NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
--------------------------------------

02:44:45 AM

Khoa CNTT

1
Cơ sở dữ liệu

02:44:45 AM

Khoa CNTT

2
02:44:46 AM

Khoa CNTT

3
Mở đầu
Ví dụ thông tin và dữ liệu
Kinh doanh
Thời tiết
Giáo dục

Thông tin
Chọn lọc

Dữ liệu

…

Dữ liệ u (Data)
Khá...
Mở đầu
Cơ sở dữ liệu (Database) : Một tập hợp những dữ liệu

có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính đáp
ứng nh...
Mở đầu
Tại sao cần CSDL ?
o Dư thừa dữ liệu và không nhất quán.
o Nhu cầu truy cập dữ liệu
o Vấn đề toàn vẹn dữ liệu
o Vấ...
Mở đầu
Hệ quản trị CSDL (Database Management System)
Tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo

ra, bảo trì và...
M ở đầ u
Hệ CSDL (Database System)
Người sử dụng/Lập trình viên
Chương trình ứng dụng/Truy vấn
HQT CSDL

Xử lý truy vấn
T...
Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo
SINHVIEN
Masv

Hoten

Lop

Nganh

MONHOC
MaMH

TenMH

SoTC

MONDK
MaKhoa

MaMH

MaDK

HOCP...
Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo
Mối quan hệ:
• Mỗi sinh viên có thể học một số học phần trong mỗi kỳ
• Mỗi học được dạy tr...
Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo
Định nghĩa CSDL: Các kiểu dữ liệu của các trường
Xây dựng CSDL: Dữ liệu được ghi trong các...
Một ví dụ về CSDL: Quản lý Dự án
NHANVIEN

TENDEM

TENNV

MANV

NGSINH

MA_NQL

PHG

Tran

Hong

Quang

987987987

03/09/1...
Một ví dụ về CSDL
Định nghĩa CSDL: Cấu trúc bảng, bao gồm các thành

phần dữ liệu và kiểu dữ liệu tương ứng
Xây dựng CSD...
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triể n
Một số đặc tính của CSDL
Người sử dụng CSDL
Kiến trúc của HQT CSDL...
Quá trình phát triển
Tập tin (trước 1960)
Chương trình ứng dụng
1
Quản lý dữ liệu

Chương trình ứng dụng
2
Quản lý dữ liệ...
Quá trình phát triển
Hạn chế
Dữ liệu bị trùng lặp và dư thừa
Thiếu tính nhất quán giữa các dữ liệu
Khó khăn trong việc...
Quá trình phát triển
Cơ sở dữ liệu (Database)
Chương trình ứng dụng
1
Quản lý dữ liệu

Chương trình ứng dụng
2
Quản lý dữ...
Quá trình phát triển
1960: Hệ QTCSDL đầu tiên ra đời, dựa trên mô hình

phân cấp : IMS củaIBM; IDS dựa trên mô hình mạng
...
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triển
Mộ t số đặ c tính củ a CSDL
Tính tự mô tả
Tính độc lập giữa chương ...
Tính tự mô tả
Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn

chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL
Các định nghĩa được l...
Tính độc lập
Vì định nghĩa về cấu trúc CSDL được lưu trữ trong

catalog nên khi có thay đổi nhỏ về cấu trúc ta ít phải
sử...
Mở đầu
Tính trừu tượng:
o cho phép trình bày dữ liệu ở một mức trừu tượng nào

đó, nhằm che bớt những chi tiết lưu trữ th...
M ở đầ u
Các khung nhìn:
o Hệ CSDL cho phép nhiều người dùng thao tác lên cùng

một CSDL
o Mỗi người đòi hỏi một cách nhì...
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triển
Một số đặc tính của CSDL
Ngườ i sử dụ ng CSDL
Quản trị viên (Databa...
Quản trị viên
Có trách nhiệm quản lý hệ CSDL
o Cấp quyền truy cập CSDL
o Điều phối và giám sát việc sử dụng CSDL

