المعجم الامازيغي الوظيفي..عربي أمازيغي

6,352 views
6,247 views

Published on

المعجم الامازيغي الوظيفي..عربي أمازيغي

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
385
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

المعجم الامازيغي الوظيفي..عربي أمازيغي

 1. 1. o couoH ocoxxY o Yoi EO u,o 1 ob 1xaI l.; wk e l ,A . ( as!r A u s,- . .dbr o- Uo < % .. o o -U -,% . x. x s -- ..-. .. - , . -- . . % .. , -> . ! % +0% # . z -- -- , - NA x . teA* <.e r =-.., < . :p < > Q -- . . . = , .. . *. . e - N . k s N w d % î,t . .. .@ @ .@F * +
 2. 2. =./i g i.xvp ip t- . o Jysi k z t f /o-o wt os o EouoH O A XY EO o u o yoI . T eAfr caM A u x a :l x e l m u /xq ,t .;. I xo x< 1Z.è 1r(1 ) =8 . 1 t è D . wf. .,* xjm ,.2 + o . ) ZO ) ( k OE 6 7 .) Ja= u iI t xoob
 3. 3. o Lo y o X%V Ho 7u o 73Vo1 y gL$Jaui - .. . + w= % . a!.., ;..$ .!7 r.i ?r i 1;: ..$ ;ç.F : $ ) . . 2 ,.x ... xL .Z. y J=2 1 W.z =. . -u 2>= L 2.) MO.23 .8 12 ... .>. .9k : . . 1 ) ) ; F ( h , . X 9. bJ î .. -
 4. 4. l Alo o - ol l
 5. 5. <. 2%
 6. 6. .?, 1DS Lkki ipjsw: a .. . 1 XI ua r. . . o . us J1 Jt pi .u t / LX O2 O / o =X I
 7. 7. fF X On /. o fL L îl 6 XC f i .3. =- = . t2 .. -= - yog .. v Xh 1? -Y 4R1 k 1 -- -1 - -- QfIj. tl? 1 h ( -J- .- b Z 2. ... ... ,o oI X+ f - Z. . = . x .élh pf k - d.l u.x 7L . k (%=< o A A . -a..En .Ith . ; ,> ..= f . -s FEk. .8? iî . I M..- L. .> Sa 1Q 2(. ,, uy. .. . u$ . . ;6h% . . ( . . .FL0 . . ( IJ1 2 ut..u = x r> .E).CE11o t . ; . -Z E,. f( p1 r 1 . 2. >= . x . * .m =o % C) A -cT : cl :: ;. . =(H.3a Jy- -
 8. 8. ddr :LA;. >of . % . lgnf1Lof1 îdr o % + =w5- - = - q- - u l : L 10 L- 7 I Z= -* k1 t h. z +E C c+I -. uu . .= 3F. .o w-sC wf. . oo. v. ) I . =. . . - r .. a.k .x %l Q L. C) . .. w-.-. D J )( . - A - . Zï C e - -, P- vw >... LI uu- =&m . uAu -A * =uw3w z J *% >v8E X) O C . .. s 3 a 0. . .. 1u 2IX EZ EJ ) 8 Z > . Z = w Q1 .v= .%j.o4 :J (1 .. w .. . . >( o ; . .- . k p.u .= LX &F F I. A f27 7ï . :? ..Z 0 9> 1: . . - G- - 2u ...x.C. ) 3 Ip1 X F1C. . .A- (Q)<I J. DCVE A <er u Du u .J t:L FE .! .i . f # . (E : o O : (ChC O . I E9$ #t - .. - ... ., . >* o.1 .m:L For 3ae ) . . 1XOL1 lL . - ; , Z J-CI O0E . o9 U1 2 6% f U y..J. , i - -a1 T-Z +- U I.E Y7I . 0 --- S 1-u -.-> .ay. .. j (E r >.(L: .7. .. ( .. #(I1 .v. aL- r . . . , -; - - .a -u-12 1i
