Your SlideShare is downloading. ×
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
De vung tau go cong bao cao thu tuong
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

De vung tau go cong bao cao thu tuong

808

Published on

De vung tau go cong bao cao Thu tuong

De vung tau go cong bao cao Thu tuong

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
808
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. B Nông nghi p&PTNT Trư ng H Ki n trúc TP.HCM T ng C c th y L i Vi n KH Th y l i Vi t Nam Trư ng H Th y l i BÁO CÁO TÓM T T D ÁN TUY N Ê BI N VŨNG TÀU - GÒ CÔNG K T H P CHU I Ô TH VEN BI N Hà N i, 12.2010
 • 2. I. tv n D án ê bi n t Vùng Tàu n Gò Công liên quan tr c ti p n vùng t trũngth p thu c lưu v c sông Vàm C và h th ng sông ng Nai, bao g m khu v c ngTháp Mư i, khu v c thành ph H Chí Minh và khu v c Gò Công thu c t nh Ti n Giang,v i t ng di n tích vùng và các vùng liên quan tr c ti p là 1.010.000 ha. Khu v c trũng th p c a vùng TP. H Chí Minh r ng kho ng 255.000 ha, trong ó80.000 ha c a t nh Long An, n m vùng c a c a nhi u con sông l n thu c h th ng sông ng Nai, nên ch u nh hư ng m nh m c a nh ng bi n ng dòng ch y trên sông, dòngtri u trên bi n, trong ó nh hư ng c a bi n mang tính th ng tr . a hình th p trũng,hư ng ra bi n v i trên 60% t ai thành ph có cao trình th p dư i 2m, nh ng vùngtrũng th p có cao trình t 0m n 0.5m là nh ng vùng ng p tri u thư ng xuyên ( thoang hóa và r ng). Nhi u h ch a l n ã và ang ư c xây d ng thư ng lưu, lư ng lũ ư c gi l i, lưu lư ng bình quân mùa lũ gi m, nên dòng ch y trong sông y u d n.Ngư c l i dòng tri u tác ng ngày càng m nh lên và ang có xu th ngày càng gia tăng,v n xâm nh p m n và thi u nư c ng t ã và ang x y ra nghiêm tr ng trên sông SàiGòn, nh hư ng tr c ti p n nhà máy c p nư c cho thành ph . Vi c san l p các vùngtrũng l y t xây d ng, các công trình ê ngăn lũ, ngăn tri u, ngăn m n d c sông ã làmdòng ch y, dòng tri u t p trung vào trong sông, làm dâng cao m c nư c nh tri u và hth p m c nư c chân tri u. Biên tri u tăng, d n n năng lư ng tri u gia tăng, th i giantruy n tri u t bi n vào rút ng n, d n n di n tích ng p tri u ngày càng gia tăng, dòngch y trên sông b d n nén, xói l b gia tăng, kh năng ti p nh n nư c mưa t h th ngtiêu không thu n l i. Cùng v i tác ng c a bi n i khí h u, nư c bi n dâng làm chov n ng p úng TP. HCM ngày càng thêm tr m tr ng. Vùng ng Tháp Mư i ( TM) v i di n tích kho ng 700.000 ha, là vùng trũngth p r t khó thoát nư c, xu hư ng ng p lũ trong n i ng ngày càng gia tăng v chi u sâung p và th i gian ng p (chênh l ch m c nư c max gi a Tân Châu (trên sông) và M c Hóa(m c nư c trong ng) gi m t 2,5 n 3m xu ng còn 1,5m trong 40 năm qua)(hình1). Hình 1
 • 3. T ng lư ng nư c tiêu thoát t TM ra sông Ti n kho ng 70%, nhưng xu hư ngngày càng h n ch do các khu dân cư ti p t c phát tri n sâu vào vùng TM. Hư ng tiêuthu n l i cho vùng TM là sông Vàm C , tuy nhiên do tác ng c a nư c bi n dâng, sgia tăng c a ng năng dòng tri u nên v n tiêu thoát theo hư ng này cũng ngày càngkhó khăn. Nhi u vùng chua phèn c a vùng TM như B c ông, Bo Bo v n chưa ư cgi i quy t, môi trư ng vùng giáp nư c không ư c c i thi n, n u tăng ư c kh năngthoát lũ ra sông Vàm C thì th i gian ng p và chi u sâu ng p trong vùng s gi m ángk , di n tích t phèn s ư c c i t o và thu h p. V n xâm nh p m n, thi u nư c ng tx y ra thư ng xuyên tác ng l n n s n xu t c a T nh Long An. Hi n t i vào mùa khôchúng ta v n ph i x nư c t h D u Ti ng xu ng sông Vàm C y m n, ây ch làgi i pháp tình th . H th ng th y l i Gò Công thu c t nh Ti n Giang v i di n tích 55.000 ha ã ư cxây d ng tương i hoàn ch nh, tuy nhiên nh ng năm qua vào mùa khô, nư c m n xâmnh p bao quanh toàn h th ng, d n n tình tr ng thi u nư c ng t và ô nhi m môi trư ngnghiêm tr ng. V n bi n i