Csapó Endre - demokrácia à la vadnyugat

177 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Csapó Endre - demokrácia à la vadnyugat

  1. 1. Csapó EndreDemokrácia à la vadnyugatMegjelent a Magyar Élet 203. május 30- számábanA történelem valamilyen véletlen folytán az évszázadok határkövéhez igazodik. Ugye, SzentIstván a kerek 1000-hez kötődik, a Magyar Birodalom 500 éven át állt fenn, a francia forradalommeghozta a XIX. századot, a XX. század a köztársaságok „demokrácia” rendjét, a XXI. század aglobalizmust. Kaballisztikus megfigyelésünk centenáris ütemezését tekintsük a véletlen játékának,bár még napjainkban is vannak világvége elméletet hirdető sarlatánok, nagy irodalma van annak,főleg Amerikában, ahol nagy olvasmány a Biblia, és abból épületes marhaságokat olvasnak ki soktízmilliók, akiknek valóságérzékét már régen kimosta a filmipar. De a politika sem mentes amisztikumoktól és misztifikációtól odaát.Érdekes dolgokra akadunk internetes bolyongások során. Sokan tanulmányozzák jelenkoritörténelmünknek azt a sajátosságát, hogy háborúk során mindinkább a lakosság tömegeselpusztítása mutatkozik célként. A ma már nagyon ritkán hivatkozott osztrák monarchistagondolkodó Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn (1909–1999) egy jelentős munkájában(Monarchia és háború II. kötet, Őszintén a demokrácia és a háború kapcsolatáról) arról értekezik,hogy a hadviselésben már nem az a stratégia érvényesül, hogy keresztülhúzzák az ellenfélszámításait, és így megnyerjék a csatákat, hanem – mióta a háború népek és eszmék között zajlik–, hogy annyi ellenséget öljenek meg, amennyit csak lehetséges. Így a háború népirtó arculatotkapott. A múlt zsoldosai különböző nemzetekhez tartoztak, és ha egyszer „felvették” őket, akkorkülönféle okokból és különböző műveletekhez használhatta fel őket az alkalmazójuk, vagy akár„el is adhatta” őket másoknak. Aki magát árulja, azt el is adhatják valaki másnak. Mivel a háborúkkoronás fők összecsapásából néptömegek konfliktusává fejlődtek, teljes nemzetek váltakkollektíven más nemzetek ellenségévé. Így végre hadat lehetett viselni a civilek ellen is, nemcsupán ostromolt városok, hanem a teljes lakosság, férfiak, nők és gyermekek ellen is. Továbbá,mivel a technika lehetővé tette számunkra a repülést, immár megoldható volt az ellenséghátországában található falvak és városok megtámadása a frontvonalon lévő ellenséges katonákhelyett.Valóban a változás már feltűnő a XIX. században, a nacionalizmus felvirágzásában, anemzetállam koncepcióban, amikor a nép már lelkileg is azonosul az országgal, az állammal. Aterülethódítás már nem az uralkodócsaládok hatalomnövelő passziója, amelynek során akárkívánatos lehetett egy népnek amoda tartozni a másik uralkodó alattvalójaként. Már nem akirályért, hanem a hazáért harcol a katona akkor is ha nincstelen.A második világháborúban a hátország civil lakosai elleni légi harcászat már nem esetlegesvolt, hanem lényeges része a hadműveletnek. Az idézett osztrák arisztokrata a demokráciaeszmeiségében látja ennek az embertelenségnek a fészkét. Megemlíti, hogy 1935-ben a németekszerettek volna egy megállapodást aláírni a hátország civil lakossága elleni háború törvényen kívülhelyezésére. Javaslatukat eljuttatták Nagy Britanniába, ahol akkoriban munkáspárti kormányzatműködött. Azonban az ajánlatot visszautasították, azon