Hallo!	
  
Ik	
  ben	
  Pedro	
  De	
  Bruyckere,	
  
Follow	
  me	
  on	
  twi:er:	
  @thebandb	
  
www.xyofeinstein.be	
  
Boek	
  
Blog	
  
Ondertussen…	
  
En	
  net…	
  
Vraagje!	
  
Wie	
  kent:	
  
Oculus	
  riI	
  
The	
  Deer	
  Netword	
  
En	
  deze?	
  
Vandaag:	
  
Facebook	
  maakt	
  school.	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
The	
  end	
  of	
  
Facebook?	
  
En	
  er	
  komen	
  steeds	
  nieuwe	
  bij…	
  
Wildgroei	
  
De	
  volgende	
  hype?	
  
Of	
  deze?	
  
Deed	
  me	
  eerst	
  hieraan	
  denken…	
  
Maar:	
  
Maar	
  betekent	
  dit	
  wel	
  
het	
  einde	
  van	
  Facebook?	
  
Niet	
  echt!	
  
Facebook	
  maakt	
  school.	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
Vanaf	
  dit	
  jaar:	
  
Jongeren	
  in	
  Rwanda	
  studeren	
  dankzij…	
  
=	
  voorbeeld	
  van	
  nieuwe	
  kennistheorie.	
  
Achtergrond?	
  
Een	
  nieuwe	
  kwiskandidaat…	
  
Een	
  kleinere	
  wereld:	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
Nieuwe	
  kennistheorie:	
  connecUvisme	
  
Sterke	
  nadruk	
  op	
  technologie…	
  
Leggen	
  van	
  connecUes!	
  
Kennis?	
  
Groeit	
  exponenUeel!	
  
Concreet?	
  
Hoe	
  snel	
  groeit	
  	
  
YouTube	
  met	
  
100	
  uur	
  video	
  aan?	
  	
  
1	
  minuut!	
  
Daarom:	
  
Kennis?	
  
Veroudert	
  &	
  verandert!	
  
Wat	
  moet	
  je	
  leren	
  vandaag?	
  
(volgens	
  het	
  connecUvisme!)	
  
1.	
  Onderscheid	
  maken	
  	
  
tussen	
  (on)belangrijke	
  kennis.	
  
2.	
  Nieuwe	
  kennis	
  verwerven	
  
belangrijker	
  dan	
  kennis	
  bezi:en.	
  
3.	
  Niet	
  enkel	
  know-­‐	
  how	
  &	
  know-­‐what,	
  
maar	
  ook	
  Know	
  Where!	
  
3.	
  Niet	
  enkel	
  know-­‐	
  how	
  &	
  know-­‐what,	
  
maar	
  ook	
  Know	
  Where!	
  
Leren	
  in	
  het	
  connecUvisme?	
  
Leren	
  =	
  	
  
delen,	
  verspreiden	
  van	
  kennis	
  
Leren	
  =	
  	
  
kan	
  ook	
  buiten	
  een	
  persoon	
  gebeuren!	
  
Leren	
  volgens	
  cogniUvisme:	
  schema’s	
  
Netwerk	
  in	
  het	
  hoofd	
  
van	
  een	
  persoon.	
  
Leren	
  volgens	
  conncecUvisme:	
  netwerken!	
  
Netwerk	
  kan	
  ook	
  tussen	
  	
  
data,	
  personen,	
  organisaUes,…	
  zijn!	
  
=	
  knopen	
  in	
  het	
  netwerk.	
  
Knopen:	
  	
  
Data,	
  ideeën,	
  personen	
  	
  
of	
  (delen	
  van)	
  organisaUes.	
  
Belangrijk:	
  	
  
verbindingen	
  tussen	
  de	
  knopen	
  
Sterke	
  verbinding	
  	
  
-­‐>	
  informaUe	
  zal	
  sneller	
  doorstromen	
  
Hoe	
  verbinding	
  sterker	
  maken?	
  
Via	
  herhaling!	
  
Eenvoudig	
  voorbeeld:	
  modeblogs	
  
Knopen	
  	
  
die	
  zich	
  specialiseren	
  	
  
zullen	
  meer	
  bekendheid	
  krijgen.	
  
Knopen	
  
die	
  zich	
  specialiseren	
  	
  
zullen	
  meer	
  verbindingen	
  maken.	
  	
  
Knopen	
  
die	
  zich	
  specialiseren	
  	
  
zullen	
  zo	
  meer	
  ‘lerenden’	
  beïnvloeden.	
  
