Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

on

 • 1,675 views

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года

Statistics

Views

Total Views
1,675
Views on SlideShare
1,675
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года Журнал Kazenergy 01 (56) февраль 2013 года Document Transcript

 • № 01 (56), февраль 2013 Сауат Мынбаев: Нефтегазовый рынок – 2012-2013НОВЫЙ КУРС Казахтуркмунай: 20 летСОСТОЯВШЕГОСЯ успешного развития Итоги деятельностиГОСУДАРСТВА Ассоциации KAZENERGY
 • Құрылтайшы және шығарушы: Учредитель и издатель: ЖШС «ENERGY FOCUS» ТОО «ENERGY FOCUS» Founder and Publisher: Редакциялық кеңес: Редакционный совет: ENERGY FOCUS LLP Т. Құлыбаев Т. Кулибаев KAZENERGY Қауымдастығының төрағасы. Председатель Ассоциации KazEnergy. Editorial board: Ж. Сәрсенов Д. Сарсенов T. Kulibayev KAZENERGY Қауымдастығы Заместитель Председателя Chairman of KazEnergy Association. төрағасының орынбасары. Ассоциации KAZENERGY. J. Sarsenov Ә. Мағауов А. Магауов Deputy Chairman of KAZENERGY Association. KAZENERGY Қауымдастығының Бас директоры. Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY. A. Magauov Р. Артығалиев Р. Артыгалиев General Director of KAZENERGY Association. Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс бөлімі, Генеральный менеджер отдела по связям с правительством и R. Artygaliyev Бас менеджері «Теңiзшевройл» общественностью, «Тенгизшевройл». General Manager, Government and Public Affairs, Жан-Люк Поршерон Жан-Люк Поршерон Tengizсhevroil. Басқарушы Директор, Управляющий Директор, Jean-Luc Porcheron «Тоталь Э&П Қазақстан». «Тоталь Э&П Казахстан». Managing Director, Total E&P Kazakhstan. Г. Нұғман Г. Нугман G.Nugman Жұртшылықпен байланыс жөніндегі кеңесші, Советник по связям с общественностью, Public Affairs Advisor, Exxon Mobil Kazakhstan. «Эксон Мобил Қазақстан». «Эксон Мобил Казахстан». M. Аrtykbekova М. Артықбекова М. Артыкбекова Government Relations Senior Advisor, NCOC. Үкіметпен байланыс Старший советник E. Issengaliyev жөніндегі бас кеңесшісі, по связям с государственными органами, Stakeholder Relations General Manager, NCOC «Норт Каспиан Оперейтинг Компани». «Норт Каспиан Оперейтинг Компани». R. Nigmatulin Е. Есенғалиев Э. Есенгалиев Head of PR Department, JSC NC KazMunaiGaz. Мүдделі топтармен қарым-қатынасу бойынша Генеральный менеджер S.Jilkaydarov Бас менеджері по работе с заинтересованными сторонами Executive director of Munayshy Fund under the Р. Нығматулин Р. Нигматулин N. Marabayev’s name, The Honorary prospector Баспасөз қызметiнiң жетекшiсi, Руководитель пресс-службы of the RK «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ АО «НК «Казмунайгаз». С. Жылқайдаров C. Жылкайдаров Publishing Editor Н. Марaбаев атындағы «Мұнайшы» Исполнительный директор B. Altynbekov қоғамдық қорының атқарушы директоры, ОФ «Мунайшы» им. Н. Марабаева, Executive Editor ҚР құрметті кен барлаушысы. Почетный разведчик недр РК. Sh. Rakhimova Шығарушы редактор Выпускающий редактор Design, layout, pre-press Б. Алтынбеков Б. Алтынбеков «ILLUSTRATE studio» Жауапты редактор Ответственный редактор Ш. Рахимова Ш. Рахимова Authors A. Tastenov, K. Konyrova, Y. Butyrina, Y. Sigov, Дизайн, беттеу, басуға дайындау Дизайн, верстка, допечатная подготовка M. Nurzhanov, I. Ivakhnenko, S. Kаmbarov, ЖШС «ILLUSTRATE studio» ТОО «ILLUSTRATE studio» A. Nabiyeva Авторлар Авторы Advertising Departement А. Тастенов, К. Қонырова, Е. Бутырина, Ю. Сигов, А. Тастенов, К. Конырова, Е. Бутырина, Ю. Сигов, М. Нуржанов, Тел.+7 7172 796983 М. Нуржанов, И. Ивахненко, С. Қамбаров, А. Набиева И. Ивахненко, С. Комбаров, А. Набиева +7 7172 796951 reklama@energyfocus.kz Жарнама бөлiмi Рекламный отдел Тел.+7 7172 796983 Тел.: +7 7172 796983 Photographer +7 7172 796951 +7 7172 796951 S.Magzumov, V. Solovyоv, V. Shapovalov reklama@energyfocus.kz reklama@energyfocus.kz The Magazine is registered by the Ministry of Сүретшi Фотографы Culture, Information and Social Consensus of the С. Магзумов, В. Соловьев, В. Шаповалов С. Магзумов, В. Соловьев, В. Шаповалов Republic of Kazakhstan. Registration Certificate No. 10285-Ж, dated August 11, 2009. Журнал 2009 жылы 11 тамызда Қазақстан Журнал зарегистрирован Министерством культуры, Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім информации и общественного согласия Республики Казахстан. Any reproduction of the materials or their extracts is министрлігінде тіркеліп, № 10285-Ж куәлігі берілген Свидетельство № 10285-Ж от 11 августа 2009 г. only with written permission of the editors. The editors are not responsible for the contents of Басылымға байланысты барлық ұсыныстар, тілектер мен Все предложения, пожелания и замечания по изданию the advertisements.ескертпелерді KAZENERGY журналының редакциясына жолдаңыз. направляйте в редакцию журнала KAZENERGY. The editors’ opinion may not coincide with the Журналда жарияланған кез-келген материалдар мен фрагмент­ Любое воспроизведение материалов или их фрагментов opinions of the authors. терді көшіріп басуға редакцияның жазбаша рұқсаты керек. возможно только с письменного разрешения редакции. Distributed in Kazakhstan and abroad. Редакция жарнамалық материалдардың Редакция не несет ответственности 2 monthly edition мазмұнына жауап бермейді. за содержание рекламных материалов.Мақала авторы пікірінің редакция көзқарасын білдіруі міндетті емес. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Address of the editorial office: Қазақстан және шетелде аймақтарына тарайды. Распространяется на территории Казахстана и за рубежом. 010000, 6, Korgalzhin Road, VP-10 2 айына бір рет шығады. Выходит один раз в 2 месяца. Astana, Republic of Kazakhstan Tel.: +7 (7172) 796983, 796984 Редакцияның мекен-жайы: Адрес редакции: fax +7 (7172) 796951 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, e-mail: news@energyfocus.kz, Қорғалжын тас жолы, 6, ВП-10 Коргальджинское шоссе, 6, ВП-10 kazenergy@energyfocus.kz тел.+7 (7172) 796983, 796984 тел.: +7 (7172) 796983, 796984 www.kazenergy.com факс +7 (7172) 796951 факс +7 (7172) 796951 e-mail: news@energyfocus.kz, kazenergy@energyfocus.kz e-mail: news@energyfocus.kz, kazenergy@energyfocus.kz Circulation – 7 000 copies www.kazenergy.com www.kazenergy.com Таралымы – 7 000 дана Тираж – 7 000 экземпляров © Energy Focus, 2013 © Energy Focus, 2013 © Energy Focus, 2013 Отпечатано в типографии Print House Gerona, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205, тел. 7 (727) 250-47-40
 • содержание независимый казахстан 12 «Казахстан-2050»: глобальные вызовы современности юбилей 14 Тұңғыш бірлескен кәсіпорын 18 20 лет успешного развития. Первое совместное предприятие Новости Ассоциации 22 Доклад министра нефти и газа РК Сауата Мынбаева на расширенном заседании коллегии МНГ 30 Подведены итоги, поставлены новые задачи 32 Высокие награды коллег 34 Кадровые назначения в Ассоциации KAZENERGY Партнерство 36 Тандем единомышленников 38 Казмортрансфлот: во благо процветания национального морского флота 42 ТОО «Alakol Plant»: высокое качество — высокие технологии Актуально 46 Фактор ожидания 50 Нетрадиционный плотный, углеметановый и сланцевый газ. Перспективы в Казахстане? 60 Глобальный экономический кризис 66 Американская карта Астаны 72 Жаңа белес: өсім трансформациясы 76 Пойдет ли центральноазиатский газ в Индию? Форум KAZENERGY VII: Доклады и презентации 80 Формирование устойчивого энергетического будущего — важность ископаемых видов топлива 84 Безопасность как ключевой фактор развития нефтегазового сектора 86 Safety as a basic factor in the oil and gas industry Green KAZENERGY 88 Что такое инновации и как они создаются 92 Қуат үнемдеудің әлемдік тренді страхование 94 Страховой рынок Казахстана: проблемы и перспективы развития Art Kazenergy 98 Улия Молдагали: «Мое вдохновение — Астана» Discover Kazakhstan 100 Discover Kazakhstan 101 My Motherland спорт 102 Под одним крылом 104 Праздник бокса в Жанаозене
 • C 20-летием Партнера! Қазақстан Республикасының Президенті Совместное казахстанско-турецкое пред- приятие Казахтуркмунай, входящее в Ассо- Президент Республики Казахстан циацию KAZENERGY, отмечает в этом году свой 20-летний юбилей. Символично, что Компа- ния стала первым в истории суверенного Ка- АСТАНА, АҚОРДА 7.12.2012 захстана совместным предприятием в нефте- газовой сфере, начав практически с нуля свою производственную деятельность. Огромный вклад Казахтуркмуная в экономику республи- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС ұжымына ки трудно переоценить. Компания по праву считается одной из пере- Сіздерді тәуелсіз ел тарихындағы тұңғыш бірлескен кәсіпорын  – довых в нашей стране  — за прошедшие годы Казахтуркмунай превратился в центр по под- «Қазақтүрікмұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің готовке профессионалов высокой квалифика- құрылғанына 20 жыл толуымен қуттықтаймын! ции из числа местных специалистов, плодот- Бұл сәт Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін әлемде ең ворно произвел объемы работ по программе утилизации попутного газа и первым защитил бipiншi мoйындaғaн Түркия Республикасымен дипломатиялық данную программу в нашей республике. қатынастардың орнағанына 20 жыл толуымен сәйкес келіп отыр. Предприятие по сей день продолжает де- монстрировать свою приверженность прин- Мен осы кезең ішінде компанияның қазақстандық мамандардан ципам бережного отношения к окружающей жoғapы білікті кадрлар дайындайтын орталыққа айналғанын зор среде, внедрения высоких технологий в про- изводственный процесс, социальной ответ- мәртебемен атап етемін. ственности бизнеса. Компания ілеспе газды кәдеге жарату бағдарламасы бойын- За верность принципам социальной ответ- ственности бизнеса, вклад в повышение бла- ша көлемді жұмыстарды табысты жүзеге асырып, Республикада госостояния населения в 2011 году «Казах- бipiнші болып аяқтады. Бұл - аймақтардың экологиялық; ахуалының туркмунай» удостоился престижной премии «Парыз» в номинации «Лучший социальный тұрактылығын қамтамасыз етуге косылған елеулі үлес. проект года». Эта высокая награда стала яр- Компания алдында мұнай өнеркәсібіндегі жұмыс процестерін ким свидетельством социальной ответствен- ности предприятия. жетілдіріп, жасыл экономиканы енгізудің ықпалды әдістерімен қамтамасыз етуде ауқымды мақсаттар мен іргелі міндеттер тұр. Халықаралық ұжым - «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бұл міндеттерді табы- сты жүзеге асырып, нәтижелі еңбегі арқылы еліміздің экономикалық әлеуетін арттырады және бауырлас мемлекеттер арасындағы әріптестік қарым-қатынастарды нығайта түседі деп сенемін. Баршаңызға денсаулық, береке-бірлік және отбасы бақытын тілеймін. Ассоциация KAZENERGY поздравляет коллектив Компании со столь значимой датой, желает дальнейшего процветания, стабильности, открытия новых горизонтов в производстве и достижения всех Нұрсұлтан Назарбаев Астана, 2013 поставленных задач!№1 (56), 2013
 • Юбилей «Қазақтүрікмұнай» компаниясының От всего сердца поздравляю руковод- 1993 жылдың 9 қаңтарында ТПАО ком- Совместное предприятие ТОО «Казахтур- басшылығы мен ұжымын біріккен ство и коллектив компании «Казахтур- паниясы мен Қазақстан Республикасының кмунай», созданное 9 января 1993 года ком- кәсіпорынның құрылғанына 20 жыл то- кмунай» с 20-летием со дня создания! Жер қойнауын қорғау Министрлігімен панией ТПАО и Министерством защиты недр луымен шын жүректен құттықтаймын! Я помню поистине исторический факт (Қаззарубежгеология) құрылған Республики Казахстан (Каззарубежгеология) Қазақстан Республикасы Үкіметі мен из истории суверенного Казахстана: до- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бірлескен вот уже 20 лет непрерывно осуществляет «Қазақтүрікмұнай» ЖШС арасында сол говор между Республикой Казахстан и кәсіпорыны 20 жылдан бері үздіксіз жұмыс свою деятельность. В рамках деятельности тұстағы жасалынған жер қойнауларын ТОО «Казахтуркмунай» об использова- жасап келеді. Мұнайды барлау және по разведке и добыче нефти общий объем пайдалану туралы келісім-шарт Геология нии недр был зарегистрирован в Мини- өндіру бойынша өз қызметі шеңберінде, добычи нефти ТОО «Казахтуркмунай» по со- министрлігінде №1 санымен тіркеуден стерстве геологии под номером один! «Қазақтүрікмұнай» ЖШС 2012 жылдың қазаң стоянию на конец октября 2012 года соста- өткенін жақсы білемін. Егемен ел болған Компания, ставшая первой ласточкой айының соңындағы жағдай бойынша 4 493 вил 4 493 568 тонн. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібіндегі в Казахстане в сфере разведки, сумела 568 тонна мұнай өндірді. ТОО «Казахтуркмунай», являясь первым біріккен кәсіпорындардың алғашқы за короткое время наладить работу не- Тәуелсіз Қазақстандағы тұңғыш біріккен совместным нефтяным предприятием су- қарлығашы атанған «Қазақтүрікмұнай» фтяных месторождений в Актюбинской кәсіпорын «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, құйылған веренного Казахстана, в результате вложен- компаниясы шынында да аз ғана и Мангистауской областях и внести свой инвестициялары мен барлық қызмет ет- ных инвестиций и объема добычи нефти за уақыттың ішінде Ақтөбе, Маңғыстау об- вклад в освоение природных богатств кен жылдарындағы мұнай өндіру көлемі все годы своей деятельности создал важ- лыстары аумағында ашылған кен орында- страны. нәтижесінде, өз қызметкерлерін оқытып, ную часть занятости населения, проводил рын өндірістік игеру жұмыстарын жолға Компания, участвуя в проекте по ис- аймақтарда тұрғын халықты жұмыспен обучение своего персонала, плодотворно қойып, ел байлығының еселенуіне өзіндік пользованию и утилизации попутного не- қамтып және жергілікті халықпен де, сотрудничал с местными жителями и с ис- үлес қосты. фтяного газа, проделала большую работу атқарушы органдармен де жемісті әріптестік полнительными органами в регионах, где Кәсіпорын ілеспе газды қайта өңдеп, и выполнила свои обязательства. В по- байланыс орнатып келеді. работал. кәдеге жарату жөніндегі бағдарлама бой- следние годы специалисты предприятия Біздің бірлескен кәсіпорын мұнай Наше совместное предприятие, применяя ынша үлкен жұмыстар атқарып, келелі в вопросах применения новых и эффек- өнеркәсібіндегі алдыңғы қатарлы техноло- передовые технологии в нефтяной промыш- міндет үдесінен шыға білді. Соңғы жыл- тивных технологий демонстрируют высо- гияларды қолдана отырып, пайдалылық ленности, всегда ставит на первое место дары компания мамандары көптеген кий профессионализм. В 2011 году ком- принциптерімен әрдайым аймақтарда обеспечение экологической стабильности жаңа жобаларға қатысып, оларды жүзеге пания удостоилась премии престижного экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз в регионах совместно с принципами рен- асыруда біліктілік пен кәсіби шеберлік конкурса «Парыз» в номинации «Лучший етуді бірінші орынға қояды. Берік кадрлық табельности. Благодаря придерживаемой танытып келеді. 2011 жылы кәсіпорынға социальный проект года» за достижение саясатының арқасында, «Қазақтүрікмұнай» кадровой политике ТОО «Казахтуркмунай» «Жылдың үздік әлеуметтік жобасы» но- высоких результатов в работе и реализа- ЖШС әрқашанда Қазақстандағы еңбекке ор- всегда находилось в передовых рядах сре- минациясы бойынша Елбасының «Па- ции принципов корпоративной социаль- наласу үшін басымдыққа ие компаниялардың ди компаний в Казахстане, предпочитаемых рыз» сыйлығы тапсырылды. Осынау ной и экологической ответственности. алдыңғы қатарынан орын алып келеді. для трудоустройства. үлкен жетістіктерге қол жеткізуде ұжым Я уверен, что компания «Казахтуркму- 20 жылдың ішінде бірлескен В течение 20 лет представители и руко- мүшелері ұйымшылдық пен табандылық най», одна из ключевых в составе «Каз- кәсіпорынның қос тарапының өкілдері мен водители обеих сторон работали с особой танытуда. МунайГаза», еще не раз заявит о себе, басшылары қайсарлықпен еңбек етіп, бау- самоотверженностью и внесли предельное «ҚазМұнайГаз» компаниялар тобы- покоряя новые высоты, радуя новыми ырлас екі мемлекеттің қарым-қатынастарын усердие для развития совместной компа- на кіретін іргелі кәсіпорынның әлі талай достижениями в производстве и всегда нығайтуға салмақты үлес қосуға және мұнай нии, которая внесла весомый вклад в укре- биіктерді бағындыратынына сенімдімін. являясь символом дружбы между двумя өнеркәсібінің қағидаларына сәйкес өнімді пление межгосударственных отношений Екі ел достығының куәсіне айналған народами. Больших успехов! Удачи всег- қызмет ету үшін бірлескен компанияның да- двух стран и осуществление продуктивной кәсіпорынның барлық мүшелеріне жаңа да и во всем! муына бар жігерлерін салды. деятельности в соответствии с правилами табыстар тілеймін. Жемісті жұмысымыздағы жігерлігіміз бен нефтяной промышленности. қайсарлығымыз болашақта да жалғасын Повторяя свою уверенность в том, что ис- табады және арта түседі деп сенімділікпен креннее усердие и самоотверженность в ра- қайталаймын. боте и в будущем будут продолжаться и уве- Құрметті әріптестер, мен бірлескен личиваться, благодарю вас всех, уважаемые компаниямыздың бүгінгі күнге дейін да- коллеги, за ваши успешные шаги в развитии муына қосқан табысты қадамдарыңыз үшін компании до сегодняшнего дня и желаю баршаңызға алғысымды айтамын және екі дальнейшего развития нашей компании мемлекеттің дамуымен бірге компаниямыз параллельно развитию отношений между да алға қарай дами берсін деп тілеймін. двумя странами. Ахмет Аданыр, Ахмет Аданыр, Ләззат Кетебайұлы Қиынов, Ляззат Кетебаевич Киинов, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Заместитель Председателя «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Председатель Правления қатысушыларының Жалпы жиналысы Общего собрания Участников Басқарма Төрағасы АО «НК «КазМунайГаз» Төрағасының орынбасары ТОО «Казахтуркмунай»10 №1 (56), 2013 Kazenergy 11
 • независимый казахстан 2. Глобальный демографический дисбаланс 3. Угроза глобальной продовольственной безопасности 4. Острый дефицит воды 5. Глобальная энергетическая безопасность 6. Исчерпаемость природных ресурсов 7. Третья индустриальная революция 8. Нарастающая социальная нестабильность 9. Кризис ценностей нашей цивилизации 10. Угроза новой мировой дестабилизации. Все они содержат в себе риски стагнации и угрозы безопасности для го- сударства и общества, поэтому их нельзя не учитывать при дальнейшем планировании развития республики на долгосрочный период. С одной стороны, это опасность международного терроризма, экс- тремизма и организованной преступности из Афганистана и Пакистана, обострение ситуации вокруг ядерной программы Ирана, который явля- ется одним из государств Каспийского региона, такая нестабильность может повлиять на всю Центральную Азию. С другой стороны, это вызовы мирового экономического спада, обусловленного кризисом еврозоны, а также превышением мировыми державами своего государственного долга. Все вышеуказанные про- блемы могут в перспективе оказать негативное влияние на развитие республики. целесообразности развития глобальной конкурентоспособности Казах- Поэтому для того, чтобы достойно ответить на все эти вызовы, не- стана. обходимо уже сегодня расширить горизонты стратегического планиро- Главной же стратегической целью республики будет вхождение к вания. Именно поэтому Глава государства предложил выстроить новый 2050 году в число 30 самых развитых государств мира. курс нации на период до 2050 года. Для этого будет кардинально либерализована экономическая систе- ма через сокращение до минимума участия государства в регулирова- Политический курс нии предпринимательства, проведена широкомасштабная привати- Основой нового политического курса станут достижения страны и ка- зация, увеличится доля частного сектора практически во всех сферах Energy Focus захстанская модель развития. Ключевыми направлениями Стратегии деятельности. Приоритет будет отдаваться проектам, позволяющим являются: укрепление государственности, формирование качествен- реализовать следующую фазу индустриализации уже с учетом третьей но новой социальной модели, создание современных и эффективных промышленной революции.Главной особенностью Послания систем образования и здравоохранения, усиление ответственности и Максимально ускорятся освоение минеральных ресурсов и их экс-«Стратегия «Казахстан-2050»: но- функциональности государственного аппарата, а также выстраивание порт на мировые рынки в обмен на доступ к передовым технологиям адекватной новым вызовам международной и оборонной политики. и создание новейших производств на территории нашей страны. Ка-вый политический курс состояв- Прежде всего, Казахстан будет продолжать придерживаться по- захстан, как и прежде, будет активным участником региональной эко-шегося государства» является его ступательного развития демократии с акцентом на децентрализации номической интеграции, которая должна базироваться на принципах управления, борьбе с коррупцией, а также обеспечении гендерного взаимной выгоды и совместного решения насущных социально- эконо-стратегическая направленность, равенства. Уже сегодня предпринимаются шаги по децентрализации мических проблем.характеризующаяся выстраива- управления и переносу ответственности из центра в регионы, с наделе- Инструментом реализации Стратегии «Казахстан-2050» должен стать нием их необходимыми полномочиями и формированием нового про- кластерный подход. Сегодня во многих передовых странах началось ак-нием нового курса строительства фессионального государственного аппарата. тивное формирование кластеров совершенно нового инновационногогосударства с долгосрочным пла- Новый стиль государственного управления будет основываться на поколения. При этом главными источниками роста становятся не про- принципе государственно-частного партнерства. Казахстан станет эта- мышленные предприятия, а центры инноваций и знаний, университе-нированием с учетом возможных лоном толерантности и стабильности. Любой этнос, проживающий на ты, технологичные инженерные организации.глобальных вызовов.«Казахстан-2050»: территории республики, есть и будет неотъемлемой частью казахстан- Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Это для нас новое совершенно, ской нации. Все эти меры рассматриваются в качестве ключевых для и мы должны одолеть это новое. Традиционная административная си- дальнейшего укрепления государственности. стема, которой мы управляем все это время — и в советское время, и При этом центральной задачей выступают социальная безопасность теперь, — плохо справляется с этой задачей. Поэтому стоит не менее и благополучие казахстанцев. Для этого будет продолжена работа по важная сложная задача  — новое организационное оформление кла- модернизации политики обеспечения занятости и оплаты труда, будут стерного развития. Изначально мы определили семь пилотных кла- разработаны и внедрены минимальные социальные стандарты и гаран- стеров. Сейчас с учетом международной практики и нашего опыта мы тии, которые должны прямо зависеть от роста экономики и бюджета. должны кардинально скорректировать кластерную политику».глобальные вызовы современности Прежде всего, будет расширен список потребностей индивида за счет В связи с этим будет определена перспективная модель кластерно- включения в него статей на образование и здравоохранение, здоровое го развития и, соответственно, запущены кластеры нового поколения. питание и здоровый образ жизни, удовлетворение интеллектуальных и Приоритетными направлениями будут обозначены биотехнологии, информационных запросов и т. д. альтернативная энергетика, технология добычи нефти и газа, туризм,Вызовы современности годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке»,  — Принципом социальной политики Глава государства определил лич- пищевая промышленность, компьютерные технологии и т.д. Наряду сПрезидент Нурсултан Назарбаев, подводя итоги 15-летия реализации подчеркнул Лидер нации. ную ответственность. По его словам, нужно повышать гражданское са- этим будет активизирована работа по развитию двух инновационныхСтратегии «Казахстан-2030», отметил, что основные ее задачи выпол- В итоге сегодня Казахстан – это состоявшееся современное, устрем- мосознание казахстанцев, прививать такие социальные и нравственные кластеров — Международный Назарбаев Университет и Парк иннова-нены, другие находятся в процессе достижения. «Страна более 20 лет ленное в будущее и уверенное в себе государство, ответственный пар- ценности, как чувство гордости за свою страну, честь, мужество. ционных технологий.работала на укрепление суверенитета и политического веса. Эта цель тнер на международной арене. Однако эффективное и последователь- По своей сути «Казахстан-2050»  — это стратегическая программадостигнута. Период становления успешно завершен. Казахстан начала ное развитие любого государства зависит от его способности адекватно Экономический курс поэтапных действий, нацеленная на опережающую политику с учетомXXI века независим и уверен в себе. Изменения, происходящие в мире и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы. Для Казахстана Новый экономический курс провозглашает всеобъемлющий эконо- быстро меняющихся реалий современного мира. В рамках выстраива-под влиянием затянувшегося глобального кризиса, нас не пугают. Мы Н.А.Назарбаев определил десять таких глобальных вызовов XXI века: мический прагматизм. Страна будет работать как единая корпорация, ния нового политико-экономического курса будет произведена «пере-к ним готовы. Теперь наша задача – сохраняя все, чего мы достигли за 1. Ускорение исторического времени где решения будут приниматься только с точки зрения экономической загрузка» других стратегических документов Казахстана. 12 №1 (56), 2013 Kazenergy 13
 • Cюбилей еріктестіктің Жоғары басқару органы «Жалпы Жиналыс». Құрылтайшылық шарт бойынша, Жалпы жиналыс төрағасы мен кәсіпорынның Созданное 9 января 1993 г. ТОО «Казахтуркмунай» — Бас директоры Қазақстан тарапынан первое в истории независимости Казахстана совместное тағайындалады. предприятие в энергетической сфере. Учредительный Бірлескен кәсіпорынның қызмет шартта- договор был подписан Министерством геологии и охраны ры 23.02.1995 ж. МГ №42 (мұнай) лицензиясы бойын- недр Республики Казахстан и Турецкой Национальной ша 1994 жылдың 31 мамырында Қазақстан Үкіметі мен Нефтяной Компанией (ТПАО). С 1997 года учредителем с «Қазақтүрікмұнай» ЖШС арасында қол қойылған «Мұнай казахстанской стороны выступает Национальная Нефтя- кен орындарын барлау, игеру, өндіру және сату» келісім- ная Компания «Казахойл», ныне АО «НК «ҚазМунайГаз». шартымен және 26.12.1995 ж. МГ №307 (мұнай) лицензия- сы бойынша 1999 ж. 18 мамырындағы Оңтүстік Қаратөбе кен орнында көмірсутек шикізатын өндіру және барлауға дейінгі Келісім- шартымен, ЖШС Жарғысымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасымен реттеледі. KazakhTurkMunay, LLP, established in January 9, 1993, is the №42 лицензиясы бойынша келісім-шартқа сәйкес ЖШС first energy joint venture in the history of the independent Kaza- екі кезеңде жұмыс жүргізеді: khstan. The foundation agreement was signed by the Ministry Барлау кезеңі-11 жыл; of Geology and Subsoil Protection of the Republic of Kazakhstan өндіру кезеңі-коммерциялық мұнай қорының ашылу and the Turkish National Oil Company (TNOC). Since 1997, the сәтінен бастап 25 жыл. Kazakhoil National Oil Copmany, now NC KazMunayGas, JSC has Барлау кезеңі 3 сатыға бөлінген: 1 саты - 4 жыл, 2 саты - 4 been a founder member from the Kazakh part. жыл, 3 саты - 3 жыл. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС тек қана геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге құқық алу үшін мемлекетке 3,5 млн. тереңдігі 4700 метрден астам күрделі тау- кенді шарттағы АҚШ доллары көлемінде бонус төлемін төледі. 68 аяқталмаған барлау ұңғыларын өткізген сәттен бастау Келісім-шартқа сәйкес, барлау жұмыстарына инве- алды. 1995 жылдың соңына дейін осы ұңғылар түгелімен стиция тарту міндетін Түрік тарапы өз мойнына алды, жобаланған тереңдікке дейін бұрғыланып, олардан коммерциялық мұнай қорының ашылу сәтінен бастап әрбір тыңғылықты геологиялық мәліметтер алынды. нақтылы блокқа инвестиция салу екі тараптың жарғылық «Қазақтүрікмұнай» ЖШС іздестіру жұмыстарын Батыс қордағы үлестеріне сәйкес жүргізіледі. (Қазақстан-51 %, Қазақстанның төрт облысының (Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Түркия-49 %). Атырау және Маңғыстау облыстары) 25,9 мың шаршы Қазіргі таңда, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС лицензиялы 3 шақырымды қамтитын, 45 барлау алаңында жүргізді. блокта өндірістік қызметін жүргізуде. Ақтөбе облысындағы Олардың 14 алаңынан оң нәтижелер алынып, белгілі IIA блокта (Лақтыбай кен орыны) және Оңтүстік Қаратөбе болған көмірсутектер қоры мемлекеттік есепке енгізілді. кен орнында (МГ-307 лицензиясы) өнеркәсіптік өндіру Осы кезеңде «Қазақтүрікмұнай» ЖШС құрылуы, көптеген жұмыстары жалғасуда. Маңғыстау облысында IV блокта қазақстандық кәсіпорындардың еңбек ұжымдарын сақтап 4 кен орнында (Батыс Елемес, Шығыс Сазтөбе, Оңтүстік- қалуға және бұрын басталған мемлекеттік геологиялық Шығыс Сазтөбе, Солтүстік–Шығыс Сазтөбе) өнеркәсіптік бағдарламалардың ұштасып орындалуына мүмкіндік өңдеу жұмыстары жүргізілуде. туғызды. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС құрылған күннен бастап 3 780 Компания қызметін бастаған сәттен-ақ заманауи шетел мың тоннадан астам мұнай өндірілді, 2012 жылы мұнай технологиясы мен техникасын өндіріске енгізу жолымен өндіру көлемі 232,80 мың тоннаны құрады. 2013 жылға жергілікті мамандарды қайта дайындықтан өткізуге аса на-ТҰҢҒЫШ БІРЛЕСКЕН мұнай өндіруді 233,55 мың тоннаға жеткізу көзделуде. «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Түрік тарапынан салынған ин- вестицияны 2000 жылдан бастап кері қайтаруды және өндірісті дамытуға реинвестиция түрінде қаржы бөле ба- зар аударды. Құрылған күннен бастап кәсіпорында 8 538,2 шақырымдық 2Д сейсмикалық кескінін, 1439 шаршы шақырымдық ЗД көлемдік сейсмиканы жүргізіп орындады.КӘСІПОРЫН стады. 31.12.2012 ж. жағдай бойынша түрік тарапынан ин- 2007 жылы Ақтөбе облысының Оңтүстік Қаратөбе және вестиция бойынша қарыз көлемі 57,0 млн. АҚШ долларын Лақтыбай кен орындарында МОГТ-3Д сейсмикалық бар- құрады. лау жұмыстарын жүргізді, сейсмикалық зерттеуді «ДАҢҚ» Өткен жылдарда кәсіпорынға Министрліктер мен Ғылыми-Өндірістік фирмасы жүргізіп, нәтижесінде облыстардың әкімшіліктерінен көптеген алғыс хаттар келіп жоғарыпермдік шөгінділерінің және тұз алабы шегінің түсті. құрылымдары нақтыланды. Лақтыбай кен орыны бойын- «Қазақтүрікмұнай» ЖШС қызметінде қол жеткізген та- ша сейсмикалық зерттеу жұмыстарының құны 205 млн.Қазақстан Республикасының геология және жер қойнауын қорғау Министрлігі мен быстары Қазақстан Республикасының Үкіметі қойған бағдарламалық міндеттер мен келісім-шарт талаптарын теңгені, Оңтүстік Қаратөбе кен орыны бойынша - 111 млн. теңгені құрады.Түрік ұлттық мұнай компаниясы (ТПАО) арасында 1993 жылдың 9-шы қаңтарында уақытылы орындауда нәтиже бар екендігін көрсетсе, бұл 1993 жылдан бастап «Қазақтүрікмұнай» ЖШС лицензиялық Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын блоктарында 222 221 қума метр бұрғыланды. Тек 1994бірлескен кәсіпорын құру туралы келісім-шартқа қол қойылды. нақты жүзеге асыруға бірлескен кәсіпорынның қосқан жылы «Қазақтүрікмұнай» ЖШС 64,6 мың метр ұңғыманы«Қазақтүрікмұнай» ЖШС егемен Қазақстанның мұнай бизнесі саласында құрылған лайықты үлесі. орындады, сол кезеңде барлық шетелдік компаниялардың жалпы ұңғыма көлемі 20,0 мың метрден кем болды. Орта-тұңғыш бірлескен кәсіпорын ретінде 1993 жылдың 4 ақпанында тіркелді. 1997 Геологиялық барлау жұмыстары ша тереңдігі 3 476,2 м. 7 пайдалану ұңғыларының және 116жылдан бастап Қазақстан тарапынан кәсіпорын құрылтайшысы болып «Қазақойл» «Қазақтүрікмұнай» ЖШС геологиялық барлау жұмыстарын барлау ұңғыларының құрылысы аяқталды. Осы тізімдегі жүргізу қызметі Қазақстан Республикасының Геология жаңа 49 барлау және 7 пайдалану ұңғыларының құрылысыҰлттық мұнай компаниясы белгіленсе, қазіргі таңда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. Министрлігінің 1993 жылы ЖШС қарауына жобалық орташа бойынша жұмыстарды кәсіпорынның өзі орындады.14 №1 (56), 2013 Kazenergy 15
 • юбилей БАТЫС ЕЛЕМЕС КЕН ОРНЫ ЛАҚТЫБАЙ КЕН ОРНЫ Батыс Елемес кен орыны Маңғыстау 1996-1997 жылдары Лақтыбай кен орны Ақтөбе 2012 жылы бір мұнай өндіруші Құрылыс-жабдықтау жұмыстарын облысының Бейнеу ауданында «Қазақтүрікмұнай» ЖШС-і Сазтөбе облысының Байғанин ауданы ұңғыны бұрғылау жүргізілді, 2014 Лақтыбай кен орнында жайласты- Батыс Қазақстан аймақтық темір және Елемес кен орындарынан өңірінде, Ақтөбе қаласының оңтүстік- жылға тағы бір өндіруші ұңғыны ру жұмыстарын жасаған «Астана- жолының Опорный стансасынан өндірілген мұнайды «Опорный» тап- батысына қарай 350 шақырым жерде бұрғылау жоспарлануда. Құрылыс» ЖШС жүргізді. оңтүстік батысқа қарай 60 шақырым сыру бекетіне тасымалдау мақсатында орналасқан. Лақтыбай кен орнынан Лақтыбай мұнай дайын- қашықтықта орналасқан. ұзындығы 83 шақырым, диаметрі 245 Кен орнын жайластыруға «ҚазТрансОйл» АҚ жүйесіне тауарлық дау қондырғысындағы жіберу- Бұл кен орнында 9 мұнай мм. мұнай құбырын салып бітірді. бағытталған құрылыс-жабдықтау мұнайды тасымалдау үшін диаметрі қалыптастыру жұмыстары өндіргіш, 2 айдағыш ұңғылар жүйелі Аталған құбыр желісі өндірістік жұмыстары халықаралық стандартқа 245 мм. ұзындығы 81 шақырымдық аяқталғаннан соң 1999 жылдың 3 байланыстырылған. Мұнайды өндіріп, пайдалануға Елемес кен орынымен сай орындалды және аталған ны- «Лақтыбай-Кеңқияқ» мұнай құбыры желтоқсан күні құбырлар желісіне жинап, сақтап, тасымал жүйесіне бірге 1999 жылдың мамыр айында сан 1999 жылдың 22 желтоқсанында салынды. мұнай толтырыла бастады. 01.01.2000 айдау процесстерін ойдағыдай берілді. Құрылыс құны 7,0 млн. АҚШ Мемлекеттік комиссияның қабылдау Лақтыбайдан келген мұнайды жылы «ҚазТрансОйл» АҚ жүйесіне жүзеге асыру үшін мұнда кәсіпшілік долларын құрады. туралы шешіміне орай өндірістік қабылдап, сақтап, «ҚазТрансОйл» АҚ Лақтыбай мұнайының алғашқы тап- құрылымдарының «Елемес» Орталық «Опорный» МТП Бейнеу ауданының пайдалануға берілді. жүйесіне тапсыру үшін «Кеңқияқ» сырымы өткізілді. пункті салынды. аумағында «Қазтрансойл» АҚ Батыс Кен орнындағы негізгі нысан бо- мұнай тапсыру бекеті салын- Аталмыш мұнай құбыры мен 60 орынды тұрғындық кешені филиалының «Опорный» мұнай айдау лып Лақтыбай мұнай жинау бекеті ды. «Лақтыбай-Кеңқияқ» мұнай «Кеңқияқ» мұнай тапсыру бекетінің бар кен орнын құрылыстандыруға стансасының маңында орналасқан. есептеледі. Мұнда өндірілген мұнай құбырының жобалау құжаттары құны 8,0 млн. АҚШ долларын бағытталған жобалық-жабдықтау «Опорный» МТП-і «Сазтөбе» және өлшеніп, газдан тазартылып, тауар «Каспиймұнайгаз» иститутымен құрайды. жұмыстары халықаралық стандарт та- «Елемес» кеніштерінен келген дәрежесіне жеткізіліп, «Кеңқияқ» және «Кеңқияқ» МТБ-мен жасалды. лаптарына сай жүргізілді. Кен орнын мұнайды қабылдап, сақтап, айдауға стансасына тасымалдауға әзірленеді. құрылыстандыру бағасы 12,0 млн. арналған. Жобалау құжаттарын Кен орнында жүргізілген жайластыру АҚШ долларын құрады. «Каспиймұнайгаз» институты (Атырау жұмыстарының құны 6,0 млн. АҚШ Игерілген кезінен бастап кен ор- қаласы) 1996 жылы дайындаған. долларын құрады. нынан өндірілген мұнай көлемі 1024 Құрылыс-жабдықтау жұмыстарын Кен орны 1999 жылдың мың тоннадан асты. тендер қорытындысымен бас мердігер желтоқсанынан бастап пайдалануға Кен орны 1999 жылдың 5 ма- «Фернас» (Түркия) және қосалқы берілді. мырында кен орнынан бас құбыр мердігер «Интергазстрой» (Ақсай Лақтыбай кен орнынан өндірілген жүргізу жүйесіне дейін мұнай қаласы) жүргізген. Құрылыс құны 5,0 мұнай жоғары сапалы топқа (күкірті құбыры құрылысы салынғаннан кейін млн. АҚШ долларын құрады. аз, құрамында асфальтендер мен өнеркәсіптік пайдалануға берілді. 2013 жылға жалпы ұңғымасы 6 смолалар және басқа да қоспалары Бұл кен орнынан өндірілетін мұнай 000 п.м. екі мұнай өндіруші ұңғыны төмен) жатады. жоғары сапалы топқа жатады. бұрғылау жоспарлануда. Пайдалануға берілген сәттен ба- стап кен орнынан 795 мың тон- на мұнай өндірілді. 2002 жылдың 16 қыркүйегінен бастап кен ШЫҒЫС САЗТӨБЕ КЕН ОРНЫ орнының қоры ҚР мемлекеттік қор комиссиясының қорғауына алынды. Бұл кен орны Елемес кен орнының өндірілді. «ҚазТрансГаз-Аймақ» АҚ-на өткізіледі.оңтүстік-шығысында 30 шақырым Шығыс Сазтөбе кен орны өнеркәсіптік 2011 жылдың қыркүйек айынан ба-жерде орналасқан. Кен орнының пайдалануға 2011 жылдың 13 шілдесі стап өткізілген газ көлемі 62 млн.м3 ОҢТҮСТІК ҚАРАТӨБЕ КЕН ОРНЫмұнай-газдылығы юра және три- күні берілді. астамды құрады.ас қатпарларына жапсарланған. Пайдалануға берілген күннен бастап 2006-2011 ж.ж. кезеңінде газдыОсыған байланысты игерудің тиімді кен орнынан 7,3 мың тонна мұнай қайта өңдеу нысандарына құйылған шартқа Қазақстан Республикасының мердігері - «Мұнайқұрылыс» ЖШС.технологиялық тәртібін қолдану үшін өндірілді. қаржыны игерудің жалпы сомасы 14 Үкіметімен 1999 жылдың 18 мамыры «Оңтүстік Қаратөбе-Лақтыбай» мұнайШығыс Сазтөбе кен орны: Шығыс Ілеспе газды кәдеге жара- 598 749 АҚШ долларын құрады. күні қол қойылды. құбырының жобалау құжаттарыСазтөбе, Солтүстік-Шығыс және ту бағдарламасы шеңберінде Барлауға дейінгі жүргізілген «Каспиймұнайгаз» ААҚ жасалды.Оңтүстік Шығыс Сазтөбе болып үшке кәсіпорынмен 2011 жылы жоғары жұмыстар нәтижесінде 2002 жылдың Құрылыс құны 2,0 млн. АҚШ долларынбөлінді. қысымды газ құбыры, ұңғылардан 25 ақпаны күні Оңтүстік Қаратөбе кен құрады. Кен орнын жайластыру халықаралық алынған мұнай құбыры, газконденсат орны бойынша қорлар ҚР мемлекеттік Кен орны мен тұрғын кешендерінстандарттарға сай және «Елемес» құбыры, мұнай және газды сепара- қор комиссиясының қорғауына алын- жайластыру бойынша жұмыстарорталық бекетіне ілеспе газдан циялау алаңы, сонымен қатар газды ды. аяқталды. Кен орнының қабатажыратылғаннан кейін айдалып, тап- коммерциялық есепке алу түйінінен Қазіргі таңда пайдалануда 13 ұңғы қысымы төмендеуіне байланыстысырылып тұруға есептелініп орындал- тұратын ілеспе газды кәдеге жарату бар, біреуі айдағыш ұңғыға ауысты- «Қабат қысымын қолдау жүйесінды. жүйесі салынып, енгізілді. рылды. қолданумен Оңтүстік Қаратөбе кен Жайластыру құны -2,0 млн. АҚШ Қазіргі таңда өндірілген ілеспе газ Пайдалануға берілген күннен бастап орнында жаңартылған технологиялықдоллары. коммерциялық жүйе арқылы газ кен орнынан 1080 мың тонна мұнай кесте» жобасы жасалды. Жаңартылған Солтүстік-Шығыс және Оңтүстік- шығынын есептеу жүйесіне беріледі, Оңтүстік Қаратөбе кен орны Ақтөбе өндірілді. технологиялық зерттеу кестесін «Ги-Шығыс Сазтөбе кен орындары салынған газ құбыры «Мұнай Теңіз облысының Байғанин ауданы өңірінде, 2004 жылы Оңтүстік Қаратөбе провостокнефть» ААҚ институтыөнеркәсіптік пайдалануға 2000 Компаниясы «ҚазМұнайТеңіз» АҚ Ақтөбе қаласынан оңтүстік батысқа кен орнынан тауарлық мұнайды та- әзірледі.жылдың 17 наурызы күні берілді. жүйесінен Толқын кен орнына, дай- қарай 300 шақырымда орналасқан. сымалдау үшін диаметрі 219 мм., 2012 жылы бір өндіруші ұңғы Кен орнынан өндірілетін мұнай са- ындау және тасымалдау үшін «Орта Оңтүстік Қаратөбе кен орнында ұзындығы 31 шақырымдық мұнай бұрғыланды, 2013 жылға жалпыпасы жоғары сапалы топқа жатады. Азия-Орталық» (ОАО) бас құбырына барлауға дейінгі және көмірсутекті құбыры салынды. Ұңғымаларды ұңғымасы 9 000 п.м. бір өндіруші Пайдалануға берілгеннен бастап дейін, одан әрі дайындалған газ шикізат өндіру бағытындағы өткізуге бейімділігі жылына 280 ұңғыны және бір айдағыш ұңғыныкен орнынан 640,0 мың тонна мұнай осы аймақтағы тұтынушылар үшін жұмыстарды жүргізу туралы келісім- мың тоннаға дейін. Құрылыстың бас бұрғылау жоспарлануда. 16 №1 (56), 2013 Kazenergy 17
