บทที่ 1 โครงสร้างผลึกของแข็ง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

บทที่ 1 โครงสร้างผลึกของแข็ง

on

 • 20,122 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,122
Views on SlideShare
20,122
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
175
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอบคุณครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอบคุณครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

บทที่ 1 โครงสร้างผลึกของแข็ง บทที่ 1 โครงสร้างผลึกของแข็ง Presentation Transcript

 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา บทที่ 1 โครงสร้างผลึกของแข็ง 1.1 สารกึ่งตัวนำ 1.2 ชนิดของของแข็ง 1.3 เนื้อแลททิซ 1.4 พันธะอะตอม 1.5 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 1.6 การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ 1.7 ทบทวนเนื้อหา
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าอยู่
  • ระหว่างตัวนำ และฉนวน เป็นวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์โดยทั่วไป
  • ตัวอย่าง
  • (i) ตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง เหล็ก สังกะสี
  • (ii) ฉนวนไฟฟ้า เช่น แก้ว ยาง พลาสติก
  • (iii) สารกึ่งตัวนำ เช่น Silicon, Germanium
  • คุณสมบัติที่น่าสนใจของสารกึ่งตัวนำ
  • (i) ความเป็น ตัวนำไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ก ล่าวคือ ที่อุณหภูมิศูนย์
  • เคลวิน สารกึ่งตัวนำจะไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านเลย เพราะเนื้อวัสดุเป็น ผลึก
  • โควาเลนต์ ซึ ่งอิเล ็ กตรอนทั้ง หลายจะถูกตรึงอยู่ในพันธะโควาเลนต์หมด
  • แต่ในอุณหภูมิธรรมดา อิเล็กตรอน บางส่วนมีพลังงาน เ นื่องจากคว ามร้อนมาก
  • พอที่จะหลุดไปจากพันธะ ทำให้เกิดที่ว่างขึ้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นสาเหตุ
  • ให้สารกึ่งตัวนำ นำไฟฟ้าได้
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • การนำไฟฟ้าของฉนวน ตัวนำ และสารกึ่งตัวนำ
  รูปที่ 1 แถบพลังงานของ (a) ฉนวน (b) ตัวนำ และ (c) สารกึ่งตัวนำ (a) (b) (c)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ประเภทของสารกึ่งตัวนำ
  • (i) ธาตุเดี่ยว (Elemental semiconductors)
   • โดยส่วนมากเป็นธาตุหมู่ IV ที่อยู่ในตารางธาตุ
   • ตัวอย่างเช่น Silicon, Germanium
  • (ii) สารกึ่งตัวนำแบบสารประกอบ (Compound semiconductors)
   • เป็นการนำเอาธาตุหมู่ III และหมู่ V มาผสมกัน
   • ตัวอย่างเช่น Indium arsenide (InAs), Gallium phosphide (GaP)
  • สารกึ่งตัวนำที่เกิดจากสารประกอบของธาตุ 3 ชนิด
   • เราสามารถสร้างสารกึ่งตัวนำ ประเภทสารประกอบได้จากธาตุ 3 ชนิด
  • ซึ่งเรียกว่า เทอร์นารี่ (Ternary)
   • ตัวอย่างเช่น Al x Ga 1-x As ซึ่ง x แสดงเป็นค่าตัวเลขเศษส่วนขององค์
  • ประกอบเลขอะตอมมิคที่ต่ำกว่า
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา ตารางธาตุ (Periodic Table)
  • Elemental semiconductors
  • Si Silicon
  • Ge Germanium
  • Compound semiconductors (III+V)
  • InAs Indium arsenide
  • GaP Gallium phosphide
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ชนิดของของแข็ง
  • (i) อะมอร์ฟัส (Amorphous)
   • เป็นสารที่มีส่วนของความเป็นระเบียบของการจัดเรียงตัวของ
  • โมเลกุลอยู่ น้อยมาก
   • ตัวอย่างเช่น Glass
  รูปที่ 2 แสดงการจัดเรียงตัวของอะมอร์ฟัส (a) ลักษณะการจัดเรียงตัวของผลึกของอะมอร์ฟัส (b) ตัวอย่างของอะมอร์ฟัส (a) (b)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ชนิดของของแข็ง
  • (ii) ผลึกหลายรูป (Polycrystalline)
   • เป็นสารที่มีส่วนของความเป็นระเบียบของการจัดเรียงตัวของอะตอม
  • หรือโมเลกุลแต่ละรูปสูงกว่าอะมอร์ฟัส
