Your SlideShare is downloading. ×
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

4,261

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,261
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc teLUÀN VAN TÒT NGHIÉP CHIÉN LlTOC KINH DOANH CÙA TÓNG GÒNG TY DÀU TlT PHÀT TRIÉN HA TÀNG DÒ THI (UDIC)(LÌNH VlTC KINH DOANH BÀT DÓNG SAN VA KHU DÒ THI) NGUYEN MINH QUANG IEMBA#3 THANG 05, 2007
 • 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té BÀN LUÀN VÀN NÀY Dl/OC NÓP CHO TRirÒnVG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI)BAN LUÀN VÀN LA MOT PHÀN BÀT BUOC TRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO T H A C SY QUÀN TRI KINH DOANH QUOC TÉ THANG 05, 2007
 • 3. Phè duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té Chù nhiém chuong trìnhTòi xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này da dàp ùng dugc càc yéu càu mot khóa luàn tòtnghiep thupc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù tich Hói dòng PGS. TS Vù Còng TyChùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà doc toàn bò khóa luàn này va còngnhan bàn khóa luàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy quàn trikinh doanh. Giào^ién huóng dàn NCS. Tran Phuong LanCàc thành vién Hòi dòngNCS. DÀNG NGOC SUNSC. HA NGUYENNCS. TRAN PHUONG LANPGS.TS.VUTRIDÙNG
 • 4. CAMKET Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky motchuofng trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuong trình dào tao càp bang nàokhàc. Tòi cùng xin cam két thém ràng bàn luàn vàn này là nò lue cà nhàn cùa tòi. Càc kétqua, phàn tich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qualàm viéc cùa cà nhàn tòi. Hoc vién ^ , ^ ^ ^ Nguyèn Minh Quang
 • 5. LOI CAM OfN XIN CHÀN THÀNH CAM ON: - NCS Tran Phuang Lan - Giàng vién khoa quàn tri kinh doanh trucfng DaiHoc Quoc Già Ha Nói. Trong thòi gian qua, giàng vién dà dành nhiéu thòi gian va còngsue, vói long say me khoa hoc, nhièt huyét trong còng viéc nghé nghiép, quy mén connguòi, quy trò. Giàng vién dà tan tình huófng dàn tòi trong qua trình viét luàn vàn này,vói y tuòng xuyén suòt kién thùc dugc nghién cihi, tóm tàt ly luàn, dua vào thuc tièn detài tòi say me mong muòn thuc hién. - Càc quy thày, quy co giào va toàn the càn bg giàng vién trong khoa quàn trikinh doanh, Tniòfng dai hgc Quoc Già Ha Nói, dà cung càp cho chùng tòi rat nhiéukién thùc ly luàn khoa hgc hién dai bó ich, nhùng bài hgc thành còng va thàt bai thucté xày ra cùa càc doanh nghiép lón trén the giói va trong nuóc, nhùng tàm guong cùanhùng doanh nhàn dà va dang thành dat trong thuc té thuofng truòng. Nhùng chuongtrình giàng day cùa nhà truòng dà giùp chùng tòi rat nhiéu trong suót thdi gian hgc tàpva tao diéu kién thuàn Igi cho tòi hoàn thành luàn vàn này. - Càc dóng chi lành dao Tóng còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC,Tong còng ty Xuàt nhàp khàu xày dung Viét Nam VINACONEX , Tóng còng ty SongDà, Tong Gòng ty Dàu tu phàt trìén nhà va dò thi - HUD dà tao diéu kién cung càpnhùng y kién quy bau , càc so liéu va nhùng kién thùc thuc tièn cho tòi thuc hién luànvàn này. Hoc vién Nguyèn Minh Quang
 • 6. DANH MUC CÀC TlT VIÉT TATBDS: Bàt dòng sanHDND: Hòi dòng Nhàn dànHQKD: Hieu qua kinh doanhHDQT: Hòi dòng Quàn triTCT: Tòng còng tyTNCS: Thanh nièn Còng sanTQM: Quàn tri chat lugng toàn dienUDIC: Tòng còng ty Dàu tu Phàt trién ha tàng dò thiUBND: Uy ban Nhàn dànVLXD: Vat liéu xày dungXNK: Xuàt nhàp khàu
 • 7. MUC LUC Chtftfng 1: PHÀN MÒ DÀU1.1 Y nghla cùa de tài nghién cùu 011.2 Muc tiéu nghién cùu cùa de tài 021.3 Pham vi nghién cùu cùa de tài 021.4 Phuorng phàp nghién cuu dugc àp dung 021.5 ^ Dóng góp cùa khóa luàn 031.6 Bò cuc cùa khoa luan 03 Chtfcrng 2: CO SO LY LUÀN VE XÀY DU>fG CHIÉN LirOC •2.1 Chién lugc kinh doanh va Igi thè canh tranh 052.1.1 Chién luac va vai trò cùa nò dòi vai su phàt trién cùa càc doanh nghiep 052.1.2 Càc chién luac canh tranh chung 052.1.3 Lai the canh tranh va nàng lue canh tranh cót Idi 102.2. Quy trình xày dung va lira chgn CLKD trong càc doanh nghiep 122.2.1. Qui trình quàn tri chién luac 122.2.2. Qui trình xày dung CLKD 132.2.2.1 Xàc dinh tàm nhìn, su ménh va chién luac hién tgi cùa Doanh nghiep 142.2.2.2 Phàn tich du bào ve MTKD 142.2.2.3 Phàn tich mài truòng noi bó doanh nghiep 202.2.2.4 Thiét Igp càc muc tiéu dai hgn 222.2.2.5 Phàn tich càcphuang àn chién luac co thè thay thè 23
 • 8. Chu^ang 3: XÀY DUTVG CHIÉN LlTOC KINH DOANH LINH VlTC BDS VA KHU DÒ THI CÙA TÓNG CÒNG TY DÀU TU^ PHÀT TRIÉN HA TÀNG DÒ THI - UDIC3.1 Tòng quan ve Tòng còng ty Dàu tu Phàt trién Ha tàng Dò thi - UDIC 273.2 Phàn tich va lira chgn chién lugc cho Tòng Còng ty 303.2.1 Tàm nhìn, su mgng va dinh huangphàt trién cùa Tóng Còng ty 303.2.1.1 Tàm nhìn 313.2.1.2 Su mgng 313.2.2 Phàn tich vT mó - Mó hình PEST 313.2.2.1 Mói truòng chinh tri phàp luàt 313.2.2.2 Mài truòng kinh té 333.2.2.3 Mói truòng vàn hoà xà hói 353.2.2.4 Mói truòng còng nghé - khoa hoc ky thugt 353.2.3 Phàn tich mói truòng vi mó (ngành) mó hình 5 lue luang cùa Michael 36 Porter3.2.3.1 Su cgnh tranh giùa càc doanh nghiép trong ngành dang tón tgi 373.2.3.2 Mói de dog tu nhitng nguòi già nhàp mai 393.2.3.3 Khàch hàng 403.2.3.4 Nhà cung càp 403.2.3.5 Sànphàm thay thè 413.2.3.6 Ma tran dành già yéu tó ben ngoài tàc dóng dén Tóng Cóng ty UDIC (Ma 41 tran EFE)
 • 9. 4 Phàn tich mòi truòng ben trong 433.2.4.1 Ap dung chuói già tri(Value chain) 433.2.4.2. Dành già nàng lue cùa Tóng Cóng ty UDIC (so sành cgnh tranh vai càc dói 49 thù)3.2.4.3. Ma tran dành già càc yéu tó ben trong Tóng cóng ty (Ma tran IFE) 523.2.5. Phàn tich ma tran SWOT 54 Chtfang 4 : LlTA CHON CHIÉN LI/OC KINH DOANH CÙA UDIC TRONG GIAI DOAN 2006 - 2015 •4.1 Phuong huóng va càc muc tiéu chién lugc cùa Tòng Còng ty UDIC giai doan 2006- 58 20154.1.1 Phuong huòng cùa UDIC giai dogn 2006 - 2015 584.1.2 Muc tiéu cùa UDIC tic bay giò dén 2010 584.1.3 Muc tiéu va ca càu ngành nghé cùa UDIC dén 2015 594.2 Càc ké hoach thuc hién càc phuong àn chién lugc 594.2.1 Càc muc tiéu ngàn hgn 594.2.2 Xày dung chinh sàch kinh doanh 654.2.3 Soàtxét, diéu chinh tó chuc muc tiéu chién luac 684.2.4 Tàng cuòng quàn tri càc thay dói trong thuc hién chién luac 694.2.5 Tgo mói truòng vàn hoà ho tra cho thuc hién chién luac 694.3 De xuàt kién nghi 714.3.1 Ve lình vuc dàu tu kinh doanh khu dò thi, BDS 714.3.2 Ve hogt dóng san xuat kinh doanh 734.3.3 Ve cóng tàc sàp xép dói mòi doanh nghiep (co phàn hoà) 74.4 Nhung han che cùa khoà luàn 74
 • 10. Ket luàn 75Tài lìeu tham khào 76Phu lue 1 - Bang thòng ké càc dir àn dàu tu xày dung cùa toàn Tòng Còngty dàu tu phàt trién ha tàng dò thiPhu lue 2 - Bang tòng hgp so lugng thiét bi, xe mày thi còng chinh dangboat dòng cùa Tòng còng ty UDICPhu lue 3 - Phiéu lày y kién chuyén giàPhu lue 4 - Phiéu lày y kién chuyén giàPhu lue 5 - Bang tòng hgp doanh thu - lai nhuàn cùa Tòng còng ty giai doan2002- 2006
 • 11. CHirONGI: MÒDÀULl.Y nghla cùa de tài nghién cùuThùa huÒTig thành qua còng cugc dòi mai do Dàng khoi xuóng va lành dao, 20 nàm quadàt nuóc ta dà co nhùng buac phàt trién ngoan muc, là quoc già co muc tàng truang GDPbình quàn tu 7 - 9% tu 1998 dén nay. Cuòi nàm 2006, mot su kién ghi dàu àn quan trongtrong lich su phàt trién kinh té cùa dàt nuóc: Viét Nam dugc già nhàp Tò chùc thuangmai thè giói WTO va là thành vién thù 150 cùa tò chùc này.Nhu vay chùng ta dà chinh thùc buóc vào "san chai" lan, vào cuoc canh tranh quyét liétmot càch bình dàng vói 149 quòc già khàc trén the giói. Canh tranh ó day co thè a nhiéucàp dò khàc nhau: Canh tranh giùa càc quòc già, giùa càc san phàm (ma san phàm déu dodoanh nghiep san xuàt ra)... Do vay càc doanh nghiep, trong dò co càc doanh nghiepngành xày dung, chàc chàn sé phài y thùc rò dugc nhùng hau qua, tàc dòng cùa viécnuóc ta già nhàp WTO thi càc quy luàt cùa thi truòng sé chi phòi manh me dén hoat dòngcùa doanh nghiep dén nhuóng nào. Nói càch khàc, WTO vói càc tiéu chi cu thè, minhbach trong canh tranh sé là thuóc do, càch dành già chinh xàc nhàt nàng lue thuc su cùatùng doanh nghiép.Trong thòi ky dòi mói, ngành xày dung Viét Nam con rat nhiéu nhiém vu nàng né nhuphàt trién càc khu dò thi, khu còng nghiep mói, xày dung ca so ha tàng ky thuàt... nhàmtao tién de cho càc ngành khàc nhu: còng nghiep, giào due phàt trién va dac biét nhàmtao sue hàp dàn de thu hùt càc nguòn lue tu càc nhà dàu tu nuóc ngoài. Tòng Còng tyDàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC là mot trong 4 Tòng Còng ty dugc UBND Thànhphò Ha Noi quyét dinh thành lap ngày 20 thàng 7 nàm 2004 thi diém hoat dòng theo mòhình Còng ty Me - Còng ty con, trong dò lày Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi làmCòng ty Me.Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC ra dai truóc hét là do yéu càukhàch quan cùa nén kinh té thi truòng. Thi truòng dàu tu xày dung càng phàt trién, quyluat canh tranh càng phàt huy tàc dung, càng dòi hòi phài tich tu tàp trung nàng lue sanxuàt ve quy mò, ve nàng lue tài chinh, ve còng nghé va trình dò quàn ly san xuàt kinh
 • 12. doanh. Thuc té càc doanh nghiép dàu tu xày dung quy mò nhò, nàng lue tài chinh hanche, còng nghé san xuàt va quàn ly lac hau dà bi thua ngay trén thi truòng Ha Noi va thitruòng trong nuóc trong nhùng nàm qua dà chùng minh diéu dò. Truóc yéu càu hòi nhàpkinh té quòc té va khu vuc vói mùc dò canh tranh quyét liét han càng càn khòng ngùngtich tu tàp trung nàng lue san xuàt kinh doanh, de tao thè canh tranh, tao ra thi truòngmai.Tu khi Tòng Còng ty thành lap là mot thành vién trong Ban Giàm dòc, tòi dugc giao thamgià hoach dinh chién lugc san xuàt kinh doanh chung cùa Tòng Còng ty. Viéc àp dung càckién thùc dà hgc tàp tai Khoa Quàn tri kinh doanh - Dai hgc Quòc già Ha Noi vào viécphàn tich va xày dung chién lugc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt triénha tàng dò thi là mot viéc làm co y nghìa thuc tièn rat cao va cùng là nhiém vu ma bàn thàntòi dugc giao va dàm nhàn. Dugc su giùp dò cùa càc giàng vién, tòi dà chgn de tài chokhoà luàn cùa minh là "Xày dyng chién luac kinh doanh cho Tòng còng ty dàu tu* phàttrìén ha tang do thi giai doan 2006-2015".1.2. Muc tiéu nghién ciru cùa de tàiUng dung ly thuyèt dà hgc ve quàn tri chién lugc va càc mòn hoc khàc vào viéc xày dungchién lugc kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC)1.3. Pham vi nghién cùu cùa de tàiDe tài nghién cuu xày dung chién lugc phàt trién kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tuphàt trién ha tàng dò thi (UDIC) tu 2006 - 2015. Do diéu kién va thòi gian co han, Imhvuc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty rat da dang, gòm dàu tu xày dung - kinhdoanh bàt dòng san va khu dò thi, khu còng nghiep, xày lap, san xuàt vat liéu xày dung,tu vàn thiét ké xày dung, xuàt nhàp khàu va dich vu khàc trén nhiéu dia bàn. Trong phamvi khoà luàn này, tòi chi di sàu vào linh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi móitrong dia bàn chinh cùa Tòng Còng ty là Thù dò Ha Noi.1.4. Phuoiig phàp nghién ciru duac àp dung:Phuong phàp nghién cuu dugc su dung trong de tài này là:- Phuong phàp nghién cùu dinh tinh, nghién cùu tình huòng cu thè cùa Tòng Còng tyDàu tu phàt trién ha tàng dò thi
 • 13. - Phuang phàp chuyén già: Phòng vàn truc tiép càc phòng ban cùa Tòng Còng ty, làyphiéu diéu tra. Sau dò tòng hgp y kién tham khào càc chuyén già ve tinh thuc té, khànàng àp dung, già tri va tinh hieu qua cùa càc y kién.Tàc già su dung so liéu chù yéu là càc tài liéu bào cao thòng ké cùa Tòng Còng ty va càctài liéu tu càc sàch bào, so liéu thòng ké cùa Bò Xày dung, Bg Ké hoach va dàu tu, Vànphòng UBND Thành phò Ha Noi.1.5. Dóng góp cùa khoà luan:Nói dung cùa khoà luàn rat sàt vói thuc tién san xuàt kinh doanh dang dién ra tai TóngCòng ty mac dù pham vi de tài nghién cùu là tuang dòi hep. Song vói phuang phàpnghién cùu khoa hgc va dugc su dung nhùng kién thùc hién dai ve xày dung chién lugckinh doanh cùa doanh nghiep de viét, tòi tin tuòng ràng de tài sé dóng góp ngay vào thuctién san xuàt kinh doanh va trong qua trình xày dung va diéu chinh chién lugc phàt triénva kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi trong thòi ky dòi mói vahòi nhap kinh té quòc té cùa dàt nuóc ta.1.6. Bo cuc cùa khoà luanKhoà luan gòm 4 chuong:Chu&ng I: Phàn ma dàuChwang II: Cff sa ly luan ve xày dung chién Iwffc cho càc doanh nghiepChuffng III: Xày dung chién lir&c kinh doanh cùa Tòng Còng ty Bau tu phàt trién hatàng dò thi (linh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi) giai dogn 2006-2015Chufrng IV: Két luàn ve chién iwac kinh doanh cho UDIC giai dogn 2006-2015Két luan.Danh muc tài liéu tham khàoCàc phu lue kèm theo
 • 14. TÓM TÀT CHU^ONG 2Chuong 2 sé de càp dén mot so co so ly luan ve nàng lue canh tranh cùa doanh nghiep.Tiép dò là mot so càc chién lugc ma doanh nghiep co thè chgn lira. Cuòi cùng, mot quitrình xày dung chién lugc dugc tàc già di sàu nghién cùu. Qua trình này bao gòm viécphàn tich, dành già mòi truòng kinh doanh ben ngoài va ben trong; xàc dinh muc tiéuchién lugc; hình thành càc phuang àn chién lugc va chgn mot phuang àn phù hgp nhàt.Càc mò hình dugc tàc già àp dung: Mò hình PEST (phàn tich mòi truòng vi mò); mòhình 5 lue lugng Michael Porter (phàn tich mòi truòng vi mò); mò hình chuòi già tri(phàn tich mòi truòng noi bò doanh nghiep); mò hình SWOT (tòng hgp két qua phàn tichchién lugc de xày dung va lira chgn chién lugc tòi uu).
 • 15. CHlTONG 2 CO SÓf LY LUÀN VE XAY D I T N G CHIÉN LlTOC • • • 2.1. Chién luOc kinh doanh va lol the canh tranh2.7.7. Chién luùc va vai trò cùa nò dòi vài su phàt trién cùa càc doanh nghiepVe mat lich su, thuàt ngù "chién lugc" dugc su dung trong quàn su vói y nghla là càc kéhoach dai han, dugc lap trén co so tin chàc ve nhùng gì dòi phuang co thè làm va khònglàm.Ngày nay, chién lugc dugc su dung rat phò bién va dugc xem nhu là yéu tò làm tàng khànàng thành còng va giàm thiéu khà nàng thàt bai cùa càc doanh nghiep. Hién nay dangtòn tai nhiéu khài niem khàc nhau ve chién lugc kinh doanh (CLKD). Duói day là 2 khàiniem dugc dùng phò bién:Theo Lafred Chandler: Chién luac bao hàm viéc àn dinh càc muc tiéu ca bàn va dai hgncùa doanh nghiép, dóng thòi lua chon càch thùc hogc tién trình hành dóng va phàn bócàc tài nguyèn thiét yéu de thuc hién càc muc tiéu dò. (Charles, Hill va Gareth, Jones.1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang21).Mot dinh nghìa khàc: CLKD là tòng hgp càc muc tiéu dai han, càc chinh sàch va giaiphàp lón ve san xuàt -kinh doanh, ve tài chinh va ve giai quyét nhàn tò con nguòi nhàmdua hoat dòng kinh doanh cùa doanh nghiep phàt trién lén mot trang thài cao han ve chat.(Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang 23)Qua càc khài niem trén, ta co the rùt ra mot so dac trung co bàn cùa CLKD nhu sau:Thù nhàt, CLKD luòn mang tinh dinh huóng va nhiing thay dòi cùa mòi truòng kinhdoanh (MTKD) càn phài dugc theo dòi, dir bào thuòng xuyén de kip thòi diéu chinh càchoat dòng thuc hién chién lugc hay tham chi diéu chinh cà càc muc tiéu chién lugc chophù hgp. Nói mot càch khàc, mot chién lugc chi dugc coi là "tòi uu" ùng vói mot diéukién hoàn cành nhàt dinh. Khi càc yéu tò mòi truòng thay dòi thi dò khòng thuc su là motchién lugc tòi uu nùa.Thù hai, CLKD luòn tàp trung quyén quyét dinh ve Ban lành dao cùa Doanh nghiep hoactham chi ve nguòi dùng dàu Doanh nghiep dòi vói nhùng vàn de lón, quan trong cùaDoanh nghiep.
 • 16. Thù ba, CLKD luòn dugc xày dung trén co so Igi thè canh tranh so vói càc dòi thù, chùdòng tan dung thòi co, diém manh cùa minh de han che càc rùi ro va diém yéu; do dò cànphài nhan dinh chinh xàc diém manh, yéu cùa Doanh nghiep so vói dòi thù canh tranh.CLKD co vai trò rat quan trong dòi vói su phàt trién cùa Doanh nghiep. Dò chinh là coso de thành lap càc ké hoach, phuang àn kinh doanh ngàn han.CLKD con tao ca sa chocàc hoat dòng nghién cùu va phàt trién, dào tao va bòi duòng nguòn nhàn lue. CLKDcùng tao ra ca so vùng chàc cho càc Doanh nghiep chù dòng phàt trién càc huóng kinhdoanh phù hgp vói su bién dòng cùa mòi truòng va diéu kién kinh doanh, phù hgp vóicàc thè manh cùa Doanh nghiep. Trong thuc té kinh doanh, co mot so doanh nghiepthành còng, co mot so doanh nghiep thàt bai. Coi nguòn cùa thành còng hay thàt bai phuthuge vào mot trong nhùng yéu tò quan trong là doanh nghiép co CLKD nhu thè nào.Chinh vi vay CLKD cài thien vi the cgnh tranh cùa Doanh nghiép.2.L2, Càc chién luac cgnh tranh chungMot tòng còng ty càn theo duòi mot so chién lugc ó càp tòng còng ty, chién lugc càpcòng ty thành vién.Chién lugc cap tòng còng ty bao gòm nhirng dinh huóng tòng thè ve vàn de tàng truang,quàn tri càc còng ty thành vién va danh muc san phàm. Nhiém vu cùa nhùng chién lugcnày là xàc dinh su ménh va muc dich cùa tòng còng ty; xàc dinh xem tòng còng ty nénxàm nhap vào ngành kinh doanh nào; diéu tiét càc nguòn tài chinh va nguòn lue khàc;kièm soàt mòi quan he cùa còng ty vói càc dòi tugng hùu quan trong mòi truòng kinhdoanh. Vi vay, tòng còng ty co thè chgn mot trong so càc chién lugc sau.Chién lugc tàng truòng thòng qua hgp nhàt, thòng qua thòn tinh, hoac thòng qua liéndoanh lién két. Tàng truang thòng qua hgp nhàt là sàp nhap 2 hoac nhiéu co so mot càchtu nguyèn nhàm tàng thém sue manh de dòi mat vói càc thàeh thùc hoac tan dung trièt decàc co hòi phàt trién. Tàng truòng thòng qua thòn tinh là càc doanh nghiep lón, manhthòn tinh càc doanh nghiep nhò de phàt trién thành mot doanh nghiép co qui mò lón,manh hon. Tàng truòng thòng qua lién két là tàp trung nhùng nò lue, co gang va nhùngnguòn lue cùa 2 hay nhiéu dòi tàc vói nhau de phàt trién mot hoac mot vài ITnh vuc hgatdòng nào dò nhàm tàng khà nàng canh tranh, phàn tàn rùi ro.