02:44:4...
Thiết kế viên
Chịu trách nhiệm về
Lựa chọn cấu trúc phù hợp để lưu trữ dữ liệu
Quyết định những dữ liệu nào cần được lư...
Người dùng cuối
Người ít sử dụng
o Ít khi truy cập CSDL, nhưng cần những thông tin khác
nhau trong mỗi lần truy cập và dù...
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triển
Một số đặc tính của CSDL
Người sử dụng CSDL
Các khái niệ m: Mô hình...
Mô hình dữ liệu
Mô hình dữ liệu (Data Model) bao gồm
o Tập hợp các khái niệm biểu diễn cấu trúc CSDL:




Kiểu dữ liệu...
Mô hình dữ liệu
1.

1.

1.

Mô hình mức cao (mức quan niệm)
o Cung cấp các khái niệm gần gũi với người dùng
o Mô hình phải...
Ví dụ mô hình ER
MaHP

Diem
(0,n)

hoc
MaSV
Ten
Lop

(1,n)

SVien

Nganh

HPhan

Hocky
(1,1)

MaMH
TenMH
Khoa
Tinchi

Nam
...
Ví dụ mô hình đối tượng
SVien
Ten
Lop
Nganh
LapTKB()
InBangDiem()

hoc
1..*

0..*

HPhan
Ten
SLuong
1

Diem
DiemTH
DiemLT
...
Ví dụ mô hình quan hệ
SVien

Hoc

HPhan

MaSV

MaSV

MaHP

Ten

MaHP

SLuong

Lop

DiemLT

MaMH

Nganh

DiemTH

DKien
MaMH...
Ví dụ mô hình mạng
MHoc

SVien

MHOC_SAU
MHOC_MO
MHOC_TRUOC
SVIEN_DIEM

HPhan

DKien

KQUA_HPHAN

KQua

02:44:46 AM

Khoa ...
Ví dụ mô hình phân cấp
KQua

Mức 1:

DiemTH

DiemLT

SVien

HPhan
Mức 2:

Mức 3:

02:44:47 AM

TenH
P

SLuong

TenSV

Lop
...
Lược đồ
Lược đồ CSDL (Database Schema)
Là các mô tả về cấu trúc và ràng buộc trên CSDL
SVie
n
Mhoc

TenM
H

MaM
H

DKien...
Thể hiện
Thể hiện CSDL (Database Instance)
o Là dữ liệu hiện thời được lưu trữ trong CSDL ở một

thời điểm nào đó
o Tình ...
Kiến trúc của HQT CSDL
Kiến trúc 3 lược đồ (theo ANSI-SPARC)

Mức ngoài

Người dùng

Người dùng

Lược đồ ngoài 1

…

Lược...
Kiến trúc của HQT CSDL (tt)
Mức trong (lược đồ trong)
o Mô tả cấu trúc lưu trữ vật lý CSDL

Mức quan niệm (lược đồ quan ...
Kiến trúc của HQT CSDL (tt)

02:44:49 AM

Khoa CNTT

40
Kiến trúc của HQT CSDL (tt)
Độc lập dữ liệu
o Độc lập logic


Khả năng thay đổi lược đồ quan niệm mà không thay đổi
lược...
Kiến trúc của HQT CSDL (tt)

02:44:49 AM

Khoa CNTT

42
Kiến trúc Client/Server

02:44:45 AM

Khoa CNTT

43
Kiến trúc phân tán

02:44:45 AM

Khoa CNTT

44
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triển
Một số đặc tính của CSDL
Người sử dụng CSDL
Các khái niệm
Kiến trú...
Các tính năng của HQT CSDL
Kiểm soát được tính dư thừa của dữ liệu
o Tích hợp các nhu cầu dữ liệu của người dùng để xây

