Công thức vật lý lớp 11
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Công thức vật lý lớp 11

on

 • 173,129 views

 

Statistics

Views

Total Views
173,129
Views on SlideShare
172,134
Embed Views
995

Actions

Likes
55
Downloads
2,183
Comments
19

33 Embeds 995

http://home.kenhdaihoc.com 235
http://toanthuchanh.blogspot.com 205
http://tuyensinhhangnam.blogspot.com 112
http://www.novonordisk-syria.com 82
http://a01vip.mobie.in 77
http://xtgem.com 57
http://hocsinh-sinhvien.blogspot.com 45
http://vatlypt.blogspot.com 41
http://thanhgiang28.blogspot.com 28
http://truyencuoiso1.blogspot.com 19
http://www.vatlypt.blogspot.com 18
https://www.facebook.com 15
http://www.svfu.vn 10
http://luyenthitotnghiep.blogspot.com 9
http://wevina.vn 9
http://www.hacbayit.com 7
http://tailieuluyenthi.blogspot.com 5
http://dantri3g.blogspot.com 3
http://www.giasuhanoi.biz 2
http://luanvanthacsiluat.blogspot.com 2
http://proshow.wevina.vn 2
http://quaidi.blogspot.com 1
https://www.google.com 1
http://waykhampha.blogspot.com 1
http://xemnaovn.blogspot.com 1
http://thietke-powerpoint.blogspot.com 1
http://www.potay.mobi 1
http://hotboyhotgirls.blogspot.com 1
http://static.slidesharecdn.com 1
http://toanthuchanh.blogspot.sg 1
http://tuyensinhhangnam.blogspot.ru 1
http://www.cntt.org 1
http://kenhtuyensinhdaihoc.blogspot.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 19 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 19

Post Comment
Edit your comment

Công thức vật lý lớp 11 Công thức vật lý lớp 11 Document Transcript

 • Tóm tắt công thức lớp 11 LTS: Tài liệu “Tóm tắt công thức lớp 11” có nội dung là tất cả các công thức lớp 11, đƣợc sắp xếp theo chƣơng, bài. Đây không phải là tài liệu hệ thống công thức lớp 11 theo một hình thức trực quan dễ nhớ (đó là một tài liệu khác mà tôi đang làm, xem tại GRTB). Tài liệu này chỉ thống kế, sắp xếp các công thức, các điểm ghi chú. HS sử dụng tài liệu này để kiểm tra lại xem mình đã học và nhớ đủ chƣa; cách vận dụng công thức trong một số trƣờng hợp (đang bổ sung). Tài liệu này dĩ nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế trong cách trình bày; vì vậy, tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật nội dung tài liệu tại trang GRTB. Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và HS. CHƢƠNG 1: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƢỜNG 1. Lực điện: 𝑞1 𝑞2 𝐹= 𝑘 𝑟2 𝐹 = 𝑞𝐸 2. Cƣờng độ điện trƣờng: a. Biểu thức tính: 𝑞 𝐸= 𝑘 𝑟2 b. Biểu thức định nghĩa: 𝐹 𝐸= 𝑄 c. Chồng chất điện trường: 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2Cùng chiều: E = E1 + E2Ngược chiều: E = |E1 – E2|, lấy chiều của lớn. d. Cường độ điện trường trong điện trường đều: 𝑈 𝐸= 𝑑 3. Công của điện trƣờng đều: 𝐴 = 𝑞𝐸𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝐴 = 𝑞𝑈 4. Hiệu điện thế của điện trƣờng đều: 𝑈 = 𝐸𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝛼Xem bản cập nhật cuối cùng tại http://tolamvienkhoa.wordpress.com 02/12/08 ~ 1~Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa
 • Tóm tắt công thức lớp 11 5. Tụ điện: 𝑄 𝑄 = 𝐶𝑈 → 𝐶 = 𝑈 1 𝑊= 𝐶𝑈 2 2Xem bản cập nhật cuối cùng tại http://tolamvienkhoa.wordpress.com 02/12/08 ~ 2~Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa
 • Tóm tắt công thức lớp 11 CHƢƠNG 2: NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 1. Định luật Ohm cho ĐOẠN MẠCH không chứa nguồn: a. Cường độ dòng điện: 𝑰 𝟏𝟐 = 𝑰 𝟏 = 𝑰 𝟐 (nối tiếp) 𝑰 𝟏𝟐 = 𝑰 𝟏 + 𝑰 𝟐 (song song) 𝑼 𝑰= 𝑹 b. Hiệu điện thế: 𝑼 𝟏𝟐 = 𝑼 𝟏 + 𝑼 𝟐 (nối tiếp) 𝑼 𝟏𝟐 = 𝑼 𝟏 = 𝑼 𝟐 (song song) 𝑼 = 𝑰𝑹 c. Điện trở: 𝑹 𝟏𝟐 = 𝑹 𝟏 + 𝑹 𝟐 (nối tiếp) 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟏 = (song song) 𝑹 𝟏 +𝑹 𝟐 𝑼 𝑹= 𝑰 2. Định luật Ohm cho TOÀN MẠCH: 𝑬 𝑰= 𝑹+ 𝒓 3. Định luật Ohm cho ĐOẠN MẠCH chỉ chứa nguồn: 𝑼 𝑨𝑩 = 𝑬 − 𝑰𝒓 4. Định luật Ohm cho ĐOẠN MẠCH có chứa nguồn và điện trở: 𝑼 𝑨𝑩 = 𝑬 − 𝑰(𝒓 + 𝑹)Máy phát: + E; máy thu: - EĐi từ A  B gặp cực âm trước - I; gặp cực dương trước +I 5. Công - Công suất: a. Dòng điện: 𝑨 = 𝑼𝑰𝒕 𝑷 = 𝑼𝑰Xem bản cập nhật cuối cùng tại http://tolamvienkhoa.wordpress.com 02/12/08 ~ 3~Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa
 • Tóm tắt công thức lớp 11 b. Nguồn điện: 𝑨 = 𝑬𝑰𝒕 𝑷 = 𝑬𝑰 c. Toả nhiệt: 𝑨 = 𝑸 = 𝑹𝑰 𝟐 𝒕 𝑷 = 𝑹𝑰 𝟐+ Nhiệt lượng cần thiết để nâng 1 khối lượng chất tăng thêm một lượng nhiệt độ: 𝑸 = 𝒎𝒄∆𝑻 d. Hiệu suất của mạch: 𝑼 𝑯= 𝒙𝟏𝟎𝟎% 𝑬 6. Ghép nguồn thành bộ:n hàng, mỗi hàng có m nguồn giống nhau 𝑬 𝒃 = 𝒎𝑬 𝒎𝒓 𝒓𝒃 = 𝒏Xem bản cập nhật cuối cùng tại http://tolamvienkhoa.wordpress.com 02/12/08 ~ 4~Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa
 • Tóm tắt công thức lớp 11 CHƢƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG 1. Định luật Faraday: 𝟏 𝑨 𝒎= 𝑰𝒕 𝑭 𝒏 2. Điện trở: 𝒍 𝑹= 𝝆 𝑺 𝝆 = 𝝆 𝟎 (𝟏 + 𝜶∆𝑻)Xem bản cập nhật cuối cùng tại http://tolamvienkhoa.wordpress.com 02/12/08 ~ 5~Bản quyền thuộc về Tô Lâm Viễn Khoa