 • 17. Hgp nhàt co thè là xuòi chièu hoàc ngugc chièu, cùng co thè là hgp nhàt toàn bò hay mot phàn. Hgp nhàt xuòi chièu tue là doanh nghiep tu tò chùc hoat dóng tiéu thu dàu ra bang càch sàp nhàp, mua lai doanh nghiep phàn phòi, hoàc tu tò chùc mang luói phàn phòi san phàm. Hgp nhàt ngugc chièu là doanh nghiep tu san xuàt va cung ùng càc yéu tò dàu vào bang càch sàp nhàp, "mua lai nhà cung ùng hoàc tu thành lap nhà cung ùng riéng cùa riéng doanh nghiep Hgp nhàt toàn bò là doanh nghiep tu san xuàt va cung ùng toàn bg mot dàu vào nào dò cho qua trình san xuàt hay hoàn toàn tu tò chùc tiéu thu dàu ra. Hgp nhàt tùng phàn là còng ty tu cung ùng mot phàn dàu vào va mua thém cùa nhà cung ùng dòc lap khàc hoàc tò chùc bàn hàng thòng qua càc kènh phàn phòi cùa chinh doanh nghiep. Mot doanh nghiep theo duòi chién lugc hgp nhàt co thè cài thien vi thè canh tranh cùa lình vuc kinh doanh chù chòt cùa doanh nghiep thòng qua càc khia canh sau. Thù nhàt, nò han che su canh tranh trong noi bg ngành kinh doanh cùa doanh nghiép, cho phép doanh nghiep dàt già cao han va thu dugc Igi nhuan lón hon. Vi du trong thap ky 30, càc còng ty Alcoa va Alcan (My) thuc hién hgp nhàt ngugc chién de kiém soàt mò bòxit co hàm lugng nhòm cao ó mot hòn dào trén bién Caribe cùa Jamaica. Viéc hgp nhàt này ngàn càn càc dòi thù mai già nhàp ngành vi ho bi bàt Igi ve chi phi so vói 2 còng ty trén. Thù hai, nò cho phép doanh nghiep dàm bào chat lugng san phàm, vi du nhu Còng ty Xùc xich tuoi Due Viét co trang trai chàn nuòi tu cung ùng thit sach de làm xùe xich cho còng ty dàm bào xùc xich cùa còng ty là xùc xich sach. Thù ba, càc doanh nghiép hgp nhàt dgc co su chù dòng trong viéc lap ké hoach, phòi hgp va sàp xép thòi gian thuàn Igi han giùa càc qua trình lién ké nhau trong chuòi càc hoat dòng tu mua nguyèn vat liéu dén chuyén san phàm dén tay nguòi tiéu dùng. Mae dù dugc tièn hành nhàm dat dugc Igi thè ve chi phi thàp nhung su hgp nhàt dgc co thè dàn dén tàc dòng ngugc lai néu doanh nghiép mua dàu vào tu nhùng nhà cung ùng do còng ty sa hùu ma hg hoat dòng kém hieu qua hon so vói nhijng nhà cung ùng dgc lap tu ben ngoài. Vi du ve General Motors san xuàt 68% linh kién òtò ngay trong còng ty nhung GM cùng là nhà san xuàt eò ehi phi cao nhàt trong so càc còng ty san xuàt òtò lón trén thè giói. Khi còng nghé thay dòi nhanh ehóng thi viéc hgp nhàt dgc này cùng khièn còng ty bi ràng buòc bai còng nghé lac hau, cham thay dòi nhà cung ùng va he thòng phàn phòi tao bàt lai trong canh tranh. Chién lugc da dang hòa là dàu tu vòn thàng du vào nhiéu ngành nghé khàc nhau sau khi doanh nghiep dà chièm dugc uu thè canh tranh trong càc hoat dòng hién tai cùa doanhà^^^
 • 18. nghiép. Co càc hình thùc da dang hòa co bàn: da dang hòa dòng tàm (là su tham già vàomot ITnh vuc hoat dòng mói co lién he vói hoat dòng hién tai cùa doanh nghiep bòi sutuong dòng giùa mot hoàc nhiéu bg phàn chùc nàng - vi du hàng thuòc là Philip Morrisda dang hóa bang càch mua lai còng ty bia Miller Brewing); da dang hòa tò hgp (là sutham già vào mot lình vuc hoat dòng mói khòng co lién quan dén ITnh vuc hoat dòng hiéntai); da dang hóa theo chièu ngang (là su phàt trién mot hoac nhiéu san phàm mói phucvu càc khàch hàng hién tai).Chién lugc da dang hóa dugc nhiéu doanh nghiép nghT dén khi hg tao ra Igi nhuan vugtqua mùc càn thiét de duy tri Igi thè canh tranh trong ITnh vuc kinh doanh truyén thòngcùa hg. Chién lugc này co thè tao ra già tri thòng qua 3 khia canh. Thù nhàt là viéc muava tò chùc lai càc còng ty mói làm cho càc còng ty mói này hoat dòng co hièu quahon.Thù hai là su chuyén giao nàng lue giùa càc còng ty thành vién. Doanh nghiep cothè hy vgng bang khà nàng dac biét cùa minh trong mot so ITnh vuc dugc chuyén giaosang cho càc còng ty mói sé giùp cài thien vi thè cùa còng ty mói. Viéc Philip Morissmua lai Miller da giùp cài thien vi tri cùa Miller tu thù 6 lén vi tri thù 2 trén thi truòng.Tuy nhién, néu so lugng càc don vi kinh doanh ma qua nhiéu thi hoat dòng sé khòng hieuqua va sé làm ehi phi tàng lén. Vi du nhu General Motors vào nhùng nàm 1970 co 40don vi thành vién va sau mot thòi gian hoat dòng dà phài giàm so lugng don vi thànhvién de giàm chi phi quàn ly va quàn ly co hieu qua han càc don vi thành vién.Ngoài ra, trong mot so truòng hgp càc doanh nghiep con co thè theo duòi chién lugc òndinh hoàc rùt lui de bào toàn lue lugng, theo quan diém "lui mot buóc de tièn ba buóc".Khi dà theo duòi càc chién lugc trén, càc doanh nghiep co thè cu thè càc chién lugc lóndò thành càc chién lugc canh tranh (càc chién lugc này con dugc ggi là chién lugc càpdon vi thành vién). Càc chién lugc canh tranh này tap trung vào viéc cài thien vi thè canhtranh cùa càc san phàm cùa tòng còng ty trong mot ngành kinh doanh hoàc mot phàndoan thi truòng cu thè. Co sa cùa viéc xày dung càc chién lugc dira trén nhu càu cùakhàch hàng va su khàc biét hóa san phàm; càc nhòm khàch hàng va phàn doan thi truòng;càc nàng lue dac biét cùa tòng còng ty. Càc chién lugc canh tranh này bao gòm:Chién lugc dàn dàu ve chi phi: tue là doanh nghiep tao ra càc san phàm co chi phi thàphon càc dòi thù, tu dò eò khà nàng dàt già thàp hon so vói càc dòi thù. Khi theo duòichién lugc này, doanh nghiep thuòng bò qua càc phàn doan thi truòng khàc nhau va
 • 19. huóng tòi viéc cung càp san phàm phuc vu "khàch hàng trung bình". Càc nàng lue còt lòi ma doanh nghiep nén tàp trung phàt trién là nàng lue dac biét trong ITnh vuc cung càp càc yéu tò dàu vào va qua trình san xuàt càc san phàm.Chièn lugc này co Igi thè co bàn là do chi phi thàp han nén co thè dàt gài thàp hon nhung vàn thu dugc lai nhuan bang Igi nhuan cùa càc dòi thù, hoac dàt già bang càc dòi thù nhung thu dugc Igi nhuan cao hon. Dòng thòi néu xày ra chién tranh già cà thi doanh nghiep theo duòi chién lugc này co khà nàng dùng vùng trong canh tranh tòt han so vói càc dòi thù canh tranh. Doanh nghiép cùng co thè tao ra hàng rào ngàn càn su già nhap va giàm mòi de dga tu càc san phàm thay thè bang càch này. Tuy nhién càn chù y trong mot so truòng hgp vi qua tàp trung vào giàm chi phi làm ành huóng dén chat lugng san phàm. Ngoài ra, viéc doanh nghiép co xu huóng chay theo "ào tuòng ve so dòng" khi muòn "là tàt cà cho mgi nguòi" nhung thuc su là cào bang thi hièu cùa mgi nguòi là mot viéc làm khó. Chién lugc khàc biét hóa: tue là doanh nghiep tao ra san phàm dugc khàch hàng cho là dgc dào va thòa man nhu càu cùa hg. Nhu vay doanh nghiep sé co khà nàng dàt già cao hon so vói càc dòi thù. Khi theo duòi chién lugc này, doanh nghiep thuc hién phàn doan thi truòng, cung ùng san phàm dugc thiét ké dành riéng cho mòi doan. Càc nàng lue còt lòi càn dugc quan tàm là trong ITnh vuc ve nghién cùu va phàt trién. Marketing. Doanh nghiep nén lira chgn su khàc biét theo 3 càch chat lugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu cùa khàch hàng. Viéc theo duòi chién lugc này giùp doanh nghiép tao ra hàng rào ngàn càn su già nhàp cao va co khà nàng kiém soàt già ó phàn thi truòng cùa minh. Tuy nhién, càn chù y khà nàng bàt chuóc su khàc biét tu càc dòi thù canh tranh va kiém soàt chi phi vi theo duòi chién lugc này thuòng kèm vói chi phi cao. Chién lugc Tàp trung hóa: ve thuc chat doanh nghiep theo duòi chién lugc này là mot nhà chuyén mòn hóa, co qui mò nhò, thuc hién su khàc biét hóa san phàm hoàc dàn dàu ve chi phi trong doan thi truòng ma doanh nghiep dà lira chgn. Doanh nghiep chi tàp trung phuc vu nhu càu cùa mot nhòm hùu han khàch hàng hoàc doan thi truòng. Doan thi truòng eò thè dugc xàc dinh theo tiéu thùc dia ly, hoàc mot nhanh cùa dòng san phàm. Khi theo duòi chién lugc này, doanh nghiép co thè phàt trién mot nàng lue còt lòi nào dò nhàm tao ra Igi thè chi phi thàp hoàc khàc biét hóa. Doanh nghiep eò thè tap trung vào mot phàn khùe duy nhàt, chuyén mòn hòa tùy chgn, chuyén mòn hóa theo thi truòng hoàc chuyén mòn hóa theo san phàm. Vi qui mò nhò ma mot so doanh nghiep co thè theo duòi dòng thòi su din dàu ve chi phi và.khàe biét hòa san phàm. Néu doanh nghiép tàp 9A ^ ^
 • 20. trung su dung phuong phàp ehi phi thàp tue là doanh nghiép dang canh tranh ehòng lainguòi dàn dàu ve chi phi trong càc doan thi truòng ma a dò khòng co Igi thè chi phi. Néunguòi tap trung theo duòi phuang phàp khàc biét hóa san phàm thi tàt cà càc bién phàpkhàc biét san phàm dang ròng ma dòi vói doanh nghiep. Theo duòi chién lugc này giùpdoanh nghiep dugc bào ve truóc su canh tranh trong chùng muc su khàc biét san phàmtao ra. Su khàc biét san phàm vói mot so lugng khàch hàng trung thành nhàt dinh cùnggóp phàn xày dung rào càn nhap ngành va giàm nguy co tu san phàm thay thè. Nhungmot bàt Igi cùa chién lugc này là néu còng nghé thay dòi hoac thi hièu nguòi tiéu dùngthay dòi thi co thè sé khòng tòn tai doan thi truòng hoac nhòm khàch hàng ma doanhnghiép dang phuc vu. Vi du còng nghé san xuàt tivi thay dòi tu tivi den tràng sang tivimàu.Càc chién lugc canh tranh trén de càp dén càch doanh nghiep va lién két càc quyét dinhco lién quan dén san phàm, thi truòng, nàng lue còt lòi cùa mot doanh nghiép, tue là liénquan dén Igi thè canh tranh.2.7,i. Lai thè cgnh tranh va nàng lue cgnh tranh còt lòiDe xày dung va lira chgn chinh xàc, doanh nghiep theo duòi chién lugc nào càn xàc dinhIgi thè canh tranh cùa doanh nghiep, cu thè hon là nàng lue canh tranh còt lòi cùa doanhnghiep là gì?Lgi thè canh tranh eò thè dugc hièu là càc yéu tò, nàng lue, nguòn lue ma doanh nghiepco thè su dung de tièn hành càc hoat dòng kinh doanh mot càch co hièu qua hon so vóicàc dòi thù canh tranh. Càc yéu tò tao nén lgi thè canh tranh bao gòm: hieu qua, chatlugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu cùa khàch hàng. Bòn yéu tò này co mòi quan he vóinhau va thè hién 4 càch co bàn de giàm chi phi va khàc biét hóa san phàm nhàm thu dugclgi thè canh tranh.De dat hièu qua cao càn su dung càc yéu tò dàu vào sao cho co hieu suàt cao nhàt. matrong dò tàng nàng suàt lao dòng eò vai trò vò cùng quan trong. Néu càc yéu tò khàc làkhòng dòi, doanh nghiep nào co nàng suàt lao dòng cao sé eò lgi thè canh tranh ve chiphi. Mark & Spensor (M & S) là doanh nghiep bàn le ó Anh co mòi quan he rat tòt vóicàc nhà cung ùng, trung thành vói càc nhà cung ùng dò. Dòng thòi còng ty kinh doanhkhòng càn quàng cào. Còng ty cùng co xày dung dugc mot dòi ngù nhàn vién vói nàng 10
 • 21. suàt lao dòng cao do còng ty co su cam két ve phùc lgi dòi vói nhàn vién. Dò là tàt cà càcyéu tò tao nén lgi thè canh tranh chi phi thàp cùa M & S.Chat lugng cùa san phàm de càp dén su tin cay trong viéc thuc hién tòt càc chùc nàngcòng viéc theo thiét ké cùa san phàm. San phàm chat lugng cao co thè tao ra su khàc biétsan phàm va cà chi phi san xuàt san phàm thàp. Vai trò cùa chat lugng trong viéc tao lgithè canh tranh ngày càng già tàng. Thuc tè chat lugng khòng chi là mot phuong càch dedat dugc lgi thè canh tranh ma con tra thành yéu tò quan trong hàng dàu dòi vói su tòntai va phàt trién cùa doanh nghiép dò. Hàng Toyota san xuàt ò tò vói chat lugng cao giùpcho còng ty co khà nàng dàt mùc già cao hon già cùa dói thù.DÓi mai co thè bao gòm su cài tién san phàm, qua trình san xuàt, he thòng quàn ly, cocàu doanh nghiep, va càc chién lugc ma doanh nghiep dang thuc hién. Dòi mai là yéu tòquan trong nhàt de tao ra lgi thè canh tranh. Rat nhiéu còng ty dà dua ra san phàm mói vadà thu dugc lgi nhuan tu nhùng dòi mói dò. Vi du ve càc san phàm mai này là mày inlaser cùa Hewlett Packard, giày thè thao còng nghé cao cùa Nike, Walkman cùa Sony...Dàp ùng nhu càu khàch hàng là viéc cung càp càc san phàm ma khàch hàng càn vào thòidiém ma hg muòn. Hieu qua cao hon, chat lugng cao han va thuc hién dòi mói déu nhàmmuc dich dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàch hàng. Dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàchhàng cho phép doanh nghiep tao ra su khàc biét cho san phàm cùa minh, va co khà nàngdàt già cao han. Mot vi du ve yéu tò này là General Motor dà co mot chi nhành san xuàtò tò theo don hàng cùa càc khàch hàng eà nhàn, va de cho khàch hàng thoài mài lira chgnkièu ò tò.De dat dugc hièu qua cao han, chat lugng tòt hon, dòi mói hon hoàc dàp ùng khàch hàngtòt hon thi doanh nghiep càn eò nàng lue còt lòi. Nàng lue còt lòi cùa doanh nghiep dugchình thành tu hai nguòn mang tinh bò sung cho nhau là càc nguòn lue va khà nàng.Nguòn lue cùa mot doanh nghiép bao gòm càc nguòn lue ve tài chinh, vat chat, nhàn lue,còng nghé va phuang thùc doanh nghiep. Càc nguòn lue này dugc chia thành 2 loai:nguòn lue hùu hình (dàt dai, nhà xuóng, mày móc thiét bi, con nguòi, càc hói vién...),nguòn lue vò hình (uy tin, bàn quyén, bi quyét còng nghé, nghé thuàt Marketing, mòiquan he vói chinh quyén...). Khà nàng là nhùng ky nàng cùa doanh nghiep trong viéc 11
 • 22. phòi hgp càc nguòn lue va su dung chùng mot càch co hièu qua. Nhùng ky nàng dò nàmtrong càch thùc ra quyét dinh va quàn ly càc qua trình trong noi bò de dat dugc càc muctiéu cùa minh. Hay nói ròng han, càc khà nàng là san phàm cùa co càu doanh nghiép vacàc he thòng kiém soàt ben trong doanh nghiep dò. Chùng chi rò càc quyét dinh dugchình thành nhu thè nào va ó dàu trong tùng doanh nghiep, càc già tri va chuàn muc vànhóa cùa doanh nghiep.De co nàng lue còt lòi, càc nguòn lue cùa doanh nghiep vùa phài dòc nhàt, vùa phài cogià tri va càc khà nàng de khai thàc nguòn lue dò hoàc khà nàng dòc dào de quàn ly va sudung eò hieu qua càc nguòn lue thòng thuòng. Tàt nhién, nàng lue còt lòi cùa doanhnghiep sé là manh nhàt khi doanh nghiep vùa eò càc nguòn lue dgc nhàt, eò già tri va khànàng dòc dào de quàn ly càc nguòn lue này. Nguòn lue dòc nhàt là nguòn lue càc doanhnghiep khàc khòng eò dugc. Vi du nàng lue còt lòi cùa hàng Polaroid trong viéc chupành lày ngay dà dira trén nguòn lue dòc nhàt là bi quyét còng nghé trong viéc rùa phimnhanh. Mot nguòn lue co già tri néu bang mot càch nào dò nò giùp tao ra càu lón ve sanphàm cùa doanh nghiep. Nhu vay bi quyét còng nghé cùa hàng Polaroid dà rat co già trivi nò dà tao ra nhu càu lón dòi vói san phàm chup ành.De dat dugc lgi thè canh tranh, mot doanh nghiep phài thuc hién càc chién lugc dugc xàydung trén càc nguòn lue va khà nàng hién co cùa mot doanh nghiép (nàng lue cùa nò) vahg phài xày dung chién lugc de tao thém càc nguòn lue va khà nàng (phàt trién nàng luemai). Lich su phàt trién cùa Disney cho thày diéu này. Nàm 1980, Disney dà làm vàonhijng khó khan ve tài chinh, nhung sau khi eò Chù tich mai lén thay dén nàm 1984,doanh thu dà tàng tu 1, 66 ty $ lén 3, 5 ty $ sau mot nàm. Co dugc su chuyén bién này làdo co su quyét tàm khai thàc càc nguòn lue va khà nàng hién co cùa còng ty bao gòm thuvién phim rat lón cùa Disney, ky nàng làm phim trong nhà cùa càc nhà làm phim. Dòngthòi lue lugng càc nhà làm phim cùng dugc phàt trién rat manh Lue lugng này co khànàng làm ra nhijng bò phim rat dàc biét vói dac diém là day sòi dòng nào nhièt ma vàothòi diém dò chua co hàng làm phim nào làm dugc diéu này.Tuy nhién, som muòn gì thi càc nàng lue còt lòi sé bi sao chép. Càc khà nàng cùa motdoanh nghiep khó bi sao chép hon vi khó nhàn biét càc khà nàng này. Vay càc nàng luecòt lòi dira trén càc khà nàng dòc dào thuòng là ben vùng nhàt. Ba vàn de chinh càn dugcquan tàm de duy tri lgi thè canh tranh làu dai là: (1) chù trgng dén càc yéu tò tao nén lgithè canh tranh (hièu qua, chat lugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu khàch hàng, phàt trién 12
 • 23. càc nàng lue dàc biét); (2) thuc hành Benchmarking (qua trình hgc tàp va theo duòinhùng tiéu chuàn ve hàng hóa, dich vu va viéc thuc hành kinh doanh cùa càc doanhnghiép co hieu qua nhàt trén toàn càu); 3) Khàc phuc su tri tré (phà vò hàng rào chòng laisu thay dòi).Vay de tòn tai va phàt trién, càc doanh nghiep càn quan tàm dén viéc xày dung mot CLKDdira vào chinh lgi thè canh tranh cùa doanh nghiep, cu thè là dira vào nàng lue canh tranhcòt lòi.2.2. Qui trình xày dirng va lua chon CLKD trong càc doanh nghiep.2.2.7. Qui trình quàn tri chién luacQuàn tri chién lugc là qua trình nghién cùu va du bào mòi truòng kinh doanh cùng nhunoi bg tò chùc, xày dung càc muc tiéu, de ra càc quyét dinh, phòi hgp càc hoat dòng chùcnàng cùa doanh nghiep de thuc hién va kièm tra viéc thuc hién càc quyét djnh nhàm datdugc càc muc tiéu trong hién tai cùng nhu trong tuang lai. (3). Charles, Hill va Gareth,Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang 24.Xòy dDng CLKD là mDt giai DoDn trong quo trònh quDn trD chiDn IDDc va DClDc thD hiDn DHành 2.1 Hình 2.1 Mó hình quàn tri chién lugc toàn dién L ± A L X " 10 t X A I T T INguòn: Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang24-25. 13
 • 24. Chù thich:(1) Xàc dinh tàm nhìn, su ménh cùa Doanh nghiep, dòng thòi dinh vi cho su khàcbiét cùa doanh nghiep so vói càc Doanh nghiép khàc(2) Xàc dinh nhiém vu va chién lugc hién tai cùa Doanh nghiep(3) Phàn tich MTKD ben ngoài de xàc djnh càc co hòi va de dga chù yéu(4) Phàn tich mòi truòng ben trong doanh nghiép de xàc dinh nhùng diém manh va diémyéu(5) Thiét lap càc muc tiéu dai han(6) Lira chgn càc chién lugc de thuc hién(7) Thiét lap càc muc tiéu ngàn han(8) De ra càc chinh sàch(9) Phòi hgp càc nguòn lue(10) Do luòng, dành già két qua thuc hién va tièn hành diéu chinh CLKD (néu cànn).Qua hình 2.1 ta co thè thày qua trình quàn tri chién lugc trong mot doanh nghiep chiathành 3 giai doan lón: Xày dung chién lugc, Thuc hién chién lugc, Dành già chién lugc.Trong dò, giai doan "Xày dung chién lugc" là giai doan dàu tién, co y nghTa quan trgngva là diéu kién càn dàm bào tinh dùng dàn va chat lugng cùa càc giai doan con lai.2,2.2. Qui trình xày dung CLKDTheo hình 2.1, qui trình xày dung CLKD cho mot tòng còng ty bao gòm:2.2.2.1. Xàc dinh tàm nhìn, su ménh va chién lugc hién tgi cùa Doanh nghiép.Mgi Doanh nghiep déu eó tàm nhìn va su ménh cùa minh, cho dù eò dugc viét thành vànhay khòng thi mgi nguòi déu càn phài hièu rò tàm nhìn va su ménh dò. Bàn bào càonhiém vu chién lugc là càc bào cào ve muc dich làu dai cùa mot Doanh nghiep, phàn biétDoanh nghiep dò vói càc Doanh nghiep khàc. Nò tuyèn bò ly do tòn tai cùa Doanhnghiep, cho phép Doanh nghiep phàe thào duòng huóng phàt trién cùa minh va thiét lapcàc muc tiéu kinh doanh. Chién lugc hién tai cùa Doanh nghiep càn dugc phàn tich, dànhgià mot càch nghiém tue nhàm tìm ra càu tra lòi xàc dàng cho càu hòi: " hién tai Doanhnghiép dang ó dàu?"Dòi vói mot tòng còng ty co nhiéu còng ty thành vién thi càn xàc djnh rò ngành kinhdoanh cùa tòng còng ty. Day khòng phài là phép còng giàn don ngành kinh doanh cùa 14
 • 25. càc còng ty thành vién ma tòng còng ty phài tàp trung vào càch thùc ma tòng còng ty taodiéu kién de càc còng ty thành vién hgat dòng hieu qua hon so vói tu càch là mot còng tydòc lap ngoài tòng còng ty. Cu thè, tòng còng ty càn tra lòi càu hòi nò muòn co càu dàutu vào càc còng ty thành vién nhu thè nào?2.2.2.2. Phàn tich, du bào ve MTKDMTKD dugc hièu là tòng hgp eàe yéu tò, càc diéu kién co ành huóng truc tiép hay giàntiép dén hoat dòng cùa doanh nghiep. Càc bò phàn càu thành MTKD luòn vàn dòng, biéndòi va quan he tuang tàc làn nhau dòng thòi tàc dòng tòi càc hoat dòng kinh doanh cùadoanh nghiep. Bòi vay de nàng cao hieu qua cùa còng tàc xày dung chién lugc càc doanhnghiep càn nhàn biét mot càch nhay ben va dir bào chinh xàc su thay dòi cùa MTKD. Conhiéu càch phàn loai MTKD, song ó day chùng ta tiép càn MTKD theo càc càp dò cùaMTKD: MTKD tòng thè (mòi truòng toàn bò nén kinh tè quòc dàn), MTKD ngành vaMTKD noi bò doanh nghiep.Mòi truòng tòng thè va mòi truòng ngành con dugc ggi là mòi truòng ben ngoài Doanhnghiep, nò bao gòm eàe xu huóng va su kién vugt qua khà nàng kiém soàt cùa Doanhnghiep do dò Doanh nghiep phài tìm càch thich ùng vói nhùng thay dòi cùa mòi truòng. Òmùc dò nhàt dinh, Doanh nghiep cùng co thè tàc dòng ngugc lai va làm bién dòi mòitruòng ben ngoài cùa nò. Viéc phàn tich va dir doàn xu huóng bién dòng cùa càc yéu tòthuòc mòi truòng ben ngoài giùp Doanh nghiep thày dugc nhirng co hòi, nguy co maDoanh nghiép co thè sé phài dòi mat. Càc nhàn tò co bàn thuòc mòi truòng ben ngoàiDoanh nghiep dugc thè hién trong Hình 2.2 . 15
 • 26. Hình 2.2. Càc nhàn tó thuóc mói truang ben ngoài Càc yéu Moi truòng toàn bo nèn KTQD Càc yéu tò tó kinh chinh tr té luàt phàp Mói trir òng noi bo ngà nh Khàch Càc dói thu hàng canh tranh Doanh nghiép hién tai Càc yéu Càc nhà Càc dòi thù tó ky cung càp tiém àn thuat Càc san phàm Càc yéu tó còng thay thè vàn hoà xà nghé hòiNguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 48De phàn tich mòi truòng tòng thè thi su dung ly thuyèt PEST bao gòm càc dành già vecàc nhàn tò chinh tri § (P), kinh tè (E), xà hói (S) va còng nghé (T) nhàm tìm ra càc cohòi va de dga cho càc doanh nghiep dang hgat dòng trong mòi truòng kinh doanh dò. 16
 • 27. Hình 2.3 Mó hình PEST Chinh tri (Politicai) Su òn dinh chinh tri Luat lao dòng Chinh sàch thué He thòng luat phàp Mòi truòng phàp ly Kinh té (Economics) Xà hòi (Social) Thay dòi cùa GDP Dàn so, nhàn khàu Ty le tàng truang kinh hgc té Phàn phòi thu nhap Lai suàt, lam phàt quòc dàn Thàt nghiép Phong càch song Chu ky nèn kinh tè Dàn tri, vàn hóa Phong tue, tap quàn Còng nshé (Technological) Phàt hién còng nghé mói Toc dò chuyén giao còng nghé Chi tiéu cùa Chinh phù cho R&D Thi truòng càc san phàm còng nghé Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinh doanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 52. 17
 • 28. Càc yéu té ve kinh té dóng vai trò quan trgng nhàt trong càc yéu tò trén ành huòng dénhoat dòng kinh doanh cùa doanh nghiep. Nò bao gòm càc yéu té nhu ty le tàng truangkinh té, ty già hòi doài, ty le lam phàt, chinh sàch lai suàt, chinh sàch kinh tè... Néu ty letàng truang cùa nèn kinh té cao, ty già hòi doài tàng, ty le lam phàt òn dinh, chinh sàchlai suàt phù hgp, chinh sàch kinh tè tao san chai bình dàng cho càc doanh nghiep thi dò làco hòi cho càc doanh nghiep. Ngugc lai, càc yéu tò này sé tao ra thàeh thùc cho càcdoanh nghiep hoat dòng trong nén kinh té dò.Càc yéu té vi chinh tri luàt phàp làm nèn tàng de hình thành càc yéu tò khàc cùa mòitruòng kinh doanh, co nghia là nèn tàng chinh tri nào, mòi truòng phàp ly nào thi eò mòitruòng kinh doanh dò.Càc yéu tò này bao gòm thè che duòng lòi chinh tri, he thòng luatphàp. Lén nin dà nói khòng eò bàt ky mot vàn de chinh tri nào ma lai khòng muu càu velgi ich kinh té va khòng co mot vàn de kinh té nào lai khòng phuc vu muc dich chinh tri.Do vay, néu thè che chinh tri là òn dinh, duòng lòi chinh tri là rò ràng ròng ma thi tao cohói cho càc doanh nghiep va ngugc lai.Càc yéu tó ve xà hói tàc dòng mot càch cham chap vào mòi truòng kinh doanh nhung laico tàc dòng manh thòng qua viéc tàc dòng dén càu thi truòng nhu u thay dòi phong tuetap quàn, thòi quen tiéu dùng.Càc yéu tó ve ky thuàt cóng nghé càng ngày càng dóng vai trò quan trgng, quyét dinh dénmòi truòng kinh doanh cùa doanh nghiep theo 2 huòng. Ky thuat còng nghé tàc dòng motcàch truc tiép va quyét dinh dén hai yéu tò co bàn tao nèn lgi thè canh tranh cùa càc sanphàm trén thi truòng, dò là chat lugng va già san phàm. Ky thuàt còng nghé mai cùng tàcdòng vào qua trình trang bi co sa vat chat ky thuàt phuc vu cho càc doanh nghiép thòngqua viéc chuyén giao còng nghé va qua trình thu thàp, xù ly luu trù, truyén dat thòng tinkinh té xà hòi.De phàn tich mòi truòng ngành thi su dung mò hình nàm lue lugng cùa Michael Porter.Mò hình này de càp dén 5 lue lugng eó thè mang dén co hòi hay de dga cho mot doanhnghiep trong mot ngành bao gòm (1) Nhà cung càp, (2) Dòi thù canh tranh hién tai, (3)Dòi thù canh tranh tiém nàng, (4) Khàch hàng, (5) Càc san phàm thay thè. Mòi mot trongnàm lue lugng này lai chiù ành huòng cùa nhiéu yéu tò khàc ma bàn thàn càc yéu tò dòcùng càn phài dugc nghién cùu de tao ra mot bue tranh day dù ve su canh tranh trong 18