khí h u và nư c bi n dâng ã gây ra xâm nh p m n, thi u nư cng t, v n úng ng p, thoát lũ c a vùng TM, và TP. HCM v i xu hư ngngày càng giatăng. Mưa c c oan trên lưu v c sông ng Nai – Sài Gòn và t i khu v c Thành ph HChí Minh, k t h p tri u cư ng – nư c bi n dâng s càng gây s c ép n h th ng tiêuthoát nư c làm gia tăng tình tr ng ng p l t cho Thành ph trong th i gian t i. gi i quy t tình tr ng ng p úng do tri u và lũ TP. HCM, B Nông nghi p vàPhát tri n nông thôn ã trình Chính ph phê duy t quy ho ch (Quy t nh s 1547/Q –TTg ngày 28/10/2008) v i vi c xây d ng h th ng ê bao dài 187 km, 12 c ng l n, 22c ng có kh u t 7,5m n 60m và 70 c ng có kh u t 2m n 5m, (chưa k c ngrãnh ng m c a TP ch y tr c ti p ra sông cũng c n ph i xây d ng c ng m t chi u) b o vvùng I (b h u sông Sài Gòn, Nhà Bè, Vàm C , Vàm C ông (hình 2)) di n tích140.000ha, v i kinh phí hi n nay kho ng 38.800 t ng. án vùng I ã th c hi n ư chai năm, tuy nhiên do ngu n v n khó khăn n nay m i có ba h ng m c công trình ư cl p xong d án. V n gi i phóng m t b ng, ngu n v n xây d ng xây d ng có th lànguyên nhân gây kéo dài th i gian xây d ng c a d án và v n d nh nư c các khuv c xung quanh (ngoài khu I) sau khi xây d ng kho ng 25cm, cũng là v n c n quantâm. Giai o n II, xây d ng m t s tuy n ê và c u vùng II (vùng k p gi a sông sàiGòn và sông ng Nai) r ng 43.000ha b o v khu vư n cây ăn trái, khu dân cư ph itôn n n cao 2,5m v i kinh phí xây d ng kho ng 4.000 t ng, chưa k kinh phí tôn n ncác khu dân cư. Giai o n III, gi i quy t v n ng p l t do lũ l n c n ph i xây d ng 3
 • 4. công trình phân lũ t sông ng Nai ra sông Th V i, t sông Sài Gòn sang sông Vàm C ông v i kinh phí ư c tính không dư i 20.000 t ng. V lâu dài ch ng nư c bi n dâng chúng ta c n xây d ng c ng trên sông Lòng Tàu (sông r ng 500m, sâu âm 30m, kinh phí kho ng 6.000t ng) và C ng trên sông Nhà Bè (sông r ng 2.000m, sâu âm 20m, kinh phí ư c tính kho ng 12.000t ng) Hình 2 gi i quy t v n xâm nh p m n, tr ng t cho vùng TM, chúng ta r t c ns m xây d ng c ng l n trên sông Vàm C (sông r ng 1000m, sâu 18m, kinh phí xâyd ng ư c tính 9.000t ng, B NN&PTNT ã cho l p DA ti n kh thi năm 2005).d tr nư c ng t cho khu v c, phương án QH cũng xem xét n v n xây d ng hch a nư c ng t vùng TM. Chương trình ê bi n t Qu ng Ngãi n Kiên Giang ã ư c Chính ph phê duy t và ang th c hi n. Trong ó ê bi n thu c khu v c Thành phH Chí Minh c n ư c xây d ng ngay, nhưng hi n ang g p khó khăn trong vi c l ach n phương án tuy n vì h th ng kênh r ch l n quá nhi u. ê bi n o n Gò Công t nhTi n Giang, m t ph n khu v c C n Gi thu c TP.HCM và ê c a sông c a Long An ã ư c Chính ph phê duy t hơn 4.000t ng. Tuy n ê bi n t Vũng Tàu n Gò Công là công trình gi i quy t ư c các v nv lũ, xâm nh p m n, úng ng p cho hơn 1 tri u ha vùng trũng th p c a khu v c giai o ntrư c m t cũng như lâu dài trong i u ki n B KH và nư c bi n dâng, công trình em l ihi u ích t ng h p cho phát tri n kinh t - xã h i trong vùng và mi n Tây Nam B , s làmthay i di n m o trong khu v c. D án thu hút ư c s quan tâm và ng h c a các cánb lãnh o lão thành trong ngành th y l i. D án ã báo cáo v i /c Tr n c Lươngnguyên Ch t ch nư c, v i i di n lãnh o 4 t nh: Tp. HCM, Bà R a Vũng Tàu, LongAn và Ti n Giang, /c B trư ng B Xây d ng, B Khoa h c và Công ngh , t ch cnhi u cu c h i th o t i T ng c c Th y l i, H i th y l i Vi t Nam, trư ng i h c th yl i, Vi n Khoa h c th y l i Vi t nam. i s Quán Hà Lan ã ng ý cho kéo dài d ánnghiên c u v ê bi n và s d ng ti n k t dư 110.000 Euro dùng cho các chuyên giaHà Lan sang Vi t Nam ph i h p v i B NN&PTNT nghiên c u ti n kh thi tuy n êVũng Tàu-Gò Công. N u ư c Chính ph cho phép và tr c ti p ch o chúng ta có thhuy ng ngu n v n t các t p oàn kinh t , các công ty ư c s d ng m t ph n qu t,qu m t nư c lòng h m i t o ra xây d ng.
