Đáp Ca: (tv.137)
Lạy Chúa! Khi con
kêu cầu lên
Chúa, Chúa đã
nhậm lời con.
17th Sunday in Ordinary Time – Year C
Chúa
Nhật 17
Quanh
Năm C
28/7/2013
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
Ca Nhập Lễ Tâm Tư Hân Hoan
ÐK. Tâm tư con
mừng vui trong
Chúa. Khi đi lên
thánh cung diệu
huyền.
Con mơ say về bên
nhan Chúa Trời để
tuổi xuân chan
chứa niềm vui.
1. Ngày đêm những
ước mơ về cung
thánh của Ngài.
Lòng con đã héo
khô vì mong Chúa
quá lâu.
Thầm băn khoăn
khi đời trống vắng.
Lời than van nỗi
sầu chan chứa.
Chúa ơi! Con mơ về
Ngài
ÐK. Tâm tư con
mừng vui trong
Chúa. Khi đi lên
thánh cung diệu
huyền.
Con mơ say về bên
nhan Chúa Trời để
tuổi xuân chan
chứa niềm vui.
17th Sunday in Ordinary Time – Year C
Chúa
Nhật 17
Quanh
Năm C
28/7/2013
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng
trời và bình an dưới
thế cho người thiện
tâm. Chúng con ca
ngợi Chúa, chúng con
chúc tụ...
Chúng con thờ lạy
Chúa, chúng con tôn
vinh Chúa, chúng con
cảm tạ Chúa vì vinh
quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên
Chúa l...
là Chúa Cha toàn
năng. Lạy con một
Thiên Chúa, Chúa
Giêsu Kitô. Lạy Chúa
là Thiên Chúa là
Chiên Thiên Chúa là
con Đức Chúa...
Chúa xóa tội trần
gian, xin thương xót
chúng con. Chúa xóa
tội trần gian, xin
nhậm lời chúng con
cầu khẩn. Chúa ngự
bên hữ...
Cha, xin thương xót
chúng con. Vì lạy
Chúa Giêsu Kitô, chỉ
có Chúa là Đấng
Thánh, chỉ có Chúa là
Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng
tối cao, cùng Đức
Chúa Thánh Thần
trong vinh quang
Đức Chúa Cha.
Amen.
17th Sunday in Ordinary Time – Year C
Chúa
Nhật 17
Quanh
Năm C
28/7/2013
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
Bài đọc I
xxxx
Đáp Ca: (tv.137)
Lạy Chúa! Khi con
kêu cầu lên
Chúa, Chúa đã
nhậm lời con.
Tung Hô Tin Mừng
Alleluia, Alleluia
…
Alleluia
Gospel
Luke 11:1-13
Phúc Âm theo
Thánh Luca
11:1-13
Khi ấy, Đức Giê-su
cầu nguyện ở nơi
kia. Người cầu
nguyện xong,
Once Jesus was in a
certain place
praying, and when he
had...
thì có một người trong nhóm môn đệ
nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy
chúng con cầu nguyện, cũng như
ông Gio-an đã dạy môn...
Người bảo các ông:
He said to them, ‘Say this when you pray:
"Khi cầu nguyện, anh
em hãy nói: 'Lạy
Cha, xin làm cho danh
thánh Cha vinh
hiển, Triều Đại Cha mau
đến, xin Cha cho chúng
...
xin tha tội cho chúng
con, vì chính chúng
con cũng tha cho mọi
người mắc lỗi với
chúng con, và xin
đừng để chúng con
sa ch...
Người còn nói với các ông:
He also said to them
“Ai trong anh em
có một người
bạn, và nửa đêm
đến nhà người
bạn ấy mà nói:
Suppose one of
you has a friend
and goes to him...
“ Bạn ơi, cho tôi vay ba cái
bánh, vì tôi có anh bạn lỡ
đường ghé lại nhà, và tôi
không có gì cho anh ta ăn cả
“My
friend,...
mà người kia từ trong
nhà lại đáp: 'Xin anh
đừng quấy rầy tôi, cửa
đã đóng rồi, các cháu
lại ngủ cùng giường với
tôi, tôi ...
Thầy nói cho anh em biết,
I tell you,
dẫu người kia không
dậy để cho người này
vì tình bạn, thì cũng
sẽ dậy để cho người
này tất cả những gì
anh ta cần, vì anh ...