...
Các tính năng của HQT CSDL (tt)
Đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn
o RBTV (Integrity Constraints) là những qui định cần

được...
Các tính năng của HQT CSDL (tt)
Các tính năng khác
Chuẩn hóa


Cho phép DBA định nghĩa và bắt buộc áp dụng một chuẩn
th...
Nội dung chi tiết
Giới thiệu
Quá trình phát triển
Một số đặc tính của CSDL
Người sử dụng CSDL
Các khái niệm
Các tính...
Ngôn ngữ CSDL
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

(DDL – Data Definition Language)


Xác định ra lược đồ quan niệm

Ví dụ
CREAT...
Ngôn ngữ CSDL (tt)
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

(DML – Data Manipulation Language)
Cho phép truy xuất, thêm, xóa, sửa dữ li...
Ngôn ngữ CSDL (tt)
Ngôn ngữ điều khiển giao dịch

(Transaction Control Language - TCL)
 Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu kh...
Tài liệu tham khảo
Giáo trình CSDL
Chương 1,

Database management system
Chapter 1

An introduction to Database Syste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C1

925 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Trong vô số thông tin ta chọn lọc ra những sự kiện, khái niệm, số liệu, … để tổ chức lưu trữ, gọi là dữ liệu.
  Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng, ví dụ như ký tự hay ký số gắn liền với 1 ngữ nghĩa nào đó.
 • Trùng lắp: mỗi chương trình ứng dụng truy xuất 1 tập tin, một thông tin sẽ được lưu ở nhiều tập tin.
 • Bất kỳ tổ chức nào cũng có sự dùng chung tài nguyên.
  Cần có người để theo dõi và quản lý tài nguyên đó.
  Ở đây tài nguyên là CSDL, hệ quản trị CSDL và các chương trình khai thác CSDL.
 • C1

