Your SlideShare is downloading. ×
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Huong dan tra loi van dap van tai logistics(1)

1,087

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,087
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. HƯ NG D N TR L I M T S CÂU H I THI V N ĐÁP MÔN: V N T I VÀ LOGISTICS L P ANH 3 KT K47 – FTU (Email: a3.is.home@gmail.com http://www.facebook.com/cba.hoanang or http://www.facebook.com/c8.kute)Lưu ý: Ph n l n các câu h i dư i ñây dành cho c 2 môn V n t i Giao nh n và Logistics.Riêng chương ñ u tiên (V n t i và mua bán qu c t ) v i chương cu i cùng (Giao nh n hànghóa Xu t nh p kh u) ch dành riêng cho môn V n t i. S th t c a các câu h i trong tàili u này cũng là s th t các câu h i trong b ñ c a môn V n t i.1. V N T I VÀ MUA BÁN QU C T (DÀNH RIÊNG CHOMÔN V N T I)Câu 1: T i sao v n t i là ngành s n xu t ñ c bi t?Tr l i:V n t i là m t ngành s n xu t v t ch t ñ c bi t vì: – S n xu t trong ngành v n t i là quá trình tác ñ ng vào ñ i tư ng lao ñ ng v m t không gian – S n ph m c a ngành v n t i có tính ch t vô hình – Quá trình s n xu t và tiêu th không tách r i nhauCâu 2: Trình bày phân lo i v n t iTr l i:1. Căn c vào ph m vi ph c v – V nt in ib – V n t i công c ng2. Căn c vào môi trư ng ho t ñ ng – V n t i ñư ng th y: • V n t i ñư ng bi n 1 • V n t i ñư ng sông • V n t i pha sông bi n Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 2. • V nt ih – V n t i ñư ng b : • V n t i ñư ng s t • V n t i ñư ng ô tô – V n t i ñư ng hàng không: • V n t i máy bay • V n t i khinh khí c u • V n t i v tinh – V n t i ñư ng ng3. Căn c vào ñ i tư ng chuyên ch – V n t i hàng hóa – V n t i hành khách4. Căn c vào cách t ch c quá trình v n chuy n – V n t i ñơn phương th c – V n t i ña phương th c – V n t i ch ng5. Căn c vào kho ng cách ho t ñ ng – V n t i ñư ng g n – V n t i ñư ng xaCâu 3: Tác d ng c a v n t iTr l i: – Góp ph n thúc ñ y buôn bán qu c t phát tri n: “Kh i lư ng hàng hóa lưu chuy n gi a hai nư c t l thu n v i tích s ti m năng kinh t c a hai nư c và t l ngh ch v i kho ng cách chuyên ch gi a hai nư c ñó”Q = P1P2/L – Góp ph n m r ng cơ c u m t hàng và cơ c u th trư ng trong buôn bán qu c t – Góp ph n c i thi n cán cân thanh toán qu c tCâu 4: Đ nh nghĩa và ñ c ñi m c a v n t iTr l i: 2 1. Đ nh nghĩa – Theo nghĩa r ng: “V n t i là m t quy trình k thu t c a b t kỳ s di chuy n v trí nào trong không gian c a con ngư i và v t ph m” Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 3. – Theo nghĩa h p (kinh t ): “V n t i là m t ho t ñ ng kinh t có m c ñích c a con ngư i nh m ñáp ng nhu c u di chuy n v trí trong không gian c a ñ i tư ng v n chuy n” 2. Đ c ñi m – V n t i là m t ngành s n xu t v t ch t c a xã h i – V n t i là ngành s n xu t v t ch t ñ c bi t c a xã h iCâu 5: Phân tích m i quan h gi a v n t i và buôn bán qu c tTr l i: – V n t i là y u t không tách r i v i mua bán qu c t : mua bán nghĩa là hàng hóa ñã thay ñ i quy n s h u, còn di chuy n quy n s h u ñ i v i hàng hóa như th nào ph i có v n t i. V n t i là khâu không th thi u và r t quan tr ng trong mua bán qu c t . – V n t i v i mua bán qu c t có s tác ñ ng qua l i, thúc ñ y nhau cùng phát tri n: v n t i t o ti n ñ cho s ra ñ i và phát tri n mua bán qu c t . Mua bán qu c t phát tri n l i thúc ñ y v n t i phát tri n.Câu 6: Quy n v n t i là gì ? Trình bày cơ s phân chia quy n v n t i trong ngo i thương.Tr l i: – Quy n v n t i là quy n và nghĩa v t ch c quá trình chuyên ch hàng hóa và thanh toán cư c phí tr c ti p v i ngư i chuyên ch . – Các ñi u ki n cơ s giao hàng trong Incoterms 2000Câu 7: Các ñi u ki n cơ s giao hàng mà ngư i bán giành ñư c quy n v n t i theo Incoterms2000Tr l i:Các ñi u ki n thu c nhóm C và D bao g m: CFR (Cost and Frieght), CIF (Cost Insurance andFrieght), CIP (Carrige and Isurance Paid to), DAF (Delivery At Frontier), DDU (DeliveredDuty Unpaid), DDP (Delivered Duty Paid), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered ExQuay).Câu 8: Các ñi u ki n cơ s giao hàng mà ngư i mua giành ñư c quy n v n t i theoIncoterms 2000Tr l i:Các ñi u ki n thu c nhóm E và F bao g m: EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), FOB 3(Free On Board), FAS (Free Alongside Ship). Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 4. Câu 9: Phân tích nh ng l i ích khi giành ñư c quy n v n t iTr l i: – Bên giành ñư c quy n v n t i có ñư c s ch ñ ng trong vi c t ch c chuyên ch , ñàm phán, ký k t h p ñ ng – Giành ñư c quy n thuê tàu cho phép ngo i thương s d ng t t l c lư ng tàu buôn và phương ti n v n t i trong nư c, ñ ng th i góp ph n các nghi p v khác cùng phát tri n (b o hi m, môi gi i, gom hàng, giao nh n,…) – N u h p ñ ng mua bán ngo i thương không quy ñ nh m t th i h n giao hàng c th , bên giành ñư c quy n v n t i có ñư c s ch ñ ng trong vi c thuê tàu, giao nh n hàng hóa t i c ng bi n – Góp ph n tăng thu, gi m chi ngo i t cho ñ t nư c – Có ñi u ki n tham gia vào phân công lao ñ ng trên th trư ng thuê tàu trong khu v c và trên th gi i; ch ñ ng th c hi n các chính sách ñ i ngo i, ñ y m nh XK c a Đ ng và Nhà nư c…Câu 10: Phân tích nh ng trư ng h p không nên giành quy n v n t iTr l i: – D ñoán giá cư c trên th trư ng thuê tàu có xu hư ng tăng m nh so v i th i ñi m ký k t h p ñ ng mua bán ngo i thương – D ñoán th y khó khăn trong vi c thuê tàu ñ th c hi n h p ñ ng – Tính toán th y s chênh l ch gi a giá XK CIF, CFR v i giá NK FOB do ngư i nư c ngoài ñ ngh không l n và m c chênh l ch này không ñ ñ bù ñ p cư c phí v n t i và/ ho c phí b o hi m mà chúng ta ph i b ra (ho c s chênh l ch gi a giá NK CIF/CFR do ngư i nư c ngoài chào và giá NK FOB mà chúng ta ñ nh mua quá nh ) – Quá c n bán ho c quá c n mua m t m t hàng nào ñó mà phía ñ i phương l i mu n giành quy n v n t i – Khi t p quán ho c lu t l qu c t quy ñ nh2. V N T I ĐƯ NG BI NCâu 11: Ưu như c ñi m c a v n t i bi n?Tr l i: Ưu ñi m:- Các tuy n ñư ng t nhiên 4- Năng l c v n chuy n l n- C ly chuyên ch dài, kh năng thông qua cao- Giá thành th p Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 5. - Thích h p v i h u h t các lo i hàng hóa trong thương m i qu c t- Tiêu th nhiên li u trên 1 t n tr ng t i th p Như c ñi m:- Ph thu c vào ñi u ki n t nhiên và ñi u ki n hàng h i- T c ñ tàu th p- Th i gian gi i phóng hàng kh i tàu ch mCâu 12: Vai trò c a v n t i bi n ñ i v i buôn bán qu c tTr l i:- V n t i ñư ng bi n thích h p v i vi c chuyên ch hàng hóa trong buôn bán qu c t- Góp ph n m r ng quan h buôn bán qu c t- Làm thay ñ i cơ c u hàng hóa và cơ c u th trư ng trong buôn bán qu c t- nh hư ng ñ n cán cân thanh toán qu c t- nh hư ng ñ n hi u qu kinh doanh xu t nh p kh uCâu 13: Nêu khái ni m c ng bi n, ch c năng c ng bi n, các trang thi t b cơ b n c a m tc ng bi nTr l i: Khái ni m:C ng bi n là nơi ra vào, neo ñ u c a tàu bi n, nơi ph c v tàu bè và hàng hóa, là ñ u m i giaothông quan tr ng c a các qu c gia có bi n Ch c năng:- Ph c v tàu bi n ra vào, neo ñ u làm hàng t i c ng- Ph c v hàng hóa chuyên ch trên tàu Các trang thi t b cơ b n c a m t càng bi n:- Nhóm trang thi t b ph c v tàu ra vào c ng và ch ñ i x p d hàng: c u tàu, lu ng l ch, kè,ñê ñ p ch n sóng, h th ng báo hi u, h th ng c u tàu, ...- Nhóm trang thi t b ph c v vi c v n chuy n, x p d hàng hóa t i c ng: c n c u, xe nânghàng, máy bơm hút hàng, băng chuy n, ñ u máy, ....- Nhóm trang thi t b kho bãi c a c ng s d ng ñ ch a ñ ng và b o qu n hàng hóa: h th ngkho bãi, kho ngo i quan, b ch a d u, các trang thi t b kho bãi, ...- H th ng ñư ng giao thông và các công c v n t i c a c ng: ñư ng s t, ñư ng b , ñư ng 5n i th y, ...- Nhóm trang thi t b n i c a c ng: c u tàu, c n c u, ... Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 6. - Nhóm trang thi t b khác: ñi n, h th ng ñèn chi u sáng, ñèn hi u, h th ng thông tin liênl c, máy vi tínhCâu 14: Khái ni m t u buôn và các cách phân lo i tàu buônTr l i: Khái ni m:Theo Vi n kinh t hàng h i và logistics: “Tàu buôn là nh ng tàu ch hàng và ch khách vìm c ñích thương m i” Các cách phân lo i tàu buôn:- Căn c vào công d ng:+ Nhóm tàu ch hàng khô (Dry cargo ships): dùng trong chuyên ch hàng hóa th r n cóbao bì ho c không có bao bì và hàng hóa th l ng có bao bì: Tàu ch hàng bách hóa Tàu container Tàu ch xà lan Tàu ch hàng khô kh i lư ng l n Tàu ch hàng k t h p+ Nhóm tàu ch hàng l ng: g m các tàu ch hàng l ng không có bao bì Tàu ch d u Tàu ch hơi ñ t thiên nhiên Tàu ch d u khí hóa l ng Tàu ch hàng l ng khác+ Nhóm tàu ch hàng ñ c bi t: g m nh ng tàu chuyên ch nh ng lo i hàng hóa có nhu c ux p d và b o qu n ñ c bi t- Căn c vào c tàu:+ Tàu c c l n (ULCC): tàu ch d u thô có tr ng t i 350.000 DWT tr lên+ Tàu r t l n (VLCC): tàu ch d u có tr ng t i 200.000 ñ n 350.000 DWT+ Tàu có tr ng t i trung bình: các tàu ch hàng r i và hàng bách hóa có tr ng t i t nh dư i200.000 DWT+ Tàu nh : tàu có tr ng t i và dung tích ñăng ký nh (nhưng tr ng t i toàn ph n ph i t 300DWT ho c dung tích ñăng ký ph i t 100 GRT tr lên)- Căn c vào c tàu:+ Tàu treo c thư ng+ Tàu treo c phương ti n 6- Căn c vào ph m vi kinh doanh:+ Tàu ch y vùng bi n xa Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 7. + Tàu ch y vùng bi n g n- Căn c vào phương th c kinh doanh:+ Tàu ch+ Tàu ch y rông- Căn c vào ñ ng cơ:+ Tàu ch y ñ ng cơ diezen+ Tàu ch y ñ ng cơ hơi nư c- Căn c vào tu i tàu:+ Tàu tr+ Tàu trung bình+ Tàu già+ Tàu r t giàCâu 15: Đ c trưng kinh t k thu t t u buônTr l i:- Tên tàu (Ship’s name)- C ng ñăng ký c a tàu: thông thư ng là 1 c ng thu c nư c s h u con tàu- C tàu: là c qu c t ch c a tàu. G m có 2 lo i:+ C thư ng+ C phương ti n- Ch tàu (Ship owner)- Kích thư c c a tàu: chi u dài, chi u r ng- M n nư c c a tàu: chi u cao th ng góc t ñáy tàu lên m t nư c- Tr ng lư ng c a tàu: b ng tr ng lư ng kh i nư c b tàu chi m ch+ Đơn v tính: long ton+ Tr ng lư ng tàu không hàng: là tr ng lư ng nh nh t c a tàu, bao g m tr ng lư ng v tàu,máy móc thi t b trên tàu, n i hơi, nư c trong n i hơi, ph tùng, thuy n viên và hành lý c ah+ Tr ng lư ng tàu ñ y hàng: bao g m tr ng lư ng tàu không hàng, tr ng lư ng hàng hóathương m i và tr ng lư ng các v t ph m c n thi t cung ng cho m t hành trình mà tàu có thch ñư c m n nư c t i ña- Tr ng t i c a tàu: là s c ch c a tàu tính b ng t n dài m n nư c t i ña. 7+ Tr ng t i toàn ph n b ng hi u s gi a tr ng lư ng tàu ñ y hàng và tr ng lư ng tàu khônghàng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 8. + Tr ng t i t nh b ng tr ng t i toàn ph n tr ñi tr ng t i các v t ph m c n thi t cung ng chohành trình- Dung tích ñăng ký: là th tích các kho ng tr ng khép kín trên tàu tính b ng m3, cubic feetho c t n dung tích ñăng ký.+ Dung tích ñăng ký toàn ph n: g m toàn b dung tích các khoang tr ng khép kín trên tàu,tính t boong trên cùng tr xu ng+ Dung tích ñăng ký t nh: ch bao g m dung tích các khoang tr ng dùng ñ ch a hàng- C p h ng c a tàu- Dung tích ch a hàng: kh năng x p các lo i hàng hóa khác nhau trong h m tàu- H s x p hàng:+ H s x p hàng c a tàu: t s gi a dung tích ch a hàng và tr ng t i t nh c a tàu+ H s x p hàng c a hàng: t l gi a th tích và tr ng lư ng c a hàng khi ñư c x p trongh m tàuCâu 16: M n nư c c a tàu: khái ni m và ý nghĩa?Tr l i:M n nư c c a tàu là chi u cao th ng góc tính t ñáy tàu lên m t nư c (ño b ng met ho cfeet). G m có hai lo i:- M n nư c c u t o/ M n nư c t i thi u- M n nư c t i ñaM n nư c là m t ñ i lư ng thay ñ i theo kh i lư ng hàng hóa chuyên ch , mùa và vùng bi nmà tàu ñi qua.Ý nghĩa: D u hi u ñư ng m n nư c ñ ñ m b o an toàn hàng h i ñ ng th i t n d ng t i ñakh năng chuyên ch c a tàu cho t ng mùa, t ng khu v c khác nhau trên th gi i và cho ckhu v c sông, c ng mà ñó m n nư c c a tàu thay ñ i do t tr ng c a nư c ng t khác v i ttr ng c a nư c m n.Câu 17: C tàu là gì? Ý nghĩa c a vi c c m c thư ng và c m c phương ti nTr l i: - M i tàu ñ u ñư c ñăng kí ñ thu c m t qu c gia nào ñó, sau khi ñăng kí tàu có qu c t ch và mang 1 c tàu ñ treo ñuôi tàu. C tàu thư ng là qu c kì c a qu c gia mà con tàu ñó ñăng kí. M t s nư c như nư c Anh, Nh t có nh ng quy ñ nh khác bi t v c ñư c s d ng trên tàu nhưng luôn luôn ph i bao trùm c hình nh c a qu c kỳ c a h . 8 - Tàu treo c thư ng : là tàu c a nư c nào thì treo c c a nư c ñó - Tàu treo c phương ti n : là tàu c a nư c này nhưng l i ñăng kí t i nư c khác và treo c c a nư c ñó. