DRAF      Kementerian Pelajaran        MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH    SPESIFIKASI KURIKULU...
(ii)
KANDUNGANRUKUN NEGARA                                    (v)       MASA DAN WAKT...
(iii)
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-  cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat  dalam kalan...
Pendidikan di Malaysia ialah suatu usahaberterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepa...
PRAKATA                               tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih mena...
PENDAHULUAN                                     Kurikulum Matematik di peringkat seko...
OBJEKTIF                                 ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Matematik Sekolah R...
kepada beberapa objektif yang mudah dikendalikan. Perincian         Dalam Catatan, ia memberii perhatian kepada as...
  Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah             Permudahkan masalah;  dikuasai sebe...
2. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK                         dan menukar data kepada bentuk grafik seper...
 Bercerita, sesi soal jawab menggunakan perkataan sendiri;         3. PENAAKULAN MATEMATIK Bertanya dan menjawa...
idea yang berasingan. Guru boleh menggalakkan hubungan dalam      PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANkelas y...
Antara pendekatan yang boleh dipertimbangkan adalah:             PENILAIAN Pembelajaran berpusatkan murid ya...
Bidang Pembelajaran :   NOMBOR BULAT HINGGA 100 000                                   ...
Bidang Pembelajaran :   TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000                                T...
Bidang Pembelajaran :  TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000                               TAHU...
Bidang Pembelajaran :   TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000                                 ...
Bidang Pembelajaran :  TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000                              TAHUN 4 ...
Bidang Pembelajaran :    DARAB DENGAN HASIL DARAB SEHINGGA 100 000                           ...
Bidang Pembelajaran :  DARAB DENGAN HASIL DARAB SEHINGGA 100 000                         TAHUN ...
Bidang Pembelajaran :   BAHAGI DENGAN HASIL BAHAGI SEHINGGA 100 000                           ...
Bidang Pembelajaran :  OPERASI BERGABUNG                                        ...
Bidang Pembelajaran :   PECAHAN WAJAR                                        TAHU...
Bidang Pembelajaran :    PECAHAN SETARA                                        ...
Bidang Pembelajaran :  PENAMBAHAN PECAHAN                                        ...
Bidang Pembelajaran :   PENOLAKAN PECAHAN                                       ...
Bidang Pembelajaran :  NOMBOR PERPULUHAN                                        ...
Bidang Pembelajaran :  NOMBOR PERPULUHAN                                        ...
Bidang Pembelajaran :  TAMBAH PERPULUHAN                                        T...
Bidang Pembelajaran :   TOLAK PERPULUHAN                                       TAH...
Bidang Pembelajaran :   DARAB PERPULUHAN                                        ...
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Draf hsp matematik thn4 bm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Draf hsp matematik thn4 bm

3,796 views
3,704 views

Published on

DRAF HSP THN4 BM

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Draf hsp matematik thn4 bm

 1. 1. DRAF Kementerian Pelajaran MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK TAHUN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (i)
 2. 2. (ii)
 3. 3. KANDUNGANRUKUN NEGARA (v) MASA DAN WAKTU ........................................................... 21FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (vi) Membaca Dan Menulis Masa............................................... 21KATA PENGANTAR (vii) Jadual .................................................................................. 22PENDAHULUAN (ix) Hubungan Antara Unit Masa ............................................... 23 Operasi Asas Melibatkan Masa .......................................... 24NOMBOR BULAT .............................................................. 1 Tempoh Masa ..................................................................... 26Nombor Bulat Hingga 100 000 ........................................... 1Tambah Dalam Lingkungan 100 000 ................................. 2 PANJANG .......................................................................... 27Tolak Dalam Lingkungan 100 000 ..................................... 4 Ukuran Panjang .................................................................. 27Darab Dengan Hasil Darab Sehingga 100 000 ................. 6 Hubungan Antara Unit Panjang .......................................... 28Bahagi dengan Hasil Bahagi Sehingga 100 000 .............. 8 Operasi Asas Melibatkan Panjang ...................................... 29Operasi Bergabung ........................................................... 9 JISIM .................................................................................. 31PECAHAN ......................................................................... 10 Timbangan Jisim ................................................................ 31Pecahan Wajar ................................................................. 10 Operasi Asas Melibatkan Jisim .......................................... 32Pecahan Setara ................................................................. 11Penambahan Pecahan ...................................................... 12 ISIPADU CECAIR .............................................................. 34Penolakan Pecahan ...................................................... 13 Menyukat Isipadu Cecair .................................................... 34 Operasi Asas Melibatkan Isipadu Cecair ............................ 35PERPULUHAN ................................................................... 14Nombor Perpuluhan ............................................................ BENTUK DAN RUANG....................................................... 37 14Tambah Perpuluhan ............................................................ 16 Bentuk Dua Dimensi....... .................................................... 37Tolak Perpuluhan ................................................................ 17 Bentuk Tiga Dimensi.............................. ............................ 40Darab Perpuluhan ................................................................ 18Bahagi Perpuluhan ............................................................ 19 PERWAKILAN DATA ........................................................ 43 Graf Palang ........................................................................ 43WANG ................................................................................ 20Wang Hingga RM10 000 .................................................... 20 (iii)