  1. 1. NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU -------------------------------------- 02:44:45 AM Khoa CNTT 1
  2. 2. Cơ sở dữ liệu 02:44:45 AM Khoa CNTT 2
  3. 3. 02:44:46 AM Khoa CNTT 3
  4. 4. Mở đầu Ví dụ thông tin và dữ liệu Kinh doanh Thời tiết Giáo dục Thông tin Chọn lọc Dữ liệu … Dữ liệ u (Data) Khách hàng: Tên, địa chỉ, số điện thoại  Sinh viên: Họ tên, masv, địa ch ỉ  Dữ liệu là những sự kiện (thông tin) có thể ghi lại được và có nghĩa, có mục đích sử dụng. 02:44:46 AM Khoa CNTT 4
  5. 5. Mở đầu Cơ sở dữ liệu (Database) : Một tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người sử dụng với các mục đích xác định nào đó. Các tính chất: o Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực (thế giới nhỏ - miniworld), được cập nhật phản ảnh sự thay đổi của thế giới nó biểu diễn. o Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu liên kết với nhau một cách logic và mang một nghĩa nào đó. o Một cơ sở dữ liệu được thiết kế và được phổ biến cho một mục đích riêng, có nhóm người sử dụng. 02:44:46 AM Khoa CNTT 5
  6. 6. Mở đầu Tại sao cần CSDL ? o Dư thừa dữ liệu và không nhất quán. o Nhu cầu truy cập dữ liệu o Vấn đề toàn vẹn dữ liệu o Vấn đề tính nguyên tố của giao tác o Vấn đề nhiều ngơời dùng tương tranh o Vấn đề an toàn 02:44:47 AM Khoa CNTT 6
  7. 7. Mở đầu Hệ quản trị CSDL (Database Management System) Tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo ra, bảo trì và khai thác CSDL; phần mềm cho phép định nghĩa, xây dựng và thao tác xử lý dữ liệu o o o 02:44:47 AM Định nghĩa CSDL: đặc tả các kiểu dữ liệu, cấu trúc mô t ả chi tiết về dữ liệu, các ràng buộc của dữ liệu trong CSDL. Xây dựng CSDL: lưu trữ dữ liệu lên bộ nhớ phụ Thao tác: truy vấn, cập nhật và phát sinh báo cáo Khoa CNTT 7
  8. 8. M ở đầ u Hệ CSDL (Database System) Người sử dụng/Lập trình viên Chương trình ứng dụng/Truy vấn HQT CSDL Xử lý truy vấn Truy xuất dữ liệu Catalog Định nghĩa CSDL 02:44:48 AM Hệ CSDL Khoa CNTT CSDL 8
  9. 9. Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo SINHVIEN Masv Hoten Lop Nganh MONHOC MaMH TenMH SoTC MONDK MaKhoa MaMH MaDK HOCPHAN MaHP MaMH Hocky Giaovien KHOA MaKhoa TenKhoa Nganh DIEM Masv 02:44:48 AM MaHP Khoa CNTT Diem 9
  10. 10. Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo Mối quan hệ: • Mỗi sinh viên có thể học một số học phần trong mỗi kỳ • Mỗi học được dạy trong một hoặc nhiều học phần xác định • Mỗi môn học có thể có các môn điều kiện • Mỗi học phần do một giáo viên giảng • Mỗi môn học do một khoa quản lý • Mỗi sinh viên thuộc một ngành nào đó • Mỗi ngành do một khoa quản lý. 02:44:48 AM Khoa CNTT 10
  11. 11. Một ví dụ về CSDL: Quản Đào tạo Định nghĩa CSDL: Các kiểu dữ liệu của các trường Xây dựng CSDL: Dữ liệu được ghi trong các tệp như thế nào Thao tác CSDL: Cập nhật và khai thác dữ liệu 02:44:49 AM Khoa CNTT 11
