Power your PHP skill

1,262 views

Published on

Speaker: Đặng Minh Tuấn
Work at: Hoctudau.com

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power your PHP skill

 1. 1. Power your PHP SkillHow a web developer make more MONEYĐặng Minh Tuấn - hoctudau.com
 2. 2. Để chống lại khủng hoảng!howto = array("Thất nghiệp?" => "Có việc","Thu nhập thấp?" => "Thu nhập cao","Ước mơ lớn?" => "Đạt được ước mơ");
 3. 3. 2 chiến lược? bạn chọn cách nào?1. Đào sâu kiến thức PHP đang có2. Mở rộng sang kiến thức khác (không phải PHP)3. Hay cả 2?
 4. 4. Who am I?Đặng Minh Tuấn● www.ddth.com/member.php/51960-zmt264● linkhay.com/u/ohisee● www.facebook.com/dangminhtuan● www.youtube.com/hoctudau● hoctudau.comDiễn giả PHP Day nhiều năm:● 2008: HTML, CSS, JS Best Practices● 2009: HTML, CSS Trends● 2010: HTML5, CSS3, JS
 5. 5. 1. Đào sâu kiến thức PHP đang có2. Mở rộng sang kiến thức khác (không phải PHP)3. Hay cả 2? Tôi chọn chiến lược nào?
 6. 6. 2012: HTML, CSS, JS & MoreTại sao tiêu đề ban đầu lại là:Power your PHP Skill?Một số tiêu đề tôi từng nghĩ:● Web Developer - Survival Tips● PHP Developer - Overcome 2012Một số chủ đề khác dự định trình bày● Javascript & jQuery for PHP Developers.● Scalable & Modular Architecture for CSS
 7. 7. Lý thuyết hay ví dụ trước?1. Trình bầy những thứ nên học rồi mới đến ví dụ về những tấm gương thành công vì đi theo con đường đó?2. Hay là kể về các tấm gương trước rồi đến những thứ nên học sau?
 8. 8. Tấm gương● Đào Công Văn: mobile app● Đỗ Xuân Tiến: freelancer team● Phan Thành Công: freelance● Mai Duy Quang: startup● Phan Văn Đạt: award● Mark Zuckerbug: Facebook
 9. 9. Tại sao lại là HTML, CSS, JS? Tại sao lập trình viên PHP nên bỏ thêm thời gian cho HTML, CSS, JS? ● buộc phải biết do nhu cầu làm việc ● dễ tiếp cận ● làm được nhiều việc, mở ra nhiều cơ hội ● thú vị, luyện trí óc, luyện cách học ● an toàn, không cần phải từ bỏ PHP, vẫn phối hợp tốt với PHP ● dễ làm freelance hoặc one-man project.
 10. 10. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Dựng (render) web ở client-side => Lập trình viên PHP buộc phải biết, và giỏi thì càng tốt
 11. 11. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Một số ứng dụng:● Web Application: Game trên nền web● Browser (Google Chrome, Firefox ... ) Extension● Google Script: Enterprise Application Essentials (Google Forms, Spreadsheet...)
 12. 12. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Mobile Application Firefox OS
 13. 13. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Desktop Application
 14. 14. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Google Chrome Packaged Applications(Desktop Application)
 15. 15. HTML, CSS, JS có thể làm gì?Thậm chí có áp dụng ở server-side Node.js: Event-driven I/O server- side JavaScript environment based on V8. Node.js is something that PHP developers in general should learn. Its easy (assuming youve done at least a bit of JavaScript) and its useful.
 16. 16. HTML, CSS, JS là chủ đề hotHTML5, CSS3Hot ngay ở các hội thảo PHP hàng năm ở ViệtNam và trên thế giới .
 17. 17. Kiến thức HTML, XHTML cần biết● HTML Decoration & Deprecated Tags: Cần biết các thẻ HTML lạc hậu vì đã bị lạm dụng cho chức năng decoration như: center, font, br, b, i, ...● HTML Semantic: Ý nghía của một số thẻ cơ bản và sự liên quan giữa Semantic và SEO● HTML Entities: cách viết đúng các ký tự như <, >, &, © ..● Khái niệm về XML và DOCTYPE● Cách đọc DOCTYPE● HTML5
