• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
 

Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013

on

 • 690 views

 

Statistics

Views

Total Views
690
Views on SlideShare
690
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013 Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013 Presentation Transcript

  • MissioÄlykkäät koneet -alan yritysten liiketoiminnan ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen VisioSuomi on yksi maailman johtavista osaamisen keskittymistä ja kehittäjistä älykkäiden koneiden tutkimuksessa, kaupallistamisessa ja liiketoiminnassa.
  • Tehtävä• Huippuosaamisen lisääminen ja sen hyödyntäminen• Uuden liiketoiminnan synnyttäminen• Työpaikkojen luominen huippuosaamista hyödyntämällä
  • Painopisteet 2012-2013Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet sekä kansainvälisten markkinoiden ennakointiKäyttäjälähtöisyys ja liiketoimintaosaaminenOsaamisala- ja klusterirajat ylittävä strateginen yhteistyö
  • Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet sekä kansainvälisten markkinoiden ennakointi• klusterin strategiatason kv-työskentely, jossa jokainen klusteriin kuuluva oske on omalla profiilillaan mukana EU-tason työssä• klusterin kansainvälistämispalveluiden kehittäminen• kansainvälisistä mahdollisuuksista tiedotus suomalaisille yrityksille, klusterin pk- yrityksille suunnattujen kansainvälisten toimenpiteiden tavoitteena on luoda toimijoille väylä alan verkostoihin kansainvälisesti ja tarjota mahdollisuuksia löytää uutta liiketoimintaa valituilta alueilta• tutkimus- ja kehitystyön kv-verkostojen vahvistaminen, yhtenä keskeisenä klusteritoiminnan painopistealueena on yritysten ja tutkimuksen kansainvälistymisen tuki (esim. klusterin toimijoille suunnattu EU- hankeasiantuntija -koulutus)• ennakointi ja globaalien kehitystrendien seuranta ja analysointi sekä markkinapotentiaalin selvittäminen (esim. Signaalisessiot, Trendwiki)• aktiivinen toiminta EU:n teollisuusplatformeissa ja kv-verkostoissa, EU-Suomi- Venäjä -yhteistyö
  • Käyttäjälähtöisyys ja liiketoimintaosaaminen• klusterin teknologiahankkeet• teollinen palveluliiketoiminta• miniklusterin kehittäminen• innovaatiomallien ja palveluiden kehittäminen, living lab -toiminta• TRIO plus -toimenpiteet• sosiaalinen media teollisuudessa ja alan yhteisöllinen verkostomainen toiminta
  • Osaamisala- ja klusterirajat ylittävä strateginen yhteistyö• oppimisen, osaamisen kehittämisen ja koulutuksen näkökulma osaksi klusteriyhteistyötä• seminaarit ja roadshow-kiertueet yhteistyössä muiden klusteritoimijoiden kanssa• klusterin yhteisölliset verkkotyökalut• yhteistyö koneenrakennusalan muiden kehittäjätoimijoiden ja verkostojen kanssa• klusterin sidosryhmä- ja viestintäyhteistyön kehittäminen• tulevaisuuden klusteritoiminta ja kehittämisteemat• yhteinen hankevalmistelu• klusterin tavoitteiden ja toimintaprosessien sekä näihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
  • Yritysverkostot• Liikkuvat työkoneet (Tampere)• Maa- ja metsätalouden koneet ja laitteet (Seinäjoki)• Elintarvikealan koneet ja laitteet (Seinäjoki)• Erikoisajoneuvot (Hämeenlinna)• Tehdasautomaatio (Tampere)• Nosto, siirto ja logistiikka (Hyvinkää)• Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet (Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri)• Pinnoitus ja korroosionesto (Hämeenlinna)• Mittaustekniikka ja ajoneuvojen tietojärjestelmät (Kajaani)• Laajat verkostot muita yrityksiä ja toimijoita – päähuomio pk-yrityksissä
  • Eri tasoiset hankkeet OSKE:ssa Huippututkimus: esim. ROViR ja GIM Soveltavatutkimus: esim. FIMA PK-yritysten kehittäminen: esim. Tekes-, ESR-; EAKR-, EU -hanketoiminta
  • Miniklusterit
  • Miniklusterit
  • Miniklusterit
  • Miniklusterit Erikoisajoneuvot - miniklusteri Potentiaalisten klusteriyritysten haastattelut /verkoston tavoitteet MUOTO 24-muotoilutapahtuma erikoisajoneuvojen valmistajille Miniklusteri järjestäytyy juridisesti Pintakäsittelyfoorumi ( FICAT)Ensimmäinen vuosiseminaari Hämeenlinnassa 8/2009 (Nanopinnoitteita koneenrakentajille ; Yhteisseminari Nano/Äk)Vahvistetaan juridinen toimintamuoto 2009 (FICAT)Inno Kone - hankkeen osatyöpakettina metallipinnoituksenpalvelukeskuksen suunnittelu ja toteutusHankkeissa mukana Kanta-Hämeen metalliyritysanalyysi ; 96 yritystä( Hämeen liitto ) Inno Kone 2009-2012 (EAKR –Hyvinkää-Espoo- HML)