   • บริเวณของผลึกที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเรียกว่า
  • เกรน (grain)
  รูปที่ 3 แสดงการจัดเรียงตัวของผลึกหลายรูป ( Polycrystalline) grain
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ชนิดของของแข็ง
  • (iii) ผลึกรูปเดี่ยว (Single crystal)
   • เป็นสารที่มีความเป็นระเบียบของอะตอม หรือโมเลกุลสูงมาก
  • ตลอดทั้งเนื้อสาร
   • ข้อดีของผลึกรูปเดี่ยว คือจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหนือกว่าสาร
  • ชนิดอื่น เพราะขอบเขตของเกรนจะทำลายคุณสมบัติทางไฟฟ้า
  • ให้ลดลง
  รูปที่ 4 แสดงการจัดเรียงตัวของผลึกรูปเดี่ยว (a) ลักษณะการจัดเรียงตัวของผลึกของผลึกรูปเดี่ยว (b) zinc blende (a) (b)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • แลททิซ (Lattice)
   • คือการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึกที่มีลักษณะเป็นช่วงที่เป็นระยะ
  • เท่า ๆ กัน ซึ่งบางทีอาจเรียกว่าโครงร่างผลึก
   • แลททิซสามารถจัดจำแนกได้ตามลักษณะของสมมาตรของการจัด
  • เรียง โดยแบ่งเป็น 7 lattice systems และ 14 Bravais lattices
  รูปที่ 5 ลักษณะการจัดเรียงตัวของ Lattice ที่สมบูรณ์
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • เซลพื้นฐาน และยูนิตเซล
   • เราแทนตำแหน่ของอะตอมที่กระจายในเนื้อสารคล้ายร่างแห หรือ
  • โครงข่าย ซึ่งเป็นจุด และเรียกจุดเหล่านี้ว่า แลททิซ
   • การเกิดโครงข่ายของแลททิซ สามารถอธิบายได้อย่างง่าย ๆ ด้วย
  • การย้ายจุดแต่ละจุดแลททิซ
   • โครงร่างผลึกเดี่ยวใน 2 มิติสามารถอธิบายได้โดยการย้ายจุดไป
  • ตามแนวนอนด้วยระยะ a 1 และทางแนวตั้งด้วยระยะ b 1
  รูปที่ 6 โครงร่างผลึกรูปเดี่ยวใน 2 มิติ
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • เซลพื้นฐาน และยูนิตเซล
   • แลททิซใน 3 มิติ จะมีการเรียงตัวซ้ำ ๆ กันของกลุ่มอะตอม จึงไม่
  • จำเป็นต้องมีการพิจารณาแลททิซทั้งหมดสามารถพิจารณาแค่ยูนิตพื้นฐาน
  • ที่มีการเรียงตัวซ้ำ ๆ กัน
   • ยูนิตพื้นฐานเล็ก ๆ ที่มีการเรียงตัวซ้ำ ๆ กัน เรียกว่า
  • ยูนิตเซล (unit cell) และเรียกยูนิตเซลที่เล็กที่สุดว่า เซลปฐมภูมิ (primitive cell)
  รูปที่ 7 ยูนิตเซลที่เป็นไปได้แบบต่าง ๆ ของโครงร่างผลึกรูปเดี่ยวในสองมิติ
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ยูนิตเซลสามมิติ
   • ความสัมพันธ์ระหว่างเซล และแลททิซ ถูกกำหนดด้วยเวคเตอร์
  • สามเวคเตอร์ คือ a, b และ c โดยเวคเตอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกัน
   • ทุก ๆ จุดในแลททิตสามารถเขียนในรูปเวคเตอร์ได้ดังต่อไปนี้
      • r = p a +q b +s c
  รูปที่ 8 รูปทั่วไปของยูนิตเซลปฐมภูมิ (primitive unit cell) a
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • โครงสร้างผลึกแบบต่าง ๆ
   • แบ่งออกเป็น 7 lattice systems และ 14 Bravais lattices
  รูปที่ 9 Lattice systems
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (1) Cubic systems
  รูปที่ 10 Cubic system (a) Simple cubic (b) body-centred cubic (c) face-centred cubic (a) SC (b) BCC (c) FCC
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (2) Tetragonal systems
  รูปที่ 11 โครงสร้างแบบ Tetragonal (a) Simple (b) Body centred
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (3) Orthorhombic system
  (a) Simple (b) Base-centred (c) Body-centred (d) Face-centred รูปที่ 12 โครงสร้างแบบ Orthorhombic
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (4) Rhombohedral systems
  รูปที่ 13 โครงสร้างแบบ Rhombohedral
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (5) Monoclinic systems
  รูปที่ 14 โครงสร้างแบบ Monoclinic (a) Simple (b) Based centred