 • юбилей20 лет успешного развитияПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕПРЕДПРИЯТИЕМинистерством геологии и охраны недр Республики Казахстан и Турецкой Нацио-нальной Нефтяной Компанией (ТПАО) 9 января 1993 года подписан Учредительныйдоговор о создании совместного предприятия.4 февраля 1993 года ТОО «Казахтуркмунай» зарегистрировано как первое совмест-ное предприятие, созданное в суверенном Казахстане по нефтяному бизнесу. C 1997 года учредителем с казахстан- фонде (казахстанская сторона  — 51 %, турецкая передачи в 1993 году Министерством геологии имость работ по сейсмическим исследованиям ской стороны выступает Националь- сторона — 49 %). Республики Казахстан в распоряжение ТОО 68 не- по месторождению Лактыбай составила 205 млн ная Нефтяная Компания «Казахойл», В настоящее время ТОО «Казахтуркмунай» завершенных разведочных скважин в сложных тенге, по месторождению Каратобе Южное — 111 ныне АО «НК «КазМунайГаз». ведет производственную деятельность на 3 ли- горно-геологических условиях средней проект- млн тенге. Высшим органом управления ТОО цензионных блоках. В Актюбинской области на ной глубиной более 4 700 метров. К концу 1995 С 1993 г. на лицензионных блоках ТОО «Казах- является общее собрание. Учреди- блоке IIA (месторождение Лактыбай) и на место- года все эти скважины были доведены до проект- туркмунай» было пробурено 222 221 погонный тельным договором установлено, что председа- рождении Каратобе Южное (лицензия — МГ-307) ной глубины с получением достоверной геологи- метр. Только в 1994 году ТОО «Казахтуркмунай» тель общего собрания и Генеральный директор продолжается промышленная добыча. В Манги- ческой информации. выполнило проходку на 64,6 тыс. метров, тогда совместного предприятия назначаются с казах- стауской области на блоке IV производится про- Поисковые работы ТОО «Казахтуркмунай» как общий объем проходки всех иностранных станской стороны. мышленная разработка 4 месторождений (Запад- проводило на территориях четырех областей компаний за этот год составил менее 20,0 тыс. Условия деятельности совместного предприя- ный Елемес, Восточное Сазтобе, Юго-Восточное Западного Казахстана (Актюбинская, Западно- метров. Закончено строительство 116 разведоч- тия регламентируются Договором на разведку, Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе). С момента Казахстанская, Атырауская и Мангистауская), за- ных и 7 эксплуатационных скважин средней глу- разработку, переработку и сбыт нефти между создания ТОО «Казахтуркмунай» добыто более 3 нимающих 25,9 тыс. кв. км и охватывающих 45 биной 3476,2 м. Работы по строительству новых Правительством Республики Казахстан и ТОО «Ка- 780 тыс. тонн нефти, объем добычи нефти в 2012 разведочных площадей, на 14 из которых получе- 49 разведочных и 7 эксплуатационных скважин захтуркмунай Лтд.», заключенным 31 мая 1994 году составил 232,80 тыс. тонн. Прогнозируемый ны положительные результаты. Запасы углеводо- из числа перечисленных были выполнены самим года по лицензии МГ №42 (нефть) от 23.02.1995 и объем добычи нефти на 2013 год составляет родов по этим площадям поставлены на государ- предприятием. Контрактом на доразведку и добычу углеводород- 233,55 тыс. тонн. ственный баланс республики. ного сырья на месторождении Каратобе Южное С 2000 года ТОО «Казахтуркмунай» начат воз- Создание в этот период ТОО «Казахтуркмунай» от 18 мая 1999 г. по лицензии МГ №307 (нефть) от врат инвестиций, вложенных турецкой стороной, способствовало сохранению трудовых коллекти- 26.12.1995, Уставом ТОО и действующим законо- и реинвестиции средств в дальнейшее развитие вов многих казахстанских предприятий и орга- 1993-ші жылдың 9 қаңтарында құрылған «Қазақтүрікмұнай» ААҚ – дательством Республики Казахстан. производства. По состоянию на 31.12.2012 оста- ничному продолжению ранее начатых государ- Тәуелсіз Қазақстанның энергетика саласындағы тұңғыш бірлескен В соответствии с договором по лицензии №42 ток долга по инвестициям турецкой стороне со- ственных геологических программ. кәсіпорны. Құрылтайшылық келісімді Қазақстан Республикасының ТОО проводит работы в два периода: ставляет 57,0 млн долларов США. С самого начала своей деятельности компания геология және кен орындарын қорғау Министрлігі Түрік Ұлттық период разведки — 11 лет; За прошедшие годы получено большое количе- уделяла основное внимание совершенствованию Мұнай Компаниясының өкілдері (ТҰМК) бекіткен. 1997-ші жылдан бері период добычи — 25 лет с момента коммерче- ство благодарственных писем от министерств и производственных процессов путем внедрения Қазақстан жағынан «Қазақойл» Ұлтық Мұнай компаниясы, бүгінде ского обнаружения нефти. акиматов областей за деятельность предприятия. передовых зарубежных технологий и техники, «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ құрылтайшы болып келеді Период разведки разбит на 3 этапа: 1 этап — 4 Достигнутые рубежи деятельности ТОО «Ка- для освоения которых через переподготовку при- года, 2 этап — 4 года, 3 этап — 3 года. захтуркмунай» есть результат своевременного влекались местные специалисты. Только за получение права на проведение гео- выполнения договорных условий и программ- С момента создания предприятия произведено логоразведочных работ ТОО «Казахтуркмунай» ных задач, поставленных Правительством Респу- 8 538,2 погонных км сейсмических профилей 2Д, выплатило государству подписной бонус в разме- блики Казахстан, что является весомым вкладом 1439 кв. км объемной съемки ЗД-сейсмики. KazakhTurkMunay, LLP, established in January 9, 1993, is the first ре 3,5 млн долларов США. совместного предприятия в реальное осущест- В 2007 году были проведены сейсморазведоч- energy joint venture in the history of the independent Kazakhstan. Согласно договору, обязательства по привлече- вление инвестиционной политики Республики ные работы МОГТ-3Д на месторождениях Лакты- The foundation agreement was signed by the Ministry of Geology нию инвестиций в разведочные работы принима- Казахстан. бай и Каратобе Южное в Актюбинской области, and Subsoil Protection of the Republic of Kazakhstan and the Turkish ет на себя турецкая сторона, а с начала коммерче- сейсмические исследования проводила научно- National Oil Company (TNOC). Since 1997, the Kazakhoil National Oil ского обнаружения нефти инвестиции на каждом Геологоразведочные работы производственная фирма «ДАНК», по результатам Company, now NC KazMunayGas, JSC has been a founder member from конкретном блоке обеспечиваются обеими сто- Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» по выпол- которых были уточнены строение верхнеперм- the Kazakh part. ронами пропорционально их долям в уставном нению геологоразведочных работ началась с ских отложений и граница соляного массива. Сто-18 №1 (56), 2013 Kazenergy 19
 • юбилей МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫЙ ЕЛЕМЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЛАКТЫБАЙ Месторождение Западный Елемес распо- «Казахтуркмунай» в 1996-1997 гг. и предна- Месторождение Лактыбай находится на нируется бурение еще одной добывающей работана институтом «Каспиймунайгаз».ложено в Бейнеуском районе Мангистауской значен для транспортировки нефти c место- территории Байганинского района Актю- скважины. Строительно-монтажные работы осущест-области, в 60 км к юго-западу от ж/д станции рождений Сазтобе и Елемес на пункт сдачи бинской области, в 350 км юго-западнее г. Для транспортировки товарной нефти влены ТОО «Астана — Курылыс», котороеОпорный Западно-Казахстанской железной нефти «Опорный». Актобе. с месторождения Лактыбай в систему АО также выполнило и обустройство место-дороги. Нефтепровод введен в эксплуатацию Строительно-монтажные работы по обу- «КазТрансОйл» был проложен нефтепро- рождения Лактыбай. На месторождении имеются 9 эксплуата- одновременно с вводом месторождения Еле- стройству месторождения, отвечающие вод Лактыбай — Кенкияк диаметром 245 мм После завершения пуско-наладочных ра-ционных и 2 нагнетательные скважины. Для мес в промышленную разработку в мае 1999 требованиям мировых стандартов, были за- и протяженностью 81 км. бот на УПН «Лактыбай» 03.12.1999 начато за-осуществления процессов добычи, сбора, года. Стоимость строительства составила 7,0 вершены и приняты к вводу в эксплуатацию Для приема, хранения и сдачи нефти в полнение трубопровода нефтью. 01.01.2000хранения и перекачки нефти построен цен- млн долларов США. госкомиссией 22 декабря 1999 года. существующую систему АО «КазТрансОйл» осуществлена первая сдача нефти в системутральный пункт промысловых сооружений ПСН «Опорный» расположен в районе Основной объект на месторождении  — построено сооружение на ПСН «Кенкияк». АО «КазТрансОйл».ЦППС «Елемес». станции перекачки нефти «Опорная» Запад- УПН «Лактыбай», который предназначен Проектная документация нефтепровода Стоимость нефтепровода и ПСН «Кенки- Строительно-монтажные работы по обу- ного филиала АО «Казтрансойл» на терри- для сбора нефти, отделения газа от нефти Лактыбай — Кенкияк и ПСН «Кенкияк» раз- як» составляет 8,0 млн долларов США.стройству месторождения с жилым комплек- тории Бейнеуского района. ПСН «Опорный» и подготовки нефти до товарной конди-сом на 60 мест проведены в соответствии с предназначен для приема, хранения и пере- ции с дальнейшей ее транспортировкой натребованиями международных стандартов. качки нефти, поступающей с месторождений НПС «Кенкияк». Стоимость обустройстваСтоимость обустройства месторождения со- Сазтобе и Елемес. Проектная документация месторождения составила 6,0 млн долларовставила 12,0 млн долларов США. разработана институтом «Каспиймунайгаз» г. США. С начала эксплуатации из месторождения Атырау в 1996 году. С декабря 1999 года месторождение вве-добыто более 1024 тыс. тонн нефти. Строительно-монтажные работы по ре- дено в эксплуатацию. Месторождение введено в промышленную зультатам тендера выполняли генподрядчик Нефть, добываемая на месторожденииэксплуатацию 5 мая 1999 года, после строи- «Фернас» (Турция), субподрядчик «Интер- Лактыбай, относится к категории высоко-тельства нефтепровода от месторождения газстрой» (г. Аксай), завершили в мае 1998 г. качественной (малосернистая, с низкимдо системы магистральных трубопроводов. Стоимость строительства составила 5,0 млн содержанием асфальтенов, смол и других Нефть, добываемая на месторождении, от- долларов США. примесей).носится к категории высококачественной. На 2013 год планируется бурение двух до- С момента ввода в эксплуатацию на место- Нефтепровод диаметром 245 мм и общей бывающих скважин с общей проходкой 6 000 рождении было добыто более 795 тыс. тоннпротяженностью 83 км был построен ТОО п.м. нефти. 16 сентября 2002 года запасы место- рождения защищены в ГКЗ РК. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВОСТОЧНОЕ САЗТОБЕ В 2012 году произведено бурение одной добывающей скважины, на 2014 год пла- Месторождение расположено в 30 км юго- ных стандартов и с расчетом откачки сырой С начала эксплуатации месторождений до-восточнее месторождения Елемес. Нефте-газоносность месторождения приурочена к нефти на пункт сдачи после отделения по- путного газа на ЦППС «Елемес». быто более 640,0 тыс. тонн нефти. Месторождение Восточное Сазтобе вве- МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАРАТОБЕ ЮЖНОЕюрским и триасовым отложениям. В связи с Стоимость обустройства — 2,0 млн долла- дено в промышленную разработку 13 июляэтим для использования оптимального тех- ров США. 2011 г. дении было добыто более 1080 тыс. тонннологического режима разработки место- Месторождения Северо-Восточное и Юго- С начала эксплуатации месторождения до- нефти.рождение Восточное Сазтобе разделено на Восточное Сазтобе введены в промышлен- быто более 7,3 тыс. тонн нефти. В 2004 году для транспортировки товарнойтри: Восточное Сазтобе, Северо-Восточное и ную разработку 17 марта 2000 года. Предприятием в рамках реализации про- нефти с месторождения Южное КаратобеЮго-Восточное Сазтобе. Нефть, добываемая на месторождениях, граммы утилизации попутного газа была был построен межпромысловый нефтепро- Обустройство месторождений выполнено относится к категории высококачествен- построена и введена в 2011 году система вод Южное Каратобе – Лактыбай диаметромв соответствии с требованиями международ- ных. утилизации попутного газа, состоящая из 219 мм и протяженностью 31 км. Пропускная газопровода высокого давления, выкидных способность до 280 тыс. тонн в год. Гене- нефтепроводов от скважин, газоконденса- ральный подрядчик строительства  — ТОО топровода, площадок сепарации нефти и «Мунайкурылыс». Проектная документация газа, а также коммерческого узла учета газа. нефтепровода Южное Каратобе – Лактыбай В настоящее время добытый попутный газ разработана институтом ОАО «Каспиймунай- подается через коммерческую систему из- газ». Стоимость строительства составила 2,0 мерений расхода газа посредством постро- млн долларов США. енного газопровода в систему АО «Морская Завершены работы по обустройству ме- Нефтяная Компания «КазМунайТениз» на сторождения и жилого комплекса. В связи месторождении Толкын для подготовки и с падением пластового давления месторож- транспортировки до магистрального газо- дения был составлен проект «Обновленной провода Средняя Азия – Центр (САЦ), да- технологической схемы разработки место- лее подготовленный газ реализуется в АО рождения Каратобе Южное с применением «КазТрансГаз-Аймак» для нужд потребителей Месторождение Каратобе Южное распо- По результатам проведенных работ по до- системы поддержания пластового давления». в данном регионе. С сентября 2011 года объ- ложено в Байганинском районе Актюбинской разведке 25 февраля 2002 года защищены в Обновленная технологическая схема разрабо- ем реализованного газа составляет свыше 62 области, в 300 км юго-западнее г. Актобе. ГКЗ РК запасы по месторождению Каратобе тана институтом ОАО «Гипровостокнефть». млн м3. Контракт на проведение работ по дораз- Южное. В 2012 году пробурена одна добывающая Общая стоимость освоенных капитальных ведке и добыче углеводородного сырья на В настоящее время в эксплуатации нахо- скважина, на 2013 год планируется бурение вложений в объекты переработки газа в пе- территории месторождения Каратобе Юж- дятся 13 скважин, 1 скважина переведена еще одной добывающей скважины и одной риод 2006-2011 годов составила 14 598 749 ное подписан с Правительством Республики под нагнетательную скважину. нагнетательной скважины, с общей проход- долл. США. Казахстан 18 мая 1999 г. С даты ввода в эксплуатацию на месторож- кой 9 000 п.м. 20 №1 (56), 2013 Kazenergy 21
 • Новости Ассоциации Добыча нефти и газового конденсата Добыча нефти и газового конденсата меньше, чем в прошлом году. Это связано как с естественными природными процессами, техническими и геологическими причинами на некоторых нефте- газовых месторождениях, так и с незапланированными ремонтны- ми работами на ряде предприятий. Значительное отставание от плановых объемов добычи нефти, в частности, наблюдалось на ТШО из-за частых остановок обору- дования, а также ремонта железнодорожной линии на россий- ской территории, повлекшего снижение транспортировки сырой нефти. АО «Озенмунайгаз» также не достигло плановых показателей, так как еще не вышло на «режим» после несанкционированных забастовок рабочих в 2011 году, когда было приостановлено боль- шое количество скважин на месторождениях Узень и Караманды- бас. На снижение общего уровня добычи повлиял перенос сроков начала Кашаганской коммерческой добычи на 1-е полугодие 2013 года. Это основные факторы. На 2013 год по Стратегическому плану МНГ объем добычи уста- новлен в объеме 82 млн тонн. млн тонн Факт 2011 г. Факт 2012 г. в % 2012 г. к 2011 г. План на 2013 г. 80,06 79,2 98,9% 82,0 Баланс нефти и газового конденсата за 2012 год В целом цифры прошлого года сопоставимы с итогами 2011 числе и из числа импортной нефти. Это результат целенаправ- года. ленной работы. Учитывая, что импорт российской нефти по Со- Есть некоторое снижение объемов экспорта по сравнению с глашению с РФ квотируется, приоритетной задачей была загрузка аналогичным показателем позапрошлого года, что связано со мощностей Павлодарского и Шымкентского НПЗ. В то время как снижением импорта российской нефти. В результате часть пла- мини-НПЗ в основном производят вакуумный газойль, тяжелое нируемого на экспорт объема пришлось направить на внутренний дистиллятное топливо, нефтяной композит. Данные нефтепро- рынок. дукты не пользуются спросом на внутреннем рынке, вследствие Значительно снизились поставки нефти на мини-НПЗ, в том чего экспортируются. Наименование Факт 2011 г. Факт 2012 г. в % 2012 г. к 2011 г. План на 2013 г. 1 Добыча нефти и газового конденсата 80,06 79,2 98,9 82,0 2 Импорт 7,1 6,2 87,3 7,0Доклад министра в т.ч. на мини-НПЗ 0,56 0,19 32,1 Ресурсов всего: 87,16 85,4 96,8 1 Экспорт 71,1 68,6 96,4 70,0нефти и газа РК 2 Переработано на трех НПЗ 13,73 14,2 103,5 14,6 3 Переработано на мини-НПЗ 1,32 0,8 68,1 0,8 4 Остатки и потери 1,01 1,8* 180Сауата Мынбаева на * Прогнозируемые объемы остатков нефти на месторождениях, в системе трубопроводов, в резервуарах трех НПЗ, а также прочие нужды и технологические потери * Предварительные данные по остаткам и потерямрасширенном заседании Экспорт нефти по направлениямколлегии МНГ Больших изменений не наблюдалось и в экспорте нефти. Снижение отгрузок по отдельным направлениям связано с общим снижением объема экспорта. Снижение поставок на Оренбургский ГПЗ связано с вводом дополнительных перерабатывающих мощностей на КПО. На 2013 год КПО продолжает обсуждение с ОГПЗ и Газпромом по поставкам газоконденсата. Вообще-то цель – минимизировать эти по- ставки в силу низких цен реализации конденсата.22 №1 (56), 2013 Kazenergy 23
 • Новости Ассоциации Маршруты Факт 2011 г. Факт 2012 г. в % 2012 г. к 2011 г. План на 2013 г. Динамика розничных цен на Аи-92, Аи-80 и дизельное топливо в РФ и РК Всего: 71,1 68,6 96,4 70,0 КТК 28,1 28,0 99,6 30 В 2012 году, как вы знаете, действовали Правила определения пре- дило к его кратковременному дефициту в РК. Атырау – Самара 15,4 15,4 100 15 дельных розничных цен, которые утверждает АРЕМ по согласованию с Все поставки дизтоплива на посевную, уборочную выполнены на МНГ. Благодаря этому удалось сгладить зависимость от резких скачков 100% по сниженным ценам. Скидка, как вы видите, была существен- Атасу – Алашанькоу 10,7 10,4 97,2 12 мировой цены на нефть, особенно в сезонные пики потребления. ной. ч/з порт Актау 8,0 7,06 88,2 7 Но, как практика показывает, этими инструментами необходимо раз- Поставка социального мазута идет по графику. Подготовка этой ра- по железной дороге 7,7 7,0 90,9 5,2 умно пользоваться, иначе неизбежен дефицит. Так как весь импорт — боты на 2013 год идет также по графику. ОГПЗ (конденсат) 1,2 0,8 66,6 0,8* это коммерческие поставки, которые никто не будет завозить в убыток. Теперь о газе. Возросла добыча, соответственно, увеличилось произ- Надо учитывать экономику этих поставок при установлении предель- водство сухого товарного газа на 2,3%.* Будет определено по результатам переговоров КПО и Оренбургского ГПЗ ных цен на внутреннем рынке. Прогноз добычи сырого газа на 2013 год по стратегическому плану К сожалению, в отдельные периоды разрыв цен был столь значи- МНГ — 40,5 млрд куб. м, планируется увеличение производства товар- тельным, что наблюдался обратный вывоз дизтоплива в РФ, что приво- ного газа до 22,1 млрд куб. м.Переработка нефти и производство нефтепродуктов за 2012 год на трех основных НПЗ Аи-80 (за 2012 год) По сравнению с 2011 132 126 126 127 129 годом в 2012 году было 122 125 122 120 119 117 117 увеличено производ- ство нефтепродуктов, 90 91 91 88 89 89 87 86 87 86 86 86 пользующихся спросом на внутреннем рынке, – бензин, дизтопливо, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь керосин. Были слож- Аи-80 РК Аи-80 РФ ности с загрузкой нефтью ПНХЗ, поскольку он ориентирован на Аи-92 (за 2012 год) 141 российскую нефть. Но 135 133 136 138 132 133 в целом по НПЗ план 127 129 127 123 124 выполнен. 110 111 111 109 110 110 107 106 107 106 106 106 Баланс нефтепродуктов за 2012 год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Аи-92 РК Аи-92 РФ Виды нефтепродуктов Производство Импорт* В.ч. толлинг Экспорт Внутреннее потребление 2012 г. Бензин 2879,2 1398,0 25,7 4213,1 ДТ летнее (за 2012 год) 139 139 140 142 142 Дизельное топливо 4225,8 434,7 4628,2 131 136 134 127 127 128 124 Мазут 3911,3 376,4 2744,3 1543,4 Авиакеросин 421,1 108,8 529,9 94 94 95 94 93 94 94 90 91 90 90 90* - включено уменьшение бензина на нефтебазах РК в 2012 году в объеме 64,1 тыс. тонн; - включено уменьшение дизельного топлива на нефтебазах РК в 2012 году в объеме 32,3 тыс. тонн; - баланс отражен с учетом производства мини-НПЗ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ДТ (летнее) РК ДТ (летнее) РФ В течение всего года действовал запрет на экспорт всех светлых операций с целью сокращения импорта из РФ. По расчетам такиевидов нефтепродуктов: бензина, авиакеросина и дизтоплива. Экс- поставки выгоднее. В 2012 году в КНР переработано 68 тыс. тоннпортировался только мазут и другие темные виды нефтепродуктов. нефти и завезено в РК 25,7 тыс. тонн высокооктанового бензина. На Как видно из баланса, кроме как по мазуту мы импортозависимы, иособенно по авиакеросину и высокооктановому бензину. 2013 год мы планируем переработать в КНР уже до 500-600 тыс. тонн нефти. Баланс товарного газа 19 сентября 2012 года была подписана Методика встречной по- Однако весь объем импорта из РФ мы пока не можем заменитьставки нефти в РФ за ввезенные из РФ в РК нефтепродукты. В на- такими операциями. В частности, существует ограничение по про- В соответствии с Соглашением о встречных поставках газа междустоящее время проходят внутригосударственные процедуры по пускной способности железнодорожного перехода Достык — Ала- «Газпромом», «Узбекнефтегазом» и «КМГ» весь импорт газа «свопирует-ратификации Методики, однако в соответствии с условиями данной шанькоу. В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения ся» с Карачаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах.методики Казахстан должен поставить в РФ 1,2-1,5 млн тонн неф- пропускной способности путем строительства нефтепродуктопро- Объем экспорта газа из республики с учетом таких СВОП-операцийти за импортированные в 2012 году нефтепродукты. Разумеется, с вода на границе РК и КНР. составил 11,2 млрд куб. м (101,8% к 2011 году).оплатой, но цена на эту нефть ниже, чем экспортная цена в дальнее В январе и феврале мы пополняем запасы, в летний период и во Внутреннее потребление товарного газа в 2012 году возросло на 2,9%зарубежье. время остановок НПЗ на планово-предупредительные работы рас- и составило 10,5 млрд куб. м. Исполнение обязательств по данному соглашению окажет влия- ходуем. В 2012 году на развитие газотранспортной системы из республикан-ние на снижение доходов бюджета Казахстана, поступающих в виде Аналогичная ситуация и по дизтопливу и авиакеросину. С учетом ского бюджета было выделено 13,5 млрд тенге, осуществлено строи-рентного налога, налога на добычу полезных ископаемых и экспорт- возможных объемов импорта по толлингу из КНР, а также из РФ, тельство по 43 проектам, построено газопроводов общей протяженно-ной таможенной пошлины. которые с момента ратификации Протокола о встречных поставках стью около 600 км. В результате чего создана возможность газификации В этой связи было принято решение об увеличении толлинговых с РФ также будут регулироваться. 60 населенных пунктов в 8 областях Казахстана. 24 №1 (56), 2013 Kazenergy 25
 • Новости Ассоциации Карта газопроводов РК 3,5 3,1 В соответствии с Посланием Главы госу- Стротельство газопроводадарства народу Казахстана от 27 января 2012 Тобол–Кокшетау–Астана 3,0 2,7года прорабатывается проект строительства Петропавловск Костанайгазопровода Тобол — Кокшетау — Астана для Кокшетау Павлодаргазификации г. Астаны и северных регионов бург Тобол МГ Союз, Орен ОГПЗ 2,5 Астанастраны, что позволит обеспечить природным Семей Усть-Каменогорск КГПЗгазом ранее не газифицированные регионы Уральскреспублики. МГ САЦ Актобе КС 14 Караганда 2,0 1,8 В настоящее время по данному проекту МГ Бухара–Урал 1,7разработано ТЭО и ПСД и прорабатываетсявопрос финансирования из антикризисных Атырау КС Бозой 1,5средств АО «ФНБ «Самрук-Казына». Талдыкорган 1,3 1,2 В качестве источника сырьевой базы про- КС Гейнеу Китай Хоргос Актау Кызылорда Тараз МГ Казахстан– 1,0екта планируется использовать природный Алматы 1,0 МГ БГР–ТБАгаз российского происхождения, поставляе-мый по схеме замещения (СВОП-операции) КС Самсоновка Стротельствос месторождений Западного Казахстана, в участка 0,5дальнейшем возможна поставка газа с пла- «Бейнеу–Бозой» Строительствонируемого Карачаганакского газоперераба- газопровода «Бозой-Шымкент» Существующие газопроводытывающего завода (далее – КГПЗ), который Планируемые и 0,0также был озвучен в январском послании строящиеся газопроводыГлавы государства. На стадии реализации находится проект чения Главы государства с 1 августа 2012 года ся по участку Бейнеу — Бозой. Ранее начало 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.строительства второго участка газопровода ведутся строительно-монтажные работы. строительства этого участка планировалосьКазахстан — Китай по маршруту Бейнеу — Бо- Участок Бозой  — Шымкент планируется на 2014 год, этот срок будет перенесен на Сожжено, млн м3зой — Шымкент и в целях исполнения пору- ввести к октябрю 2013 года. Будем ускорять- 2013 г. Производство сжиженного газа, внутреннее потребление и экспорт за 2011-2013 гг. Общая информация по контрактам По сжиженному газу уровень потребления населения и В рамках действующего моратория новых тендеров не проводи- обязательства по местному содержанию. В настоящее время МНГ 2 300 коммунально-бытовых предприятий остался на уровне лось. РК проводится работа по закреплению цифровых обязательств в 2 214 2 500 2 147 2011 года. На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано контрактах на недропользование. Объем производства вырос по сравнению с 2011 203 контракта на недропользование углеводородного сырья, из них Что касается казахстанских кадров, то министерством в 2012 году годом на 3%. Экспорт увеличился на 4,6%. 172 (84,7%) контракта имеют цифровые обязательства по местному организовано финансирование обучения 4515 граждан Республики 2 000 1524 1 600 Через территорию республики осуществлен транзит содержанию, в 31 (15,3%) контракте цифровые обязательства от- Казахстан по наиболее востребованным техническим специально- 1 456 газа в объеме 96,5 млрд куб. м (99,8%). В целом транзит сутствуют. стям нефтегазовой отрасли за счет неосвоенных средств недро- 1 500 газа в 2012 году остался на уровне 2011 года. Из них по 21 контракту подписаны протоколы, согласно которым пользователей в размере 25,3 млн долларов США. При этом 4237 Однако в целях повышения транзитного и экспортного недропользователи с 01.01.2012 приняли на себя (минимальные) обучаемых будут трудоустроены. 1 000 потенциала страны на данный момент прорабатывается 690 690 700 строительство третьей нитки газопровода Казахстан- Китай мощностью 25 млрд куб. м в год. 27 октября 2011 500 года сторонами подписан Протокол о внесении измене- Проекты по модернизации НПЗ ний и дополнений в Соглашение между Правительством 0 РК и Правительством КНР о сотрудничестве в строитель- По проекту реконструкции и модернизации Атырауского НПЗ 2011 г. 2012 г. 2013 г. (ожид.) стве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай, кото- проект «Строительство комплекса по глубокой переработке нефти рое в настоящее время проходит внутригосударственные (АНПЗ)». Все вопросы, включая финансирование, подписание кон- Производство Экспорт Внутренний рынок процедуры по вступлению его в силу. трактов с подрядчиками, по рабочей силе и т. д., решены. Надо толь- ко вовремя завершить физический объем работ. Выделение средств акимату Атырауской области на переселение людей в связи с расши- рением санитарно-защитной зоны. 1,0 Объемы сжигаемого на факелах газа По проектам реконструкции и модернизации Шымкентского и Павлодарского НПЗ разрабатывается проектно-сметная докумен- тация, были выбраны лицензиары на основные технологические В ходе реализации недропользователями программ по утилизации газа объем сжигаемого установки.на факелах газа составил 1,0 млрд куб. м и снизился на 15% по сравнению с 2011 г. В целях ускорения реализации проектов было принято решение о По итогам 2012 года программы утилизации газа в установленные сроки не завершены млрд куб. м совмещении стадии разработки проектно-сметной документации сокомпаниями АО «РД «КазМунайГаз» и ТОО «КазахойлАктобе». Остальные компании если сжи- стадией раннего привлечения ЕРС-подрядчика, заказа долгоизготов-гают, то в соответствии с законом, только в утвержденных пределах так называемого техно- составил объем сжигаемого на факелах ляемого оборудования. Работа идет. Как результат, срок окончаниялогически неизбежного сжигания. Продление Программы утилизации по названным двум газа при реализации программ по утили- реконструкции этих двух АНПЗ – декабрь 2015 года, т.е. в тот жекомпаниям было осуществлено МВК с учетом социальных последствий остановки добычи. зации газа срок, что и АНПЗ. 26 №1 (56), 2013 Kazenergy 27
 • Новости Ассоциации Инвестиционные проекты В 2012 году была продолжена реализация инвестици-онных проектов строительства нефтехимических про-изводств мирового уровня по углубленной переработкеуглеводородного сырья и выпуску продукции с высокойдобавленной стоимостью. Коротко остановлюсь на каж-дом из них. В рамках реконструкции и модернизации АтыраускогоНПЗ ведется строительство комплекса по производствуароматических углеводородов (133 тыс. тонн/год бензо-ла, 496 тыс. тонн/год параксилола). На 16 строительныхплощадках ведутся строительно-монтажные работы, по-ставлено 97 единиц основного технологического обору-дования, начат их монтаж. Срок ввода в эксплуатацию –декабрь текущего года. Второе нефтехимическое производство по перера-ботке нефти  — битумное производство на Актаускомзаводе пластических масс мощностью не менее 400тыс. тонн/год. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Поставлено на площадку строи-тельства 252 единицы оборудования, комплектующихи материалов, ведется монтаж. К сожалению, перио-дически возникают вопросы текущего порядка междуподрядчиком, субподрядчиком, КМГ. Министерство вы-нуждено вовлекаться в эти вопросы. Сроки на контролеминистерства. По переработке попутного газа Тенгизского место-рождения в Атырауской области ведется пофазоваяреализация инвестиционного проекта «Строительствоинтегрированного газохимического комплекса». Проект будет реализован в две фазы: I фаза (2010-2015гг.) – создание производства полипропилена мощностью500 тыс. тонн/год, II фаза (2010-2016 гг.) — создание про-изводства полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн/год. Первая: по объектам инфраструктуры полностью за- В 2013 году реализация проекта строительства интегрированного газохимиче-вершено проектирование, по основным производствен- ского комплекса будет продолжена.ным установкам генеральным подрядчиком, компанией Кроме того, министерством в 2012 году совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына»Sinopec Engineering, завершается проектирование. и ТОО «Объединенная химическая компания» прорабатывался вопрос реализа- В соответствии с Посланием Главы государства наро- ции перспективных проектов, которые в настоящее время находятся на стадииду Казахстана от 27 января 2012 года обеспечено начало разработки ТЭО:строительства интегрированного газохимического ком- • организация нефтехимического производства на базе сырья с месторожде-плекса. ний Карачаганак и Кашаган; II фаза: создано совместное предприятие, начата ра- • производство бутадиена и синтетического каучука;бота по организации проектного финансирования, вы- • производство полимерной продукции в Мангистауской и Атырауской обла-бору подрядчиков для проектирования, комплектации и стях.строительства, ведется работа по выбору лицензиаров В 2013 году по перечисленным перспективным проектам планируется завер-основной технологии. шить разработку детального ТЭО с получением заключений госэкспертизы. Перечень задач в нефтегазовой сфере, отраженных в Стратегии «Казахстан-2050»Главой государства были поставлены следующие задачи в нефтегазовой сфере:1. Разработать стратегию по эффективному применению новейших технологий в не- 6. Обеспечить потребности республики управлению углеводородными ресурсами. фтегазовой отрасли. Это вопрос казахстан- качественными нефтепродуктами, соот-2. Отменить мораторий на недропользова- ского содержания. ветствующими мировым экологическим ние. 5. Диверсифицировать инвестиции в глубо- стандартам. К концу 2016 года, с заверше-3. Создать стратегический «резерв» углеводо- кую переработку сырья, выпуск товаров с нием реконструкции всех 3 НПЗ, мы пла- родного сырья. высокой долей технологического содер- нируем 100%-но обеспечить внутренний4. Уделить большое значение привлечению жания и добавленной стоимостью. О не- рынок отечественными ГСМ по стандар- иностранных инвестиций, трансферту и фтехимии, о НПЗ я говорил. там Евро-4, -5. 28 №1 (56), 2013 Kazenergy 29
 • Новости АссоциацииПодведены итоги, Ассоциация KAZENERGY подвела итоги совместной работы с Министерством нефти и газа РК за 2012 год на расширенном заседании коллегии МНГ, а также озвучилапоставлены новые задачи задачи на нынешний год. В работе коллегии принял участие глава Правительства Серик Ахметов. К ак отметил в своем докладе генеральный дирек- • Ассоциация совместно с МНГ принимала участие в рассмотрении тор KAZENERGY Асет Магауов, Ассоциация провела и согласовании проекта меморандума о создании Энергетического большой объем работ в сфере совершенствования клуба ШОС. законодательной базы в нефтегазовой отрасли. В этом году одними из основных задач, стоящими перед Ассоциацией, — Были рассмотрены и согласованы проект Закона РК являются: «О магистральном трубопроводе», также были внесены • Развитие местного содержания путем заключения Меморандума о изменения в законы РК «О недрах и недропользовании», взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, «О государственном регулировании производства и оборота отдельных недропользователями и Ассоциацией, а также разработки Кодекса видов нефтепродуктов», «О газе и газоснабжении», — проинформировал положительной практики. представитель KAZENERGY. — Планируется подготовка пакета измене- • Выработка предложений по унификации разрозненных пред- ний и дополнений в Закон РК «О недрах и недропользовании», а также квалификационных требований, формируемых на этапе разработки разработка концепции Кодекса Республики Казахстан «О недрах». концепций, ТЭО и т.д. и ограничивающих доступ отечественных К слову, основная часть работы осуществлялась в рабочих и экс- поставщиков. пертных группах в рамках деятельности Координационного совета по • Осуществление институциональной поддержки работ по ведению вопросам науки, инноваций и развитию казахстанского содержания. баз данных поставщиков, баз предквалификационных требований, а В рамках Координационного совета была создана Экспертная груп- также работ по их синхронизации с базами данных недропользова- па по стимулированию и мониторингу казахстанского содержания в телей. крупных проектах нефтегазовой отрасли Казахстана. Данный вопрос В сфере развития человеческого капитала необходимо завершить в свете будущего расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, следующие задачи: Кашаган является основным. Вместе с тем подготовлен проект • Разработка Отраслевой рамки квалификаций для нефтегазовой Концепции по стимулированию повышения доли казахстанского отрасли. содержания в закупках недропользователей. • Разработка профессиональных стандартов и создание экспертного В документе отражен блицанализ текущей ситуации по местному со- клуба разработчиков профессиональных стандартов. держанию и определены ключевые направления работы Ассоциации, • Проведение исследования по определению потребности рынка включающие меры нормативного, экономического и институциональ- труда в кадрах для отрасли. ного характера. • Создание технического комитета по подтверждению соответствия Одна из актуальных проблем отрасли — квалифицированные кадры. персонала при Комитете технического регулирования МИНТ РК. Поэтому Ассоциацией совместно с министерством проведена работа • Создание, аккредитация и развитие органа по подтверждению соот- по актуализации Перечня наиболее востребованных специальностей ветствия персонала на базе Ассоциации. в нефтегазовой отрасли с последующим анализом для расширения • Участие в работе Отраслевой комиссии по социальному партнерству Перечня курсами переподготовки и повышения квалификации. и регулированию социальных и трудовых отношений МНГ РК, про- Ассоциацией инициировано предложение по формированию от- фсоюзов и работодателей. раслевого рейтинга среди учебных заведений ТиПО (техническое и В заключение Премьер министр высоко оценил совместную работу профессиональное образование) и ВП (высшее профессиональное). Ассоциации и МНГ. Активное участие Ассоциация приняла в разработке Правил подтверж- дения соответствия и присвоения квалификации специалистов нефте- газовой отрасли. Данный документ необходим как один из основных нормативных правовых документов в сфере сертификации персонала нефтегазовой отрасли. В сфере развития международного сотрудничества при поддержке министерства в 2012 году Ассоциацией проведена следующая работа: • Был успешно проведен VII Евразийский форум KAZENERGY. • Ежегодное заседание Всемирного нефтяного совета. • Казахстанский Комитет ВЭС (Всемирный Энергетический Совет) принял активное участие в текущих глобальных исследованиях ВЭС. • Инициатива прозрачности добывающих отраслей. Получение статуса страны-последователя. • Активное участие в Рабочей группе по инвестициям секретариата Энергетической хартии.30 №1 (56), 2013 Kazenergy 31
