KAN UPPHANDLINGSEFFEKTIVITET MÄTAS?        JÄMFÖRELSE AV TOTAL- RESPEKTIVE      UTFÖRANDEENTREPRENADERS PRODUK...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 41 Torbjorn Stenbeck abs

289 views
188 views

Published on

Jämförelse av total och utförandeentreprenader med avseende på produktivitet

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 41 Torbjorn Stenbeck abs

 1. 1. KAN UPPHANDLINGSEFFEKTIVITET MÄTAS? JÄMFÖRELSE AV TOTAL- RESPEKTIVE UTFÖRANDEENTREPRENADERS PRODUKTIVITET Transportforum 2013 Torbjörn Stenbeck Riksrevisionen 114 90 Stockholm E-mail: torbjorn.stenbeck@riksrevisionen.seSammanfattningEffekterna av entreprenadform och andra ställningstaganden vid upphandling av projekt hardiskuterats länge. Kostnads- och kvalitetseffekter har dock ofta följts upp med kvalitativametoder med projektdeltagarna som informationskälla snarare än med objektiva jämförandekvantitativa mätningar. Efter expertkonsultation och global litteratursökning konstaterade viatt enstaka kvantitativa studier, med ett för sådana studier relevant antal fall (>30),genomförts för bygg och anläggning, men inte någon studie av enbart anläggningsprojekt. Inom Riksrevisionen har vi därför genomfört en sådan studie, Trafikverkets upphandling(RiR 2012:14). Studien med 105 fall bygger på att totalentreprenaders (TE) genomsnittligaproduktivitet (väg och järnväg för pengarna) jämförs med produktiviteten för ett motsvarandeurval av utförandeentreprenader (UE). Fyrtiosju TE som Vägverket, Banverket ochTrafikverket öppnat för trafik 2007−2011 jämfördes med ett slumpmässigt urval av UE (59 st)fördelade över samma tid. Urvalsförfarandet förväntas ha resulterat i att TE-gruppen utgör istort sett alla, dvs totalpopulationen av TE 2007−2011, medan UE-gruppen utgör ca 1/10 avUE-populationen 2007−2011. Produktivitetsskillnaden var inte signifikant. Ej förväntat var att TE i genomsnitt harfördyrat ett projekt med 25 Mkr eller 18 procent av den slutligt betalda ersättningen tillentreprenören med p-värdet 0,13. Oväntat var också att stora projekt hade i genomsnitt lägreproduktivitet än små. Stora projekt var i högre grad TE än UE, varför en del av produktivitets-skillnaden mellan entreprenadformerna kan bero på storlekens negativa inflytande. Vidare börde 18 procenten påverkas av eventuell projekteringsbesparing som beställaren gör tack vareatt entreprenadsumman i en totalentreprenad inkluderar detaljprojektering. Besparingen harmed experthjälp preliminärt uppskattats till ca 5 procent, något lägre i stora projekt, men dåtotalentreprenader kan innebära annan projektering istället är den osäker. Antaget 5 % blirnettofördyringen med TE 12 % (0,95×1,18-1). Produktivitetsdefinitionen i den aktuella studien, Trafikverkets upphandling 2012:14,bygger på Statskontorets (2010:19) och Riksrevisionens (RiR 2011:7) tidigare definitioner avproduktivitet. Metoden för beräkningen av produktivitetsgenomsnitt är en vidareutveckling avde metoder som Riksrevisionen använde i RiR 2011:7. I rapporten 2012:14 ingår även en undersökning av den uppnådda konkurrensen.Revisionen bedömer konkurrensen som otillräcklig totalt sett. Eftersom den varit sämre förtotalentreprenader och stora projekt kan det inte uteslutas att konkurrensförhållandena är enbakomliggande orsak till att stora projekt och totalentreprenader har haft lägre produktivitet. Riksrevisionens (RiR 2012:14) slutsatser av mätningen är att stödet för en strategi medstörre inslag av totalentreprenader är bristande. Uppföljningen av upphandlingarnasslutresultat behöver förbättras och åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna förkonkurrens. Regeringen bör kräva empiriskt underlag av Trafikverket och komplettera medegna mätningar och analyser.

×