 9. 9. d8q é oo +4 - r AE Al xt - *. s 1. v 0 < , uu = xYlo:1E7 1 idf o.t% %=bK = = - # = uX -c: I 3= - = Lé1 î3 . ( - <.5éI E.a. () . L L C A.. î. . .. u. t. M 24 . w. $ . IA )C 7 :- 2 / . K) C K b w > Lu . + .. - - . a . . h . i --u: . .-= . v w. .. .c F f z ou xu s - ?(*1 h. ) -.. *.L . J4 .uI 1 (. 2 .= . -. Z . q . J(OLG#.. .. - - . e. =. 1.1l . uF I C C =W - . .ï k +îCEcYX 1j 7 s a. t .- m .y=m .) ;I qoHH .p.. . w / z. +2 =t1r.q tF; Gv6 )>f .. r- z o.i .5 = c. .- pF == . -- = sa uYX fUO 72 . ..... 3- D . x.-- . ù . z / W Z #N XO:.II cx . rI . wa . .- =. Q. -=.Z OI E FCC k X I .! w . m. n .- . C 1 ) O ( . 1 - .- p w . J# a #COC. .IL .î )e ?; I v7 ...L.- L4 . H uZ d:OC #fFe r- .). C Q ioct . 1) o r : 31Ct q ;J ..-.5. =. . - > u .V LIfuCC UO.Z ) I . > j. .t. . - .n - - = . : .a -.x .. #R9#1 ( ) ; .XZ S Cy 1 3 t / = .aQ- 3 .J-- . . r.(F II% .: ) - $J .. ç. ... :- . -.x .. . ) % >O.. o ïX* . . X- -+-j - c. OE p Lç J t,J.== .w = I -z . - x . #3E o --- oc .Xa( .(J .. x.. IZ > &=x 1IA.H> o t X 3 .a m. Ll m uL:> : ik& I lll OL l/ D . P &. = Z-
 10. 10. .8i # . ) fY! :E.t . .J #? Q.4 .. u- m 4 . . 1 z UL IQ - . : /;1E.+1 1 1 t 9: S W - = x. =. . . u rs $ ? 1 : w +. .-u- ; -( - ..+ %..L:X-x L. 9 (1I LI O 1 1JQ - V V. - f m >L 1 t L - - -= --u. k I q+y . â....... ) . v . r a. w.v . g . w.s k. la iEJ1 I .- -% <n 7.. y Y. L+* >. w I o L 7C amo u =- a çm - w ma M 0X +l Ol .C 7 I . - - X- W .. = .. X a XL : R I E. U .J= a- W >l. .- Z X 1 u c% O .O .. u=- !% X) EY O CO O . X , i CN kt .O )t .a a M - - - X C.IY67L. O ) &a .A-. . .A Z w . - Q a1 L- ( 1 6 Q ) 9 t . O &( a ... .- -w- . . -- u1 - 1;Kh -. C? sa..= #. ( * A F ) w- - i - . . . u-.).. e CJ00 %.h . z. ; .a . 5 #Ir +)) f7t Q . -. ? - A .- .- èE >00 sOh ( . JJ u . = . - ;.x ...= i1 o. .1 ( x Fk I ..- u - Ql -Q = u = C). C1I .! x iCJO ( - 0 I G $ a > x6.C1 . I F) - %... .. < p6C >. P1 ) ; F 3 G. . e.4 2 u. JL.(.ï :. 1 .7F Eo : .o . / .$ . a. >c E Q:I:k # Z)) ) Z ! ? w. .? . . + G *t -.: . EAU E @ D . .J. s. 2. .: .5 kk.1Q k JL1 0C1% - )Y I .4 .:. ..y..ue e . . .. ... : S a.x . Q) . F(K E14 . Q . .-. . x. . N7. .E ï X I.E ( X - --. .S C 8 GL A-à J E7 1I i t L ..* .. Q1= .2 a S .E - . ). .A . f Ko Io o. ..>x J. -Q . xw o..a v= 0p . o# =a o - >= :=. IY U v K. C . #F *LX 1 XJ C pz= .Q- -z >=m %= . um z - L%t *Lv1 hh iJ 1 .a .. -: = yx x n - Z< 2= - .(1r.1 * -.L-z#5 . .$. . u.L .a J i >1. i k .# ...-a. ... 7 ..x . > 1 à$ s .- . 1gC1.r0C1 F 3 - ) %. -.1 - . ..+-..z . w -à. - - =fCf > & . F.) .. (. 1 - $ . . . -M7
 11. 11. 1c c c !.O 7 k . *1 1 >
