basic SAM Standardized SAM Rationalized SAM Dynamic SAM Ad Hoc Tracking Assets Active Management Optimized SAM proces postoji, kao i alati/podaci Vizija, politike, proced ure i alati se koriste za upravljanje životnim ciklusom softvera. Slaba kontrola nad IT sredstvima gdje se koriste i kako. Nedostatak politika, procedura, alata i sredstava. Basic http://www.microsoft.com/sam Informacije nisu kompletne i točne. Ne služe za donošenje odluka Standardized Vjerodostojne informacije koriste se za upravljanje imovinom vezano za poslovne ciljeve Rationalized U približno stvarnom vremenu usklađivanje s poslovnim potrebama. SAM je strateški proces na ukupne poslovne ciljeve Dynamic
  9. 9. Kako krenuti? Koraci za kvalitetnu analizu  Snimiti početno stanje  Snimiti količinu računala  Software koji se koristi na njima  Usporediti račune sa stanjem licenci u korištenju  Izraditi dokumentaciju prema prikupljenim podacima  Kreiranje procedura za nabavku i obnovu licenci  Trening zaposlenika (nabava, financije, IT)
  10. 10. Prilika za partnere Kako iskoristiti SAM  Kraj podrške za Windows XP (8. travnja 2014.)  Novi proizvodi koji nisu podrţani uz Windows XP (Office 2013, O365)  Nema podrške  Nema sigurnosnih zakrpa  SMB tržište < 30% još koristi Windows XP i Office 2003  Podaci su moţda još i gori, a to je dio koji koristi nelegalne verzije  Novi napredniji proizvodi  Značajne uštede standardizacijom platformi
  11. 11. Zašto koristiti partnere za SAM Kako objasniti korisniku?  Partneri poznaju Microsoft proizvode  Najbolje prakse vezano za migraciju  Znanje potrebno za bezbolnu migraciju  Prikladni alati i izvještaji  Podrška od strane Microsofta u slučaju potrebe  Partnerski status daje veću sigurnost uspjeha
  12. 12. Pitanja za korisnike Koja su ključna pitanja prema korisnicima       Da li znate koliko PC-a i servera imate, gdje se nalaze? Da li znate koje softvere imate instalirane na računalima? Kakva vam je infrastruktura, da li koristite virtualne sustave? Da li posjedujete odgovarajuće zapise što kupujete i zašto? Koje aplikacije (ako ih imate) sprječavaju nadogradnju? Kako vaš dobavljač aplikacija preporuča vašu nadogradnju?
  13. 13. Na što paziti Nije jednostavno!  Snimanje stanja softvera zahtijeva vremena  Potrebno je uključiti:  Uprava  Financije/Nabava/Pravna sluţba/Kadrovska  IT sluţbu  Prilikom analize obuhvatiti sve segmente (OS, aplikacije, itd)  Obratiti paţnju na različite verzije (problemi kod nadogradnje)
  14. 14. Alati za SAM • SAM ROI kalkulator http://www.microsoft.com/resources/sam/tool.mspx
  15. 15. Alati za SAM Microsoft Assessment and Planing Toolkit • Prednost: • Predefinirani izvještaji (Excel) za analizu i pivotiranje • Predefinirani izvještaji sa stanjem hardvera i softvera • Analiza okruženja za prihvat određenih MS produkata • Uključena je analiza hardvera, postojećeg softvera, mogućnosti nadogradnje • Jednostavnost upotrebe • Nije potreban klijent za analizu • Manja mogućnost analize non-MS softvera http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566.aspx
  16. 16. Alati za SAM • System Center Configuration manager 2012/2012R2 http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2-configuration-manager
  17. 17. Primjer SAM-a Tvrtka Plastform – Sesvete, www.plastform.hr  Tvrtka se bavi izradom formi od stiropora  Izolacione ploče, ambalaţa, 3D natpisi      Privatna tvrtka Proizvodna tvrtka Heterogena okolina Legalizacijska kampanja – okidač za akciju Tvrtka koristi u punoj pokrivenosti legalan softver za sve svoje procese, no Uprava je htjela biti sigurna…
  18. 18. Primjer SAM-a (nastavak) Tvrtka Plastform – Sesvete, www.plastform.hr  Odličan primjer kvalitetnog upravljanja  Svijest o ţivotnom ciklusu aplikacija  Proces analize:  Analiza fizičke mreţe  Popis kupljenih licenci (računi)  Analiza licenci na računalima  Usporedba  Pisanje dokumentacije i preporuka za daljnje korake
  19. 19. Za one koji žele više… • Microsoft License Advisor http://www.microsoft.com/licensing/mla/ • BSA – The Software Alliance http://globalstudy.bsa.org • SAM - Software Asset Management - Microsoft http://www.microsoft.com/sam • MAP - Microsoft Assessment and Planing Toolkit http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566.aspx • SAM - Dokumenti i predlošci https://www.microsoft.com/sam/en/us/downloads.aspx • SCCM - System Center 2012 R2 Configuration Manager http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2-configuration-manager/ • Windows Intune https://www.microsoft.com/sam/en/us/intune.aspx
  20. 20. More info @ www.microsoft.com/sam www.microsoft.com/licensing tlulic@3pro.hr
  21. 21. Hvala! tlulic@3pro.hr www.3pro.hr

  ×