az alapon, hogy bármiféle erőfeszítés,amely a háború humanizálására törekszik, elfogadhatóbbá teszi azt, és így a pacifizmus nemesügyének akadályozója lesz. Lényegében valamennyi fontos brit szerző megerősíti azt azelgondolást, hogy a második világháborúban a légi harcászat által kezdődött el a totális háború –háború a legnagyobb szélsőségekig –, erre pedig a demokráciák vágytak, és ők is tökéletesítették,nem pedig a nemzetiszocialisták. A háborús zónán kívüli német támadások mindig csakmegtorlások voltak. Néhány brit író csupán szégyenkezve vallja be ezt a tényt, mások, elsősorbanMr. Churchill, pedig büszkélkedtek vele. – Olvassuk mindezt az osztrák arisztokrata könyvérőlszóló ismertetésben. Érdemes folytatni az olvasást:– J.F.C. Fuller tábornok leszögezte, hogy „Mr. Churchill gyújtotta meg a kanócot, amelykirobbantotta azt a pusztító- és terrorháborút, amelyhez hasonló a török hódítás óta nem létezett.”A háború a legmélyebbre Drezda (a német Firenze) 204 000 ember életét követelő bombázásával,valamint Hirosima és Nagaszaki megsemmisítésével süllyedt. Noha a japánok kétszer iskétségbeesetten kérték a megadás feltételeit 1945-ben, egyszer a Vatikánon keresztül áprilisban,1
  2. 2. majd Moszkván át júliusban, a válasz csupán a hírhedt s ostoba „feltétel nélküli megadás” formulavolt. (Az amerikai nép erről semmit nem tudott, és ezen időszak alatt nem csak több ezer japánhalt meg hiába, hanem számtalan amerikai ifjú is.)Amerikai barátunk írja társulati levelében:– Nézem a History2-es TV-ben, hogyan készültek fel az atombomba ledobására Japánra.Utahban gyakorolt a legénység B-29-es bombázóval. Annyiszor láttam már a felvételeket, hogyoda se figyeltem, míg meg nem említette a narrátor: két csoportot képeztek ki egyszerre, egyiketJapán, a másikat Németország megtámadására. Németország 1945 május elején kapitulált, így azatomcsapást elkerülte: a két japán nagyváros leradírozásának története közismert. Szóval kis híjánbeteljesedett az, amit Einstein és a többi atomfizikus évek óta sürgetett: az atombombázás Európaszívében. A tervről régen tudtam, arról azonban nem, hogy milyen közel állt a kérlelhetetlenAmerika a megvalósításhoz. Még egy hónap, s felpörkölték volna Berlint vagy valamely másiknémet nagyvárost s annak lakosait. Pedig akkorra már elvesztette Hitler a háborút. A háborúnem mindig racionális vállalkozás. Néha csak azért vetik be az új fegyvereket, mertvannak.Kimondhatjuk azt is, hogy a háborúk embertelenségbe torzulása nem a katonákműve volt, hanem a politikusoké. Az első világháború során még volt számos kísérletkompromisszumos békét elérni, amikor még voltak gondolkodók mindkét oldalon, akiketfelháborított az öldöklés mérete és értelmetlensége. von Kuehnelt-Led-dihn véleményeszerint egy ilyen kompromisszumos béke azonban nem váltotta volna valóra Wilsonelnök álmát, hogy a világot a demokrácia által tegye biztonságossá. Az osztrákarisztokrata a háborúk demokratizálásának nevezi az országok lakosságának tömegesharcbaállítása általi hadviselést, de megjegyzi azt is, hogy a civil lakosság elleni légiútitömeggyilkolást is a demokráciák hajtották végre.von Kuehnelt-Leddihn kifejti, hogy az igazi áttörés azonban az első világháborúvégén következett be, amikor a nemzetek közti háború átalakult egy ideologikuskeresztes hadjárattá, hogy „a világot biztonságos hellyé tegyük a