Guldensporensla

410 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guldensporensla

 1. 1. GULDENSPOREGULDENSPORENSLAGNSLAG11 juli 130211 juli 1302
 2. 2. Leenheer en leenmanLeenheer en leenman Elke grote koning of heerser verdeeldeElke grote koning of heerser verdeeldezijn rijk in leengebieden.zijn rijk in leengebieden. Adellijke mensen werden leenman enAdellijke mensen werden leenman enbeloofden trouw aan hun leenheer (debeloofden trouw aan hun leenheer (dekoning).koning). De leenmannen bestuurden deDe leenmannen bestuurden degebieden.gebieden.
 3. 3. Ruzie!Ruzie! Wanneer de leenman een tijdje aan deWanneer de leenman een tijdje aan demacht was, trok hij zich niet zoveelmacht was, trok hij zich niet zoveelmeer aan van zijn leenheer.meer aan van zijn leenheer. Hij wou veel liever zelf de grote baasHij wou veel liever zelf de grote baasspelen.spelen. Zo ging het ook met Gwijde vanZo ging het ook met Gwijde vanDampierre, de graaf van Vlaanderen.Dampierre, de graaf van Vlaanderen. Daardoor Vlaams-Franse oorlog vanDaardoor Vlaams-Franse oorlog van1297 tot 13051297 tot 1305
 4. 4. Gwijde van DampierreGwijde van Dampierre in 1278 graaf vanin 1278 graaf vanVlaanderenVlaanderen kreeg ruzie met zijnkreeg ruzie met zijnleenheer, Filips deleenheer, Filips deSchone, koning vanSchone, koning vanFrankrijkFrankrijk zeer geliefd inzeer geliefd inVlaanderenVlaanderen er ontstonden tweeer ontstonden tweegroepengroepen WapenschildWapenschildvan de Klauwaertsvan de Klauwaerts
 5. 5. Filips de SchoneFilips de Schone wilde graafschapwilde graafschapVlaanderen inlijvenVlaanderen inlijven besloot om Gwijdebesloot om Gwijdevan Dampierrevan Dampierregevangen te zettengevangen te zetten mei 1301 deed Filipsmei 1301 deed Filipsde Schone zijnde Schone zijnintrede in Vlaanderenintrede in Vlaanderen Wapenschild van deWapenschild van deLeliaertsLeliaerts
 6. 6. Twee groepenTwee groepen KlauwaertsKlauwaerts aanhangers graafaanhangers graafvan Vlaanderenvan Vlaanderen VlaamsgezindVlaamsgezind vooral boeren envooral boeren enambachtslui in deambachtslui in destedensteden LeliaertsLeliaerts aanhangers vanaanhangers vanFranse koningFranse koning FransgezindFransgezind vooral de rijkevooral de rijkepatriciërs (adel enpatriciërs (adel enrijke handelaars) inrijke handelaars) inde stedende steden
 7. 7. Brugse Metten 17-18 meiBrugse Metten 17-18 meiVoorbode van deVoorbode van deGuldensporenslag enkele dagenGuldensporenslag enkele dagenlaterlater Franse luitenant, Jacques de Châtillon,Franse luitenant, Jacques de Châtillon,wil wraak en trekt met zijn leger naarwil wraak en trekt met zijn leger naarBrugge.Brugge. Pieter DeconinckPieter Deconinck laat Brugge afsluitenlaat Brugge afsluitenen laat al wie Frans is, vermoorden.en laat al wie Frans is, vermoorden. ‘‘Schild en vriend!’Schild en vriend!’
 8. 8. GuldensporenslagGuldensporenslag Uiteindelijk kwam het tot een veldslagUiteindelijk kwam het tot een veldslagtussen het leger van de Franse koningtussen het leger van de Franse koning(Leliaerts) en de Vlaamse opstandelingen(Leliaerts) en de Vlaamse opstandelingen(Klauwaerts).(Klauwaerts). De Klauwaerts winnen de veldslag. DeDe Klauwaerts winnen de veldslag. DeFranse ruiters blijven steken in deFranse ruiters blijven steken in deKortrijkse grachten op het slagveld.Kortrijkse grachten op het slagveld. Veel later krijgt deze veldslag de naam:Veel later krijgt deze veldslag de naam:dede Guldensporenslag!Guldensporenslag!
 9. 9. Guldensporenslag: wat is feit en watGuldensporenslag: wat is feit en watis verzonnen?is verzonnen?
 10. 10. Goedendag,het wapen van de KlauwaertsGoedendag,het wapen van de KlauwaertsDe gulden sporen van de Franse ruitersDe gulden sporen van de Franse ruiters de symbolen van de Guldensporenslagde symbolen van de Guldensporenslag

×