วิชา 237 434  การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ ดร . จารุณี ซามาตย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม . ขอนแก่น  หน่วยที่ 2-...
Learning Tool เครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
Top 100 Tools for Learning Link: Best of Breed Tools 2011
ภารกิจการเรียนรู้ <ul><li>ให้แต่ละคนรับผิดชอบเพื่อศึกษา Learning Tools </li></ul><ul><li>ของตนเองตามลำดับ 1-36 ( เลือกแ...
ภารกิจการเรียนรู้ 2.4 ศึกษาขั้นตอนการทำงาน สมัครสมาชิก รวมทั้งจัดทำคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุม การใช้งานได้ 1) คู่มือเป็...
ภารกิจการเรียนรู้ 3. งานทั้งสองชิ้น เป็นงานที่จัดทำ ขึ้นตามความสามารถของ แต่ละคน ซึ่ง Tools บางชนิด ต้องแปลภาษาด้วยตนเ...
ภารกิจการเรียนรู้ <ul><li>กำหนดส่ง วันแรกของการสอบ Midterm </li></ul><ul><li>เกณฑ์การให้คะแนน </li></ul><ul><li>ความถูกต้...
Top 100 Tools for Learning 2011 แบ่งตามชนิดของ Tools ( เลือกตามความสนใจ ) Social networks and community platforms #1  T...
Blogging #4  WordPress  - blogging tool #12  Blogger/Blogspot  - blogging tool #69  Posterous  - blogging software #74  Ed...
Photo-sharing and editing #36  flickr  - photo sharing site #53  Picasa  -  photo organiser Animation tools #90  Adobe Fla...
Video creation and hosting tools #2  YouTube  - video-sharing tool #27  Animoto  - videos from images #30  TED Talks  - in...
Document creation and hosting tools #3  Google Docs  - collaboration suite (incl Google Forms) #42  Word  - word processin...
Mindmapping #52  Mindmeister  - mindmapping software #90  bubblus  - collaborative mind mapping tool File and resource sha...
Live communication and conferencing tools #4  Skype  - instant messaging/VoIP tool #59  Adobe Connect  - web conferencing ...
RSS readers #16  Google Reader  - RSS reader #74=  iGoogle  -  personalised start page #90  Netvibes  - personal start pag...
Social media dashboards #37  Tweetdeck  -  Twitter  client #73  Hootsuite  - social media dashboard Search and research to...
Polling, survey and questionnaire tools #3  Google Docs  - collaboration suite (incl  Google  Forms) #74=  SurveyMonkey  -...
Intranet tools #35  Google Apps  - branded app suite #65  Sharepoint  - intranet platform Course authoring tools #28  Camt...
School and educational tools #10  (Edu)Glogster  - interactive poster tool #22  Edmodo  - edu social networking site #25  ...
Hardware devices #44  iPad and apps #55  iPhone/iPod Touch and apps #82  Kindle  - ebook reader #90  Android phones and apps
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lesson3 learning tool-2

1,356
-1

Published on

237 434 ITBL: Dr.charuni Samat, Computer education program, Faculty of Education, Khon Kaen University.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lesson3 learning tool-2

