Yhteisöllisyys (sisäinen ja ulkoinen) ja some, Yammer

1,126 views
888 views

Published on

Published in: Business

Yhteisöllisyys (sisäinen ja ulkoinen) ja some, Yammer

 1. 1. Verkkoyhteisöllisyys organisaation sisällä (Yammer) Timo Rainio Hermia Group
 2. 2. http://vimeo.com/47849696
 3. 3. Muutosten tuulet puhaltavat
 4. 4. Monikanavaisuus ja rohkea kokeiluhenki kunniaan Facebook = ihmiset, jotka olet joskus tuntenut LinkedIn = ihmiset, jotka tunnet Twitter = ihmiset, jotka haluat tuntea Yammer = verkostot joiden kanssa teet töitä Google Drive = työpöytä verkossa => Google+
 5. 5. Yammer • Yhteisöjen ja organisaatioiden (sisäiseen) viestintään ja vuorovaikutukseen tarkoitettu mikrobloggauspalvelu (Sosiaalinen intranet) • Yammer –verkoston voi luoda vain organisaation Internet verkkotunnuksen avulla niin, että sinne pääsee vain saman domainin sisältä tai sinne voi kutsu myös ulkopuolisia. Ryhmäläiset voivat luoda uusia riippumattomia verkostoja, joiden ”omistajuus” säilyy kuitenkin aina pääverkostolla • 8 miljoonaa loppukäyttäjää, 200 000 yritysasiakasta (2013) • Kustannukset 0-8$ / käyttäjä / kuukausi ( https://about.yammer.com/pricing/) • Yammer siirtyi Microsoftin omistukseen 25.6.2012.
 6. 6. Yammeriin liittyminen https://www.yammer.com/ Huom: Käyttäjäksi rekisteröitymisen aikana Yammer kysyy asennetaanko Työpöytäsovellus. Itse käytän mieluummin selainversiota.
 7. 7. Yammerin perusnäkymä 1) Tiedot verkostokohtaisia 2) Viestialue ja kommentit 3) Ryhmät 4) Verkostot 7) Ylävalikko 5) Toiminta & Chat 6) Profiili
 8. 8. Yammer – omat asetukset
 9. 9. Yammer - Ihmiset 1) Kutsuminen 2) Henkilön toiminta
 10. 10. Yammer - tiedostot
 11. 11. Yammer – ryhmän ylläpito
 12. 12. Esimerkkejä Yammer verkostoista • Hermia – kotiverkostoni • Oske ohjelman ”virallinen” viestintäkanava, jotka nimetty OSKE… – Älykkäät koneet klusteri: haku + tagit (Jory, Seminaarit) – Oske koordinaattorit, TEM – klusteritoimijat virallinen viestintä (täältä löytyy virallinen tieto esim. rahoituksesta ja raportoinnista) – Oske Community, Klusterin toiminnan avoimempi tiedotus (täällä saa omat asiat esille) – Oske Tekninen tuki, Tietotekniset kysymykset (täältä löytyy apu) • Team Finland Roadshow – Tapahtuman järjestelyt • Liideri aktivointihankkeen valmistelu – Hankevalmistelu
 13. 13. Uudenlainen yhteisöllisyys Sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus
 14. 14. ”Sisäinen ja ulkoinen” (organisaatiokohtainen harkinta) Kaksi eri prosessia AIVAN LIIAN erillään Organisaatio”Asiakkaat” & kumppanit ?
 15. 15. Ovatko asenteet muuttuneet (Lähde: David Armano) Ennen Tulevaisuudessa Organisaatioihin Verkostoihin Tukeudumme => Sitoudumme avoimuus => osallistuminen => yhteisöllisyys luottamus => innostus/intohimo => oppiminen nopeasti, kustannustehokkaasti, joustavasti, 24/7
 16. 16. Sosiaalisesta mediasta ja verkostoista helpotusta infoähkyyn ? Sisältö Teema Asiayhteys Yhteisö Aika Paikka
 17. 17. Turvallisesti omien rajojen puitteissa
