Your SlideShare is downloading. ×
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf

2,923

Published on

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,923
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirotig trình cao hoc Quàn tri Kình doanh Quòc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP HUY DÒNG VON TAI NGAN HÀNG DÀU TU VA PHÀT TRIÉN VIÉT NAM NGUYÉN TRUNG HIEU IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircng trình cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc te BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÒP CHO TRl/ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BAN LUÀN VÀN LA MOT PHAN BÀT BUÒC TRONO C H U a « TRÌNH DÀO TAO THAC SY (^ÀN TRI K ^ THANG 05,2007
 3. Phè duyét cùa Chu-ong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuong trình Tòi xàe nhàn ràng bàn luàn vàn này dà dàp ùng dugc eàe yéu eàu cùa mot luàn vàn tòt nghiép thuge chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù tich Hói dòng PGS.TS va Tri Dùng Chùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò luàn vàn này va cóng nhàn ban luàn vàn hoàn toàn dàp ùng eàe tiéu ehuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh doanh. NCS. DàngNgocSu Giào vién huóng dàn Càc thành vién Hói dòng TS. TRANDOÀNKIM PGS.TS VÙ GONG TV NCS. DANG NGOC SU
 4. CAM KET Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky mot chuong trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky chuong trình dào tao eàp bang nào kbàc. Tòi cùng xin cam két thém ràng bàn Luàn vàn này là nò lue eà nhàn cùa tòi. Càc két qua, phàn tich, két luàn trong Luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làm viée cùa eà nhàn tòi. Hoc vién Nguyèn Trung Hièu
 5. LOI CAM ON Tòi xin chàn thành càm an Khoa Quàn tri kinh doanh- Truòng Dai hoc Quòc già va eàe thày giào, eò giào Lóp IeMBA3 thuge chuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh Quóc té dà nhiét tình truyén dat nhihig kién thùc quy bau, sàu ròng, giùp tòi co nén tàng kién thùc khoa hoc de thire hien de tài này. Tòi cùng xin dugc bay tò long biét on sàu sàc tai thày giào Dang Ngge Su ve nhùng y kién dóng góp quy bau va su chi dàn tan tình cùa Thày trong suót thòi gian tòi tbue hien va hoàn thành bàn luàn vàn thac sì kinh té. Xin gùi lòi càm an tói càc dòng nghiép tai Ngàn bang DT&PT Viet Nam dà nhiét tình giùp dò tòi trong còng tàc thu thap so liéu de hoàn thành bàn luàn vàn này. Hoc vién Nguyèn Trung Hièu
 6. D A N H M U C CÀC CHlf VIÉT TÀT BIDV Ngàn bang Dàu tu va Phàt trién Viét Nam ADB Ngàn bang phàt trién Chàu à - Thài Bình Duong WB Ngàn bang Thè giói NH Ngàn bang NHNN Ngàn hàng Nhà nuoc NHTM Ngàn hàng tbuong mai CTTC Cho thué tài chinh DNNN Doanh nghiép Nhà nuoc DNNQD Doanh nghiép ngoài quòc doanh DNNNG Doartii nghiép nuoc ngoài NQH Ng qua ban IFC Còng ty Tài chinh quòc té TCTD Tò chùc tin dung TCKT Tò chùc Kirtii té USD Dò la My VND Dòng Viet Nam HDV Huy dòng vòn
 7. MUG LUG Nói dung Trang I PHÀN MÒ DÀU 1 1. Sy can thiet va y nghia cùa de tài nghièn cùu 1 2. Muc dìch nghién cùu 2 3. Dòì tu-ong va pham vi nghièn ciru 2 4. Phu-ong phàp nghién cùu va co su ly luàn 2 5. Ket eau cùa Luan vàn 3 CHirONG 1: VÓN VA HUY DÒNG VÓN CÙA CÀC NGÀN II 4 HÀNG THLTONG MAI 1. Ngàn hàng TM va vòn cùa Ngàn hàng TM 4 1.1. Ngàn hàng TM va kbài quàt boat dòng cùa Ngàn hàng TM 4 1.2. Co eàu va eàe hinh thùc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng TM 8 1.3. Càc nhàn tò ành huòng dén còng tàc huy dòng vòn cùa NHTM 19 1.4. Vai trò cùa nguòn huy dòng vòn dòi vói boat dòng cùa NHTM 22 1.5. Mòi quan he giùa vòn va su dung vòn cùa Ngàn hàng 28 CHirONG 2: CÒNG TÀC HUY DÒNG VÓN TAI NGÀN HÀNG IH 30 £)T&PT VIÉT NAM (BIDV) ì. Giói thieu khài quàt ve Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 30 1.1. Lich su bình thành, phàt trién va chùc nàng nhiém vu 30 1.2. MÒ hinh tò chùc 34 So* ho tình hinh tài san, nguon vòn, ket qua kinh doanh cùa BIDV 2, 35 giai doan 2003-2005 2.1. Tình hinh huy dòng vòn 35 2.2. Tình hinh su dung vòn 39
 8. 3. Hoat dòng huy dòng von tai BIDV 42 3.1. Co eàu nguòn vòn cùa BIDV 42 3.2. Càc bình thùc huy dòng vòn tai BIDV 45 3.3. Mòi quan he giùa huy dòng vòn va su dung vòn 53 3.4. Dàrtii già boat dòng huy dòng vòn tai BIDV 56 CHU'ONG 3: GIÀI PHÀP NHÀM NÀNG CAO HON NLTA IV 67 CHAT LU^ONG CÒNG TÀC HUY DÒNG VÓN TAI BIDV 1. Chién lu*gc phàt trién ngành NH trong qua trình hoì nhàp KTQT 67 LI. Muc tiéu phàt trién ngành NH trong qua trình bòi nhàp KTQT 67 1.2. Co bòi va thàeb thùc dòi vói ngành NH Viet Nam 69 1.3. Muc tiéu tao vòn cùa eàe NHTM Viet Nam trong thòi gian tói 71 2. Dình hwóiig còng tàc huy dòng von cùa BIDV 70 2.1. Ké hoach phàt trién cùa BIDV trong thòi gian tói 73 2.2. Dinh huóng boat dòng huy dòng vòn cùa BIDV 74 3. Giai phàp nàng cao hon nùa chat lu'ong còng tàc huy dòng vòn 75 3.1. Xày dung qui trình huy dòng va diéu hành vòn toàn he thóng 75 3.2. Da dang boa càc bình thùc huy dòng vòn 78 3.3. Phàt trién va da dang càc dich vu lién quan dén huy dòng vòn 86 3.4. Vàn dung co che lai suàt linh boat 90 3.5. Tàng eucmg còng tàc tiép thi va co chinh sàch khàch hàng dùng dàn 90 4. Mot so kien nghi 95 4.1. Kién nghi dòi vói BIDV 95 4.2. Càc kién nghi khàc 98 V PHÀN KÉT LUÀN 104 TÀI LIÉU THAM KHÀO 105
 9. DANH MUG GAG BANG BIEU Bang 3-1 ; Chi tiéu tòng hgp vòn cùa BIDV dén 2005 35 Bang 3-2: Co eàu vòn huy dòng qua eàe nàm tu 2002-2005 36 Bang 3-3: So liéu huy dòng vòn giai doan 2002-2005 37 Bang 3-4: Ké hoach tbue hien giai doan 2002-2005 38 Bang 3-5: Thi phàn vòn huy dòng cùa càc NHTM tai Viet Nam 38 Bang 3-6: Tbue trang nguòn vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 43 Bang 3-7: Co eàu vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 44 Bang 3-8: Co eàu theo phuong thùc huy dòng vòn tai BIDV 46 Bang 3-9: Két eàu rién gùi TCKT theo ky han va loai tién 47 Bang 3-10: Két eàu tién gùi tiét kiem theo ky han va loai tién 48 Bang 3-11 : So du giày tò co già tai Ngàn hàng DT&PT Viét nam 50 Bang 3-12: Két eàu giày tò eó già phàn theo ky han va loai tién 51 Bang 3-13: Nguòn vòn vay va nhan gùi qua càc nàm 51 Bang 3-14: Co eàu vòn huy dòng - su dung vòn theo ky han, loai tièn 53 Bang 3-15: Càn dòi nguòn vòn ngàn han va cho vay ngàn han 54 Bang 3-16: Càn dòi nguòn vòn trung dai han va cho vay trung dai han 55 Bang 3-17: Càn dòi nguòn vòn va cho vay VND 55
 10. Bang 3-18: Càn dòi nguòn vòn va cho vay USD quy dòi 56 Bang 3-19: Chi so dành già hiéu qua boat dòng cùa BIDV 63
 11. it a. DANH MUG GAG BIEU DO Biéu dò 3-1 : Huy dòng vón giai doan 2002-2005 cùa BIDV 38 Biéu dò 3-2: Thi phàn vòn huy dòng cùa eàe NHTM giai doan 2002-2005 39 Biéu dò 3-3: VÓn huy dòng cùa BIDV giai doan 2002-2005 43 Biéu dò 3-4: Co eàu nguòn vòn cùa BIDV giai doan 2002-2005 44 Biéu dò 3-5: Co eàu theo phuong thùc huy dòng vòn tai BIDV 46 Biéu dò 3-6: Chi tiéu dành già boat dòng kinh doanh cùa BIDV 63
 12. PHÀN MÒ DAU 1, Sir CÀN THIÉT VA Y NGHI A CÙA DE TÀI NGHIÉN ClTU Giai doan 2000 dén 2005 nén kinh té Viet Nam dat toc dò tàng truóng bình quàn 7,3%/nàm, là giai doan co nhiéu thòi co thuan Igi cùng nhu thàeh thùc dòi vói boat dòng cùa ngành Ngàn hàng. Nén kinh té phàt trién eó dóng góp khòng nhò cùa He thòng Ngàn hàng thuong mai nói chung va Ngàn hàng DT&PT Viet Nam (BIDV) nói riéng. Vói chirtii sàch tién te dugc diéu hành mot càch thòng tboàng han, dòi mai rò net ve diéu hành lai suàt, ty già phù hgp dàn vói thòng le quòc té, diéu tiét nhùng bàt òn cùa thi truòng tién té, tài chinh. Thi truòng huy dòng vòn noi té ngày càng dòi mat vói àp lue cartii tranh gay gàt tu nhiéu kénh dàu tu sinh lòi bàp dàn: Bàt dòng san, chùng khoàn, dàu tu kinh doanh khàc. Mot su kién dac biét quan trong khi Viet Nam chinh thùc là thành vién cùa WTO, day tbirc su là thòi co va cùng là thàeh thùc lón dói vói càc ngành kinh té nói chung va ngành Tài ehirtii ngàn hàng nói riéng vi theo lo trình cham nhàt tu tbàng 04/2007 eàe Ngàn hàng nuoc ngoài sé dugc mó chi nbành va thue hien bau hét càc dich vu ngàn hàng tai Viet Nam. Xuàt phàt tu nhùng luan diém trén, ngành Ngàn hàng càn eó nhùng quan diém, nhan thùc dùng dàn, rò ràng va cu thè trong còng tàc huy dòng vón. De dàp ùng nhu eàu ve vón cho boat dòng dàu tu phàt trién, nhùng nàm qua nguòn vón huy dòng cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam khòng ngùng tàng truóng eà ve qui mò va chat lugng. Tuy nhién, do diéu kién kinh té - xà boi va mòi truóng canh tranh gay gàt nén còng tàc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng con gap nhiéu khó khan va cùng chua thue su khai thac triet de tiém nàng càc nguòn vòn nhàn roi. Vi vay, viée dua ra càc giài phàp khà thi de huy dòng vón eó biéu qua eó y nghia quan trgng, eàp thiét va day cùng chinh là ly do de tòi ehgn de tài nghién cùu "Huy dóng vón tal Ngàn hàng Dau tu va Phàt trién Viet Nam" Dóng góp cùa Luan vàn: Luan vàn dà he thóng bòa mot so noi dung ly luan ve nguon
 13. vòn, qui mò, co eàu va càc nhàn tò ành huóng dén viée huy dòng vòn cùa mot Ngàn hàng tbuong mai; dà phàn tich thue trang huy dòng vòn cùa Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam, trén co so dò dà dua ra nhiing dành già, két qua dat dugc va mot so vàn de tòn tai càn giài quyét; dua ra mot so giài phàp de tàng euóng, mó ròng còng tàc huy dòng vòn dàp ùng nhu eàu mó ròng kinh doanh, phàt trién Ngàn hàng òn dinh va ben vùng, khòng ngùng nàng cao vi thè va sue canh tranh cùa BIDV; de xuàt mot so kién nghi vói Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam nhàm thào ga khó khan trong còng tàc huy dòng vòn va toàn bò boat dòng kinh doanh. 2. MUC DICH NGHIÉN ClTU - Nghién cùu co so ly luan ve boat dòng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng tbuong mai trong nén kinh té. - Phàn tich, dành già thue trang còng tàc huy dòng vòn tai BIDV. - De xuàt mot so giài phàp khàc phuc càc tòn tai va mó ròng còng tàc huy dòng vón tai BIDV. 3. DÓI TU'ONG VA PHAM VI NGHIÉN ClTU DÓi tugng nghién cùu là eàe vàn de ve nguòn vón cùa Ngàn hàng tbuong mai nói chung va Ngàn hàng DT&PT Viét Nam nói riéng, nghién cùu thue trang còng tàc huy dòng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam, trén co so nghién cùu de ra nhùng kién nghi va giài phàp de mó ròng boat dòng. Pham vi nghién cùu bao gòm boat dòng huy dóng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam trén eàe phuong dien: phuong thùc huy dòng, co eàu, qui mò, mòi quan he giùa huy dòng vón va su dung vón trén co so so liéu tu nàm 2003 dén 2005. 4. PHU'ONG PHÀP NGHIÉN ClTU VA CO SO LY LUÀN Khi nghién cùu mot tình huóng cu thè (trong truóng hgp này là BIDV) day là phuong phàp nghién cùu dinh tinh; Su dung phuong phàp phàn tich tóng hgp, thóng ké nghién
 14. cùu dua trén viée thu thàp so liéu cu thè cùa Ngàn hàng dàu tu va Phàt trién Viét Nam. Phuong phàp phàn tich so liéu phù hgp vói pham vi yéu eàu cùa de tài: + Phóng vàn trirc tiép + Diéu tra thue té + Chi yéu eàu theo dòi phàn tich tinh hinh huy dòng vòn lai BIDV. Cosùly luàn: Truóc hét ta pbài làm rò khài niem ve Ngàn hàng tbuong mai; Co eàu vòn va càc hìrtii thùc huy dòng vón cùa Ngàn hàng thuong mai; Càc nhàn tò ành huóng dén còng tàc huy dòng vón cùa Ngàn hàng tbuong mai; Vai trò cùa nguòn vòn huy dòng dói vói hoat dòng cùa Ngàn hàng thuong mai; Mòi quan he giùa huy dòng vòn va su dung vòn cùa Ngàn hàng thuong mai. Tu nhùng co so ly luan trén ta sé tién hàrtii phàn tich thue trang còng tàc huy dòng vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam. Sau dò tu nhùng co so ly luan này nghién cùu de dua ra nhùng giài phàp phù hgp rtiiàm nàng cao khà nàng huy dòng vòn cho Ngàn hàng DT&PT Viét Nam nói riéng va eàe Ngàn hàng tbuong mai nói chung. 5. KÉT CÀU CÙA LUÀN VÀN Ngoài lai mó dàu va két luan, noi dung co bàn cùa luan vàn gòm ba phàn: Phan I Chuong 2: Vòn va huy dòng vòn cùa eàe Ngàn hàng tbuong mai. Phàn II Chuong 3: Còng tàc huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viét Nam. Phan III Chuong 4: Giài phàp nhàm nàng cao han nùa chat lugng còng tàc huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam.
 15. CHirONG 1: VÓN VA HUY DÓNG VÓN CÙA CÀC NGÀN HÀNG THlTONG MAI L NGÀN HÀNG THlTONG MAI VA VÓN CÙA NGÀN HÀNG THlTONG MAI I.L Ngàn hàng TM va khài quàt hoat dòng cùa Ngàn hàng TM: Khài niem Ngàn hàng TM Ngàn hàng là mot loai hinh tò chùc eó vai trò quan trgng trong nén kinh té, là mot kértii quan trgng thu hùt vòn nhàn ròi va cung càp nguòn vòn cho nhu eàu cùa nén kinh té. Tu khi ra dòi dén nay, dinh nghia ve Ngàn hàng luòn dugc thay dòi phù hgp vói su phàt trién cùa nò. Ngàn hàng dugc dinh nghìa khàc nbau theo chùc nàng, dich vu boàc vai trò thue hien trong nén kinh té. Cùng vói su phàt trién cùa Ngàn hàng, su da dang cùa he thóng san pham dich vu cung ùng tàng lén nén Ngàn hàng dugc ggi là "Bach boa tài chinh". Khi càc chùc nàng cùa Ngàn hàng ngày càng da dang, viée dinh nghia chinh xàe va day dù ve Ngàn hàng là mot viec khó khan, do dò Peter S.Rose cho ràng: Ngàn hàng là loai hinh tó chùc tài chinh cung càp mot danh muc càc dich vu tài chinh da dang - dgc biét là tin dung, tiét kiem va dich vu thanh toàn - va thue hien nhiéu chùc nàng tài chinh nhat so vài bàt ky mot tó chùc kinh doanh nào trong nén kinh tè. Net dac trung cùa càc Ngàn hàng thuong mai so vói eàe tó chùc tài chinh khàc là ehuyén nhan tién gùi, cho vay va cung eàp càc dich vu thanh toàn. Tuy nhién dù eàe Ngàn hàng thuong mai bay tò chùc tài chinh déu phài boat dòng trong pham vi luat phàp cho phép va déu phài dira trén co so là su phàt trién cùa boat dòng san xuàt va tbuong mai nói chung cùa nén kinh té. Tai Viet Nam, Ngàn hàng (tò chùc tin dung) dugc biéu trong Luat càc tó chùc tin dung nhu sau: "Tó chùc tin dung là doanh nghiép duac thành Igp theo qui dinh cùa Luat càc tò chùc tin dung va càc quy dinh khàc cùa phàp luat de hoat dóng kinh doanh vài nói dung nhàn tién gùi va su dung tién gùi de cap tin dung cung ùng càc dich vu thanh toàn. Trong dò, Ngàn hàng là hai hinh té chùc tin dung duac thue hien toàn bò hoat dóng
 16. Ngàn hàng va càc hoat dòng kinh doanh khàc eó lién quan. " Vai trò cùa Ngàn hàng TM trong nèn kinh té Ngàn hàng dóng vai trò vò cùng quan trgng trong nèn kinh té nói chung va toàn bò boat dòng san xuàt kinh doanh, sinh boat déu dùng nói riéng. Xét tu góc dò nèn kinh té va boat dòng kinh doanh nói chung, Ngàn hàng tbuong mai dóng vai trò: - Vai trò trung gian: ehuyén eàe khoàn tièn nhàn roi, chù yéu tu ho già dình thành càc khoàn tin dung cho càc tó chùc kinh doanh va càc thành phàn khàc de dàu tu vào san xuàt kinh doanh. - Vai trò thanh toàn: thay màt khàeh hàng thue hien thanh toàn de mua, bàn hàng boa va dich vu (phàt hành, bù trù sée, cung càp mang luói thanh toàn dien tu) - Vai trò nguài tao lànli: cam két thue hien nghìa vu cho khàeh hàng khi khàeh hàng khòng eó khà nàng tbue hien nghia vu cùa mình (phàt hành L/C). - Vai trò dai ly: thay màt khàch hàng quàn ly va bào ve tài san cùa ho, phàt hành hoàe chugc lai chùng khoàn. - Vai trò thue hien chinh sàch: thue hien càc chinh sàch kirtii té cùa ehirtii phù, góp phàn diéu tiét tàng truóng kirtii té. Hoat dòng co bàn cùa Ngàn hàng TM trong nen kinh te thi tru-òug Hoat dòng nhan tièn gùi Ngàn hàng mó boat dòng mó dich vu rtiian tién gùi de bào quàn ho nguói co tién vói cam két hoàn tra dùng han. Trong cuge canh tranh de tìm va giành dugc eàe khoàn tién gùi, eàe Ngàn hàng dà tra lai cho tién gùi nhu là phàn thuong cho khàch hàng ve viée san sàng hi sinh nhu eàu tiéu dùng truóc màt va cho phép Ngàn hàng su dung tam thòi de kinh doanh Hoat dòng tin dung Tin dung là quan he vay mugn (gòm cà cho vay va di vay) tuy nhién vói chù thè nhàt
 17. dinh nhu NH, thi boat dòng tin dung cùa NH ehi bao hàm Ngàn hàng cho vay. Hoat dòng tin dung cùa NH dira trén mot so nguyèn tàc nhàt dinh nhàm dàm bào tinh an toàn va khà nàng sinh lòi. Càc nguyèn tàc này dugc cu thè boa trong eàe qui dinh cùa NH Nhà nuóc va càc NHTM. Hoat dòng thanh toàn Thanh toàn qua Ngàn hàng dà mó dàu cho thanh toàn khòng dùng tièn màt, tue là nguói nguòi gùi tièn khòng càn phài dén NH de lày tién ma chi càn viét giày ehi tra cho khàch hàng (con ggi là Sée), khàch hàng mang giày dén NH se nhan dugc rién. Càc rién ieh cùa thanh toàn khòng dùng tièn màt (an toàn, nhanh ehóng, chinh xàe va tiét kiem chi phi) dà góp phàn rùt ngàn thói gian kinh doanh va nàng cao thu nhàp cho càc doanh nhàn Hoat dòng huy dòng vòn Huy dòng vón là mot trong nhùng nghiép vu boat dòng tao vòn quan trgng hàng dàu cùa càc Ngàn hàng tbuong mai. Vói chùc nàng va nhiém vu cùa mình, eàe Ngàn hàng thuong mai dà thu hùt, tap trung càc nguòn vòn tién té tam thòi chua su dung cùa càc doanh nghiép, càc tàng lóp dàn cu vào Ngàn hàng. Màt khàc, trén co so nguòn vòn huy dòng dugc, Ngàn hàng sé tién hành boat dòng cho vay phuc vu cho nhu eàu phàt trién san xuàt, càc muc tiéu phàt trién kinh té vùng, ngành, thành phàn kinh té, dàp ùng nhu eàu vón cùa xà bòi nhàm thùc day nèn kinh tè phàt trién. Vói boat dòng huy dòng vón, càc Ngàn hàng thuong mai dà thue su huy dòng dugc sue manh tóng hgp cùa nén kinh té vào qua trình san xuàt, luu thóng hàng bòa. Néu khòng eó Ngàn hàng tbuong mai, viée huy dòng cùa cài xà bòi vào qua trình san xuàt kinh doanh, tiéu dùng se cham di rat nhiéu. Nhó boat dòng huy dòng vón cùa Ngàn hàng, tièn tiét kiem cùa eà nhàn, doàn thè, eàe tò chùc kinh té dugc huy dòng vào qua trình vàn dòng cùa nèn kinh té. Nò ehuyén cùa cài, tài nguyèn xà bòi tu noi chua su dung, con tièm tàng vào qua trình su dung phuc vu cho san xuàt kinh doanh nàng cao muc song xà bòi.
 18. Hoat dòng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng ngày càng mó ròng, uy tin va vi thè cùa Ngàn hàng sé càng dugc kbàng dinh, Ngàn hàng sé chù dòng trong boat dòng kinh doanh, mó ròng quan he vói eàe thành phàn kinh tè, tó chùc, dàn cu. Diéu quan trgng là Ngàn hàng càn càn cu vào chién luge, muc tiéu phàt trién kinh té cùa tùng vùng, tùng ngành trong cà nuóc. De tu dò dua ra càc loai bình huy dóng vón phù hgp, nhàm dàp ùng nhu eàu vón cho còng cuge còng nghiép bòa, hien dai hóa dat nuóc. Hoat dòng su dung vòn Day là hoat dòng trire dép dua lai Igi nhuan cho Ngàn hàng. Dòi tugng kinh doanh cùa Ngàn hàng tbuong mai là tién té va quyén su dung tién té, vi thè Igi tue cùa Ngàn hàng eó dugc chù yéu tu viée dàu tu va cho vay. Néu mot Ngàn hàng huy dòng dugc nguòn vòn dòi dào nhung khòng eó ké hoach su dung vòn hgp ly, hièu qua thi khòng nhiing khòng dem lai Igi nhuan cho Ngàn hàng, nguge lai con khòng eó nguòn bù dàp ehi phi tu viec huy dòng. Do vay, eó thè nói su dung vòn là boat dòng hét sue quan trgng cùa moi Ngàn hàng. Hoat dòng su dung vòn bao gòm càc boat dòng ngàn quy, cho vay, dàu tu tài chinh... Mot Ngàn hàng eó hoat dòng su dung vòn vói hièu qua cao sé nàng cao vai trò, uy tin cùa Ngàn hàng, tàng euóng sue canh tranh trén thi truóng, tu dò thu hùt dugc nhièu khàch hàng dèn giao dich vói mình, tao diéu kién thuàn Igi de mó ròng boat dòng huy dòng vón. Vi vay, nhiém vu cùa moi Ngàn hàng là phài thuong xuyén bàm sàt muc tiéu phàt trién kinh tè vùng, ngành, dat nuóc... de eó eàe bình thùc dàu tu dùng dàn, eó biéu qua cao. Càc hoat dòng trung gian Hoat dòng trung gian là hoat dòng ma Ngàn hàng cung ùng dich vu phuc vu khàch hàng va huóng thu nhap tu phi hoàe boa hong. Nén kinh té càng phàt trién, dich vu cùa Ngàn hàng cùng phàt trién theo de dàp ùng nhu eàu ngày càng phong phù, da dang cùa khàeh hàng. Hoat dòng trung gian phàn ành mùe dò phàt trién cùa Ngàn hàng. Ó càc nuóc phàt trién, boat dòng trung gian va tién ich dich vu cùa Ngàn hàng dói vói khàeh hàng càng da dang. Thu
 19. nhàp tu càc boat dòng trung gian thuong ehiém tu 30 dén 35% tòng thu nhàp cùa Ngàn hàng. 0 Viét Nam, càc boat dòng trung gian cùa Ngàn hàng con nghèo nàn, don gian, chua that su tao ra rién ich cho khàch hàng. Ngàn hàng thuong thue hien mot so boat dóng trung gian rtiiu dich vu ehuyén rién, thanh toàn ùy nhiém ehi, ùy nhiém thu, phàt hành sée, bào lành cho khàch hàng, thu chi ho, quàn ly tài san ho, càc bình thùc thanh toàn thè... Hien nay xu huóng nguòn thu ve djch vu ngày càng tàng va ehiém ty trgng lón trong tòng doanh thu ve boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng. Dòng thói vói càc boat dòng trung gian, Ngàn hàng tbuong mai góp phàn làm tàng khà nàng chu ehuyén cùa dòng vòn, giàm lugng rién mat trong luu thóng, tiét kiem dugc ehi phi luu thòng trong xà hòi. Màt khàc, thue hien tòt boat dòng dich vu, Ngàn hàng sé thu hùt dugc nhiéu khàeh hàng hon, tao diéu kién cho viée phàt trién boat dóng huy dòng vòn va cho vay cùa Ngàn hàng. Vay boat dòng cùa Ngàn hàng thuong mai eó mòi quan he hùu co vói nhau, là tièn de, diéu kien tuong ho làn nhau. Viec thue hien tòt, dòng bò tàt cà càc boat dòng Ngàn hàng sé tao tinh nàng dòng, toàn dien cho boat dòng cùa Ngàn hàng va Ngàn hàng sé thue su tró thành nhùng Ngàn hàng tbuong mai kinh doanh da nàng vùng manh. L2. Co* eàu va càc hinh thùc huy dòng vón cùa Ngàn hàng TM Ngàn hàng kinh doanh tién te duói hinh thùc huy dòng, cho vay dàu tu va cung càp càc dich vu khàc. Huy dòng vòn - boat dòng tao nguón vón cho Ngàn hàng tbuong mai dóng vai trò quan trgng ành huóng tói chat lugng hoat dòng cùa Ngàn hàng. a/ Co cau von cùa Ngàn hàng TM Vòn tu eó - Vón diéu le De bàt dàu boat dòng ngàn hàng (dugc Phàp luat cho phép) chù ngàn hàng phài co mot lugng vòn nhàt dinh. Day là loai vón ngàn hàng eò thè su dung làu dai bình thành nén trang thiét bi, nhà cùa cho ngàn hàng.VÓn diéu le là so vón ban dàu cùa moi Ngàn hàng.
