Bài tập Vật lý 10 – Cơ học
                                       Tô Lâm Vi n Khoa
 ...
Bài tập Vật lý 10 – Cơ học
                                     Tô Lâm Vi n Khoa
   ...
Bài tập Vật lý 10 – Cơ học
                                     Tô Lâm Vi n Khoa
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vl10 C Dl Nc Bai Tap Vat Ly 10 Dong Luc Hoc

7,373 views

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • tai sao z
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vl10 C Dl Nc Bai Tap Vat Ly 10 Dong Luc Hoc

 1. 1. Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa Ph n 1 Cơ h c 10C Chương 2 Đ ng l c h c ch t đi m 10C-ĐH D ng bài Mô t M cđ S lư ng 10C-ĐH1.1 Bài t pv cân b ng l c (ĐL 1) Nâng cao 1 10C-ĐH2.1 Bài t pv đ nh lu t 2 Newton Nâng cao 5 10C-ĐH2.2 Bài t pv tr ng l c và l c ma sát Nâng cao 1 10C-ĐH2.3 Bài t pv l c h p d n và gia t c tr ng trư ng Nâng cao 2 T i toàn b bài t p t i đây: http://www.scribd.com/doc/7693229/vl10cdl-nc-bai-tap-vat- ly-10-dong-luc-hoc 10C-ĐH1.1: Bài t p v l c cân b ng 1. Cho 3 l c có đ l n b ng nhau. Ph i đ t 3 l c đó vào m t v t như th nào đ v t v n cân b ng? ĐS: T ng c p h p thành góc 1200 2. 10C-ĐH2.1: Bài t p v đ nh lu t 2 Newton (tìm đ i lư ng còn thi u trong công th c) 1. L c F1 tác d ng lên v t kh i lư ng m thì thu đư c gia t c 2m/s2, l c F2 tác d ng vào v t m thì thu đư c gia t c 3m/s2. H i n u tác d ng l c F = F1 + F2 vào thì v t m s thu gia t c bao nhiêu? ĐS: 5m/s2 2. L c F truy n cho v t kh i lư ng m1 m t gia t c a1 = 2m/s2, truy n cho v t kh i lư ng m2 m t gia t c a2 = 3m/s2. V y n u l c F tác d ng vào v t có kh i lư ng m = m1 + m2 thì v t đó s nh n gia t c bao nhiêu? 3. M t v t có kh i lư ng 15kg, b t đ u chuy n đ ng dư i tác d ng c a m t l c kéo, đi đư c quãng đư ng s trong 12s. a. Vi t bi u th c tính l c kéo. b. Đ t lên trên v t thêm m t kh i lư ng 10kg n a. Bây gi đ đi đư c quãng đư ng s thì m t th i gian bao lâu? 4. L c F1 tác d ng lên v t kh i lư ng m thì sau t giây đ t v n t c 3m/s, l c F2 tác d ng vào v t m thì sau t giây đ t đư c v n t c 5m/s. H i n u tác d ng l c F = F1 + F2 thì sau t giây v t m s đ t v n t c bao nhiêu? 5. Dư i tác d ng c a m t l c F n m ngang, xe lăn chuy n đ ng không v n t c đ u, đi đư c quãng đư ng 3m trong th i gian t. N u đ t thêm v t kh i lư ng 500g lên xe thì xe ch đi đư c quãng đư ng 2m trong th i gian t. B qua ma sát, tìm kh i lư ng c a xe. 10C-ĐH2.2: Bài t p v tr ng l c và l c ma sát 1. 10C-ĐH2.3: Bài t p v l c h p d n và gia t c tr ng trư ng. 1. M t con tàu vũ tr bay v phía M t Trăng. H i con tàu đó cách Trái [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008
