NotifyMDM

0 views
927 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NotifyMDM

 1. 1. Mobile Device Managementterondersteuning van‘Bring Your Own Device’<br />Novell Congres, Ede, 15 juni 2011<br />Mark Beermann & Denis de Wit<br />Tmi3<br />1<br />
 2. 2. Agenda<br />2<br />Introductie<br />Trends<br />Wat is Mobile Device Management<br />NotifyMDM<br />Demo<br />
 3. 3. Steek je hand omhoog …<br /><ul><li>Wieheeftermeerdan 1 ‘mobile device’ bijzich?
 4. 4. Wieheeftertoegang tot bedrijfse-mail via zijn/haarpersoonlijke smartphone?
 5. 5. Wieheefter GEEN toegang tot Facebook op de corporate PC?</li></ul>3<br />✔<br />✔<br />✔<br />
 6. 6. Notify Technology Achtergrond<br /><ul><li>Opgericht in 1994
 7. 7. Focus op mobility vanaf 2001
 8. 8. Hoofdkwartier in San Jose, CA
 9. 9. Development & Technical Support Center in Canfield, OH
 10. 10. Huidigeoplossingen:
 11. 11. NotifyLink Enterprise Edition – “On-Premise” en “On- Demand”
 12. 12. NotifySyncvoor BlackBerry (ActiveSync client voor BlackBerry)
 13. 13. Sinds begin 2011:
 14. 14. NotifyMDM (Mobile Device Management)
 15. 15. On-Premise or On-Demand Version
 16. 16. Allemaalbeschikbaar available for 30 dagenevaluatie</li></ul>4<br />
 17. 17. Meer Notify Achtergrond<br /><ul><li>Meer dan 1,800 bedrijven/organisatiesgebruiken NotifyLink “On Premise” of “On Demand”.
 18. 18. Meer dan 1,200 organisatiesgebruiken NotifySync
 19. 19. Opgenomen in Gartner Group Magic Quadrant for Wireless Email in de afgelopen 6 jaar
 20. 20. Novell GroupWise Partner (8 jaar)
 21. 21. Microsoft ActiveSync Licensee</li></ul>5<br />
 22. 22. Tmi3: bring your own … alles<br />6<br />Access back-office<br />Secure, apps independent of smartphone type<br />Integrate with fixed tel.<br />Access back-office<br />With complete (online) desktop, OS independent,<br />All comms, presence<br />Comms of all types independent of device (fixed, mobile soft), no supplier dependency<br />
 23. 23. Trends<br />7<br />Eensmartphone is eenmobiele telefoon die uitgebreiderecomputermogelijkhedenbiedt. Een smartphone kanookbeschouwdwordenalseenhandcomputer of pda die tegelijkookeentelefoon is.<br />Maakteengrotegroei door: 76% per jaar<br />In Q4 10 meer smartphones dan PC’s<br />En dannog de tablets<br />‘Consumerization’<br />48% werknemersverbindt smartphone met bedrijfsnetwerk<br />70% van werknemersgebruiktfunctionaliteitenvoorpersoonlijkgebruik<br />
 24. 24. Marktaandelen Europa (%)<br />8<br />In eenheden: van 12.1 to 21.2 M<br />
 25. 25. Wereldmarkt OS smartphones 2015 (%)<br />9<br />Marktaandelenberekend op basis van verkoopaantallen.<br />Bron: IDC Worldwide Quartely Mobile Phone Tracker, 9 juni 2011<br />
 26. 26. Verschillen in verkopen app stores<br />10<br /><ul><li>Apps in App Store veelmalenpopulairder
 27. 27. Op de Android Market zijnerslechts 2 apps vakerdan 500K verkocht, sinds het begin
 28. 28. In Apples App Store zijndater al 6 en dat is alleen in VS in 2 maandentijd.