 20. dugc ghi trong diéu le va phài lón hon hoàe bang mùe vòn phàp dinh (theo luàt Ngàn hàng). Vòn diéu le cùa eàe Ngàn hàng ngoài quòc doanh do càc chù so hihi dóng góp vói nhùng phuong thùc dóng góp dugc ghi trong dièu le cùa Ngàn hàng va phài dugc Ngàn hàng Nhà Nuóc dòng y. Vòn diéu le ó Ngàn hàng quòc doanh là do Ngàn sàch Nhà Nuóc càp. Vòn diéu le trong Ngàn hàng tbuong mai eò phàn là do eò dòng dóng góp. Dòi vói moi mot Ngàn hàng vòn diéu le là nguòn vòn quan trgng, nò eó y nghìa quyét dinh dòi vói su ra dói cùa mot Ngàn hàng. Tuy nhién so vòn diéu le này chi ehiém mot ty trgng nhò trong tóng nguòn vòn cùa càc NHTM. Mae dù vòn diéu le ehi là xuàt phàt diém cùa càc NHTM nhung dò lai là so vòn chù so hùu va là nguòn vòn mang tirtii òn dinh cao nèn NHTM eó toàn quyén su dung va dinh doat. Chinh vi vay ma càc NHTM pbài khòng ngùng tàng cao nguòn vòn này de tiép tue tòn tai va phàt trién trong nén kinh té canh tranh. - Vón dir trit: Dir trù bò sung vòn diéu lé: dugc bình thành tu viec trich ra mot phàn Igi nhuan ròng cùa NHTM (thòng thuong là 5%). Muc dich cùa viec lap quy này là làm tàng vón dièu le - tàng vón tu co cùa Ngàn hàng, nàng cao vi thè uy tin vói ban hàng va khàeh hàng trong va ngoài nuóc. Quy dir phòng bù dàp rùi ro: Mot trong nhùng boat dòng chinh cùa Ngàn hàng là cho vay, boat dòng này eò tièm àn rùi ro.Vì vay, de bào ve Igi ich cho nguói gùi tièn, nguói dàu tu va Igi ieh cho chinh NHTM ma Ngàn hàng nhà nuóc dà quy dinh tàt eà eàe NHTM déu phài lap quy du phòng bù dàp rùi ro. Quy này dugc trich va dugc tinh vào chi phi cùa Ngàn hàng theo quy dinh cùa NHNN (ó nuóc ta hien hien nay àp dung theo quyét dinh so 457/2005/QD-NHNN ngày 19 tiiàng 4 nàm 2005 cùa Thóng dóc Ngàn hàng Nhà nuóc quy dinh ve càc ty le bào dàm an toàn trong boat dòng cùa càc tò chùc tin dung) trén co
 21. so tbue trang du ng va khà nàng t i chinh hàng nàm cho phép (dàm bào khòng lo). à - Vón tu eó khàc: + Lgi nhuan chua phàn phòi cùa càc Ngàn hàng tbuong mai cùng dugc su dung cho dén khi chùng dugc phàn phòi. + Càc khoàn phài nòp nhung chua nòp. + Quy phàt trién nghiép vu nhung chua su dung dèn. + Quy khen tbuong phùc lgi chua su dung dén. Tàt cà rtiiiìng quy này khi chua su dung dén Ngàn hàng eó thè tam thói su dung de kinh doartii. Vòn nhan giri - Tién gùi cùa càc tó chùc kinh té: Tièn gùi cùa eàe tò chùc kinh tè gùi vào Ngàn hàng thuong là vòn tam thói nhàn ròi trong mot thói gian ngàn bay dugc su dung vào muc dich khàc nhung chua dén lue. Càc tò chùc kinh té thuong gùi tién vào Ngàn hàng duói hai bình thùc: Tièn gùi khòng ky han (tièn gùi thanh toàn) va tièn gùi eó ky han. Dòi vói rién gùi khòng ky han, càc NHTM thuong rat coi trgng nguón vón này vi trén tbue té so vòn ma eàe tò chùc kinh tè gùi vào Ngàn hàng de thanh toàn ehiém ty trgng lón, hon nùa nguòn vòn này thuong ré hon vi Ngàn hàng khòng phài bò nhièu khoàn ehi phi vào loai tién gùi này. Tuy nhién, de eó dugc lugng tièn gùi này Ngàn hàng ngoài viée cung càp càc dich vu tién ieh con phài eó eàe chinh sàch lai suàt va khàch hàng phù hgp vói tùng nhóm khàch hàng, tùng khàeh hàng ... Con rièn gùi eó ky han là loai dèn gùi mang tinh chat khà òn dinh ve thói gian va so lugng nén Ngàn hàng co thè chù dóng su dung. Vi thè lai suàt dén gùi eó ky han thuong cao han mùe lai suàt tièn gùi khòng ky han, thói gian gùi càng làu thòng thuong thi lai suàt càng cao. - Tién gùi cùa dàn cu: Tién gùi cùa dàn cu là mot bò phàn thu nhap bang tièn cùa dàn cu gùi tai Ngàn hàng. Tàt IO
 22. cà mgi nguòi dàn ai cùng eó thè gùi tièn vào Ngàn hàng, vi thè day là mot nguòn vón lón ma Ngàn hàng eó thè huy dòng dugc trong bàt ké thói gian nào trong nàm va ó bau hét mgi noi trén dat nuóc. Nguói dàn eó thè gùi tièn vào Ngàn hàng duói nhùng hinh thùc nhu tièn gùi cà nhàn, tiét kiém khòng ky han, tiét kiem eó ky han. Vói moi loai ky han, nguói dàn sé dugc huóng mùe lai suàt khàc nhau. Ky han càng dai dugc huóng mùe lai suàt cao hon va lai suàt tiét kiém huy dòng tu dàn cu cùng tbuong cao hon lai suàt huy dòng tu tò chùc kinh té ó cùng mot loai ky han. Nguòn vón huy dòng tu dàn cu thuong òn dinh, do dò nò cùng dóng mot vai trò hét sue quan trgng trong boat dóng kirtii doanh cùa Ngàn bang. Nguòn vón huy dòng tièn gùi trong càc NHTM luòn ehiém mot ty trgng lón nhàt (kboàng 70-80% tóng già tri tài san Ng) va là nguón vón chù lue trong kinh doanh. Vi thè moi NHTM phài eó co che lai suàt, chinh sàch huy dòng vón hgp ly de eó thè thu hùt tòi da dugc nguòn vòn nhàn ròi này. Vón di vay - Thòng qua viec phàt hành giày tà eó già (ky phiéu, trai phiéu, chùng chi tién gùi) Do thiéu vòn cho boat dòng kinh doanh, ben canh bình thùc nhan tién gùi, càc NHTM con thue hien phàt hành (bàn) chùng tu eó già vói thòi han, lai suàt bàp dàn, vói mot kbòi lugng xàe dinh va dugc bàn trong khoàng thói gian nhàt dinh dàp ùng cho muc dich cu thè cùa Ngàn hàng. Huy dòng vòn duói bình thùc phàt hành giày tó eó già, thuong eàe NHTM phài tra mùe lai suàt cao hon tién gùi huy dòng thòng thuong. - Vay Ngàn hàng Nhà nuàc Ngàn hàng Nhà nuóc dóng vai trò là nguòi cho vay cuòi cùng trong nèn kinh té va là Ngàn hàng cùa càc Ngàn hàng thuong mai. Càc Ngàn hàng thuong mai là eàe doanh nghiép kinh doanh tién té, vi thè dòi khi ho cùng thiéu vòn trong mot thói gian ngàn. De khàc phuc tình trang này hg dà di vay Ngàn hàng Nhà nuóc duói bình thùc: 11
 23. + Hinh thùc cho vay càm co (truóc day là bình thùc tài càp vòn): day là bình thùc Ngàn hàng nhà Nuóc cung ùng vòn ngàn ban va eàe phuong tién thanh toàn cho càc Ngàn hàng tbuong mai. + Vay tài chiét kbàu: ehièt kbàu càc giày tó eó già ngàn han chua dén han thanh toàn. + Vay bò sung thanh toàn bù trù nhàm phuc vu dàm bào khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng thuong mai. + Vay NHNN càc khoàn vay cu thè dugc Chinh phù cho phép. - Vay eòe tó chùc tin dung khàc Nhu ta dà biét, càc NHTM là doartii nghiép kinh doanh trong lình vuc dén té va cùng nhu nhùng doanh nghiép khàc thuong xày ra tình trang thùa thiéu vòn. Vi du nhu: NHTM huy dòng dugc nhiéu vòn nhung lai khòng cho vay hét dàn dèn tình trang thùa vón hoàe ngugc lai huy dòng dugc it nhung lai eò thè cho vay dugc nhièu dan dén tình trang thiéu vòn. Néu cu de tình trang thiéu vòn rtiiu vay, trong khi Ngàn hàng vàn phài tra lai tièn gùi sé gay ra tình trang ù dgng vòn, khòng eó lgi cho Ngàn hàng. De làm giàm chi phi va nàng cao lgi nhuan, càc NHTM thùa vón sé cho eàe tó chùc tin dung thiéu vón vay. Con dòi vói NHTM thiéu vón sé di vay cùa càc té chùc tin dung thùa vón nhàm thu lgi nhuan va giù khàeh hàng. Trén tbue té, eàe NHTM Viet Nam là càc doanh nghiép tbue hien hach toàn toàn ngành. Khi bàt eù chi rtiiành nào trong he thòng thùa vón thi dièu ehuyén so vón dò lén Ngàn hàng càp trén de Ngàn hàng càp trén diéu ehuyén cho càc ehi nbành thiéu vón trong he thóng. Chi nbành dièu ehuyén vón sé dugc huóng mùe lai suàt dièu ehuyén noi bó, vi thè chi nhành nhan vón diéu ehuyén dén cùng pbài tra mot mùe lai suàt va chiù su quàn ly cùa Ngàn hàng thuong mai eàp trén nèn càc chi nhành it dugc tu do su dung dói vói nguòn vòn này. Viec vay vòn cùa Ngàn hàng Nhà nuóc va cùa eàe tó chùc tin dung khàc thuong chi dugc 12
 24. thue hien ó Ngàn hàng tbuong mai Trung uong. Càc Ngàn hàng tbuong mai khi vay vòn cùa Ngàn hàng Nhà nuóc bay cùa càc tò chùc dn dung khàc thuong phài chiù mot chi phi khà cao bòi vi phài chiù lai suàt tài chiét kbàu cùa Ngàn hàng Nhà nuóc va lai suàt thi truóng khi vay cùa càc tó chùc tìn dung khàc nén hiéu qua kinh tè mang lai khòng cao. Vi vay càc Ngàn hàng thuong mai rat han che viec su dung nguòn vòn này va trong thue tè nguòn vòn này cùng ehi ehiém mot ty trgng nhò trong tòng nguòn vòn cùa mòi Ngàn hàng thuong mai. Song nò lai eó mot y nghìa hét sue quan trgng bòi nò giùp Ngàn hàng dàm bào khà nàng thanh toàn va duy tri boat dòng cùa Ngàn hàng mot càch lién tue. Ngoài ra, càc Ngàn hàng tbuong mai con eó thè vay vòn tu càc tò chùc tin dung nuóc ngoài, tò chùc tin dung Quòc té, dac biét là vay theo eàe du àn dàu tu nuóc ngoài. Ben canh dò con eó càc khoàn vòn thu hoi dugc khi thue hien càc dich vu Ngàn hàng nhu: Vòn tài trg, vòn uy tbàc dàu tu cho Chinh phù, vòn tài trg cho càc chuong trình, càc dir àn phàt trién vàn boa, kirtii tè, xà bòi... b/ Càc hinh thùc huy dòng von cùa Ngàn hàng TM Huy dòng vòn tu tò chùc kinh té Dòi vói càc tò chùc kinh tè (TCKT), trong qua trình boat dòng san xuàt kinh doanh tai rtiiùng thói diém nhàt dinh thòng thuong bao giò cùng tòn tai mot bò phan tièn te tam thói nhàn ròi va dugc gùi vào Ngàn hàng duói càc bình thùc sau: - Tièn gùi thanh toàn: Dò là càc khoàn tién gùi khòng ky han truóc hét dugc su dung de thue hien thanh toàn, chi tra cho càc boat dòng mua bàn hàng boa, dich vu va eàe khoàn ehi khàc phàt sinh trong kinh doanh mot càch thuong xuyén, hinh thùc này rat an toàn va thuan tièn. Tièn gùi thanh toàn thuong dugc bào quàn tai Ngàn hàng trén hai loai tài khoàn: Tài khoàn tièn gùi thanh toàn va tài khoàn tièn gùi vàng lai. DÓi vói tài khoàn tièn gùi thanh toàn, viec rùt tièn hoàe ehi tra cho ben thù ba thuong dugc thue hien bang sée hay 13
 25. ehuyén khoàn. Tài khoàn tièn gùi vàng lai là tài khoàn eó lue du ng, eó lue du eó. Vói tài khoàn này khàch hàng eó thè dugc Ngàn hàng dàp ùng nhu eàu tin dung trong mot khoàng thói gian nhàt dinh. Dùng trén góc dò Ngàn hàng, tién gùi khòng ky han là mot khoàn ng ma Ngàn hàng luòn pbài chù dòng tra cho khàeh hàng vào bàt cu lue nào. Do dò lai suàt tra cho nhùng khoàn tién gùi này là thàp va du trù dàm bào khà nàng thanh khoàn rat cao. Hinh thùc này phù hgp vói khàeh bang là doanh nghiép va càc nhà kinh doanh. Tièn gùi khòng ky han: Thuàn tuy là khoàn tién dugc gùi vào Ngàn hàng vói mire dich an toàn, khòng mang tinh chat phuc vu thanh toàn. Khi càn khàch hàng eó thè dèn rùt ra de ehi tiéu. Cùng giòng nhu truóng hgp tién gùi thanh toàn, Ngàn hàng phài dàp ùng ngay nhu eàu cùa khàeh hàng khi ho rùt tién, do dò viée NH su dung nguòn vòn này khi dà dàm bào khà nàng thanh toàn ehi tra. - Tièn gùi eó ky han: Day là loai tién gùi eó su thoà thuàn truóc giùa khàch hàng va Ngàn hàng ve thói gian rùt tién. Chù yéu bò phan nguòn dèn gùi này eó nguòn góc tu tich luy va xét ve bàn chat chùng dugc ky thàc vói muc dich huóng lai. Vè co bàn, càc khoàn tièn gùi eó ky han khòng dugc su dung de tién hàrtii thanh toàn rtiiu càc khoàn chi tra bang vòn trén tài khoàn vàng lai. Thòng thuong tién gùi eó ky han eó thòi han va dugc huóng lai suàt cao. Day là nguòn tién tuong dói òn dinh, Ngàn hàng eó thè su dung phàn lón nguòn vòn này vào kirtii doanh. Chinh vi vay càc NHTM luòn tìm càch da dang boa loai tièn gùi này bang càch àp dung nhiéu ky han vói eàe mùe lai suàt khàc nhau nhàm dàp ùng nhu eàu cùa khàeh hàng. Càc hinh thùc huy dòng von trong dàn cu* - Tièn gùi tiét kiem: Là hinh thùc ma nguói dàn chù yéu dành mot phàn thu nhàp (phàn de tiét kiem) cùa mình gùi vào Ngàn hàng nhàm muc dich: tich luy de dành, huóng lgi nhuan hay phuc vu chi tiéu thòng thuong.
 26. Tuy theotiéuthùc phàn loai, eó thè ehia tién gùi tiét kiém thành nhiéu loai khàc nhau, cu thè là: • Càn eù vào muc dich su dung: o Tiét kiém bào truàc: tue là tièn gùi khòng co thói gian dào han ma nguói gùi khi muón rùt ra phài bào truóc cho Ngàn hàng mot thói gian. o Tiét kiém co muc dich: Nguói gùi tién vào Ngàn hàng kèm theo muc dich nhu: Tiét kiém de mua rtiià ó, dét kiem mua xe òtò.... hinh thùc này dang phàt trién khà martii ó nhiéu nuóc Chàu Àu va mot so nuóc Chàu À. • Càn eù vào ky han gùi tién: o Tiét kiém khòng ky han: theo birtii thùc này nguói gùi eó thè gùi nhiéu làn va rùt ra theo yéu eàu su dung. Loai dèn gùi này cùng dugc Ngàn hàng tra lai va thuong àp dung vói dòi tugng là dàn cu. Day dugc eoi là nguòn vón ré nhàt ma càc Ngàn hàng huy dòng dugc, tuy rtiiièn do lai suàt là qua thàp nén dà han che rat nhiéu dén khà nàng tàng truóng cùa loai nguòn vòn này. o Tiét kiém co ky han: là bình thùc huy dòng tièn nhàn roi cùa dàn cu trén co so hg dà xàe dinh truóc dugc ké hoach su dung trong tuong lai. Loai hinh tiét kiem này dugc huóng lai suàt cao hon loai khòng ky han va thuong tuàn theo nguyèn tàc ky han càng dai, lai suàt càng cao va ngugc lai. • Càn eù vào dòi tugng gùi tièn: o Tiét kiem cho tuoi già: là hìrtii thùc tiét kiém dai han. Nguói gùi tièn thuong dà cao tuoi muòn giành mot phàn thu nhap cùa mình de lue già, dau yéu eó mot khoàn tién bù dàp sirtii boat hàng ngày cùa bàn thàn. Thòng thuong hinh thùc này gàn vói bào bièm. Nghìa là khi dà tham già gùi tièn tiét kiem, truóng hgp chua dèn han, néu xày ra rùi ro chét hoàe khòng eó khà nàng gùi tiép thi khàeh hàng van dugc huóng dù so tién theo ky han dà thoà thuan. Day là bình thùc phó bièn va phàt trién manh ó càc nuóc Chàu àu. 15
 27. o Tiét kiém vi thành nién: ó lùa tuoi thiéu nién, nhi dòng, tham chi thành nièn, cuge song cùa nhùng dói tugng này thuong phu thuge vào già dinh. Day là nhùng khoàn dèn cùa nguói lón cho, tàng ...de giào due tré em dugc gùi vào Ngàn hàng de dùng cho càc muc dich trong tuong lai. • Càn eù vào khà nàng dàp ùng yéu eàu chi tra thuong xuyén: o Gùi gon rùt le: Chù yéu dàp ùng yéu eàu sinh boat thuong ngày, Nhùng dói tugng này khòng muón giù tièn trong nguói, khi càn su dung dèn dàu sé rùt dàn tói dò de dàm bào an toàn va khòng chiù rùi ro do viée giù dén màt. o Gùi mot noi rùt nhièu noi: day là hinh thùc nhàm dàp ùng yéu eàu cóng tàc cùa nguòi gùi tièn. Hinh thùc này rat linh boat, phù hgp vói nhiéu dòi tugng khi hg dén càc khu vuc khàc nhau muòn gùi va rùt tièn tiét kiém. • Càn cu vào muc dich "deh luy de dành": o Tiét kiém gùi le rùt gon (tiét kiem deh luy). o Tiét kiém gùi le rùt gon co bào hièm: Dòi vói loai này thuong eó thòi han gùi dai tu 5- IO nàm. Loai bình này phù hgp vói càc dòi tugng eó thu nhap thuong xuyén òn dirtii, muòn tap hgp mot khoàn tién lón de su dung vào muc nhàt dinh nào dò sau này. - Tien gùi thu nhàp: ó càc nuóc phàt trién, co so vat chat ky thuat tòt, thu nhap cùa nguòi dàn cao va òn djnh, nguói ta khòng phài du kién phàn ehia thu nhap thành ehi tiéu dùng va tich luy, khi càn dén dàu hg su dung dén dò. Do vay thuong hg sé gùi toàn bò thu nhap vào tài khoàn, khi càn chi dùng sé rùt tièn hoàe thanh toàn thóng qua mày rùt dèn tu dóng hay càc dich vu thanh toàn khàc cùa Ngàn bang rtiiu qua dich vu thanh toàn the, Loai bình này dòi hói khàeh hàng phài eó thu nhàp cao va òn dirtii, dóng thói vè phia Ngàn hàng phài eó nèn tàng còng nghé, trang thiét bi hien dai nhàm dàp ùng nhanh nhàt yéu eàu rùt dén cùa khàch hàng. Tuy nhién vàn de vè tap quàn, trình dò dàn tri... cùng là 16
 28. yéu tó quan trgng de nguói dàn gùi thu nhàp cùa mình vào Ngàn hàng. Càc hinh thùc huy dòng tu càc tò chùc xà hòi, chinh tri Càc tó chùc bao gòm: Co quan Nhà nuóc, don vi vù trang, tò chùc chinh tri xà bòi, quy xà bòi, quy tu thièn.... Trong qua trình boat dòng, càc tò chùc này cùng eó nhùng khoàn dèn nhàn roi. Hg gùi vào Ngàn hàng nhàm muc dich thanh toàn, chi déu va su dung càc dich vu Ngàn hàng. DÓi vói nguòn vón này Ngàn hàng khòng dugc su dung nhiéu va luòn phài dàm bào khà nàng thanh toàn cho khàch hàng. Huy dòng vòn bang càch di vay - Phàt hành giày tà eó già ( ky phiéu, trai phièu, chùng chi tièn gùi) Ben canh phuong thùc nhan dén gùi, Ngàn hàng con phàt hành ky phiéu, chùng chi tièn gùi va trai phiéu. Thue chat day là viec Ngàn hàng huy dòng vòn tién te bang viée phàt hành eàe giày nhan ng, trong dò ky phiéu là phiéu ng ngàn ban vói mènh già theo thòa thuan vói nguói mua; chùng ehi tién gùi va trai phiéu là loai phiéu nhan ng trung va dai han, dugc phàt hành theo muc dich va dugc su chàp thuàn cùa NHNN hoàe Hòi dòng Ùy ban chùng khoàn quòc già. Huy dòng vòn duói hinh thùc phàt hành giày tó eó già, Ngàn hàng thuong phài tra lai suàt cao so vói lai suàt dèn gùi tiét kiém va viec phàt hành dugc tièn hành khi Ngàn hàng thiéu vòn. Do vay viec phàt hành giày tó eó già thuong ehi dugc huy dòng trong mot thói gian rtiiàt dinh, khi dà huy dòng dù kbòi lugng theo du kién, Ngàn hàng sé ngùng viée phàt hành. - Vay Ngàn hàng nhà nuàc, tò chùc tin dung khàc Càc khoàn vay này ngày càng ehiém vi tri quan trgng trong boat dòng cùa eàe NHTM khòng chi ve màt quy mò don thuàn ma chù yéu mang y nghìa là mot bièn phàp quàn ly eàe khoàn muc tài san ng. Càc Ngàn hàng eó thè di vay tu nhièu nguòn khàc nhau: • Vay NHNN: Tuy theo muc dich su dung vón va hinh thue vay vón, vón vay NHNN duac ehia thành càc loai: 17
 29. o Vón vay ngàn han bó sung: là hinh thùc ma eàe NHTM xin vay vòn bò sung vón ngàn han cùa mình. Trong bình thùc này, càc NHTM ehi dugc vay khi con han mùe tin dung hoàe trong han mùe ma NH dà thoà thuan. o Vay de thanh toàn: Càc NHTM vay NHTW nhàm bù dàp thiéu hut tam thói trong thanh toàn. DÓi vói loai hinh này, thói gian vay vón thuong ngàn. o Vay chiét khan: NHNN cho NHTM vay trén co so chùng tu eó già. Vay chiét kbàu gom hai bình thùc vay tài chiét kbàu va vay eó dàm bào. Vay tài chiét kbàu là NHNN nhan càc chùng tu eó già ma eàe NHTM dà chiét kbàu truóc day de tbue hien eàe nghiép vu giòng nhu càc NHTM dà làm. Tuy nhién, viée cho vay tài chiét kbàu dòi vói eàe NHTM dà dugc giói han trong han mùe cho phép de tbue hien chinh sàch tièn te quóc già cùa NHNN. Vay co dàm bào là bình thùc càc NHTM dem eàe chùng tu eó già dèn NHNN càm eò de vay vón. Càn eù trén tòng ménh già càc chùng tu càm co trén, NHNN sé cho vay theo ty le nhàt dinh tuy theo chinh sàch cùa NHNN trong tùng thói ky. • Vay tu càc TCTD khàc là khoàn vay thòng tbuong ma càc NHTM vay làn nhau trén thi truóng lién Ngàn hàng bay thi truóng tièn te. Càc hinh thùc huy dòng khàc: Trong qua trình làm trung gian thanh toàn, NHTM cung tao dugc mot khoàn vòn: vòn trén tài khoàn mó thu tin dung, tài khoàn gùi sée bào ehi, sée dinh mùe va eàe khoàn dén phong toà do Ngàn hàng ehàp nhàn hòi phiéu tbuong mai ... Càc khoàn tièn tam thói dugc trich kbòi tièn khoàn này nhap vào mot tài khoàn khàc ehó su dung, nén dugc eoi là dén nhàn ròi. Thóng qua nghiép vu dai ly, NHTM cùng thu hùt dugc mot lugng vòn dàng ké trong qua trình thu hoàe ehi ho khàeh hàng, làm dai ly cho càc tó chùc tin dung khàc, nhan va ehuyén vòn cho khàch hàng hay mot du àn dàu tu. Do viec phàt tièn dugc thue hien 18
 30. theo tién dò còng viée, nén Ngàn hàng eó thè su dung tam thói lugng tièn này vào boat dòng kinh doanh. 1.3. Càc nhàn tó ành hirùng dén còng tàc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng TM a/ Nhóm nhàn to khàeh quan Sy phàt trién cùa nen kinh te He thóng Ngàn hàng dugc xem là *'phong vù biéu" cùa nén kinh tè. Hoat dòng huy dòng vón va su dung vón cùa Ngàn hàng khòng thè tàch rói mòi truóng kinh té xà bòi. Mùe dò tàng truóng nén kinh té quyét dinh dèn thu nhap cùa eàe doartii nghiép, ho san xuàt kinh doartii va nguói lao dòng. Nén kinh té phàt trién òn dinh thi thu nhap cùa nguói lao dòng tàng lén, hg sé eó mot khoàn tién dòi ra sau khi ehi tiéu cho nhu eàu eà nhàn va già dình. Nén kinh tè khòng òn dinh, lam phàt cao thi dàn chùng sé dàu tu vào bàt dóng san va ngoai tè. Khi dò, NHTM khó long huy dòng vón nhàn ròi trong dàn chùng. Ngàn hàng muòn huy dóng dugc nguòn vòn nhàn rói phài bò ra mot khoàn ehi phi lón, tàng lai suàt huy dóng cao hon toc dò trugt già cùa dóng tién. Nén kinh té òn dinh sé khuyén khich dàn chùng yèn tam va tao dièu kién thuan lgi mgi nguòn vòn eó thè su dung vào dàu tu sinh lòi. Chinh sàch cùa Nhà nu'ùc Ngàn hàng là doartii nghiép kinh doanh dac biét chiù tàc dòng bòi nhièu chinh sàch, qui dinh dièu chinh cùa Chinh phù va Ngàn hàng Nhà nuóc. Bàt eù mot su dièu chinh nào cùa Nhà nuóc va Ngàn hàng Trung uang vè tài chinh, tièn té tin dung dèu ành huóng dén khà nàng huy dòng vón va su dung vòn. Vice qui dinh ty le du trù bàt buge cùa Ngàn hàng thuong mai buge càc Ngàn hàng phài xem xét va han che viec su dung vón nhu thè nào cho biéu qua. Hay viée NHNN tàng, giàm lai suàt tài eàp vón ành huóng lón dén tình bình huy dòng vón cùa Ngàn hàng. Su òn dinh chinh tri hay chinh sàch ngoai giao cùng ành huóng dén quan he nguòn vòn cùa mot Ngàn hàng vói eàe quóc già khàc trong khu 19
 31. vuc va trén thè giói. b/ Nhóm nhàn tó thuòc vè Ngàn hàng Chinh sàch lai suat Chinh sàch lai suàt cùa Ngàn hàng eò vai trò quan trgng dói vói viée huy dòng vón cùa Ngàn hàng. Chinh sàch lai suàt là tòng hgp càc loai chirtii sàch lai suàt va qui pham dugc dat ra vè lai suàt cùa mot Ngàn hàng trong mot thói ky nhàt dinh, dira vào hoàn cành kinh té khàc rtiiau va yéu eàu muc tiéu chinh sàch kinh té khàc nhau. Ngàn bang su dung he thóng lai suàt tièn gùi nhu mot còng cu quan trgng trong viec huy dòng tièn gùi va thay dòi quy mò nguòn vón. Khi lai suàt Ngàn hàng lón hon lai suàt dàu tu trire tiép vào nèn kinh té se kieh tbich nguói dàn gùi tién vào Ngàn hàng va ngugc lai. Bòi lé vàn de ma nguói dàn quan tam rtiiàt là lgi nhuan. De duy tri va thu hùt nguòn vòn cho Ngàn hàng, Ngàn bang phài àn dinh mùe lai suàt canh tranh, tbue hien uu dai vè già cho tùng khàch bang lón va eó uy tin. Ngoài ra he thóng lai suàt phài linh boat vói tình hinh thi truóng va phù hgp vè quy mó, co eàu nguòn vòn cùa Ngàn hàng bòi qui mò va co eàu nguòn vòn con hi chi phòi bòi già eà eàe dich vu khàc nhu ehi phi ehuyén dén, phi dich vu thanh toàn, ngàn qui. Chinh sàch khàch hàng Muc dich nguòi gùi tièn va vay tièn là nhò Ngàn hàng quàn ly, chi tra ho trong thartii toàn hoàe tiét kiém va huóng lai. Trong mòi truòng cartii trartii gay gàt trong nèn kinh tè thi truóng, khàch hàng dugc quyén lira ehgn gùi tién vào dàu là eó lgi. Khàch hàng co nhiéu co bòi lira ehgn Ngàn hàng ma theo hg là thuan tién nhàt chù khòng don thuàn là noi càt trù tién té va kiém lói tu lai suàt. Chinh vi thè, càc Ngàn hàng càn phài eó chién luge khàch hàng dùng dàn trong hoat dòng nói chung va trong huy dòng vòn nói riéng. Truóc hét, Ngàn hàng phài nàm bàt dugc dòng co, thói quen va nhiing mong muòn cùa nguói gùi tién, tham chi tùng dói tugng khàch hàng gùi tièn thòng qua phàn tich lgi ich 20
 32. cùa khàeh hàng. Muc dich gùi tièn cùa doanh nghiép là rtiió Ngàn hàng quàn ly, ky qui boàc nhó chi tra trong thanh toàn trong khi eàe eà nhàn gùi dét kiém co muc dich là huóng lai. Muc dich cùa tièn gùi trén loai tài khoàn khàc nhau cùng rat khàc nhau nhu tièn gùi giao dich de phàt hành sée thanh toàn, tién gùi eó ky han de dành tièn cho tiéu dùng, dàu tu trong tuong lai dòng thói huóng lai. Trong diéu kién hien nay khi it eó su khàc biét vè san pham Ngàn hàng va già cà thi chinh sàch khàch hàng tró thành mot nhàn tò quan trgng de giù thi truòng. Trén co sa dò, Ngàn hàng sé dua ra mot he thòng ehirtii sàch khàeh hàng toàn dien de duy tri va mó ròng huy dòng vòn nói riéng va toàn bò boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng nói chung. Chinh sàch san phàm De duy tri va thu hùt khàch hàng, Ngàn bang phài àp dung rJiùng chinh sàch san phàm mói, da dang vè dich vu tièn gùi nhu tiét kiem gùi góp, hay deh luy dir tbuong de thu hùt nguón vòn nhàn ròi mot càch tòi da. Viée cung ùng nhiéu san phàm da dang nhàm thoà man tòt nhàt nhu eàu cùa khàch hàng, dòng thói tao su khàc biét san phàm dich vu cùa mình vói dòi thù khàc tu dò nàng cao vi thè hinh ành cùa Ngàn hàng trén thi truóng, Ngoài ra, khai thàc san phàm dich vu da dang là mot trong nhùng bien phàp quan trgng giùp ngàn hàng giàm dugc nhùng rùi ro do bièn dòng lién quan tói mot nhóm khàch hàng. Dàm bào tinh da dang san phàm dich vu là mot trong nhùng yéu eàu de duy tri lgi nhuan òn dinh cùa Ngàn hàng hien nay. Còng nghé Ngàn hàng Àp dung thành tini còng nghé hien dai vào Ngàn hàng góp phàn hien dai boa ngành Ngàn hàng, tao dièu kien phuc vu khàch hàng nhanh va hiéu qua cao. Khà nàng ùng dung còng nghé tra thành mot trong nhiing dièu kién bàt buge de Ngàn hàng tòn tai va phàt trién. Trong nhùng nàm gàn day, nhó dén bò cùa cóng nghé thóng dn dà xuàt hien nhùng san phàm dich vu mói lién quan dén boat dòng huy dòng nguòn vòn nhu dich vu Ngàn hàng 21
