Áo ngực Triumph - cách chọn size, sử dụng và bảo quản

1,446 views
1,182 views

Published on

Donhoc.com - hướng dẫn chọn size, sử dụng và bảo quản áo ngực Triumph

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Áo ngực Triumph - cách chọn size, sử dụng và bảo quản

  1. 1. www.donhoc.com - website kinh doanh nội y phụ nữ uy tín hàng đầu.ÁÁÁÁoooo ngngngngựựựựcccc ---- chchchchọọọọnnnn size,size,size,size, ssssửửửử ddddụụụụngngngng vvvvàààà bbbbảảảảoooo ququququảảảảnnnnHiHiHiHiểểểểnnnn ththththịịịị sizesizesizesize vvvvàààà ccccááááchchchch địđịđịđịnhnhnhnh sizesizesizesizeCupCupCupCup AAAAA70: vòng lưng 70, cup ngực 80 (~ size 32)A75: vòng lưng 75, vòng ngực 85A80: vòng lưng 80, cup ngực 90A85: vòng lưng 85, cup ngực 95CupCupCupCup BBBBB70: vòng lưng 70, cup ngực 83 (~ size A75, 34)B75: vòng lưng 75, cup ngực 88 (~ size 36)B80: vòng lưng 80, cup ngực 93 (~ size 38)B85: vòng lưng 85, cup ngực 98CupCupCupCup CCCCC70: vòng lưng 70, cup ngực 85C75: vòng lưng 75, cup ngực 90C80: vòng lưng 80, cup ngực 95C85: vòng lưng 85, cup ngực 100CCCCááááchchchch ĐịĐịĐịĐịnhnhnhnh Size:Size:Size:Size:Phần bầu ngực là độ dài chu vi đo vòng qua nơi cao nhất của bầu ngực.Phần chân ngực là độ dài chu vi đo vòng qua đường chân ngực.Kích cỡ cúp áo được xác định bằng giữa bầu ngực và chân ngực, và đượcphân định bằng các chữ cái A,B,C,D, E…A được quy định <= 2,5 cm; B<=5cm; C<=7,5cm; D<=10cm;E<=12,5cm,…VVVVíííí ddddụụụụ::::Chu vi phần chân ngực l 75cm.Chu vi phần bầu ngực l89cmLấy 89 – (75 + 10) = 4cmB75 là size tính được.CCCCáááácccc LoLoLoLoạạạại:i:i:i:Size S tương ứng với phần ngực đo được từ 82-90cmSize M tương ứng với phần ngực đo được từ 87-95cmSize L tương ứng với phần ngực đo được từ 92-100cm
  2. 2. www.donhoc.com - website kinh doanh nội y phụ nữ uy tín hàng đầu.Size 2L tương ứng với phần ngực đo được từ 97-105cmQuQuQuQuầầầầnnnn LLLLóóóót:t:t:t:Size S tương ứng với phần hông từ 82-90cm.Size M tương ứng với phần hông từ 87-95cm.Size L tương ứng với phần hông từ 92-100cm.Size 2L tương ứng với phần hông từ 97-105cm.CCCCááááchchchch mmmmặặặặcccc ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmm đúđúđúđúngngngngBước 1 : đeo dây lên vaiBước 2 : cầm phần dưới áo ngực, ngã người hẳn ra phía trứơc và điều chỉnhcup áo vừa với ngực, sau đó cài móc áo.Bước 3 : ngã người ra trước, tay trái nắm lấy phần dưới dây áo ngực giở hơihổng lên trên, tay phải luồn vào trong bao lấy ngực bên trái đưa vào phầnchính giữa áo, kéo bầu ngực lên hướng về phần vai phải.Bước 4 :đối với kiểu có gọng kết hợp hài hòa giữa gọng và đường dưới ngựclàm cho nó vừa khít lại với nhau, không kẽ hở, đối với kiểu không gọng thìđiều chỉnh ngực cho nằm vào cup áo, điều chỉnh đầu ngực và đầu cup áo chođồng đều.Bước 5 : ưỡn mình ra trước rồi chỉnh dây áo.
  3. 3. www.donhoc.com - website kinh doanh nội y phụ nữ uy tín hàng đầu.KiKiKiKiểểểểmmmm tratratratra ssssựựựự vvvvừừừừaaaa vvvvặặặặnnnn ccccủủủủaaaa ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmmCCCCáááácccc titititiêêêêuuuu chchchchíííí kikikikiểểểểmmmm tratratratra ssssựựựự vvvvừừừừaaaa vvvvặặặặnnnn ccccủủủủaaaa ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmma. Đường quanh ngực và gọng áo có khít, có kẻ hở?b. Cup áo có lỏng lẻo?c. Ngực có bị lộ ra ngoài từ phần trên cup áo và phần nách?d. Phần giữa phía trước có bị lỏng hoặc bị ép?e. Cup nách và bên hông có bị lỏng lẻo hoặc quá ép chặt?f. Phần dưới ngực phía trước sau có bằng phẳng?g. Phần dưới ngực có quá dư thừa hay quá khuyết?h. Dây vai có quá dư thừa hay quá khuyết?KiKiKiKiểểểểmmmm tratratratra ssssựựựự fittingfittingfittingfitting ccccủủủủaaaa ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmm
  4. 4. www.donhoc.com - website kinh doanh nội y phụ nữ uy tín hàng đầu.PhPhPhPhươươươươngngngng phphphpháááápppp gigigigiặặặặtttt- Kiểm tra ý nghĩa của hình vẽ hiển thị và thưc hiện theo các hướng dẫn này- Phân lọai đồ có màu đậm, màu nhạt.- Giặt riêng mút lót trong áo (nếu có) đối với áo ngực.- Nếu dùng máy giặt thì bỏ vào ngăn giặt chuyên dụng cho đồ lót- Khuấy tan bột giặt.- Nên giặt bằng tay.- Dùng thau rộng, giặt nhẹ.- Không vặn vò làm biến dạng sản phẩm.- Dùng bột giặt có chất tẩy nhẹ.- Xả nứơc nhanh và mang phơi ngay.CCCCááááchchchch phphphphơơơơiiii ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmm- Sửa lại hình dạng trước khi phơi.- Tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời- Phơi theo chiều thẳng đứng.- Áo ngực phơi vắt ngang để tránh mút ngực bị sức nặng của nước làm biến
  5. 5. www.donhoc.com - website kinh doanh nội y phụ nữ uy tín hàng đầu.dạng.CCCCááááchchchch ccccấấấấtttt gigigigiữữữữ hhhhợợợợpppp llllýýýý vvvvàààà ccccááááchchchch ủủủủiiii ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmm- Sản phẩm phải khô ráo trước khi cất giữ.- Tránh chèn ép khi cất sản phẩm.- Tránh việc cất giữ sản phẩm trong túi nhựa lâu ngày.- Trang phục lót không nhất thiết phải ủi, tuy nhiên sau khi giặt có thể ủi nhẹđể xóa nếp nhăn và xem kỹ hướng dẫn hiển thị.

×