วิกิพีเดียคืออะไร ?
สารานุกรม
    ที่
   ผู้อ่าน
   เป็น
  ผู้เขียน
ไปด้วยพร้อมกัน
วิกิพเดีย
    ี
สารานุกรมเสรี
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี
วิกิ
Wiki
Wiki Wiki
 เร็ว ๆ
เสือเป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมหลาย
ชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็ นหลาย
ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera
tigris)
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
ตัวหนา
'''ตัวหนา''' →
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
ตัวเอน
''ตัวเอน'' →
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
ลิงก์
[[ลิงก์]] →
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน
      ่
วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ
โคร่ง (Panthera...
วิกิพเดีย
    ี
สารานุกรมเสรี
สารานุกรม
Encyclopedia
สาระ•อนุกรม
enkyklia•paideia
“ลองจินตนาการถึงโลก
 ที่ทกคนสามารถเข้าถึง
   ุ
ความรูทั้งมวลของมนุษย์
    ้
   ได้อย่างเสรีดูส…
         ...
“…นั่นแหละสิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่”

               จิมมี เวลส์
           ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย
well-rounded knowledge
     รู้รอบ
รู้รอบ → รู้ครอบคลุม
“ไม่มีใครรู้ทกสิง
         ุ่
แต่ทกคนย่อมรูบางสิ่ง”
  ุ      ้
เปิดเสรี
  ให้ทุกคน
สามารถร่วมแก้ไขได้
รู้รอบ → รู้ทุกแง่
Neutral Point of View
    (NPOV)
 มุมมองที่เป็นกลาง
มุมมองที่ขัดแย้งกัน
พึงได้รับการนำาเสนอ
 อย่างเท่าเทียมกัน
วิกิพเดีย
    ี
สารานุกรมเสรี
เสรี
Free
เสรีที่จะใช้
Free to use
เสรีที่จะทำาซำ้า
Free to copy
เสรีที่จะเผยแพร่ต่อ
Free to redistribute
เสรีที่จะดัดแปลง
Free to modify
จะรับประกันเสรีภาพเหล่านี้
    อย่างไร?
GNU Free Documentation License
      (GFDL)
 สัญญาอนุญาตงานเอกสารเสรี GNU
อนุญาตให้ ใช้
  ทำาซำ้า
 เผยแพร่ต่อ
 ดัดแปลง…
…ตราบเท่าที่
สำาเนา/งานดัดแปลงนั้น
 ยังคงเผยแพร่ภายใต้
สัญญาอนุญาตเดียวกัน
วิกิพีเดียในฐานะ
  ประชาคม
เพื่อร่วมกันสร้าง
  สารานุกรม
ห้าเสาหลัก
๑. คือสารานุกรม
…ไม่ใช่
ที่ลงประกาศโฆษณา
…ไม่ใช่
แหล่งรวมเว็บไซต์
งดงานวิจัยต้นฉบับ
พจนานุกรม → วิกพจนานุกรม
         ิ
  ข่าวตีพิมพ์ → วิกิข่าว
 เอกสารต้นฉบับ → วิกิซอร์ซ
๒. มุมมองที่เป็นกลาง
ไม่ชี้นำา
เป็นธรรมกับทุกมุมมอง
อ้างอิงแหล่งที่มา
๓. เนื้อหาเสรี
ทุกคนแก้ไขได้
ไม่มีความเป็นเจ้าของตายตัว
เคารพลิขสิทธิ์
๔. มีมารยาท
เคารพผู้อน
     ื่
หลีกเลี่ยงสงครามการแก้ไข
มั่นคงในเจตนาดี
   และ
มองผูอื่นในแง่ดี
   ้
๕. ไม่มีกฎตายตัว
จงกล้า
ที่จะแก้ไขบทความ
ไม่ต้องกลัว
ว่าจะทำาผิดพลาด
วิกิพเดีย
   ี
ภาษาไทย
เริ่มเมื่อ
ธันวาคม ๒๕๔๗
  (หน้าหลัก)
ปัจจุบัน
  มีบทความ
  ~๒๔,๙๐๐
  บทความ
(นับถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
เรื่องท้าทาย
Challenges
ความถูกต้องครอบคลุม
  การมีส่วนร่วม
  มารยาทชุมชน
  ความเป็นกลาง
  การก่อกวน
 สงครามการแก้ไข
การมีส่วนร่วม
ปัจจุบัน
  มีบญชีผู้ใช้
   ั
  ~๒๗,๑๐๐
   บัญชี
(นับถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
นับถึงสินเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
    ้