  12. 12. Một ví dụ về CSDL: Quản lý Dự án NHANVIEN TENDEM TENNV MANV NGSINH MA_NQL PHG Tran Hong Quang 987987987 03/09/1969 987654321 4 Nguyen Thanh Tung 333445555 12/08/1955 888665555 5 Nguyen Manh Hung 666884444 09/15/1962 333445555 5 Tran DEAN HONV Thanh Tam 453453453 07/31/1972 333445555 5 TENDA MADA DDIEM_DA PHONG San pham X 1 VUNG TAU 5 San pham Y 2 NHA TRANG 5 San pham Z 3 TP HCM 5 Tin hoc hoa 10 HA NOI 4 PHANCONG THOIGIAN 1 32.5 123456789 2 7.5 666884444 3 40.0 453453453 Khoa CNTT SODA 123456789 02:44:49 AM MA_NVIEN 1 20.0 12
  13. 13. Một ví dụ về CSDL Định nghĩa CSDL: Cấu trúc bảng, bao gồm các thành phần dữ liệu và kiểu dữ liệu tương ứng Xây dựng CSDL: Đưa dữ liệu vào các bảng Xử lý CSDL: o o o 02:44:49 AM Thực hiện các truy vấn: “Cho biết những nhân viên thu ộc phòng nào đó” Thực hiện các phép cập nhật: thêm nhân viên, chuyển phòng của một nhân viên. Xóa một nhân viên,.. Khoa CNTT 13
  14. 14. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triể n Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Các khái niệm Ngôn ngữ CSDL 02:44:50 AM Khoa CNTT 14
  15. 15. Quá trình phát triển Tập tin (trước 1960) Chương trình ứng dụng 1 Quản lý dữ liệu Chương trình ứng dụng 2 Quản lý dữ liệu Chương trình ứng dụng 3 Quản lý dữ liệu 02:44:45 AM Khoa CNTT Hệ Thống Quản Lý Tập Tin Tập tin Tập tin Tập tin Dữ liệu 15
  16. 16. Quá trình phát triển Hạn chế Dữ liệu bị trùng lặp và dư thừa Thiếu tính nhất quán giữa các dữ liệu Khó khăn trong việc truy xuất Việc chia sẻ dữ liệu bị hạn chế Khó khôi phục 02:44:45 AM Khoa CNTT 16
  17. 17. Quá trình phát triển Cơ sở dữ liệu (Database) Chương trình ứng dụng 1 Quản lý dữ liệu Chương trình ứng dụng 2 Quản lý dữ liệu Hệ Quản Trị CSDL CSDL Chương trình ứng dụng 3 Quản lý dữ liệu 02:44:45 AM Khoa CNTT 17
  18. 18. Quá trình phát triển 1960: Hệ QTCSDL đầu tiên ra đời, dựa trên mô hình phân cấp : IMS củaIBM; IDS dựa trên mô hình mạng 1976: HQTCSDL theo mô hình quan hệ đầu tiên xuất hiện (System – R) của IBM; Từ 1980 nhiều HQTCSDL mới ra đời: Oracle, DB2, Access, Foxpro, Paradox Từ 1990 Xuất hiện HQTCSDL hướng đối tượng 02:44:46 AM Khoa CNTT 18
  19. 19. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Mộ t số đặ c tính củ a CSDL Tính tự mô tả Tính độc lập giữa chương trình và dữ liệu Tính trừu tượng dữ liệu Tính nhất quán Hỗ trợ nhiều khung nhìn Chia sẻ dữ liệu và nhiều người dùng Người sử dụng CSDL Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Ngôn ngữ CSDL 02:44:46 AM Khoa CNTT 19
  20. 20. Tính tự mô tả Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL Các định nghĩa được lưu trữ trong catalog : chứa các thông tin về cấu trúc tập tin, kiểu và dạng thức lưu trữ của mỗi thành phần dữ liệu và những ràng buộc dữ liệu Dữ liệu trong catalog gọi là meta-data (siêu dữ liệu) Các Chương trình ứng dụng có thể truy xuất đến nhiều CSDL nhờ thông tin cấu trúc được lưu trữ trong catalog 02:44:46 AM Khoa CNTT 20
  21. 21. Tính độc lập Vì định nghĩa về cấu trúc CSDL được lưu trữ trong catalog nên khi có thay đổi nhỏ về cấu trúc ta ít phải sửa lại chương trình Chương trình Độc lập Dữ liệu 02:44:47 AM Khoa CNTT 21