 • Новости АссоциацииВысокиенаграды коллегКо Дню Независимости представителичленов Ассоциации KAZENERGY удостоеныгосударственных наград.По случаю главного праздника республики, Дня независимости, Глава государстваНурсултан Назарбаев подписал Указ о награждении государственными орденами и Змедалями работников нефтегазовой и энергетической отрасли Казахстана. а заслуги в государственной и разрешены два важнейших вопроса касательно молодых специалистов и начинающих профес- Сегодня же медалью «Ерең Еңбегі Үшін» был общественной деятельности, зна- дальнейшего развития проекта «Карачаганак»: сионалов в области нефти и газа. награжден главный инженер управления экс- чительный вклад в социально- 1) увеличение обязательных социальных вы- Орденом «Құрмет» награжден заместитель плуатации АО «Мойнакская ГЭС» Наби Серик- экономическое и культурное раз- плат для нужд Западно-Казахстанской области Генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» баев. Он принимал активное участие в реали- витие страны, укрепление дружбы с 10 до 20 миллионов долларов США ежегодно; Джакиев Ануарбек Сабанбаевич, а также Вице- зации проекта строительства Мойнакской ГЭС. и сотрудничества между народа- 2) достигнуто соглашение об урегулировании, президент «Петро Казахстан Инк.» Исенгалиев Грамотно обеспечивает работу по техническому ми орденом «Достық» 2-й степени награжден а также завершено официальное оформление Бахытжан Изтлеуович. планированию, выдаче качественной и коли- Старший вице-президент по странам Централь- процедуры вхождения АО «НК «КазМунайГаз» Ануарбек Джакиев работает в этой должности чественной электроэнергии агрегатами, взаи- ной Азии «Би Джи Групп», Президент «Би Джи как полноправного партнера в Карачаганакский с 2009 года и занимается вопросами взаимоот- модействию с техническими руководителями и Казахстан» Марк Роллинз, а также Президент проект. ношений ТОО «Тенгизшевройл» с партнерами энергетическими организациями. АО «Петро Казахстан КумкольРесорсиз», Первый Компания «Петро Казахстан» под руководством и государственными органами. Стремясь к рас- Выступая на торжественной церемонии вице-президент ТОО «Петро Казахстан Ойл Про- Вэя Юйсяня превратилась в одного из флагманов ширению казахстанского содержания, он особое наг­ аж­ е­ ия, р д н Председатель Ассоциации дактс» Вэй Юйсянь. нефтегазовой отрасли Казахстана, олицетворяя внимание уделяет работе над вопросами нацио- KAZENERGY Тимур Кулибаев отметил, что по Марк Роллинз с момента своего приезда в успешное стратегическое партнерство между Ка- нализации, развития и подготовки кадров, спо- пред­ ожению наградного комитета Ассоциации л Казахстан в 2009 году инициировал ряд карди- захстаном и Китаем. За годы работы в Казахста- собствует профессиональному росту местного на награждение были выдвинуты лучшие кан- нальных изменений в деятельности компании не Вэй Юйсянь внес большой вклад в укрепление персонала и обучению молодежи. дидатуры. По его словам, республика на самом в Казахстане путем закрытия филиала в Вели- двусторонних отношений между Казахстаном и Корпоративная социальная ответственность высоком уровне оценивает достижения и успе- кобритании и перевода всех сотрудников непо- Китаем. Были внедрены передовые управлен- компании «Петро Казахстан» сейчас на новом хи своих граждан, и к этому главному празднику средственно в Астану. Такое решение принесло ческие методы и технологии в работу группы уровне развития благодаря системным действи- страны нефтегазовая и энергетическая отрасли свои явные позитивные изменения в деятель- «Петро Казахстан». Достигнуты значительные ям компании в экономической, социальной и подошли с хорошими результатами экономи- ности компании в регионе и позволило ускорить успехи в освоении и разработке месторождения экологической сферах. Возглавляя один из от- ческого и социального развития. Отметив зна- процесс принятия стратегически важных реше- Кумколь. Сегодня Кумколь является примером ветственных разделов политики развития компа- чительный личный вклад награжденных в раз- ний, особенно касающихся проекта «Карачага- успешного экономического развития Кызылор- нии, Бахытжан Исенгалиев в своей работе стре- витие страны, взаимодействие отечественных нак». динской области, международным центром мится к тому, чтобы ценности и принципы КСО и зарубежных нефтяников, Тимур Кулибаев вы- К настоящему времени «Би Джи Казахстан» маркетинга и транспортировки нефти, развития стали неотъемлемой частью повседневного по- разил уверенность в том, что отрасль и впредь вложила инвестиции на сумму 3,7 миллиарда инфраструктуры новых месторождений, образ- ведения каждого сотрудника «Петро Казахстан», останется локомотивом экономики и способна долларов США в экономику нашей страны. При цом реализации программы по утилизации газа, гармонирующей и укрепляющей командный дух эффективно реализовывать все намеченные непосредственном участии М. Роллинза были а также показательным обучающим центром для компании. крупные проекты.32 №1 (56), 2013 Kazenergy 33
 • Новости АссоциацииКадровые назначенияв Ассоциации KAZENERGYВ компаниях, входящих в Ассоциацию KAZENERGY, назначены новые руководители.«ЭксонМобил» назначила нового но Жардэн возглавил отдел «ЭССО»Управляющего директора по добыче в Парижском бассейне икомпании «ЭксонМобил аффилированную группу по плани- рованию. www.total.comКазахстан Инк.» В 2001 г. его перевели в МельбурнВ феврале 2013 г. корпорация (Австралия) и затем в Лагос (Ниге-«ЭксонМобил», ведущая между- рия). В обеих компаниях в сферу егонародная нефтегазовая компания, обязанностей входила реализация © Total / All rights reserved - Photo: Kazakhstan - Kashagan Fieldобъявила о том, что Бруно Жардэн проектов капитального строитель-назначен Управляющим директором ства для разведки и добычи. С 2010дочерней компании корпорации в г. Бруно Жардэн занимал должностьКазахстане «ЭксонМобил Казахстан Старшего менеджера проектов вИнк.». В этой должности он сменил компании «ЭксонМобил Девелоп-Майкла Круза, который возглавлял мент», отвечая за проекты в рамкахкомпанию с 2009 г. СРП СК. На протяжении 30 лет своего ка- В 2013 году «ЭксонМобил» отме-рьерного роста в «ЭксонМобил» чает двадцатилетие своей деятель-Бруно Жардэн получал различные ности в Республике Казахстан. Ком-назначения в сфере разведки, до- пания владеет 25% долевого участиябычи, переработки нефти и реали- в ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), раз-зации нефтепродуктов. В 1982 г., рабатывающем гигантское место-после получения степени магистра рождение Тенгиз; 16,81% в рамкахв области проектирования и строи- Соглашения о разделе продукции потельства гражданских объектов, он Северному Каспию (СРПСК), вклю-начал свою трудовую деятельность чающего месторождение Кашаган,в филиале корпорации в своей стра- и 7,5% долевого участия в Каспий-не – «ЭССО Франция». В 1995 г., про- ском трубопроводном консорциумеработав в отделении маркетинговых (КТК). Компания «ЭксонМобил», чейопераций компании «Эксон» в США, объем инвестирования на сегодняш-он вернулся во Францию в должно- ний день превышает 10 миллиардовсти менеджера проекта подразде- долларов, и далее планирует оста-ления разведки и добычи компании ваться одним из крупнейших ино-«ЭССО Франция». После этого Бру- странных инвесторов в республике.Решением Совета директоров В нефтегазовом секторе АбатАО «Раз­вед­ка Добыча Нурсеитов работает с 1986 года.«КазМунайГаз» Генеральным Трудовой путь начинал операто- ром по добыче неф­ и и газа. Ра- тдиректором (Председателем ботал на различных дол­ ностях жПравления) компании избран в «Жетыбайнефть», «Тур­ ай­ г -Абат Нурсеитов. Петролеум», в казахстанском фи- лиале «Лукойл Оверсиз Сервис». В Он сменил на посту Алика Ай- АО «Разведка Добыча «КазМунай-дарбаева, сложившего с себя пол- Газ» с 2006 года.номочия в связи с назначением на До нынешнего назначения ра-должность акима Мангистауской ботал заместителем Генеральногообласти. директора по производству.Ассоциация KAZENERGY поздравляет Бруно Жардэна и АбатаНурсеитова с высокими назначениями и желает большихуспехов и достижений на новой работе! Our energy is your energy 34 №1 (56), 2013
 • Тандемпартнерство нашим взаимоотношениям. Как известно, очередной, III Саммит Совета сотрудничества тюр- коязычных государств также должен состояться в будущем году в Азербайджане. И мы надеемся, что Нурсултан Назарбаев примет вединомышленников нем участие. В мае в рамках празднования десятилетия Съезда лидеров мировых и традиционных религий планируется визит в Азербайджан предста- вительной делегации во главе с председателем Сената парламента Казахстана Кайрата Мами. В списке будущих мероприятий также значатся межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел и О планах в сотрудничестве между нашими странами подробно очередная встреча по вопросам инвентаризации договорно-правовой рассказал нашему изданию Чрезвычайный и Полномочный Посол базы между Казахстаном и Азербайджаном, которая должна состо-Долгие годы Казахстан и Азербайджан Республики Азербайджан в Казахстане Закир Гашимов. яться в Астане.находятся в тесном партнерском танде- – Господин посол, прежде чем говорить о планах, хотелось На всех вышеперечисленных встречах будут обсуждены уже на- чатые и новые совместные казахстанско-азербайджанские проекты,ме в сфере энергоресурсов. По пред- бы услышать об итогах сотрудничества между нашими успех которых призван усилить роль прикаспийского тандема Азер-варительным оценкам, Азербайджан странами в ушедшем 2012 году. байджан — Казахстан в Евразии. Хочу отметить, что для нас важно, чтобы сотрудничество развива-обладает 36-45 млрд баррелей нефти, 46 Прошлый год ознаменовался 20-летним юбилеем установления ди- лось не только в нефтегазовом секторе, но и в сфере культуры.трлн куб. футов газа, Казахстан — 102- пломатических отношений между нашими государствами. Они динамич- но развиваются и характеризуются как стратегические и партнерские. – Кстати, в своем Послании народу Казахстана Президент стра-110 млрд баррелей нефти, 141-171 трлн Заметно активизировалось сотрудничество в культурно- ны заявил о том, что до 2025 года в республике будет осу-куб. футов газа), что дает им возмож- гуманитарной сфере. Впервые за много лет состоялись взаимные ществлен переход с кириллицы на латинскую графику. Азер- Дни культуры. байджан, как известно, давно пользуется латиницей…ность играть существенную роль в При- В уходящем году было также много двусторонних визитов официаль-Вкаспийском регионе. ных лиц. В Баку прошло очередное заседание межправкомиссии, в ходе которого были решены все проблемные вопросы, включая грузопере- Да, Азербайджан был одной из первых независимых республик, которая осуществила переход на латиницу с кириллицы. Не буду возки по Каспийскому морю. Поэтому я могу с уверенностью сказать, скрывать, в какой-то период были трудности, не без этого. В настоя- свое время известный британский ученый прошлого что масштабных барьеров для развития нашего сотрудничества нет. щее время все граждане в моей стране свободно пишут и читают на столетия X. Мак-Киндер сказал: «Тот, кто контролиру- латинице. ет транспортные маршруты в Евразии (по его мнению, – Тем не менее, притом что есть договоренности на высшем Я уверен, что в Казахстане этот переход осуществится намного Евразия — ось мировой политики), тот контролирует уровне о стратегическом партнерстве и нет, как вы говори- быстрее. Ранее по поручению Президента Нурсултана Назарбаева в «хартленд» (сердце мира), а кто контролирует «харт- те, никаких преград, товарооборот между Азербайджаном Азербайджане побывала делегация специалистов, которые интере- ленд», тот контролирует судьбу мира». и Казахстаном за девять месяцев 2012 года составил лишь совались тем, как мы реализовали этот процесс. Наши лингвисты иEnergy Focus Сегодня страны Евросоюза ищут новые источники 332,949 миллиона долларов. За весь 2011 год товарооборот эксперты готовы поделиться своим опытом. и пути поставок энергоресурсов. между двумя странами составил 300 миллионов долларов На мой взгляд, переход Казахстана на латиницу будет способство- В качестве одной из альтернатив импорту из России США. Согласитесь, что это небольшая цифра. вать более тесному взаимопониманию тюркоязычных народов. Се-Европа рассчитывает на приток нефти из Казахстана через Азербайд- Прошлый год ознаменовался 20-летним годня, как известно, во всех тюркоязычных странах идет переход нажан. Кстати, в обеих республиках сегодня присутствует немало евро- Согласен, этот показатель не отвечает имеющемуся между нами юбилеем установления дипломатических единую латинскую графику.пейских и американских компаний. потенциалу. Но у нас все еще впереди. Мы стоим на пороге больших отношений между нашими государствами. Они Хочу также заметить, что в моей стране, как и в Казахстане, при- «С каждым годом возрастает значение Казахстана и Азербайджана совместных проектов. держиваются принципа трехъязычия: государственный язык — азер-в обеспечении глобальной энергетической безопасности и развития Существенного увеличения товарооборота между Казахстаном и динамично развиваются и характеризуются, байджанский, русский — язык межнационального общения и ан-транспортного потенциала всего Евразийского региона», — отметил Азербайджаном мы ожидаем с запуском нефтедобычи на место- как стратегические и партнерские. глийский как «мост» для доступа к новым технологиям.в свое время, будучи главой казахстанского МИДа, Касымжомарт То- рождении Кашаган. Заметно активизировалось сотрудничество в Я очень радуюсь и горжусь, когда слышу, как азербайджанцы, жи-каев. В этой мысли заложена основа сегодняшнего сотрудничества Тогда добываемая здесь нефть будет поставляться на междуна- вущие в Казахстане, говорят на казахском языке. Это доказательствомежду двумя странами. родные рынки посредством совместного проекта — Казахстанской культурно-гуманитарной сфере. Впервые за того, что они любят и уважают страну, в которой родились и живут. Реализовать свой энергетический и транзитный потенциал Азер- каспийской системы транспортировки, а далее — по трубопроводу много лет состоялись взаимные Дни культурыбайджан и Казахстан смогут посредством нефтепровода Баку — Тби- Баку — Тбилиси – Джейхан. – Благодарим за интервью.лиси — Джейхан (БТД), который называют мостом, соединяющим Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и АзербайджаномАзербайджан и Казахстан с Западом. оживит и ввод в скором времени в эксплуатацию железнодорожной С началом промышленного освоения шельфового месторождения магистрали Поти — Баку — Актау — Алматы с выходом на Китай.Кашаган начнутся регулярные поставки казахстанской нефти по БТД. Эту дорогу еще называют «Шелковый путь XXI века», которыйПо Каспию кашаганскую нефть планируют поставлять в Баку посред- также свяжет Восток и Запад и обеспечит нарастание товарного по- Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы қатынасты Қытайға The cooperation between Kazakhstan and Azerbaijan will re-ством другого проекта, который пока в планах, — Казахстанской ка- тока из Европы в Азию и обратно. Речь идет не только о нефти или шығатын Поти-Баку-Ақтау-Алматы темір жол магитралінің cover the operational commissioning of the Poti – Baku – Aktau –спийской системы транспортировки (ККСТ). зерне, но и о товарах народного потребления. іске қосылуы жандандырады. Бұл жолды тағы «ХХІ-ші ғасырдың Almaty railway, which goes to China. This railway is also called the Напомним, что помимо нефти Европа активно интересуется и газом Словом, идет работа над созданием надежной транспортировки Жібек жолы» деп те атайды. Ол Батыс пен Шығысты жалғап, Silk Way of the 21st century. It will connect the West and East andПрикаспийского региона. Во время участившихся в Казахстан визитов грузов из Европы в страны Закавказья и Центральной Азии и обрат- Еуропадан Азияға және керісінше ағылатын тауар нөпірін ensure expanding of the commodity flow from Europe to Asia andвысокопоставленных европейских чиновников все чаще звучит идея но. Такой транспортный коридор позволит соединить в единое эко- қамтамассыз етеді. Әңгіме мұнай мен бидай төңірегінде ғана back. It is not only about oil or wheat, but also consumer goods.строительства нового транскаспийского газопровода, который прой- номическое пространство обширные территории и рынки. емес, жалпы халық тұтынатын тауар турасында болмақ. The transportation corridor is currently under construction toдет через территорию пяти государств, включая Казахстан и Азер- Қазір Еуропадан Казваз асырып, Орта Азияға дейін және кері provide a reliable transportation of cargos from Europe to Cauca-байджан. – Планируются ли встречи на высшем уровне в текущем году? қарай тауар тасымалын қауіпсіз ету жағы қарастырылып жа- sus and Central Asia and to create a common economic space of Будучи еще идеей, этот проект считается самым амбициозным. тыр. Мұндай көліктік дәлізі бірыңғай экономикалық кеңістікті vast areas and markets.Его пропускная способность планируется в объеме 32 млрд кубоме- Несомненно. В 2013 году мы ждем с официальными визитами в ауқымды аумақ пен нарыққа біріктіруі тиіс.тров в год, предварительная стоимость — порядка двух миллиардов Баку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и министра ино-долларов. странных дел Ерлана Идрисова. Считаю, что это даст новый толчок 36 №1 (56), 2013 Kazenergy 37
 • партнерствоКАЗМОРТРАНСФЛОТ: В этом году АО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее  — морского перевозчика, и это еще раз подчеркнуло важность разви- КМТФ) будет отмечать свой 15-летний юбилей. В мас- тия отрасли как одной из составляющих общей стратегии реализации штабах государства это сравнительно небольшой про- экономико-географического потенциала Казахстана. межуток времени, но для молодой и развивающейся Руководствуясь новым политическим курсом, обозначенным в По-во благо процветания отрасли это возраст, когда можно подвести опреде- слании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. А. На- ленные итоги, определить стратегические приорите- зарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»  — новый ты и направления дальнейшего развития. политический курс состоявшегося государства», КМТФ ставит переднационального морского флота Компания была создана решением Правительства РК (Постановле- собой цели, определяющие создание эффективной системы мор- ние от 4 декабря 1998 г. №1239) с целью развития морского транспор- ской транспортировки, позволяющей в полной мере развивать та Казахстана и создания национального морского торгового флота. транспортные маршруты, проходящие через казахстанские порты Тем самым перед КМТФ была поставлена задача государственной важ- в Каспийском море, с дальнейшей интеграцией их в систему транс- ности: создание в Республике Казахстан собственного флота. портировки, действующей на Черном, Средиземном и Балтийском Сегодня морской флот стал одним из важных инструментов эко- морях. Согласно экономической политике нового курса, озвученногоАО «НМСК «Казмортрансфлот» сегодня — это современная, интенсивно развиваю- номической и стратегической внешней политики государства. Еже- Главой государства, определены приоритетные направления разви- годно наблюдаются высокие темпы роста морских грузоперевозок, тия, позволяющие увеличить масштабы присутствия национальногощаяся судоходная компания, активно участвующая в становлении национального что делает морской транспорт одним из самых динамичных секторов морского перевозчика в общем объеме транспортировки экспортныхморского торгового флота Республики Казахстан. экономики. Постановлением Правительства Республики Казахстан и транзитных грузов, проходящих через транспортно-логистическую от 29 апреля 2011 года №462 КМТФ присвоен статус национального систему Казахстана.38 №1 (56), 2013 Kazenergy 39
 • партнерствоПроизводственная деятельность фоне проявляется проблема дефицита квалифицированных специа- Производственные показатели поПравовые условия и регулирование листов в отрасли. Главной задачей в кадровой политике компании по- транспортировке сухих грузов в 2012 г. прежнему являются подготовка, обучение и подбор кадров для отече- Полноценное функционирование морского торгового флота Респу- ственного морского торгового флота. Актуальность данного вопроса Доля КМТФ в отгрузках сухих грузовблики Казахстан в значительной степени будет зависеть от создания и заключается в отсутствии в Казахстане квалифицированных кадров через порт Актау (в тоннах)гармонизации нормативной правовой базы, регулирующей взаимоот- морских профессий. В республике нет учебных заведений, способныхношения всех участников процесса перевозки, а также международ- готовить моряков и выдавать документы, признаваемые международ-ного сотрудничества в области торгового судоходства. ным сообществом. Отсутствует профессорско-преподавательский со- 264 КМТФ в своей деятельности руководствуется положениями между- став. Отечественные трудовые ресурсы в этой сфере недостаточнонародных договоров, соглашений и международных конвенций, к сформированы и не удовлетворяют реальный спрос на рынке мор-которым присоединился Казахстан. С момента своего основания ком- ских перевозок.пания принимает участие в совершенствовании национального мор-ского законодательства. Были проведены встречи и консультации с Развитие отраслиразличными организациями и специалистами по обсуждению вопро-сов, касающихся существующих норм законодательства и их влияния Сегодня КМТФ занимает свое почетное место как пионер созданияна развитие морской отрасли в стране. Наиболее актуальными для национального торгового флота и организации морских перевозокобсуждения на сегодняшний день является вопрос создания полно- отечественных грузов собственными силами. Обозначая перспек-ценной Морской администрации Казахстана. А также совершенство- тивы современного морского судоходства, необходимо ориенти-вание национального морского законодательства и его актуализация роваться на существующие тенденции в развитии торгового море- 2 338с учетом существующих международных требований. плавания, выделяя потребности реализации экспортно-импортных возможностей и определяя место Казахстана на мировом рынкеМенеджмент системы качества охраны окружающей грузоперевозок. Всего через порт КМТФ – 11%среды, охрана труда и техника безопасности Особенно важным является определение не только основных под- ходов к созданию и развитию торгового мореплавания в Республи- Основными направлениями политики КМТФ в области безопасно- ке Казахстан, но и его интеграция в международную транспортную Доля КМТФ в транспортировке зернасти мореплавания и защиты окружающей среды являются: систему с применением международных норм, правил и стандартов из порта Актау (в тоннах)• достижение общих целей, разработанных в соответствии с Между- при осуществлении деятельности всей отрасли. Все это накладывает народным кодексом управления безопасностью (МКУБ); огромные обязательства по инвестированию и развитию казахстан-• повышение конкурентоспособности флота компании на рынке ского морского флота и выстраиванию прозрачной и экономически 104 морских перевозок, реализуемой посредством системы управления эффективной компании. безопасностью. На сегодняшний день в состав структуры активов группы компаний Осуществляя свою деятельность, компания обеспечивает постоян- КМТФ входят:ный контроль безопасной эксплуатации судов для недопущения ава- 1) торговый флот: собственные нефтеналивные танкеры: «Астана» ирий и инцидентов. «Алматы», «ТК Актау» дедвейтом 12  000 тонн; «Атырау», «Актобе», «Орал» дедвейтом 13 000 тонн. А также нефтеналивные танкерыКадровая политика типа «Афрамакс» — Alatau и Altai дедвейтом 115 000 тонн; 2) флот поддержки морских операций: 13 единиц  — магистраль- Рост объемов морских перевозок определяет возрастающую по- ные буксиры «КМТФ-1», «Есил», «Тобол», «Урал», «Иртыш», 8 барж-требность мирового флота в квалифицированных кадрах. На этом площадок серии «КМГ» грузоподъемностью по 3 600 тонн. 559Динамика транспортировки нефти в 2001-2012 гг. Всего через порт КМТФ – 19%Транспортировка нефти из п. Актау в 2001-2012 гг. (млн тонн) Доля КМТФ в транспортировке металла 12,0 11,3 из порта Актау (в тоннах) 90% 83% 9,9 9,5 80% Среди последних реализованных компа- 5000-7000 тонн. 10,0 9,2 74% 8,9 8,9 70% 147 нией инвестиционных проектов можно вы- Приобретение 2 судов сервисного флота. 8,3 делить следующие: • Строительство/приобретение и эксплуа- 8,0 58% 63% 64% 8,0 7,0 53% 58% 7,1 7,1 60% • Проект «Строительство 3 нефтеналивных тация новой серии судов флота поддерж- 49% 50% танкеров» на судоверфи «Завод «Красное ки морских операций. 48% 6,1 50% 6,0 5,5 5,9 5,9 5,5 Сормово» (Россия), дедвейтом 13000 тонн. • Строительство/приобретение и эксплуа- 5,0 4,7 4,8 5,2 40% • Проект «Приобретение 2 нефтеналив- тация двух нефтеналивных танкеров типа 4,6 37% 4,1 4,0 ных танкеров типа «Афрамакс» для опе- Aframax/Suezmax на Черном, Средиземном 3,9 4,0 3,2 3,2 3,4 30% рирования в открытых морях, дедвейтом и Балтийском морях. 2,6 2,4 115 000 тонн. Подводя итоги своей деятельности и опре- 2,2 2,2 20% 2,0 1,7 В соответствии с утвержденной Стратеги- деляя новые стратегические направления, 0,2% 1,0 10% ей развития КМТФ до 2020 года планируются АО «НМСК «Казмортрансфлот» сохраняет за 0,8 0,2 0,00,0 0,5 0,2 1 398 к реализации следующие инвестиционные собой обязательства по реализации задач, 0,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0% проекты: ориентированных на развитие конкуренто- 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год • Строительство/приобретение и эксплуа- способного национального морского флота, Всего через порт КМТФ – 11% тация двух универсальных паромов. деятельность которого будет обеспечивать Общий объем транспортировки нефти из порта Актау Транспортировка силами КМТФ • Строительство/приобретение и эксплуа- независимость внешней торговли и разви- Собственным флотом Транспортировка на Черном море Доля на рынке перевозок из порта Актау тация 2 сухогрузных судов дедвейтом тие экономики Республики Казахстан. 40 №1 (56), 2013 Kazenergy 41
 • партнерствоТОО «Alakol Plant»: бежным аналогам, выгодно отличаясь более низкой стоимостью. Это КМН 125-100-160 с дв. 18,5 формирует дополнительные конкурентные преимущества. Немало- Компания целенаправленно инвестирует средства и на регулярной важно, что завод дает и гарантию качества, включая высококласс- основе прорабатывает вопрос улучшения рабочих характеристик и ный уровень постпродажного сервисного обслуживания. конструкции насосных агрегатов. Это обуславливается необходимо- В настоящий момент компания представляет богатый арсенал про- стью постоянного повышения качества продукции и поддержания дукции для энергетических, промышленных, коммунальных, агро- ее полного соответствия последним мировым разработкам в рассма-высокое качество – высокие технологии промышленных предприятий и других ведущих отраслей народного хозяйства, высокопрофессиональных сотрудников и технологически триваемой сфере. На все виды электропогружных как водяных, хи- мических, так и нефтяных насосов на заводе имеются сертификаты оснащенный производственный капитал. соответствия и сертификаты СТ KZ. Векторы деятельности Водоподъемные установки • Производство скважинных погружных агрегатов для уранодобы- Также завод ТОО «Alakol Plant» предлагает водоподъемные установ-ТОО «Alakol Plant» является первым и единственным в Казахстане специализиро- вающей и нефтехимической промышленности ки нового поколения типа ВПУ с подачами от 0,5 м³ /час до 40 м³ванным предприятием по полному циклу производства глубинных электропогружных • Производство резинотехнических и пластмассовых изделий и напором от 10 до 40 м, с водяными колесами в зависимости от • Производство водяных скважинных погружных насосных агрега- скорости потока и размеров реки. Установка использует возобнов-насосов, используемых как для промышленного, так и для сельскохозяйственного тов для промышленного и сельскохозяйственного водоснабже- ляемый источник энергии — энергию водного потока.водоснабжения. ния Для его работы не требуются дорогостоящие энергетические • Производство нестандартных металлоизделий и металлокон- ресурсы, такие так электрическая энергия, бензин, дизельное то- струкций, в том числе промышленных тепличных комплексов. пливо, газ и т.д. Немаловажным фактором выступает возможность монтажа установки в реках и каналах, текущих с малой скоростью Производственные возможности потока. Завод ТОО «Alakol Plant» построен в 1996 году для обеспечения Казах- Водоподъемные установки можно применять для подъема воды стана и стран Центральной Азии погружными насосами класса ЭЦВ. из русла рек и каналов для полива сельскохозяйственных земель, по- Мощность – до 2 тысяч насосов в год. С 2006 года завод входит в со- лива искусственных лесных угодий, садов, виноградников, располо- став инвестиционно-промышленной корпорации ZHERSU, которая женных на полях и склонах горных ущелий, для подачи в емкости представляет собой многоотраслевую компанию с развитой сетью системы общего и питьевого водоснабжения населенных пунктов с филиалов и представительств в Казахстане и за рубежом, владеющая последующим обеззараживанием. мощными интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Наряду с этим ТОО «Alakol Plant» занимается производством и Спектр технических возможностей завода достаточно широк. реализацией продукта «АЛАКОЛ» (ТУ 2224-009-210-62608-99) для за- Предприятие предоставляет своим клиентам как традиционную щиты от коррозии стальных изделий и сооружений, обеспечивает продукцию  — производство и ремонт электропогружных насосов эффективную паро-гидроизоляцию и защиту не только для метал- и электродвигателей, так и механическую обработку металлов, из- лов, но и других типов поверхностей (бетон, кирпич, дерево, бумага, готовление металлоконструкций любого вида сложности для энер- пластмассы, в т. ч. пенопласт). гетики и строительства, изготовление резинотехнических изделий диаметром до 50 см. Кроме того, имеются производственные воз- Металлоизделия и металлические конструкции можности по изготовлению различных металлоизделий — от нестан- Специалисты предприятия накопили богатый опыт в проектирова- дартного оборудования до строительных конструкций. нии, производстве и монтаже металлоконструкций различного на- значения. Для производства металлоконструкций завод имеет все Погружные насосы необходимое металлообрабатывающее оборудование. Завод укомплектован высококвалифицированным инженерно- техническим составом, а также работниками технических специаль- Буровые инструменты ностей. Благодаря высокому профессиональному уровню коллек- ТОО «Alakol Plant» производит буровой инструмент – полые шнеки тива проведена большая работа по реализации проекта по выпуску (диаметром до 200 мм, длиной до 3,5 м, с различными видами соеди- нового поколения насосов, соответствующих мировым стандартам. нений: шлицевое, резьбовое с упорами и без, восьмигранное) и до- М. Е. Тюлеев Преимущества новых насосов: лота к ним: Директор ТОО «Alakol Plant» • корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к • Двух- и трехлопастные долота диаметром 70-180 мм с шестигран- агрессивным средам; ным или резьбовым соединением • преимущество изготовления деталей для всех видов насосов из • Двух- и трехлопастные долота для мерзлых грунтов диаметром 76-Стратегия развития высокопрочного, износостойкого и коррозионостойкого компози- 112 мм с шестигранным или резьбовым соединениемЦелью компании является прогрессивное развитие и стабильный ционного материала – Армлена ПП СВ 30-2Т ТУ2243-011-11378612- • Двух- и трехлопастные долота для галечников диаметром 76-200рост с постоянным учетом изменений на рынке. Особенностью дея- 2002; мм с шестигранным или резьбовым соединениемтельности ТОО «Alakol Plant» выступает самосовершенствование и са- • в электронасосных агрегатах используются электродвигатели ве- • Долота пикообразные диаметром 76-165 мм с шестигранным илиморазвитие. Так, несмотря на последствия экономического кризиса, дущей в мире известной фирмы FRANKLIN ELECTRIC. резьбовым соединениемкомпания смогла обеспечить рост путем поддержки и повышения Сегодня завод ТОО «Alakol Plant» выпускает: • Долота перовые для бурения мерзлых грунтов диаметром 76-165стабильности и эффективности бизнеса с помощью гибкого и опера- 1) погружные глубинные скважинные водяные насосы марки ЭЦВ-4, мм с шестигранным или резьбовым соединениемтивного реагирования на изменения рынка. ЭЦВ-6, ЭЦВ-8, ЭЦВ-10, ЭЦВ-12 и электродвигатели к ним; • Долота раскрывающиеся двух- и четырехлопастные, диаметром Для этого Alakol Plant использовала такие меры, как совершенство- 2) погружные глубинные скважинные химические насосы марки ALP 82-18 мм с резьбовым и шлицевым соединениями для погружениявание основных функций, освоение нового бизнеса и структурные 4-5-86Xk, ALP 4-6-90Xk, ALP 4-7-80Xk, ALP 4-7-100Xk, ALP 6-13-70Xk, заряда через полые колонны.изменения в целом. Такие достижения являются результатом про- ALP 6-13-90Xk, ALP 6-13-109Xk, ALP 6-13-132Xk, ALP 6-13-140Xk, ALPявления интегрированных корпоративных ресурсов и стремления к 6-17-73Xk, ALP 6-17-90Xk, ALP 6-17-106Xk, ALP 6-17-115Xk, ALP 6-17- Гидрозатворы для мелиоративных сооруженийвоплощению в жизнь миссии компании «достигнуть процветания и 131Xk, ALP 6-17-139Xk, ALP 6-18-130Xk; • Гидрозатворы глубинные плоские скользящие типа ГС с винто-реализовать задуманное через эффективную работу». 3) погружные нефтехимические насосы марки подъемниками от 0,5 до 5 В За годы своей деятельности сформировался положительный УЭЦН, ЭЦН, УЭЦНД, консольные нефтяные насосы, • Затворы глубинные скользящие типа ПС с винтоподъемниками отимидж как ведущей и авторитетной компании Казахстана, а также КМН 80-65-155 с дв. 5,5 0,5 до 5 Вкак примера успешности инновационного бизнеса. Сегодня продук- КМН 80-65-175 • Полеты различных типовция Alakol Plant по своим характеристикам не уступает ведущим зару- КМН 100-80-160 с дв. 11 • Металлоконструкции 42 №1 (56), 2013 Kazenergy 43
 • rubrika Специалисты предприятия накопили богатый опыт в проектировании, производстве и монтаже металлоконструкций различного назначения. Для производства металлоконструкций завод имеет все необходимое металлообрабатывающее оборудование. казчика или собственной разработки. 6. Бункеры и циклоны различного назначения и различной конфи- гурации. 7. Специальные станки и оборудование средней сложности. 8. Закладные изделия и лотки для строительства, скобы крепеж- ные. 9. Валы, фланцы, муфты и полумуфты соединительные, патрубки и пробки и др. 10. Фермы несущие и вспомогательные, возможно с расчетом на на- грузку. По металлообработке: 1. Токарные работы — изделия диаметром до 500 мм, длиной 3 000 мм 2. Фрезерные работы — изделия размерами 500х450 мм 3. Плоская шлифовка изделий длиной до 500 мм, шириной 400 мм 4. Круглая шлифовка изделий диаметром до 250 мм, длиной до 500 мм 5. Координатно-расточные работы на станке с ЧПУ 6. Термическая закалка на печах сопротивления и на термопечах вы- сокой частоты 7. Обработка металлов давлением усилием от 25 до 400 т 8. Электроконтактная сварка 9. Литье алюминиевых изделий на литейной машине А08 10. Рубка металлических листов от 0,5 до 8 мм 11. Рубка металлических кругов, уголков, квадратов и других профи- лей на комбинированных ножницах. По резинотехническим и пластмассовым изделиям:• Лотки под электрические кабели – профиль ПС 70х50 длиной до 9 1. Резинотехнические изделия  — кольца, прокладки, втулки и т.д., метров (U-образный, перфорированный), сталь оцинкованная диаметром до 350 мм• Лотки и опоры под них (двух- и однорядные) для теплиц с бес- 2. Литье пластмассовых изделий на термопластавтоматах с объемом почвенным выращиванием овощей и других растений впрыска до 600 см3.• Конструкции промышленных тепличных комплексов.Перед запуском в производство весь используемый прокат проходит Взаимовыгодное сотрудничествострогий контроль качества, за счет чего исключается вероятность Достигнув стабильного и долгосрочного роста бизнеса, ТОО «Alakolбрака. Использование точных измерительных приборов позволяет Plant» преобразовалось в лидирующую производственную компаниюсотрудникам завода металлоконструкций создавать продукцию по- Казахстана. Сегодня сотрудничество с ТОО «Alakol Plant» означает,вышенной точности и безошибочно наносить разметку. прежде всего: • Высокое качество продукцииНестандартные изделия • Точное соблюдение сроковПомимо основной выпускаемой продукции завод ТОО «Alakol Plant» • Оптимальные расценки на проектирование, производство и мон-занимается выпуском нестандартных изделий: таж1. Металлоконструкции различного назначения средней сложности • Индивидуальный подход к каждому проекту по чертежам заказчика или собственной разработки. • Современные материалы и технологии2. Металлические емкости до 50 м3 (не относящиеся к сосудам под • Внимательный подход к нашим партнерам и объектам давлением). • Решение любых задач в короткие сроки.3. Затворы к гидросооружениям и их винтовые подъемники всех Главным конкурентным преимуществом компании выступает соот- стандартных видов. ношение цена-качество, которое является лучшим в отрасли, что4. Ленточные транспортеры стандартные и по чертежам заказчика обеспечивается строгим соблюдением требований нормативной до- или собственных разработок. кументации, а также высоким профессионализмом и универсально-5. Отопительные печи твердого и жидкого топлива по чертежам за- стью персонала. 44 №1 (56), 2013