มีผู้ใช้ที่แก้ไขบทความ
 อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง
     ~๗๙๕
      คน
☺☺☺☺☺☺☺  ในจำานวนผูใช้ทก ๆ
          ุ้
☺☺☺☺☺☺☺
      ~๓๔ คน
☺☺☺☺☺☺☺
        มีเพียง
☺☺☺☺☺☺☺
   ...
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐

มีผู้ใช้ที่แก้ไขบทความ
 อย่างน้อย ๕ ครั้ง
     ~๒๑๒
      คน
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
         ในจำานวนผูใช้ทก ๆ
              ุ้
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
         ...
คุณช่วยเราได้
ขอเพียงแต่กล้าเท่านั้น
พิสิต ศรีปราสาททอง
          user:Phisite
         blog.phisite.in.th
      phisite AT gmail DOT ...
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Wikipedia 20070714
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Wikipedia 20070714

913

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
913
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wikipedia 20070714

 1. 1. วิกิพีเดียคืออะไร ?
 2. 2. สารานุกรม ที่ ผู้อ่าน เป็น ผู้เขียน ไปด้วยพร้อมกัน
 3. 3. วิกิพเดีย ี สารานุกรมเสรี
 4. 4. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 5. 5. วิกิ Wiki
 6. 6. Wiki Wiki เร็ว ๆ
 7. 7. เสือเป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมหลาย ชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็ นหลาย ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
 8. 8. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) เสือเป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมหลาย ชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็ นหลาย ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
 9. 9. ตัวหนา '''ตัวหนา''' →
 10. 10. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วย นมหลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่ง เป็ นหลายชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
 11. 11. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วย นมหลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่ง เป็ นหลายชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
 12. 12. ตัวเอน ''ตัวเอน'' →
 13. 13. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วย นมหลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่ง เป็ นหลายชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (''Panthera tigris'')
 14. 14. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียกสัตว์เล้ียงลูกด้วย นมหลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือแบ่ง เป็ นหลายชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (''Panthera tigris'')
 15. 15. ลิงก์ [[ลิงก์]] →
 16. 16. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียก[[สัตว์เล้ียงลูก ด้วยนม]]หลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือ แบ่งเป็ นหลายชนิด ได้แก่ [[เสือโคร่ง]] (''Panthera tigris'')
 17. 17. เสือเป็นชือเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดใน ่ วงศ์ Felidae เสือแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่ เสือ โคร่ง (Panthera tigris) '''เสือ'''เป็ นช่ ือเรียก[[สัตว์เล้ียงลูก ด้วยนม]]หลายชนิดในวงศ์ Felidae เสือ แบ่งเป็ นหลายชนิด ได้แก่ [[เสือโคร่ง]] (''Panthera tigris'')
 18. 18. วิกิพเดีย ี สารานุกรมเสรี
 19. 19. สารานุกรม Encyclopedia
 20. 20. สาระ•อนุกรม enkyklia•paideia
 21. 21. “ลองจินตนาการถึงโลก ที่ทกคนสามารถเข้าถึง ุ ความรูทั้งมวลของมนุษย์ ้ ได้อย่างเสรีดูส… ิ
 22. 22. “…นั่นแหละสิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่” จิมมี เวลส์ ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย
 23. 23. well-rounded knowledge รู้รอบ
 24. 24. รู้รอบ → รู้ครอบคลุม
 25. 25. “ไม่มีใครรู้ทกสิง ุ่ แต่ทกคนย่อมรูบางสิ่ง” ุ ้
 26. 26. เปิดเสรี ให้ทุกคน สามารถร่วมแก้ไขได้
 27. 27. รู้รอบ → รู้ทุกแง่
 28. 28. Neutral Point of View (NPOV) มุมมองที่เป็นกลาง
 29. 29. มุมมองที่ขัดแย้งกัน พึงได้รับการนำาเสนอ อย่างเท่าเทียมกัน
 30. 30. วิกิพเดีย ี สารานุกรมเสรี
 31. 31. เสรี Free
 32. 32. เสรีที่จะใช้ Free to use
 33. 33. เสรีที่จะทำาซำ้า Free to copy
 34. 34. เสรีที่จะเผยแพร่ต่อ Free to redistribute
 35. 35. เสรีที่จะดัดแปลง Free to modify
 36. 36. จะรับประกันเสรีภาพเหล่านี้ อย่างไร?
 37. 37. GNU Free Documentation License (GFDL) สัญญาอนุญาตงานเอกสารเสรี GNU
 38. 38. อนุญาตให้ ใช้ ทำาซำ้า เผยแพร่ต่อ ดัดแปลง…
 39. 39. …ตราบเท่าที่ สำาเนา/งานดัดแปลงนั้น ยังคงเผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตเดียวกัน
 40. 40. วิกิพีเดียในฐานะ ประชาคม เพื่อร่วมกันสร้าง สารานุกรม
 41. 41. ห้าเสาหลัก
 42. 42. ๑. คือสารานุกรม
 43. 43. …ไม่ใช่ ที่ลงประกาศโฆษณา
 44. 44. …ไม่ใช่ แหล่งรวมเว็บไซต์
 45. 45. งดงานวิจัยต้นฉบับ
 46. 46. พจนานุกรม → วิกพจนานุกรม ิ ข่าวตีพิมพ์ → วิกิข่าว เอกสารต้นฉบับ → วิกิซอร์ซ
 47. 47. ๒. มุมมองที่เป็นกลาง
 48. 48. ไม่ชี้นำา
 49. 49. เป็นธรรมกับทุกมุมมอง
 50. 50. อ้างอิงแหล่งที่มา
 51. 51. ๓. เนื้อหาเสรี
 52. 52. ทุกคนแก้ไขได้
 53. 53. ไม่มีความเป็นเจ้าของตายตัว
 54. 54. เคารพลิขสิทธิ์
 55. 55. ๔. มีมารยาท
 56. 56. เคารพผู้อน ื่
 57. 57. หลีกเลี่ยงสงครามการแก้ไข
 58. 58. มั่นคงในเจตนาดี และ มองผูอื่นในแง่ดี ้
 59. 59. ๕. ไม่มีกฎตายตัว
 60. 60. จงกล้า ที่จะแก้ไขบทความ
 61. 61. ไม่ต้องกลัว ว่าจะทำาผิดพลาด
 62. 62. วิกิพเดีย ี ภาษาไทย
 63. 63. เริ่มเมื่อ ธันวาคม ๒๕๔๗ (หน้าหลัก)
 64. 64. ปัจจุบัน มีบทความ ~๒๔,๙๐๐ บทความ (นับถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
 65. 65. เรื่องท้าทาย Challenges
 66. 66. ความถูกต้องครอบคลุม การมีส่วนร่วม มารยาทชุมชน ความเป็นกลาง การก่อกวน สงครามการแก้ไข
 67. 67. การมีส่วนร่วม
 68. 68. ปัจจุบัน มีบญชีผู้ใช้ ั ~๒๗,๑๐๐ บัญชี (นับถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
 69. 69. นับถึงสินเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ้ มีผู้ใช้ที่แก้ไขบทความ อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง ~๗๙๕ คน
 70. 70. ☺☺☺☺☺☺☺ ในจำานวนผูใช้ทก ๆ ุ้ ☺☺☺☺☺☺☺ ~๓๔ คน ☺☺☺☺☺☺☺ มีเพียง ☺☺☺☺☺☺☺ ๑ คน ☺☺☺☺☺☺☺ ที่แก้ไขบทความ ☺☺☺☺☺☺☺ อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง ☺☺☺☺☺☺
 71. 71. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ มีผู้ใช้ที่แก้ไขบทความ อย่างน้อย ๕ ครั้ง ~๒๑๒ คน
 72. 72. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ในจำานวนผูใช้ทก ๆ ุ้ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ~๑๒๘ คน ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ มีเพียง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ๑ คน ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ที่แก้ไขบทความอย่างน้อย ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ๕ ครั้งต่อเดือน ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺
 73. 73. คุณช่วยเราได้ ขอเพียงแต่กล้าเท่านั้น
 74. 74. พิสิต ศรีปราสาททอง user:Phisite blog.phisite.in.th phisite AT gmail DOT com Social Media Networking and Web 2.0 ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เอกสารนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL This document is available under the terms of GFDL
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×