 29. 29. Voor Games:
 30. 30. Android: 5 betaaldespelletjes 250K
 31. 31. iOS: 10 in twee maanden, alleen in de VS</li></li></ul><li>Wat is MDM?<br />11<br />
 32. 32. Wat is het aantalverloren devices in taxi’s in Londen in 6 maanden?<br />68.800.<br />Wat is percentage van zakelijkegebruikers die gebruikmaken van consumenten apps?<br />30%<br />Wat is aantalorganisaties die corporate apps ondersteunen op devices van werknemer?<br />90%<br />12<br />Waarom MDM?<br />
 33. 33. 80% bewaartpersoonlijke info op device<br />25% bank details<br />10% credit card informatie<br />Cybercriminelenrichtenaandacht van PC nu op smartphones<br />Veelaspecten die wordenaangevallenFiles, Apps, Java, Flash, pdf, Infra-Red, WiFi, 3G, Bluetooth, SMS, MMS…<br />Mobile malware is met 46% toegenomen<br />20% van gebruikersheefttoestelverloren of is gestolen… minstens 1 keer<br />13<br />Mobile Security<br />
 34. 34. Vragen die erzijn<br />Is ereen planning in uworganisatieomeenbeleidterealiseren die rekeninghoudt met smartphones zowelzakelijkalsprive?<br />Zijnerrichtlijnen over welke type mobieleapparatenwordengesupportvanuitzakelijke en priveeigendom van de apparaten?<br />Welke support infrastuctuur is ernodigom het potentiaalgroteaantalmobieleapparatentekunnenhanteren?<br />Hoe wordt security beleidgeimplementeerd en afgedwongen over alletypenmobieleapparaten?<br />Hoe houdt men overzicht en inzichtwat en hoe mobieleapparatenwordengebruikt?<br />Kan security, beleidsregels en management gedifferentieerdwordentussenzakelijk en priveeigendom?<br />Is er support voor self-service beheervoorallemobielegebruikersom helpdesk support minimaaltehoudenvoor de toestroom van apparaten?<br />Passen de kostenom de toestroom van mobieleapparaten in het budget?<br />Blijft de gekozen MDM oplossingnog steeds werkenalsereenandere e-mail oplossingwordtgekozen, of alsditnaar de cloud gaat?<br />Is ereenwijze van controleomspecifieke apps tebeperkenof testimuleren?<br />14<br />
 35. 35. NotifyMDM<br />Ontworpenom met elk e-mail platform tewerkendat ActiveSync ondersteunt.<br />Ontworpen met kennis en ervaring van 10 jaarmobieletoegang<br />Ontworpenals “Pure Play” Mobile Device Management: alle e-mail en PIM sync via ActiveSync<br />De NotifyMDM thin client is nodigom de mogelijkhedenbeschikbaartemaken. Sommigedeivceskunnenwerkenzonder client.<br />NotifyMDM is beschikbaarals multi-tenant systeem of alsenkelvoudig enterprise systeem.<br />15<br />
 36. 36. <ul><li>Apple iOS 4 iPhone, iPod and iPad
 37. 37. BlackBerry OS v4.5 - 6.0 (Requires NotifySync 4.9 and up)
 38. 38. webOS devices v1.4.3/1.4.5
 39. 39. WM 6.1 & 6.5 and Windows Phone 7
 40. 40. Symbian S60, 3rd Edition, v9.1
 41. 41. Android v2.2, 2.2.1, 2.3 , and 3.0 (Only Moto XOOM)
 42. 42. TouchDown v 6.5 supporting Android v 1.5 and up</li></ul>16<br />Supported Device Platforms?<br />
 43. 43. Wat Is NotifyMDM?<br />17<br />
 44. 44. NotifyMDM Design Goals<br />18<br />
 45. 45. NotifyMDM On-Demand Architecture<br />Novell (GroupWise) DataSync<br />Ipswitch IMail Server<br />Axigen Messaging<br />CommuniGate ProGoogle Premier Apps<br />IceWarp Server<br />Open-Xchange<br />Kerio Connect<br />Scalix<br />Zarafa<br />Hotmail<br />IBM Lotus Domino using<br />IBM Lotus Notes Traveler<br />Zimbra Collaboration Suite<br />Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010,<br />Microsoft Online - Live@edu , <br />BPOS, and Office365<br />Web Based<br />Centralized<br />Management<br />ActiveSync<br />Mail Server<br />Web Based<br />User Self<br />Service Portal<br />Port 80/443<br />Active Directory<br />Or LDAP<br />Internet<br />Port 389/636<br />CorporateFirewall<br />Notify Data Center<br />SCEP Server(iOS device SecureAuthentication)<br />Web Based<br />User Self<br />Service Portal<br />19<br />(Using NotifySync)<br />