 18. 18. Tietoturva ja Netiketti • Tekninen tietoturva - Teknisellä tietoturvalla pyritään siihen, että käytetyissä laitteistoissa ja ohjelmistoissa ei ole tietoturvapuutteita. – Käyttäjätunnusten ja salasanojen riittävä ”vahvuus” – palomuurit sekä käsiteltävän tiedon salaus • Fyysinen tietoturva - Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan esimerkiksi suljetussa huoneessa sijaitsevia tietokoneita. Lukitulla tilalla pyritään varmistamaan, ettei kukaan pääse käsiksi koneisiin, kovalevyihin tai muuhun tiedontallennusmediaan. • Hallinnollinen tietoturva - Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan työntekijöiden ja organisaation jäsenten riittävää tietoturvaosaamista. – Salasanojen huolellinen käsittely vs. liian monimutkaiset tietoturvajärjestelyt • Netiketti = Hyvät tavat Lähde: Suomen Internet opas - http://www.internetopas.com/netiketti/
 19. 19. Verkkoelämän eri kerrokset (henkilökohtainen harkinta) Lähde: Tuija Aalto (http://www.tuhatsanaa.net/ammatillinen_verkkoidentiteetti_henkil%C3%B6kohtaisen_ja_ty%C3%B6roolin_v%C3%A4limaastossa)
 20. 20. Kuinka mukaan
 21. 21. Lähde: Mervi Jansson & Ville Venäläinen & Harto Pönkä: Yksilö: sosiaalisen median strategia • Tutustu wepin tarjontaan ja valitse teemat ja kontaktit joita verkon kautta seuraat. • Liity verkostoihin ja keskustele. • Avaa Google-tili ja seuraa syötteiden avulla (RSS) alasi uutisia. • Tutustu wikeihin ja tee kokeiluja. • Lue blogeja, kommentoi blogeja, bloggaa. • Kokeile rohkeasti erilaisia some –sovelluksia (esim. Diigo sosiaalisia kirjanmerkkejä varten). 1/19/80 -sääntö 1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 19% osallistuu sisällön tuottamiseen 80% osallistuu passiivisesti On uskallettava kokeilla, käytettävä aikaa, otettava selvää – totuus ei näyttäydy hetkessä!
 22. 22. Organisaatio: Pienet konkreettiset askeleet 1. Sitoutuneet ”verkoston omistaja(t)” => tätä vastuuta ei voi ulkoistaa 2. Ajatuksen esittely + pientä koulutusta + kokemuksien vaihtoa 3. Tavoitteet ja tarpeet => selvitetään, mitä jo on ja mitä tarvitsee tehdä lisää, kuinka toimitaan => tutustuminen oikeasti ja virtuaalisesti 4. Muiden käytössä olevien järjestelmien ja sosiaalisen median sovellusten kartoitus (enemmänkin toimintatavoista sopimista kuin IT-projekti) 5. hyödyllisten sovellusten valinta ja sopiminen kuinka niitä arjessa käytetään 6. Pienella stepillä liikkeelle (joku lähes päivittäinen juttu, josta todella hyötyä ja apua kaikille => sitoutuminen ja hyvät kokemukset) 7. Sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto, kytkennät laajemmin, prosessien kehittäminen
 23. 23. ei tekniikkaa vaan luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta • Markkinoinnissa • Viestinnässä • Työyhteisöissä • Johtamisessa • Oppimisessa • Verkostoissa
 24. 24. Yammer -ohjeita • https://otavanopisto.adobeconnect.com/_a780408 090/p78634795/? launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm al • http://vimeo.com/yammereducation – https://player.vimeo.com/video/52270533 • http://www.slideshare.net/Zipipop/zipipop- ultimate-guide-to-using-yammer • https://www.diigo.com/user/timorainio/yammer
 25. 25. Timo Rainio Hermia Group timo.rainio@hermiagroup.fi +358 500 7366 05 http://timoraino.blogspot.com http://www.hermiagroup.fi http://www.intelligentmachines.fi http://www.slideshare.net/timorainio http://www.dooid.com/timorainio

×