 • актуальноФактор ожиданияВ Казахстане на фоне нынешнего сокращенияобъемов нефтедобычи предпринимаются мерыдля обеспечения роста отраслевых показателейВ истекшем году ситуация на нефтегазовом рынке Казахстана характеризоваласькак стабильная, несмотря на то что на протяжении всего года отмечалось хоть и не-большое, но все же падение объемов добычи сырой нефти и газового конденсата.В этом смысле более удачным выглядел сектор газа, уверенно демонстрировавшийувеличение объемов добычи.П ричин падения добычи на нефтепромыслах не- Что касается добычи газа, в минувшем году она составила 40,1 млрд ласти газообеспечения, что позволило обеспечить голубым топливом добычи газа на месторождении к 2022 году до 27,9 млрд кубометров в сколько – от достижения многими месторожде- кубометров, с увеличением на 1,5% к предыдущему году. На место- 210 населенных пунктов. Было газифицировано более 880 населенных год. В декабре прошлого года «КазМунайГаз», владеющий 10% доли в ниями своего пика производительности до прове- рождении Амангельды в Жамбылской области в 2012 году было добы- пунктов, что составляет около 20% от общего числа. В 2012 году из KPO, получил положительное заключение государственной эксперти- дения капитальных ремонтов на производственных то 324,1 млн кубометров газа. В целом в стране в прошлом году было республиканского бюджета было выделено 13,5 млрд тенге, осущест- зы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства объектах и дефицита экспортных мощностей, ко- выработано 21,2 млрд кубометров товарного газа (100%), объем вну- влено строительство по 43 проектам, построено газопроводов общей на Карачаганаке газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд торый может быть восполнен только после 2015 треннего потребления в республике составил 10,5 млрд кубометров, протяженностью около 600 км. кубометров в год. Первую очередь завода планируется построить вгода. Впрочем, Казахстан, настроенный только на рост объемов до- с ростом на 3,2% к 2011 году. При этом в 2012-м было экспортировано В разрезе нефтегазовых компаний, осуществляющих разработку течение 2014-2019 годов, вторую – в 2021-2023 годах. Сейчас добычабычи в будущем, уже сейчас вполне успешно справляется с решени- 8,8 млрд кубометров природного газа (103,7% к 2011 году), осущест- месторождений в Казахстане, лидерство в отрасли по-прежнему тра- и переработка нефти и газа на Карачаганакском месторождении ве-ем проблем. В частности, предпринимаются меры по дальнейшему влен транзит через территорию Казахстана 96,5 млрд кубометров газа диционно удерживает ТОО «СП «Тенгизшевройл» (ТШО), эксплуати- дутся на трех технологических установках, и для экспорта продукциипривлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль, активизируется (100%). Производство сжиженного газа в истекшем году составило рующее крупнейшее Тенгизское, а также Королевское нефтегазовые используются три основных маршрута, что позволяет KPO более гиб-геологоразведка, нацеленная на выявление новых запасов углеводо- 2,2 млн кубометров, что на 3,1% превысило аналогичный позапро- месторождения (Атырауская область). Согласно Стратегии развития ко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры при экспортеродного сырья, страна ожидает начала коммерческой добычи нефти шлогодний показатель. В отличие от нефтяного сектора добыча газа до 2022 года национального нефтегазового холдинга «КазМунайГаз», нефти и газа.на гигантском месторождении Кашаган, расположенном на шельфе в стране росла на протяжении всего отчетного периода: так, в январе- являющегося участником Тенгизского проекта с 20-процентной до- Замыкает тройку крупнейших нефтедобытчиков Казахстана АОКаспийского моря. июне 2012-го она относительно первых шести месяцев позапрошлого лей, добычу нефти ТШО в 2012 году планировалось зафиксировать на «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), которое по итогам 2012 года выросла на 2,7% до 20,5 млрд кубометров. По данным Миннеф- уровне 25,1 млн тонн нефти. Для сравнения: в 2011 году нефтедобыча года с учетом долей этой компании в дочерних предприятиях ТОО «СПЧасть I. Траектория добычи тегаза, в ходе реализации недропользователями программ по утилиза- в компании равнялась 25,8 млн тонн. Небольшое сокращение объема «Казгермунай» (КГМ), CCEL (АО «Каражанбасмунай») и PetroKazakhstanПо данным Министерства нефти и газа РК, в 2012 году нефтедобываю- ции газа объем сжигания на факелах составил 1 млрд кубометров, или добычи нефти в ТШО, крупнейшего производителя в отрасли, безу- Inc. (PKI) добыло 12 млн 191 тыс. тонн нефти, что на 1% меньше, чем вщие предприятия, работающие в Казахстане, добыли совокупно 79,2 85% к 2011 году. По состоянию на 1 января 2013 года объем запасов словно, не могло не отразиться на общереспубликанских показателях. 2011 году. При этом основной объем добычи пришелся, как следоваломлн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,1% меньше, чем за природного газа в подземных газовых хранилищах республики соста- «Тенгизшевройл» ранее допускал снижения своих объемов по добыче ожидать, на дочернюю компанию АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) — 4 млн2011 год. При этом в прошлом году объем экспорта нефти и газового вил 0,7 млрд кубометров. по итогам 2012 года в связи с первым крупным плановым капитальным 950 тыс. тонн нефти, что на 131 тыс. тонн меньше, чем в предыдущемконденсата составил 68,616 млн тонн, в том числе 15,4 млн тонн (100% В целом, как заявил на коллегии министр нефти и газа Сауат Мынба- ремонтом объектов на производственных площадках Завода Второго году. Другая «дочка» — АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) — в истекшем годук предыдущему году) было экспортировано по нефтепроводу Аты- ев, с 2004 по 2012 год в Казахстане было реализовано 80 проектов в об- Поколения и Закачки Сырого Газа, проводившемся в августе-сентябре добыла 2 млн 816 тыс. тонн нефти, оставив без изменений зафикси-рау — Самара, 0,838 млн тонн (69,1%) – на Оренбургский ГПЗ (конден- в течение 42 дней. Во время его проведения ТШО поддерживал про- рованный по итогам 2011 года показатель по добыче. Общий объемсат), 27,9 млн тонн (96,7%) – по системе Каспийского трубопроводного Объем добычи нефти и газового конденсата за 2012 г., тонн. изводство за счет работы на полную мощность пяти производствен- добычи в этих основных добывающих активах РД КМГ — ОМГ и ЭМГ —консорциума (КТК), 10,4 млн тонн (97,2%) – Атасу — Алашанькоу, 7,06 Топ-10 нефтяных компаний Республики Казахстан ных ниток КТЛ. К тому же пока это предприятие не имеет возмож- в 2012-м составил 7 млн 766 тыс. тонн. Кроме того, доля РД КМГ вмлн тонн (88%) – через морской торговый порт Актау и еще 6,97 млн ностей для наращивания показателей по причине продолжающихся добыче CCEL (50%), КГМ (50%) и PKI (33%) в прошлом году составилатонн (91,1 %) – по железной дороге. Как свидетельствует статистика, ТОО «Тенгизшевройл» с июля 2011 года работ по расширению экспортной системы КТК, для 4 млн 425 тыс. тонн, что почти без изменений по сравнению с 2011сокращение объемов добычи нефти и газового конденсата фиксиро- «Карачаганак Петролеум Опер Б.В.» которой оно является крупнейшим грузоотправителем. В рамках их годом и соответствует планам добычи в данных совместных пред-валось и по итогам первого полугодия 2012-го: тогда было добыто 39,7 АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» выполнения консорциум вынужден не пропускать в систему сверх тех приятиях. Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в 2012 годумлн тонн, что составило 98,6% к аналогичному периоду 2011 года. АО «СНПС -Актобемунайгаз» объемов, которые он в принципе может принять в условиях Проекта составили 6091 тыс. тонн, а поставки на внутренний рынок — 1646 тыс. С целью дальнейшего предотвращения падения объемов нефтедо- АО «Мангистаумунайгаз» расширения. Это станет возможным лишь после завершения всех ра- тонн. Доля РД КМГ от объемов продаж нефти компаниями CCEL, КГМбычи сегодня правительство предлагает разрешить инвесторам добы- ТОО СП «Казгермунай» бот в 2015 году. и PKI в истекшем году составила 4410 тыс. тонн, включая 3428 тыс.вать и использовать сырье в обмен на создание новых производств. Как АО «ППКР» Касательно второго по величине производителя углеводородно- тонн нефти, поставленных на экспорт, что составляет 78% от общегоуказал Премьер-министр РК Серик Ахметов на расширенном заседании го сырья в Казахстане – международного консорциума Karachaganak объема продаж этих компаний. АО «Торгай Петролеум»коллегии Миннефтегаза, прошедшем в конце января в Астане, учиты- Petroleum Operating B.V. (KPO), ежегодно добывающего на Карачага-вая, что в настоящее время многие месторождения достигли своего АО «Каражанбасмунай» наке (Западно-Казахстанская область) порядка 10 млн тонн жидких Часть II. Точка отсчетапика производительности, следует осуществлять прирост добычи за ТОО «Казахойл Актобе» углеводородов и около 16 млрд кубометров газа: в сентябре 2012 года По планам Миннефтегаза РК, в 2013 году в Казахстане будет добытосчет коэффициента извлекаемости запасов, что, в свою очередь, тре- 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 он представил в компетентный орган предварительные расчеты воз- 82 млн тонн нефти и газового конденсата. «На 2013 год установленбует применения новейших технологий. В этой связи он считает, что можных конфигураций 3-го этапа проекта освоения этого нефтегазо- балансовый план в 82 миллиона тонн (нефти и газоконденсата), мыинвестиции должны вкладываться не только в добычу сырья. Источник: АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа РК» конденсатного месторождения. Этот этап предполагает увеличение считаем, что это вполне достижимый показатель»,  — сказал Сауат 46 №1 (56), 2013 Kazenergy 47
 • актуальноМынбаев на коллегии в министерстве. Объем добычи природного газа, по его словам, в текущем году мо-жет достигнуть 40,5 млрд кубометров. При этом планируется увеличе- Согласно традиционному прогнозу британской BP, посвященному ситуации на нефтегазовом рынке кние производства товарного газа до 22 млрд кубометров. «В соответ- 2030 году и считающемуся одним из самых авторитетных, мировое потребление жидких углеводородовствии с соглашением о встречных поставках газа между «Газпромом», увеличится на 16 млн баррелей в сутки к 2011 году и достигнет 104 млн баррелей в сутки через 18 лет.Узбекистаном и «КазМунайГазом» весь импорт газа совокупируется скарашаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах», — И хоть нефть будет самым медленно растущим видом топлива в мировом потреблении к 2030 году сосказал он. среднегодовым показателем роста в 0,8%, крупнейшие экономики мира будут по-прежнему активно Прогнозы профильного министерства по наращиванию объемов искать новые источники ее поставок. Учитывая это, у Казахстана, наращивающего нефтедобычу, естьдобычи углеводородного сырья в этом году вполне вероятны, еслибудут в полной мере в течение года выполнены ожидаемые проекты все шансы заявить о себе как о новом стабильном поставщике углеводородов мировым потребителям.по нефтедобыче, а также некоторые меры, обещанные к реализацииправительством и нацеленные на дальнейший рост соответствующихпроизводственных показателей. Речь в первую очередь идет об ожидающемся начале коммерческой в то время как разведка на шельфе все еще имеет потенциал, на нашдобычи нефти на каспийском месторождении Кашаган. Согласно ин- взгляд»,  — отметили в свою очередь Мирамгуль Маралова и Сабинаформации пресс-службы «КазМунайГаза», в соответствии с Планом и Амангельды из инвестиционного банка Halyk Finance.Бюджетом освоения Кашагана (ПиБОК) и Поправкой 4 к этому доку- По словам же эксперта Института политических решений Сергеяменту, утвержденными Управляющим Комитетом в составе уполномо- Смирнова, снятие моратория на разработку новых углеводородныхченных представителей Республики Казахстан и подрядных компаний, месторождений увеличит добычу нефти в республике. «Отрасль до-добыча здесь планируется на июнь 2013 года. Впрочем, как признался бычи нефти в стране испытывает застой в последние два-три года, иХанс Баккер, представитель NCOC – оператора Северо-Каспийского добыча колеблется в районе 80 миллионов тонн. В предыдущие годыпроекта, которого процитировал ряд СМИ, фактически добыча на Ка- рост добычи нефти был выше. Я думаю, что снятие ограничения свя-шагане начнется раньше официально озвучиваемого срока — весной. зано с тем, чтобы увеличить темпы нефтедобычи, увеличить количе-«Это не будет коммерческая добыча. Начав весной 2013 года, к июню ство разрабатываемых месторождений», — сказал он. Сергей Смирновмы планируем выйти на коммерческую добычу. В сутки она должна указал на отсутствие у Казахстана достаточных ресурсов, технологийсоставить 75 тыс. баррелей нефти», — пояснил он. и специалистов для проведения геологоразведочных работ собствен- По сведениям пресс-службы «КазМунайГаза», уже в 2013 году с Ка- ными силами, особенно в офшорных зонах. Поэтому республике легчешагана может быть экспортировано около 5 млн тонн нефти, в следу- присоединиться к тем проектам, прибыльность которых уже была до-ющем году данный объем может увеличиться до порядка 10 млн тонн, казана. Он также предположил, что отмена моратория на проведениеа в 2015-м – до 13 млн тонн нефти – неплохая прибавка к годовым конкурсов на недра привлечет главным образом в страну китайскихобщереспубликанским показателям. инвесторов, стремящихся получить как можно больше активов и в В будущем, разумеется, рост нефтедобычи в стране будут обеспечи- контракта. Одновременно на законодательном уровне была запреще- этой связи порой даже переплачивающих за доли в казахстанских про-вать и другие производители, включая все те же ТШО и KPO, а также на продажа права недропользования в течение двух лет после заклю- ектах.участники углеводородных проектов на шельфе Каспийского моря чения контракта, дабы пресечь перепродажу активов, полученных Впрочем, если мораторий на проведение новых конкурсов по пре-(Н, Жамбыл, участка Жемчужины, Сатпаев, Женис, Абай и Исатай и инвесторами. доставлению права недропользования по углеводородному сырью вдругих). Но это будет потом, спустя годы. Сегодня власти уверены, что снятие моратория на недра позволит Казахстане будет отменен в ближайшее время, вряд ли эта мера уже Сейчас же в качестве еще одного фактора ожидания роста пока- привлечь в регионы дополнительные объемы инвестиций в место- в текущем году будет способствовать существенному росту объемовзателей отрасли обсуждается возможность отмены в 2013 году мо- рождения, часть которых могла бы попадать в областные бюджеты. добычи нефти и газа в стране. Скорее, на росте нефтегазового произ-ратория на проведение новых конкурсов по предоставлению права Единственное но: такая отмена не будет распространяться на шельф водства это скажется не сразу, а в будущем.недропользования по углеводородному сырью, о чем в конце января Каспийского моря, а новые инвестиции должны быть обеспечены че- Понятно, что с возобновлением проведения таких конкурсов пра-проинформировал Сауат Мынбаев. Как известно, по Закону РК «О не- рез трансферт технологий. вительству придется усилить проверки эффективности исполнениядрах и недропользовании» проведение конкурсов является одним из Эксперты с такими аргументами вполне согласны. Представители контрактов недропользователей, чтобы избежать прежних ошибок,способов предоставления права недропользования, их победителями юридической фирмы GRATA Ержан Есимханов и Дария Сагинова, в допущенных до введения моратория. Проверочная работа по выпол-становились недропользователи, предлагавшие наиболее выгодные частности, заявили, что отмена моратория на проведение конкурсов нению контрактов Миннефтегаза проводится.для государства условия по подписному бонусу, роялти и отчислени- положительным образом скажется на инвестиционном климате Казах- По данным министерства, по состоянию на 2012 год им был про-ям на развитие социальной сферы. Однако с 2008 года в целях повы- стана, обеспечив приток новых инвестиций в добывающую отрасль. веден мониторинг в общей сложности 203 контрактов на недрополь-шения эффективности исполнения контрактов недропользователей «Мы ожидаем, что отмена моратория приведет к притоку иностран- зование, в том числе 2 находящихся в доверительном управлении. Вв стране был введен мораторий на выдачу лицензий на недрополь- ного капитала в Казахстан, что положительно повлияет на нефтяной список мониторинга попали контракты на разведку углеводородногозование. После чего право недропользования стало предоставляться сектор. Однако данный эффект несколько ограничен, так как боль- сырья – 61, добычу углеводородного сырья – 56, совмещенные кон-только на основе прямых переговоров с последующим заключением шинство месторождений на суше в значительной степени разведаны, тракты на разведку и добычу углеводородного сырья – 73, контрак- ты на разведку и добычу углеводородного сырья, осуществляемые на условиях Соглашения о разделе продукции и ТОО «Тенгизшев- ройл» – 13. Кроме того, Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом Былтыр Қазақстанның мұнай-газ нарығындағы аху- The expired year characterized the Kazakhstani oil market as комплексе Министерства нефти и газа РК в 2012 году были проведе- ал тұрақты болды. Ішінара мұнай өндіру қарқынының stable, though there was slight decrease in the crude oil and ны 30 проверок недропользователей, из которых 7 внеплановых. По баяулағаны сезілді. Салыстыра қарасақ, бұл ретте газ конден- gas condensate production during the year. In this term, the результатам всех проверок были установлены многочисленные на- сатын өндіру мөлшерінің артқанын айта кеткен жөн. Мұнай gas sector was more successful to demomstrate the production рушения законодательства о недрах и недропользовании и выданы өндіру көрсеткішінің нашарлау себептерін жіктейтін болсақ, increase. The reasons for oil production decrease were several, предписания об устранении нарушений. По актам комитета наложены алдымен, кен орындарындағы қордың бара-бара жұтап бара those including the production peak reached on most of the административные штрафы на общую сумму около 5 млн тенге. жатқаны. Екінші, өндіріс ошақтарын капиталдық жөндеуден oil fields and turnarounds held on the production facilities, as Также, по информации Миннефтегаза, за 2012 год было выдано и өткізу қажеттілігі туындап тұр. Экспорттық қуаттың well as export capacity deficit, which might be completed after переоформлено 238 лицензий и приложений к лицензиям. Отказано в дәрменсіздігі де саланың дамуына қолбайлау. Ал, оның орны 2015 only. выдаче 53 заявителям. Выдано 1130 свидетельств об аккредитации. тек 2015 жылға қарай толады деген болжам бар. Как заверяют в профильном министерстве, соответствующая рабо- та будет продолжаться и впредь. 48 №1 (56), 2013 Kazenergy 49
 • актуальноНетрадиционный плотный, Что такое плотный, углеметановый Продуктивная порода и сланцевый газ? В международной газовой отрасли подразде- Сегодня 1000 мД Класс Увеличивающиесяуглеметановый и сланцевый газ. ляют как нетрадиционные источники газа, так Хорошая и четыре типа коммерческих источников: 10 мД Традиционный Цены и себестоимость 1. Плотный газ СредняяПерспективы в Казахстане? Плотный газ – проницаемость пород продук- тивного горизонта составляет менее 0,1 мД, с 0,1 мД Нетрадиционный газ Нетрадиционный Требуемые технологии пористостью менее 10% и чувствительностью Плохая Углеметан к горным напряжениям. В основном место- Гидраты (Клатраты) Время рождения плотного газа встречаются чаще Газ из плотных пород по запасам и по площади залегания, нежели Сланцевый газ традиционные месторождения газа. Ранее БудущееОтносительно недавно, просматривая перио- А. Булекбай при вскрытии и апробировании такие интер- Общество инженеров-нефтяников,дическую печать в Интернете, наткнулся на Саудовская Аравия валы не разрабатывались, так как считались непродуктивными или трудноизвлекаемыми,высказывание тогдашнего премьер-министра и есть несколько примеров в Республике Ка-РК о нетрадиционном метане: «Нам надо про- захстан. Газ в плотных песчаниках в раство- ренном виде в межпоровом пространствеработать, изыскать ресурсы и в кратчайшие подразделяют на 2 типа пород плотного газа:сроки произвести геологоразведочные работы тип 1 — породы с хорошей пористостью, но с низкой проницаемостью из-за маленькогопо сланцевым газам вокруг угольных месторож- размера пор (менее 60 µм), встречаются пес-дений», — сказал Масимов. чаники, алевролиты и карбонаты. Тип 2 — по- роды с низкой пористостью (менее 12%), и основная часть межпорового пространстваЭ состоит из растворенных зерен, фрагментов минералов и цемента матричной породы по- сле осадкообразования. Данная пористость то вызвало у меня недоумение. называется вторичной и встречается в виде Влияние давления смыкания или горного напряжения на проницаемость к N2, E1 Данное высказывание техни- Добыча природного газа в США (трлн куб. фут.) изолированных пор или микрокаверн. Мно- чески неграмотно. Винить в гие поры или микрокаверны пород место- 100 этом господина Масимова не- 6 5,7 рождениий плотного газа частично или пол- корректно, а вот эксперты, ностью покрыты минералами таких глин, как 80 которые рекомендуют векто- 5 иллиты, смектиты, каолиниты и хлориты, что ры развития нашей страны, вызывает набухание, миграцию при контакте 60просто не знают деталей, но дают правиль- 4 с «инородной» водой при бурении, ремонте,ное направление в целом. Понятно, что пер- 3,6 проведении ГРП на скважине. Также тип 2 40спектива есть на примере США, где до 2008 г. имеет высокую чувствительность к горному 3цена за 1 тыс. куб. фут. (28,3 м3) природного напряжению, то есть с увеличением глубины 20газа на рынке составляла 7,97 у.е., а в 2011 г. залегания и увеличением горного напряже-цена за 1 тыс. куб. футов в среднем составила 2 ния снижается проницаемость, частичное 1,83,95 у.е. Только за 2008 г. в США употребили снижение происходит из-за смыкания при- 0 1,1 2 000 4 000 6 000около 25,6 триллиона куб. футов природного 1 1,1 родной трещиноватости данных пород, тог- Глубина отбора керна, м:газа. Если умножить разницу на 3,95 у.е, сумма 0,3 да как традиционные породы показывают не- 2464 2475 3095составит 103 миллиарда у.е., которые удалось 0 значительное изменение по проницаемостисэкономить. Данный спад цен обусловлен ак- Песчаники Углеметан Сланцевый газ при измерении на давление сжатия для симу- важный факт — содержание метана на тонну есть если на общепринятых газовых место­тивными разработками нетрадиционных, то 1996 2006 ляции горного напряжения. При разработке сланца ниже, чем на углях, и в среднем варьи- рож­дениях интерференция между сква-есть газоплотных пород (tight gas), сланцевых месторождений плотного газа необходимо руется ниже 10 м3/тонну. Однако мощность жинами вызывает падение дебита на обеих(shale gas) и углеметановых (coalbed methane) бурение горизонтальных скважин с много- продуктивных пластов превышает угольные скважинах, то на сланцевых и углеметановыхместорождений в США. Также можно доба- Дебит скважин по природному газу в США в зависимости от количества скважин (1996-2006) стадийными ГРП. и в среднем составляет 15-50 м. Также сланцы месторождениях интерференция ведет к бы-вить сотни тысяч созданных рабочих мест и содержат намного больше свободного газа, строй разгрузке пластового давления, что вы- Годы ростадополнительную инфраструктуру. 2. Сланцевый газ чем угли, именно в природных трещинах или зывает увеличение дебита по газу. 22,818 Импортозависимые страны, такие как Япо- 20 000 20,443 Сланцевый газ представляет собой совокуп- слабопроницаемых песчаниках, плюс к этомуния или Южная Корея, на сегодняшний день 18,127 ность сорбированного в составе сланца (гли- проницаемость у сланцев намного ниже, чемвынуждены платить авансом 14 у.е. за 1 куб. Переходные годы нистой породы) и свободного. В Казахстане в углеметановых месторождениях, и исчис- Horizontal wells 15 000фут сжиженного газа. В Казахстане сосре- общее представление о сланцевом газе весь- ляется в нано- или микроДарси. Для коммер- 13,785доточены одни из крупных месторождений 12,027 11,909 ма нечеткое. Некоторые думают, что это го- ческой добычи сланцевого газа необходимоугля и, предположительно, есть и крупные 10 000 рючие сланцы, которые лежат практически бурение длинных горизонтальных скважинместорождения сланцевого газа. На данный Ранние годы на поверхности, или же  что это минераль- и производство многостадийных ГРП. Лич-момент доля участия Казахстана в разработ- 5 000 5,080 ные сланцы. В сущности, это продуктивные но на моем опыте в США мы проводили за 2ках данного типа месторождений нетра- пласты совокупности песчаников, глинистых дня 16 стадий ГРП на одной горизонтальнойдиционного плотного газа, сланцевого или сланцев, углей. Основным требованием яв- скважине, где длина горизонтальной частиуглеметанового отсутствует, тогда как такие 0 ляется наличие «кухни» для газа, где все это составляла 2200 м. Также при разработке Среднее 2001 2002 2003 2004 2005 2006страны, как Австралия, Канада, Китай и Ин- генерируется самой матрицей породы  — сланцевых и углеметановых месторож­ ений ддия, активно начали коммерческую добычу. Сланцевый газ Песочники к<0.1 мД Углеметановый газ именно глинистым сланцем. Второй немало- необходимо учитывать интерференцию, то 50 №1 (56), 2013 Kazenergy 51
 • актуальноСравнительный анализ коммерческих месторождений сланцевого газа США (измененное от Curtis 2002) 3. Углеметан Стадия стабилизации Углеметан отличается от традиционного газа Стадия добычи воды добычи Стадия падения дебитаПласт Месторождение Мощность Содержание газа, k*h Пластовое Плотность Дебит газа, Дебит воды, Коэф. Запасы на скв. тем, что метан абсорбирован на поверхности сланцевого газа пласта, м куб.фут/тонну мд*м давление, атм скв, гектар м3/сут/скв м3/сут/скв газоотдачи,% тыс. м3 микропор в трубчатообразной структуреАнтрим Мичиган 19-42 40-100 0.3-1520 27 12-64 600-15600 0.7-238 20-60 5663-51000 угля. Незначительная часть может быть иОгайо Аппалачиан 9-41 60-100 0.06-15 34-136 16-64 900-14200 0 10-20 4300-1700 в свободном растворенном состоянии. ДляНью- перехода в свободное состояние требуется Иллинойс 15-45 40-80 0.3-548 20-48 32 900-3000 0.7-159 10-20 4300-1700 разгрузить пластовое давление до давленияОлбани ниже десорбции и затем из структуры угляБарнетт Форт Ворт 15-61 150-350 0.003-0.6 204-272 32-64 3000-85000 2 5-20 14200-85000 посредством диффузии и течением в кли-Льюис Сан-Хуан 61-92 14-45 1.8-122 68-102 32-130 3000-14200 5-15 17000-57000 важи и далее в природную трещиноватость Дебиты по воде и газуГлубина залегания данных продуктивных сланцев варьируется от 300 до 4000 м структуры угля. Основная проницаемость угля имеет зависимость от данных кливажей и природной трещиноватости. Средняя про-Перспективы плотного ницаемость коммерческих месторождений —и сланцевого газа в РК от 10 мД. ВремяВозможными перспективными районами мо- Разгрузка пластового давления осущест- Газ Водагут являться Алматинская область, а именно вляется добычей воды, то есть если в тради-Кенего-текеский и Жаркентский блоки. Так- ционном газовом месторождении привычноже есть перспективы обнаружения крупных в начале получаем высокие дебиты газа с ми- Пример теста изотерма Лангемура:месторождений сланцевого газа в Караган- нимальной водой, в случае с углеметаном мы 500динской области. Одним из пунктов Посла- изначально добываем воду с минимальнымния Президента «Социально-экономическая дебитом газа или вовсе без него и через опре- Содержание метана — 450модернизация – главный вектор разви- деленное время после достижения давления куб. фут/тонн 400 Нач.тия Казахстана» является индустриально- первого газа получаем первый приток непо- содержание Способность содержания куб. фут/тоннинновационное развитие, где указан проект средственно метана с угля, а не свободного. газа — 355 куб. фут/тоннпо газификации Центрального Казахстана. На вопрос, как долго, точно можно ответить 300Перспективные блоки в Казахстане встреча- только с помощью лабораторного теста изо- Крит. давление Нач. пластовое десорбции 648 давление 1620ются во многих регионах, но, на мой взгляд, терма Лангемура на давление десорбции и фунт. на кв. дюйм фунт. на кв. дюйм 200одним из самых перспективных является проксимированные тесты по зольности, где Содержание газа приЖезказганский регион. Геология Жезказга- определяется содержание метана на тонну консервации — 128на описана очень хорошо еще К. И. Сатпае- угля или же на м3 угля. На примере проектов 100 куб. фут/тоннвым. Основание говорить о крупных запасах в США, Китае и Австралии можно сделать вы-плотного газа базируется на региональной вод: полный цикл промышленной добычи Давление консервации — 100 Макс. извлекаемыйтектонике и на данных пробуренных разве- метана угольных пластов может занять до фунт. на кв. дюйм газ 227 куб. фут/тонн 0дочных скважин. В регионе находится стык пяти-семи лет. 0 500 1, 000 1, 500 2, 000двух основных плит: Чуйской и Сарысуской,группа Кумкольских месторождений, где Проксимированный анализ для определения потенциала повстречаются нефтегазовые месторождения, метану для угля, для определения типа угля и содержанияи с другой стороны  — группы Амангельдин-ских газовых месторождений. Также имеется метана: Влагаместорождение Придорожное. Ниже на карте указаны разведочные сква-жины, пробуренные в 1997 г. на блоке Талап- Целый уголь Сухой угольская и Сарысу до глубины 1600-2000 м, где Нагрев при 107 °Сбыли отчетливые газопроявления, но онибыли оставлены как трудноизвлекаемые из- «Готовка» при 950 °Сза плохих коллекторских свойств, и данные 3скважин подтверждают вышесказанное. «Летучее» Коммерческая разработка имеет очень веществоважное социальное значение для региона,так как в ТОО «Казахмыс» работает 170 000человек из этого региона. Тревожит то,что медный гигант потихоньку начал свора- Горение при 750 °С «Зола» Целый угольчивать свою деятельность в регионе. Естьнеподтвержденные слухи, что «Казахмыс»покинет регион в 2015 г. В этом случае есть «Точный» углеродвероятность ухудшения уровня жизни на-селения. Разведочные скважины на блокеТалапская пробурены в 20 км от г. Жезказ-гана. И сам город, и его спутник г. Сатпаевне газифицированы. При обнаружениикрупного месторождения сланцевого илиплотного газа и их коммерческой добычевозможно обеспечить полностью Караган-ду и Астану. 52 №1 (56), 2013 Kazenergy 53
 • актуально Помимо анализов керна, на сегодняшний На рисунке 11 показаны отношения часто- Количество Средний дебит Средний дебит воды, м3/ Вода/Метан фактор, Средняя глубина залегания Месторождение Штатдень существует множество методов карота- ты кливажей к рангу угля по Аммосову и Ере- скважин скважин м3/сут день/скважин Баррель/куб. фут продуктивного угля, мжа, которые могут определить содержание мину (1960 г.), что является одним из основ- Блэк Варриор Аляска 2917 2900 9.2 0.55 от 100 м до 800 мсорбированного газа на тонну угля. К приме- ных показателей для коммерческой добычи.ру, лазерная спектрометрия или же опреде- Осложняет разработку углеметановых ме- Паудер-Ривер Вайоминг 2737 4200 63.6 2.75 от 180 м до 1800 мление наличия природной трещиноватости. сторождений чувствительность природнойАзимут равен каротажу CMI или FMI. трещиноватости и кливажей к горному на- Ратон Колорадо 459 5700 42.3 1.34 нет данных Угли можно подразделять по классу (про- пряжению, то есть с увеличением глубины Сан-Хуан Нью-Мексико 3089 22900 3.93 0.031 от 200 м до 1100 мцентное отношение органической состав- залегания продуктивного пласта увеличива-ляющей к минеральному), по типу (по со- ется и горное напряжение, что вызывает и Уинта Юта 393 14500 34.2 0.42 от 250 м до 1800 мдержанию органического материала), также увеличение горного напряжения, вызванно-ранжировке (по уровню достигнутого созре- го весом вышележащих пластов, что, в свою Данные за 2008 годвания, от торфа до антрацита). В мире ком- очередь, вызывает закрытие или смыканиемерческая добыча ведется из суббитумных природной трещиноватости и кливажей. Из опыта США отчетливо видно, что добываемую воду надо будет как-то утилизировать.и низковаятельных битумных углей. Данное Коммерческими в основном принято считать В США существуют разные способы: от обратного осмозиса для подготовки питьевой воды до обратной закачки в пласт.отношение исходит от глубины залегания разработки угольных пластов, залегающих на(количества открытых кливажей и природ- глубине менее 1200 м.ной трещиноватости) и содержания метана На рисунке 12 показан график содержанияв данных ранжировках типа угля. В западной метана по рангу углей по Эдди (1982 г.).литературе ранжировка углей ведется в со- Углеметановые месторождения не даютответствии со стандартами ASTM (American относительно высоких дебитов без прове-Society of Testing and Materials), что отли- дения ГРП из-за необходимости соединениячается от отечественной (ГОСТ 25543-88). кливажей и природной трещиноватости, чтоПриблизительное сопоставление российских дополнительно увеличивает себестоимостьугольных марок, выделенных согласно ГОСТу разработки. К дополнительным затратам мо-25543-88, и марок, выделенных согласно стан- жет быть отнесена утилизация добываемойдартной классификации углей ASTM D388-98a воды, так как дебиты по воде могут достигатьАмериканского общества по тестированию десятков-сотен тысяч м3 в сутки в течение 1-3и материалам (ASTM) (American Society for лет.Testing and Materials, 1999; таблица 1, стр.188), проведено российскими специалистамиследующим образом: Cross-plot of Coal Rank and Cleat Freguency1) уголь группы 1Б соответствует «лигниту A (Adapted from Ammosov and Eremin. 1960) и B» (lignite A and B);2) уголь группы 2Б соответствует «суббиту- 70 минозному С углю» (subbituminous C coal); 60 Hv = High-Volatile Bituminous3) уголь группы 3Б соответствует «суббиту- Mv = Medium-Volatile Bituminous 50 Lv = Low-Voliatile Bituminous минозному B углю» (subbituminous B coal); SA = Semi-Anthracite4) уголь марки Д соответствует «суббитуми- 40 Anth = Anthracite (Number of Cleats per Meter) нозному А углю» (subbituminous A coal); 305) угли марок ДГ, Г, ГЖО, ГЖ и частично марки Ж соответствуют «битуминозным 20 Cleat Freguency углям с высоким содержанием летучих» 10 (high volatile bituminous coals); 06) угли марок КЖ, К, КО, КСН, КС и остальной Hv Mv Lv SA Anth части марки Ж соответствуют «битуминоз- ным углям со средним содержанием лету- Approximate ASTM Equivalent Coal Rank чих» (medium volatile bituminous coals);7) угли марок ОС, ТС соответствуют «биту- минозным углям с низким содержанием Оценочное содержание добываемого метана от глубины и ранга летучих» (low volatile bituminous coals);8) уголь марки T соответствует, главным об- Глубина в метрах разом, «полуантрациту» (semi-anthracite);9) угли групп PA, 1A и 2A соответствуют «по- 200 400 600 800 1000 1200 1400 25 Свободный десорбированный газ (см3/грамм) луантрациту» (semi- anthracite) и «антраци- Свободный десорбированный газ (куб. фунта/тонну) ту» (anthracite); umino us 800 Low-Volatile Bit 2010) уголь группы 3A соответствует, глав- s ным образом, «метаантрациту» (meta- tile Bituminou Medium-Vola anthracite). 600 15 Российская марка СС, выделенная согласно A BituminousГОСТу, не может быть сопоставлена со стан- 400 High-Volatile 10дартом ASTM D388-98a, т.к. вне зависимости uminous High-Volatile B Bitот различий в содержании летучих угли этой 200 5марки не поддаются спеканию или агломера- High-Volatile C Bituminousции (главным образом из-за высоких, более60 %, содержаний инертинита). 54 №1 (56), 2013 Kazenergy 55
 • актуальноПерспективы углеметана в РК млн тоннНаша богатая страна занимает десятое место 250 000среди стран по добыче угля, с запасами в 34,5миллиарда тонн, что составляет 3,7% мировых 200 000запасов. И в основном эти запасы представле-ны антрацитами и суббитумными углями. 150 000 100 000 50 000 США Россия Индия Китай Австралия Украина Казахстан ЮАР Польша Бразилия Источник: Statistical Reviеw of World Energy 2011 //BP Global homepageРасчетные объемы возможных запасов метана по Мустафину. РК (2003 г.)Как рассчитывались данные цифры, для менязагадка, но согласен с тем, что Карагандин-ский угольный бассейн является самым пер-спективным. Также в карагандинском углесодержание метана колеблется от 15-25 м3/тонну угля. Например, в бассейне Сан-Хуан,где ведется коммерческая добыча, содержа-ние газа не превышает 20 м3/тонну угля. Помимо данных непосредственно угольныхрегионов РК, встречаются пропластки угля ив нефтегазовых регионах с отчетливыми га-зопроявлениями, но так как разведка былаориентирована на добычу нефти, данныеинтервалы даже не тестируются на приток.Ниже — типичный каротаж одного из место-рождений в РК, где отчетливо наблюдаютсявозможные газопроявления с угольных про-пластков. 56 №1 (56), 2013 Kazenergy 57