 33. tai nhà (Home barti^ing), internet banking, mày rùt tién tu dòng (ATM), he thóng thanh toàn dien tu... góp phàn phuc vu khàch hàng tòi uu. Uy tin Ngàn hàng Co thè nói ràng, Ngàn hàng kinh doanh dira trén chù dn. Chinh vi thè, uy tin cùa Ngàn bang dóng vai trò quan trgng trong qua trình boat dòng cùa Ngàn bang. Khàeh hàng tìm dén nhùng Ngàn hàng eó uy tin de gùi tién vói hy vgng Ngàn hàng eó thè dàp ùng tòt nhàt nhu eàu cùa mình va han che rùi ro. Chinh vi thè, nhùng Ngàn hàng tbuong mai eò phàn ra dói sau luòn gap phài khó khan là chua tao lap dugc uy tin cùa mình trén thi truóng, thu hùt dugc it khàeh hàng ban là eàe Ngàn hàng thành lap truóc dò. Mang lu'ói chi nhành Mang luói chi nhành hoat dòng cùa Ngàn hàng ành huóng dèn còng tàc huy dòng vòn. Vói Ngàn hàng eó mang luói ehi rtiiành ròng khàp eà nuóc sé eó diéu kien thu hùt nguòn vón nhàn roi cùa dàn cu dòng thòi phàt trién dugc nguòn khàeh hàng de giài ngàn tin dung. Mot Ngàn hàng boat dòng eó hièu qua eó mang luói ehi nhành ròng lón nhung co eàu ggn nhe nhàm tiét giàm chi phi. Quy mò, co cau nguon von Nhùng quyét dinh cùa Ngàn hàng vè thay dòi quy mò va co eàu nguòn vòn cùng ành huóng lón dén boat dòng huy dòng vòn. Ngoài ra quy mò nguòn vòn huy dòng cùa Ngàn hàng con bi khòng che bòi quy mò vòn tu eó cùa Ngàn hàng theo quy dinh cùa NHNN. Yéu to con ngu-òl Viée huy dòng vòn con chiù ành huóng cùa càc nhàn tò con nguói nhu tàc phong phuc vu cùa càn bò Ngàn hàng, tinh ehuyén nghiép, trình dò tin hoc nhàm su dung thành thao eàe quy trình nghiép vu, trình dò ngoai ngù khi giao tiép vói khàeh hàng nuóc ngoài... 1.4. Vai trò cùa nguon huy dòng vòn dei vói boat dòng cùa NHTM a/ Von là co su de NHTM th^c hien va quyet dình mgi hoat dòng kinh doanh 22
 34. Vòn là yéu tò song con dòi vói su tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép. Vòn phàn ành nàng lue chù yéu de quyét dinh khà nàng kinh doanh cùa doanh nghiép. Dòi vói Ngàn hàng, vón càng dóng vai trò quan trgng hon vi hàng boa dac biét cùa Ngàn hàng là tién té vói dàc trung là vòn - phuong dèn kinh doanh chù yéu. Vòn chinh là co so de NHTM tò chùc boat dòng kinh doanh. Do vay, ngoài vón ban dàu (vòn dièu le), Ngàn hàng phài thuong xuyén quan tàm dèn viée tàng truóng vòn trong suót qua trình kinh doanh cùa mình. Muón mó ròng lình vuc kinh doanh cùng nhu qui mò boat dòng dòi hòi Ngàn hàng phài eò nguòn vòn lón. Vòn Ngàn hàng quyét dinh dén viée mó ròng hay thu bep khòi lugng tin dung. Theo Luat càc tò chùc tin dung, Ngàn hàng khòng dugc cho mot khàch hàng vay qua 15% vòn diéu le [6 dièu79]. Diéu này ành huóng dén qui mò va khòi lugng tin dung cùa Ngàn hàng. Chirtii vi thè, eàe Ngàn hàng nhò eó khoàn muc dàu tu va cho vay kém da dang han Ngàn hàng lón. Thém vào dò, do khà nàng vòn han bep nén Ngàn bang nhò khòng phàn ùng nhay ben vói su bièn dòng cùa lai suàt, gay ành huóng dén khà nàng thu hùt vòn dàu tu tu càc tàng lóp dàn cu va càc thành phàn kinh té. Nhu vay, vòn dóng vai trò vò cùng quan trgng quyét dinh mgi boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng thuong mai. Chinh vi thè, bàt ky mot Ngàn hàng thuong mai nào luòn luòn chù trgng de tàng truóng nguòn vòn cùa mình. b/ Quy mò va ket cau cùa vòn tàc dòng den tài san va khà nàng sinh lòi cùa NHTM Trén co so nguòn vòn dugc tao lap, Ngàn bang su dung de cho vay, dàu tu vào chùng khoàn, gùi tién tai Ngàn hàng khàc va thue hién du trù theo qui dinh de dàm bào khà nàng thanh toàn. Qui mò, co eàu càc nhóm tài san này dugc xàc dinh mot phàn càn cu vào qui mò, co eàu nguòn vòn Ngàn hàng khòng thè tham già cho vay eàe dir àn lón néu nguòn vón eó ban va cùng khòng thè cho vay qua nhiéu nhùng khoàn cho vay dai han néu nguón vón cùa 23
 35. nò là ngàn han. Hon nùa tinh òn dinh ehi phi va thói han cùa nguòn vòn qui dinh so tién phài dir trù, là co so càn nhàc dàu tu bao nhiéu vào chùng khoàn ngàn han vói thòi han va lai suàt phù hgp vói nguòn vón. Nhu vay, nguon vón eó vai trò hét sue quan trgng trong viée quyét dinh danh muc tài san dàu tu, tu dò ành huóng dén thu nhap cùa Ngàn hàng thuong mai. De tàng thu nhap tu lai, Ngàn hàng thuong kiém càc nguón vòn eó chi phi thàp, tàng qui mò nguón vón, quàn ly lai suàt phài tra bình quàn va tòi da càc tài san sinh lói, tue là nàng cao hièu suàt su dung vòn. Dòng thòi Ngàn hàng co thè tàng thu rtiiap phi lai suàt khi cung eàp eàe dich vu: dich vu thanh toàn, dich vu bào lành. Dem lai nhùng khoàn thu nhap vè dich vu phi cho Ngàn hàng, dò chinh là lgi thè kèm theo cùa boat dòng huy dòng vòn. Khàch bang vùa cung eàp quyén su dung tién cho Ngàn hàng vói già thàp vùa su dung càc dich vu khàc cùa Ngàn hàng, e/ Von quyét dinh nàng lire canh tranh, dàm bào uy tin cùa Ngàn hàng Trong nén kinh tè thi truóng, de tòn tai va phàt trién dòi hòi Ngàn hàng phài coi uy tin trén thi truóng là trgng yéu. Uy tin thè hien qua khà nàng san sàng thanh toàn ehi tra cho khàeh hàng, khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng càng cao nghìa là vòn khà dung cùa Ngàn hàng càng lón. Co thè nói ràng, khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng ty le vói vòn cùa Ngàn hàng nói chung va vòn khà dung nói riéng. Vói tièm nàng vòn lón, Ngàn hàng eó thè boat dòng kirtii doanh vói qui mò ngày càng mó ròng, tién hành boat dòng canh tranh co hièu qua nhàm giù chù tin va nàng cao vi thè cùa Ngàn hàng trén thuang truóng. Mat khàc, vòn tu co cùa Ngàn hàng là co so de xàc dinh niém tin cho còng chùng. Mot Ngàn hàng eó qui mò vòn lón sé duge dàn chùng tin tuóng han so vói Ngàn hàng qui mò nhò néu eàe diéu kien khàc giòng nhau. Còng chùng sé dat niém tin vào càc Ngàn hàng eó qui mò boat dòng, mang luói ròng lón. Chinh vi vay, trong dièu kien khàch hàng eó thòng tin vè Ngàn hàng tàt yéu sé ehgn lira giao dich vói Ngàn hàng eó khà nàng tài 24
 36. chinh manh ma vòn là mot yéu tò nói lén diéu dò. Viec nàng cao eàe san phàm canh tranh, loai hinh dich vu, còng nghé hien dai, góp phàn thu hùt vón cho Ngàn hàng, dóng thói khà nàng vòn lón là dièu kién thuan lgi dòi vói Ngàn hàng trong viec mó ròng quan he tin dung vói càc thành phàn kinh tè. d/ Quy mò, co cau cùa von eó moi quan he vói rùi ro trong hoat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng thvong mai Qui mò va két eàu cùa vòn co ành huóng lón dén su an toàn boat dòng. Su khòng phù hgp giùa nguòn vòn va co eàu su dung vòn vè thói han, dò nhay càm vói lai suàt, qui mò càc loai dén eó thè dàn dén nhùng rùi ro vè thanh toàn, lai suàt, ty già ma Ngàn hàng phài gành chiù. Qui mò va co eàu nguòn vòn chiù tàc dòng cùa càc loai rùi ro sau: - Rùi ro tin dung: Rùi ro dn dung là khà nàng xày ra nhùng tòn thàt ma Ngàn hàng phài chiù do khàeh hàng vay khòng tra dùng han, khòng tra hoàe khòng tra day dù vòn va lai. Rùi ro tin dung là mot hien tugng thuong gap ó bàt ky mot Ngàn hàng thuang mai nào va nò cùng xày ra trén tàt cà eàe lình vuc, dòi tugng va khu vuc dàu tu, quòc doanh, ho san xuàt, cho vay san xuàt, kinh doanh déu dùng, tu nòng thòn dén thành thi... Rùi ro dn dung xày ra eó thè do nguyèn nhàn chù quan vè phia Ngàn hàng thuang mai, khàch hàng vay vòn hoàe do nguyèn nhàn bàt khà kbàng nhu thién tai, dich boa... - Rùi ro thanh khoàn: Ngàn hàng cùng dòng thói chiù rùi ro lón ve thanh khoàn, rùi ro vè viec khòng con dèn de dàp ùng nhu eàu tièn gùi va cho vay dòi vói nhùng khàeh hàng chat lugng tòt. Néu Ngàn hàng khòng thè tàng nguón tién màt kip thói Ngàn hàng sé màt nhièu khàch hàng va dàn dén sut giàm ve lgi nhuan. Néu khòng giài quyét kip thói, dnh trang thiéu hut tièn mat eó thè dàn dén viec nguói gùi dén khòng ngùng rùt vón va cuoi cùng Ngàn hàng sup dò. Viec Ngàn hàng khòng dàp ùng nhùng nhu eàu thanh khoàn tao mot mùe ehi phi hgp ly là dàu hièu chù yéu vè dnh trang khó khan nghiém trgng trong boat dòng cùa Ngàn hàng. Trong nhùng truóng hgp nhu vay thi Ngàn hàng phài di vay 25
 37. bò sung nguòn vòn thanh toàn hoàe già bàn mot so chùng lù eó già cùa mình de dàp ùng nhu eàu rùt tién cùa nguói gùi. Tuy nhién, trong mot so truóng hgp dac biét, Ngàn bang eó thè dói màt vói rùi ro thanh khoàn nhu de màt long tin cùa Ngàn hàng boàc nhu eàu rùt tièn eó tinh chat thói vu ma Ngàn hàng khòng du tinh truóc duge dòi hói Ngàn hàng phài chi tra tue thói mot khoàn tièn lón hon mùe bình thuong. Trong bòi cành dò, ehi phi de huy dòng vòn bó sung tàng lén mot càch dàng ké do lugng vòn cung ùng trén thi truóng giàm. - Rùi ro lai suat: Ngàn hàng phài duong dàu vói rùi ro trong mùe chénh léeh lai suàt. Rùi ro lai suàt là xày ra nhùng tòn thàt khi lai suàt thay dòi ngoài dir tinh. Lai suàt cùa Ngàn hàng (eà ben tài san va nguòn vòn) thuong xuyén bièn dòng vói càc mùe dò khàc nhau eó thè dàn dèn tòn thàt. Rùi ro lai suàt lién quan chat che vói rùi ro tin dung. Khà nàng lai suàt thay dòi sé dàn dèn su tàng hay giàm già tri cùa tài san bay già tri nhùng khoàn thu nhap tu tài san cùa Ngàn hàng. Su thay dòi lai suàt va co eàu nguòn vòn eó thè làm già tàng hoàe giàm lgi nhuan cùa Ngàn hàng. Nhu vay, quàn ly rùi ro lai suàt luòn gàn vói quàn ly nguòn vòn va su dung vòn. Khi nguòn vòn cùa Ngàn hàng ngày càng tró nèn nhay càm han vói lai suàt do su bién dóng thuong xuyén cùa lai suàt va chinh su phàt trién cùa càc còng cu ó trén thi truóng tièn te. Ngày nay, nguói gùi tièn va eàe nhà dàu tu eó xu huóng su dung nhijng tài san tài chinh ngàn han nhàm tranh rùi ro lai suàt thi càc Ngàn hàng phài tra lai suàt bàp dàn hon nhàm khuyén khich nhùng khoàn tién gùi eó ky han dai han hoàe phài xàe dinh lai mot càch thuong xuyén lai suàt tra cho nguón vòn tuy theo su thay dòi lai suàt trén thi truóng. Hon nùa, canh tranh trong kinh doanh Ngàn hàng ngày càng quyét liét sé day càc Ngàn hàng làm vào tình trang phài dòi màt vói nhiéu rùi ro, nhàt là rùi ro lai suàt vi cho vay va dàu tu ehiém phàn lón trong tòng tài san. 26
 38. - Rùi ro nguón vón: Rùi ro nguòn vòn bao gòm rùi ro thùa vòn va rùi ro thiéu vòn. • Rùi ro thiéu vòn: rùi ro thiéu vòn xuàt hien khi Ngàn hàng màt khà nàng ehóng dò càc dòng tièn ra. Rùi ro thiéu vòn bay con ggi là rùi ro vò ng là do bién dòng cùa dnh hinh kinh té, chirtii tri hay su giàm sùt vè uy tin cùa Ngàn hàng làm cho nguói gùi tièn màt niém tin vào Ngàn hàng khòng dù khà nàng thanh toàn. Nguói dàn dén rùt tièn ò at dàn dén Ngàn hàng màt khà nàng thartii toàn va bau qua xàu nhàt cùa Ngàn hàng là phà san. Co hai bình thùc thiéu vón là thiéu vón tam thói va thiéu vòn làu dai. Truóng hgp thiéu vòn dai han khi Ngàn hàng luòn trong tìrtii trang khòng dù vòn de dàp ùng nhu eàu cho vay va dàu tu. Nhu vay, Ngàn hàng sé màt nhièu co bòi de mang lai lgi nhuan. Tình trang này rat nguy hièm vi Ngàn hàng khòng con khà nàng thanh toàn vói khàeh hàng. Dòi vói truóng hgp thiéu vòn tam thói, Ngàn hàng eó thè vay càc Ngàn hàng thuang mai boàc NHNN de dàm bào thanh toàn cho khàch hàng. Tuy nhién day chi là giài phàp tình thè nén Ngàn hàng phài eó bién phàp khàc phuc tình trang thiéu vòn này. Trong dai han néu Ngàn hàng khòng giài quyét dugc sé dàn dén tình trang thiéu vòn làu dai va nguy co Ngàn hàng pbài dóng cùa vi phà san de xày ra. • Rùi ro thùa vòn: thùa hay dóng vòn là mot trang thài màt càn bang cùa NHTM, xày ra khi nén kinh tè boat dóng kém hièu qua, Ngàn hàng khòng tiép càn duge vói khàch hàng boàc khòng lua ehgn duge nhiéu khàch hàng dàng tin eay de cho vay. Xét ve góc dò vì mò thi quan he giùa tiét kiem va dàu tu là khòng tuong ùng. Tiét kiém trong nén kinh té vàn cao, Ngàn hàng huy dòng dugc vòn nhung khòng cho vay dugc nén hiéu qua dàu tu thàp. Trong pham vi mot Ngàn hàng thuang mai thi dò là viec khòng khai thàc hét tiém nàng sirtii lgi cùa tài san eó, ehiém giù qua nhièu tài san co khòng ó dang true tiép hay gian tiép co khà nàng sinh lói. Vi du: tòn qui dén màt qua lón, hièu dung cùa vòn giàm. Vón cùa eàe 27
 39. NHTM khòng dua vào dàu tu cho san xuàt kinh doanh nèn khòng sinh lói dugc. Càc Ngàn hàng thuang mai khòng nèn de qua thùa hay qua thiéu vón. Do dò viée xàc dinh trang thài càn bang ve vòn thirc chat là xàe djnh mèi tuang quan tinh long va khà nàng sinh lói cùa tài san eó phù hgp vói tinh chat cùa tài san ng va dàc diém kinh doanh cùa tùng Ngàn hàng trong thói ky nhàt djnh. Rùi ro nguon vón kbòi dàu tu nguyèn nhàn khàeh quan ma chù yéu là khà nàng cùa càc nhà quàn tri Ngàn hàng trong viec xàe djnh trang thài càn bang vè vòn. 1.5. Mòi quan he giùa von va su dung von cùa Ngàn hàng Càc nguòn vòn huy dòng duge phàn ehia vào tài san cùa Ngàn hàng nhu dèn màt, tién gùi Ngàn hàng cho vay, mua chùng khoàn.... danh muc tài san cùa Ngàn hàng cùng duge xem duói góc dò ea cau thói han de xàc dinh su phù hgp vói nguòn vòn. Huy dòng vón va su dung vòn eò mòi quan he bixu co vói nhau, cài ng quyét dinh cài kia va ngugc lai. Viec huy dòng vón phài dira trén co so ké hoach dàu tu, cho vay nguge lai su dung vòn pbài càn eù vào khà nàng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng. Néu Ngàn hàng huy dòng vòn trén thi truóng trong khi khòng thè dàu tu va cho vay sé dàn dén tình trang thùa vòn. Ngugc lai néu boat dòng tin dung va dàu tu cùa Ngàn hàng vugt qua khà nàng huy dòng thi Ngàn hàng sé gap phài rùi ro thiéu vòn. Chinh vì vay, huy dòng vòn va su dung vòn eó mòi quan he hihi ea vói nhau, cài ng quyét dinh cài kia va ngugc lai. Mot Ngàn bang muòn tòn lai va phàt trién phài dàm bào diéu bòa mòi quan he này phù hgp va eó hièu qua. Ngoài ra, Ngàn hàng pbài duy tri càc mòi lién he an toàn theo luat dinh. Vi du, khoàn cho vay cao nhàt dòi vói mot khàch hàng khòng vugt qua ty le qui dinh trén vòn chù so hùu, dàu tu vào eò phiéu, mua sàm thiét bi.. .khòng dugc vugt qua vòn chù so hùu. Ve nguyèn tàc, nguòn vòn huy dòng loai thòi han nào phài cho vay theo thòi han dò. Tuy nhién, trong qua trình hoat dòng cùng nhu trong dièu kién nén kinh té òn dinh, Ngàn 28
 40. hàng eó thè su dung mot ty le vòn huy dòng ngàn han de cho vay dai han. Thòng thuong càc Ngàn hàng su dung mot phàn nguòn vòn eó thói han ngàn de dàu tu vào càc tài san eó thói han dai ban nhung a mot ty le nhàt dinh vì néu lón hon nùa tue là su dung vón ngàn han cho vay dai han thi dèn mot thói diém nào dò phài chiù sue ép vè khà nàng thartii toàn vì du ng cho vay là mot tài san kém long ma cho vay dai han là mot loai tài san kém long nhàt. Nguge lai, néu Ngàn hàng su dung nguòn vòn dai han de cho vay ngàn han thi sé khó dàm bào chénh léeh lai suàt va khòng hiéu qua vì nguòn vòn dai han eò chi phi cao hon trong khi lai suàt cho vay ngàn han thuong thàp han lai suàt cho vay trung va dai han. Su phù hgp giùa nguón vòn va su dung vòn con thè hien giùa lai suàt cùa tùng nhóm tài san vói lai suàt phài tra cho nguòn vòn. Ve nguyèn tàc lai suàt trén tài san phài cao han lai suàt trén nguòn vòn eó cùng ky han va càc tài san eò thói han dai hon phài eó lai suàt cao han de bù dàp chi phi. Ngàn hàng phài duong dàu vói rùi ro trong mùe chénh léeh lai suàt. Day là mòi nguy hièm khi thu lai tu eàe tài san giàm hoàe chi phi tra lai sé tàng dàng ké thu hep khoàng chénh léeh giùa thu tu lai va ehi phi tra lai, làm giàm thu nhap ròng. Su thay dòi trong mùe chénh léeh giùa thu nhap va ehi phi cùa Ngàn bang thuong lién quan dén nhiing quyét dinh quàn ly danh muc (thay dòi ve eàu trùe tài san va nguòn vón cùa Ngàn hàng) hoàe lién quan dèn rùi ro lai suàt. Day là rùi ro vè khà nàng lai suàt thay dói sé din dén su tàng hoàe giàm già tri cùa tài san hay nhùng khoàn thu nhap tu tài san cùa Ngàn hàng. 29
 41. GHirONG 2: GÒNG TÀG HUY DÓNG VÓN TAI NGAN HÀNG DT&PT VIÉT NAM 1. GIÓI THIÉU KHÀI QUÀT VÈ NGÀN HÀNG DT&PT VIÉT NAM (BIDV) 1.1. Lich su* hinh thành, phàt trién va chùc nàng nhiem vu cùa BIDV: Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam dugc thành lap vào ngày 26.4.1957 theo Quyét dinh so 177/TTg cùa Thù tuóng Chinh phù vói tén ggi là Ngàn hàng Kién Thiét Viet Nam, true thuòc Bò Tài Chinh, ehuyén thue hien nghiép vu eàp phàt vòn dàu tu cho càc còng trình xày dung theo kè hoach hàng nàm cùa Nhà nuóc. Sau gàn 50 nàm thành lap va phàt trién, vói nhiéu làn dòi tén, bò sung chùc nàng nhiém vu, dèn nay Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam tra thành mot trong 4 ngàn hàng thuang mai quòc doanh hàng dàu cùa Viét Nam, boat dòng chù yéu trong lình vuc dàu tu phàt trién. Dugc boat dòng nhu mot ngàn hàng thuong mai tu cuòi nàm 1994 theo Quyét dinh so 293/QD-NH9 ngày 18.11.1994 cùa Ngàn hàng Nhà nuóc Viét Nam, Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam co chùc nàng: Huy dòng vòn dai han, trung han va ngàn han trong va ngoài nuóc de dàu tu phàt trién; kinh doanh da nàng tòng hgp ve tién té, tin dung, dich vu ngàn hàng va phi ngàn hàng; làm ngàn hàng dai ly, ngàn hàng phuc vu cho dàu tu phàt trién tu càc nguon cùa Chinh phù, càc tò chùc kinh tè tài chinh tién té, eàe tò chùc kinh té xà bòi, doàn thè, eà nhàn trong va ngoài nuóc. Ké tu ngày dàu thành lap, Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam dà khòng ngùng mó ròng lình vue boat dòng kinh doanh theo huóng bòi nhap, ben canh càc nghiép vu truyén thóng, càc nghiép vu mói nhu thanh toàn quóc tè, tham già va là thành vién cùa Hièp bòi thanh toàn vién thòng lién ngàn hàng toàn eàu Swift, dealing, leasing, giao dich ngoai bòi ky han, giao dich ngoai hói hoàn dói Swap, bào hièm phi nhàn thg, kinh doanh chùng khoàn, dich vu ngàn hàng dai ly, dàn dugc thù nghiém, àp dung va trién khai thue hien. Càc dich vu chù yéu ma Ngàn hàng dang tbue hien nhàm dàp ùng nhu cau cùa khàeh 30
 42. hàng bao gòm: Nghiép vu tin dung phuc vu cho dàu tu': - Cho vay dàu tu tài san eò dinh. - Cho vay dàu tu chiéu sàu mò ròng san xuàt boàc dòi mói còng nghé. - Cho thué tài san co dinh (Leasing). - Cho vay dòng tài trg (Syndicated Loan). - Cho vay ùng dung càc de tài nghièn cùu khoa hgc vào san xuàt. - Cho vay dàu tu dòi vói càc doanh nghiép vùa va nhò. - Cho vay tài trg nhap kbàu mày móc thiét bi. Nghiép vu tin dung ngàn han: - Cho vay vòn luu dòng phuc vu san xuàt kinh doanh. - Cho vay theo hgp dòng cung ùng san phàm, dich vu. - Cho vay theo tièn gùi dòi ùng. - Cho vay tài trg hàng xuàt, ehièt kbàu bò chùng tu. - Cho vay ngoai tè nhap khàu vat tu. Càc loai bào lành: - Bào lành dai ly phàt hành chùng khoàn. - Càc loai bào lành trong xày dung (du tbàu, thue hién hgp dòng, bào hành, uy thàc, ... - Bào làrtii bàn hàng tra cham dòi vói vat tu hàng hóa. - Bào lành mó L/C, mua hàng tra cham. - Bào lành vay vòn. -V.V.... Càc loai djch vu khàc: Ngàn hàng cung càp day dù, da dang càc loai dich vu ngàn hàng vói chat lugng cao, còng nghé hién dai qua mang vi tinh, bao gòm: 31
 43. Dich vu thanh toàn. - Thanh toàn, ehuyén tièn nhanh trong/ngoài he thóng trén pham vi toàn quóc. - Thanh toàn quòc té. - Kiéu hòi. Dich vu tièn gùi. Ngàn hàng nhan dén gùi càc loai vói mùe lai suàt linh boat. Djeb vu ngàn quy (thu ehi dén màt tai cho). - Mua bàn ehuyén dòi eàe loai ngoai té. - Dich vu tu vàn dàu tu, ngàn hàng dàu mói thu xép vón. - Rùt tién tu dòng qua mày ATM. - Dich vu ehi tra luang cho càn bò CNV. - Djch vu ngàn hàng tai nhà. - Dich vu ehuyén dòi ngoai té cho càn bò. - Càc dich vu ngàn hàng khàc. Dich vu quàn ly vòn. * Mó va diéu hành tài khoàn tién gùi. Khàeh hàng mó tài khoàn tai Tru so chinh cùa Ngàn hàng, eàe don vi thành vién cùa khàch hàng cùng mó tài khoàn tai càc Chi nbành cùa Ngàn hàng, thòng qua càc dich vu cùa Ngàn hàng, khàch hàng va eàe don vj thành vién eó thè tu diéu hành tài khoàn cùa mình de phuc vu cho càc nhu eàu phàt sinh trong boat dóng kinh doanh. * Nói mang true tiép de phuc vu viec diéu hành nhanh (Ngàn hàng cài dat phàn mém va làp dat Modem truy xuàt mién phi). - Cung càp vàn tin hàng ngày. - Sao ké boat dòng dén gùi, dén vay tùng don vi thành vién. - So du càc tài khoàn tién gùi, tièn vay, bào lành, ... 32
 44. - Thòng dn ty già hòi doài, ve mùe lai suàt tièn gùi, dèn vay. - Chuyén thu dien tu: Vàn bàn, cóng vàn, don xin vay, thòng bào, bào cao. - Quàn ly don xin vay. - Giao dich thanh toàn quòc té. - Mua bàn ngoai té. - Giao dich chuyén tièn. Diéu hành vòn. - Tu dòng dàu tu tièn gùi cho càc khàch hàng lón eó lién quan (Vi du nhu càc Tòng còng ty): Ky han qua dem, ky han 1 ngày, l tuàn, ... - Dièu hành vòn qua mang mày tinh (Tbàu chi qua han mùe). - Ngàn hàng thue hién diéu bòa vòn giùa eàe khàch hàng lón va eàe don vi thành vién cùa khàch hàng theo lènb cùa khàeh hàng va han mùe so du tièn gùi cùa moi don vi thành vién do khàch hàng qui dinh. 1.2. Mò hinh tò chùc: Ngàn hàng DT&PT Viet Nam dà xày dung dugc mot he thòng càc ehi nhành ó tàt eà càc dnh, thành phó trong eà nuóc, néu tinh eà càc chi nhành buyen/khu vuc true thuge thi tòng so lén tói 141 ehi nhành, hach toàn tap trung tai TW. Ngoài ra, con co càc Cty true thuòc nhu: Còng ty cho thué tài chinh, Cóng ty Chùng khoàn (BSC), Còng ty quàn ly ng va khai thàc tài san (BMC), Còng ty bào hièm BIDV (BIC)... va eàe còng ty lién doanh là nhùng don vi Ngàn hàng tham già lién doanh lién két va hùn vòn. Tai Hòi so chinh - Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién TW eó: Hòi dòng quàn tri 04 thành vién ( góm 01 Chù tich va 03 uy vién ), Ban Tòng giàm dóc 07 thành vién ( gòm Tòng GD va 06 phó TGD ) va 24 eàe phòng ban nghiép vu theo khòi chùc nàng de thue hien nhiém vu là mot trung tàm diéu hàrtii cùa toàn He thòng. Sa dò mó hinh tó chùc (trang tiép theo) 33
 45. S& dò mò hinh tò chùc NGÀN HÀNG UÉN DOANH VID-PUBLIC Tru so chinh, so giao djch tai thù dò Ha noi NGAN HÀNG LIÉN DOANH LÀO - VIÉT Tru so chinh tai thù dò Vlentiane M ò HÌNH KHÓI LIÉN DOANH CÓNG TY LD QUÀN LYDÀUTITBIDV-VP TÒ cHirc Tru so chinh tal thù dò Ha Nói (Tinh dén 31/03/2006) NGÀN HÀNG LIÉN DOANH VIÉT-NGA Tru so chinh tai thù dò Ha Noi CÒNG TY LIÉN DOANH THÀP BIDV Tru sa chinh tai thù dò Ha Noi 03 SO GIAO DICH SÒGIAO KHÓI NGÀN HÀNG DICH 79 CHI NHANH CAPI CHI NHÀNH NGAN HANG 62 chi nhành càp 2 DÀU TU VA PHÀT TRIÉN A A TRUNG TAM CONG NGHE THONG TIN VIÉT NAM TRUNG TAM ^ ' TAO (BTQ * DAO CONG TY CHO THUE TAI CHINH I (BLCI) Tru so chinh tai thù dò Ha NQÌ CÓNG TY CHO THUÉ TÀI CHINH n (BLC n) Tru so chinh tai Tp.HCM CÒNG TY C H U N G KHOÀN (BSQ KHOICONGTY Tru sa chinh tai thù dò Ha NQÌ COVGTYQUÀNLYNOfVÀKHAITHACTÀISÀN Tru so chinh tai thù dò Ha Noi CÒNG TY BÀO HIÈM BIDV Tru sa chinh tai thù dò Ha Npi 34
 46. 1.3. Mùe von: Vòn chù so hiiu cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam lién tue tàng qua càc nàm. Theo chuàn mire kè toàn hién hành cùa Viet Nam, vòn chù so hùu cùa Ngàn hàng tai thói diém 31/12/2005 dat 6.531 ty VND tuang duong 411 trieu USD, tàng 349 ty VND so vói nàm 2004. Sau day là bang chi dèu tòng hgp vòn cùa BIDV tinh dén nàm 2005: Bang so 3.1 : bang chi tiéu tòng hap vón cùa BIDV tinh dén nàm 2005 Dan vi: ty VND Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Vón diéu le 2.300 3.746 3.866 3.970 Vón khàc 248 283 569 742 Càc quy 938 1.328 1.517 1.703 Lai nhuan de lai 274 145 229,6 115 Tòng vòn chù so* hùu 3.760 5.503 6.181,6 6.530 (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Nàm 2005 phàn ành no lue cùa BIDV trong viec duy tri mùe tàng vòn tu càc nguòn thu nhap trong dièu kién ma BIDV dang tap trung cho viée trich du phòng xù ly ng xàu theo quyét dinh so 493/QD-NHNN cùa Ngàn hàng Nhà nuóc. Theo chuàn mucké toàn hién hành cùa Viét Nam, tòng vón dièu le va vón khàc cùa BIDV dat 4.712 ty VND tuong duong 296 trieu USD, tàng 278 ty VND so vói nàm 2004. 2. SO B O T Ì N H H Ì N H T À I S À N - N G U Ó N V Ó N , K É T Q U A K I N H D O A N H C Ù A BIDV GIAI DOAN 2003-2005: Giai doan 2000-2005 nèn kinh té Viet Nam dat toc dò tàng truóng bình quàn 7,3%/nàm, day là giai doan co nhièu thói co thuan lgi cùng nhu thàeh thùc dòi vói boat dóng ngàn hàng. Chinh sàch tièn té dugc dièu hành mot càch thòng tboàng hon, dói mói rò net vè dièu hành lai suàt, ty già phù hgp dàn vói thòng le quóc té, dièu tiét nhùng bàt ón cùa thi truòng dèn tè, tài chinh. Càc ngàn hàng deh eue dàu tu cho dói mói còng nghé ngàn hàng, dàc biét là trién khai du àn hien dai boa tao dièu kién thuan lgi cho phép trién khai càc tién ich san phàm trong boat dòng kinh doanh, tiép ean vói phuong phàp quàn tri ngàn hàng quóc té hien dai. Thi truóng huy dòng vón nói té ngày càng dòi màt vói àp lue canh tranh gay gàt tu nhièu kénh dàu tu sinh lói bàp dan: bàt dòng san, chùng khoàn, dàu tu kinh doanh khàc. Lam phàt tàng manh tu nàm 2004, ehi so già nàm 2004 tàng 9,5% (vugt muc dèu de ra cùa Quóc bòi 5%); du kién nàm 2005 8,5% (muc déu Quóc bòi 6,5%) khién cho lai suàt thue VND duong ó muc thàp hoàe àm, gay àp lue day lai suàt huy dòng tàng cao va bàt lgi cho kénh su dung vón vay . 35
 47. 2.1.Tình hình huy dòng von Ngàn hàng cùng nhu nhùng doanh nghiép khàc, eàe yéu tó dàu vào va dàu ra co tàc dòng chi phòi chinh dén lgi nhuan boat dòng san xuàt kinh doanh. Huy dòng vón chinh là dàu vào cùa mot ngàn hàng va ngàn hàng eó dàp ùng duge nhu eàu cùa xà hòi hay khòng, eó dua ra dugc mot " muc già" canh tranh duge hay khòng, eó ehiém dugc nhièu khàch hàng khòng cùng mot phàn chù yéu là do còng tàc huy dòng quyét dinh. Vói màng luói he thòng eàe quy tiét kiém ó eàe tinh thành trong nuóc va xàc dinh dugc mùe lai suàt hgp ly cho càc loai dén gùi dàm bào tàng tinh canh tranh va khòng làm tàng chi phi cùa bàn thàn ngàn hàng, BIDV dà thu hùt dugc mot lugng vón lón thè hien su phàt trién nhanh ehóng, vùng chàc trong boat dòng quàn ly va kinh doanh cùa Ngàn hàng. Huy dòng vón 5 nàm giai doan 2001 - 2005 tàng truóng dòng dèu va ó mùe cao, bình quàn tàng 23,%/nàm. So bình quàn tuyét dói tàng +12.500 ty dóng/nàm, cao hon so vói cùng ky giai doan truóc +5.100 ty dong (tàng giai doan 1996-2001: +7.400 ty dòng). SÓ du huy dóng bình quàn dàu nguói dén 31/12/2005 là: 9.85 ty VND/nguói, tàng 37% so vói nàm 2001 (7,2 ty/nguói). Co eàu nguón vón huy dòng dugc cài thién theo huóng tàng ty trgng tièn gùi cùa TCKT (bao gòm eà tién gùi cùa eàe tò chùc khàc, dén gùi eó ky han trén 1 nàm va tièn gùi nói te. Cu thè, co eàu qua càc nàm: Bang SÓ 3.2: Ca eàu vón huy dóng qua càc nàm tu 2002-2005 Dan vi: % CO CÀU VÓN HUY DÓNG 2002 2003 2004 2005 l.Ty trgng TGTCKT 38 47 47 50 2. Ty trgng VND 73 78 76 78 3. Vón dai han 44 41 43 49 dshuón: Bào e ào thuàns n ién cùa BIDV Két qua tbue hién sau 5 nàm de àn tài co eàu, tóng nguòn vón huy dòng nàm 2005 cuòi ky dat 88.695 ty dòng, bình quàn 74.618 ty dong, dèu tàng hon 2 làn so vói nàm 2001. So 36
