Excel 2 exam k1

1,070 views
994 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Excel 2 exam k1

 1. 1. SULIT Nama : .................................................................................... Markah : ............... Tingkatan : .......................... UNIT PEPERIKSAAN SMK ABDULLAH II, SEMPORNA TAHUN 2010UJIAN EXCEL 2SAINS PERTANIAN 3528/1Tingkatan LimaKertas 11 ½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Tulis nama penuh dan tingkatan anda pada ruangan yang disediakan2. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan3. Jawab semua soalan4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram3528/1 © 2010 Hak Cipta Unit Peperiksaan SMK Abdullah II, Semporna [ Lihat sebelah SULIT
 2. 2. 1. Terangkan dua amalan untuk menggalakkan penerimaan cahaya optimum pada tanaman
 3. 3. .......................................................................................................................................................
 4. 4. ( 4 markah )2. Terangkan bagaimana faktor di bawah mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan di Malaysia ?
 5. 5. a)faktoriklim....................................................................................................................................
 6. 6. ( 4 markah )3. Nyatakan dua faedah ladang kontrak kepada pengusaha dan pembekal
 7. 7. a)pengusaha....................................................................................................................................
 8. 8. ( 4 markah ) Hasil Telur ayam gred A Bulan ( RM / biji ) Jan – Feb 0.45 Mac – April 0.23 Mei – Jun 0.34 Rajah 1 ( a ) Semporna, Sabah – 12 Disember JPHT cawangan Semporna telah menyiasat satu kes kematian ternakan lembu berjumlah 120 ekor di sebuah ladang ternakan milik seorang penternak komersil. Mengikut dakwaan pemilik berkenaan, ternkannya mati akibat keracunan sehingga menyebabkan kerugian berjumlah RM 70 000. Rajah 1 ( b )4. Rajah 1 menunjukkan maklumat berkaitan dengan isu pertanian di Malaysia. Berdasarkan rajah 1 di atas : a) Nyatakan isu pertanian yang berkaitan dengan maklumat dalam rajah 1 ( a ) dan 1 ( b ) rajah 1 ( a ) : ..................................................................................................................... rajah 1 ( b ) : ..................................................................................................................... b) Nyatakan satu punca yang menyebabkan isu pertanian dalam rajah 1 ( a ) dan 1 ( b ) rajah 1 ( a ) : ..................................................................................................................... rajah 1 ( b ) : ..................................................................................................................... ( 4 markah )5. a) Berikan dua kesan angin terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ........................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................. b) Berikan dua amalan untuk mengelakkan daripada cedera ribut ...........................................................................................................................................
 9. 9. ........................................................................................................................................... ( 4 markah ) Rajah 26. Rajah 2 di atas menunjukkan pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan nutrien. a) Berdasarkan rajah 2 di atas :
 10. 10. i)namakannutrienyangpalingrendahketersediaannyapadapH8........................
 11. 11. b) Nyatakan dua kesan kepada tanaman jika pH tanah rendah ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ( 4 markah )7. a) Lakarkan pandangan sisi binaan reban ayam bentuk dua lapis b) Mengapakah reban dibina mengikut orientasi memanjang arah utara – selatan ? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 12. 12. ( 4 markah )8. a) Nyatakan dua tujuan pengapuran dalam amalan untuk membaiki keadaan tanah ........................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................. b) Nyatakan dua jenis bahan kapur yang biasa digunakan ........................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................. ( 4 markah )9. Tandakan ( ⁄ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan bagi setiap pernyataan berikut : semakin tinggi nilai pH sesuatu tanah, semakin banyak kapur yang diperlukan untuk memperbaikinya bahan organik yang digaul dalam tanah lebih cepat bertindak membaiki struktur tanah berbanding menaburkannya di atas permukaan tanah menentukan tekstur tanah dengan kaedah mendapan lebih tepat berbanding kaedah medan peratus kandungan gas ialah dua kali ganda kandungan air dalam tanah lazim ( 4 markah )10. Senaraikan empat kaedah kawalan dalam pengurusan perosak bersepadu a) .............................................................................................................................................. b) .............................................................................................................................................. c) ..............................................................................................................................................
 13. 13. d) .............................................................................................................................................. ( 4 markah )11. Jadual 1 adalah pernyataan tentang ciri-ciri dan jenis organisma. Namakan jenis organisma yang sesuai dengan ciri-ciri itu. Ciri-ciri Jenis organisma bersel tunggal, mempunyai binaan benang yang dikenali sebagai flagelum, parasit kepada tumbuhan ................................... halus dan tiada klorofil, guna haifa untuk menyerang tanaman, bersifat saprofit kepada tanaman ................................... berbentuk silinder dan licin, mencucuk tisu tumbuhan dan menghisap cecair tumbuhan ................................... sangat halus, parasit yang menyebabkan penyakit tumbuhan, berbentuk polihedral, spiral dan bebola ................................... Jadual 1 ( 4 markah )12. Lengkapkan jadual 2 dengan menyatakan kesan bermanfaat dan berbahaya organisma
 14. 14. Organisma Kesan bermanfaat Kesan berbahaya Seranggamembantupendebungaan......................................................... Kulat.........................................................menyebabkanpenyakit akarmerah padapokok getah Bakteria.........................................................menyebabkanpenyakit layubekteria Rumpaimengurangkanhakisan.........................................................