 4. 4. (iii)
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN (iii) (v)
 6. 6. Pendidikan di Malaysia ialah suatu usahaberterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untukmelahirkan warganegarat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberiikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara. (vi) (iii)
 7. 7. PRAKATA tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan.Sains dan Teknologi memainkan peranan penting dalammemastikan aspirasi negara untuk menjadi negara maju tercapai. Kerajaan telah memansuhkan pelaksanaan Dasar Pengajaran danOleh kerana matematik penting dalam membentuk pengetahuan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggerissaintifik dan teknologi, maka pendidikan matematik yang berkualiti (PPSMI). Dengan pemansuhan tersebut, pengajaran danperlu disediakan dari peringkat rendah lagi. Kurikulum matematik pembelajaran (P&P) Matematik di sekolah kebangsaan (SK)sekolah terdiri daripada tiga program iaitu Matematik KBSR bagi berbalik semula ke Bahasa Malaysia. Kerajaan juga memutuskansekolah rendah, Matematik KBSM dan Matematik Tambahan bagi mulai tahun 2012 P&P Matematik Tahun Empat di SKsekolah menengah. menggunakan Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris sehingga kohort tersebut tamat Tahun Enam. Ini bertujuanKurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentuk membantu guru dan murid menyesesuaikan diri dengan perubahanpengetahuan dan keupayaan matematik, serta sikap positif dalam dasar berkenaan.kalangan murid. Matematik KBSR menyediakan peluang kepadamurid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran matematik Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Spesifikasisupaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran MalaysiaSebagaimana mata pelajaran peringkat rendah yang lain, Matematik merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.KBSR bertujuan memupuk nilai murni dan cinta terhadap negaradalam usaha membentuk individu holistik yang dapat menyumbangterhadap keharmonian dan kemakmuran negara serta rakyatnya.Penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran danpembelajaran matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematikapabila digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti (HAJI ALI BIN AB. GHANI AMN)Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), kalkulator, abakus dan Pengarahperisian dinamik, akan memberi lebih ruang dan peluang kepada Bahagian Pembangunan Kurikulummurid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang Kementerian Pelajaran Malaysiadipelajari. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dankreatif murid apabila murid membina, menguji dan membuktikankonjektor. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untukmurid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaranmereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam proses
 8. 8. PENDAHULUAN Kurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah (KBSR)Visi negara kita boleh dicapai melalui sebuah masyarakat yang menekankan tentang penguasaan konsep asas dan kemahiran.berilmu dan cekap melalui aplikasi pengetahuan Matematik. Bagi Kandungannya dikategorikan kepada empat bidang yang salingmerealisasikan visi ini, masyarakat perlu berkecenderungan berkaitan iaitu Nombor, Ukuran, Bentuk dan Ruang serta Statistik.terhadap Matematik. Oleh itu, penyelesaian masalah dankemahiran komunikasi dalam Matematik perlu dipelihara agar Pembelajaran Matematik pada semua tahap melibatkan bukansebarang keputusan dapat dibuat secara efektif. hanya penguasaan konsep asas dan kemahiran. Apa yang lebih penting ialah kefahaman tentang kemahiran berfikir dalamMatematik adalah pelengkap dalam pembangunan sains dan Matematik, pelbagai strategi penyelesaian masalah, komunikasiteknologi di mana pemerolehan daripada pengetahuan Matematik dalam Matematik dan menanamkan sikap positif dan menghargaimesti dipertingkatkan secara berkala untuk menyediakan sumber Matematik sebagai satu perkara penting dan diperlukan dalamtenaga yang mahir bagi menjadikan sebuah negara maju. Bagi kehidupan harian.membina K-ekonomi, penyelidikan dan pembangunan kemahiranMatematik perlu diajar dan diterapkan di peringkat sekolah. Adalah menjadi harapan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam Matematik, murid-murid akan dapat memperolehi,Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan kurikulum mengadaptasi, membuat perubahan dan menjadi inovatif dalamMatematik yang berdaya saing dan guru-guru yang menghadapi perubahan dan persaingan masa depan.berpengetahuan yang boleh menggabungkan arahan dan penilaian,bilik darjah yang boleh mengakses teknologi dan komitmen bagikedua-dua ekuiti dan kecemerlangan. MATLAMATKurikulum Matematik telah disediakan untuk memberi pengetahuandan kemahiran Matematik kepada pelajar-pelajar daripada pelbagai Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bermatlamat untuk membinalatar belakang dan tahap kebolehan. Memperolehi kemahiran pemahaman murid tentang konsep nombor dan kemahiran asastersebut akan menolong mereka dalam perkembangan karier dalam pengiraan yang boleh digunakan dalam kehidupan harianmereka pada masa hadapan dan dalam proses ini, ia memberi secara efektif dan bertanggungjawab untuk mengekalkan aspirasifaedah kepada masyarakat dan negara. sebuah masyarakat dan Negara yang maju, dan dalam masa yang sama dapat menggunakan pengetahuan itu untuk menyambungBeberapa faktor telah diambil kira ketika menyediakan kurikulum pelajaran mereka.termasuk konsep dan kemahiran Matematik, terminologi danpenggunaan perbendaharaan kata, dan tahap profisiensi BahasaInggeris di kalangan guru-guru dan murid-murid. (ix)