 48. vói nàm 2004 dat mùe tàng truóng cuÓi ky 31% va tàng truóng bình quàn 23%. Trong dò: Huy dòng dàn cu cuòi ky +22%, gap 1,8 làn so nàm 2004, bình quàn tàng 16,5%/nàm tuong duong mùe tàng tuyét dÓi là 4.762 ty dóng; Huy dòng vÓn tu càc TCKT cuòi ky + 40%, gap 2,6 làn so vói 2001, bình quàn tàng 32%/nàm tuong duong mùe tàng tuyét dói là 5.836 ty/nàm. Riéng tbàng 12/2005, tièn gùi TCKT tàng trén 6.700 ty dÓng bang mùe tàng truóng cùa 11 thàng/2005. Nhùng nàm truóc day, dien bién tàng tién gùi khàeh hàng mang dàm tinh chu ky là tàng manh vào thói diém cuòi nàm cùa nhóm khàeh hàng truyén thòng xày làp; sang nàm 2004-2005 nguon tièn gùi này dà cài thién nhièu vè tàng truóng va chu ky bién dòng bòi dà day manh da dang hoà dich vu, ehàm sóe tòt khàeh hàng lón, chién luge, cung ùng nhièu dén ich chat lugng cao... Huy dòng vón VND tàng truóng cuòi ky 35%, gap 2,5 làn so vói nàm 2001, tàng bình quàn 26,5%/nàm; Huy dóng vón ngoai tè tàng cuòi ky dat 16% gap 1,7 làn so vói nàm 2001; tàng bình quàn 13%/nàm, trong dò trong càc nàm 2001- 2003 tàng cham do lai suàt USD lién tue giàm (eó thói diém SIBOR 3 tbàng, 6 tbàng xuóng mùe 1,09%/nàm), ty trgng nguòn vón ngoai té ehiém 22%) - 30% trong tòng nguón vón huy dòng. Bang SÓ 3.3: So lieu huy dòng vòn giai doan 2002- 2005 Dan vi: Ty dóng Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Sódu Sódu TT% sódu TT%> sódu TT% Huy dòng cuòi ky 47.976 57.015 19 67,939 19 88.695 31 Trong dò: -VND 35.219 44.166 25 51.833 17 69.612 35 +Dàn cu 29.756 30.437 2 36.040 18 43.932 22 + TCKT 18.220 26.578 46 31.899 20 44.762 40 - Ngàn han 26.828 33.582 25 38.701 15 46.246 19 Huy dong BQ 41.243 51.966 26 60.453 16 74.618 23 (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Biéu dò 3.1: Huy dong vòn giai doan 2002-2005 (Xem trang tiép theo) 37
 49. Biéu dò 3.1: Huy dóng von giai doan 2002-2005 100,000 90.000 80.000 •Hoat dgng cuòi ky 70.000 VND 60,000 50,000 TCKT 40,000 Ngàn hgn 30,000 20,000 10,000 2002 2003 2004 2005 vè thue hién ké hoach giai doan 2001 - 2005: Toàn he thóng dà hoàn thành va vugt ehi dèu ké hoach tùng nàm va ké hoach huy dòng vón theo nghi quyét so 330/NQ- HDQT ngày 16/12/2004 va 178/2005/NQ- HDQT. Tuy nhién so vói muc déu ké hoach dinh huóng theo nghi quyét 63 - HDQT thi gàn hoàn thành: Bang sé 3.4: Ké hoach thue hien giai doan 2002-2005 Chi tiéu Ké hoach Thue hién dén 31/12/2005 NQ330/NQ-HDQTvà Ké hoach 2005 so vói 2004 Thue hién 2005 so vói 2004 178/2005/NQ-HDQT + Nguòn vòn huy dòng Tàng 15%)-77.050 ty dòng Tàng 31%) + Hdòng vòn btiih quàn Tàng 12%-67.5 lOty dòng Tàng 23%) NQSÓ63/NQ-HDQT Ké hoach 2005 so vói 2003 Thue hién dén 2005 + Huy dòng cuòi ky 90.000 ty dóng 98,5% (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Bang so 3.5: Thi phàn nguón vón huy dòng 2002 2003 2004 2005 BIDV 19% 18% 16% 15,0% 3NHTMNN 55,5% 55,7% 57,3% 57,4% Càc NH khàc 25,5% 26,3% 26,7% 27,6% (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) 38
 50. Biéu dò 3.2: Thi phàn vón huy dóng cùa càc NHTM giai doan 2002-2005 Nam 2002 Nam 2003 26% >9% 26% 18% 55% 56% Nàm 2004 Nàm 2005 27% IS*? 28% 57% 57% Ghi chù: ^ H Thi phàn huy dòng vón cùa BIDV ^ 1 Thi phàn huy dóng vòn cùa 3 NHTM Nhà nuóc Thi phàn huy dòng vòn cùa càc NH khàc 2.2.Tình hình su dung vón Trong nhùng nàm gàn day dnh hinh kinh té xà bòi gap nhièu khó khan dà tàc dòng dèn boat dòng tin dung cùa ngàn hàng, nhung hoat dòng tin dung cùa BIDV vàn tàng truóng cà ve so lugng làn co eàu. BIDV vàn kbàng dinh vai trò ngàn hàng hàng dàu trong lình vuc dàu tu phàt trién, tap trung chù yéu vào càc lình vue trgng diém cùa nèn kinh tè dò là dàu tu phàt trién càc ngành còng nghiép va xày dung vói nhùng bién phàp an toàn, dàm bào boat dòng tin dung phàt trién. Nói chung thi hoat dòng tin dung cùa BIDV là khà hièu qua thè hien ó ty le ng qua han trén tóng du ng luòn duy tri duge ty le ng qua han thàp hon mùe cho phép. Nàm 2003: 2,5%; Nàm 2004: 1,9%; Nàm 2005: 1,36%. Tòng tài san tinh dén thói diém 31.12.2004 dat 99.660 ty VND, tàng 16% so vói nàm 2003 (Tòng tài san nàm 2003 dat 85.851 ty VND). Nàm 2005 tóng tài san dat 117.976 ty VND tàng 18,4%o so vói nàm 2004. Ké hoach tàng truóng tóng tài san bình quàn hàng 39
 51. nàm 25% là mot trong nhùng chi déu de ra cho tói nàm 2010 nhàm phàn dàu xày dung Ngàn hàng thành mot trong nhùng ngàn hàng vùng manh, co chat lugng phuc vu khàeh hàng tòt va làm bàn dap de xày dung Ngàn hàng theo mò hình tap doàn, boat dòng theo déu chuàn quòc té. *Hoat dòng bào lành: Khòng chi dùng lai ó viec bào lành cho càc dir àn vay vón thuge càc ngành còng nghiép trgng diém cùa nèn kinh té, Ngàn hàng dà mó ròng sang nhièu ITnh vuc san xuàt khàc nhu già còng hàng xuàt khàu, dàu tu thiét bi thi cóng xày làp, khai thàc va san xuàt vat liéu xày dung, cài tao ve sinh mòi truóng, ... Ngoài ra, Ngàn hàng cùng phàt trién manh càc hình thùc bào lành nhu bào lành du tbàu, bào lành thue hién hgp dòng, hoàn tra tién ùng truóc, bào lành bào hành san phàm. Tinh dén 31/12/2005 so du Bào lành là 3.416 ty VND tàng 95% so vói nàm 2004 Trong dò: Tòng già tri Hgp dòng bào lành vay vòn nuóc ngoài con hièu lue là l .285 ty VND. Doanh so bào lành nàm 2005 dat 4.311 ty VND tàng truóng 109% so vói nàm 2004. Dat mùe thu phi 22,4 ty d tàng 120%) so vói nàm 2004. Ben canh dò, Ngàn hàng cùng dà nhan uy nhiém cùa eàe ngàn bang nuóc ngoài phàt hành thu bào lành cho eàe nhà tbàu nuóc ngoài tham du dàu thàu eàe dir àn dàu tbàu quóc té tai Viet Nam. *Djch vu ngàn hàng dai ly: nghiép vu này duge Ngàn bang bàt dàu thue hién tu nàm 1992, nhung bau hét càc du àn dugc huóng nguón ODA cùa eàe chinh phù va càc tó chùc tài chinh quóc té nhu ADB, WB, IMF, ... dèu phàt huy hièu qua tòt, cùng eó duge nièm tin cùa càc tò chùc tài trg va khàch hàng. Dén 31/12/2005 du ng dai ly uy thàc là 2.715 ty d trong dò dà trién khai dugc 27 du àn mói vói tóng so vón 742,6 trieu USD, thu phi trén 6 ty d. *Hoat dòng kinh doanh ngoai te: duge Ngàn hàng bàt dàu thue hien tu nàm 1995, cùng vói su tàng truóng cùa càc boat dòng nghiép vu khàc, sau han ba nàm, màng dich vu kinh doanh ngoai té cùa Ngàn hàng dà co nhùng buóe tién rat dàng ké. Khòi dàu mói chi 40
 52. là nhùng boat dòng mua bàn trao ngay nhung dén thàng 02.2003, Ngàn hàng dà dugc Ngàn hàng Nhà nuóc càp giày phép kinh doanh ngoai bòi ky han, hoàn dòi ngoai tè (Swap). Trong nàm 2004, Ngàn hàng dà tbue hien giao dich trén 15 loai ngoai tè, doanh so bàn ngoai te qui dói ra USD là 625 trieu USD tàng 7% so vói nàm 2003. Ngàn hàng luòn dàp ùng day dù, nhanh ehóng mgi nhu eàu hgp phàp cùa khàeh hàng dói vói tàt eà eàe loai ngoai tè vói già eà canh tranh. Két qua nàm 2004, lai thu dugc tu hoat dòng kinh doanh ngoai hòi là 32 ty VND. Nàm 2005 doanh so mua bàn ngoai té dat 870 trieu USD. *Hoat dòng thanh toàn trong nuóc: vói mang luói thanh toàn ròng khàp 103 ehi nhành ò 64/64 tinh thành phò trong eà nuóc, Ngàn hàng luòn dàm bào phuc vu mot càch kip thói nhàt yéu eàu thanh toàn cùa khàch hàng. Dac biét, tu sau khi dua vào van hàrtii mang thanh toàn tap trung (nàm 1997) dén nay, chat lugng còng tàc thanh toàn cùa Ngàn bang dà dugc nàng lén mot càch dàng ké, mot màt góp phàn thue hien viec dièu hành vòn trong toàn He thòng mot càch nhanh ehóng kip thói, mot màt tiét kiem duge mot nguòn vòn dàng ké trong thanh toàn so vói truóc day. Trong nàm 2004, Ngàn hàng dà thue hien dugc 2.009.348 món thanh toàn cho khàch hàng vói doanh so lén tói 284.279 ty VND, tàng 63% so vói doanh so dat duge nàm 2003. Cùng trong nàm 2003, Ngàn hàng dà dua vào van hành mang thòng tin noi bò intranet, thù nghiém va dua vào su dung dich vu rùt tièn tu dòng ATM va mang vàn tin khàeh hàng. Nàm 2004 doanh so thanh toàn trong nuóc dat 582.769 ty d thue hién thu phi 33 ty d. *Ho9t dòng thanh toàn quóc té: trong nàm 2003, cùng vói su lón manh cùa toàn he thóng, mang luói thanh toàn quóc té euà Ngàn hàng duge mó ròng dàng ké vói viec eò thém 6 chi nhành dugc càp giày phép true tiép thue hién nghiép vu thanh toàn quóc té. Vói mang luói mó ròng, Ngàn hàng dà eó thém nhièu khàeh hàng thuge mgi thành phàn kinh té, dàc biét là càc ban hàng co thè manh vè xuàt nhàp kbàu. Tòng doanh so thanh toàn trong nàm 2003 dat 690 trieu USD, tàng 52% so vói doanh sÓ dat dugc nàm 2002. 41
 53. Nàm 2004 dà thue hién thanh toàn 11.983 món vói tóng già tri 861,3 trieu USD tàng 1,5 làn so làn giao dich va tàng 25% doanh so giao dich so vói nàm 2003. Phi dich vu dat 18 ty d tàng 25% so vói nàm 2003. *Hoat dòng dói ngoai: trong nàm 2002 lai mot làn nùa kbàng dinh vi thè cùa Ngàn hàng trén thi truóng trong va ngoài nuóc. Vói phuong ehàm cùng eó, mó ròng quan he hgp tàc chiéu sàu, trong nàm 2002 Ngàn hàng dà ky hgp dòng lién doanh bào hièm vói Còng ty Bào hièm QBE (Uc), ky bién bàn ghi nhó lién doartii ngàn hàng vói Ngàn hàng Ngoai thuang Lào, tinh dén thói diém hien nay, Ngàn bang dà eó quan he dai ly vói trén 500 ngàn hàng nuóc ngoài. Day manh hgp tàc vói eàe ngàn bang nuóc ngoài tai Viét Nam trong càc boat dòng dich vu chuyén tién, thanh toàn, uy thàc dàu tu, vay vòn, kinh doartii ngoai hòi, dào tao, bòi thào. Sang dén nàm 2003, Ngàn hàng Lién doanh Lào - Viét dà duge chinh thùc khai truòng va di vào hoat dòng tu thàng cuòi thàng 6, Còng ty Lién doanh Bào hièm Viét - Uc ciing dà dugc khai truang va di vào boat dòng tu trung tuàn thàng 9. 3. HOAT DÓNG HUY DÓNG VÓN TAI NGÀN HÀNG DT&PT VIÉT NAM 3.1. Co* eàu nguon vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam Nguón vón huy dòng là nèn tàng va là tièn de quyét dinh mgi boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng. Nhan thùc dugc vai trò cùa nguòn vòn, Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam dà khòng ngùng eó eàe bièn phàp de thu hùt va tàng truang nguòn vòn. Giai doan 2003 - 2005, toc dò tàng truóng huy dòng vón cùa BIDV khà cao, dat bình quàn 23%/nàm, tuy nhién xu huóng tàng giàm dàn thàp hon so vói giai doan 1996 - 2001 (24%/nàm) va thàp han mùe tàng truóng chung cùa toàn ngành Ngàn hàng (25%/nàm). Nguon vón huy dòng tàng bình quàn 23%/nàm, cao so vói toc dò tàng chung cùa tóng nguon vón, ehiém ty trgng tu 61% - 63%/tóng nguòn vÓn, thàp so vói mùe hgp ly cùa càc Ngàn hàng thuang mai (70% - 80%). Vói chinh sàch tièn té òn djnh trong càc nàm qua, do tin nhiém cùa dòng noi té ngày càng dugc kbàng dinh, ty trgng vòn huy 42
 54. dòng VND tàng nhanh han so vói ngoai té. Bang SÓ 3.6: Thue trgng nguón vòn tai Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét Nam Dan vi: Ty VND Chi tièu 2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 Sòdu Sòdu TT% Sòdu TT% Sòdu TT% Tòng nguòn 75.565 90.825 20,0 105.242 15,9 128.605 22,2 -VND 56.737 71.542 26,1 82.413 15,2 94.513 14,68 Vòn huy dòng 47.976 57.015 18,8 67.939 21,2 88.695 30.6 -VND 35.219 44.166 25,4 52.123 18,0 63.143 20,7 Vòn vay 12.612 10.316 -18,2 9.166 -11,1 11.246 22,7 Vòn khàc 14.977 23.494 56,9 26.964 14,8 28.664 6,3 (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BID) Biéu dò 3.3: Vòn huy dòng cùa BIDV giai doan 2002-2005 Ty VND 100000 80000 60000 40000 20000 "i^^ ^ B g ^ _ _ ^^__gll ^^^^^^m 0 2002 2003 2004 2005 Co eàu nguon vón ngày càng hgp ly, ty trgng vón vay giàm dàn, vòn huy dòng tàng lén trong tóng nguòn vón va càng ehiém ty trgng lón trong co eàu vón (2002: 63,5%; 2003: 62,8%; 2004: 65 J%; 2005: 68,9%) là co so de day manh boat dóng kinh doanh, mó ròng thi phàn, chù dòng trong thanh toàn va càc boat dòng khàc. Dàc biét ty trgng tién gùi khàch bàng/tÓng nguòn vÓn huy dòng tàng nhanh, dat mùe bình quàn 44,8% trong giai doan 2003- 2005 giùp Ngàn hàng huy dòng nguÓn vÓn vói ehi phi ré de hoà dòng vào ehi phi chung, tao dièu kién giàm già huy dòng dàu vào, góp phàn nàng cao hiéu qua kinh doanh, tàng khà nàng canh tranh cùa Ngàn hàng. Tuy nhién do nguòn vón này thuong khòng òn dinh, bién dòng theo chu ky nén rùi ro dÓi vói Ngàn hàng là rat lón. 43
 55. Bang SÓ 3.7: Ca eàu nguòn vòn tai Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét Nam Don vi: ! Chi tièu 2002 2003 2004 2005 I. CO CÀU NGUÓN VÓN 1. Vòn huy dòng 63,5 62,8 65,7 68,9 2. Vòn vay 16,7 11,4 8,7 8,8 3. Vòn khàc 19,8 25,8 25,6 22,3 II. CO CÀU VÓN HUY DÓNG l.Ty trgng tién gùi TCKT 40,5 42,9 46,6 49,2 2. Ty trgng tièn gùi tiét kiém 23,0 25,1 29,9 36,1 3. Ty trgng giày tó co già 36,5 32,0 23,5 14,7 4. Ty trgng VND 69,1 73,4 77,5 75,4 5. Vón ngàn han 42,9 55,9 58,9 55,2 ' ^ (Nguòn: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Biéu dò 3.4: Ca cau nguón von cùa BIDV giai doan 2002-2005 Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 22% 69% Ghi chù: ^ Von huy dòng; ^ Vén vay; Vòn khàc Co eàu vón ngàn han vàn ehiém ty trgng cao (trén 55% càc nàm 2003, 2004, 2005), Ngàn hàng su dung nguÓn vÓn ngàn han de cho vay trung dai han, bieu qua kinh doanh cao, tuy nhién Ngàn hàng dang pbài dÓi dien rùi ro ky han giùa huy dòng- cho vay do dac thù boat dòng tin dung cùa BIDV là cho vay dàu tu phàt trién vói ky han dai. 44
 56. Xuàt phàt tu dàc diém riéng biét vè co eàu tin dung, BIDV dua ra eàe hinh thùc huy dòng da dang va linh boat. Ben canh mot so hình thùc huy dòng vón chù yéu nhu càc loai dèn gùi, dét kiém càc ky han, phàt hành ky phiéu, BIDV dà dua hình thùc huy dòng trai phiéu dai han vói tinh long cao dà thu hùt dugc nhièu khàch hàng tham già góp phàn cài thién dàn co eàu nguòn vòn huy dòng. Trong giai doan 2003 - 2005, ty trgng vón huy dòng bang VND eó xu huóng tàng lén trong tòng nguòn vón huy dòng do dóng noi té ngày càng lày dugc uy tin dói vói dàn chùng, ty già VNDAJSD duge kiém soàt, lai suàt huy dòng vón VND ngày càng tró nén hàp dàn so vói ngoai tè truóc nhùng bién dòng cùa thi truóng vón ngoai tè trong thói gian này. Su bàt òn chinh tri ó Trung Dòng, su kién 11/9 ó My, nan khùng bó xày ra trén toàn eàu... dà day nén kinh té My roi vào suy thoài, lai suàt trén thi truóng quòc té lién tue giàm, Clic Du trù lién bang My (Fed) dà 11 làn lién tue càt giàm lai suàt (trong càc nàm 2002 - 2004), dua lai suàt cùa Fed xuóng mùe thàp nhàt trong vòng 40 nàm qua. Lai suàt ngoai tè cùa BIDV chiù ành huóng cùa thi truóng quòc té va phài dièu chinh ha nèn dà làm giàm dàng ké nguòn vòn huy dòng ngoai té. Nguòn vòn huy dòng bang VND va USD ehiém ty trgng ebù yéu, càc loai ngoai te khàc ehiém ty trgng rat thàp. Tuy nhién nguón vón huy dòng thuong bién dòng theo chu ky, tàng dot bién vào thói diém cuòi nàm, giàm manh trong quy I va bòi phuc lai sau 6 thàng dàu nàm dà gay nhièu khó khan cho boat dòng eùa hetiióng,ành huóng manh dèn tinh an toàn va hiéu qua cùa he thòng. 3.2. Càc hình thùc huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam vón huy dòng tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam gòm eàe nguón chù yéu sau: - Nguón vón huy dòng tu tò chùc kinh té. - Nguon vón huy dòng tu dèn gùi tiét kiem. - Nguòn vòn huy dòng tu viec phàt hành càc loai giày tó eó già. - Nguòn vón vay tu càc TCTD trong va ngoài nuóc. 45
 57. Bang SÓ 3.8: Ca eàu theo phuang thùc huy dóng vòn tai BIDV Dan vi: Ty VND Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Sòdu* sódu* %TT sódu- %TT So du %TT I. vón huy dòng 47.976 57.015 19% 67.939 19% 88.695 31% - Tièn gùi TCKT 18.220 26.578 46%) 31.899 20% 44.762 40% - Tiét kiem dàn cu 29.756 30.437 2% 36.404 18% 43.932 22% va phàt hành GTCG IL vón vay 12.612 10.316 - 22% 9.166 -11% 9.166 -11% (Nguòn: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Biéu dò 3.5: Ca eàu theo phuang thùc huy dóng vòn tai BIDV 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2002 2003 2004 2005 vón hio' dòng Tièn gùi TCKT Tiét kiém dàn cu va phàt hành giày tó eó già a/ Huy dòng tu tièn gùi cùa to chùc kinh té. Day là bò phan tièn tè tam thói nhàn roi cùa eàe tó chùc kinh té, chua su dung dén trong qua trinh san xuàt kinh doanh, vì vay thuong duge gùi vào Ngàn hàng duói hình thùc tién gùi khòng ky han de su dung cho muc dich thanh toàn va su dung càc djch vu eùa Ngàn hàng boàc tièn gùi eó ky han de huóng lai va ehuàn bi cho nhu eàu su dung trong tuong lai. Trong nhùng nàm qua, tièn gùi tÓ chùc kinh té tai BIDV khòng ngùng tàng qua càc nàm cà vè SÓ tuyét dòi va tuang dòi. Nàm 2003 tàng 46% (tuong duong 8.358 ty dòng) so vói 46
 58. nàm 2002; nàm 2004 tàng 20%. (tuong duong 5.321 ty dong); nàm 2005 tàng 40% (tuang duong 12.863 ty dòng). Nguòn vón huy dòng tu tò chùc kinh té buóe dàu dat duge nhùng két qua dàng khich le là do BIDV dà thue hién tòt còng tàc ehàm sóe khàeh hàng, co nhùng chinh sàch uu tièn ve lai suàt, phi dich vu... dói vói càc doanh nghiép eó so du dén gùi lón, thuong xuyén va én dinh nhu càc TÓng còng ty 90, 91, càc Còng ty bào hièm, Dien lue, Quy ho trg, Dàu khi, càc ban quàn ly dir àn... Dòng thói, vói lgi thè vè mang luói tai khàp càc tinh thành trong toàn quòc, BIDV dà khuyén khich khàch hàng mó tài khoàn va tbue hien thanh toàn qua Ngàn hàng de tàng so du tién gùitiianhtoàn. Bang SÓ 3.9: Két eàu tièn gùi TCKT theo ky han va loai tién Dan vi: Ty VND Co eàu Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 So Ty So Ty SÓ Ty SÓ Ty tien trgng tién trong tién trong tien trong 1. Theo ky han 18.220 100% 26.578 100% 31.899 100% 44.762 100% - Ngàn han 15.456 85% 20.457 77% 25.506 75% 34.019 76% - Trung, dai han 2.727 15% 6.111 23% 8.502 25% 10.743 24% 2. Theo loai tién 18.220 100% 26.578 100% 31.899 100% 44.762 100% -VND 16.365 90% 23.911 90% 29.247 86% 37.600 84% -USD 1.818 10% 2.657 10% 4.761 14% 7.162 16% (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Tièn gùi VND luòn ehiém ty trgng lón trong tòng so tièn gùi eùa tò chùc kinh té (nàm 2002 ehiém 90%.; nàm 2003 ehiém 90%; nàm 2004 ehiém 86%; nàm 2005 ehiém 84%). Do dnh chat dàc thù nén nguòn vón huy dòng tu tò chùc kinh té chù yéu là tu nguòn khòng ky han va ngàn han (ehiém trén 75% ty trgng dèn gùi) tao diéu kien giàm chi phi huy dòng vón cùa Ngàn hàng, vì lai suàt àp dung cho loai hình huy dòng này rat thàp, tu dò giùp Ngàn hàng co thém uu thè canh tranh trén thi truóng, eó dièu kien giàm lai suàt dàu ra, giùp cho càc doanh nghiép mó ròng san xuàt kinh doanh dÓng thói Ngàn hàng mó 47
 59. ròng quy mò boat dòng. Tièn gùi cùa eàe tÓ chùc kinh tè khòng ehi giùp BIDV tàng nguon vón huy dòng ma con giùp Ngàn hàng nàm chàc dugc tình hình tài chinh, nhùng bién dòng vè tài chinh eùa càc tò chùc ktitii tè. Tu dò, Ngàn bang eó thè dua ra nhùng quyét sàch dùng dàn nhàt dói vói tùng dir àn dàu tu cùa tùng tò chùc kinh té, giùp Ngàn hàng boat dòng ngày càng co hièu qua han. b/ Nguon vón huy dòng tu tièn gùi tiét kiem. Huy dòng dén dét kiém là hình thùc phò bién nhàm thu hùt tièn nhàn roi trong dàn cu. Day chinh là nguòn huy dòng chù yéu eùa Ngàn hàng, ehiém ty trgng cao trong co eàu nguón vòn huy dòng eùa BIDV (trén 30%) /tóng nguón vón huy dòng) va khòng ngùng tàng dèu qua càc nàm. Nàm 2003 tàng 4% (tuang duong 514 ty dong), nàm 2004 tàng 20% (tuong duang 2.784 ty dòng), nàm 2005 tàng 46% (tuong duong 7.848 ty dóng). Bang SÓ 3.10: Két eàu tién gùi tiét kiém theo ky han va loai tién Dan vi: Ty VND Co* eàu Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 SÓ Ty So Ty SÓ Ty SÓ Ty tién trgng tién trong tién trgng tien trong 1. Theo ky han 14.267 100% 17.051 100% 24.899 100% 36.556 100% - Ngàn han 5.707 40% 7.673 45% 10.707 43% 16.815 46% - Trung dai han 8.560 60% 9.378 55% 14.192 57% 19.740 54% 2. Theo loai tien 14.267 100% 17.051 100% 24.899 I00%o 36.556 100% -VND 7.419 52% 11.765 69% 17.678 71% 27.417 75% -USD 6.848 48% 5.286 31% 7.221 29% 9.139 25% (Nguòn: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Càc hình thùc huy dòng tiét kiem cùa BIDV góm tiét kiem khòng ky han, dét kiém eó ky han duói 12 thàng (tiét kiém ngàn han) va tiét kiém eó ky han tu trén 12 thàng (dét kiem trung dai han ). Trong dò, vón huy dòng tiét kiem tap trung chù yéu vào hình thùc huy dòng eó ky han ( hay con ggi là san phàm huy dòng dét kiem eó ky han), hình thùc huy dòng khòng ky han thuong ehiém khoàng 2% dén 3%. Vói loai bình tiét kiém eó ky han, BIDV àp dung linh boat nhièu loai ky han khàc nhau (ky han 3, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 36, 60 thàng), hình thùc tra lai linh boat (lai tra truóc, lai tra sau, lai tra djnh ky). Trén co so san 48
 60. phàm dét kiém truyén thóng, BIDV dà nghièn cùu, trién khai nhùng san phàm tiét kiém da dang nhu dét kiém du thuong, dét kiem bac thang, dét kiém tich lùy de dàp ùng nhu eàu, tàm ly va thói quen dòi vói tùng dói tugng, nhóm khàch hàng. Tièn gùi tiét kiem eó ky han ehiém ty trgng kboàng 98% trong vón huy dóng dèn gùi tiét kiém dà giùp cho nèn vón cùa Ngàn hàng òn djnh hon, dàp ùng nhu eàu vón trung dai han con thiéu, tu dò Ngàn hàng chù dòng hon trong viec dièu hành su dung nguón vón, nàng cao hiéu qua boat dòng kinh doanh eùa Ngàn bang. Trong loai hinh tiét kiem ngàn han, tièn gùi tiét kiém khòng ky han ehiém ty trgng rat nhò va day là nguòn vòn huy dòng khòng òn dinh vì khàch hàng eó rùt bàt eù lue nào nhung eó uu diém là ré vi lai suàt thàp han nhiéu so vói tién gùi eó ky han. Tièn gùi eó ky han 6 thàng ehiém ty trgng cao khoàng 60%o/tòng nguòn vón vón huy dòng tiét kiém ngàn han, tiép dén là tién gùi eó ky han 3 thàng ehiém 28% va tién gùi càc ky han khàc ehiém 10%. Nguòn vòn huy dòng tiét kiém tap trung chù yéu vào hình thùc huy dòng eò ky ban tu 12 thàng tró lén, ehiém trén 55% trong 4 nàm qua (tu 2002 dén 2005), trong dò tap trung chù yéu là nguòn vòn vói ky han 12, 13 thàng. Day là nguòn vòn huy dòng eó tirtii òn dinh cao, tao nèn vòn ben viing cho ngàn hàng góp phàn co cau lai ky han nguòn vòn eùa ngàn hàng. Ty trgng dét kiém VND/tòng tièn gùi tiét kiém giàm trong nàm 2003 va tàng dàn trong eàe nàm 2004, 2005 thè hién xu huóng càt trù bang ngoai té ngày càng giàm trong dàn chùng. e/ Nguon vón huy dòng tu viec phàt hành giày tò eó già (ky phiéu, trai phiéu...) Day là hình thùc huy dòng vén linh hoat nhàm giài quyét nhu eàu vòn tue thói, hoàe theo ké hoach, chién luge ma Ngàn hàng dà dinh san cho muc dich xàe dinh. Bang sé 3.11: So du giày tà co già tai Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét nam (Xem trang tiép theo) 49
 61. Bang SÓ 3.11 : So du giày tà eó già tai Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét nam Dan vi: Ty VND Nàm Tiéu chi 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 SÓdu- sódu- %TT s ó d u %TT sódu %TT Tòng so 15.489 13.386 -13,5% 11.505 -14% 7.376 -36% - Ky phiéu, chùng chi ngàn han 5.884 5.157 -12,4% 3.841 -26% 2.230 -42% - Trai phiéu, chùng chi dai han 9.605 8.229 -14% 7.664 -7% 5.146 -33% (Nguòn: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Trong eàe nàm qua, viec huy dóng vón thòng qua phàt hành giày tó eó già luòn dat duge nhùng két khà quan, ehiém ty trgng bình quàn 27%/nguòn vòn huy dòng. Tuy nhién so du giày tó eó già giàm dàn qua càc nàm, nàm 2003 dat 13.386 ty dòng giàml3,5% so vói nàm 2002, nàm 2004 là 11.505 ty dòng giàm 14% so vói nàm 2003, nàm 2005 là 7.376 ty dòng giàm 36%o so vói nàm 2004. Nguyèn nhàn eùa viée giàm so du giày tó eó già là do nàm 2003 BIDV khòng phàt hành giày tó eò già, nàm 2004 phàt hành mot dgt chùng chi tièn gùi dai han va 01 dgt ky phiéu, nàm 2005 phàt hành mot dgt chùng chi dèn gùi dai han va 03 dot ky phiéu, trong khi so du trai phiéu dén han lién tue trong càc nàm 2000, 2001,2002 dà làm giàm so du giày tó eó già. Tinh long va dén ich uu viét eùa giày tó eó già do BIDV phàt hành dà thè hien tinh uu viet so vói eàe hình thùc huy dóng vÓn khàc nhu lai suàt thuong cao hon so vói lai suàt cùng ky han eùa tiét kiem, duge thanh toàn truóc han, dugc dùng de thè chàp, càm eò, bào lành vay vÓn Ngàn hàng, dugc tu do chuyén nhugng quyén so hùu duói càc hình thùc mua bàn, cho, tàng, trao dÓi va thùa ké, mua bàn trén thi truóng chùng khoàn .... Thòng qua viec phàt hành giày tó eó già, Ngàn hàng chù dòng dàu tu cho eàe dir àn phàt trién kinh té, dàp ùng nhu eàu vÓn trung dai han cho nèn kinh té. Tuy nhién nhuge diém eùa hình thùc này là ehi phi huy dòng bình quàn sé rat cao, néu khòng dnh toàn cu thè, chi dét thi sé màt di tinh hiéu qua trong còng tàc huy dòng vòn. 50