  • MiniklusteritFIPE - Forum for Intelligent Process Equipments ry. – Tavoitteena yhteistyöfoorumilla on yhdistää älykkäät prosessilaitteet -toimialan osaajat, palveluiden tarvitsijat, palveluiden tuottajat sekä rahoittajat.
  • Joustava älykäs tuotanto
  • Älykkäät koneet klusterin KV -yhteistyö
  • Kansainvälistymisen nykytila eri painopistealueilla T&K&I Operatii- Strategi- Ennakoin- Tutkimus- inves- Strategi- vinen Oske nen ti ja hanke EU-ver- Muu kv tointien nen integ- integ- klusterien lähesty- tiedonvä- valmiste- kostot ja verkosto- houkut- Partne- roitu- roitu- kv- mistapa litys lu klusterit yhteistyö telu Brändäys rointi minen minen yhteistyö Asuminen Digi Elintarvike Energia HB Hyvis JPT M&E Meri Metsä Nano Ympäristö ÄK Vahva Kehittyvä selvitetään Ei ollenkaanKlusterin yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on kansainväliset verkostot ja kumppanuudet sekä kansainvälistenmarkkinoiden ennakointi. Klusterissa onkin loppukauden varalle aloitettu kansainvälisen strategiatyön suuntaaminen.Tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuista koneenrakennusalan yhteistyöverkostoa, jossa suomalaisyritykset tulevatolemaan keskeisiä toimijoita.
  • Klusterin KV -verkostot• Älykkäät koneet -klusterin kansainvälinen verkostoituminen muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa edistää tiedon saantia kansainvälisistä koneenrakennuksen markkinoista. Verkostoituminen myös vahvistaa ja kehittää osaamista Suomessa ja sen avulla kehitetään ja hyödynnetään kansainväliseen markkinakehitykseen ja ennakointiin liittyviä toimenpiteitä. – Mukana olo Eurooppalaisissa verkostoissa ja teknologiayhteisöissä – EEN:lle oma teknologiaprofiili ja muiden partnerinhakutyökalujen hyödyntäminen – Yritys-/työntekijävaihto: (esim. Erasmus Yritysvaihto, Grundfik, Leonardo Da Vinci, Cimo, muita?) – Verkostoitumismatkat: Saksaan ja Brysseliin
  • Yritysten KV -verkostot• Kehittäjäorganisaatioiden verkottumisen rinnalla yhtenä painopistealueena on myös yritysten kansainvälinen verkottuminen. Tavoitteena on luoda toimijoille väylä alan verkostoihin kansainvälisesti ja tarjota mahdollisuuksia löytää uutta liiketoimintaa valituilta alueilta. Tähän liittyen ÄK-klusteri on käynnistänyt Tekelin laajemman EU- asiantuntijakoulutuksen liitännäisenä oman erityisesti ÄK-klusterin toimijoille suunnatun EU-hankeasiantuntija –koulutuksen. Osana koulutusta tuetaan alueiden KV- strategiatyöskentelyä ja myös valmistellaan klusterin yhteisiä KV-hankkeita käsittäen hankesuunnitelmien teon ja KV-yhteistyöverkostojen kontaktoinnin. – Koneenrakennuksen toimijoiden aktivointi BSR-verkostoon: (keinoina seminaarit, workshopit kansallisesti ja BSR-alueen muiden toimijoiden kanssa) – Hanketoiminnan rahoittaja-kehittäjäyhteistyön tehostaminen (Lobbausyhteistyö Tekesin EU –sihteeristön suuntaan ja EU-Suomi-Venäjä –yhteistyön mahdollisuuksien selvitys) – Tiedotus ja markkinointi koneenrakennusalalle kv-mahdollisuuksista, Esim: ÄK- klusterin kansainvälistymisfoorumin kautta (LinkedIn –ryhmä) ja Tiedonjako- ja välitys ”molempiin” suuntiin (Saksalais-Suomalainen kauppakamari, Finnode, EUTI, EEN, OWL)
  • Älykkäät koneet klusterin viestintä
  • Älykkäät koneet verkossa https://sites.google.com/a/oske.net/oske-alykkaatkoneet/ eet https://www.yammer.com/oskeÄlykkäätkonhttp://www.intelligentmachines.fi/ http://linkd.in/someteollisuudessa http://linkd.in/alykkaatkoneet http://linkd.in/alykkaatkoneetkv
  • Ohjelman toimijat• Hermia Oy – Tampere – Ulla Nieminen, ulla.nieminen@hermia.fi Älykkäät koneet klusterin• Seinäjoen Teknologiakeskus – Seinäjoki kansallinen koordinaatio – Tapio Seppä-Lassila, tapio.seppa-lassila@stoy.fi Hermia Oy• Innopark Oy – Hämeenlinna Hermiankatu 1 – Timo Kärppä, timo.karppa@innopark.fi 33720 Tampere – Tommi Pastila, tommi.pastila@innopark.fi www.hermia.fi – Rainer Jakobsson, rainer.jakobsson@innopark.fi Ohjelmajohtaja Harri Kuusela• Techvilla Oy – Hyvinkää-Riihimäki harri.kuusela@hermia.fi – Erkki Kivelä, erkki.kivela@techvilla.fi 040 820 4616• LUT – Lappeenranta Kehityspäällikkö Timo Rainio – Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@savonlinnaseutu.fi timo.rainio@hermia.fi – Mikael Ollikainen, mikael.ollikainen@lut.fi 0500 736605• Measurepolis – kajaani – Jarmo Toivanen, jarmo.toivanen@measurepolis.fi