หมากรุกไทย   หมากรุ กไทย เป็ นเกมกระดานที่พฒนามาจากหมากรุ กของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ ลักษณะการเล่น        ...
ตัวหมากรุก   ขุน เป็ นตัวหมากรุ กที่สาคัญที่สุด มีการเดินและกินไปในทิศทางรอบตัวได้ แต่ไม่สามารถเดินเข้าไป   ในตากินข...
นับตัวสุ ดท้าย ห้ามมิให้มีการนับข้ามเด็ดขาด (เว้นแต่ฝ่ายเป็ นต่อจะอนุญาต) เช่น หากนับถึง 10 แล้วลืมนับไป 3 ตา จึงนึกขึ้นได...
ตัว ให้นบ 44 (ไม่ใช่ 32 เพราะโคนมีศกดิ์สูงกว่าม้า) แต่บางแห่งก็บอกว่าให้ฝ่ายเสี ยเปรี ยบสามารถเลือกนับ     ั     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หมากรุกไทย

1,512 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หมากรุกไทย

 1. 1. หมากรุกไทย หมากรุ กไทย เป็ นเกมกระดานที่พฒนามาจากหมากรุ กของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ ลักษณะการเล่น ัเกมใกล้เคียงกับหมากรุ กฝรั่ง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชามีเกมหมากรุ ก ซึ่ งมีลกษณะใกล้เคียงกับหมากรุ ก ัไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลาย หมากรุ กไทย มีประวัติเริ่ มในอินเดีย โดยมาจากตานานของรามเกียรติ์ ตามตานานกล่าวว่า ฝ่ ายทศกัณฐ์น้ น เมื่อมีศึกเข้าประชิด นางมณโฑ มเหสี ของทศกัณฐ์เห็นทศกัณฐ์เครี ยดกับการศึกจึงคิดหาเกมให้ ั ่สวามีได้ผอนคลาย โดยคิดเป็ นเกมหมากรุ กขึ้น โดยแต่เดิมใช้คนเล่น 4 คน เรี ยกว่า จตุรงค์ แต่ในภายหลังได้รับการปรับปรุ งจนสามารถใช้ผเู ้ ล่นเพียง 2 คนได้ ่ แชมป์ หมากรุ กโลก วลาดิเมียร์ แครมนิคระบุวาการเดินหมากรุ กไทยนั้นต้องใช้กลยุทธพอๆกับการเดินหมากรุ กสากลในช่วงท้ายเกมเลยทีเดียว
 2. 2. ตัวหมากรุก  ขุน เป็ นตัวหมากรุ กที่สาคัญที่สุด มีการเดินและกินไปในทิศทางรอบตัวได้ แต่ไม่สามารถเดินเข้าไป ในตากินของฝ่ ายตรงข้ามได้  เม็ด มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้าน  โคน มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้านและเดินไปทางข้างหน้า  ม้า เดินเหมือนม้าของหมากรุ กสากล เดินและกินในแนวทะแยงไขว้แบบ 2x3 (ลักษณะตัว L) 8 ทิศทาง สามารถข้ามหมากตัวอื่นได้  เรื อ มีการเดินและกินไปในแนวตั้ง-แนวนอน ระยะยาว ไม่สามารถข้ามหมากตัวอื่นได้เหมือนเรื อของ หมากรุ กชาติอื่น  เบี้ย มีการเดินไปทางข้างหน้าและกินในแนวทแยงด้านหน้า เมื่อเบี้ยไปถึงแนววางเบี้ยของฝ่ ายตรง ข้ามจะกลายเป็ นเบี้ยหงาย และมีการเดินและกินเช่นเดียวกับเม็ดทุกประการกติกาการเล่น  ผูเ้ ล่นแต่ละคนผลัดกันเดินหมากของฝ่ ายตนเองครั้งละ 1 ตัว  ถ้าเดินหมากของฝ่ ายตัวเองไปในตาแหน่งที่หมากของฝ่ ายตรงข้ามตั้งอยู่ หมากของฝ่ ายตรงข้ามจะถูก กินและนาออกนอกกระดาน