 46. 46. NotifyMDM On-Premise Architecture<br />Novell (GroupWise) DataSync<br />Ipswitch IMail Server<br />Axigen Messaging<br />CommuniGate ProGoogle Premier Apps<br />IceWarp Server<br />Open-Xchange<br />Kerio Connect<br />Scalix<br />Zarafa<br />Hotmail<br />IBM Lotus Domino using<br />IBM Lotus Notes Traveler<br />Zimbra Collaboration Suite<br />Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010,<br />Microsoft Online - Live@edu , <br />BPOS, and Office365<br />Web Based<br />Centralized<br />Management<br />ActiveSync<br />Mail Server<br />Web Based<br />User Self<br />Service Portal<br />Port 80/443<br />Active Directory<br />Or LDAP<br />Internet<br />Port 389/636<br />CorporateFirewall<br />SCEP Server(iOS device SecureAuthentication)<br />Web Based<br />User Self<br />Service Portal<br />20<br />(Using NotifySync)<br />
 47. 47. Mobielestrategie<br />Apps nietuitpublieke app store maar uit Enterprise app stores<br />Met kosteninzichtkan de toteleinvesteringmeerwordeningezet met toepassing apps.<br />MDM is de hoeksteen van beheermobieleapparaten.<br />Met TEM wordenkosteninzichtelijkvoorbeheer-beslissingen<br />
 48. 48. NotifyMDM Slides For Reference<br />Activity Monitor (2 slides)<br />Smart Devices and Users (3 slides)<br />Viewing User Profiles (4 slides)<br />Systems Management (14 slides)<br />Self Service Portal (2 slides)<br />22<br />
 49. 49. Activity Monitor<br />The default view for the Dashboard has six unique panels that display up-to-date data about the devices.<br /><ul><li>Web based
 50. 50. Six Panels for displaying graphs and charts
 51. 51. Drag and Drop Functionality to create custom displays
 52. 52. Each Panel is expandable to full screen view
 53. 53. On Demand Refresh capability of display information
 54. 54. Option to save information as .CSV or .XLS files.</li></ul>23<br />
 55. 55. 24<br />Activity Monitor and Alerts<br />Warnings and alerts will be reported with username, time, and message information. Both data grids can be saved to .CSV or .XLS files.<br />
 56. 56. Smart Devices and Users – Default View<br />The default Devices view has a data grid, search functionality, toolbar options, total user count and a details panel that can be hidden or visible.<br /><ul><li>Select fields to display
 57. 57. Add user
 58. 58. Delete user
 59. 59. Modify User
 60. 60. Search based on field value or wildcard value
 61. 61. Data values can be stored in .CSV or .XLS file format</li></ul>25<br />
 62. 62. Smart Devices and Users – Choose Visible Columns<br />26<br />
 63. 63. Smart Devices and Users<br />27<br />The Add User Wizard toolbar button launches a window that allows the addition of users by using a .CSV file, LDAP server or manually.<br />
 64. 64. Smart Devices and Users – User Profile: User Information<br />28<br />
 65. 65. View Profile - Real Time User Device Information Based On Last Device Data Capture<br />29<br />
 66. 66. Smart Devices and Users – User Profile: Location Data<br />30<br />
 67. 67. View Profile – Compliance Data for SMS/MMS and Phone Calls<br />31<br />
 68. 68. Organizational Management<br />32<br />
 69. 69. User Account Settings – Policy Suite View<br /><ul><li>In this view policy suites can be created, modified, saved and assigned to groups of users.