  22. 22. Mở đầu Tính trừu tượng: o cho phép trình bày dữ liệu ở một mức trừu tượng nào đó, nhằm che bớt những chi tiết lưu trữ thật của dữ liệu. Tính nhất quán: o Lưu trữ dữ liệu thống nhất: Tránh được tình trạng trùng lặp thông tin o Có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý   Tránh được việc tranh chấp dữ liệu Bảo đảm dữ liệu luôn đúng tại mọi thời điểm Chia sẻ dữ liệu và nhiều người dùng o Nhiều người sử dụng, quản lý tương tranh o Đảm bảo tính đúng đắn đối với các thao tác 02:44:47 AM Khoa CNTT 22
  23. 23. M ở đầ u Các khung nhìn: o Hệ CSDL cho phép nhiều người dùng thao tác lên cùng một CSDL o Mỗi người đòi hỏi một cách nhìn (view) khác nhau về CSDL o Khung nhìn (view) là :   02:44:47 AM Một phần của CSDL hoặc Dữ liệu tổng hợp từ CSDL Khoa CNTT 23
  24. 24. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Ngườ i sử dụ ng CSDL Quản trị viên (Database Administrator - DBA) Thiết kế viên (Database Designer) Người dùng cuối (End User) Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Ngôn ngữ CSDL 02:44:48 AM Khoa CNTT 24
  25. 25. Quản trị viên Có trách nhiệm quản lý hệ CSDL o Cấp quyền truy cập CSDL o Điều phối và giám sát việc sử dụng CSDL 02:44:48 AM Khoa CNTT 25
  26. 26. Thiết kế viên Chịu trách nhiệm về Lựa chọn cấu trúc phù hợp để lưu trữ dữ liệu Quyết định những dữ liệu nào cần được lưu trữ Liên hệ với người dùng để nắm bắt được những yêu cầu và đưa ra một thiết kế CSDL thỏa yêu cầu này Có thể là 1 nhóm các DBA quản lý các CSDL sau khi việc thiết kế hoàn tất 02:44:48 AM Khoa CNTT 26
  27. 27. Người dùng cuối Người ít sử dụng o Ít khi truy cập CSDL, nhưng cần những thông tin khác nhau trong mỗi lần truy cập và dùng những câu truy vấn phức tạp o Người quản lý Người sử dụng thường xuyên o Thường xuyên truy vấn và cập nhật CSDL nhờ vào một số các chức năng đã được xây dựng sẳn o Nhân viên Người sử dụng đặc biệt o Thông thạo về HQT CSDL, tự xây dựng những truy vấn phức tạp cho công việc o Kỹ sư, nhà khoa học, người phân tích,… 02:44:49 AM Khoa CNTT 27
  28. 28. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Các khái niệ m: Mô hình, Lượ c đồ , Thể hiệ n Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Ngôn ngữ CSDL 02:44:49 AM Khoa CNTT 28
  29. 29. Mô hình dữ liệu Mô hình dữ liệu (Data Model) bao gồm o Tập hợp các khái niệm biểu diễn cấu trúc CSDL:    Kiểu dữ liệu Các liên kết, Các ràng buộc o Các phép toán xử lý dữ liệu 02:44:45 AM Khoa CNTT 29
  30. 30. Mô hình dữ liệu 1. 1. 1. Mô hình mức cao (mức quan niệm) o Cung cấp các khái niệm gần gũi với người dùng o Mô hình phải tự nhiên và giàu ngữ nghĩa VD: mô hình thực thể kết hợp (ER), mô hình đối tượng… Mô hình cài đặt (mức lôgic, thể hiện) o Đưa ra các khái niệm người dùng có thể hiểu được nhưng không quá xa với cách dữ liệu được tổ chức thật sự trên máy tính. Dùng các khái niệm: thực thể (entity), thuộc tính, mối liên kết (quan hệ) giữa các thực thể VD: mô hình quan hệ, mô hình mạng, mô hình phân cấp Mô hình mức thấp (mô hình vật lý)  Đưa ra các khái niệm mô tả chi tiết về cách thức dữ liệu đ ược lưu trữ trong máy tính: khuôn dạng bản ghi, cách sắp xếp, đường truy cập 02:44:45 AM Khoa CNTT 30