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 9. - Các ch tàu treo c phương ti n thư ng các nư c phát tri n. V i vi c ñăng kí qu c t ch tàu các nư c thu c th gi i th 3 ch tàu thu ñư c r t nhi u l i nhu n do chi phí ñăng kí, ti n lương th y th th p, yêu c u v ñi u ki n sinh ho t và an toàn lao ñ ng không cao, tránh ñư c lo i thu cao các nư c phát tri n còn các nư c này thì thu ñư c l phí và t o ñi u ki n s d ng ngu n nhân l c nư c mình.Câu 18: Khái ni m và ý nghĩa c a h s x p hàng c a hàng và h s x p hàng c a tàuTr l i: - H s x p hàng c a hàng: là t l gi a th tích và tr ng lư ng c a m t hàng hóa khi hàng ñó ñư c x p trong h m tàu. - H s x p hàng c a tàu (hay t kh i c a tàu CL): là h s gi a dung tích ch a hàng c a tàu và tr ng t i t nh c a nó. - Ý nghĩa: o N u ch n ñư c m t hàng có h s x p hàng c a hàng b ng ñúng h s x p hàng c a tàu thì v a t n d ng ñư c tr ng t i v a t n d ng ñư c dung tích c a tàu o Đ t n d ng ñư c dung tích và tr ng t i c a tàu thì ph i x p các m t hàng khác nhau th a mãn h phương trình X+Y+… = DWCC X. sfx + Y. sfy+… = CSCâu 19: Khái ni m, ñ c ñi m và phương th c thuê tàu chTr l i: - Khái ni m: Tàu ch là tàu ch y thư ng xuyên trên m t tuy n ñư ng nh t ñ nh, ghé qua nh ng c ng nh t ñ nh và theo m t l ch trình ñ nh trư c. - Đ c ñi m: o Tàu ch y gi a các c ng theo m t l ch trình ñ nh trư c o Ch ng t ñi u ch nh các m i quan h trong thuê tàu ch là v n ñơn ñư ng bi n o Khi thuê tàu ch , ch hàng ph i m c nhiên ch p nh n các ñi u ki n, ñi u kho n do hãng tàu ñ t ra o Giá cư c tàu ch do các hãng tàu quy ñ nh và ñư c công b s n trên bi u cư c o Các ch tàu thư ng cùng nhau thành l p các công h i tàu ch (liner conference) hay công h i cư c phí (freight conference) ñ kh ng ch th trư ng và nâng cao kh năng c nh tranhCâu 20: Trình bày khái ni m c a phương th c thuê tàu ch và trình t các bư c thuê tàu.Tr l i: 9 - Khái ni m: Thuê tàu ch là vi c ch hàng liên h v i ch tàu ho c ñ i lý c a ch tàu ñ dành ch trên tàu ñ chuyên ch hàng hóa t m t c ng này ñ n m t c ng khác. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 10. - Trình t các bư c thuê tàu ch : 1. Ch hàng yêu c u ngư i môi gi i tìm tàu v n chuy n hàng hóa cho mình 2. Ngư i môi gi i chào tàu, h i tàu (g i booking note cho ngư i chuyên ch ) 3. Ngư i môi gi i và ngư i chuyên ch ñàm phán v i nhau môt s ñi u ki n và ñi u kho n: tên hàng, s lư ng hàng hóa, c ng x p, c ng d , ch ng t cung c p 4. Ngư i môi gi i thông báo cho ngư i thuê tàu bi t v k t qu thuê tàu 5. Ch hàng v n chuy n hàng hóa ra c ng giao cho ngư i chuyên ch 6. Ngư i chuyên ch phát hành v n ñơn/ ch ng t v n t i cho ngư i g i hàngCâu 21: Khái ni m và các ch c năng v n ñơn ñư ng bi nTr l i: - Khái ni m: V n ñơn ñư ng bi n là ch ng t chuyên ch hàng hóa b ng ñư ng bi n do ngư i chuyên ch ho c ñ i di n c a ngư i chuyên ch c p phát cho ngư i g i hàng sau khi hàng hóa ñư c x p lên tàu ho c sau khi nh n hàng ñ x p. o Ngư i c p v n ñơn: ngư i có phương ti n chuyên ch , ngư i kinh doanh phương ti n chuyên ch , ngư i ñư c ngư i có phương ti n chuyên ch y quy n ph i ký, ghi rõ tên, ñ a ch công ty và tư cách pháp lý c a mình trên v n ñơn Signed by Mr… as the carrier Signed by Mr… as the Master Signed by Vietfract as agent for the carrier Signed by Mr… on behalf of Mr… as the Master o Th i ñi m c p v n ñơn: Sau khi hàng hóa ñư c x p lên tàu Sau khi nh n hàng ñ x p o Ngư i ñư c c p v n ñơn: ngư i g i hàng (ngư i Xk ho c ngư i ñư c ngư i XK y thác - Ch c năng o V n ñơn ñư ng bi n là b ng ch ng xác nh n m t h p ñ ng chuyên ch hàng hóa b ng ñư ng bi n ñã ñư c ký k t o V n ñơn ñư ng bi n là biên lai nh n hàng ñ ch c a ngư i chuyên ch phát hành cho ngư i g i hàng o V n ñơn ñư ng bi n là ch ng t xác nh n quy n s h u hàng hóa ghi trên v n ñơnCâu 22: Phân bi t gi a v n ñơn ñã x p hàng lên tàu và v n ñơn nh n hàng ñ x p.Tr l i: V n ñơn ñã x p hàng lên tàu V n ñơn nh n hàng ñ x p 10Th i gian c p Sau khi hàng hóa ñã ñư c x p lên Sau khi ngư i chuyên ch nh nv n ñơn tàu hàng ñ x p nhưng hàng hóa chưa Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 11. ñư c x p lên tàu Là b ng ch ng ch ng minh hàng Không ch c ch n b ng v n ñơn ñã ñư c x p lên tàu, ngư i bán ñã ñã x p hàng. Ngu i mua và ngânGiá tr ch ng hoàn thành trách nhi m giao hàng hàng có th t ch i thanh toánc cho ngư i mua. Ngân hàng ph i ti n hàng vì ngư i bán chưa hoàn ch p nh n thanh toán thành nghĩa v giao hàng.Câu 23: Phân bi t v n ñơn ñích danh, v n ñơn theo l nh, v n ñơn vô danh.Tr l i: V n ñơn ñích danh V n ñơn theo l nh V n ñơn vô danh Là lo i B/L trên ñó không ghi tên ngư i nh n hàng, ho c ghi Là lo i B/L trên ñó rõ là vô danh, ho c không ghi tên và ñ a phát hành theo l nh ch ngư i nh n hàng nhưng không ghi rõ là Là lo i v n ñơn trên mà ch ghi “theo l nh” theo l nh c a ai, ho c ñó ngư i ta ghi rõ tên Đ c ñi m (to order) ho c có ghi phát hành theo l nh và ñ a ch ngư i nh n tên c a ngư i nh n cho m t ngư i hư ng hàng hàng nhưng ñ ng th i l i nhưng ngư i ñó ñã ghi thêm “ho c theo ký h u v n ñơn và l nh” (or to order) không ch ñ nh m t ngư i hư ng l i khác Ch ngư i nào có tên Ngư i nào ñư c và ñ a ch ñúng như quy n ñi nh n hàng là B t c ngư i nào c m Ngư i nh n trên B/L m i nh n tùy thu c vào ngư i ra v n ñơn vô danh cũng hàng ñư c hàng l nh có th ñi nh n hàng Có th chuy n Kh năng Không th chuy n như ng ñư c b ng Chuy n như ng b ng chuy n như ng theo t p quán phương pháp kí h u cách trao tay 11 như ng thông thư ng thông thư ng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 12. Câu 24: Ký h u chuy n như ng ch ng t v n t i là gì ? Có nh ng cách ký h u chuy nnhư ng nào ?Tr l i: Ký h u (endorsement): là m t th t c chuy n như ng quy n s h u hàng hóa ghi trên B/L t ngư i hư ng l i này sang ngư i hư ng l i khác. – Ngư i ký h u ph i ký tên, ñóng d u vào m t sau B/L và trao cho ngư i hư ng l i – V m t pháp lý, hành vi ký h u c a ngư i ký tên trên B/L th a nh n vi c t b quy n s h u hàng hóa ghi trên B/L cho ngư i ñư c hư ng. – Ngư i ký h u ph i tuân th các quy ñ nh: • Ký h u b ng ngôn ng c a chính ngư i hư ng l i trên B/L • Ph i ký vào chính B/L g c • Ph i th hi n rõ ý chí v vi c chuy n như ng quy n s h u B/L Các cách ký h u: – Ký h u ñích danh: m t sau c a B/L g c, ngư i ký h u ghi rõ tên ngư i hư ng l i, ký và ñóng d u xác nh n – Ký h u theo l nh: m t sau c a B/L g c, ngư i ký h u ghi “theo l nh c a…” – Ký h u vô danh/ñ tr ng: m t sau c a B/L g c, ngư i ký h u ch ghi tên mình, ký và ñóng d u xác nh n ho c ghi rõ là ñ tr ng – Ký h u mi n truy ñòi (without recourse)Câu 25: Phân bi t v n ñơn ñi th ng, v n ñơn ch su t, v n ñơn (ch ng t ) v n t i ña phươngth c (v n t i liên h p)Tr l i: – V n ñơn ñi th ng (Direct B/L): là lo i B/L ñư c c p khi hàng hóa ñư c chuyên ch th ng t c ng x p hàng ñ n c ng d hàng mà không có chuy n t i d c ñư ng – V n ñơn ch su t (Through B/L): là lo i B/L ñư c c p khi hàng hóa ñư c chuyên ch qua nhi u ch ng (b ng hai hay nhi u con tàu c a hai hay nhi u ngư i chuyên ch ) nhưng do m t ngư i phát hành và ch u trách nhi m v hàng hóa t ñi m ñ u ñ n ñi m cu i c a hành trình chuyên ch – V n ñơn v n t i ña phương th c (Multimodal Transport B/L): là lo i B/L ñư c c p khi hàng hóa ñư c chuyên ch t nơi này ñ n nơi khác b ng hai hay nhi u phương th c v n t i khác nhauCâu 26: Trình bày v Surrendered Bill of Lading và Sea Way Bill. 12Tr l i:1. Surrendered Bill of Lading Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 13. Cũng là m t v n ñơn ñư ng bi n có ch c năng gi ng h t như original bill of lading,v i ñ y ñ ch c năng: m t biên lai c a ngư i chuyên ch xác nh n là h ñã nh n hàng ñch , là m t b ng ch ng v m t h p ñ ng v n t i ñư ng bi n, là m t ch ng t s h u hànghóa. Trong v n t i ñư ng bi n, Surrendered B/L x y ra trong trư ng h p giao hàng khôngc n xu t trình B/L g c t i c ng ñ n. Thông thư ng, hàng hóa s ñư c giao khi ch hàng xu ttrình m t B/L g c (ký h u, n u có) và thanh toán các chi phí liên quan cho hãng tàu t i ñi mñ n Surrender BL ñư c s d ng trong trư ng h p ngư i nh n hàng c n nh n hàng g p, màkhông k p ch ñư c ngư i xu t kh u g i original BL thông qua air courier mang ñ n. Th igian v n chuy n ng n or th t c nh n hàng c ng d khá d dàng mà không c n t i bill g c.Hai hãng tàu ñ ng ý cho vi c surrender -> bill surrendered. Nó linh ho t vì th t c nhanh, b nfax cũng nh n ñư c hàng. Do ñó h s yêu c u ngư i xu t kh u nh hãng tàu phát hànhsurrender bill và ch c n fax qua ñ i tác. Như v y r i ro r t l n vì ngư i nào c m t fax surrender bill coi như ngư i ñó cóquy n nh n hàng hóa. Vì v y ch áp d ng khi th t s c n BL g p.2. Sea Way Bill Sea way bill ch là gi y g i hàng, nó chưa có ñ y ñ ch c năng như B/L V n i dung thì m t trư c c a Sea Way Bill tương t như v n ñơn thông thư ng bao g mcác ñi u kho n ch y u như tên hàng, c ng x p, c ng d , ngư i chuyên ch , ngư i nh nhàng, và m t s chi ti t khác. M t sau ñ tr ng ho c ghi ng n g n Không có ch c năng lưu thông, ngư i nh n hàng là ngư i có tên trong Sea Way Bill chkhông căn c vào v n ñơn g c Đư c g i theo tàu còn v n ñơn thì không.Câu 27: Trình bày trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa theo Quyt c Hague.Tr l i:– Ngư i chuyên ch ch u trách nhi m ñ i v i hàng hóa k t khi hàng hóa ñư c x p lên tàu t i c ng ñi cho ñ n khi hàng hóa ñư c d ra kh i tàu t i c ng ñ n Th i h n trách nhi m t móc c u ñ n móc c u (from tackle to tackle)– Trách nhi m coi gi , chăm sóc hàng hóa trong su t quá trình chuyên ch trên bi n và ph i b c hàng, san x p hàng và d hàng– G m có 17 trư ng h p mi n trách– Gi i h n trách nhi m : không quá 100 b ng Anh trên m t ñơn v hàng hóa 13Câu 28: Trình bày trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa theo Quyt c Hague-Visby. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 14. Tr l i:Như quy t c Hague, thay ñ i m t chút ph n gi i h n trách nhi m :– 10.000 franc vàng m t ki n hay m t ñơn v hàng hóa ho c 30 franc vàng/kg tr ng lư ng– B sung : n u hàng hóa ñư c ñóng trong container ho c pallet ñư c kê khai s ki n thì dùng s kê khai làm cơ s ñ b i thư ng. N u không kê khai s ki n trong container, pallet thì container, pallet coi là m t ki n ñòi b i thư ngCâu 29: Trình bày trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa theo Quyt c Hamburg.Tr l i:– Ngư i chuyên ch ch u trách nhi m ñ i v i hàng hóa k t khi nh n hàng ñ ch c ng x p hàng cho ñ n khi giao xong hàng c ng d hàng Th i h n trách nhi m t khi nh n ñ n khi giao– Quy ñ nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch d a trên nguyên t c “l i hay sơ su t suy ñoán”.– Gi i h n trách nhi m • Hàng hóa b m t mát, hư h ng: 835 SDR/ki n, ñơn v ho c 2.5SDR/kg hàng hóa c bì tùy theo cách tính nào có l i ch hàng l a ch n. • Đ i v i các nư c không ph i là thành viên c a IMF ho c nh ng nư c lu t l không cho phép s d ng ñ ng SDR thì có th tuyên b gi i h n trách nhi m theo ñơn v ti n t (mu- monetary unit): 12 500mu/ki n, ñơn v ho c 37.5 mu/kg hàng hóa • Đ i v i hàng chuyên ch trong Container: quy ñ nh gi ng NDT Visby 1968, b sung thêm: n u b n thân v Container ho c công c v n t i tương t b m t mát, hư h i thì container ñó ñư c tính là m t ñơn v hàng hóa ñ b i thư ng n u không thu c s h u c a ngư i chuyên ch ho c không do ngư i chuyên ch cung c p. • Ch m giao hàng: gi i h n trách nhi m c a ngư i chuyên ch là m t s ti n tương ñư ng v i 2.5 l n ti n cư c c a s hàng ch m giao nhưng không vư t quá t ng ti n cư c c a toàn b h p ñ ng v n chuy n ñư ng bi n.Câu 30: Trình bày các ngu n lu t ñi u ch nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi nñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơn và so sánh n i dung v th i h n trách nhi m c angư i chuyên ch theo các ngu n lu t ñó.Tr l i: 14 Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 15. Hague Hage-Visby HamburgNgư i chuyên ch ch u trách Ngư i chuyên ch ch u tráchnhi m ñ i v i hàng hóa k t khi nhi m ñ i v i hàng hóa k t khihàng hóa ñư c x p lên tàu t i c ng Gi ng quy t c nh n hàng ñ ch c ng x pñi cho ñ n khi hàng hóa ñư c d ra Hague hàng cho ñ n khi giao xong hàngkh i tàu t i c ng ñ n c ng d hàngCâu 31: Trình bày các ngu n lu t ñi u ch nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi nñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơn và so sánh n i dung v cơ s trách nhi m c angư i chuyên ch theo các ngu n lu t ñó.Tr l i : Hague Hague-Visby Hamburg v nh ng thi t h i do v thi t h i do m t mát, m t mát, hư h ng c a hư h ng c a hàng hóa hàng hóa khi hàng hóa và ch m giao hàng khiPh m vi còn thu c trách nhi m Gi ng Hague hàng hóa còn thu c c a ngư i chuyên ch trách nhi m c a ngư i chuyên ch 3 trách nhi m chính:Trách Cung c p tàu có ñ khnhi m c a năng ñi bi n, trách d a trên nguyên t c “l ingư i Gi ng Hague nhi m thương m i, hay sơ su t suy ñoán”chuyên trách nhi m cung c pch B/L D a trên nguyên t c G m 17 trư ng h pQuy ñ nh suy ñoán l i, trách mi n trách, trách nhi m 15mi n Gi ng Hague nhi m ch ng minh l i ch ng minh l i thu ctrách thu c v ngư i chuyên v ch hàng ch Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 16. Câu 32: Trình bày các ngu n lu t ñi u ch nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi nñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơn và so sánh n i dung v gi i h n trách nhi m c angư i chuyên ch theo các ngu n lu t ñó.Tr l i: Ngu n lu t ñi u ch nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơn: - Công ư c Brussel 1924/ quy t c Hague - Quy t c Hague Visby 1968 - Công ư c c a UN v chuyên ch hàng hóa b ng ñư ng bi n – công ư c/ quy t c Hamburg 1978 So sánh n i dung v gi i h n trách nhi m c a ngư i chuyên ch theo các ngu n lu t ñó: Quy t c Quy t c Hague – Visby Công ư c Hamburg 1978 Hague 1924 1968Hàng thông 100 GBP/ 10.000 Frac vàng/ ki n, 835 SDR/ ki n, ñơn v ho cthư ng ki n hay ñơn ñơn v hàng hóa 2,5 SDR/ kg hàng hóa c bì v hàng hóa Ho c 30 Franc vàng/ kg tùy theo cách nào tính có l i b m t mát hàng hóa c bì b m t mát cho ch hàng l a ch n hư h ng hư h ng Ho c (tùy theo cách tính nào cao 12.500mu/ ki n, ñơn v or hơn) 37.5 mu/ kg hàng hóa (giành cho nh ng nư c không ph i thành viên c a IMF ho c nh ng nư c không sd SDR)Hàng trong Không QĐ N u kê khai trên B/L, giá tr Gi ng quy t c Hague VisbyContainer b i thư ng = giá tr kê khai 1968 N u không kê khai, t t c B sung thêm : n u b n thân Container ñư c tính là m t v container ho c công c ñơn v tính cư c v n t i b m t mát, hư h i thì container ñó ñư c tính là m t ñơn v hàng hóa ñ b i thư ng n u không thu c s h u c a ngư i chuyên ch 16 ho c không do ngư i chuyên ch cung c p Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 17. Hàng ch m Không QĐ Không QĐ GHTN= m t s ti n tươnggiao ñương 2,5 l n ti n cư c c a s hàng ch m giao nhưng không vư t quá t ng ti n cư c c toàn b h p ñ ng v n chuy n ñư ng bi nCâu 33: Trình bày n i dung v thông báo t n th t và khi u n i ngư i chuyên ch ñư ng bi nñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơn theo các ngu n lu t qu c t hi n hành (Quy t cHague, Quy t c Hague-Visby, Quy t c Hamburg)Tr l i: Khái ni m:Thông báo t n th t là thông báo b ng văn b n c a ngư i nh n hàng nói rõ tình tr ng t n th tc a hàng hóa, g i cho ngư i chuyên ch trong m t th i gian quy ñ nh ñ b o lưu quy n khi un i v i ngư i chuyên ch . N u t n th t rõ r t (nhìn th y ñư c b ng m t thư ng) : - Thông báo t n th t ñư c th hi n b ng COR(biên b n hàng ñ v , hư h ng) - Theo công ư c Brussel/ quy t c Hague Visby : COR ph i ñư c l p trư c ho c vào lúc giao hàng - Theo công ư c Hamburg : COR ñư c l p không mu n hơn này làm vi c sau ngày giao hàng cho ngư i nh n N u t n th t không rõ r t (khó có th th y ñư c b ng m t thư ng hay là nh ng nghi ng có t n th t) - Thông báo t n th t ñư c th hi n b ng LOR(thư d kháng) cho ngư i chuyên ch ho c ñ i lí c a h - Theo công ư c Brussel và NĐT Hague – Visby : ph i thông báo 3 ngày sau khi nh n ñư c hàng - Theo CƯ Hamburg : ph i thông báo trong vòng 15 ngày liên t c sau khi nh n ñư c hàng Nh ng ngư i có th khi u m i ngư i chuyên ch : - Ngư i g i hàng - Ngư i nh n hàng - Ngư i c m gi v n ñơn - Ngư i b o hi m H sơ khi u n i: 17 • M c ñích: - Ch ng minh ñư c l i ích c a ngư i khi u n i ñ i v i hàng hóa - Ch ng minh ñư c thi t h i x y ra và m c ñ thi t h i Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 18. - Ch ng minh thi t h i x y ra là do l i c a ngư i chuyên ch • G m: - B/L - Hóa ñơn thương m i - Phi u ñóng gói - Biên b n hàng ñ v hư h ng (COR) - Biên b n k t toán nh n hàng v i tàu - Thư d kháng (LOR) - Gi y ch ng nh n hàng thi u - Biên b n giám ñ nh - Các gi y t khác ch ng minh l i c a ngư i chuyên ch Th i h n khi u n i - Công ư c Brussel : 1 năm t ngày giao hàng ho c t ngày hàng hóa ñáng l ph i ñư c giao - NĐT Visby : 1 năm và các bên có th th a thu n kéo dài thên nhưng không ñư c quá 3 tháng - Công ư c Hamburg : 2 năm và các bên cũng có th th a thu n kéo dài thêmCâu 34: Trình bày trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa v nchuy n theo v n ñơn theo B lu t Hàng h i Vi t Nam 2005.Tr l i:Trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n ñ i v i hàng hóa v n chuy n theo v n ñơntheo B lu t hàng h i năm 2005. Th i h n trách nhi m: (Đi u 74) Trách nhi n c a ngư i v n chuy n phát sinh t khi ngư i v n chuy n nh n hàng t i c ng nh n hàng, ñư c duy trì trong su t quá trình c n chuy n và ch m d t khi k t thúc vi c tr hàng t i c ng tr hàng. Cơ s trách nhi m: Ngư i chuyên ch ch u trách nhi m v nh ng hư h ng m t mát c a hàng hóa và ch m giao hàng. Quy ñ nh 3: trách nhi m chính c a ngư i chuyên ch . Quy ñ nh 17: trư ng h p mi n trách cho ngư i chuyên ch nhưng ngư i chuyên ch mu n ñư c mi n trách thì ph i ch ng minh mình không có l i. Gi i h n trách nhi m: - Hàng có kê khai giá tr : GHTN = GTKK - Hàng không kê khai giá tr : 666.67 SDR/ ki n, ñơn v ho c 2 SDR/ kg hàng hóa c bì tùy theo cách tính nào có l i cho ch hàng l a ch n. - Ti n b i thư ng ñư c chuy n ñ i thành ti n VND theo t giá niêm y t t i NH 18 Ngo i thương VN công b th i ñi n thanh toán ti n b i thư ng. - Hàng hóa chuyên ch b ng container và các công c v n t i tương t quy ñ nh gi ng NDT Visby 1968 - Ch m giao hàng : gi ng Hamburg Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 19. Câu 35: Khái ni m và ñ c ñi m c a tàu chuy nTr l i: Khái ni m:Tàu chuy n là tàu chuyên ch hàng hóa gi a 2 hay nhi u c ng theo yêu c u c a ch hàng trêncơ s m t h p ñ ng thuê tàu chuy n Đ c ñi m: - Ch hàng hóa có kh i lư ng l n, tính ch t hàng hóa tương ñ i thu n nh t và ngư i thuê tàu thư ng có ñ hàng ñ x p ñ y tàu - Thư ng có 1 boong, mi ng h m ñ r ng ñ thu n tiên cho vi c x p d hàng hóa lên xu ng tàu - T c ñ tương ñ i ch m hơn so v i tàu ch - ñi u ki n chuyên ch , cư c phí, chi phí b c x p hàng hóa ñư c quy ñ nh c th trong h p ñ ng thuê tàu do hai bên th a thu n kí k tCâu 36: Khái ni m phương th c thuê tàu chuy n, trình t các bư c thuê tàu chuy n và cáchình th c thuê tàu chuy nTr l i: Khái ni m:Thuê tàu chuy n là vi c ch hàng dành cho ngư i thuê thuê toàn b ho c m t ph n con tàu ñchuyên ch hàng hóa t m t c ng này t i m t c ng khác. Hình th c thuê tàu chuy n - thuê chuy n m t - thuê chuy n m t kh h i - thuê chuy n m t liên t c - thuê kh h i - thuê khoán - thuê bao - thuê ñ nh h n : ñ nh h n trơn và ñ nh h n không trơn Trình t các bư c thuê tàu chuy n:Bư c 1: ngư i thuê tàu nh ngư i môi gi i tìm tàu, h i tàuBư c 2: ngư i môi gi i chào tàu, h i tàuBư c 3: ngư i môi gi i và ngư i chuyên ch ñàm phán v i nhau t t c các ñi u ki n, ñi ukho n c a h p ñ ng thuê tàuBư c 4: ngư i môi gi i thông báo k t qu thuê tàu v i ngư i thuêBư c 5: ngư i thuê tàu và ngư i chuyên ch ch kí h p ñ ng thuê tàuBư c 6: th c hi n h p ñ ng thuê tàu 19 - Ngư i thuê tàu v n chuy n hàng hóa ra c ng cho ngư i chuyên ch - Ngư i chuyên ch ho c ñ i di n c a ngư i chuyên ch phát hành b v n ñơn cho ngư i g i hàng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 20. Câu 37: Hãy quy ñ nh các ñi u kho n: c ng x p d , th i gian x p d , ñ chuyên ch 1 lôhàng 10.000 t n g o t Vi t Nam ra nư c ngoàiTr l i:Tham kh o câu 46 - 49Câu 38: Quy ñ nh v tàu c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: - Quy ñ nh m t con tàu thích h p cho vi c chuyên ch h t kh i lư ng hàng hóa và ñ m b o an toàn hàng hóa. - Quy ñ nh m t cách c th các ñ c trưng cơ b n c a con tàu: tên tàu, qu c t ch tàu, ch tàu, c tàu, m n nư c, dung tích ñăng ký, dung tích ch a hàng, tr ng lư ng c a tàu, tr ng t i c a tàu, kích thư c tàu, h s x p hàng, t c ñ , c u trúc, s lư ng c n c u và s c nâng…. Yêu c u tàu ph i có b o hi m. - Trong trư ng h p con tàu ch ñ nh không ñ n ñư c thì ph i cung c p m t con tàu khác thay th có nh ng ñ c ñi m tương t .Câu 39: Quy ñ nh v th i gian tàu ñ n c ng x p hàng c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: Th i gian tàu ñ n c ng x p hàng c a h p ñ ng thuê tàu chuy n là th i gian mà tàuph i ñ n c ng và s n sàng x p hàng theo quy ñ nh c a h p ñ ng. • Các cách quy ñ nh: - Quy ñ nh ngày c th - Quy ñ nh m t kho ng th i gian Lưu ý: khi ký h p ñ ng, n u con tàu ñang m t khu v c lân c n ho c g n c ng x p hàng thì có th th a thu n theo các ñi u kho n: - Prompt: tàu ñ n c ng x p hàng vài ba ngày sau khi ký h p ñ ng. - Promptisimo: tàu ñ n c ng x p hàng ngay trong ngày ký h p ñ ng. - Spot prompt: tàu ñ n c ng x p hàng vài gi sau khi kí h p ñ ng. Dù quy ñ nh theo cách nào thì ngư i chuyên ch cũng ph i thông báo cho ngư ithuê tàu th i gian d ki n tàu ñ n c ng x p hàng. • M t con tàu coi như ñã ñ n c ng và s n sàng x p hàng ho c d hàng khi: - Tàu ñã ñ n vùng thương m i c a càng. - Tàu ñã s n sàng x p d v moi m t: Làm cong các th t c h i quan, s n sàng các ñi u ki n k thu t cho vi c x p hàng. - Tàu ñã trao thông báo s n sàng x p d cho ngư i thuê tàu hay ngư i nhân hàng m t cách thích h p.Câu 40: Quy ñ nh v hàng hóa c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: 20 • Tên hàng: - Ghi rõ tên hàng hóa chuyên ch . - N u ch hàng mu n chuyên ch hai lo i hàng hóa trên cùng m t chuy n tàu thì ph i ghi: “và/ho c..tên hàng hóa thay th .” Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 21. - N u vào lúc ký h p ñ ng chưa xác ñ nh ñư c tên hàng thì có th quy ñ nh chung “giao m t măt hàng h p pháp”. • Bao bì hàng hóa: quy ñ nh lo i bao bì c th , ghi rõ ký mã hi u. • S lư ng hàng hóa: tùy theo t ng m t hàng có th quy ñ nh ch theo tr ng lư ng ho c th tích, nên quy ñ nh kèm theo t l dung sai. • Ghi kèm tính ch t nguy hi m c a hàng hóa (n u có).Câu 41: Quy ñ nh v c ng x p d c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: • Tùy theo yêu c u c a ngư i thuê tàu, c ng x p d có th là 1 hay nhi u c ng và có th x p d t i m t hay nhi u c u c th trong c ng. • H p ñ ng ph i ghi rõ tên c ng x p hàng, c ng d hàng và tên c u c th . Trong trư ng h p ph i x p d t i nhi u c ng, nhi u c u thì ph i có quy ñ nh th t x p d c a c ng, c a c u và chi phí di chuy n c u do ai ch u. • C u, c ng ph i ñ m b o: - An toàn v hang h i: có m n nư c thích h p ñ tàu có th ra vào, neo ñ u m t cách an toàn và luôn ñ u n i ho c ch m ñ t nhưng v n an toàn. - An toàn v chính tr : không có chi n tranh, chi n s x y ra và n u có thì ch tàu không ch u trách nhi m v nh ng thi t h i trong trư ng h p có chi n tranh, chi n s ñó.Câu 42: Quy ñ nh v chi phí x p d c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: Ch tàu và ngư i thuê tàu có th th a thu n phân chia chi phí x p hàng lên tàu c ngñi và d hàng kh i tàu c ng ñ n theo các cách sau: • Theo ñi u kho n tàu ch : ch tàu ch u trách nhi m v chi phí x p hàng, s p x p hàng hóa trong h m tàu, chèn lót và d hàng. • Theo ñi u kho n mi n x p d (FIO): ch tàu ñư c mi n trách nhi m và chi phí v vi c x p hàng lên tàu và d hàng kh i tàu. N u mi n c chi phí s p x p và cào san thì ghi là FIOST. • Theo ñi u kho n mi n x p hàng (FI): ch tàu mi n chi phí và trách nhi m v vi c x p hàng c ng ñi nhưng ph i ch u trách nhi m và chi phí d hàng kh i tàu c ng ñ n. • Theo ñi u kho n mi n d hàng (FO): ch tàu mi n trách nhi m và chi phí d hàng kh i tàu c ng ñ n nhưng ph i ch u trách nhi m và chi phí x p hàng lên tàu c ng ñi. Trong trư ng h p quy ñ nh v chi phí s p x p và cào san, n u mi n cho tàu thì ph i ghi ch S ho c T sau m i ñi u kho n.Câu 43: Quy ñ nh v cư c phí thuê tàu c a h p ñ ng thuê tàu chuy nTr l i: 21Cư c phí là s ti n mà ngư i thuê tàu tr cho vi c v n chuy n hàng hóa ho c nh ng d ch vcó liên quan ñ n vi c v n chuy n. • M c cư c: s ti n cư c tính trên m t ñơn v hàng hóa. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 22. • Đơn v tính cư c: - Hàng n ng: thư ng tính theo tr ng lư ng- MT(t n mét), long ton, short ton. - Hàng nh , c ng k nh: thư ng tính theo th tích- m3 , cubic feet, t n th tích. • S lư ng hàng hóa tính cư c: - Theo s lư ng hàng hóa th c x p t i c ng ñi: ghi trên B/L. - Theo s lư ng hàng hóa th c t giao t i c ng ñ n: b ng cách cân hàng hay ño m n nư c. • Th i gian thanh toán cư c: - Cư c tr trư c: không ñư c hoàn l i dù trong trư ng h p hàng hay tàu b m t. - Cư c tr sau: thanh toán khi b t ñàu d hàng ho c ñ ng th i lúc d hàng ho c d hàng xong ho c khi hàng ñã ñư c giao th c s và ñúng ñ n. - Đ cân b ng gi a hai bên, thư ng tr trư c m t ph n và tr sau m t ph n.Câu 44: Trình bày ñi u kho n quy ñ nh v thư ng/ph t x p d trong h p ñ ng thuê tàuchuy n.Tr l i: • Ti n thư ng x p d nhanh: là kho n ti n ngư i chuyên ch ph i tr cho ngư i thuê tàu trong trư ng h p ngư i thuê tàu x p d nhanh hơn so v i th i gian quy ñ nh trong h p ñ ng. - M c thư ng= ½ m c ph t. Thư ng cho toàn tàu trong m t ngày ho c Thư ng cho 1 ñơn v tr ng t i/dung tích. - Th i gian thư ng: Tính cho toàn b th i gian ti t ki m ñư c ho c Ch thư ng cho th i gian làm vi c ti t ki m ñư c. - T ng ti n thư ng = m c thư ng x th i gian thư ng. • Ti n ph t x p d ch m: là kho n ti n mà ngư i thuê tàu ph i tr cho ngư i chuyên ch v vi c x p d hàng hóa ch m hơn so v i th i gian quy ñ nh trên h p ñ ng. - M c ph t = 2 m c thư ng. Ph t cho toàn tàu trong m t ngày ho c Ph t cho 1 ñơn v tr ng t i/dung tích. - Th i gian ph t: m t khi ñã b ph t thì luôn luôn b ph t. - T ng ti n ph t = m c ph t x th i gian ph t. • Cách tính thư ng ph t: - Tính bù tr : th i gian thư ng- th i gian ph t. - Tính riêng: ti n thư ng riêng, ti n ph t riêng. • Đ xem xét v n ñ thư ng ph t x p d nhanh ch m c n th c hi n: - Nghiên c u C/P (charter parties) ñ xem th i gian x p, d ñư c quy ñ nh là bao nhiêu, m c tính th i gian x p d t khi nào, kho ng th i gian nào không tính vào th i gian x p d . - Tính toán ñ bi t th c t x p, d h t bao nhiêu ngày, gi căn c vào biên b n 22 s ki n(statement of facts) - Trên cơ s biên b n s ki n l p b ng tính th i gian x p d (time sheet) ñ tính xem bao nhiêu ngày b ph t, bao nhiêu ngày ñư c thư ng. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 23. Câu 45: Khái ni m, ñ c ñi m, các hình th c thuê tàu ñ nh h n và các trư ng h p áp d ngthuê tàu ñ nh h n.Tr l i: Khái ni m: Vi c ch tàu cho ngư i thuê tàu ñ kinh doanh chuyên ch ho c khai thác trong 1 th i gian nh t ñ nh, ngư i thuê tàu ph i tr ti n thuê và các chi phí ho t ñ ng c a con ngư i tàu Đ c ñi m: - Ngư i thuê tàu toàn quy n qu n lý và s d ng con tàu trong th i gian nh t ñ nh - Văn b n ñi u ch nh quan h ch tàu và ngư i thuê là h p ñ ng thuê tàu ñ nh h n, mang tính ch t là m t h p ñ ng thuê tài s n ký k t gi a ch tàu và ngư i thuê - Ngư i thuê tàu ph i tr ti n thuê ch không ph i ti n cư c. Ti n thuê tính theo th i gian cho toàn b tàu ho c ñơn v tr ng t i hay dung tích tàu - Ch tàu không ñóng vai trò là ngư i chuyên ch . Ngư i thuê tàu ñóng vai ngư i chuyên ch Hình th c: - Thuê toàn b : thuê toàn b con tàu cùng thuy n b : o Theo th i gian o Thuê ñ nh h n chuy n - Thuê ñ nh h n trơn: thuê tàu mà không thuê thuy n b . Ngư i thuê tàu ph i bi n ch ñ thuy n b m i có th khai thácCâu 46: Hãy quy ñ nh các ñi u kho n: th i gian x p d , thư ng ph t x p d ñ chuyên ch 1lô hàng 10.000 t n g o t Vi t Nam ra nư c ngoàiCâu 47: Hãy quy ñ nh các ñi u kho n: cư c phí, lu t l gi i quy t tranh ch p, ñ chuyên ch1 lô hàng 10.000 t n g o t Vi t Nam ra nư c ngoàiCâu 48: Hãy quy ñ nh các ñi u kho n: hàng hóa, con tàu, ñ chuyên ch 1 lô hàng 10.000t n g o t Vi t Nam ra nư c ngoàiCâu 49: Hãy quy ñ nh các ñi u kho n: chi phí x p d , th i gian tàu ñ n c ng x p hàng, ñchuyên ch 1 lô hàng 10.000 t n g o t Vi t Nam ra nư c ngoàiTr l i: (Chung cho các câu t 46 – 49) 1. Con tàu: - Tên tàu: MV Xuân Vi t H i Phòng - Qu c t ch tàu: Vi t Nam - Năm ñóng: 2005 - Nơi ñóng: Nhà máy ñóng tàu Huyndai-Vinashin - Tr ng t i toàn ph n: 15000DWT - Dung tích ñăng kí toàn ph n: 15000GRT - Dung tích ñăng kí t nh: 12000 GRT - Dugn tích ch a hàng: 900GRT 23 - Chi u dài tàu: 100m - V n t c: 15 h i lí - … Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 24. 2. Hàng hóa: G o Vi t Nam ñã xát, ñóng gói trong bao ñay ñơn, m i, m i bao 50kg t nh. Kh i lư ng : 10000 MT ± 10%, theo s l a ch n c a thuy n trư ng 3. Th i gian tàu ñ n c ng x p hàng: tàu ñ n c ng H i Phòng ñ nh n hàng vào kho ng t ngày 20 ñ n ngày 25 tháng 6 năm 2011 4. Chi phí x p d : mi n chi phí x p, d hàng và s p x p (FIO.s) 5. Cư c phí: 18USD/MT FIO.s tính theo s lư ng hàng khi giao t i c ng d Th i h n thanh toán: 50% trong vòng 5 ngày k t ngày ký v n ñơn, 50% sau khi hoàn thành vi c d hàng. Phương th c thanh toán: Ch hàng thanh toán chuy n kho n cho ch tàu vào tài kho n ch ñ nh b ng ti n ñ ng Vi t Nam T giá quy ñ i ngo i t : t giá liên ngân hàng t i th i ñi m thanh toán 6. Th i gian x p d : (Th i gian x p/ d hàng tính riêng) Th i gian cho phép x p hàng là 10 ngày th i ti t t t 24 gi liên t c không k ngày l và ch nh t, k c có làm cũng không tính (10 WWD, S.H.EX.E.U) Th i gian cho phép x p hàng là 12 ngày th i ti t t t 24 gi liên t c không k ngày l và ch nh t, k c có làm cũng không tính (10 WWD, S.H.EX.E.U) 7. Thư ng ph t x p d : ti n ph t USD6000/ngày ho c theo t l tương ng v i ngày (ti n thư ng b ng ½ ti n ph t) 8. Lu t l gi i quy t tranh ch p: lu t ñi u ch nh là Lu t hàng h i c a Anh H i ñ ng xét x là tr ng tài London.Câu 50: Phân bi t B/L hoàn h o và không hoàn h oTr l i: V n ñơn không hoàn h o V n ñơn hoàn h o • Là v n ñơn trên ñó không có nh ng • V n ñơn trên ñó có nh ng ghi chú,ñi u kho n nói 1 cách rõ ràng r ng hàng hóa nh n xét x u ho c nh ng b o lưu v hàng hóa và bao bì.ho c bao bì có khuy t ñi m.(V n ñơn khôngcó nh ng ghi chú, nh n xét x u ho c b o lưu • Ví d : Thuy n trư ng ghi: ký mã hi uv tình tr ng bên ngoài c a hàng hóa. không rõ, m t s bao bì b rách, thùng ch y, nhi u hòm carton b ư t… • Nh ng v n ñơn chung chung khônglàm m t tính hoàn h o c a B/L. • V n ñơn không hoàn h o không • V n ñơn không có ghi chú gì cũng coi ñư c Ngân Hàng ch p nh n ñ thanh toánlà hoàn h o. ti n hàng. 24 • Do ngư i mua và NH ñ u yêu c uph i có v n ñơn hoàn h o-b ng ch ng hi n Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 25. nhiên c a vi c x p hàng t t- nó có ý nghĩaquan tr ng trong TMQT • Mu n có v n ñơn hoàn h o, ph i cóBiên lai thuy n phó s ch. N u Biên lai thuy nphó không s ch, ngư i g i hàng có th xu ttrình Thư b o ñ m (Letter of Demnity) camk t ch u m i h u qu x y ra, ñ yêu c uThuy n trư ng c p v n ñơn hoàn h o. Tuynhiên do không có tính pháp lý, Thư b o ñ mkhông ñư c tòa án th a nh n, các Thuy ntrư ng khôn ngoan thư ng không ch p nh n.Câu 51: So sánh cơ s trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n theo Quy t c Hague,Quy t c Hague-Visby và Quy t c Hamburg.Tr l i: Hague & Hague - Visby HamburgNguyên t c xác ñ nh Li t kê: Li t kê mi n trách và Nguyên t c suy ñoán l il i trách nhi mTrách nhi m ch ng Ch hàng: Đ i chi u v i các trách Ngư i chuyên ch :minh l i nhi m và mi n trách li t kê - Ch ng minh nguyên nhân không thu c trách nhi m ngư i CC - Đã áp d ng m i BP c n thi t ñ ngăn ch n So v i Hague vs Hague Visby, trách nhi m ngư i chuyên ch theo Hamburg tăng lên r t nhi u: o Ph i ch u trách nhi m c v ch m giao o Mi n trách ch còn: Chuyên ch súc v t s ng C u ngư i và tài s n trên bi n o Trách nhi m ch ng minh l i thu c ngư i chuyên ch .Câu 52: So sánh th i h n trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n theo Quy t c Hague,Quy t c Hague-Visby và Quy t c Hamburg.Tr l i: 25 Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 26. Quy t c Hague và Hague – Visby Quy t c HamburgTrách nhi m c a ngư i chuyên ch bao g m Trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñ i v ikho ng th i gian và không gian là lúc x p hàng hóa bao g m kho ng th i gian mà ngư ihàng xu ng tàu ñ n khi d hàng ra kh i tàu. chuyên ch ñã ch u trách nhi m v hàng hóa c ng x p hàng, trong quá trình chuyên chĐi u này ñư c hi u là trách nhi m c a ngư i và c ng d hàngchuyên ch b t ñ u khi c n c u móc vào ki nhàng c ng b c và k t thúc khi móc c u r ikh i ki n hàng c ng d hàng Hague Rules ( hàng d i kh i tàu t i c ng d hàng là ngư i v n t i h t trách nhi m)Nh n ñ x p hàng -> hàng ñã x p lên tàu -> hàng d kh i tàu -> giao xong hàngC ng x p hàng C ng d hàng Hamburg Rules Trách nhi m c a ngư i v n t i theo ñi u ki n Hague Rules và Hague Visby h p hơn theo HamburgCâu 53: So sánh gi i h n trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñư ng bi n theo Quy t c Hague,Quy t c Hague-Visby và Quy t c Hamburg.Tr l i: Trư ng h p Hague Rules Hague Visby HamburgHàng thông thư ng - Khi hàng hóa - N u hàng kê -Gi i h n b i không ñư c kê khai rõ khai giá tr , n i thư ng là 835 tính ch t hàng, giá tr dung vào v n ñơn SDR/ki n or 2,5 hàng, ho c ke khai thfi ngư i chuyên SDR/kg c bì c a nhưng không ñư c ch b i thư ng theo hàng hóa b m t ho c ngư i chuyên ch giá tr kê khai ñó hư h ng tùy theo th a nh n thì ngư i - N u ko kê cách tính nào cao chuyên ch b i khai, gi i h n b i hơn. thương max là 100 thư ng là 10000 - Trách nhi m GBP/ki n ( 100 B ng franc vàng/ki n or c a ngư i chuyên anh / ki n) 26 30 franc vàng/kg ch v vi c ch m - N u hàng hóa tr ng lư ng hàng giao hàng ñư c gi i ñươc kê khai rõ tình hóa c bì m t ma h n b i s ti n tương ch t, giá tr hàng và ho c hư h ng tùy ñương 2,5 l n ti n Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 27. ñư c ngư i chuyên theo cách tính nào cư c ph i tr cho s ch th a nh n ghi vào cao hơn. hàng giao ch m v n ñơn ñư ng bi n nhưng không vư t - Năm 1979, thì ngư i chuyên ch quá t ng s ti n s a ñ i theo SDR. ph i b i thư ng theo cư c ph i tr theo Gi i h n bòi thư ng tr giá kê khai trên v n = 666,67 SDR/ki n theo quy ñ nh c a ñơn h p ñ ng chuyên hay 2 SDR/ 1 kg ch hàng hóa b ng hàng hóa c bì ñư ng bi nHàng trong Ko quy ñ nh Khi container, pallet Gi ng v i quy ñ nhcontainer, pallet, hay công c v n t i trong quy t c Visby.trailer tươg t ñư c dùng ñ Riêng ñ i v i v gom hàng, s ki n container hay các ho c ñơn v ñư c li t d ng c v n t i s kê trong v n ñơn d ng trong chuyên ñóng trong các công ch không do ngư i c v n t i ñó ñư c chuyên ch cung c p coi là s ki n hay thì m i m t d ng c ñơn v hàng hóa ñ v n t i ñư c tính là ñ i b i thư ng. N u m t ñơn v hàng hóa ko kê khai s ki n ñóng trong container, pallet… thì container, pallet coi là m t ki n ñòi b i thư ngGiao ch m, m t Ko quy ñ nh C ngư i chuyên ch Ngư i chuyên ch koquy n hư ng gi i và ch tàu s không ñư c hư ng gi i h nh n có quy n hư ng gi i trách nhi m n u có h n trách nhi m n u b ng ch ng r ng m t có ch ng minh r ng mát, hư h ng ch m t n th t x y ra là do giao hàng là do hành hành vi thi u sót c a ñ ng ho c thi u sót ngư i chuyên ch c a ngư i chuyên nh m gây thi t h i ch th c hi n m t ho c c u th khi bi t cách có ý th c nh m r ng t ng th t có th gây ra m t mát, hư x y ra h ng hay ch m giao hàng ho c th c hi n m t chách thi u th n tr ng trong khi bi 27 r ng m t mát, hư h ng ho c ch m giao Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 28. hàng có th x y raCâu 54: So sánh phương th c thuê tàu ch và phương th c thuê tàu chuy nTr l i:Đi m gi ng nhau: m c ñích ñ u ñ chuyên ch hàng hóa t c ng này ñ n c ng khác. Trình tth c hi n h p ñ ng thuê tàu cũng g m 6 bư c và ngư i thuê tàu thư ng thông qua ngư i môigi i tìm và thuê tàu ñ v n chuy n hàng hóa cho mình Phương th c thuê tàu ch Phương th c thuê tàu chuy nKhái ni m - Tàu ch là tàu ch y - Tàu chuy n là tàu ko ch y thư ng xuyên trên m t tuy n thư ng xuyên m t tuy n ñư n ñư ng nh t ñ nh, ghé qua nh ng nh t ñ nh, không ghé qua nh ng c ng nh t ñ nh theo m t l ch c ng nh t ñ nh và ko theo m t trình ñ nh trư c l ch trình ñ nh trư c. Tàu chuy n ko kinh doanh theo m t lu ng - Thuê tàu ch ( lưu cư c tàu ch ) là ch hàng tr c ti p nh t ñ nh. ho c thông qua ngư i môi gi i - Thuê tàu chuy n là ch yêu c u ch tàu dành cho mình tàu cho ngư i thuê tàu thuê toàn thuê m t ph n tàu ñ chuyên ch b hay m t ph n chi c tàu ñ t c ng này ñ n c ng khác. chuyên ch hàng hóa t c ng này ñ n c ng khácĐ c ñi m: - Tàu ch thư ng ch hàng - Tàu chuy n thư ng ch hóa có kl nh , nh ng lo i hàng có kh i lư ng- Đ i tư ng chuyên l n, tính ch t hàng hóa chuyênch c a tàu ch tương ñ i thu n nh t và thư ng ch ñ y tàu- C u t o c a tàu - C u t o c a tàu ch ph c - C u t o m t bông, mi ng t p hơn: nhi u boong, nhi u h ml n h m… - Tàu chuy n ch hàng - T c ñ ch y tàu khá theo yêu c u c a ngư i thuê tàu nhanh trong m t khu v c ñ a lý nh t ñ nh- Đi u ki n chuyên - Đi u ki n chuyên ch do - Đi u ki n chuyên chch các hãng tàu quy ñ nh và in s n ñư c quy ñ nh c th trong h p trên v n ñơn ñ ng thuê tàu chuy n do ngư i thuê và ngư i cho thuê th a 28 - Ngư i thuê tàu ko có thu n quy n ñàm phán hay thay ñ i các ñi u ki n trên v n ñơn ñã Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 29. ñư c hãng tàu quy ñ nh- Cư c phí - Cư c phí tàu ch do hãng - Do ngư i thuê và ngư i tàu ñưa ra công b trên bi u cho thuê th a thu n ñưa vào h p cư c và g m c chi phí x p d ñ ng, có th bao g m chi phí x p d ho c ko tùy quy ñ nh - Tàu ch ko quy ñ nh m c x p d và thư ng ph t x p d - Cư c tàu chuy n thư ng nhanh ch m bi n ñ ng theo cư c tàu chVăn b n ñi u ch nh V n ñơn ñư ng bi n H p ñ ng thuê tàu chuy nm i quan h gi a H p ñ ng thuê tàu do hai bênngư i thuê tàu v i th a thu n ký k tch tàuTrình t các bư c Xem câu 20 và câu 36.ti n hành thuê tàu3. V N T I ĐƯ NG HÀNG KHÔNGCâu 55: V trí và ñ c ñi m c a v n t i hàng không.Tr l i: V trí: - Là phương th c v n t i quan tr ng trong tmqt và ñ c bi t phát tri n m nh m trong nh ng năm g n ñây. - Đư c coi là m c xích quan tr ng trong quá trình t ch c v n t i ña phương th c qu c t . - Có v trí quan tr ng trong giao lưu kinh t gi a các nư c, là c u n i gi a các n n văn hóa c a các dân t c, là phương ti n chính trong du lich qu c t . Đ c ñi m: Ưu ñi m: - Tuy n ñư ng trong v n t i hàng không là không trung và h u như là ñư ng th ng - T c ñ c a v n t i hàng không r t cao, g p 27 l n so v i ñư ng bi n… - V n t i hàng không an toàn và ñ u ñ n , t i hàng không ít b tác ñ ng b i các ñi u ki n thiên nhiên trong hành trình chuyên ch , so v i các pt v n ttari khác thì v n t i hàng ko ít b t n th t nh t - VT hàng không cung c p các d ch v có tiêu chu n ch t lư ng cao hơn h n và các th 29 t c, gi y t ñơn gi n do máy bay thư ng bay th ng, ít qua các tr m ñăng ki m.. Như c ñi m: Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 30. - Giá cư c cao - Ko thích h p cho v n chuy n các hàng hóa có gt th p, kh i lư ng th p - Đòi h i v n ñ u tư xây d ng l nCâu 56: Trình bày cơ s v t ch t k thu t c a v n t i hàng không.Tr l i: 1. C ng hàng khôngLà t h p công trình g m sân bay, nhà ga và trang b , công trình m t ñ t c n thi t khác ñư cs d ng cho máy bay ñi và ñ n, t.hi n d ch v v n chuy n hàng khôngSân bay là m t ph n xác ñ nh trên m t ñ t ho c trên m t nư c ñư c xây d ng ñ ñ m b o chomáy bay c t cánh , h cánh, di chuy n. 2. Máy bay - Máy bay ch khách - Máy bay ch hàng - Máy bay k t h p 3. Thi t b x p d , v n chuy n hàng hóa - Xe v n chuy n container - Xe nâng hàng - Thi t b nâng - Bang chuy n hàng r i - Giá ñ 4. Đơn v x p hàng trên máy bay (ULD)Đ t o ñi u ki n thu n l i cho vi c x p hàng lên, xu ng máy bay, c n thi t ph i t p h p hànghóa thành t ng ñơn v phù h p v i kích thư c c a khoang máy bay. Các ñơn v như th g i làULD. Các ULD có kích thư c tiêu chu n, phù h p v i kích thư c khoang máy bay và là m tb ph n c a máy bayCâu 57: Các t ch c v n t i hàng không qu c t và Vi t Nam.Tr l i: 1. T ch c Hàng không Dân d ng Qu c t (ICAO- International Civil Aviation Organization): • Cơ quan ñ c bi t c a LHQ, tr s t i Montreal, nhi m v : qu n lý ho t ñ ng hàng không c a các nư c thành viên, ñư c thành l p trên cơ s Công ư c v hàng không dân d ng qu c t 1944 t i Chicago. Hi n nay có 187 thành viên, VN tham gia t năm 1980. 