 • 5. II. M c tiêu c a d án Ch ng lũ l t, ng p úng và xâm nh p m n cho toàn vùng TP. H Chí Minh, trư cm t và lâu dài. Tăng cư ng kh năng thoát lũ, gi m chi u sâu và th i gian ng p lũ, ch ngxâm nh p m n cho vùng TM trong i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng;Ch ng xâm nh p m n cho khu v c Gò Công, Long An; phòng ch ng thiên tai và các tác ng t bi n cho toàn b khu v c TP. H Chí Minh và vùng TM; khi c n s chuy nthành h ch a nư c ng t cho vùng. Rút ng n kho ng cách giao thông, t o s liên k t gi a các t nh mi n Tây v i VũngTàu và các t nh Nam Trung B , xây d ng h th ng c ng bi n, t o ng l c m r ng vàhình thành chu i ô th m i TP. H Chí Minh, Vũng Tàu, Long An, Ti n Giang, pháttri n du l ch cũng như i v i kinh t xã h i cho toàn khu v c. III. Phương án I 1. N i dung d án Xu t phát t nhu c u thích ng v i bi n i khí h u, nư c bi n dâng, qu n lý nư cvà phát tri n b n v ng kinh t - xã h i trong vùng, d án bao g m m t tuy n ê bi n dài33 km (phương án I), xu t phát t Vũng Tàu n Gò Công, chi u sâu nư c trung bình7,5-8 m (tính t c t 0,00m) và m t c ng ki m soát tri u, thoát lũ (r ng 500m) và các âuthuy n ph c v giao thông th y, m t ê r ng 25-50m (hình 3). Sau khi ê ư c xây d ngs t o ư c m t h ch a v i di n tích m t nư c 56.000 ha, dung tích h ch a kho ng 3,3t m3 (n u k c trong sông kho ng 5 t m3), là d án ch ng B KH và NBD cho m tvùng r ng l n t i hơn 1 tri u ha (chi ti t xin xem ph l c 1). Hình 3 Tuy n ê ư c xây d ng s là tr c giao thông k t n i Vũng Tàu v i mi n TâyNam b , t o ng l c giúp m r ng và hình thành các khu ô th m i, là nơi xây d ng hth ng c ng, l p qu t khai thác năng lương gió. D ki n s có 5 khu v c phát tri n ôth m i bao g m: (chi ti t xin xem ph l c 3) 1. ô th Vũng Tàu m r ng 2. ô th sinh thái r ng ng p m n C n Gi 3. ô th khoa h c bi n 5
 • 6. 4. ô th d ch v kinh t bi n 5. Hành lang công nghi p m i 2. Nh ng tác ng tích c c c a d án a. Ch ng lũ, ch ng ng p l t và các thiên tai t bi n: Thông qua c ngki m soát tri u ê bi n, ta có th kh ng ch m c nư c trong h theo yêu c u, khôngm c nư c trong c ng cao hơn 1m ch ng ng p tri u cho TP.HCM. V ch ng lũ: Theo k t qu tính toán th y l c v i tr n lũ 200 năm xu t hi n m tl n (P=0.5%) lưu v c sông ng Nai; i v i vùng TM là tr n lũ năm 2000, t ngchi u r ng c ng là 500m, cao trình áy c ng -12m (phương án I) cho th y: M c nư c t i Th D u M t h 1,49m (t 2,85 xu ng còn 1,36), t i Tân Thu n(Phú An) trên sông Sài Gòn h th p 1,02m (t 2,28 m xu ng còn 1,26m (m c nư c Jicathi t k tiêu cho TP.HCM t i ây là 1,30m)); t i Nhà bè h 0,71m (t 1,92m xu ng còn1,21m). Cũng tương t như v y i v i m c nư c trên sông ng Nai và Vàm C . Dolư ng nư c t ng Tháp Mư i ư c thoát ra h tăng g n 2 l n vào th i kỳ lũ l n, nênth i gian ng p lũ t i M c Hóa gi m kho ng hơn m t tháng, t i Tuyên Nhơn kho ng 45ngày, t ng lư ng thoát lũ t i c a ra sông Vàm C tính cho năm 2000 tăng lên trên 6tm3. N u các tr c d n nư c ư c c i t o thì kh năng thoát lũ c a c hai vùng còn ư cc i thi n cao hơn (xin xem hình dư i và ph l c tính toán th y l c). ư ng m c nư c l n nh t d c sông Sài Gòn t Th D u M t n ê bi n VT-GC d ki n theo các k ch b n phương án 1 , h ch a x v i t n su t lũ 0.5% M c nư c trên sông h th p, t o 3.00 2.75 C a R