Keevitajate koolitus ettekanne cor

3,364 views
3,301 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,129
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keevitajate koolitus ettekanne cor

 1. 1. METLOG projekt Keevitajate koolitus September – detsember 2010 Õppejõud koordinaator: Ruubo Roots, TTK lektor
 2. 2. Koolituse e esmärk: <ul><li>Töötute kompleksne koolitamine ning tööle rakendamine masina- ja metallitööstuse valdkonnas </li></ul><ul><li>Õppijad omandavad keevitaja I või II kutsekvalifikatsiooni pädevuse vastavalt keevitaja kutsestandardile </li></ul>
 3. 3. Osalejad: <ul><li>V anemaealis ed (50-74-aastased) , toetamaks tööturule sisenemist või tööturul püsimist </li></ul><ul><li>T öötu d noore d (16-24-aastased) , toetamaks tööturule sisenemist ja tööt urul püsimist </li></ul><ul><li>E esti keelt mittevaldava d inimes ed, toetamaks tööturule sisenemist ja töötamist </li></ul><ul><li>Pikaajalised ja lühiajalised töötud, toetamaks tööturule sisenemist ja seal püsimiset </li></ul>
 4. 4. Kestvus: <ul><li>2 20 akadeemilist tund i, temaatika valik põhineb EV kutsestandardi keevitaja I ja II kvalifikatsioonile </li></ul><ul><li>Millest: </li></ul><ul><li>120 tundi: teoreetiline kursus </li></ul><ul><li>80 tundi : praktiline kursus </li></ul><ul><li>20 tundi: erialane eesti keel venekeelsele rühmale </li></ul>
 5. 5. Teoreetiline kursus <ul><li>Töökeskkonna ohutus </li></ul><ul><li>Materjalide tundmine (metallide sulamid) </li></ul><ul><li>Metallurgilised protsessid keevitamisel </li></ul><ul><li>Tehniliste jooniste lugemine </li></ul><ul><li>Mõõtetehnika ja tolerantsid </li></ul><ul><li>Keevitusseadmed </li></ul><ul><li>Keevitusmaterjalid </li></ul><ul><li>Keevitusalased standardid </li></ul>
 6. 6. Teoreetilise kursuse väljundid <ul><li>Õppija tunneb töökeskkonna ohutuse nõudeid </li></ul><ul><li>Õppija omab ülevaadet metallide ja nende sulamite olemusest </li></ul><ul><li>Õppija omab ülevaadet keevitamise metallurgilistest protsessidest </li></ul><ul><li>Õppija orienteerub mõõtetehnikas ja tolerantsides ning tunneb keevitusega seotud tehniliste jooniste spetsiifikat </li></ul>
 7. 7. …… väljundid <ul><li>Õppija mõistab enamike keevitustehnoloogiate toimimise põhimõtteid </li></ul><ul><li>Õppija mõistab keevitusmaterjalide valiku põhimõtteid </li></ul><ul><li>Õppija mõistab keevitusdefektide olemust </li></ul><ul><li>Õppija orienteerub EV ja EL keevitusalastes standardites </li></ul><ul><li>Venekeelne õppija omandab eestikeelsed spetsiifilised keevitusalased väljendid </li></ul>
 8. 8. Praktiline kursus <ul><li>Keevitusseadmetega praktiline tutvumine </li></ul><ul><li>Keevitusmaterjalidega praktiline tutvumine </li></ul><ul><li>Keevitusservade ettevalmistus </li></ul><ul><li>Keevitusrežiimide valimine </li></ul><ul><li>Keevitusvõtete praktiseerimine </li></ul><ul><li>Lisaseadmete kasutamise praktiseerimine </li></ul>
 9. 9. Praktilise kursuse väljundid <ul><li>Õppija orienteerub töökeskkonnas ja suhtub töökoha korrashoidu vastutustundlikult </li></ul><ul><li>Õppija oskab praktiliselt ja ohutult kasutada keevitusseadmeid </li></ul><ul><li>Õppija suudab valida õigeid keevitusmaterjale vastavalt olukorrale </li></ul><ul><li>Õppija on võimeline keevitusmaterjale ette valmistama </li></ul><ul><li>Õppija oskab valida õiged keevitusrežiimid vastavalt vajadusele </li></ul>
 10. 10. …… ..väljundid <ul><li>Õppija suudab praktiliselt koostada kutsestandardis ette nähtud keevisliiteid </li></ul><ul><li>Õppija suudab praktiliselt täita EN 25817 “C” või “D” kvaliteeditasandi nõudeid </li></ul><ul><li>Õppija oskab kasutada keevitusprotsessis kasutatavaid lisaseadmeid ja vahendeid </li></ul><ul><li>Õppija siirdub 1 kuu ajalisele erialasele praktikale ettevõttesse </li></ul>
 11. 11. Keevituskoolituse väljund <ul><li>Keevituskoolituse läbinu suudab sooritada keevitaja kutseeksami vastavalt EV kutsestandardi keevitaja I või II kutsekvalifikatsiooni nõuetele ja suudab kompetentse töötajana rakenduda tööelus </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul>

×