 2. 2. Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa Đ t b ng bao nhiêu l n bán kính Trái Đ t thì l c hút c a Trái Đ t và M t Trăng lên con tàu s cân b ng nhau? Cho bi t kho ng cách t tâm Trái Đ t đ n tâm M t Trăng b ng 60 l n bán kính Trái Đ t; kh i lư ng c a Trái Đ t b ng 81 l n kh i lư ng M t Trăng 2. Tính gia t c rơi t do đ cao 3200 km so v i m t đ t. Bi t bán kính Trái Đ t là 6400 km, gia t c rơi t do t i m t đ t có giá tr b ng 9,8 m/s2 3. 10C-ĐH 3.1: Bài t p v v t trư t trên m t ph ng nghiêng 1. Ch ng minh h s ma sát trư t µ = tgα, v i α là góc nghiêng c a m t sàn so v i phương ngang ngay trư c khi v t b t đ u trư t. Cho r ng l c ma sát ngh c c đ i b ng l c ma sát trư t. 2. M t xe lăn chuy n đ ng không v n t c đ u t m t m t ph ng nghiêng dài 1 m, cao 0,2 m. H i sau bao lâu thì xe đ n chân m t ph ng nghiêng? ĐS: 1s 3. M t quy n sách đư c th trư t t đ nh c a m t bàn nghiêng m t góc α = 350 so v i phương ngang. H s ma sát trư t gi a m t dư i c a quy n sách v i m t bàn là µ = 0,5. L y g = 9,8 m/s2. Tìm gia t c c a chuy n đ ng. 2 ĐS: 1,59 m/s 4. M t v t có kh i lư ng 10 kg trư t t đ nh m t ph ng nghiêng có góc α = 300 so v i phương ngang. H s ma sát trư t gi a v t và m t ph ng nghiêng là µ = 0,5. a. Tính gia t c c a v t. b. Tác d ng m t l c F như th nào đ gi v t đ ng yên trên m t ph ng nghiêng? 5. M t v t đư c đ t đ nh m t ph ng nghiêng có chi u dài 100 m, h s ma sát µ = 0,5. a. Xác đ nh giá tr góc α t i đa c a m t ph ng nghiêng đ v t n m yên. b. Cho α = 300. Xác đ nh th i gian và v n t c c a v t khi xu ng h t d c. 6. M t v t đ t trên m t ph ng nghiêng có góc nghiêng α = 300, đư c truy n m t v n t c ban đ u v0 = 2 m/s. H s ma sát gi a v t và m t ph ng nghiêng là 0,3. a. Tính gia t c c a v t. b. Tính quãng đư ng xa nh t mà v t đ t t i. c. Sau khi d ng l i, v t s ti p t c chuy n đ ng xu ng d c v i gia t c bao nhiêu? 7. M t v t có kh i lư ng 50 kg đư c kéo chuy n đ ng đ u lên m t ph ng nghiêng nh l c F = 300 N có phương song song v i m t ph ng nghiêng h p v i d c m t góc α = 300. a. Tìm h s ma sát. b. N u th v t gi a d c thì v t s chuy n đ ng v i gia t c bao nhiêu? 8. M t v t đang chuy n đ ng đ u v i v n t c 25 m/s thì trư t lên d c. Bi t d c dài 50 m, cao 14 m. H s ma sát gi a v t và d c là k = 0,25. V t có đi đư c h t con d c này không? 10C-ĐH 3.2: Bài t p v h v t chuy n đ ng 1. M t đ u tàu có kh i lư ng 50 t n đư c n i v i hai toa, m i toa có kh i [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008
 3. 3. Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa lư ng 20 t n. Đoàn tàu b t đ u chuy n đ ng v i gia t c 0,2 m/s2. H s ma sát lăn µ = 0,05. Xác đ nh l c kéo c a đ u tàu. 2. Cho m t h v t g m 2 v t m1 và m2 n i v i nhau b ng m t s i dây m nh không co giãn. Tác d ng l c F = 60 N lên v t m2, hư ng ra phía ngoài. Cho m1 = 4 kg, m2 = 6 kg, µ = 0,5. Tính gia t c c a h và s c căng c a dây n i trong các trư ng h p sau: a. L c F có phương song song v i m t sàn. b. L c F h p v i phương ngang 1 góc 300 3. V t qua m t ròng r c nh m t s i dây m nh không co giãn. hai đ u có tren hai v t n ng có kh i lư ng 4 kg và 6 kg. Th cho h b t đ u chuy n đ ng. a. Xác đ nh gia t c c a h . b. Tính v n t c c a m i v t sau 1 giây. 4. Cho h như hình v . Kh i lư ng các v t m1 = 3 kg, m2 = 2 kg, dây n i m nh, không co giãn. H s ma sát là µ = 0,2. Xác đ nh gia t c c a h . 5. Cho hình v như bài trên. H s ma sát là 0,2, dây không co giãn. Xác đ nh đi u ki n gi a m1 và m2 đ h đ ng yên. 6. 7. 8. [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008

×