 62. Biéu 3.12: Két cau giày tà co già phàn theo ky han va loai tién Dan vi: Ty VND Tiéu chi Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 So Ty So Ty So Ty So Ty du trgng du trgng du trgng du trgng l.Giày tócó già ngàn han 6.424 100% 5.157 100% 3.841 100% 1.631 100% VND 5.684 88% 5.064 98% 2.880 75% 1.250 77% Ngoai tè 740 12% 93 2% 961 25% 381 23% 2.Giày tó eò già dai han 9.605 100% 8.229 100% 7.664 100% 5.745 100% VND 5.667 59% 4.608 56% 3.909 51% 3.146 55% Ngoai tè 3.938 41% 3.621 44% 3.755 49% 2.599 45% (Nguòn: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Giày tó co già dai han ehiém trén 55%)/ty trgng giày tó eò già, trong dò giày tó eó già VND luòn ehiém ty trgng cao (trén 50%o) trong tòng so du. d/ Nguon vón vay Chinh phù, Ngàn hàng nhà nuóc va vay càc tò chùc tin dung Vay Ngàn hàng nhà nuóc thuong duge thue hien duói eàe hinh thùc nhu vay chinh sàch (thanh toàn còng ng, khàc phuc bau qua bào lut, vay khoartii ng), vay tài càp vòn va vay tài chiét khàu. Dàc diém cùa loai vón eò dugc tu viec vay này là dàp ùng nhùng nhu eàu tue thói, theo ehi dinh cùa NHNN, lai suàt bình quàn eùa loai vón này thàp do eó nhùng khoàn NHNN khòng thu lai. Tuy nhién, Ngàn hàng thuang mai khòng thè chù dòng su dung vào nhijng muc dich dàu tu riéng ma phài dàu tu theo chi dinh. Bang sé 3 13: Nguòn vòn vay va nhàn gùi qua càc nàm Dan vi: Ty VND Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Sòdu Sódu- %TT Sòdu- %TT Sòdu- %TT Vòn vay 15.398 12.612 -18% 10.316 - 22% 9.166 - 11% -Vay NHNN 2.514 1.826 - 27% 1.706 -4% 1.634 -4% - Vay, nhan gùi TCTD 12.884 10.786 - 16% 8.610 - 20% 7.532 - 13% TCTD trong nuàc 12.497 10.139 -18% 7.663 -24% 6.327 - 17% TCTD nuàc ngoài 387 647 67% 947 46% 1.205 27% 51
 63. Ngoài eàe hình thùc huy dòng vón thòng thuong tu dàn cu, tó chùc kinh té, Ngàn hàng co thè huy dòng nguòn tu càc Ngàn hàng thuang mai kbàc duói hinh thùc hgp dòng tièn gùi, tièn vay trén thi truóng lién Ngàn hàng. Day là hình thùc khà phàt trién trén thi truóng lién Ngàn hàng. Màt khàc, trong kinh doanh dèn tè thi kinh doanh chénh léeh lai suàt rat quan trgng va nhay càm, nò dòi hòi càc Ngàn hàng theo sàt thi truóng de "di vay de cho vay" khi eó chénh léeh trén càc thi truóng de kiém lói. Vì vay, giùa càc Ngàn hàng thuang mai luòn xuàt hien quan he vay mugn làn nhau trong nhùng khoàng thói gian va lai suàt nhàt dinh de thu lgi nhuan. Vì vay, lugng tièn huy dòng tu thi truóng lién Ngàn hàng khòng chi dùng cho muc dich su dung cho Ngàn hàng ma con de kinh doanh nhàm muc dich kiém lói. Qua bang so lieu ta nhan thày, nguòn tièn vay TCTD eùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam bién dòng giàm qua càc nàm, viec vay vòn tbuong nhàm dàp ùng nhu eàu vòn thiéu hut tam thói eùa Ngàn bang de dàm bào khà nàng thanh toàn, thue hien dù dir trù bàt buge theo quy dinh. Trong dò, vón vay TCTD chù yéu là VND, ehiém ty trgng tu 75%)-85%, trong dò ky han ngàn han tu nàm 2002 dén nay thuong ehiém ty trgng khoàng hon 70% so vói tòng vòn vay tu eàe TCTD. Nàm 2003 vón vay eùa TCTD giàm 2.098 ty ( - 16%) so vói 2002, nàm 2004 giàm 2.176 ty ( - 20%) so vói 2003, nàm 2005 vón vay cùa TCTD dép tue giàm 1.078 ty ( - 20%) so vói 2004, giàm chù yéu là ó vón vay VND ó càc TCTD trong nuóc. Diéu này dà làm giàm dàng ké chi phi huy dòng cùa BIDV, vì viée vay vón VND cùa càc TCTD trong nuóc thuong phài chiù lai suàt cao do muc dich cùa viec vay vòn là de dàm bào khà nàng thanh toàn eùa Ngàn hàng, de thue hién dù yéu eàu dù tru bàt buge hàng thàng eùa NHNN.... Tuy nhién, tai nhùng thói diém nhàt djnh, do viec huy dòng vòn dén gùi thuong màt thói gian dai, do dò viec quyét dinh thue hien vay ngay eùa càc TCTD lai dàm bào tinh ebù dòng trong kinh doanh, va eò biéu qua han. 52
 64. Vón vay TCTD nuóc ngoài duge vay duói hình thùc vay thuang mai thòng qua viée ky càc hièp dinh khung tài trg cho càc dir àn vay vÓn theo muc dich, yéu eàu eùa tùng hiep dinh khung. Qua càc hièp dinh khung, Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam sé thue hién rùt vón vay khi càn thiét, viée tra lai chi thue hién khi Ngàn hàng giài ngàn cho càc dir àn cu thè. Nhu vay day là nguòn vón du phòng ngoai té rat eó lgi dói vói BIDV. Nhu vay, ben canh vÓn huy dòng tién gùi thi vón vay cùng dòng vai trò hét sue quan trong trong boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng. 3.3. Mòi quan he giùa huy dòng vón va su dung vón Muc dich eùa vòn huy dòng là de su dung vào cho vay, dàu tu va thue hién càc boat dòng khàc. Càc boat dòng su dung vón dò eó nhùng dac thù vè co eàu vón, dòi bòi còng tàc huy dòng vòn phài tao ra duge mot co eàu vón huy dòng tuong ùng,titiehhgp cho viec su dung. Bang SÓ3.I4: Ca eàu vón huy dóng - su dung vón theo ky han, hai tién Dan vi: Ty VND Tiéu chi Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 HDVòn Tdung HDVòn Tdung HDVòn Tdung HDVòn Tdung -Sòdu 47.976 50,485 57.015 66,500 67.939 72,255 88.695 85.434 - Phàn theo ky han + Ngàn han 56% 51% 59% 49% 55% 52% 58% 51% + Trung dai han 44% 49% 41% 51% 45% 48% 42% 49% - Phàn theo loai dén + VND 73% 80% 78% 85% 75% 87% 77% 86% + USD 27% 20% 22% 15% 25% 13% 23% 14% (Nguón: Bào cào thuang nién BIDV Qua biéu so liéu trén ta tìiày boat dòng huy dòng vón va tin dung cùa BIDV tàng truóng déu qua eàe nàm vói toc dò tàng huy dòng vón btitii quan 20%/nàm va tin dung 21% nàm. Trong 53
 65. dò co eàu ttii dung dà eò buóe chuyén bién tich cuc, phù hgp vói dinh huóng phàt trién chung cùa BIDV, dò là ty trgng du ng trung dai han ngày càng giàm va ehiém khòng qua 50%. Tuy co eàu vón da dàn co nhùng chuyén bién tich eue nhung nhùng nàm qua van tiép tue co su màt càn dòi trong co eàu ky han giùa vón huy dòng va boat dòng tin dung, Ngàn hàng dang su dung vòn ngàn han de cho vay trung dai han. Bang SÓ 3.15: Càn dòi nguón vón ngàn han va cho vay ngàn han Dan vi: Ty VND Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Huy dòng ngàn ban 26.867 33.639 38.012 51.443 Tin dung ngàn han 25.747 32.585 37.573 43.571 He so su dung 96% 97% 99% 85% Chénh léeh Hdòng- Tdung 1.120 1.054 439 7.872 (Nguòn: Bào cào thuang nién BIDV) Qua biéu so liéu trén ta nhan thày, co eàu giùa vòn huy dòng ngàn han va cho vay ngàn han nói chung eò ty le tuang dói hgp ly. Dò là he so su dung vón ngàn han cao, phàn chénh léeh giùa huy dòng vón ngàn ban va du ng ng ngàn han nhò, thè bièn su hiéu qua trong boat dòng cùa Ngàn hàng. Phàn du huy dòng ngàn han sé dugc tbue hién cho vay trung han, sau khi dà thue hien dù dir trù bàt buóe theo quy dinh cùa NHNN. Hién nay, theo quy dinh cùa NHNN, càc Ngàn hàng thuang mai duge phép su dung 30% vón huy dòng ngàn han de cho vay trung dai han. Dòng thói vói nguón vòn huy dòng ngàn han dòi dào con tao diéu kien de BIDV mó ròng boat dòng cho vay dói vói càc doanh nghiép ngoài quóc doanh, doanh nghiép san xuàt kinh doanh trong ITnh vue thuang mai, cho vay càc doanh nghiép vùa va nhò. Trong nhùng nàm qua, nguÒn vÓn huy dòng trung dai han chua dàp ùng dù nhu eàu cho vay trung dai han cùa BIDV, dièu này dugc thè hién qua bang sÓ liéu sau: 54
 66. Bang SÓ 3.16: Càn dòi nguón vòn trung dai han va cho vay trung dai han Dan vi: Ty VND Chi tièu 2002 2003 2004 2005 Huy dòng trung dai han 21.109 23.376 31.100 37.251 Tin dung trung dai han 24.738 33.915 34.682 41.862 He so su dung 117% 145% 112% 112% Chénh léeh Hdòng tin dung - 3.629 -10.539 -3.582 -4.611 (Nguón: Bào cào thuang nién BIDV) Qua bang so lieu trén ta thày, eó su màt càn dói giùa vòn huy dòng va cho vay trung, dai han. Dò là he so su dung vón trung dai han rat cao, Ngàn hàng luòn thiéu nguòn trung dai han de dàp ùng nhu eàu cho vay. Màe dù BIDV dà eò nhièu bién phàp de tàng nguòn vón huy dòng trung dai han (phàt hành giày tó eó già dai han, huy dòng tiét kiém dai han...) tuy nhién vàn chua dàp ùng dù nguon vón de cho vay trung dai han. BIDV dang dùng vón ngàn han de cho vay trung dai han din dén rùi ro thanh khoàn là rat lón. Bang sé 3.17: Càn dòi nguon von va cho vay VND Dan vi: Ty VND Chi tièu 2002 2003 2004 2005 35.022 44.471 51.834 68.295 Huy dòng vón 40.388 56.525 62.861 73.473 Tin dung 115% 127% 121% 108% He so su dung -5.366 - 12.054 -11.027 -5.178 Ch/ léeh boat dòng tin dung (Nguón: Bào cào thuang nién BIDV) Nhùng nàm qua, Ngàn hàng luòn thiéu vón VND, trong khi dò lai thùa vòn ngoai té. Viée thùa vón ngoai té, thiéu vón VND nhu vày dà làm giàm hiéu qua hoat dòng cùa Ngàn hàng. Tuy nhién de tàng tinh hiéu qua trong hoat dòng dòi vói nguòn vòn ngoai té 55
 67. tam thói nhàn roi, Ngàn hàng luòn tìm càch tàng du ng cho vay ngoai té, dàu tu tièn gùi ngoai tè trén thi truóng lién Ngàn hàng, dàu tu ra nuóc ngoài... de giàm ehi phi huy dòng vón. Bang so 3.18: Càn dèi nguón vòn va cho vay USD quy dói Dan vj: Ty VND Chi tièu 2002 2003 2004 2005 Huy dòng vòn 12.459 12.953 12.543 17.278 Tin dung 9.858 10.097 9.975 9.393 He so su dung 79%) 78% 80% 54% Chénh léeh boat dòng tin dung 2.601 2.856 2.568 7.885 (Nguòn: Bào cào thuang nién BIDV) SÓ lieu 4 nàm lién tiép cho thày mot tbue trang nan giài ve hiéu qua su dung nguón vón USD, dòi hòi phài eó càc bién phàp quàn tri, diéu boa de han che eàe rùi ro lón ma Ngàn hàng thuong xuyén phài dói màt là rùi ro lai suàt, rùi ro ty già. He so su dung nguòn vòn USD trong boat dòng tin dung ngày càng giàm, nèn nguòn vòn USD tam thói nhàn ròi dugc dàu tu trén thi truóng lién Ngàn hàng vói mùe sinh lói thàp (chù yéu ky han ngàn tu 9 thàng tró xuóng vói càc mùe lai suàt thay dói lién tue theo lai suàt thi truóng) dàn dén hiéu qua kinh doanh thàp. 3.4. Dành già hoat dòng huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam a/ Nhùng két qua dat dugc. Qua phàn tich ó trén chùng ta thày boat dòng huy dòng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam trong giai doan tu 2002- 2005 dà dat duge nhùng két qua nhàt dinh, dà tao lap duge nguòn vón òn dinh va ngày càng tàng truóng vùng chàc, góp phàn khòng nhò vào viec hòan thành ké hoach kinh doanh cùa Ngàn hàng. Ngàn hàng DT&PT Viét Nam dà tu khàng djnh dugc vi tri cùa mình trong he thÓng Ngàn hàng. TÓc do tàng truóng nguòn vòn lón, tu nàm 2002 dén 2005 tÓe dò tàng truóng bình quàn dat 19,2%. TÓng vÓn chù so 56
 68. hùu nàm 2005 dat 6.530 ty dòng, tàng gap 2,5 làn so vói nàm 2001 (nàm 2001 tong vón chù so hùu: 2.556 ty VND). Tàng truóng nguòn vón phù hgp vói chién luge nguòn vòn, yéu eàu su dung vòn va dàm bào khà nàng thanh toàn eùa BIDV cùng nhu su nghiép phàt trién kinh té dat nuóc. Vòn diéu le cùa BIDV cùng khòng ngùng tàng trong càc nàm qua, nàm 1999 là l .075 ty dòng thi dén nàm 2005 vòn diéu le dat 3.970 ty dòng, dièu này thè hien còng tàc ehi dao hoat dóng nguòn vòn dà bàm sàt dnh hình cung eàu ve vòn va khà nàng bàp thu vòn cùa nèn kirtii tè. Nguón vén eùa BIDV khòng nhùng tàng truóng vè so lugng chuyén dich theo huóng giàm lai suàt chi phi dàu vào, tu dò giàm lai suàt dàu ra, tao lgi thè trong boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng thè hien viée diéu hành va su dung linh boat còng cu lai suàt eùa Ngàn hàng. Két qua boat dòng kinh doanh eùa Ngàn hàng luòn dàm bào tòng thu lón hon tóng chi, chénh léeh lai suàt dàu ra-dàu vào bình quàn toàn ngành luòn lón han 2%. Viec chi dao lai suàt duge tbue hién thòng qua viec phàn càp, giao quyén chù dòng cho chi nhành trong viec quyét dinh lai suàt huy dóng, lai suàt cho vay trén co so càn eù nhu cau vón, màt bang lai suàt... Thuong xuyén cap nhàt thòng tin va truyén qua mang intranet nói bó vè dien bién tình hình lai suàt trén thi truóng quóc té va trong nuóc de chi nhành tham khào, quyét dinh dièu chinh kip thói va quy dinh mùe lai suàt phù hgp. Chat lugng còng tàc dièu hành vón dàn dugc nàng cao theo nguyèn tàc tàng dnh chù dong cùa ehi nhành thòng qua dói mói co che dièu hành vÓn. Quan he giùa chi nhành va Hòi so chinh truóc day tu " Dièu chuyén vÓn" dugc chuyén dàn sang "diéu hành vòn" va "dàu tu vón", duge thue hien qua lai suàt dièu hành phù hgp, sàt vói dién bién thi tnróng, khuyén khich chi nhành tàng euóng huy dòng vón cho toàn ngành. Co eàu huy dgng va cho vay tùng buóe duge dièu chinh hgp ly vè ky han va loai den. Trong nhùng nàm gàn day, BIDV dà tap trung han dén cóng tàc xày dung ké hoach, chién luge boat dòng phàt trién, trong dò ebù trgng dén viec tàng truóng vè quy mò hoat 57
 69. dòng phài gàn vói hièu qua huy dòng vón. Càc bình thùc huy dòng ngày mot da dang hon, càc san phàm huy dòng dà thu hùt, hàp dàn dói vói khàeh hàng han vè loai dèn, loai ky han, lai suàt va phuang thùc tra lai. Lai suàt luòn phù hgp vói thi truòng va dàm bào quyén lgi dói vói khàch hàng. Chat lugng phuc vu ngày mot nàng cao, càn bò vién chùc giao dich true tiép vói khàeh hàng eó tinh thàn, thài dò phuc vu tòt.... Dat duge nhiìTig két qua dò là do: - Ngàn hàng DT&PT Viét Nam dà eó càc bièn phàp de khai thàc tièm lue cùa càc khàch hàng là tò chùc kinh té, trién khai nhièu hình thùc huy dòng vón da dang trong dàn cu nhu tiét kiém, dét kiém du thuong, ky phiéu, trai phiéu, chùng chi tièn gùi, dét kiém deh lùy, tài khoàn tièn gùi vói nhiéu ky han, nhiéu phuong thùc thanh toàn lai phong phù (tra lai truóc, tra lai sau, tra lai dinh ky...); mó ròng, da dang hóa san phàm dich vu nhàm dàm bào khà nàng nhu eàu thanh toàn trong nuóc, quòc té, dai ly chi tra luang ho, nói mang dien tu Home bankinh, rùt tién tu dòng...nhàm dàp ùng nhu eàu tòt hon yéu eàu cùa khàch hàng. - Ngàn hàng DT&PT Viét Nam dà khòng ngùng tàeh, nàng càp càc ehi nhành eàp 2, phòng giao dich thành chi nhành càp 1 tai hai dia bàn tièm nàng huy dòng vón nhu Ha Noi, TP HCM. - Trong còng tàc quàn tri dièu hành, dà som dua ra nhùng muc tièu, nhiém vu va giài phàp huy dòng vón hgp ly, luòn bó sung va hoàn thién co che theo huóng phàt huy quyén chù dòng cho càc ehi nhành eó dièu kién phàt trién. Co co che dièu hành lai suàt hgp ly, linh boat mèm déo, phù hgp vói tin hiéu thj truóng, thu hùt dugc khàeh hàng gùi tièn vói càc san phàm huy dòng vón da dang eó tinh tién ieh cao, co ky han, lai suàt va phuang thùc tra lai hàp dàn. - Càc quy trình giao dich, dàc biét là quy trình huy dgng vón dugc diéu chinh, bò sung 58
 70. sua dói thuong xuyén nhàm dàp ùng thoà man tòt nhàt nhu eàu eùa khàch hàng. - Ngàn hàng DT&PT Viet Nam dà dào tao duge mot dòi ngù càn bò giao djch vói tàc phong nhanh nhen, tan dnh, chu dào, giào due tinh trung thue, liém khiét cùa càn bó Ngàn hàng, eó trinh dò ehuyén món va nàng lue quàn ly tòt, eó tinh thàn hgc bòi, ké thùa ktitii nghiém cùa nhùng nguói di truóc nhàm tao nèn bình ành mot Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét Nam vói chat lugng dich vu tòt nhàt, góp phàn tao nèn su tin nhiém cùa khàeh hàng. - Nhan thùc duge tàm quan trgng eùa khàeh hàng- khàeh hàng là nguói ban dòng hành khòng thè thiéu eùa Ngàn hàng, BIDV dà eó eàe bién phàp de tbue bièn chinh sàch khàch hàng nhu uu dai ve lai suàt dòi vói càc khàch hàng eó so du tièn gùi lón, tbuong xuyén, cài tién phuang thùc phuc vu khàeh hàng theo huóng khép kin eàe dich vu cùa Ngàn hàng. Hàng nàm, BIDV luòn tò chùc càc bòi nghi khàch hàng ò ba khu vuc Bàc, Trung, Nam de co co bòi tiép xùe true tiép vói khàch hàng, nàm bàt tàm tu, nguyèn vgng cùa khàeh hàng de tu dò eó eàe bién phàp thào ga khó khan, dàp ùng nhu cau cùa khàch hàng. b/ Nhùng han che va nguyèn nhàn. Ben canh nhùng két qua dat dugc, còng tàc huy dóng vòn cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam vàn con mot so han che sau: Nhjrng mat han che: Thù nhàt, co eàu nguon vón eùa Ngàn hàng chua hgp ly Co eàu nguòn vén bau nhu chua duge cài thién, ty trgng nguòn vòn huy dòng trong tóng nguon vón ehiém 62%, thàp so vói mùe hgp ly eùa eàe Ngàn hàng thuong mai (thuong ehiém khoàng 70 - 80%). Ty trgng giày tó eó già trong nguon vón huy dòng giàm manh dà ành huóng dén ea eàu ky han trong nguon vón huy dòng. Ty trgng vón huy dòng ngoai tè eùa BIDV ehi ehiém bình quàn 26,2%, tuy nhién mùe dò ành huóng do lai suàt ngoai té giàm lién tue trong càc nàm 2003, 2004, 2005 dà ành huóng dén thu nhap cùa Ngàn hàng. Co eàu vón huy dòng vè loai dén va ky han chua 59
 71. phù hgp vói co eàu cho vay. Nguon vón ngàn han du thùa (dàc biét là vón ngoai té), trong khi dò co eàu tin dung lai dang tap trung vào khu vue trung dai ban. Viée chuyén dich co eàu dn dung trung dai han sang co eàu ngàn han con ehàm. Vón trung dai han VND con han che chua dàp ùng dù nhu eàu vè tin dung trung dai han. De dàp ùng nhu eàu này, dà làm tàng chi phi huy dòng dàu vào, tàng lai suàt dàu ra do dò eó thè gay ành huóng true tiép dén viec ma ròng quy mò boat dòng va giàm tinh canh tranh trén thi truòng eùa Ngàn hàng. Nguòn vòn dai han eùa BIDV chù yéu eó ky han 12 thàng (ehiém ty le khoàng hon 20% tòng nguòn vòn) va co eàu nguòn vòn ngàn han ehiém bình quàn 53%) nén hien BIDV dang dùng nguòn vòn ngàn han de dàu tu dai han, hiéu qua kinh doanh cao tuy nhién rùi ro ve thanh khoàn là rat lón. Nguòn tién gùi cùa khàch bang thuong tàng manh vào thói diém cuòi nàm theo dùng chu ky boat dòng cùa nhóm khàeh hàng xày làp. Day là diém yéu eùa he thòng trong còng tàc nguón vòn va so du vào thói diém cuòi nàm khòng phàn ành dùng thue chat nguòn vòn cùa he thóng trong nàm, càn eó chién luge phàt trién, da dang hoà khàch hàng eùa he thóng va tùng chi nhành vói buóe di va bién phàp tbich hgp de da dang hoà khàch hàng, han che bót su bién dòng nguon vón theo chu ky nhu hien nay. Thù hai, quy mò va toc dò tàng truóng nguòn vón chua cao, TÓc dò tàng truóng nguòn vón huy dòng trong 4 nàm qua tàng, nàm sau cao hon so vói nàm truóc nhung so vói toàn ngành nói chung vàn con thàp. Mae dù eó su tàng truóng òn dinh vè nguón vón huy dòng hàng nàm, song viec xày dung ké hoach huy dgng vón van chua thue su gàn chat vói nhu eàu su dung vòn. Mat khàc, do dàc thù khàch hàng eùa BIDV chù yéu là càc doanh nghiép xày làp nén nguòn tièn gùi khàeh hàng thuong tàng manh vào thói diém cuòi nàm theo dùng chu ky hoat dòng cùa nhóm khàeh hàng xày làp. Day là diém yéu cùa he thòng trong còng tàc 60
 72. nguon vón va sÓ du vào thói diém cuÓi nàm khòng phàn ành dùng tbue chat nguòn vÓn cùa he thòng trong nàm. Thù ba, he thòng chua thày rò dùng mùe tàm quan trgng cùa còng tàc huy dgng vÓn dói vói boat dóng Ngàn hàng, nhièu chi nhành chi tap trung tàng truóng du ng tin dung ma chua thue su quan tàm day manh huy dòng vón, coi tràcb nhiém càn dòi vón phuc vu tàng truóng là nhiém vu cùa Hòi so chinh. Nhièu phòng ban tai trung uong chua coi huy dgng vón là nhiém vu eùa tàt eà mgi nguói, chua chù trgng còng tàc marketing khàch bang thòng qua viec tbue hien rtiiiém vu hàng ngày. Càc chi nhành chua co ké hoach va càc buóe di cu thè de mó ròng, da dang hoà khàeh hàng trong eàe lình vue khàc, càc thành phàn kinh té khàc, phuc vu eàe khu cóng nghiép, che xuàt, chua eó buóe di cu thè de mó ròng dich vu, nàng cao chat lugng dich vu va còng nghé Ngàn hàng tao co so mó ròng khàch hàng, phu thuòc lón vào mot so khàeh hàng tién gùi Tòng còng ty dien lue, Quy ho trg phàt trién - don vi eó chu ky su dung vòn trùng vói chu ky cùa BIDV... nèn chua da dang càc dòng tièn gùi, yéu tó tao nèn su òn dinh cùa nguòn tièn gùi khàch hàng vói chi phi thàp. Su phòi hgp giùa Hòi so chinh va càc chi nhành trong viée tiép xùe, day manh phuc vu khàeh hàng co eó tièm nàng tièn gùi lón chua cao, chua tao nèn sue manh tóng lue, tan dung thè mang sàc eó eùa he thòng de mó ròng va tàng qui mò khàch hàng (thóng qua tin dung dàu tu, qua càc dich vu mói...). Thù tu, chua xày dung tòt chién luge nguòn vón, xàe dinh co eàu nguòn vón phù hgp vói dàc thù boat dòng va co eàu tài san eó eùa BIDV, eàe bién phàp, giài phàp ebù yéu, càc don vj tàng truóng nguòn vòn it theo dinh huóng, it càn cu vào nhu eàu va khà nàng su dung. Thù nàm, quy trình nghiép vu mot so dich vu mói buóe dàu duge xày dung theo ISO, van càn nhiéu thói gian de cài tién, hoàn chinh. Trình dò àp dung còng nghé tin hgc vào càc hoat dòng Ngàn hàng con thàp, thua kém so vói càc Ngàn hàng trong nuóc ành 61
 73. huóng dén khà nàng nàng cao chat lugng, mó ròng djch vu cung ùng cho khàeh hàng. SÓ lugng eàe ehi nhành eò boat dgng djch vu Ngàn hàng da dang rat it. Day là yéu tÓ quan trgng han che khà nàng da dang khàch hàng, tàng giao dich dèn gùi. Co che diéu hành vòn noi bò tuy tiiuóng xuyén dugc sua dòi, bÒ sung, song dòi khi con cùng nhàc, chua Ititii boat do dò giàm màt tinh hièu qua trong boat dòng kinh doanh eùa Ngàn hàng Thù sàu, he thòng chua eó chinh sàch, ké hoach xày dung mot hinh ành rò net eùa BIDV - thòng qua su dòng nhàt trong thiét ké tru so, bó trì noi làm viée, con nguói, quy trình tàc nghiép, chat lugng boat dòng, tàc phong giao dich... nhàm tao nén su khàc biét so vói càc tò chùc tin dung khàc. Thù bay, còng tàc huy dòng va su dung vòn chua tbue su hiéu qua. Trén co so nhu eàu su dung vòn hàng ngày, hàng tuàn, hàng thàng, BIDV se càn dòi nguòn tièn de phuc vu su dung vòn trong tin dung va thanh toàn. Tuy nhién, dò ehi là bién phàp quàn ly va càn dòi trong ngàn han, ehi dàp ùng nhu eàu thanh toàn con vàn de thanh khoàn thi BIDV chua thue su eó bién phàp hùu hiéu. Vào mot so thói diém, do nguòn vòn huy dgng tàng trong khi dàu tu vào nén kinh té cham dàn dén nguòn vón thanh toàn thùa ành huóng dén khà nàng sinh lói. Tuy nhién, nhièu thòi diém thuong vào cuòi nàm Ngàn hàng gap khó khan vè nguón vòn thanh toàn dàn dèn BIDV buge phài su dung càc bièn phàp chiét khàu giày tó eó già, vay tài càp vòn tu NHNN (chi trong thòi gian ngàn) hoàe vay càc thành vién khàc trén thj truóng. Nhung thue tè, tai thói diém thiéu vón thi trén thi truóng cùng khan hièm vón, càc Ngàn hàng thuong mai khàc cùng roi va tinh trang tuong tu. Chinh vì vay, BIDV phài ehàp nhàn mùe lai suàt cao, khòng dàm bào tinh hiéu qua trong boat dòng kinh doanh. Quàn ly va su dung vón mot càch hièu qua chinh là mot càch tao vòn va phàt trìén vòn vùng chàc. Vói dàc thù cho vay dàu tu va phàt trìén, co eàu tài san eó dai han eùa BIDV ehiém ty trgng lón, nhung BIDV vàn chua chù trgng tói viec huy dòng vòn dai han. Sau 62
 74. day là tóng hgp dành già hiéu qua boat dòng kinh doanh eùa BIDV giai doan 2002-2005 Bang SÓ 3.19. Chi so dành già hiéu qua hoat dòng cùa BIDV Dan vi : Ty VND Chi tièu Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 Tòng thu nhap tu boat dòng KD 1.658 1.856 2.784 4.098 Lgi nhuan truóc thué 377 524 812 741 Lgi nhuan thuàn trong nàm 77 361 610 560 Lgi nhuan de lai cuòi nàm 274 146 230 115 ROA (%) 0,11 0,45 0,64 0,50 ROE (%) 2,44 7,80 10,44 8,81 Lai can bién ròng (%>) 2,09 2,14 2,81 3,34 Chénh léeh lai suàt bình quàn (%) 1,78 1,73 2,42 3,16 (Nguòn: Bào cào thuang nién BIDV) Biéu dò 3.6: Chi so dành già hiéu qua hoat dòng cùa BIDV Chi tièu ROA (%) Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 Chi tièu ROE (%) Nàm 2002 Nàm 2003 Nàm 2004 Nàm 2005 63
 75. Nguyèn nhàn cùa nhùng han che Thù nhat, phuang thùc va san phàm huy dòng vòn mang nàng tinh truyén thòng, còng nghé ùng dung lac bau, luòn tut bau so vói eàe Ngàn bang trong khu vuc. Càc hình thùc huy dòng vè co bàn con mang nàng tinh truyén thóng, don dièu, càc hình thùc, dich vu mói lai chua phàt trién. Co che lai suàt tuy dà dugc diéu chinh nhung vàn chua thue su hàp dàn khàch hàng. BIDV vàn su dung càc bình thùc huy dòng truyén thóng nhu thè thùc dét kiém, phàt hành giày tó eó già, tièn gùi thanh toàn eùa eàe tó chùc, cà nhàn don thuàn duói hình thùc eó ky han va khòng ky han. So vói eàe Ngàn hàng thuang mai khàc, phuang thue huy dòng vòn eùa BIDV con don diéu. Do vay, BIDV chua thue su thu hùt nguòn vòn tu dàn cu, dàc biét bi ành huóng khi càc Ngàn hàng kbàc dua ra nhùng hình thùc huy dòng eó lai suàt hàp dàn, rtiiiéu den ieh. Màt kbàc, ngay trong loai hinh tièn gùi tiét kiém cùng chua linh boat, BIDV cùng chi mói eó san phàm dét kiém du thuong, tiét kiem tich lùy cùng dà trién khai nhung con nhiéu ban che nèn két qua huy dòng chua cao. Càc hình thùc huy dòng tiét kiem bang nói té va ngoai te con don giàn chù yéu vói hai loai tièn té là VND va USD, dà làm han che dòi vói viée thu hùt vòn bang càc ngoai té khàc cùa khàch hàng nhu EURO va ành huóng true tiép dèn thanh toàn quóc té. So vói mot so Ngàn hàng eó phàn khàc, BIDV chua thue su eó san phàm dich vu hàp dàn khàch hàng. Càc loai hình dét kiem chua eó su nói trgi, tham chi con it san phàm de khàch hàng lua ehgn hon so vói mot so Ngàn bang kbàc. Viec huy dòng vòn nhàn ròi tu càc doanh nghiép va tò chùc kinh té vàn mang tinh thu dòng, bau hét là do nhu eàu tu phia doanh nghiép nhièu hon là bién phàp thu hùt cùa Ngàn hàng. Nói càch kbàc, BIDV con tiiu dòng trong viée khai thàc nguòn vón tièn té tam thói nhàn roi tu càc doanh nghiép. Thù hai, còng tàc tiép thi khàeh hàng chua dugc quan tàm dùng mùe. Còng tàc tiép thi, quàng cào chua dugc chù trgng. Chua xày dung dugc chién luge, lo trinh, kè hoach cu thè trong viée khuyéch truang quàng cào, cùng eÓ, nàng cao già tri thuang hiéu BIDV. 64