ยกเว้นขุนจะถูกกินไม่ได้  ถ้าเดินหมากไปในตาแหน่งที่ตาต่อไปสามารถกินขุนของฝ่ ายตรงข้ามได้ จะเรี ยกว่ารุ ก โดยตาต่อไป ่ ฝ่ ายตรงข้ามต้องป้ องกันหรื อเดินหนีไม่ให้ขุนอยุในตาแหน่งที่จะถูกกิน  ่ ถ้าขุนถุกรุ กอยูและไม่สามารถเดินหนี หรื อป้ องกันการรุ กได้ จะถือว่ารุ กจนและเป็ นฝ่ ายแพ้  ถ้าขุนไม่ถูกรุ ก แต่ในตาต่อไปไม่สามารถเดินหมากตัวใดๆได้เลย จะเรี ยกว่าอับ และจะเสมอกันการนับศักดิ์ การนับศักดิ์ หรื อบางครั้งเรี ยกว่า การนับเพือขอเสมอ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายกระดาน มี ่เฉพาะในหมากรุ กไทยเท่านั้น โดยเมื่อมีการนับจนครบตามเงื่อนไข จะถือว่าทั้งสองฝ่ ายเสมอกัน ไม่มีการแพ้-ชนะเกิดขึ้น การนับศักดิ์ จะนับโดยฝ่ ายที่เป็ นรองฝ่ ายเดียวเท่านั้น โดยนับในขณะที่ตนเป็ นฝ่ ายเดินหมาก หากลืมนับในตาใด ให้ถือว่าเป็ นความผิดของฝ่ ายเป็ นรอง ดังนั้นเมื่อถึงตาถัดไปหรื อเมื่อนึกได้ ให้นบเลขต่อจากที่ ั
 3. 3. นับตัวสุ ดท้าย ห้ามมิให้มีการนับข้ามเด็ดขาด (เว้นแต่ฝ่ายเป็ นต่อจะอนุญาต) เช่น หากนับถึง 10 แล้วลืมนับไป 3 ตา จึงนึกขึ้นได้ ตาต่อไปที่เดินก็ให้นบ 11 (ไม่ให้นบ 14) ั ั การนับศักดิ์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ การนับศักดิ์กระดาน และการนับศักดิ์หมากการนับศักดิ์กระดาน การนับโดยวิธีน้ ีจะเริ่ มนับเมื่อทั้งสองฝ่ ายไม่มีเบี้ยคว่า และฝ่ ายเป็ นรองเหลือหมากตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปโดยให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 64 (ฝ่ ายเป็ นรองเป็ นผูนบฝ่ ายเดียว) โดยเมื่อฝ่ ายเป็ นรองนับเลข 64 ฝ่ าย ้ ัเป็ นต่อจะมีโอกาสเดินอีก 1 ตา ถ้ารุ กจน จะถือว่าชนะ (ต้องนับ 65 ถึงจะเสมอ) ถ้าระหว่างนับศักดิ์กระดานฝ่ ายเป็ นต่อถูกกินหมากจนกลับเป็ นรอง ก็มีสิทธิ ขอนับศักดิ์กระดานได้โดยให้นบใหม่ต้ งแต่ 1 และหากฝ่ ายเป็ นต่อกลับมาได้เปรี ยบอีกครั้ง (ได้เปรี ยบ>เสี ยเปรี ยบ>กลับมา ั ัได้เปรี ยบ) ฝ่ ายเป็ นรองก็มีสิทธิ ขอนับศักดิ์กระดานได้ใหม่ แต่ตองเริ่ มนับใหม่ต้ งแต่ 1 ห้ามนับต่อจากเดิม ้ ัเด็ดขาด ถ้าระหว่างนับศักดิ์กระดานฝ่ ายเป็ นรองถูกกินหมากจนเหลือขุนเพียงตัวเดียว ฝ่ ายเป็ นรองมีสิทธิเลือกที่จะนับศักดิ์กระดานต่อจนครบ 64 หรื อเปลี่ยนไปนับศักดิ์หมากก็ได้การนับศักดิ์หมาก การนับโดยวิธีน้ ีจะเริ่ มนับก็ต่อเมื่อฝ่ ายเป็ นรองเหลือขุนเพียงตัวเดียว และบนกระดานไม่มีเบี้ยคว่าเหลืออยู่ โดยเริ่ มนับตัวหมากของทั้งสองฝ่ ายที่อยูบนกระดานก่อน ได้จานวนเท่าใดก็ให้เริ่ มนับศักดิ์หมาก ่ต่อจากนั้น เช่น ฝ่ ายเป็ นต่อมีหมาก 4 ตัว (ขุน โคน และเบี้ยหงายอีก 2 ตัว) ฝ่ ายเป็ นรองมีหมาก 1 ตัว (เหลือขุนเพียงตัวเดียว ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการนับศักดิ์หมากด้วย) เท่ากับว่ามีตวหมากอยูบนกระดาน 5 ตัว ในการ ั ่นับศักดิ์หมากก็ให้เริ่ มนับต่อที่ 6 โดยฝ่ ายเป็ นรองเป็ นผูนบฝ่ ายเดียว เมื่อฝ่ ายเป็ นต่อมีศกดิ์ของหมากดังนี้ ้ ั ั  เรื อสองลาต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 8  เรื อลาเดียวต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 16  โคนสองตัวต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 22  โคนตัวเดียวต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 44  ม้าสองตัวต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 32  ม้าตัวเดียวต้องรุ กให้ฝ่ายเป็ นรองนับถึง 64  สาหรับเม็ดและเบี้ยหงายนับถึง 64 การนับศักดิ์หมากให้ไล่นบจากศักดิ์ใหญ่ก่อนเสมอ (เรี ยงจากบนลงล่าง) เช่น หากเหลือ เรื อ 1 ตัว, ัโคน 1 ตัว, ม้า 2 ตัว ให้นบ 16 ถ้าหากเลือก โคน 1 ตัว,เบี้ ยหงาย 3 ตัว ให้นบ 44 ถ้าหากเหลือ โคน 1 ตัว,ม้า 2 ั ั
 4. 4. ตัว ให้นบ 44 (ไม่ใช่ 32 เพราะโคนมีศกดิ์สูงกว่าม้า) แต่บางแห่งก็บอกว่าให้ฝ่ายเสี ยเปรี ยบสามารถเลือกนับ ั ัศักดิ์นอยสุ ดได้ ้ การนับศักดิ์หมากจะมีเงื่อนไขการเสมอเหมือนกับจากการนับศักดิ์กระดาน คือ เมื่อฝ่ ายเป็ นรองนับจนครบแล้ว ฝ่ ายเป็ นต่อมีสิทธิ เดินได้อีก 1 ตา หากสามารถรุ กจนได้ ให้ถือว่าฝ่ ายเป็ นต่อชนะ เช่น ถ้ามีเรื อ 2ตัว (นับ 8) พอนับถึง 8 แล้ว ฝ่ ายเป็ นต่อจะมีสิทธิ เดินอีก 1 ครั้ง โดยที่ยงไม่เสมอ (จะเสมอเมื่อฝ่ ายเป็ นรอง ันับ 9 ได้) ถ้าเริ่ มนับศักดิ์หมากแล้วถ้าฝ่ ายเป็ นรองกินหมากตัวใดตัวหนึ่งของฝ่ ายเป็ นต่อก็มิให้เปลี่ยนแปลงการนับเป็ นอย่างอื่น (มีเรื อ 2 ลา นับ 8 หากถูกกินไป 1 ลา ก็ยงคงนับถึงแค่ 8 ไม่เปลี่ยนเป็ น 16 แต่อย่างใด) แต่ถา ั ้คิดว่าตัวเองพลิกสถานการณ์ได้แล้ว ฝ่ ายเป็ นรองสามารถจะหยุดนับเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้การนับศักดิ์ยงช่วยเพิ่มความสนุกให้กบการแข่งขัน คือ เมื่อการแข่งขันดาเนิ นมาจนถึงช่วง ั ัปลายกระดาน แต่ยงไม่มีทีท่าว่าจะจบลง หากปล่อยไว้ก็จะใช้เวลามากและน่าเบื่อ เมื่อมีการนับศักดิ์จะทาให้ ัการแข่งขันไม่ยดเยื้อ และยังช่วยให้ท้ งสองฝ่ ายตั้งใจเดินหมากมากขึ้น เพราะฝ่ ายเป็ นต่อต้องการที่จะชนะ ื ัแต่หากคิดไม่รอบคอบ โดนนับจนครบ แทนที่ตวเองจะชนะกลับกลายเป็ นได้แค่เสมอ ในขณะเดียวกัน ฝ่ าย ัเป็ นรอง ถ้าปล่อยให้เล่นยืดเยื้อไม่สิ้นสุ ด ย่อมมีโอกาสแพ้สูง แต่เมื่อมีการนับศักดิ์ ทาให้ฝ่ายเป็ นรองเห็นจุดหมายที่จะเสมอ ทาให้ตองคิดให้รอบคอบเพื่อที่จะได้ไม่ตองแพ้ในกระดานนั้นๆ ้ ้แหล่งอ้างอิงมาจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

×