	
  
Meer	
  blogbezoekers…	
  
Ten	
  koste	
  van	
  	
  
o.a.	
  UjdschriIen?	
  
Knopen	
  strijden	
  voor	
  verbindingen!	
  
Bijvoorbeeld:	
  
Als	
  nieuwe	
  knoop	
  wordt	
  (h)erkend	
  	
  
(via	
  redeneren,	
  verbanden	
  of	
  patronen)	
  
Gevolg:	
  snelle	
  opname	
  in	
  netwerk	
  
Vergezocht?	
  
Les	
  geven	
  aan	
  600.000	
  studenten!	
  
Er	
  is	
  ook	
  kriUek	
  op	
  connecUvisme!	
  
Nieuw	
  t.a.v.	
  cogniUvisme?	
  
Nieuw	
  t.a.v.	
  sociaal-­‐construcUvisme?	
  
Nee,	
  hoe	
  nieuw	
  is	
  het	
  echt?	
  
Parijs,	
  1817	
  
h:p://opvoedkunde1av.khleuven.be/DIDACTIEK/1InleidingHISTORISCH/INLALGDID.htm	
  
Vooral	
  focus	
  op	
  wat	
  men	
  moet	
  leren.	
  
Weinig	
  zicht	
  op	
  hoe	
  men	
  moet	
  leren.	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
De	
  mythe	
  van	
  de	
  digital	
  naUves.	
  
Technologie	
  versus	
  content	
  
Technologie	
  versus	
  content	
  
#beatdabompaz?	
  
#beatdastudents!	
  
Technologie	
  versus	
  content	
  
Meest	
  betrouwbare	
  
informaUe?	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
Belangrijker	
  dan	
  ooit:	
  
InformaUe	
  
zoeken,	
  vinden	
  én	
  inscha:en!	
  
Ook	
  handig	
  voor	
  caoishing!	
  
Maar:	
  dit	
  is	
  zoeken	
  in	
  het	
  verleden!	
  
Een	
  zoekmachine	
  met	
  #hashtags!	
  
Wat	
  is	
  de	
  echte	
  Twi:er	
  revoluUe?	
  RealUme!	
  
ReacUe:	
  het	
  voorspellend	
  web!	
  
De	
  echte	
  droom?	
  
En	
  dat	
  merk	
  je	
  in	
  hun	
  bril:	
  
With	
  every	
  wish,	
  	
  
there	
  comes	
  a	
  curse?	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
Snapchat?	
  
127	
  
“Sharen(ng”	
  
Van	
  voor	
  de	
  geboorte…	
  
Recht	
  op	
  vergeten?	
  
Mediawijsheid	
  voor	
  ouders?	
  
Voor	
  toekomsUge	
  ouders?	
  
Voor	
  medeleerlingen?	
  
Maar	
  ook:	
  
Echt?	
  
Nieuwe	
  kennistheorie!	
  
Nog	
  kennis	
  nodig?	
  
Welke	
  vaardigheden	
  nodig?	
  
Wat	
  kunnen	
  we...
Denk	
  mulUmediaal!	
  
“dual	
  channel-­‐theory”	
  
Woord	
  (print	
  of	
  geluid)	
  +	
  beeld	
  =	
  goed	
  
Woord	
  (print	
  én	
  geluid)	
  +	
  beeld	
  =	
  fout	
  
“dual	
  channel-­‐theory”	
  
Denk	
  mobiel!	
  
Sociale
netwerken
gaan mobiel!
Gesitueerd	
  leren	
  
Denk	
  sociaal!	
  
Waarom	
  gebruiken	
  jongeren	
  	
  
sociale	
  media?	
  
Gebruiken	
  jongeren	
  #sm	
  voor	
  school?	
  
Ja	
  en	
  nee	
  
En	
  is	
  dat	
  erg?	
  
Ja	
  en	
  nee	
  
Om	
  te	
  delen!	
  
En	
  vooral:	
  
Sociaal!	
  
Tips:	
  
“Wees	
  fair’	
  
Leer	
  dus	
  ook	
  selecteren!!	
  
Help	
  dus	
  ook	
  selecteren!!	
  
Leer	
  dus	
  ook	
  focussen!!	
  
Help	
  dus	
  ook	
  focussen!!	
  
Leerlingen	
  kunnen	
  niet	
  mulUtasken!	
  
Bij	
  het	
  studeren?	
  