ch Tra Phú An i u ki n tăng kh năng thoát nư c 2.50 2.25 C a sông Sài Gòn C a k nh L mưa t h th ng c ng rãnh trong 2.00 ê VT - GC thành ph k c khi có lũ l n l ch M c nư c (m) 1.75 1.50 1.25 s . Con ê l n và b n v ng có th 1.00 0.75 ngăn ch n t t c các lo i thiên tai 0.50 0.25 Th D u M t C a Vàm Thu t C a K Th Nghè Nhà Bè C a s Vàm C C a Soài r p t bi n như bão, sóng th n, là nơi 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Kho ng cách (km) 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 tránh trú bão cho tàu thuy n trong HT B = 500m B = 700m B = 1000m khu v c. (Ghi chú: v tiêu chu n ch ng lũ c a ê sông ph thu c Qlũ, chi u sâu ng p (s an toàn c a dâncư), c i m khu v c ư c b o v . Hi n nay cho ê sông H ng là 0,4% t i Hà N i nơi khác thì th phơn, các ê sông khác thì t 0,5% n 2%. Sông Sài Gòn ng Nai chưa có ê s ư c H quy t nhtrong th i gian t i, trư c m t t m l y 0,5%). b. Ki m soát m n: nh tri u cao là nguyên nhân chính gây nên tình tr ng xâmnh p m n, do ch ng ki m soát ư c m c nư c tri u nh hơn 1m trong h , nên tìnhtr ng xâm nh p m n s không sâu vào t li n và có th kh ng ch theo mong mu n.
 • 7. c. T o ra tr c giao thông thu n l i k t n i các vùng: Hi n nay t các T nh mi nTây i Vũng Tàu ph i lên TP.HCM và t TP H Chí Minh i Vũng Tàu dài 120 km ư ng b . Khi tr c ê bi n hình thành, t TP. M Tho i n Vũng Tàu ch còn 70km sov i 200km hi n nay. c bi t khi tuy n ê bi n k t h p v i ư ng giao thông ven bi n ư c thi công xong s t o s k t n i r t thu n l i d c theo ư ng bi n t Phan Rang –Phan Thi t – Vũng Tàu – các t nh mi n Tây Nam b , rút ng n ư c kho ng 130km vàkhông ph i i qua TP. HCM và ng Nai nơi có m t xe i l i r t l n. T o qu tr ng rãi d c hai bên tuy n ê xây d ng c ng bi n cho Vũng Tàu, Ti n Giang và cáct nh trong vùng. Giao thông th y t vùng v nh, TP. HCM n các t nh BSCL r t thu n l i khôngph i qua các âu thuy n các c ng thu c d án ch ng ng p TP.HCM và các c ng l n ãnêu trên. d. T o qu t phát tri n: V i di n tích 56.000 ha m t nư c m i ư c t o ra,chúng ta s dành m t ph n t phát tri n các khu công nghi p, du l ch, d ch v và cáckhu ô th thu c thành ph Vũng Tàu, Tp. HCM, Ti n Giang và Long An. Riêng TP.HCM di n tích vùng trũng th p (kho ng 80.000ha) chưa ư c khai thác, ho c khai thácchưa hi u qu s tr thành vùng t màu m ho c phát tri n ô th , m r ng thành ph raphía bi n m t cách r t an toàn. Tuy n ư ng giao thông huy t m ch trên ê n i VũngTàu Gò Công cũng t o ng l c l n cho s hình thành và phát tri n các khu ô th m id c theo các con sông và b bi n, t o chu i ô th bi n và hành lang công nghi p m icho vùng (xin xem ph l c s 3). e. Phát tri n du l ch: Bà R a – Vũng Tàu có m t v trí thu n l i cho vi c phát tri ndu l ch, ư c ánh giá là m t trong nh ng i m du l ch tr ng tâm c a t nư c, lư ngkhách du l ch s tăng v t sau khi xây d ng xong ê bi n, c bi t s thu hút ư c lư ngkhách t các t nh mi n Tây ( ê bi n Hàn Qu c khánh thành ngày 27/4/2010 n tháng10/2010 ã có 6 tri u lư t khách du l ch, thăm quan). Chúng ta có th xây d ng khu ôth an toàn gi a h ch a, t o thành khu du l ch c áo và h p d n, v a có c nh quan p, v a có môi trư ng sinh thái t nhiên c bi t. f. S d ng năng lư ng thu tri u, i n gió: D án có th s d ng dung tích c ah khai thác năng lư ng thu tri u ph c v phát tri n kinh t - xã h i trong vùng. Theotính toán sơ b n u u tư xây d ng tr m th y i n s d ng năng lư ng th y tri u có th em l i: Công su t l p máy kho ng 300.000 kw, i n lư ng 2,0x109 kwh. Ngoài ra d ctheo tuy n ê có th b trí m t s qu t gió phát i n (chi ti t xin xem ph l c 4) (vi c 7