 • 29. mot ngành. Su tàc dòng qua lai giùa 5 lue lugng này tao ra càc co hòi va de dga cho càcdoanh nghiep a trong ngành. Tu dò, giùp cho càc doanh nghiep xày dung chién lugccanh tranh. Mò hình này dugc thè hién ò hình 2.4 Hình 2.4 Mó hình nàm lue lugng Mòi de dpa eia nhàp V Sue manh cùa Càc dòi thù nguài cung Sue manh ùrng canh tranh cùa nguài Nhà trong ngành mua cung Nguò*! irng Su cgnh tranh giùa mua càc doanh nghiep dang tón tgi i i Mòi de doa thay the Càc san phàm thay thè Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinh doanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 56.Su cgnh tranh giùa càc doanh nghiep dang tón tgiKhi de càp dén su canh tranh giùa càc doanh nghiep dang tòn tai thi phài ké dén mùc dòcanh tranh cùa càc doanh nghiép trong ngành. Mot ngành eò mùc dò canh tranh cao thikhà nàng giàm già de canh tranh là nhiéu, dàn dén lgi nhuan giàm va eò nghia dò là dedga dòi vai doanh nghiep. Càc yéu tò quyét dinh mùc dò canh tranh cùa mot ngành baogòm mùc dò tàng truang cùa ngành, so càc doanh nghiep va qui mò tuang dòi cùa chùng,dò cao cùa hàng rào rùt khòi ngành, su khàc biét san phàm giùa càc doanh nghiep va chiphi chuyén cùa khàch hàng: 19
 • 30. Néu ngành dang tàng truòng nhanh thi moi doanh nghiép co thè tàng truang ma khòngcàn chièm thi phàn cùa càc dòi thù, nghìa là mùc dò canh tranh trong ngành sé it càngthàng han. Ngugc lai néu ngành dang phàt trién cham hay suy giàm thi su phàt trién cùadoanh nghiep này sé là su suy giàm cùa doanh nghiep khàc vi thè su canh tranh se tànglén.Néu ngành nhò gòm nhiéu doanh nghiep vùa va nhò hoat dòng riéng le hoàc dòc lap,khòng co doanh nghiep lành dao ngành, vi du sua, kem dành ràng thi mùc dò canh tranhcao, càc doanh nghiep canh tranh chù yéu bang già do dò thu dugc lgi nhuan thàp. Cocàu này se tao ra nguy co nhiéu hon là ca hòi cho càc doanh nghiep. Ngugc lai, motngành lón vói so lugng doanh nghiep it trong dò eó mot nhòm it doanh nghiep nàmquyén thòng ITnh dàu ngành thi dàn dén khà nàng canh tranh "eó trat tu" thòng qua coche giòng nhu chi dao già.Néu viéc rùt khòi ngành phài chiù chi phi cao thi càc doanh nghiep sé thàn trgng ò laingành va su canh tranh sé eó xu huóng càng thàng. Càc rào càn này bao gòm nghTa vuphàp ly dòi vói khàch hàng, nhàn vién, chù ng, ràng buòc vói nhà nuóc, già trj tài san thuhòi thàp.Néu san phàm cùa mot ngành là giòng nhau va khàch hàng de dàng chuyén tu doanhnghiep này sang doanh nghiep khàc ma khòng màt ehi phi thi khàch hàng sé rat nhay càmvói già va càu ve san phàm là rat co giàn. Trong tinh huòng dò, mùc dò canh tranh là cao.Ngugc lai, néu càc doanh nghiep san xuàt nhùng san phàm khàc biét dàng ké, khàchhàng phài chiù chi phi trong viéc chuyén tu doanh nghiep này sang doanh nghiep khàcthi càu it co dàn han va su canh tranh sé kém càng thàng han.Mói de doa cùa nhttng nguài già nhàp màiMòi de dga này dugc xàc dinh bang "dò cao cùa càc hàng rào già nhàp". Néu hàng rào giànhap cao thi sue manh de dga tu dòi thù tiém nàng giàm va co co hòi dòi vói càc doanhnghiep. Càc yéu tò quyét dinh hàng rào già nhàp bao gòm tinh kinh tè cùa qui mò, su khàcbiét cùa san phàm va long trung thành vói nhàn hàng, càc kènh phàn phòi, lgi thè chi phituyét dòi. 20
 • 31. Néu eò tinh kinh té cùa qui mò dàng ké thi mot doanh nghiép mói sé phài xàc dinh xemhoac san xuàt nhò de chiù bàt lgi ve già thành cao hay mao hiém san xuàt vói qui mò lón,vòn dàu tu khòng lo ma rùi ro chua luòng hét dugc.Néu càc doanh nghiep dang tòn tai dà gay dung dugc long trung thành cùa khàch hàngvói san phàm cùa minh thi nguòi già nhap sé phài dàu tu rat nhiéu va phài mao hiém vàoviéc quàng cào, xùe tièn bàn hàng de vugt qua long trung thành dò. Néu su già nhàp thàtbai thi doanh nghiep sé màt càc khoàn dàu tu dò.Néu co lgi thè chi phi tuyét dòi thi càc doanh nghiep trong ngành luòn co khà nàng giàmgià cùa minh dén mùc ma nhùng nguòi mói già nhap khòng thè tòn tai dugc. Mot so nguòngòc cùa lgi thè chi phi tuyét dòi là dgc quyén ve còng nghé, ành huóng rùt kinh nghiém,bang phàt minh sàng che hoac bi quyét còng nghé, do chi phi dàu vào thàp, do nhùng kTnàng trong quàn ly.Sue mgnh cùa khàch hàngTrong mòi tuang quan giùa doanh nghiep va khàch hàng, néu khàch hàng "yéu" thidoanh nghiep co co hòi tàng già nhàm tàng lgi nhuan. Vi du hàng Xerox nàm dòc quyéntrong suòt 25 nàm ve ky nghé che tao mày photoeopy cho nén khàch hàng phu thuòc vàoXerox. Ngugc lai, khàch hàng sé "manh" han doanh nghiep. Cu thè, néu khàch hàng muavói so lugng lón, néu khàch hàng eò nhiéu khà nàng chgn lira, khi khàch hàng là khàchhàng thuòng xuyén, khi khàch hàng eò thè tu cung ùng vat tu cho minh vói phi tòn thàphon là phài mua ngoài... thi khàch hàng sé co sue manh.Sue mgnh cùa nhà cung ùngNhà cung ùng eó khà nàng dòi tàng già hoàc giàm chat lugng san phàm cung càp tue là"manh" han so vói doanh nghiep. Cu thè, nhà cung càp sé manh han trong nhùng truònghgp sau: khi nhà cung càp "khòng eó" nhiéu san phàm thay thè trén thj truòng hàng còngnghiep buòc doanh nghiep phài lira chgn hg; khi ngành kinh doanh cùa doanh nghiepkhòng quan trgng dòi vói nhà cung càp; khi nhà cung càp co uu thè ve chuyén biét hóasan phàm cung càp khièn doanh nghiép khó lira chgn mot nhà cung càp khàc thay thè;khi nhà cung càp eó thè tham già vào ngành kinh doanh cùa doanh nghiep de canh tranhtruc tiép vào doanh nghiep. 21
 • 32. Mói de doa tu san phàm thay thèTheo Michael Porter, san phàm thay thè là san phàm cùa càc dòi thù canh tranh trong càcngành kinh doanh khàc co cùng chùc nàng dàp ùng nhu càu tiéu dùng giòng nhau cùakhàch hàng. Vi du doanh nghiep trong ngàrih cà phè giàn tiép canh tranh vói càc doanhnghiep che bién tra va càc loai nuóc giài khàt. Néu san phàm thay thè dugc san xuàt trénday chuyén còng nghé mói vói già thàp hon va chat lugng tòt han thi thuc su là mot mòide dga dòi vói doanh nghiep. Tuy nhién, néu khàch hàng it nò lue tìm kièm eàe san phàmthay thè va khòng thich chuyén nguòi cung ùng thi mòi de dga thay thè sé giàm.Sau khi phàn tich eàe ca hòi va de dga này sinh tu mòi truòng ben ngoài, eàe chién lugc giàthuòng su dung Ma tran dành già càc yéu tò ben ngoài (ma tran EFE) de tóm tàt va dành giàve tàc dòng cùa eàe yéu tò dò dén doanh nghiep. Qua trình phàt trién mot ma tran EFE gòm 5buóc:1) Lap danh muc càc yéu tò eò vai trò quyét dinh dòi vói su thành còng cùa doanhnghiep.2) Xàc dinh tàm quan trgng tu 0,0 (khòng quan trgng) dén 1,0 (rat quan trgng) cho moi yéutò. Tòng càc mùc phàn loai này bang 1,0.3) Phàn loai tu 1 dén 4 cho mòi yéu tò de thày càch thùc ma càc chién lugc hién tai cùadoanh nghiep phàn ùng vói yéu tò dò nhu thè nào, trong dò 4 là phàn ùng tòt, 3 là phànùng trén trung bình, 2 là phàn ùng trung bình va 1 là it phàn ùng.4) Nhàn tàm quan trgng cùa mòi yéu tò vói phàn loai cùa nò de xàc dinh so diém ve tàm quantrgng5) Còng dòn so diém quan trgng cùa càc yéu tò de xàc dinh tòng so diém quan trgng cùamòi doanh nghiep 22
 • 33. Bang 2.1. Ma tran dành già càc yéu tó ben ngoài (Ma tran EFE) r * Càc nhàn to chù yéu ben ngoài Muc dò Phàn loai So diém quan trong quan trong Tòng còng: 1.0Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 66-68Tòng so diém quan trgng cao nhàt ma mot Doanh nghiep co thè eó là 4, 0 va thàp nhàt là1, 0. Tòng sé diém quan trgng trung bình là 2, 5. Tòng so diém quan trgng là 4 cho thàyDoanh nghiep dang phàn ùng rat tòt vói càc ca hòi va mòi de dga hién tai trong mòitruòng. Nói càch khàc, càc chién lugc cùa Doanh nghiép tan dung eó hièu qua càc co hòihién co va tòi thiéu hòa mòi de dga càc ành huóng tiéu cuc co thè eò cùa càc mòi de dgaben ngoài. Tong so diém là 1 cho thày ràng nhùng chién lugc ma Doanh nghiep de rakhòng tàn dung dugc càc co hòi hoàc trành dugc càc co hòi tu ben ngoài.2.2.2.3. Phàn tich mói truang nói bó doanh nghiép.Phàn tich mòi truòng noi bò doanh nghiep nhàm phàt hién nhiing diém manh, diém yéucùa doanh nghiep de xày dung he thòng muc tiéu va eàe chién lugc thich hgp nhàm tandung tói da càc diém manh va co thè bién chùng thành khà nàng dàc biét, màt khàc hanche dugc nhùng diém yéu. Chùng ta phàn tich MTKD noi bò doanh nghiep theo ky thuatphàn tich "Chuòi già tri" do Michael Porter de xuóng ó Hình 2.5 23
 • 34. Hình 2.5 Chuói ^ià tri Càc hoat Ouàn tri nhàn lue Ouàn tri tài chinh 2 " ^ dòng Nffhién cmi va nhàt trién ho tra Ca sa ia tane cùa doanh nehién / Khào Nguyèn Thi còng Nghiém Hau / sàt, vat lieu xày làp thu, thanh bàn X thiét kè rfàii vno tnan hàn giao/ Càc hoat dòng chinh Nguón: Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995, Quàn tri chién luac". Washington. Trans 134.Già tri mot doanh nghiép tao ra dugc do bang khòi lugng ma nguòi mua san sàng tra chosan phàm hay dich vu. De dat mot lgi thè canh tranh, càc bò phàn chùc nàng cùa doanhnghiep phài tao ra mot già tri vói vói chi phi thàp han so vói càc dòi thù canh tranh. Càchkhàc là càc bg phàn chùc nàng phài làm cho san phàm cùa minh khàc biét so vói sanphàm cùa càc dòi thù canh tranh de eó khà nàng dat già bàn cao hon càc dòi thù.Chuòi già tri dugc chia thành càc hoat dòng chinh (càc hoat dòng chùc nàng) va càc hoatdòng ho trg.Nhùng hoat dòng chinh tao ra san phàm, tiép thi va phàn phòi tói nguòi mua.Hoat dòng chinh dugc chia thành 2 bg phàn chùc nàng. Bg phàn tao ra san phàm dugcggi là bò phàn che tao. Bò phàn thuc hién càc còng vice tiép thi, phàn phòi va dich vu saubàn hàng là bò phàn Marketing.Càc hoat dòng ho tra là nhiing hoat dòng giùp cho càc hoat dòng chinh nhu hoat dòngnghién cùu va phàt trién (R& D), hoat dòng quàn ly nguòn nhàn lue, hoat dòng quàn lytài chinh, co sa ha tàng cùa doanh nghiep. Nghién cùu va phàt trién thuc hién viéc phàttrién san phàm mói, thay dòi còng nghé, thay dòi qui trình san xuàt. Quàn ly nguòn nhànlue dàm bào doanh nghiep su dung hgp ly dùng nguòi dùng viéc, dùng vi tri de thuc hiéneàe hgat dòng tao ra già tri. Quàn ly tài chinh giùp dàm bào khà nàng dàp ùng càc yéu 24
 • 35. càu cùa hoat dòng chinh. Co so ha tàng bao gòm co càu tò chùc, càc he thòng kièm soàtva vàn hóa doanh nghiep cùng eó mot ành huóng nhàt dinh dén càc hoat dòng chinh.Càc nhà xày dung chién lugc thuòng su dung Ma tran dành già càc yéu tò ben trong (matran IFE) de tóm tàt nhirng phàn tich, dành già càc mat manh, mat yéu cùa càc yéu tò ehiphòi hoat dòng ben trong cùa doanh nghiep. Tién trình phàt trién mot ma tran IFE cùngtuang tu nhu ma tran EFE chi khàc ò buóc 3: ta cho diém phàn loai là 1 néu dò là diém yéulón nhàt, 2 néu dò là diém yéu nhò nhàt, 3 néu dò là diém manh nhò nhàt va 4 néu dò làdiém manh lón nhàt. Bang 2.2. Ma tran dành già càc yéu tó ben trong (Ma tran IFE) Càc nhàn tò chù yéu ben trong Mùc dò Phàn loai So diém quan trong quan trong Tóng còng: LONguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 92-95.Khòng ké ma tran IFE co bao nhiéu yéu tò, so diém quan trgng tòng còng co thè dugcphàn loai thàp nhàt là 1, 0 cho dén cao nhàt là 4, 0 va so diém trung bình là 2, 5. So diémquan trgng tòng còng thàp han 2, 5 cho thày Doanh nghiép yéu ve noi bò va so diém caohon 2, 5 cho thày Doanh nghiep manh ve noi bò.2.2.2.4. Thiét làp càc muc tiéu dai hgn.Thuàt ngij "muc tiéu" dugc dùng de ehi càc dich hoac càc két qua cu thè ma doanhnghiep phàn dàu dat tói. Càn cu xày dung muc tiéu là chùc nàng, nhiém vu cùa doanhnghiép, càc két qua phàn tich MTKD noi bò. Muc tiéu dai han là càc két qua mong muòndugc de ra cho mot khoàng thòi gian tuang dòi dai. 25
 • 36. Càc muc tiéu càn co tinh cu thè, tinh linh hoat, tinh dinh lugng, tinh khà thi, tinh nhàtquàn, tinh hgp ly. Tuy nhién càc tiéu thùc này bàn thàn cùng co nhùng màu thuàn vóinhau cho nén càn eó mot su dung hòa hgp ly ve càc yéu càu trén.De dat dugc thành còng trong dai han, mot tòng còng ty càn xày dung muc tiéu dai hantrong càc lình vuc sau:Thù nhàt là khà nàng sinh lòi cùa tòng còng ty. Muc tiéu lgi nhuan thuòng dugc thè hiénqua chi tiéu "lgi nhuan trén mot eò phàn (EPS)", hay "suàt thu hòi co phàn (ROE)".Thù hai là vi thè canh tranh. Càc tòng còng ty thuòng dàt muc tiéu ve vi thè canh tranhthù nhàt hay thù hai trén thi truòng va thuòng su dung tòng doanh thu hoac thi phàn dephàn ành vi thè canh tranh cùa hg.Thù ba là muc tiéu vói còng nhàn vién nhu thòng qua càc chuong trình ve an toàn laodòng, dai dién cùa còng nhàn trong ban quàn tri, càc chuong trình uu dai vói còng nhànvién khi mua co phiéu cùa tòng còng ty.Thù tu là khà nàng dàn dàu ve còng nghé. Tòng còng ty càn xàc dinh ro là nguòi dan dàuhay theo sau ve còng nghé trong ngành de xày dung va lira chgn eàe chién lugc phù hgp.Thù nàm là tràch nhiém truóc còng luàn. Tòng còng ty phài co tràch nhiém dòi vói khàchhàng va xà hòi.Ngoài ra, tòng còng ty con càn de càp dén muc tiéu ve phàt trién nhàn vién, phàt trién càcdon vi thành vién de eàe don vi thành vién va càn bò còng nhàn vién trong toàn tòngcòng ty doàn két tao ra mot sue manh tòng hgp.2.2.2.5. Phàn tich càc phuong àn chién lugc co thè thay thè.Còng cu thuòng hay su dung trong phàn này là ma tran SWOT (Ma tran diém manh,diém yéu, ea hòi, nguy co). Tièn trình phàt trién mot ma tran SWOT gòm 8 buóc.(1) Liét ké càc ca hòi ben ngoài doanh nghiep(2) Liét ké càc de dga ben ngoài doanh nghiep(3) Liét ké càc diém manh chù yéu ben trong doanh nghiep(4) Liét ké càc diém yéu chù yéu ben trong doanh nghiep 26
 • 37. (5) Két hgp nhùng diém manh ben trong vói co hòi ben ngoài de hình thành càc chiénlugc SO(6) Két hgp nhùng diém yéu ben trong vói co hòi ben ngoài de hình thành càc chién lugcWO(7) Két hgp nhùng diém manh ben trong vói nguy co ben ngoài de hình thành càc chiénlugc ST(8) Két hgp nhùng diém yéu ben trong vói nguy co ben ngoài de hình thành càc chién lugcWT Bang 2.3 Ma tran Diém mgnh, Diém yéu, Ca hói, Nguy ca. (Ma tran SWOT) T / Nhiing diém manh - S1.2. Nhùng diém yéu - Wl .2.Càc co hòi - 0 Càc két hgp chién lugc SO Càc két hgp chién lugc WO1.2.Càc nguy co - T Càc két hgp chién lugc ST Càc két hgp chién lugc WT1.2.Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 147-150.Trong thuc té, càn thiét va co thè két hgp càc két hgp chién lugc chung trén thành càcchién lugc tòng hgp de van dung.Trén day là eàe buóc co bàn de xày dung mot CLKD. Càc buóc này nàm trong mot quatrình quàn tri chién lugc vói ba giai doan là xày dung, thuc hién va kièm soàt chién lugc.Qua trình thuc hién chién lugc bao gòm càc buóc nhu thiét làp càc ké hoach ngàn han;soàt xét dièu chinh co càu tò chùc theo muc tiéu chién lugc; phàn phòi eàe nguòn lue;xày dung càc chinh sàch kinh doanh; quàn tri càc thay dòi trong thuc hién chién lugc.Con kiém soàt chién lugc là kiém tra xem viéc thuc hién chién lugc dà chgn lira nhu thènào, va dua ra nhùng diéu chinh càn thiét de tàng khà nàng thành còng cùa chién lugc dò. 27
 • 38. Thiét làp eàe ké hoach ngàn han de càp dén eàe mue tiéu va giài phàp cu thè trong phànphòi càc nguòn lue, dàm bào chù dòng dir trù tòi uu va su dung co hieu qua càc nguòn lue trong suòt thòi ky chién lugc. Càc ké hoach này là còng cu chinh de kiém soàt quatrình thuc hién chién lugc ò tùng giai doan ngàn.Càc muc tiéu chién lugc qui dinh co càu tò chùc bò mày quàn tri doanh nghiep cùng nhucàc chinh sàch sé dugc thiét lap. Mòi quan he giùa chién lugc va co càu tò chùc biéu hiénó co càu phài phù hgp vói chién lugc va co càu ành huóng dén chién lugc. Khi xày dunghoac diéu chinh co càu tò chùc càn chù trgng dén càc biéu hién ca càu kém hieu qua nhu:co càu tò chùc vói qua nhiéu càp quàn ly, tò chùc qua nhiéu cugc hgp, eó nhiéu muc tiéuquàn tri khòng dat dugc...Co hai huóng thay dòi ca càu tò chùc là phàt trién co càu tòchùc va giù kièu co càu cu, chi thay dòi tò chùc cho phù hgp vói chién lugc.Phàn phòi càc nguòn lue là qua trình lap di lap lai viéc càn dòi càc nguòn lue. Day làhoat dòng trung tàm, tao diéu kién de thuc hién chién lugc de ra. Phàn phòi nguòn luehgp ly là co so de thuc hién càc muc tiéu chién lugc mot càch co hieu qua nhàt. Càcnguòn lue càn chù y là nguòn nhàn lue, tài chinh, ki thuat còng nghé va vat chat.Càc chinh sàch kinh doanh càn dugc xày dung là chinh sàch san phàm, chinh sàchMarketing, chinh sàch nghién cùu va phàt trién, chinh sàch nhàn su, chinh sàch tài chinh.Càc chinh sàch này dugc thiét lap nhàm xàc dinh càc giói han, pham vi va co che bàtbuòc cho eàe hoat dòng, huóng dàn phàn còng tràch nhiém giùa càc bò phàn va eà nhàntrong qua trình thuc hién va kiém ta tình hình thuc hién chién lugc theo eàe muc tiéu nhàtdinh.Quàn tri càc thay dòi trong thuc hién chién lugc là mot còng viéc tàt yéu trong qua trìnhthuc hién chién lugc. Co ba chién lugc thuòng dugc àp dung là chién lugc thay dòi bàtbuòc; chién lugc thay dòi eó tinh giào due; chién lugc thay dòi hgp ly hay vi quyén lgicùa chinh minh.Càc buóc trong qua trình quàn tri CLKD vàn eó nhùng mòi quan he vói nhau va dòi khiba giai doan này dan xen làn nhau khó ma tàch bach rò ràng càc buóc cho tùng giai doan.Chinh vi vay khi xày dung chién lugc, ó mot mùc dò nào dò càn de cap dén càc buóctrong giai doan thuc hién va kiém soàt CLKD. 28
 • 39. Tu viéc nghién cùu càc ly luàn chung ve CLKD, lgi thè canh tranh va càc buóc xày dungCLKD cùa càc tòng còng ty ó Viét nam trong boi cành hòi nhap hién nay, dàt ra vàn decàp thiét Tòng còng ty càn xày dung mot CLKD giùp nàng cao nàng lue canh tranh cùatòng còng ty de tòng còng ty phàt trién ngày càng lón manh trong tuang lai. Còng viécnày sé dugc de cap dén ò Chuang III. 29
 • 40. TÓM T A T CHlTONG 3Chuang 3 sé gioì thiéu tòng quan ve Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi, àpdung eàe mò hình phàn tich dà néu ó Chuang II de phàn tich dành già cu thè thuc trangcùa Tòng Còng ty, néu ra tàm nhìn va su mang cùa Tòng Còng ty, dành già nàng lue còtlòi, xày dung càc chién lugc phàt trién kinh doanh cùa Tòng Còng ty va dua ra phuangàn phàn tich lira chgn chién lugc. 30
 • 41. CHirONG 3 XAY DlTNG C H I É N LlTOfC KINH DOANH (LÌNH ySC BÀT DÒNG SAN VA KHU DÒ THI) CÙA UDIC GIAI DOAN 2006-2015J./. Tóng quan vi Tòng Còng ty Bau tu phàt trién ha tàng dò thi - UDICTòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC là doanh nghiep Nhà nuóc thuòcUBND Thành phò Ha NoiTru sa chinh: So 27 Huynh Thùc Khàng, P. Làng Ha, Q. Dòng Da, Ha NóiDién thoai: 04. 7732635 Fax: 04. 7731544 Website: www.udic.com.vnGiày chùng nhan DKKD sé: 0106000369 do Sa Ké hoach dàu tu TP Ha Noi càp ngày 06thànglO nàm 2004Ngành nghé kinh doanh:- Tham già vói càc co quan chùc nàng de xày dung quy hoach, ké hoach phàt trién hatàng dò thi theo dinh huóng phàt trién chung cùa thành phò.- Xày dung dinh huóng chién lugc san xuàt kinh doanh, ké hoach san xuàt kinh doanhdai han, ngàn han va hàng nàm ve dàu tu, xày dung phàt trién két càu ha tàng dò thi, khudò thi mói, khu còng nghiep, khu che xuàt, san xuàt kinh doanh càc chùng loai vat lieuxày dimg.- Làp, quàn ly va tò chùc trién khai thire hién eàe dir àn dàu tu xày dung, giao thòng,còng nghiep, nòng nghiep, dàn dung, buu dién, thuy lgi, khu dò thi mói, khu còngnghiep, khu che xuàt; tu vàn dàu tu xày dimg cho càc chù dàu tu trong nuóc va nuócngoài.- Dàu tu, xày dung va làp dàt càc còng trình: dàn dung, giao thòng dò thi (càp thoàt nuóc,chièu sàng, còng vién cay xanh, he duòng ...) còng nghiep, dién (duòng day va tram biénàp dén 1 lOKV); Buu dién, thè due thè thao - vui chai giài tri; trang tri noi ngoai thàt còngtrình.- San xuàt kinh doanh vat liéu xày dung nung va khòng nung; càu kién vat liéu xày dungcàc loai, bé tòng thuang phàm (bè tòng tuoi); chuyén giao còng nghé, xày dung làp dàtmày móc thiét bi de san xuàt vat lieu xày dung.- Kinh doanh xuàt nhap khàu vat lieu xày dung, vat tu, mày móc thiét bi chuyén ngành xàydung.- Xuàt khàu lao dòng. 31
 • 42. - Kinh doanh nhà ó, khàch san, nhà hàng, vàn phòng làm viéc, ben bài, vàn tài du lich,kho hàng, dich vu quàng cào.- Dào tao bòi duòng càn bò quàn ly, còng nhàn ky thuat (co khi, dién, thg sua chùa, bàoduòng, né moc, van hành mày móc thiét bi...) ngành xày dung.- Lién doanh lién két vói càc tò chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóc de phàt trién san xuàt kinhdoanh.Dia bàn kinh doanh: Trén ph^m vi toàn quòc va a nuóc ngoài.Qua trình hình thành va phàt trién:Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC dugc thành làp theo Quyét dinh so 111/2004/QD-TTg ngày 23/6/2004 cùa Thù tuòng Chinh phù va Quyét dinh so 111/2004/QD-UB ngày 20/7/2004 cùa Uy ban nhàn dàn Thành pho Ha Noi, thi diém hoatdòng theo mò hình Còng ty Me - Còng ty con.Ca càu tò chirc san xuàt^ tò chuc quàn ly cùa Tòng Còng ty.Tòng Còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi hoat dòng theo mò hình Tòng Còng ty docàc Còng ty tu dàu tu va thành lap "Còng ty Me - Còng ty Con" là mò hình tò chùc sanxuàt kinh doanh dugc thuc hién bòi su lién két cùa nhiéu phàp nhàn doanh nghiep hoatdòng trong nhiéu lình vuc khàc nhau de tao thè manh chung trong viéc thuc hién nhiémvu nhà nuóc giao co hieu qua cao. Còng ty Me là lue lugng hat nhàn, lue lugng nòng còtde mot mat tu tò chùc dàu tu, phàt trién ngành xày dung Ha Noi, màt khàc eó tàc dunglòi kéo, thùc day càc doanh nghiep thành vién (Còng ty con) cùng hgp tàc de phàt trién,canh tranh lành manh vói eàe Tòng còng ty xày dung khàc cùa Trung uong va diaphuong trén dia bàn. Bò mày quàn ly cùa Còng ty Me là bò mày cùa Tòng Còng ty. TòngCòng ty dugc tò chùc va hoat dòng theo Luat Doanh nghiep Nhà nuóc va Diéu le Tòchùc va hoat dòng dugc ban hành kèm theo Quyét dinh so 39/2005/QD- UB ngày01/4/2005 cùa Uy ban Nhàn dàn Thành phò Ha noi.Bò mày quàn ly san xuàt cùa Tóng Còng ty:Hòi dong Quàn tri - Ban kièm soàtTòng Giàm dòc va càc Phó Tòng giàm dòc.Ké toàn truang.Bò mày giùp vice: Phòng Ké hoach Tòng Hgp 32
 • 43. phòng Dàu tu phàt trién. Phòng Tò chùc quàn tri hành chinh. Phòng Tài chinh ké toàn. Phòng Ky thuat cóng nghé. Trung tàm tu vàn dàu tu xày dung. Trung tàm thuang mai - XKLD. Ban quàn ly dir àn I va II. Càc xi nghiep thành vién hqch toàn phu thuòc: Xi nghiep xày dung so 1. Xi nghiep xày dung so 2. Xi nghiep xày dung so 4. Xi nghiep xày dung còng trình 1. Xi nghiep co giói còng trình. Xi nghiep san xuàt va kinh doanh VLXD.Càc dan vi thành vién hqch toàn dòc làp, Còng ty Xày dung so 1. Còng ty Xày dung dàn dung. Còng ty Xày dung còng nghiep. Còng ty Xày dung so 5. Còng ty XD làp mày dién nuóc Ha Noi. Còng ty Co phàn XD & PT CT ha tàng. Còng ty eò phàn Xày làp & KDTB Ha noi. Còng ty Co phàn Xày làp giao thòng còng chinh. Còng ty thi còng co giói. Còng ty dàu tu xày dung va SXVL Càu Duòng.C Còng ty Bé tòng C & XD Thinh Liét. Còng ty khoà Viét Tièp.C Còng ty Co phàn VLXD Dai La.C Còng ty Co phàn VL C & XD Phùc Thinh. Còng ty Co phàn Bé tòng C & XD VTnh Tuy. Còng ty SXCN va XL Ha Nòi.C Còng ty VLXD C & XNK Hong Ha. Còng ty Co phàn Tu vàn kién trùc dò thi Ha noi C ( UAC ). 33
 • 44. >. Còng ty Co phàn tu vàn dàu tu va xày dung C ( CDCC ).). Còng ty Co phàn tu vàn va dàu tu va xày dung CCIC Ha nòi.C Càc dffn vi lién doanh vói nir&c ngoài co vòn Nhà nu&c do Tòng Còng ty quàn ly: Còng ty TNHH phàt trién Khu dò thi Nam Thàng Long. Còng ty TNHH Thàp trung tàm Ha noi. Còng ty TNHH Xày dung Ha noi - Bàc Kinh. Còng ty TNHH phàt trién Khu Còng nghiep Noi Bài. Còng ty TNHH Ha noi - Ca li hùu han. Còng ty Co phàn tòn Austnam. Két qua hogt dòng san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty nàm 2006 Già tri san xuàt kinh doanh: 2.886, 88 ty dòng. Tòng doanh thu: 2.373,88 ty dòng. Lgi nhuan: 14,76 ty dòng Nòp ngàn sàch: 79,794 ty dòng. Thuc hién m2 nhà ó: 147.000 m2. Nàng lue trién khai càc du àn khu dò thi va bàt dòng san: Ngay tu khi mói thành lap, lành dao Tòng Còng ty dà xàc dinh dàu tu kinh doanh càc khu dò thi, kinh doanh bàt dòng san sé tra thành nghé mùi nhgn trong co càu ngành nghé cùa toàn Tòng Còng ty. Y thùc dugc su dùng dàn va tinh khà thi cùa dinh huóng chién lugc này, lành dao Tòng Còng ty dà tap trung chi dao day nhanh tièn dò thuc hién càc du àn dàu tu xày dung, dòng thòi khuyén khich càc còng ty thành vién tiép tue tìm kiém càc dir àn mói. So dir àn ma Tòng Còng ty dà va dang dugc giao làm chù dàu tu va trién khai thuc hién là 43 du àn vói dién tich chièm dàt han 1.200 ha, cu thè nhu sau: Ba dir àn khu dò thi mói dang trong giai doan thuc hién dàu tu vói tòng dién tich dàt 374, 65 ha là Trung Yèn, Yèn Hòa, Nam Thàng Long va 7 du àn khu dò thi mói dang trong giai doan chuàn bi dàu tu vói tòng dién tich 821, 17 ha gòm: du àn Dòng Nam Tran Duy Hung, Bàc Co Nhué - Chèm, Nam Hong, Hoàng Vàn Thu, NghTa Dò, Ha Dinh, Loc Ha. Mot so còng ty thành vién dang trién khai càc thù tue vói càc du àn chuyén dòi muc dich su dung dién tich mat bang san xuàt kinh doanh hién eó, nhàm nàng cao hieu qua su dung dàt, tao nguòn vòn cho dàu tu phàt trién, dòng thòi nghién cùu de xuàt càc dir àn 34