 15. 15. ( 4 markah ) Rajah 313. Rajah 3 menunjukkan satu kaedah pembiakan secara aseks. Berdasarkan rajah di atas : a) Namakan bahan tanaman yang digunakan ....................................................................... b) Namakan satu alat yang sesuai digunakan untuk memotong bahagian berlabel X ....................................................................................................................................... c) Namakan bahan yang disapukan pada bahagian berlabel X ..................................................... d) Apakah tujuan sebahagian daun dipotong ? ....................................................................................................................................... ( 4 markah )
 16. 16. 14. P au ksi n Q gi be ral in R sit ok ini n S eti le na P, Q, R dan S adalah pengawalatur pertumbuhan. Padankan pengawalatur di atas dengan menulis P, Q, R dan S pada petak yang disediakan.
 17. 17. mengawal proses penuaan mempercepatkan kemasakan buah merangsang percambahan biji benih merangsang pembentukan buah dan akar ( 4 markah )15. Namakan satu contoh bahan kimia pengawalatur pertumbuhan yang boleh digunakan untuk tiap- tiap yang berikut : a) menambah pengeluaran lateks ........................................................................................................... b) mempercepatkan kemasakan buah ........................................................................................................... c) menggalakkan pertumbuhan akar pada keratan batang ........................................................................................................... d) mengurangkan pertumbuhan tampang anak benih tanaman hiasan ........................................................................................................... ( 4 markah )
 18. 18. 16. Namakan baka yang dihasilkan dalam pembiakbakaan tanaman berikut : a) kelapa sawit Dura x Pisifera ........................................................................................................... b) betik Hawaiian Sunrise Solo x Subang 6 ........................................................................................................... c) ( jagung Metro x Antigua ) x Flint tempatan ........................................................................................................... d) ( Taichung 65 x Mayang Ebos 80 ) x Mayang Ebos 80 ........................................................................................................... ( 4 markah )17. Jadual 3 menunjukkan kesan suhu terhadap kadar pengambilan makanan bagi seekor lembu. Kadar pengambilan makanan ( kg/24 jam ) 75 70 62 57 40 20 Suhu persekitaran °C 10 15 20 25 30 35 Jadual 3 a) Nyatakan hubungan antara suhu persekitaran dengan kadar pengambilan makanan ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
 19. 19. b) Nyatakan dua cara mengurangkan kesan himpitan iklim terhadap ternakan itu ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ( 4 markah )
 20. 20. 18. A p ro se s p en ap ai an B k ae da h i no ku la si C k a w al an b iol og i D k ej ur ut er aa n g en eti k
 21. 21. ( 4 markah )19 Jadual 4 menunjukkan maklumat bidang usaha X dan bidang usaha Y.. Bidang usaha Pendapatan PSRD X 5120 1.51 Y 7380 1.28 Jadual 4 a) Berdasarkan jadual di atas,
 22. 22. i)Bidangusahamanakahyangandapilihuntukdiusahakan?..............................
 23. 23. b) Nyatakan dua faktor lain yang mempengaruhi pemilihan sesuatu bidang usaha ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ( 4 markah )20. Nyatakan dua tujuan melakukan aktiviti berikut dalam pemasaran hasil pertanian a) Mengiklan ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ b) Menyimpan ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ( 4 markah )21. Lakarkan sistem pencernaan ayam dan labelkan organ tembolok, hempedal, hati dan sekum
 24. 24. ( 4 markah )22. Rajah 4 menunjukkan carta aliran sebahagian daripada aktiviti penyuntikan semen dalam proses permanian beradas seekor lembu. Lengkapkan urutan proses permanian beradas dalam rajah itu. memasukkan semen ke dalam french gun memasungkan lembu yang hendak dilakukan permanian beradas i) .................................................................................................................. ...... ii) .................................................................................................................. ...... iii) .................................................................................................................. ...... iv) .................................................................................................................. ...... membersihkan semua alatan yang digunakan Rajah 4 ( 4 markah )
 25. 25. 23. Nyatakan dua kelebihan setiap jenis perisian di bawah : a) Pangkalan data ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... b) Hamparan elektronik ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ( 4 markah )24. Jadual 5 menunjukkan maklumat jenis makanan yang dihasilkan oleh tindakan mikroorganisma. Lengkapkan jadual tersebut
 26. 26. Jenis makanan yang dihasilkan Mikroorganisma Tindakan.............................................. Bakteria Streptococcus lactisPenapaian ke atas susu untukmenghasilkan keju Makanan kesihatan.............................................Penghasilan vitamin B danB Kompleks sebagai ubat-ubatan Roti.............................................Penapaian ke atas substratkarbohidrat seperti tepunggandum Hasil berasaskan soya Kulat Aspergillus oryzae............................................................................................
 27. 27. ( 4 markah )25. Jadual 6 menerangkan penggunaan bioteknologi melalui kejuruteraan genetik dalam bidang pertanian. a) Namakan satu contoh bagi setiap pernyataan yang berikut : Aplikasi Bioteknologi Contoh Pengeluaran tanaman yang resistan terhadap serangga melalui pemindahan gen bakteria Bacillus thuringiensis ( Bt ) i) ................................................... Penyuntikan hormon tumbesaran untuk merangsang tumbesaran dan meningkat kecekapan kadar pertukaran makanan ii) ................................................... Jadual 6 b) Nyatakan dua aplikasi bioteknologi selain daripada pernyataan di atas. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ( 4 markah ) SOALAN TAMAT
 28. 28. MASA tidak pernah cukup tetapi menyesallah kerana TIDAK menggunakan masa yang ada untuk berbuat sesuatu sementara ada kekuatan dan kemahuanbukan bermakna mempunyai KAWAN yang ramai sangat menguntungkan tetapi menyesallah kerana anda tidak dapat membantu kawan menjadi SAHABAT yang baik dan berguna © aimizimietonibsha1276

×