 9. 9. OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Matematik Sekolah Rendah akan membolehkan murid Kurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah merangkumiuntuk: empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Bentuk dan Ruang, dan1 Mengetahui dan memahami konsep, definisi, peraturan dan Statistik. Topik bagi setiap bidang telah disusun daripada peringkat prinsip-prinsip berkaitan nombor, operasi, ruang, ukuran dan asas kepada abstrak. Guru perlu mengajar asas-asas sebelum perwakilan data; memperkenalkan topik abstrak kepada murid.2 Menguasai operasi asas Matematik: Setiap bidang utama dibahagikan kepada topik-topik berikut:  penambahan 1 Nombor  penolakan  Nombor Bulat;  pendaraban,  Pecahan;  pembahagian;  Perpuluhan;3 Menguasai kemahiran dalam operasi bergabung;  Wang;4 Menguasai kemahiran asas Matematik iaitu: 2 Ukuran  membuat anggaran dan pembundaran  Masa dan Waktu;  pengukuran  Ukuran Panjang;  perwakilan data  Timbangan Berat;  mentafsir maklumat dalam bentuk graf dan carta;  Isipadu Cecair;5 Menggunakan kemahiran Matematik dan pengetahuan untuk 3 Bentuk dan Ruang menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian secara efektif  Bentuk Dua Dimensi (2D); dan bertanggungjawab;  Bentuk Tiga Dimensi (3D);6 Menggunakan bahasa Matematik dengan betul;  Perimeter dan Luas;7 Menggunakan teknologi yang sesuai dalam pembinaan konsep, 4 Statistik memperolehi kemahiran Matematik dan penyelesaian masalah;  Perwakilan Data8 Mengaplikasikan pengetahuan Matematik secara bersistematik, heuristik, tepat dan berhati-hati; Bidang Pembelajaran dirangka secara meluas dan mendalam9 Mengambil bahagian dalam aktiviti berkaitan Matematik; dan meliputi skop pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai10 Menghargai kepentingan dan keindahan Matematik. sepanjang proses pembelajaran. Bidang pembelajaran dipecahkan (x)
 10. 10. kepada beberapa objektif yang mudah dikendalikan. Perincian Dalam Catatan, ia memberii perhatian kepada aspek yang lebihstrategi pengajaran dan pembelajaran, perbendaharaan kata yang penting dalam konsep dan kemahiran Matematik. Aspek ini perludigunakan dan catatan ditentukan dalam lima lajur berikut: diambil kira untuk memastikan konsep dan kemahiran yang diajarLajur 1: Objektif Pembelajaran. dan dipelajari berkesan seperti yang diharapkan.Lajur 2: Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.Lajur 3: Hasil Pembelajaran. Lajur Perbendaharaan Kata mengandungi terma-terma standardLajur 4: Catatan Matematik, panduan perkataan dan rangkai kata yang relevanLajur 5: Perbendaharaan Kata. apabila menyusun aktiviti, mengemukan soalan dan menyediakan lembaran kerja. Ia adalah penting untuk memberii perhatian kepadaTujuan lajur-lajur ini adalah untuk menggambarkan butiran objektif penggunaan terminologi yang betul. Terma-terma ini perlupengajaran, senarai perkara yang perlu murid ketahui, memahami diperkenalkan secara bersistematik kepada murid-murid dalamdan menggunakan pada akhir setiap topik. pelbagai keadaan agar murid-murid tahu maksud dan belajar menggunakannya dengan tepat.Objektif Pembelajaran menerangkan secara jelas apa yang perludiajar. Ia merangkumi semua aspek kurikulum Matematik danditunjukkan dalam urutan perkembangan untuk membolehkan PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANmurid untuk menguasai konsep dan kemahiran yang diperlukanuntuk memahami Matematik. Kurikulum Matematik disediakan sedemikian bagi memberi peluang kepada guru untuk mengubah suai dan mencipta suatu suasanaCadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar dalambeberapa contoh aktiviti Pengajaran dan pembelajaran. Ia proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama,merangkumi kaedah, teknik, strategi dan bahan-bahan yang adalah penting untuk memastikan murid-murid menunjukkanberguna untuk mengajar konsep dan kemahiran secara spesifik. perkembangan dalam menguasai konsep dan kemahiranWalau bagaimanapun, ia bukanlah hanya cara-cara yang boleh Matematik.digunakan di dalam bilik darjah. Pada akhir sesuatu topik dan dalam memilih untuk meneruskanHasil Pembelajaran menerangkan secara terperinci apa yang dengan bidang pembelajaran atau topik lain, perkara berikut perluboleh murid lakukan. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau diberi perhatian:proses Matematik dan nilai yang perlu ditanamkan dan  Konsep atau kemahiran yang diperlukan dalam bidangdikembangkan pada tahap yang sesuai. Objektif yang melibatkan pembelajaran atau topik baru;perubahan tingkah laku boleh diukur dalam semua aspek.  Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran atau topik telah diikuti sepenuhnya; dan (xi)
 11. 11.  Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah  Permudahkan masalah; dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak.  Kaedah cuba jaya;  Melukis gambar rajah;Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang  Mengenal pasti pola dan urutan;pembinaan konsep, penguasaan kemahiran dan menanamkan  Membina jadual, carta atau senarai yang sistematik;nilai-nilai murni. Selain daripada itu terdapat elemen lain yang perludiberi perhatian dan diajar melalui proses pengajaran dan  Simulasi;pembelajaran dalam bilik darjah. Perkara berikut perlu diberi  Membuat analogi; danpenekanan:  Bekerja ke belakang.1. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK Penyelesaian masalah adalah kemahiran Matematik yang terpenting yang boleh dipertingkatkan di kalangan pelajarPenyelesaian masalah adalah elemen yang penting dalam Matematik. Sebagai kemahiran yang paling penting, penyelesaiankurikulum Matematik di mana ia wujud dalam tiga cara yang masalah dibina berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yangberbeza iaitu kandungan, kebolehan dan pendekatan lalu atau kemahiran Matematik yang lain yang kurang komplekspembelajaran. dalam kehidupan. Oleh yang demikian, adalah perlu memastikan kemahiran seperti pengiraan, pengukuran dan komunikasi akanSelama ini dalam wacana intelektual menyatakan penyelesaian berkembang di kalangan pelajar kerana kemahiran-kemahiranmasalah telah dibangunkan menjadi prosedur algoritma yang tersebut menjadi asas kepada kemahiran penyelesaian masalah.mudah. Oleh itu, penyelesaian masalah telah diajar dalamkurikulum Matematik sejak daripada peringkat sekolah rendah. Manusia belajar melalui pengalaman. Justeru itu, Matematik palingModel penyelesaian masalah yang biasa digunakan ialah model baik dipelajari melalui pengalaman penyelesaian masalah.empat langkah algoritma, yang diterangkan seperti berikut: Pembelajaran berasaskan masalah merupakan satu pendekatan di Memahami masalah; mana masalah dikemukakan pada permulaan satu pelajaran. Menentukan cara penyelesaian; Masalah yang dikemukakan dirancang dengan teliti supaya pelajar Melaksanakan penyelesaian; dan dapat menguasai konsep dan kemahiran Matematik seperti yang Menyemak jawapan. diharapkan dalam sesuatu pelajaran. Melalui proses penyelesaian masalah yang dikemukakan kepada pelajar, mereka akan dapat mengumpul konsep dan kemahiran yang dibina melalui sesuatuDalam menyelesaikan sesuatu masalah, satu atau lebih strategi masalah. Aktiviti refleksi perlu dijalankan di akhir pelajaran supayaboleh digunakan untuk mendapatkan penyelesaian. Beberapa dapat menilai pembelajaran yang berlaku.strategi penyelesaian masalah yang biasa digunakan ialah: (xii)
 12. 12. 2. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK dan menukar data kepada bentuk grafik seperti gambar, gambar rajah, jadual dan graf.Komunikasi adalah satu cara perkongsian idea dan menjelaskanpemahaman tentang Matematik. Melalui percakapan dan soal Kaedah berikut boleh dibina melalui persekitaran komunikasijawab, idea Matematik boleh memberii tindak balas, boleh berkesan:dibincang dan diubah suai. Proses pemikiran analitik dan sistematik  Mengenalpasti konteks yang berkaitan dengan persekitaran danboleh membantu memperkukuhkan pengetahuan dan pemahaman pengalaman murid dalam kehidupan harian;pelajar terhadap Matematik dengan lebih mendalam. Melalui  Mengenalpasti kecenderungan murid;komunikasi berkesan, pelajar menjadi lebih efisyen dalammenyelesaikan masalah dan mampu menerangkan konsep dan  Mengenalpasti bahan pengajaran;kemahiran Matematik kepada rakan sebaya dan guru-guru.  Memastikan pengajaran yang aktif;  Meransang kemahiran meta-kognitif;Pelajar yang telah mengembangkan kemahiran tersebut akan lebih  Menanamkan sikap positif; danberkeyakinan untuk melakukan penyiasatan. Kemahiran  Membina persekitaran pembelajaran yang kondusif.komunikasi dalam Matematik termasuk membaca dan memahamimasalah, mentafsir gambar rajah dan graf, dan menggunakan carayang tepat dan memberi gambaran yang ringkas tetapi padat Komunikasi lisan adalah proses interaktif yang melibatkan aktivititentang terma Matematik ketika membuat persembahan lisan dan seperti mendengar, bertutur, membaca dan memerhati. Ini adalahaktiviti bertulis. Ini juga termasuk kemahiran mendengar. interaksi dua hala yang melibatkan antara guru-murid, murid-murid, dan murid-objek. Apabila murid dicabar untuk berfikir dan memberiiKomunikasi dalam Matematik melalui proses mendengar berlaku alasan tentang Matematik dan memberiitahu orang lain tentangapabila individu memberi respon terhadap apa yang mereka dengar hasil pemikiran mereka, mereka belajar untuk menjelaskan dandan ini menggalakkan mereka berfikir menggunakan pengetahuan meyakinkan. Mendengar penerangan orang lain memberi murid-Matematik untuk membuat keputusan. murid peluang untuk meningkatkan kefahaman mereka. Perbualan di mana idea Matematik diselidik daripada pelbagaI perspektifKomunikasi dalam Matematik melalui proses membaca berlaku membantu menajamkan pemikiran dan membantu membuatapabila individu mengumpul maklumat atau data dan menyusun perkaitan idea. Sesetengah aktiviti membantu murid meningkatkanhubungan antara idea dan konsep. penguasaan bahasa untuk menyatakan idea Matematik dan menghargai terhadap perlunya ketepatan bahasa. Beberapa teknikKomunikasi dalam Matematik melalui proses visualisasi berlaku komunikasi lisan yang efektif dan bermakna dalam Matematikapabila individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir adalah seperti berikut: (xiii)
 13. 13.  Bercerita, sesi soal jawab menggunakan perkataan sendiri; 3. PENAAKULAN MATEMATIK Bertanya dan menjawab soalan; Pemikiran dan penaakulan secara logik adalah asas bagi Temuduga berstruktur dan tidak berstruktur; memahami dan menyelesaikan masalah Matematik. Perbincangan dalam forum, seminar, perdebatan dan sesi Perkembangan dalam penaakulan Matematik berkait rapat kepada sumbang saran; dan perkembangan intelektual dan komunikasi murid-murid. Penekanan Persembahan hasil kajian. terhadap pemikiran logik semasa melakukan aktiviti Matematik membuka minda murid untuk menerima Matematik sebagai sesuatuKomunikasi bertulis adalah satu proses di mana idea Matematik yang amat penting dalam dunia hari ini.dan maklumat dikongsi dengan orang lain melalui penulisan. Kerjabertulis biasanya adalah hasil perbincangan, sumbangan dan Murid digalakkan untuk meramal dan meneka dalam prosesaktiviti sumbangsaran ketika menyiapkan kajian. Melalui penulisan, mencari penyelesaian. Murid di semua peringkat perlu dilatih untukmurid digalakkan berfikir secara mendalam tentang kandungan menyiasat ramalan atau tekaan mereka dengan menggunakanMatematik dan memerhati hubungan antara konsep-konsep. bahan konkrit, kalkulator, komputer, gambaran Matematik dan sebagainya. Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaranContoh aktiviti komunikasi bertulis adalah: Matematik untuk membolehkan murid mengenal pasti, membina Membuat latihan; dan menilai ramalan dan perbincangan Matematik. Menyimpan buku skrap; Menyimpan folio; 4. PERKAITAN MATEMATIK Melaksanakan projek; dan Ujian bertulis. Dalam kurikulum Matematik, peluang untuk membuat perkaitan mestilah dihasilkan agar murid boleh mengaitkan pengetahuanGambaran adalah suatu proses menganalisis masalah Matematik konseptual kepada procedural dan mengaitkan tajuk dalamdan mentafsirnya daripada satu cara kepada cara yang lain. Matematik dengan lain-lain bidang pembelajaran secara umum.Gambaran Matematik membolehkan pelajar mencari hubunganantara idea Matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak Kurikulum Matematik mengandungi beberapa bidang sepertidengan menggunakan bahasa harian. Murid akan menyedari aritmetik, geometri, pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpabahawa sesetengah pendekatan untuk membuat gambaran akan hubungan antara bidang-bidang tersebut, murid terpaksa belajarlebih berkesan dan berguna jika mereka tahu bagaimana untuk dan mengingat terlalu banyak konsep dan kemahiran secaramenggunakan unsure-unsur dalam gambaran Matematik. berasingan. Dengan membuat perkaitan, murid dapat melihat Matematik sebagai satu penyatuan secara keseluruhan dan bukan (xiv)
 14. 14. idea yang berasingan. Guru boleh menggalakkan hubungan dalam PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANkelas yang berpusatkan masalah dengan menyuruh muridberkomunikasi, memberi sebab dan menyatakan pendapat mereka. Pelbagai perubahan berlaku yang memberi kesan terhadapApabila idea-idea Matematik dikaitkan dengan situasi kehidupan kandungan dan pedagogi dalam pengajaran Matematik sekolahsebenar dan kurikulum, murid akan menjadi lebih sedar dalam rendah. Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara pengajaranmengaplikasikan Matematik. Mereka juga boleh menggunakan Matematik di sekolah. Penggunaan sumber pengajaran adalahMatematik mengikut konteksnya dalam bidang pembelajaran yang amat penting dalam membentuk konsep Matematik. Guru bolehberbeza dalam kehidupan harian. menggunakan bahan sebenar atau bahan konkrit dlam pengajaran dan pembelajaran untuk menolong murid mendapat pengalaman, membina idea yang abstrak, mencipta, membina keyakinan diri,5. PENGGUNAAN TEKNOLOGI berdikari dan bekerjasama.Penggunaan teknologi membantu murid memahami konsep Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan sepatutnyamatematik dengan mendalam, bermakna dan tepat untuk mengandungi elemen diagnostik kendiri bagi membolehkan muridmembolehkan mereka menguasai konsep Matematik. Penggunaan mengetahui sejauh mana kefahaman mereka tentang konsep dankalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di internet kemahiran. Membantu murid untuk bersikap dan berpersonalitidan pakej pembelajaran yang mudah didapati boleh membantu positif,mempunyai nilai dalaman Matematik yang jitu, berkeyakinanmeningkatkan kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan dan berfikir secara sistematik perlu diterapkan melalui bidangpembelajaran Matematik. pembelajaran.Penggunaan sumber pengajaran adalah penting dalam Matematik. Nilai murni boleh diterapkan melalui konteks yang sesuai. SebagaiIni akan memastikan murid mendapat idea yang abstrak, menjadi contoh, belajar secara kumpulan dapat membantu murid membinakreatif, berkeyakinan dan boleh bekerja sendiri atau berkumpulan. kemahiran social dan menggalakkan kerjasama dan keyakinan diriKebanyakan daripada sumber tersebut disusun untuk pembelajaran dalam subjek ini. Elemen patriotism boleh juga diterapkan melaluiakses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, murid boleh proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menggunakanmengekses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara topik yang dirancang. Nilai ini perlu diterapkan melalui prosesberdikari mengikut kemampuan mereka. Ini akan merangsang pengajaran dan pembelajaran Matematik.minat serta tanggungjawab murid terhadap pembelajaranmatematik. (xv)
 15. 15. Antara pendekatan yang boleh dipertimbangkan adalah: PENILAIAN Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik; Kebolehan belajar dan gaya pembelajaran; Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ia perlu dirancang dengan baik dan dijalankan Penggunaan bahan pengajaran yang relevan, sesuai dan efektif; berterusan sebagai sebahagian aktiviti bilik darjah. Dengan dan berfokuskan kepada aktiviti Matematik yang pelbagai, kekuatan dan Penilaian formatif untuk mengenal pasti keberkesanan kelemahan murid boleh dinilai. Kaedah penilaian yang berbeza pengajaran dan pembelajaran. boleh dijalankan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaian termasuk kerja lisan dan bertulis dan juga tunjuk cara. Ia bolehPemilihan pendekatan yang sesuai akan menggalakkan suasana dijalankan dalam bentuk temuduga, soalan terbuka, pemerhatianpersekitaran pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik dan kajian. Berdasarkan kepada keputusan, guru dapatdarjah. Pendekatan yang sesuai adalah seperti berikut: memperbetulkan salah tanggapan dan kelemahan murid-murid dan Pembelajaran kooperatif; dalam masa yang sama memperbaiki kemahiran mengajar mereka. Guru boleh mengambil langkah yang berkesan dalam menjalankan Pembelajaran kontekstual; aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan keupayaan Pembelajaran masteri; murid-murid. Konstruktivisme; Inkuiri penemuan; dan Kajian masa depan. (xvi)
 16. 16. Bidang Pembelajaran : NOMBOR BULAT HINGGA 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenamakan sebarang Menggunakan kalkulator, (i) Menama dan menulis Menama dan menulis nombor nombornombor hingga 100 000. abakus dan pembaris untuk nombor hingga 100 000. secara mencerakin sebarang angka mendedahkan pelbagai aspek nombor. bilang nombor dalam kehidupan Contoh: harian. 76 051 = 70000 + 6000 + 0 + 50 nilai tempat +1 nilai digit 76 051 = 76 ribu + 5 puluh + 1 sa cerakin 76 051 = 7 puluh ribu + 6 ribu + anggaran 5 puluh + 1 sa semak (ii) Menentukan nilai tempat Menganggar kuantiti hingga membanding sebarang digit bagi nombor 100 000. bilang secara menaik bulat hingga 100 000. ratus sepuluh ribu Membanding nilai nombor (iii) Membanding nilai nombor Garis nombor boleh digunakan membundar kepada dengan menggunakan hingga 100 000. sebagai model nombor kardinal. puluh pembaris untuk menerangkan Garisan yang lebih panjang ratus mengapa sesuatu nombor mewakili nombor yang lebih tertentu mempunyai nilai yang besar dan garisan yang lebih ribu lebih besar atau kecil. pendek adalah sebaliknya. terdekat (iv) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat. 1