 • 45. dàu tu cài tao va xày mói càc khu tàp thè làp ghép cu nhu: Thành Còng, Trung Tu gópphàn tham già vào chuang trình cài tao chinh trang dò thi theo Nghi quyét HDND Thànhphò; nghién cùu phàt trién dò thi khu vuc phia Bàc song Hong va mot so tinh làn càn dechuàn bi ma ròng dia bàn san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty trong thòi gian tói.3.2. Phàn tich va lua chon chién luo*c cho Tong Còng ty3.2.1, Tàm nhìn - su mgng va dinh huangphàt trién cùa Tòng Còng ty3.2.1.1. Tàm nhìnXày dung Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC) tra thành Tòng Còng tyhàng dàu trong lình vuc dàu tu xày dung, trién khai xày dung càc khu dò thi, khu còngnghiep, kinh doanh bàt dòng san. Là doanh nghiep manh trong còng tàc thi còng xày làpcàc còng trình xày dung, càc còng trình ky thuàt ha tàng, xày dung dàn dung va còngnghiep, san xuàt va kinh doanh VLXD, tao ra càc san phàm eó chat lugng vugt tròinhàm thòa man nhu càu ngày càng cao cùa khàch hàng va thi truòng. Phàn dàu de UDICtrò thành thuang hieu phò bién va eó uy tin trén thi truòng dàu tu xày dung Thù dò va eànuóc.3.2.1.2. Su mangTong Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC hòi tu sue manh, kinh nghiém va uytin cùa eàe còng ty thành vién thuòc càc ngành dàu tu, xày dung, tu vàn dàu tu xày dung vasan xuàt còng nghiep phuc vu xày dung, tró thành Tòng Còng ty phàt trién òn dinh, benvùng, dù sue manh canh tranh trong nuóc va quòc tè, góp phàn quan trgng vào su nghiepcòng nghiep hóa, hién dai hóa dàt nuóc, vào qua trình xày dung va phàt trién cùa Thù dò.3.2.2. Phàn tich vimò - Mò hình PESTNhu dà néu ó trén, do thòi gian va diéu kién han che, tàc già ehi di sàu vào phàn tich mòitruòng ben ngoài nhàm xàc dinh ca hòi va thàeh thùc dòi vói ITnh vuc dàu tu xày dungkhu dò thi va kinh doanh bàt dòng san - mot ITnh vuc kinh doanh chù yéu dang dugcphàn dàu tró thành ngành mùi nhgn cùa Tòng Còng ty.3.2.2.1. Mói truànz chinh tri vhàp luàt:Sau su kién Viét Nam dàng cai va tò chùc thành còng Hòi nghi APEC 14 thàng 11 nàm2006, du luàn quòc té dành già rat cao ve an ninh chinh tri òn dinh cùa Viét Nam. Chinh 35
 • 46. phù tao mòi truòng phàp ly thòng thoàng, thuàn lgi de kinh té phàt trién. Càc chinh sàchNhà nuóc de ra nhàm phàt huy tòt eàe nguòn lue cùa xà hòi de phàt trién. Nhà nuóc chùtrgng thuc hién chién lugc quòc già ve phàt trién doanh nghiep, xày dung he thòng doanhnghiép Viét Nam nhiéu ve so lugng, manh ve kinh té, eó sue canh tranh cao, eó nhùngthuang hieu manh vói chù lue là càc tap doàn kinh té, càc Tòng Còng ty vói hình thùc da so hùu, dòng thòi thu hùt manh nguòn lue cùa càc nhà dàu tu nuóc ngoài. Thuc hiénquàn ly Nhà nuóc bang he thòng phàp luàt, trành su can thiép hành chinh vào hoat dòngcùa càc doanh nghiep va thi truòng.Ve quàn ly dàu tu - xày dung, Chinh phù dà co nhiéu dòi mai, tao quyén chù dòng nhiéuhan cho càc Bò, ngành, dia phuong va càc chù dàu tu. Càc chinh sàch quàn ly dàu tudugc cài tièn theo huóng tàng cuòng còng tàc giàm sàt, giàm can thiép truc tiép cùa Nhànuóc dòi vói càc hoat dòng dàu tu.Han che lón nhàt ành huòng dén tình hình dàu tu xày dung dàc biét là ITnh vuc khu dò thiva nhà ó là còng tàc quy hoach tòng thè con cham che, thiéu tinh khoa hgc, càc thòng tu,nghi dinh huóng dàn ban hành duói luat dugc dua ra con cham, mot so con ehòng ehéo,càc quy dinh cùa dia phuang ban hành huóng dàn già dén bù dàt dai giài phóng màt bangcon lac hau va luòn thay dòi.Mae dù con eó nhùng khó khan, nhung mòi truòng chinh tri hién nay tao rat nhiéu thuànlgi cho lình vuc dàu tu xày dung, mó ra mot thi truòng xày dung tiém nàng trong nhùngnàm sàp tói.Chinh phù dà co càc dao luat va càc vàn bàn duói luàt lién quan dén ITnh vuc dàu tu xàydung, kinh doanh nhà nhu:- Luàt Xày dung nàm 2003, càc Nghi dinh, Thòng tu huóng dan ban hành kèm theo nhu:Nghi dinh so 16/2005/ND-CP ngày 07/02/2005 cùa Chinh phù ve quàn ly du àn dàu tuxày dung còng trinh; Nghi dinh so 112/2006/ND-CP ngày 29/9/2006 cùa Chinh phù vesua dòi bò sung mot so dièu cùa Nghi dinh so 16,- Luàt Dat dai nàm 2003 va Nghi dinh sé 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 cùa Chinhphù ve huóng din thi hành Luàt Dàt dai; Nghi dinh so 17/2006/ND-CP ngày 27/01/2006cùa Chinh phù ve viéc bò sung, sua dòi mot so dièu cùa Nghi dinh so 181. 36
 • 47. - Luàt Nhà a ngày 29/11/2005 va Nghi dinh sé 02/2006/ND-CP ngày 05/01/2006 cùa Chinh phù ve vice ban hành Quy che khu dò thi mói; Nghi dinh sé 90/2006/ND-CP ngày 06/09/2006 cùa Chinh phù ve Quy dinh chi tiét huóng dan thi hành Luàt Nhà ó. - Luat Dàu thàu nàm 2005 va Nghi dinh so 111/2006/ND-CP ngày 29/09/2006 cùa Chinh phù huóng dan thi hành Luat Dau thàu va lira chgn nhà thàu xày dung theo Luat Xày dung. Chù truang cùa Nhà nuóc là day manh cài càch hành chinh, giàm càc thù tue phièn ha,minh bach hoà càc co che chinh sàch, khuyén khich càc nhà dàu tu xày dung. Tuy nhiéntrong qua trình trién khai thuc hién viéc dàu tu xày dung càc khu dò thi, thi càc nhà dàutu, càc doanh nghiep con gap rat nhiéu khó khan tró ngai do càc vàn bàn duói luat banhành cham, mot so ngành con thè hién su dòc quyén, hach sàch, rào càn gay càn tra ... dekéo dai thòi gian thuc hién va trién khai dir àn cùa doanh nghiep. Dac biét trong càc ITnhvuc nhu: Xin chi dinh là chù dàu tu càc du àn khu dò thi va nhà ó, xin thòa thuàn quyhoach, xin phép càp dàt, thòa thuàn dén bù dàt dai ...Ngoài ra, xu thè hòi nhap quòc tè ngày càng già tàng manh me, Viét Nam dang là diém dénhàp dàn cùa càc nhà dàu tu nuóc ngoài, càc tap doàn kinh tè lón dàu tu vào Viét Nam. Dàcbiét, trong ITnh vuc bàt dòng san va khu dò thi. Tai Ha Noi, càc tàp doàn lón dà nghién cùuthi truòng va trién khai dàu tu lón vào ITnh vuc này nhu: Tàp doàn Ciputra (Indonexia)Poseo (Hàn Quòc) Tungseng (Dai Loan) ... Khi hòi nhap kinh tè khu vuc va thè giói, eàedoanh nghiep Viét Nam sé phài chiù mot sue ép canh tranh vò cùng lón, hàng rào thuéquan va càc uu dai cùa Nhà nuóc sé khòng con buòc eàe doanh nghiep phài tuàn thù càcquy dinh theo thòng le quòc tè. Càc doanh nghiep phài dòi mói nàng cao trình dò quàn ly,dàu tu thiét bi, còng nghé nhàm tao ra càc san phàm chat lugng, da dang vói già thànhhgp ly. Day cùng là mot thàeh thùc dòi vói càc doanh nghiep nhà nuóc hién nay.Vói nhùng thòng tin trén, eó thè nhan thày co hòi vói chién lugc kinh doanh bàt dòng sanva khu dò thi nhu sau: mòi truòng chinh tri òn dinh, he thòng phàp luàt ve xày dung ngàycàng hòan thien, co che quàn ly dàu tu xày dung, diéu hành cùa Chinh phù va UBNDThành phò Ha Noi dói mói, quan he dòi ngoai phàt trién. Hòi nhap khu vuc va quoc tégiùp viéc ggi vòn dàu tu, còng nghé mói, lién doanh, lién két. 37
 • 48. 3.2.2.2. Mói truóns kinh té:Chién lugc phàt trién kinh té cùa nuóc ta là nàm 2005 dua nuóc ta ra khòi khu vuc càcnuóc kém phàt trién va dén nàm 2020 ve co bàn Viét Nam tra thành nuóc còng nghiép.Ké hoach phàt trìén kinh té - xà hòi 5 nàm (2006 - 2010) dat 7,5 - 8% (néu tình hìnhtrong nuóc va quòc té thuàn lgi thi co thè phàn dàu dat toc dò GDP trén 8%) GDP bìnhquàn dàu nguòi nàm 2010 khoàng 1050 - 1100 USD. Dòi vói vùng dòng bang songHong (Ha Noi va càc tinh làn càn) mùc tàng GDP dir kién 11 - 12% cho thòi ky 2006 -2010. Riéng Ha Noi phàn dau dat 12%.Ve ITnh vuc phàt trién càc khu dò thi mói va nhà ó. Ha Noi dir kién tiép tue xày dung vaphàt trién càc khu dò thi mói dòng bo, hién dai tàp trung thuc hién càc dir àn khu dò thi khuvuc phia Nam song Hong. Huy dòng vòn dàu tu trong va ngoài nuóc de xày dung mot sodir àn trgng diém ò khu dò thi Bàc Song Hong, phàt trién manh nhà va càn ho cho thué,quan tàm quy nhà a xà bòi, dàc biét nhà cho còng nhàn. Huóng thòi quen tiéu dùng cùanhàn dàn sang su dung càc càn ho chung cu cao tàng de tiét kièm quy dàt va giàm chi phisu dung. Tiép tue day manh cài tao càc khu chung cu xuòng càp, két hgp nàng càp ha tàngky thuàt, ha tàng xà hòi, quàn ly va dièu hành quy nhà, quy dàt, phàt trìén lành manh thitruòng bàt dòng san. Bào dàm dién tich nhà ó dò thi bình quàn khoàng 9 - lOm^/nguòi vàonàm 2010. Nàm 2005 Ha Noi dat 7,5mVnguòi. Nhu vay vói 3, 7 trieu dàn vào nàm 2010,Ha noi càn phài xày 9, 25 trieu m^ nhà ò. Dén nàm 2015 xày mói xàp xì 20 trìeu m^ nhà ó.Theo dinh huóng quy hoach dà dugc Thù tuòng Chinh phù phè duyét dén nàm 2020 Hanoi sé phài thu hòi 22.339 ha dàt de xày dung càc Khu dò thi a càc khu vuc: Nam SongHong, Bàc Song Hong va dén nàm 2020 ehi tiéu m^ nhà ó bình quàn dat 12m2/nguòi, daihan dat 18 - 20 m2 / nguòi, phàt trién Ha Noi vói khòng gian mó theo huóng Bàc va TàyBàc, Tày va Tày Nam, gàn két vói chuoi dò thi tiép giàp nhu Mièu Mòn - Xuàn Mai - HoàLac - San Tày, VTnh yèn, Bàc Ninh, Ha Dòng, Phù Ly...tao thành chùm dò thi hat nhàn.Day là nhùng ca so rat quan trgng cho chién lugc phàt trién cùa ngành dàu tu xày dung,trong dò eó Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC.Vè thu nhap bình quàn dàu nguòi sau Thành phò Ho Chi Minh, Thành phò Ha Noi eóbình quàn thu nhàp vào loai cao, nàm 2005 dat 2000 USD, dir kién dén nàm 2010 là 2500- 2600 USD, dén nàm 2020 là 6000 USD gap 3 nàm 2005, trong dò dành 30% tòng thunhàp dàu tu cho nhu càu nhà ó. Day là so vòn rat lón khi ma dén nàm 2020 Ha noi eó 38
 • 49. trén 5 trieu dàn. Màt khàc ó Ha Noi nhiéu nguòi eó thu nhàp rat cao, yéu càu vè nhà ó ratda dang trong dò yéu càu ve thiét ké kién trùc, thàm my dugc dat lén hàng dàu.Lai suàt ó Viét Nam nói chung va Ha Noi, càc tinh làn càn nói riéng trong thòi gian gànday (tu nàm 2004 dén nay) lién tue tàng, bình quàn tàng gàn 10%/nàm. Nguyèn nhàn dotình hình lam phàt cùa Viét Nam tàng cao nhàt là tu khi Chinh tri thè giói eó nhiéu biéndòng, già vat tu dàu vào lién tue tàng cao, chi so già dò la My khòng tàng va tuang dòi òndinh. Theo dir bào giai doan 2006 - 2010 va dén 2020, mòi truòng quòc té dà va dang conguy co bàt òn, eàe bién co khó luòng sé tàc dòng truc tiép vào nuóc ta va sé tàc dòngtruc tiép va sàu sàc tói Ha noi - vói tu càch là thù dò cùa eà nuóc.Vè chu ky kinh tè: Thi truòng bàt dòng san Viét Nam sau mot thòi ky dai "dóng bang"(eàe giao dich khòng dugc thuc hién), ké tu nàm 2006 dà dàn dàn tan bang", va tu dàunàm 2007 bàt dàu "sòt" lén theo dùng nhu chu ky dà dugc du bào. Day dugc coi là motco hòi vàng cho càc doanh nghiép kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi. Nàm bàt dugcquy luat này nén trong thòi ky àm dam cùa thi truòng bàt dòng san Tòng Còng ty UDICdà tich cuc chuàn bi du àn nhu: Khu nhà chung cu cao càp Trung Yèn 1, Trung Yèn 2,E4 Yèn Hòa, càc biét thu va chung cu cao càp tai khu dò thi mói Nam Thàng Long ... dekhi thi truòng bàt dóng san àm lén Tòng Còng ty dà eó sin hàng cung càp cho thi truòng.3.2.2.3. Phàn tich mói truang vàn hóa - xà hói: Vàn hóa - Phong tue tàp quàn:Nèn kinh té cùa dàt nuóc ngày càng phàt trién, Viét Nam già nhàp tò chùc Thuang maithè giói WTO, xà hòi ngày càng phàt trién vàn minh hién dai, trình dò dàn tri ngày càngcao, nhu càu vè nhà ò nhàt là nhùng càn ho cao càp dòi hòi ngày mot lón, dàc biét xu thècùa thi truòng bàt dàu huóng tói là dugc ó trong càc càn ho chung cu cao tàng cao càpvói dich vu hoàn chinh ngày càng tàng ó lóp tré co thu nhàp trung luu. Xà hói:Dàn so Viét Nam nàm 2005 là 83, 8 trìeu nguòi, vói toc dò phàt trìén dàn so hién nay dénnàm 2010 sé là 88, 4 trìeu nguòi. Dàn so dò thi nuóc ta hién nay khoàng 15 trieu nguòi±iém 20% dàn so cà nuóc, day là ty le dò thi hóa thàp nhàt so vói càc nuóc trong khu 39
 • 50. vuc va trén thè gioì. Trong nhùng nàm tói nén kinh té phàt trién theo huóng còng nghiéphóa, hién dai hóa, so dàn tai càc dò thi dàc biét là ó Thù dò Ha Noi sé tàng cao cà vè ty letu nhién va ca hgc. Dir kién nàm 2010 dàn so Ha Nói sé khoàng 3, 7 trieu dàn. Day làmot thòng so rat quan trgng dòi vói càc doanh nghiep thuòc ngành kinh doanh bàt dòngsan va khu dò thi.3.2.2.4. Mói truòng cóng nghé - khoa hoc ky thuàt:Su phàt trìén khòng ngìmg cùa khoa hgc ky thuàt trén thè giói cùng vói su ma cùa cho càctap doàn xày dung lón vào Viét Nam dà tao nén mot cugc càch mang khoa hgc ky thuattrong ngành xày dung, dac biét là xày dung nhà ó. Hàng loat nhirng còng nghé thiét bi hiéndai dà dugc àp dung vào nhùng còng trình xày dung dàn dung tai Viét Nam nhu: còng nghéege khoan nhòi, cge va tuòng baret, còng nghé nhà cao tàng thi còng lòi coppa trugt, san vadàm thép du ùng lue kéo truóc, kéo sau ... còng nghé thi còng hién dai dà giùp cho càc chùdàu tu eó dugc càc còng trình cao 3 0 - 3 5 tàng vói già thành hgp ly, tién do thi còng nhanh,chat lugng dàm bào.Trong dièu kién càc doanh nghiep xày dung Viét Nam eó lugng vòn nhò, viéc tinh toàndàu tu thiét bi thè nào de vùa dàm bào ké hoach san xuàt kinh doanh, dòng thòi khai thàcmot càch eó hieu qua nhàt càc day chuyén thiét bi dà dàu tu là mot bài toàn dat ra cho càcdoanh nghiep. Dòng thòi dòi hòi càc doanh nghiép phài eó su quan tàm thòa dàng dénviéc khòng ngùng cài tién dòi mói còng nghé, ky thuàt de tàng chat lugng, ha già thànhcàc còng trình.3.2,3. Phàn tich mòi trir&ng vi mò (ngành) mò hình 5 lue hrang cùa Michael Porter.He thòng dò thj cà nuóc qua càc giai doan lich su dugc gàn lién vói càc dièu kién tunhién, chinh tri, kinh té va xà hòi hgp thành mot càu trùc khòng gian tuyèn, diém, tu Bàcvào Nam, tu Tày sang Dòng dgc theo luu vuc eàe song lón nhu: Song Hong, song ThàiBình, song Dòng Nai, song Cùu Long ... nguón gòc tao nèn nhùng dòng bang ròng lóndàt dai phi nhiéu màu mò, nguòn nuóc dèi dào là dòng lue quan trgng phàt trién kinh téva dò thi nuóc ta.Hién nay eà nuóc co trén 600 dò thi trong dò eó 3 thành phò truc thuòc Trung uong, 83thành phò thi xà va trén 500 thi tran. Vè phàt trién dò thi: trong nhùng nàm qua, dac biétlà sau Dai hòi Dàng toàn quoc làn thù VII do tàc dòng cùa su phàt trién cùa nèn kinh té 40
 • 51. thi truòng va càc chinh sàch mò cùa, chinh sàch mói vè nhà dàt va su quan tàm cùa Nhànuóc dòi vói còng tàc quy hoach dàu tu, cài tao va xày dung ca so ha tàng ... càc dò thi ónuóc ta dà phàt trién nhanh cà vè so lugng va chat lugng, tao nén khòi lugng xày dungbang cà mày chuc nàm truóc day, dàp ùng phàn nào su phàt trìén kinh té xà hòi cùa eànuóc, dòng thòi tra thành nhùng nhàn tò tich cuc cùa qua trình này.Vói Thù dò Ha Noi, theo Nghi quyét so 15 cùa Bò Chinh tri vè Thù dò. Ha Noi sé phàttrién manh cà vè dién tich dia ly va dàn sé. Do vay nhu càu vè phàt trìén càc khu dò thimói va eàe khu nhà ò ngày càng dòi hòi va tra nèn bue xùc vói khoàng 9, 25 trieu m2nhà ó vào nàm 2010 va dén nàm 2015 xày mói khoàng 20 trieu m2 nhà ó trong dò eó xàpxi 7, 5 trieu m2 nhà ó là càn ho cao càp. Day chinh là ca hòi cùa càc doanh nghiep eónàng lue kinh doanh ITnh vuc bàt dòng san va khu dò thi. Bang 3.1 - Tóm tàt du bào nhu càu ve nhà a khu vuc Ha Nói dén nàm 2010 Chi tiéu 2005 2010Dàn so 3, 15 trieu nguòi 3, 7 trieu dànDien tich bình quàn / nguòi 7,5 m2/ nguòi 9 - 1 0 m2/ nguòiDién tich càn xày thém 6, 21 trieu m2 9, 25 trieu m2Dien tich càn ho cao càp 2, 32 trieu m2 3, 45 trieu m2Nguón: Bào cào hàng nàm cùa UDIC.fChi phàn tich mòi truòng vi mò cùa doanh nghiép theo mò hình 5 lue lugng cùa MichaelPorter, chùng tòi tàp trung vào càc ITnh vuc sau:3.2.3.1. Su canh tranh giita càc doanh nghiép trons ngành dans tón tai:Vìèc kinh doanh dàu tu - xày dung ITnh vuc bàt dòng san va khu dò thi là ngành kinhloanh néu tinh toàn va quàn ly tòt sé dem lai hieu qua rat cao. Nhung day cùng là ITnh^irc rat nhiéu khó khan, nhièu rào càn va nhay càm. Nò dòi hòi doanh nghiep phài eó mòiluan he vói lành dao ca quan Thành phò, càc so ngành chùc nàng cùa dia phuang mot:àch mat thiét, doanh nghiep phài co kinh nghiém trién khai càc dir àn, kinh nghiémrong còng tàc dèn bù giài phóng mat bang va dac biét phài eó mot nguòn vòn lón. 41
 • 52. Thuòng càc doanh nghiép vùa va nhò chi trìén khai thuc hién dugc càc dir àn vè nhà ó doxin chuyén dèi muc dich su dung dàt tu chinh phàn dien tich càc tru so vàn phòng, khohàng ... thành càc dir àn nhà ó ma thòi.Trén dia bàn Ha Nói hién nay eó càc doanh nghiep lón dang tham già vào ITnh vuc kinhdoanh bàt dòng san va khu dò thi là: 1- Tèng Còng ty VINACONEX vói khu dò thi Trung Hòa - Nhàn Chinh.2- Còng ty CP Dàu tu phàt trién dò thi va khu còng nghiep Song Dà (Thuge Tèng Còngty Song Dà) vói dir àn khu nhà ó My Dinh.3- Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà va dò thi (HUD) vói càc dir àn: Khu dò thi DinhCòng, khu dò thi Linh Dàm, khu dò thi Phàp Vàn.4- Tèng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà Ha Noi (HANDICO) vói càc dir àn; Khu dò thiNam Trung Yèn, khu dò thi Me Tri va khu dò thi Viét Hung - Sài Dèng.Ngoài ra con eó mot so doanh nghiep mói tham già vào thi truòng bàt dòng san tai HaNoi nhung ó nhiing du àn vói quy mò khòng lón nhu: Tòng Còng ty Thùy tinh va gòmxày dung Vigracera, Tòng Còng ty Contrexim ... va mot so còng ty lién doanh vói nuócngoài nhu: Vincom, The Manor ...Nhu dà néu a trén, viéc trién khai mot dir àn khu dò thi là rat phùc tap, khó khan, nèn hauhét càc doanh nghiep de làm viéc vói co quan thành phò va thòa thuàn càp dàt sau khinghién cùu tién khà thi, it co su tranh chàp càc du àn. Dàc biét de han che nhùng doanhnghiep co khà nàng tài chinh kém, khòng co kinh nghiém thuc hién va quàn ly dir àn,ngày 05/01/2006 Chinh phù dà ban hành Nghi dinh sé 02/2006/ND-CP vè viéc ban hànhQuy che khu dò thi mói; tai Dièu 4 dà néu ro "dir àn khu dò thi mói eó quy mò chièm dàttu 50 ha tró lén. Truòng hgp dién tich dàt de dành cho dir àn nàm trong quy hoach dàt dòthj nhung bi han che bòi eàe dir àn khàc hoàc bòi khu dò thi dang tòn tai thi cho phép làpdir àn khu dò thi mói co quy mò duói 50 ha nhung khòng dugc nhò han 20 ha". Dièu 11cùa Nghi dinh 02: Chù dàu tu dir àn khu dò thi mói: Chù dàu tu du àn khu dò thi móiphài dàm bào eó dù càc dièu kién sau:- Là doanh nghiep co dàng ky kinh doanh vè dàu tu kinh doanh bàt dòng san- Co vón dàu tu thuòc so hùu cùa chù dàu tu tham già vào du àn khòng nhò han 20%tòng mùc dàu tu dir àn. 42
 • 53. Nhu dà phàn tich ó trén, càc thù tue, càc dièu kién càn de càc doanh nghiép eó thè thamgià vào ITnh vuc kinh doanh khu dò thi mói va bàt dòng san là rat nhièu dièu kién trongdò eó nhùng dòi hòi vè kinh nghiém, nàng lue tài chinh ... là nhùng dièu kién tién quyét.Nhung do tinh hieu qua cao, lgi nhuan tu ITnh vuc này dem lai cho eàe doanh nghiepcùng lón nèn hién nay nhièu doanh nghiep tap trung chién lugc kinh doanh vào ITnh vucnày, tiéu biéu là càc doanh nghiep lón nhu: Tòng Còng ty Xuàt nhap khàu va xày dungViét Nam - VINACONEX, Tòng Còng ty Song Dà, Tèng Còng ty Dàu tu phàt trìén nhàva dò thi - HUD ... Day là nhùng Tòng Còng ty co nàng lue ve tài chinh, thiét bi còngnghé va co khà nàng canh tranh cao vói Tòng Còng ty UDIC.Xem xét vè quy mò va tinh canh tranh, chùng tòi lira chgn 3 Tòng Còng ty khàc de cànnhàc, so sành mot so chi tiéu chinh vói Tòng Còng ty UDIC. Bang 3.2 - So liéu ve càc Tóng Cóng ty (nàm 2005) Dan vi: ty VNDChi tiéu UDIC Song Dà VINACONEX HANDICOl.SXKD:Doanh thu 2.027 6.815 4.773 3.920Lgi nhuàn 50 422 222,5 452. Tài sanTóng tài san 10.604,5 8.551 4.818Già tri TSCD 5.502,3 2.029 459Nguon: Dành già cùa Phòng dàu tu cùa UDICCàn eù vào thuang hieu, hình ành canh tranh va mot so chi tiéu khàc cùa 3 Tòng Còng tyvè linh vuc kinh doanh khu dò thi mói va bàt dòng san trén thi truòng, sau khi tham khàoy kién cùa càc chuyén già, chùng tòi dành già càc doanh nghiép nhu sau: 43
 • 54. Bang 3.3- Dành già doanh nghiépYéu tó so sành UDIC Song Dà VINACONEX HANDICOQuan he chinh quyén 3 1 2 1Tiép thi 1 1 3 1Thi phàn 2 1 2 1Cgnh tranh già 1 2 1 2Chat lugng 2 1 2 1Tài chinh 1 1 2 1Thòa man khàch 1 2 1 1hàngTòng so diém 11 9 13 8Xép thu hình ành (2) (3) (!) Wcanh tranhNguón: Dành già cùa Phòng dàu tu cùa UDICDành già qua càc chi tiéu so sành va tòng quàt lai là: hình ành canh tranh thuang hieu TòngCòng ty Xuàt nhàp khàu va xày dung Viét Nam - VINACONEX là doanh nghiep dang va sécanh tranh manh me nhàt vói Tòng Còng ty UDIC trén ITnh vuc kinh doanh khu dò thi móiva bàt dòng san.Sau khi eò su phàn tich này, khi xày dung chién lugc kinh doanh ITnh vuc khu dò thi móiva bàt dòng san, lành dao Tòng Còng ty UDIC phài eó su nhìn nhàn sàu sàc, thuc tién vaxa hon de eó thè dièu chinh phàt huy nhùng tiém nàng san co, khàc phuc nhùng diém yéucùa minh, eó nhùng giài phàp xù ly phù hgp de san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng typhàt trién ben vijng, som dua ngành kinh doanh khu dò thi mói va bàt dòng san tró thànhngành nghé mùi nhgn cùa Tòng Còng ty.3.2.3.2. Mài de doa tu nhìtnz nsuài sia nhàp mài:Do "dò cao cùa càc hàng rào già nhàp" vào ITnh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dòthi là rat lón do dòi hói vè quy mò va tièm nàng cùng nhu eàe mòi quan he, kinh nghiémcùa doanh nghiep là rat lón, nén so doanh nghiep tham già vào ITnh vuc này là khòngnhiéu. 44
 • 55. Vói viéc Viét Nam già nhàp tè chùc Thuang mai thè giói WTO va lgi nhuàn tu ITnh vuckinh doanh này dang là "mièn dàt" dugc càc nhà dàu tu nuóc ngoài quan tàm. Truóc màtcàc tap doàn kinh té tàp trung theo huóng lién doanh vói càc doanh nghiep lón ve càcITnh vuc dàu tu xày dung ó Viét Nam de tham già kinh doanh càc khu dò thi va càc khuchung cu nhu CIPUTRA (Indonexia), OPUS (Malaixia) lién doanh vói UDIC, POSCO(Hàn Quòc) lién doanh vói VINACONEX ...3.2.3.3. Khàch hàng:Khàch hàng chù yéu trong ITnh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi mói là càc Banquàn ly dir àn xày dung ha tàng de phuc vu di dàn, là càc du dàn co nhu càu vè nhà ódang song va làm viéc tai Ha Noi. Dac biét là mot so càn bò, doanh nhàn co thu nhàp caodang làm viéc tai eàe tinh phia Bàc eó nhu càu rat lón vè nhà ó tiéu chuàn cao de dànhcho con cài va bàn thàn hg khi ve huu.Chinh thè manh là trung tàm kinh tè, chinh tri, vànhóa cùa cà nuóc nén phàn lón nhu càu vè nhà ó tai Ha Noi luòn tàng cao.3.2.3.4. Nhà cuns càp:- Nguón cung càp vi dàt dai de thuc hién du àn: Ngày 23/01/2007 UBND Thành pho HaNoi dà ban hành Quyét dinh sé 15/2007/QD-UB, tai dò dà néu rò: So Tài nguyèn mòitruòng va nhà dàt là ben quàn ly càc du àn xày dung nhà a de bàn hoàc cho thué, dir àncài tao chinh trang càc khu nhà ó hién eó, dir àn xày dung két càu ha tàng de chuyénnhugng hoàc cho thué càc khu, eum còng nghiep. So Xày dung là ben quàn ly càc dir àndàu tu xày dung càc khu dò thi mói. Khi thuc hién trién khai eàe du àn khu dò thi mói,Tèng Còng ty UDIC eó mèi quan he rat khàng khit vói chinh quyén Thành phò va càc Soban ngành. Day là mot trong nhùng thè manh cùa Tòng Còng ty trong nhùng nàm qua ratcàn dugc phàt trién ò nhùng nàm tói.- Nguón cung càp nguyèn vat liéu phuc vu xày dung: Nguyèn vat lieu dàu vào phuc vucòng tàc xày làp chù yéu là xi màng, sàt thép, xàng dàu va mot sé thiét bi chuyén dùngkhàc. Càc bai vat tu cung càp cho ngành xày dung hién nay chù yéu dà dugc san xuàttrong nuóc vói chat lugng tèt, chùng loai màu ma phong phù, già eà canh tranh va dàm bàodugc khà nàng cung càp.- Nguón cung càp nhàn lue: Nguòn cung càp lue luang eàe ky su, kién trùc su, eù nhànlàm còng tàc trién khai, thuc hién dir àn, trién khai thi còng xày làp dugc tuyèn dung tu 45
 • 56. càc truòng dai hgc. Còng nhàn ky thuàt dugc tuyèn chgn nghiém ngàt theo quy trình dàotao va tuyèn dung ma hièu QT.06A theo he thòng quàn ly chat lugng ISO 9001: 2000 doTèng Còng ty ban hành ngày 26/11/2005.- Nguón cung cap vón: Tòng Còng ty UDIC quan he rat tèt vói càc ngàn hàng thuangmai lón va eó uy tin nhu: Ngàn hàng Còng thuang Viét Nam, Ngàn hàng Dàu tu va phàttrién Viét Nam, Ngàn hàng Nòng nghiep va phàt trìén nòng thòn Viét Nam, Qùy ho trgphàt trién. Ngoài nguòn vòn vay tu càc ngàn hàng va quy khi trién khai càc dir àn, TòngCòng ty con su dung phàn huy dòng vòn trong dàn bang càch thu mot phàn tièn truóc khigiao nhà.Nhìn chung, càc nhà cung càp khòng manh bang UDIC va bi UDIC ehi phòi.3.2.3.5. Sànphàm thay thè:Vói ITnh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi hién nay xu huóng cùa nguòi tiéudùng cùng dang co nhùng bién dòi nhiéu: chuyén tu nhu càu nhà chia lo sang càn hochung cu cao tàng cao càp, dac biét nhu càu vè nhà vuòn dòi vói phàn khùc thi truòngdành cho nguòi eó thu nhàp cao dang tàng manh. Xu thè chuyén tu mua dàt sang thué dàtdai han cùng dang tién trién. Dàc biét nhu càu thué vàn phòng cùa càc doanh nghiep dekinh doanh dang tàng manh. Day là nhùng tin hieu mói ma càc doanh nghiep kinh doanhITnh vuc này càn quan tàm.Nàm bàt dugc nhu càu này, càc doanh nghiep dac biét là nhìhig doanh nghiep co vòn dàutu nuóc ngoài dà trién khai dàu tu manh vào eàe thành phò lón ó Viét Nam. Tai Ha Noinhu: Pacific place: 18.500 m2 ò 83B Ly Thuòng Kiét Thàp Hòa Bình: 1.500 m2 tai Hoàng Quée Viét Thàp VIT 15.000 m2 tai 519 Kim Ma Tòa nhà Dragon 5.500 m2 ó Tran Duy Hung Tòa nhà BIDV SMART 33.000 m2 tai Tran Quang Khài .... (Nguón: City Bank)Nhùng san phàm thay thè này dang dành thùc tu duy cùa eàe Tèng Còng ty chi qua kinhdoanh eàe san phàm nhà ó, càn ho bàn dùt vói chat lugng, già cà loai trung bình. 46