 • актуально На сегодняшний день в РК уже работают и метана из угольных пластов зачастую при- ственный орган контролирует данную цену.несколько частных компаний в Карагандин- писывается налоговому режиму, введенному Если не работать на экспорт, то инвестицииской области, пока только в стадии разведки. в 1980 году. По оценкам Международного могут оказатся отрицательными. Одним изЕсли рассматривать историю добычи метана энергетического агентства, эффективность способов решения указанных вопросов мо-из угольных пластов в РК, то мы данным во- введенных фискальных послаблений (ком- жет стать активное участие в обсуждениипросом занимались с советских времен и за- пании получали вычет по налогу на прибыль будущих углеметановых и угледобывающихнимаемся по сей день. На сегодняшний день в определенном размере. При росте цены предприятий государственными органамипроизводственные предприятия «Арселор- на нефть выше установленного уровня вы- еще на этапе технико-экономического обо-Миттал» проводят дегазационные работы на чет уменьшался и полностью отменялся при снования, что позволило бы предусмотретьсредней глубине 300-600 м и добывают тот достижении верхней планки цены) в тече- метод и порядок передачи месторождения иже метан, так как этого требует закон по ние 1990-х годов находилась в диапазоне от накопленных знаний после получения (дега-добыче угля, но данный газ просто сжигают 0,90 до 1,08 доллара за тысячу куб. футов зации) метана угледобывающим компаниям.в атмосфере, так как нет газопроводной ин- (это эквивалентно добавлению 53% от цены Другой вариант – законодательное закре-фраструктуры. Для «АрселорМиттал» низкие на устье скважины, что обусловило значи- пление обязанности добывающих угольныхдебиты имеют отрицательный эффект для тельный объем инвестиций в разработку компаний частично оплачивать расходы попостройки газопровода. Согласно оценкам нетрадиционных газовых месторождений). дегазации, проведенные описанным спосо-Международного энергетического агентства, Далее, в 1992 году для новых скважин этот бом, в размере, обеспечивающем экономиче-стоимость добычи на подобных объектах со- механизм перестал действовать, накоплен- скую привлекательность для углеметановыхставляет от 115 до 305 долларов США на 1000 ный потенциал позволил закрепить резуль- компаний. Чем быстрее и раньше начнетсякуб. метров. В то же время в США, где, по таты технологического прорыва и это при этот процесс, тем более успешными станутданным инвестиционного банка J.P.Morgan, хороших ценах на газ, а у нас в Казахстане, проекты. И тем выше будет интерес к ним содоля метана из угольных пластов в 2009 году как известно, антимонопольный государ- стороны инвесторов.составила 7,6% от общей добычи сланцевогогаза (56 млрд куб. метров), себестоимость до-бычи с учетом транспортировки находиласьв интервале от 120 до 200 долларов США затысячу куб. метров (традиционные проектыпо добыче газа демонстрируют меньшую се-бестоимость — от 30 долларов). Опять же,при оценке перспектив таких проектов встранах СНГ важно ориентироваться на ука-занные цифры. Ведь в США добыча ведетсянеподалеку от потребителя. Следовательно,транспортные затраты в незначительной сте-пени влияют на себестоимость. В России иКазахстане (Кемерово и Караганда) планы потранспортировке добытого подобным обра-зом газа в генерирующие спрос регионы мо-гут натолкнуться на серьезные ограничения:транспортные издержи, добавленные к себе-стоимости добычи, возможно, будут препят-ствовать достижению приемлемого уровнярентабельности проектов. Дополнительнымриском остается отсутствие в РК закона о ме-тане. Я знаю, что сенатор от Карагандинскойобласти господин Кубайчук  Ю.  А. работаетнад принятием закона о добыче газа из уголь-ных месторождений, но на сегодняшний деньнет точных сведений, на каком этапе находит-ся принятие данного закона и какие там будутпослабления. Нет также ответа на вопрос, ккакому министерству относится добыча мета-на из угольных, плотных и сланцевых. Дополнительный риск  — сколько жеденежных средств нужно вложить для вы-яснения перспективности промышленнойразработки метана угольных пластов? Многое Постскриптумзависит от наличия подрядчиков, а также от Не так давно французская Total SA купила 25%-е участие на сланцевом месторожденииопыта специалистов. По расчетам аналитиков Утика (Огайо) за баснословные 2.3 млн у.е., продав некоторые нефтяные активы. На во-компании Ernst&Young, на участок в 100 кв. прос журналистов, почему, глава Total SA ответил, что нефтяные месторождения оста-километров требуется от 30 до 70 млн дол- нутся в прошлом, и политика компании будет нацелена на развитие альтернативного газа.ларов США сроком от трех до пяти лет. Мно- К примеру, в Катаре уже превращают метан в жидкое топливо, для которого нет необхо-гие ли компании могут себе это позволить? И димости модифицировать бензиновые авто.как государству следует поддерживать такую Актуальность данного вопроса очевидна, так как запасы нефти снижаются, и будем лиинвестиционную активность? В США нынеш- мы готовы, когда наступит момент «Х»?ний успех в сфере добычи сланцевого газа 58 №1 (56), 2013 Kazenergy 59
 • актуально «Ликвидация выведет всю гниль изГлобальный системы. Высокой стоимости жизни и роскошному образу жизни придет конец. Люди будут лучше работать,экономический кризис вести более нравственный образ жизни. Произойдет переоценка стоимости, а более предприимчивые люди займут место некомпетентных».как следствие кредитно-денежной экспансии и Эндрю Меллон, секретарь Казначейства США в 1921-1932 гг.ущербности архитектуры современной валютно-финансовой системыС. Комбаров создание центрального банка, который бы облегчил их де- ятельность с фракционными резервами, выступал единымОдним из наиболее скандальных момен- кредитором последней инстанции, а также предоставлял бы им неограниченную помощь в случае кризиса в резуль-тов кризиса является тот факт, что ни тате чрезмерно рискованного кредитования.одно из уважаемых глобальных рейтин- Центральный банк, предоставляющий частным бан- кам франшизу на производство денег, дает полный карт-говых агентств, монополизировавших бланш банковской системе на злоупотребление этой го-инвестиционную оценку ценных бумаг сударственной монополией на осуществление кредитной экспансии, что позволяет финансировать не только чрез-на финансовых и фондовых рынках США, мерное и безответственное частное, но и государственноене заметило опасности в ипотечном кре- потребление, а потом предоставляет защиту от разорения за государственный счет.дитовании. Банки и портфели ипотечных Гарантии спасения со стороны государства за счет на-кредитов получали самые высокие рей- логоплательщиков только поощряют культуру алчности и наживы путем социализации (обобществления) частныхтинги надежности, даже несмотря на тот убытков безнаказанными «слишком большими, чтобы бан- подогревается алчностью и коррупцией, которые искажа- спасения приобретают хронический характер либо ещефакт, что в ходе процессов секьюритиза- кротить» банками. Как известно, инициаторы бума нажили ют и паразитируют на объективных потребностях обще- больше обостряются. огромные состояния, зная истинное положение, скрытно ства. Однако принятые меры вызывают обоснованные сомне-ции целые пулы займов имели в реаль- продавали акции своих предприятий во время царившей ния в этичности спасения обанкротившихся частных струк-ности субстандартное качество. на рынке общей эйфории, а затем избежали ответственно- Почему меры борьбы тур за счет средств рядовых налогоплательщиков в силу сти за его последствия и биржевых крахов благодаря поло- с последствиями кризиса безуспешны? следующих соображений: жениям об ограниченности персональной ответственности Для решения долговых проблем и валютной стабильности • Обесценение накоплений как основы инвестиций и от- руководителей и акционеров. государства вынуждены проходить через болезненное и ложенного спроса, раскручивание инфляции и роста ценЧасть 2 (начало в № 5, 2012) Фракционное резервирование не только позволяет соз- непопулярное сокращение затрат и социальных благ, спи- в результате создания новых эмиссионных денег. давать фидуциарные деньги из воздуха, которые предо- сание и выкуп плохих долгов. Хотя меры жесткой экономии • Искусственному поддержанию убыточных сфер эконо-В основе кризиса — ставляются частному банку и заемщику центральным бан- и сокращения излишних затрат являются вполне разумны- мики путем удушения и отнятия средств у ее здоровыхархитектура современной финансово-валютной системы ком в объеме, обратно пропорциональном минимальным ми, сказать такое о выкупе плохих активов ни в коем случае производительных частей.Охвативший весь развитой мир финансовый кризис, теперь резервным требованиям, но и нарушает имущественные нельзя! • Создание моральной дилеммы (moral hazard), социали-грозящий перерасти в глобальный финансовый и валютный права и соблюдение контракта между вкладчиком и бан- Кейнсианские экономисты, такие как лауреат Нобелев- зирующей убытки и поощряющей дальнейшее безответ-Армагеддон, не был бы возможен без вредных и ошибоч- ком. Всякая денежная эмиссия не является нейтральной. ской премии по экономике Пол Кругман, считают вполне ственное, рискованное и паразитирующее поведение вных идей экономической теории знаменитого английского Ее эффект приводит к невидимому перераспределению приемлемым создание дополнительной инфляции путем государственном и частном секторе.экономиста Джона М. Кейнса. Именно Кейнс проповедо- благ от последних получателей денег к самым первым, за- эмиссии государственного долга или создания новой де- • Вмешательство в рыночные механизмы банкротства ивал создание полностью управляемых и находящихся в мо- щищенным от инфляции. нежной массы. Эти источники призваны финансировать оздоровления экономики и перераспределения ресурсовнопольном подчинении у государственного центрального Таким образом, в соответствии с «новой» экономикой дефицит государственного бюджета, создаваемого путем от неэффективных и убыточных структур к доходным.банка бумажных фиатных (декретных), которые можно Кейнса и монетаризма производство товаров ставится во увеличения госрасходов для стимулирования занятости и • Использование государственных расходов для стимули-свободно эмитировать для увеличения государственных второстепенное положение перед эмиссией в виде пол- потребительского спроса. рования экономики и агрегированного спроса ведет кдефицитных расходов, расширения кредитного стимули- ностью управляемых долговых, а не товарных и рыноч- По словам Детлева Шлихтера, представителя «австрий- дальнейшему росту дефицита и долга государственногорования спроса для решения сиюминутных, зачастую по- ных денег. Именно монетарная политика является причи- ской школы экономики» и сотрудника Института Адама бюджета, грозящих суверенным дефолтом.литизированных задач, в ущерб долгосрочной валютной и ной неравномерности экономического развития, создает Смита: «Для них мало старых долгов, недостаточно только Спрос не должен создаваться искусственно путем произ-финансовой стабильности и экономическому росту. дисбаланс между потреблением и производством путем новых денег». вольного производства и свободного распределения денег. Поскольку фракционное резервирование очень выгодно, манипуляции и вмешательства в координирующую роль Однако вместо шокового, но сравнительно быстрого Такой спрос не только неустойчив, но и грозит созданиемно тем не менее рискованно, частные банки инициировали денег и ставок кредитования. Произвол «планирования» оздоровления экономические проблемы в результате мер дислокаций, фальшивому буму и аккумуляции неправиль- 60 №1 (56), 2013 Kazenergy 61
 • актуально ных инвестиций, которые оказываются «пузырями». На- кусственного стимулирования кредитования, так и для их ханизмам производства и роста капитала на основе неза- против, устойчивый спрос рождается благодаря балансу стабилизации цен для недопущения дефляции, что препят- висимых от центральных банков и государства товарных между потреблением и сбережениями, направляемыми ствует корректировке рынков недвижимости и облигаций. денег, золота и серебра, при свободной от государствен- на инвестиции. Рыночное формирование цен и стоимости Принятие экстренных мер спасения убыточных предпри- ной поддержки банковской системе со 100% резервами. денег, не искаженное интервенциями и «печатью денег», ятий является не только огромным отступлением от прин- Монетарные власти не должны жертвовать валютной ста- ведет к равновесию между производством, вызывающим ципов рыночной экономики, но и нарушением самого госу- бильностью ради дефицитно-долгового стимулирования и спрос, и потреблением. дарственного законодательства, детально регулирующего организации неравномерного кредитного развития эконо- Однако, взяв на вооружение ошибочную экономиче- механизмы банкротства, реализации активов и признания мики. скую политику, монетарные власти мира не имеют лучших убытков, пожирающим жизненно необходимые для даль- Для успешной борьбы с кризисом, как советовал во методов выхода из кризиса, кроме тех, которые в первую нейшего развития средства. Несмотря на все интервенции, время Великой депрессии Эндрю Меллон, секретарь Каз- очередь и вызвали его, что только усугубляет и продлева- рыночные силы в конце концов будут превалировать. Со- начейства США в 1921-1932 гг., нужно ликвидировать ет кризис, поскольку их политика приводит к масштабному противление рыночной коррекции только отсрочивает та- обанкротившиеся предприятия, акции, слабые банки и раскачиванию маховика инфляции, отрицательной доход- кую коррекцию и усугубляет ее симптомы. реализовать недвижимость: «Ликвидация выведет всю ности государственных долговых инструментов и сниже- Поскольку инфляция – это всегда монетарное явление, гниль из системы. Высокой стоимости жизни и роскошно- нию инвестиций в производственный сектор. По словам вызванное увеличением денежной массы, то данные меры му образу жизни придет конец. Люди будут лучше рабо- Н. А. Назарбаева: «Пожар кризиса тушат бензином». скорее приведут к обесценению существовавших до этого тать, вести более нравственный образ жизни. Произойдет Экономика США и ЕС сейчас напоминает тяжелобольных, денежных средств и сбережений, вызовут дальнейший переоценка стоимости, а более предприимчивые люди которым вместо очистительной рвоты, которая бы помогла рост цен на потребительские товары, энергоносители и сы- займут место некомпетентных». избавиться от неправильных инвестиций и передислока- рье. К сожалению, президент США Герберт Гувер не внял ции ресурсов на более выгодные производства, дают то же Однако угроза состоит в том, что, однажды начавшись, дельным советам своего министра финансов и предпри- самое лекарство, которое вызвало болезнь. Как справедли- такие меры «стимулирования» будут следовать одна за нял государственно-бюджетную дефицитную экспансию во предупреждала канцлер Германии Ангела Меркель еще другой, а инфляционные процессы приведут к созданию для стимулирования спроса, резко поднял налоги и вме- в ноябре 2008 г., что, если политика Вашингтона по борьбе такого объема бюджетных дефицитов и государственных шался в механизм гибкости заработных плат, что еще боль- с кризисом будет заключаться в создании еще большего долгов, что могут стать необратимыми. Продолжение мо- ше усугубило кризис. количества денег для поощрения еще большего уровня нетарной экспансии становится все больше необходимым Для обеспечения роста потребительского спроса, лежа- заимствований, то она просто посеет «семена такого же для предотвращения дефляции, т.е. снижения цен и обе- щего в основе стабильного экономического развития, не- кризиса через пять лет». Бесполезность таких мер демон- сценения активов и снижения номинальных доходов долж- обходимо создавать условия наиболее эффективного рас- стрирует экономика Японии, которая борется с рецессией ников, ведущих к невозможности выплатить долги, а также пределения производственных и человеческих ресурсов. уже около 15 лет, безуспешно применяя инфляционные для снижения безработицы, и приведет к лавинообразно- Тщетность всех программ количественного смягчения и стимулы, фактически приведшие только к увеличению ее му росту денежной массы и раскручиванию маховика ги- накачки государственных расходов виртуальными деньга- государственного долга и стагнации. перинфляции. Вместо того чтобы выбраться из долговой ми из воздуха показывает, что чисто монетарные методы С кризисом нельзя бороться путем увеличения денежной ямы, государство из-за политического давления против со- стимулирования не способны привести к устойчивому раз- массы и государственных затрат для «стимулирования» по- кращения расходов еще глубже зарывается в нее. витию, пока потребительские рынки не стряхнут с себя груз требительского спроса, поскольку это зачастую происходит Еще большее распространение процесс обесценения ва- неработающих кредитов. либо за счет несправедливого перераспределения дохо- лют вызовет на мировой арене. Масштабная печать денег Неограниченное создание денег для стимуляции кре- дов от эффективных предприятий и налогоплательщиков к одной страной вызовет симметричные действия ее партне- дитной экспансии невозможно без создания иллюзорной слабым и неэффективным, или увеличения эмиссии новых ров, развязывание валютных войн и «всеобщей гонки ва- выгоды таких кредитов и искусственного спроса на них. денег и/или привлечения заимствований. Низкие процент- лют ко дну». Возникают кризис доверия к состоятельности Денежный печатный пресс «позволяет» избавиться от ные ставки, кроме того, являются налогом на сбережения, и жизнеспособности основных мировых валют, стабиль- ограниченности ресурсов. Деньги становятся «нелимити- которые являются основой будущего спроса, инвестиций ности и надежности всей мировой валютно-финансовой рованным» и «бесплатным обедом» для «стимулирова- и производства. Последствия инфляционного стимулиро- системы, безосновательные сомнения в эффективности ния» спроса инструментом, в то время как таким словам вания экономики еще более губительны для пенсионных рыночных механизмов. нет места в экономике. систем стран, в которых оно активно ведется, что еще раз Ответственность за стагнацию кризиса, таким образом, Вмешательство только продлевает агонию неэффектив- показывает кратковременный и бессистемный характер опять-таки несут не свободные рыночные отношения, а ных предприятий, в то время как забирает жизненно не- мер борьбы с кризисом, несущий еще большие проблемы вмешательство в их процессы монетарных властей, свои- обходимые средства у здоровых. Чтобы получить рост и в долгосрочной перспективе. ми интервенциями заменивших законы о банкротстве, восстановление экономики, гораздо правильнее было бы Наоборот, полное невмешательство государства в рыноч- которые позволили бы рынку перераспределить ресурсы избавить рынок от повисших на нем камней банкротов, ные механизмы оздоровления позволили экономике США наиболее эффективным образом для скорейшего оздоров- позволить рыночным и правовым механизмам ликвиди- менее чем за год полностью восстановиться от тяжелей- ления. Отсрочка болезненных и оздоровительных процес- ровать их и перераспределить высвободившиеся ресурсы шего спада производства, наступившего в 1920-21 гг. ВВП сов ликвидации обанкротившихся предприятий и банков истинным двигателям прогресса. США тогда упал на 24%, а безработица подскочила с 2 до во имя политических соображений стоит еще больших сил Свободная экономика, основанная на частной инициа- Чтобы получить рост и 14%. Администрация президента Уоррена Хардинга немед- и ресурсов, отвлеченных у здоровых частей экономики, ве- тиве, поощряет принятие разумного риска и внедрение восстановление экономики, гораздо ленно сбалансировала бюджет и повысила краткосрочные дет к еще большей стагнации и кризису. инноваций и производства для извлечения прибыли. Пол- правильнее было бы избавить рынок ставки кредитования в самом пекле кризиса с 6 до 8%. Ска- Искусственные меры, направленные на отсрочку реше- ная ответственность как за успех, так и за убыток должна занные этим президентом слова оказались пророческими: ния структурных экономических проблем, не только оши- всегда нестись капиталистом и предпринимателем, а меха- от повисших на нем камней банкротов, «В мире сегодня нет большей угрозы, чем растущие долги бочны, но и очень опасны. низм банкротства позволяет экономике передать ресурсы позволить рыночным и правовым общества и государственные расходы». более эффективным предприятиям. механизмам ликвидировать их и Каждая интервенция сама по себе вносит огромный ис- Пути выхода из кризиса перераспределить высвободившиеся кажающий эффект в состояние рынка, после которого его Для предотвращения повторения кризисов необходимо Заключение дальнейшее поведение становится еще более непредска- проведение коренной реформы существующей в мире Современный глобальный кризис вызван злоупотребле- ресурсы истинным двигателям зуемым для самих плановиков, что дало право называть банковской и валютной систем, которая бы исключала нием кредита долговых обязательств, для разрешения прогресса. монетарные власти «департаментами непредусмотрен- широкое государственное вмешательство в банковскую и которого государства прибегают к созданию еще больше- ных последствий». Рынки двигаются в темноте, посколь- предпринимательскую деятельность. Поэтому наиболее го объема денег в виде печати новых долговых расписок ку система ценообразования нарушена. Инфляция стала эффективным средством для восстановления экономики центральных банков. излюбленным методом банковской системы как для ис- было бы предоставление полной свободы рыночным ме- Вместо уничтожения и реструктуризации долга госу-62 №1 (56), 2013 Kazenergy 63
 • актуальнодарства пойдут на увеличение заимствований для финан-сирования государственных дефицитных расходов, длястимулирования потребительского спроса. Однако такаяполитика ведет к еще большему росту суверенных долгов.Когда покрытие долгов налогами станет нереально, го-сударства прибегнут к их прямой монетизации, что ещеболее ухудшит качество ничем не обеспеченных валют.Государства и банки стали заложниками созданных имифиатных валютных систем, которые ожидают постепенныеагония и коллапс. Чем больше экономику будут заставлять сопротивлятьсянеотвратимым корректирующим рыночным механизмам,тем хуже будет неизбежный кризис. Чем раньше рын-ки поймут ошибочность своих проектов, тем быстрее и сменьшими потерями они смогут их исправить. Для построения более справедливой рыночнойфинансово-валютной системы необходимо осознать сле-дующие фундаментальные положения. Управляемая денежная эмиссия и манипуляция процен-том представляют собой вторжение в механизм рыночногоценообразования, которое управляется взаимодействиемпотребительского спроса и производственного предложе-ния. Цены, включая стоимость капитала и заработные платы,должны быть мобильны для предотвращения дислокаций,свободно колебаться под влиянием этих рыночных сил, ане поддерживаться увеличением денежного предложе-ния. Свободное ценообразование лежит в основе мобильно-сти капитала и трудовых ресурсов, необходимых для гар- Для предотвращения повторения кризисовмоничной международной торговли и мирных взаимовы- необходимо проведение коренной реформыгодных отношений. Рост денежной массы должен быть естественным, неза- существующей в мире банковской и валютнойвисимым от монетарной, а следовательно, государствен- систем, которая бы исключала широкоеной политики и специальных интересов. Зависимость государственное вмешательство в банковскуюпроизводства денег от политических решений создает и предпринимательскую деятельность.неопределенность для одних участников рынка, а другимдает несправедливое преимущество. Любой объем денегдостаточен для эффективного функционирования эконо-мики. Только создание прибыльных производств способно капитализма, но и любого свободного общества.устойчиво удовлетворять растущий потребительский спрос Кредитно-денежная политика, зависимость эмиссиинаиболее доступным и постоянным способом. Ограниче- валюты и кредита от политических интересов являютсяние денежной массы при росте объема товаров приведет к главными причинами как неравномерного экономическо-их большей доступности и снижению цен. Роль государства го развития, так и кризисов, возникающих в результатедолжна сводиться к обеспечению нормального функцио- кредитно-долговой экспансии. Манипуляция кредитно-нирования рынка, защите прав собственности, максималь- денежным предложением лежит в основе ущербности иному поощрению свободного предпринимательства и ры- несправедливости существующего устройства глобальныхночной конкуренции. В этом заключается успех не только финансов и экономики, о котором говорит Н. А. Назарбаев.Ақша массасын көбейту және мемлекеттік шығындарды It is impossible to fight against the crisis by increasing the monetaryтұтынушылық сұранысты «ынталандыру» мақсатында арт- weight and the state expenses for «stimulation» of a consumer demandтыру арқылы дағдарыспен күресуге болмайды, себебі дағдарыс as it often occurs or at the expense of unfair income redistributionне тиімді кәсіпорындарда табысты әділетсіз бөлуден, не of the effective enterprises and taxpayers to weak and inefficient, orжаңа ақшалар эмиссиясының көбеюінен туындайды. Төменгі increase in issue of new money and/or attraction of loans. Low interestпайыздық ставкалар салымдарға салық, ал болашақ сұранысқа, rates are a tax on savings, a basis of future demand, investments andинвестицияларға, өндіріске негіз бола алады. Экономиканы productions. Consequences of the inflationary stimulation of economy areинфляциялық ынталандыру елдің зейнетақы жүйесіне мейлінше even more pernicious for pension systems of the countries in which it isзиянды. Мұндай ынталандыру зейнетақы жүйелерінде белсенді actively conducted that once again shows a short-term and unsystematicтүрде жүргізіліп жатыр. Және бұл әдіс болашақта үлкен character of measures of fight against the crisis, bearing still big problemsпроблемаларға ұрындыратын жүйесіз, уақытша сипатқа ие. in long-term prospect. 64 №1 (56), 2013 Kazenergy 65
 • актуально ключительного экспорта на внешние рынки подготовке кадров для работы по использо- черного золота. ванию геотермальной энергии, улучшению Однако США по-прежнему остаются глав- системы управления уже имеющихся энер- ным партнером Астаны в области энерге- гетических мощностей в республике плюс тики, причем, по расчетам представителей налаживанию бережного расходования элек- американского правительства, подобное троэнергии на производственных мощностях сотрудничество с Казахстаном обречено Казахстана. быть долгосрочным. И вне зависимости как Немалое внимание будет уделяться сотруд- от дальнейшего развития альтернативных ничеству в добыче углеводородных ресур- источников энергии, так и от общей конъ- сов. Здесь Соединенные Штаты предложили юнктуры мировых цен на нефть, которым Казахстану свои технологии и практические периодически предрекают то критический наработки по развитию залежей сланцевого обвал, то какие-то немыслимые взлеты на газа и других видов энергии, которые ранее случай резкого обострения международной в республике в промышленном масштабе не обстановки вокруг Ирана и его ядерной про- добывались. Важно, что по всем этим направ- граммы. лениям, с одной стороны, Казахстан всерьез Так что же на ближайший год «светит» Ка- рассчитывает на американскую помощь, а с захстану в области энергетического сотруд- другой — настойчиво продолжает «долбить» ничества с Соединенными Штатами? И каким американцев относительно поддержки в образом Астана все-таки может под надеж- диверсификации энергетических проектов, ным «прикрытием» нефтедобычи добиться которые пока сконцентрированы исключи- более активного инвестирования со стороны тельно на нефти и природном газе. США в другие, неэнергетические области на- циональной экономики? Многовекторность энергетических маршрутов не всегда стыкуется с Четыре категории с одним многовекторной внешней политикой смыслом – партнерствоватьАМЕРИКАНСКАЯ Особое внимание в нынешнем году Сое- Казахстанско-американское сотрудниче- диненные Штаты планируют уделить в со- ство в области энергетики призвана коор- трудничестве с Казахстаном расширению динировать специальная межправитель- энергетического экспорта по самым различ- ственная комиссия, которая традиционно ным маршрутам и трубопроводам, которые возглавляется министром нефти и газа Ка- снизили бы зависимость в этой сфере АстаныКАРТА АСТАНЫ захстана и одним из заместителей министра от России. Замечу, что делается это амери- энергетики США. Подписанный в прошлом канцами не потому, что они так уж хотели году в Вашингтоне так называемый план со- бы «энергетически насолить» Москве, сколь- вместных действий двух энергетических ве- ко потому, что Вашингтону действительно домств предусматривает до конца текущего кажется правильным – чем больше будет Э года сконцентрировать все усилия на четырех маршрутов для доставки на мировые рынки основных направлениях сотрудничества – энергоресурсов, тем у того же Казахстана ядерная энергетика и безопасность ядерных будет больше независимости при принятии нергетическая политика, да плюс поддержка его в обеих странах на са- установок, добыча углеводородного сырья, важнейших не только энергетических, но иСША планируют со- реализуемая Казахстаном за мом высоком политическом уровне. развитие технологий в области возобновляе- политических решений.хранить Казахстан годы независимости, всег- По прошествии более 20 лет независимо- мой энергии и эффективного использования Здесь важно, что по той же Центральной да ориентировалась на не- сти многие (особенно в Казахстане) считают, энергетических ресурсов, а также развитие Азии у США и Казахстана – идентичная точкасвоим стратегиче- сколько направлений и по- тенциальных партнеров. И что те первые соглашения, которые были за- ключены между США и Казахстаном в начале гидроэнергетики. Все эти направления в принципе выгодны для казахстанской сторо- зрения: трубопроводы отсюда должны идти по самым различным направлениям. И дажеским партнером в хотя нынче развитию энер- Ю. Сигов, гетического сотрудничества 90-х годов прошлого века в области энергети- ки, оказались явно невыгодными для молодой ны, и вопрос только в том, насколько Соеди- ненные Штаты каждое из них будут готовы прокладка новых нефтепроводов из Казах- стана, а также дополнительных газопрово-области энергетики Вашингтон с Китаем в Астане отдается республики. И, дескать, поэтому не только не просто «одобрять на бумаге», но и оказы- дов в сторону Китая Вашингтон особенно нена ближайшие деся- определенный приоритет, из ведущих запад- нуждаются в пересмотре, но и в постепен- вать Астане поддержку в практической пло- пугает. ных государств стратегическим союзником ном «замещении» присутствия американцев скости. В том, что касается ядерной энерге- Другое дело Иран. Здесь Соединенныетилетия в области энергетики для республики по- в энергетических проектах, осуществляемых тики, США будут оказывать и дальше помощь Штаты уже не первый год оказывают на Аста- прежнему остаются Соединенные Штаты. на казахстанской территории. Казахстану в деле обеспечения безопасности ну весьма конкретный нажим и «по-дружески Вне зависимости от того, что США не по- Есть также сторонники снижения доли ядерных разработок, а также в контроле за не советуют» Казахстану участвовать в каких купают в Казахстане ни нефть, ни газ, а также участия Соединенных Штатов в энергетиче- нераспространением ядерных материалов бы то ни было энергетических проектах, в учитывая, что географически Америка распо- ских делах Казахстана в пользу России и Ки- и пресечения их незаконной продажи. Для которых планируется прокладывать трубо- ложена куда дальше от казахстанских границ, тая, а также ряда европейских стран (прежде этой цели Соединенные Штаты планируют проводы через иранскую территорию. Зато в чем Китай, Россия и ряд центральноазиатских всего, Италии и Франции). Наконец, объемы создать в Казахстане центр по ядерной без- сторону Турции Соединенные Штаты готовы государств, именно с Соединенными Штата- сотрудничества в нефтедобыче с США Ка- опасности, содействовать переналадке ядер- не только Казахстану помочь в прокладке но- ми у Астаны за все эти годы сложились наи- захстан мог бы постепенно снижать за счет ных технологий, имеющихся в республике для вых энергетических маршрутов, но и содей- более надежные и устойчивые связи в энер- более активного развития национальной использования низкообогащенного урана, а ствовать в этом турецкой стороне. гетической сфере. Этому способствуют сразу атомной энергетики (здесь наиболее перспек- также помочь Астане активнее участвовать в И по-прежнему весьма чувствительными в несколько важных факторов, но определяю- тивными выглядят варианты взаимодействия программах мирного использования ядерных двухсторонних энергетических отношениях щим из них является прагматический подход с Канадой и Россией) и тем самым уменьшать технологий для гражданских нужд. между Соединенными Штатами и Казахста- к подобному сотрудничеству с обеих сторон, зависимость собственного бюджета от ис- Помогать США намерены Казахстану и в ном будут оставаться соглашения о разделе66 №1 (56), 2013 Kazenergy 67
 • актуальнопродукции, которые американские компании Особое внимание ключенных соглашений, ни о каких серьез- республиками прибыли, которые компанииполучили на очень выгодных для себя услови- в нынешнем году ных иностранных инвестициях в энергетику Соединенных Штатов получают в Казахстане.ях еще в начале 90-х годов, когда республика Соединенные Штаты Казахстана нельзя даже мечтать. Но и руко- А также гораздо более свободные условия итолько стала независимой и отчаянно нужда- водство Казахстана не намерено отступать, для работы, и для вывоза прибылей, которыхлась в передовых технологиях и зарубежных планируют уделить в тем более что недра все-таки принадлежат нет и в помине в очень многих других госу-инвестициях в свой энергетический сектор. сотрудничестве с Казахстаном именно Казахстану, а не иностранцам. дарствах, где те же «Шеврон» или «Конноко- В то время американские компании на са- расширению энергетического В любом случае и в этом, и в будущем Филиппс» ведут свой бизнес.мом деле немало рисковали, вкладывая мил- экспорта по самым различным году правительство Казахстана и руковод- Руководство той же компании «Шеврон»,лиарды долларов в казахстанскую «нефтян- ство ведущих американских энергетических несмотря на то что с казахстанскими регу-ку», и практически именно США долгое время маршрутам и трубопроводам, компаний, работающих в республике, будут ляторами оно имело немало проблем, не-были единственной страной, по-серьезному которые снизили бы вынуждены искать компромисс. Потому как однократно заверяло президента странывкладывавшейся в энергетический сектор Ка- зависимость в этой сфере они нуждаются друг в друге и куда больше Н. Назарбаева в том, что оно готово и дальшезахстана. Напомню, что еще в 1992 году ком- выигрывают от взаимодействия, чем могут оставаться и работать в республике. Причемпания «Шеврон» создала с казахстанской сто- Астаны от России. Замечу, что потерять в случае обострения спора о дохо- не только непосредственно в добыче нефти,роной первое совместное предприятие для делается это американцами не дах с раздела продукции. но и вкладывать средства в строительство ве-разработки месторождения Тенгиз, а также потому, что они так уж хотели тряных станций, помогая тем самым Казахста-других нефтеносных полей в казахстанском бы «энергетически насолить» Прагматика в отношениях США ну развивать производство возобновляемыхсекторе Каспийского моря. и Казахстана по-прежнему источников энергии. С тех пор Казахстан по-прежнему сильно Москве, сколько потому, что Если же оценить объем прямых внешнихзависим от получения со стороны ведущих Вашингтону действительно перевешивает взаимные претензии инвестиций в Казахстане, то, по данным наамериканских (а также ряда европейских) и недовольства 2012 год, они со стороны американских ком- кажется правильным – чемкомпаний передовых технологий. Однако по- То, что американская сторона в последние паний составили 16,4 процента, или свыше 37сле того как цены на нефть с начала нынеш- больше будет маршрутов пару лет неоднократно выражала свое недо- млрд долларов. Среди этих компаний  — ве-него века вновь существенно возросли, Аста- для доставки на мировые вольство более решительными действиями дущие энергетические структуры США. Так,на самым решительным образом стремится рынки энергоресурсов, тем казахстанского правительства по более спра- корпорация «Экссон-Мобил» (кстати, круп-пересмотреть заключенные ранее соглаше- ведливому распределению доходов от до- нейшая в мире частная нефтедобывающаяния с большей выгодой для национальных у того же Казахстана будет бычи углеводородного сырья в республике, компания) владеет в Казахстане 7,5 процентаэнергетических компаний. больше независимости при ни для кого не секрет. Между тем свое при- акций Каспийского трубопроводного Консор- это тем же американцам всегда не нравилось, последние годы весьма конструктивные и Со своей стороны представители амери- принятии важнейших не сутствие в казахстанской энергетике США не циума, 16,81 процента нефтяного поля Каша- и они регулярно казахстанскую сторону от доверительные отношения (несмотря наканских энергетических компаний считают, только не собираются сворачивать, но и на- ган и 25 процентами нефтяного месторожде- расширения связей с Россией и Китаем, к при- разницу в возрасте и определенные внешне-что без стабильного и не меняющегося по только энергетических, но и мерены его на перспективу расширять. ния Тенгиз. меру, отговаривали. политические различия в подходах к различ-прихоти властей налогового законодатель- политических решений. Главной причиной этого являются несопо- Не менее активен в Казахстане по-прежнему Последние же усилия Казахстана более ным проблемам). Такое же конструктивноества, не говоря уже о пересмотре ранее за- ставимые с другими центральноазиатскими и «Шеврон» — ему принадлежат 15 процентов плотно интегрироваться в постсоветские сотрудничество идет по линии различных акций КТК, половина акций месторождения экономические объединения (по типу Тамо- министерств и ведомств двух государств, Тенгиз и 20 процентов месторождения Кара- женного союза и планируемого Евразийского что к концу нынешнего года обещает при- чаганак. За ними следует компания «Конноко- союза) откровенно не устраивают Вашингтон, вести к долгожданному членству Казахстана Филлипс», у которой есть в собственности 8,4 о чем высокопоставленные сотрудники адми- во Всемирной торговой организации (хотя процента акций месторождения Кашаган на нистрации Б. Обамы регулярно напоминают до сих пор сложно предположить, выиграет Каспии, а также очень хорошие перспективы Астане как по оцициальным каналам, так и ли от этого казахстанская экономика, в том стать самым крупным инвестором в нефтедо- в приватных беседах. В несколько меньшей числе ее энергетический сектор, или, напро- бычу во всем Каспийском бассейне. степени Соединенные Штаты беспокоят рас- тив, окажется в проигрыше). В том же месторождении Кашаган именно ширяющиеся энергетические связи Казах- Безусловно, в администрации Б. Обамы учи- американские энергетические компании фак- стана и Китая, поскольку с КНР у США свои тывают тот факт, что Казахстан за более чем тически контролируют добычу и разведку экономические интересы, и объемы взаимной 20-летнюю независимую историю «повзрос- на важнейших для Казахстана нефтеносных торговли между этими двумя странами не лел» как государство, заработал себе важные полях: сам Кашаган (его запасы оцениваются имеют аналогов в мире (это более миллиарда имиджевые очки как в регионе Центральной в 5,4 триллиона тонн нефти), Тенгиз (3,1 мил- долларов в день!). Поэтому для американцев Азии, так и в целом на международной арене. лиарда тонн нефти), Королевского поля (188 сохранение высоких темпов роста китайской Главное, что для Америки Казахстан – это млн тонн) и Карачаганак (его запасы составля- экономики в принципе благо, которому Казах- партнер предсказуемый, надежный, более- ют 1 млрд тонн нефти, газового конденсата и стан своими поставками нефти, по оценкам менее адекватный тем пониманиям выгодно- природного газа). американских экспертов, только содействует. сти взаимодействия, которые США применя- Также не стоит забывать о том, что Казах- ют ко всем постсоветским странам. «Большая политика» должна будет стан для США – один из важных партнеров А это значит, что и Казахстан, и в целом вся помочь «большой энергетике» – в Центральной Азии по Афганистану даже Центральная Азия для ведущих американских при условии, что республика не имеет с энергетических компаний будут оставаться другого пути у Астаны и Вашингтона этой страной общей границы. Поэтому для важным стратегическим партнером: и в силу нет Соединенных Штатов Казахстан в Централь- своего выгодного срединного географиче- Таким образом, американский энергетиче- ной Азии – не просто важнейший энергети- ского положения в Евразии, и из-за наличия ский бизнес более чем серьезно настроен: и ческий, но и политический партнер. А для огромных энергетических ресурсов, что гаран- на будущее оставаться в Казахстане, и всяче- того чтобы, прежде всего, энергетическое тированно будет приносить компаниям США ски укреплять в республике свои позиции. сотрудничество между двумя странами немалые прибыли. Поэтому с уверенностью Между тем стоит учитывать, что Казахстан с успешно развивалось, ему постоянно требу- можно констатировать, что Соединенные самого момента обретения своей независи- ется полновесная политическая поддержка Штаты будут и дальше укреплять сотрудни- мости никогда не ориентировался в развитии на уровне первых лиц государств. С учетом чество с Казахстаном по всем направлениям, своей экономики исключительно на одного, того, что между президентами двух стран а «большая энергетика» останется для него пусть и самого надежного с виду, партнера. А Б.  Обамой и Н.  Назарбаевым сложились за прочной и надежной основой. 68 №1 (56), 2013 Kazenergy 69