demokrácia számára.”1900-ra Európában csupán két demokratikus köztársaság létezett (Franciaország ésSvájc), A három császár eltűnése új helyzetet teremtett. A demokraták azt várták, hogy a„béke” demokratikus módon ölt alakot, értsd: a győztes nemzetek szavazóinak többségedönt majd róla. A legyőzöttek elvárhatták volna, hogy a wilsoni igéretek alapján azönrendelkezés elvét náluk is alkalmazzák, ám ez a bájos dokumentum csupán csalikéntszolgált, a megadás elérése érdekében. Mivel a demokráciák voltak a győztesek, ezért a„szerződések” nem szerződések, hanem diktátumok voltak, amelyek arra szolgáltak,hogy kielégítsék az otthoni szavazókat. Ez utóbbiakat az ellenség gyűlöletére „tanították”,így a felzaklatott tömegek a valóban (még ha esetleg csak közvetve is) a diktátumokraszavaztak. Nagy-Britanniában például ilyen volt a híres „khaki választás”, a demagógiaorgiája, amelynek során Lloyd George azt ígérte, hogy túlzott jóvátételek kirovásávalmegsemmisítik a német középosztályt, hogy Németország megfizessen, „a legyőzöttekvinnyogjanak” és „akasszák fel a császárt.”2
  3. 3. Demokrácia, a bukott bálványHans-Hermann Hoppe írja ilyen cím alatt: – Az I. világháború nem hagyományos,korlátozott területi célokért folytatott háború volt, hanem ideológiai; és Ausztria és Amerika voltaz a két ország, amely a legtisztábban képviselte az összeütközésbe került királysági–köztársaságieszméket. Az első világháború régi stílusú területi vitaként kezdődött. Az Egyesült Államoknak aháború korai éveiben játszott szerepe, valamint 1917 áprilisi belépése miatt a háború új ideológiaidimenziót kapott. Az alapítók szándéka szerint az Egyesült Államok köztársaság volt, de aköztársasági berendezkedés alapját képező demokratikus eszme csak nemrég győzedelmeskedett,a centralista északi Unió kormánya által a szakadár déli Konföderációra mért pusztító vereséggel.Az I. világháború idején az expanzionista demokratikus republikanizmus e győzedelmesideológiája az amerikai elnökben, Wilsonban testesült meg. Wilson elnöksége alatt az európaiháború ideológiai küldetés lett, hogy a világ biztonságossá váljon a demokráciák számára, ésmentesüljön a dinasztikus uralkodóktól. Wilson ujjongott, amikor 1917. márciusában az EgyesültÁllamok szövetségesének, II. Miklós cárnak le kellett mondania, és új, demokratikus-köztársaságikormány alakult Oroszországban Kerenszkij vezetésével. A cár távozásával a háború immártisztán ideológiai összecsapássá vált: a jó a rossz ellen. Wilson és legközelebbi külpolitikaitanácsadói, George D. Herron és House ezredes nem kedvelték a Kaisert, az arisztokrácia és akatonai elit Németországát. Ausztriát egyene-sen gyűlölték. Erik von Kühnelt-Leddihn ígyjellemezte Wilson és az amerikai baloldal nézeteit: „Ausztria sokkal gonoszabb volt Németország-nál. ... Egy ilyen országot össze kellett zúzni, egy ilyen dinasztiának el kellett tűnnie.”A háború ideológiai jellege miatt csak teljes megadással, megaláztatással és büntetésselérhetett véget egy kompromisszumos béke helyett. Németországnak fel kellett adnia a monarchiátés Elzász-Lotaringiát visszakapta Franciaország, visszaállítva ezzel az 1870–71-es francia–poroszháború előtti állapotot. Az új német köztársaságot kemény, hosszú ideig fizetendő hadisarcsújtotta. Azonban Németországot nem darabolták fel s nem rombolták le. Ezt a sorsot WilsonAusztriának