Laat	
  hen	
  overlegmomenten	
  afspreken!	
  
Wees	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
...
Blijf	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	...
Soms	
  is	
  liefde…	
  
Je	
  telefoon	
  
uitze:en.	
  
Dank!	
  
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Facebook maakt school!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Facebook maakt school!

996

Published on

Deze presentatie hoort bij de lezing die ik gaf op de dag van de Sociale Media voor onderwijsmensen in Antwerpen op 27 maart 2014.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
996
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Facebook maakt school!

 1. 1. Hallo!  
 2. 2. Ik  ben  Pedro  De  Bruyckere,  
 3. 3. Follow  me  on  twi:er:  @thebandb  
 4. 4. www.xyofeinstein.be   Boek   Blog  
 5. 5. Ondertussen…  
 6. 6. En  net…  
 7. 7. Vraagje!  
 8. 8. Wie  kent:  
 9. 9. Oculus  riI  
 10. 10. The  Deer  Netword  
 11. 11. En  deze?  
 12. 12. Vandaag:  
 13. 13. Facebook  maakt  school.  
 14. 14. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 15. 15. The  end  of   Facebook?  
 16. 16. En  er  komen  steeds  nieuwe  bij…  
 17. 17. Wildgroei  
 18. 18. De  volgende  hype?  
 19. 19. Of  deze?  
 20. 20. Deed  me  eerst  hieraan  denken…  
 21. 21. Maar:  
 22. 22. Maar  betekent  dit  wel   het  einde  van  Facebook?  
 23. 23. Niet  echt!  
 24. 24. Facebook  maakt  school.  
 25. 25. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 26. 26. Vanaf  dit  jaar:  
 27. 27. Jongeren  in  Rwanda  studeren  dankzij…  
 28. 28. =  voorbeeld  van  nieuwe  kennistheorie.  
 29. 29. Achtergrond?  
 30. 30. Een  nieuwe  kwiskandidaat…  
 31. 31. Een  kleinere  wereld:  
 32. 32. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 33. 33. Nieuwe  kennistheorie:  connecUvisme  
 34. 34. Sterke  nadruk  op  technologie…  
 35. 35. Leggen  van  connecUes!  
 36. 36. Kennis?   Groeit  exponenUeel!  
 37. 37. Concreet?  
 38. 38. Hoe  snel  groeit     YouTube  met   100  uur  video  aan?    
 39. 39. 1  minuut!  
 40. 40. Daarom:  
 41. 41. Kennis?   Veroudert  &  verandert!  
 42. 42. Wat  moet  je  leren  vandaag?   (volgens  het  connecUvisme!)  
 43. 43. 1.  Onderscheid  maken     tussen  (on)belangrijke  kennis.  
 44. 44. 2.  Nieuwe  kennis  verwerven   belangrijker  dan  kennis  bezi:en.  
 45. 45. 3.  Niet  enkel  know-­‐  how  &  know-­‐what,   maar  ook  Know  Where!  
 46. 46. 3.  Niet  enkel  know-­‐  how  &  know-­‐what,   maar  ook  Know  Where!  
 47. 47. Leren  in  het  connecUvisme?  
 48. 48. Leren  =     delen,  verspreiden  van  kennis  
 49. 49. Leren  =     kan  ook  buiten  een  persoon  gebeuren!  
 50. 50. Leren  volgens  cogniUvisme:  schema’s  
 51. 51. Netwerk  in  het  hoofd   van  een  persoon.  
 52. 52. Leren  volgens  conncecUvisme:  netwerken!  
 53. 53. Netwerk  kan  ook  tussen     data,  personen,  organisaUes,…  zijn!  
 54. 54. =  knopen  in  het  netwerk.  
 55. 55. Knopen:     Data,  ideeën,  personen     of  (delen  van)  organisaUes.  
 56. 56. Belangrijk:     verbindingen  tussen  de  knopen  
 57. 57. Sterke  verbinding     -­‐>  informaUe  zal  sneller  doorstromen  
 58. 58. Hoe  verbinding  sterker  maken?   Via  herhaling!  
 59. 59. Eenvoudig  voorbeeld:  modeblogs  
 60. 60. Knopen     die  zich  specialiseren     zullen  meer  bekendheid  krijgen.  
 61. 61. Knopen   die  zich  specialiseren     zullen  meer  verbindingen  maken.    