 • 57. 3.2.3.6. Ma tran dành già càc yéu tó ben ngoài tàc dóng dén Tóng Cóng ty UDIC (Ma tran EFE) Sau khi eó nhùng phàn tich ve mòi truòng ben ngoài; càn eù vào thuc té san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty UDIC trong nhùng nàm qua, va tham khào y kién cùa càc chuyén già trong càc phòng ban chùc nàng cùa Tòng Còng ty, tàc già xàc dinh tàm quan trgng cùa càc yéu tò va phàn loai tu 1 - 4 de thày càch thùc ma chién lugc hién tai cùa doanh nghiep phàn ùng vói yéu tè dò nhu thè nào va làp thành ma tran EFE sau: Bang 3.4 - Ma tran EFE Càc yéu to chù yéu ben ngoài Muc dò Phàn loai So diém quan trong quan trongMòi truòng chinh tri òn dinh 0,08 3 0,24Chinh phù va Ha Noi chù truang phàt trién nhanh eàe 0,08 3 0,24khu dò thi va khu nhà óTàng truòng kinh tè ó mùc cao 0,07 4 0,28Còng nghé thiét bi cho ngành xày dirng ngày càng 0,06 3 0,18phàt triénNhu càu nhà a, dàc biét nhà ò chat lugng cao tàng manh 0,07 4 0,28Thu nhap bình quàn dàu nguòi ngày càng tàng 0,07 4 0,28Quàn ly dàu tu xày dung eó nhiéu dòi mói, giàm su 0,04 3 0,12can thiép cùa Nhà nuócDàu tu cùa Nhà nuóc va xà hòi cho ngành xày dung 0,05 3 0,15va phàt trién nhà ó tàngCàc luàt vè dàt dai, nhà ó, dàu thàu va càc Nghi dinh 0,04 2 0,08ban hành va thuc hién con cham va ehòng ehéoHòi nhap quèc tè, càc doanh nghiep nuóc ngoài sé vào VN 0,05 2 0,10Canh tranh trong ITnh vuc dàu tu xày dung tàng khi 0,05 2 0,10nhièu doanh nghiep tham già vào ITnh vuc kinh doanhbàt dòng san va khu dò thi tai Ha NoiChinh phù khòng con bào ho cho càc DN trong nuóc 0,07 1 0,07Dàu tu tài chinh vào bàt dòng san rùi ro cao 0,07 2 0,14Lai suàt vay vòn ngàn hàng ngày càng tàng 0,06 2 0,12 47
 • 58. Chi phi dèn bù dàt dai, giài phóng màt bang ngày 0,08 2 0,16càng cao va khó khanNg dgng trong dàu tu xày dung co bàn ngày càng lón 0,06 2 0,12 Tòng cong: 1,0 2,66Nhàn xét: Tóng so diém 266 cho thày UDIC chi a trén mùc trung bình trong viéc nò luetheo duói càc chién lugc nhàm tàn dung càc ca hói va trành mói de dog cùa mói truòmgkinh doanh ben ngoài3.2,4. Phàn tich mòi truang ben trong3.2.4.1. àp dung chuói già tri (Value chain) Hình 3.1 -Chuói già tri Ca sa ha tang (càu trùc va lành dao) vàn hóa, tài chinh Hoat dòng Nguón nhàn lire ho tra Quan he khàch hàng Cóng nghé, thiét bi lai nhuàn Khào sàt. Nguyèn vat Thi còng Nghiém thu, Hau bàn Hoat dòng thiét ké lieu dàu vào xày làp thanh toàn, giao (quyét chinh bàn giao toàn, bào hành) Càc hoat dòng ho tro":Ca sa hg tàng doanh nghiepCo quan cao nhàt cùa Tòng Còng ty là Hòi dòng quàn tri: Càc ùy vién HDQT do UBNDThành phè Ha Noi quyét dinh bè nhiém. Nhiém ky ùy vién HDQT là 5 nàm. Hòi dèngquàn tri gèm 3 thành vién: 1 Chù tich, 1 ùy vién kiém Tòng Giàm dòc va 1 ùy vién kièmTruòng Ban kièm soàt. Dàng bò Tòng Còng ty truc thuge Thành ùy Ha Noi, là dàng bòcàp trén ca so.Còng doàn Tèng Còng ty sinh hoat theo Lién doàn Lao dòng Thành phè Ha Noi. DoànTNCS Ho Chi Minh sinh hoat truc thuóc Thành doàn Ha Noi. Tòng Giàm dèe dièu hànhlà dai dien phàp luat cùa doanh nghiep, chiù tràch nhiém diéu hành mgi boat dòng san xuàtkinh doanh cùa Tèng Còng ty va thuc hién theo Nghi quyét cùa HDQT. 48
 • 59. Bò mày quàn ly cùa Tòng Còng ty theo quan he dgc: HDQT, Tòng Giàm dòc, càc phòngban Tòng Còng ty, càc còng ty thành vién, eàe còng ty lién doanh va càc xi nghiep tructhuge.Dia bàn hoat dòng: Tòng Còng ty UDIC boat dòng thi diém theo mò hình Còng ty Me -Còng ty con, lày Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi làm Còng ty Me, Tòng Còng tycu nguòi quàn ly va dai dién phàn vòn nhà nuóc tai càc còng ty thành vién va càc còng tylién doanh, truc tiép diéu hành càc ban quàn ly dir àn va càc xi nghiep truc thuòc.Tòng Còng ty eó 1 Còng ty Me, 20 còng ty thành vién, 6 còng ty lién doanh va 7 xinghiep truc thuòc, 2 ban quàn ly dir àn. Nàm 2005 dà eò phàn hòa dugc 10 doanh nghiepva nàm 2006 dà eò phàn hóa xong 8 doanh nghiép.Ve lue lugng lao dóng: Tòng Còng ty eó nguòn nhàn lue gòm: lao dòng chinh là 7.714CBCNV; sé CBCNV eó trình dò dai hgc va trén dai hoc chièm 22%; còng nhàn lao dóngtruc tiép chièm 67,8%; khèi tu vàn thiét ké eò ty le CBCNV co trình dò trén dai hgc caonhàt là 78%; khèi xày làp eó ty le CBCNV co trình dò dai hoc là 27%; khòi san xuàt vatlieu xày dung va còng nghiep eó ty le CBCNV trình dò dai hgc là 10%. Hàng nàm TòngCòng ty dào tao va dào tao lai gàn 700 lugt / nguòi. Tuyèn dung mói khoàng 1.000 nguòi/nàm.vè lue lugng còng nhàn truc tiép: Tèng còng eó 14 ngành nghé càc loai: Bang 3.5 sé lugng càn bó cóng nhàn vién cùa UDICSTT Tén nghé So nguòi STT Ten nghe So nguòi 1 Lai xe 205 8 Còng nhàn dién 182 2 Lai mày 241 9 Còng nhàn san xuàt 778 VLXD 3 Còng nhàn né 271 10 Còng nhàn thi còng 319 HTKT 4 Còng nhàn mòe 153 11 Còng nhàn hàn 122 5 Còng nhàn sàt 352 12 Còng nhàn co khi 727 6 Còng nhàn bè tòng 363 13 Còng nhàn trac dac 44 7 Còng nhàn sua chùa 38 14 Còng nhàn khàc 1300Maunt 1 • Rnn cào tónQ két nsuonnhàn lue cuaUDR r nàm 2006. 49
 • 60. Ve quàn ly tài chinh:Trén ca so xàc dinh muc tiéu nhiém vu san xuàt kinh doanh cùa tùng nàm, Tòng Còng tydà chù dòng xày dung ké hoach huy dòng va su dung càc nguòn vòn co hieu qua, phùhgp vói quy mò va toc dò phàt trién cùa doanh nghiep. Tòng Còng ty dà tich cuc quan hevói càc ngàn hàng va càc tò chùc tin dung. Tòng Còng ty vói vai trò là dàu mòi dùng raquan he hgp tàc toàn dien vói mot so ngàn hàng thuang mai nhu: Ngàn hàng Dàu tu phàttrién, Ngàn hàng No -PTNT de xày dung ké hoach vay vòn cà gói cho tàt cà càc doanhnghiep thành vién cùa Tòng Còng ty.Tòng Còng ty dà tich cuc thu hòi còng ng, thay dòi phuang thùc bàn hàng cho ng, chiùchuyén sang hình thùc thanh toàn theo tièn dò giao hàng, bàn giao còng trình, san phàm,dich vu ... khòng de xày ra tình trang vi qua mong muòn tàng truang nhanh, ròi tró thànhcon ng cùa càc ngàn hàng, gay rùi ro cho càc doanh nghiep.Tèng Còng ty dà xày dung xong de àn thành làp Còng ty tài chinh eò phàn UDIC vói vòndièu le là 300 ty dèng dà dugc Thù tuóng Chinh phù, Bò tài chinh va Ngàn hàng Nhànuóc phè duyét, tao thém mot kènh huy dòng vòn cho càc doanh nghiép Tòng Còng ty vathuc hién mot sé nhiém vu khàc vè quàn ly vén, tu vàn vè tài chinh cho Tòng Còng ty.Tòng Còng ty dang xày dung ké hoach va thuc hién lo trình tùng buóc tham già thitruòng chùng khoàn, dàc biét là chùng khoàn bàt dòng san. Dò là loai chùng khoàn kéthgp giùa hai hình thùc: dàu tu chùng khoàn va dàu tu bàt dòng san, dugc dàm bào banggià tri bàt dòng san ma nò dai dién, cho phép nhà dàu tu chùng khoàn kiém lgi trén biéndòng già tri bàt dòng san nhung khòng nhàt thiét nàm giù quyén so hùu truc tiép motphàn hay toàn bò bàt dòng san dò trong suèt qua trình so hùu chùng khoàn.Còng tàc quàn ly tài chinh dà di vào né nép, khòng de xày ra tình trang thàt thoàt làngphi.vi quan he khàch hàng: Theo co càu ngành nghè cùa Tèng Còng ty là Dàu tu - xày dung- san xuàt còng nghiep va VLXD - xuàt nhàp khàu va dich vu nèn khàch hàng cùa TèngCòng ty rat da dang, nhièu thành phàn va chù thè khàc nhau. Riéng trong ITnh vuc dàu tu- xày dung thi càc ban quàn ly dir àn, càc so chù quàn, chinh quyén eàe càp là càc dòi tàc 50
 • 61. ma Tòng Còng ty luòn giù mòi quan he chat che, hgp tàc vói phuang cham xày dunglong tin, su thòng càm va khòng ngùng nàng cao uy tin thuang hieu UDIC.LTnh vuc xày dung dang là ITnh vuc bi canh tranh gay gàt, dàc biét khi Luat Dàu thàu eóhieu lue. UDIC chù truang tich cuc tham già dàu thàu, dir thàu càc còng trình, tinh toànehi phi hgp ly, dàu tu thiét bi va nhàn lue hgp ly, giàm già thàu dèn mùc dàm bào dù lginhuan de trùng thàu.Ve nàng lue khoa hoc cóng nghé - thiét bi:Toàn Tòng còng ty hién nay eó khoàng trén 100 dàu thiét bi xe mày phuc vu thi còng baogòm: ò tò van chuyén, ò tò càn truc, mày xùc, mày ùi, mày lu (bành sàt, bành lòp, lu tTnh,lu rung) mày nén khi, mày dai thàm, mày khoan cge nhòi, càn truc thàp, vàn thàng long,van thàng nàng hàng, tram tròn bè tòng thuang phàm, ò tò chuyén tròn bè tòng, mày bomtTnh, xe bam bé tòng, phòng thi nghiém bé tòng ... Càc hoat dong chinhKhào sàt thiét ké, làp du àn:Day là khàu khòi dàu, co vai trò quyét dinh thành còng hay thàt bai, quyét dinh quy mòva già thành cùa dir àn. Day cùng là mot lgi thè cùa Tòng Còng ty UDIC dang so hùumot trung tàm tu vàn dàu tu xày dung va 3 còng ty tu vàn thiét ké xày dung va giaothòng là eàe còng ty thành vién vói han 500 ky su, kién trùc su chuyén già co nhiéu kinhnghiém trong càc buóc nghién cùu lap dir àn tièn khà thi, khà thi, khào sàt thiét ké vathiét ké thi còng ehi tiét. Nhò eó lue lugng này trong nhùng nàm qua Tèng Còng ty dà vadang trién khai 43 càc du àn khu dò thi va nhà ó lón nhò vói chat lugng khào sàt, lap duàn dat yéu càu;Quàn ly càc yéu tó dàu vào:Dò là càc còng tàc quàn ly càc nguèn nguyèn vat liéu dàu vào, mua sàm thiét bi, eàe còngtàc giao nhan va bào quàn trong qua trình trién khai thuc hién xày làp.Chi phi ó khàu này thuòng chiém ty trgng tuong dèi lón (60 - 70%) già tri cùa dir àn xàydung. Tèng Còng ty UDIC dà àp dung càc quy trình theo he thèng chat luang ISO 9001-2000: 51
 • 62. - Quy trình kiém soàt he sa Ma hieu QT 03A- Quy trình mua hàng Ma hièu QT 08B- Quy trình luu kho, bào quàn hàng hóa Ma hieu QT 09BCóng tàc xày làp:Sau càc buóc chuàn bi làp dir àn, khào sàt thiét ké, phè duyét dir àn thi buóc thi còng xàylàp là còng viéc chinh cùa càc doanh nghiep xày dung. De trién khai thi còng càc du ànkhu dò thi mói va nhà ó, Tòng Còng ty UDIC thuòng lap càc ban quàn ly dir àn nhu:BQLDA khu dò thi mói Trung Yèn, BQLDA khu dò thi mói Nam Thàng Long ... daidién chù dàu tu kièm tra lai thiét ké, chgn càc nhà thàu vào thi còng, cùng tu vàn giàm sàtde giàm sàt kièm tra chat luang còng trình, phòi hgp cùng tu vàn giàm sàt, tu vàn thiét kénghiém thu chat lugng còng trình theo càc buóc tuàn thù theo Nghi dinh 209 cùa Chinhphù vè quàn ly chat lugng còng trình xày dung.- Quy trình trién khai va lira chgn càc nhà thàu tu vàn, thi còng tuàn thù theo:- Quy trình làp va trién khai ké hoach Ma hieu QT 09Z- Quy trinh thi còng chung Ma hieu QT 02B- Quy trình lira chgn nhà thàu phu Ma hièu QT 03B- Quy trình thuc hién dir àn dàu tu xày dung. 52
 • 63. s o DO QUY TRÌNH THUC HIÈN DU ÀN DAU TU XÀY DUNG Thu thàp THEO: - LUAT DAT DAI NAM 2003 xù ly thòng tin - LUÀT XÀY DUNG NÀM 2003 Dành già hièu qua KT - XH cùa dir àn Xem xét Nhà dàu tu quyét dinh dàu tu Xin chù tmcmg dàu tu Chàp thuàn Càp co thàm quyén ^£ Khào sàt dia chàt, thuy vàn Do dac bàn dò dia hình, dia chinh — -B <•". -c a. ^v— LàpQHCri/2000, 1/500 -- x: "iJ •- ( Dói vói khu vuc chua co QHCT ) Làp QH tong màt bang (Dòi vói khu vuc dà co QHCT hoàc khu vuc < 3ha) Phé duyét ^J^ UBND tinh, TP truc thuóc TW Làp bào cào dàu tu DA, xin phép dàu tu ( dòi vói du àn nhóm A ) Cho phép dàu tu -a ^ Thù tuóng Chinh phù > T3 (N ^ >. I Làp ho so thiét ké co so =3 U Co quan co thàm quyén mir Thuyèt minh du àn dàu tu Chù dàu tu thàn tra Thàm dinh hoàc thué to chùc co chirc nàng a i Làp ho sa thàm dinh i Thiét ké ky thuàt iQJ- nhu càu su dung dàt (hoac thiét ké bàn vè thi còng) 3 _, •<a •a , o . •^ . Olì , I Làp ho so xin giao dàt, cho thué ^ 1 Thàm dinh Chù dàu tu tu tham tra hoàc thué tu vàn thàm tra ro U 3- 1 , dàt, chuyén MDSD dàt J : *^ e 3 I tri •£ 1, > . 3 F . , /CU Quyét dinh thu hói dàt; o JS e u^ >^ , GPMB boi thuòng, ho tra tài dinh cu| 3 c ; A Quyét dinh giao dàt -L Quy trình 5 Giàm sàt quy trình thi còng Quy trình giàm sàt thi còng xày dung, làp dàt TE Nghiém thu Thanh quyét toan Ci Bàn siao cho khàch hàns ^ o-
 • 64. so DO QUY TRÌNH 3: LÀM THÙ TUC GIAO DAT THEO: - LUÀT DÀT DAI NÀM 2003 - QUYÈT DINH SO 12/2005/QD-UB - QUYÈT DINH SO 26/2005/QD-UB Don xin thàm dinh Bàn vè chi giói duòng dò nhu càu su dung dàt QH tòng mài bang Vàn bàn giói thiéu dia diém Phuang àn tdng thè ve bòi thuòng GPMB (thoà thuàn kién trùc-quy hoach) VB thoà thuàn mòi truòng, phòng chày Bàn vè dia chinh hoàc dia hình ty le 1/500 chGa chày, càp dièn, càp thoàt nuóc DA su dung dàt >50ha, ty le 1/1000-1/2000 Khai bào viéc chàp hành Luàt dàt dai duoc Du àn dàu tu So Tài nguyèn, Mòi truòng va Nhà dàt xàc dinh Quyét dinh phé duyét du àn dàu tu 1 Làp ho so thàm dinh nhu càu su dung dal Vàn bàn thàm dinh So Tài nguyèn, Mòi truòng va Nhà dàt nhu càu su dung dàt tó chùc thàm dinh nhu càu su dung dàt Làp ho so xin giao dàt, cho thué dàt chuyén dói muc dich su dung dalSo Tài nguyèn, Mói truòng va Nhà dàt tó chùc thàm dinh Uy ban nhàn dàn Thành phó ra quyét dinh ^ Quyét dinh thu hói dàt Ho so de nghi tò chùc thuc hién GPMB UBND quàn, huyén quyét dinh Thành làp Hòi dòng bòi thuòng, ho tro va tài dinh cu Diéu tra xàc làp s6 liéu ve dàt dai. lai san...co so làp phuang àn GPMB 1 Làp phuang àn GPMB bòi thuòng, hÒ tro va lai dinh cu Th àm dinhHói dóng bòi thuòng, ho tro va tài dinh cu • ^ Quyél dinh Uy ban nhàn dàn quàn. huyèn Tra tién bòi thuòng, hÒ trgf Bàn giao nhà tài dinh cu 1 Giao nhàn mal bang Uy ban nhàn dàn thành phó Ha Nói 1 Quyél dinh giao dal
 • 65. Nghiém thu, thanh toàn, bàn giao dua vào su dung:Trong qua trình trién khai thi còng xày làp, càc bang muc còng trinh hoàn thành theodùng he so thiét ké va càc yéu càu ky thuat thi còng se dugc càc ben chù dàu tu, tu vàngiàm sàt, tu vàn thiét ké nghiém thu chat lugng còng trinh theo càc quy dinh chung. Khicòng trình dugc hoàn thành, ngoài 3 thành phàn trén con thém dai dien cùa nguòi sudung. Quy trình nghiém thu chat lugng va thanh quyét toàn tuàn thù nghiém ngàt theoNghi dinh 209 cùa Chinh phù vè quàn ly chat lugng còng trình. Trong qua trình thi còngdén khi hoàn thành, càc ban quàn ly du àn phài theo dòi càc hgp dòng kinh té, kiém trakiém soàt càc bàn két toàn, quyét toàn de phé duyét làm còng tàc thanh quyét toàn chocàc don vi thi còng.Bào hành:Sau khi thi còng xong càc khu dò thiS, khu nhà a, ban quàn ly du àn va don vi thi còngse bàn giao cho càc don vi quàn ly, càc ho dàn, vói càc khu dò thj co ban quàn ly khu dòthi, vói càc khu chung cu ngoài càc ho dàn co càc xf nghiep quàn ly va chàm sóc nhà.Trong thòi gian bào hành 12 thàng dòi vói còng trình loai B va 36 thàng dòi vói còngtrình loai A, càc don vi xày làp phài co tràch nhiém bào hành, sua chùa tàt cà càc huhòng cùa còng trình néu dò là lòi cùa don vi thi còng, va phài giù lai 5% già tri quyéttoàn cùa còng trình dén hét thòi gian bào hành.3.2.4.2 Dành già nàng lue cùa Tóng Cóng ty UDIC (so sành vài càc dói thù) Nhitng diém mgnh:Thù nhàt, UDIC là mot Tòng Còng ty mói dugc UBND Thành phò quyét dinh thành lapbai su hòi tu cùa 26 doanh nghiep dà tùng dugc thù thàeh va dùng vùng trong co che thitruòng, chién lugc san xuàt kinh doanh cùa mòi còng ty dà dugc diéu chinh va hoàn thienphù hgp qua càc thòi ky. Ty le tàng truang hàng nàm giù ó mùc cao va òn dinh, càc chitiéu san xuàt kinh doanh nhu: doanh thu, lgi nhuàn, nòp ngàn sàch, thu nhàp bình quàn ...dàm bào mùc tàng tuang ùng vói toc dò tàng truòng hàng nàm. Doanh thu tu ITnh vucdàu tu ngày càng chiém ty trgng cao trong tòng doanh thu cùa tòan Tòng Còng ty.Thù hai, sau khi thành lap, Tòng Còng ty dà nhan dugc su lành dao chi dao tap trung,quyét liét, hieu qua cùa Thành ùy, UBND Thành phó Ha Noi trong viéc thuc hién nhiém 55
 • 66. vu san xuàt kinh doanh. Dòng thòi dugc thùa huòng nhùng thành qua buóc dàu cùa tiéntrình sàp xép, dòi mói doanh nghiep, co phàn hóa doanh nghiep nhàm tién tói hòi nhàpkinh té quòc té.Qua trình truóc khi thành lap dén nay, nhàn thùc rò tàm quan trgng cùa ITnh vuc dàu tu -xày dimg trong co càu san xuàt kinh doanh chung, Còng ty Me va càc còng ty thành viéndà tich cuc chuàn bi, van dòng va dà xin dugc UBND Thành phò cho phép làm chù dàu tulén tói hàng ty USD nhu khu dò thi mai Nam Thàng Long, khu dò thi mói Bàc Co Nhué -Chèm, khu dò thi mai Nam Hòng, khu dò thi mói Trung Yèn, khu nhà ò va vàn phòng chothué 101 Làng Ha...Thù ba, Tòng Còng ty co dòi ngù càn bò quàn ly dij àn, càc ky su, kién trùc su dugc quyhoach dào tao bài bàn de lap va trién khai càc du àn dàu tu. HDQT, Ban Giàm dòc TòngCòng ty va lành dao càc còng ty thành vién là nhùng nguòi nàm vùng chuyén mòn va cotrình dò quàn ly, co tàm huyét vói su nghiep cùa Tòng Còng ty. Càc càn bò lành dao c6quan he tòt vói chinh quyén Thành phò, càc So ban ngành va càc chù dàu tu. Day là motthè manh va là mot yéu tò quyét dinh su phàt trién òn dinh cùa Tòng Còng ty.Thù tu, nhìn chung thiét bi xe mày cùa Tòng Còng ty là da dang, nhiéu chùng loai, truócmàt co thè dàp ùng dugc nhiém vu san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty. Nhiéu xemày, thiét bi dà qua thòi gian su dung già tri con lai nhò nhung già tri su dung con cao,day cùng là lgi thè cùa Tòng Còng ty.Thù nàm, Tòng Còng ty UDIC dà va dang là Tòng Còng ty co uy tin hàng dàu cùa Thùdò vè ITnh vijc dàu tu xày dung càc khu dò thi mói va kinh doanh bàt dòng san, xày làp,san xuàt va kinh doanh VLXD va càc dich vu khàc.Thucmg hièu UDIC ngày càng dugckhàch hàng biét dén va co chò dùng trén thi truòng. Nhitng diém yéu:Thù nhàt, càc phòng ban chùc nàng cùa vàn phòng Tòng Còng ty phài dàm bào 2 nhiémvu: dièu hành quàn ly san xuàt kinh doanh cùa Còng ty Me va quàn ly phàn vòn Nhà nuóctai càc còng ty thành vién nén buóc dàu con lùng tùng va giài quyét còng viéc con chuathòng thoàt. Nàng lue lành dao cùa Ban Giàm dòc càc còng ty thành vién chua dòng déu. 56
 • 67. Mot sé doanh nghiép thành vién co tu tuòng y lai, tròng cay nhièu vào Tòng Còng tytrong còng tàc san xuàt kinh doanh, tìm kiém viéc làm va huy dòng vòn.Thù hai, càc chuyén già, ky su truang co trình dò cao dugc dào tao bài bàn gàn nhukhòng co. So còng nhàn co dù trình dò, so lugng chi chiém khoàng 20% tu cao xuòngthàp theo tùng khòi: tu vàn, xày làp, san xuàt còng nghiép va VLXD (nhung chua thucsu phàt huy dugc thè manh trong thuc hién càc de tài du àn ve khoa hgc còng nghé machù yéu tham già san xuàt kinh doanh). So còng nhàn truc tiép khòng phù hgp vói khòixày làp nhu: Thg né, móc, sàt... thiéu vè so lugng, yéu vè chat lugng (bàc thg thàp) khódàp tjrng dugc yéu càu san xuàt kinh doanh. So còng nhàn khàc va còng nhàn bàc thàp(bàc 1, 2) chiém ty trgng cao, càn co ké hoach dào tao, huàn luyén bò sung cho càc ngànhnghé khàc.Thù ba, mac dù trong ngàn han, thiét bi còng nghé vàn dàp img dugc yéu càu san xuàtnhung vè làu dai néu khòng co su dàu tu phù hgp va kip thòi thi càc thiét bj còng nghénày se khòng dàp ùng dugc yéu càu san xuàt kinh doanh. Dòng thòi, nàng lue thiét bi xemày nói chung chua dòng déu trong toàn Tòng Còng ty va càc còng ty thành vién.Thù tu, mot so doanh nghiep thành vién su dung nguòn vòn khòng hgp ly, khòng dùngche dò gay khó khan trong viéc vay vòn vói ngàn hàng. Tình trang lai già, lo thàt ò motso doanh nghiep là co thàt.Thù nàm, nàng lue làm A cùa càc doanh nghiep thuòc Tòng Còng ty con yéu, thiéu kinhnghiém, chat lugng càn bò càc ban quàn ly du àn chua dàp ùng dugc yéu càu. Nàng luetài chinh cùa toàn Tòng Còng ty va tùng còng ty thành vién hién tai chua dàp ùng dugcyéu càu vè vòn cho càc du àn dàu tu xày dung trong khi dò thi truòng vòn ò nuóc ta condang trong giai doan hình thành, càc ngàn hàng va càc tò chùc tin dung chua thuc su tichcuc tham già trg giùp càc dir àn phàt trién dò thi.Nhìn chung, Tong Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi UDIC là mot Tòng Còng tydang din dàu thi truòng Ha Noi trong ITnh vuc dàu tu kinh doanh bàt dòng san va khu dòthi. Càc khu dàn cu theo mò hình khu dò thi mói co quy hoach dòng bò ha tàng ky thuatva ha tàng xà hòi nhu khu A Nam Thành Còng, khu dò thi mai Yèn Hòa, Trung Yèn,Nam Thàng Long là nhùng san phàm di tién phong cùa Tòng Còng ty trén buóc duòng 57
 • 68. còng nghiép hóa va hién dai hóa Thù dò. Tiép theo dò là càc khu dò thi Bàc Co Nhué - Chèm, Nam Hòng, Kim Giang... De dat dugc thành qua này, Tòng Còng ty dà conhùng nguòn lue hùu hình là: - Dàt dai: Tòng Còng ty dang là chù dàu tu rat nhiéu càc du àn khu dò thi lón vói tòng dién tich dàt dugc giao là hon 1.200 ha. Còng ty Me va càc còng ty thành vién dang sa hùu nhùng khu dàt dang là nhà kho, bài dò xe, phàn xuòng san xuàt ... vói dién tich hon 80 ha. - May móc thiét bi: Tòng Còng ty dang so hùu hon 100 dàu xe mày thiét bi phàn lón dàqua su dung, phàn già tri con lai khòng lón nhung già tri su dung lai cao.- Con nguài: Tàp thè lành dao Tòng Còng ty co nhùng nguòi co trình dò chuyén mòncao, co tinh thàn tràch nhiém vói Tòng Còng tyVa nhùng nguòn lue vò hình khàc: do là uy tin cùa thuang hièu UDIC trén thi truòngkinh doanh bàt dòng san va khu dò thi, là mòi quan he rat tòt cùa Tòng Còng ty vói chinhquyén Thành phò va càc So ban ngành. Hai dòng chi Giàm dòc tién nhiém cùa doanhnghiep hién dang dàm nhan chùc vu Phó Chù tich UBND Thành phò va Giàm dòc SoXày dung.Nhu vay dàt dai va nguòn lue vò hình khàc là nhùng nguòn lue "dóc"nhàt ma dén hàng chucnàm sau it co nhùng doanh nghiep co thè sa hùu dugc.Khà nàng lón nhàt cùa Tòng Còng ty là nàm vùng còng nghé thuc hién càc dir àn dàu tu,trién khai càc du àn khu dò thi va bàt dòng sàn.Tù càc nguòn lue ké trén dà dem lai khòilugng còng àn viéc làm tu dàu tu là rat lón nén Tòng Còng ty UDIC cùng dà trò thànhnhà thàu xày làp co uy tin, co chat lugng trén dia bàn.3.2.4.3. Ma tran dành già nhù-ngyéu tó ben trong Tóng Cóng ty (Ma tran IFE)Càn cu vào két qua san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty, sau khi lày y kién cùa càcchuyén già va tham khào y kién cùa lành dao Tòng Còng ty va càc phòng ban chùc nàng,tàc già xàc dinh tàm quan trgng cùa càc yéu tò va phàn loai tu 1 dén 4 de thày càch thùcma chién lugc hién tai cùa doanh nghiép phàn ùng vói càc yéu tò thè nào (vói loai 1 làdiém yéu lón nhàt, 2 là diém yéu nhò nhàt, 3 là diém manh nhò nhàt va 4 là diém manhlón nhàt) va làp thành ma tran sau: 58
 • 69. Bang 3.6-Ma tran IFE cùa UDICCàc nhàn to chù yen ben trong Tóng Cty Mire dò Phàn loai So diém quan trong quan trongLành dao co tàm huyét, co tàm nhìn chién lugc, 0,08 4 0,32co quan he tòt vói chinh quyén dia phuongCo so lugng du àn va quy dàt trién khai du àn 0,08 4 0,32lónCo kinh nghiém trién khai càc du àn dàu tu . Co 0,08 4 0,32chuyén mòn sàu vè ITnh vuc nàyCo thi truòng truyén thòng ve xày làp, san xuàt VKXD 0,08 3 0,24Co lue lugng CBCNV ngành tu vàn thiét ké dòng 0,06 3 0,18dào va co kinh nghiémCo quan he tòt vói càc ngàn hàng thuang mai va 0,07 3 0,21càc tò chùc tin dungCo lue lugng thiét bi xe mày chuyén ngành lón 0,06 4 0,24va già tri tài san thàpThuòng hièu UDIC co uy tin trén thi truòng 0,07 3 0,21Càc phòng ban chùc nàng diéu hành san xuàt con 0,05 2 0,10chua khoa hgc, chua bài bànNàng lue lành dao, nàng lue tài chinh khòng 0,05 2 0,10dòng déu ò càc còng ty thành viénCàc du àn dàu tu cùa Tòng Còng ty kéo dai din 0,05 1 0,05dén doanh thu va lgi nhuàn khòng òn dinhLue lugng còng nhàn co trình dò, co tay nghè con 0,06 2 0,12thàp va bò tri chua phù hgpThiét bi xe mày co trình dò còng nghé ò mùc dò 0,06 2 0,12trung bình khó dàp ùng dugc yéu càu phàt triéncùa san xuàt kinh doanhNàng lue tài chinh ò càc còng ty thành vién co quy 0,05 2 0,10mò trung bình va nhò, khòng dòng dèu va chuadàp ùng dugc nhu càu càu san xuàt kinh doanhNhiéu doanh nghiep san xuàt kinh doanh chù yéu 0,05 1 0,05dira vào vòn vay 59
