Dan Bai Trinh Bay Bao Cao Tot Nghiep

56,385
-1

Published on

Dan bai trinh bay bao cao tot nghiep

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
56,385
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
303
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dan Bai Trinh Bay Bao Cao Tot Nghiep

 1. 1. Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Cao Trí [email_address]
 2. 2. Nội dung <ul><li>Các yêu cầu trình bày một LVTN </li></ul><ul><li>Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp </li></ul><ul><li>Một số điểm chú ý </li></ul><ul><li>Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN </li></ul><ul><li>Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp </li></ul>
 3. 3. Các yêu cầu trình bày LVTN <ul><li>Mục tiêu trình bày </li></ul><ul><li>Ðối tượng tham khảo </li></ul><ul><li>Bố cục/nội dung của một luận văn </li></ul><ul><li>Hình thức trình bày </li></ul><ul><li>Qui chế về trình bày luận văn </li></ul>
 4. 4. Bố cục của LVTN <ul><li>Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang </li></ul><ul><li>Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang </li></ul><ul><li>Mục lục – Table of content, Table, Figure,.. </li></ul><ul><li>Phân tích đề tài – Introduction – 5 % </li></ul><ul><li>Cơ sở của đề tài – Background – 15-20% </li></ul><ul><li>Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10% </li></ul><ul><li>Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation - 50-60% </li></ul><ul><li>Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10% </li></ul><ul><li>Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE </li></ul><ul><li>Phụ lục - Appendix </li></ul>
 5. 5. Một số điểm chú ý <ul><li>Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT </li></ul><ul><li>LVTN giá trị hiện tại và lâu dài </li></ul><ul><li>Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN </li></ul><ul><ul><li>Bố cục không chặt chẽ </li></ul></ul><ul><ul><li>Chồng lắp về nội dung </li></ul></ul><ul><ul><li>Không có tài liệu tham khảo rõ ràng </li></ul></ul><ul><ul><li>Chép lại các tài liệu đã có </li></ul></ul><ul><li>Các vấn đề trình bày bản in LVTN </li></ul><ul><ul><li>Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục </li></ul></ul><ul><ul><li>Lỗi chính tả </li></ul></ul><ul><ul><li>Các vấn đề khác </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ. </li></ul></ul>
 6. 6. Sử dụng MS Word cho soạn thảo LVTN <ul><li>Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo </li></ul><ul><ul><li>Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh các lỗi trong trình bày bản in </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word) </li></ul><ul><ul><li>Theo dõi đánh số các reference, figure, table,.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng note trong các chú thích </li></ul></ul><ul><li>Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động </li></ul><ul><li>Sử dụng Master Document: </li></ul><ul><ul><li>Master document ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân chia và quản lý các phần của tài liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuận tiện trong việc soạn thảo </li></ul></ul>
 7. 7. Câu hỏi & giải đáp
 8. 8. Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp <ul><li>Các vấn đề chú ý trong báo cáo </li></ul><ul><li>Nội dung trình bày </li></ul><ul><li>Tài liệu phục vụ cho trình bày </li></ul><ul><li>Kỹ thuật trình bày </li></ul><ul><li>Khai thác MS Power Point </li></ul>
 9. 9. Các vấn đề chú ý <ul><li>Mục tiêu bài báo cáo </li></ul><ul><li>Ðối tượng người nghe </li></ul><ul><li>Thời lượng trình bày </li></ul><ul><ul><li>Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất hạn chế. </li></ul></ul><ul><li>Chuẩn bị bài trình bày </li></ul><ul><ul><li>Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang tính chất thao tác chi tiết </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng </li></ul></ul>
 10. 10. Nội dung báo cáo <ul><li>Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài </li></ul><ul><li>Phân tích các vấn đề cần giải quyết </li></ul><ul><li>Chọn lựa giải pháp </li></ul><ul><li>Trình bày tóm tắt giải pháp </li></ul><ul><li>Kết quả hiện tại </li></ul><ul><li>Ðánh giá </li></ul><ul><li>Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng chính </li></ul>
 11. 11. Tài liệu cho báo cáo <ul><li>Tài liệu </li></ul><ul><ul><li>Tài liệu chính dùng cho trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Các tài liệu bổ sung chi tiết cho các phần hiện thực </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài nói lời trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Các trả lời cho các câu hỏi dự đoán trước </li></ul></ul><ul><li>Chương trình </li></ul><ul><ul><li>Dạng source & execute </li></ul></ul><ul><ul><li>Bố cục phần demo </li></ul></ul><ul><ul><li>Các ví dụ, số liệu cần thiết cho phần demo </li></ul></ul><ul><ul><li>Các kết quả đánh giá </li></ul></ul><ul><li>Dự phòng </li></ul>
 12. 12. Kỹ thuật trình bày <ul><li>Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc </li></ul><ul><li>Tránh các khả năng gián đoạn bài nói </li></ul><ul><li>Phát âm rõ rành, mạch lạc, không quá nhanh </li></ul><ul><li>Chú ý đến phản ứng từ phía người nghe </li></ul><ul><li>Chuẩn bị khả năng cho các câu hỏi đã chuẩn bị trước </li></ul><ul><li>Phân bố bài trình bày </li></ul>
 13. 13. Sử dụng MS Power Point <ul><li>Ðặc tính của công cụ phù hợp cho công việc </li></ul><ul><li>Ảnh hưởng của công cụ đến nội dung và bố cục của bài trình bày </li></ul><ul><li>Khai thác các đặc tính của công cụ trong việc trình bày: </li></ul><ul><ul><li>Màu sắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự sinh động trong trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự tập trung thông tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo sự thoải mái </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng note cho bài trình bày </li></ul>
 14. 14. Câu hỏi & giải đáp
 15. 15. Các tài liệu thao khảo <ul><li>Effective presentation </li></ul><ul><ul><li>Thư viện khoa CNTT </li></ul></ul><ul><li>Các file MS Word một luận văn tham khảo </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Mẫu MS Word Template của LVTN Khoa CNTT </li></ul>Cảm ơn ThS Nguyễn Cao Trí Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn http://www.caotri.com

×