 • актуальноЖаңа белес:өсім трансформациясыКезекті мұнай циклі Қазақстанүшін дамудың жаңа жолдарын ашып отыр Әлемдік нарық сұранысты шектеп Экономикалық тиімділіктің ұлттықEnergy Focus отырады қоры Биылғы жылдың бірінші жартысында, әсіресе, Осындай жағдайда мұнайдың өзіндік бағасы фак- Әлемде мұнай баррелінің бағасы 2012 жылдың екінші тоқсанында әлемнің мұнай торы күрт артады, себебі өндіруші жобалардың 100 доллардың төңірегінде әрі-бері нарығын баға тұрақсыздығы жаулап алды. Мысалы, сәуірде қара алтын құны шарықтап, ішкі тиімділік нормасы операторларға баға тұрақсыздығына төзуге мүмкіндік береді. құбылып тұрған шақ, ал Еуропаны Brent маркасының баррелі 120 долларға дейін Бұл жерде мұнай өндірушілер жер астын экономикалық рецессия дендесе, көтерілсе, маусым айында ол 90 долларға дейін төмендеп, бүгінде максималдық дәрежеден көрі пайдаланушыларға қарағанда басымдыққа ие – әсіресе, өздерінің корпоративтік және жобалық Қытайда өсім қарқыны бәсеңдегені минималдық дәрежеге жақындап отыр. Қазір бюджетіндегі мол шығындары арқасында. белгілі. Бұның бәріне қарап, бағаның өсуіне мұнайға сұраныстың айтарлықтай артуы емес, Иранмен арада әскери жанжал бастала Соның нәтижесінде, бірінші топ бүгінгі жоғары бәсекелестік жағдайында екіншісін ығыстыра Еуразия нарығында мұнайға деген қалса, Парсы шығанағынан жететін энергетикалық алады. сұраныстың азаятынын, демек, шикізат көлемі кемиді деген қауіп себепші. Қазақстанға жақын орналасқан мұнай Бүгінгі таңда әлемдік нарықта мұнайға сұранысқа аймақтарында сала экономикасы тиімділікті «қара алтын» сатушылар арасында қарағанда, ұсыныс жоғары. ОПЕК-тің мәліметіне сақтауға тырысады (құрлықтық Әзербайжан, бәсекелестіктің күшейетінін қарағанда, екінші тоқсанның соңында қара Ферғана жазығы) немесе оның тиімділігі кей алтынның артық қоры тәулігіне 2.4 млн баррельге жерлерде жоғары емес (Ресейдегі Ненец және пайымдау қиын емес. Қалыптасып жуықтаған, өйткені дүниежүзінде тұтыну деңгейі Ханты-Мансы округі). Сондықтан Ресейде келе жатқан «сатушылар нарығы» тәулігіне 90 млн баррельден 89.8 млн-ға дейін мұнай бағасының төмендеуіне алаңдайтындар төмендеген. Қытай тәрізді сұйық көмірсутекті көп, ал Әзербайжан мен Өзбекстан өздерінің Қазақстанға осы онжылдықта экспорттаушы ірі орталықта сұраныс үш жылдан энергетикалық кешендерінде сұйық дәстүрлі бәсекелестері арасында бері алғаш рет төмендеді, ал маусымда импорт көмірсутектерге балама ретінде газға баса мән мамыр айындағы 14.8 пайыз деңгейіне дейін беріп отыр. Алайда Қазақстан үшін бұл жағдай өзінің энергетикалық ұстанымын құлдырады. АҚШ-тың Энергетикалық ақпарат аса қайғылы емес, өйткені мұнай саласының нығайтып алуға мүмкіндік беруі басқармасының (EIA) болжамына жүгінсек, келесі орташа тиімділігі бізде шамамен 70 пайыздың жылы Brent баррелінің орташа құны 2012 жылмен төңірегінде. мүмкін. Сонымен қатар, ғаламдық салыстырғанда 6 долларға арзандайды, сұраныс Бұл көрсеткішке Қазақстан көмірсутектері тенденциялар Қазақстанда 2010- біршама өссе де бұрынғы болжамға қарағанда кешенінің дамуына қатысып отырған барлау, бәрібір тәулігіне 360 мың баррельге аз болмақ. игеру жобалары (E&Pprojects) анағұрлым ықпал 2011 жылдары дағдарыстың бірінші Аталған басқарма мұны әлем экономикасының етіп отыр. Бірінші кезекте олардың қатарына толқынынан кейін басталған дамуындағы жағымсыз жайттармен түсіндіреді. Теңіз, Қарашығанақ оншорлық кеніштерін бар- Бұл көрсеткіштерді ОПЕК пен Еуропа одағы да лау мен Қашаған теңіз кенішін игеру жобалары мұнай саласын транформациялау қуаттайды. Ғаламдық энергетиканың газ секторы жатады. Оларды біріктіріп отырған – мұнай үрдісін шапшаңдатуы да ғажап да осындай жағдайда дамып отыр: баға төмендеп шығару деңгейінің жоғарылығы ғана емес, барады, ал Еуропада сұраныс мардымсыз. бұрынғы жылдары ауқымды инвестиция салы- емес. Алайда Президент Нұрсұлтан Мұнай сатушылар құлдырап бара жатқан нуы, транпорттық инфрақұрылымның дамуы Назарбаев тапсырма етіп жүктеген нарыққа қалай қарайды? ОПЕК-ке мүше елдердің мен әртараптылығы, ал келешегі зор Шығыс басым көпшілігі шикізат жеткізуді қысқартты: Сібірге бұлар жетіспейді. 2020 жылы мұнай өндірісін жылына маусымдағы 24 миллионнан шілде айында Қашағанды тиімділігі жақсы операторлар то- 130-140 млн тоннаға жеткізу және тәулігіне 220 мың баррельге дейін төмендеді. бына жатқызуға болады, себебі оны тәжірибелік- Еуразияның өзіміз мекендейтін бөлігінде был- өндірістік дамыту аясында қаржыландыру салалық табысты 30 пайызға тырмен салыстырғанда барлық өндірушілер экс- аяқталып қалды, кенішті сынақ ретінде пайда- арттыру жоспарлары мемлекеттік портты кемітті – Ресейден бастап Әзербайжанға лану таяу айларда, коммерциялық пайдалану дейін. Бірақ осынау жағымсыз үрдістердің ішінде келесі жылы жазда басталады. Әзірге аталған қолдауды қажет етеді. Қазақстан үшін оңтайлы алғышарттар бар. мегажобалар тұтастай алғанда жылына 37- 72 №1 (56), 2013 Kazenergy 73
 • актуально 38 млн тонна немесе Қазақстанда өндірілетін гөрі қымбатырақ тауар ала отырып, 1 тонна бар. АҚШ-та сланцтық газдың 1000 кубын мұнайдың жартысына жуығын бермек. мұнай мен 1 мың текше газдан түсетін табыс ар- өндірудің өзіндік бағасы кемінде – 130 доллар, Қазақстандағы мұнай өндіруші компаниялардың татын болады (500%). Екіншіден, Қазақстанның Еуразияда осынша көгілдір отынды шығару үшін көпшілігі капиталдық салымдардың шегінен шаруашылық жүйесінде қайта өңдеу секторына орта есеппен 15-20 доллар жұмсалады. Яғни, өтті деуге болады. Дегенмен, инвесторларда едәуір үлес қосылады: ЖІӨ шаққанда қазіргі 11.4 Қазақстанда дәстүрлі табиғи газды өндірумен қазіргі тиімділік ахуалы біркелкі емес. Алайда пайыздық үлес 2020 жылы 13 пайызға жетеді, ал салыстырғанда, сланцтық газ өндірісі табысы мұнай өндірісі экономикасының жалпы елдік экспортқа қосылған үлес – қазіргі 10 пайыздан 8 шамалы бизнес түріне жатады. құрылымында ҚР жағдайы Еуразияның құрлықтық жылдан кейін 45 пайызға дейін көтеріледі. Дегенмен, бұл жағдай елімізде балама энер- бөлігіндегі өзге мемлекеттермен салыстырған ең Осынау істе мұнайгаз саласының өңдеу кешені гия көздерінің даму келешегін жоққа шығара Өз орныңды табу үздік саналады. басты рөл ойнамақ. Шикі мұнай мен газ сау- алмайды. Сонда да таяу болашақта мұнайгаз дасында ғаламдық қауіп күшейіп отырғанда, саласының елімізге берер пайдасы молырақ. Қазақстанның көмірсутегі экспортын трансфор- Ал балама энергия көздері ең алдымен сол Атырау, Батыс Қазақстан облыстарындағы ірі мациялау ұлттық экономиканы энергетикалық энергияға зәру елдер үшін өзекті. құрлықтық мұнай кеніштерінде мұнай өндірісінің өнімдер бағасының құбылуы алдында тұрақты Ескеретін бір жайт, Республикамыздың осы өзіндік құны елімізде және Орталық, Солтүстік етіп, оның даму қарқынын бүгінгі заман талабы- онжылдыққа белгілеген даму жоспарлары ора- Жаңа міндеттер, нақты басымдықтар Еуразияда ең төменгі дәрежеде. «Теңізшевройл», на сәйкестендіре алады. сан және олар мол қаражатты қажет етеді. Мыса- Қарашығанақ консорциумы, «Эмбімұнайгаз» лы, Теңіз бен Қарашығанақта өндірісті кеңейтуге, кәсіпорны бірігіп, дамуға 20 млрд доллар ин- Қашаған кенішін ауқымда игеруге, «ҚазМұнайГаз» вестиция салды. Яғни, олар мұнай бағасы Әлемде ресурстар мен инвестициялар үшін ұлттық компаниясының құрлықтағы ірі перспек- төмендеп жатқан қазіргі уақытқа дейін жобалар бәсеке күшейіп отыр. Оған дәлел – әртүрлі тивалы аудандарын барлауға жалпы алғанда 130 тиімділігінің бұрынғы жоғары деңгейін қайта елдерде үкіметтердің құлатылуы, «сауда млрд доллар қосымша инвестиция қажет болады. қалпына келтірді. соғыстары», нарықтағы күштілердің әлсіздерге Мұнай өңдеу зауыттарын модернизациялауға Бұл тұрғыдан алғанда Қашаған жобасы бірқатар өз үкімін жүргізуі. Осындай жағдайда Қазақстан 4 млрд доллар, мұнайгазхимия және газ та- қиындықтарға тап болды: дайындық кезеңі созы- экономикасының мықты салалары (мұнай сала- сымалдау саласын жаңғыртуға 10 млрд дол- лып кетті, бірақ соның есесіне мұнда іс жүзінде сы) өзінің бар мүмкіндіктерін мейлінше жүзеге лар қаражат жұмсау жоспарланып отыр. Бұл 2013 жылы өндірісті 0.5 млн тоннаға жеткізіп, асыра отырып, еліміздің ішкі және әлемдік жоспарлардың барлығы - ҚР энергетика саласын одан кейінгі бірнеше жылда 20 млн тоннадан аренадағы ұстанымдарын нығайта білуі керек. қайтсе де сақтаудың емес, жаңа жағдайға, жаңа асыру үшін өндірістік база құрылып отыр. Бұл мақсатқа жету жолында біздің салалық және сапаға көшірудің амалдары. Және де сыртқы Тек белгілі үш мегажоба еліміздің осы жылдың көлемінде Қазақстанда бір жағынан мемлекеттік саясатымыздың бағыттары айқын коньюктураның ең жағымсыз кезеңінде қаржы онжылдықта Еуразия нарығына өлшемді энергетикалық тауарларды өз ішінде көбірек әрі дұрыс болғаны абзал. мен ұйымдастыру ресурстарын Қазақстанның бағамен 60 млн тоннаға жуық мұнай шығаруына тұтыну, екінші жағынан - тереңдегі көмірсутегі Мысалы, кейінгі жылдары энергетикалық тәжірибелік емес, дәстүр бойынша мықты мүмкіндік жасамақ. Көрші елдерде мұндай жоба- өнімдерін шығару мен эспорттау саясаты тауар импорттайтын АҚШ, Еуропа одағы, Жа- бағыттарына жұмылдырған абзал. Мұнайдан лар жоқ, соған қарағанда, 2015 жылдан кейін ҚР қалыптасып, жүзеге аса бастады. пония тәрізді ірі орталықтарда қалпына келгіш түскен долларлар тасқыны әлі де толастаған жоқ, ғаламдық мұнай саудасында өндірістік тиімділігі Сандық көрсеткішпен алғанда, жүктелген энергия индустриясы мен сланцтық газ өндірісі алайда оларды елге әкеліп жатқан саланың өзі төмендеу Батыс Сібірден, Каспий аймағынан, міндеттер мынадай сипатқа ие. 2016 жылға даму үстінде. Мұндай жобалар Қазақстанда қолдауға мұқтаж. Парсы шығанағының теріскейінен жеткізілетін дейін Қазақстан зауыттарында мұнай өңдеу да жоспарланып отыр. Тек жел электр энергия- Энергетикалық елдер үшін қосымша өнімдердің бір бөлігінің орнын басатын болады. көлемі жылына 14 млн тоннадан 17 млн тоннаға сын өндіруге жарты миллиард долларға жуық қиындықтар кезеңі туындап келеді, бірақ Келешекте Қазақстан Теңіздегі «Кеңею болашағы жетуі керек, ал мұнай өнімдері өндірісін – қаражат керек екен. Сондықтан, тіпті мұнай мен Қазақстан тәрізді державалар үшін – бұл жаңа жобасы» бойынша өндірісті жылына 36-38 млн 10.4 млн тоннадан 13.9 тонна дейін арттыру газ импорттаушы елдердің өзінде мұндай «жа- мүмкіндіктер кезеңі. Ал осы мүмкіндіктерді тоннаға, Қарашығанақта – 15-16 млн тоннаға, көзделіп отыр. Тауарлық газды ішкі нарыққа сыл энергетиканы» дамыту жұмыстары тұралап 100 пайыз пайдалану саланың ғана емес, Қашағанда – 70-75 млн тоннаға жеткізіп, жылдық жеткізу алдағы бірнеше жылда 23 млрд текше- отыр. Себебі газдың 1 кВт/с қалпына келгіш мемлекеттің де міндеті. Бұл орайда мемлекеттің экспортты 120-130 млн тоннаға дейін арттыруды метрден 35 млрд-тан астам текшеметр көлемге энергиядан 30-50 пайызға арзан. Оның үстіне, стратегиялық және ұзақмерзімдік ұстанымы көздеп отыр. Бүгінде осылайша қалыптасып келе ұлғаймақ. Сол үшін қазір қолданыстағы үш ірі қалпына келгіш энергия көзін экспорттау мүмкін салаға, мұнай компанияларына жан-жақты, жатқан үрдіс Қазақстанның бәсекелестік позици- мұнай өңдеу зауыты жаңартылып жатыр – Аты- емес. Ал Қазақстаннан электр энергиясын экс- соның ішінде салықтық, инвестициялық заңдар ясын нығайтып, оның әлемдік саудаға ықпалын рауда, Шымкентте және Павлодарда, және жаңа порттау территориялық жағынан тиімсіз, деген- тұрғысынан қолдау көрсетуге бағытталуы ке- қазіргі ОПЕК пен Ресейдің (объективті себептер- зауыт салынуы да ғажап емес. Газ саласына кел- мен, көмірсутегін сыртқа шығаруға мүмкіндік рек. ге байланысты оларда өндіріс көлемі қысқарып сек, Жаңажол Газ өңдеу зауытын кеңейту мен келеді) ықпалы деңгейіне көтеруі мүмкін. Қарабатан кешенін іске қосу жұмыстары және Әрине, бұл жоспарларды жүзеге асыру Қарашығанақ зауытының құрылысы аяқталмақ. миллиардтаған доллар қаражатты қажет етеді, Сонымен қатар, Бейнеу-Бозой-Шымкент және дейтұрғанмен олар қалыптасып қойған өндірістік Қостанай-Көкшетау-Астана жаңа газ құбырлары У нефтегазовой отрасли республики намечены на нынешнее In the oil and gas sphere Kazakhstan has a capital-intensive Қайта өңдеу – рецессияға балама базаны әрі қарай дамыта түспек. да салынады. десятилетие большие и капиталоемкие планы развития — development plans for this decade - expansion of production on Tengiz Қазақстандық E&Pprojects өнімдері мен жаңа расширение добычи на Тенгизе и Карачаганаке, переход к and Karachaganak, transition to Kashagans full-scale development, мұнайхимия өңдеу ошақтарының өнімдері полномасштабной разработке Кашагана, разведка больших exploration of wide perspective onshore regions by the National Бірақ Қазақстанның шикі мұнай нарығындағы болашақта Атырау газхимия кешені тәрізді перспективных районов суши национальной компанией «Каз- company “KazMunaiGas”. жүзеге асыра алатын жобалары - саланы ірі мұнай және газхимия кәсіпорындары МунайГаз». The world competition for the markets, resources and investments тереңірек трансформациялау перспективасының үшін шикізат көзіне айналмақ. Бұл өндірістің Мировая конкуренция за рынки, ресурсы и инвестиции сегодня becomes tougher today. The visual proof to that is overthrow of the бір бөлігі ғана. Ғаламдық нарықта энергетикалық құрылысы 2014-2016 жылдары аяқталып, 450 ужесточается. Свидетельства тому — свержение прави- governments in various countries, «trade wars», imposing by stronger тауарлар бағасының төмендеуіне рецидивтер мың тонна полипропилен, 800 мың тонна полиэ- тельств в различных странах, «торговые войны», навязыва- participants of the market their conditions to weaker partners. In жиілеп барады: тек жаңа заманда оған кемінде тилен шығарылады. Өзге өндіріс ошақтарында ние более сильными участниками рынка своих условий более such conditions it is necessary, that strengths of the economy of үш мәрте ұшыраппыз – 1990-шы жылдары, 2000- жүздеген тонна стирол, ксилол, ПЭТФ сияқты слабым партнерам. В таких условиях необходимо, чтобы силь- Kazakhstan, such as the oil industry, which is certainly one of them, шы жылдары және осы онжылдықта. Бұның бәрі химиялық өнімдер өндіру көзделіп отыр. Және ные стороны экономики РК — а нефтяная отрасль, безусловно, realized its potential as much as possible, strengthening both internal экспорттаушы-елдер экономикалары шикізат де бұл саясаттың нәтижелері коммерциялық к ним относится — максимально реализовывали свой потенци- and international positions of the country. тауарларының бағасына тәуелді болмауы керек және макроэкономикалық салада көрініс ал, укрепляя и внутренние, и международные позиции страны. дегенге меңзейтіндей. Осы орайда соңғы 2-3 таппақ. Бір жағынан көмірсутекті шикізаттан74 №1 (56), 2013 Kazenergy 75
 • Актуально Индией и Пакистаном обе страны вполне в состоянии договориться Индия и Пакистан не будут вести дискуссий сПойдет ли между собой о прокладке такого газопровода. Причем Пакистан мог Туркменистаном о правах человека и демократии. бы получать от его существования как транзитные платежи (и очень Поэтому с ними сотрудничать для Ашхабада выгоднее и даже немаленькие), так и какую-то часть газа использовать для своих спокойнеецентральноазиатский внутренних нужд. Индия же заведомо получала как минимум бы на ближайшие 30-35 Теперь посмотрим на реальные интересы тех, кто в этот весьма до- лет надежный источник газового снабжения, прежде всего, для своей рогостоящий проект мог бы вложить деньги, и насколько сам рынок стремительно растущей промышленности. А Туркменистан (в перспек- газа будет готов «приветствовать» появление такого трубопровода, какгаз в Индию тиве к проекту планировалось подключить Узбекистан и Казахстан) по- ТАПИ. Когда под эгидой Азиатского банка развития планировалось лучил бы в лице Дели крупнейшего и надежного потребителя товара «продать имидж» ТАПИ для потенциальных инвесторов, то упомина- и гарантированный валютный источник, не обремененный какими-то лось об информационной закрытости Туркменистана и неуверенности политическими или иными конъюнктурными соображениями. внешних инвесторов в том, что с Ашхабадом по такому масштабному Но главное в этом проекте (по крайней мере, в последние пару проекту вообще имеет смысл иметь дело. лет именно эта причина стабильно озвучивается) – это возможность Однако есть желание самого Туркменистана продвигать на между-Попытка проложить трансазиатский газопровод содействовать прокладкой газопровода из Туркменистана в Индию народной арене этот проект. А есть еще и прагматический подход са-с берегов Каспия к Индийскому океану – не стабилизации Афганистана. С помощью подобной газовой трубы из Центральной Азии есть намерения «подтащить» Кабул к более тесному мих инвесторов, которые в случае с ТАПИ будут рисковать не только миллиардами долларов, но и политическими последствиями. Что каса-только «большая энергетика», но и еще большая региональному сотрудничеству и тем самым пресечь возможность воз- ется наиболее «денежных» участников такого проекта – американскихполитика в регионе. рождения влияния талибов, если в экономике страны – в том числе и благодаря этому газопроводу – ситуация будет налаживаться (кстати, энергетических компаний, то им само руководство США «прозрачно на- мекнуло», что в подобной затее им выгоднее было бы поучаствовать. по территории Афганистана трубопровод будет иметь протяженность Понятное дело, что Белый дом не может официально приказать в 1700 километров). руководству того же «Шеврона» или «Экссон-Мобил» вложить деньги Напомню, что соглашение о строительстве газопровода ТАПИ все в туркмено-индийскую газовую трубу. Но с учетом долговременной за- четыре страны-участницы подписали еще в декабре 2010 года. А глав- вязки Соединенных Штатов на Афганистан даже после вывода оттуда ным гарантом договоренности выступил Азиатский банк развития. В значительного количества военнослужащих сил коалиции гарантии течение последующего времени отдельно обговаривались вопросы официального Вашингтона для крупного американского бизнеса – от- купли-продажи газа на границе Туркменистан — Афганистан и Афгани- нюдь не пустой звук. Правда, Вашингтон может посоветовать своим стан — Пакистан, поскольку каждая сторона стремилась получить от компаниям участвовать в ТАПИ, но не может дать никаких гарантий со транзита как можно больше и прокачать газ своим соседям как можно стороны правительства Туркменистана. А вот оно как раз к любому воз- меньше. Что также немаловажно: в результате длительных перегово- можному расширению американского делового присутствия в стране ров Индия и Пакистан согласились взять на себя все афганские риски относится крайне настороженно. К тому же никто не даст американ- по транзиту, то есть любые ценовые потери, которые были бы воз- цам никаких гарантий и насчет безопасности прокладки трубопровода можны при пересечении туркменского газа афганской границы, офи- в Афганистане. Так что благие намерения со стороны бизнеса США к циальный Кабул мог попросту игнорировать. А платить за все готовы проекту ТАПИ — еще далеко не все, что для их реального надежного были Исламабад и Дели. участия потребуется. Кстати, американские компании уже обозначили Затем уже Туркменистан активно решил продвигать затею с ТАПИ свой интерес в участии в трансазиатском газопроводе— это получе- собственными государственными презентациями проекта в Европе, ние разрешения со стороны официального Ашхабада на разработку США и Азии, потому как американская сторона именно под «афганским туркменского газового шельфа Каспия. А это уже не столько ТАПИ, а прикрытием» дала фактически «зеленый свет» осуществлению проек- куда более весомые экономические интересы Соединенных Штатов вН та, тем более что близится вывод войск сил коалиции, а в Афганистане регионе, которые пока и туркменской стороной не особо одобряются, надо по-прежнему как-то налаживать жизнь и прежде всего хоть как- и соседей Ашхабада по Центральной Азии (и не только в ней) должны то поднимать экономику страны. соответствующим образом беспокоить. Пока в туркменском энерго- аличие разнообразных энергетических маршрутов А теперь, когда присутствие сил коалиции в этой многострадальной С точки зрения же Туркменистана прокладкой трубопровода ТАПИ секторе неплохие позиции наработаны у Китая и ряда арабских стран. по доставке углеводородного сырья из Централь- стране завершается (хотя кто и какие насчет этого может дать сегодня решался бы важнейший постулат внешней политики республики  — А вот для Соединенных Штатов Туркменистан — это по-прежнему при- ной Азии – вопрос, который занимает руководите- гарантии?), задумка по переброске туркменского газа в Индию вновь максимально задействовать новые маршруты на юг и запад, для того влекательный, но крайне специфический энергетический рынок, куда лей всех государств региона с самого момента по- оказалась в центре «энергетической повестки дня» всей Азии. чтобы снизить зависимость Ашхабада в экспорте газа от северного, американские компании лично президент Туркменистана Г. Бердыму- лучения независимости, даже если на территории Так, насколько реален для осуществления проект ТАПИ, кто его российского маршрута. Да и политическая стабильность в Афгани- самих этих стран ни нефти, ни газа для масштабного будет финансировать и что от его реализации на самом деле может стане, прямом географическом соседе Туркменистана, для Ашхабада экспорта нет (Таджикистан, Кыргызстан). Каждое перепасть не только Туркменистану, но и остальным государствам более чем выгодна, тем более после вывода американских солдат из Ю. Сигов, центральноазиатское государство при прокладке Центральной Азии? И смогут ли Соединенные Штаты фактически в этой страны. Здесь стоит вспомнить о том, что Туркменистан очень на- Вашингтон новых нефте- и газопроводов становится не только одиночку «продавить» не просто крайне спорную затею прокладки деется проложить газопровод под дном Каспия по маршруту Туркмен-получателем или транзитером сырья, но и автоматически превраща- газопровода через чрезвычайно нестабильный Афганистан, на терри- баши – Баку (а его длина может составить 290 километров), чтобыется во влиятельного политического игрока – причем не только для тории которого по-прежнему никто и никому гарантий безопасности и выйти тем самым на европейские газовые рынки в обход российскойближайших географических соседей, но и в глобальном формате. спокойствия не может дать не только на сегодня, но и на отдаленную территории. Поэтому проект под названием ТАПИ по поставке на начальном эта- перспективу? Пока что туркменский газ ежегодно в объеме около 40 млрд ку-пе туркменского газа (а потом к нему смогут присоединиться и другие бометров ни на Украину (28 млрд кубометров), ни в Европу (11 млрдстраны региона) через Афганистан и Пакистан в Индию – затея, ка- «Газовая сказка» про будущую стабилизацию кубометров) не попадает, поскольку российская сторона не дает тур-сающаяся не только и даже не столько Туркменистана и его газовой Афганистана кменам продавать туда газ напрямую. По этой причине главная зада-политики, сколько важнейшая составляющая всей политической ин- ча Ашхабада – выйти и на Европу через Азербайджан, и на азиатскиефраструктуры, складывающейся нынче в Центральной Азии. Начнем с того, что теоретически затея по строительству газопровода рынки (в Китай две нитки трубопровода уже работают, идущие через Любопытно, что разговоры о проекте этом идут уже как минимум 15 из Центральной Азии в Пакистан и Индию выглядит вполне разумной территорию Узбекистана и Казахстана, плюс два трубопровода идут влет (впервые идея эта была выдвинута еще бывшим туркменским пре- и технологически оправданной. Индия на сегодня — один из важней- Иран).зидентом С. Ниязовым), и интерес к нему то постепенно за эти годы ших азиатских «экономических локомотивов», который в состоянии Если же будет помимо этого осуществлен и проект ТАПИ, то неза-угасал, то вдруг самым активным образом возобновлялся. Разумеется, потреблять огромные объемы природных ресурсов, и природный газ в висимость Туркменистана и его газовых поставок на мировые рынкиособое внимание к ТАПИ оказалось проявленным после того, как на- этом списке стоит под первым номером. резко усилится, к чему, в конечном итоге, и стремится туркменскоечалась операция армии США и ее союзников в Афганистане. Даже при наличии не просто постоянного соперничества между руководство. 76 №1 (56), 2013 Kazenergy 77
 • Актуальнохамедов пока масштабно пускать не готов. провода достигнет 30 млрд кубометров газа, плюс китайцы выразили Gulnara Kilybayeva А вот участие бизнеса Индии и Пакистана в этом проекте для того желание инвестировать еще в один газопровод по маршруту Туркме-же Туркменистана выгодно. В отличие от американцев и представите- нистан — Афганистан — Таджикистан — Китай или, если не заладится слей западноевропейских компаний (которые неприменно будут опо- Афганистаном, то провести подобную трубу через Казахстан и Кыргыз- Chicago Booth 2008средованно через политическое руководство своих стран напоминать стан. Также стоит иметь в виду, что Китай хотел бы довести объемыАшхабаду и о правах человека, и о демократии, и свободе печати и по- получаемого газа из Туркменистана к 2015 году до 65 млрд кубометров.литических партий) Индию и Пакистан будут волновать только дело- При этом каждая страна Центральной Азии (а они все в таком случае Head of Consulting,вые аспекты планируемого проекта. окажутся задействованы в подобных идеях) очень плотно «завяжутся» PwC Astana MBA В этом плане для Туркменистана куда важнее на данном этапе попы- именно на китайский энергетический рынок, что даст Пекину ещетаться заручиться финансовой поддержкой именно этих двух стран, а один важный рычаг влияния на них как экономически, так и — в нуж-также негазовых экспортеров из региона Персидского залива (Саудов- ный момент – политически.ская Аравия, Кувейт, Бахрейн), для которых подобный проект может Таким образом, не столько даже Соединенные Штаты могут бытьстать хорошим вложением имеющихся свободных средств. главными «проводниками» проекта ТАПИ, сколько Китай, а со своей Что же касается России, то она не только в ТАПИ не станет участво- стороны – еще и Индия, присутствие которой в регионе Центральнойвать, но и, скорее всего, будет всячески мешать осуществлению про- Азии и Каспия крайне слабое и мало на что существенно влияющее.екта. Ведь, по сути дела, туркменский газ, который еще сравнительнонедавно монопольно поставлялся Ашхабадом на внешние рынки, ба- А кто сказал, что в Афганистане после американцев будетнально уводится теперь по другим маршрутам. А российская сторона все спокойно?при этом остается ни с чем. Аналогично невыгоден ТАПИ для Катара иОАЭ, которые сами работают с безразмерным индийским газовым рын- И здесь стоит упомянуть о самом важном в этом проекте – развитииком, и получить там конкурента из далекого от Индии Туркменистана ситуации вокруг Афганистана и вероятности прихода к власти в этойсовсем даже не хотели бы. Пока присматриваются к этому проекту стране после вывода оттуда сил коалиции талибов. Именно Афгани-китайцы, для которых не принципиально, что Туркменистан наряду с стан при всех якобы коммерческих для него выгодах и возможностикитайской трубой сможет якобы наполнять в достаточном количестве получения Кабулом разного рода транзитных платежей остается са-и трансазиатский газопровод. Здесь надо принимать во внимание тот мым слабым и непредсказуемым звеном проекта ТАПИ.факт, что КНР намерена серьезно инвестировать и работать в самом Да, Китай предложил проложить газопровод из Туркменистана вАфганистане, а, соответственно, если эта страна хотя бы элементарно КНР через афганскую территорию, а также Таджикистан. Но обеща-стабилизирует свое экономическое положение, то и китайским компа- ния «серьезно рассмотреть подобную инициативу» дал китайцам ны-ниям куда проще будет вести свои дела в Афганистане. нешний президент Афганистана Х. Карзай, шансы которого остаться у Так, уже сейчас Пекин предлагает Ашхабаду подписать новые со-глашения по экспорту газа, который по трубопроводу длиной в 1830 власти (или оставить вместо себя одного из своих преемников в стране на высшем посту) после ухода американцев крайне невелики. Radisson Hotel Astanaкилометров поступает в Синьцзянь-Уйгурский автономный район из Само нынешнее афганское руководство довольно тесно сотруд-Туркменистана. В этом году пропускная способность данного трубо- ничает с китайцами, но что будет, когда к власти вернутся в стране талибы, никто предположить пока не может (да еще и не факт, что американцы просто так уйдут и рискнут оставить Х. Карзая один на один с силами оппозиции). Вести же активный бизнес в Афганистане при отсутствии гарантий безопасности ни американские, ни те же ин- дийские или пакистанские компании не захотят, да и реально не смо- гут. Между тем, по расчетам тех же американских экспертов, в проек- те ТАПИ в случае прихода к власти могут быть очень заинтересованы сторонники движения «Талибан». В отличие от нынешнего афганско- го руководства и его китайских партнеров у талибов давно была идея проложить через подконтрольные им территории газопровод в Ин- дию и Пакистан, а самим, «сидя на трубе», получать от этого солидные барыши. Однако подобный подход и оценки страдают одним важным изъяном – никаких гарантий дальнейшего поведения сил талибов по- сле того, как американское военное присутствие в стране сократится, никто дать не может. Вовсе не исключен вариант, при котором талибы опять «закупорят» страну для внешнего бизнеса, и ни о каких тогда тру- бопроводах вообще больше никто и не вспомнит. Да и Соединенные Штаты, которые все кому не лень уже чуть ли не за руку «выводят» из Афганистана, скорее всего, никуда по-серьезному не уйдут. Слишком много в регионе Вашингтоном со всей этой афган- ской кампанией было поставлено на карту. И слишком велики риски, что, оставив Х. Карзая и его сторонников один на один с талибами, в Афганистан придется опять возвращаться — только с куда большими финансовыми и политическими расходами — и не только для Америки, но и всего западного сообщества, которое США все прошлые годы в Афганистане поддерживало. Таким образом, проект ТАПИ — это во- www.topmba.com все не только «большой туркменский газ», который можно будет рас- пределять по самым различным маршрутам в Азию и Европу, но и куда большая даже не столько региональная, сколько глобальная политика. И ведущая роль, которую будут и дальше играть совсем не те страны, через территорию которых планируется прокладывать газопроводы, а совершенно другие, куда более влиятельные и стратегически плани- рующие мировое будущее державы. 78 №1 (56), 2013 Kazenergy 79
 • Форум KAZENERGY VII: Доклады и презентацииФормирование устойчивого Conviction Although oil and gas resources are still plentiful, to satisfy growing demand both now and in the futureэнергетического будущего — to share Total continues to make significant discoveries. Relentlessly seeking to increase the productivity ofважность ископаемых видов топлива Imagine if a long-term energy future oil and gas field reserves, we innovate to exploit new sources of fossil fuel. But because oil and gas are precious, it will be vital to focus their usage also depended on the discovery of in those areas where it is hardest to replace: inМы живем в мире, который ежедневно new oil and gas resources transportation and petrochemicals.требует все больше и большеэнергоресурсов. Ожидается, что к 2035 www.total.comгоду численность населения земногошара возрастет до 9 миллиардов, т. е.прирост будет эквивалентен населениюКитая и Соединенных Штатов вместевзятых.П © Total / All rights reserved - Photo: Kazakhstan - Kashagan Field о мере миграции сельских жителей в горо- да и роста доходов населения увеличится и спрос на отопление, кондиционирование и транспортные услуги. Данные тенденции свидетельствуют только об одном: спрос на энергоресурсы будет расти в одном направ- лении — вверх. Предполагается, что спрос увеличится более чем на 40процентов в течение следующих 25 лет. Принимая во вни-мание тот факт, что миллиарды людей хотят жить лучше,предоставление надежной и доступной энергии приобре-тает еще большее значение для нашего образа жизни. Также как и целями местной экономики является обеспечение Имэр Боннер,основных нужд населения в электричестве, тепле, еде, ис- заместитель управляющего директора Евразийского стратегическогопользовании транспорта и улучшении стандартов жиз- подразделения компании «Шеврон»ни. Потребуется столько доступной энергии, сколько намудастся выработать. Очевидно, что нам потребуются все тически 75 процентов мирового спроса на энергоресурсыисточники энергии, включая возобновляемые. в 2035 году будут обеспечены за счет ископаемых видов Согласно прогнозам управления Соединенных Штатов топлива.по информации в области энергетики, возобновляемые Почему именно так?источники энергии станут самым быстро растущим энер- Потому, что ископаемые виды топлива обладают вы-горесурсом среди всех видов энергетических запасов, и в сокой плотностью, легко транспортируются и хранятся, апериод с 2010 по 2035 год их рост составит 70 процентов. также повсеместно применяются в существующей инфра- Именно поэтому наша компания дополнительно к нефти структуре. В прошлом веке триллионы долларов были ин-и газу инвестирует в возобновляемые источники энергии, вестированы для того, чтобы создать широкомасштабнуютакие как геотермальная, биотопливная и солнечная, а так- систему поставок ископаемых видов топлива и надежнуюже развивает бизнес в области эффективного использова- инфраструктуру снабжения.ния энергетических ресурсов. В сущности, ископаемые виды топлива — это наиболее Внимание всего мира к возобновляемым источникам доступный и распространенный продукт, что затрудня-энергии обоснованно, но в то же время сложно обеспечить ет изменение структуры энергетики и переход на другиеих экономическую эффективность и поддерживать данные виды топлива в ближайшей перспективе.проекты на уровне, так же как и учесть их влияние. Итак, поставки доступных энергоресурсов всех видов и в Возьмем производство солнечной энергии, к примеру, то же время защита окружающей среды — это единствен-в Соединенных Штатах. Согласно прогнозам, к 2035 году ная и первостепенная задача нашей индустрии.рост данного сектора составит около 700 процентов, но все И решение этой сложной задачи потребует колоссальныхравно солнечной энергией будет обеспечиваться лишь ме- финансовых ресурсов — порядка 40 триллионов долларовнее одного процента всего объема электрической энергии, в течение 25 лет согласно данным Международного энер-производимой в США. гетического агентства, а также открытия новых технологий, Даже при самых благоприятных сценариях содействия созданных нашим инновационным духом.экологически чистым видам энергии очевидно, что в бли- Наша промышленность, возможно, не первая, о которойжайшие 20 лет ископаемые виды топлива будут обеспечи- вы вспомните, услышав слово «инновация», если бы я за-вать большую часть необходимого объема энергии. Прак- дала такой вопрос. Большинство людей по всему миру, ве- Our energy is your energy 80 №1 (56), 2013 Kazenergy 81