 76. Còng tàc dép thi nhò lé, khòng chuyén nghiép, Hoat dòng markedng Ngàn hàng con nhièu han che trong vàn de tuyén truyén, quàng ba, tiép thi dòi vói nguòi dàn. Nhièu nguòi dàn con it am hiéu boat dòng Ngàn hàng trong khi mang luói boat dòng eùa càc Ngàn hàng này con mòng, bó tri khòng dòng dèu, tap trung nhièu ó eàe thành phó va dò thi lón. Trong khi BIDV chua phàt trién dugc mang luói tbì cóng tàc marketing càng quan trgng trong viée thu hùt khàeh hàng trén dia bàn boat dóng. BIDV chua thu hùt duge nhièu khàch hàng là TCKT mó tài khoàn thanh toàn viec huy dgng tu nguòn vòn này con nhièu han che. TÒc dò tàng truóng tién gùi tu eàe TCKT con thàp so vói mùe tàng bình quàn chung cùa toàn ngành (khoàng 50-52%). Quan he dén gùi van ehi tap trung vào mot so khàch hàng xày làp boàc khàeh hàng truyén thóng, chua phàt trién quan he vói càc TCKT mói hoàe eàe doanh nghiép ngoài quóc doanh. Thù ba, mang luói chi nhành con han che Qua 50 nàm thành lap, hién BIDV eó ehi nhành boat dòng tai tàt eà càc tinh thành trong cà nuóc, mang luói huy dòng vòn dà tùng buóe dugc mó ròng nhung vàn con mòng hon so vói càc Ngàn hàng ban nhu Ngàn hàng Còng thuang, Ngàn hàng Nòng nghiép eó càc chi nhành va diém huy dòng tói tùng quan, buyen. Mang luói huy dgng vòn cùa BIDV vàn chù yéu tap trung ó trung tàm càc thành phò, tinh ly, mang luói ó càp quan, buyen con mòng hoàe quy mò nhò dà han che dén khà nàng huy dòng vón, thanh toàn cùa Ngàn hàng. Còng tàc huy dgng vón chua tap trung phàt trién ó khu vue tinh ly, nòng thòn, day cùng là han che trong còng tàc huy dòng vòn va thanh toàn eùa BIDV. Thù tu-, nhùng bién dgng khòng luóng truóc cùa nèn kinh té gay ành huóng bàt lgi dén hoat dòng huy dgng vòn cùa Ngàn hàng: già vàng tàng cao, già bàt dòng san lién tue tàng, su kbòi sàc cùa thi truóng chùng khoàn, khà nàng sinh lói cao cùa càc hình thùc dàu tu vào eò phiéu khi day manh dén trinh co phàn hóa...dà tàc dóng manh dèn tàm ly cùa nguói dàn, han che lugng vòn gùi vào Ngàn hàng. Ngoài ra eàe kénh huy dòng vÓn 65
 77. khàc ngoài Ngàn hàng nhu càc còng ty bào hièm nhàn thg, tiét kiém buu dién, trai phiéu kho bac.. .cùng ành huóng dàng ké dén lugng vòn huy dóng vào Ngàn hàng. Thù nàm, kinh nghiém quàn tri dièu hành Ngàn hàng tbuong mai chua that su manh. Dòi ngù càn bò tré, nhiét huyèt, dugc trang bi kién thùc day dù; song kinh nghiém hoat dgng trong lình vuc Ngàn bang con han che, chua dong dèu, nhièu vàn de mai vè ly luan cùa kinh té thj truóng nhu: Ky thuat Marketing, khà nàng phàn tich thi truóng, dir doàn tuong lai ... con yéu va thiéu lai khòng duge cap nhat, bò sung thuong xuyén. Thù sàu, cóng tàc nghién cùu thòng tin dir bào thi truóng tò chùc chua thue su tòt Thù bay, co che lai suàt huy dòng ( lai suàt, càch thùc va phuong thùc tra lai ) tai mot so ehi nhành con chua thue su hàp dàn khàeh hàng. Thù tàm, nèn tàng còng nghé ky thuat còng nghé con yéu, co so vat chat trang thiét bi con thiéu, chua dù dièu kien de trién khai càc san phàm, dich vu hién dai. Qua viec phàn deh, dành già còng tàc huy dóng vòn cùa Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam, vàn de dàt ra là càn phài dua ra eàe giài phàp de nàng cao hon nùa chat lugng cóng tàc huy dòng vòn de dàp ùng yéu eàu ngày càng mó ròng, nàng cao hièu qua kinh doanh, ding buóe thue hién ké hoach phàt trién ben vùng va bòi nhap ma Ngàn hàng DT&PT Viét Nam dà de ra. 66
 78. CHirONG 3 : GIÀI PHÀP NHÀM NÀNG CAO HON NU^A CHAT LU^ONG CÒNG TÀC HUY DÓNG VÓN TAI NGÀN HÀNG DT&PT VIET NAM 1. CHIÉN LU^OfC PHÀT TRIÉN NGÀNH NGÀN HÀNG TRONG QUA TRÌNH HQI NHÀP KINH TÉ QUÓC TÉ THÒI GIAN TÒI 1.1. Muc tièu phàt trién ngành Ngàn hàng trong qua trình hòi nhap kinh té quóc té thòi gian tói. Toàn cau hóa kinh té là dàc trung co bàn va là xu thè phàt trién tàt yéu eùa thói dai, tàc dong ngày càng manh me dén dnh hình kinh té - xà bòi eùa mòi nuóc, dàc biét dói vói nhùng nuóc dang chuyén dòi kinh té nhu Viét Nam. Trong qua trinh toàn eàu bòa, càc té chùc khu vue va quòc tè dà tùng buóe hình thành va cùng eó. Già nhap càc tò chùc quóc tè sé giùp Viét Nam tiép can duge nguón vòn, ky thuat, cóng nghé va nhiing uu dai de phàt trién kinh té, nàng cao khà nàng canh tranh eùa doanh nghiép, trành dugc nhùng khó khan, thàeh thùc dat ra trong qua trình bòi nhap. Nhan thùc dugc tàm quan trgng dò, Dàng va Nhà nuóc Viét Nam dà xày dung chién luge phàt trién kinh té - xà bòi 10 nàm 2005-2010 vói muc tiéu tòng quàt: Dua nuàc ta ra khòi tình trgng kém phàt trién, nàng cao rò rét dai song vat chat va tinh thàn cùa nhàn dàn, tao nén tàng dén nàm 2020 nuàc ta ca bàn tra thành mot nuàc còng nghiép theo huàng hien dai. Nguòn lue con nguài, nàng lue khoa hoc va cóng nghé, két eàu hg tàng, tiém lue kinh té, quéc phòng, an ninh duac tàng cuàng; thè che kinh té thi truang dinh huàng xà hói chù nghìa duac hinh thành vè ca bàn; vi thè cùa nuàc ta trén truang quòc té duac nàng cao. DÓi vói ngành Ngàn hàng, bòi nhap quòc té mó ra co bòi de trao dói, hgp tàc quòc té trong ITnh vuc Ngàn hàng nhu hoach dinh chinh sàch tièn tè, de ra bién phàp phóng ngùa rùi ro, qua dò nàng cao uy tin va vj thè cùa he tbÒng Ngàn hàng Viet Nam trong eàe giao dich tài chinh quòc té. Ngành Ngàn hàng Viet Nam eó diéu kien tranh thù vÓn, cóng nghé, kinh nghiém quàn ly, dào tao va dào tao lai dòi ngù càn bÒ, eó khà nàng theo kip 67
 79. yéu càu phàt trién thi truóng tài chinh quòc té. Hói nhàp quòc té trong boat dòng Ngàn hàng se tao ra dòng lue thùc day còng cuge dói mói va nàng cao tinh minh bach eùa he thóng Ngàn hàng Viét Nam, dàp ùng yéu eàu bòi nhàp, thue hién cam két vói càc djnh che tài chinh va tò chùc thuang mai quóc tè. Vi vay, chù truòng cùa Dàng va Nhà nuóc trong Vàn kien dai bòi dai biéu toàn quóc làn thù IX vè viée xày dung chién luge phàt trién kinh té dén 2010 trong dò: Ca eàu lai he thòng Ngàn hàng. Phàn biét chùc nàng cùa Ngàn hàng nhà nuàc va Ngàn hàng thuang mgi nhà nuàc, chùc nàng cho vay cùa Ngàn hàng chinh sàch vài chùc nàng kinh doanh tién té cùa Ngàn hàng thuang mgi. Bào dàm quyén tu chù va tu chiù tràch nhiém cùa Ngàn hàng thuang mgi trong kinh doanh. Giùp dà va thùc day càc tò chùc tin dung trong nuàc, nàng cao nàng lue quàn ly va trinh dò nghiép vu, co khà nàng canh tranh vài càc chi nhành Ngàn hàng nuàc ngoài. Bào dàm quyén kinh doanh cùa càc Ngàn hàng va càc tó chùc tài chinh nuàc ngoài theo càc cam két cùa nuàc ta vài quòc té. Gàn cài càch Ngàn hàng vài cài càch doanh nghiép nhà nuàc. Sàp xép lgi càc Ngàn hàng eó phàn, xù ly càc Ngàn hàng yéu kém. Dua hogt dòng cùa quy tin dung di dùng huàng va bào dàm an toàn. Muc déu tóng quàt eùa Ngàn hàng nhà nuóc Viet Nam dat ra trong kè hoach hòi nhap Ngàn hàng thói gian tói tai quyét dinh so 663/QD- NHNN ngày 26/6/2005 cùa Thóng dóc Ngàn hàng nhà nuóc vè ké hoach bòi nhap kinh té quóc té ngành Ngàn hàng là 'Tgo làp mòi truang hoàn chinh, phù hap vài thòng le va chuàn muc quéc té nhàm tàng sue canh tranh cùa he thóng Ngàn hàng Viet Nam trén thi truang tài chinh trong va ngoài nuàc, góp phàn thùc day tàng truang rùt ngàn khoàng càch Igc hàu so vài càc nuàc khàc, dàm bào an toàn cho he théng Ngàn hàng Viét Nam '. Mot so mire tiéu cu thè trong ké hoach bòi nhap kinh té quóc tè dat ra là: - Thue hién eàe cam két boi nhap, tùng buóe nàng cao sue manh eùa he thòng Ngàn hàng 68
 80. Viét Nam cà vè nguòn vòn, co so ha tàng, qui mò va chat lugng hoat dòng. - Dèn nàm 2006, buóe dàu khàc phuc duge mot so yéu kém cùa ngành Ngàn hàng, co càu cùa NHNN va eàe NHTM bàt dàu dugc dòi mói theo huóng tàng euóng nàng lue quàn ly, hgp ly hóa mang luói ehi nhành, tò chùc tòt hon boat dòng quàn tri, nàng cao khà nàng phàn tich tài chinh va dàrtii già tin dung. - Dén nàm 2010, NHNN bàt dàu eò vi thè dgc lap tuong dòi eà ve tài chinh, tò chùc bò mày, thiét làp va diéu hành chinh sàch tièn té, tó chùc giàm sàt boat dòng eùa càc trung gian tài chinh; eàe NHTM Viét Nam dà eó nhùng ehuyén bién dàng ké ve co so ha tàng, nguòn vón va loai hình dich vu, mùe dò an toàn va hiéu qua boat dgng eùa càc Ngàn hàng dà tàng lén rò rét, xuàt hién mot so Ngàn hàng manh eó khà nàng trén thi truóng trong nuóc va quòc tè. - Tu nàm 2020, he thóng Ngàn hàng Viet Nam hoat dgng theo chuàn mire quóc té ké cà vè quàn ly, giàm sàt va còng nghé thòng tin, dàp ùng nhu eàu vè vòn va thanh toàn chù yéu cùa nèn kinh té dòng thói dà eó vai trò nhàt dinh trén thi truóng tài chinh khu vue va quóc tè. 1.2. Co hòi va thàeh thùc dói vói ngành Ngàn hàng VN trong qua trinh hòi nhap, DÓi vói ngành Ngàn hàng, bòi nhap quóc tè mó ra co bòi de trao dòi, hgp tàc quóc té trong linh vuc Ngàn hàng nhu hoach dinh chinh sàch tién té, de ra bièn phàp phòng ngùa rùi ro, qua dò nàng cao uy tin va vi thè cùa he tbÒng Ngàn hàng Viet Nam trong eàe giao djch tài chinh quòc té Ngành Ngàn hàng Viet Nam co dièu kien tranh thù vòn, còng nghé, kinh nghiém quàn ly, dào tao va dào tao lai dÒi ngù càn bò, eò khà nàng theo kip yéu eàu phàt trién thi truóng tài chinh trong nuóc va ngoài nuóc Ngoài ra, càc NHTM Viet Nam bàt buóe phài chuyén món hoà sau han eàe nghiép vu Ngàn hàng, nàng cao hièu qua su dung nguÒn vòn, nhanh ehóng dép can va phàt trién eàe 69
 81. dich vu Ngàn hàng mói. DÒng thói, eàe Ngàn hàng thuang mai eó thè phàt huy lgi thè mang luói ehi nhành ròng lón de tiép ean phuang thùc quàn ly, kirtii doanh eùa càc Ngàn hàng nuóc ngoài boat dòng tai Viet Nam Hgi nhap quòc té trong boat dòng Ngàn hàng sé tao ra dgng lue thùc day còng cuge dòi mói va nàng cao dnh minh bach eùa he thóng Ngàn hàng Viét Nam, dàp ùng yéu eàu bòi nhap, thue hien cam két vói càc dinh che tài chinh va tò chùc thuang mai quòc tè. Tuy nhién, cùng vói qua trình mó eùa va bòi nhap vói eàe nén kinh té khu vue va trén thè giói, viec thue hien càc diéu khoàn cùa tién trình tu do hóa, bòi nhap dàn dèn càc thàeh thùc ma he thòng Ngàn hàng phài dòi màt càng khòc liét han truóc su tàc dóng manh cùa thi truóng tài chinh thè giói, nhàt là ty già, lai suàt, du trù ngoai té trong khi pbài thue hien dòng thói nghìa vu va cam két quóc té. Canh tranh se quyét liét han khi càc Ngàn hàng mó ròng qui mò va pham vi boat dòng trén thi truóng Viét Nam, màe dù vè làu dai càc NHTM Viét Nam vàn ehiém ITnh thj truóng tài chinh trong nuóc. Càc NHTM Viet Nam sé gap khó khan rat lón do dòng thói phài huóng càc boat dòng ra thi truóng ben ngoài va canh tranh vói eàe Ngàn hàng nuóc ngoài tham già vào thi truóng Viet Nam. Trong khi dò, Viet Nam mói ehi de cap dén mot vài nói dung cùa chinh sàch canh tranh, chua eó chinh sàch thóng nhàt de quàn ly eó hièu qua boat dòng canh tranh trong ITnh vuc Ngàn hàng va chua chù y dén viec xày dung chinh sàch cùa nhà nuóc vói canh tranh Ngàn hàng. Càc Ngàn hàng chua chù trgng phàt trìén càc san phàm va dich vu mói, còng nghé chua dugc eoi là còng cu hàng dàu de nàng cao sue canh tranh, dich vu cung càp vì thè con nghèo nàn, thiéu an toàn Sue ép canh tranh ngày càng lón, dàc biét khi Viét nam già nhap AFTA, WTO, hiep dinh thuong mai Viét My eó hièu lue, eàe Ngàn hàng trong nuóc sé gap nhièu khó khan khi kinh nghiém quàn tri dièu hành Ngàn hàng thuang mai con yéu ; Dòi ngù càn bò tré, nhiét huyét, dugc trang bi kién thue day dù song kinh nghiém boat dóng trong ITnh vuc 70
 82. Ngan hàng con han che ; San phàm dich vu nghèo nàn, mang nàng tinh truyén thÒng ; Còng nghé ùng dung lac bau, luòn tut bau so vói càc Ngàn hàng trong khu vuc. Hgi nhap quòc té sé làm tàng eàe giao dich vòn va rùi ro he thóng Ngàn hàng trong khi co che quàn ly chua hoàn thién, dàc biét là còng tàc thanh tra, giàm sàt, thiéu su phòi hgp chat che cùa càc bó, ngành lién quan. vè tòng thè, xuàt phàt diém va trình dò phàt trìén eùa ngành Ngàn hàng Viét Nam con thàp, eà vè cóng nghé, trình dò tó chùc, quàn ly va chuyén món nghiép vu: toc dò mó eùa cùa nén kinh tè con cham, khà nàng huy dòng vón trong nói bò nèn kinh té thàp, nhàt là vòn trung va dai han, hàu hét càc Ngàn hàng thuang mai chua eó chién luge kinh doanh hgp ly de eó thè vuon ra thi truóng quòc tè. 1.3. Muc tièu tao vòn cùa càc Ngàn hàng TM Viet Nam trong thòi gian tói. - Thù nhàt, bò sung nguòn lue, tao diéu kién true tiép cho su phàt trién ben vùng eùa moi mot Ngàn bang. Giùp Ngàn hàng cùng eó vi thè, dù sue cartii tranh trén thuang truóng khu vuc va quòc té. Khuyéch truang thuang hièu, nàng cao uy tin cùa Ngàn hàng, tao long dn vói khàch hàng. - Thù hai, no lue dàp ùng nhu eàu vón cho càc doanh nghiép, phuc vu dàc lue cho su nghiép phàt trién kirtii té dàt nuóc, vì mot nèn kinh té nhièu thành phàn, van dòng theo co che thi truóng theo dinh huóng xà bòi chù nghTa. Lgi nhuan là muc tièu boat dòng cùa bàt ky moi mot Ngàn hàng thuang mai trén co so mó ròng qui mò boat dgng, tàng truóng nguòn vòn, mó ròng dàu tu phàt trièm nhàm thùc day tàng truóng kinh té. Tuy nhién, muc tiéu lgi nhuan cùa Ngàn hàng phài phù hgp vói muc déu phàt trién kinh té - xà bòi. Viet Nam là nèn kinh té thj truóng theo dinh huóng xà bòi chù nghia nèn su phàt trién cùa càc Ngàn hàng luòn huóng dèn muc tiéu cùa nèn kinh té, lgi ich eùa Ngàn hàng trong lgi ieh chung cùa dàt nuóc, tìm duge tièng nói thÒng nhàt giùa muc déu ca bàn cùa nèn kinh té vói muc tiéu kinh doanh cùa Ngàn hàng. Chi 71
 83. co nhu vày, còng tàc huy dòng vòn eùa Ngàn hàng thuang mai mói dat yéu eàu mong muón là tàng truóng vòn phuc vu cho phàt trién kinh té. - Thù ba, mó ròng hoat dóng Ngàn hàng trén thi truóng tài chinh tièn té. Vói tu càch là mot trung gian tài chinh, boat dòng huy dòng vón eùa Ngàn hàng thuang mai cùng phài thàm nhap vào thj truóng tài chinh de eó vòn dàp ùng nhu eàu phàt trién kinh té. Chinh vì thè, càn phài cài càch va hoàn thién thj truóng lién Ngàn bang (eà nói té va ngoai té), da dang hoà càc hìrtii thùc huy dgng vòn, tàng viée cung ùng vòn eùa Ngàn hàng Nhà nuóc cho càc Ngàn hàng thuang mai trén co so tài ehièt khàu, tài eàp vòn. Chi phàt trién ó thi truóng này mói tao diéu kien cho càc Ngàn hàng thuang mai boat dòng tao vòn sòi dòng, phàt trién eà vè qui mò làn chat lugng. Khi thj truóng tài chinh hình thành va phàt trién sé tao diéu kién cho viée huy dòng vén thòng qua phàt hành eó phiéu, trai phiéu dòng thói tao diéu kien cho eàe nhà dàu tu eò thè chuyén co phiéu, trai phiéu thành tièn màt mot càch de dàng va nhanh ehóng. Hién nay eàe Ngàn hàng thuang mai huy dòng vón ebù yéu là ngàn han. Nguòn vón trung va dai han ehi dugc mó ròng trén co so thòng qua thj truóng vón dai han, chinh là thi truóng chùng khoàn. Vì vay, boat dóng tao vón eùa Ngàn hàng thuong mai muòn phàt trién manh me cà vè qui mò va hiéu qua thi muc déu eùa tao vòn dòng nghTa vói muc dèu xày dung va phàt trién càc loai nghiép vu Ngàn hàng trén thj truóng tài chinh. - Thù tu, thùc day boat dòng san xuàt kinh doanh trong nuóc, dàp ùng nhu eàu vòn cho boat dòng xuàt, nhap khàu. Hoat dòng huy dgng vÓn eùa Ngàn hàng thuang mai phài nhàm muc tiéu thùc day qua trình mó ròng giao luu kinh té quÓe té. Vói tu càch là mot tò chùc kinh té dac thù vè kinh doanh dèn tè, qua boat dgng tin dung Ngan hàng sé cung càp vÓn cho càc nhà doanh nghiép kinh doanh xuàt nhap khàu, kinh doanh dich vu trong nuóc va quÒc té. Trén co so tao huy dòng vÓn, Ngàn hàng eàp tin dung trén nguyèn tàc hoàn tra, góp phàn 72
 84. làm bién dòi diéu kién san xuàt kinh doanh, phuc vu càc chù the kinh té theo huóng tói im, nàng cao vòng quay cùa tièn te. Bang càch dò, boat dòng tao vón eùa Ngàn hàng eó tàc dòng hièu qua dén nhip dò phàt trìén sòi dòng va canh tranh cùa kirtii tè thi truóng. Thòng qua boat dòng tao vòn trong nuóc va trén thj truóng tài chinh quóc té ma Ngàn hàng là mot trong nhùng kénh tao vòn eó hiéu qua rtiiàt cho nén kinh té; huy dòng vòn duói càc hình thùc phong phù, da dang de dàu tu vào viec phàt trién cóng nghiép nhe, còng nghé san xuàt hàng xuàt khàu, thòng qua chuyén giao còng nghé mói duge tbue hien bang vòn dàu tu giàn tiép va dàu tu true tiép de cài tao nàng cào càc khu còng nghiép eù, hình thành khu còng nghiép mói, eàe khu che xuàt, khai thàc dàu khi,... 2. DINH HU'ÒNG CÒNG TÀC HUY DÒNG VÒN CÙA BIDV 2.1. Ke hoach phàt trién cùa Ngàn hàng DT&PT Viet nam thòi gian tói. Ngàn hàng DT&PT Viet nam xày dung ké hoach phàt trìén toàn he thóng trong giai doan 2001 dén 2005 va tói nàm 2010 cu thè nhu sau: - Muc tiéu tóng quàti "Tiép tue dòi mói tó chùc va boat dòng Ngàn hàng theo Luat Ngàn hàng Nhà nuóc va luat càc TCTD vói dinh huóng xày dung Ngàn hàng phàt trién ben vùng theo dòi hói eùa thj truóng de phàt huy vai trò cùa Ngàn bang quóc doanh, chù lue trong dàu tu phàt trién, nàng cao sue canh tranh eùa san phàm, dich vu va hièu qua kinh doanh cùa Ngàn hàng nhàm góp phàn phàt huy nói lue nén kinh tè, phuc vu dàc lue cho còng nghiép hóa - hién dai hóa dàt nuóc, tùng buóe bòi nhap vói càc Ngàn hàng trong khu vuc va trén thè giói". - Muc déu chién luge: • Giai doan 2005- 2010: Tiép tue cùng eó mò hình tÒ chùc TÓng còng ty day dù vói co càu tò chùc hgp ly de tò chùc thue hien nghiép vu cu thè, van hành va hach toàn rò ràng eàe boat dgng nghiép vu Ngàn hàng thuang mai. Phàn dàu xày dung Ngàn hàng DT&PT Viét nam là mot trong nhùng TÒng cóng ty manh, 73
 85. eó chat lugng phuc vu khàch hàng tòt. • Giai doan sau 2010: Nghién cùu xày dung va ehuàn bj càc tièn de càn thiét ve vòn, cóng nghé, vè ky nàng quàn tri dièu hành Ngàn hàng tbuong mai bièn dai de sau nàm 2010 eó thè hinh thành mò hình tò chùc theo huóng tap doàn, eò càc ehi so boat dòng dat càc chuàn mire quóc té. - Muc tiéu cu thè dèn 2010: • Vòn tu eó dat mùe 16.000 ty dòng • TÒng tài san: 322.000 ty dòng • Nguòn vòn huy dgng ehiém 70% tòng tài san, dat 225.400 ty dòng • Toc dò tàng truóng bình quàn bang nàm tu 20% - 25%> • Nguòn vòn trung dai han ehiém tu 55% - 60%) tòng nguòn vón 2.2. Dinh huóng hoat dòng huy dòng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam - Phàt trién nguòn vòn ben viing, làrtii manh, phàt huy vai trò chù dao eùa Ngàn hàng thuong mai quòc doanh, phuc vu dàc lue su nghiép còng nghiép bòa - bién dai hóa. Tao mot nèn vón ón dinh thòng qua nguòn vòn huy dòng tu dàn cu, tò chùc kinh té, giàm bót su phu thuge vào càc nguòn vòn hay bièn dòng va tinh chat thòi vu eùa nguòn vòn huy dong. - Co eàu lai nguòn vòn huy dgng, tàng euóng huy dòng vòn dai han, co càu lai thói han, loai dèn eùa nguòn vòn phù hgp. Nàng cao ty trgng dèn gùi thanh toàn, tièn gùi tiét kiem trong nguòn vòn huy dòng. Khuyén khich huy dòng tai nhùng dia bàn, loai vón eó chi phi ré, òn dinh. - Phàt huy noi lue, tranh thù ngoai lue, chù dòng bòi nhàp quòc té. Tàng euóng huy dòng nguon vòn nói lue trong nuóc, day manh nguón vón ngoai lue tu nuóc ngoài thòng qua càc hiep dinh khung, tài trg xuàt nhap khàu, vay càc Ngàn hàng xuàt nhàp khàu, dai ly tiép nhan vón ho trg chinh thùc (ODA). 74
 86. - Da dang hóa càc hình thùc huy dòng vón trong kinh doanh. Day manh càc bién phàp de huy dòng vòn tu càc té chùc kinh té, còng ty tài chinh... tranh thù nguón vón vói lai suàt va thói han hgp ly, phù hgp vói thi truòng trong nuóc, khu vuc de da dang hóa càc bình thùc dàu tu, kinh doanh. - Giù vùng, phàt huy thè manh san phàm truyén théng. Khòng ngùng cùng ce nàng cao hiéu qua he thòng mang luói boat dòng kinh doanh nhàm dàp ùng nhu càu thj truóng, tàng càu vè tài san Ngàn hàng eùa khàch bang, tao dòng lue cho boat dòng huy dòng vòn. - Nàng cao sue canh trartii cùa san phàm huy dòng vón. Tùng buóe hién dai hóa còng nghé de cung eàp càc san phàm djch vu tài chinh eó chat lugng cao de nàng cao uy tin dòi vói khàeh hàng, góp phàn tao lap nguòn vòn òn djnh vói qui mò, co eàu phù hgp vói yéu càu phàt trién. - Co chién luge huy dòng vòn phù hgp vói diéu kién kinh tè - xà bòi dòi vói tùng dia bàn boat dòng de tàng truóng nguòn vòn vói mùe chi phi vòn hgp ly. 3. GIÀI PHÀP NÀNG CAO HON NLTA CHAT LU^ONG CÓNG TÀC HUY DÓNG VÓN TAI NGÀN HÀNG DT&PT VIET NAM 3.1. Xày dung qui trình huy dòng va dièu hành von toàn he thòng DÓi mói C " che dièu hành vón: ehuyén dèi phuang thùc quàn ly nguón vón tu phàn tan O sang tap trung. Nguòn vón ehi nhành huy dòng duge chuyén vào nguòn vòn chung cùa he thóng va duge Hgi so ehirtii tinh tra lai, khòng dùng de dàp ùng nhu eàu tai ehò eùa chi nhành; ehi nhành su dung vòn tu nguòn vón cùa he thóng va tra lai cho Hòi so chinh. Quàn ly vón duge thue hién thòng qua càc chinh sàch, càc cóng cu quàn ly nhu: o Cóng cu ké hoach kinh doanh (ké hoach huy dòng vòn, su dung vòn, càc ea eàu lón...); o Còng cu han mùe: Han mùe su dung vòn, han mùe tin dung toàn Ngàn hàng va tùng chi nhành, eàe giói han...; o Càc chinh sàch dàu tu, khàeh hàng, san phàm, lai suàt...; 75
 87. o Co che dinh già chuyén vón noi bò (FTP). Phàn djnh rò tràch nhiem cùa Hòi so chinh va chi nhành a. Hòi so chinh -Tràch nhiém: o Xày dung chién luge phàt trién, kè hoach kinh doanh hàng nàm, càc càn dói tài san ng- eó lón cùa Ngàn hàng; o Xày dung eàe han mùe tin dung, han mùe va danh muc dàu tu, càc han mùe su dung vòn trong tùng thói ky cho toàn he thòng; o Xày dung va duy trì danh muc san phàm dich vu Ngàn hàng; o Chiù tràch nhiém quàn ly rùi ro thanh khoàn va rùi ro lai suàt toàn he thòng; o Xày dung va thue hién co che djnh già chuyén vón nói bò; o Quàn ly càc ehi tiéu an toàn trong boat dòng Ngàn hàng. - Chùc nàng: o Theo nhu eàu thi truóng va de xuàt cùa càc chi nhành, Hòi so chinh xày dung va thóng bào danh muc san phàm huy dóng vón, co che lai suàt dèi vói san phàm huy dóng. o Giàm sàt tién dò tbue hien huy dòng vón so vói ké hoach, càc co càu, càc han mùe va giói han quy dinh trong còng tàc huy dòng vón (co càu loai tièn, thói han, ty trgng tién gùi tièn vay, ...), dièu dét còng tàc huy dòng vòn thòng qua còng cu lai suàt dièu ehuyén vén nói bò(FTP). b.Chi nhành -Tràch nhiem: o Khào sàt thj truóng, xày dung ké hoach tiép thj va ké hoach kinh doanh; o Càn cu càc chi dèu ké hoach kinh doanh, càc han mùe dugc giao va lai suàt noi bò cùa Hòi so chinh trìén khai chinh sàch kinh doanh; 76
 88. o Chàm sóe, phàt trién khàch hàng; o Nhan va xù ly càc thòng tin phàn bòi tu khàch hàng, bào cào Hòi so chinh. -Chùc nàng: o Càn eù mat bang lai suàt trén dia bàn, khà nàng thj truóng, ké hoach kinh doanh duge giao, ty le thu nhap vòn (FTP) do Hòi so chinh thòng bào de quyét dinh san phàm huy dòng va mùe lai suàt àp dung trong danh muc san phàm cùa he thòng. o Djnh ky dàrtii già tién dò thue hién so vói ké hoach de dièu chinh, dàm bào thue hién dùng càc han mùe, giói han do Hgi so chinh quy djnh o Thue hien marketing mó ròng khàch hàng, nghién cùu nhu eàu thj truóng de tàng khà nàng huy dòng vòn; o Tìm hièu, nàm bàt thòng tin phàn hòi tu khàeh hàng, tóng hgp de ngbj Hòi so chinh nghièn cùu dièu chinh, bò sung san phàm. Xày dung co che lai suàt dièu chuyén vón noi bò (FTP) giùa Hòi so chinh va càc chi nhành trong he thong. Hoi so chinh ehju tràch nhiém xày dung co che lai suàt dièu chuyén vòn nói bò de tinh toàn thu nhap, chi phi dèi vói nguón vén ehi nhành huy dòng va su dung. Lai suàt diéu chuyén vón nói bò dugc xàc dinh dira trén nguyèn tàc lira ehgn lai suàt thi truóng hoàe lai suàt eùa BIDV vói loai hình FTP thà nói boàc eè dinh...Khi lai suàt bién dóng, boàc tiieo yéu eàu quàn ly boat dòng kinh doanh, Hòi so chinh dièu chinh va thòng bào FTP de càc chi nhành quyét dinh mùe lai suàt cu thè. Viée xày dung lai suàt dièu chuyén vÓn noi bò vùa tao nèn tinh tap trung nguÒn vÒn, vùa tao dièu kien de chi nhành nàng dòng phàt huy khà nàng kinh doanh va càc lgi thè trén dia bàn ve huy dòng boàc cho vay. Su dung cóng cu FTP de dièu hành vÒn trong noi bò he théng sé khàc phuc duge dnh trang '^bao eàp" vè vÒn giùa Hòi sa chinh va chi nhành, 77
 89. nàng cao hièu qua kinh doanh cùa moi don vi thành vién va dành già còng bang, chinh xàc vè dóng góp eùa mòi mot don vi kinh doanh. 3.2. Da dang hoà càc hình thùc huy dòng vón a/ Duy trì va phàt trièn càc hình thùc huy dòng truyén thóng Hién nay, Ngàn hàng DT&PT Viét Nam dang eó càc hình thùc huy dòng vón truyén thóng de huy dòng vòn trong va ngoài nuóc thóng qua tièn gùi khàeh hàng, tiét kiém, phàt hành giày tó eó già, vay vón nuóc ngoài thòng qua càc hiep dinh khung, ODA.... Càc hình thùc huy dòng vón hien dang àp dung dèu là nhùng hình thùc huy dòng truyén thòng eò dién dà va dang phàt huy nhùng tàc dung nhàt dirtii trong còng tàc huy dòng vòn eùa Ngàn hàng. Vì vày, viec duy trì nàng cao chat lugng eàe hình thùc này là càn thiét va quan trgng. De duy trì eàe hinh thùc huy dòng truyén thòng, yéu eàu dàt ra cho Ngàn hàng phài nàng cao chat lugng phuc vu khàch hàng, tàng hàm lugng dich vu, tién ich di kèm cùa san phàm de ho trg va thu hùt khàch hàng, dòng thói càn nhàc tirtii toàn de tò chùc nhùng dot khuyén mài dói vói khàeh hàng gùi tièn tai nhùng thói diém tbich hgp phuc vu muc tiéu huy dòng vòn cùa Ngàn hàng. Huy dòng von trong nuóc Day là nguòn vòn quan trgng nhàt, nguòn vón co bàn dói vói boat dgng eùa Ngàn hàng. Hien nay, nguòn vòn trong nuóc dang ehiém ty trgng tuyét dói (94,7%) trong tòng nguòn vón, han che su phu thuge cùa hoat dòng Ngàn hàng vào nguòn vón nuóc ngoài. Trong thói gian tói, nhàm phàt huy nói lue cùa nèn kinh té, nguòn vòn trong nuóc luòn giù ó mùe tòi thiéu 85% tòng nguòn vón. - Tièn gùi khàch hàng: Tièn gùi khàch hàng là nguÒn vÒn quan trgng eò chi phi thàp, nguèn vón tao nén sue manh canh tranh eùa Ngàn hàng. NguÒn vÓn này hien dang ehiém ty trgng khoàng 22-24% tòng nguÓn vÓn, mot ty trgng tuang dÓi thàp so vói càc Ngàn hàng thuang mai quÒc doanh khàc (khoàng 27-35%). Trong thói gian tói, BIDV càn 78