 • 8. s d ng năng lư ng th y tri u s ư c cân nh c trong quá trình l p d án vì liên quan n giao thông th y qua ê giai o n trư c m t). g. Là nơi d tr ngu n nư c ng t trong tương lai: V lâu dài trong i u ki nB KH, nh ng tác ng t phía thư ng lưu gây nên c n ki n ngu n nư c, không nư cng t cung c p cho khu v c TP.HCM và vùng TM khi ó ta có th chuy n h ch a phíatrong ê bi n thành h nư c ng t ph c v cho dân sinh, kinh t trong vùng, khi ó cách sinh thái nư c l s ư c chuy n d n sang sinh thái nư c ng t. V i kho ng g n 5 tm3 (k c trong sông) chúng ta có th m b o an ninh v ngu n nư c trong b t k sdi n bi n nào thư ng lưu ( xây d ng m t h ch a trên núi v i dung tích 4- 5 t m3,chúng ta m t kho ng 30.000-40.000ha t r ng, t canh tác và kho ng 40-50.000t ng xây d ng). h. Gi m v n u tư xây d ng các c ng l n và h th ng ê trong khu v c: Xây d ng ê bi n, m t c ng i u ti t th y tri u và các âu tàu chúng ta không c nxây d ng h th ng phân lũ t sông ng Nai v sông Th V i, t sông Sài Gòn v sôngVàm C ông (kho ng 20.000 t ng), gi m ư c ít nh t t 2 (n u ghép 2 c ng v inhau) n 3 c ng l n s ph i xây d ng trong th i gian t i: T ng kinh phí c a 3 c ng VàmC , Lòng Tàu, Soài R p ư c tính kho ng 27.000 t ng. C ng trên ê bi n ch c n r ngt 1000m n 1.500m, a hình nông hơn, a ch t khu v c g n Vũng Tàu t t hơn và i uki n xây d ng thu n l i hơn. H th ng ê và c ng trong d án ch ng ng p úng TP.HCM h u h t s không c n xây d ng (s gi m kho ng 35.000t ng) (xem ph l c 5). i. T o ng l c phát tri n kinh t - xã h i trong vùng: Nh ng vùng t r ng l n ư c khai thác cho phát tri n nông nghi p, du l ch, d ch v , các khu công nghi p, khu ôth , t o s k t n i và rút ng n kho ng cách giao thông; toàn vùng s an toàn trư c thiêntai t bi n, t lũ l t, xâm nh p m n là ti n cơ b n cho s phát tri n b n v ng kinh txã h i trong vùng và nhanh chóng làm thay i di n m o trong khu v c. f. Gi m c t san n n toàn khu v c: Sau khi tuy n ê ư c xây d ng chúng ta ch ng trong vi c kh ng ch m c nư c lũ và tri u trong thành ph , vì v y không c n nângcao c t n n và c t ư ng như hi n nay. i u này s gi m m t lư ng kinh phí r t l ntrong u tư xây d ng các khu ô th m i và vùng II (k p gi a sông ng Nai và SàiGòn) và vùng III (khu v c C n gi ) và khu v c thu c t nh Long An. CHU I Ô TH D KI N HÌNH THÀNH CÙNG V I TUY N Ê BI N VŨNG TÀU - GÒ CÔNG
 • 9. Đô thị khoa học biển Mở rộng đô thị Vùng Tàu Chu i ô th hành lang công nghi p m i ô th sinh thái C n Gi 3. Nh ng tác ng tiêu c c - V môi trư ng: V i m c tiêu chính ã nêu trên, c ng i u ti t ch ngăn nhtri u không cho cao hơn 1,0m(hình dư i), trong m t ngày v n luôn có dòng ch y vào hvà t h ra, nư c trong h v n là h nư c m n và l nên nh hư ng không l n n hsinh thái khu v c bên trong c bi t là khu d tr sinh quy n r ng C n Gi . Tuy nhiênv n r t c n ánh giá nh ng thay i h sinh thái, b i l ng bùn cát, tác ng dòng ch ytrư c ê bi n.. Mực nước biển Vũng Tàu tháng 10, tần suất 10% 9