 18. 18. Câu hỏi phụthẻ <b> và thẻ <strong> giống và khác nhau rasao?
 19. 19. Kiến thức CSS cần biết● CSS Selector: là cách dùng CSS tác động đến một phần tử HTML, quan trọng và phổ biến nhất là cascading selector.● CSS Decoration: trang trí màu sắc, kích thước chữ ...● CSS Box Model & Default CSS (& CSS Reset): khái niệm về width, height, margin, padding ... và CSS mặc định (default)● CSS Float and Clear: để định vị phần tử● CSS Position: một cách khác để định vị phần tử● CSS Frameworks & CSS preprocessors● CSS3
 20. 20. Kiến thức về Javascript cần biết● JS & DOM: các hàm cơ bản về DOM: getElementById, getElementsByTagName ... DOM tree: parent, child● JS & HTML Attribute & Style: .id, .style ... (cái này thực ra cũng là một phần của DOM mà tôi tách riêng ra để nhấn mạnh sự phổ biến của nó)● JS Events & Unobstrusive Javascript● JS Frameworks: jQuery,...● JS Animation
 21. 21. Some Tools, Frameworks, LibrariesCSS Frameworks: JS Frameworks:● Twitter Bootstraps ● jQuery● Zurbs Foundation ● Require.js● 960gs ● Underscore.js● YUI ● modernizr● blueprint ● history.jsCSS preprocessors: ● backbone.js● SASS ● KnockoutJS● LESS ● YUI
 22. 22. Optimization● Kết hợp và rút gọn (minify) CSS và JS● Kiểm tra thực thi JS: YSlow, Google Chromes speed tracer● Kiểm tra network traffic: Fiddler● Kiểm tra web trên nhiều màn hình: Screenly● Kiểm tra thao tác trên mobile, sử dụng công cụ mô phỏng như: Ripple
 23. 23. Các khái niệm phải biếtDRY (Dont Repeat Yourself)● external CSS● unobstrusive Javscript● normalizationFallback● bullet proofMobile● Responsive Web Design
 24. 24. Các công cụ lập trình cần biếtKhảo sát các công cụ (editors, frameworks, ide,db...) được lập trình viên Việt Nam sử dụng(100 người, 1 năm)http://bit.ly/vietdevtools
 25. 25. Các công cụ lập trình cần biếtText Editor:● Notepad++● Notepad● Vim● Text Mate● gedit● Sublime Text 2● Emacs
 26. 26. Các công cụ lập trình cần biếtIDE● Eclipse● Visual Studio● Netbeans● Aptana● phpDesigner● PhpStorm● XCode● Dreamweaver
 27. 27. Các công cụ lập trình cần biếtBug Tracking● BugZilla● Jira● Mantis● FogBugz● Trac● Google Docs
 28. 28. Các công cụ lập trình cần biếtProject Management (& Collaboration)● Redmine● Trac● Basecamp● Jira● TopTeam
 29. 29. Các công cụ lập trình cần biếtVersion control● Subversion● Git● Mercurial
 30. 30. Các công cụ lập trình cần biếtPHP Frameworks:● CodeIgniter● ZenFramework● Yii
 31. 31. Các công cụ lập trình cần biếtDatabase● MySQL● SQLite● MongoDB● Oracle● Redis● PostgreSQL
 32. 32. Certificate● ZCE: Zend Certified Engineer● ZFC: Zend Framework Certification● MCSD - Course 20480A: Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3● W3Schools Certifications: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, XML, PHP● các trang web Freelance
 33. 33. Kỹ năng khác cần biết● Cách học: quá nhiều thứ, chọn cái nào? học cách nào cho nhanh?● Ý tưởng● Giao tiếp, quan hệ● Tiếng Anh
 34. 34. Câu hỏi?PHP Day 2012 in HCM City:● Javascript & jQuery for PHP Developers.● Scalable & Modular Architecture for CSS.More question, request, download & referencelinks:=> http://bit.ly/phpday2012

×