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (6) Triclinic systems
  รูปที่ 15 โครงสร้างแบบ Triclinic
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Lattice systems
  • (7) Hexagonal systems
  รูปที่ 16 โครงสร้างแบบ Hexagonal
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • โครงสร้างผลึกกับคุณสมบัติบางอย่างของสาร
   • จากโครงสร้างผลึกของสาร และมิติของสารนั้น เราสามารถหา
  • คุณสมบัติบางอย่างของสารนั้นได้ เช่น ความหนาแน่นของอะตอมต่อปริมาตร
  • คำถาม
  • พิจารณาผลึกรูปเดี่ยวแบบลูกบาศก์ (body-centred cubic)
  • จงคำนวณว่าใน 1 cm 3 จะประกอบไปด้วยจำนวนอะตอม
  • ทั้งหมดกี่อะตอม ( กำหนดให้ค่าคงที่ของผลึก a = 5 Å )
  a = 5 Å ( Ans 1.6x10 22 atoms/cm 3 )
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ระนาบผลึก และดัชนีมิลเลอร์ (Crystal planes and Miller indices)
   • ระนาบผลึกสามารถพิจารณาได้จากจุดตัดของระนาบตลอดแกน
  • a, b, c ที่ใช้อธิบายกับแลททิซ
  รูปที่ 17 ระนาบโครงร่างผลึก
  • หลักการหาระนาบผลึก
  • (i) พิจารณาจัดตัดของระนาบตาม
  • แกน x, y, z และเขียนในรูปของส่วน
  • กลับของจุดเหล่านั้น
  • (ii) คูณด้วยจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด
  • ที่สามารถปรับให้จุดตัดทั้ง 3 จุด
  • อยู่ในรูปของจำนวนเต็ม
  • (iii) เขียนตัวเลขเหล่านี้อยู่ในรูป
  • (h,k,l) ซึ่งเรียกเลขเหล่านี้ว่า
  • “ ดัชนีมิลเลอร์”
  x y z (2,3,6)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ตัวอย่างระนาบผลึกที่มักกล่าวถึงบ่อย ๆ ในสารกึ่งตัวนำ
   • เหตุผลอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องกลับค่าตัวเลขจุดตัดแกน แล้วจึง
  • จะได้ดัชนีมิลเลอร์ ก็เพราะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงค่าอนันต์ที่เกิดขึ้น ในกรณี
  • ที่ระนาบขนานกับแกน ดังจะเห็นจากตัวอย่างข้างล่างนี้
  รูปที่ 18 ระนาบผลึก 3 แบบ (a) (100) (b) (110) (c) (111)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • ทิศทางของระนาบผลึก
   • ทิศทางของระนาบผลึกถูกกำหนดด้วยชุดของตัวเลขจำนวนเต็ม
  • 3 ตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเวคเตอร์ในทิศทางนั้น
   • สัญลักษณ์ของทิศทางของระนาบผลึก คือ [hkl]
  รูปที่ 19 ระนาบผลึกที่อยู่ในทิศทาง [111]
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • คำถาม ความหนาแน่นของอะตอมในระนาบ
  • พิจารณาผลึกรูปเดี่ยวแบบ FCC (Face-centred cubic)
  • จงคำนวณความหนาแน่นของอะตอมต่อพื้นที่ในระนาบ
  • (110) ( กำหนดให้ค่าคงที่ของผลึก a = 5 Å )
  (a) (b) รูปที่ 20 (a) ระนาบ (110) ในผลึกเดี่ยวแบบ FCC (b) อะตอมที่ถูกตัดผ่านในระนาบ (110) ( Ans 5.66x10 -4 atoms/cm 2 )
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำที่ควรรู้จัก
  • (1) Rock-salt structure
  • (2) Diamond structure
  • (3) Zinc-blende structure
  • (4) Wurtzite structure
  • (5) Perovski structure
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (1) Rock-salt structure
   • ตัวอย่างเช่น PbS, MgO
  รูปที่ 21 โครงสร้างผลึกแบบ Rock-salt structure (a) NaCl (b) CsCl
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (1) Rock-salt structure
   • โครงสร้างแบบ Rocksalt ประกอบ ไปด้วยโครงสร้างแบบ FCC
  • ด้วยค่าคงที่ผลึก a และประกอบไปด้วยอะตอมต่างชนิดกัน
   • ตัวอย่างเช่น NaCl : Cl อยู่ที่ตำแหน่ง (0,0,0) และ Na อยู่ที่
  • ตำแหน่ง (1/2,1/2,1/2) a
  (a) NaCl (b) CsCl
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (2) Diamond structure
   • ตัวอย่างเช่น C, Ge, Si
  รูปที่ 21 Diamond structure
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (2) Diamond structure
     • The diamond structure has the FCC lattice.
