Tilrettelegging for adhd elev

5,340 views

Published on

Dette er en besvarelse i forbindelse med en spes.ped. oppgave på høgskolen i Akershus des 2007. det er fint hvos du kan bruke denne eller deler av den.

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tilrettelegging for adhd elev

 1. 1. Gruppeoppgave 4 Lese og skrivevansker Lærevansker Språk- og talevansker Synsvansker Hørselsvansker Bevegelsevansker Skjulte funksjonshemninger Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Sakkyndig vurdering Vedtak Bevilgninger Individuell oppfølgingsplan (IOP) Tilrettelegging Tilpasset opplæring Pedagogisk kartlegging Regelverk Prosedyrer , Spesial pedagogikk (spes. ped.) PPU HIAK 2007 Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 2. 2. Løsning av oppgave <ul><li>Vi løste oppgaven på følgende måte. </li></ul><ul><li>Vi lager et case der vi beskriver en elev. </li></ul><ul><li>Vi leter frem en del fakta om aktuelle kjennetegn. </li></ul><ul><li>Kikker på lovverket rundt spesialundervisning. </li></ul><ul><li>Utarbeider et veiledningsdokument </li></ul><ul><li>Utarbeider en lysbildefremvisning </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 3. 3. Erik 16 år <ul><li>Diagnose </li></ul><ul><li>ADHD </li></ul><ul><li>” Attention Deficit Hyperactivity Disorder” </li></ul><ul><li>(vansker med oppmerksomhet og hyperaktivitet) </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn Rælingen kommune
 4. 4. Case <ul><li>Reflektert gutt </li></ul><ul><li>En hyggelig gutt </li></ul><ul><li>Innsikt i egen sykdom </li></ul><ul><li>En nysgjerrig gutt </li></ul><ul><li>Trives i klassen </li></ul><ul><li>Trives best med praktisk arbeid. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn Erik 16 år <ul><li>En gutt med konsentrasjonsvansker </li></ul><ul><li>En gutt som lett mister motivasjon </li></ul><ul><li>En gutt som provoseres lett. </li></ul><ul><li>En gutt som trenger struktur og forutsigbarhet </li></ul>
 5. 5. To lærere i mange timer <ul><li>To lærere i full klasse </li></ul><ul><li>Dele hele klassen i to </li></ul><ul><li>Erik sammen med noen få andre elever </li></ul><ul><li>Erik alene med lærer </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn <ul><li>Sikre tilhørighet i klassen </li></ul><ul><li>Sikre sosial trening </li></ul><ul><li>Sikre læring </li></ul>
 6. 6. AD oppmerksomhets- og konsentrasjonssvikt HD hyperaktivitet, uro og impulshandlinger <ul><li>Tilleggsvansker : </li></ul><ul><li>adferdsproblemer (for eksempel, utagering, skulk, lovbrudd eller andre former for antisosial adferd), </li></ul><ul><li>helsemessige og psykosomatiske problemer (for eksempel, astma/allergi, epilepsi, migrene, magesmerter), </li></ul><ul><li>psykososiale problemer (konflikt i hjemmet eventuelt kombinert med foreldre som har egne problemer) </li></ul><ul><li>utviklingsproblemer (for eksempel, forsinket språkutvikling eller andre tegn på senmodning). </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 7. 7. ADHD <ul><li>Oppmerksomhetsvansker. </li></ul><ul><li>Personer med ADHD har gjerne problemer med å gjennomføre vanlige oppgaver som tar tid. Noen har sent tempo for bearbeiding av informasjon. </li></ul><ul><li>Gi en beskjed om gangen. </li></ul><ul><li>Gi beskjeder når du har blikkontakt med eleven. </li></ul><ul><li>Tilpass arbeidsoppgavenes omfang, vanskelighetsgrad, og lengden på arbeidsøktene. </li></ul><ul><li>Bruk læremidler og metoder som er motiverende å holde på med (spennende bøker, dataspill osv.). Evnen til egenmotivering er gjerne nedsatt. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 8. 8. ADHD <ul><li>Impulsivitet og hyperaktivitet. </li></ul><ul><li>Overse avvikende atferd som ikke volder problemer for eleven eller andre. </li></ul><ul><li>Ha noen tydelige og klare regler som du vet eleven kjenner til og forstår. </li></ul><ul><li>Bruk belønning for ønsket atferd. </li></ul><ul><li>Bruk ”learning by doing” – å lære gjennom aktiv handling, gjerne utenfor klasserommet. </li></ul><ul><li>Skift aktivitet før eleven blir svært urolig. </li></ul><ul><li>Unngå situasjoner og aktiviteter som erfaringsmessig forsterker uro og impulsivitet hos eleven. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 9. 9. ADHD <ul><li>Motivasjon / humør. </li></ul><ul><li>Bruk mye tid på det som eleven mestrer og er god til. </li></ul><ul><li>Ta utgangspunkt i elevens interesser, motivasjon, behov og faktiske ståsted. </li></ul><ul><li>Aksepter og ta hensyn til at yteevnen til eleven ofte varierer. </li></ul><ul><li>Avvent situasjoner og kom tilbake til eleven på et senere tidspunkt hvis han / hun ”låser” seg, for å unngå unødige konflikter og maktkamper. </li></ul><ul><li>Ha forståelse for elevens funksjonsvansker og hjelp ham / henne med å unngå å oppfatte seg selv som for eksempel lat eller slem. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 10. 10. ADHD <ul><li>Organisering. </li></ul><ul><li>Det kan være nyttig med dobbelt sett av skolesaker (et på skolen og et hjemme) for å avhjelpe hyppig glemming. Bruk belønningssystemer for å hjelpe eleven til å fokusere på å huske hva det skal ha med seg. </li></ul><ul><li>Bruk dagsplaner og plan for den enkelte time i tillegg til ukeplaner. </li></ul><ul><li>Lag en oppskriftsbok som eleven kan bruke for å finne ut hvordan ting skal gjøres (faglige oppgaver, praktiske gjøremål osv.). </li></ul><ul><li>Bruk tekniske hjelpemidler (kalkulator, PC, ark med store ruter og lignende.). </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 11. 11. Opplæringsloven kapittel 5 <ul><li>§ 5-1 Rett til spesialundervisning </li></ul><ul><li>Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesiaolundervisning. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn <ul><li>§ 5-3. Sakkunnig vurdering </li></ul><ul><li>Før det kan fattes et vedtak om spesialundervisning skal en sakkyndig vurdere: </li></ul><ul><ul><li>Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke lærevansker og andre forhold ved eleven som er viktig for eleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva som er realistiske opplæringsmål for eleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud </li></ul></ul><ul><ul><li>Om det ordinære opplæringstilbudet kan hjelpe eleven. </li></ul></ul><ul><li>§ 5-5. Unntak fra reglene om innholdet i opplæringen </li></ul><ul><ul><li>Reglene om innholdet I opplæringen gjelder for spesialundervisning så langt de passer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal utarbeides IOP for elever som får spesialundervisning, denne skal inneholde mål for opplæringen og innholdet I opplæringen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolen skal hvert halvår utarbeide en oversiket over opplæringen eleven har fått, og en vurdering av elevens utbytte av undervisningen </li></ul></ul>Lovdata.no
 12. 12. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven). <ul><li>§ 4-1. Opplysning, råd og veiledning. </li></ul><ul><li>Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn <ul><li>§ 4-2. Tjenester. </li></ul><ul><ul><li>De sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand og opplæring, og personlig assistanse til de som har særlig behov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker, </li></ul></ul><ul><li>§ 4-3a. Rett til individuell plan </li></ul><ul><ul><li>Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, </li></ul></ul>Lovdata.no
 13. 13. Stortingsmelding 16 ”… og ingen sto igjen” <ul><li>Utdrag fra, </li></ul><ul><li>Kunnskapsminister Øystein Djupedals innlegg på Nasjonal konferanse om Kunnskapsløftet i regi av Pedagogisk Psykologisk Senter i Karmøy, 27.03.07, Haugesund. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn <ul><li>Målet med stortingsmeldingen er å sikre at </li></ul><ul><ul><li>alle skal tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å skape gode liv      </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen skal gå ut av grunnskolen uten grunnleggende ferdigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle skal få dokumentert kompetanse fra videregående opplæring </li></ul></ul>Regjeringen.no
 14. 14. Mål med undervisningen <ul><li>Elevene skal lære om og finne fram i og bruke HMS datablader </li></ul><ul><li>De skal vite hvilke innformasjon et datablad inneholder </li></ul><ul><li>Elevene skal kjenne til de vanligste symbolene som blir brukt i datablader. </li></ul><ul><li>De skal kjenne til hva YL-grupper er og hva denne informasjonen forteller oss. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn Arbeidstilsynet
 15. 15. Undervisningen <ul><li>Læreren legger frem planen for dagen/timene. </li></ul><ul><li>Bruker de kjemikaliene som er på skolen. </li></ul><ul><li>Deler opp undervisningen med teori og praksis/oppgaveløsing. </li></ul><ul><li>Deler opp elevene grupper. </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 16. 16. Undervisningen <ul><li>Erik </li></ul><ul><li>Har mulighet til å forlate undervisningen ved behov. </li></ul><ul><li>Har mulighet til å bruke grupperom for å få ro. </li></ul><ul><li>Medbestemmelse </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn
 17. 17. Vurdering av egen undervisningen Evaluering/refleksjoner <ul><li>Hvordan fungerte denne måten å legge opp undervisningen </li></ul><ul><li>Hva kan vi gjøre andelenes neste gang </li></ul>Arnt, Asbjørn, Liv, Thorbjørn YouTube

×