 • 10. - Giao thông th y: Các tàu thuy n i vào trong h và các sông u ph i i qua âuthuy n, ây là khó khăn l n nh t c n quan tâm gi i quy t, tuy nhiên v i công ngh hi nnay ta có th xây d ng nhi u âu thuy n hi n i không gây ách t c giao thông th y trongkhu v c. N u chúng ta không khai thác i n năng, v i m c nư c bi n như hi n nay thìt ng th i gian óng c ng trong m t năm (năm 2010, là năm không có lũ) là 159 gi , v is l n óng c ng là 61 l n, th i gian óng c ng trung bình m t l n là 2,5 gi , l n dài nh tlà 3 gi ch ng ng p tri u, ng p lũ cho thành ph và tăng kh năng tiêu thoát lũ (vàonh ng năm lũ l n th i gian óng c ng có l n hơn). Vào th i i m óng c ng kh ngch m c nư c tri u thì tàu thuy n ph i i qua âu thuy n, th i gian tri u cư ng chúng tal i bi t trư c nhi u năm nên tác ng là không l n. Khi nư c bi n càng dâng cao thì th igian ph i óng c ng càng nhi u, khi ó ta chuy n d n c ng cho các tàu l n ven ê bi n. - nh hư ng n lu ng cá di chuy n, trong thi t k s b trí lu ng cá di chuy n,vi c ngăn ê có th gi m ngu n th c ăn c a m t s loài th y, h i s n. 4. V n u tư và so sánh phương án4.1 V n u tư cho án ê bi n Vũng Tàu - Gò Công4.1.1 V n u tư cho ê bi n (chi ti t xem phu l c s 4): 26.000 t ng4.1.2 V n u tư cho c ng và âu thuy n (ph l c s 6) 9.000 t ng D phòng: 15.000 t ng T ng v n u tư cho án ê bi n 50.000 t ng(Tính theo phương án tuy n sâu, m t ê r ng 50m.V n tương ương 2,5t USD)4.2. T ng v n c a d án ch ng ng p TP.HCM4.2.1 V n u tư cho 12 c ng l n theo Quy t nhc a Chính ph s 1547/Q – TTg ngày 28/10/2008 a. Ba c ng l n do B NN &PTNT ph trách: 5.800 t ng b. Chín c ng l n còn l i do TP.HCM và Long An ph trách: 7.400 t ng4.2.2 V n u tư cho ê, kè, c ng nh , h i u ti t nư c mưa 21.600 t ng (chi ti t xin xem ph l c s 7).4.2.3 V n u tư cho vùng 2 ( ê và c u vùng k p gi a sông Sài Gòn- ng Nai): 4.000 t ng T ng v n cho chương trình ch ng ng p theo Q 1547: 38.800 t ng4.2.4 V n u tư cho chương trình phân lũ t sông ng Nai rasông Th V i và t sông Sài Gòn ra sông Vàm C ông kho ng: 20.000 t ng4.2.4 V n xây d ng C ng Lòng Tàu, Soài R p ch ng nư c bi n dâng: 18.000 t ng T ng v n trư c m t và lâu dài cho ch ng ng p khu v c TP.HCM: 76.800 t ng4.3 V n u tư cho c ng Vàm C ( ã NC ti n kh thi năm 2005): 9.000 t ng4.4 V n u tư ê bi n, c a sông theo Q 667 c a CP cho ba t nh Ti n Giang, Long An, TP.HCM: 4.000 t ng
 • 11. T ng v n theo phương án QH cho c vùng TP.HCM+ TM 89.800 t ngGhi chú: Kinh phí tính toán c a d án ch ng ng p TP.HCM tương i chính xác do m t s h ng m c m iduy t DA và m i xong quy ho ch (tương ương 4,5t USD).4.5. So sánh phương án Ph m vi nh hư ng và tác ng c a phương án ê bi n Vũng Tàu Gò Công so v iphương án quy ho ch ã ư c duy t khác nhau r t l n, d án ê bi n tác ng n 1 tri uha, d án QH ch tác ng n khu v c TP.HCM 255.000ha nên vi c so sánh chưa phùh p. Tuy nhiên cũng xin nêu m t vài nét cơ b n: a. án ê bi n Vũng Tàu – Gò Công là công trình ch ng nư c bi n dâng, ch ngbi n i khí h u m t cách toàn di n cho hơn 1 tri u ha vũng t trũng th p c a khu v cTP.HCM, vùng TM, khu v c Gò Công giai o n trư c m t và lâu dài. Gi i quy t tương i tri t và b n v ng các v n lũ l t, úng ng p, xâm nh p m n, d tr ngu n nư cng t trong tương lai, ngăn ch n m i