Socio culturele participatie

499
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
499
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s: - Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind. - Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan
 • Socio culturele participatie

  1. 1. Socio-culturele participatie ACW-2012: aftrap gemeenteraadsverkiezingen 2012 Leuven, 26 november 2011
  2. 2. Thema’s <ul><li>Armoede anno 2010 </li></ul><ul><li>Drempels voor participatie </li></ul><ul><li>Belang van participatie </li></ul><ul><li>Juridische verankering </li></ul><ul><li>Lokale instrumenten </li></ul><ul><li>Participatie bevorderen </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  3. 3. Armoede anno 2010 <ul><li>Uitsluiting op verschillende domeinen, niet enkel financieel </li></ul><ul><li>Te laag inkomen </li></ul><ul><li>Geen werk </li></ul><ul><li>Onvoldoende opleiding </li></ul><ul><li>Gezondheidsklachten (fysiek en geestelijk) </li></ul><ul><li>Onbehoorlijk wonen </li></ul><ul><li>Gebrek aan maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>… </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  4. 4. Armoede in een paar cijfers <ul><li>Aantal leefloners in 2010: </li></ul><ul><li>Vlaanderen: 51.052 </li></ul><ul><li>Brussel: 41.866 </li></ul><ul><li>Wallonië: 74.310 </li></ul><ul><li>16,6% (in 2009) van alle kinderen in België lopen armoederisico (EU27= 19,9%) </li></ul><ul><li>Verhoogd risico voor 65-plussers en eenoudergezinnen </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  5. 5. Drempels voor participatie? <ul><li>Financiële drempels </li></ul><ul><li>Beperkt in vervoer </li></ul><ul><li>Geen mogelijkheid kinderopvang </li></ul><ul><li>Geen of onvoldoende informatie </li></ul><ul><li>Niet weten hoe zich te gedragen </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  6. 6. Belang van participatie? <ul><li>Uit isolement </li></ul><ul><li>Individuele ontplooiing </li></ul><ul><li>Mentale en fysieke time-out </li></ul><ul><li>Netwerkbevorderend </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  7. 7. Juridische verankering <ul><li>Universele verklaring rechten van de mens (1948) </li></ul><ul><li>Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1990) </li></ul><ul><li>Art. 23 Belgische Grondwet (1994) </li></ul><ul><li>2003 e.v.: subsidie-KB ter bevordering socio-culturele en sportieve participatie </li></ul><ul><li>2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en uitsluiting -> extra subsidie kinderarmoede </li></ul><ul><li>Nationaal en Vlaams actieplan armoedebestrijding: kinderarmoede </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  8. 8. Lokale instrumenten <ul><li>1. KB socio-culturele en sportieve participatie </li></ul><ul><li>2. Participatiedecreet: lokale netwerken </li></ul><ul><li>(3. Fonds Vrijetijdsparticipatie </li></ul><ul><li>4. Steunpunt Vakantieparticipatie </li></ul><ul><li>5. Lokale vrijetijdspassen) </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  9. 9. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>a) Voor wie? </li></ul><ul><li>OCMW-cliënten (ruim) </li></ul><ul><li>b) Wat? Subsidie voor </li></ul><ul><li>1° financiering van deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; </li></ul><ul><li>2° financiering van deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; </li></ul><ul><li>3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak; </li></ul><ul><li>4° de ondersteuning en financiering van ICT-initiatieven </li></ul><ul><li>5° de toekenning van max. 100 EUR voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra. </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  10. 10. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>c)bedrag? (alle OCMW’s in België) </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  11. 11. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>d) verdeling? </li></ul><ul><li>twee parameters: </li></ul><ul><li>50 % o.b.v. aantal rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming ZIV </li></ul><ul><li>50 % o.b.v. RMI- gerechtigden </li></ul><ul><li>In Vlaanderen gemiddeld 8.419 € per OCMW </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  12. 12. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>e) Besteding </li></ul><ul><li>- Vooral individueel, vb.: </li></ul><ul><li>abonnementen, B-trips, toegangstickets, … </li></ul><ul><li>zwemclub, jeugdkamp, kunstacademie… </li></ul><ul><li>- Ook collectief, vb.: </li></ul><ul><li>groepsuitstap naar zee, sinterklaasfeest,… </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  13. 13. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor </li></ul><ul><li>1° financiering van maatschappelijke dienstverlening om maatschappelijke integratie achtergestelde kinderen via deelname aan sociale programma’s te bevorderen. </li></ul><ul><li>2° financiering van initiatieven met of voor achtergestelde kinderen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  14. 14. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor </li></ul><ul><li>- Individuele acties </li></ul><ul><ul><li>1. de deelname aan sociale programma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>2. schoolondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>3. psychologische ondersteuning van het kind of de </li></ul></ul><ul><ul><li>ouders bij raadpleging specialist </li></ul></ul><ul><ul><li>4. paramedische ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>5. aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes </li></ul></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  15. 15. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor </li></ul><ul><li>- Collectieve acties, vb.: </li></ul><ul><li>Vroegtijdige steun bij het leren, opleidingsprogramma over ouderrol,… </li></ul><ul><li>Ondersteuning van de gezinnen door het organiseren van ateliers, gespreksgroepen,… rond diverse thema’s (welzijn, gezondheid, voeding, ontwikkeling van kinderen,…) </li></ul><ul><li>  vb kosten: brochures, huur van lokaal, speelgoed, keukenmateriaal, voedingsmiddelen, … </li></ul><ul><li>honoraria, deelname in de kosten van een spreker, partnerschap met een vereniging… </li></ul><ul><li>  </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  16. 16. KB socio-culturele en sportieve participatie <ul><li>Luik kinderarmoede: 4.200.000 € voor </li></ul><ul><li>In de praktijk: </li></ul><ul><li>Heel wat tussenkomsten in schoolkosten en paramedische kosten </li></ul><ul><li>Ook goede praktijken met partnerschappen </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  17. 17. Participatiedecreet 2008: lokale netwerken <ul><li>Flankerend voor sector Jeugd, Cultuur en Sport </li></ul><ul><li>Lokale netwerken: gemeente, OCMW, armenverenigingen werken samen </li></ul><ul><li>afspraken over verbetering </li></ul><ul><li>vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede </li></ul><ul><li>Vlaamse subsidie: past helft bedrag lokale besturen maar obv trekkingsrecht ( http:// www.sociaalcultureel.be/volwassenen/loknetarmoede_subsidievoorwaarden.aspx#3 ) </li></ul><ul><li>Gemeente vraagt subsidie aan </li></ul><ul><li>Nu 53/308 </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  18. 18. Participatiedecreet 2008: lokale netwerken <ul><li>Voor wat? </li></ul><ul><li>deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, - activiteiten en – verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgelden en de voor deelname noodzakelijke benodigdheden. </li></ul><ul><li>ondersteuning en financiering van social-profitinitiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak </li></ul><ul><li>Gederfde inkomsten: verschil volledige tarief en voordeeltarief </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12
  19. 19. Participatie bevorderen <ul><li>Bevorderen van de sociale cohesie </li></ul><ul><li>Gebruik maken van instrumenten </li></ul><ul><li>Voldoende kennis van mogelijkheden </li></ul><ul><li>Niet beperken tot financiële drempel! </li></ul><ul><li>Partnerschappen aangaan om te optimaliseren </li></ul><ul><li> nood aan maatschappelijk én politiek </li></ul><ul><li>draagvlak! </li></ul>Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst - 03-01-12

  ×