Dhv presentatie

0 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dhv presentatie

  1. 1. 9/13/2010 Bouwen in de dagelijkse dynamiek van een ziekenhuis Presentatie “bouwen in de dagelijkse dynamiek van een ziekenhuis” Netwerkbijeenkomst Ziekenhuisvastgoed: Kansen voor vastgoed en FM? Willem van Dalen en Johan de Groot 9 september 2010 Voorstellen Presentatie Willem van Dalen Johan de Groot 1. DHV Vastgoed Strategisch adviseur Senior projectmanager 2. De opdracht 3. De aanpak 4. De praktijk 5. 5 Het H t resultaat lt t foto 6. De Succesfactoren foto 7. Ruimte voor vragen en discussie DHV Holding DHV – Unit Vastgoed • 200 medewerkers gespecialiseerd in Vastgoed • Advies, projectmanagement en • Wereldwijd actief Vastgoedmanagement BU Vastgoed • 5.500 medewerkers • Korte lijnen • Verbonden door een gezamenlijke missie, kernwaarden en projecten • Kennis van alle fasen van ontwerp, bouw en beheer • Opgericht in 1917 Vastgoed- en Bouwproject Vastgoed- • 5.500 mdw. (2.500 in NL), management Huisvestings management advies netto omzet € 481 mio in 2009 1
  2. 2. 9/13/2010 De opdracht De aanpak • Zoek een optimale locatie op het terrein van het UMC Utrecht • Inventarisatie activiteiten 7 Tesla voor de huisvesting van de 7 Tesla MRI-scanner Mensen en dieren Scans + onderzoek • Realiseer huisvesting voor de 7 Tesla • Inventarisatie specificaties 7 Tesla Programma van Eisen huisvesting • VO, DO en Bestek • Aanbesteding • Directievoering • Communicatie Opdrachtgevers: UMC Utrecht Bouw- & Ruimtemanagement Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire geneeskunde De praktijk Het resultaat • Oplevering binnen tijd en budget S-A S-B S-C S-D S-E S-F S-G S-H S-I S-J S-K S-L S-M S-N 3500 3 500 3 500 3 500 3500 3 500 3 500 3 500 3500 3500 3 500 3 500 3 500 • Goede locatie, logistiek S-3 a P lu vi a- he melwaterafvo er systeem 3000 aanli jnvoorziening d il ata e A ti a di l atatie dil ata e ti • ‘Mooi’ gebouw voor deze bijzondere MRI-scanner A 9 100 P lu via-he melwaterafvoersysteem 3000 3 000 A aanlijn vo orziening R E NV O O I m a t e r i a l en a anh aa kv oor zi e ni n lad e g dr dro og g es tapeld g ev elme tselwerk isolatie A BO WBD kalkz an ds te en 100mm in m 60 kalkz an ds te en 214mm 440 20 44 0 460 syste emwand 1 25 m ( gipsplaat) m S-2 5G 5G syste emwand 1 25 m ( Fe rmacell) m 3 415+ 6 80 teg el werk al u mi ni u m tra p, bo rdese b lustrad n a e 185 0 alu mi n u t ra i m p bra nd sc he id ing 30 min utenWBDBO bra nd sc he id ing 60 min utenWBDBO bergi ng deur ze lfsluitend S.01 .02 4775 32 .4 m valdo rpel pla f. - - combi b ra nd slanghaspelkast al um i ni um b stra e alu d Pb 3415+ e ele ct rische d eu rd ranger 12 00 3300 2 14 6 786 440 $ nooddeurb eslag alu mi ni u tra m p verlicht transparan t met vl uc htri chting technie kr uimte S .01 .01 c en 9 100 3 0.2 m 1 0020 9100 54 00 1 20 0 i so 120 0 ter pla f. 5G 5G T1 verlicht transparan t nooduitgang 1 25 2 900+ A 3665+ 1 20 0 l u i k i n d kvlo r a e 4240 l i c htk oep e i nd l ak al u m i ni um b l u e a strad A N 18 50 5G 5G PEIL = 3,35 m + NAP 44 0 20 S-1 460 440 4 40 2 4500 440 2 5380 P A Je 11-12 -2006 d ive rse wijzigin gen, zie wijzigingspijlen wijz. g et. datum o m ch rijving s opdra ch tg ev er: pro je ct Laan de r VN 9 v est igi ngen postbus 298 D or dre c ht Rotterdam 3300 AG D ordr echt tel efoon (0 78 )6 33 0660 tel efax (0 78 )6140071 a rc hi te ct uu r en b ou wv oo rb er eiding e-mail eg m rc hite ct en @e gm.nl a fase p roj ec tnummer Bouwv oorbereiding 05169.00 omschrijving g ete kend c on trole 1e verdiepi ng Je datum s chaal f ormaat T E K E N I N G NU M M E R fase b ouw deel ve rd i eping nu mmer wij z. 07- 12-2006 1: 50 A0 - - - - plotview 9 Succesfactoren Ruimte voor vragen en discussie • Communicatie • Live webcam • Strakke sturing • Nauwe samenwerking met medewerkers Facilitair Bedrijf UMC Utrecht 2
  3. 3. 9/13/2010 Dank voor uw aandacht 3

×