 12. 12. Yl.*YLA Y îif oo1 i = - A- u N x1 qzIx - dwu 1-- 4Lx:- - + q- = .L n 5= A? > u. œ-91. I .. - . . .i ; . s x. . . . say = xw e , .x - - .C7T-- -=i- <a Lx g4rI . - -.S -la v- - x . u. .J. .= = w . ja x . oK ..p S11 t# . . #4.) Ck( .. -b- < .< aX DJM : t X( Rb I . ) :4 i - @ .1 .ALE I -- r - -. t q7Ga ) ) r.L . a t EoI k j? >= u M . . .= . . .Z u I I I R .î . . Q îp1I+AXE( .n . ..3. ..n -.5 .=- hCC - =y + .. . = z. . > .n - -OE :Q .F I +? . CIZk1IL.E. E11 . ( Q E 7 . . J . ;, . . = r t =- YC E G f + f It f ( J #-. . w..y- -. ..! g . $ . oO A Z, Z .Z 67lA . 1 I. : qo .Ie%C L OL ) I V ;d . 1 7 4v.. - .. . . ouI x . t . . .x x w Jm= A w ;C) .>. .. .v J YCIU XC# uW . . - =. - . > A% =. $- ra) t( c@ I) û - --- a%: L -+ . E -. L .J= = = . %...= e - .. . 2 - 1I2 p+co1 .(C o ) d.) - +- u y -. - .. 4 .m . h). . .I C - . . . ).- . . z y. - v . .$ z m .. . ûL .X XI ) ?F / .y . 3. G+ ; 6 .. I a . . .% l - Z . .U. M - ... o. . .u o. . XH; sa( 2 .rny = l
 13. 13. iAo #fAC1 tlr:.. + <-- >n< ùYu < > s I-->XV l >1* Sd SVO V ZE <=- wc c z <U # bI fd .G .. . + +w . = è, . - v VEI 0c . -= J - .* 2 (Ar* .d . .k -.- ..lb.6h. E#F. .u . 3. ILu F l ). $, 2 . ? J 0 t. 1 A = x . .1 .=. Q 1 ? .- : Au 7 h . .x J. > . u % . . NJ = . = - . un@ =o 1 . l -l. wz u .u .u yu yk.# rxt a >y-z . . = . -. * .LL. . L 0 r u.- -.. a- r :uj 4 -n Jw . DQ=r = * . - :t L I X . w .z t oo . -e). .L xa -. - cl xc . .. .1 - ov I e.a .h1 o ! - @oI . .-. j. . u . Q ..- .. =x u J 1Ehcoxî o o lv o œ * J. - - . I X ..ç .. =/ - -- ,uu .zur h k . u :..w t .. . 4 . z- C(q /; yS . - S - î i . ) E OC.E I F f - ..2 wd .+ .. = lh Aj X01% ): ) ;t . i= i o I1 1 - . - * . u S . c: E >L J> .= ; y v. w r trC .n. . ; . L h .1 3z .a . > . w% u . w J. ak= l. .J = xi a . .,= . . =-QX C 74 . - .. ié a. o 1EyI: ic I.y x , u...= *. W rs4 . . y aI . = -. = w z. . J- Q p5 x22 23
 14. 14. X E A1 L > I FU . = =Z .poo xE.z -L =NZ ax. 3m -a 5 R( , )E0J( j . E3 J , . . 2 -# . m . u w=.k bAC . u. n. . .- .I7r Y F;r) - I =Z . . . L e . -! .. J. . U II . F >E .j y. . > . .Sr : hr +? 1 > e #- =r ï b or rp f. .a l . . . k. s . .- w 1 v - A( ttG73 3. -; t- , -. uCA )k ; 2 S . ->%u =-
 15. 15. :éo :>Exv1 s8z co + %. I . . ù uu . m k . u i . I.. o< u #1okyc v 8y oo : - y xt <-.sJz , = x i.w . * ,k uv o ;6.x < a w. / b , . ..4 : .<.x g .. -- E. . Cgj a- au pZ .= .1 Xn: E2 Zw W Q .- v ju x . g =/ l Z> Z.C II . C .. . I ) LL; LY . wA X . . 2n x xyt y> y . x .Z. ;i . ,. . J* .VZ. Oo ô.X k wZI w ,w A .. y. w+ - .> w EXZ Ic o. I uZ - -o ;Oc )Q: Q B . U) 1 Q o.< çI + .ZI+ . s . u .081 - .* X- cCt E % h @-b m 3 5 -E: . . .è -2r = o o jo E ,.) 7t o r..C h wv.- .2 e . . ==z w W - X.1; . EO E1 E . wx. c... .eA - n . s =xV. W * p p s.w (tg o.