  31. 31. Ví dụ mô hình ER MaHP Diem (0,n) hoc MaSV Ten Lop (1,n) SVien Nganh HPhan Hocky (1,1) MaMH TenMH Khoa Tinchi Nam mo Gvien mhoctruoc (0,n) MHoc (0,n) dieukien (0,n) mhocsau 02:44:45 AM Khoa CNTT 31
  32. 32. Ví dụ mô hình đối tượng SVien Ten Lop Nganh LapTKB() InBangDiem() hoc 1..* 0..* HPhan Ten SLuong 1 Diem DiemTH DiemLT DiemPrj SuaDiem() mo 0..* MHoc Ten Khoa SoTinChi CapNhatSTC() 0..* +MHoc sau 02:44:46 AM Khoa CNTT +MHoc truoc 0..* Dieu kien 32
  33. 33. Ví dụ mô hình quan hệ SVien Hoc HPhan MaSV MaSV MaHP Ten MaHP SLuong Lop DiemLT MaMH Nganh DiemTH DKien MaMH MaMHTruoc MHoc MaMH TenMH Khoa TinChi 02:44:46 AM Khoa CNTT 33
  34. 34. Ví dụ mô hình mạng MHoc SVien MHOC_SAU MHOC_MO MHOC_TRUOC SVIEN_DIEM HPhan DKien KQUA_HPHAN KQua 02:44:46 AM Khoa CNTT 34
  35. 35. Ví dụ mô hình phân cấp KQua Mức 1: DiemTH DiemLT SVien HPhan Mức 2: Mức 3: 02:44:47 AM TenH P SLuong TenSV Lop Nganh MHoc TenMH Khoa Khoa CNTT TinChi 35
  36. 36. Lược đồ Lược đồ CSDL (Database Schema) Là các mô tả về cấu trúc và ràng buộc trên CSDL SVie n Mhoc TenM H MaM H DKien MaMH MaMH_Truo c KHoc MaKH MaM H HocK y KQua 02:44:47 AM Ten MaS V MaKH MaSV Diem Khoa CNTT Nam Khoa TinCh Khoa i Nam GV 36
  37. 37. Thể hiện Thể hiện CSDL (Database Instance) o Là dữ liệu hiện thời được lưu trữ trong CSDL ở một thời điểm nào đó o Tình trạng của CSDL Mhoc TenMH MaMH TinChi Khoa Nhap mon tin hoc COSC131 0 COSC332 0 MATH241 0 COSC338 0 4 CNTT 4 CNTT 3 TOAN 3 CNTT Cau truc du lieu Toan roi rac Co so du lieu SVien MaSV Nam Khoa Son Bao 02:44:48 AM Ten 17 8 1 2 CNTT CNTT Khoa CNTT DKien KQua MaSV MaKH Diem 17 17 8 8 8 8 112 119 85 92 102 135 8 6 10 9 8 10 MaMH MaMH_Truoc COSC3380 COSC3380 COSC3320 COSC3320 MATH2410 COSC3380 37
  38. 38. Kiến trúc của HQT CSDL Kiến trúc 3 lược đồ (theo ANSI-SPARC) Mức ngoài Người dùng Người dùng Lược đồ ngoài 1 … Lược đồ ngoài n Ánh xạ ngoài/ Ánh xạ quan niệm Mức quan niệm Lược đồ quan niệm Ánh xạ quan niệm/ Ánh xạ trong Lược đồ trong Mức trong 02:44:48 AM Khoa CNTT 38
  39. 39. Kiến trúc của HQT CSDL (tt) Mức trong (lược đồ trong) o Mô tả cấu trúc lưu trữ vật lý CSDL Mức quan niệm (lược đồ quan niệm) o Mô tả cấu trúc của toàn thể CSDL cho 1 cộng đồng người sử dụng, gồm thực thể, kiểu dữ liệu, mối liên hệ và ràng buộc o Che bớt các chi tiết của cấu trúc lưu trữ vật lý Mức ngoài (lược đồ ngoài) o Còn gọi là mức khung nhìn (view) o Mô tả một phần của CSDL mà 1 nhóm người dùng quan tâm đến và che dấu phần còn lại của CSDL đối với nhóm người dùng đó 02:44:48 AM Khoa CNTT 39
  40. 40. Kiến trúc của HQT CSDL (tt) 02:44:49 AM Khoa CNTT 40
  41. 41. Kiến trúc của HQT CSDL (tt) Độc lập dữ liệu o Độc lập logic  Khả năng thay đổi lược đồ quan niệm mà không thay đổi lược đồ ngoài hoặc các chương trình ứng dụng o Độc lập vật lý  02:44:49 AM Khả năng thay đổi lược đồ trong mà không làm thay đổi lược đồ quan niệm cũng như lược đồ ngoài Khoa CNTT 41
  42. 42. Kiến trúc của HQT CSDL (tt) 02:44:49 AM Khoa CNTT 42
  43. 43. Kiến trúc Client/Server 02:44:45 AM Khoa CNTT 43
  44. 44. Kiến trúc phân tán 02:44:45 AM Khoa CNTT 44