Thế nên Thầy bảo anh em: So I say to you:
anh em cứ xin thì sẽ
được, cứ tìm thì sẽ
thấy, cứ gõ cửa thì sẽ
mở cho. Vì hễ ai xin thì
nhận được, ai tìm thì
thấy, ai gõ...
Ai trong anh em là một
người cha, mà khi con xin
bánh, thì lại lấy đá mà cho
nó ? Hoặc nó xin cá mà lại
cho nó con rắn ?
W...
Hay nó xin
quả trứng, mà
lại cho nó con
bọ cạp ư ?
Or hand him a
scorpion if he
asked for an
egg?
If you
then, who are
evil, know
how to give
your children
what is
good, how
much more
will the
heavenly
Father give the
Ho...
Seventeenth Sunday in Ordinary
Time Year C
Chúa Nhật 17
Quanh Năm C
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
28/7/2013
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính một
Thiên Chúa, là Cha
toàn năng, Đấng
tạo thành trời
đất, muôn vật hữu
hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa
Giêsu Kitô, Con một
Thiên Chúa, sinh bởi
Đức Chúa Cha từ
trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa
bởi Thi...
Ánh sáng bởi Ánh
sáng, Thiên Chúa
thật bởi Thiên Chúa
thật, được sinh ra
mà không phải
được tạo thành,
đồng bản thể với
Đức Chúa Cha, nhờ
Người mà muôn vật
được tạo thành. Vì
loài người chúng
ta, và để cứu độ
chúng ta, Người đã
từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa
Thánh Thần, Người
đã nhập thể trong
lòng trinh nữ Maria
và đã làm người.
Người chịu đóng
đinh vào thập giá
vì chúng ta, thời
quan Phong-xi-ô
Phi-la-tô.
Người chịu khổ
hình và mai táng.
Ngày thứ ba Người
sống lại như lời
Thánh Kinh, Người
lên trời, ngự bên
hữu Đức Chúa
Cha, và Người sẽ lại
đến trong vinh
quang, để phán xét
kẻ sống và kẻ
chết, nước Người
không bao giờ
cùng. Tôi tin kính
Đức Chúa Thánh
Thần là Thiên
Chúa, và là Đấng
ban sự sống.
Người bởi Đức
Chúa Cha và Đức
Chúa Con mà ra.
Người được phụng
thờ, và tôn vinh
cùng với
Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con.
Người đã dùng các
tiên tri mà phán
dạy.
Tôi tin Hội Thánh
duy nhất, Thánh
thiện, công giáo và
tông truyền. Tôi
tuyên xưng có một
phép rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ
chết sống lại, và sự
sống đời sau.
Amen.
Lời Nguyện Giáo Dân
Xin Chúa
nhận lời chúng con
Chúa Nhật
17
Quanh Năm
C
Hãy
Kiên
Trì
Khi
Cầu
Nguyện
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến
1. Như dòng nến
trôi trên bàn thờ
tâm hồn con lâng
lâng niềm cảm
mến vô bờ.
Xin tiến dâng đây
con tim ươm bao
ước vọng hằng
muốn sắt son một
đời mến yêu.
ĐK. Kính tiến Chúa
tình yêu bao nhiêu
mà có gì. Xin hãy
thánh hóa lòng
con, tình yêu mới
bước tới ngày mai.
2. Bao ngày tháng
trôi theo dòng đời
tâm hồn con lênh
đênh tìm hạnh
phúc mong chờ.
Xin Chúa thương
khi con đây trông
mong đến Ngài là
núi đá che chở
ngày tháng năm.
ĐK. Kính tiến Chúa
tình yêu bao nhiêu
mà có gì. Xin hãy
thánh hóa lòng
con, tình yêu mới
bước tới ngày mai.
3. Như giọt nước
tan trong rượu
lành, tâm hồn con
hân hoan hòa nhịp
với muôn người.
Xin Chúa thương
cho muôn nơi an
vui thái hòa tình
Chúa thắm trong
cuộc đời ước mơ.
ĐK. Kính tiến Chúa
tình yêu bao nhiêu
mà có gì. Xin hãy
thánh hóa lòng
con, tình yêu mới
bước tới ngày mai.