     • The base consists of two identical atoms at (0,0,0) and
  • (1/4, 1/4, 1/4) a .
     • Each atom has a tetrahedral configuration.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (3) Zinc-blende structure
   • Many compound semiconductors, such as GaAs, InAs,
  • AlAs, InP, GaP and their alloys crystallize in their zinc-blende
  • structure.
  Unit cell of zinc-blende structure
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (3) Zinc-blende structure
     • The zinc-blende structure has a FCC lattice with
  • a diatomic base.
     • The metal atom is at (0,0,0) and the nonmetal atom is
  • at (1/4, 1/4, 1/4) a
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (3) Zinc-blende structure
     • Thus the cation and anion sublattices are shifted with
  • respect to each other by a quarter of the body diagonal of the
  • FCC lattice.
     • The atoms are tetrahedrally coordinated, for example
  • ZnS, a Zn atom is bonded to four S atoms and vice versa.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (4) Wurtzite structure
   • The wurtzite structure is also called hexagonal
  • structure
   • Many important semiconductors with large band-gaps
  • crystallize in the wurtzite structure such as GaN, InN, CdSe, ZnS
  Top view Side view
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (4) Wurtzite structure
     • It consists of a hcp lattice with a diatomic base.
     • The c/a ratio is typically deviated from the ideal value
  • c/a=1.633
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (4) Wurtzite structure
     • The Zn atom is located at (0,0,0), the S atom at
     • This corresponds to a shift of 3/8c along the c -axis.
     • This factor is called cell-internal parameter u .
     • For the ideal wurtzite structure it has the value of
  • u=0.375.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (4) Wurtzite structure
     • The c/a ratio is typically deviated from the ideal value
  • c/a=1.633
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (4) Wurtzite structure vs Zinc-blende structure
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (5) Perovskite structure
   • The perovskite structure is relevant for ferroelectric
  • semiconductors such as calcium titanate (CaTiO 3 )
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (5) Perovskite structure
   • For example Barium titanate (BaTiO 3 )
   • It is cubic with Ba ions (charge state +2) on the corner
  • of the cube, the O ions (2-) on the face centres and Ti (4+) in
  • body centre.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (5) Perovskite structure
   • The lattice is simple cubic, the base is Ba at (0,0,0).
   • O ions are at (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2).
   • Ti ion is at (1/2,1/2,1/2).
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (5) Perovskite structure
   • The ferroelectric polarization is typically evoked by
  • a shift of negatively and positively charged ions relative to each
  • other.
   • Perovskites are also important for high-temperature
  • superconductivity.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Bonds
  • The positively charged atomic nuclei and the electrons in the
  • atomic shells of the atoms making up the semiconductors are in
  • binding state.
  • Several mechanisms can lead to such cohesiveness.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Bonds
  • Covalent bonds
  • (a) electron-pair bond
  • (b) sp 3 bonds
  • (c) sp 2 bonds
  • Ionic bond
  • Mixed bond
  • Metallic bonding
  • van-der-Waals bonds
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (1) Covalent bond : (a) electron-pair bond
  • The covalent bond of two hydrogen atoms in H 2
  • molecule can lead to a reduction of the total energy of the
  • system compared to two-single atom.
