ศาสนาเปรียบเทียบ

33,696 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
33,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
234
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ศาสนาเปรียบเทียบ

  1. 1. ใบความรู้ ระดับ ม.6 เรื่อง ศาสนา ประเภทของศาสนา ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติสาหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยพระมหากษัตริยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสาคัญ และมีคนนับถือมาก ์ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ศาสนาเดิมของศาสดา โมเสส เคยนับถือศาสนาอียิปต์โบราณ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือเปลี่ยนศาสนามาเป็นยิวเมื่อพบองค์พระเจ้าที่ถ้าแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้า เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาแรกประสูติที่นับถือ ประกาศศาสนา คือพุทธศาสนาเมื่อตรัสรู้ เมื่อ 35 พรรษา พระเยซูคริสตเจ้า เคยนับถือศาสนาศาสนายิว เป็นศาสนาแรกสมภพที่นับถือ เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์เมื่อสั่งสอนประชาชนประมาณพระชนม์ 30 พรรษา(ความจริงพระองค์ยังไม่ใช่คริสต์อะไรหรอก ยังถือว่าเป็นยิว แต่ต่อมาศาสนาคริสต์กับยิว แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวยิวที่เชื่อในองค์พระเยซูเรียกว่าชาวคริสต์) ท่านนบีมูฮีมหมัด เคยนับถือศาสนาพื้นเมืองอาหรับที่ชื่อว่า กุยร็อยช์เป็นศาสนาที่เคารพรูปเคารพ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ เปลี่ยนศาสนาเมื่อเริ่มประกาศธรรมเมื่ออายุ 40 ปี ท่านคุรุนานัค เคยนับถือศาสนาฮินดูแต่อยู่ในสังคมของชาวมุสลิม เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ (ฮินดูและมีความรู้เรื่องของชาวมุสลิมอยู่ด้วย) เปลี่ยนศาสนาที่หายตัวไป เมื่ออายุ 30 ปี ไม่กี่วันต่อมาเขาก็กลับมา และเป็นชาวสิกข์
  2. 2. ความสาคัญของศาสนา 1. บอกถึงหลักอภิปรัชญา ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร และจะเป็นเช่นไร 2. สอนหลักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน 3. ให้รู้จักการดาเนินชิวิตเช่นไรจึงจะถูกต้อง 4. มีเป้าหมายในชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เกิดมาเพื่อกิน และเสพกามเท่านั้น 5.หลักศรัทธา ว่าทาดีได้รางวัลคือขึ้นสวรรค์ ทาชั่วได้โทษคือตกนรก ทาให้แม้จะลับตาคนไร้กฎหมายก็ไม่ทาชั่วทาแต่ดี 6. เป็นที่พึ่งทางใจ ในยามชีวิตประสบปัญหาสิ้นหวัง ไร้กาลังใจ หรือปลอบประโลม ผู้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก 7. เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีองค์ประกอบของศาสนา 1. สิ่งเคารพสูงสุด คือผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนาคาสอนไปเผยแผ่ 2. ศาสดา 3. คัมภีร์ 4. ผู้สืบทอด 5. ศาสนสถาน 6. สัญลักษณ์ 7. พิธีกรรม
  3. 3. ประเภทของศาสนา เทวนิยม เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย หรือเรียกกันว่าพระเจ้า มีพระเจ้าสูงสุด เพียงพระองค์เดียว พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งและเชื่อกันว่าพระเจ้าอาจติดต่อมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น พระอัลเลาะห์ทรงติดต่อกับท่านนบีมุฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ ทรงติดต่อกับ ท่านโมเสส และพระเยซูส่วนบางศาสนาก็นับถือพระเจ้า หรือเทพเจ้าหลายองค์ อย่าง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่าพระเจ้าอวตารแยกเป็น3องค์ เป็นต้น ศาสนาแบบเทวนิยม ได้แก่  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  ศาสนายูดาย  ศาสนาซิกข์  ศาสนาบาไฮ (ในอาณาจักรเปอร์เซีย ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศ อิหร่าน )  ศาสนาโซโรอัสเตอร์ เกิดขึ้นในเปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจุบัน)  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดที่ดินแดนชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธศาสนา ซึ่งไม่ปรากฏว่าใครเป็นศาสดา อเทวนิยม ศาสนาประเภทนี้ ไม่เชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้า โดยเชื่อว่าโลกและสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองตามกฎของธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย ศาสนาประเภทนี้ ได้แก่  ศาสนาพุทธ  ศาสนาเชน ศาสนานี้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
  4. 4. ศาสนาในโลกปัจจุบัน  ศาสนาคริสต์  ศาสนาซิกข์ o โรมันคาทอลิก o นานักปันถิ o โปรเตสแตนต์ o ขาลฺสา o ออร์ทอดอกซ์ o นิลิมเล  ศาสนาอิสลาม  ศาสนายิว o สุหนี่ o ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซี) o ชีอะห์ o โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู o นักพรต (เอสเซเนส) o ไศวะ  ศาสนาเชน o ไวษณพ o ทิคัมพร o ศักติ o เศวตัมพร  ศาสนาพุทธ  ศาสนาโซโรอัสเตอร์ o เถรวาท o กัทมิส o มหายาน o ชหันชหิส ศาสนาบาไฮลัทธิ : ชินโต : ขงจื๊อ : เต๋า : วูดู : พุทธตันตระ : ลัทธิหัวเหา : ลัทธิเก๋าได่ : ลัทธิมาณีกี : ลัทธิโอมชินริเกียว : ลัทธิชอนโดเกียว
  5. 5. ตารางเปรียบเทียบศาสนา ชื่อศาสนา ศาสดา ฉายาพระองค์ คัมภีร์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ ศาสนา ไม่มีพระ ไตรเพท โอม พราหมณ์ ศาสดา -ฮินดู พระพุทธ พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ธรรมจักร ศาสนาศาสนาอิสลาม นบีมุฮัมมัด อัลกุรอาน พระจันทร์ เสี้ยว กับ ดาวคริสต์ศาสนา พระเยซู ไบเบิล ไม้กางเขน ศาสนาซิกข์ คุรุนา ครันสถาหิพ ดาบไขว้ นักเทพ

×