 17. 17. Bidang Pembelajaran : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenambah sebarang Murid menambah sebarang (i) Menambah sebarang dua Guru memberi peluang kepada ayat matematiknombor hingga 100 000. dua hingga empat nombor hingga empat nombor tidak murid membuat anggaran bentuk lazim menggunakan melebihi 100 000. sebelum atau selepas aktiviti kira cepat  ayat matematik penambahan. Murid menganggar jawapan sebelum gandaan sepuluh (bentuk persamaan) menjawab operasi tambah yang gandaan dua 47 325 + 895 = diberikan untuk membina anggaran  bentuk lazim keyakinan diri. lingkungan 3 3 4 8 3 Sebagai contoh aktiviti congak 1 8 3 7 9 fakta asas diberikan seperti gandaan sepuluh (rujuk contoh + 2 8 3 5 1 penambahan pada ruangan cadangan aktiviti) Mendedahkan murid kepada Pada nilai tempat sa, tambah 9 aktiviti congak fakta asas, dan 1 untuk menjadikan 10. seperti gandaan sepuluh, Kemudian 10 dan 3 menjadi 13. gandaan dua, menganggar Gunakan strategi pasangan 10 dsb. di mana sesuai untuk operasi seterusnya. Murid menggunakan kaedah mental aritmetik. 2
 18. 18. Bidang Pembelajaran : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARAN Murid membina cerita daripada ii) Menyelesaikan masalah Kebolehan menyelesaikan ayat matematik yang tambah. masalah tambah harus dimulai melibatkan operasi tambah. dengan latihan membina cerita. Kemudian sediakan latihan untuk Mengemukakan soalan menukarkan ayat mudah kepada penyelesaian masalah dalam ayat matematik. berbagai bentuk. Contoh: Contoh: dalam bentuk nombor, “Berapakah jumlah tiga ditambah ayat mudah, jadual dan kepada lima?” gambar. = 3 + 5 Setelah murid biasa dengan pembinaan cerita dan aktiviti transformasi, sediakan latihan penyelesaian masalah. 3
 19. 19. Bidang Pembelajaran : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenolak sebarang nombor Murid menolak satu atau dua (i) Menolak satu atau dua Hadkan masalah menolak satu ayat matematikdaripada suatu nombor nombor daripada sebarang nombor daripada sebarang nombor daripada satu nombor bentuk lazimyang kurang daripada nombor menggunakan ayat nombor yang lebih besar yang lebih besar. tanpa mengumpul100 000. matematik dalam bentuk lazim. tidak melebihi 100 000. semula Termasuk juga menolak berturut- Murid membuat anggaran turut dua nombor daripada dengan mengumpul sebelum mendapatkan nombor yang lebih besar. semula jawapan. kira cepat Memberi pendedahan kepada pasangan sepuluh Mendedahkan murid kepada murid mengenai operasi tolak strategi kira cepat tolak, seperti dengan menulis ayat matematik anggaran pasangan sepuluh, menganggar, dan bentuk lazim. lingkungan kiraan menaik, kiraan menurun kiraan menaik dan sebagainya. Memberi penekanan penolakan kiraan menurun sebagai mengeluarkan, beza Murid menggunakan kaedah atau songsangan tambah yang mental aritmetik sesuai. Menggalakkan pelajar membuat latihan mencongak. 4
 20. 20. Bidang Pembelajaran : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARAN Murid membina cerita daripada ii) Menyelesaikan masalah ayat matematik melibatkan tolak. Menggunakan pendekatan Polya operasi tolak yang diberi. untuk menyelesaikan masalah: 1) Memahami masalah dan Kemukakan soalan mengumpul maklumat penyelesaian masalah dalam 2) Menentukan cara berbagai bentuk. penyelesaian 3) Melaksanakan Contoh: dalam bentuk nombor, 4) Menyemak jawapan. ayat mudah, jadual dan gambar. 5
 21. 21. Bidang Pembelajaran : DARAB DENGAN HASIL DARAB SEHINGGA 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANDarab sebarang dua Murid mendarab dengan (i) Mendarab nombor tiga-digit Latihan pendaraban darabnombor dengan hasil darab menulis ayat matematik dalam dengan: merangkumi: mendarabsehingga 100 000. bentuk persamaan dan bentuk a) 100  tanpa mengumpul semula mendarab dengan lazim dengan menggunakan b) nombor dua-digit.  mengumpul semula. garis nombor dan lain-lain. gandaan Mendedahkan murid (ii) Mendarab nombor empat - Hadkan hasil darab kepada pelbagai menggunakan pelbagai strategi digit dengan: kurang daripada 100 000. komutatif / tukar tertib operasi darab seperti gandaan a) nombor satu-digit assosiatif / sekutuan nombor sepuluh, seratus dan b) 10 Sediakan latihan fakta asas lain-lain. Memperkenalkan c) nombor dua-digit. darab,diikuti dengan latihan anggaran kepada murid ciri-ciri mendarab menggunakan bentuk mendarab. lazim daripada ayat matematik. Contoh komutatif (iii) Mendarab nombor dua-digit Guru tidak perlu (tukar tertib) dengan 1000. memperkenalkan jenis operasi 90 × 8 = 8 × 90 darab. Contoh assosiatif Contoh strategi pendaraban: (sekutuan) 4 385 × 18 (96 + 42) + 16 = 96 + (42 + 16) = (4 385 × 20) – (4 385 × 2) Darab menggunakan cara silang Murid menggunakan kaedah (lattice) mental aritmetik. 6
 22. 22. Bidang Pembelajaran : DARAB DENGAN HASIL DARAB SEHINGGA 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARAN Murid membina cerita daripada (iv) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya Darab ayat matematik. yang melibatkan operasi 1) Memahami masalah dan mendarab darab. mengumpul maklumat komutatif (tukar tertib) Contoh: 2) Menentukan cara 6500 × 6 = 39 000 penyelesaian assosiatif (sekutuam) 3) Melaksanakan anggaran “Sebuah syarikat telah 4) Menyemak jawapan. silang (lattice) mencetak 6500 naskah majalah pendaraban seminggu. 39 000 naskah telah Membuat anggaran yang dicetak dalam tempoh 6 munasabah untuk menyemak minggu”. hasil darab. Kemukakan soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah, jadual, perkataan dan gambar. 7