30 • M c tiêu: thi t l p nh ng nguyên t c và k thu t c a v n t i hàng không qu c t , ñ y m nh phát tri n hàng không qu c t m t cách có k ho ch. M c ñích: Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 31. B o ñ m an toàn và phát tri n có tr t t ngành hàng ko dân d ng qu c t trên toàn c u Khuy n khích các kĩ thu t thi t k và khai thác tàu bay m c ñích hòa bình Khuy n khích phát tri n các ñư ng hàng không, c ng, vs phương ti n b o ñ m không lưu cho ngành này. Đáp ng nhu c u v v n t i hàng không an toàn, hi u qu . Tránh lãng phí ti n c a do c nh tranh không h p lý. B o ñ m s tôn tr ng hoàn toàn các quy n c a các qu c gia thành viên, vs công b ng trong khai thác hàng không, tránh phân bi t ñ i x Tăng cư ng an toàn bay trong giao lưu hàng không Đ y m nh s phát tri n chung c a ngành.2. Hi p h i v n t i hàng không qu c t : (IATA- international air transport association) • T ch c t nguy n, phi chính tr c a các hãng hàng không th gi i. • M c ñích: Đ y m nh v n chuy n hàng không an toàn, thư ng xuyên, hi u qu vì l i ích nhân dân th gi i. Khuy n khích TM hàng không, nghiên c u các v n ñ liên quan. Cung c p phương ti n ñ ph i h p ho t ñ ng gi a các doanh nghi p • Nhi m v : Giúp các hãng gi i quy t nh ng v n ñ liên quan v n t i hàng không QT mà h không t gi i quy t ñư c: CT, PL, Kĩ thu t, cư c phí…3. Liên ñoàn các Hi p h i Giao nh n qu c t FIATA • T ch c qu c t c a các công ty giao nh n, thành l p 1926.G m thành viên chính th c (các hi p h i giao nh n qu c gia) và thành viên h p tác (công ty giao nh n riêng l ). • Ph trách v n t i hàng không c a FIATA là Vi n v n t i hàng không, h p tác v i IATA và các t ch c khác nh m thúc ñ y, b o v l i ích chung c a ñ i lý hàng hóa hàng không. • Cùng IATA thành l p H i ñ ng hi p thương, thư ng xuyên th o lu n các v n ñ chuyên sâu c a ngành.4. Hi p h i các Hãng hàng không châu Á- Thái Bình Dương (APPA) • Đư c thành l p b i lãnh ñ o 6 Hãng hàng không châu Á. • M c ñích: Cung c p ngu n phân tích, cơ s thông tin ch t lư ng cao cho các thành viên xem xét và th o lu n các cơ h i ñàm phàm song, ña phương v các lĩnh v c liên quan. T o ñi u ki n g p g và cơ c u y ban cho t t c thành viên trao ñ i thông tin, quan ñi m v các v n ñ cùng quan tâm.Truy n ñ t, cung c p ki n th c cho các hãng hàng không kém phát tri n, nh va nh ng hãng 31 không phát tri n v i nhau. T o ra 1 khuôn kh h u hi u cho các thành viên th o lu n các bi n pháp gi m n h nh hư ng x u do c nh tranh ko lành m nh,v..5. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 32. C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Giao thông V n t i (GTVT), th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B GTVT qu n lý nhà nư c v hàng không dân d ng trong ph m vi Vi t Nam; là Nhà ch c trách hàng không Vi t Nam theo quy ñ nh c a pháp lu t. C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam th c hi n 26 nhi m v , quy n h n, như xây d ng, trình B trư ng B GTVT ban hành tiêu chu n, ñ nh m c kinh t - k thu t, quy chu n k thu t chuyên ngành hàng không dân d ng... và quy ñ nh vi c áp d ng c th tiêu chu n, quy trình k thu t, quy ch khai thác, tài li u nghi p v phù h p v i pháp lu t v hàng không dân d ng. 6. Các t ch c khác: • Vietnam airlines • Jestar pacific- ñư c chuy n t pacific airlines- chi m ñ n 90% th ph n v n t i hàng không Vi t Nam • Công ty bay d ch v hàng không VASCO ( Vietnam air service Co) • T ng công ty bay d ch v VN FSC, tr c thu c B qu c phòng-> ph c v khai thác d u khí, tìm ki m c u n n • Các hãng tư nhân : Indochina Airlines, Air Mekong…Câu 58: Trình bày cơ s pháp lý ñi u ch nh v n t i hàng không trên th gi i và Vi t Nam.Tr l i:1. Th gi i:Theo Ngh ñ nh thư Hague s a ñ i Công ư c Vacsava: “v n t i hàng không là b t kỳ vi c v nchuy n nào, mà theo s th a thu n gi a các bên, nơi kh i hành và nơi ñ n, dù có hay khôngs gián ño n v n chuy n hay chuy n t i, n m trên lãnh th c a hai qu c gia thành viên ho ctrên lãnh th c a m t qu c gia thành viên nhưng có m t nơi d ng ñã th a thu n n m trên lãnhth c a m t qu c gia khác, dù nư c ñó không ph i là thành viên”1.1 H th ng công ư c Vacsava 1929: • CƯ Vacsava 1929 (công ư c ñ th ng nh t m t s quy t c liên quan ñ n v n t i hàng không qu c t ), n i dung cơ b n: trách nhi m c a ngư i chuyên ch hàng không. • Các văn b n s a ñ i, b sung: NĐT Hague 1955: lo i b mi n trách l i hàng v n, b sung thêm mi n trách n i tỳ. CƯ Guadalajara1961: qui ñ nh thêm trách nhi m ngư i chuyên ch tth c t và ngư i chuyên ch theo h p ñ ng n u hàng hóa ñư c v n chuy n b i nhi u ngư i chuyên ch khác nhau. HĐ Montreal 1966: qui ñ nh trách nhi m c a ngư i chuyên ch v i hành trình có m t ñi m thu c M HĐ Guatemala 1971: ch nâng gi i h n trách nhi m ngư i chuyên ch hàng không v i hành khách, tư trang, hành lý xách tay, gi i h n trách 32 nhi m v i hàng hóa không ñ i. NĐT Montreal 1975 (b n s 1,2,3,4): quy ñ i gi i h n trách nhi m c a ngư i chuyên ch t ñ ng Fr Vàng ra SDR.1.2 Công ư c Montreal 1999 Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 33. • CƯ th ng nh t nh ng quy t c v v n t i hàng không qu c t , ký k t 28/05/1999, t i Motreal. • Có hi u l c khi ñ 30 nư c tham gia ký k t phê chu n :38/06/2004 • N i dung phù h p v i s phát tri n c a VTHK qu c t hi n nay và ñ m b o hơn l i ích cho ngư i s d ng d ch v .2. Vi t Nam: • Lu t HKDD 1991 s a ñ i 1995 s a ñ i 2006 có hi u l c 1/1/2007: • Đi u ki n v n chuy n hàng hóa qu c t c a Vietnam Airlines 27/10/1993Câu 59: Trình bày trách nhi m c a ngư i chuyên ch hàng không theo các ngu n lu t ñi uch nh v n t i hàng không qu c t .Tr l i: 1. Th i h n trách nhi m: th i gian ngư i chuyên ch hàng không ph i ch u trách nhi m v i t n th t hàng hóa: t sân bay ñi sân bay ñ n. 2. Cơ s trách nhi m: • Ngư i chuyên ch hàng không ph i ch u trách nhi m ñ i v i: T n th t, thi t h i v i hàng hóa Ch m giao sau 7 ngày t ngày hàng ñáng l ph i giao ho c ngư i chuyên ch tuy b m t hàng. • Mi n trách: CMR ñã áp d ng m i bi n pháp ngăn ng a ñ phòng h n ch t n th t trong kh năng có th . L i hàng v n bãi b theo Hague 1955 N i tỳ c u v máy bay, các trang thi t b trên máy bay ñư c b sung theo Hague 1955 Lu t HKDD VN 2006 (ñ 164): N i tỳ c a hàng. Hành ñ ng b t gi , cư ng ch Xung ñ t vũ trang L i ngư i g i hay ngư i áp t i hàng 3. Gi i h n trách nhi m:Kho n ti n b i thư ng l n nh t mà ngư i chuyên ch ph i tr cho ch hàng trong tư ng h phàng hòa b t n th t thu c trách nhi m c a ngư i chuyên chCó 2 trư ng h p: Có kê khai giá tr hàng hóa trên v n ñơn hàng không: GHTN= giá tr kê khai GHTN= giá tr th c t n u giá tr kê khai > giá tr th c t . Không kê khai tr giá hàng trên v n ñơn 33 GHTN ñư c quy ñ nh trong các ngu n lu t v n t i hàng không.Câu 60: Trình bày v n ñ khi u n i và ki n t ng ngư i chuyên ch hàng không theo cácngu n lu t ñi u ch nh v n t i hàng không. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 34. Tr l i: Th i h n khi u n i:Vacsava 1929 hư h ng m t mát: trong vòng 7 ngày k t ngày nh n ch m giao: trong vòng 14 ngày k t ngày hàng ñáng l ph i giao ho c t ngày thông báo hàng b m tHague 1955 hư h ng m t: trong vòng 14 ngày ch m giao: trong vòng 21 ngàyVăn b n khác: không quy ñ nhVi t Nam: gi ng Hague 1995 B h sơ khi u n i Đơn thư khi u n i AWB Các ch ng t liên quan t i hàng hoá (h p ñ ng, hóa ñơn…) Các ch ng t có liên quan t i t n th t (các lo i biên b n…) Biên b n k t toán ti n ñòi b i thư ng (g m ti n ñòi b i thư ng t n th t và các chi phí khác có liên quan) Ki n ngư i chuyên ch hàng không Th i ñi m phát sinh quy n kh i ki n: sau 30 ngày k t khi g i b h sơ khi u n i mà HHK không ch p nh n ho c im l ng Th i h n kh i ki n: + CƯ Vacxava 1929: 1 năm k t : - ngày máy bay ñ n ñ a ñi m ñ n; - ho c ngày l ra máy bay ph i ñ n; - ho c ngày ch m d t hành trình v n chuy n; tùy thu c th i ñi m nào mu n nh t + NĐT Hague 1955: 2 năm + Lu t Vi t Nam: 2 năm Nơi ki n + tòa án nơi ngư i chuyên ch có tr s kinh doanh 34 + tòa án nơi ngư i chuyên ch trú ng + tòa án nơi hàng ñ n + tòa án c a m t trong các nư c thành viên c a CƯ Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 35. + tòa án nơi ch hàng trú ng ho c có tr s kinh doanhCâu 61: V n ñơn hàng không là gì? Nêu các lo i v n ñơn hàng không và trư ng h p s d ngchúng. Trình bày cách l p và phân ph i v n ñơn hàng không.Tr l i: Khái ni m:CƯ Vacsava 1929: VĐHK là b ng ch ng hi n nhiên c a vi c ký k t h p ñ ng, vi c nh nhàng và các ñi u kho n v n chuy n.Lu t HKDD Vi t Nam 2006: VĐHK là ch ng t v n chuy n hàng hóa b ng ñư ng hàngkhông và là ch ng t c a vi c giao k t h p ñ ng, vi c ñã ti p nh n hàng hóa và các ñi ukho n c a h p ñ ng. Là ch ng t v n chuy n hàng hóa b ng ñư ng hàng không Do ngư i chuyên ch phát hành khi nh n hàng Đi u ch nh m i quan h gi a ngư i chuyên ch v i ngư i g i hàng, ngư i nh n hàng. Phân lo i: • Căn c vào ngư i phát hành AWB: V n ñơn c a hãng hàng không-Airline AWB: Do hãng hàng không phát hành Nh n d ng b ng bi u tư ng (logo) và mã nh n d ng c a HHk trên ñó. V n ñơn trung l p- Neutral AWB Do ñ i lý c a HHK ho c ngư i gom hàng phát hành Không có bi u tư ng hay mã nh n d ng. Dùng thay cho House AWB do nó không ñáp ng yêu c u UCP • Căn c vào d ch v gom hàng: V n ñơn c a ngư i gom hàng ( House AWB) Do ngư i gom hàng phát hành cho các ch hàng l ñ ch hàng l xu t trình cho ñ i lý ngư i gom hàng sân bay ñ n ñ nh n hàng. V n ñơn ch (Master AWB) Do HHK phát hành cho ngư i gom hàng ñ ñ i lý c a ngư i gom hàng xu t trình cho hãng hàng không sân bay ñ n ñ nh n hàng. Phát hành và phân ph i AWB:AWB ñư c phát hành theo b . M t b g m 3 b n g c (original) có 2 m t, in màu khác nhau,6-11 b n sao (copy) ch có 1 m t,in gi y tr ng.Trách nhi m lâp v n ñơn hàng không: ngư i g i hàng.B n g c 1:dành cho ngư i chuyên ch Màu xanh lá cây 35 Do ngư i chuyên ch gi Dùng làm hóa ñơn thu cư c phí và b ng ch ng h p ñ ng v n t i. Do ngư i g i hàng ho c ñ i lý g i hàng ký Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 36. B n g c 2: dành cho ngư i nh n hàng Màu h ng Đư c g i theo hàng và giao cho ngư i nh n sân bay ñ n Do ngư i g i hàng và hãng hàng không cùng ký tên ho c do ñ i lý hàng không thay m t c 2 bên ký.B n g c 3: dành cho ngư i g i hàng Màu xanh da tr i Do ngư i chuyên ch ký và giao cho ngư i g i hàng. Dùng làm b ng ch ng cho vi c ngư i chuyên ch ñã nh n hàng, b ng ch ng c a h p ñ ng v n t i.B n sao 4: xác nh n ñã giao hàng (Đây là b n sao quan tr ng nh t) Màu vàng Đư c g i theo hàng ñ n san bay ñích Ngư i nh n hàng ký vào sua khi nh n hàng Ngư i chuyên ch gi l i làm biên lai ñã giao hàng.B n sao 5: dành cho sân bay ñ n ñ h thông báo cho ngư i nh n hàng là hàng ñã ñ nB n sao 6,7,8: cho ngư i chuyên ch hàng ko khác n u có chuy n t i d c ñư ng.B n sao 9: cho ñ i lý ngư i chuyên chB n sao 10,11,12: cho ngư i chuyên ch hàng không khi c n thi t.Câu 62: Các ch c năng c a AWBTr l i:- Là b ng ch ng c a h p ñ ng v n t i hàng không- Là biên lai nh n hàng ñ ch c a hãng hàng không- Là hóa ñơn thanh toán cư c phí v n t i hàng không khi trên v n ñơn th hi n rõ cư c phí ñãtr- Là gi y ch ng nh n b o hi m khi hàng hóa v n chuy n ñư c mua b o hi m t i hãng hàngkhông- Là ch ng t khai báo h i quan- Là b n hư ng d n ñ i v i nhân viên hàng khôngCâu 63: Cư c hàng không là gì? Trình bày các lo i cư c hàng không.Tr l i: Khái ni m:Cư c hàng không là s ti n ph i tr cho hãng hàng không v vi c v n chuy n m t lô hàngho c các chi phí liên quan