1. prednáška: Príbeh Biblie

 • 1,815 views
Uploaded on

2. prednáška na predmet Úvod do Starej Zmluvy na KETM v BB

2. prednáška na predmet Úvod do Starej Zmluvy na KETM v BB

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,815
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2. prednáška
  príbeh Biblie
 • 2. A
  B
  C
 • 3. príčinadôsledok
  A
  B
  C
 • 4. pokojný stav napätie pokojný stav
  A
  B
  C
 • 5. Každý príbeh má
  začiatok- pôvodný stav a vznik konfliktu
  stred - rozvoj konfliktu a hľadanie riešenia
  koniec- vyriešenie konfliktu
  B i b l i a a k o p r í b e h
 • 6. Na začiatku, keď nastane konflikt (to, čo ruší pôvodný pokojný stav) vznikne v hlave čitateľa napätie, ktoré žiada riešenie. Táto žiadosť v hlave čitateľa je silný hermeneutický prvok, ktorý ovláda interpretácie diela.
  B i b l i a a k o p r í b e h
 • 7. Gen 2:4-25
  príklad príbehu
 • 8. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25
  začiatok: 2:4-18
  18 „Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“
 • 9. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25
  stred: 2:19-20
  falošná snaha o riešenie napätia:
  „19 Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň.
 • 10. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25
  koniec: 2:21-25
  riešenie napätia, návrat k pokoju (dokonalosti):
  „23 Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať žena, lebo je z muža vzatá.“
 • 11. príbeh Biblie
  zhrnutie
 • 12. P r í b e h B i b l i e
  začiatok: Genezis 1:1 – 4:26
  Pôvodná situácia, vznik konfliktu a napätia
  3:15 prekliaty budeš . . .
  3:17 prekliata pôda . . .
  Náznak riešenia:
  3:15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje semeno a jej semeno; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.
 • 13. P r í b e h B i b l i e
  stred: Genezis5:1 –
  Rozvoj príbehu, hľadanie riešenia
  Zmluva s Abrahámom
  Zmluva s Izraelom cez Mojžiša
  Zmluva s Dávidom
  Exil/návrat z exilu
 • 14. P r í b e h B i b l i e
  koniec: Nová Zmluva
  Ježiš Kristus ako naplnenie zmlúv
  Víťazstvo nad hadom
  Nové stvorenie ako chrám
 • 15. why
  h
  rbd
  tyrb
  tyrb
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
 • 16. Genezis 3
  vznik napätia
 • 17. Chiasmusv Genezis 3
 • 18. P r í b e h B i b l i e
  Keď sa vrátime k náznaku riešenia:
  3:15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje semeno a jej semeno; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.
  V tomto bode príbehu vieme veľmi málo o tom, ako skončí príbeh, ale naša pozornosť je uprená na semeno. Ak čítame Bibliu ako príbeh, hľadáme všetko, čo poskytuje nádej pre riešenie problému pádu a jediná vec, ktorú zatiaľ vidíme, je semeno.
 • 19. Genezis 1-2: nebo a zem, strom života
  Genesis 3: pád (žena, had, semeno)
  Zjav12: Mesiáš (žena, had, semeno)
  Zjav21-22: nové nebo a zem, strom života
 • 20. Genezis 4
  vznik napätia pre knihu Genezis
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. rodokmeň
  štruktúra knihy
 • 25.
 • 26.
 • 27. P r í b e h B i b l i e
  rodokmeň je prostriedok pre semeno.
  Semenoje prostriedok pre zmluvu.
  Zmluva je prostriedok požehnanie.
  Požehnanie prevráti prekliatie stvorenia.
 • 28. rodokmeň
  semeno
  zmluva
  požehnanie
  nový odpočinok
 • 29.
 • 30. P r í b e h B i b l i e
  Keď na začiatku sme sledovali semeno, teraz (od 12. kapitoly) sledujeme zmluvu s Abrahámom. V zmluve s Abrahámom, Boh mu sľúbil štyri veci:
  semeno,
  zem,
  Božiu prítomnosť, a
  že sa stane požehnaním pre všetky národy
 • 31. P r í b e h B i b l i e
  Keď sledujeme príbeh, znamená to, že sledujeme Božiu zmluvu s Abrahámom.
  Genezis je o tom, že Boh zachováva rod požehnania, aby prevrátil prekliatie stvorenia.
  Exodus je o tom, že Izrael skončil v zajatí v Egypte a Boh ich vyslobodil, aby ich viedol do zasľúbenej zeme a splnil zmluvu s Abrahámom.
 • 32. P r í b e h B i b l i e
  Levitikus je o spôsobe, ako Boží ľud môže byť v prítomnosti svätého Boha.
  Numeri je o novej nádeji pre novú generáciu a volá nás k tomu, aby sme patrili novej generácii, ktorá verí v Hospodina.
