1
↓
↓
↓
↓
1
↓
1
↓
1
↓
↓
↓
3
2
2
↓
3
2
↓
2
↓
2 1→
↓ 32
↓
3
↓
1→
↓
3
2
1→
↓ 2
↓
↓
2
↓
2
↓
1 2
↓
3
↓
1
1
↓↓
2
4
↓ 2
1
↓
1
↓
↓...
1
↓
1
↓
↓
3
↓
2 1→
↓
3
3
4
↓
1→
↓
3
4
5
62
1→
↓
2
↓
2
↓
2
↓
1
2
↓
3↓
1
1
↓↓
2
4
↓
2 2
1
↓
1
↓
↓
2
1
↓
1
↓
1
↓
3
↓
4
3
3
2
...
↓
1
↓
1
↓
1
↓
2
1
↓
↓
2
1
↓
↓
2
1
↓
1
↓
1
↓
1
↓
↓
1
↓
2
↓
1
↓
2
↓
1
↓
2
↓
2
↓
1
↓
2
↓
1
↓
2
↓
1
↓
1
↓
2
3
↓
1
↓
2
3
↓
1
↓
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bảng chữ cái tiếng nhật-Hiragana

114 views
74 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bảng chữ cái tiếng nhật-Hiragana

  1. 1. 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ ↓ 3 2 2 ↓ 3 2 ↓ 2 ↓ 2 1→ ↓ 32 ↓ 3 ↓ 1→ ↓ 3 2 1→ ↓ 2 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 2 ↓ 3 ↓ 1 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 3 ↓ 4 ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 3 4 3 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 2 3 2 3 4 3 1 ↓ 1 ↓ 4 23 1 ↓ 1 ↓ 1→ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo oyuyay ra ri ru re ro wa o n Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. Truy cập trang web Ban tiếng Việt để tải âm thanh miễn phi Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/ Bảng chữ cái hiragana
  2. 2. 1 ↓ 1 ↓ ↓ 3 ↓ 2 1→ ↓ 3 3 4 ↓ 1→ ↓ 3 4 5 62 1→ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 2 ↓ 3↓ 1 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 2 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 4 3 3 2 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 2 2 3 4 1 ↓ 1 ↓ 4 1 ↓ 1 ↓ ↓ 5 4 5 4 5 5 6 3 4 4 5 2 3 54 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 2 2 3 4 1 ↓ 1 ↓ 4 4 2 5 2 5 2 3 5 6 2 3 5 6 ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba bi bu be bo pa pi pu pe po Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
  3. 3. ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 23↓ ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 2 3 ↓ 1 2 3 ↓ 1 2 3 ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ 23↓ ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 23↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 23↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 1 ↓ 2 1 ↓ 2 1 ↓ 2 2 3 1 ↓ 2 3 1 ↓ 2 3 kya kyu kyo sha shu sho cha chu cho nya nyu nyo hya hyu hyo mya myu myo rya ryu ryo gya gyu gyo ja ju jo bya byu byo pya pyu pyo Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

×