 1. 1. วิชา 237 434 การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ ดร . จารุณี ซามาตย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม . ขอนแก่น หน่วยที่ 2-3 Learning Tool คือ ?
 2. 2. Learning Tool เครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. 3. Top 100 Tools for Learning Link: Best of Breed Tools 2011
 4. 4. ภารกิจการเรียนรู้ <ul><li>ให้แต่ละคนรับผิดชอบเพื่อศึกษา Learning Tools </li></ul><ul><li>ของตนเองตามลำดับ 1-36 ( เลือกแล้ว post ใน FB กลุ่ม ) </li></ul><ul><li>2. ศึกษาตามประเด็นต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>2.1 Learning tools ที่ศึกษาคืออะไร มีความเป็นมา อย่างไร </li></ul><ul><li>2.2 ประโยชน์การใช้งานคืออะไร </li></ul><ul><li>2.3 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร ในรูปแบบใด </li></ul>
 5. 5. ภารกิจการเรียนรู้ 2.4 ศึกษาขั้นตอนการทำงาน สมัครสมาชิก รวมทั้งจัดทำคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุม การใช้งานได้ 1) คู่มือเป็นหนังสือขนาด B5 ( แนบ CD หลังปกหนังสือ ) ( อย่าลืมให้เครดิตประวัติผู้ทำ รายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ) 2) คู่มือสาธิตการใช้งานเป็น vide หรือ flash หรือ website ที่ทำขึ้นมาเอง
 6. 6. ภารกิจการเรียนรู้ 3. งานทั้งสองชิ้น เป็นงานที่จัดทำ ขึ้นตามความสามารถของ แต่ละคน ซึ่ง Tools บางชนิด ต้องแปลภาษาด้วยตนเอง 4. เป็นงานที่ใช้ในคะแนน Midterm 20 คะแนน ส่งกิจกรรมที่ 2
 7. 7. ภารกิจการเรียนรู้ <ul><li>กำหนดส่ง วันแรกของการสอบ Midterm </li></ul><ul><li>เกณฑ์การให้คะแนน </li></ul><ul><li>ความถูกต้อง เหมาะสม ในการนำเสนอชิ้นงาน </li></ul><ul><li>ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ </li></ul><ul><li>ความตรงต่อเวลา และติดต่อประสานงานหรือายงานความก้าวหน้าผ่าน Facebook กลุ่มอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>สามารถเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม </li></ul>
 8. 8. Top 100 Tools for Learning 2011 แบ่งตามชนิดของ Tools ( เลือกตามความสนใจ ) Social networks and community platforms #1  Twitter  - micro-sharing site #14  Facebook  - social network #21  LinkedIn  - prof social network #22  Edmodo  - edu social networking site #26  Google+  - social network #31  Yammer  - private microsharing platform #57  Ning  - private social networking platform #90  Buddypress  - social networking software
 9. 9. Blogging #4  WordPress  - blogging tool #12  Blogger/Blogspot  - blogging tool #69  Posterous  - blogging software #74  Edublogs  - educational blogging tool #90  Weebly  - website/blog software Wiki tools #23  Wikispaces  - wiki tool #34  PBWorks  - wiki tool #43  Google Sites  - wiki/website tool
 10. 10. Photo-sharing and editing #36  flickr  - photo sharing site #53  Picasa  -  photo organiser Animation tools #90  Adobe Flash  - animation authoring Audio tools #29  Audacity   - sound editor/recorder #66  iTunes and iTunesU
 11. 11. Video creation and hosting tools #2  YouTube  - video-sharing tool #27  Animoto  - videos from images #30  TED Talks  - inspirational videos #49  Vimeo  - video sharing site #74=  iMovie  - Video editing software #74=  Khan Academy  - learning platform #82  TeacherTube  - edu video sharing site Screen capture and screencasting tools #18  Jing  - screen capture tool #28  Camtasia - screencasting tool #47  Snagit  - screen capture tool #51  Screenr  - screencasting tool #82  Screencast-0-matic  - online screen recorder
 12. 12. Document creation and hosting tools #3  Google Docs  - collaboration suite (incl Google Forms) #42  Word  - word processing software #56  Scribd  - document sharing tool #61  OpenOffice  - office suite #74=  Etherpad + clones  - real-time text collab Presentation creation and hosting tools # 3  Google Docs  - collaboration suite (incl Google Forms) #7  Prezi  - presentation software #9  Slideshare  - presentation sharing site #19  PowerPoint  - presentation software #25  Voicethread  - collaborative slideshows #61  OpenOffice  - office suite
 13. 13. Mindmapping #52  Mindmeister  - mindmapping software #90  bubblus  - collaborative mind mapping tool File and resource sharing #6  Dropbox  - file synching software #64  LiveBinders  - 3-ring binder for the web Social bookmarking and annotation tools #13  diigo  - social annotation tool #24  Delicious  - social bookmarking tool Email #20  Gmail  - web-based email service #69=  Outlook  - email client
 14. 14. Live communication and conferencing tools #4  Skype  - instant messaging/VoIP tool #59  Adobe Connect  - web conferencing tool #60  Elluminate/Blackboard Collaborate  - web conferencing #74=  BigBlueButton  - web conferencing #90  Fuze meeting  - web conferencing Noticeboard and online stickies #54  Wallwisher  - online noticeboard #68  lino  - online stickies
 15. 15. RSS readers #16  Google Reader  - RSS reader #74=  iGoogle  -  personalised start page #90  Netvibes  - personal start page Browsers and players #45  Google Chrome   - web browser Dashboards and start pages #41  Symbaloo  - Internet portal/dashboard #74=  iGoogle  -  personalised start page #90  Netvibes  - personal start page
 16. 16. Social media dashboards #37  Tweetdeck  -  Twitter  client #73  Hootsuite  - social media dashboard Search and research tools #11  Wikipedia  - collaborative encyclopaedia #15  Google Search  - search engine #63  Knol  - share what you think #82  Zotero  - collect/manage research Curation tools #33  Scoopit  - curation software #69=  Storify  - makes stories using social media #90  Paper.li  - daily digest of tweets
 17. 17. Polling, survey and questionnaire tools #3  Google Docs  - collaboration suite (incl  Google  Forms) #74=  SurveyMonkey  -  survey tool #82  Poll Everywhere  - instant audience feedback Productivity and other tools #17  Evernote  - note-taking tool #32  Google Earth  - virtual globe #38  Google Maps  - online maps #39  Wordle  - word cloud generator #81  Excel  - spreadsheet software #82  Google Calendar  - online calendar #90  ReadItLater  - save pages for later #10  OneNote  - personal information manager
 18. 18. Intranet tools #35  Google Apps  - branded app suite #65  Sharepoint  - intranet platform Course authoring tools #28  Camtasia - screencasting tool #46  Articulate   – e-learning software #48  Adobe Captivate  - demo/scenario software #69=  Udutu  - collaborative course authoring tool #90  Composica  - social e-learning authoring system Course and learning management systems #8  Moodle  - course management system #58  eFront  - course management system #67  Mahara  - e-portfolio platform #89  Blackboard  - course management system
 19. 19. School and educational tools #10  (Edu)Glogster  - interactive poster tool #22  Edmodo  - edu social networking site #25  Voicethread  - collaborative slideshows #27  Animoto  - videos from images #32  Google Earth  - virtual globe #40  Voki - speaking avatar creator #50  Geogebra  - maths software for schools #54  Wallwisher  - online noticeboard #62  Storybird  - collaborative storytelling #74=  Khan Academy  - learning platform #82  Quizlet  - flash card and study games website #82  TeacherTube  - edu video sharing site
 20. 20. Hardware devices #44  iPad and apps #55  iPhone/iPod Touch and apps #82  Kindle  - ebook reader #90  Android phones and apps
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×