szánta. A Habsburgok eltávolításával az egész Osztrák–Magyar Monarchia szétesett.Wilson külpolitikájának megkoronázásaként két új, mesterséges államot hoztak létre a Monarchiahajdani területén: Csehszlovákiát és Jugoszláviát. A századokon át Európa egyik legnagyobbhatalmának számító Ausztriát pedig kicsi, németül beszélő területére korlátozták, és – Wilsonújabb örökségeként – a kis Ausztria át kellett, hogy adja Olaszországnak a teljesen német Dél-Tirol tartomány Brenner-hágóig tartó részét.1918 óta Ausztria eltűnt a nemzetközi hatalmi politika térképéről. Helyette az EgyesültÁllamok emelkedett ki a világ vezető hatalmaként. Az amerikai kor – a pax Americana –elkezdődött. A demokratikus republikanizmus eszméje győzedelmeskedett. Ez az eszme újbóldiadalmaskodott a II. világháború végén, és – legalábbis úgy tűnt – a szovjet birodalom 1980-asévek végi, 1990-es évek eleji összeomlásával ismét. Egyes kortárs megfigyelők számára elérkezetta „történelem vége”. Az általános és globális demokrácia amerikai eszméje végleg győzött.Nekünk magyaroknak,93 évvel ezelőtti háborús veszteseknek és politikai áldozatoknak fontos tudnivalókezek, mert a béke nem állt helyre. Nemcsak az ország szomszédos országaival fennállóbékétlenség, a folyamatos magyarüldözés okán kell tudni, hogy nincs megbékélésrészünkre, hanem az első és második világháború győztes hatalmai sem nyújtanak amagyar népnek békejobbot. Azóta a velük szövetséges szovjet béketáborban eltöltött 45éves „átnevelésen”, véglegesen köztársasággá váláson túl is vannak a nyugatigyőzteseknek követeléseik a magyarok irányában, amiket gyűjtőszóval demokrácia-elégtelenségnek neveznek. Ebben a nyugati magyar-lazsnakolásban az egykori3
  4. 4. ellenségekkel a németek is résztvesznek mint kiváló globáldemokraták és atlantistauniósok.Wilson elnök vallásos hevülettel hitt a demokrácia felsőbbrendűségében, és személyeselhivatottságában annak terjesztésében. Ezt George W. Bushról is így tudjuk, de mert mindkettenkoruk embere voltak, nézeteik is a koré volt, és a közel száz év különbség arra figyelmeztet, hogyilyen szemlélet magának az amerikai demokráciának a sajátja évszázados gyakorlatban. Ademokráciát nem foglalták pontokba, mint a Tízparancsolatot. Sok minden jót és nemeset írtakmár arról, hogy milyen legyen a demokrácia, de ha összegyűjtjük azokat a gonoszságokat, amiketa demokrácia nevében elkövettek főleg a nagyhatalmak, akkor látható lenne a rávaló hivatkozásértéktelensége. Magyarországon a királysági intézmény ellentéteként, ellenségeként jelent meg eza fogalom, és 1918–19-ben az ország alkotmányos rendjének megszakítását hozta véres népellenesés nemzetellenes terror által. Másodszorra a szovjet hódoltság hozta meg, és maradt mindenvalószínűség szerint véglegesen.Nincs más lehetősége a magyar politikai érvényesülésnek, csak az, hogy elfogadja azt ademokrácia modellt, ami követendő lenne (!) az idealisták megfogalmazásából. Minthogy ajelenlegi nemzeti kormány ezt a modellt magáévá tette, szembesült a nyugati nagyhatalmidemokráciák egészen más természetével és gyakorlatával. Odaát úgy fogalmaznak, hogyMagyarországon demokrácia-deficit van. Ezt abból a tényből szűrik ki, hogy Magyarországonkétharmados parlamenti többségehez jutott a Fidesz–KDNP, ami által „felborult a parlamentierőegyensúly”. Ezzel a deficit-váddal valójában megtagadják a