Chúa Nhật
17
Quanh Năm
C
Hãy
Kiên
Trì
Khi
Cầu
Nguyện
Thánh-Thánh
Thánh, Chúa là Thiên
Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh
quang Chúa. Hoan hô
Chúa trên các tầng
trời.
Chúc tụng Đấng ngự
đến nhân Danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên
các tầng trời.
Chúa Nhật
17
Quanh Năm
C
Hãy
Kiên
Trì
Khi
Cầu
Nguyện
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con
ở trên trời, chúng
con nguyện danh
Cha cả sáng, nước
Cha trị đến,
ý Cha thể hiện
dưới đất cũng
như trên trời. Xin
Cha cho chúng
con hôm nay
lương thực hằng
ngày và tha nợ
chúng con như
chúng con cũng
tha kẻ có nợ
chúng con. Xin
chớ để chúng con
sa chước cám
dỗ, nhưng cứu
chúng con cho
khỏi sự dữ.
Chúa Nhật
17
Quanh Năm
C
Hãy
Kiên
Trì
Khi
Cầu
Nguyện
Chiên Thiên Chúa
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
thương xót
chúng con.
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
thương xót
chúng con.
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
ban bình an cho
chúng con.
Chúa Nhật
17
Quanh Năm
C
Hãy
Kiên
Trì
Khi
Cầu
Nguyện
Hiệp lễ
Giòng đời ngược xuôi
Giòng đời ngược
xuôi Chúa ơi con
biết về đâu, về đâu
con đi tìm Ngài?
Đi giữa chợ đời con
bơ vơ năm tháng
cuộc đời con ngu
ngơ. Chúa ở nơi
nao xin thương
một đời lắng lo.
Xin mở mắt con
con hết u mê. Để
con thấy Chúa
trong mọi người,
để con thấy Chúa
trong cuộc đời và
để con thấy Ngài
trong chính cuộc
đời của con.
Con luôn tin rằng
dù sao, dù sao
Chúa vẫn thương
con.
Dù sao Chúa chẳng
bỏ con khi con lỗi
lầm, khi con hững
hờ.
Nguyện xin Chúa
thương con hoài
cho con niềm tin
vào một Chúa thôi.
Nguyện xin Chúa là
con đường xin dẫn
con về tới quê an
bình.
Seventeenth Sunday in Ordinary
Time Year C
Chúa Nhật 17
Quanh Năm C
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
28/7/2013
Kinh Cầu Ðức Mẹ La Vang
Lạy Mẹ Maria
Thánh Mẫu
La Vang
đầy muôn ơn
phước,
ngời chói hào
quang muôn
vàn Thần
Thánh không
ai sáng bằng.
Đức Chúa Trời
đã đoái thương
chọn Mẹ, tinh
tuyền thánh
thiện, sinh
Đấng Cứu Độ
muôn loài.
Mẹ đã chọn La
Vang mà hiện
đến, cứu giúp
phù hộ tổ tiên
chúng con
lương giáo,
giữa thời kỳ ly
loạn cấm
cách, khốn
khổ trăm bề.
Từ ấy, gót
chân Mẹ bước
đến, vẫn mãi
đầy ơn
thiêng, ơn
phần hồn, ơn
người bệnh
tật, kẻ ưu
phiền, nào ai
cầu khẩn mà
Mẹ không
nhận lời.
Lạy Mẹ
Maria, Thánh
Mẫu
La Vang.
Mẹ là Thánh
Mẫu Chúa Trời,
cũng là Thánh
Mẫu loài người
chúng con.
Cúi xin Mẹ ban
phước hải hà,
đoái thương
con cái thiết
tha van nài.
Xin cho chúng
con tấm lòng
từ bi nhân hậu,
đại lượng bao
dung, cùng
nhau bồi đắp
nền văn minh
tình thương và
sự sống.
Xin Mẹ phù hộ
chúng con, luôn
sống đức
hạnh, đầy lòng
cậy trông vào
sau cuộc đời này
xin cho chúng
con được về
sống bên Mẹ,
hưởng vinh
phúc trong
Chúa Ba Ngôi
muôn đời.
Amen.