 23. 23. Bidang Pembelajaran : BAHAGI DENGAN HASIL BAHAGI SEHINGGA 100 000 TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMembahagi sebarang Murid melakukan operasi (i) Membahagi nombor empat- Latihan operasi bahagi mesti bahaginombor kurang daripada bahagi dengan menggunakan digit dengan: merangkumi membahagi nombor yang100 000 dengan nombor garis nombor atau cara lain dan a) nombor satu-digit tanpa mengumpul semula. dibahagidua-digit. bahagi dalam bentuk lazim. b) 10, 100 dan 1000  tanpa baki hasil bahagi c) nombor dua-digit.  berbaki. pembahagi Operasi membahagi dengan mengumpul semula. baki  tanpa baki faktor  berbaki. bentuk lazim Memberi latihan pengukuhan fakta asas bahagi diikuti dengan latihan dalam bentuk lazim. Dedahkan kepada murid (ii) Membahagi nombor lima- Menggunakan pendekatan Polya pelbagai strategi operasi digit dengan: 1) Memahami masalah dan bahagi seperti nombor yang a) nombor satu-digit mengumpul maklumat boleh dibahagi dengan 10, 100 b) 10, 100 and 1000 2) Menentukan cara dan 1000 dan sebagainya. c) nombor dua-digit. penyelesaian 3) Melaksanakan Murid menggunakan kaedah 4) Menyemak jawapan mental aritmetik. Murid membina cerita daripada (iii) Menyelesaikan masalah Membuat anggaran yang ayat matematik yang yang melibatkan operasi munasabah untuk menyemak melibatkan operasi bahagi. bahagi. hasil bahagi. Kemukakan soalan-soalan penyelesaian masalah harian dalam bentuk ayat, jadual atau gambar. 8
 24. 24. Bidang Pembelajaran : OPERASI BERGABUNG TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMelaksanakan operasi Melaksanakan operasi (i) Murid melakukan operasi Bagi operasi bergabung Operasi bergabungbergabung melibatkan bergabung dalam ayat bergabung tambah dan tolak melibatkan tambah dan tolak,tambah dan tolak. matematik (persamaan dan melibatkan nombor kurang pengiraan bermula dari kiri ke bentuk lazim) dan daripada: kanan. menggunakan garis nombor a) 100 Contoh: atau cara lain. b) 1 000 c) 10 000. 48 + 62 – 93 = Murid menggunakan kaedah 597 – 128 + 473 = mental aritmetik. 4825 – 3215 + 1600 = Elakkan soalan seperti: 2–4+8=? Murid membina cerita (ii) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya berdasarkan ayat matematik yang melibatkan operasi 1) Memahami masalah dan melibatkan operasi bergabung. bergabung. mengumpul maklumat 2) Menentukan cara Murid didedahkan kepada . penyelesaian penyelesaian masalah harian 3) Melaksanakan dalam bentuk ayat, jadual atau 4) Menyemak jawapan. gambar. Membuat anggaran yang munasabah untuk menyemak hasil penyelesaian. 9
 25. 25. Bidang Pembelajaran : PECAHAN WAJAR TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenama dan menulis Membahagi objek konkrit atau (i) Menama dan menulis Penekanan pecahan sebagai: pecahan wajarpecahan wajar dengan bahan manipulatif kepada pecahan wajar dengan  Bahagian yang sama besar pengangkapenyebutnya sehingga10. bahagian yang sama dan penyebut hingga 10. daripada keseluruhan. penyebut membandingkan dengan  Agihan yang sama daripada keseluruhan bahagian untuk keseluruhan set. setara memperkenalkan pecahan satu per dua wajar. Contoh: separuh / setengah Kertas satu per empat suku Bahagian yang berlorek daripada bahagian seluruh rajah adalah satu perbandingan bahagian daripada lima. 1 Pecahan ini ditulis sebagai . 5 Lipat kertas kepada bahagian Kita sebut sebagai satu per lima yang sama besar. atau satu daripada lima bahagian. Carta pecahan dan rod (ii) Membandingkan nilai dua Menghubungkaitkan pecahan Cuisenaire pecahan wajar dengan: dengan isipadu, ukuran dan  penyebut yang sama timbangan berat  pengangka 1 penyebut yang berlainan sehingga 10. Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan menggunakan jalur pecahan dan rod Cuisenaire. 10
 26. 26. Bidang Pembelajaran : PECAHAN SETARA TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenyatakan pecahan Menyatakan pecahan setara (i) Menyata dan menulis Dua pecahan yang berbeza pecahan wajarsetara bagi pecahan wajar. dengan menggunakan carta pecahan setara kepada penyebut dan pengangka tetapi pecahan setara pecahan, jalur, benang, garis pecahan wajar. mempunyai sama nilai adalah pecahan nombor atau grafik daripada pecahan setara. Contoh: ICT. garis nombor a) 1 2 2 4 1 b) 0 2 1 1 2 3 4 5 0 6 6 6 6 6 1 1 2 2 c)  3 2 6 Pecahan tidak boleh ditukar nilai sekiranya pengangka dan penyebut, didarab atau dibahagi dengan nombor yang sama. Gunakan garis nombor, carta (ii) Menyatakan pecahan setara Pecahan termudah adalah pecahan atau jalur gambar dalam bentuk termudah. pecahan yang mempunyai yang sesuai dan ICT untuk pengangka dan penyebut yang menyatakan pecahan setara tidak boleh dibahagi dengan dalam bentuk termudah. mana-mana nombor kecuali 1. 11
 27. 27. Bidang Pembelajaran : PENAMBAHAN PECAHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenambah dua pecahan Tunjukkan cara menambah (i) Tambah dua pecahan wajar Hadkan latihan supaya hasil bentuk termudahwajar dengan penyebut pecahan wajar melalui aktiviti dengan penyebut yang tambah kedua-dua pecahan gandaansehingga 10. melipat kertas atau sama sehingga 10 dalam wajar kurang daripada atau carta pecahan menggunakan carta pecahan, bentuk termudah sama dengan 1. gambarajah dan garis nombor. a) dengan 1 sebagai Contoh: gambarajah pengangka untuk kedua- a) 1  1 3 3 garis nombor Murid menambah dua pecahan dua pecahan. penyelesaian wajar dengan menukar satu b) dengan pengangka yang b) 1 4 3 4 masalah daripada pecahan atau kedua- berbeza. dua dalam pecahan setara. Contoh untuk penambahan (ii) Tambah dua pecahan wajar menggunakan pecahan setara dengan penyebut yang ber- seperti berikut: beza sehingga 10 dalam 1 8  1 4 bentuk termudah a) dengan 1 sebagai 2 pengangka untuk  1  1 2 8 4 kedua-dua pecahan b) dengan pengangka  1 8  2 8 yang berbeza.  1 2 8  3 8 Murid membina cerita daripada (iii) Penyelesaian masalah yang Menggunakan pendekatan Polya ayat matematik yang diberi melibatkan penambahan  Memahami masalah dan melibatkan pecahan. pecahan wajar. mengumpul maklumat  Menentukan cara Kemukakan soalan penyelesaian penyelesaian masalah harian  Melaksanakan dalam bentuk perkataan, jadual  Menyemak jawapan. dan gambar. 12