 70. 70. Policy suites are broken down into policy categories.
 71. 71. Yes/No sliders set policies for corporate and personal devices.</li></ul>33<br />
 72. 72. User Account Settings – Policy Suite Creation Wizard<br /><ul><li>New policy suites are created by setting a default level of security or by copying an existing policy suite. Policy suites are editable after creation.</li></ul>34<br />
 73. 73. User Account Settings – Policy Suite Creation Wizard: Using Sliders<br />35<br />
 74. 74. User Account Settings – Policy Category: Application Control<br /><ul><li>Policy suites can be created, modified, saved and pushed to devices.
 75. 75. Policy suites are broken down into policy categories.
 76. 76. Yes/No sliders set policies for corporate and personal devices.
 77. 77. Separate groups of policies for corporate and personal devices.</li></ul>36<br />
 78. 78. User Account Settings – Policy Category: Audit Tracking<br /><ul><li>There is currently 7 different Archiving policies.</li></ul>37<br />
 79. 79. User Account Settings – Policy Category: Device Control<br />38<br />
 80. 80. <ul><li>There are currently 32 different security setting policies and they are grouped by type.</li></ul>User Account Settings – Policy Category: Security Settings(1)<br />39<br />
 81. 81. User Account Settings – Policy Category: Security Settings(2)<br />40<br />
 82. 82. User Account Settings – Policy Category: Security Settings(3)<br />41<br />
 83. 83. User Account Settings – Policy Category: iOS Devices (1)<br /><ul><li>There are currently 21 different iOS Devices policies and they are grouped by type.</li></ul>42<br />
 84. 84. User Account Settings – Policy Category: iOS Devices (2)<br />43<br />
 85. 85. User Account Settings – Policy Category: File Share Permissions<br />44<br /><ul><li>In this view permissions are set for the folders and files created in the File Share view.
 86. 86. Permissions are inherited from parent folders.</li></li></ul><li>User Account Settings – Policy Category: App List Permissions<br />45<br /><ul><li>In this view permissions are set for the apps added in the Mobile Apps view. (slide 106)
 87. 87. Apps are sorted by device type.</li></li></ul><li>System Management – Sync Schedule Creation Wizard<br />46<br />
 88. 88. Organizational Management – Sync Schedule View<br /><ul><li>Sync schedules can be created, modified, saved and pushed to devices.
 89. 89. Schedules are customizable for corporate and personal devices.</li></ul>47<br />
 90. 90. Desktop User Self Administration Portal - Access<br /><ul><li>To access the Desktop User Self-Administration Portal, the user would need an Internet-enabled PC and enter the following address:</li></ul>http://companyMDMserver/desktop<br />48<br />
 91. 91. Desktop User Self-Administration Portal – User Options<br /><ul><li>Lock Device
 92. 92. Wipe Device
 93. 93. Locate Device
 94. 94. Get Recovery Password
 95. 95. Clear Device
 96. 96. Clear Storage Card</li></ul>49<br />
 97. 97. NotifyMDM Roadmap<br />NotifyMDM 1.5 release - 04/04/11<br />Windows Mobile 6.1 & 6.5 Client - 05/25/11<br />NotifyMDM 1.6 TouchDown integration - 06/22/11 (see description below)<br />NotifyMDM 1.7 Apple Advanced MDM API Support - 07/11/11<br />NotifyMDM 1.8 Update Manager Improvements - 08/12/11<br />50<br />
 98. 98. Android Update <br /> Today, as is, for NL and NMDM, if TD is running on Android 1.5-2.1 it locks TD only. If TD is on 2.2 and above it locks the entire device.  <br />Next Release of NotifyMDM Targeted for week of June 22th, 2011<br />With the TD MDM API you get easier end-user registration - Don’t have to registers TD + NMDM just NMDM. <br />51<br />