 90. phàn dàu tàng dàn ty trgng tièn gùi khàch hàng lén mùe tuong duang càc Ngàn hàng khàc (ehiém khoàng 48-5 0 o nguèn vón huy dòng). % • Tién gùi giao djch: Mot tài khoàn dèn gùi eò thè là dièu kien nèn tàng cho càc khoàn vay, djch vu uy thàc va càc dich vu kbàc. Viée càt dùt quan he thuong gay ra nhùng thiét hai lón nèn khàch hàng eó xu huóng trung thành vói Ngàn bang hg dà lira ehgn. De mó ròng dèi vói loai hình huy dòng tu dén gùi eùa eàe tò chùc kinh té ngay tu bay gió BIDV phài eó chuong trình tiép can càc doanh nghiép thuòc càc thành phàn kinh té khàc, thuge ITnh vuc kinh té ngoài xày làp, càc doanh nghiép nhò va vùa, eàe khu còng nghiép, khu che xuàt... nhàm tàng thém so lugng khàch hàng giao djch, giàm su phu thuge nguèn vòn vào mot so it khàeh hàng, dòng thói giàm su bién dòng nguèn vòn theo chu ky eùa he thòng. • Quàn triet nguyèn ly tin dung tao tièn gùi, khi xét duyét tin dung càn dàm phàn mùe tién gùi giao djch tuang ùng ty trgng vòn tin dung dàu tu, trong qua trình giài ngàn bàm sàt khàch hàng va nguói thu huóng de giàm ty le vòn giài ngàn tin dung ra khòi he thòng BIDV bang càc bién phàp da dang hoà khàeh hàng, xày dung mang luói ehi nhành tai càc dja bàn eó khà nàng mó ròng boat dóng, phòi hgp chat che càc don vj trong qua trình thanh toàn. • Tiép tue day manh tiép xùe, mó ròng quan he hgp tàc vói càc tó chùc, TÒng còng ty co dèm nàng tièn gùi lón, nhàt là TÒng còng ty Dién lue, Dàu khi, Buu chinh vien thòng, Quy ho trg phàt trién, càc còng ty bào hièm... cà tu Trung uong va tùng chi nbành. - Huy dòng von dàn cu': Day là nguòn vón eó mùe dò én djnh cao, eó ky han tòn tai bình quàn tuang dòi dai vói mùe lai suàt phàn ành dùng mat bang. Hien nay càc hình thùc huy dòng chù yéu là tiét kiem, ky phiéu, trai phiéu, con tài khoàn tién gùi cà nhàn hàu nhu khòng dàng ké. Cùng vói su giàm ty trgng tièn màt trong tòng phuang tién thanh toàn, hình thùc tài khoàn tién 79
 91. gùi eà nhàn sé eó su tàng truóng manh me. Vì vày, ngay tu bay gió BIDV càn eó ké hoach mó ròng mang luói, thue hién va hoàn thién dàn boat dòng Ngàn hàng bàn le, góp phàn cùng toàn ngành Ngàn hàng giàm ty trgng dèn mat trong luu thóng. Trong qua trình huy dóng vòn, viec phàn tich thi truóng phài duge dat ra thành nhiem vu thuong xuyén, dugc tbue hién bài bàn qua dò quyét djnh càc bình thùc, ky han huy dòng, lai suàt phù hgp. Tiép tue tàng euóng huy dòng tu dàn cu thòng qua viée phàt hành trai phiéu vói viec dua vào thue hien càc dich vu di kèm va nàng cao trinh dò còng nghé trong san phàm trai phiéu: Phàt trìén chuong trình thanh toàn gòe lai trai phiéu de trìén khai hình thùc gùi mot noi rùt nhiéu noi; Mó ròng àp dung càc phuang tién thanh toàn khòng dùng tién màt; Tàng euóng càc djch vu tu vàn tài chinh, dàu tu chùng khoàn; Nghièn cùu trién khai dich vu thanh toàn mua bàn nhà dàt; Phàt trién eàe dich vu ngàn quy; Khai thàc tòi da eàe nhu eàu dàu tu tièn, tài san nhàn ròi cùa xà bòi de phàt trién càc san phàm mói. Huy dong von ngoài nvtùc Nguèn vén ngoài nuóc hién nay ehiém ty trgng nhò, nhung ve làu dai day là nguòn vòn quan trgng dói vói mot dàt nuóc dang phàt trìén nhu Viét Nam luòn ó trong tình trang nhu eàu nguèn vòn thàp han khà nàng nguèn vón. Khà nàng huy dòng vòn nuóc ngoài cùa Ngàn hàng càng thuan lgi khi uy tin va vj thè cùa Viét nam trén truóng quòc té càng ngày càng cao. Vói nhu eàu vón ngoai tè cho càc du àn lón trong nuóc, càc Ngàn hàng sé phài tìm kiém nguòn vòn tu thj truóng vòn quòc té. Màt khàc vói viec huy dòng va su dung nguèn vón nuóc ngoài, hoat dòng eùa Ngàn hàng Viet nam càng ngày càng duge thue hien theo thòng le quòc tè. Càc hình thùc huy dòng vÓn nuóc ngoài chù yéu: vay vÓn thòng qua eàe hièp dinh khung (hièp djnh tin dung, tài trg xuàt nhap khàu), vay càc Ngàn hàng xuàt nhap khàu, dai ly tiép nhan vÓn hÒ trg chinh thùc (ODA). BIDV nén tan dung quan he tièn gùi hien nay, 80
 92. hoàe eàe quan he da phuang vói càc ehi nhành Ngàn hàng nuóc ngoài tai Viét Nam de dàt càc diéu kién thuàn lgi han cho càc hiep djnh vay vén sau này vói eàe Ngàn hàng nuóc ngoài. DÒng thói trong thói gian tói, BIDV nén nghién cùu de trién khai phàt hành trai phiéu ra thi truóng vòn quóc té. b/ Phàt trièn càc hình thùc huy dòng mói Viet Nam là nèn kinh té dang trong qua trình phàt trién, nhu càu vòn cho dàu tu phàt trién là rat lón, do dò yéu càu dàt ra là eàe Ngàn hàng thuang mai phài tàng euóng huy dong vòn de cung ùng vòn cho nén kinh té. Ben canh viec tiép tue duy trì, phàt trién eàe san phàm, hình thùc huy dòng vòn truyén thòng, thè martii eùa mình, BIDV càn tiép tue nghièn cùu va bò sung càc san phàm, hình thùc huy dòng vòn mói, dàp ùng nhu eàu ngày càng da dang eùa khàch hàng, mang tinh khà thi trong tuang lai: - Phàt hành trai phiéu còng trình Day là hình thùc huy dòng vòn phù bop, tao nguèn vòn cho càc dir àn lón, dòng thói eó thè xàe djnh rò ràng ehi phi dòi vói tùng du àn, dièu ma hien nay hàu nhu khòng thè làm dugc. Truóc màt, BIDV càn nghièn cùu thue hién phàt hành trai phiéu trong càn bò cóng nhàn vién va nhiing nguói tàm huyét vói he thòng de xày dung tru so Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam, tién tói xày dung co che phàt hành trai phiéu cóng trinh de àp dung trong toàn he thòng. - Phàt hành chùng ehi nhan ng, eò phiéu khòng tham già quàn ly Truóc màt phàt hành chùng ehi nhan ng dai han dèi vói càn bò vién chùc trong he thÒng, co phiéu khòng tham già quàn ly qua thi truóng chùng khoàn de tàng vón dièu le, tàng nguèn vón boat dgng cho Ngàn hàng. - Huy dòng thòng qua eàe don vj thành vién Càc còng ty thành vién co ké hoach phàt hành trai phiéu thòng qua BIDV, qua thi truóng chùng khoàn de tao nguèn vÓn boat dòng. Tàng euóng quan he tièn gùi vói càc Ngàn 81
 93. hàng lién doanh nhàm tàng thém nguòn vón cho BIDV. - Huy dòng vón qua mó ròng djch vu phi tin dung Trén co so mòi truóng kinh té vT mò dà dugc cài thién, Viet Nam tién hành cài càch càn bàn ngành Ngàn hàng. Viée cài thién va mó ròng eàe dich vu Ngàn hàng khòng chi dép thém nàng lugng cho su phàt trièn kinh té ma con giùp càc Ngàn hàng giàm phu thuge vào vòn nuóc ngoài de làp su thiéu hut vè nguòn tiét kiém. Trong qua trinh khào sàt càc chuyén già, két qua thu dugc là ehi eó 10%) dàn so Viét Nam mó tài khoàn Ngàn hàng; uóc chùng 30%o tài san eùa eà quòc già nàm trong he thòng Ngàn hàng. Day chinh là mot thi truóng tièm nàng con bò ngó cho viec trién khai thue hien eàe djch vu phi tin dung. Càc djch vu phi tin dung tao nguòn nhu sau: o Mày rùt tièn tu dòng (ATM): Tiép tue hoàn thién chuong trình ATM, dac biét là viec thiét lap mot mang luói chung gàn két eàe ATM vói nhau eó hiéu qua, xù ly duge càc giao dich eùa khàeh hàng trén dién ròng, dàu tu mày móc de mó ròng dich vu ehi tra luang, thanh toàn tai càc trung tàm, siéu thj lón; Nàng càp chuong trình Home Banking va mó ròng dien khàeh hàng duge cung ùng - phàt trién manh viée tiép can càc doanh nghiép vùa va nhò, truóc màt tàng euóng mó ròng, khuyén khich va tao thói quen thanh toàn qua hình thùc tài khoàn tièn gùi eà nhàn. o Càc djch vu gùi tièn: Trình Ngàn hàng Nhà nuóc cho phép phàt trìén hình thùc dai ly nhàn tièn gùi qua viée mó ròng mang luói chi nhành bang càch càp giày phép cho càc siéu thj, càc cùa hàng trong nuóc dugc phép nhan tièn gùi thay màt Ngàn hàng va tièn màt dugc gùi dén càc ehi nhành Ngàn hàng hàng ngày. o Thè dn dung: Là loai hình huy dgng vÓn, ma eàe Ngàn hàng thuong nhan vào mot lugng dèn gùi tuong duang vói giói han dn dung eàp ra nhu là khoàn tièn gùi bào dàm. Tuy nhién, càn quy dinh rò mùe lai suàt tran cho riéng thè dn 82
 94. dung phù hgp vói mùe lai suàt the tin dung quéc té. o Xày dung he théng Ngàn hàng bàn lé: Là mot trong dinh huóng quan trgng nhàm mó ròng sang dÓi tugng pbuc vu càc khàch hàng con tièm nàng rat lón trong nèn kinh té. He thÓng Ngàn hàng bàn lé huóng tói nguòi déu dùng, cung càp hàu hét eàe dich vu cho càc cà nhàn va eàe doanh nghiép nhò qua dò huy dòng dugc khòi lugng tièn nhàn ròi tu phia khàch hàng này. o Thành lap trung tàm giao djch dja ée: là Ngàn hàng chù dao trong ITnh vuc dàu tu phàt trién, BIDV eò he thòng khàch bang truyén thòng là càc doanh nghiép trong ITnh vue xày làp, nhùng don vj kinh doanh nhà dàt theo djnh huóng tàng nhanh quy nhà ó dàp ùng nhu eàu ngày càng cao eùa rtiiàn dàn. Màt khàc, vói su thành làp BAMC - còng ty quàn ly va khai thàc ng - nhu eàu xù ly dèi vói càc tài san thè chàp, tài san xiét ng, ma mot phàn khòng nhò trong dò là nhà dàt dòi hói su eó màt cùa trung tàm giao djch dja óe - mò hình ma Ngàn hàng ACB thue hien rat thành còng trong 5 nàm qua. Trung tàm làm càu nói cho cung càu rtiià dàt, tàng manh khà nàng huy dòng tién gùi cùng nhu cung càp dn dung tu càc ea quan, doanh nghiép va eàe tàng lóp dàn cu. - Dich vu dai ly uy thàc (tin thàc): Mot nguèn tièn gùi quan trgng dèi vói Ngàn hàng ma còng chùng biét dén khòng nhièu là bò phan tièn gùi tin thàc. Bò phan tin thàc thuong cung eàp mot lugng rat lón tién gùi cho Ngàn hàng bòi vì hg quàn ly tài san cùa khàch hàng (bao gòm eà dèn gùi), trong dò càc khàch hàng eó thè là nhiing doanh nghiép, càc co quan thuòc Chinh phù, càc cà nhàn, ho già dình, càc tó chùc nhàn dao va tu thién. Hoat dòng tin thàc tap trung ebù yéu vào viec tao lap mói quan he uy thàc vói khàch hàng, bào ve tài san khàch hàng, ra càc quyét djnh quàn ly tài san va phàn bó lai tài san... qua dò nò thu hùt mot lugng vÓn dàng ké cho Ngàn hàng. 83
 95. - Càc hình thùc huy dòng vón trong dàn cu : o Hình thùc gùi ben rùt: Trong thue té eó nhièu nguòi chua biét su dung mot khoàn tièn vào lue nào, néu gùi khòng ky han thi sé bj thiét vè màt tài chinh vì lai suàt tién gùi khòng ky han là rat thàp, ngugc lai néu gùi eó ky ban thi duge huóng lai suàt cao hon nhung lai bj dòng vè thòi gian su dung. Tu thue té trén, Ngàn hàng tìm ra mot phuang thùc gùi tièn vùa thuan lgi cho khàch hàng, vùa dàm bào eó thu nhàp va chù dòng vè thói gian dòng thói vè phia Ngàn bang vàn chù dòng, kè hoach hoà dugc nguèn vón eùa mình. Dò là bình thùc gùi ben rùt. o Hình thùc gùi mot làn rùt nhiéu làn: Hình thùc này eó tinh ké hoach rat cao va rat phù hgp vói tién gùi cho càc dir àn dàu tu hay quàn ly tài chinh thay khàch hàng. Chàng han dòi vói mot còng trình dàu tu, nguói ta eó thè càn eù vào tién dò thi còng ma kè hoach chi phi cho tùng giai doan, tu dò nguói ta gùi tién vào tài khoàn trén va rùt ra trang trai ehi phi theo tièn dò thi còng hay là viec gùi tièn phuc vu cho viée nòp hgc phi hàng thàng, chi tiéu hàng thàng dòi vói cà nhàn. o Hình thùc gùi nhièu làn rùt mot làn (dét kiém gùi góp): Day là mot hình thùc dà dugc su dung ó nhièu nuóc trén thè giói va eó khà nàng thue hien ó nuóc ta. Hình thùc này tbich hgp vói càc dèi tugng vién chùc, nguói lao dòng eó thu nhap khòng cao nhung vàn eó nhu eàu gùi tién de su dung trong tuong lai. Néu thue hién dugc, tiét kiém gùi góp sé là mot hinh thùc khà tòt de huy dòng vòn dai han va nhùng nguói gùi tiét kiem dang này thuong dành dum tién làu dai de du phòng cho tuang lai hay de giành tao mot khoàn von lón cho nhùng muc tièu nhàt djnh. o Tiét kiém dir thuong: Bang càch dua eàe giài thuong hàp dàn vói co eàu hgp ly kieh tbich nhu càu gùi tiét kiem eó co bòi trùng thuong cùa nguói dan. 84
 96. o Tiét kiém vj thành nièn: Moi nàm nuóc ta tàng khoàng 1,5 trieu nguói va eó khoàng 10 triéu nguói ó tuoi vj thành nièn, ó lùa tuoi này chùng chua eó thu nhap de gùi tiét kiém, thay vào dò bò me chùng chàp nhan gùi tièn cho con mình "de giành" de di hgc, de dm viec làm ... dò là nhùng nhu eàu càn thiét cùa khàch hàng ma Ngàn hàng càn phài biét de khai thàc. Vói hình thùc này dòi hòi Ngàn hàng phài eò lue lugng càn bó dù manh vè sé lugng va chat lugng luòn tiép can càc benh vién de giói thiéu, tiép can khàeh hàng. o Tiét kiém nhàn thg: Nguói eó tuoi thuong lo cho bàn thàn, cho con cài vè cuge song hàng ngày, ve nhùng rùi ro bàt chàc xày ra lue òm yéu ... hg thuong nghT dèn viée tich luy de giành mot so dèn nhàt djnh nhàm dàp ùng càc nhu càu lue già yéu. Hình thue này vè bàn chat là mua bào hièm nhàn thg, Ngàn hàng DT&PT Viet Nam eó mang luói ehi nhành ròng khàp, làm djch vu cho rtitièu khàch hàng, dò là diéu kien thuan lgi de àp dung va phàt trién hirtii thùc huy dóng này. o Tiét kiém gùi mot noi rùt nhiéu noi: Khàch hàng gùi tién tai chi nhành A nhung dèu eó thè dén rùt tièn tai bàt ky ehi nhành thuòc he thòng Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam. Vói san phàm này yéu eàu dàt ra là eàe ehi rtiiành trong he théng phài dugc trang bi day dù trang thiét bi còng nghé thòng tin day dù, phài eó chuong trình phàn mèm quàn ly dàm bào tinh chinh xàc, an toàn va hiéu qua. Truóc màt, néu khòng eò dù dièu kien thi nèn trién khai thue hien tai mot sé dja bàn thành phò lón tai 3 mién Bàe-Trung-Nam. o Tiét kiem xày dung nhà ó: Hình thùc này hien nay dà eó nhung chua phàt trién ó nuóc ta, càn dugc day manh hon nùa de phàt huy tàc dung bó trg dói song nhàn dàn. Ngàn hàng co thè tbue hién cho vay bò xung vói khàch hàng gùi tièn dét kiem xày dung nhà de hg eò dù sé tièn mua nhà càn thiét theo lai suàt thoà thuan vói dièu kien khàch hàng eó dù khà nàng tra ng va sé du tién gùi dà dat 85
 97. dén mot mùe dò nhàt djnh so vói già trj nhà theo quy uóc cùa Ngàn hàng. Khi eó dàu hièu khó thu bèi món ng, Ngàn hàng eó thè lày lai dèn bang viec phàt mai ngòi nhà khàeh hàng muòn mua ma Ngàn hàng dang nàm giù giày tó. Tiét kiem xày dung nhà (boàc mua sàm tài san) là mot hình thùc hàp dàn khòng nhùng giùp mó ròng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng do dà mang lai su ho trg dàc lue dòi vói nguói gùi tién ma con tao thém mot kénh mói de mó ròng tin dung, giài quyét dàu ra cho lugng vón con nhàn roi eùa Ngàn hàng. - Huy dòng qua viec phàt hành thè thanh toàn, tài khoàn thu nhap eà nhàn: Hién nay ó Viet Nam, eàe hìrtii thùc trén dà xuàt hien nhung cùng chua duge su dung ròng rài. Thue tè, dò là nhùng hình thùc tièn bò mang lai nhièu thuàn tièn cho nguòi su dung va giàm bót dugc gành nàng eùa viec thanh toàn true tiép bang tièn mat cùa nhùng hoat dóng thanh toàn phàt sirtii thuong xuyén nhu tra luang, tra càc djch vu còng cóng nhu: dén dién nuóc, dién thoai... Vì vay, néu nghièn cùu phàt trièn thành cóng thi day sé là nhùng nguòn vón khòng nhò ma Ngàn hàng eó thè tan dung, dòng thói eó thém nguòn thu tu càc dich vu thanh toàn. Càc hình thue này chua dugc phò bién khòng phài do khàch hàng khòng co nhu eàu ma do hg chua eó thói quen su dung. Vi vay vàn co khà nàng phàt trìén tòt néu Ngàn hàng co bièn phàp thich hgp de tuyén truyén. Khi phàt trién càc hình thùc trén thi quan he dòi ngoai ròng rài, trình dò quàn ly tòt là nhùng yéu tó thuan lgi dòi vói Ngàn hàng. Viec da dang hoà càc hình thùc huy dòng mói nhàm dàp ùng nhu eàu thiét thue cùa khàch hàng thòng qua mang luói ròng khàp hoat dòng trén eà nuóc, chàc chàn Ngàn hàng sé thu hùt dugc nhièu khàch hàng han, lugng vón chày vào ngàn tàng, hiéu qua huy dgng vón cùa Ngàn hàng sé duge nàng cao han. 3.3. Phàt trièn va da dang càc djch vu Uèn quan dén huy dòng vòn Sue manh canh tranh trong nèn kinh té thi truóng ngày càng dugc khàng djnh bòi uy tin, 86
 98. chat lugng cùa san phàm djch vu trong viée cung càp, thòa man tÓi da nhu eàu eùa khàeh hàng. Mot Ngàn bang eó djch vu tòt, da dang hién nhién eó nhièu lgi thè hon càc Ngàn hàng eó djch vu han che. Chinh vì thè, viec day manh hién dai bòa còng nghe Ngàn hàng, nàng cao chat lugng djch vu, dàp ùng nhu càu phuc vu mói vói sÓ lugng ngày càng lón, vói dòi hòi ngày càng cao cùa khàeh hàng phài là còng viec càn thue hien thuong xuyén cùa Ngàn hàng. Thue hién de àn co eàu lai Ngàn hàng duói su trg giùp eùa WB, hién Ngàn hàng DT&PT Viet Nam dang trong qua trình trìén khai dir àn hién dai hóa Ngàn hàng va dà trìén khai dugc trén 2/3 so chi nhành trong toàn quéc, tao dièu kién gùi vón mot noi, rùt ó nhièu noi, thue hién che dò giao djch mot cùa, don giàn hoà eàe thù tue giao djch cùa khàeh hàng. Trong thói gian tói, BIDV càn tiép tue day nhanh qua trình trìén khai dir àn hién dai bòa de tao diéu kien thuàn lgi dèi vói càc giao djch vè vón eó thè dugc thue hién tai bàt ky ehi nbành nào eùa BIDV. Da dang hoà va nàng cao chat lugng eàe djch vu thanh toàn (nhanh, chinh xàe, thù tue don giàn). Nghién cùu de eó biéu phi thartii toàn phù hgp theo huóng khuyén khich khàch hàng. De thu hùt dugc lugng tièn nhàn ròi trong dàn cu, BIDV phài khòng ngùng nàng cao chat lugng dich vu dành cho khàeh hàng gùi tièn bang càch àp dung eó ehgn Igc càc boat dong ma càc Ngàn hàng kbàc dà su dung, tao ra su kbàc biét eùa eàe dich vu hién eó eùa BIDV. Dàc biét càn chù trgng dén viec nàng cao chat lugng dich vu dói vói eàe khàeh hàng gùi tièn dai han, cùng eò long tin eùa khàch hàng dòi vói Ngàn hàng, dàm bào lai suàt huy dgng vòn dà tinh dén yéu tó trugt già, dòng thói dòi vói nhùng truóng hgp rùt vón truóc han cùng nèn co hình thùc tra lai khuyén khich nguói gùi tién boàc duge cho vay càm eò thè chàp vói lai suàt uu dai. Dua thém càc loai djch vu cu thè phuc vu khàch hàng, gòm: 87
 99. - Tu vàn khàeh hàng: trình dò dàn trì ó Viét Nam chua cao, ITnh vue tài chinh Ngàn hàng con khàc mói me vói rat nhièu nguói, vì thè dèi vói nhùng khàch hàng mói BIDV càn cung eàp thòng tin, giài tbich ebo khàch hàng hiéu vè Ngàn hàng, djch vu, dèn ich san phàm eùa Ngàn hàng, tu vàn nhùng thòng tin eó thè giùp khàch hàng lira ehgn dugc phuang thùc gùi tièn phù hgp nhàt. DÓi vói khàeh hàng truyén thòng phài luòn dugc cap nhat nhùng thòng tin eó lgi nhàt cho khàch hàng. - Ngàn hàng cùng nén thuong xuyén tè chùc càc cuge hòi thào nhàm tu vàn cho khàeh hàng, phàn tich nhùng uu diém vugt trgi trong càc hình thùc huy dòng vén cùa BIDV. - Tàng euóng càc dich vu tra luang cho cóng nhàn vién tai càc danh nghiép. Ò càc nuóc phàt trién viée tra luang cho còng nhàn vién déu thóng qua Ngàn hàng. Tai Viét Nam, djch vu này con khà mói me song tinh khà thi rat cao. BIDV cùng nèn xày dung chuong trinh tra luang tu dòng cho eàe cóng ty. Néu thành còng, BIDV sé tàp trung duge mot lugng vòn lón thòng qua tài khoàn duge mó tai BIDV. - Tiép tue trién khai mò ròng djch vu Homebanking. Vói djch vu này, khàeh hàng khòng phài dén Ngàn bang ma ehi càn mot mày vi tinh, mot duong day dien thoai thòng thuong va mot modem de truy cap vào he théng mang Ngàn hàng de cap nhàt càc thòng dn ve ty già, lai suàt, thong tin vè djch vu khàch hàng, theo dòi sé du va phàt sinh trén tài khoàn, trao dèi thu dién tu vói Ngàn hàng. Hien nay BIDV cùng dà trién khai nói mang dich vu Homebanking, tuy nhién khàch hàng vàn ehi mói tap trung vào mot sé khàch hàng lón là càc doanh nghiép, eàe TÒng còng ty. Trong thói gian tói BIDV càn dép tue nàng eàp, da dang hóa càc thòng tin trén mang, nhàt là luòn cap nhat eàe thòng tin lién quan dén dién bién lai suàt huy dòng va càc san phàm huy dòng mói va huóng djch vu mó ròng dén nhièu tàng lóp, nhóm khàch hàng hon nùa. - Mó ròng mang luói ATM(mày rùt tièn tu dòng): djeb vu ATM giùp Ngàn hàng thu hùt va giù khàeh hàng. Djch vu ATM mang lai nhièu tién lgi cho khàch hàng, han che viec 88
 100. mang theo dèn màt. Hién BIDV dà eò trén 300 mày ATM dàt ò càc tru so ngàn hàng, eùa hàng, siéu thi, trung tàm thành phò, san bay...ó càc thành phò lón, tuy nhién trong thói gian tói BIDV càn tiép tue mó ròng mang luói djch vu này khòng chi ó càc thành phé lón ma ó tàt cà càc dnh, dòng thói cùng càn nghién cùu thém nhùng dén ich eùa djch vu này nhu ngoài viec vàn dn sé du, rùt dèn càn eó thém djch vu chuyén khoàn, thàu ehi tài khoàn, thanh toàn tién hàng... - Tùng buóe àp dung mó ròng thè thanh toàn dien tu cùa Ngàn hàng va doanh nghiép, thè thanh toàn khòng dùng tièn mat va thè rùt tièn màt. Thanh toàn bang thè khòng dùng tièn màt là xu huóng tàt yéu trong nén kinh té hien dai nén eàe Ngàn hàng thuang mai Viét Nam. Day là hình thùc su dung nguòn vòn nhàn ròi trong tài khoàn eùa khàch hàng. Màt kbàc khi phàt trién nghiép vu thè tin dung cùng chinh là hình thùc cho vay tiéu dùng dòi vói khàch hàng. Chinh vì vay day cùng là mot kénh huy dòng va su dung vòn eó hièu qua dói vói Ngàn hàng. Tuy nhién, de thue hien dugc dich vu này dòi hòi Ngàn hàng phài eó dugc mang luói ehi nhành ròng va còng nghé bièn dai va nhanh ehóng. - Da dang càc dich vu thanh toàn quòc té nhu ehuyén tién kiéu hòi, ehuyén dèn du hgc, chuyén dèn cho càc doanh nghiép va cà nhàn. Cài tién té chùc tbue hién qui trinh nghiép vu nhàm giàm thiéu tèi da eàe còng doan tiép xùe khàch hàng. Trièn khai còng tàc tu vàn khàch hàng thòng qua bò phan djch vu khàeh hàng nhàm ho trg càc doanh nghiép vùa va nhò, nhùng doanh nghiép mói chua eó kinh nghiém kinh doanh xuàt nhàp khàu. - Tbue hién càc dich vu ehi tra thu nhap cho eàe doanh nghiép. Dich vu này vùa thu hùt duge khàeh hàng mó tài khoàn tai Ngàn hàng vùa su dung dugc nguòn thu nhap eùa khàch hàng. Dòng thói Ngàn hàng sé thu duge phi djch vu tu boat dòng này. Ngoài ra, phàt trièn càc djch vu thu ho, thanh toàn ho euóc dién thoai, hóa don dién, nuóc cùa càc doanh nghiép va ho già dinh, cà nhàn mó tài khòan tai BIDV vùa cung càp dén ich cho khàch hàng va phàt trièn dugc càc dich vu eùa Ngàn bang. 89
 101. - Lién két vói còng ty bào hiém nhàn thg va phi nhàn thg de thu phi cùa khàch hàng, bàn chéo san phàm, tàng chat lugng va mó ròng djch vu Ngàn hàng. Hién nay, thj truóng bào hièm nhàn thg va phi nhàn thg phàt trién khà sòi dòng vói su canh tranh manh me eùa càc còng ty bào hièm trong nuóc, lién doanh va nuóc ngoài. Chinh vì thè, Ngàn hàng eó thè phòi hgp vói eàe còng ty bào hiém de thu phi bào hièm eùa khàeh hàng. Ngoài ra, BIDV sé két hgp bàn chéo san phàm de vùa tan dung dugc nguèn vòn ré dòng thòi eó thè phàt huy dugc càc djch vu, mang luói cùa Ngàn hàng. 3.4. Van dung co che lai suàt linh hoat mèm dèo. Mói Ngàn hàng déu eó chién luge kinh doanh riéng, trong dò chién luge ve lai suàt là mot bò phan quan trgng. Lai suàt là yéu tè tao thành phàn lón thu nhap va ehi phi. Vì vay, mgi bién dòng vè lai suàt déu eó ành huóng true tiép dèn két qua boat dòng eùa Ngàn hàng. Do tàm quan trong eùa lai suàt ma viec xày dung co che lai suàt hgp ly, linh hoat là rat càn thiét, nhàt là trong còng tàc huy dòng vòn. Chinh sàch lai suàt cùa Ngàn hàng dugc xày dung nhàm muc dich chinh là: - Huy dgng dù vòn cho càc muc dich su dung. - Dàm bào tinh canh tranh cùa Ngàn hàng so vói Ngàn hàng kbàc trong viée thu hùt vòn va cho vay. - Dàm bào lgi nhuan Ngàn hàng. Chinh sàch lai suàt cùa Ngàn hàng tàc dòng true tiép dén khéi lugng vén huy dòng cùng nhu chi phi eùa khoàn vén dò. DÒng thói viec hoach djnh chinh sàch lai suàt cùng ehju ành huóng cùa nhièu yéu tò ben ngoài. Khi xày dung càc mùe lai suàt cho eàe loai hình huy dòng kbàc nhau, eàe mùe ky han khàc nhau Ngàn hàng luòn phài xem xét dén càc yéu tò dò: - Chinh sàch tièn té cùa Ngàn hàng Nhà nuóc - Chinh sàch lai suàt cùa càc Ngàn hàng khàc. 90
 102. - Tình hinh tàng truóng, lam phàt, bién dòng ty già. - Càc yéu té tàm ly, thi hiéu eùa khàeh hàng. Viec àn djnh lai suàt cùa Ngàn hàng truóc hét phài tuàn thù day dù càc quy djnh vè lai suàt cùa Ngàn hàng Nhà nuóc dua ra vói càc té chùc tin dung. Lai suàt cùng phài tuàn theo quy luat vè cung càu vè vòn trén thi truòng, trong dò lai suàt dàu ra quyét djnh lai suàt dàu vào, thè hién viec huy dòng vén pbài duge thue hien trén co so su dung vén . Ngàn hàng phài dua ra dugc mot lai suàt eó tinh canh tranh, hàp dàn vói khàch hàng, tao duge mot lgi thè so sành nào dò so vói eàe Ngàn hàng kbàc. Néu lai suàt dugc thay dèi tu do theo cung càu thj truóng tbì su canh tranh này cùng khòng nèn hiéu don giàn chi là mot mùe lai cao hon cùa càc Ngàn hàng khàc ma con là viée su ly tòng hgp nhièu vàn de nhu: - Càch thùc tra lai: àp dung càc hìrtii thùc tra lai linh boat nhu tra lai truóc, tra lai sau, tra hàng quy, bang thàng ... vói tùng loai hình huy dòng vòn. - Càch giài quyét vói tièn lai chua ITnh: Ngàn hàng nén co quy djnh sau mot thói gian nhàt djnh sé tu dóng ehuyén càc khoàn dò vào gòe cùa ky tra lai sau va tinh theo lai mói eùa ky dò (néu eó thay dòi lai suàt); giùp khàeh hàng tiét kiém thói gian néu muòn tiép tue gùi tai Ngàn hàng ma chua thè dén xàc nhan. Càch giài quyét dò làm khàeh hàng càm thày eó lgi va thuan tièn hon thay vì viée chi tinh va tra lai theo lai suàt khòng ky han. - Càch giài quyét ve lai suàt vói eàe khoàn tièn gùi rùt truóc ky han: Hién nay theo quyét djnh 1160/QD- NHNN eùa Ngàn hàng Nhà nuóc, dèi vói tièn gùi dét kiém, lai suàt thanh toàn truóc han do eàe Ngàn hàng quyét djnh nhung dàm bào khòng cao hon lai suàt tièn gùi khòng ky han. Vói quy dinh nhu vay, sé han che viec khàeh hàng khòng thue hien dùng càc cam két gay rùi ro vè thanh khoàn cho Ngàn hàng. Càch làm dò làm cho nguói gùi thày thiét thòi va e ngai vói viec gùi tién do khòng biét 91
