K I T E K I N T Õ

Alapjövedelem,
vagy emberi fejlődés?
Az Európai Unióban
aláírásgyûjtés zajlik arról, hogy alanyi jogon,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martonyi János - A holokauszt a legnagyobb nemzeti traumánk

104 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martonyi János - A holokauszt a legnagyobb nemzeti traumánk

  1. 1. K I T E K I N T Õ Alapjövedelem, vagy emberi fejlődés? Az Európai Unióban aláírásgyûjtés zajlik arról, hogy alanyi jogon, feltételek nélkül mindenkit bizonyos összegû alapjövedelem illessen meg. Magyarországon 85 ezer forintos összeget említ Szanyi Tibor szocialista politikus, az elv egyik szószólója, ami a költségvetést – számítása szerint – évi tízezermilliárd forinttal terhelné meg. Az elv elsõ látásra kedvezõ, hiszen hozzájárulhat a szegénység, az éhezés leküzdéséhez, az ember munkaerõ-piaci kiszolgáltatottságának enyhítéséhez, hiszen fix jövedelemmel az ember nyugodtabban keres állást, könnyebben talál adottságaihoz mért munkát, a nyugdíjasok helyzete is javulhat. Ugyanakkor érezhetünk valami hasonlót a szocializmusból ismert állami paternalizmushoz is: az állam, amely a szocializmus idején intézte állampolgárai sorsát, egyben függõvé is tette õket magától. A szubszidiaritás elve sérülne jelen esetünkben is: nem az állampolgár önállósága növekedne, hogy kezébe vegye sorsát, hanem az államnak való kiszolgáltatottsága. Hasonló lehetne az eset a munkanélküli-segéllyel, családi pótlékkal való visszaéléshez: a munka helyett a segélyen élés mind a közjó, mind az állampolgár szempontjából hátrányosabb helyzet. Kérdés az is: hogyan szolgálja az igazságosságot az alapjövedelem egységes odaítélése a jövedelmi skála alsó és felsõ részében lévõknek? Az alapjövedelem bevezetése irreálisan magas költségvetési kiadást is okozna. Ha hitel lenne a fedezete, az növelné az államadósságot, ha az állam költségvetési tételek átcsoportosításával vagy megtakarításával teremtené meg a forrást, akkor kérdés, mely területekrõl vonnának el pénzt. Ha adóbevételekbõl, milyen adók lennének ezek? Az állam mûködéséhez hozzátartozik az emberi méltóság tisztelete. Az igazságosság, méltányosság, emberiesség az állam részérõl nem feltétlenül az alapjövedelem garantálásával, mint inkább a munkára való ösztönzéssel, munkahelyteremtéssel és az emberhez méltó munka feltételeinek létrehozásával valósulhat meg. A „politikai és társadalmi intézmények” kötelessége, „hogy a személy mindenoldalú fejlõdését elõmozdítsák” – írja a katolikus egyház társadalmi tanításának kompendiuma (131. pont). A mindenoldalú fejlõdést viszont egy 85 ezer forint nagyságú, a költségvetést ily mértékben terhelõ alapjövedelem nem segíti elõ. Alanyi jogon az embert – az egyház társadalmi tanítása szerint – a munka illeti meg; „az ember tehát, mint személy, a munka alanya... a (munkatevékenységeknek) arra kell szolgálniuk, hogy [az ember] kibontakoztassa emberi mivoltát és betöltse hivatását, ami õt ember voltából következõen, mint személyt megilleti.” (II. János Pál pápa: Laborem Exercens enciklika, 23. pont) Ezek szerint a munka sokkal inkább szolgálja az ember kiteljesedését, mint a segély jellegû juttatások. S ha az állam az emberhez méltó, az ember valós érdekeit és céljait szolgáló munka feltételeinek biztosításán buzgólkodik, mind anyagi, mind szellemi, mind erkölcsi szinten, akkor a költségvetés kímélõbb és az embert jobban segíti. Ehhez szükség van mind az államapparátus, mind a társadalom erkölcsi, értékrendi megújulására. Az alapjövedelem kifizetésére tervezett anyagi források hatékonyabban mûködnének, ha a teljes ember széleskörû fejlõdését céloznánk meg velük, mintha a komplex feladatot egy pénzbeli juttatás kifizetésére redukálnánk. „Ezért az államhatalomnak nagy gonddal kell õrködnie azon, hogy a személy cselekvési szabadságának soha semmilyen korlátozása vagy megnehezítése ne sértse a személy méltóságát, illetve, hogy az emberi jogok tényleges és hatékony