thiên tai t bi n. T o thu n l i cho giao thông th ytrong n i a. Tuy n ê ư c xây d ng cũng s là tr c giao thông k t n i Vũng Tàu v i mi nTây Nam b , t o ng l c giúp m r ng và hình thành các chu i ô th m i và phát tri nkinh t xã h i và thay i di n m o trong vùng. V n u tư th p hơn phương án quy ho ch ư c tính kho ng 35.000 t ng ( ã trph n kinh phí ti p t c th c hi n TP.HCM). Di n tích m t h m i t o ra do Nhà nư cqu n lý nên g n như không c n gi i phóng m t b ng, t o thu n l i trong quá trình thicông, công trình t p trung d th c hi n, công tác qu n lý v n hành thu n l i. Ngu n v n xây d ng có th huy ng t các t p oàn kinh t , các công ty trong vàngoài nư c do vi c s d ng qu t và qu m t nư c trong h m i t o ra (n u ư cchính ph cho phép). Nh ng tác ng tiêu c c n môi trư ng c n quan tâm gi i quy t như giao thôngth y t bi n vào và m t s v n khác ã ư c c p trên và s ư c ti p t c nghiênc u làm rõ. 11
 • 12. b. Phương án quy ho ch ch ng úng ng p cho c vùng có v n u tư cao hơn r tnhi u. Tác d ng lan t a c a d án nh , v n thoát lũ c a vùng TM v n chưa ư c gi iquy t; khu v c trũng th p (vùng III) c a TP.HCM chưa có gi i pháp gi i quy t. Khi nư cbi n dâng kho ng t 50cm n 1m s e d a khu v c r ng C n Gi , cũng như v nthoát nư c t ch y c a thành ph . M t khác, vi c gi i phóng m t b ng và r t nhi u h ngm c công trình có th gây ch m ti n thi công. Công tác qu n lý v n hành h th ngch ng úng ng p cũng khá ph c t p. Tuy có thu n l i cho giao thông t bi n vào các c nghi n nay, song l i khó khăn cho giao thông thu trong thành ph và t thành ph , t bi nvào kênh Ch G o và i các t nh trong vùng.IV. Phương án II gi m nh tác ng n giao thông th y vào c ng Cái mép Th V i và r ng C nGi chúng ta có th xem xét phương án II v tuy n ê. Tuy n ê n i t Gò Công n g nVũng Tàu (cách vũng Tàu 4 km), n i ti p v i tuy n ê nh i vào r ng C n gi (hình vdư i). Chi u dài tuy n ê chính dài 29km, r ng 25-50m, sâu bình quân 6,5m, sau ó k tn i v i Vũng tài b ng c u giao thông r ng 22,4m, dư i c u t t c các lo i tàu bè i l ibình thư ng vào khu v c vình Gành Rái. Tuy n ê ph dài 13km n i t u c u phía êchính i vào c n Gi v i chi u r ng b m t là 10m, chi u sâu bình quân g n 4,5m. Kinhphí làm c u và o n ê nh tương ương kinh phí c a 4 km ê o n sâu nh t. T ng v n u tư c a phương án kho ng 50.000t ng (k c v n d phòng là12.000t ng). Theo k t qu tính toán th y l c v i tr n lũ 200 năm xu t hi n m t l n (P=0.5%)lưu v c sông ng Nai; i v i vùng TM là tr n lũ năm 2000, t ng chi u r ng c ng là700m ( ê bi n là 500m và sông Lòng Tàu là 200m, cao trình áy c ng -12m choth y: M c nư c t i Th D u M t h 1,54m (t 2,85 xu ng còn 1,34m) t i Tân Thu n(Phú An) trên sông Sài Gòn h th p 1,09m (t 2,28 m xu ng còn 1,19m); t i Nhà bè h0,84m (t 1,92m xu ng còn 1,08m). Cũng tương t như v y i v i m c nư c trên sông ng Nai và Vàm C . Do lư ng nư c t ng Tháp Mư i ư c thoát ra h tăng g n 2l n nên th i gian ng p lũ t i M c Hóa gi m kho ng hơn m t tháng, t i Tuyên Nhơnkho ng 42 ngày, t ng lư ng thoát lũ t i c a ra sông Vàm C tính cho năm 2000 tăng lênkho ng 6t m3, và n u các tr c thoát nư c ư c c i t o thì tình hình thoát lũ còn ư c c ithi n nhi u. T ng v n u tư c a phương án kho ng 50.000 t ng (k c v n d phònglà12.000t ng).
