การสั่งพิมพ์และการตั้งค่าแผ่นสไลด์

1,028 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสั่งพิมพ์และการตั้งค่าแผ่นสไลด์

  1. 1. การสั่งพิมพ์และตั้งค่า แผ่นสไลด์
  2. 2. เมื่อทำาการสร้างไฟล์ สไลด์เรียบร้อย และต้องการ พิมพ์เป็นเอกสารประกอบ การนำาเสนอ เราสามารถ เลือกรูปแบบการพิมพ์แผ่น สไลด์ได้ดังนี้
  3. 3. การพิมพ์แผ่นสไลด์ คลิกเมาส์ที่เมนู แล้วเลือก >> แฟ้ม เลือกคำาสั่ง >> พิมพ์ จะปรากฏหน้าต่าง โปรแกรมพิมพ์ ให้เลือกรูปแบบการพิมพ์ซึ่งมีหลาย รูปแบบ เช่น พิมพ์แบบภาพนิ่ง,เอกสาร ประกอบคำาบรรยาย,หน้าบันทึกย่อ,มุมมอง เค้าร่าง เป็นต้น
  4. 4. จำานวน ชุดที่ ต้องกา ร เอกสารประกอบคำา บรรยาย โดยระบุจำานวน แผ่นสไลด์ต่อกระดาษ 1 แผ่น เลือกรูป แบบการ พิมพ์ เลือกแผ่น สไลด์ที่ ต้องการ เลือกชนิด เครื่องพิม พ์
  5. 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษแผ่นสไลด์ โดยปกติแล้วโปรแกรมจะตั้งค่าของ แผ่นสไลด์ไว้เป็น นำาเสนอทางหน้าจอ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ คลิกเมาส์ที่เมนู >>แฟ้ม แล้วเลือก คำาสั่ง>>ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะปรากฏ หน้าต่างโปรแกรม
  6. 6. คลิกเลือกขนาดของแผ่นสไลด์และ เค้าโครงร่างการวางแนวของแผ่นสไลด์
  7. 7. คณะผู้จัดทำำ 1. นำงสำวศิริวดี สุขเกษม เลขที่ 8 2. นำงสำววรำภรณ์ ทองเพ็ชร เลขที่ 38 3. นำงสำวทักษพร ไกรสิงห์ เลขที่ 39 นักเรียนชั้น ม.6/2

×