% y i -2 >Q $. . .. )=1 w .Z+x. t .2 * . X1%Z c C vkx <.L ., E X ch . O. Xh . . .#. ç .1 Y 1 . .. u.. .. c:I lpE L y .= s . L- i L .. 1FJ h hU).O .c. %J . J4 . . d Z- tk .U / , x/u r k > J Q %g0 ,1 = ; J. . . ..u o E lxao >. = 2 . = x. ,L > .: ? L w..1 .. % u , 11 .. .. .x. lxo wko o l tfo l n v.1 uâw .. . .. z. wic& rE ... 2 . .J #v v cg J.. .1hI C,% . *. .L . c K 1+o; vo 4 . -.>z .X . . . * - MYLKILEC; vz. ..: j ..- .a .L .. &xo.f .. . 3 .. I.CI G & Jp X= h. u cokE i fEj a..- z u. . u? +. -UCk.Ihl . a uu wl - ècru fho =. . . .s l J=L. -CXL- ) -. k. w.> .G a+A:. (î 4 h +. I cv p- Xef7 .j. : c( .. or o .o q t, ,ot. /ou v. w. uv. lp L. X
 16. 16. 1#J1 cC9 @dê.X+ . & = .I , va x - .z. dx. f-Exv y jé oAé y - yé . w < -: u ws x .= u . . a - . -., m2 . u z (. ICk 2 -. . . L ED tLO+ E - . . a. . . x . . = ylAîé o F k = J- . .t - I ? .% - = u. (x b E I (y a : c .a . .. . .z : . -O L ) -. n C I a - .0 -H . .. . -. A. .+ = o.:> c)E oI QE E . >. . - = u. u.>- c /3Q L. ) L t ? . c- .z .3 k Lu ) . #Ixz gl o .w - , a u.. roI.c v - -. I ==u- . .> . . . : - .u , o ln . o. v/c A..+ h . >v .,. - += z-. .s z .CC I X . 9) 9 .a . . (. p u@I x?î A v. .xg .. a cJO (1 E Zp P <x . ) . - . 6 % I .XiI LE Z ( 2 . . a.%. .. XEL u - d . .; oF( .rr tQE z Y .. ..- . - YXA E .?x .I c A?+ xr . .. ..;é- .Q . . .- . o. o. > x , . .D kIf J @ . G.- GxL - coi ..o E/ IfJ C u-u #= - aJ A .t / f.7 r( , =z.u .% r .; x l..oc >.l o.L. o A . r wa w mus zj .)C .t . :.) f . L- 1 oCIo h c lE - x .. . . .. y j .j - . . %;. s çAocC ,u.l I ms 1hx q .! . 1C r. c) ! . * UL . lOru: .w io n - .- >. - L js .. ... .. u @C . ul, y xa. ; .uy Q X) e jn a. - ..w . . w. ; =.
 17. 17. 1oX /0 o 1 . (. X . zo ..ol : .l I l
 18. 18. 41.lluof, îHr o x v ;u=:<z , =. ; s -< Yf F # o c. O# @ x e X k . . t! , k . =l u . V. ,: , .. ux lé)p.H- -:I .1 (o 3x sZ.n .w .. .=w . 2 u.ï . cAo ? <Q8 15s $ .J . k. $ x cto1 fL oî l l J . P X J V I: EE 21 . c 1>w 11. 9 . 8t8 (6 :1 > + - CO. % . ..u 1 . u t zxI X > =o tc Q JUI ErL EL l J :x. m . . .. oO ) c k(8 o y . J W #=.+l. ux w- iw 1Z O (% ) =* =- U .= 6V q# )E I :. 1- . t>J- -JZ ézxd .l:/ oo o .(c I !3 w. . p.= S J . t .W S - . Z . ux j oxA lo - ! C oX ! X l1C Y 1 . -. 7-$ W . - . H o CE 9.7 ou I < q X L ; .l. .= .Q+ w ; . u :(IC o4XE6 @ <... +1. :w kk o El eut : x l; ..S. .... .. Q .rl + .u u 1X1 l<LI 8. . î. 1 c i 0 + :w -w. ..J. . . -. .x. . . . 2 a o r Foo.F : . 2; # E A -j flx: ox PI . .<. . n. IôoHr kcxu C i u .y- .= . z u.: .. :Ekv Hk. 4îh k h iXvf Aw.>. îvàk .n b u.... .( t. $ v .f -... .. . 1I( C1E îo .