gyakorlása biztosított legyen. Ismét hangsúlyozzuk, hogy mindez az ember személyként való felfogásán alapul, azaz olyan lényként való felfogásán, aki maga az aktív és felelõs alanya saját fejlõdésének, azzal a közösséggel együtt, amelyhez tartozik.” (Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 133. pont) Baritz Sarolta Laura (Heti Válasz) Nem nyögjük már az 1924-es dollárkötvényeket Lejárt a Magyar Királyság adóssága Idén teljes mértékben visszafizettük a Magyar Királyság által 1924-ben kibocsátott dollárkötvényeket, így jövõre azok kamatai már nem terhelik a költségvetést, és a legrégebbi adósságtételtõl szabadul meg az ország. Magyarország csökkenõ kockázati felárának, az elmúlt másfél év során a magyar állampapírok piacán megfigyelhetõ hatal- mas hozamesésnek köszönhetõen 2014-re egyébként még úgy is csökkenõ kamatkiadásokkal számol a költségvetés, hogy az államháztartás teljes adóssága a tervek szerint 23 596,1 milliárd forintra fog nõni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az adósság legnagyobb tételei közül a forintban kibocsátott – hiányt finanszírozó és adósságmegújító – államkötvények jövõ évi kamatkiadása az ideihez képest 4, a dollárkötvényeké 3, míg a diszkontkincstárjegyeké 6 százalékkal fog csökkenni. 2013. október 12. – 42. szám – 5. oldal Martonyi János: A holokauszt a legnagyobb nemzeti traumánk „Elfogadjuk a felelősséget!” A holokauszt a legnagyobb nemzeti trauma – jelentette ki Martonyi János a Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában címû nemzetközi konferencián. A külügyminiszter hangoztatta: a magyar holokausztot magyarok követték el magyarok ellen, az elkövetõk és az áldozatok egyaránt magyarok voltak, számunkra ez a legnagyobb nemzeti trauma, amivel szembe kell nézni. „Elfogadjuk a felelõsséget” – tette hozzá Martonyi János, aki szerint konstruktív együttélésre van szükség. Hiszünk a zsidó reneszánszban Magyarországon – tette hoz- zá. Ez a konferencia gesztus a zsidóság felé, de még inkább segít nekünk az együttélésben – mondta Martonyi János. A konferencián Navracsics Tibor miniszterel- Martonyi János Az RMDSZ-t bírálta a román kormánypárti szóvivõ nök-helyettes kijelentette: a magyar állam is felelõs volt a holokausztért, szembefordult saját polgáraival, sõt segédkezett abban, hogy kiirtsák õket. A kétnapos rendezvényen részt vett többek között Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, Bölcskei Gusztáv, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke, Heisler András, a Magyarországi Zsi- A szociáldemokrata pár- eredménye, és ezt a kezdeti Catalin Ivan úgy véleke- ményezõk is tudják. Elutasító hangnemben redett, hogy az RMDSZ agált korábban a Maáltal hat megyében ros megyei önkorkezdeményezett népmányzat elnöke is a szavazást nem lehet kezdeményezésrõl. A megakadályozni, de szintén kormányon az csak konzultatív levõ Nemzeti Liberájellegû, eredménye nem releváns. Kelemen lis Párt színeiben megválasztott CipHozzátette, hogy Hunor rian Dobre kijelentetmár most borítékolható, mi lesz a népszavazás te: „lehetetlen és törvényte- len” lenne egy Maros megyei népszavazást kiírni arról, hogy Maros, Hargita és Kovászna megye alkosson önálló fejlesztési régiót. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a napokban jelentette be, hogy a szövetség elkezdi az aláírásgyûjtést Erdély hat megyéjében annak érdekében, hogy december 8án a székelyföldi és partiumi megyékben helyi népszavazásokat lehessen kiírni a fejlesztési régiók átalakításáról. Tõkés László továbbra sem jelenik meg a becsületbíróság elõtt Koncepciós per a hős ellen Tõkés László továbbra sem kíván személyesen megjelenni a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága elõtt, ahol a kitüntetése visszavonására vonatkozó beadványokat tárgyalják – közölte az erdélyi magyar európai parlamenti képviselõ. A püspök-politikus kijelentette: nem kíván aszszisztálni egy „koncepciós perhez”. „Figyelembe véve, hogy egy