demokrácia, az őkdemokráciájának a lényegét (ami mindettől függetlenül a politikatörténelem legnagyobbhazugsága), azt, hogy„minden ember egyenlő”. De az is demokráciás szabály, hogy a nemmegfelelő vezetőket a nép elbocsátja, mégpedig szavazás által. Nos, Magyarországon pontosan eztörtént, a választók a balliberális pártok uralmát alkalmatlanságuk miatt leváltották, bizalmukat anemzetieknek adták. Másszóval győzött a szavazati demokrácia a hazug, tolvaj, garázda,népellenes hatalombitorlók fölött. Ez tény. És ha ezt a tényt támadja meg a nyugati demokrácia,akkor ott fészkel a deficit.Itt most az történt, hogy a magyar felfogás szerinti demokráciamodell valódi népakaratotérvényesített, ami a nagyhatalmi manipulációs demokráciáknak nem felel meg. Az emberi világátrendezését küldetéstudattal végző amerikai demokrácia agresszív, egyszerűen nem tűrheti, hogya magyar demokrácia nem fogadja el az utasításos alárendeltséget és az ország belső ügyeibe valóbeavatkozást, és amiként gyűlölte és lerombolta Európa monarchikus rendjét, úgy gyűlöli anemzeti alapozású államot.A mai világpolitika a világháborúk terméke. A Pax Americana leginkább Európát változtattameg. Az Egyesült Államok gazdaságilag is, katonailag is berendezkedett és jelen maradtEurópában. A függőséget kiegészíti a politikai azonosítás (gleichschaltung) is. A kétpárti amerikaipolitikai arénában soha nem tudtak megjelenni marxista pártok, de a marxista eszméknek azamerikai akadémiai világ volt az éltető talaja, bankvilága pedig bőkezű gondviselője. Aszélsőségektől mindig mentesülten, szolid polgári öltözékű és konzervatív megjelenésű amerikaipolitika a háború által gondjaiba vett Európában, annak felezésekor a maga részére megtartottnyugati felén felkarolta az európai marxista irányzatokat. Majd sikeresen elfogadtatta az egésznyugat-európai politikai táborral – baloldaliakkal, konzervatívokkal, kereszténydemokratákkal,zöldekkel stb. a szabadkereskedelem (liberalista-kapitalista) elveit. Ez már nagy előrehaladás azazonosság útján az amerikai gazdasági-politikai képlethez. Ez nagyjából meg is felel az EurópaiUnió három nagy államának, Angliának, Franciaországnak és Németországnak.A keleti bővítés után az egyébként is sok belső előnnyel (szorgalom, tehetség,kitartás) élő Németország gazdasága részére megnyílott a volt szovjetmegszállta fél-Európa. Ez Németországot előbb-utóbb Európa vezető hatalmává teszi. Ugyanakkormegerősíti őket abban a szerepben, amit kaptak az amerikaiaktól. Az Európa felettiamerikai dominációhoz nem lett volna elég az angolszág politikai és gazdasági4
  5. 5. világhatalmi partnerség. Németország ma a biztosítéka az Európai Unió feletti amerikaivezérlésnek. Ez ad alapot a német pökhendiségnek, ami most különösen megnyilatkozika magyarok iránt.A bajok gyökereAz Európai unió négy alapelve:1 az áruk szabad áramlása,2. a tőke szabad áramlása,3. szolgáltatások szabad áramlása,4. személyek szabad mozgása.Illetve ezek értelmezése...Ahogyan a liberalisták értelmezik, meg persze ahogy a hazai liberál-bolsevisták alkalmazták,abba a magyar gazdaság belerokkant. Az Európai Uniót uraló liberalista filozófia nem tudjaelviselni a magyar nemzeti kormány ellenszegülését menetrendje ellen. A menetrend teljesprivatizáció, az állam szerepének minimálisra szorítása, az ellenállást kifejtő nemzeti irányzatokmegszüntetése.Három