การเขียนผังงาน (280653)

2,552
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,552
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนผังงาน (280653)

 1. 1. การออกแบบโปรแกรม <ul><li>ขั้นตอนการแก้ปัญหา </li></ul><ul><ul><li>การนิยามปัญหา (Problem definition) </li></ul></ul><ul><ul><li>การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) </li></ul></ul><ul><ul><li>การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm design) </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโปรแกรม (Program development) </li></ul></ul><ul><ul><li>การทดสอบโปรแกรม (Program Testing) </li></ul></ul>
 2. 2. การนิยามปัญหา <ul><li>ขั้นตอน </li></ul><ul><ul><li>What is the problem? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปัญหาคืออะไร เราต้องเข้าใจปัญหาก่อน หรือเข้าใจโจทย์ก่อน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลลัพธ์คืออะไร </li></ul></ul></ul>
 3. 3. การวิเคราะห์ปัญหา <ul><li>สิ่งที่ต้องพิจารณา </li></ul><ul><ul><li>Input ? ( พิจารณาจาก Output) </li></ul></ul><ul><ul><li>Output? ( พิจารณาอันดับแรก ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Process ( ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ ) </li></ul></ul>Process Input Output Input 1 2 3
 4. 4. แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา <ul><li>การวิเคราะห์ปัญหา </li></ul>วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา
 5. 5. แนวความคิดเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา <ul><li>การวิเคราะห์ปัญหา </li></ul>วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา ต้องการทราบพื้นที่สี่เหลี่ยม ความกว้าง และ ความสูง ของสี่เหลี่ยม Input w,h Area = w * h Display Area
 6. 6. การเขียนอัลกอริธึม (Algorithms) <ul><li>อัลกอริธึม </li></ul><ul><ul><li>หมายถึง คำอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา (Process) </li></ul></ul><ul><li>ขั้นตอนการพัฒนาอัลกอริธึม </li></ul><ul><ul><li>แตกปัญหาออกเป็นงานๆ หรือเป็นชิ้นใหญ่ก่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>มองความสัมพันธ์ระหว่างงาน ว่างานใด ควรทำก่อน หรืองานใดทำทีหลัง หรือมีเงื่อนไขอย่างไร หรือต้องทำซ้ำ ตลอดจนวิธีติดต่อระหว่างกันของงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>จากนั้น พัฒนาวิธีแก้ปัญหา แต่ละส่วนลงไปในรายละเอียด </li></ul></ul>
 7. 7. การพัฒนาอัลกอริธึม <ul><li>การวิเคราะห์งาน </li></ul><ul><ul><li>example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของสมการ </li></ul></ul><ul><ul><li>y = x^2 + 2x +10 </li></ul></ul><ul><ul><li>วิเคราะห์งานได้ดังนี้ : </li></ul></ul><ul><ul><li>output : แสดงค่า y </li></ul></ul><ul><ul><li>input : รับค่า x ( อาจรับจาก keyboard หรือกำหนดค่าในโปรแกรม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Process: แบ่งงานเป็น 3 งาน คือ </li></ul></ul><ul><ul><li>1. งานรับค่า x จากแป้นพิมพ์ </li></ul></ul><ul><ul><li> 2. งานคำนวณ y = x*x + 2*x + 10 </li></ul></ul><ul><ul><li> 3. งานพิมพ์ค่า y </li></ul></ul>
 8. 8. การพัฒนาอัลกอริธึม <ul><li>เครื่องมือใช้เขียนอัลกอริธึม </li></ul><ul><ul><li>รหัสเทียม (Pseudo code) </li></ul></ul><ul><ul><li>ผังงาน (Flow chart) </li></ul></ul><ul><li>ข้อดีของรหัสเทียม </li></ul><ul><ul><li>แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย </li></ul></ul><ul><li>ข้อดีของผังงาน </li></ul><ul><ul><li>อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้ </li></ul></ul>
 9. 9. สัญลักษณ์ในผังงาน จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุด อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงผล ประมวลผล ตัดสินใจ แฟ้มข้อมูล จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน โปรแกรมย่อย แสดงผลทางหน้าจอ แสดงทิศทางการประมวลผล พิมพ์ผลทางเครื่องพิมพ์ START STOP
 10. 10. โปรแกรมเขียนผังงาน <ul><li>โปรแกรมวาดแผนผัง </li></ul><ul><ul><li>Visio </li></ul></ul><ul><ul><li>Power Point </li></ul></ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul><ul><li>โปรแกรมสร้าง code จาก flowchart </li></ul><ul><ul><li>Magic Flowchart </li></ul></ul><ul><ul><li>devFlowCharter </li></ul></ul>
 11. 11. การพัฒนาอัลกอริธึม <ul><ul><li>example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของสมการ </li></ul></ul><ul><ul><li>y = x^2 + 2x +10 </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>3. จงเขียนผังงานแสดงการหาเศษเหลือ สมมุติว่ามีเงิน N บาท </li></ul><ul><li>ต้องการทราบว่ามีใบละ 100 ใบ 50 ใบ 20 เหรียญ 10 เหรียญ </li></ul><ul><li>และ เหรียญ 1 บาท อย่างละกี่อัน </li></ul><ul><li>เช่น N = 256 บาท </li></ul><ul><li>100 มี 2 </li></ul><ul><li>50 มี 1 </li></ul><ul><li> 5 มี 1 </li></ul><ul><li>1 มี 1 </li></ul>แบบฝึกหัด

×