 • Форум KAZENERGY VII: Доклады и презентацииСогласно прогнозам управления Соединенных нам необходимо усилить натиск.Штатов по информации в области энергетики, Благодаря инновациям и технологиям мы смогли сде-возобновляемые источники энергии станут лать глубокое — мелким; нестандартное — стандартным; недвижимое — движимым. Сегодня общепринятые взгля-самым быстро растущим энергоресурсом ды кардинально изменились, когда по всему миру сланецсреди всех видов энергетических запасов, и в стал рассматриваться как богатый источник природногопериод с 2010 по 2035 год их рост составит 70 газа, который является полностью сгорающим традицион- ным топливом.процентов. Хотя нефтяным промышленникам было известно об этих крупных запасах газа уже давно, только недавно был най- ден способ совмещения двух технологий: гидравлическогороятно, подумают об iPad, а не об этом образце керна из разрыва пласта и горизонтального бурения. Эти методыколлектора ТШО. позволяют успешно высвободить этот ресурс. Прорывная Но реальность такова, что на протяжении более ста лет технология позволила увеличить регион добычи природ-нефтегазовый бизнес полагался на эти виды ископаемого ного газа в Восточной Европе, открыть новые рабочие ме-топлива и нестандартное мышление или, иными словами, ста и укрепить местную экономику.инновацию и ультрасовременные технологии, чтобы сде- Еще один отличный пример — это Тенгиз, где в партнер-лать невозможное возможным. стве с Казахстаном мы применили наши инновации и тех- От образцов породы до доступных видов топлива, кото- нологии, включая закачку сернистого газа в скважины сорые снабжают промышленность и обеспечивают население сверхвысоким давлением, что привело к потрясающимземного шара теплом, электричеством и мобильностью; до результатам:сырья, используемого в производстве таких товаров, как • Увеличение добычи с 1 миллиона тонн в 1993 году добытовая электроника, медикаменты и одежда. почти 26 миллионов тонн в 2011 году. В это трудно поверить, но всего 25 лет назад представите- • Существенная экономическая выгода в виде прямых фи-ли руководства нефтегазовой отрасли отговаривали геоло- нансовых выплат, превысившая 70 миллиардов долла-гов от идеи вести разведку на глубине 600 футов и глубже. ров США с 1993 года.В то время эти глубины рассматривались как «глубоковод- • Десятки тысяч новых рабочих мест.ные» и существовало общепринятое мнение, что никогда • Свыше 35 миллионов долларов США инвестировано вне удастся добывать нефть из данных коллекторов. профессиональное обучение и повышение квалифика- Мы также «думали», что солевые отложения представля- ции сотрудников ТШО, среди которых свыше 80 процен-ют собой геологический фундамент и верили в то, что под тов работников и 76 процентов руководящего составаними не может быть продуктивного пласта. Если вы произ- среднего и высшего звена являются гражданами Казах-водили разведку и обнаруживали солевые отложения, то стана.вам оставалось только одно — прекращать разведку. • Создание возможностей для процветания местного биз- Но благодаря инновациям, таким как 3D-визуализация неса. ТШО потратил свыше 12 миллиардов долларовсейсмических построений, у геофизиков появилась воз- США на приобретение казахстанских товаров и услуг заможность находить существенные запасы нефти и газа под последние 18 лет , открыв тысячи рабочих мест и создавплотными пластами солевых отложений в таких местах, как платформу по поддержке широкого спектра новых видовглубоководные месторождения в Мексиканском заливе. частного бизнеса. Я помню, что, работая на бурильной установке в Север- И мы готовы осуществить следующий этап расширения,ном море в 1998 году, мы боролись за успешное заверше- увеличив добычу на 300 000 баррелей, или 12 миллионовние бурения скважины увеличенной досягаемости. В то метрических тонн нефти в год.время это означало пробуренные глубины около 20 тысяч Это пример инноваций и технологий нефтегазовой про-футов, поскольку буровой раствор не мог удержать ствол мышленности мирового класса. Приведенные примерыскважины открытым достаточно долго, а сегодня мы ви- свидетельствуют о том, что наша ресурсная база продол-дим, что пробуренные глубины превосходят отметку в 20 жает расширяться, так как наши технологии и инновациитысяч футов на наших производственных объектах по все- продолжают совершенствоваться. И мы продолжаем со-му миру. вершать новые открытия. Также, применяя современные технологии по увеличе- И в самом деле, большие глубины, подсолевые место-нию добычи, мы разработали такие методы, как, например, рождения, нефтеносные пески, сланцевый газ и нефть в«нагнетание пара в пласт» и «полимерное «заводнение», и малопроницаемых пластах — это не те энергоресурсы, ко-смогли существенно повысить коэффициент извлекаемого, торые были широко упоминаемы 25 лет назад, но именноа также увеличить срок эксплуатации месторождения. У они в настоящий момент изменяют энергетическую карту.нас есть реальные примеры применения этих технологий Эти виды энергоресурсов превращают страны, обладаю-освоения коллектора на наших объектах в Индонезии и Ве- щие ими, в лидеров мирового энергетического рынка.ликобритании. Итак, мы смотрим в будущее и думаем над тем, как обе- Приведу еще один отличный пример из Великобрита- спечить все формы доступной энергии, защищая окружаю-нии. Технология называется «bright water». Это жидкость, щую среду, — это наша работа. Возобновляемые источни-которая расширяется, как попкорн, в коллекторе, заполняя ки энергии, несомненно, играют свою роль, тем не менее,пустоты в породе, и это блокирует проникновение воды в ископаемые виды топлива будут составлять основу.шурф и вытесняет больше нефти из коллектора. Легкое обеспечение поставок становится все более за- Как однажды сказал великий Альберт Эйнштейн: «Суще- труднительным, и мы будем вести разведку в более труд-ственные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не мо- нодоступных местах, осваивать глубоководные месторож-гут быть разрешены на том же уровне сознания, чем тот, на дения, и от нас будут ждать более высоких стандартовкотором они были созданы». Иными словами, он сказал, безопасности и защиты окружающей среды. Все это потре-что для того, чтобы решить проблемы или сложные задачи, бует от нас все больше инноваций и технологий. 82 №1 (56), 2013 Kazenergy 83
 • Форум KAZENERGY VII: Доклады и презентацииИз выступления президента BG KAZAKHSTAN Марка Роллинза требующий использования специального оборудования,на VII Евразийском форуме KAZENERGY высокую скорость закачки газа, а также переработку сыро-Безопасность го газа с высоким содержанием серы под высоким давле- нием. Несмотря на все это, КПО показывает хорошие результа- ты в течение последних 10 лет. Начиная с 2003 года общее число регистрируемых происшествий сократилось более чем в два раза. Сегодня на каждый миллион отработанныхкак ключевой фактор развития нефтегазового сектора человеко-часов приходится менее 2 таких травм. В КПО П также отмечаются высокие показатели в области охраны окружающей среды, в соответствии с которыми только 0,13% добытого газа сжигается на факелах. о своей природе углеводороды Обеспечение безопасности — приоритет Би Джи. Стра- представляют собой опасные ве- тегия компании направлена на обеспечение безопасности На сегодняшний день компания щества. Их ценят за то, что они наших сотрудников, сообществ, в которых мы работаем, а легко сгорают и выделяют боль- также на защиту окружающей среды. И все это в конечном BG Group особое внимание шое количество энергии. Все итоге с экономической точки зрения себя оправдывает. уделяет трем пунктам: концепция виды нашей деятельности  — от Для обеспечения безопасной эксплуатации на производ- разведки и добычи до перера- стве нужна четкая дисциплина. При соблюдении данных и принципы Би Джи Групп по ботки и транспортировки несут с собой суще- условий наши работники будут чувствовать себя в большей вопросам техники безопасности, ственные риски. безопасности, а количество пропущенных рабочих дней в В ходе освоения крупнейшего Карачаганак- результате травм сократится. Сама мысль о возможности наш вклад в обеспечение ского месторождения мы вместе с ЭНИ в рамках сэкономить за счет безопасности недопустима. Напротив, безопасного ведения нефтегазовых КПО сталкиваемся с большими рисками и доста- пренебрежение вопросами безопасности дороже обой- точно сложными условиями. В рамках разработ- дется компании. Мы считаем, что все травмы и происше- работ в будущем и механизмы ки этого месторождения нам приходится сталки- ствия предотвратимы. возможного участия республики ваться с серьезными техническими проблемами, По нашему мнению, за устойчивыми высокими показате- к которым можно отнести удаленность и недо- лями в области безопасности стоит сильная корпоративная в обеспечении непрерывного статочную степень развитости инфраструктуры, дисциплина. Безопасность — это личная ответственность совершенствования ТБ в отрасли. крайний перепад температур в течение года, каждого. Все сотрудники обязаны не просто соблюдать са- мые высокие стандарты техники безопасности, но также и вмешиваться в ситуации в случае их нарушения другими. стимулирования и повышения местного содержания в Ка- Мы придерживаемся принципа «одной команды», когда захстане. Чрезвычайно важно, чтобы данные инициативы все — и операторы, и поставщики, и подрядчики, и респу- способствовали достижению более высоких показателей блика, и местные сообщества — работают как одно целое по ТБ в компаниях нефтегазового сектора, что обеспечит для достижения высоких показателей по ТБ и производи- прозрачность в сравнении показателей подрядчиков по тельности. технике безопасности при прохождении ими предквали- А сейчас предлагаю перейти к вопросу обеспечения фикационного отбора для участия в тендере. Вследствие безопасности нашей отрасли в Казахстане. Одним из при- чего нефтегазовые компании будут иметь возможность со- оритетных направлений долгосрочной модернизации ре- поставлять показатели потенциальных поставщиков в об- спублики является человеческий капитал. Развитие чело- ласти ТБ и таким образом принимать решение по закупке с веческого капитала всегда являлось первостепенным для учетом соображений безопасности. Данный механизм вку- Казахстана в течение последних 2 десятилетий, что помог- пе с более высокими показателями ТБ будет способство- ло стране стать бесспорным лидером региона. Казахстан вать увеличению местного содержания. может служить образцом промышленной безопасности И, наконец, хотел бы предложить вашему вниманию для других стран региона. Кадры будут работать на миро- свое представление той роли, которую республика может вом уровне и выдавать качественную продукцию, если им сыграть в обеспечении высоких показателей по ТБ, что мо- обеспечат безопасные условия труда. жет быть достигнуто посредством продвижения и приме- Би Джи стремится внести свой вклад в реализацию дан- нения передового мирового опыта. Например, перейти от ной задачи двумя направлениями. Во-первых, начаты ра- административного контроля к подходу, основанному на боты по планированию следующего крупного этапа «Про- оценке рисков, который обеспечит устойчивое развитие. екта будущего развития Карачаганака». Нам предстоит Думаю, что данный вопрос заслуживает более серьезного совместная работа с нашими партнерами, включая нашего изучения. В компании Би Джи будут рады всесторонне об- нового партнера КМГ, по разработке концепции разработ- судить данную тему. ки с целью дальнейшего освоения потенциала Карачага- В заключение хотел бы еще раз напомнить о 3 важных накского месторождения. Безопасность работ — прежде составляющих деятельности компании. всего. Новые установки будут спроектированы и построе- Во-первых, когда дело касается безопасности, никакого ны по самым высоким мировым стандартам. компромисса быть не должно. Это наша наивысшая цен- Во-вторых, мировой опыт показывает, что наибольший ность. риск, связанный с обеспечением безопасности в нефте- Во-вторых, хорошие показатели по ТБ — основа успеш- газовом секторе, представляет работа с подрядчиками. С ного бизнеса, одно немыслимо без другого. помощью «Кодекса отраслевой практики» и посредством В-третьих, республика и ее партнеры-инвесторы могут участия в проекте по регистрации ведущих казахстанских объединить свои усилия к тому, чтобы Казахстан стал гло- компаний в нефтегазовой отрасли в индустриальной базе бальным примером по вопросам обеспечения безопасно- данных «Первый Пункт Казахстан» Би Джи Групп оказы- сти. И Би Джи Групп готов приложить усилия к тому, чтобы вает действенную помощь развитию цепочек поставок для содействовать Казахстану в данном направлении.84 №1 (56), 2013 Kazenergy 85
 • OФорум KAZENERGY VII: Доклады и презентации il and gas are inherently dangerous new partner KMG, to produce a development con- substances. After all, they are valu- cept that will further realise the potential of this able because they burn easily and field. We are putting safety at the heart of this release enormous energy. Every work. We will design and construct all new facili- part of our industry’s operations ties to world-class safety standards. –from exploration to extraction to Secondly, global experience shows that the processing and transportation– carries significant greatest safety risk in the oil and gas sector is con- risks. tractor management. Through our joint industry These risks are greater still where, as in the case Code of Practice, and our sponsorship of major Ka- of the Karachaganak field –which we jointly oper- zakhstani companies on the First Point Kazakhstan ate, with ENI, through KPO– the conditions we face database, BG Group is actively supporting the de- are especially severe. Development of this world- velopment of an effective supply chain to promote class field presents major technical challenges. local content in Kazakhstan. Very importantly, These include a remote location with limited infra- these initiatives will also help to drive higher safe- structure; extremes of temperature requiring very ty performance across the industry. They will do specialised equipment; a high gas reinjection rate; this by bringing transparency in benchmarking of and the processing of high-pressure sour gas. the safety performance of contractors in pre-qual- Despite these challenges, KPO has built a strong ification for participation in tenders. As a result, record of over the past decade. Since 2003, the oil and gas companies will be able to compare the number of total recordable injuries has more than safety records of potential suppliers, and so make halved. It is now less than two out of every million procurement decisions that are fully informed by man-hours worked. KPO also have an excellent en- safety considerations. This will be an important vironmental record: only 0.13% of all gas output mechanism for ensuring that growing local con- is flared. tent and better safety support one another. Safety is BG’s highest value. It is the right thing Finally, let me offer a view of how the Repub- to do to protect our people, local communities lic may also play a part in contributing to a truly and the environment. And it makes sound com- excellent safety record. It can do this by facilitat- mercial sense. Better safety leads to better busi- ing adoption of global best practice. One example ness performance. A safer operation is a more would be to move from administrative control to a disciplined and focused operation. And it is an more risk-based approach that encourages and in- operation where our people –our most valuable centivises continuous improvement. I believe this asset– are better protected, feel more secure, and is worth giving serious thought to. BG would be are less likely to be absent from work through in- happy to develop a deeper dialogue on this issue. jury. We reject any idea that safety must be traded In conclusion, I would like to leave you with off against other goals. On the contrary: it is far three messages: more costly to neglect safety than to make it a First, we should never compromise on safety: it priority. We believe that every safety incident is is our highest value. preventable. Second, good safety is good business: they pull We believe that the key to an excellent safety in the same direction. record is a strong organisational culture. Safety is Third, the Republic and its partner-investors can the responsibility of every individual. Each employ- collaborate in making Kazakhstan an exemplar ee should not merely observe the highest safety of international safety performance. BG Group standards, but intervene if they observe some- is committed to helping the Republic to achieve one, or something, else violating those standards. this. And we are committed to a ‘One Team’ approach, where everyone works together to drive excel- lence in safety: project operators, our contractors and suppliers, the Republic and the local commu- nities. I would now like to share a vision for safety in our industry in Kazakhstan. One of the many im-BG KAZAKHSTAN President Mark Rollins’s speech at the VII KAZENERGY Eurasian forum pressive features of the Republic’s long-term mod- ernisation strategy is its commitment to human Safety as a basic factor in capital. Investing in people and promoting talent have rightly been a priority over the past 20 years. This has stood Kazakhstan in good stead, helping it the oil and gas industry become the unquestioned economic leader of the whole region. It is therefore absolutely right that Kazakhstan should aim to be a model of industrial safety. A high-quality, internationally-competitive workforce is a safe and secure one. BG is committed to contributing to such a visionI would like to offer some thoughts on three issues: BG Group’s approach to safety; our in two ways. Firstly, planning has begun for Kara-contribution to the future of safe energy operations in Kazakhstan; and how the Repub- chaganak Future Growth, the next major phase of development. This is an exciting time for us: we lic can help the industry achieve continuous improvement in safety. are working hard with our partners, including our 86 №1 (56), 2013 Kazenergy 87
 • Green KAZENERGY По результатам конкурса Red Herring 100С. Комбаров Азия за 2010 г., проведенного в конце прошло- го года в Шанхае, была выявлена лучшая сотня азиатских технологических стартапов. Распре-Значение инноваций в развитии цивили- деление победителей по странам не принесло сюрпризов: Китай и Индия занимают лидиру-зации общеизвестно. Издревле они игра- ющее место по инновациям в регионе и былили роль катализатора прогресса, при- представлены немногим более половины из всех его участников.водящего к улучшению условий жизни, Казахстан впервые принял участие в кон- курсе Red Herring в 2010 г. Новая техноло-созданию новых продуктов и технологий. гическая бизнес-модель освоения ветровойРецепт создания всего нового с тех пор энергии целого ряда перспективных, с теоре- тическим потенциалом свыше 1 триллионаостается неизменным: это желание соз- кВт-ч электроэнергии в год ветровых участ-дать значимый продукт или услугу, чтобы ков Казахстана, таких как Джунгарские во- рота, Шелекский коридор, представленнаясделать окружающий мир лучше, повы- компанией EcoWatt, была названа одной изсить качество жизни, исправить какую- 100 лучших из предложенных технологиче- скими стартапами Азии и мира.либо чудовищную ошибку или предотвра- Еще более примечателен данный резуль-тить конец чего-либо хорошего. тат, если ранжировать азиатские страны, принявшие участие в конкурсе, по числу по- бедителей на душу населения. Данная табли-Что такое ца содержит относительное и абсолютное участие стран Азии. Из таблицы видно, что Индия более чем в 2 раза опережает КНР по абсолютному чис- лу участников. В то же время в относитель-инновации ном ренкинге инноваций на душу населения Сингапур и Гонконг занимают самые верхние строчки рейтинга и являются признанными центрами инноваций в Азиатском регионе.и как они создаются При этом Сингапур представляет почти в три раза больше технологических иннова- ций, чем его ближайший конкурент Гонконг.Т Относительно низкий результат Японии объясняется зрелостью ее инновационного развития и свободой доступа к биржевому и ом Питерс, признанный «гуру» рые коренным образом изменяли образ жиз- высококвалифицированных рабочих мест, акционерному капиталу. в области менеджмента, автор ни, работы и общения всего мира. ориентированных на изготовление массовой Таким образом, по показателю «инновации бестселлера «В поисках совер- Инновации в динамично развивающемся продукции и технологий с высокой добав- шенства», описал два источ- мире являются одним из факторов промыш- ленной стоимостью. Место Страна Число победителей Население (млн) Победители/население ника создания инноваций сле- ленного и технологического развития. Успех дующим предельно простым и их напрямую зависит от успешности государ- Казахстан в азиатском ренкинге 1 Сингапур 10 4.8 2.083 Еще более примечателен глубоким образом: ства и его научно-технического и экономи- инноваций 2 Гонконг 28,0 99,6 30 данный результат, если• Обозлитесь на плохое состояние дел; ческого потенциала, уровня человеческого Одним из бенчмарков мирового инно- 3 Новая Зеландия 2 4.3 0.465 ранжировать азиатские• См. правило 1. развития и благосостояния населения, его вационного развития является конкурс ста При этом «злоба» не должна вести к види- прогресса. глобальных и региональных наиболее обе- 4 Австралия 2 21.4 0.093 страны, принявшиемому нефункциональному поведению, а озна- Наиболее значимыми характеристиками щающих технологических стартапов, прово- 5 Тайвань 2 23 0.087 участие в конкурсе, почает чувство острой неудовлетворенности инноваций являются удешевление стоимо- димый с 1996 г. известной медиакомпанией 6 Ю. Корея 4 48.6 0.082 числу победителей на душуприсутствующими недостатками и должна сти, повышение производительности и эф- Red Herring из штата Калифорния, США.быть основной мотивацией к стремлению ис- фективности бизнес-процессов, технологий Участники конкурса должны быть тех- 7 Малайзия 2 27 0.074 населенияправить или усовершенствовать имеющиеся и продукции, экономичность, повышение нологическими компаниями, находиться в 8 Япония 9 128 0.070недостатки. полезного срока деятельности и характе- соответствующем регионе мира, в котором 9 Казахстан 1 16.6 0.060 В самом деле, мировая история имеет не- ристик материалов, оборудования и машин, проводится конкурс, быть частным новым 10 Индия 35 1,139.9 0.032мало примеров того, как на глазах людей снижение вредных и токсичных выбросов, предприятием, не имеющим регистрацииодного поколения плоды интеллектуально- переработка и нейтрализация отходов. Мис- ни на одной из бирж мира. Поскольку та- 11 Таиланд 2 67.3 0.030го труда приводили к возникновению абсо- сия инноваций заключается в производстве кие компании, как Facebook, Twitter, Skype, 12 Вьетнам 2 86.2 0.023лютно новых многомиллиардных отраслей продукции и эффективных технологий для Yahoo, Google, Youtube и eBay, стали извест- 13 Китай 16 1,324.6 0.012промышленности и экономики. Новая эко- создания новых возможностей, стоимости ны благодаря номинации Red Herring, тономика конца 20 и начала 21-го века была для потребителей и общества в целом. этот конкурс считается одним из признан- 14 Филиппины 1 90.3 0.011создана новыми технологическими стартапа- Именно такие инновации позволят по- ных инструментов раннего обнаружения 15 Бангладеш 1 160 0.006ми – частными предприятиями, созданными высить конкурентоспособность Казахстана, наиболее конкурентоспособных и многоо- 16 Индонезия 1 227 0.004антрепренерами-новаторами для реализации приведут к индустриализации страны, по- бещающих инновационных предприятий сосвоих оригинальных и блестящих идей, кото- явлению новых предприятий и постоянных всего мира. 88 №1 (56), 2013 Kazenergy 89
 • Green KAZENERGYна душу населения» Казахстан занял 9-е место плате, мешая их гибкости в зависимости от усилия на создании технологических ре- но и потребует наращивания транспортноймежду Японией и Индией, обогнав Китай, состояния рыночного спроса. Такие меры шений, максимально учитывающих специ- разветвленной энергетической инфраструк-хотя в абсолютном выражении находится в приведут только к ухудшению экономики, за- фику ветровых регионов республики, для туры для гибкой и модульно масштабируе-таком же положении, как Филиппины и Бан- нятости и перераспределению затрат в поль- реализации таких конструкционных и про- мой генерации, транзита и экспорта несы-гладеш. Данный ренкинг можно считать от- зу привилегированных сторон. изводственных проектов с максимальным рьевых видов энергии. Именно такая задачаносительным показателем развития челове- Премьер-министр Великобритании Мар- использованием казахстанского содержа- стоит перед Казахстаном в рамках инициати-ческого капитала Казахстана, включающего в гарет Тэтчер еще в конце 70-х годов пред- ния, что приведет к крупномасштабному вы «Зеленый мост» между энергосистемамисебя такие параметры, как образовательный, видела, что «социализм рухнет, потому что промышленному производству ветровой Европы и Азии.социальный уровень и благосостояние насе- государство плохо тратит чужие деньги». Ве- электроэнергии и значительно снизить рас- Угроза успешного развития ВИЭ, как иления нашей страны, мобилизующих финан- ликий австрийский экономист Людвиг фон ходы на строительство генерирующих мощ- других отраслей в Казахстане, представля-совый капитал в рентабельные проекты. Мизес еще в начале 1920-х предсказал кру- ностей ВИЭ. ется в непонимании важности развития соб- Для продвижения положения Казахстана шение Союза Советских Социалистических Экономия масштаба при массовом серий- ственной промышленности и отечествен-в данном рейтинге необходим добиться ко- Республик именно по причине его неспособ- ном производстве ветровых установок на ного человеческого содержания в пользуличественного роста среди новых частных ности производить правильный экономиче- предприятиях Казахстана для генерации замещения их «дешевым» государственнымтехнологических компаний, открывающих ский расчет и оптимально тратить ресурсы. больших объемов электроэнергии обеспе- капиталом для импорта и последующегоновые методы производства и создания зна- Это предсказание впоследствии полностью чит низкую стоимость строительства объ- бюджетного субсидирования иностраннойчительной рыночной стоимости. Только бла- подтвердилось. Так, по словам Ойстена Дэй- ектов ветровой энергетики и достаточно конечной продукции и труда. Такая близо-годаря росту частной инициативы и снятию ла, норвежского нефтепромышленника, «Со- быструю окупаемость и ценовую привлека- рукость приведет к усугублению техноло-барьеров на ее пути можно привлечь капитал ветский Союз рухнул, потому что он не давал тельность проектов ВИЭ для внутреннего гического отставания, закреплению потре-на создание и развитие интеллектуальной рыночным ценам раскрывать экономическую и внешнего рынков. Внедрение в произ- бительской модели экономики Казахстанасобственности и человеческого капитала, ле- истину». водство таких инновационных технологий в ущерб производственно-экспортной, а вжащих в основе и служащих драйвером тех- Роль государства состоит в максимальном позволит не только создать значи тельную долгосрочном масштабе приведет к возник-нологического и экономического прогресса. обеспечении условий для рыночной, т.  е. индустриальную базу в области электротех- новению угрозы финансовой независимости наиболее объективной оценки эффектив- нической и машиностроительной отрасли, страны.Роль государства в экономике и раз- ности проектов и создания условий длявитии инноваций привлечения капитала в наиболее выгодные Причина того, что значительные при- компании и проекты. Для стимуляции инно- Экономия масштаба при массовом серийномродные и географические преимущества ваций и привлечения капитала государство в производстве ветровых установок на предприятияхвозобновляемых источников энергии (ВИЭ) первую очередь должно обеспечить неукос-Казахстана до сих пор не приносят пользу нительное соблюдение прав собственности, Казахстана для генерации больших объемов электроэнергиинашей стране, лежит в ее технологической особенно интеллектуальной. Государство не обеспечит низкую стоимость строительства объектов ветровойнеразвитости. Основным барьером на пути должно создавать барьеры перед капиталом, энергетикиразвития ветроэнергетики является отсут- предоставлять привилегии и государствен-ствие в стране производства надежных, про- ные дотации неэффективным производ-изводительных и мощных ветровых турбин и ственным технологическим процессам, а так-другого необходимого электротехнического же лоббировать влиятельные «специальныеоборудования и средств генерации, изготов- интересы».ление которых позволило бы извлечь зна-чительно большую экономическую выгоду ВИЭ Казахстана для созданиякак в виде рабочих мест, так и привели бы к энергетического «Зеленого моста»производству электроэнергии по доступнымдля коммерческих и бытовых потребителей фондированием, что позволяет им еще более приводит к фальсификации механизма Необходимо отметить, что успех ФИИРценам. активно лоббировать свои интересы для по- рыночного расчета путем субсидирования Казахстана будет прежде всего зависеть от Крайне важно, чтобы участие государства лучения государственных субсидий и прочих справедливых цен и стоимости капитала. По- умения создавать инновационную и техно-в экономическом развитии страны не при- привилегий. Решения государственных чи- скольку государство приобретает ресурсы логическую продукцию, направленную навело к отрицательным последствиям, как в новников и управленцев всегда политизиро- более посредством принуждения, чем до- полное использование наших сравнительныхнекоторых развитых странах Запада. Так, на- ваны, зачастую направлены на продвижение бровольного обмена, его доходы и расходы природных и географических преимуществ ипример, в США деятельность государства и «специальных» корпоративных интересов не генерируют оптимизирующие рынок при- богатств, лежащих в основе мировой эконо-спонсируемых им учреждений в банковской за счет налогоплательщиков  — населения и быль и убыток. В результате экономические мической специализации. Казахстан должени ипотечной сфере, фармацевтике, авто- производительного бизнеса. решения государства  — что производить, в специализироваться прежде всего на произ-мобильной и оборонной промышленности Механизмы рыночного ценообразования каком объеме, на каких условиях и используя водстве такой продукции, где он имеет при-приводит к усилению роли монополий в жизненно необходимы для расчета эконо- какие ресурсы — являются необходимо про- родное конкурентное преимущество. Однимэкономике для извлечения сверхприбылей, мический рентабельности проектов. Госу- извольными. из таких преимуществ являются уникальные,манипуляции рыночным ценообразованием и дарственное участие в экономике зачастую В этой связи представляется, что многие но до сих пор слабо развитые ВИЭ. предпринимаемые государством решения Вовлечение и использование богатых ВИЭ могут нередко вести к несправедливому Казахстана, стратегически расположенныхКазахстан впервые принял участие в конкурсе Red распределению благ по причине отсутствия вблизи больших новых рынков сбыта энер-Herring в 2010 г. Новая технологическая бизнес-модель мотивации бюрократического командно- гии, в частности, Западного Китая, с помо- административного аппарата управления, щью производительных и инновационныхосвоения ветровой энергии целого ряда перспективных, присущего социалистическому строю, либо технологий с большой долей добавленнойс теоретическим потенциалом свыше 1 триллиона кВт-ч исключительной силы влияния на государ- стоимостью поможет диверсифицировать,электроэнергии в год ветровых участков Казахстана, таких ство корпоративного лобби. Государство не а затем, возможно, и вытеснить сбыт тради- должно давать особые привилегии и помощь ционных форм энергии ее возобновляемымикак Джунгарские ворота, Шелекский коридор, представленная каким-либо отраслям экономики, давать суб- формами.компанией EcoWatt, была названа одной из 100 лучших из сидии, вмешиваться в трудовые отношения Для осуществления полномерного успе-предложенных технологическими стартапами Азии и мира. путем введения законов о минимальной зар- ха ВИЭ Казахстану важно сосредоточить 90 №1 (56), 2013 Kazenergy 91
 • Green KAZENERGY мемлекеттің халықаралық дәрежесін айқындайтын басты енгізуге бел буған кәсіпкерлер энергокомпаниялардан талаптың бірі. Бұған инвестициялық климатты жақсарту ауыз толтырып айтатындай жеңілдік алуға,с сонымен қатар жағы да кіреді. жаңа технологияларды орнату үшін үстемесіз несие алуға Қуат үнемдеуді дамыту экологиялық градусты төмендетіп, мүмкіндік алады. ал табиғи ресуртар тапшылығы ұлғайып келе жатқан тұста Қытайда үкімет жүйелі түрде түрлі компаниялардың – қуат үнемдеуге қаржы салу үрдісі жаңа энергетикалық өнімдерін сынақтан өткізіп, қуат үнемдеу стандарттарына қуаттар құрылысына қарқын бермек. қаншалықты сай екенін зерттеп отырады. Өз міндетіп дұрыс Бүгінде әлемнің дамыған елдерінің барлығында қуат орындай алмағанының аты мәшһүрге жайылады. үнемдеу мәселесі белсенді түрде шешіліп жатыр. Осы- Халықты сауаттандыру тәсілі өндірушіге тікелей әсерін лайша, 25 жыл ішінде Экономикалық байланыс және беріп, табиғат ресурсын аялап пайдаланып, қуат үнемдейтін даму Ұйымына мүше мемлекеттер, ұйымдастырушылық технологияны саналы түрде сатып алуға түрткі болғар жаңа нормативтік-құқықтық, қаржылық-экономикалық, ғылыми- тұтынушылық мәдениетті қалыптастырады. Ал тұтынушы техникалық, ақпараттандыру-білім беру тетіктерін қамтитын сұранысы ұсынысты өзімен-өзі нақтылайды - өндірушілер қуат үнемдеу саясатының арқасында ЖІӨ-нің энерго «жасыл» шешімдерін жұмысына енгізіп, сатып алушының сыйымдылық көрсеткішін 28 пайызға дейін азайтқан. Бұл ел- көңілінен шығуға тырысады. дерде қуат үнемдеу тетіктерін енгізу шаралары да қарқынды АҚШ-та 1992-ші жылдан бері Қоршаған ортаны қорғау дамып келеді. агенттігі мен Энергетика министрлігі әзірлеген Energystar Әлемдік тәжірибедегі тұрақты үрдіске сай, қуат үнемдеуге бағдарламасы жүзеге асып келеді. Жоба аясында қуат салынған 1 қаржылай бірлік, қуат көздерін табу және пайдалану деңгейі орта есеппен 20-30 пайыздан төмен Инструменттері өндіруге салынған 3-5 бірлікке тең келеді. тауарға Energystar мәртебелі белгісі жапсырылады. ОСының арқасында тұтынушылар 2000-2008 жылдар аралығында коммуналдық қызмет түбіртектерінде 18 млрд доллар Ең алдымен энергия үнемдеудің жүйелі жолы ретінде заң үнемдеген. Сонымен қатар 29 млн автокөлікке тең газ жүзінде бекіген нормалар мен мемлекеттік бағдарламалар қалдықтарын азайтқан. саналады. 2011-ші жылдың наурызынан бастап Испанияда қуат пай- 2009-2012 жылдар аралығында Еуроодақ елдерінің испо- далану көрсеткіштерін азайтуға шақыратын бірқатар шара рты мен сатылымынан лампалар жоғала бастайды. Олардың енгізілген. Сонымен қатар бұл құжатта Испанияны бірінші орнына заманауи қуат үнемдейтін лампалар келеді, бұлар кезекте мұнай мен газ сынды қуаттылар импортынан қуатты 80 пайызға үнемдейді. Осы бір ғана шараның өзі қуат бірсыпыра босатыпп, энергетикалық қауіпсіздікті күшейтіп, пайдалануды 3-5 пайызға азайтып, Еуропа елдері жылы- ұлттық экономика дамуын қолдау қарастырылған. Жүзеге на 5-10 миллиард еуро үнемдей алады. Бұдан бөлек, жаңа асқан шараларға келер болсақ, автокөлік жылдамдығын жарық беру құралдарын пайдалану арқасында, СО2 эмис- азайту, көлікте отын пайдалу көлемін азайту үшін қажетті сиясын шамамен 40 млн т-ға қысқартуға мүмкіндік туады. арнайы жасалған дөңгелек сатып алуға субсидия беру, 2009-шы жылдан бастап 2017-ші жылға дейін қуатты көп қоғамдық көлікте жүруге тарту үшін темір жол билеттерінің пайлананатын тұрмыстық техника сатылымын қысқарту құнын арзандату, жалпыға бірдей көліктің қуатын үнемдеп бағдарламасы жүзеге асады. Бұл тәртіп өндірістік техника, жүргізу туралы ақпараттандыруды атауға болады. жылыту жүйесіне қажетті сорғыштар, үй тоңазытқыштары Норвегияда қуат тиімділігі туралы бағдарламаны әзіргеуҚуат үнемдеудің әлемдік тренді мен телевизорларға да жүреді. Аталған бағдарлама жыл сай- ын Еуропа елдеріне 315 ТВт үнемдеп бермек. Биыл нарықта орта есеппен алғанда 20 пайыз-ға аз энергия пайдаланатын 1970-шы жылдар аяғында басталған. 1990-шы жалдары электр қуат нарығы зерттеліп, жоба өзгеріске ұшырады. Ал 2000-шы жылы үкімет тармақтары қайта жасақталып, жаңартылған телевизорлар ғана қалады. қуат көздерін дамыту бағытын айқындап беретін бір салалы Ынталандыратын шаралар өндірушіге ықпал ету үшін мекеме пайда болды. Осылайша норвегиялық тәжірибені жасалған. Аталған тәсәлдә қолданатын елдерді қаржылай нарыққа жаңа дем беріп, қоршаған ортаны қорғаудың тікелей Отын-энергетикалық ресурстардың тапшылығы заманауи әлемдік ынталандыру жолдары, сонымен қатар PR жолдары көзін тауып, қуат тиімділігін қамтамассыз етудің мықты жо- энергетика концепциясының негізгі элементі болып табылатын қарастырылған. Мұндай шешімдердің экономикалық шешімін есептеп шығуда, мемлекеттіа бағдарламаға лын тапқан іс деп атауға болады. Жалпылай алғанда қуат үнемдеу саясатын белсенді түрде қуат үнемдеу ісіне әкеп тіреді. Сондықтан бүгінде ол дамудың бір қарағада, жаңылысу екіталай. Дегенмен жоғарыда жүргізіп жатқан елдер ішінара экономикалық тиімділікті жолы ретінде ресурстық қана емес, экологиялық та, экономикалық айтылған елдерде қуат үнемдеу деңгейініің орта көрсеткіші айтарлықтай жоғары. қамтитын, табиғатқа келтірер пайдасы мол және қуат көздерін пайдаланудың балама түрлерін қатар дамытатын және саяси тәуелділікті қамтып отыр отыр. 2009-шы жылдың ақпанында АҚШ-та қуат үнемдеушілерді жаңа энергетикалық жүйелер жасап шығарып жатыр. Әсерлері ынталандыру жолдарын регламенттейтін акт қабылданған. Қуат үнемдеу ісі мемлекеттің ғана емес, бизнестің де, Сөйтіп қуат үнемдеу шараларына ел үкіметі 16,8 млрд дол- бүкіл қоғамның да мүддесіне айналғаны абзал. Бүгінде қуат ықтимал. Оның ең тиімді жолының бірі – энергия- лар бөліп берді. Бұған қоса АҚШ-та қуаттиімділігін іске асыру- үнемдеу дегеніміз – ұлттық экономика өсімін қысқартпай-ақ, Энергоүнем дегеніміз – бұл тиімді қолданыс үшін мен қамтуда заманауи технологияны іске асыра ды көздейтін бизнес өкілдерін қолдау бағдарламасы жұмыс қысқа мерзімде қуатты аз пайдаланып, зиянды қалдықтар қажетті отын-энергетикалық ресурстар және отырып, қуат пайдаланудың тиімділігін артты- істейді. Оған сәйкес өз өндіріс орнында энергия үнемдеуді көлемін азайтудың тиімді жолы. шаруашылықта айналымға түсетін жаңартылған ру. Қуат үнемдеу энергия таралымына қажетті энергия көздерінен тұратын құқықтық, шығынды едәуір азайтып қана қоймай, айқын ұйымдастырушылық, ғылыми, өндірістік, экологиялық артықшылығы бар шауар болмақ. техникалық және экономикалық шара. Бұл орай- Бұдан бөлек, қуат үнемдеу арқасында Энергосберегающий тип развития способствует снижению The energy saving type of development promotes decrease the да оны сауатты етіп пайдалану энергия көздерінің энерготиімділік арттып, жалпы экономи- градуса экологических проблем, а в ситуации нарастающего degree of environmental problems, and in a situation of accruing барлық тармағын қамтуы тиіс – бастапқы энер- када қуат сыйымдылығы төмендейді. Қуат дефицита природных ресурсов вложение средств в энергос- deficiency of natural resources – the investment of means to горесурстардан бастап, оны соңғы нүктелерде тиімділігі мен сыйымдылығының көрсеткіштері бережение становится одной из альтернатив строитель- energy saving becomes one of alternatives to construction of new пайдаланатын қуат көздерінің барша түрлеріне ұлттық өндірістегі бәсекелестіктің маңызды ству новых энергетических мощностей. power capacities. дейін. индикаторының бірі болып табылады. Ұлттық Қуатпен қамту шаралары әралуан болуы экономикадағы қуат тиімділігінің деңгейі92 №1 (56), 2013 Kazenergy 93