 62. 62. Knopen   die  zich  specialiseren     zullen  zo  meer  ‘lerenden’  beïnvloeden.    
 63. 63. Meer  blogbezoekers…  
 64. 64. Ten  koste  van     o.a.  UjdschriIen?  
 65. 65. Knopen  strijden  voor  verbindingen!  
 66. 66. Bijvoorbeeld:  
 67. 67. Als  nieuwe  knoop  wordt  (h)erkend     (via  redeneren,  verbanden  of  patronen)  
 68. 68. Gevolg:  snelle  opname  in  netwerk  
 69. 69. Vergezocht?  
 70. 70. Les  geven  aan  600.000  studenten!  
 71. 71. Er  is  ook  kriUek  op  connecUvisme!  
 72. 72. Nieuw  t.a.v.  cogniUvisme?  
 73. 73. Nieuw  t.a.v.  sociaal-­‐construcUvisme?  
 74. 74. Nee,  hoe  nieuw  is  het  echt?  
 75. 75. Parijs,  1817   h:p://opvoedkunde1av.khleuven.be/DIDACTIEK/1InleidingHISTORISCH/INLALGDID.htm  
 76. 76. Vooral  focus  op  wat  men  moet  leren.  
 77. 77. Weinig  zicht  op  hoe  men  moet  leren.  
 78. 78. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 79. 79. De  mythe  van  de  digital  naUves.  
 80. 80. Technologie  versus  content  
 81. 81. Technologie  versus  content  
 82. 82. #beatdabompaz?  
 83. 83. #beatdastudents!  
 84. 84. Technologie  versus  content  
 85. 85. Meest  betrouwbare   informaUe?  
 86. 86. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 87. 87. Belangrijker  dan  ooit:  
 88. 88. InformaUe   zoeken,  vinden  én  inscha:en!  
 89. 89. Ook  handig  voor  caoishing!  
 90. 90. Maar:  dit  is  zoeken  in  het  verleden!  
 91. 91. Een  zoekmachine  met  #hashtags!  
 92. 92. Wat  is  de  echte  Twi:er  revoluUe?  RealUme!  
 93. 93. ReacUe:  het  voorspellend  web!  
 94. 94. De  echte  droom?  
 95. 95. En  dat  merk  je  in  hun  bril:  
 96. 96. With  every  wish,     there  comes  a  curse?  
 97. 97. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 98. 98. Snapchat?  
 99. 99. 127  
 100. 100. “Sharen(ng”  
 101. 101. Van  voor  de  geboorte…  
 102. 102. Recht  op  vergeten?  
 103. 103. Mediawijsheid  voor  ouders?  
 104. 104. Voor  toekomsUge  ouders?  
 105. 105. Voor  medeleerlingen?  
 106. 106. Maar  ook:  
 107. 107. Echt?   Nieuwe  kennistheorie!   Nog  kennis  nodig?   Welke  vaardigheden  nodig?   Wat  kunnen  we  leren  van  Facebook?  
 108. 108. Denk  mulUmediaal!  
 109. 109. “dual  channel-­‐theory”  
 110. 110. Woord  (print  of  geluid)  +  beeld  =  goed  
 111. 111. Woord  (print  én  geluid)  +  beeld  =  fout  
 112. 112. “dual  channel-­‐theory”  
 113. 113. Denk  mobiel!  
 114. 114. Sociale netwerken gaan mobiel!
 115. 115. Gesitueerd  leren  
 116. 116. Denk  sociaal!  
 117. 117. Waarom  gebruiken  jongeren     sociale  media?  
 118. 118. Gebruiken  jongeren  #sm  voor  school?  
 119. 119. Ja  en  nee  
 120. 120. En  is  dat  erg?  
 121. 121. Ja  en  nee  
 122. 122. Om  te  delen!  
 123. 123. En  vooral:  
 124. 124. Sociaal!  
 125. 125. Tips:  
 126. 126. “Wees  fair’  
 127. 127. Leer  dus  ook  selecteren!!  
 128. 128. Help  dus  ook  selecteren!!  
 129. 129. Leer  dus  ook  focussen!!  
 130. 130. Help  dus  ook  focussen!!  
 131. 131. Leerlingen  kunnen  niet  mulUtasken!  
 132. 132. Bij  het  studeren?  
 133. 133. Laat  hen  overlegmomenten  afspreken!  
 134. 134. Wees                                                                        sociaal!  
 135. 135. Blijf                                                                          sociaal!  
 136. 136. Soms  is  liefde…  
 137. 137. Je  telefoon   uitze:en.  
 138. 138. Dank!  

×