 • 70. Hièu qua su dung vòn, thiét bi, tài san chua cao 0,05 1 0,05 Tong cong: 2,73Nhàn xét: Doanh nghiép dang tuong dòi manh ve càc yéu tò noi bò, néu biét phàt huydiém manh, khàc phuc nhùng diém yéu thi doanh nghiép sé phàt trién òn dinh va benvùng.3.2.5. Phàn tich ma tran SWOTAp dung ma tran SWOT de dành già tóng hgp vi thè cùa Tóng Cóng ty va tua chon chién luac. 0- Nhitng ca hói: T- Nhitng thàeh thùc 1. Mòi truòng chinh tri òn dinh 1. Càc Luàt dàt dai, nhà ó, dàu 2. Chinh phù va Ha Nói chù truòng thàu va càc vàn bàn huóng din phàt trién nhanh càc khu dò thi va duói luàt ban hành cham va Mói truòng nhàò. chòng ehéo. 3. Tàng truòng kinh té xà hói ò muc 2, Hòi nhap quòc té, càc doanh cao nghiép nuóc ngoài dàu tu vào 4. Còng nghé va thiét bj cho ngành Viét Nam. xày dung ngày càng phàt trién 3. Canh tranh trong ITnh vuc dàu 5. Nhu càu vè nhà ò dàc biét là nhà tu xày dung va kinh doanh bàt ò chat luong cao ngày càng tàng dòng san tàng 6. Thu nhap bình quàn dàu nguòi 4. Chinh phù khòng con bào hoDoanh nghiép ngày càng tàng càc doanh nghiép trong nuóc 7. Quàn ly dàu tu xày dung co dòi 5. Dàu tu tài chinh vào BDS rùi mói, giàm su can thiép cùa Nhà rocao nuóc 6. Chi phi dén bù dàt dai, 8. Dàu tu cùa Nhà nuóc va xà hói GPMB ngày càng cao cho ngành xày dung va phàt trién 7. Ng dong trong dàu tu xày ihà a tàng dung co bàn ngày càng lón. 60
 • 71. S - Nhùng diém mgnh Phòi hgp (S/0) Phòi hgp (S/T) 1. Lành dao tàm huyét, co tàm nhìn 1. Chién lugc thàm nhap thi 1. Chién lugc phàt triénchién lugc va quan he tòt vói chinh truòng theo huóng san phàm ngàyquyén Thành phò (SI, S3, S4, S7, 0 1 , 0 2 , 0 3 , càng co chat lugng, co già2. Co so lugng dir àn va quy dàt trién 06, 07) tri già tàng cao khai du àn lón. 2. Chién lugc phàt trién thi (S3,S4, S5, S6,T2,T3,T6) 3. Co kinh nghiém trién khai càc dir truòng 2. Chién lugc tàng cuàngàn. Co chuyén mòn sàu ve ITnh vuc (SI, S2, S3, S4, S6, 02, 0 3 , 04, lién doanh lién két, mó này4. Co thj truòng truyén thòng vè xày 05,06,08) ròng thj truòng, xày dung làp va san xuàt VLXD 3. Chién lugc phàt trién san thuang hieu manh 5. Co quan he tòt vói càc ngàn hàng phàm theo huóng uu tién (S2, S3,S4, S5, S7,T3,T5)va cà tò chuc tin dung ngành nghé dàu tu xày dirng va6. Co lue lugng thiét bi xe mày kinh doanh BDS, tap trung theochuyén ngành lón va già trj tài san huóng càc san phàm co chatcon lai thàp lugng cao7. Thuang hieu UDIC co uy tin trén (82, S3, S 4 , 0 2 , 0 3 , 0 5 , 0 6 , 0 8 )thj truòng W - Nhùng diém yéu Phòi hgp (W/0) Phóihgp(W/T) 1. Diéu hành san xuàt kinh doanh . Chién lugc nàng cao nàng 1. Chién lugc tiép thjcùa càc phòng ban chuc nàng chua lue quàn ly, nàng lue chuyén (W6, T2, T3, T4)khoa hgc, chua bài bàn. mòn cùa CBCNV. 2. Chién lugc dàu tu va phàt2. Nàng lue lành dao, nàng lue tài (W1,W2,W3, 0 1 , 0 6 , 07) trién cóng nghé, thiét bj hgp lychinh ó càc cóng ty thành vién chua 2. Chién lugc dói mói còng trong tùng giai doandòng déu. nghé, dàu tu trang thiét bi (W4, W2, T2,T3)3. Lue lucmg càn bò eó trình dò thich hgpchuyén mòn con thàp va bò tri chuaphù hgp (W4, 0 4 , 0 3 , 0 5 , 0 8 )4. Thiét bi xe mày eó trình dò còngnghé ó muc trung bình, khó dàp ungdugc yéu càu phàt trién san xuàt kinhdoanh5. Nhiéu doanh nghiép thành viénsan xuàt kinh doanh chu yéu duavào vón vay6. Chinh sàch tiép thi va phàt triénthi truòng chua manh 61
 • 72. Qua su phàn tich dành già càc ca hòi, thàeh thùc, diém manh va diém yéu cùa TóngCòng ty trong giai doan hién nay, chùng tòi xày dung mot so chién lugc giùp Tòng Còngty khai thàc tòt càc ca hòi, han che rùi ro, khàc phuc dàn nhiing yéu kém:Phu&ng àn chién luac 1: da dang hoà càc ngành nghé, da sa hiru trén ca sa càc ITnh vucsan xuàt kinh doanh chinh cùa Tòng Còng ty bao gòm: Dàu tu xày dung kinh doanh bàtdong san - xày làp - san xuàt còng nghiép va VLXD - tu vàn xày dung - xuàt nhàp khàuva dich vu trong dò phàn dàu dua lình vuc dàu tu xày dung kinh doanh bàt dòng san trathành nghé mùi nhpn trong ca càu san phàm cùa Tòng Còng ty (chién lugc kinh doanhchung)Phutrng àn chién lu&c 2: Tàng truòng thòng qua lién doanh, lién két (uu tién càc doanhnghiép nuac ngoài co nén tài chinh manh va còng nghé tién tién) nhàm xày dung thuanghieu UDIC tra thành mot thuang hieu manh trén thi truòng, nàng cao nàng lue va suecanh tranh cùa Tòng Còng ty.Phu&ng àn chién luffe 3: Chién lugc phàt trién san phàm theo huóng uu tién ngànhnghé dàu tu xày dung va kinh doanh bàt dòng san, tàp trung theo huóng càc san phàm cochat lugng caoKét luàn: Chuang III tap trung vào phàn tich càc ành huóng cùa mòi truòng ben ngoài vamòi truòng noi bò ành huang dén su thành còng cùa Tòng Còng ty qua càc ma tran dànhgià EFE va IFE. Qua dò dành già nàng lue còt lòi va nàng lue canh tranh cùa Tòng Còngty. Tu dò, thành làp ma tran SWOT, tàc già dà dua ra ba phuong àn chién lugc kinhdoanh cùa Tòng Còng ty giai doan 2006-2015 bao gòm: chién lugc da dang hoà; chiénlugc tàng truang thòng qua lién doanh lién két; va chién lugc phàt trién san phàm trongITnh vuc xày dung va bàt dòng san chat lugng cao. 62
 • 73. TÓM TÀT CHirONG 4Trong chuang 4, tàc già sé lira chgn dugc phuang àn phù hgp nhàt de phàt trién va hoànthành su ménh cùa Tòng còng ty. Sau dò, tàc già sé tóm tàt nói dung chién lugc dà luachon va de xuàt mot so ké hoach ve phàt trién nguòn nhàn lue, phàt trién nàng lue còngnghé, òn dinh co càu tò chùc de thuc hién chién lugc dà lira chgn. Mot so han che cùabàn chién lugc cùng se dugc de cap dén a cuòi chuang. 63
 • 74. CHlTONG 4: LlTA CHON CHIÉN LlTOC KINH DOANH CÙA UDIC GIAI DOAN 2006-20154.1. Phirong hiróng va càc muc tiéu chien luOc cùa Tòng Còng ty UDIC giai doan2006-20154J.L Phuffng hu&ng cùa UDIC giai dogn 2006-2015.Giai doan này, UDIC eó dinh huóng chuyén dàn vai trò tu làm thué sang làm chù trongthi truòng dàu tu xày dung trén pham vi toàn tòng còng ty, nhanh chòng tao the va luemói cho su nghiep phàt trién. Truóc màt UDIC uu tién trién khai nhanh càc du àn khu dòthi lón nhu Nam Thàng Long, Bàc Co Nhué, Chèm... de tao còng àn viéc làm, tàng giàtri doanh thu va lgi nhuàn cho toàn Tòng còng ty.4.1.2. Muc tiéu cùa UDIC tu bay già dén nàm 2010:Càc ehi tiéu chù yéu: Tòng già tri san xuàt kinh doanh: 3826, 97 ty dòng Tòng doanh thu: 3366, 88 ty dòng Trich nòp ngàn sàch 91, 71 ty dòng Lgi nhuàn: 222, 8 ty dòng Lao dòng binh quàn: 7.000 nguài Thu nhàp bình quàn: 3, 36 trieu dòngCa càu ngành nghé va ty trgng doanh thu theo tìmg ngành: Dàu tu xày dung va kinh doanh BDS: 40% Xày làp: 30% San xuàt còng nghiep va VLXD: 15% Tu vàn thiét ké, XNK va dich vu: 15%Trong dò phàn dàu tàng ty trong doanh thu tu ITnh vuc dàu tu kinh doanh bàt dòng san.4.L3. Muc tiéu va cff càu ngành nghé cùa UDIC dén 2015:Càc chi tiéu chù yéu: Tòng già tri san xuàt kinh doanh: 7799, 36 ty dòng 64
 • 75. Tòng doanh thu: 6863, 43 ty dong Trich nòp ngàn sàch 204, 56 ty dòng Lgi nhuàn: 450, 76 ty dòng Lao dòng binh quàn: 8500 nguòi Thu nhàp bình quàn: 4, 8 trieu dòngCa càu ngành nghé va ty trong doanh thu theo tùng ngành: Dàu tu xày dung va kinh doanh BDS: 45% Xày làp: 25% San xuàt còng nghiep va VLXD: 15% Tu vàn thiét ké, XNK va dich vu: 15%4.2. Phàn tich càc chién lu-ac kinh doanh cùa Tòng Gong ty - lira chon chién luOccho càc thòi ky.4.2.1. Phàn tich càc chién luffe kinh doanh cùa Tòng Còng ty:Càn cu vào muc tiéu chién lugc cùa Tòng Còng ty qua 2 giai doan 2006 - 2010 va dén2015, chùng tòi di vào phàn tich 3 chién lugc kinh doanh cùa Tòng Còng ty, xem xétnhung uu nhugc diém so vói muc tiéu dàt ra.Phuffns àn chién luffe 1: da dgng hoà càc ngành nghé, da s& hiru trén cff sa càc linhvuc san xuàt kinh doanh chinh cùa Tòng Còng ty bao gòm: Dàu tu xày dung kinhdoanh bàt dòng san - xày làp - san xuàt còng nghiep va VLXD - tu vàn xày dung -xuàt nhàp khàu va dich vu trong do phàn dàu dua ITnh vuc dàu tu xày dung kinhdoanh bàt dòng san trff thành nghè mùi nhgn trong cff càu san phàm cùa Tòng Còngty (chién luffe kinh doanh chung)Nói duns :Tòng Còng ty UDIC co co càu té chùc gòm 1 Còng ty Me, 20 còng ty thành vién va 6còng ty lién doanh, trong dò co: - 11 còng ty tham già dàu tu xày dung va kinh doanh bàt dòng san - 01 còng ty tham già ITnh vuc xày làp - 08 còng ty tham già ITnh vuc san xuàt va kinh doanh VLXD - 03 còng ty tham già lình vuc tu vàn thiét ké 65
 • 76. - 05 còng ty tham già ITnh vuc xuàt nhàp khàu va dich vuTheo su chi dao cùa Ban dòi mói doanh nghiep Thành phò Ha Noi, Tòng Còng ty dangtrién khai còng tàc co phàn hòa càc doanh nghiép,. Nàm 2005 dà co phàn hóa dugc 8còng ty, nàm 2006 dugc 10 còng ty va nàm 2007 co phàn hóa xong Còng ty Me.Trong thòi gian tói, UDIC dàu tu manh vào kinh doanh bàt dòng san. Tòng còng ty cùngco y dinh tham già va ITnh vuc dàu tu chùng khoàn, dào tao giào due, dàu tu ve dàu khi,bào hiém, dich vu. Tòng còng ty dang trong qua trình thành lap mot so còng ty truc thuòcUDIC, vòn dàu tu chù yéu là cùa UDIC va mot so dòi tàc chién lugc. Uu diém.UDIC nén theo duòi chién lugc này khi còng ty tao ra lgi nhuàn vugt qua mùc càn thiétde duy tri lgi thè canh tranh trong ITnh vuc kinh doanh truyén thòng cùa ho. Chién lugcnày co thè tao ra già tri cho UDIC thòng qua càc khia canh. Thù nhàt là viéc tò chùc laiva thành lap mói càc doanh nghiep làm cho càc còng ty này hoat dòng co hieu qua hon.Thù hai là su chuyén giao nàng lue giùa càc còng ty thành vién. UDIC co thè hy vongbang khà nàng dac biét cùa minh trong mot so ITnh vuc dugc chuyén giao sang cho càccòng ty mai sé giùp cài thien vi thè cùa còng ty mai.Mac dù buóc vào ITnh vuc dàu tu xày dung càc khu dò thi va kinh doanh bàt dòng sangap rat nhièu khó khan nhung néu trién khai thuc hién thành còng sé góp phàn tao viéclàm òn dinh cho càc ITnh vuc khàc cùa Tòng Còng ty trong mot thòi gian dai, dàc biét làkhòi xày làp va khòi san xuàt VLXD. Khi thi truòng bàt dòng san àm lén, viéc kinhdoanh trong ITnh vuc này sé dem lai hièu qua cao, góp phàn tich tu vòn, lành manh tìnhhình tài chinh cùa càc doanh nghiep, góp phàn trién khai va phàt trién còng tàc dàu tucòng nghé va thiét bi xe mày phuc vu phàt trién san xuàt kinh doanh làu dai.Nhuae diémKhi da dang hóa, néu sé lugng càc don vi kinh doanh ma qua nhiéu thi hoat dóng sékhòng hieu qua va sé làm chi phi tàng lén. Dòng thòi, néu mói quan he giùa càc don vithành vién khòng chat che, chi mang tinh hình thùc ma khòng co su ràng buòc lan nhauvè ty le vòn góp, vè lgi ich kinh té thi su da dang hóa này khòng dat dugc hièu qua mongmuòn. Hién nay, mòi quan he giùa càc còng ty thành vién cùa UDIC cùng dang ó trong 66
 • 77. tình trang mòi lién két long léo, cho nèn néu tiép tue da dang hòa ngày tu thòi diém nàysé tao ra mot bò mày quàn ly còng kènh, hgat dòng khòng hieu qua. Chi dén khi càc còngty thành vién thuc su trò thành dòi tàc chién lugc cùa nhau, khàch hàng va nhà cung càpcùa nhau thi tòng còng ty mói nén theo duòi chién lugc này.Phuffns àn chién luffe 2: Tàng tru&ng thòng qua lién doanhj lién két (uu tién eàedoanh nghiép nu&c ngoài eó nèn tài chinh mgnh va còng nghé tién tién) nhàm xàydung thuffng hieu UDIC trù thành mot thuffng hieu mgnh trén thi tru&ng, nàng caonàng lue va sue cgnh tranh cùa Tòng Còng ty.Nói dunsKhi Viét nam già nhàp WTO, buòc chùng ta phài mó cùa cho càc nhà dàu tu nuóc ngoàivào Viét Nam. LTnh vuc BDS thi còng xày làp, san xuàt vat liéu xày dung, dich vu lànhùng ITnh vuc hàp dàn càc nhà dàu tu nuóc ngoài. Tu nhùng nàm 90 cùa thè ky truóc,càc doanh nghiep cùa Tòng Còng ty da trién khai lién doanh, lién két vói càc tap doànlón nhu CIPUTRA (Indonesia), OPUS (Malaysia), Capitalland (Singapore), Brack(HongKong)...Khi lién két vói càc tap doàn lón thi UDIC sé dira vào nguòn vòn cùa càc dòi tàc này, bandàu dira vào còng nghè xày dung cùa hg, sau dò tién hành dàm phàn de chuyén giao càccòng nghé trong ITnh vuc xày dung cho UDIC, de UDIC co thè tu dàm duang càc còngtrình yéu càu ky thuàt cao, rùt ngàn thòi gian thi còng, nàng cao chat lugng còng trình.Ngoài ra UDIC co thè sang tìm hiéu kinh nghiém ve ITnh vuc xày dung cùa càc tàp doànnày ò chinh dàt nuóc hg de àp dung ó Viét nam, va trong tuang lai UDIC co thè tró thànhmot dòi tàc vói càc tàp doàn này ó chinh dàt nuóc cùa hg.U^u diémTrong chién lugc phàt trién ngành nghè mùi nhgn cùa Tòng Còng ty là dàu tu xày dung dòihòi nguòn vòn cho dàu tu trién khai càc du àn khu dò thi mói va bàt dòng san là rat lón.Truac yéu càu thi hiéu ngày càng cao, càng khàt khe cùa thi truòng cùa khàch hàng, viéccàc doanh nghiep dàu tu nuóc ngoài mang càc còng nghè mói dem lai càc san phàm caocàp tai càc khu chung cu, khu càn ho nhu CIPUTRA, the Manor.... càng thày su càn thiétcùa viéc lién doanh, lién két dem lai hiéu qua san xuàt kinh doanh va thi phàn cho TòngCòng ty trong ITnh vuc này. 67
 • 78. Trong qua trình phàt trién viéc xày dung vàn hoà doanh nghiép nàng cao nguón lue canh tranh, xày dung hình ành, thuang hièu là nhùng viéc làm mang tinh chién lugc va khòng thè thiéu néu muòn doanh nghiep phàt trién òn dinh va ben vùng. Khi UDIC theo duòi chién lugc tàng truòng thòng qua lién doanh lién két co thè cài thien vi thè canh tranh cùa ITnh vuc kinh doanh chù chòt cùa tòng còng ty thòng qua càc khia canh sau. Thù nhàt, nò han che su canh tranh trong noi bò ngành kinh doanh cùa tòng còng ty, cho phép doanh nghiep dat già cao han va thu dugc lgi nhuàn lón hon. Thù hai, UDIC co su chù dòng trong viéc làp ké hoach, phòi hgp va sàp xép thòi gian thuàn lgi han giùa càc qua trình lién ké nhau trong chuòi càc hoat dòng tu mua nguyèn vat liéu dèn chuyén san phàm dèn tay nguòi tiéu dùng.Nhuae diémMac dù dugc tièn hành nhàm dat dugc lgi thè vè chi phi thàp nhung chién lugc này cothè dàn dén tàc dòng ngugc lai néu càc còng ty ma UDIC lién két hoat dòng kém hiéuqua han hàn so vói UDIC va càc còng ty khàc trong cùng ngành. Khi còng nghé thay dòinhanh chóng ma càc còng ty dòi tàc cham chap trong viéc thay dòi còng nghé cho phùhgp thi viéc lién két này lai tra thành mot càn tró trén con duòng di tói muc tiéu cùaUDIC.Phuffns àn chién luffe 3: Chién luffe trong tàm hóa: Chién lugc phàt trién san phàmtheo huóng uu tién ngành nghé dàu tu xày dung va kinh doanh bàt dòng san, tàp trungtheo huóng càc san phàm co chat lugng caoNói dung:Càc san phàm co chat lugng cao trong ITnh vuc xày dung va kinh doanh bàt dòng san lànhùng khu chung cu cao càp, co 2 dén 3 tàng hàm nhàm khai thàc càc dich vu nhu kinhdoanh sièu thi, dich vu tròng giù xe òtò... Moi càn ho chung cu co thè dugc thiét ké theocàc thiét ké cùa càc màu thiét ké tu càc kién trùc su Anh, Phàp, y... Dòi khi, Tòng còngty cùng co thè trang bi cho chù nhà càc thiét bi phuc vu nhu càu sinh hoat nhu tivi, tulanh, mày dièu hoà, bàn ghé, tu ly... de tao ra mot mò hình kién trùc tòng thè phù hgpvói sa thich cùa chù nhà. Càc khu nhà vuòn cùng sé dugc thiét ké trang nha, don giàn,tièn lai nhu kèm theo càc bè bai, càc khu càu cà mang dén cho nguòi su dung mot càm 68
 • 79. giàc de chiù, thoài mài nhu dang lac vào mot thè giói hoang sa, khòng con nhùng òn àocùa phò xà. Càc vàn phòng cho thué dugc thiét ké theo huóng phù hgp vói nhu càu cùanhùng khàch nuóc ngoài. Nhìn chung là càc san phàm co già tri già tàng cao.Uu diémTheo nhu nhiJTig phàn tich vè mòi truòng ben ngoài va ben trong cùa UDIC, co thè nhànthày ràng hién nay vi tri de xày dung càc khu dò thi cùa UDIC là rat dep, thu nhap cùanguòi tiéu dùng càng ngày càng tàng cao, thi hiéu cùa nguòi tiéu dùng dang thay dòi theohuóng nhùng càn ho, khu biét thu, vàn phòng cho thué vói chat lugng cao; dàu tu nuócngoài vào Viét nam tàng nhanh. Càc yéu tò này cho thày viéc UDIC phàt trién theo chiénlugc này là hoàn toàn phù hgp vói xu thè thòi dai. Dòng thòi, chién lugc này cùng co thègiùp UDIC duy tri là mot thuang hiéu manh va co uy tin. Nàng lue hién nay cùa UDICcùng co khà nàng dàp ùng dugc yéu càu vè nhùng san phàm co chat lugng cao nhu vay.Nhuae diémTuy nhién, viéc theo duòi chién lugc này sé tòn kém rat nhiéu chi phi, va co su tòn dòngvòn dàu tu rat lón.Ngoài ra, de xàc dinh xem chién lugc nào càn lira chon cùng càn phài quan tàm dén càcyéu té thành còng trong ITnh vuc dàu tu xày dung va kinh doanh bàt dòng sàa Trong ITnhvuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi muòn thành còng va di dàu, càc doanh nghiepphài chù y nhùng yéu tò ca bàn sau:- Mói quan he vai càc ca quan hieu tràch va càc dói toc lién doanh: De dugc phé duyétmot dir àn dàu tu khu dò thi mai phài qua rat nhièu buóc (xem phu lue so ....) trong dòvai trò phè duyét cùa càc càp co thàm quyèn nhu: Sa Tài nguyèn mòi truòng va nhà dàt.So Quy hoach kién trùc. Sa Xày dung, So Ké hoach dàu tu ... sau dò là quyét dinh cùaUBND Thành phò. Do vay muòn dàm bào dugc tién dò càc du àn dàu tu thi doanhnghiep phài co mòi quan he màt thiét vói càc càp ngành hùu quan nói trén. Ngoài ra, vóiquy mò theo Nghi dinh 02/2006/ND-CP viéc lién doanh lién két vói càc doanh nghiepkhàc, dac biét là càc tap doàn nuóc ngoài, càc doanh nghiep manh khàc cùng là nhùngyéu tò hét sue càn thiét. Hai vàn de de càp a trén dang là diém manh cùa Tòng Còng tyUDIC. 69
 • 80. - Nguón nhàn lue va nàng lue, kinh nghiém: Trién khai kinh doanh ITnh vuc bàt dòng sanva khu dò thi dòi hòi càc doanh nghiep phài co càc ban quàn ly day dan kinh nghiém,nàm vùng quy trinh va càc buóc trién khai, nàm vùng càc vàn bàn luat va duói luàt detién hành trién khai. Khòng dugc phép di tàt bò qua càc buóc nhung cùng trành di duòngvòng, làm càc còng viéc thùa, ành huóng dén tién dò thuc hién va trién khai du àn.- Nàng lue ve vón: Khi trién khai thuc hién du àn kinh doanh bàt dóng san va khu dò thi,nhu càu ve vòn là rat lón. Vói mot du àn co vòn dàu tu khoàng 4.000 ty dòng thi theoDièu 4 Nghi dinh 02 vòn chù sa hùu cùa doanh nghiep phài co it nhàt là 800 ty dòng.Day cùng là mot rào càn lón cho nhùng doanh nghiep vùa va nhò muòn già nhap ngành.Tòng Còng ty UDIC trong nhùng nàm truóc day dà co nhùng buóc chuàn bj va tich lùyrat tòt, vòn chù so hùu cùa càc còng ty thuòc Tòng Còng ty tu nàm 2000 dèn nàm 2004dà khòng ngùng tàng va dén khi thành lap vòn chù so hùu dà dugc 700 ty dòng. Ngoài raTòng Còng ty cùng quan he rat tòt vói càc ngàn hàng thuang mai va quy ho trg phàt triénde co thè huy dòng vòn khi càn thiét.vè cóng nghé thiét bi: Tòng Còng ty UDIC là mot trong nhùng doanh nghiep luòn quantàm dén còng tàc dàu tu dòi mói còng nghé thiét bi thi còng. Tòng Còng ty co mot PhóTong Giàm doc phu tràch ITnh vuc này va mot phòng chùc nàng là Phòng Ky thuat còngnghé. vè tài chinh Tòng Còng ty dà dàu tu vói ty le uu tién cho mua sàm thiét bi hàngnàm là gàn 100 ty dòng cho nhùng nàm gàn day. (Xem phu lue so .... ve thiét bi cùa TòngCòng ty)Càn cu vào hoàn cành thuc té, qua càc buóc phàn tàch càc chién lugc kinh doanh dugchoach dinh, càc yéu tò thành còng trong ITnh vuc này, muòn Tòng Còng ty UDIC phàttrién va ben vùng chùng tòi phài trién khai dòng thòi 3 chién lugc kinh doanh dà phàntich a trén. Qua càc giai doan theo muc tiéu san xuàt kinh doanh dàt ra, càc chién lugctrong tàm uu tièn trong tùng thòi ky dugc chgn nhu sau:+ Giai dogn 2006- 2010: phuang àn chién lugc tàng truang thòng qua lién doanh lién kétva tàp trung vào ITnh vuc kinh doanh bàt dgng san va khu dò thi, vói càc san phàm chatlugng cao.+ Giai dogn 2010 - 2015: phuang àn chién lugc da dang hóa sang càc ITnh vuc kinhdoanh khàc. 70
 • 81. Sau khi dà lira chgn chién lugc, mot so ké hgach càn dua ra de viéc thuc hién chién lugc dugc thành còng. 4.2. Càc ké hoach thirc hién càc phuOìig àn chién luOc 4.2.1. Càc muc tiéu ngàn hgn - Tu 2007 dén 2009, xày dung hoàn chinh va dua vào su dung 7 khu dò thi mói: Trung Yèn, Nam Thàng Long, Hoàng Vàn Thu, Yèn Hòa, Ha Dinh, NghTa Dò, Dòng Nam Tran Duy Hung. - Tu 2008-2010: hòan chinh va dua vào su dung càc tò hgp trung tàm dich vu thuang mai, vàn phòng làm viéc tai càc dia diém: so 1 Tòn Thàt Tùng cùa còng ty xày dung so 1, 42 Le Nggc Hàn va My dinh cùa Còng ty xày làp Giao thòng còng chinh. - 2007-2008 hoàn thành 4 du àn di dòi va chuyén dòi muc dich su dung ca so san xuàt cùacàc còng ty: Còng ty co phàn bé tòng va xày dung VTnh Tuy, Còng ty co phàn dàu tu va bètòng Thinh liét, Còng ty san xuàt còng nghiep va xày làp HA noi, Còng ty co phàn Càuduòng.- 2009-2010: Trién khai dàu tu xày dung thành còng theo phuang thùc cuòn chièu mot sokhu vuc cùa du àn cài tao va xày dung mói khu tàp thè làp ghép Thành còng.-2010-2012: Nghién cùu trién khai tiép càc du àn phàt trién dò thi tai khu vuc phia Bàcsong Hong va càc khu vuc khàc cùa Ha noi. Tham già thuc hién càc dir àn dàu tu xày dungmang tinh xà hòi cao nhu nhà ó cho thué, nhà cho nguòi co thu nhap thàp, kinh doanh hatàng khu còng nghiep, khu che xuàt.- Nàm 2007: phòi hgp vói mot so Tòng còng ty cùa Ha noi thành lap Còng ty co phanà dàutu kinh doanh bàt dòng san ha noi de trién khai tai Quàng Ninh mot phanà khu dò thi dulich sinh thài vàn hóa Ha Long gòm dào Hoàng Tàn va càc dào làn càn vói qui mò khoàng2000ha va mot so dir àn khàc tai Ha noi.Tàt cà càc còng viéc trén nhàm dat muc tiéu doanh thu tàng 10% trong nàm 2007, 15%trong nàm 2008, tiép theo là 25% nàm 2009, 50% nàm 2010. 71
 • 82. 4.2.2 Xày dung eàe chinh sàch kinh doanh Chinh sàch là còng cu de thuc hién chién lugc, chinh sàch bao gòm càc nguyèn tàc chi dao, càc huóng dan, qui tàc va thù tue dugc thiét lap de hau thuàn cho càc no lue hành dòng nhàm dat càc muc tiéu dat ra. Càc chinh sàch kinh doanh ma UDIC càn xày dung va duy tri bao gòm: 4.2.2.1. Chinh sàch ve nguón nhàn lueKé hoach phàt trién nguòn nhàn lue cùa UDIC se tién hành theo huóng khòng ngùngnàng cao nàng lue quàn ly, nàng lue chuyén mòn cùa càn bò quàn ly, còng nhàn laodòng, lue lugng tu vàn thiét ké, dòi mai còng tàc quàn ly, giàm chi phi trong san xuàtkinh doanhLà Tòng Còng ty mói thành lap va hoat dòng theo mò hình thi diém Còng ty Me - Còngty con. Nhùng vàn bàn phàp quy, nhùng thòng tu huóng dàn thuc hién con thiéu, buócdàu cà lành dao Tòng Còng ty va càc còng ty thành vién déu bò ngò, lùng tùng. Su dièuhành cùa càc phòng ban chùc nàng con thiéu khoa hgc, thiéu bài bàn. Tòng Còng ty dangso hùu mot lue lugng càc còng nhàn ky thuàt co trình dò chuyén mòn con thàp. Néu kéhoach này thuc hién khòng tòt, san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty sé bi tut hau,khòng con sue canh tranh dugc do già thành còng trình cao, ành huóng dén tinh khà thicùa phuang àn chién lugc dà lua chgn.Tòng Còng ty dàc biét quan tàm dén viéc tàng cuòng, bò sung nguòn nhàn lue cho càcdon vi trong Tong Còng ty nhàt là sau khi mot lue lugng khòng nhò lao dòng ròi khòi càcdon vi theo phuang àn sàp xép lao dòng khi co phàn hoà. Tòng Còng ty phài lap kéhoach ca càu lue lugng lao dòng theo nhu càu càn thiét cho tùng loai ngành nghè eó kéhoach tò chùc dào tao, dào tao lai, bò tue chuyén mòn dòi vói cà lao dòng truc tiép vagiàn tiép cùa tùng Còng ty thành vién.Thiét làp mòi quan he màt thiét vói càc truòng dai hgc day nghè, truòng dào tao chuyénngành cùa càc bò, càc dia phuang de lién két hgp tàc va dat hàng dào tao, chù trong luelugng CNKT cho càc ngành nghè chuyén mòn con thiéu, càc ky su gioì cho càc ngành 72
 • 83. nghè chinh cùa Tong Còng ty, dàp ùng dugc nhu càu càp thiét vi lao dòng cùa eàe don vitrong tùng thòi ky.Co ké hoach dào tao, bòi duòng, quy hoach cho tùng vi tri lành dao tu càp Tòng Còng tydén càc Còng ty thành vién nhàm dàp ùng su phàt trién san xuàt kinh doanh ngày càngnhanh va da dang. Càc càn bò dugc dào tao phài bài bàn, eó chuyén mòn va trình dòquàn ly, dao due va sue khoé tòt.4.2.2.2. Chinh sàch ve tài chinh:Thuc hién càc bién phàp càn thiét nhàm tùng buóc lành manh hoà nén tài chinh cùa càcCòng ty thành vién, dac biét càc Còng ty khoi SXCN & VLXD. Tranh thù su giùp dò vatu vàn cùa càc ca quan quàn ly de xù ly tòt càc vàn de tài chinh cùa càc còng ty trong vasau co phàn hoà.Chù dgng nàm bàt, nhu càu vè vòn cùa càc don vi, thoà thuàn vói càc ngàn hàng de cacàu lai càc khoàn ng va hgp dòng nhùng khoàn vay cà gói trung va dai han cùa TòngCòng ty vói càc ngàn hàng tuong mai, dàp ùng nhu càu vòn cho càc don vi giai doan2006 - 2010 khoàng 5.000 ty dòng.Hoàn thành viéc thành làp Còng ty tài chinh co phàn UDIC vói so vòn ban dàu 300 tydòng trong nàm 2007, tao thém kènh huy dòng vòn phuc vu nhu càu phàt trién SXKDcùa Tòng Còng ty.Xày dung ké hoach va thuc hién lo trình tùng buóc tham già thi truòng chùng khoàn, dàcbiét là chùng khoàn bàt dòng san.4.2.2.3, Chinh sàch vè phàt trién cóng nghé va thiét biUDIC sé phàt trién nàng lue còng nghé theo huóng khòng ngùng dòi mai còng nghé sanxuàt, dàu tu trang thiét bi thich hgp vói quy trình phàt trién san xuàt kinh doanh nhàmkhòng ngùng nàng cao chat lugng san phàm, tao ra san phàm eó già tri già tàng cao a càcITnh vuc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty 73
