Bai th 03

317 views

Published on

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai th 03

  1. 1. Bài th c hành l p trình web Bài th c hành #3. Xây d ng trang web Nh p tin bài m i (Ph n 1) M c ñích Trong bài th c hành này, b n s làm quen v i cách xây d ng m t trang web nh p li u, s d ng m t s control cơ b n: TextBox, Calendar, FileField, Validation. Xây d ng 1 ph n trang web Nh p tin bài m i, l y thông tin c a ngư i dùng nh p vào và ki m tra tính ñúng ñ n c a d li u nh p sau ñó tương tác v i CSDL thông qua control AccessDataSource. Yêu c u ðã n m ñư c các khái ni m cơ b n v xây d ng ng d ng web b ng Visual Studio.NET. S d ng ñư c h qu n tr CSDL Access. V n ñ liên quan Nh n thông tin nh p li u t Client. Ki m tra d li u nh p, s d ng Validation Control. Vi t mã l nh v i ngôn ng VB.NET (Khai báo bi n, hàm, g i hàm…) Thi t k CSDL b ng Access. K t n i CSDL Access thông qua control AccessDataSource. Nh n t p tin Upload t client và lưu t p tin lên server.
  2. 2. Bài th c hành l p trình web Bài t p 3.1. Thi t k giao di n M c ñích: H c cách thi t k form theo m u 1. Thi t k Form theo m u dư i ñây 2. ð t thu c tính cho Form và Controls ð t thu c tính cho các Validation Control:
  3. 3. Bài th c hành l p trình web 3. Vi t hàm Kh i t o giá tr cho Calendar là Ngày hi n hành protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { calendarNgayDangTin.SelectedDate = DateTime.Today; } } Bài t p 3.2. Thi t k CSDL M c ñích: Xây d ng CSDL Access 1. M ng d ng Microsoft Access 2. Thi t k CSDL, ñ t tên là TINTUC.MDB, có c u trúc g m 1 b ng BANTIN như sau: 3. Lưu TINTUC.MDB vào thư m c App_Data trong thư m c g c ch a trang web
  4. 4. Bài th c hành l p trình web Bài t p 3.3. K t n i Visual Studio .NET 2005 v i CSDL M c ñích: Th c hi n các bư c làm vi c ñ k t n i Access v i ng d ng Web T o 1 control AccessDataSource 1. T Toolbox – Kéo th 1 control AccessDataSource 2. Ph i chu t vào control AccessDataSource ch n “Configure Data Source …” 3. Ch n ñư ng d n ñ n file tintuc.mdb Next
  5. 5. Bài th c hành l p trình web 4. Ch n “Specify columns from a table or view” Name : BANTIN Columns : ch n * (Ch n các c t s ñư c hi n th trong câu truy v n select – ch n * có nghĩa là ch n t t c các c t) Next 5. Ch n Advanced … Ch n “Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements” (T ñ ng t o các câu truy v n INSERT, UPDATE, DELETE) Next Finish
  6. 6. Bài th c hành l p trình web 6. Ph i chu t AccessDataSource1, ch n Property, ch n thu c tính “InsertQuery” 7. Liên k t 1 c t trong b ng v i1 control trong màn hình (ví d c t MaBanTin liên k t v i control txtMaBanTin) Parameters : MaBanTin Parameter source : Control ControlID : txtMaBanTin Tương t cho các c t TieuDe NoiDung NoiDungTomTat NgayDangTin ChuThichHinh MaLinhVuc *Riêng c t HinhAnh : B m vào “Show advanced properties” Properties : PropertyName ch n FileName 8. Vi t hàm Nh n t p tin Upload t Client và Lưu lên Server private void SaveFileUpload() { string strFilename; if (fileUpload.FileName != "") {
  7. 7. Bài th c hành l p trình web strFilename = Server.MapPath("Upload" + fileUpload.FileName); fileUpload.PostedFile.SaveAs(strFilename); } } 9. Vi t hàm x lý s ki n click cho nút Lưu (B m ñúp (double click) vào nút Lưu trên form, chương trình s t ñ ng thêm hàm x lý s ki n) protected void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e) { AccessDataSource1.Insert(); SaveFileUpload(); } 10. Ch y và ki m tra chương trình

×