khác 36 Các lo i cư c hàng không:- Cư c hàng bách hóa thông thư ng: (GRC – General Cargo) Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 37. - Cư c t i thi u (Minimum – M): N u giá cư c nh hơn M thì không kinh t cho vi c v nchuy n- Cư c hàng ñ c bi t (SRC): SRC < GRC- Cư c phân lo i hàng: áp d ng cho nh ng lo i hàng không ñ c p ñ n trong bi u cư c4. V N CHUY N HÀNG HÓA B NG CONTAINERCâu 64: L i ích c a vi c v n chuy n hàng hóa b ng container (ñ i v i ngư i chuyên ch ,gom hàng, ngư i g i hàng)Tr l i: a. Đ i v i ngư i ch hàng(SGK 266) - Gi m chi phí bao bì v n t i (có th không c n bao bì ho c bao bì ñơn gi n) - Gi m chi phí giao hàng o Chi phí giao hàng g m : cư c phí v n t i ; chi phí x p d ; lưu kho lưu bãi ; b o qu n … o So v i chi phí phương pháp g i hàng thông thư ng, chi phí giao hàng container b ng ñư ng bi n gi m khá nhi u - Rút ng n th i gian lưu thông hàng hóa o Th i gian x p d c ng r t nhanh o Tàu container rút ng n th i gian neo ñ u làm cho th i gian lưu thông hàng hóa trong v n chuy n gi m - Gi m t n th t cho các hàng hóa o 0.5- 1% o V n chuy n = phương pháp thông thư ng thì t l t n th t có khi lên t i 8% - Góp ph n th c hi n t t h p ñ ng mua bán o Nhanh, ñ m b o an toàn cho hàng hóa o L ch v n chuy n ñ u ñ n - Góp ph n gi m b t trách nhi m cho ch hàng o Trách nhi m c a ngư i chuyên ch ñ i v i hàng hóa r ng hơn so v i phương pháp truy n th ng - Gi m ñư c phí b o hi m cho hàng hóa chuyên ch o H n ch r i ro trong hành trình trên bi n => phí b o hi m th p hơn so v i v n chuy n thông thư ng b. Đ i v i ngư i gom hàng - Hư ng chênh l ch gi a t ng ti n cư c thu ñư c nh ng ngư i g i hàng l và ti n cư c ph i tr cho ngư i chuyên ch theo giá cư c hàng nguyên container th p hơn. - Dư c hư ng giá cư c ưu ñãi mà hãng tàu và nh ng ngư i chuyên ch khác dành cho vì h luôn có kh i lư ng hàng hóa l n và thư ng xuyên ñ g i c. Đ i v i ngư i chuyên ch - Gi m ñáng k th i gian neo ñ u c ng ñ làm hàng o S d ng container t o ñi u ki n cho vi c cơ gi i hóa và t ñ ng hóa khâu x p 37 d hàng hóa c ng - Ti t ki m chi phí c ng làm hàng o Th i gian neo ñ u rút ng n => ti t ki m chi phí Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 38. o Năng su t x p d tăng r t nhi u so v i x p d hàng r i do ñư c cơ gi i hóa và t ñ ng hóa => ti t ki m chi phí - Tăng năng l c khai thác tàu o T c ñ x p d hàng hóa nhanh, th i gian neo ñ u gi m => tăng t c ñ quay vòng và tăng chuy n chuyên ch so v i tàu thông thư ng o Tăng kh i lư ng hàng hóa trong cùng 1 th i gian khai thác - Tăng l i nhu n cho ngư i chuyên ch o T t c ñi u trên làm tăng l i nhu n cho ngư i chuyên ch - Gi m b t s khi u n i v hàng hóa trong chuyên ch o Container th c hi n ch c năng như bao bì v n t i ñ b o v an toàn cho hàng hóa trong quá trình chuyên ch x p d => ít b hư h ng m t tr m hay rơi vãi => ngư i chuyên ch th c hi n t t trách nhi m c a mình v i hàng hóa => h n ch khi u n iCâu 65: Container là gì? Container ñư c tiêu chu n hóa như th nào? Phân lo i container.Tr l i: a. Container là gì ? (SGK 232) Theo ISO, Container là m t d ng c v n t i ñ c bi t có ñ c ñi m : - Có hình dáng c ñ nh, b n ch c, s d ng ñư c nhi u l n - Có c u t o ñ c bi t ñ thu n ti n cho vi c chuyên ch b ng m t hay nhi u phương ti n v n t i, hàng hóa không ph i x p d d c ñư ng - Có thi t b riêng ñ thu n ti n cho vi c x p d và thay ñ i t cung c v n t i này sang công c v n t i khác - Có c u t o ñ c bi t ñ thu n ti n cho vi c x p hàng vào và d hàng ra kh i container - Có dung tích không ít hơn 1m3 b. Container ñư c tiêu chu n hóa v : (SGK 233) • Kích thư c bên ngoài • Tr ng lư ng và s c ch • K t c u góc, c a, khóa Theo ISO quy ư c, container l i 1C có chi u dài 19.1 feet, tr ng t i t i ña là 20 t n,dung tích ch a hàng 30,5m3 ñư c l y làm ñơn v chu n ñ quy ñ i cho t t c các lo icontainer khác (ñư c kí hi u là TEU – Tweenty feet Equivalent Unit) c. Phân lo i container (SKG 233) • Theo kích thư c o Lo i nh : tr ng t i < 5 t n ; dung tích < 3m3 o Lo i trung bình : tr ng t i 5 – 8 t n, dung tích < 10m3 o Lo i l n : tr ng t i > 10 t n, dung tích > 10m3 • Theo v t li u ñóng container Container ñư c ñóng b ng lo i v t li u nào thì g i tên v t li u ñó cho 38 container : Container thép, Container nhôm, Container g dán… • Theo c u trúc o C kín Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 39. o Cm o C khung o Cg p o C ph ng o C có bánh lăn• Theo công d ng o Nhóm 1 : container ch hàng hóa (general cargo C) G m các lo i: container kín có c a m 1 ñ u và các bên có c a trên nóc, m c nh m trên nóc, m bên c nh có thành th p có l thông hơi… o Nhóm 2: container ch hàng r i Hàng hóa: ch thóc h t, xà phòng b t, các lo i h t nh C u trúc: • Đôi khi có mi ng trên mái ñ x p hàng, c a bên c nh ñ d hàng • Ti n ích: ti t ki m s c lao ñ ng khi x p d • B t l i: o Tr ng lư ng v n ng o S c a và n p có th gây khó khăn trong vi c gi an toàn và kín nư c cho hàng hóa vì n u n p nh i hàng quá nh thì gây khó khăn cho vi c x p hàng theo th t o Nhóm 3: container b o ôn/nóng/l nh C u trúc: • Có sư n, sàn, mái và c a p ch t cách nhi t ñ h n ch s thay ñ i nhi t ñ gi a bên trong và bên ngoài • Nhi u container lo i này có thi t b làm l nh ho c làm nóng ho c làm l nh h n h p (kh ng ch nhi t ñ ) Hàng hóa: mau h ng (rau qu ) và b nh hư ng do s thay ñ i nhi t ñ o Nhóm 4: container thùng ch a (tank container) C u trúc: • B ng thép dung tích 20cb.ft, như 1 khung s t hình ch nh t ch a kho ng 400 galon (15410 lít) • Tùy lo i có th l p thi t b làm l nh ho c làm nóng Hàng hóa: dùng ñ ch hàng hóa nguy hi m và hàng d ng l ng (d u ăn, hoá ch t th l ng…) Ưu ñi m: gi m s c lao ñ ng dùng ñ x p d hàng hóa và s 39 d ng như kho ch a t m th i H n ch : • giá thành ban ñ u cao, chi phí b o dư ng nhi u Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 40. • m i l n cho hàng vào ph i làm v sinh s ch s thùng ch a • khó khăn cho v n chuy n vì hàng d b bay hơi, rò r d c ñư ng, tr ng lư ng v l n o Nhóm 5: container ñ c bi t như ch súc v t s ng C u trúc: • l p ñ t c ñ nh nh ng ngăn chu ng cho súc v t s ng • có th ho c không th chuy n ñ i thành container phù h p cho m c ñích chuyên ch hàng bách hóa Như c ñi m: ph i làm v sinh s ch s khi x p các lô hàng hóa ti p theoCâu 66: Các công c chuyên ch container và c ng, ga, b n bãi container.Tr l i:a. Công c v n chuy n container • B ng ñư ng bi n o Tàu chuyên ch bách hóa thông thư ng Nh n ch kho ng 10-15 C Container ch y u ñư c x p trên boong tàu Có công c x p d o Tàu bán container Đư c c i t o t tàu ch bách hóa truy n th ng 1 ph n thi t k ñ phù h p v i chuyên ch Container o Tàu chuyên d ng ch container C u trúc hòan tòan khác so v i tàu ch hàng thông thư ng H m và boong tàu có th x p container thành nhi u hàng, nhi u t ng S c ch r t l n o Tàu container ki u RO-RO C a h m thư ng ñư c ñ t mũi ho c lái tàu ho c ngay bên c nh sư n tàu Có nhi u boong có các ñư ng d c nghiêng Dùng xe nâng c l n ñ ñưa container t c ng x p th ng vào h m tàu Ưu ñi m : phương pháp này r t nhanh nên ti t ki m th i gian tàu ñ c ng o Tàu container ki u LO – LO Có c u trúc 1 boong, , chia thành nhi u h m có vách ngăn cách H m tàu có th x p ñư c 6 t ng container Trên boong có c u t o ñ c bi t ñ x p ñư c 40% t ng s container trên tàu 1 cách an toàn 40 Không có công c x p d riêng X p d theo phương pháp th ng ñ ng o Tàu có th bi n thành tàu ch container Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 41. Có 1 ph n ho c toàn b dung tích ch a hàng có th chuyên ch container H m có c u t o ñ c bi t ñ có th thay ñ i tùy theo yêu c u c a hàng hóa v n chuy n o Tàu ch xà lan Đ x p d xà lan, dùng h th ng c n c u chuyên d ng c a tàu ho c phương th c chìm – n i c a tàu m : các xà lan sau khi ñư c d ra kh i tàu m có th t hành hay ñư c ñ y và kéo vào b • B ng ñư ng s t Dùng các toa xe chuyên d ng ho c toa xe m t ph ng • B ng ñư ng ô tô Dùng các lo i ô tô chuyên d ng ho c các xe rơ-mooc m t ph ng ho c dùng các ñ u máy kéo k t h p v i khung g mb. C ng, ga, b n bãi Container • C ng Container o Bãi container Ti n hành giao nh n và b o qu n container có hàng và r ng Ti p giáp v i b n container Di n tích r t l n và ph thu c chi u dài b n container + s container o Tr m ñóng container Giao nh n và ph c v hàng l chuyên ch b ng container Thư ng xây d ng ngoài ph m vi khu v c c ng • Các ñi m v n t i ph c v chuyên ch container o Ga ñư ng s t, tr m ñư ng b , c ng ñư ng sông o Tr m container: (trong v n t i b ng ô tô) là nơi giao nh n và b o qu n hàng hóa b ng container ti n hành s a ch a v ti n hành các th t c h i quan, ki m tra giám sát hàng hóa xu t nh p kh u b trí n m sâu trong n i ñ a (g i là c ng khô hay c ng thông quan n i ñ a)Câu 67: Phương th c g i hàng nguyên container FCL/FCLTr l i: a. Đ nh nghĩa FCL : Hãng tàu ch ñn : FCL là x p hàng nguyên container, ngư i g i hàng và ngư i nh n hàng ch u trách nhi m ñóng hàng vào và d hàng ra kh i container b. Đi u ki n : Khi kh i lư ng hàng ñ ng nh t ñ ñ ch a ñ y m t container ho c nhi u container, 41 ngư i ta thuê m t ho c chuy n nhi u container ñ g i hàng c. Trách nhi m c a ngư i g i hàng - Thuê và v n chuy n container r ng v kho ho c nơi ch a hàng c a mình ñ ñóng hàng vào Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 42. - Đóng hàng vào container, k c vi c ch t x p, chèn lót hàng trong container - Dánh ký mã hi u hàng và ký hi u chuyên ch - Làm th t c h i quan và niêm phong k p chì theo quy ch xu t kh u - V n chuy n và giao container cho ngư i chuyên ch t i bãi container, nh n v n ñơn do ngư i chuyên ch c p - Ch u các chi phí liên quan ñ n các thao tác nói trên d. Trách nhi m c a ngư i chuyên ch - Phát hành v n ñơn cho ngư i g i hàng - Qu n lý chăm sóc g i hàng hóa ch t x p trong container t khi nh n t i bãi c ng g i cho ñ n khi giao cho ngư i nh n t i bãi container c ng ñích - B c container t bãi c ng g i xu ng tàu ñ chuyên ch , k c vi c ch t x p container lên tàu - D container kh i tàu lên bãi container c ng ñích - Giao container cho ngư i nh n có v n ñơn h p l t i bãi container - Ch u m i chi phí v các thao tác nói trên e. Trách nhi m c a ngư i nh n hàng - Thu x p gi y t nh p kh u và làm th t c h i quan cho lô hàng - Xu t trình v n ñơn h p l v i ngư i chuyên ch ñ nh n hàng t i bãi container - V n chuy n container v kho bãi c a mình, nhanh chóng rút hàng và hoàn tr container r ng cho ngư i chuyên ch - Ch u m i chi phí liên quan ñ n các thao tác k trên, k c chi phí chuyên ch container ñi v bãi ch a containerCâu 68: Phương th c g i hàng l container LCL/LCLTr l i: Hàng l : lô hàng nh không ñ ñ ñóng trong 1 container Nh n l giao l (LCL/LCL): ngư i chuyên ch nh n l hàng hóa t nhi u ngư i ch hàng và giao l hàng hóa cho nhi u ngư i nh n hàng Phương pháp: Ngư i chuyên ch nh n nhi u lô hàng c a nhi u ch hàng l g i cho nhi u ngư i nh n hàng l t i CFS (tr m ñóng container- tr m giao nh n hàng l ), nh n B/L Đóng nhi u lô hàng l vào cùng 1 container, niêm phong k p chì Ngư i chuyên ch x p container lên tàu v n chuy n ñ n nơi ñ n 42 Ngư i chuyên ch d container ra kh i tàu, v n chuy n container v CFS Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 43. c ng ñ n Ngư i chuyên ch d hàng ra kh i container, giao cho các ngư i nh n hàng l trên cơ s xu t trình B/L Trách nhi m: Ngư i g i hàng: • V n chuy n hàng hóa t nơi ch a hàng trong n i ñ a ñ n nơi giao hàng cho ngư i chuyên ch t i CFS • Làm th t c h i quan cho hàng hóa • Nh n v n ñơn và tr cư c hàng l Ngư i chuyên ch : • Ngư i chuyên ch cont th c t Nh n các lô hàng l t i CFS và phát hành v n ñơn hàng l cho các ch hàng • Sau khi gom ñ hàng thì ph i ñóng hàng vào container và niêm phong k p chì • V n chuy n container ra c ng ñ x p lên tàu ñ chuyên ch ñ n c ng ñ n • D hàng ra kh i tàu t i c ng ñ n và v n chuy n v CFS c a mình • D hàng ra kh i container t i CFS , giao cho các ch hàng l và thu h i v n ñơn (Ngư i t ch c chuyên ch hàng l container thư ng là các ñ i lý giao nh n, cũng có trách nhi m như trên ch khác là h ph i thuê tàu) Ngư i nh n hàng: • Thu x p gi y phép nh p kh u và làm th t c h i quan cho lô hàng • Xu t trình v n ñơn h p l ñ nh n hàng • Tr các chi phí liên quan và v n chuy n v kho c a mìnhCâu 69: Phương th c g i hàng k t h p FCL/LCL & LCL/FCLTr l i: FCL/LCL: Nh n nguyên, giao l Ch hàng ñóng hàng vào container t i kho riêng/bãi container (CY). Container ñư c niêm phong k p chì 43 Ch hàng/cty GN v n chuy n container ñ n CY c ng ñi, giao cho ngư i v n chuy n ñ ch x p lên tàu Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 44. Ngư i chuyên ch , b ng CP c a mình, x p container lên tàu, v n chuy n ñ n c ng ñ n Ngư i chuyên ch d container ra kh i tàu, v n chuy n container v CFS c ng ñ n Ngư i chuyên ch d hàng ra kh i container, giao cho các ngư i nh n hàng l trên cơ s xu t trình B/L LCL/FCL: Nh n l , giao nguyên Ngư i chuyên ch nh n nhi u lô hàng c