Basic life support นพ.ธานินทร์

6,528 views

Published on

โรงพยาบาลลำปาง
Accident and Emergency Department
Lampang Hospital

Basic life support นพ.ธานินทร์

 1. 1. Basic life support <br />นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี <br />วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน<br />15 กันยายน 2552 <br />
 2. 2. ความสำคัญของ Basic life support <br />ACLS จะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับการทำ BLS ที่ effective<br />เวลาที่ BLS ไปถึง สำคัญกว่าเวลาที่ ACLS ไปถึง และส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตมากกว่า <br />Hallstrom A, Rea TD, Sayre MR, et al. Manual chest compression vs use of an automated chest compression device during resuscitation following out-of-hospital cardiac arrest : a ramdomized trial. JAMA 2006;295(22):2620-2628<br />
 3. 3. Chain of survival <br />Early access<br />Early CPR<br />Early defib<br />Early ACLS <br />
 4. 4. Early access <br />เวลาที่ BLS ไปถึง สำคัญกว่าเวลาที่ ACLS ไปถึง และส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตมากกว่า <br />มีการศึกษาระหว่าง EMS response time <5 นาที กับ > 5 นาที พบว่ากลุ่มที่ response time > 5 นาที อัตราการรอดชีวิตน้อยกว่าชัดเจน<br />เป้าหมายของ EMS response time = 4 นาที (รถ basic) , 8 นาที (รถ advanced)<br />
 5. 5. APPROACH SAFELY!<br />Scene safety <br />Check response<br />สถานที่ : <br /> ต้องปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือ <br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 6. 6. Check response <br />Scene safety<br />Check response<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />“คุณๆ....เป็นอย่างไรบ้าง”<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 7. 7. Call for help & 1669<br />Scene safety <br />Check response<br />“ช่วยด้วยๆ มีคนหมดสติ”<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 8. 8. Supine position<br />Scene safety <br />Check response<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />จัดให้อยู่ในท่านอนหงาย<br />บนพื้นราบแข็ง<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 9. 9. OPEN AIRWAY<br />Scene safety <br />Head tilt , chin lift : สำหรับคนทั่วไปและ บุคลากรทางการแพทย์<br />Jaw thrust : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น<br />Check response<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />ถ้าไม่เห็น FB <br />ห้ามใช้นิ้วล้วง<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 10. 10. Check breathing<br />Scene safety <br />Check response<br />Call for help& 1669<br />ตาดู หูฟัง แก้มสัมผัส<br />ใช้เวลา ~5 วินาที<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 11. 11. 2 Rescue breaths<br />Scene safety <br />Check response<br />ช่วยหายใจ 2 ครั้ง <br />ครั้งละ 1 วินาที<br />ดูทรวงอกขยับตาม <br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 12. 12. Mouth-to-Mouth breathing <br />บีบจมูกให้แน่น<br />หายใจปกติ <br />ประกบปากให้แน่น <br />เป่า 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วินาที<br />สังเกตทรวงอกขยับขึ้น<br />ถ้าไม่ขยับ ให้จัดท่าใหม่ <br />
 13. 13. Mouth-to-Barrier device breathing <br />สามารถใช้รอง ก่อนเป่าปากได้<br />ควรรีบเปลี่ยนเป็น bag-mask ถ้าเป็นไปได้<br />
 14. 14. Mouth-to-Mask breathing <br />Pocket mask มี one-way-valve ช่วยป้องกันการสัมผัสจากสารคัดหลั่งได้ดีกว่า <br />คลายมือที่กดเป็นครั้งคราว เพื่อไม่ให้ CO2 คั่งอยู่ในหน้ากากมากเกินไป <br />
 15. 15. Bag-mask ventilation <br />วาง mask ครอบจมูกและปากให้แนบสนิท<br />ทำ head tilt, chin lift , jaw thrust ไปด้วย<br />ไม่จำเป็นต้องคลายมือที่กด mask เป็นระยะ เพราะลมหายใจออกผ่าน valve ได้เอง<br />บีบ Ambu 500-600 ml (6-7 ml/kg) <br />บีบครั้งละ 1 วินาที x 2 ครั้ง<br />อย่าลืมใส่ reservior ด้วย <br />
 16. 16. Bag-mask ventilation คนเดียว<br />Bag-mask ventilation 2 คน<br />ควรกด cricoid pressure ไปด้วย <br />