 • 84. Nhu dà phàn tich a trén, Tòng Còng ty dang sa hùu 1 lue lugng xe mày thiét bj vói còngnghé ò tàm trung bình. Truóc yéu càu ngày càng khàt khe cùa thi truòng, cùa càc chù dàutu va khàch hàng. Néu khòng eó su tich lùy de dàu tu thich hgp, càc day chuyén còngnghè thiét bi mói trong còng tàc khào sàt, thiét ké, càc xe mày thiét bi còng nghé hién daitrong còng tàc xày làp nhu: còng nghè xày làp mòng sàu, nhà cao tàng, thiét bi thi còngduòng hàm, càu lón cho thi còng ha tàng va càc day chuyén hién dai phuc vu san xuàtcàc san phàm mói trong ngành san xuàt VLXD thi Tòng Còng ty sé dàn dàn bi màt thitruòng, màt thuang hieu.Nhung viéc dàu tu cùng dòi hòi phài co mot ké hoach, eó lo trình phù hgp vói lo trìnhphàt trién san xuàt kinh doanh, vi viéc dàu tu còng nghè thiét bi dòi hòi phài eó motlugng tài chinh lón, néu khòng tinh toàn thàn trgng, thich hgp, chùng ta sé phài tra giàcho nhùng sai làm do dàu tu khòng dùng thòi diém, khòng dùng nhu càu cùa thi truòng.Lue dò chùng ta sé là nhijng "con ng" lón cùa càc ngàn hàng thuang mai.Thù nhàt, UDIC sé trién khai thuc hién ké hoach phàt trién khoa hgc ky thuàt va ùngdung còng nghè mói cùa tùng don vi thành vién va toàn Tòng Còng ty trong ké hoach2006 - 2010. Ké hoach phàt trién dà dugc làp chi tiét cho tùng khòi thi còng xày làp, sanxuàt còng nghiep, vat lieu xày dung, tu vàn thiét ké. Bàn ké hoach cùng de ra dugc lotrinh co bàn cho tùng thòi ky, eó dòn truóc su phàt trién cùa còng nghé mói va nhu càungày càng cao cùa xà hòi trong 10 -^ 15 nàm tiép theo.Thù hai, UDIC sé trién khai dàu tu chièu sàu tuang thich vói còng nghè dà lua chgn vaphé duyét trong giai doan 2006 - 2010, chù trgng càc còng nghè mai trong xù ly nènmòng thi còng nhà cao tu 30 tàng tró lén, thi còng duòng hàm, càu qua song, càu vugtcan, san xuàt mot so loai san phàm VLXD co hàm lugng chat càm cao, ùng dung còngnghè thòng tin, àp dung mot sé phàm mèm tién tién dà dugc giói chuyén mòn còng nhàntrong viéc tò chùc.Thù ba, UDIC tiép tue duy tri va cùng eó he thòng quàn ly chat lugng ISO 9001 -2000 tiéntói hoàn chinh càc he thòng quàn ly ISO 14000, TQM... nhàm khòng ngùng nàng cao chatlugng san phàm, tao nièm tin cho khàch hàng, xày dung thuang hiéu UDIC tró thành thuanghiéu manh trén thi truòng. 74
 • 85. Ngoài càc ké hoach trén, UDIC con khòng ngùng ma ròng thi truòng dàc biét nghién cùumó mang càc khu dò thi, khu còng nghiep theo quy hoach cùa thành phò vè phia BàcSong Hòng nhu càc Khu dò thi Bàc Thàng Long - Vàn Tri, khu dò thi Nam Hong. Tiéptue cùng co càc lién doanh vói càc dòi tàc truyén thóng nhu tap doàn CIPUTRA, OPUS...cà vè chat va lugng. Mò ròng thém còng tàc lién doanh vói càc dòi tàc mói trong vangoài nuóc nhu Tap doàn HIWIN (Hàn quòc) CHAMVIT (Hàn quóc)....4.2,3. Soàtxét, diéu chinh cff càu tò chùc theo muc tiéu chién luffeVan dung tòi da kinh nghiém, nàng lue phàt huy sue manh noi sinh tàng cuòng sue canhtranh cùa tùng còng ty thành vién, xày dung co che lién doanh, lién két khà thi, hièu quatrong viéc su dung san phàm, dich vu, còng nghé thiét bi, lao dòng ky thuat làn nhau giùacàc Còng ty thành vién. Tap trung nàng lue toàn Tòng còng ty xày dung nhùng khu dòthi, khu còng nghiép càc còng trình XDCN, XDDD lón, xày dung thuang hiéu chungUDIC trén thi truòng dàu tu xày dung, xùc tién thuang mai, tich cuc va chù dòng hòinhàp kinh tè quòc té. Tu thuc tièn san xuàt kinh doanh, tiép tue tòng két nhùng matthuàn lgi, nhiing diém manh, chi ra nhùng khiém khuyét trong mò hình thi diém Còng tyMe - Còng ty con, nhàm khòng ngùng hoàn thien mò hình này tièn tói rùt ngàn thòi gianhoat dgng thi diém cùa Tòng Còng ty.UDIC sé sàp xép, òn dinh tò chùc, phàn dinh rò chùc nàng, nhiém vu, quyén han cùa càccàp lành dao, càc phòng ban chùc nàng tu Vàn phòng Tòng Còng ty dén eàe Còng tythành vién. Thiét lap mói lién he hgp ly, khoa hgc giùa càc phòng ban cùa Vàn phòngTòng Còng ty vói bg phàn phu tràch dàu tu cùa càc Còng ty thành vién de dàm bào hiéuqua còng viéc.UDIC cùng sé hoàn chinh, sàp xép dói mai càc doanh nghiep (co phàn hoà) tién tói da sahùu, tàt cà càc doanh nghiep thuòc Tòng Còng ty (Cà Còng ty Me) tao buóc chuyén móivè chat trong còng tàc dièu hành san xuàt kinh doanh trong toàn Tòng Còng ty vi lgi ichcùa nguòi lao dòng.UDIC cùng càn rà soàt nàng lue, kién toàn tó chùc càc ban Quàn ly du àn truc thuòc còngty Me, tién tói xày dung tu 2 dén 3 ban Quàn ly dir àn co dù nàng lue thay màt tóng còng 75
 • 86. ty vói tu càch là chù dàu tu trién khai thuc hién eàe du àn phàt trién dò thi qui mò lón tu dàu dén cuòi. Truóc màt, trong nàm 2007, kién toàn tò chùc ban quàn ly du àn Trung Yèn de nghi cho dói tén thành Ban quàn ly du àn 1 va Ban quàn ly du àn 2 de dù sue dàm duang viéc trién khai càc du àn hién eó cùa còng ty Me. UDIC cùng sé thành làp Còng ty Co phàn quàn ly va cung càp dich vu dò thi de trién khai thuc hién tai càc dir àn khu dò thi mói va càc khu nhà ó càn ho cao tàng cùa Tòng còng ty, góp phàn nàng cao chat lugng dich vu tai càc du àn, dàm bào uy tin cho chù dàu tu. Lo trình thuc hién nhu sau: - Nàm 2007: quàn trièt va xày dung ké hoach thuc hién càc còng viéc trén, nghién cùu xàydung mot so chuyén de cu thè. Truóc màt càn Ban hành va àp dung Qui trình chuàn vèquàn ly va thuc hién du àn dàu tu xày dung theo qui dinh hién hành; làp va trién khai thuchién ké hoach tap huàn càc qui dinh mói cùa Nhà nuóc va Thành phò lién quan dén ITnhvuc dàu tu xày dung cho càc càn bò chù chòt va khòi dàu tu toàn Tòng còng ty.- Nàm 2008-2010: tiép tue thuc hién, sa két tòng két danh già xàc dinh nhùng gì dà làmdugc, nhùng gì con tòn tai, làm co so de xày dung chuang trinh cho giai doan 2010-2015.4.2.4 Tàng cuàng quàn tri càc thay dai trong thuc hién chién luffeTrong qua trinh thuc hién chién lugc kinh doanh, su xuàt hién càc thay dòi là mot diéu tàtyéu khàch quan. Tuy nhién, viéc thay dòi mot thòi quen, mot tap tue, mot càch nghT, càchlàm... là khòng de ké eà khi thay dòi dò tao ra càc dòng lue tich cuc, càc chièu huóngthuàn lgi cho hành dòng. Hàu hét càc thay dòi vè còng nghé san xuàt, con nguòi, co càu tòchùc hay chién lugc...) dèu co sue manh can thiép vào nhùng kièu quan he vòn co va quenthuòc. De quàn ly tòt han càc thay dói, UDIC càn thuc hién càc còng viéc sau:- Dir bào càc phàn ùng va mùc dò phàn ùng eó thè xày ra khi thuc hién càc thay dòi- Làm cho nguòi lao dòng hièu va dóng càm vói càc thay dòi de giàm càc phàn dói tièm àn- Thiét làp trang thài mai làm cho hoat dòng thuc hién chién lugc dugc tièn hành bìnhthuòng ngay cà khi eó nhùng thay dòi lón. 76
 • 87. Cu thè, UDIC càn:- Tò chùc hgp mgi nguòi eó lién quan dén qua trình thay dòi dèu dugc phàt biéu y kién,nguyèn vgng cùng nhu quyén lgi cùa hg lién quan dèn su thay dói.- Truyén thòng ròng rài de mgi nguòi hiéu rò muc dich va bàn chat cùa su thay dói- Thòng tin chi tiét vè càc thay dòi va nhàn càc thòng tin phàn hói.4.2.5. Tgo mòi truang vàn hóa ho trff cho thuc hién chién luffeChién lugc thuòng dugc thiét lap dua trén càc co sa vàn hóa hién co. Nhùng khia canh vànhóa hién tai nào tuang phàn vói chién lugc de ra déu phài dugc xàc dinh lai va thay dòi chophù hgp. Càc nghién cùu gàn day dà xàc nhan ràng thy dòi vàn hòa phù hgp vói chién lugcmói thuòng hièu qua han viéc thay dòi mot chién lugc phù hgp vói mòi truòng vàn hóahién tai. Càc ky thuàt ca bàn de thay dòi mòi truòng vàn hòa bao gòm xày dung tiéu chuànvàn hóa, huàn luyén, dào tao, àp dung càc bién phàp khuyén khich...Càc còng viéc cu thè bao gòm:- Xàc dinh càc yéu tó vàn hóa phù hgp va càc yéu tò phu trong doanh nghiep thòng qua càcbuoi gap ga vói cà nhàn va càc tap thè. Bàn bac va xem xét cho tói khi co su dòng y vènguyèn tàc trgng tàm trong mòi truòng vàn hóa.- TÓ chùc bào cào, hgc tàp vè càc khia canh vàn hóa doanh nghiep nhu càc vàn de vènhiém vu, quyèn han, le lói làm viéc, mòi quan he còng tàc. cùa càc nhà quàn tri va nguòilao dòng.- Xàc dinh tàm quan trgng cùa san phàm vàn hóa va mùc dò tuong hgp cùa chùng vói càcchién lugc du dinh là ca so cho viéc dành già càc rùi ro ma vàn hóa doanh nghiép eó thèxày ra.- Xàc dinh càc yéu tó vàn hóa eó tàm quan trogn dàc biét dòi vói viéc thuc hién va dành giàchién luac. Du tinh càc thay dói vàn hóa thich hgp vói càc thay dòi chién lugc. 77
 • 88. 4.3. Dà xuat kién nghjHién nay, càc Tòng Còng ty hoat dgng trong ITnh vuc dàu tu xày dung dang gap nhièuvuóng màc rat lón trong qua trình san xuàt kinh doanh chù yéu do càc co che chinh sàch chua phù hgp. De san xuàt kinh doanh cùa TÓng Còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC) dugc chù dòng, thòng thoàng, phàt trién òn dinh va ben vùng. Chùng tòi co mot so de xuàt kién nghi:4.3.1. vè lình vuc dàu tu kinh doanh khu dò thi, bàt dòng san. De nghi v&i Nhà nu&c va Chinh phù:Xem xét va diéu chinh mot so vàn de con chua phù hgp tgi Nghi dinh 17/2006/ND-CP:- Quy dinh vè nòp tién su dung dàt theo tién dò giao dàt ghi trong du àn dàu tu sé khóthuc hién do khòng sàt vói thuc té trién khai du àn vi viéc thuc hién du àn hién nay phuthuòc rat nhièu vào tién dò giài phóng màt bang. De nghi nòp tién su dung dàt theo tiéndò hòan thành thù tue giài phóng mat bang hoac theo tién dò dàu tu du àn.- Quy dinh vè già bòi thuòng giài phóng mat bang: sàt vói già thi truòng, néu khòng sàtthi eó dièu chinh. Quy dinh nhu vay sé rat khó thuc hién, néu trong cùng mot du àn magià dèn bù bi dièu chinh lién tue thi de gay khiéu kién kéo dai, làm cham tién dò thuchién du àn, càn eó nhùng quy dinh de dàm bào già dén bù giài phóng màt bang, dòi vóimot khu vuc phài thóng nhàt va òn dinh trong mot thòi gian dai.- Quy dinh dugc huy dgng vón khi dà dàu tu xày dung hoàn chinh he thòng ha tàng kythuàt vàn con qua chat che dói vói càc nhà dàu tu. De nghi cho phép eàe nhà dàu tu dugchuy dòng vón sau khi hòan thành thù tue dèn bù va san làp màt bang xong.De nghi khòng thu tièn su dung dàt dói vài phàn dién tich dàt khuón vién phuc vu chungcu:Nhà nuóc chi thu tièn su dung dàt dói vói phàn dien tich dàt xày dung chung cu, dèi vóiphàn dién tich dàt khuòn vién con lai xày dung càc còng trình truc tiép phuevu chung cu 78
 • 89. thi Nhà nuóc giao dàt cho chù dàu tu va khòng thu tièn su dung dàt de khuyén khichdoanh nghiep dàu tu phàt trién nhà chung cu.De nghi chinh quyén ho trg khi doanh nghiép dà bèi thuang dugc 80% dien tich dàt duàn de som giài phóng màt bang va dua du àn vào trién khai thuc hién.De nghi thay dói càch tinh mùc thu tièn su dung dàt va khàu trù tièn su dung dàt phàinòp: De nhà dàu tu co thè xàc dinh dugc càc chi phi cùa du àn nhàm tinh toàn hièu qua dàutu truóc khi quyét dinh dàu tu dir àn dóng thòi de ngành Thué co thè tinh toàn tièn su dungdàt mot càch nhanh chóng va khòng càn phài yéu càu nhà dàu tu nòp thém càc giày tò vèbòi thuòng. Kién nghi chuyén sang càch tinh mùc thu tièn su dung dàt khoàng 10% khunggià dàt theo muc dich su dung sau dàu tu de loai bò hàn còng doan xét khàu trù tièn sudung dàt phài nòp. De nghi vài Thành phò Ha Nói:• De nghi UBND Thành phò som chi dao càc giài phàp thào ga vuóng màc ve dén bùgiài phóng màt bang tai dir àn khu dò thi Nam Thàng Long: Tinh dén thòi diém này,Còng ty Lién doanh Nam Thàng Long da tra tién dén bù dugc trén 226 ha, chiém khoàng75% dién tich dàt thuc té cùa du àn vói tòng so tién chi tra dén bù, ho trg là 762 ty dòng.Tuy nhién do viéc khiéu kién cùa nguòi dàn ve chinh sàch dèn bù nén Còng ty Liéndoanh mói chinh thùc dua vào su dung dugc 73 ha, phàn dien tich con lai (153 ha) dà chitra tièn dèn bù vói mot so tièn rat lón (trén 500 ty dòng) han mot nàm nay vàn khòng thicòng dugc, gay thiét hai vè tài chinh cho Còng ty Lién doanh va làm cham tién dò thuchién du àn. Day là vàn de lién quan dén co che, chinh sàch nén phài eó su ehi dao cùaThành phó, cùa Chinh phù mai eó thè giài quyét dùt diém dugc.- De nghi Thành phó cho phép càc còng trình xày dung thuòc du àn khu dò thi mai dà coho so dò àn quy hoach chi tiét ty le 1/500 dugc co quan Nhà nuóc eó thàm quyèn phéduyét (nhung chua eó thiét ké dò thi) dugc tiép tue mien giày phép xày dung nhu quy djnhtruóc day. 79
 • 90. - De nghi Thành phò som co huóng dàn vè thàm quyèn phé duyét càc du àn phàt triénnhà a thuang mai theo quy dinh cùa Luàt Nhà ò, vi hién nay, giùa Luat Nhà ó va LuatXày dung co quy dinh khàc nhau ve vàn de này.- De nghi vói eàe So ban ngành: som thuc hién lién thòng giài quyét thù tue hành chinhcàc du àn dàu tu xày dung khòng su dung vòn ngàn sàch.4.3.2. Ve hogt dgng san xuàt kinh doanh:- Nhà nuóc càn eó huóng dàn dièu chinh don già dòi vói càc còng trình dà trùng thàunhung kéo dai thòi gian do khòng giài phóng dugc mat bang hoac cham giài phóng matbang.- De nghi Nhà nuóc va Thành phò nghién cùu bò sung càc chi phi trong don già du toànxày dung còng trình dàn dung va còng nghiep, ké eà nguòn vòn ngàn sàch va nguòn vònkhàc.Hién nay già cà càc yéu tò dàu vào nhu: xàng dàu, sàt thép, xi màng, than, vàn tài, bàohiém .. lién tue tàng cao, già bàn tàng khòng tuang ùng vói toc dò tàng già thành, trongkhi phài canh tranh gay gàt vói càc thành phàn kinh té khàc eó dièu kién khòng thuc hiénday dù nghTa vu vói Nhà nuóc va nguòi lao dòng, làm cho càc doanh nghiep thành viéncùa TÓng Còng ty gap rat nhièu khó khan. Nàng lue canh tranh càng khó khan hon khibuóc vào nàm 2005 Thành phó àp già thué dàt mói trén dia bàn tàng tu 2, 5 làn lén dénmùc cao nhàt là 21, 5 làn. Két qua san xuàt kinh doanh cùa nàm 2005 cùa Tòng Còng ty thieó 3 doanh nghiep thành vién bi 1?, càc doanh nghiep con lai khòng dat ò mùc eò tue choeó dòng va nhà dàu tu do già thué dàt qua cao.4.3.3. Ve tài chinh:Còng tàc phàn phòi lgi nhuan sau thué: Theo quy che tài chinh va Nghi dinh 199 cùaChinh phù, TÓng Còng ty chi dugc trinh 10% quy Du phòng tài chinh, so con lai sé bósung vào nguòn vón Nhà nuóc (vón dièu le cùa doanh nghiep). Nhu vay khòng co nguonvòn trich quy Khen thuang, phùc lgi cùa doanh nghiep, trong khi càc sàc thué già tri giàtàng, thué thu nhap doanh nghiep lai thu dén mùc tèi da, khòng khuyén khich CBCNVtiét kiém, giàm già thành, nàng cao nàng suàt lao dgng va hièu qua san xuàt kinh doanh. 80
 • 91. Quy dinh viéc phàn phòi lgi nhuàn sau thué nhu trén dà triét tiéu dòng lue san xuàt kinhdoanh. Tòng Còng ty de nghi vói Bò Tài chinh va UBND Thành phó Ha Noi xem xét chophép TÓng Còng ty dugc trich quy Lgi nhuàn sau thué theo Thòng tu so 69/1999/TT-BTC nagy 7/6/1999 cùa Bò Tài chinh ban hành cho 2 nàm 2005 - 2006.4.3.4. Ve còng tàc sàp xép dòi mài doanh nghiep (eò phàn hoà):Tòng Còng ty hién nay dà eò phàn hóa dugc 17/19 còng ty thành vién trong nuóc, trong dòco 4 còng ty con (eó vòn góp cùa Nhà nuóc trén 50% vón dièu le) va 15 còng ty lién két.Nhà nuóc càn ban hành càc Nghi dinh huóng dàn de tao hành lang phàp ly cho càc doanhnghiep eò phàn hoat dòng theo Luat Doanh nghiep nàm 2005 va eó hièu lue thi hành tu1/7/2006.Nhà nuóc càn nghién cùu va sua dòi vice bàn eò phàn uu dai giàm già cho nguòi laodòng theo Nghi dinh 187/2004/ND-CP co nhiéu bàt cap, nhàt là khi dàu già binh quàn léncao, nguòi lao dòng khòng co tién mua phài bàn ra ngoài tao diéu kién cho viéc thu gomco phàn gay su bàt òn cho don vi.4.4. Nhirng han che cùa Khoà luàn.Do thòi gian eó han, khoà luàn cùa tòi chàc chàn khó trành khòi nhùng han che.- LTnh vuc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi(UDIC) rat ròng va hoat dòng thi diém theo mò hình Còng ty Me - Còng ty con. Khi decap pham vi nghién cùu de lira chgn chién lugc kinh doanh tòi chù tàp trung nghién cùuITnh vuc kinh doanh khu dò thi mai va bàt dòng san nén khoà luan sé thiéu tinh hoànchinh, tinh tòng thè vè chién lugc kinh doanh chung cùa mot Tòng Còng ty. Khi eò dièukién tàc già sé nghién cùu dén càc ITnh vuc khàc de dàm bào tinh thóng nhàt tòng thè.- Do dièu kién thòi gian co han, viéc lày so liéu tham khào de nghién cùu va phàn tichtrong khoà luàn con chua dugc day dù va phong phù.- Càc két luan vè lira chgn chién lugc dugc nghién cùu trén ca so eà ly luàn va thuc tiènsan xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC) àp dungvói càc Tòng Còng ty khàc càn phài dugc nghién cùu thém. 81
 • 92. KET LUÀN •Trong còng cugc dòi mói cùa dàt nuóc, su phàt trién cùa càc doanh nghiep dóng góp motphàn khòng nhò vào su phàt trién òn dinh va ben vùng cùa nèn kinh té Viét Nam. Trénbuóc duòng hoat dòng san xuàt kinh doanh, viéc xày dung va lira chon chién lugc kinhdoanh thich hgp dóng vai trò rat quan trgng. Viéc chgn de tài: "Xày dung chién lugc sanxuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC ITnh vuc kinhdoanh bàt dòng san va khu dò thi giai doan 2006-2015" cùa tòi cùng eó mot già tri thucté nhàt dinh. Tòi mong ràng vói eàe ly thuyèt dà dugc hoc, ùng dung càc hgc thuyèt vècanh tranh, càc mò hình xày dung chién lugc canh tranh, eàe mò hình phàn tich benngoài, phàn tich mòi truòng noi bò cùa doanh nghiep va bang phàn tich theo càc ma tranEFE, IFE, SWOT, khoà luan dà xày dung chién lugc kinh doanh cùa Tòng Còng tyUDIC theo eàe thòi ky ngàn han va dai han. Giai doan 2006-2010. tòi kién nghi UDICnén lira chgn chién lugc "Tàng truang thóng qua lién doanh, lién két" va "Chién lugcphàt trién san phàm theo huang uu tién ngành nghé dàu tu xày dung va kinh doanh bàtdóng san, tap trung theo huang càc san phàm eó chat lugng cao Giai doan 2010- 2015.khi UDIC dà co su thàng du vè vòn eó thè theo duòi chién lugc "Da dgng hoà càcngành nghè, da sa htm trén ea sa eàe lình vice san xuàt kinh doanh chinh cùa Tóng Cóngty bao gèm: Dàu tu xày dung kinh doanh bàt dóng san - xày làp - san xuàt cóng nghiepva VLXD - tu vàn xày dung - xuàt nhàp khàu va dich vu trong dò phàn dàu dua ITnh vucdàu tu xày dung kinh doanh bàt dóng san tra thành nghé mùi nhon trong ca càu sanphàm cùa Tóng Cóng ty ".Tòi hy vgng ràng, bang còng sue nghién cùu cùa minh sé góp phàn giùp cho lành daoTÓng Còng ty nàm bàt tòt han càc ca hòi, phàt huy eàe lgi thè canh tranh vugt tròi, hanche tói da càc rùi ro, thàeh thùc de hoat dòng san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng tyngày càng phàt trién ón dinh va ben vùng, góp phàn vào su nghiep xày dung Thù dò vadàt nuóc. 82
 • 93. TAI LIÉU THAM KHAO1. Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington.2. Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thòng ké.3. Abraham. 1999, "Càc phuang àn chién lugc va su lua chon - Trung tàm cùa hoachdinh chién lugc" - "Strategie Altematives and Choice - The Heart of Strategie Planning"4. Fred R.David. 2000, "Khài luan vè quàn tri chién lugc" (Bàn dich) Nhà xuàt bàn thòngké5. Raymond Alain THIETART. 1999 "Chién lugc doanh nghiep" (Bàn dich)6. Griffm. 2005 "Chién lugc canh tranh" - "Competitive Strategy" (Bàn djch)7. Garry D. Smith, Danny R. Arnold. 2003, " Chién lugc va sàch lugc kinh doanh" (Bàndich), Nhà xuàt bàn thòng ké.8. GS. TS Phùng Huu Phù: "Hai muoi nàm dòi mói a Thù dò Ha Noi - Dinh huóng phàttrién dén nàm 2010" Nhà xuàt bàn Ha Noi nàm 2005.10. Giào trình "Quàn tri chién lugc" Khoa Quàn tri kinh doanh. Dai hgc Quòc già Ha Noi11. Thac sT Dang Nggc Su, "Bài giàng Quàn tri chién lugc"12. Càc thòng tin trén Internet 83
 • 94. < Z O o a Z z H z H H H K H «: o u Q cs o ^< «e <«:• (TINH DÉN THÒI DEM 31/1 2/2006) i X X i o o 1- _l < a. UJ S Q *" O s 3 1- ^. - X 5 o h- U DIA DIÉM XAY DUNG uco t - XIN CHÙ •* - 8 ^ f iJ 3 -.^ 1 «£ co TRUONG ^•i a OAUTU o U O u o o O CM in OQ C10 < Dàu tu xày dung khu dò thi mói Phi/òng Trung Hòa, Yèn Hòa, T— X DU" àn khu dò thj mói Trung Yèn Cóng ty Me 37.05 281.615 quàn Cau Giay, Ha Noi Khu viro 21 ha - Khu dò thj mói Nam Thàng Phiròng Phù ThiTdng, Nhàt Tàn - X CM Còng ty Me 21.00 Long Tày Ho, HN Phuong Yen Hòa va Trung Hòa, X CO Dir àn Khu dò thj mói Yen Hòa Còng ty Xày duìig dàn dung Ha Nói 34.06 207.208 quàn Cau Giay. Ha Nói Quàn Khu dò thj Dòng Nam Tran Duy Lién danh: Cóng ty Xày dung Còng Dòng Nam duòng Tran Duy Tf X 35.43 170.455 Hutig nghiep - Còng ty CP TVKT dò thi HN Hi/ng, Dong Da, Ha Nói Xà Dòng Ngac, Xuàn Dinh, Co Du* àn dau tir xày duìig ha tang khung Khu X in Còng ty Me 361.44 Nhué, Thuy Phi/dng, huyén TCf virc Bac Co Nhué-Chèm Liém, Ha Noi Di/ àn khu dò thi mói Nam Hong (Bac dam Thuòc dja phàn xà Nam Hong, X co Còng ty Me 320.80 Vàn Tri) huyén Dòng Anh, Ha Nói Phiròng Hoàng Vàn Thu, Thjnh Lién doanh: Còng ty Me- Còng ty CP X N- Diràn khu dò thj mói Hoàng Vàn Thu 26.70 Lièt va phi/òng Yèn So, quàn DTvàPTHN(HN Group) Hoàng Mai, Ha Nói Diràn dau ti/xày dUhg Khu dò thi mói Xà Cd Nhue, Xuàn Dinh huyén X 00 Còng ty Xày dimg so 1 Ha Nói 8.20 598.092 NghTa Dò TirUém, HàNoi Phi/òng Ha Dinh, quànThanh X Ol Dir àn Khu dò thj mói Ha Dinh Còng ty Xày duìig Làp mày dién ni/óc 7.49 Xuàn va xà Tàn Trieu huyén 430.000 Thanh Tri. Ha Nói
 • 95. u U ^ o CSI O u U O u co ^ D Q ^ 1- «ro -ro o > Còng Kày dung SXVL òn Lóc Ha, xà Mai Làm huyén X Diràn zs dò thj mói Lòc Ha 50.00 2.S Q Duòng ng Anh, Ha Noi• X^ T- X a Bac Hong huyén DòngAnh, o o o 3 • * " •o ^ •o X m «ro Diràn khu dò thi Bac Hong e- Oì Cóng Oì dàn HàNói è. HàNói -,• o X e JZ Oì Diràr xày diTng cum tri/òng Tru o-^ Lién gty Me Òngty àTày Mo, huyén Tir Liém, Ha CM X ^T— co co r^ ^o e VQ ra Q_ *o — e X chuyé nghiép va day nghé o 5 DSòng Nói X àBac Hong huyén DòngAnh, o o o o e co ^ O X «o o co Diràn khu dò thj Bàc Hong ^) Oì- ~ - HàNói o " Oì Duàn Khu virc dào Hoàng Tàn àcda Liènd ty Me, Tongcòng XàH oàng Tàn, huyén Yèn o o o o o -ra.^ X ro e -TO o p làn càr thuòc Khu dò thi Du Ijch > « thài- tyThU Noi, Tong còngty c o> X L/ng, TP Ha Long, Quàng Ninh ^ O ra- 3 Vàn he a Ha Long i Ed HàNói P a Dàu y dung khu nhà 0 «« D£ trun Q X 0 Q <o -ra CtyXà dimg hàtt rìen ng trình ro- ò huyén Tir Liém e IO >» X ^ CD CD Dirà Khu nhà ò xà Dai Mò Q. * " X z ang •™j^- ira «o- z j = dimg nhóm nhà K-K hàò 0 Khu nhà ò Yèn Hòa, Cau Giay. 0 0 2 ^ CD X • ^ «0 h* 01 (35 Dì dì- HàNói 0 Khòi 74, phuong Bi/òi, qu Tày àn e U X r^ <o co co Dì Dirà Khu nhà ò Trfch Sài (D- tyM Ho, Ha n ói 0 0 0 0 uòng Hoàng Liét, quàn Hoàng -0 e e 00 C X -ro co CSI CO CM Dirà khu nhà ò tai phiròng Ho Dì Dì Lièt Còng o> Zi- Xày dim dàn Ha Noi Q. S i, Ha Nói <o CJ >v Q. Burip CtyXà hàtt rìen 0 0 ng trình Ho Ba Màu, quàn Hai 0 0 0 3 3 e •^l m X CJì IO «ra CM Dirà .n. nhà ò thap tang ho CM ra -^ SZ -ro ^ CQ ti ang . Ha Noi 0 «0 Burip 0 CtyXà hàtt rìen 0 ng trình 0 0 0 >. e z X CSJ IO r^ Dirà Khu nhà ò Ngpc Khành ocKh ành, BaDình, Ha Nói 110 01 -<;^- Q. * " ang 3 3 3 ^ j U 3 U Q « CO > urxà y duìig khu nhà à hòc 0 téng kéthop 3- phò dich V OD 0 Q a •«0 CM CO Dirà 01 nhà ò tiéu chuan ca 0 0 àng Ha, quàn Dò 0 0 X X X in ra" in in ^ <o "«0 CM -ra «ra s Buri Oì ^ - 0 Nói 216 e SZ vàn p va djch vu Ha Nói" 0 0 co Ò25, Làng Ha, quàn Ba Dinh, 0 X Q 3 0 0 e e X t^ 13 "D <o CSI CSI •ro t/ì -ra •*ra «o T— Dì CM 01 CM tohdp nhà ò cao tang tié tyXà Nói 215 ra HàNói
 • 96. e O) e«ra- e «ro- e is ^o «O- 73 rj ro D- *D Oì ^ D" .e Q V Dì «ra X - II Oì e ._ gx E § Uì r o1 c «o- Dì •ra «o- c cn CJ S > ._- It JC —1 O C O O) <ti- § ^•• O- e 3 jra _C Dì n ra O s: Q. - L 3 SI.eO ra o o ^ . ^ X e ^ il E JZ JZ CO jra CSI e < H Co -ro E ^ e -ra td) -p e CO ^b Nam Q. A20,«dì Oì •- ^ ^ ra •*- ro >i e JZ CD —m ^ T h- £ e «ra- 3 <o e in ^ (> •D .1 CD ->t *D o- o e ,. r:tn X «ro b PS E *m CQ•*o Oì CM T «ro- — «o «o o *D <o ^ °-CO Q. <ra- j= -ra «o- e «O- X Dì C ^ le D) 3- O) Dì C 3 O -ra -re 3 C -<o /Cd e e X X X Dì Dì X «ra T— in c ro -ra c «O ^. Q <o «o «o O Uì (0 §-^ O Xày di/ng Xày dutig •D Oì o> Dì Dì Dì «ral §. Dì Dì X ^ -o C C C C 3 3 «o o «o «o «o «ra <a).*ro >. O O X ~ SZ «ra «ro O O * - -ic X X >» >. «ra- Oì Dì Oì e Dì e Dì C > Dì e «o O C C «o OH O <o Dì &£ «o «o O O O o O C <o O 3 O CL Q. a ira- tQ) D- to o o roi^X ain«o <©• .3 II «O- Oì •^ D) , ^ i2 -Q H CD -"^ <ro. 3 CD w Oì e 3 >ce 7 g) I ro C ra e - -ra SZ 3 ;.^ CQ o -<o CQ q o fc «ra e S£ > O -& X Q_ ro ^ 0 ) > bD J •5 o 3 O e Q. O Dì Q. CL Dì .^ Q. D >. CD )ro <o E •ra u <o c c «ro Oì <o ira 3 Q 2 H O JZ SI § Q.Q.-ra o >. 3 Q f= e <ra- Q H Q- «« •o Oì o> o > ro- Q T3- .c: "= E 3- ••^ 1 - ^ Dì x: -ra ro o" -ra ro O* -ra J5 -ra >, g» DO C «•ro o) ra J: Z jC-«ro •- o e to • i Z ra ^ 2 - • ^ e e H o -ra ^^ <ra <g)- o ra OìJS - ro.§ o ^•ro o oì^ra Q Dì > ^ X «ro X le ro Oì o> ^.^. o o JZ.-ro - §.5 •o o >»2 Uì •o ^ >*~ ^ -ra -o -o ffl >." e ii§ >.— ^ ^ • •O *D s P ^ — o^ ^ • ^ ra- 3 n -<ra •ro e o> e !c «ra ;C «ra «ra e ^ «ra e « - ^ CSI «o O X ro- >ro- ira- X ro- to «ro e m X 1- X _. X ra-.S c > «ra-^ e e ia <> c J: e x: •ra o oì •§^ Oì e ^ o •ra o ^ 3 •ro o 3 <« o•ro >. •ro e •ro * - 9 ^ . ro e •s-ra Oì <« •^- o- ^- .n ™ Q (p *o Q l-l Q. D- Qx Q co CSI CM in w co CM