éve ömlik Magyarország ellen a gyűlölet és a követelés a nyugati világminden szögletéből – ennek a kormánynak, Orbán Viktor diktátornak el kell tűnnie.Amerikai politikai körökben már kijelölték és támogatják jelöltjüket a következőminiszterelnökségre, persze a demokrácia nevében. Németországból özönlik a támadás.Még Angela Merkel kancellár is fenyeget:„Mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország a helyes útra térjen, de az EurópaiUnióból való kizárást nem érdemes kilátásba helyezni, mert ha az megtörténik, akkor az unióközössége nem tud befolyást gyakorolni a magyarországi folyamatokra” – mondta a németkancellár május 16-án Berlinben.A diktatúra hangja szólalt meg, mégcsak nem is a Európai Unió baloldali vezetőségéből,hanem egy mindössze ugyancsak tagország részéről, kifejezve azt, hogy Magyarország nem jár ahelyes úton, de majd az unió közössége helyére teszi. Az is jelzés, hogy a kancellár nem isbaloldali párthoz kötődik, hanem pártjával ugyanabba az uniós pártcsaládba tartozik, amibe aFidesz. Ebből sajnos az következik, hogy az Európai Unió konzervatív oldalán sem mindenki érti,hogy a magyar álláspont nem az unió szellemiségével ütközik, hanem azzal a baloldali közeggel,amely nem képes belenyugodni, hogy Magyarországon megbukott a baloldal.5
  6. 6. világhatalmi partnerség. Németország ma a biztosítéka az Európai Unió feletti amerikaivezérlésnek. Ez ad alapot a német pökhendiségnek, ami most különösen megnyilatkozika magyarok iránt.A bajok gyökereAz Európai unió négy alapelve:1 az áruk szabad áramlása,2. a tőke szabad áramlása,3. szolgáltatások szabad áramlása,4. személyek szabad mozgása.Illetve ezek értelmezése...Ahogyan a liberalisták értelmezik, meg persze ahogy a hazai liberál-bolsevisták alkalmazták,abba a magyar gazdaság belerokkant. Az Európai Uniót uraló liberalista filozófia nem tudjaelviselni a magyar nemzeti kormány ellenszegülését menetrendje ellen. A menetrend teljesprivatizáció, az állam szerepének minimálisra szorítása, az ellenállást kifejtő nemzeti irányzatokmegszüntetése.Három éve ömlik Magyarország ellen a gyűlölet és a követelés a nyugati világminden szögletéből – ennek a kormánynak, Orbán Viktor diktátornak el kell tűnnie.Amerikai politikai körökben már kijelölték és támogatják jelöltjüket a következőminiszterelnökségre, persze a demokrácia nevében. Németországból özönlik a támadás.Még Angela Merkel kancellár is fenyeget:„Mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország a helyes útra térjen, de az EurópaiUnióból való kizárást nem érdemes kilátásba helyezni, mert ha az megtörténik, akkor az unióközössége nem tud befolyást gyakorolni a magyarországi folyamatokra” – mondta a németkancellár május 16-án Berlinben.A diktatúra hangja szólalt meg, mégcsak nem is a Európai Unió baloldali vezetőségéből,hanem egy mindössze ugyancsak tagország részéről, kifejezve azt, hogy Magyarország nem jár ahelyes úton, de majd az unió közössége helyére teszi. Az is jelzés, hogy a kancellár nem isbaloldali párthoz kötődik, hanem pártjával ugyanabba az uniós pártcsaládba tartozik, amibe aFidesz. Ebből sajnos az következik, hogy az Európai Unió konzervatív oldalán sem mindenki érti,hogy a magyar álláspont nem az unió szellemiségével ütközik, hanem azzal a baloldali közeggel,amely nem képes belenyugodni, hogy Magyarországon megbukott a baloldal.5

×