 17. 17. 30 Chest compressions <br />Scene safety <br />Check response<br />บุคลากรทางการแพทย์ ให้คลำ pulse ก่อน<br />ส่วนคนทั่วไป ให้กดอกเลย<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 18. 18. Chest compressions<br /><ul><li> วางประสานมือเหนือ xiphoid 2 FB
 19. 19. ประมาณกึ่งกลางราวนม
 20. 20. ลำตัวตั้งตรง
 21. 21. สะโพกเป็นจุดหมุน
 22. 22. กดลึก 1.5-2 นิ้ว
 23. 23. ความเร็ว 100 ครั้งต่อนาที
 24. 24. กด 30 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 2 ครั้ง
 25. 25. จังหวะปล่อย ผ่อนน้ำหนักคลายให้สุด
 26. 26. เปลี่ยนคนกดทุก 2 นาที
 27. 27. check pulse & rhythm ไม่เกิน 10 วินาที </li></li></ul><li>กดหน้าอกสลับกับช่วยหายใจอัตรา 30 : 2<br />(ไม่ว่าผู้ช่วย 1 หรือ 2 คน)<br />จนกว่า AED หรือ ACLS มา <br />หรือจนผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัว<br />30: 2 ratio <br />Scene safety <br />Check response<br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 28. 28. Hands-only CPR <br />CPR อย่างเดียวโดยไม่เป่าปาก <br />มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ในช่วง 5 นาทีแรกของ VF ร่างกายยังมี O2 หลงเหลืออยู่ในปริมาณหนึ่ง <br />
 29. 29. ถ้ามีชีพจร แต่ไม่หายใจ <br />ให้ช่วยหายใจอย่างเดียว <br />1 ครั้ง ทุก 5-6 วินาที <br /> (10-12 ครั้ง/min)<br />ตรวจชีพจรทุก 2 นาที<br />
 30. 30. เมื่อ AED มา<br />
 31. 31. 1. เปิด<br />กดปุ่ม on ก่อน <br />
 32. 32. 2. แปะ<br />
 33. 33. 3. แปลผล<br /><ul><li> กดปุ่ม analyse</li></li></ul><li>4. เปรี้ยง<br />ถ้า shock indicated <br />1-2-3 ทุกคนถอย<br /> กด shock <br />จากนั้น CPR ต่อทันที <br />
 34. 34. CPR อย่างน้อย 2 นาที หรือ 5 cycle จากนั้นค่อย analyse ใหม่ <br />30 2<br />
 35. 35. CPRก่อน หรือ Defib ก่อน<br />ปัจจัยสำคัญที่สุดในอัตรารอดชีวิต คือการ CPRในที่เกิดเหตุ <br />(แม้จะยังไม่มี defib ในตอนนั้นก็ตาม)<br />
 36. 36. Shock ครั้งเดียว หรือ 3 ครั้งติดกัน <br />Biphasic difibrillator terminate VF ได้ >90% ภายในครั้งเดียว <br />ถ้าครั้งแรกไม่ได้ผล ครั้งต่อไปก็โอกาสน้อย<br /> Morrison LJ, Dorian P, Long J, et al. Out-of-hospital cardiac arrest rectilinear biphasic to monophasic damped sine defibrillation waveforms with advanced life support intervention trial (ORBIT). Resuscitation 2005;66(2):149-157<br />การช็อก 3 ครั้งทำให้ขาดการกดหน้าอกนานถึง 37 วินาที <br />( Circulation. 2002; 106: 368–372. )<br />Biphasic : 200 J , Monophasic 360 J<br />จึงแนะนำ Shock ครั้งเดียว จากนั้น CPR ต่อทันที อย่างน้อย 2 นาที หลัง shock แล้วค่อย check rhythm ใหม่ <br />
 37. 37. ทันทีที่ช็อกไฟฟ้าเสร็จ ต้องคลำชีพจรหรือไม่ ?<br />หลังช็อกไฟฟ้าใหม่ๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่มีชีพจรแม้จะมีคลื่นหัวใจแบบปกติ (Non perfusing rhythm) <br />( Resuscitation. 2003; 59: 189–196. )<br />การรีบกดหน้าอกหลังช็อกไฟฟ้า ไม่มีผลกระตุ้นให้กลับเป็น VF <br />( Resuscitation. 2005; 66: 7–11. )<br />การคลำชีพจร <br /> - 10% ว่ามีทั้งๆที่ของจริงไม่มี <br /> - 40% ว่าไม่มีทั้งๆที่ของจริงมี <br /> - ใช้เวลาคลำนานเกินไป<br />( Resuscitation. 2000; 44: 195–201)<br />
 38. 38. Minimum chest interuption <br />1. ทำ Defibrillation 5 s<br /> 2. ใส่ ET tube 10-15 s<br /> 3. เคลื่อนย้ายขนส่ง 15 s<br /> 4. เปลี่ยนผู้กด 5 s<br /> 5. ประเมิน carotid pulse 10 s<br /> 6. ใช้ AED<br /> 􀂄 ขัดจังหวะ chest compression ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น<br /> 􀂄 ประสานกับหัตถการอื่นๆ อย่างดี เพื่อให้หยุดไม่เกิน 5-10 นาที<br /> - พร้อม shock จึงค่อยหยุด<br /> - หลัง shock กดต่อทันที<br />
 39. 39. Recovery position<br />Scene safety <br />Check response<br />ถ้าผู้ป่วย เริ่มหายใจ มีชีพจร<br />ให้จัดท่า recovery position <br />Call for help& 1669<br />Supine position<br />Open airway<br />Check breathing<br />2 rescue breaths<br />30 chest compressions<br />30 : 2 ratio <br />Recovery position <br />
 40. 40. วิธีจัดท่า recovery position <br />
 41. 41. บทสรุป <br />
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44. ข้อผิดพลาดที่พบในการ CPR<br />ปล่อยหน้าอกยกไม่สุด<br />กดเบาเกินไป<br />กดช้าเกินไป<br />ปล่อยให้การกดหน้าอกขาดตอนบ่อย<br />ไม่รู้ว่าตนเองอ่อนล้า<br />บีบ Ambu bag ถี่เกินไป<br />
 45. 45. ขอบคุณครับ<br />

×