 19. 19. iloi6L.L: tdf .. + A .n q+-bQ- = w , K2 m 2 x1 . èhnrY.Q j =. f o lc % nA : == G -b i <ZM =-W-o LH. C . - 1 -b E . - e =A J. S( t D a 1 41 . .k , . J ..AACH @ * . = . . 1z . : &> 1A r - - e. u-fIACJ , A u.,.1.)J > ;( v (h : ) .., .z . .. .l ... s. . k y 1 co ) -.. .a- a g+J..C XH ->c ) I p )> w K. Z. . .. .. k x - ?. I 2 >t= ;( 1 r ox-w .. 5c .. . - >. . .. .. . 0 . =- uyQI .. . Lj. . .= u .- .7>d - lk (. -I I q) -n 2- w. p w . o .. AAI : . u . ,, 1 -- -w 0I dI CAV X à .. . = Z ! . : .I h 2 . x .) . .? . J. u- ..c . . . . . .=. .Md . .(. 1I. + . . . - -. - - J x - f :) E)C AOI C a a sl : uI - . . .. 7 = aa r. j. j. . = =- ? FCfh O- 1 D . a. . w. .= w w .= -. =.=J . ; ;. .. xa .- oF . .-(U?p3 1 . X. w. .y 3I -p . . r --w w s k. . r- =.EC* grv ) n I .21 .. j . .1 .
 20. 20. #d1.A%E. (o,> 1J Ef r .k . . . .I <<.x ,= <. .èl =N *zl .. = J. , E - * à .f U 3 tI . 1 x+ j -.<= uk) =o= t.- =- z --- G . q. . n, -iA F L ( ? f = p> . J . ,. - J- J =J .-L = u -r ... . . . =.= g. = A x . .; ).. r1 1.. -y. e .#J 1 f L -3.* - * =.z .w..l . .< . . -X L. - .j I . ?p. x -a . 5 =Q*7C ..- . ..r) C JF .....gy .. . k. z$ . . . .) . . pg z . w . . -U . .+ . =J I J . -G . + . jb A %>. lv- atF;ct1 .. & .- - a4 . .y . d a. - .uC I v. .x .. o .t . .2 #lt(!. t )L ) -. z # .w ...>- .x -. a a U( L ) l -J- . = 1 .A.. t h I .. . X . wr - é . .= rk( (. E 71 ) . . . I. g ( 2i 1 .Q .. . ç xk. - . 1 x 4 -ax.-.. Jt. I 4 . pAwI .I ww $7 . X( 0 .! . -;é .l -YrL k . 4 w9 it -QI ( -w.x -c t. .J ( . .â -
 21. 21. !o-O!t1.: .l ) t.l...,I :v l 1 kv <
 22. 22. k-ILIk . = 51
 23. 23. .r.nlEl.?sdl oott. f l lEF t k UYJ1 . JIA1 & V..-.1 . . à 11 <4.4 qk I-osI J i- 1 f . .. ux -yu. .4 y . u .Ai .I L .oeFl . . -=.< - . hhw -. l i t. . -. pu; IIYCJI .JI K #..1 2 . Jt z ç) v . T g. o a a z l .a , . ,,=4 x I 4t%E ( >L. ..E J f l .I L. .J . ; T :4 - . .û x> .W j I. l /Wl .(%LII X. . F1 .a wZ 22 Mç J I W 3. LW L I. .. u ks .zy u. l) p su-- .u -.: > XE. C 1$ : km . t ..- W JlM . s g o c a . 1 .A . Q.i#l1CClI fCXA l Y .J * . Ii ..J L . C LLA Gk w. + I 1 W- 3 I- 1 EX r !.= . I = -L ) . J eI2 >à Ic Ic J - .) s w : 1 ) -. su. 1 pu a- I E) ( X * .CI 7 . f O .7 4 Q J:z . ... 5 u QJX>!1A 1p p 11 T w-z 2 t-= 1 J) .- 51H mo. e I =J. =u .1 teJ L() D( >. ..- 2 .S GU