 28. 28. Bidang Pembelajaran : PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenolak pecahan wajar Tunjuk cara penolakan (i) Menolak dua pecahan wajar Contoh penolakan bagi pecahan bentuk termudahdengan penyebut sehingga pecahan wajar dengan yang penyebutnya sama wajar adalah seperti berikut:- darab10. menggunakan aktiviti melipat sehingga 10 kepada bentuk a) 5  1  351  5 3 5  2 carta pecahan kertas, menggunakan carta, termudah: gambar rajah dan garis  dengan 1 sebagai 5 6 1 3 gambar rajah nombor. pengangka bagi kedua- garis nombor dua pecahan 2  dengan pengangka yang 51 menyelesai masalah 6 3 2 berbeza. 56 6 2 (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut yang  5 2 6 berbeza sehingga 10 kepada bentuk termudah. 3  3 a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua- 6 3 dua pecahan  1 2 b) dengan pengangka yang berbeza. Murid membina cerita (iii) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya berdasarkan ayat matematik penolakan yang melibatkan  Memahami masalah dan yang melibatkan pecahan. pecahan wajar. mengumpul maklumat  Menentukan cara Murid didedahkan kepada penyelesaian penyelesaian masalah harian  Melaksanakan dalam bentuk ayat, jadual atau  Menyemak jawapan. gambar. 13
 29. 29. Bidang Pembelajaran : NOMBOR PERPULUHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMemahami nombor Guru memperkenalkan konsep (i) Menama dan menulis Menggunakan perpuluhan untuk perpuluhanperpuluhan perpuluhan dengan nombor perpuluhan dengan: menunjukkan nilai kurang carta nilai tempat menggunakan blok Diene’s, a) satu tempat perpuluhan daripada 1. perpuluhan petak seratus, carta nilai b) dua tempat perpuluhan. Perpuluhan adalah pecahan per tempat dan garis nombor. sepuluh, per seratus dan persepuluh sebagainya. perseratus Murid mencari dan menunjukkan kuantiti yang petak seratus menggunakan perpuluhan Blok Diene’s menunjukkan 0.3, titik perpuluhan dalam situasi harian seperti: 3 daripada 10 bahagian. tempat perpuluhan 0.3 di baca sebagai “sifar Kapasiti susu, air minuman, nombor perpuluhan perpuluhan tiga” atau “tiga per berat gula, biskut, minyak dan sepuluh”. nombor bercampur jumlah wang. 7.81 adalah “tujuh perpuluhan lapan satu”. 43.69 adalah”empat puluh tiga perpuluhan enam sembilan” Petak seratus menunjukkan 0.09 atau sembilan daripada 100. 14
 30. 30. Bidang Pembelajaran : NOMBOR PERPULUHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMemahami nombor Jenis perpuluhan:perpuluhan  nombor perpuluhan Contoh: 0.4  perpuluhan bernombor bulat Contoh: 3.7 Nyatakan “sifar” sebelum titik perpuluhan jika perlu. Murid menulis digit bagi (ii) Mengenali nilai tempat Puluh Sa Persepuluh Menukarkan nombor perpuluhan pada carta perpuluhan yang melibatkan: 3 nilai tempat perpuluhan. a) persepuluh b) perseratus Carta nilai tempat menunjukkan c) persepuluh dan 0.3. perseratus  0.3 disebut “sifar perpuluhan tiga” (iii) Menukarkan pecahan kepada perpuluhan: a) persepuluh b) perseratus c) persepuluh dan sebaliknya. 15
 31. 31. Bidang Pembelajaran : TAMBAH PERPULUHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenambah perpuluhan Murid melaksanakan (i) Tambah dua hingga empat bentuk lazimsehingga dua tempat penambahan dua hingga empat nombor perpuluhan perpuluhanperpuluhan. nombor perpuluhan dengan melibatkan satu tempat Contoh: bercampur menggunakan ayat matematik perpuluhan: 1) 0.4 + 0.9 + 0.6 = _____ nilai tempat dan garis nombor. a) nombor perpuluhan sahaja, 2) 2 + 0.6 = _____ titik perpuluhan b) nombor bulat dan nombor menganggar perpuluhan 3) 3.4 + 11.6 + 2.5 = _____ lingkungan c) perpuluhan bercampur. (ii) Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan: a) nombor perpuluhan sahaja b) nombor bulat dan nombor perpuluhan c) perpuluhan bercampur. Murid membina cerita (iii) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya berdasarkan ayat matematik. yang melibatkan  Memahami masalah dan penambahan nombor mengumpul maklumat perpuluhan.  Menentukan cara Murid didedahkan kepada penyelesaian penyelesaian masalah harian  Melaksanakan dalam bentuk ayat, jadual dan  Menyemak jawapan gambar. Galakkan murid membuat anggaran yang munasabah dalam menyemak jawapan. 16
 32. 32. Bidang Pembelajaran : TOLAK PERPULUHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMenolak nombor Murid menunjukkan penolakan (i) Menolak satu hingga dua Contoh:- bentuk lazimperpuluhan sehingga dua nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan 1. 0.9 − 0.4 = ____ perpuluhantempat perpuluhan. menggunakan garis nombor melibatkan satu tempat bercampur dan menolak nombor perpuluhan: 2. 4.3 − 0.6 −1.2 = ____ nilai tempat perpuluhan dalam bentuk a) nombor perpuluhan lazim. sahaja titik perpuluhan b) perpuluhan bercampur 3. 5 − 3.4 = _____ anggaran c) nombor bulat dan lingkungan nombor perpuluhan. (ii) Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. Murid membina cerita (iii) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya berdasarkan ayat matematik. penolakan yang melibatkan  Memahami masalah dan perpuluhan. mengumpul maklumat Murid didedahkan kepada  Menentukan cara penyelesaian masalah harian penyelesaian dalam bentuk ayat, jadual dan  Melaksanakan gambar.  Menyemak jawapan Galakkan murid membuat anggaran yang munasabah dalam menyemak jawapan. 17
 33. 33. Bidang Pembelajaran : DARAB PERPULUHAN TAHUN 4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARANMendarab perpuluhan Murid menunjukkan darab (i) Darab nombor perpuluhan Memberi penekanan kepada bentuk lazimsehingga dua tempat perpuluhan menggunakan garis sehingga satu tempat murid menulis latihan darab titik perpuluhanperpuluhan dengan nombor nombor dan mendarab dalam perpuluhan dengan: perpuluhan dalam bentuk lazim. anggaranbulat. bentuk lazim. a) nombor satu digit b) 10,100 dan 1000. lingkungan Catat nilai tempat selepas titik tempat perpuluhan (ii) Darab nombor perpuluhan perpuluhan. sehingga dua tempat perpuluhan dengan: a) nombor satu digit b) 10, 100 dan 1000. Murid membina cerita (iii) Menyelesaikan masalah Menggunakan pendekatan Polya berdasarkan ayat matematik. yang melibatkan mendarab  Memahami masalah dan Murid didedahkan kepada nombor perpuluhan. mengumpul maklumat masalah harian dalam bentuk  Menentukan cara ayat, jadual dan gambar. penyelesaian  Melaksanakan  Menyemak jawapan. Galakkan murid membuat anggaran yang munasabah dalam menyemak jawapan. 18

×