 • 97. -ro Dì ro «o g>x C Dì C l- i X -ro -ra Q •P Dì o o e «o- «ro- e X Oì 1^ Oì^ «ra- 3 D- II e «ro- X e «ra- 3 io < Dì C DÌ <0 e .— -ra «o- ^ 3 «ro T X -^ «dì- o * 5 E C Z -ro !t ^ Z <o Q X ^ j - ,ro IO - ^ o ro 3 Qb C «D--ra Q -^. _ «S.i°- O E I- •^ Dì 3 «ra 3 X 3 KOÌ o «^ -ra J : C «ra •<o *^" ^ ._- -S ™ >«o" •ira Q CD e ro CD ES S 2 O ^ ^ I- gì^c «ro X Q5 e Dì Oì ^- Q CSI ! > , CL ™- e e ™<^ 3 3 -^ 2 g- •§ «O ira «o -e"«O ron 3 X «o co Q. J3 S <ra- u Q. Qo ^ u JS ^cd 3 o u O/« ò JS o CSIHa «ra^; Oì e X OJD O O 3 O «o- jz -ro .Cd I- o •D >» Dì > a. .fi I-«•3 u ^cd- o o <ra X <Q). le Q. -ra C3Ì O •JTO C «• •<oIO"B >^ «ra X *)ra «ra X e >. (0 Oì l|- «o "^ «ro X -ro ^ . «O X > 3 Dì O) O) e *" j= <^ CL «ra «ra •D «0 , c Sì-- o a; C <o e «o e <o ji >* CDÌ> e <_o •«ro i ™ 3 2-3JS O O im O to Q. -iO «ro CL «a X «ra o«^ o X O c^^ O >. ••-I CD -ra O OD >^ Oì Uì Dì Dì 3 C Dì e C D) C «o Dì CQ «o «o C Oì C O «o O e <o O O O «o U «o O o 3«« E «ro ^ ^ «ra e «ro *j r -:3 Dì f" u > ro w (/ì «iO c ro -Cd o ._" o JZ e -ro Dì C i_ *^ g- o E ro o o 3 - ^ D£ •o •D •o I- E •o e -§ 3 Dì C o o o -•b ^ <ro.^ 3- w e OD 3<o *o e «D £ «o- . ^ • ^ jii e •B I «o O ra £ >ro 3- E 3- E 3- E to Dì >ro -ro s: Oì Oì Oì O e u Dì roS .3 e -ra e «•3 o ^ -ro 1g e »o ^ -b -a^« «ro ro o tQ) e •*"* *- e •5 O O SZ >. ^ >^ > 3 ^ «ro ra- © u Q. 5 ra o c E E5 x: O (0 to ^§. «ra * ^ roE 3- >ra > -ra *S o Ì -5 S u -ro -ra - o •D eli- 3 X Oì £«o E Q. -ra e > t/ì > • ^ -ro TD- gi- > ^ro ; o "D tOJ .^- >» era-«ce «ra *^ e > 5 ^ = -? «ra -3 X e lO) X o e e 3 >) t o «ro H o = 2 .ro J5 li t i •ro — e o •ro Oì "O "D ._ w • ° " c o •ro Oì •ro ro = 3 SZ > ^ o *«ra X3 •ro >. ^ro <© 3 ^. >• O- Oì •ra ^Q Q g U ^ • - ^ .3 JI e t o O S I SI- Si- O Oì tnO co
 • 98. o OH U z s z u o u o Z X H K s s H z P H s O >H P H H z I-M u Q u u <o O- So thiet bi tìmg loai Chat Tén thiét bi Nhàn hiéu Nàm s/x Sólg Còng suàt zH H lugng tn XEÒTÒ i-H Òtò tu do MAZ5551 CHLB Nga 1993-1995 Trong tài 10 tàn X i Q 3 3 3 G <N s o Oto tuoi nuóc ZIL130 CHLB Nga 1998 ^o ^3 Cty me OD 00 Xe tài nhò KIA Hàn Quòc 2004 Trong tài 1,25 tàn Otò vàn tài IVECO Italya 2000 Trong tài 2,5 tàn CtyXD LM Otò vàn tài IVECO Italya 2000 Trong tài 3,3 tàn dién nuóc ro ^ m ^ m o o o o o Otò vàn tài ISUDU Nhàt 2000 Trong tài 3 tàn, thing ben tu do Cty r o Òtò tu do EPA IL-60 Diic - 1990 CPXD&Fl Trong tài 7,5 tàn cr ha tàng CN MÀY XÙC - Mày xùc bành lòp HITACHI Nhàt 1991 Dung tich gàu xùc 0,45 m^ X X U o G O e <ed Mày xùc bành lòp HITACHI Nhàt 1991 e: &0 o" fS m Mày xùc bành lòp LIEBHER CHLB Due 1993 Dung tich gàu xùc 0,65 m^ ^ Mày xùc bành lòp HUYNDAI Hàn Quoc 1993 Dung tich gàu xùc 0,7 m^ X r X G G G o o o <cd ^G B Mày xùc bành lòp DAEWOO Hàn Quoc 1997 Qyme - &0 o" CJ) UO o Mày xùc bành xich LIEBHER CHLB Due 1993 Dung tich gàu xùc 1,2 m^ o o o o o o o Q G X o Mày xùc bành xich KOMATSU Nhàt 1997 - 00 60 O *^ X G G O o <«d X G o vi e e J= (Cd r 00 Nhàt 1993-2004 6 oq_ Mày xùc làt KAWASAKI e 00 o 00 ON Mày xùc bành xich HITACHI Nhàt i-H Mày xùc HITACHI Nhàt 1998 Còng suàt 140CV o ^ Mày xùc HITACHI Nhàt 1998 Cty XDDD Còng suàt 120CV CN Mày xùc KOBENKO Nhàt 1998 Còngsuàt 180CV Mày xùc bành lop LIEBHER CHLB Due 1996 CtyXD LM Dung tich gàu xùc 0,65 m r^ ^ Mày xùc bành lòp ROBER Hàn Quòc 2000 dién nuóc Dung tich gàu xùc 0,5 m^ o o o o o o o X Dung tich gàu xùc 0,4 m^ irj Mày xùc bành lòp KOBENKO Nhàt 1994 0
 • 99. So thiet b| tùmg loai Tén thiét bi Chat Nhàn hiéu Nuóc s/x Nàm s/x Sólg Còng suàtH H Sòhiiru lircmg <4* s^ Q X 3 3 X 3 <cd Mày xùe bành lop >3 u E03322 E so CHLB Nga 1991 (S 00 CtyXD 5 00 ^ r- Mày xùe bành lop cn Nhàt 1992 CTyCPXLG Dung tieh gàu xùe 0,4 m^ o o o 00 Mày xùc bành lóp Nhàt 1995 TCC Dung tieh gàu xùe 0,7 m^ CTyCPD & OS1—( o Mày xùc bành lop KOMASU Nhàt 1993 Dung tieh gàu xùc 0,45 m^ PICIHT^ o Mày xùc HITACHI Nhàt 2003 CTXDCN EX 180WD TH MÀYÙI- Mày ùi DZ42 CHLB Nga 1987-1998 Còng suàt 75CV CN o o Mày ùi DZ171 CHLB Nga 1995 Còngsuàt 180CV CN Mày ùi KOMATSU Nhàt o 1998 ClYme Còngsuàt 130CV Mày ùi D53P-18E Nhàt 2006 Còngsuàt 130CV cn ^ wn Mày ùi D60P-12E Nhàt 1996 VO Mày ùi CA&H 1998 Còng suàt 180CV Mày ùi CATD5H CTyXDDD Còngsuàt 180CV - o o o o o r 00 Mày ùi CATD8H Còng suàt 240CV CTyCPXLG O Os CN Mày ùi Nhàt 1992 Còng suàt 75CV TCC o MÀY LU TINH - cn Lu rung 3 bành sàt SAKAI Nhàt 1986-1998 Tu trong: 10-12T, P = 50 CV CN Lu rung 2 bành sàt SAKAI Nhàt 1995 Tu trong: 6 T o o O CN Mày lu bành lòp n WANTANABE Nhàt 1987-1993 Tur trong: 12-14T, 9 bành lòp c ^ i-H o Mày lu bành sàt Nhàt CTyXDDD o MÀY LU RUNG Mày lu rung 1 bành VIBROMAX - o CHLB Due 1993 Cty Me Lue rung 28-32 tàn thép, 2 bành lòp 1402PP Mày lu rung 1 bành o CN SAKAI SV500 Nhàt 1990 Lue rung 22-24 tàn thép, 2 bành lòp Mày lu rung 1 bành o m cs SAKAI SV512D Nhàt 2001 Lue rung 24-36 tàn thép, 2 bành lòp
 • 100. >ri 0£ *« fi J3 5- ^ 5 x: J= J= E 3 C It II 6 E o G vS ^ a ^ M m (IH OH ^ 0 Òn 0 ^4—1 00 00 00 • -4 1 M s e 3 > 1 XTì ^ ^ ^(« i-H Vi O- 3 to E Còng suàt -<cd 3 3 . r (N 1 E CN ^-> CN CN u-i ^ - OJO un e IO 00 fi <o- o < r 00 •^ a (N G G > o o S 0 s§ 1^II 5 ^« 3 G 00^ fi 00 < ^ G o O O ON E yn s 00 fi u <ed t3- w <o- Ui c> X 3 a- J J H-) 3 3 4—) u ••<« 3 3 3 3 00 <ff3 00 Vi t/i « G e 00 00 d 6 3 3 fi flS 3 3 3 «ij s- Q Z. x: <-> u u UoOJD «^à fix<4* J= 6 Q -^ sg OH ^ ^O ^ -rt >. >. > ì X > ì C/1 4.^ USòt u u u u 6 0 t3 Òl _ CN 1—1 »-H 1-H <s o 1—H 1-H rg r^ (^ O O o o o o o O o o o o O o o 0 0 0 0 0 C/3 s/x m I> IO o m o o m U-) 00 OS un 0 Os o o o o ON OS OS E ON OS ON ON Os o o o o Os OS ON ^—1 1-H i-H (N CN <N o CN ON ON >« >-H i-H Z «3 CJ X ^ S <3- ^^ < 00 <o 3 ^<o 3 <» Q <(n- p ^- W ^ >- «3- 4—> «5- y a0 o0 <n1- Nuóc J3 ^3 1 0 0 fi 3 3 3 U u ^ o o HJ 0 fi 00 0 0 !5 > < < ^ < ori 0 0 0 a z NhànI < u-i < s < o < Q 00 a < u on -s -fi fi -§ ^ed s •^HH J_j <0 <0 X fi <o fi 3 ^«J ^P3 OU OD X -< -^ w^ v^^ VvH u fi Tén thiét bì X b 0 0 CN CN fi fi CN o- o- o- 3 fi H -fi G fi fi 0 u 0 /Cd w) a op a fi va> s fi >D G G VI) fi 3 3 u fi fi fi G 13- 3 -fi ^ed >-. fi >^ Cd 0 0 ed 0 <o 4—t 1-1 4-< Mai «-> >> 0 3 <cd U 2 ^ m o r^ 00 1-H (N CN m ^ un ^ H (N m -H H ^.^ "^
 • 101. o « • J Sò thiét bi tìm DD ,-*-< fi Z X s < CA Tén thic t b i ^" c« Nhàn •« Nuóc s/x s ^o UD Còng suàtH H ^ 5 OX) Sòhuru 55 1 §. «ri Qy XD làp 3 /3 > <eo ^<cd »o u un 00 3 e •s(N o -<cd SAI HH o Cd OS OS 1-H Xeòtò B mày dién E (" m ^^ nuóc 3 o X m 3 o ^<cd .fi I—( CN i2 »o 3 ADK Cty Me > Z 1-H O << 1—( c: THÀN LÒN- ^ 3 Tài trong nàng: 2000kg, chiéi cao o > 3 > o o o o o o <0 (N <N CN 00 <cd- «o thàng 1 »o HP- Nam nàng: 75m • ^ fi <cd 3 O 3 > o o H 3 m o <0 o (N CN CN tin 00 <ed- o thàn rung Tài trong nàng: 2000kg OJO H CTXD còng Chiéu cao nàng 100-150m, 3 3 ^ > ^ o o o O H O <N CN 00 00 <ed- thàn rung Quo nghiép trong nàng: llOOkg IO o o o O (N (N CN cn (-) «o thàn óng rung Quo Tài trong nàng: lOOOkg on O o O O U > > o H H 1-H o UI u o m vo CN on 00 <cd- <ed- ithàn óng rung Quo Tài trong nàng: lOOOkg z z H a << VAN 1—( o a: K ^ 4 a o o ed X Tài trong nàng: 500kg, chiéu O 3 3 > -- i-H /Cd <cd CN • *i OS OS cn 00 00 Vàn àngn Nam Cty Me nàng: 28m X X CTXD dàn o fi "-H fi 0^ CN /Cd <cd OS cn 00 00 00 Vàn àngn Viét Nam Tài trong nàng: 300-500k dung X CTXD còng O 3 fi Z i-H CN Cd <ed OS cn ON cn 00 00 Vàn àngn ghà Tài trong nàng: 500kg nghiép X o ^ 00 fi i— i-H ON fi /Cd <cd cn ON 00 00 B Vàn àngn Viét Nam CTXD so 5 Tài trong nàng: 500kg, H=2 CTy CPXD X O o o > fi fi 1-H (N CN <ed un 00 Vàn àng n ghà Nam &PTCTha Tài trong nàng: 500kg tàng o OS c X U H i-J o u < o 3 X PH 1 00 B fi Tài trong nàng: 5 tàn; l,3T/5 ^ o o o 3 Z< 3 1-H z 3 •<d CN -- o ^cd 3 00 Ss tàm vói 50m QyMe o X Tài trong nàng: 8 tàn; l,5T/5 e O o o 3 3 o H 1-H O IO (N IO (N 1-H U u 4—• un ^ed <cd ^<ed SCM rung Quo cu tàm vói 50m
 • 102. o c3- Sòth ìét bì tùmg c Z K X z < Tén thiét bi (/3 ^" >rt Nhàn hiéu s/x ^o B Còng suàt ODH H J= <d e t/1 ^ 5 ^^ ti fi S- -*j 55 < o fi CL. S làp-Trun CIXD dàn &n Tài 00 o- àng: 5 tàn; 1,3T/5 O O ocn m (N Càn*:àu thàp CN 2s 00 fi -^ Quòc dung àm vói 50m o 3 3 n 00 Tài tro àng: 8 tàn; 1,5T/5 U ^ o o o fi H-^ u <cd vH càu thàp CN SCM 5015 rung Quo ^ Dcóns àm vói 50m o fi fi 00 hiép Tài trg àng: 8 tàn; 1,5T/5 B ^ o o o H un U 1-H CN Càn càu thàp SCM 5015 rung Quo -^ fi -^ im vói 50m 3 4^ ^ > <cd e Tài nàng lT/42m; t 5 o oo vo 1-H 1-H ed HH w^ Cd Càn càu thàp OS OS RAIMONDI :D sol 42m < o 3 3 a. IH X i3 3 3 00 hàp-Trun àng: 5 tàn; 1,3T/5 00 O B o- O l> o o 3 4-) ^ed 1-H ^<ed cn CN E 6 :D S65 2s 00 ^ ^ Fi Quòc am vói 50m U CÀC MÀY DO DA - 3 3 O o "3 o F2 /Cd 4H -a CN CN ed- cn ThuySy o o ^ O o fi • rH 4-> (N m -^ <cd- Kinh "3 Cty Me o o o O rn m 0^ 0 (N cn ^ un r^ rss CN <cd- Mày thuy bình m ^ ^^ Dcòng H o o o Tt o 1-H un CN Mày chiéu dung rung Quo DZJ2 hiép X ^ o 3 3 3 un o o ^<td m May t <"«• Dcòng 1 • fi H ^3 O /Cd z O UH cn u-i s CN CN n dac dién t <cd- hiép CONGTS-22f k> oo k> 00 X 3 o < 3 fi •-H 00 o r^ May t -2S CTXDlàp X X X 3 o o o o o o o H 3 u u fi oo o o •-H ^<cd ^<cd •^ o U-) o o CN CN C320 SOKIA rung Quo phóng ai 24x, dò chinh xà ->. ^>. May t mày dién nuóc 2mm 9 r^ MÀY SAN X U 3 u kH - <o KOMATSU iéu òng ludi gat 3,7m 00 ^ o 1-H 1-H m Ch OS Od- San tu hành GD37 suàt 120*CV ÌJ ^ o i-H 1-H 4H r- Os CN S OS <cd- ày san OS X CTXD dàn § o Z 1-H CN S- ày san KOMATSU dung H TRÒN BÉ Pi, o ^H ÓNG
 • 103. ^ «u "^ fi X S- ^ 5 (*ì fi *<cd d 3 "<ed <cd ~<cd >_t E E E Vi 3 3 3 ^cd Vi Vi cyj 00 3 00 O O 00 00 00 00 3 3 3 3 00 3 3 3 <o O <0 E O <o o u «O o 3 <o S E o E CJ o o Con g suàt «u <aì <!) o o o X X X O X oo «=:L Sx CN X <ed ò 00 00 00 o f-r^ C N ^ - m ^- cn g <^.?^ 3 -«d 3 <ed 3 3 /3 3 /3 fi /3 - E c E e E 3 O E S Vi 3 X X X E o O OS 5 o 00 00 00 4—1 5 ON X Vi X X X X ^ 3 O 3 00 3 ^^ X X o ed <o <o ,o fio VSH o o ed o ed o Cd O U U 3 U Cd u u CJ 00 00 00 u 3 8 fi 3 3 3 3 3 3 3 • FH 3 3 <CJ Q Q O X U X U a 6 U <4) « •^ 00 5J •*i*Sò thiét bi tìm bj[) _ OO _ J fi fi ^ fi <cd «D -S fi X CD- O fi <cd o fi ^ DO "^ IS ^ *3^ C <D ^ OO ^ ^ ^ E JC C/} JD t ^ -j- U o B U o OD J m 1-H fN "O ^H <N un <N ,—t ,__« ^" o O ^ O f*^ O 1-H 00 ON O O _^ O 1-H o "^ " o o ^ •^ -S ~w o o cn cn o CN o CN -^ o E U^ m o o o o rt a O o fN o <N o (N o (N Z Os o cs o 1 u E u Nuóc s/x o <o Cd 3 3 Q Q 3 X 3 3 a o PQ P3 z 1 a P3 P3 *—> R 2: > Z^ > 3 3 00 3 /Cd 3 /ed X G /Cd a U U U X 3 ^cd ^ OÌ; P< s )-H < s S S § hìé 00 £2Q a W ON PJ ON PJ o s .fi ^ §^ 51 O ^ cn f 5 00 P ùO § z tx D d. P^ 00 00 00 00 Z 3 3 fi 3 ^ 00 00 oo fi 00 3 2 o <o a 00 00 00 00 fi <o o fi o <o «Lì X «L> z oo 3 <o 3 3 <o 3 x 4—) <-> X fi X 3 3 X 3 <o 3 <o 2 «u 4—> 2 «0 Tén thiet X X) X o- fi fi fi 3 -<tì o IH §• §• «u X X X X o- fi 3 3 fi X B !H 6 E 4—1 E e 2tì 3 3 3 3 X o X X X Cd- Cd- Cd- X X u X o X O o X fu X X X (Ù X 4> IH Cid o o H H H H o (D 4; X X X X X X cn ^ 1-H CN m ^ -^ CN cn -* ^T) H H (N
 • 104. i ou X S- ^s -<ed ^ • • - -<ed 3 ^ed 3 3 Vi Cd - 5 Cd B Q 00 t/5 00 00 3 < < X ofi 3 <o ^o2 <o ^ 22 u <o CJ ,. *-• > > < o N Còng suàt E - CJ ^ o ^ O X oo i ^ •- 3 3 • -H 3 3 o O <cd 00 lO < d E (O < d 5 i5 «d 3 c c CN o O r n ^ CN ^ V e "^ 3 ^ E 3 ^ E 3 « E CN CN CN -o1 3 /O ^ E o ^^ - - ^ 3 0 -^ 3 O ^ 3 O ^ v^ E > <N X 5 ^ ^ E X «ù r ^ X <0 t> X <li 1^ 3 3 ex X x3 X ^ NS X ^ vS X -• o X o E o Vi 00 Vi 00 X CJ o Cd a 3 ed O 3 3 <(D X o o ed li 1 6 fé 1 E U 3 <o 3 <o U CN 00 X U 6 X U Tl- ^ ^ o •4^ ti eS 00 fi _ X o. a D-Sòth iet bì t o ^^^ OJ- fi X-w) C/3 b H 60 b CJ ti 1-H QO ^ (N CN (N _ _ ^ CN <o C/3 o O o o o O o O o o o cn OO o X O ON O o O rn m cn m O CN CN • ^ -^ o — CN O O o o o £ o o r-- ON o O o o o •« CN o Os OS CN CN CM CN CN OS Z o .-H Os (N o X M ^y ^^ Cd o 3 1 vo <?^ 3 Vi Q Q 3 P3 03 <cd- <cd- X Z X Z «d- X 1-H Cd a o sa3 Z z 0 0 /ed 3 ^ 3 z Nhàn iéu < < < a o a C/0 cn 00 cn o .fi •^ <^ g 5 < < 00 o < ^ co 00 00 s s s O 00 X X u 3 O <fù X 00 00 3 é 00 00 3 <o 00 3 3 3 3 OO E o 1 Tén thiét bì *2H* 3 00 2 ^3 •3 •3 3 Z a. w 3 «u X 2 X <o U X X •Cd •ed 4-> ved 00 00 ^-> *^ X X X 00 e 3 X v):d Med Med X < V- O <(D O CI. Cu CJ O X - X >-. o /3 4—• X ^cd ^cd ^cd ^cd ved ^ed 00 X a; X fi U 3 /Q vcd X p^ ^cd X CN cn -- CN -- CN cn H H ve r- 00 -
 • 105. PHU LUC 03 PHIÉU LAY t KIEN CÙA CHUYÉN GIÀ Vói muc dich tham khào y kién cùa càc chuyén già trong ngành thuc hién luàn vàn tot nghiép thac si de tài: "Xày dung chién luac kinh doanh Tóng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC linh vuc kinh doanh bàt dong san va khu dò thi". Chùng tòi xin gùi dén dóng chi phiéu khào sàt này. Rat mong nhàn duoc y kién dóng góp cùa dóng chi. Xin tran trong càm an. Ho va tén: Chùc vu: Dan vi còng tàc: Xin dóng chi dành dàu vào ó thich hop. Theo y kién cà nhàn, dóng chi dành già mùc dò ành huòng cùa càc yéu tó sau dói vói càc doanh nghiép kinh doanh linh vuc bàt dòng san va khu dò thi: Ành Khòng It hun^ Ành CÀC YÉU TÓ ành ành trai huòt^ huòng hum^ trung nhiài bìnhVIòi truòng chinh tri ón dinhChinh phù va HN chù truang phàt trién nhanh càc khu dò thi va nhà òràng truòng kinh té xà hòi ò mùc caoCòng nghé va thiét hi cho ngành xày dung ngày càng phàt triénsfhu càu ve nhà ò dac biét là nhà ò chat luong cao ngày càng tàngrhu nhàp bình quàn dàu nguòi ngày càng tàng^uàn ly dàu tu xày dung co dói mòi, giàm su can thiép cua Nha nuóc)àu tu cùa Nhà nuòc va xà hòi cho ngành XD va phat tnen nha ò tang
 • 106. Càc Luàt dàt dai, nhà ò, dàu thàu va càc vàn bàn huòng dàn duòi luàt banhành chàm va chóng ehéoHòi nhàp quóc té, càc doanh nghiép nuóc ngoài dàu tu vào Viét NamCanh tranh trong linh vuc dàu tu xày dung va kinh doanh BDS tàngChinh phù khòng con bào ho càc doanh nghiép trong nuòcDàu tu tài chinh vào BDS rùi ro caoChi phi dén bù dàt dai, GPMB ngày càng caoNa dong trong dàu tu xày dung ca bàn ngày càng lònLanh dao tam huyét, co tàm nhìn chién lugc va quan he tòt vói chinh quyén TPCo so luang du àn va quy dàt trién khai du àn lònCo kinh nghiém trién khai càc du àn. Co chuyén mòn sàu ve linh vuc nàyCo thi truòng truyén thóng ve xày làp va san xuàt VLXDCo quan he tot vói càc ngàn hàng va cà tó chùc tin dungCo lue luang thiét bi xe mày chuyén ngành lòn va già tri tài san con lai thàpThuang hièu UDIC co uy tin trén thi truòngDiéu hành SXKD cùa càc phòng ban chùc nàng chua khoa hoc, chua bài bànNàng lue lành dao, nàng lue tài chinh ò càc Cty thành vién chua dóng déuLue luang càn bò co trình dò chuyén mòn con thàp va bó tri chua phù hopThiét bi xe mày co trình dò còng nghè ò mùc trung bình, khó dàp ùngduoc yéu càu phàt trién SXKDNhiéu DN thành vién san xuàt kinh doanh chù yéu dua vào vón vayChinh sàch tiép thi va phàt trién thi truòng chua manh
 • 107. PHU LUC 04 PHIÉU LAY t KIÉN CÙA CHUYÉN GIÀ Vói muc dich tham khào y kién cùa càc chuyén già trong ngành thuc hién luàn vàn tot nghiép thac si de tài: "Xày dung chién luac kinh doanh Tóng Cóng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC linh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi". Chùng tòi xin gùi dén dóng chi phiéu khào sàt này. Rat mong nhàn dugc y kién dóng góp cùa dóng chi. Xin tran trong càm an. Ho va tén: Chùc vu: Don vi còng tàc: Xin dóng chi dành dàu vào ò thich hop. Theo y kién cà nhàn, dóng chi dành già mùc dò ành huòng cùa eàe yéu tó sau dói vói càc doanh nghiép kinh doanh linh vuc bàt dòng san va khu dò thi: 1. Thuang hiéu: Rat Khà Bình Khcng Khong CÀC DON VI quan quan thuòng quan y tam tam tam kiénTóng Còng ty VINACONEXTóng Còng ty Song DàTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà va dò thi - HUDTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà Ha Nói - HADICOTóng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò tb4 - UDIC
 • 108. 2. Vón dàu tu: Rat Khà Bmh Khong Khòng CÀC DON VI quan quan ftiiòng quan y tàm tàm tàm kiénTóng Cóng ty VINACONEXTóng Còng ty Song DàTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà va dò thi - HUDTóng Cóng ty Dàu tu phàt trién nhà Ha Nói - HADICOTóng Cóng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC 3. Cóng nghé: Rat Khà Bmh Khong Khong CÀC DON VI quan quan thuòng quan y tàm tàm tàm kiénTóng Còng ty VINACONEXTóng Còng ty Song DàTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà va dò thi - HUDTóng Cóng ty Dàu tu phàt trién nhà Ha Nói - HADICOTóng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC 4. Vàn hóa doanh nghiép: Rat Khà Bmh Któng Khong CÀC DON VI quan quan Ihuòng quan y tàm tàm tàm kiénTóng Còng ty VINACONEXTóng Còng ty Song DàTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà va dò thi - HUDTóng Còng ty Dàu tu phàt trién nhà Ha Nói - HADICOTóng Cóng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC
 • 109. > oo o _ (N UO -^ 1^ o I^ 00 so r OS - O 00 (A l^ - ^^ ^- ^^ >* 1 1 ( 1 — . ^ C7N UO i - WO o TJ-^ r—( OS I^ l CO ^ - o OS Os vo U-) ro i>- CN 00 o O IO v^ m co CN OS^ ON^ o UO oo 00 u^ • ^ • ^ UO 00 r. o ro -^ co o OS l> 00 v " OS Os o oo" CN" vo Tf 00 O VO W^ co" o vo • ^ " O in<N m 1-H ^ Tt CO u^ OS vo CN 1-H 1-H 1-H fi^ s cs ^ — CN vo r-H CO tri F-^ »< E; ^ ^ in o •—( r^ o ^ OS CN CN co vo fO OS r ^ OS 00 r^ (N -^ r UO OO VO - OS i> OS CO O CN U 1 1-H - OS oo U-1 co <N ^ H -^ (S ;^ o • ^ oo i> o ^ ^- OS co o rì ^^ o 00 ro CN OS u- • ^ - ^ - 1-H CN •<:f 1-H CN CN UO (N •V E^ ^z. ^ ^ t^ CN OS -^ ^ co o OS uo" vo u^ -^ u^ o r CN m 1^ ^ UO fN UO o OS -^ vo n - 1-^ ^ UO CN CN ^ I—1 <-H 1-H 1-H l^ r~* vo 00 00 M ^^ ro ^•«i* ••-- § >^ ^ ve Z o o r< Q in oo IO m o OS ^o OS CN "^ o 00 ro OS o •^ o ^ H u ì - O vo I 00 OS MD OS 00 vo ^ 00 ve 1-H o CO l>~ u ì 00 r CN ^ 1^ 1—1 - CN 00 o • ^ v_ r ;CO q - 1—H o m u-i o >- o r o ^ <N^ CO <N 00 UO OS ro - s O fO 200 r< os * oo" OS 00 cn o CN CN 00 ^O CN co -^ ^ ^ 00 1-H D uo" OO" vo CO CN U-) OS CN " UO ^ UO • 1-H ^ o f-H co ro o I-H OS VO I-H •^ t> fO f—1 1-H CN T H Z S 1-H ^• »< O z Q o u-i UO ^ r^ ^o co UO o co CO vo CN vo OS o ^ o UO OO ^H ON ^O O CN OO • - ^ co o 00 ON UO 1—« 1-H 1-H U-) vo ro -^ vo co OS m r r ON - - 00 CO -^ ro ^ ^. CN r—I so UO OS 00 I—i ^H I-H CN ro in vo o fO 200 u^ o^ CN CN in oo"" co ^ CN CN os" o OS o t^ 00 CN 00 CO 1-H 1-H (N VO UO UO CN OS r - co • ^ ^ ^ r -^ - oo 1-H oo 00 H S >^ O z Z <o o o ^ ^ ^^ co O OS 00 _ ^ VOU U CN CN in CN OS oo 00 o OO O 00 rì ^ 00 "^ 1-H vo u ^ CN : 00 vo ro OS CN OS VO VO ^ H ^ CN ^ ^ ro I-H OS 1-H fs r- n r OS - (N 1-H - =f 00 r- r - ^ CO Tt OSro o1 o• 200 ^ O 1—1 OS 00 -^ cn w-i ^ CN (N " ^^ 1-H <N ^" OS vo t> CN fO ve 00 00 v^ (N 1-H UO o CN oo ^^ ^^ m co U o - t> vo z iti o3 H S >< Z P a <- o 6^ H Z 5 z 00 3 Cd X <* o ^^ s w <: •<cd z Ha Noi (UAC o g còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi CP dàu tu xày làp va k inh doanh thiét bi co phàn XD va phàt tri én còng trình ha t san xuàt còng nghiép v ày làp Ha Noi CP tu vàn va dàu tu xà mg CCIC Ha CP tu vàn dàu tu va xà jng (CDCC) Q CP bè tòng va xày dun TnhTuy o- Nói a > 00 3 o DTXD va SXVL Càu Due Bé tòng va XD Thinh Liét Cd X > Cd x z o Cd 00 p^ X X •4—» TEND có phàn xày làp GTCC XD làp mày dién nuóc CP VLXD Phùc Thinh CP tu vàn kién trùc dò o VLXD va XNK Hòng xày dimg còng nghiép xày dung sò 5 Ha Noi xày dimg dàn dung H O XD sòl Ha Noi thi còng co giai co phàn Dai La khoà Viét Tiép Z < P9 ti G >> p^ >. >^-4-» >. >. 4-^ >^ >. >. >^>. >. >* >. >^ -«-< >^"*-»i •3 •<© •4-» •4-> p-i 4-> >. •4-* -4^ •4-* >^ > •4— o ti -4-« -4-» -4-^ -4-J -4-> u u u uu uua uuuuuu 0 U U U U U H H H o t-H CN co ^ UO vo i^ 00 OS o ^ CN co ^ IT) D OS CN CN H|-^ r co ^
 • 110. ve j o ,603 ,079 o 00 ^ 00 n o ( r i o ^ u 1 oo ^ - - 00 ,_, ro ro • ^ CN 00 ro CN <N -^ CN ^ CN u ì ^~~*^ - "" ^ oo ro CN CN <N so O ro ^ o NAM • ^ ^ ^^ — " CN" r—( 00^ U^^ m o" o" r^ ^ (N^ CN !> CN •sO O ^ * v o" 1 o" o" CN ro^ CN^ • CN" o" CN" o ^ tn 1 CN" o" 1 o" o" - H " o" o" o" 1 o" CN co 1 tc i^ Vi 200& ^H 88,692 o CN • ^ OO r OO - I-HM3 CN r^ ro oo • ro ro UO 00 o ^ o 1-H 1-H oo Os ^ co ^O 1^ ro Os ,-H OO so so t^ 00 r^ o o • ^ 2,3 8,6 0,6 111, 0,3 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 l-H O^ ^^ 11 / CN" o o " o" 1 1 o" ^" o" 1•>">* > zQ ^ 200 in CN m m l> 1-H r i , o ,451 ^ - 0^ CN UO CN ro O I> ^ t^ r4 -^ (N o oo r 00 ^ -^ r^ oo CN ^ UI ( UI -* o 1-H ^ t> ^ 0^ f<ì Os (N I> ro co UO S CN 00 CN o o o ^ O ^ ^ CN I-H o 1^ u-1 ^ H ^ I> o • ^ o o CO " O ^ o o" u 1 CN- 00 ?H - >< ^H z cn o o 00 00 u 1 ( 00 co , — 1 1-H CN rj- 00 oo o OS l-H ON oo UO UO - ^ ro r^ U-) 1-H r 1 so t^ co - Os Os OS -^ u 1 - o 1-H ro CN -^^ OS o 1-H -^^ o "O • ^ • ^ CN^ l-H NÀM uì o - 00 CN I-H co^ ^ H 1-H -^^ 1—t • ^ c^ cn o o O — o — 1 - ^ o o co o" O ^ H o o" ro 5 ^ oo" 0 NAM :oo2 ,840 oo r- ^ ^o v^ o _ r- fO oo ! > • ro o OS o 00 r- <N • ^ 1-H r^ n o Os^ ^o CN u^ CO oo ^ H o t> -^ CN u-1 1-H OS ^ CN 00^ o^ OS^ o^ O^ 1-H l-H 1-H co^ o^ CN^ ^ ro ro 1-H (N Os^ ^^ CN" CN" 1 o" o" ^ o" o" - H " o" o" o" CN" o" o" -T o" o" CN 1-H (N ro o- u ^ 2 CCIC Ha Noi 00 Cd t; •<cd ffi ^^^ o tàng dò thi Noi (UAC còph àn XD va phàt trién còng trình ha t inh thiét bi àp Ha Noi (CDCC) Tuy • ^^ > <cd p^ o 1 00 3 00 Z 00 Cd X Cd- X D va SXVL Càu Due § Bètang va XD Thinh Liét Cd Cd g con;g ty dàu tu phàt trién qui X Cd > p^ X T3 x san XInàt còng nghiép v còph àn xày làp GTCC TEND vàn va dàu tu xà CPtu vàn dàu tu va xà 00 CPV LXD Phùc Thinh XD làp mày dién nuòc CP bè tòng va xày dun CP dàu tu xày làp va k CPtu vàn kién truc dò xàydimg còng nghiép xàydimg sò 5 Ha Noi D va XNK Hòng xàydimg dàn dung XDs(5 1 Ha Noi thi cong co giói còph àn Dai La khoà Viét Tiép bD J ong con 3 > ì >. >, >ì >. p^ p^ >> >ì >ì >. p^ >> > >ì > i u >^ >. >ì >. >. 3 •4^ •¥-» -4-^ -4» -4-J •4->> •«>-> •*-» -*-» -*-» -4-J -^-« -*-» •4-J -<-» -4-* •4-* •<-» u -o H < • * - D U U U U u U O u u U u a u u u U U u H ^ o ^^ o r CN ro ^ u 1 o i^ 00 OS - l-H — c N l m ^ u^ o I> 00 (N CN a^
 • 111. Tóng Còng ty - Còng ty Me - UDIC Hòi dóng quàn tri Tong Giàm dòc va Ban kiém soàt càc Phó Tong Giàm dòc Khòi phòng ban Càc xi nghiép truc thuóc1. Phòng Tó chiJc quàn tri hành chinh 1. Xi nghiép Xày dung sò 12. Phòng Ké hoach - TÓng hop 2. Xi nghiép Xày dung so 23. Phòng Dàu tu 3. Xi nghiép Xày dung stì 34. Phòng Tài chinh - Ké toàn 4. Xi nghiép Xày dung s6 45. Phòng Ky thuat- Cóng nghé 5. Xi nghiép Xày dung s6 96. Trung tàm Chuài bj quy dàt 6. Xi nghiép San xuàt va KD VLXD7. Trung tàm Xuàt kh^u lao dòng 7. Xi nghiép Co giói cóng trình 28. Trung tam Tu vSin dàu tu xay dung 8. Xi nghiép Dich vu quàn ly nhà va9. Ban quàn ly du àn Trung Yèn khu dò thi10. Ban quàn ly dir àn Nam Thàng Long Càc còng ty thành vién Càc cóng ty lién doanh 1. Cóng ty Lién doanh TNHH Phàt 01. Cóng ly CP xay dimg so 1 trién khu dò thi Nam Thàng Long 02. Cóng ty CP Xay dung s6 5 2. Cóng ty Lién doanh TNHH Phàt 03. Cóng ly CP Xay dung dàn dung trién Nói Bài 04. Còng ty CP Xày dung cóng nghiép 3. Cóng ty Lién doanh TNHH Thàp 05. Cóng ty CP Xày dung làp mày dién nuóc trung tàm Ha Nói06. Cóng ty CP Xay dungvà phàt trién cóng trình ha tàng 4. Cóng ty Lién doanh TNHH san07. Còng ty CP Dàu tu va xày dung Ha Nói xuàt làm lop AUSTNAM08. Cóng ty CP Xày làp giao thóng cóng chinh 5. Cóng ty Lién doanh Ha Nói - Bàc Kinh09. Còng ty CP Khóa Viét Tiép 6. Cóng ty Lién doanh Ha Nói - Cali 10. Cóng ty CP Càu Duóngll.CóngtyCPDaiLa12. Cóng ty CP Vài liéu va xày dung Phùc Thinh13. Cóng ty CP Dàu tu va bé tóng Thinh Liét14. Cóng ty CP Bé tóng va xày dung Vmh Tuy15. Cóng ty CP Vài liéu xày dung va XNK Hong Ha16. Còng ty CPTu vàn, dàu tu va xay dung - CDCC17. Cóng ty CP Tu vàn dàu tu xày dung CCIC Ha Nói18. Còng ty CPTu vàn kién truc dò thi - UAC19. Cóng ty CP Xày làp va kinh doanh thiét bi20. Cóng ty San xuàt còng nghiép va xày làp Ha Nói

×