  • For fermions (electrons have spin 1/2) the two-particle
  • wave function of electrons A and B must me an
  • antisymmetric (Pauli principle) :
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • The wave function of each electron has degree of
  • freedom in real space (r) and spin
  • The two-particle wave function of the molecule is
  • nonseparable and has the form :
  • The binding state has a wave function with a symmetric
  • orbital and antiparallel spins
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (1) Covalent bond : (b) sp 3 bonds
  • Elements from group IV of the periodic table (C, Si, Ge)
  • have 4 electrons on the outer shell.
  • To illustrate, C has the electron configuration :
  • For an octet configuration binding to four other electrons would be optimise.
  • This occurs through the mechanism of sp 3 hybridyzation.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • sp 3 hybridization
  • First, one electron of the configuration is brought
  • into a p orbital. Such that, the outermost shell contains one
  • orbital each.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • sp 3 hybridization
  • The energy necessary for this step is more than regained
  • in the subsequent formation of covalent bonds.
  • The four orbital can be reconfigured into four other wave
  • functions, the sp 3 hybrids.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา sp 3 hybridization
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา sp 3 hybridisation
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • sp 3 hybridization
  • The covalent bond of a group-IV to other group-IV atom
  • has a tetrahedral configuration with electron pair bonds.
  • The mixing of the states leads to the formation of either
  • bonding and antibonding.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา sp 3 hybridization Carbon crystal structure
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา (1) Covalent bond : (b) sp 2 bonds
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา sp 2 hybridisation
  • The organic semiconductors are based on sp 2 hybridisation.
  • The bonding mechanism is stronger than sp 3 hybridisation.
  • The prototype organic molecule is benzine ring.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (2) Ionic bond
  • Ionic crystals are made up from positively and negatively
  • charged ions.
  • The ionic bond is the consequence of electrostatic
  • attraction between the ions.
 • อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (3) Mixed bond
  • Ionic crystals are made up from positively and negatively
  • charged ions.
  • The ionic bond is the consequence of electrostatic
  • attraction between the ions.
  • (4) Metallic bond
  • In metal, the positively charged atomic cores are
  • embedded in a more or less homogeneous sea of electrons.
  • The valence electrons of atoms become the conduction
  • of electrons of the metal.
  • These are freely movable and at T=0K there is no energy
  • gap between filled and empty states.
  315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • (5) van-der-Waals bonds
  • Van der Waals bond is the sum of attractive or repulsive
  • force between molecules.
  • Van der Waals force also includes attraction between
  • atoms, molecules or surfaces.
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • การปลูกผลึกของสารกึ่งตัวนำ
  • Chemical vapour phase deposition
  • Liquid-phase epitaxy
  • Molecular Beam Epitaxy (MBE)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Molecular Beam Epitaxy (MBE)
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Molecular Beam Epitaxy (MBE)
  • เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ในการสังเคราะห์ผลึกสารกึ่งตัวนำ
  • เป็นเทคนิคที่ทำในท่อสูญญากาศความดันประมาณ 10 -8 Pa
  • อุณหภูมิประมาณ 400-800 องศาเซลเซียส
  • สารกึ่งตัวนำจะถูกระเหิด (evaporate) บนผิวของฐานรอง
  • อะตอมที่ถูกระเหิดจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นลำ (beam) ออกมาแล้วเกิดการ deposit อย่างช้า ๆ (1000nm/hr)
  • เทคนิคการปลูกผลึก MBE ได้รับความนิยมอย่างมากในการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ เช่น เลเซอร์ไดโอด
 • 315 445 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา
  • Molecular Beam Epitaxy (MBE)
 •  
 •  
 • Molecular Beam Epitaxy (MBE)
 • 315 444 Physics and Technology of Semiconductor Devices อาจารย์ ดร . ธีระพงษ์ พวงมะลิ Physics and Technology of Semiconductor Devices โครงสร้างผลึกของแข็ง (The Crystal Structure of Solids) บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ ชนิดของของแข็ง เนื้อแลททิซ พันธะอะตอม ความไม่สมบูรณ์ของผลึก การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ ทบทวนเนื้อหา