állami kitüntetés viszszavonásáról egy pártbizottság csak egy pártállamban dönthet, jelenlétemmel nem vagyok hajlandó asszisztálni ahhoz a koncepciós perhez, melyet a plágiummal gyanúsított Victor Ponta miniszterelnök politikai megrendelésére egy szocialista-liberális pártbíróság bonyolít le” – fo- Navracsics Tibor célja, hogy szembenézzünk a történelemmel, jobban megismerjük a zsidóság hagyományait, kultúráját. Vádat emeltek a vajdasági Kasza József ellen Népszavazás lehet a Székelyföldön A regionális átszervezésrõl az RMDSZ által kezdeményezett népszavazás pénzkidobás a romániai vezetõ kormánypárt szerint. dó Hitközségek Szövetségének elnöke, Jair Lapid izraeli pénzügyminiszter és Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete. A magyar kormány másfélmilliárd forintos kerettel civil alapot hoz létre a 2014-es magyar holokauszt-emlékév programjaira, a téma mûvészi feldolgozására, ösztöndíjakra – jelentette be L. Simon László, az Országgyûlés kulturális bizottsági elnöke. Az emlékév galmazott az érintett. Tõkés László 2009-ben, a temesvári népfelkelés kitörésének 20. évfordulóján kapTõkés ta meg a RoLászló mánia Csillaga érdemrend Lovagi Fokozatát a romániai rendszerváltozás elindításában játszott történelmi szerepéért. Politikai leszámolás zajlik? Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a belgrádi különleges ügyészség Kasza József volt szerbiai miniszterelnök-helyettes, az Agrobank korábbi szabadkai fiókigazgatója ellen. Az érintett visszautasította a vádat, szerinte politikai leszámolásról van szó. A vádirat szerint Kasza Józsefnek köze lehet néhány vitatható körülmények között folyósított hitelhez. A vádirat szerint a bank megfelelõ garancia nélkül hagyott jóvá 13 millió euró értékû hitelt Pedja Malisanovics cégeinek és más vállalkozóknak. Kasza József elmondta, nem érzi magát bûnösnek, a vádirat ellen fellebbeznek. A volt VMSZelnök azzal indokolta ártatlanságát, hogy a szabadkai fiókintézetnek nem volt felhatalmazása ekkora összegû hitelek engedéKasza lyezésére. „Mi József összesen egymillió dinárig tudtunk kiadni hitelt. Az összesen 10 ezer euró, itt pedig 7,5 millió euróról van szó”. Jelentõs változás a Vatikánban Bíborosi tanács segíti a pápát Új egyházi intézményt hozott létre Ferenc pápa a bíborosi tanáccsal, amelynek feladata az, hogy segítséget nyújtson számára az egyetemes egyház kormányzásában és a római kúria mûködésének átalakításában. Annak a nyolcfõs bíborosi munkacsoportnak az intézményesítésérõl van szó, amelyet az egyházfõ áprilisban nevezett ki a kúria és az egyház reformjával kapcsolatos javaslatok kidolgozására. Az öt kontinenst képviselõ bíborosok a napokban számoltak be a pápának Ferenc pápa az eddig kidolgozott elképzeléseikrõl. Ferenc az eddigi munkacsoportot állandó, a pápa mellett dolgozó bíborosi tanáccsá léptette elõ. Pontosan megszabta feladatukat is: segíteniük kell az egyetemes egyház kormányzásában és tanulmányozniuk kell a római kúria mûködését szabályozó Pastor Bonus apostoli rendelkezést, melyet még II. János Pál 1988-ban adott ki. A bíborosok tanácsaikkal segítik az egyházfõt, de az egyházat egyedül a pápa vezeti. Emlékezetes összejövetel – Bemutatták legszebb hagyományainkat Finom magyar ízek Chicagóban kerültek képernyõre, akik tökéletesen beszélnek angolul. Körülöttük ínycsiklandó ételeket és hatalmas gulyásüstöt pásztázott sorra a kamera, de láthattunk rövid bejátszást a Borozda néptáncegyüttes korábbi fellépésérõl is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a felvételt szorgos munka elõzte meg. A látott ételek és sütemények egy része a háziaszszonyok otthonában, a másik része a templom konyháján már elõzõ napra elkészült. Hajnalban aztán kis csapat szállította Fiataljaink a televízió reggeli adásában Reggelente sûrû köd telepedik a vízre. A part menti fákról a rozsdás levelek, mint piciny szállingózó csónakok ereszkednek a tóba. Hûvös már a szeptemberi szél. Déltájban, a hõmérõ ugyan