 • 13. ư ng m c nư c l n nh t d c sông Sài Gòn t Th D u M t n ê bi n VT-GC d ki n theo các k ch b n phương án 2 án, h ch a x v i t n su t lũ 0.5% 3.00 C a R ch Tra Phú An 2.75 2.50 C a sông Sài Gòn 2.25 C a k nh L 2.00 ê VT - GC M c n c (m) 1.75 1.50 ư 1.25 1.00 0.75 0.50 C a Vàm Thu t Nhà Bè 0.25 C a Soài r p Th D uM t C a K Th Nghè C a s Vàm C 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 Kho ng cách (km) HT Bvt = 300m, Blt = 200m Bvt =500m, Blt = 200m Bvt =800m, Blt = 200m • V lâu dài khi nư c bi n dâng lên nhi u, c ng ã xây d ng xong d c ê ta có th hoàn thi n n t o n ê. • Phương án II gi i quy t các v n v giao thông và r ng C n gi . V tác ng môi trư ng s nh hơn khi xây d ng c ng c a sông. • Như c i m l n nh t c a phương án II là không còn nhi u qu t (qu m t nư c m i l n bi n) s d ng cho xã h i hóa. Ti n u tư t phía nhà nư c ph i nhi u lên. V. Cơ ch th c hi n N u Chính ph cho phép trích m t ph n di n tích t 56.000 ha m t nư c xâyd ng ô th , khu công nghi p, du l ch, d ch v thì kinh phí xây d ng ê, c ng, ư nggiao thông s ch y u do các thành ph n kinh t , các t p oàn ư c hư ng l i t qu t óng góp. Nhà nư c ch h tr kinh phí nghiên c u, l p d án, thi t k và kho ng 10-15% kinh phí xây d ng (n u theo PAI). VI. K t lu n và ki n ngh D án ê bi n Gò công là công trình ch ng nư c bi n dâng, ch ng bi n i khíh u th ch ng. ó không ch là m t d án th y l i thu n túy mà là m t d án pháttri n giao thông, phát tri n kinh t xã h i trong vùng. V n u tư c a d án tuy khôngnh , nhưng nh hơn nhi u các d án nh l c ng l i, mà ph m vi nh hư ng l i l n hơnr t nhi u, gi i quy t tương i tri t các v n c a khu v c, thu n l i trong xây d ng,trong qu n lý v n hành. D án nh n ư c s ng tình c a h u h t lãnh o lão thànhtrong ngành th y l i, c a cán b khoa h c thu c Vi n KHTL Vi t Nam, Trư ng i h cTh y l i, Trư ng i h c Ki n Trúc TP.HCM. t nư c Hàn Qu c u tư 3,8 t ô la ch nh m m t m c ích là l n bi n ư c40.000ha ( ê dài 33 km, nơi sâu nh t 36m). Chúng ta u tư kho ng 50.000 t ng ư c di n tích 56.000ha; m t h ch a nư c g n 5 t m3 (k c trong sông) d tr cho 13
 • 14. tương lai; ư c m t ư ng giao thông r ng 25m ( ư ng c p II), hi n i k t n i trongvùng, rút ng n kho ng cách giao thông g n 150km t các t nh Mi n Tây n Vũng Tàuvà các t nh mi n Trung, gi m g n 90.000 t ng u tư các công trình nh l bên trong,gi m di n tích m t t do xây d ng c ng và ê ven sông; gi i quy t tri t v n lũ,úng ng p, xâm nh p m n cho hơn 1 tri u ha khu v c TP.HCM, TM, Gò Công. T o ng l c m r ng và hình thành chu i ô th m i TP. H Chí Minh, Vũng Tàu, LongAn, Ti n Giang, phát tri n du l ch cũng như i v i kinh t xã h i cho toàn khu v c. Dán ê bi n Vũng tàu-Gò Công không ch là m t d án th y l i gi i quy t v n c p báchtrư c m t và lâu dài nh m thích ng v i B KH và NBD mà nó còn là m t d án pháttri n kinh t xã h i trong vùng.
 • 15. 15
 • 16. 17

×