a nhi u ch hàng l g i cho nhi u ngư i nh n hàng l t i CFS(tr m ñóng container- tr m giao nh n hàng l ), nh n B/L Đóng nhi u lô hàng l vào cùng 1 container, niêm phong k p chì Ngư i chuyên ch x p container lên tàu v n chuy n ñ n nơi ñ n Ngư i chuyên ch d container ra kh i tàu, v n chuy n container v CY c ng ñ n Ng chuyên ch giao container cho ngư i nh n hàng/cty GN t i CY c ng ñ n. Trách nhi m c a ch hàng và ngư i chuyên ch : FCL/LCL: • Khi g i hàng : gi ng PP g i nguyên • Khi nh n hàng: gi ng PP g i hàng l LCL/FCL: • Khi g i hàng: gi ng PP g i l 44 • Khi nh n hàng: gi ng PP g i nguyênCâu 70: Khái ni m cư c phí v n chuy n container, các b ph n c u thành và các y u t nhhư ng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 45. Tr l i: Cư c phí container là m t kho n ti n mà ch hàng ph i tr cho ngư i chuyên ch v vi c v n chuy n container t m t c ng này ñ n m t c ng khac B ph n c u thành cư c phí: – Cư c chính (basic ocean freight): cư c phí trên ch ng v n t i chính – Cư c ph (feeder freight): cư c phí trên ch ng v n t i ph – Các ph phí: kho n ph i tr ngoài ti n cư c: • Chi phí b n bãi (Terminal Handling Charge-THC) • Chi phí d ch v hàng l (LCL service charge) • Chi phí v n chuy n n i ñ a (Inland Haulage Charge) • Ph phí nâng lên, ñ t xu ng, di chuy n, s p x p container trong kho bãi (up and down, removed charge) • Ti n ph t ñ ng container (demurrage) • Ph phí giá d u tăng (bunker adjustment factor- BAF) • Ph phí do s bi n ñ ng ti n t (Currency adjustment factor- CAF) • Ph phí v n ñơn (B/L fee) Các y u t nh hư ng: – Lo i, c container (l n hay nh , chuyên d ng or not) – Lo i hàng hóa x p trong container (c p h ng tính cư c c a hàng) – M c ñ s d ng tr ng t i container – Chi u dài, ñ c ñi m tuy n ñư ng chuyên chCâu 76: T i sao khi g i hàng b ng container nên thay các ñi u ki n Incoterms CIF, FOB,CFR b ng các ñi u ki n CIP, FCA và CPTTr l i:2 lý do:1. Đ a ñi m giao hàng không còn phù h p (chuy n giao r i ro, chi phí) v i giao hàng b ngcontainerCIF, FOB, CFR: ñ a ñi m giao hàng là khi hàng qua lan can t uCIP, CPT: ngư i chuyên ch giao hàng theo ch ñ nh c a ngư i bán ho c FCA thì chi phí vàr i ro có th ñư c chuy n giao khi hàng ñư c giao ñ n bãi containerHàng giao b ng container thì ngư i chuyên ch thì trách nhi m và chi phí c a ngư i bán cóth chuy n giao t i bãi container or ñi m giao hàng quy ñ nh2. Ranh gi i giao hàng không còn ý nghĩa: 45Khi ngư i chuyên ch ho c chính ch hàng chuyên ch hàng hóa quy trình hàng có th là:kho – bãi CFS(CY), bãi CFS(CY) c ng ñi- bãi CFS(CY) c ng ñ n, như v y thì ranh gi i giaohàng theo CIF, FOB, CFR không còn ý nghĩa trong gi i quy t tranh ch p. Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 46. Câu 77: Như c ñi m c a h th ng v n t i containerTr l i: a. V n ñ u tư l n - Đ u tư xây d ng cơ s v t ch t ph c v phương pháp v n chuy n b ng C r t t n kém b. H n ch v m t ñ a lý - Do v trí ñ a lý và ñi u ki n t nhiên, nhi u nư c không có ñ ñi u ki n ñ áp d ng (ñki n là gì ?) c. H n ch v ch ng lo i hàng hóa chuyên ch - Không ph i hàng hóa nào cũng có th chuyên ch b ng container d. H n ch v v n chuy n hai chi u - 1 nư c xu t nhi u hơn nh p thì thi u container ñ x p hàng và ngư c l i m t cân ñ i trong v n chuy n container5. V N T I ĐA PHƯƠNG TH C (VTĐPT)Câu 78: Đ nh nghĩa và ñ c ñi m VTĐPTTr l i: Đ nh nghĩa:Là vi c v n chuy n hàng hóa b ng ít nh t hai phương th c v n t i khác nhau trên cơ s m th p ñ ng VTĐPT. Đ c ñi m: • Có ít nh t 2 phương th c v n t i khác nhau tham gia v n chuy n. • D a trên cơ s m t h p ñ ng ñơn nh t th hi n trên m t ch ng t ñơn nh t. • MTO hành ñ ng như m t ch y thác ch không ph i ñ i lý ho c ngư i thay m t ch hàng ho c nh ng ngư i chuyên ch tham gia vào VTĐPT. • MTO ch u trách nhi m ñ i v i hàng trong su t quá trình v n chuy n, trên b t c phương th c v n t i nào, b t c lúc nào, k c ch m giao hàng nơi ñ n, theo 1 trong 2 ch ñ trách nhi m: th ng nh t ho c t ng ch ng • Ngư i g i hàng ph i tr cho ngư i kinh doanh VTĐPT ti n cư c ch su t trên t t c các phương th c v n t i khác nhau b ng m t giá cư c ñơn nh t • Hàng hóa thư ng ñư c ch a trong các d ng c v n t i như container hay các khay hàng (pallet) ñư c tiêu chu n hóa trên toàn th gi iƯu ñi m: t o ra phương th c v n t i ñi su t, cung c p d ch v t c a ñ n c a (door to doortransport)Câu 79: Các hình th c t ch c VTĐPTTr l i: 1. Mô hình v n t i ñư ng bi n và v n t i hàng không (Sea - Air) • Nhanh hơn ñư ng bi n, r hơn ñư ng không (k t h p y u t kinh t c a tàu bi n v i 46 y u t t c ñ c a máy bay) • Thích h p v i hàng có giá tr cao hay hàng th i trang • Ph bi n: t vùng bi n Vi n Đông sang Châu Âu Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 47. 2. Mô hình v n t i ñư ng ô tô và v n t i hàng không (Road - Air) • K t h p tính cơ ñ ng linh ho t c a ô tô v i ñ dài v n chuy n c a máy bay • Còn g i là d ch v nh t và giao (pick up and delivery) • Ph bi n M , Châu Âu, Úc 3. Mô hình v n t i ñư ng s t và v n t i ñư ng ô tô (Rail – Road Piggy back) • K t h p tính cơ ñ ng linh ho t c a ô tô v i lư ng hàng v n chuy n l n, c ly dài c a tàu hóa • H n ch như c ñi m c a ñư ng s t: ch ch y trên nh ng tuy n nh t ñ nh • Ph bi n: Châu M , Châu Âu 4. Mô hình v n t i ñư ng bi n và v n t i ñư ng s t xe l a bi n (Seatrain) • Các toa tàu n i nhau thành m t ñoàn tàu trên tàu bi n • Ch có M áp d ng 5. Mô hình k t h p m i phương th c v n t i • Thư ng ñư c áp d ng khi ngư i mua và ngư i bán 2 qu c gia thu c 2 l c ñ a l n 6. Mô hình c u l c ñ a (LandBrige) • Hàng v n chuy n gi a hai vùng bi n qua m t l c ñ a (c u ñ t li n n i 2 vùng bi n) • 2 c u l c ñ a quan tr ng: o C u l c ñ a Siberi: Châu Á/Vi n ñông -> Châu Âu/Trung Đông o C u l c ñ a M : Châu Âu -> Vi n Đông 7. Mô hình c u Mini (MiniBrige) • Container v n chuy n b ng ñư ng bi n t i thành ph c ng th nh t ñưa lên tàu h a thành ph c ng th hai • Ph bi n: M và Vi n Đông, Châu Âu và úc 8. Mô hình c u Micro (MicroBrige) • Container v n chuy n b ng ñư ng bi n t i thành ph c ng th nh t ñưa lên tàu h a các trung tâm thương m i ho c trung tâm công nghi pCâu 80: V n t i ña phương th c là gì? Hi u qu c a VTĐPTTr l i:Đ nh nghĩa: là vi c v n chuy n hàng hóa b ng ít nh t hai phương th c v n t i khác nhau trêncơ s m t h p ñ ng VTĐPT.Hi u qu : Kinh t : 47 • t o ra ñ u m i duy nh t tr ng v n chuy n • tăng nhanh th i gian giao hàng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 48. • gi m thi u chi phí v n t i (do gi m chi phí lưu kho, lưu bãi t i các ñi m chuy n t i) • ñơn gi n hóa ch ng t th t c • ñơn gi n hóa th t c h i quan và quá c nh theo các Hi p ñ nh, các công ư c qu c t ho c khu v c, ña phương và song phương. • ñ m b o an toàn hơn cho hàng Xã h i: • ti t ki m chi phí • t o ra d ch v m i (d ch v gom hàng) • gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i lao ñ ngCâu 81: Nêu các ngu n lu t ñi u ch nh v n t i ña phương th c trên th gi i và Vi t Nam.Tr l i: Qu c t • CƯ 1980 c a Liên Hi p Qu c v v n t i ña phương th c chưa có hi u l c vì chưa ñ 30 nư c thành viên phê chu n • B n quy t c c a UNTACD (H i ngh c a LHQ v thương m i và phát tri n) / ICC (Phòng thương m i qu c t ) v ch ng t v n t i ña phương th c có hi u l c t 1/1/1992 áp d ng ph bi n Khu v c • Hi p ñ nh khung ASEAN v v n t i ña phương th c ký năm 1999, hi u l c t 11/2005 Qu c gia • B lu t HH 2005: VTĐPT có ch ng ñư ng bi n • Lu t ñư ng b : VTĐPT có ch ng ñư ng b • NĐ 125/2003/NĐ-CP ban hành ngày 29/10/2003, có hi u l c 1/1/2004 VTĐPT qu c t • NĐ 87/2009/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2009 thay th cho NĐ 125/2003, có hi u l c t 25/12/2009Câu 82: Đ nh nghĩa và phân lo i MTOTr l i:Đ nh nghĩa:CƯ 1980 UNC: MTO là b t kỳ ngư i nào t mình ho c thông qua ngư i khác ký k t m tHĐVTĐPT và ho t ñ ng như là m t bên chính ch không ph i là ñ i lý ho c ngư i thay m tngư i g i hàng ho c nh ng ngư i chuyên ch tham gia vào VTĐPT và ch u trách nhi m th c 48hi n HĐVTĐPTB n Quy t c c a UNTACD/ICC: MTO là b t kỳ ngư i nào ký k t m t HĐVTĐPT và ch utrách nhi m th c hi n h p ñ ng ñó như m t ngư i chuyên ch Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 49. Phân lo i:a. Căn c vào vi c có phương ti n v n t i: • MTO có phương ti n v n t i MTO tham gia vào m t ch ng v n t i ngư i chuyên ch th c t • MTO không có b t kỳ phương ti n v n t i nào không tham gia vào vi c v n chuy n ngư i chuyên ch theo h p ñ ngb. Căn c vào vi c có tàu bi n: • MTO có tàu (Vessel Operating MTO – VOMTO):Là các t ch c khai thác và s h u tàu bi n, m r ng ph m vi kinh doanh sang các phương th c v n t i khác. 2 d ng VOMTO: o các hãng tàu l n o các ñơn v s n xu t kinh doanh có ñ i tàu riêng • MTO không tàu (Non Vessel Operating MTO – NVOMTO): Là các t ch c không khai thác và s h u tàu bi n. 3 d ng NVOMTO: o ch s h u m t phương ti n v n t i không ph i tàu bi n o ngư i kinh doanh v n t i công c ng không có tàu NVOCC (NVO Common Carrier) kinh doanh v n chuy n trên các tuy n nh t ñ nh o ngư i chuyên ch theo h p ñ ng (không có phương ti n v n t i nào) ngư i giao nh n (Freight Forwarder)Câu 83: Ch ñ trách nhi m th ng nh t là gì? Phân bi t ch ñ trách nhi m th ng nh t vàch ñ trách nhi m t ng ch ngTr l i: • Ch ñ trách nhi m th ng nh t: là ch ñ trách nhi m ñư c quy ñ nh trong: o CƯ 1980 UNC o B n quy t c UNTACD/ICC o NĐ 87/2009/NĐ-CP tùy thu c ngu n lu t nào ñư c quy ñ nh trên ch ng t VTĐPT áp d ng ñ i v i t t c các ch ng v n t i • Ch ñ trách nhi m t ng ch ng: o Hàng b t n th t ch ng nào áp d ng ch ñ trách nhi m c a PTVT ch ng ñó theo ngu n lu t ñi u ch nh ñư c quy ñ nh trên ch ng t VTĐPT o Không xác ñ nh ñư c hàng b t n th t ch ng nào ch ng t VTĐPT ph i quy ñ nh rõ áp d ng ch ñ trách nhi m c a ch ng nàoCâu 84: Quy ñ nh th i h n trách nhi m c a MTOTr l i:- K t khi nh n hàng nơi ñi cho t i khi giao xong hàng nơi ñ n 49- Nh n hàng t :+ Ngư i g i hàng ho c ngư i thay m t ngư i g i hàng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 50. + Cơ quan có th m quy n ho c bên th ba- Giao hàng khi:+ Đã giao cho ngư i nh n+ Đ t hàng dư i s ñ nh ño t c a ngư i nh n+ Đã giao cho m t cơ quan có th m quy n ho c bên th baCác ngu n lu t có quy ñ nh gi ng nhau v th i h n trách nhi m c a MTO.Câu 85: Quy ñ nh cơ s trách nhi m c a MTOTr l i:- Công ư c 1980 UNC:+ MTO ph i ch u trách nhi m ñ i v i m t mát, t n th t ho c ch m giao+ Ch m giao: Hàng không ñư c giao trong th i h n th a thu n, n u không th a thu n thì làkho ng th i gian h p lý mà m t MTO c n m n có th giao, có tính ñ n hoàn c nh c a s vi c+ Hàng không ñư c giao sau th i gian 90 ngày (tính c ngày l và ngày ngh ) ñư c coi làhàng ñã m t+ MTO ñư c mi n trách n u ch ng minh ñã áp d ng m i bi n pháp c n thi t nh m ngănng a, h n ch và phòng tránh t n th t (Áp d ng nguyên t c suy ñoán l i)- B n quy t c c a UNTACD/ ICC:B sung 2 mi n trách trong trư ng h p hành trình có ch ng v n chuy n ñư ng bi n:+ L i hàng v n+ Cháy do nguyên nhân khách quan- NĐ 87/2009/NĐ-CP c a Vi t Nam:B sung thêm các trư ng h p mi n trách sau:+ Nguyên nhân b t kh kháng+ L i c a ch hàng+ L i ñóng gói, bao bì, ký mã hi u+ Vi c giao nh n, x p d do ch hàng làm+ n tỳ, n i tỳ c a hàng+ Đình công, b xư ng, ñình ch ho c h n ch lao ñ ng+ Hành trình có ñư ng bi n/ n i th y: L i hàng v n và cháy do nguyên nhân khách quanCâu 86: Quy ñ nh gi i h n trách nhi m c a MTOTr l i: 50 Công ư c 1980 UNC:- Có kê khai giá tr hàng:GHTN = Giá tr kê khai (GTKK) Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 51. GHTN = Giá tr th c t (GTTT) n u GTKK > GTTT- Không kê khai giá tr hàng:+ GHTN = 920 SDR/ 1 ki n (ñơn v ) hay 2,75 SDR/ 1 kg (tùy cách tính nào cao hơn do chhàng ch n)+ GHTN = 8,33 SDR/ 1 kg n u hành trình không bao g m ñư ng bi n ho c n i th y- Hàng ñóng trong container:+ Có kê khai s ki n: Đơn v tính b i thư ng = 1 ki n+ Không kê khai s ki n: Đơn v tính b i thư ng = 1 container+ V container không thu c MTO: 1 v container = 1 ñơn v b i thư ng- Thi t h i do ch m giao hàng (không ph i là m t mát hay hư h ng c a hàng): 2,5 l n ti ncư i c a s hàng ch m giao nhưng không vư t quá t ng ti n cư c c a c lô hàng. B n quy t c c a UNTACD/ ICC- Có kê khai giá tr : Gi ng Công ư c 1980- Không kê khai giá tr : Gi ng NĐT SDR 1979 trong v n t i ñư ng bi nGHTN = 666,7 SDR/ 1 ki n (ñơn v ) hay 2 SDR/ 1 kg- Hành trình không bao g m ñư ng bi n ho c n i th y, hàng ñóng trong container, ch m giao:Gi ng Công ư c 1980 NĐ 87/2009/NĐ-CP:Quy ñ nh gi ng UNTACD/ ICCCâu 88: Quy ñ nh v thông báo t n th t và khi u n i ngư i kinh doanh v n t i ña phươngth cTr l i:Thông báo t n th t- T n th t rõ r t: không mu n hơn 1 ngày làm vi c sau ngày giao hàng- T n th t không rõ r t: trong vòng 6 ngày liên t c k t ngày giao hàng- Ch m giao hàng: trong 60 ngày liên t c k t ngày hàng ñáng l ph i giaoKhi u n i MTO- Th i hi u khi u n i:+ Công ư c 1980 UNC: 6 tháng k t ngày giao hàng ho c ngày ñáng l ph i giao+ B n quy t c UNTACD/ICC: 9 tháng+ NĐ 87/2009 c a Vi t Nam: 90 ngàyCâu 89: Đ nh nghĩa, các lo i ch ng t v n t i ña phương th c 51Tr l i:Đ nh nghĩa: Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 52. Ch ng t VTĐPT là b ng ch ng ch ng minh ngư i kinh doanh VTĐPT ñã nh n hàng ñ chvà cam k t s giao hàng ñúng v i các ñi u kho n quy ñ nh c a H p ñ ngCác lo i ch ng t v n t i ña phương th c:1. Ch ng t VTĐPT lưu thôngPhát hành theo l nh ho c vô danh- Ch ng t theo l nh Ký h u- Ch ng t vô danh Trao tayCác b n sao, copy: Non – negotiable copy2. Ch ng t VTĐPT không lưu thôngPhát hành ñích danh6. GIAO NH N HÀNG HÓA XNK (DÀNH RIÊNG CHOMÔN V N T I)Câu 91: Khái ni m giao nh n và ngư i giao nh nTr l i:Theo quy t c m u c a FIATA v d ch v giao nh n, d ch v giao nh n ñư c ñ nh nghĩa như làb t kỳ lo i d ch v nào liên quan ñ n v n chuy n, gom hàng, lưu kho, b c x p, ñóng gói hayphân ph i hàng hóa cũng như cũng như các d ch v tư v n hay có liên quan ñ n các d ch vtrên, k c các v n ñ h i quan, tài chính, mua b o hi m, thanh toán, thu th p ch ng t liênquan ñ n hàng hoá.Theo lu t thương m i Vi t nam thì Giao nh n hàng hoá là hành vi thương m i, theo ñó ngư ilàm d ch v giao nh n hàng hoá nh n hàng t ngư i g i, t ch c v n chuy n, lưu kho, lưubãi, làm các th t c gi y t và các d ch v khác có liên quan ñ gioa hàng cho ngư i nh ntheo s u thác c a ch hàng, c a ngư i v n t i ho c c a ngư i giao nh n khác.Nói m t cách ng n g n, giao nh n là t p h p nh ng nghi p v , th t c có liên quan ñ n quátrình v n t i nh m th c hi n vi c di chuy n hàng hóa t nơi g i hàng (ngư i g i hàng) ñ nnơi nh n hàng (ngư i nh n hàng).Ngư i giao nh n là ngư i kinh doanh d ch v giao nh n. Ngư i giao nh n có th là ch hàng,ch tàu, hay kho hàng, ngư i giao nh n chuyên nghi p hay b t c ngư i nào có ñăng kí kinhdoanh d ch v giao nh n hàng hoá.Câu 92: Ph m vi c a d ch v giao nh nTr l i:Ngư i giao nh n có th làm các d ch v m t cách tr c ti p ho c thông qua ñ i lý và thuê d chv c a ngư i th ba khác. + Chu n b hàng hóa ñ chuyên ch 52 + L p và ki m tra các ch ng t c n thi t khi g i hàng và nh n hàng + T ch c chuyên ch và x p d hàng hóa trong ph m vi ga, c ng Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 53. + Tư v n cho ch hàng trong vi c v n chuy n và x p d hàng hóa + Ký k t h p ñ ng v n t i v i ngư i chuyên ch , ti n hành lưu khoang, lưu cư c v itàu + Làm các th t c g i hàng, nh n hàng + Làm th t c h i quan và khai báo h i quan ñ i v i lô hàng + T ch c vi c ki m tra, giám ñ nh h i quan ñ i v i lô hàng n u c n thi t + Mua b o hi m cho hàng hóa + Nh n hàng t ch hàng ñ giao cho ngư i chuyên ch ho c giao hàng ñ n t n nơicho ch hàng + Gom hàng và l a ch n phương th c v n t i cho phù h p v i ñ c ñi m c a hàng hóavà tuy n ñư ng v n chuy n. + Đóng gói bao bì, phân lo i, tái ch hàng hóa, + Lưu kho, b o qu n hàng hóa + Làm th t c dưa hàng vào/ra kho ngo i quan (n u có) + Theo dõi hành trình c a lô hàng và thông báo cho ch hàng n u có v n ñ phát sinh + Ki m tra hàng, thông báo t n th t và giúp ch hàng khi u n i ñòi b i thư ngNgoài ra, ngư i giao nh n còn cung c p các d ch v ñ c bi t khác như: v n chuy n máy mócthi t b v l p ñ t vào nhà xư ng. Đ c bi t, ngư i giao nh n còn có th cung c p d ch v v nt i ña phương th c và phát hành ch ng t v n t i. Nói chung, nghi p v giao nh n hàng hoá bao g m: - Các ho t ñ ng tư v n v ñóng gói, tuy n ñư ng, b o hi m, th t c h i quan, ch ng t v n t i, nh ng quy ñ nh c a L/C - Các ho t ñ ng t ch c chuyên ch lô hàng xu t nh p kh u và quá c nh, d ch v gom hàng, v n t i hàng n ng và hàng ñ c bi t, hàng công trình. Đ i v i hàng nh p kh u, ngư i giao nh n s d hàng kh i phương ti n v n chuy n, tháo d thu gom và khai báo h i quan. Đ i v i hàng xu t kh u, ngư i giao nh n s nh n hàng, ñóng gói và k kí mã hi u, lưu cư c v i ngư i chuyên ch , c p ch ng t v n t i, giám sát giao hàng, thông báo giao hàng cho khách hàng, khai báo h i quan. Đ i v i hàng quá c nh, ngư i giao nh n ph i l y m u, ñóng gói hàng, lưu kho h i quan và v n chuy n ti p hàng ñi.Câu 93: Vai trò c a ngư i giao nh nTr l i: 53 Trong thương m i qu c t , ngư i giao nh n ñ m trách nhi u công vi c khác nhauvà có nhi u vai trò khác nhau: Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 54. 1. Môi gi i h i quan (Custom Broker): v i vai trò này ngư i giao nh n thay m t chhàng chu n b các lo i ch ng t c n thi t và ti n hành khai báo h i quan cho lô hàng mìnhñư c y thác như m t môi gi i h i quan 2. Đ i lý (Agent): ngư i chuyên ch ñóng vài trò là ngư i u thác t ch hàng ho cngư i chuyên ch ñ : giao hàng, nh n hàng,l p ch ng t , làm th t c h i quan, lưu kho hànghóa… trên cơ s h p ñ ng u thác 3. Lo li u chuy n t i và g i ti p hàng hoá: Khi hàng ph i chuy n t i ho c quá c nhsang nư c th ba, ngư i giao nh n ph i lo li u th t c quá c nh ho c chuy n t i hàng hoáho c giao cho ngư i nh n hàng. 4. Lưu kho hàng hoá: Ngư i giao nh n ph i lo li u vi c lưu kho hàng hoá n u hànghoá ph i lưu kho trư c khi xu t kh u ho c sau khi nh p kh u. 5. Ngư i gom hàng (Cargo Consolidator): gom nh ng lô hàng l (LCL) l i thành lôhàng nguyên (FCL) ñ t n d ng s c ch ac a container, ti t ki m chi phí và th i gian làmhàng. Khi gom hàng thì ngư i giao nh n ñóng vai trò là ngư i chuyên ch ho c ñ i lý c angư i chuyên ch . 6. Ngư i chuyên ch ( Carrier): trong trư ng h p ngư i giao nh n ñóng vai trò làngư i chuyên ch thì anh ta s là ngư i tr c ti p ký h p ñóng v n t i v i ch hàng và ch utrách nhi m chuyên ch hàng hòa t nơi nh n hàng ñ n nơi giao hàng. • Kí h p ñ ng mà không tr c ti p chuyên ch ngư i th u chuyên ch • Tr c ti p chuyên ch ngư i chuyên ch th c t 7. Ngư i kinh doanh v n t i ña phương th c (MTO): trong trư ng h p này, ngư igiao nh n s cung c p d ch v ñi su t door to door (t c a ñ n c a) và anh ta s ch u tráchnhi m ñ i v i hàng hóa trong su t hành trình v n t i.Câu 94: Cơ s pháp lý giao nh n hàng hóa XNKTr l i: • B n m u “Các ñi u ki n kinh doanh chu n” c a FIATA so n th o ñ các nư c tham kh o xây d ng các ñi u ki n cho ngành giao nh n c a mình, gi i thích rõ ràng các nghĩa v , quy n l i và trách nhi m c a ngư i giao nh n. Nhi u hi p h i thông qua “ñi u ki n kinh doanh chu n” này cho các h i viên c a mình làm căn c h p ñ ng ho c ñính kèm h p ñ ng kí v i khách hàng. • Các Công ư c v v n ñơn, v n t i; Công ư c qu c t v h p ñ ng mua bán hàng hoá • Các văn b n khác như h p ñ ng mua bán ngo i thương, các quy ñ nh trong L/C, c a Incoterms và các quy ñ nh c a các phương th c v n t i liên quan. • Lu t qu c gia: Lu t thương m i 2005, B lu t hàng h i 2005, Lu t h i quan và các quy t ñ nh c a B giao thông v n t i…Câu 95: Nguyên t c giao nh n hàng hóa XNK 54Tr l i: Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 55. • Vi c giao nh n hàng hoá ñư c ti n hành theo các phương pháp do các bên l a ch n, tho thu n trong h p ñ ng trên cơ s có l i nh t. • Nguyên t c chung là nh n hàng b ng phương pháp nào thì giao hàng b ng phương pháp y. Phương pháp giao nh n bao g m: Giao nh n nguyên bao, ki n, bó, t m, cây chi c… Giao nh n nguyên h m, c p chì… Giao nh n theo s lư ng, tr ng lư ng, th tích b ng cách cân , ño, ñong, ñ m… Giao nh n theo m n nư c c a phương ti n Giao nh n theo nguyên container niêm phong c p chì… • Trách nhi m giao nh n hàng hoá là c a ngư i ch hàng ho c c a ngư i ñư c ch hàng u thác v i ngư i v n chuy n. Câu 96: Quy trình giao hàng XK Tr l i: a) Chu n b hàng hóa và n m tình hình tàu - Nghiên c u h p ñ ng mua bán và L/C ñ chu n b hàng hoá, xem ngư i mua ñã tr ti n hay m L/C chưa. - Chu n b các th t c c n thi t ñ làm th t c h i quan. - N m tình hình tàu ho c ti n hành lưu cư c, ñăng kí chuy n tàu - L p cargo list g i hãng tàu - Khai báo và h i quan n p t khai hài quan cùng v i các lo i ch ng t khác như b) Làm th t c ki m nghi m, giám ñ nh, ki m hoá, tính thu - Xin ki m nghi m, giám ñ nh, ki md ch, n u c n và l y gi y ch ng nh n hay biên b n thích h p - H i quan ki m tra th c t hàng hoá -Tính thu và ra thông báo thu , hoàn thành th t c H i quan c) Giao hàng hóa cho hãng tàu• Đ i v i hàng hóa ñóng trong conatiner. N u g i hàng nguyên (FCL/FCL) - Ch hàng ho c ngư i ñư c ch hàng u thác ñi n vào Booking Note và ñưa cho ñ i di n hãng tàu ñ xin ký cùng v i b n danh m c XK (Cargo List) - Sau khi ñăng ký Booking Note, hãng tàu s c p l nh giao v container ñ ch hàng mư n 55 - Ch hàng l y container r ng v ñ a ñi m ñóng hàng c a mình - Mang hàng ra c ng làm th t c h i quan Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 56. - Ch hàng v n chuy n và giao container cho tàu t i bãi, sau ñó ñóng phí, khi h i quan ñóng d u xác nh n thì coi như vi c giao hàng ñã xong. Khi ñó, ch hàng ho c ñ i di n c a ch hàng có th l y B/L. -Trư c khi x p container lên tàu, ñ i lý tàu bi n s lên danh sách hàng xu t kh u (Loading List), sơ ñ x p hàng và thông báo cho ñi u ñ c ng bi t ñ b trí ngư i và phương ti n làm hàng. - C ng làm công tác b c container lên tàu. Cán b giao nh n liên h v i hãng tàu hay ñ i lí ñ l y B/L ho c ñóng d u ngày tháng năm b c hàng lên tàu vào B/L nh n ñ x p ñ có B/L ñã x p. N u g i hàng l (LCL/LCL): - Ch hàng g i Cargo list cho hãng tàu ho c ñ i lý c a hãng tàu, cung c p cho h nh ng thông tin c n thi t v hàng XK. Sau khi ñư c ch p nh n, ch hàng s tho thu n v i hãng tàu v ngày, gi , ñ a ñi m giao nh n hàng. - Ch hàng ho c ngư i ñư c ch hàng u thác mang hàng ñ n giao cho ngư i chuyên ch ho c ñ i lý ta CFS ho c ICD quy ñ nh và l y B/L hay House B/L. - Ngư i chuyên ch ch u trách nhi m ñóng hàng vào container, b c container lên tàu và chuy n hàng t i nơi ñ n, ho c n u thông qua ngư i giao nh n, thì ngư i giao nhân s ñóng hàng cu nhi u ch vào container cà giao nguyên container cho hãng tàu và l y v n ñơn ch . -Thanh lí, thanh kho n t khai h i quan.• Đ i v i hàng r i: Ch hàng có th giao tr c ti p cho tàu hay y thác c ng giao hàng cho tàu, cũng có th ti n hành giao nh n hàng tay ba (ch hàng, c ng, tàu): + Ch hàng ho c ngư i giao nh n c a ch hàng v n chuy n hàng ra c ng, l y l nh x p hàng, n ñ nh s máng x p hàng, b trí xe và công nhân n u c n + C ng ti n hành b c hàng và giao hàng cho tàu dư i s giám sát c a cán b h i quan. Trong khi x p hàng, nhân viêc c a c ng ph i ki m ñ m và ghi s lư ng vào Biên b n ki m ñ m Tally Report, cu i ngày ph i chi vào Biên b n ki m ñ m theo ngày Daily Report và khi x p xong 1 tàu ph i ghi vào Biên b n ki m ñ m cu i cùng Final Report. Phía tàu cũng có nhân viên ki m ñ m và ghi vào Tally Sheet. + Sau khi x p hàng lên tàu, căn c vào Tally Sheet, c ng s l p b n t ng k t x p hàng lên tàu (General Loading Report) và cùng lý xác nh n v i tàu, ñây là cơ s ñ l p v n ñơn. + L y biên lai thuy n phó ñ trên cơ s ñó l p v n ñơn + Thông báo cho ngư i mua v vi c giao hàng và mua b o hi m cho hàng hoá n u c n. d) L p b ch ng t thanh toán Căn c vào h p ñ ng mua bán và L/C, cán b giao nh n ph i l p hay l y các ch ng t c n thi t ñ tâp h p thành b ch ng t thanh toán và xu t trình cho ngân hàng ñ thanh toán ti n 56 hàng. e) Thanh toán các chi phí c n thi t Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com
 • 57. Sau khi hoàn thành vi c giao hàng, ngư i giao nh n thanh toán các chi phí c n thi t cho c ngCâu 97: Quy trình nh n hàng NKTr l i:a) Chu n b trư c khi nh n hàng: - Ki m tra vi c tr ti n hay vi c m L/C - N m thông tin v hàng và tàu, thông tin v th t c h i quan ñ i v i lô hàng. - Nh n các gi y t và các ch ng t khác.b) Nh n hàng t c ng ho c tàu: Đ i v i hàng nguyên- Khi nh n ñư c thông báo hàng ñ n, ch hàng ph i mang v n ñơn g c, gi y gi i thi u c a cơquan ñ n hãng tàu ñ nh n l nh giao hàng (D/O – Delivery Order) và ñóng phí.- Ch hàng mang biên lai n p phí, D/O cùng b ch ng t nh n hàng ñ n Văn phòng qu n lít i c ng ñ xác nh n D/O, mang 1 b n D/O ñ n h i quan ñ i chi u v i b n lư c khai hàng hoá- Cán b giao nh n ñ n bãi tìm v trí container- Cán b giao nh n mang 2 b n D/O có xác nh n ñ n b ph n kho v n làm phi u xu t kho.- Sau khi ñóng các l phí, cán b giao nh n mang D/O ñ n Thương v c ng l y phiéu v nchuy n ñ chu n b nh n hàng Đ i v i hàng l- Ch hàng mang B/L g c ho c B/L gom hàng ñ n hang tàu ho c ñ i lí c a ngư i gom hàngñ l y D/O- Sau khi xác nh n, ñ i chi u D/O ñ thì mang ñ n th kho ñ l y phi u xu t kho- Sau ñó mang ch ng t ñ n CFS ñ nh n hàngc) Làm th t c h i quan- Khai báo v i h i quan c a kh u v tình hìn hàng hoá và n p các gi y t yêu c u- Xu t trình hàng hoá ñ kh i quan ki m tra- Ch p hành quy t ñ nh gi i quy t c a h i quand) Thanh toán các chi phí c n thi t cho c ngTi n hành thanh toán các chi phí c n thi t cho c ng sau khi ngư i giao nh n nh n hàng xong ______________________________H T_______________________________ Made by Anh 3 KT K47 – FTU (6/2011) 57 (Email: a3.is.home@gmail.com http://www.facebook.com/cba.hoanang or http://www.facebook.com/c8.kute) Anh 3 KT K47 FTU | a3.is.home@gmail.com

×