 24. 24. 11.loov : 18 1Ex v r . - . - - ...E. - k< - ..a u = k 1k . . # tç . ? E ..( 1o) #C)E? s .t. ? - .. .w x a ,. 2 . u< x . q k ..1 ..J:h u . J=. o. 1F .tf: pgu œI 4 JI : p. - - -tgl -rou rw .2 Lo . . j =. J X 3. .. r i . ufe I . II u-- --> - %d >Ox va. : g 4,1 .. .. . orp :k.? nh - b - - . J u .uI .uk z l p > . a .J . ; u wbI + . . x! y .l œw .) G0 =.. = . w- . - .O% 8 0 c C + - w# I. : .. . = . uvj g qk .onf . o) o .- c Z. /+n .;= . . - . . 5 = = Uo .QL.ï F .IPC w - 3 : . ws l w1 /. a . I #xr y. j k .k u , j I . .. . %= .- I . IVL% f1 QL ) r U u = I . kr F .( : .c. uI - .- ,= X2A c Il &. .r àA V Jw . yk-. rj -= - X YC(. 1t(tJ w Ef E3ZfI J ./.> 1.u uxx1k* w.:q .. J .. . . .. . . pt. , .2f . . . . ér.l fr.hI okq .- . r. -.. Lo= whG c. . = , . .4 .Y J3 3 k.M0 . oh ;.. ; kl I u,w1 .v j )xx. K ... ,v S LL5 I8 I2 .. .1 .s ;; . w. . : l oj vj . . e . u . tJ* 3X l .; 1 E .. C . .- wa41 au aa rju . l.o .) -- + -- >Y .)o t s) Ip Qr qex w:. .I x..v . w -.. .. w @v @ a éE. > ; = C3 P . 7z .)x- !p 6cE xt. . .. > - .x! u b y o ;p ox o 0 - p-..z <.ç 7 : > b =* = . k E:- JMI uuh I g #t ) I:b ch. I. !1 ( -J =.- . . p . izv. xu l 6 Q 1f . )G X u p! W= i olr q) q 3- .h N 6C(E f!.tF )) ).1 Fi CD p . we . . u.a . : ., . . . G/+. .I v.oî ) 8); j ,w. . . .Ii$ .:. v. 5.u-.. .- c( 1 ); . r è- Q -. Y .(7. #P û Y . 2) f )f wm a.. mw u..1 l I kW l OC R) -. -y . - -- 1 >: =. 6h e> X 7: E OU O; L 1. ..Su . . l w i . .. : 11 Yx % w. s -l a , J C %D J/- W +Oè C( f 0,3) . . #f t 1 ( O 6 . ..yw .+y. ultk/. - . .. .o .axz ;W l . . . . ut f Q.t 1? J1 I r$ 9 w z -</ - . .* A w G WQ L L m I
 25. 25. #1.fEl:f . dJ oo % =.1x = = <2 1 K,2 s <) w > 4 w.. ioo x. ., p; - > x. .ul- L 1A L ... .* . . u oJ g s h ( ) D Jh ïI ) . w . O &Up ? 1 1=. ..w . .@. . . ., r 1U H 1 .- .. . . 4 1 +. C1 39. -- -. >a2-5 -42 I -J - w û -3- ... S.1 -.< 32 .r : l a 1. t . . s ( .- - u > . . 21 ; .>=-. uz .# ..J .> $ . r -- d AX V(). i
 26. 26. ##.1177:> ?8J .. / , u ;i . = =. Qx = 41lEC t )t D >I . I- x! . < t -.. ,. - ;k ki ,a I.s, --. - . , . .c.I jo o. ! . Y t. IIQ.u ?t 3 .a-. ... 8:I i 1(Ioc -.. .. -;. ..- .w u .. .# I w I. .= kk uolL 1 =3- l .j *ax A . l- b7. .w L .x ..u . k yk r .. l . tpuû7u ),a .1 *. c. uI a?r:z . ùr o .- .u . , i wz W ..oo 4> xky - o;> - *7 2. =r); x 7 çc A ., u .; Pl;hC 12 F# .; . t+ =. . . - .. ) . . & . ya- a* .E; .. . . .. - 1 u = . . . . w. > = à .: z o:.,z ujw:
 27. 27. ookI7 c A SE ) XE1.. 1E i( z wuz lN l .x.vl a I a. .l

×