 • страхование циала для дальнейшего развития сектора. В этой собственного удержания компаний по страхова- связи в 2011-2012 годах были приняты меры по нию жизни недостаточно велик. С учетом роста совершенствованию условий и порядка про- гарантийного фонда с 2012 года размеры факти- ведения обязательных видов страхования, со- ческой маржи компаний по страхованию жизниСтраховой рынок вершенствованию инфраструктуры страхового не увеличатся. Таким образом, максимальное рынка, введению консолидированного надзора собственное удержание в среднем не будет пре- за страховыми группами. вышать 1,5 млрд тенге. А по классу обязатель- С 1 января 2012 года введены в действие нор- ного страхования работников страховые суммы мы законодательных актов, в соответствии с часто значительно превышают 1 млрд тенге.Казахстана: которыми предусмотрено включение аннуитет- Крайне высокий уровень трансграничного ного страхования, осуществляемого в рамках перестрахования по добровольным классам обязательного страхования работника от не- страхования, что далеко не всегда оправданно и счастных случаев, и законодательства о пенси- противоречит национальным интересам нашей онном обеспечении в систему гарантирования экономики. Отечественный страховой рынокпроблемы и перспективы развития страховых выплат, установлен запрет на прием уже может и готов удерживать внутри Казахста- страховым агентом наличных денег. С 1 января на больше рисков и, соответственно, оставлять 2012 года осуществлен переход страховых ор- внутри страны больше денег. ганизаций на общий режим налогообложения, В связи с передачей обязательного страхова- который предполагает уплату корпоративного ния от несчастного случая на производстве (от- подоходного налога с чистой прибыли. В этой ветственность работодателя) от страховщиков связи были пересмотрены требования к поряд- общего страхования в сферу страхования жизни ку расчета страховых резервов. с 1 января 2012 года на страховом рынке Казах- За период независимости Казахстана По состоянию на 1 ноября 2012 года на страхо- стана происходит формирование олигополии страховой бизнес идет по пути вом рынке Республики Казахстан осуществляют как формы монополии. лицензированную деятельность 36 страховых Негативным фактором можно считать пред- дальнейшего совершенствования. организаций (в том числе 7 – по страхованию принимаемые со стороны надзорного органа В этой связи большая работа жизни), 13 страховых брокеров и 70 актуариев. меры, тормозящие развитие розничного страхо- Идет укрупнение страховых компаний, консоли- осуществляется законотворческими дация рынка. На сегодняшний день наблюдается органами, государственным регулятором дальнейшая тенденция уменьшения количества действующих компаний до 30-34. На 1 ноября 2012 года на страховом и самими страховщиками. Но вместе с В целом сформировалась инфраструктура ци- рынке Республики Казахстан осуществляли тем несмотря на то что страховой сектор вилизованного национального страхового рын- лицензированную деятельность 36 страховых ка. Вместе с тем возникло множество посред- стремительно вырос с начала 2004 года, нических структур, предлагающих свои услуги организаций (в том числе 7 — по страхованию его роль в экономике страны все еще страховщикам. Причем эти услуги требуют зна- жизни), 13 страховых брокеров и 70 актуариев чительных расходов со стороны страховых ком- незначительна. Отношение страховых паний.А. Набиева активов к ВВП составило по итогам 2012 На казахстанском страховом рынке работаютCтраховой эксперт, независимые оценщики, актуарии, достаточночлен Ревизионной года всего 1,39 % на душу населения, активен страховой омбудсмен, сформированкомиссии или 9 224,73 (около 80 долл. США). Андп «нур отан» центр страховой статистики ЕСБД, плодотворно работают профессиональное объединение стра- ховщиков и разработчики программ автомати- ктивы и собственный капитал 19,7 % больше аналогичного показателя по со- зации процессов. страховщиков по сравнению с стоянию на 1 октября 2011 года. В соответствии с законом Республики Казах- 2003 годом увеличились больше Совершенствуются дальнейшие направле- стан по вопросам минимизации рисков установ- чем в 10 раз. Размер собственного ния развития страхового рынка. Становится ак- лены дополнительные требования по регулиро- капитала страховых организаций туальным в последнее время взаимодействие ванию страховых групп, в том числе ограничения существенно превышает размер игроков локального рынка для защиты от круп- на осуществление непрофильной деятельности, их обязательств, в том числе и ных убытков, и опыт стран, которые смогли реа- приобретение финансовых инструментов. страховые резервы. Нормативы достаточности лизовать на национальном уровне различные В рамках мероприятий по повышению казах- маржи платежеспособности страховщиков зна- объединения в виде страховых пулов, является станского содержания в сделках перестрахова- чительно превышают минимальное значение. интересным в части изучения положительных ния установлены дополнительные требования Страховой рынок Казахстана в 2010-2012 годы наработок. Опыт различных государств в соз- по передаче рисков на перестрахование, лими- продемонстрировал положительные тенденции дании катастрофического пула изучается для ты удержания страховых премий в страховой ор- развития. Они проявились на фоне оживления внедрения с точки зрения организации взаимо- ганизации, а также внешнего перестрахования, деловой активности корпоративного сектора действия между страховщиками и государством установлены рейтинговые требования к мест- в целом и восстановления ключевых отраслей в рамках государственной программы обяза- ным перестраховочным организациям. экономики от последствий финансовой неста- тельного страхования недвижимого имущества Происходит значительный отток денежных бильности. Положительные тенденции прояви- граждан страны от катастрофических событий. средств за пределы Казахстана по каналам пере- лись как в части увеличения сбора страховых Высокий уровень капитализации, снижение страхования. Объем страховых премий, передан- премий, так и в увеличении финансовой мощи рисков, связанных с внешним перестрахова- ных на перестрахование, составил 46 315,3 млн страховщиков. Совокупный объем страховых нием, а также низкая доля дефолтных ценных тенге, или 29,8% от совокупного объема страхо- (перестраховочных) организаций составил на 1 бумаг в инвестиционном портфеле страховых вых премий. Очевидно, что проблема усугубится октября 2012 года 435 932,4 млн тенге, что на организаций свидетельствуют о наличии потен- в 2012-2013 годах, так как размер суммарного 94 №1 (56), 2013 Kazenergy 95
 • страхование вания. В частности, с 1 января 2012 года страховым агентам запрещается брать оплату страховой премии наличными В рамках мероприятий по повышению деньгами. Эта мера была бы оправданной при развитой казахстанского содержания в сделках системе иных видов оплаты. Возникновение временного перестрахования установлены лага между предложением — согласием на страхование и оплатой полиса зачастую приводит к отказу от страхо- дополнительные требования по вания, что приведет к уменьшению интереса к страховым передаче рисков на перестрахование, услугам. лимиты удержания страховых Вместе с тем существуют проблемы, мешающие нор- премий в страховой организации, а мальному развитию страхового рынка Казахстана. Объем страховых премий растет, и если мы хотим через 10-15 лет также внешнего перестрахования, получить в нашем государстве еще один источник долго- установлены рейтинговые требования срочных инвестиций, или так называемых длинных денег, к местным перестраховочным то необходимо решить ряд проблем в законодательной базе. организациямҚайта сақтандыру келісімдерінде Қазақстандық үлесті The program of local content maximizing in the re-insuranceмолайту бойынша өтетін шаралар аясындда, тәуекелдерді contracts establishes additional requirements to the rightтапсыру бойынша қосымша талаптар қайта сатандыруға, sharing, retention limits of insurance bonuses in the insuranceсақтандыру компаниясына қойылған, сонымен қатар сыртқы organizations, and external re-insurance; it also establishesқайта сақтандыруда сақтандыру сыйақысын ұстап қалудағы rating requirements to local re-insurance organizations.шектеуге, жергілікті қайта сатандыру ұйымдарынарейтингтік талаптар енгізілген 96 №1 (56), 2013 Kazenergy 97
 • art kazenergy дизайнерских коллекциях, но откровенно рас- пахивают навстречу зрительскому взгляду раз- гадки их когда-то общих корней, единых начал и истоков», — написала в своем отклике доктор искусствоведения, профессор, член Междуна- родной ассоциации художественных критиков (AICA) Райхан Ергалиева. На днях в Астане открылась очередная выстав- ка работ Молдагали. По ее признанию, на этот раз вдохновением для нее стала столица. «Сама я коренная алматинка, но вот уже как лет пять переехала в новую столицу и полюби- ла этот город. Он подталкивает меня на смелые идеи. Я люблю черпать в нем свое вдохнове- ние», — призналась художница. Необычные по архитектуре здания, выросшие в степи, — Хан-Шатыр, «Северное сияние», зда- ние «КазМунайГаза», стали главными «героями» ее картин в новом пока для зрителей — дилетан- тов в жанре — рельефной живописи. «Особенно я люблю ездить по ночной столице. Она щедро освещается в это время суток, и отсю- да ощущение, что Астана — город ярких ночей. И именно таким я создаю его в своих работах, много света и солнца», — сказала Улия. Кроме картин внимание людей привлекает коллекция ее дизайнерской одежды. Это настоя- щий микс национальных традиций и авангарда. «Блеск золота кажется бесконечным, он стру- ится по тканям, переливается, сверкает на их «Сама я коренная алматинка, но вот уже поверхностях, таинственно прячется в скуль- птурных изломах складок. Завораживает замед- как лет пять переехала в новую столицу и ленная продуманная пластика движений и ста- полюбила этот город. Он подталкивает меня туарная постановочность поз девушек-загадок. на смелые идеи. Я люблю черпать в нем свое Кто они? Амазонки или принцессы, покоритель- вдохновение», — призналась художница. ницы сердец или пленницы, военный трофей, уведенный в чужие края, или невесты, богато и бережно наряженные к свадьбе?» — вот еще одна цитата Райхан Ергалиевой о платьях, соз- дизайна одежды Молдагали решила попробо- данных Молдагали. вать себя в качестве ювелира.Улия Молдагали: А начиналось все с подиума. Будучи девочкой «В ювелирных коллекциях, созданных Улией, высокой и привлекательной, юная Улия была так же как в других сферах, проявляется внима- успешной моделью в Алматы. ние к богатству казахского искусства. При этом, «Как-то, демонстрируя очередную коллекцию однако, памятуя традиционность ремесла зерге-«Мое вдохновение — Астана» одежды одного из алматинских дизайнеров, я ров для нашей национальной культуры, обраще- поняла, что я тоже хочу создавать красивые пла- ние художницы к ювелирному искусству можно И тья. Поэтому после окончания школы поступила понимать как осознанный адресный поворот к в Академию искусств имени Жургенова на отде- этническому наследию», — так охарактеризова- ление «дизайнер одежды». Однако в годы уче- ли это направление ее творчества эксперты. мя молодой талантливой худож- бы увлеклась рельефной живописью», — расска- Действительно, кольца и серьги, сделанные ницы Улии Молдагали уже на зала девушка. Молдагали, представляют собой маленькие зо- слуху в творческой среде столи- Своим крестным отцом в этом направлении лотые скульптурки, на фоне пластичных резныхОна получила признание как на Западе, цы. Ее творения не оставляют она считает заслуженного деятеля искусств Ка- рельефов внутри браслетов разворачиваютсятак и на Востоке. Обладательница равнодушными ни специалистов, захстана, основателя школы рельефной живо- живые сценки. Разглядывая их, задумываешься, ни простых любителей искусства. писи в Казахстане Амандоса Аканаева. И как кто эти золотые девушки — сакские принцессыдиплома за лучшую коллекцию одежды Они поражают смелостью цвето- талантливая ученица достойных наставников до- на фоне восточного узорочья или придворныена фестивале моды в Прибалтике. В К. Конырова вой гаммы и необычностью по- билась определенных успехов и высот. дамы и маркизы из волшебного театра теней? дачи. Сегодня Улия Молдагали обладатель Гран-при «Сейчас я планирую заняться производствомТаиланде, где трудно удивить роскошью, «Дефиле творческих коллекций Улии Молдага- международного конкурса творческой молоде- аксессуаров: сумочек, шляпок, шарфов с казах-показ ее работ был также признан ли — это особое театральное действо. На глазах жи «Шабыт-2009», заслуженный деятель культу- ским орнаментом. Мечтаю, чтобы наши нацио- изумленного зрителя сменяют друг друга фанта- ры Казахстана, действительный член Академии нальные мотивы были популярны и узнаваемыспециалистами одним из лучших. стические по дерзкой роскоши и великолепию художеств республики, член Союза дизайнеров во всем мире», — поделилась своими планамиЗнакомьтесь: Улия Молдагали  — наряды, наполняя зал пряными ароматами Вос- и член Ассоциации художников Казахстана. на будущее Улия. тока, изысканностью Версаля, лучезарной рос- Художница не замыкается в одних рамках, а Как натура творческая и сильная, она и в новойдизайнер-модельер, живописец, сыпью щедрого цветового блеска. Азия и Евро- постоянно старается расширить границы своих для себя сфере сможет проявить свои способно-дизайнер ювелирных украшений. па, Восток и Запад не просто сосуществуют в ее возможностей. Кроме рельефной живописи и сти, так как для настоящего таланта нет преград.98 №1 (56), 2013 Kazenergy 99
 • Discover KazakhstanDiscover Kazakhstan My MotherlandK Е azakhstan is our home ... As for me, Kazakhstan is a Everyone has it. Even a bird Alua Turlybek precious and lovely book. We live in this wonderful has a nest, and an animal has M. Kh. Dulati book. Beautiful nature is the first page to read about. a burrow. So a human has a specialized «Birch cotton prints,» the North lakes, mighty pine Motherland. gymnasium №8 Borovoe, golden fields of virgin territory, gray feather My Motherland is Kaza- for Gifted Children of the Great Steppe and mountain masses of Alatau khstan. I was born and raised with teaching inand Tien Shans. I never cease to admire them, as a special here. Today it’s an Independent country three languages,favor of Mother Nature to the land of Kazakhstan. Great akyns with its own President, Constitution, cur- Grade 11glorified the beauty and history of the Kazakh land. We have rency, but only a century ago creating ansuch a wonderful nature ... We are solely responsible to protect Independent country was just a dreamand save it for future generations. for Kazakh leaders. The dream becameFifteen millions of Kazakhs and representatives of more than true, but they fought enough to make itone hundred nationalities have been living here peacefully. true.I am amazed how people of different nationalities co-exist “I won’t make my people suffer!”- thatharmoniously in our country, speaking different languages. We was the promise of the great Khan Aby-are all united in one: we are the people of Kazakhstan. We are lai. And he did keep his promise. For cen-relatives. There are Kazakh, Tatar, Uighur, Russian, Korean people. turies warriors were protecting KazakhFor all of us, this land is home. Kazakh land and generous nature land from other tribes, who wanted toof the Kazakh people is famous among all nationalities that live take it over. Many times the land washere. Everyone who lives should know the language, history and covered with blood of innocent people.traditions of Kazakh people. Let sound on these earth tunes in But, unfortunately, everything comes atdombyra, kobyz, balalaika together with the sounds of national a price. And they paid enough for our,Korean, Chinese, Ukrainian, German, and Uighur songs. This will future generation’s, freedom. Independ-help us to save peace in the beautiful land of Kazakhstan. This is ence, I think, is the most valuable legacythe second chapter of my favorite book called “Kazakhstan” left by our ancestors.Our Kazakhstan is a country of great opportunities. Its` Now Kazakhstan is a democratic anddevelopment is going on at a fast pace. Through the firm policy economically prosperous country. Dur-of our president - Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan has become ing the short period of time it has goneone of world known countries. Our people highly appreciate and all the way from survival to success. It’sestimate the president`s work. This was proved by the recent pretty impressive, isn’t it? At the sameelections. Nursultan Nazarbayev always listens to the people`s time Kazakhstan is the melting pot of Definitely, Kazakhstan is a young coun- ments of our Independent country hasvoices. We are looking into the future with confidence, and the many nationalities, which live friendly try with history lasting for centuries. Only started. Now it’s our turn…future is in our hands. Yes, I can say for sure, that the Republic of under the same roof. 20 years old and during this time we’ve But what do we need to contribute toKazakhstan can inspire and surprise the whole world. Aizere Nurlanova Something that makes me really proud reached a lot of our goals. We, genera- the development of Kazakhstan? The an- Nursultan Nazarbayev has not left the cultural development Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics, of is the fact that our culture has survived tion of 1994, were born after 3 years of swer is knowledge. We need to study aof our country unattended. This year Kazakhstan has chaired Semey, Grade 11 years of suppression. It means that we gaining independence, and it’s our duty lot in order to make our country a betterOrganization for Security and Cooperation in Europe, and I are a strong nationality and nothing can to move Kazakhstan forward. place to live. And I will do my best to con-am very proud of it. Also, this years Asian Games were held clean and green country with clean air and water; it will be an prevent us from keeping our traditions. 1991… This was the most significant year tinue the list of achievements no matterin Kazakhstan. The symbol of the Asian Games was the snow example of care and love to nature. Growing up in a Kazakh family I was for us, because we started the new era of how hard it is. We just need to remem-leopard named «Irbi.» Young generation will be healthy and highly educated. We will taught to respect culture and history. our History as an Independent country. ber: Kazakhstan is a young country and Thanks to the efforts of the president and government, we know the Kazakh, Russian and English languages and be the Gerodot, the Greek scientist said: “If you Since that time the name of Kazakhstan its journey is waiting for us, but first weestablished strong relationships with the United States, China, patriots of our prosperous country. Our lives will be full of high don’t know your past, you can’t live in the has appeared in the world arena. have to take steps. An ancient ChineseJapan, Canada, France, Egypt and the countries of Eastern significance. present and will not create your future.” If before Kazakhstan was “just some proverb says: “The longest journey be-Europe. I believe that by 2030, Kazakhstan will be the Central Asian Snow History is a part of us. A well-known Ka- country somewhere in Eurasia”, now it’s gins with the first step”.Talking about our achievements, I cannot keep quiet about our Leopard, setting an example for other developing countries. The zakh proverb says: “Know your roots! Or a developing country which has chances I do believe that one person can changecapital. Astana is the most beautiful city in Kazakhstan. The city people of Kazakhstan will see how sun warms our earth, and you are not Kazakh if you don’t know the to be among the fifty most competitive the whole environment, but together webecame the embodiment of the president`s dream. You can see there is not a cloud of the war or conflict. We will do our best names of your 7 ancestors!” countries in the world. Also the economy are stronger. So I want to finish my essaythe capital from the point of view of architecture. But feeling its to develop it, and eventually well be the citizens of a developed Kazakhs are very hospitable. Guests has been improved. Level of lifestyle has with the legend about the unity.inner beauty, understanding its essence, its strength, comes to state, powerful in economical, political, cultural, and scientific are greeted with the phrase: “Torge increased. Comparing to the previous “One man in his last moments of lifeyour heart when you come to Astana with an open, loving heart fields. I am confident about the future of our Kazakhstan, and I Shygynyz” (Have the seat of honor). years, unemployment has decreased. Ka- told his sons to bring a broom and breakand see so many kind, industrious, active people with sincere am not afraid of overcoming the obstacles towards the prosperity Since childhood my mom taught me how zakhstan started to take part in the world it entirely. His sons tried their best butsmiles on their faces. of our country. to lay the table, how to serve guests. conferences which proves that we have a couldn’t. Then the man said: “To breakThe wealth of our country is our land. Coal, oil, titanium, gold, Thats what my Kazakhstan is: peaceful, free, rich, multinational. Growing up I started to understand the voice in solving world problems. In 2011 a whole broom is harder than to break itlead, zinc, and iron - everything can be found in the Kazakh land. I think that everyone should understand and realize that he has importance of all these customs. Now I our country became the OSCE chairman. twig by twig, so the same happens withKazakhstans development never stands still. Over 20 years of a homeland, and everyone should be ready to do anything for think when I have my own children it will Then the 7th Asian Winter Games were people. It’s easier to destroy one man,independence we have achieved very much. it. I think of the Kazakh people sincerely. I love my country as a be my duty to pass them down all these held in Kazakhstan. In my opinion, all but when people are together nothingHere I want to write my own chapter to this book… How do I precious encyclopedia. We should cherish this wonderful book. customs, so after they can pass them to these facts show that we are moving for- and no one can destroy them…” Our Ka-imagine Kazakhstan in next twenty years? Kazakhstan will be Kazakhstan is in our hands. their children. ward step by step. So the list of achieve- zakhstan follows it. 100 №1 (56), 2013 Kazenergy 101
 • спорт Однако нам зачастую не хватает ресурсов и пить к реализации проектов по следующим возможностей, а потому объединение усилий направлениям: в рамках Конфедерации позволит достигнуть • разработка программ развития массового более высоких результатов. Нам необходима спорта и спорта высших достижений в серьезная научная база, в том числе в плане Республике Казахстан в сотрудничестве с психологической подготовки спортсменов. государственными органами – Парламен- Думаю, Конфедерация даст импульс разви- том, Правительством, местными исполни- тию не только отдельных дисциплин, но и в тельными органами власти; целом всего нашего спорта. • создание и укрепление материально- технической базы, отвечающей самым со- Почетный президент Федерации дзюдо временным требованиям; РК Бекет Махмутов: • развитие системы подготовки кадров для – Наши соотечественники регулярно за- спорта высших достижений – медицинской воевывают награды на престижных стартах в науки, тренерско-преподавательского со- боксе, борьбе, дзюдо, таэквондо. А об успе- става, в том числе по программе «Болашак»; хах казахстанской тяжелой атлетики знают • популяризация физкультуры и спорта, во всем спортивном мире. За пять Олимпи- пропаганда здорового образа жизни на ад единоборцы и штангисты независимого основе единой PR-концепции; Казахстана выиграли 12 золотых медалей: • развитие международного сотрудничества, шесть в боксе, пять в тяжелой атлетике и в том числе с национальными и междуна- одну в греко-римской борьбе. Казахстанские родными спортивными организациями и боксеры, ко всему прочему, завоевали три представительствами; Кубка Вэла Баркера, вручаемых самому тех- • внедрение единой системы организации ничному боксеру Олимпиады. поддержки и спонсорства; Мы все объединены одной целью – про- • повсеместное неукоснительное внедрение пагандировать здоровый образ жизни и про- практики «фэйр-плей», основанной на про- славлять нашу Родину за рубежом. фессиональном и объективном судействе; Заместитель председателя Агентства РК по • внедрение системы обмена опытом в делам спорта и физической культуры Ель- целях распространения лучших практик сияр Канагатов подчеркнул, что Агентство управления спортом. поддерживает создание Конфедерации, так Тимур Кулибаев отметил, что созданиеПод одним крылом как это послужит укреплению материально- Конфедерации является важным событием технической базы, усилению тренерского в истории казахстанского спорта, которое состава, а также внедрению передовых мето- укрепит динамичное поступательное разви- ступить к ее реализации по окончании олим- дов научного и медицинского обеспечения. тие спортивного движения, а опыт совмест- пийского цикла, — сказал Тимур Кулибаев. – Тимур Кулибаев заявил, что время до Олим- ной работы послужит примером для других Вместе с тем новая спортивная организация пиады в Рио-де-Жанейро пройдет быстро, а федераций. Идеи и принципы, которые лег- не подменяет работу федераций, которые потому следует незамедлительно включить- ли в основу Конфедерации, станут залогом будут работать в прежнем режиме. ся в работу. В этой связи он поручил Гене- побед казахстанских спортсменов на XXXI В ходе общего собрания учредителей Кон- ральному директору Конфедерации присту- летних Олимпийских играх в 2016 году. федерации состоялось подписание Учреди-Знаменательным событием 2012 года для казахстанского спорта стало создание тельного договора и принятие Устава.Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Под ее эгидой – Председателем Конфедерации единоглас-О но был избран Тимур Кулибаев, на долж-олимпийские виды единоборств, а также тяжелая атлетика. ность генерального директора назначен Са- кен Мусайбеков. бщее собрание учредителей пийском цикле, и солидарности в видении методического обеспечения. Участниками собрания была подчеркнута Конфедерации состоялось путей их решения. Конфедерация создана как некоммерче- важность и своевременность инициативы в Астане 20 ноября 2012 г. Концептуальная идея организации за- ская организация, которая позволит консо- Тимура Кулибаева по созданию Конфедера- под председательством ключается в объединении ресурсов и воз- лидировать ресурсы и опыт федераций, ции. президента Казахстанской можностей федераций с целью достиже- оптимизирует использование финансовых и федерации бокса и инициа- ния максимального эффекта в развитии как материально-технических ресурсов, создаст Президент Федерации греко-римской, тора создания данной орга- массового спорта, так и спорта высших до- наиболее благоприятные условия для дина- вольной и женской борьбы РК Серик Е. Сергазин низации Тимура Кулибаева. стижений, который требует комплексного, мичного поступательного развития, станет Султангали: В учредительном собрании приняли уча- системного подхода к решению вопросов катализатором позитивных процессов в – Создание Конфедерации будет полезностие руководители Агентства РК по делам подготовки атлетов, способных побеждать спорте высших достижений и в массовом для всего казахстанского спорта.спорта и физической культуры, федераций – на мировых первенствах. В числе ключевых физкультурном движении.членов Конфедерации, главные и государ- аспектов деятельности Конфедерации – ре- Спортивные федерации – ключевые зве- Президент Федерации тяжелойственные тренеры, представители генераль- шение вопросов по созданию единой систе- нья реализации государственной политики атлетики РК Кайрат Турлыханов:ных спонсоров – АО «Фонд национального мы подготовки кадров, оптимизации условий в сфере спорта – могут и должны с макси- – Конфедерация объединит ведущие видыблагосостояния «Самрук-Казына» и АО «На- учебно-тренировочного процесса, укрепле- мальной эффективностью решать комплекс спорта. Консолидация наших усилий прине-циональная компания «КазМунайГаз». нию материально-технической базы путем организационных вопросов, используя все сет пользу казахстанскому спорту. Тимур Кулибаев отметил, что создание строительства многофункциональных залов имеющиеся резервы.Конфедерации свидетельствует об актуаль- и оснащения их самым современным обору- – Обсуждение идеи объединения усилий Президент Федерации таэквондо (WTF)ности идеи, о понимании важности задач, дованием и инвентарем, созданию Центра в рамках Конфедерации началось более года РК Шамсат Исабеков:стоящих перед федерациями в новом олим- спортивной медицины, разработке научно- назад. Однако было принято решение при- – Наш вид спорта успешно развивается.102 №1 (56), 2013 Kazenergy 103
 • спорт Праздник бокса в Жанаозене Б ой с участием одного из В супертяжелой весовой категории (свы- самых известных отече- ше 91 кг) сошлись казахстанец Канат Алтаев ственных профессионалов и Вугар Джавадов из Азербайджана. Габа- был посвящен Дню перво- ритный Алтаев выглядел сильнее своего го Президента Казахстана оппонента, то и дело прижимал азербайд- и 20-летию Федерации жанца к канатам. В третьем раунде секун- профессионального бок- дант Джавадова не выдержал и выкинул М. Нуржанов са РК. Программа вечера на ринг полотенце – явная победа Каната бокса в Жанаозене помимо Алтаева. главного поединка включала в себя четыре рейтинговых матча и первый в истории бой за звание чемпиона Казахстана среди про- фессионалов в весовой категории до 63,5 кг между алматинцем Жанхошем Тураровым и За плечами Виталия Демьяненко шымкентцем Фаридом Сафиулиным. было 22 поединка, чемпионские Знаменательное мероприятие состоялось звания WBA и WBO ASIA PACIFIC. Принц в спортивном комплексе имени Рахмета Уте- Докку-младший имеет титул WBC YOUTH синова (в спорткомплексе культивируют бо- лее 20 видов спорта). Отметим, что такими INTERCONTINENTAL, дважды терпел сооружениями не могут похвастать города поражение на ринге и крупнее Жанаозена. В главном зале на стенах развешаны огромные портреты гордости казахстанско- го спорта – олимпийских чемпионов нашей страны разных лет, на которых равняются все казахстанские юные атлеты: Ермахан Ибраимов, Болат Жумадилов, Бахтияр Ар- таев, Серик Сапиев, Александр Винокуров и другие прославлявшие нашу страну спор- Казахстанский непобедимый боксер тсмены. Виталий Демьяненко (весовая категория Поединки профи-бокса вызвали большой интерес у местных жителей, которые уже за до 66 кг) в Жанаозене, что в Мангистау- полчаса до начала боев полностью заполни- ской области, добился 23-й виктории в ли трибуны спорткомплекса. Жанаозенцы ожидали зрелища, и они его получили. своей карьере. Под удары нашего сооте- В андеркарте помимо казахстанских бок- чественника попал ганский боец Принц серов выступали бойцы из Узбекистана и Азербайджана. Так, на встрече нашего со- Докку-младший. отечественника Олжаса Сыздыкова и узбе- ка Умиджона Солиева решением всех трех судей победу праздновал Сыздыков – 40:38, 40:38, 40:38.104 №1 (56), 2013 Kazenergy 105
 • спорт вышнему за то, что даровал мне победу. Каковы мои планы на будущее? В течение последних двух месяцев я провел три боя и теперь намерен отдохнуть. График был тяжелым, но спасибо тренеру Александру Федоровичу Аникину, хорошо подготовившему меня к поединку. – Болельщики хорошо приняли вечер бокса, – гово- рит генеральный секретарь Казахстанской федерации профессионального бокса Алтынбек Нурдаулетов. – Вы сами видели, сколько здесь собралось зрителей, детей, пожилых людей. Думаю, бои удались. Все участ- ники показали красивые поединки. Жанхош Тураров в искрометном стиле выиграл бой за звание чемпиона Казахстана, который был впервые разыгран в Жанао- зене. Спасибо национальной компании «КазМунайГаз» Уверенная победа Головкина за организацию данного мероприятия. Другой отечественный боксер на профи-ринге Генна- дий Головкин добился очередной победы, одержав уже 25-ю викторию! Геннадий Головкин 19 января 2013 года на самой зна- Из 24 проведенных ранее менитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» отстоял свой ти- тул чемпиона мира по версии WBA в весе до 72,6 кг. Наш Геннадием Головкиным поединков 21 соотечественник в бою с американцем Габриэлем Росадо он выигрывал нокаутами. Досрочно добился победы досрочно — техническим нокаутом. завершилась и отчетная встреча Преимущество казахстанца было подавляющим: Росадо был бит нещадно, к окончанию матча оба боксера были в крови: Габриэль — в своей, Гена — в чужой. В одном из перерывов организаторы мероприятия, Из 24 проведенных ранее казахстанцем поединков в 21 генеральным спонсором которого выступила АО «НК он выигрывал нокаутами. Досрочно завершилась и отчет- «КазМунайГаз», провели чествование группы ветеранов ная встреча. мангистауского бокса, среди которых был и чемпион Габриэль Росадо по предматчевым раскладам выглядел мира 2005 года Ердос Джанабергенов. наиболее боеспособным соперником для Геннадия. Из 26 Титульный поединок чемпиона Казахстана в весовой поединков на профи-ринге американец побеждал в 21, категории до 63,5 кг предполагал 10 раундов, но для 13 из которых заканчивались нокаутами в пользу Росадо. определения первого в истории страны обладателя Американец, хотя и сумел «дожить» до седьмого раунда, пояса в данной категории хватило и двух. Молодой, но но это был его максимум. уже опытный профи Жанхош Тураров с самого нача- После серии удачных ударов (в это время присутство- ла агрессивно действовал против своего визави и уже в вавшая в зале мать Росадо, закрыв глаза, молилась о том, первом раунде дважды отправил Фарида Сафиулина в чтобы ее сын не получил серьезную травму) Геннадий нокдаун. Шымкентский боксер был обречен: еще один Головкин поставил точку в матче: мощный удар правым нокдаун во втором раунде – и рефери остановил бой сбоку, и тренеры Габриэля выбросили на ринг полотен- ввиду явного преимущества Турарова. це. Боксеры Made in Kazakhstan держат высокую марку И вот он – главный бой дня. За плечами Виталия Де- отечественного бокса и намерены продолжать прослав- мьяненко было 22 поединка, чемпионские звания WBA и лять Родину своими достижениями! WBO ASIA PAСIFIC. Принц Докку-младший имеет титул WBC YOUTH INTERCONTINENTAL, дважды терпел пора- жение на ринге. По данному бою было видно, что Демьяненко выше классом своего оппонента. Однако ввиду усталости ка- захстанца, проводившего третий поединок за два меся- ца, Принц сумел продержаться шесть раундов. Первые три раунда прошли в несколько разведочной манере, Виталий действовал, как всегда, первым номером, на- пористо и зло. В 4-м раунде Демьяненко удачно прило- жился по сопернику, послав его в нокдаун. В 6-м раунде ганец уже начал «плыть», пропуская от противника одну серию акцентированных ударов за другой. Продолжать матч уже не было смысла, и рефери объявил досрочную победу Демьяненко. После импровизированной фотосессии с жанаозен- скими любителями бокса Виталий Демьяненко дал ком- ментарий нашему изданию. – Очень рад, что сумел выиграть в такой праздник – День первого Президента Казахстана. Благодарен Все-106 №1 (56), 2013