Fahrenheitben még hetvenkedik egy kicsit, de estére az okosabbak már újra melegebben öltözködnek. Rövidülnek a nappalok, hamarabb sötétedik. Hiába, itt, Chicagóban is oda a nyár. Bennünket egy cseppet sem zavart ez az évszak- és hõmérsékletváltás, amikor a norridge-i református gyülekezet és a Magyar Társaság immár harmadik alkalommal rendezte meg a Taste of Hungaryt, a Magyar Ízek Fesztiválját. Rendezvényünk elsõ alkalommal kapott televíziós nyilvánosságot Sándor Kinga és Kovács Lóránt közremûködésével, akik az ABC 7 reggeli adásában öt és fél perces bemutatót tarthattak. A program a http://www.magyarvagyok.com /video weboldalán; k/13Hirek/310289 alatt megtekinthetõ. Jómagam huszonöt esztendeje élek Chicagóban, de ehhez hasonló, a magyar hagyományokat népszerûsítõ programot még soha nem láttam. A mûsor sugárzása után valamennyien éreztük, fontos mérföldkövet hagytunk magunk mögött azzal, hogy elõször sikerült betörnünk az amerikai média világába. Kinga és Lóránt kitûnõen képviseltek bennünket és a chicagói magyarságot, népviseletbe öltözve, megnyerõ közvetlenséggel válaszoltak a riporter kérdéseire. És még valami, ami nagyon fontos; végre olyan fiatalok A muzsikusok jól húzták a talpalávalót Ebbõl lesz a gulyás az egészet a stúdióba, ahol elvégezték az utolsó simításokat és felállították az üstöt. Az eredmény minden elképzelést felülmúlt. Szombaton déltõl szûnni nem akaró sorokban érkeztek az érdeklõdõk. Az elõzõ évek tapasztalataiból mintegy kétszázötven vendégre számítottunk, a nap végéig pedig hétszázan érkeztek. Óriási kihívás volt ez, de a korábban már gulyásfesztiválokon edzõdött csapatunk simán vette az akadályokat, és a rendezvény végéig hõsiesen kitartott. Szombaton korán reggel már rotyogott a gulyás, készült a halászlé és a brassói aprópecsenye. A csirkepaprikáshoz fõtt az elmaradhatatlan nokedli, és az tókat szerveztünk, ahol a borsóasszonyok ügyesen forgatták a fõzelék, a paprikás csirke és a prézliben a szilvás gombócot. szilvás gombóc készítésének Késõbb a zöldborsófõzelék és a tükörtojás, majd a töltött káposzta is terítékre került. Nem csalódott az sem, akit a hideg gyümölcsleves csábított közénk. A nap folyamán, Nem maradhattak ki az ügyességi próbák ipari mennyiségben, százával sült a lángos, a pa- fortélyaival ismerkedhettek. Késõbb mustot préseltünk, de aki lacsinta és a kürtõs kalács. A magyar ízek mellett kultu- kedvet kapott, karikás ostort is rális programokról is gondos- pattogtathatott. Délután a hûs imateremben kodtunk, és a gyerekek szórakoztatásáról sem feledkeztünk dr. Bencsik Zita, a New York-i meg. Az imateremben folyama- magyar fõkonzulátus vezetõ tosan rövidfilmeket vetítettünk a konzulasszonya angol nyelven magyarországi világörökségi tartott elõadást a Körös-vidék, helyszínekrõl, híres kastélyokról Békés és Bihar megyék látváés Bartók Béláról. Ugyanitt az ér- nyosságairól. Ugyanitt, Toka deklõdõk képekrõl megtekint- Noémi, hagyományos népvisehették a magyar Szent Korona letbe öltözve, Kalotaszeg tradícióit elevenítette fel az érdeklõtörténetét bemutató kiállítást. A kertben egész nap népzene dõknek. Végül késõ délután a szólt, az ismert Szászka zenekar Borzda néptáncegyüttesünk programját tapsolta meg lelkesen a közönség. Testvérszervezeteink is szép számmal képviselték magukat; eljöttek a Magyar Klub, a Csík Hágói Magyar Iskola és a 19. sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat tagjai. Rendezvényeink a magyar együvé tartozást szolgálják itt, Chicagóban. A jövõbeli célunk új Készül a kürtõs kalács templom és Magyar Kulturális még a sötétedés után is húzta a Központ építése. Fantasztikus volt a Taste of talpalávalót. A gyerekeknek felállítottuk a felfújható csúszdás Hungary! Dolgos, pörgõs, emMesevárunkat, és birtokba ve- bert nem kímélõ. Ugyanakkor hették a felújított homokozót is. boldogító – olyan, amire sokak, A felnõtteknek ügyességi já- sokáig emlékezni fognak. Gera Mátyás tékokat építettünk, ételbemuta-

×