 103. chàc khi nào sé rùt dén. Vì vày, dèi vói eàe san phàm huy dòng vÒn khàc ngoài tiét kiém, Ngàn hàng nèn nghièn cùu de dua ra eàe hình thùc duge huóng lai theo ty le phàn tram lai cam két phu thuge vào thòi gian thue gùi, boàc àp dung lai suàt cùa ky han ngàn han gàn nhàt de tinh lai cho nhùng khoàn chua tròn ky, boàc ehàp nhan tra lai dù néu eó bào truóc mot thói gian nhàt djnh ...Thue chat, viée làm dò khòng làm tàng dàng kè chi phi tra lai cùa Ngàn hàng vì muc dich chinh eùa nguói gùi vàn là sinh lói trén tién gùi, va ho chi rùt ra khi eó nhu eàu rat càn thiét. Trong khi dò su yèn tàm khi gùi tién eùa khàch hàng sé làm Ngàn hàng eó nèn vén òn dinh hon va de dàng han trong viec huy dòng vón ma khòng ean tàng thém lai suàt. - Khoàng càch phàn biét lai: Viec àp dung mot mùe lai suàt phàn biét giùa càc loai bình gùi dèn luòn càn thiét dèi vói moi Ngàn hàng. Lai suàt tién gùi trung va dai han phài cao han dàng ké so vói tièn gùi ngàn han de khuyén khich viec gùi dèn làu dai, trành du thùa qua nhièu tièn gùi ngàn han gay khó khan va màt an toàn trong kinh doanh cùa Ngàn hàng. Lai suàt cùng càn eò su phàn biét giùa tién gùi nói tè va ngoai té tuy theo ké hoach vè ngoai tè cùa Ngàn hàng. Ngàn hàng cùng nén eó nhiing uu dai vè lai suàt vói nhiing khàeh hàng eò nhùng khoàn tièn lón. Su phàn biét vè lai suàt phài dù lón de nguói gùi tièn nhan biét rò su kbàc biét vè quyén lgi kirtii té khi lua ehgn moi loai hinh. Nhó dò Ngàn hàng co thè tàng khà nàng kiém soàt lugng dèn chày vào, dàm bào mot co càu vòn an toàn, hièu qua, dat duge nhùng ty le theo ké hoach de ra vè vén ngàn han, trung han, dai han; vòn noi té, ngoai te. Ben canh dò tbì cùng nén àp dung lai suàt khàc nhau tai càc dja bàn kbàc nhau trén cà nuoc. Mot yéu té rat quan trgng kbàc trong chinh sàch lai suàt cùa Ngàn hàng là phài dàm bào yéu té thue duong cùa lai suàt, dàm bào quyén lgi làu dai cùa nguói gùi. Trong diéu kien kinh té eùa nuóc ta trong nhùng nàm gàn day dà eó duge nhihig két qua dàng khich le. 92
 104. tuy nhién nhùng lo làng vè lam pbàt, màt già dèng dèn vàn luòn tòn tai. Vì vày de nguói gùi yèn tàm, Ngàn hàng càn tbue hien nhùng bào dàm vè lai suàt, lai suàt danh nghTa bang lai suàt thue huóng còng ty le lam pbàt du kién. Ngoài ra Ngàn hàng cùng nén phàt trién càc hình thùc bào hiém dèi vói càc khoàn tièn gùi lón eùa khàch hàng, nhu gùi tièn VND dàm bào theo già trj USD, già trj vàng. 3.5. Tàng cuòng còng tàc tiép thi va co chinh sàch khàch hàng dùng dàn. Xuàt phàt tu nhóm khàeh hàng dèn gùi chù yéu cùa BIDV boat dòng trong ITnh vue xày làp va dàu tu xày dung co bàn, do vay dòng tièn gùi cùa nhóm khàch hàng này tai Ngàn hàng tbuong eó chu ky luàn chuyén tuong dòi giòng nhau, eó nghTa vào cùng mot thói gian khéi lugng tièn gùi trén tài khoàn tai Ngàn hàng eó thè thàp boàc cao dèng nghTa vói viec Ngàn hàng bj thiéu hoàe thùa vén. De kbàc phuc han che trén, BIDV chù trgng mó ròng sang dòi tugng khàeh hàng kbàc, dàc biét chù trgng ma ròng vào eàe khàeh hàng là càc doanh nghiép eó quy mò boat dòng vùa va nhó, kinh té ho già dình... ma chu ky luan chuyén tién te khàc hàn vói nhóm khàeh hàng trong ITnh vue xày làp va dàu tu xày dung co bàn. Phàn doan, nghièn cùu nhóm khàeh hàng de eó càc chinh sàch cu thè, phù hgp vói tùng dòi tugng khàeh hàng. De làm duge diéu dò, càn dinh ky dành già tbue trang cùa khàch hàng dang quan he tai BIDV va eàe Ngàn hàng kbàc de dành già mùe dò canh tranh cùa Ngàn hàng dèi phuang. Dèng thói càn dén hành phàn loai khàeh hàng theo déu ehi khàeh hàng là tò chùc, eà nhàn, trong dò càn xày dung càc ehi tièu vè tài chinh, dnh hình san xuàt kinh doartii, dà su dung san phàm dich vu nào cùa Ngàn bang, chua su dung san phàm djch vu nào, nguyèn nhàn tèn tai cùa Ngàn hàng va dói thù canh tranh de tu dò eó chinh sàch dièu chinh ebo phù hgp dói vói tùng nhóm, tùng khàch hàng, co ké hoach va bién phàp van dòng khàeh hàng tap trung boat dòng tièn gùi tai Ngàn hàng de tàng thém so lugng khàeh hàng, so vòn, ky han gùi cùa té chùc kinh té. 93
 105. Thiét làp mèi quan he giao djch khép kin giùa khàch hàng va Ngàn hàng trong quan he tièn vay, dèn gùi, cung ùng eàe dich vu... Thào gò càc vuóng mie vè thù tue trong boat dong cho vay, thanh toàn, eó chinh sàch uu dai vè lai suàt, già cà djch vu dèi vói nhùng khàeh hàng eó sÒ du dèn gùi lón, Òn djnh hoàe càc doanh nghiép su dung càc djch vu khép kin, eó quan he làu dai va eó tin nhiem dÒi vói BDV. DÓi vói khàch bang mói, càn co kè hoach dép ean dm hiéu nhu eàu phuc vu de eó bien phàp thu hùt càc khàch hàng eó nguèn dèn gùi én djnh, làu dai tai BIDV. Su hièu biét va thài dò thién càm eùa khàeh hàng là mot yéu té quan trgng trong viée mó ròng boat dóng eùa Ngàn hàng. Chat lugng dich vu duge nàng cao vàn là diém màu chét de thue hien muc tiéu phàt trìén làu dai eùa Ngàn hàng, nhung cóng tàc tuyén truyén, quàng cào ngày càng khòng thè thiéu dói vói bàt eù don vj kinh doanh nào. Ngàn hàng phài làm sao cho mgi nguói biét dén boat dòng eùa mình, cho nguòi dàn thày dugc lgi ich khi giao djch vói Ngàn hàng.Vì hién nay khi nói tói Ngàn hàng nhièu nguòi khòng biét phài làm gì va làm nhu thè nào khi giao djeb vói Ngàn hàng. Cho nèn, nhiéu nguói khi muòn gùi dén vào Ngàn hàng cùng ngai. Nhu vay, Ngàn hàng càn day manh da dang hoà càc hình thùc quàng cào, tuyén truyén nhu quàng cào qua dien thoai, thu, dàc biét là qua eàe phuong tièn thòng tin dai chùng rtiiu: dai, bào, vò tuyén ...cùng nhu qua chinh cóng viec giao djch hàng ngày sé làm cho khàch hàng hièu biét chinh xàc han, dn tuóng hon vè càc loai hình boat dóng eùa Ngàn hàng, tu dò sé lira ehgn Ngàn hàng là noi de gùi tièn va giao djch. Ben canh dò Ngàn hàng eó thè àp dung mot so hình thùc khuyén mài nhu té chùc càc dgt quay xò sé va tàng qua cho khàeh hàng, hay tó chùc eàe euòe thi tìm hiéu vè Ngàn hàng... Chat lugng phuc vu, tiéng tàm eùa Ngàn hàng chinh là nhùng yéu té góp phàn tao nèn lgi thè eùa Ngàn hàng trong canh tranh ma vàn dét kiém ehi phi, nhàt là ehi phi lai suàt huy dòng huy dgng vón. Qua trình cartii tranh cùa càc Ngàn hàng hién dai chù yéu là canh 94
 106. tranh phi lai suàt thòng qua viée nàng cao chat lugng phuc vu, thu hùt khàch hàng nhà su thoà man tòi da càc nhu eàu. Day manh quàng cào vè thuang hiéu, boat dòng, càc san phàm dich vu trén quy mó lón, noi dung phong phù, thè hién dnh he thòng, tinh nhàt quàn, dèng nhàt cùa BIDV. Nàng cao uy tin thuong hiéu BIDV, tao long tin vói khàch hàng gùi tién, khuyéch truang thanh thè eùa mình thòng qua viée tham già càc hoat dòng tài trg, trìén làm, gap gò vói nhùng doanh nghiép, website... Dàu tu co so vat chat ha tàng khang trang hien dai, dòi ngù càn bò còng nhàn vién eò trinh dò, ehuyén nghiép va thành thao trong giao djch vói khàch hàng. 4. MOT SÒ KIÉN NGHI 4.1. Kién nghi dói vói Ngàn hàng Dau tu va Phàt trién Viet Nam. a/Kien nghj vè quàn trj dièu hành - Dòi vói Hói so chinh: Xày dung va day nhanh qua trình trìén khai de àn co eàu lai Ngàn hàng theo lo trình dà de ra, xày dung càc phuang àn nàng cao nàng lue tài chinh, tiép tue trién khai tó chùc hoat dòng theo huóng mot Ngàn bang hién dai. Nghién cùu du bào vè nhùng thay dèi cùa mòi truóng kinh té vi mò, vT mò va tàc dòng dén boat dòng kinh doanh Ngàn hàng de tu dò vach ra nhùng giài phàp va quyét sàch cho tùng giai doan phàt trién nhàt djnh, dàc biét nhùng chinh sàch lién quan dèn thanh toàn quòc té, ty già, lai suàt, quàn trj tài san ng - tài san eò, dn dung... Khòng ngùng nàng cao nàng lue quàn trj dièu hành cùa Hòi so chinh theo huóng quàn trj Ngàn hàng hien dai, phàn dàu dàp ùng duge yéu càu ngày càng cao eùa tièn trinh bòi nhap khu vue va quòc té ma truóc màt là lành dao toàn he thòng thue hién thành còng de àn co càu lai Ngàn hàng. Tàng euóng còng tàc kiém soàt toàn he thòng di dòi vói viec phàn càp, phàn quyén dèng thói su dung hùu hiéu càc còng cu kinh té, càc bièn phàp 95
 107. giàm sàt, kiém tra va bièn phàp hành chinh de nàng cao nàng lue quàn ly, dièu hành va dat hiéu qua kinh doanh. Mó ròng su phàn eàp phàn quyén va tàng mùe phàn quyét cu thè tói moi eàp lành dao cùng nhu càc ehi nhành va càc phòng ban Hòi so phù hgp vói trinh dò tè chùc, kinh nghiém va ky nàng nghiép vu eùa càn bò cùng rtiiu nhùng lgi thè dàc thù vè vi tri dia ly- kinb té- xà hòi tai mòi don vi co so. - Dòi vói càc chi nhành: Hoat dòng theo nhihig quy djnh cùa phàp luat va su quàn ly ehi dao eùa Hòi so chinh. Càn cu trén tình hình phàt trièn eùa dja phuang ma tièn hành nhùng boat dòng kinh doanh phù hgp de phàt huy va khai thàc thè manh vùng, ngành. Van dung linh boat nhùng co che chinh sàch de thoà man dugc nhu càu cùa khàeh hàng nhung vàn dàm bào kinh doanh an toàn, hièu qua, phàt huy thè manh càc vùng kinh tè trgng diém, kinh té phàt trién nhu Ha Noi, TP HÓ Chi Minh, Hai phòng, Quàng Ninh, Dà Nàng... b/ Mó ròng mang luói chi nhành Mó ròng mang luói boat dóng, xày dung mot nèn tàng khàeh hàng dèn gùi dàn cu ròng khàp cà nuóc góp phàn huy dòng vén, tàng nàng lue tài chinh. Xày dung de àn, lo trình phàt trién mang luói Ngàn hàng bàn lé. Phàt trién mang luói ó nhùng noi eó dièu kien, khà nàng huy dòng vón, cung ùng dich vu. Tinh toàn diém hoà vÓn, thói gian hoàn vÓn dÓi vói mòi diém bàn lé làm càn eù quyét dinh viée mó ròng dja bàn. Ngoài ra, viec mó thém chi nhành phài dnh dén yéu càu, dèm nàng cùa thj truóng va khàch hàng de quyét djnh loai hình ehi nhành day dù hay ehi cung càp mot sé loai hình djeb vu hoàe chi don thuàn mó phòng giao djch. e/ Kien nghj ve nguon lire Trong tàt eà boat dgng cùa mot Ngàn hàng hay doanh nghiép dù eó duge trang bj còng nghé hay thiét bi hien dai dén dàu tbì con nguói vàn là yéu tó quyét dinh su thành còng 96
 108. hay thàt bai cùa mòi mot tò chùc. Dào tao càn bò Ngàn hàng là yéu tè quan trgng eó tinh quyét dinh trong mgi boat dòng Ngàn hàng trong dò eó boat dòng tao vén cho nèn kinh té quéc dan. Vì vày, viec dào tao va dào tao lai thuong xuyén nhàm cap nhat nhùng kién thùc dóng vai trò càn thiét dèi vói mòi Ngàn hàng. Tap trung rtiiàn - tài - tri - lue toàn ngành cho phàt trién nguèn nhàn lue, tao nèn tàng cho su nghiép phàt trièn ben vùng, làu dai. Thue hién dèng bò càc chinh sàch, che dò de nàng cao chat lugng càn bò. Su dung hiéu qua nguòn nhàn lue, dàp ùng yéu eàu kinh doanh, khai thàc triet de mgi khà nàng, tièm nàng eùa nguói lao dòng, phàt huy truyén thòng vàn hóa doanh nghiép, tinh thàn gàn bó làu dai vói doanh nghiép. Quàn trj nguòn nhàn lue theo thòng le quòc té hien dai phù hgp vói dièu kien cu thè cùa Viet Nam va dàc diém, bàn sàc riéng eùa BIDV, quàn trj nhàn lue theo muc déu vì quyén lgi chinh dàng va su phàt trièn vè khà nàng cùa eà nhàn trén so so phù hgp va dàm bào lgi ieh eùa Ngàn hàng Dàu tu va Pbàt trién Viét Nam. d/ Kien nghi vè còng nghe Day là vàn de quan trgng quyét djnh su tèn tai va phàt trièn eùa eàe Ngàn hàng nói chung va BIDV nói riéng. Do vay BIDV càn tap trung phàt trién va dèi mói còng nghe theo huóng : - Nghièn cùu xày dung càc quy trình còng nghé nghép vu theo huóng hién dai. - Da dang hóa càc kénh phàn phó san phàm, djch vu. - Tièu chuàn hóa he thóng thòng tin quàn ly (MIS) cho Hòi so chinh va ehi nhành. Tò chùc he théng thòng tin quàn ly phài dat dugc eàe yéu eàu dói vói quàn trj doanh nghiép, dò là thòng tin thòng suót tu trén xuóng duói va tu duói lén trén, kip thói, chinh xàc, day dù, cap nhat. Quàn tri mang theo mò hinh cùa Ngàn hàng hién dai, an toàn va bào mat. - Van hành hién dai hóa, quàn ly tap trung dù lieu khàeh bang/ dù lieu kè toàn ; Hach 97
 109. toàn phàn tan/ kiém soàt toàn he thóng. - iTng dung còng nghé IT phuc vu he tbÓng Ngàn hàng bàn lé, quàn ly khàch hàng, mó ròng dich vu mói, càc hình thùc Ngàn hàng dien tu. e/ Tàng vón dièu le cùa BIDV de dàm bào giói han an toàn trong hoat dòng kmh doanh Trong bòi cành nén kinh té tàng truóng lién tue trong nhièu nàm, cùng nhu xu thè bòi nhap, eàe Ngàn hàng nuóc ngoài boat dòng tai Viet Nam tbì vén dièu le eùa càc Ngàn hàng thuang mai quÓe doanh, trong dò eó Ngàn hàng DT&PT Viet Nam là qua nhó bé. De dàm bào vai trò tru còt trong he théng Ngàn hàng, là noi thue hién chinh sàch tièn té quòc già thi viec tàng vón dièu le dèi vói càc Ngàn hàng là rat càn thiét, qua dò cùng sé tàng vj thè trén thj truóng, nàng cao khà nàng canh tranh, dù sue manh vat chat tbue hien chùc nàng chù dao trong thj truòng tài chinh. 4.2. Càc kìèn nghi khàc a/ Kien nghj vói Ngàn hàng Nhà nuóc Ngàn hàng Nhà nuóc vói chùc nàng là co quan quàn ly va diéu hành he théng Ngàn hàng thuang mai va là Ngàn hàng eùa eàe Ngàn hàng thuang mai, co vai trò quan trgng va ành huóng lón dén chién luge huy dòng vòn cùa eàe Ngàn hàng thuang mai. Ngàn hàng Nhà nuóc eò chinh sàch bop ly va càch thùc diéu hành dùng dàn sé là tièn de eó tàc dòng tich cuc dói vói còng tàc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng, trong thói gian tói Ngàn hàng Nhà nuóc càn tbue hién: Thù nhàt, hoàn thién mot càch dòng bò he thòng vàn bàn phàp quy lién quan. Trén co so luat Ngàn hàng nhà nuóc, luat eàe tó chùc tin dung de xày dung va hoàn thién mot càch dèng bò he thóng càc vàn bàn huóng din va chi dao lién quan dén boat dgng Ngàn hàng nói chung, ITnh vue tao vón nói riéng, dàm bào còng tàc quàn ly nhà nuóc dòi vói ngành Ngàn hàng vùa toàn dién vùa chat che, tao dièu kien thuan cho Ngàn hàng thuang mai. 98
 110. Trong qua trình hói nhàp kinh té quÓc té, NHNN càn khan truang ban hành va diéu chinh vàn bàn phàp qui theo càc cam két bòi nhàp, hình thành mòi truóng phàp ly dèng bó, tàng euóng canh tranh eùa bé théng NHTM Viét Nam trén thj truóng tài chinh trong va ngoài nuóc. Hoat dóng huy dòng dóng vai trò quan trgng trong boat dòng Ngàn hàng, tuy nhién NHNN vàn chua ban hành quy che cu thè vè còng tàc huy dòng ma chi eó eàe vàn bàn huóng din cho càc NHTM. De ngbj NHNN som ban hành quy che huy dòng vèn. Màt khàc, càn thuong xuyén tièn hành dành già tinh khà thi cùa càc vàn bàn phàp luat dà ban hành de kjp thói chinh sua, hình thành mòi truòng phàp ly dèng bò, eò hièu lue, dàm bào dén dò thue bién càc cam két bòi nhap va tao lap mòi truóng kinh doanh bình dàng, an toàn cho mgi NHTM boat dòng trén lành thè Viét Nam. Trén co so dò, NHNN eó thè quàn ly, kiém soàt càc NHTM chat che hon. Thù hai, hoàn thién he théng thj truang tién té thù cap, dàc biét là thi truang lién Ngàn hàng ve nói va ngoai te. Phàt trién càc còng cu tài chinh cùa thi truang này dàc biét là càc còng cu, càc giao dich phòng trành rùi ro ve lai suàt, ty già héi doài. Nhàm dàp ùng nhu càu vòn ngàn han eùa càc Ngàn hàng thuang mai. Thj truóng lién Ngàn hàng dóng vai trò quan trgng trong viée huy dòng vòn ngàn han eùa Ngàn hàng. NHNN càn ban hành thém càc qui che vè phàt hành chùng chi dèn gùi de eó diéu kien quàn ly thanh khoàn hiéu qua hon. Mot sé qui che eùa thi truóng ngoai tè lién Ngàn hàng, càc thi truóng tién té càn duge dièu chinh kjp thói eho sàt vói tình hình boat dòng eùa thj truóng. NHNN cùng nén thay dòi càc qui dinh giói han trang thài ngoai tè phù hgp vói thue té boat dòng cùa càc Ngàn hàng thuang mai quéc doanh khòng bàt buóe phài tuàn theo mot ty le eò djnh so vói vòn tu eó cùa Ngàn hàng vì vón tu eó cùa NHTM con thàp, sé càn tró boat dòng cùa Ngàn hàng phuc vu eàe doanh nghiép xuàt nhap khàu. Hien dang tèn tai nhiéu vàn bàn quàn ly ngoai hói ehóng chéo nhau nèn su van hành eùa càc tè chùc tin dung va doanh nghiép 99
 111. con han che. Mot trong nhùng còng viée càn làm ngay là rà soàt lai vàn bàn de huy bò nhùng vàn bàn khòng con hièu lue boàc chinh sua bò sung nhùng vàn bàn chua chat che va khòng tbue té. NHNN nèn ban hành eàe chinh sàch, nhùng huóng dàn di kèm dèng thói eó thè là dàu mòi trao dòi, thù nghién dèi vói san phàm phài sinh mói, giùp san phàm này som di vào thue tien de giùp phòng trành eàe rùi ro trong hoat dòng kinh doanh. Thù ba, nàng cao hiéu qua hogt dóng thi truang ma, da dgng hoà càc còng cu va chùng tir co già tham già vào thi truang. Ngàn hàng Nhà nuóc phài dóng vai trò là nguói cho vay cuòi cùng trong he théng Ngàn hàng. Nàng cao hiéu qua boat dòng thi truóng mó, da dang hoà càc còng cu, eàe chùng chi eó già, tao eho thi truóng mó hoat dòng sòi dòng hon. Sau han ba nàm boat dòng buóe dàu mói chi dat duge nhùng két qua nhàt djnh. Hién nay, càc loai giày tò co già tham già thj truóng mó con qua it (ehi eó tin phiéu kho bac, dn phiéu NHNN va Trai phiéu chinh phù dugc tham già). Cùng vói su cài càch eùa he théng tài chinh, NHNN som nghién cùu de àp dung càc còng cu chinh sàch tièn tè lién quan dèn boat dóng cùa thi truóng mó, tao diéu kien phàt trièn manh thi truóng tài chinh Viét Nam. Thj truóng trai phiéu va tin phiéu kho bac sé dóng vai trò deh eue hon trong viée diéu hoà lai suàt cùa nèn kinh té quòc dàn thòng qua co che thj truóng. Thù tu, Ngàn hàng nhà nuàc di dàu trong viec thùc day hién dai hoà còng nghe Ngàn hàng NHNN càn dua ra càc tiéu ehuàn va dièu phòi chung vè còng tàc thanh toàn thè (ATM, thè tin dung...) de giùp càc Ngàn hàng eó thè tbue hien thanh toàn thu chi ho cho khàeh hàng su dung thè tai càc Ngàn hàng kbàc nhau mot càch di dàng (xày dung eàe trung tàm chuyén mach). 100
 112. Thùc day nhanh hon nùa qua trình hién dai hoà Ngàn hàng, còng nghé này sé tàp trung dàu tièn, manh me vào ITnh vue thanh toàn, nhanh ehóng thiét lap he thòng thanh toàn tu dong, lién két mang thanh toàn giùa eàe Ngàn hàng thuang mai vói nhau, giùa Ngàn hàng vói khàch hàng trong cà nuóc. Ngàn bang nhà nuóc ho trg eàe Ngàn hàng két nói mang de thanh toàn làn nhau, viec thanh toàn khòng dùng tièn màt sé làm tàng nhanh vòng quay cùa vòn, dét kiém dén mat trong luu thòng. Thù nàm, hoàn thién co che dièu hành lai suàt dòng nói té va ngoai té theo huóng tu do hóa co su diéu tiét giàn tiéo cùa Nhà nuóc thòng qua lai suàt djnh huóng cùa NHNN (lai suàt chiét khàu, lai suàt tài càp vòn, lai suàt co bàn)/ Thù sàu, hoàn thién co che dièu hành ty già hòi doài theo huóng vùa linh boat trong ngàn han, vùa én dinh trong dai han, khuyén khich xuàt khàu, góp phàn òn dinh thi truóng tién te va dac biét là thj truóng vòn. Thù bay, xày dung he théng cành bào som trén co so thu thàp va phàn tich càc thòng tin de dua ra nhùng khuyén nghi hgp ly eho eàe tò chùc tin dung phòng ehóng càc nhùng rùi ro vè lai suàt, ty già, thanh khoàn... b/ Kién nghj vói Chmh phù Chinh phù là co quan eó vai trò dièu hành mgi boat dòng kinh té, do vày Chinh phù eò mot vai trò chinh yéu va quan trgng trong viec djnh huóng mgi boat dòng cùa quòc già. Chinh phù là co quan thue hien viec luat phàp hóa nhùng chù truang, chinh sàch va nhùng bien phàp càn thiét trong tùng giai doan, tùng thói ky nhàm tao dièu kién vè mòi tnióng ktitii doanh phàt trién dàt nuóc ngày càng tìiuàn lgi va dàp ùng duge yéu eàu hgi nhap ktitii té khu vue va quòc té. DÒi vói ITnh vuc Ngàn hàng va boat dgng Ngan hàng, dàc biet là trong pham vi boat dgng huy dòng vÒn nhàm phuc vu còng euòe còng nghiép bòa, hién dai hóa dàt nuóc, càn tiép tue nhan duge su quan tàm va ho trg tu nhiéu phia eùa Chtiih phu. - Tao su òn dinh cùa mòi truóng kinh té vT mò. 101
 113. Mòi truóng kinh té vT mò eó ành huóng lón dén còng tàc huy dòng vÒn cùa Ngàn hàng, nò co thè tao diéu kién thuan lgi cho boat dòng huy dòng vÒn nhung dÒng thói cùng eó thè càn tró, làm han che dén két qua huy dòng vÒn. Nói chung, su Òn djnh cùa mòi truóng kinh tè vT mò là dièu kien tièn de co bàn va quan trgng nhàt eho su tàng truóng va phàt trièn dàt nuóc nói chung va viec day manh thu hùt ngày càng nhièu nguèn vón vào Ngàn bang nói riéng. Trong dièu kien Viét Nam hien nay, mot trong nhùng nói dung cùa su én djnh kinh té vT mò là duy trì ty le lam phàt ó mùe dò hgp ly dàm bào kieh thich dàu tu, phàt trìén kinh té va giù vùng ón djnh già trj dèng noi te. Day là dièu kién quan trgng de tbue thi co hiéu qua càc giài phàp huy dòng vòn qua Ngàn hàng. - Phàt trién thj truóng chùng khoàn Thi truóng chùng khoàn phàt trièn sé tao diéu kién thuan lgi eho viée huy dòng vén thòng qua phàt hành chùng khoàn. Màt kbàc day là noi tao dièu kien eho càc nhà dàu tu co thè chuyén chùng khoàn thành tièn mot càch nhanh chòng, de dàng. Thóng qua thi truóng chùng khoàn sé tao ra kénh làm cho mgi nguón vòn trong xà hòi chày dèn eàe noi co nhu càu dàu tu va su dung vòn eó biéu qua nhàt va vói già ré rtiiàt, rtiiàm thùc day san xuàt cùng nhu eàe boat dòng dich vu khàc phàt trién. Hien nay, càc Ngàn hàng chù yéu huy dòng vén ngàn han, vén trung dai han dugc huy dong thòng qua phàt hành trai phiéu, tuy nhién viec su dung eàe còng cu này khòng phài lue nào cùng dem lai hièu qua cao va tinh thanh khoàn eùa trai phiéu chua cao. Néu thi truóng chùng khoàn phàt trién sé tao dièu kién tàng khà nàng thanh khoàn eùa trai phiéu thòng qua viec niém yét trén thj truóng chùng khoàn, tao dièu kién thuan lgi eho Ngàn hàng trong còng tàc huy dòng vén, dàc biét là huy dòng nguèn vón trung dai han trong dan cu. Ò nuóc ta, thi truóng chùng khoàn dà ra dói nhung con mói me va chua phàt huy duge tàc dung cùa nò. Trong thói gian tói, càn phài tuyén truyén va giói thiéu nhiéu han de 102
 114. moi tàng lóp dàn cu, nhàt là giói kinh doanh eó khài niém va nhàn thùc day dù vè thj truóng chùng khoàn, tàng hàng bòa cho thi truóng chùng khoàn thòng qua viec day manh co phàn hóa càc doanh nghiép nhà nuóc, phàt trièn càc còng ty eò phàn, kién toàn vice phàt hành trai phiéu Chinh phù, tùng buóe mó phàt hành trai phiéu ngàn hàng...hoàn thièn va bò sung eàe vàn bàn ó tàm vT mò va càc vàn bàn luat vè thj truóng chùng khoàn, dàu tu thém vào co so vat chat ky thuat va tò chùc bò mày quàn ly trong viec van hành thj truóng chùng khoàn, dào tao càn bò nghiép vu am hiéu sàu vè thi truóng chùng khoàn./. 103
 115. KÉT LUÀN Ngàn hàng thuang mai là mot loai bình doanh nghiép boat dòng trén ITnh vuc tài chinh tién té, vì vay nguòn vòn luòn dóng vai trò quyét djnh dén mgi boat dóng kinh doanh. Bàt ky mot Ngàn hàng nào muòn tèn tai, pbàt trìén càn phài coi trgng còng tàc huy dòng vòn va eó giài phàp de huy dòng va su dung vòn eó hièu qua. DÓi vói Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viét Nam, còng tàc huy dóng vén duge nhan thùc là nhàn té quyét dinh dén biéu qua cùng nhu quy mò boat dòng kinh doanh eùa Ngàn hàng. Tuy nhién còng tàc huy dgng vòn cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam hién vàn tòn tai nhiìiig han che nhàt dinh. Trén co sa van dung ly luàn co bàn vè nguèn vén cùa NHTM, phàn tich dnh hình tbue té boat dòng này ó BIDV trong thói gian qua, luan vàn da néu ra dugc eàe han che va tìm ra eàe nhàn tò ành huóng dén boat dòng huy dóng vón tai BIDV. Tu dò dua ra mot so giài phàp, kién nghj rtiiàm nàng cao chat lugng còng tàc huy dòng vòn tai Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trièn Viet Nam. Vói càc giài phàp néu ra trong luan àn co thè chua day dù va cu thè do su han che vè thói gian nghién cùu cùng nhu su hiéu biét cùa tòi, song hy vgng cùng sé dòng góp mot phàn viec nàng cao han nùa chat lugng còng tàc huy dòng vòn eùa Ngàn hàng trong thói gian tói. Tòi xin chàn thành eàm an su huóng dàn, giùp dò tan tinh eùa giào vién huóng dàn dà tao dièu kién de tòi hoàn thành luan àn này./. 04
 116. DANH MUC TÀI LIÉU THAM KHÀO Edward Hardwick. Ngàn hàng thuang mai . Frederic S. Misbkin. Tièn te, ngàn hàng va thi truóng tài chinh(l994) David cox (1997). Nghiép vu NH hién dai Peter S.Rose(2001). Quàn tri Ngàn hàng thuang mai Quàn trj Ngàn hàng thuang mai (2001). Chù bièn TS Nguyèn Due-Hgc vién ngàn bang. Giào trinh NHTM (2006). Chù bièn PGS.TS Phan Thi Thu Ha- Khoa Ngàn hàng -Tài chinh, dai hgc Kinh té quóc dàn. Tap ehi Tài chinh, Ngàn hàng. Tap ehi Kinh té va du bào. Tap ehi Thòng tin tài chinh. Tap ehi Chùng khoàn Viét Nam. Tap ehi Far Eastem Economie Review. Thói bào Ngàn hàng. Thói bào Tài chinh. Thói bào Kinh té Viét Nam. Luat càc tò chùc tin dung. Quyét djnh so 457/QD-NHNN ngày 19/4/2005 cùa Thòng dóc Ngàn hàng Nhà nuóc. Quyét djnh so 493/QD-NHNN cùa thòng dóc Ngàn bang Nhà nuóc vè trich du phòng xù ly ng xàu Nhùng khó khan eùa viec huy dòng vòn - Ly Hoàng Àrtii - Viet Nam- Dòng Nam A 6/1998. Mot so y kién vè huy dgng vòn eùa eàe ngàn hàng Nhà nuóc - Lé Hùu Tièn 8/1998. Bào cào thuong nién (2002-2005) eùa NHDT&PT Viet Nam qua càc nàm. Bài giàng cùa càc Giào vién. 05

×