Seventeenth Sunday in Ordinary
Time Year C
Chúa Nhật 17
Quanh Năm C
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
28/7/2013
Kết Lễ
Mẹ Đầy Ơn Phúc
Đk. Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, đời đời diễm
phúc, Chúa ở cùng
Mẹ.
Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, là người
diễm phúc đã sinh
Con Chúa Trời.
Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, Mẹ hằng cứu
giúp, xin cứu giúp
con.
Trên đường đời con
đi gặp nhiều gian
nguy, Mẹ chớ quên
con.
1. Mẹ được ơn Trinh
Thai đẹp xinh, nào
ai sánh bằng? Là
Vầng Trăng đêm thu
trong sáng chiếu soi
dương trần,
là mùa xuân muôn
hoa tươi thắm tỏa
lan muôn
phương, là tình
thương bao la
dung thứ những
Đk. Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, đời đời diễm
phúc, Chúa ở cùng
Mẹ.
Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, là người
diễm phúc đã sinh
Con Chúa Trời.
Hỡi Mẹ đầy ơn
phúc, Mẹ hằng cứu
giúp, xin cứu giúp
con.
Trên đường đời con
đi gặp nhiều gian
nguy, Mẹ chớ quên
con.
Seventeenth Sunday in Ordinary
Time Year C
Chúa Nhật 17
Quanh Năm C
Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
28/7/2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chua nhat 17 qn c- 28july2013

684 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chua nhat 17 qn c- 28july2013

 1. 1. Đáp Ca: (tv.137) Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con.
 2. 2. 17th Sunday in Ordinary Time – Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C 28/7/2013 Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 3. 3. Ca Nhập Lễ Tâm Tư Hân Hoan ÐK. Tâm tư con mừng vui trong Chúa. Khi đi lên thánh cung diệu huyền.
 4. 4. Con mơ say về bên nhan Chúa Trời để tuổi xuân chan chứa niềm vui.
 5. 5. 1. Ngày đêm những ước mơ về cung thánh của Ngài. Lòng con đã héo khô vì mong Chúa quá lâu.
 6. 6. Thầm băn khoăn khi đời trống vắng. Lời than van nỗi sầu chan chứa. Chúa ơi! Con mơ về Ngài
 7. 7. ÐK. Tâm tư con mừng vui trong Chúa. Khi đi lên thánh cung diệu huyền.
 8. 8. Con mơ say về bên nhan Chúa Trời để tuổi xuân chan chứa niềm vui.
 9. 9. 17th Sunday in Ordinary Time – Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C 28/7/2013 Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 10. 10. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
 11. 11. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Vua trên trời
 12. 12. là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha.
 13. 13. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa
 14. 14. Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
 15. 15. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
 16. 16. 17th Sunday in Ordinary Time – Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C 28/7/2013 Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 17. 17. Bài đọc I xxxx
 18. 18. Đáp Ca: (tv.137) Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con.
 19. 19. Tung Hô Tin Mừng Alleluia, Alleluia … Alleluia
 20. 20. Gospel Luke 11:1-13 Phúc Âm theo Thánh Luca 11:1-13
 21. 21. Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, Once Jesus was in a certain place praying, and when he had finished,
 22. 22. thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." one of his disciples said, ‘Lord, te ach us to pray, just as John taught his disciples.
 23. 23. Người bảo các ông: He said to them, ‘Say this when you pray:
 24. 24. "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: 'Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; “Father, may your name be held holy, your kingdom come; give us each day our daily bread,
 25. 25. xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” and forgive us our sins, for we ourselves forgive each one who is in debt to us. And do not put us to the test.”’
 26. 26. Người còn nói với các ông: He also said to them
 27. 27. “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Suppose one of you has a friend and goes to him in the middle of the night to say
 28. 28. “ Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì cho anh ta ăn cả “My friend, lend me three loaves, beca use a friend of mine on his travels has just arrived at my house and I have nothing to offer
 29. 29. mà người kia từ trong nhà lại đáp: 'Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được'. and the man answers from inside the house, “Do not bother me. The door is bolted now, and my children and I are in bed; I cannot get up to give it to you
 30. 30. Thầy nói cho anh em biết, I tell you,
 31. 31. dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. if the man does not get up and give it him for friendship’s sake, persistence will be enough to make him get up and give his friend all he wants.
 32. 32. Thế nên Thầy bảo anh em: So I say to you:
 33. 33. anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở Ask, and it will be given to you; search, and you will find; knock, and the door will be opened to you. For the one who asks always receives; the one who searches always finds; the one who knocks will always have the door opened to him.