  45. 45. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Các khái niệm Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng củ a HQT CSDL Ngôn ngữ CSDL 02:44:45 AM Khoa CNTT 45
  46. 46. Các tính năng của HQT CSDL Kiểm soát được tính dư thừa của dữ liệu o Tích hợp các nhu cầu dữ liệu của người dùng để xây dựng một CSDL thống nhất Chia sẻ dữ liệu o Trong môi trường đa người dùng, các HQT phải cho phép truy xuất dữ liệu đồng thời Hạn chế những truy cập không cho phép o Từng người dùng và nhóm người dùng có một tài khoản và mật mã để truy xuất dữ liệu Cung cấp nhiều giao diện o HQT cung cấp ngôn ngữ giữa CSDL và người dùng 02:44:46 AM Khoa CNTT 46
  47. 47. Các tính năng của HQT CSDL (tt) Đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn o RBTV (Integrity Constraints) là những qui định cần được thỏa mãn để đảm bảo dữ liệu luôn phản ánh đúng ngữ nghĩa của thế giới thực o Một số ràng buộc có thể được khai báo với HQT và HQT sẽ tự động kiểm tra. o Một số ràng buộc khác được kiểm tra nhờ chương trình ứng dụng Khả năng sao lưu dự phòng khi gặp sự cố o Có khả năng khôi phục dữ liệu khi có sự hư hỏng về phần cứng hoặc phần mềm 02:44:46 AM Khoa CNTT 47
  48. 48. Các tính năng của HQT CSDL (tt) Các tính năng khác Chuẩn hóa  Cho phép DBA định nghĩa và bắt buộc áp dụng một chuẩn thống nhất cho mọi người dùng Uyển chuyển  Khi nhu cầu công việc thay đổi, cấu trúc CSDL rất có th ể thay đổi, HQT cho phép thêm hoặc mở rộng cấu trúc mà không làm ảnh hưởng đến chương trình ứng dụng Giảm thời gian phát triển ứng dụng Tính khả dụng  02:44:46 AM Khi có một sự thay đổi lên CSDL, tất cả người dùng đều thấy được Khoa CNTT 48
  49. 49. Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Các khái niệm Các tính năng của HQT CSDL Kiến trúc của HQT CSDL Ngôn ngữ CSDL 02:44:47 AM Khoa CNTT 49
  50. 50. Ngôn ngữ CSDL Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL – Data Definition Language)  Xác định ra lược đồ quan niệm Ví dụ CREATE TABLE employees ( id INTEGER PRIMARY KEY, first_name CHAR(50) null, last_name CHAR(75) not null, date_of_birth DATE null ); 02:44:47 AM Khoa CNTT 50
  51. 51. Ngôn ngữ CSDL (tt) Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML – Data Manipulation Language) Cho phép truy xuất, thêm, xóa, sửa dữ li ệu  Mức cao (phi thủ tục)  Mức thấp (thủ tục)  Ví dụ Các câu lệnh trọng SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE. SELECT id, last_name FROM employees 02:44:47 AM Khoa CNTT 51
  52. 52. Ngôn ngữ CSDL (tt) Ngôn ngữ điều khiển giao dịch (Transaction Control Language - TCL)  Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các tác v ụ có s ự thay đổi dữ liệu  Các câu lệnh SQL tương ứng:  COMMIT, ROLLBACK, và SAVEPOINT. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data Control Language - DCL)  Cung cấp các tính năng bảo vệ cho các đối tượng c ủa CSDL  Các câu lệnh SQL tương ứng:  GRANT và REVOKE. 02:44:48 AM Khoa CNTT 52
  53. 53. Tài liệu tham khảo Giáo trình CSDL Chương 1, Database management system Chapter 1 An introduction to Database System Chapter 1, 2 02:44:48 AM Khoa CNTT 53

  ×