 99. 99. NotifyMDM v1.6 Release Highlights<br />Configuration of TouchDown client: Using NotifyMDM an end user will only have to configure the NotifyMDM client application for their Android device which in turn will automatically configure their TouchDown client.<br />Device Signature: Using NotifyMDM administrators can disable making any changes to the ActiveSync device signature supported by TouchDown. (no device spoofing)<br />Device Lock: Using NotifyMDM administrators have the option to lock the entire device on any Android 2.2 and above device while using the TouchDown client.<br />Copy/paste restrictions: Using NotifyMDM administrators can set policies to restrict the user’s ability to cut and paste text and data from corporate email to other applications.<br />Data encryption for device memory and SD card: All email, PIM, and attachment data within TouchDown is encrypted using AES encryption.<br />Certificate-based identity: NotifyMDM administrators can now distribute certificates to authenticate the Touchdown client to corporate resources requiring certificate authentication.<br />Selective wipe: Using NotifyMDM administrators can wipe email and PIM on an Android device without impacting other data on the device or wipe the entire device.<br />S/MIME Signed or Encrypted Email: Using the Touchdown client users will be able to send and receive signed or encrypted S/MIME email messages.<br />52<br />
 100. 100. NotifyMDM v1.7 Release Highlights<br />Implementation of Apple’s Advanced MDM capabilities requiring a cert from Apple for every customer wanting to utilize the MDM functionality.<br />Can install and remove configuration profiles on user’s device in the background without user interaction<br />Can retrieve the list of installed profiles<br />Can install and remove provisioning profiles on user’s device in the background without user interaction<br />Can retrieve the list of provisioning profiles (to determine if user has deleted any of the security specific ones)<br />Can retrieve the list of installed certificates<br />Can retrieve the list of installed third-party apps<br />Can retrieve device statistics and security info<br />Adds selective wipe capability (any email account set up by an NMDM system ) or full device wipe<br />Can compare installed apps to recommended apps list<br />Interaction with the NMDM server is triggered rather than polling (can reduce battery usage)<br />Can alert admin if user removes MDM profile from the device leaving it unmanaged<br />53<br />
 101. 101. NotifySync For BlackBerry<br />54<br />
 102. 102. What is NotifySync?<br /><ul><li>NotifySync is a ActiveSync client that works on any BlackBerry device including RIM OS 6.x.
 103. 103. It allows a BlackBerry to directly connect to any email platform that supports ActiveSync V2.5, V12.0, and V12.1
 104. 104. No BES is required!
 105. 105. Uses BIS Data Plan not BES (possible $120 -$180 per user annual savings)
 106. 106. NotifySync provides
 107. 107. Email and PIM synchronization
 108. 108. Folder Support
 109. 109. Global Address Lookup
 110. 110. Multiple Address Book Support
 111. 111. Meeting Invitations (creation and accept/decline)
 112. 112. Password Control Features
 113. 113. Data at Rest Encryption
 114. 114. Device Lock and Wipe
 115. 115. Scheduled or Direct Push
 116. 116. Refer to NotifySync datasheet for full set of features and functionality</li></li></ul><li>NotifySync™ Architecture<br />Corporate <br />Firewall<br />Novell (GroupWise) DataSync<br />Ipswitch IMail Server<br />Axigen Messaging<br />CommuniGate ProGoogle Premier Apps<br />IceWarp Server<br />Open-Xchange<br />Kerio Connect<br />Scalix<br />Zarafa<br />Hotmail<br />IBM Lotus Domino using<br />IBM Lotus Notes Traveler<br />Zimbra Collaboration Suite<br />Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010,<br />Live@edu and Microsoft Online – BPOS and Office365<br />NotifySync <br />For BlackBerry<br />Third-Party<br />NOC<br />(Eliminated)<br />Third-Party<br />Sync-Server<br />(Eliminated)<br />

×