 34. 34. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin bánh, thì lại lấy đá mà cho nó ? Hoặc nó xin cá mà lại cho nó con rắn ? What father among you would hand his son a stone when he asked for bread? Or hand him a snake instead of a fish?
 35. 35. Hay nó xin quả trứng, mà lại cho nó con bọ cạp ư ? Or hand him a scorpion if he asked for an egg?
 36. 36. If you then, who are evil, know how to give your children what is good, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?".
 37. 37. Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện 28/7/2013
 38. 38. Kinh Tin Kính Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
 39. 39. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
 40. 40. Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
 41. 41. đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ
 42. 42. chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria
 43. 43. và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô.
 44. 44. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên
 45. 45. hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người
 46. 46. không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống.
 47. 47. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ, và tôn vinh cùng với
 48. 48. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
 49. 49. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
 50. 50. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
 51. 51. Lời Nguyện Giáo Dân Xin Chúa nhận lời chúng con
 52. 52. Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 53. 53. Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến 1. Như dòng nến trôi trên bàn thờ tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ.
 54. 54. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng hằng muốn sắt son một đời mến yêu.
 55. 55. ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con, tình yêu mới bước tới ngày mai.
 56. 56. 2. Bao ngày tháng trôi theo dòng đời tâm hồn con lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ.
 57. 57. Xin Chúa thương khi con đây trông mong đến Ngài là núi đá che chở ngày tháng năm.
 58. 58. ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con, tình yêu mới bước tới ngày mai.
 59. 59. 3. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa nhịp với muôn người.
 60. 60. Xin Chúa thương cho muôn nơi an vui thái hòa tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.
 61. 61. ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con, tình yêu mới bước tới ngày mai.
 62. 62. Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 63. 63. Thánh-Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
 64. 64. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
 65. 65. Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 66. 66. Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến,
 67. 67. ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay
 68. 68. lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
 69. 69. chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
 70. 70. Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 71. 71. Chiên Thiên Chúa Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con.
 72. 72. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con.
 73. 73. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin ban bình an cho chúng con.
 74. 74. Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện
 75. 75. Hiệp lễ Giòng đời ngược xuôi Giòng đời ngược xuôi Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm Ngài?
 76. 76. Đi giữa chợ đời con bơ vơ năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nao xin thương một đời lắng lo.
 77. 77. Xin mở mắt con con hết u mê. Để con thấy Chúa trong mọi người,
 78. 78. để con thấy Chúa trong cuộc đời và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
 79. 79. Con luôn tin rằng dù sao, dù sao Chúa vẫn thương con.
 80. 80. Dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ.
 81. 81. Nguyện xin Chúa thương con hoài cho con niềm tin vào một Chúa thôi.
 82. 82. Nguyện xin Chúa là con đường xin dẫn con về tới quê an bình.
 83. 83. Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện 28/7/2013
 84. 84. Kinh Cầu Ðức Mẹ La Vang Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang đầy muôn ơn phước,
 85. 85. ngời chói hào quang muôn vàn Thần Thánh không ai sáng bằng.
 86. 86. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.
 87. 87. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp phù hộ tổ tiên chúng con lương giáo,
 88. 88. giữa thời kỳ ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.
 89. 89. Từ ấy, gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn
 90. 90. người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhận lời.
 91. 91. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang. Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
 92. 92. cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin Mẹ ban phước hải hà,
 93. 93. đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
 94. 94. đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.
 95. 95. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông vào sau cuộc đời này
 96. 96. xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
 97. 97. hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
 98. 98. Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện 28/7/2013
 99. 99. Kết Lễ Mẹ Đầy Ơn Phúc Đk. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ.
 100. 100. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời.
 101. 101. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con.
 102. 102. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.
 103. 103. 1. Mẹ được ơn Trinh Thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng? Là Vầng Trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần,
 104. 104. là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương, là tình thương bao la dung thứ những
 105. 105. Đk. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ.
 106. 106. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời.
 107. 107. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con.
 108. 108. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.
 109. 109. Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year C Chúa Nhật 17 Quanh Năm C Hãy Kiên Trì Khi Cầu Nguyện 28/7/2013

×