  Deuteronomium je nová zmluva medzi Bohom a Izraelom!
 • 33. P r í b e h B i b l i e
  Deuteronomium je nová zmluva medzi Bohom a Izraelom!
  V tejto zmluve sú podmienky (zákon), ktoré Izrael musí splniť, aby mohol prežívať požehnania, ktoré prichádzajú cez zmluvu. To znamená, že sledujeme už päť vecí v príbehu Biblie, dodržanie zákona, zem, prítomnosť YHWH s Izraelom, semeno, a že sa stane požehnaním pre všetky národy.
 • 34. P r í b e h B i b l i e
  Józua je kniha o tom, ako Boh dal Izraelu zasľúbenú zem, a o tom, akí majú byť, aby naďalej prežívali požehnanie zmluvy.
  Kniha sudcov je o tom, ako Izrael nedodržal Božiu zmluvu, ale stal sa ako jeden z okolitých národov.
  . . .
 • 35. why
  h
  rbd
  tyrb
  tyrb
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
 • 36. k n i h a s u d c o v
  A
  Dvojitý úvod
  Cykly sudcov
  Dvojitý Záver
  B
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  B’
  A’
 • 37. k n i h a s u d c o v
  A vojny s cudzincami, v ktorých sa aplikuje cherem
  A’ vojny s domácimi, v ktorých sa aplikuje cherem
 • 38. k n i h a s u d c o v
  B problémy s cudzími modlami
  B’ problémy s domácimi modlami
 • 39. k n i h a s u d c o v
  Stred: cykly sudcov- správny cyklus má ~8 častí
  Izraelcirobili, čo sa nepáčilo YHWH
  YHWH ich odovzdal do rúk nepriateľovi
  Izraelci boli x rokov poddaní nepriateľovi
  Vtedy volali Izraelci k YHWH o pomoc
  YHWH vzbudil Izraelcom záchrancu
  Duch YHWH zostúpil naňho a on spravoval Izrael.
  Vytiahol do boja a YHWH dal nepriateľa do jeho rúk, (obrátenie 2.)
  Krajina mala xx rokov pokoj.
 • 40. šesť hlavných sudcov a šesť malých sudcov
  k n i h a s u d c o v
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • 41. 6 h l a v n ý c h s u d c o v
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Otníél
  1.
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  Éhúd
  1.
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. -
  7. 
  8. 
  Bárák
  Debora
  1.
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. -
  7. 
  8. 
  Gideon
  1.
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. ?
  Jefte
  1.
  2. 
  3. 
  4. 
  5. ?
  6. ?
  7. 
  8. -
  Samson
  1.
  2. 
  3. 
  4. -
  5. ?
  6. 4x?
  7. -
  8. -
 • 42. why
  h
  rbd
  tyrb
  tyrb
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
  בְּרִית
 • 43. k n i h a s u d c o v
  A v tom čase nebolo kráľa Izraeli . . . každý robil, čo uznal za správne vo svojich očiach (17:6)
  B v tom čase nebolo kráľa . . . (18:1)
  B’ v tom čase nebolo kráľa . . . (19:1)
  A v tom čase nebolo kráľa v Izraeli . . . každý robil, čo uznal za správne vo svojich očiach (21:25- konca)
 • 44. P r í b e h B i b l i e
  Samuel opisuje prechod ku kráľovstvu, ale hlavná myšlienka je, aký by mal byť kráľ Izraela? V tejto knihe nájdem ďalšiu zmluvu, v ktorej Boh sľubuje Dávidovi, že jeden z jeho rodu bude vládnuť naveky. Naše očakávania sú rozšírené na šesť:
  Mesiáš, dodržanie zákona, zem, prítomnosť YHWH s Izraelom, semeno, a že sa stane požehnaním pre všetky národy.
 • 45. P r í b e h B i b l i e
  Kniha Kráľov: Napriek novej nádeji, Izrael zase nedokáže žiť v Božej zmluve a preto Boh ich odvedie do exilu.
  Je to najnižší bod v príbehu. Napätie je najsilnejšie.
 • 46. P r í b e h B i b l i e
  Kniha Kroník: Napriek tomu, že opisuje v podstate tie isté údaje ako kniha kráľov, táto kniha má inú zvesť. Boh je stále s Izraelom a dodrží svoju zmluvu s Izraelom!
  Knihy múdrosti skúmajú zákon a čo znamená v každodennom živote. Čo to znamená žiť v Božej zmluve?
 • 47. P r í b e h B i b l i e
  Prorocké knihy: zmenia očakávania príbehu, lebo zmenia náš pohľad na Mesiáša, na to kto je Izrael, čo musíme robiť, aby sme dodržali zákon, atď.
 • 48. P r í b e h B i b l i e
  Žalmy: skúmajú Božiu prítomnosť so svojím ľudom a čo to znamená pre poexilný Izrael. Je posun od orientáciu, cez dezorientáciu až ku reorientácii. Reorientácia vedie k viere v Boha, ktorý je prítomným kráľom, aj keď svet okolo takto nevyzerá.